Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse."

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 106 Offentligt Uddybning af tidligere afsendt klageskrivelse. Tove Ditlevsens vej (TDV) har gennem årene udviklet sig til at blive et lidet attraktivt sted at bo, og i dag er de 2 boligblokke ikke just kendt for deres gode omdømme bl.a. fordi, mange ressourcestærke familier og personer fraflytter boligområdet og andet klientel kommer til. Dog har oprettelsen af et socialkontor en begyndende positiv indflydelse på atmosfæren i blokkene generelt. Socialkontoret er dog ikke den ultimative løsning på blokkenes problematikker; mange af disse problematikker udspringer fra afdelingsbestyrelsen og deres håndtering af diverse vedtægter samt afdelingsbestyrelsens tilsyneladende egenhændige aktiviteter, trods disse er i strid med den gældende husorden, som afdelingsbestyrelsen selv har udformet. Indgivelse af klager: Der har gennem årene været en stor udskiftning i medlemmerne i afdelingsbestyrelsen på TDV, dog er der 2 personer, der har været gengangere år efter år, og det er heri problemerne ligger. På PLUS Boligs hjemmeside opfordres der bl.a. til *at eventuelle klager over naboer mv. sendes til afdelingsbestyrelsen, og at denne så varetager det videreforløb.* I boligblokkene på Tove Ditlevsens vej forholder det sig anderledes, idet det ikke er afdelingsbestyrelsen som helhed, der forholder sig til de indkomne klager. Her er det en enkelt person (afdelingens bestyrelsesformand), der egenrådigt sidder og sorterer og vurderer de enkelte klager. Dette må siges at være meget belejligt, da der gennem årene har været og der stadig er megen utilfredshed med denne person, men disse klager bliver på mystisk vis enten affærdiget eller forsvinder ud i den blå luft. Afdelingsbestyrelsesformand er tidligere blevet bedt om at fratræde sin post af Plus Bolig i forbindelse med afdelingsmødet bl.a. grundet beboernes utilfredshed, men dette nægtede formanden og forblev på posten, trods beboernes åbenlyse protester. Ydermere blev det fra organisationsbestyrelsen opfordret, at afdelingsbestyrelsesformanden ikke blev genvalgt til formanden og heller ikke blev valgt ind i bestyrelsen men lige meget hjalp det, for denne person sidder stadig som afdelingsbestyrelsesformand år efter år. Hvis man som beboer ønsker at klage over et medlem af afdelingsbestyrelsen, og denne selv sidder og behandler klagerne, samt ydermere ikke er til at få i tale hverken personligt, telefonisk eller via mail, hvad gør man så som beboer??? Ved kontakten til PLUS Bolig kontoret er svaret, at det skal man tale med afdelingsbestyrelsen om, men hvad hjælper det, når personen som klagen omhandler, selv skal behandle klagen, hvorved den enten bliver ignoreret eller blot forsvinder ud i den blå luft??? Det er en offentlig kendt hemmelighed i blokkene, at er man på god fod med afdelingsbestyrelsesformand, kan evt. personklager enten forsvinde eller blive dysset ned og ignoreret. Dette er sket utallige gange gennem årene, men sådan burde det ikke forholde sig. Et eksempel: en beboer stjæler strøm gennem en ulovlig og tilmed brandfarlig installation i et rum, hvor der også opbevares dunke med brandfarlige væsker. Dette kunne potentiel have kostet menneskeliv, såfremt dette ikke var blevet opdaget i tide. Denne situation blev dysset ned af afdelingsbestyrelsesformanden, idet hovedpersonen for denne klage, stod på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden. Idet der ikke synes at have været nogen form for konsekvenser i denne sag, vil det så sige, at vi som beboere kan føle os trygge igen, da situationen er blevet afvær

2 get???, eller er vi blot uvidende om, at denne situation kan have udspillet sig igen, da ingen handling er fundet sted??? Jeg mener, at vi som beboere burde være blevet informeret om, hvilke konsekvenser en sådan overtrædelse af reglerne (og småkriminel handling) ville have for de, som ynder at omgå loven og almen fornuft, samt hvilke evt. følger en sådan egoistisk og hensynsløs handling kunne have udmundet i for andre beboere, der kunne være blevet berørt, såfremt det var gået galt. Bestyrelsesmedlemmer som selvudnævnt politikorps: Gennem årene har der, trods udskiftning i afdelingsbestyrelses medlemmer, været 2 personer, der synes at være fastforankret i afdelingsbestyrelsen. Denne forankring ville normalvis ses som noget positivt, men det er det ikke for beboerne, når det kommer til afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV! Ifølge Boligselskabernes Landsforening (BL) har afdelingsbestyrelsen * pligt til at sørge for, at afdelingen fremtræder i den orden og pasningstilstand, som afdelingsmødet har vedtaget*. Ydermere fremhæver BL i deres råd til det nye bestyrelsesmedlem *at det også er afdelingsmødet, som fastsætter afdelingens husorden*. Denne vejledning fra BL synes at blive overtolket på en sådan vis, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen i blokkene på TDV synes at være synonymt med MAGT en magt til at diktere hvordan den almindelige beboer indretter sig og vælger at leve. Det er offentligt kendt at bestyrelsesformanden sender sine bestyrelsesmedlemmer ud på, hvad han kalder, gangvagt. Det vil i sagens natur sige, at bestyrelsesmedlemmerne mere end jævnligt går rundt på svalegangene, samt bagom blokkene for at inspicere, hvorvidt de almene beboere nu også overholder husordenen, eller om de skal have en skriftlig påtale for evt. overtrædelser, som ved andre almene boligselskaber ville blive betragtet en bagatel. Formanden har i denne anledning udtalt, at bestyrelsesmedlemmerne fungerer som hans eget vagtkorps. Givet denne reference til bestyrelsesmedlemmerne og disse metoder til opretholdelsen af husordenen, er der flere beboere, der føler sig utrygge ved bestyrelsen og frygter at gøre noget forkert som kunne fange bestyrelsens opmærksomhed, således de (beboerne) får en skriftlig advarsel med nedskrevet med henvisning til en evt. opsigelse af deres lejemål. I og med det indgår i som en afdelingsbestyrelses opgaver at holde orden i afdelingen er der intet galt i at de til tider efterser blokkene, men på TDV er det ikke bare én gang imellem bestyrelsen vandrer rundt på svalegangene, det er tit og ofte. Faktisk sker det i et sådant omfang, at jeg og flere andre beboere i den grad føler os overvåget af afdelingsbestyrelsen, hvilket skaber megen utryghed, og det kan ikke være rigtigt, at man som beboer skal føle sig utryg i eget hjem eller omkring egen bopæl. Er det virkeligt sådan en bestyrelse skal fungere?? Og kan det være rigtigt, at vi som beboere på den måde skal føle os overvåget af eller faktisk bliver overvåget af bestyrelsen, når de går deres jævnlige politi inspektionsrunder?? Kan det virkelig være rigtigt, at bestyrelsen har til formål at virke intimiderende på de almene beboere??? For at uddybe ovenstående yderligere synes den gældende husorden at antage nye vinkler og drejninger for hver gang der sker en udskiftning i afdelingsbestyrelsen. Følgende disse jævnlige udskiftninger opstår der nye tiltag, der skal pålægges blokkenes beboere at overholde. Den seneste var forbuddet mod dørmåtter placeret foran indgangen til den enkelte husstand samt den medfølgende trussel om opsigelse af lejemålet, såfremt dørmåtten ikke bliver fjernet. Her henvises til tilgængeligheden af farbare brandveje på svalegangene, hvor der ikke må henstilles knallerter, cykler, barnevogne, blomsterkummer mv. Efter en bebo

3 erklage sendt til BL og Plus Bolig over urimeligheden af dette forbud, har afdelingsbestyrelsen nu trukket dette dørmåtte forbud tilbage (muligvis kun midlertidigt, hvis man ser på konteksten og ordlyden i skrivelsen), idet de internt vil drøfte, om forbuddet var at gå i for små sko, og givet det at TDV står overfor en omfattende renovering, og der i denne forbindelse skal udarbejdes en ny husorden. Trods ihærdige gangvagt inspektioner fra den nysammensatte afdelingsbestyrelse skal det dog nævnes, at der åbenbart er andre regler, der gør sig gældende, såfremt man her er medlem. Og her vil jeg henvise til det tidligere nævnte fra BL, hvor *det er afdelingsmødet, som fastlægger den gældende husordenen*. Da der ikke er adgang for beboere til afdelingsmødet, er det derfor kun afdelingsbestyrelsen, som bestemmer indholdet i husordenen. Det er gentagende gange blevet observeret, at bestyrelsesmedlemmer eller de, som står på god fod med bestyrelsesformanden, kan have ting som aflagte møbler, madrasser og dets lige stående foran husstanden over længere tid uden, dette vil blive påtalt eller fjernet. Ydermere er det for medlemmerne også tilladt parkere og langtidshenstille motorkøretøjer på brandvejen uden videre konsekvenser. Denne meget åbenlyse forskelsbehandling mellem de almene beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelsen og herunder de, som er på god fod med afdelingsbestyrelsesformanden skaber en meget dårlig stemning i blokkene, og man føler, at man som beboer bliver overvåget på grummeste vis, hvilket specielt viser sig ved afdelingsbestyrelsesmedlemmernes politirunder på svalegangene, hvor de i denne anledning muligvis kommer frem til endnu en nytolkning af den gældende husorden, hvilken følgende resulterer i en skrivelse med henvisning til at den manglende overholdelse af husordenen kan resultere i en opsigelse af lejemålet. Yderligere eksempler på den åbenlyse og blandt beboere meget velkendte forskelsbehandling kan ses under de 5 punkter skrevet sidst i dokumentet under betegnelserne: 1) Uforsvarlig brug af garager mv. 2) Nyindkøbte møbler gik uden om beboerauktion; 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle; 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte samt 5)Hvorfor leje, når det er gratis at låne?. Stagneret bestyrelsespolitik: Den relative hyppige udskiftning af afdelingsbestyrelsens medlemmer samt den manglende tilslutning til afdelingsmøderne beror bl.a. på, hvad der kan betegnes som afdelingsbestyrelsesformandens enevælde. Selvom BL skriver at * det er vigtig at afdelingsbestyrelsen mødes i et klima, som fremmer fantasien og kreativiteten da en vigtig opgave for bestyrelsen er at komme med nye forslag til måder at gøre tingene på og det kræver, at man er kreativ*, dette stemmer på ingen vis overens med, hvordan tingene forgår internt i afdelingsbestyrelsens arbejde. Der er mange, som gennem tiden har været medlem af afdelingsbestyrelsen, men som måtte gå derfra med uforurettet sag, da nye perspektiver og holdninger samt ønsker om åbenhed i bestyrelsesarbejdet ikke var eller for så vidt stadig ikke er velanset, ifølge afdelingsbestyrelsesformandens mening. Forslag om mere åbenhed omkring afdelingsbestyrelsens arbejde er pure blevet afvist af afdelingsbestyrelsesformanden, og dette har også medført, at vi som beboerne ikke har nogen ide om, hvad bestyrelsen arbejder med, hvilke visioner de arbejder ud fra, hvilke muligheder vi har for at blive hørt eller hvad der grundlæggende foregår på afdelingsmødet.

4 Dette stemmer absolut ikke overens med de anvisninger, som BL tilråder i bestyrelsesarbejdet samt står i skrap kontrast med selve kernebegrebet beboerdemokrati. Ifølge BL er bestyrelsesmedlemmet *tillidsmand for ALLE beboerne og du skal altså varetage alle dine vælgers interesser.* men vigtigst er at *du skal vide (og vise), at andre beboers holdninger og meninger er lige så meget værd som dine også selvom du sidder i bestyrelsen.* Jeg som beboer sidder tilbage med den meget dårlig smag i munden, når jeg tænker på, hvordan afdelingsbestyrelsen fungerer her på TDV, og dette er jeg langt fra ene om. Hvordan er det muligt for os beboere at få vores meninger hørt, når afdelingsmødet for os er et hermetisk lukket land??? Når afdelingsbestyrelsesformanden på det groveste afviser enhver form for nytænkning og tillægger egne holdninger og meninger mere vægt end beboernes på en sådan vis, at dennes meninger bliver omdrejningspunktet, og der hermed ikke gives rum til beboernes input??? Ifølge BL er *afdelingsmødet beboerdemokratiets krumtap det er her beboernes meninger skal høres* men det bliver vi IKKE!! Afdelingsmødet er som tidligere skrevet et lukket land for beboerne på TDV Her er det kun afdelingsbestyrelsen, som sidder til bord, hvilket ikke giver os beboer mange chancer for at tilkendegive vores meninger eller komme med ideer. Vi mangler oplysninger om hvilke rettigheder og muligheder vi har for at kunne påvirke eller bare kunne tage del i de beslutninger, der synes at blive taget hen over hovederne på os. I hvad PLUS Bolig og BL mv. kalder for et beboerdemokrati, hvor afdelingsbestyrelserne bliver valgt af beboerne for at skulle varetage beboernes interesser, burde det ikke være muligt for en person bliver tillagt en sådan magt, at denne kan omdanne en afdelingsbestyrelse til hvad der virker som et diktatorisk enevælde. Det burde ikke være sådan! En afdelingsbestyrelse burde arbejde i fællesskabets interesse og ikke blot for at kunne omgå den almengældende husorden for egen vindings skyld. Hvordan er det muligt for os beboere at vende denne mangeårige negative drejning i afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse, når en enevældig formand sidder ved roret ikke ønsker forandring??? Når mange beboere udtrykker utilfredshed med afdelingsbestyrelsens arbejde, men beboerne i det store hele bliver ignoreret og til sidst ikke magter eller ikke har de fornødne redskaber til at vende den negative udvikling, som har stået på år efter år???. Som en del af funktionen med blokkenes socialkontor burde der ses nærmere på, hvordan den mangeårige negative drejning af afdelingsbestyrelsens arbejde og syn på fornyelse kan undergå en forandring, samt hvorvidt det skal være muligt for den samme person at sidde i bestyrelsen år ud og år ind. Skal der iværksættes nye tiltag kræver det et nyt perspektiv, og det kommer ikke til at ske, når afdelingsformanden sidder for enden af bestyrelsesbordet år efter år!! Renovering af TDV udskiftning af klientel: Blokkene på Tove Ditlevsens vej skal gennemgå en omfattende renovering startende i efteråret 2012, hvor de første beboere genhuses. Der var mellem beboerne meget delte meninger om denne renovation, og mange mente, at dette ikke lige var sagen pga. den øgede huslejestigning og flere var bekymrede for, hvorvidt de økonomisk ville være i stand til at klare den prismæssige stigning, som en renovation indebærer. TDV går i forvejen for at være et af de billigste steder at bo indenfor byområdet, og i takt med at mange almennyttige boligforeninger i denne tid renoverer eller har planer om at gøre det indenfor nærmeste fremtid, er det efterhånden svært for familier og enkelt personer med lavindkomst at finde en bolig, der er

5 til at betale. Beslutningen om renoveringen af blokkene på TDV medfører, at vi beboere også bliver stillet overfor nogle dilemmaer, der skaber uenighed om, hvad der kan være ret og rimeligt. Flere gamle køkkener udskiftes på ALLEs regning: En af beslutningerne, der er kommet på bordet handler om at alle lejere nye som gamle i fællesskab skal betale for at få udskiftet alle de gamle køkkener, der stadig er tilbage i blokkenes lejligheder. Det er vi nogle som finder ganske urimeligt, da det i sin tid var op til den enkelte lejer selv at vurdere, hvorvidt denne ønskede at få renoveret eget køkken. For de beboere, der i sin tid ønskede at få renoveret deres køkken, skulle betale en højere boligafgift, indtil køkkenet var blevet tilbagebetalt gennem huslejen. Nu forholder det sig sådan, at vi, der i sin tid valgte at udskifte vores køkkener, nu også skal være med til at betale for de lejere, der stadig har det gamle køkken stående i deres lejligheder. Dette mener jeg ikke kan være rimeligt, da vi i sin tid selv har betalt for vores renoverede køkkener. Det virker ganske ulogisk, at vi der selv har betalt for at få vores køkkener renoveret, også bliver pålagt at skulle betale for de lejere, der i sin tid fravalgte at få deres køkken renoveret. Hvorfor ser boligselskabet dette som en rimelig løsning, specielt set i lyset af at de renoverede køkkener vi, der selv har betalt for denne køkkenrenovering, har nu ikke bliver udskiftet ved tilbageflytningen efter TDVs renovering??? Manglende information til pludselig hjemløs: Da der i sin tid blev stemt ja til renoveringen af TDV, var der flere beboerne, der ikke just var tilfredse med denne afgørelse men valget stod mellem pest eller kolera enten stemmer i ja eller også bliver det gennemført alligevel. Mange, der udtrykte deres utilfredshed, havde til afstemning alligevel stemt ja, da de gav udtryk for *at lige meget hvor de satte deres kryds, så ville renoveringen alligevel finde sted, for sådan har de oplevet der før* i forbindelse med diverse afstemninger i blokkene på TDV. Ved vedtagelsen af renoveringsprojektet kom det ikke umiddelbart frem, at nogle af lejlighederne ville blive nedlagt, og derfor kom det for mig, som en meget stor overraskelse, at min lejlighed er en af de lejligheder, der vil blive nedlagt med henblik på, at der skulle oprettes en større penthouselejlighed, derfor må jeg så indtil videre betragte mig selv som fremtidig boligløs efter TDV har været min hjemstavn i rigtig mange år efterhånden. Det er ikke så meget det, at lejligheden nedlægges, men det at jeg først i januar måned 2012 blev informeret om dette, hvilket jeg finder meget kritisabelt, idet jeg ikke var blevet informeret om dette tidligere i forløbet. Så hvordan kan det være at denne information om nedlæggelse af lejligheder først kommer så sent i forløbet?? Flere lavindkomst familier og enkelt individer kommer til at bo på gaden eller hvordan?: Som jeg tidligere har været inde på er der en stor renovering i gang hos de forskellige almennyttige boligselskaber i Aalborg området. Renoveringerne medfører ligesom den forestående på Tove Ditlevsens vej, at der over alt vil blive nedlagt en stor mængde lejligheder. Det, som jeg finder meget bekymrende, er, at i takt med at renoveringerne vinder frem bliver der færre og færre billige lejemål i Aalborg og omegn, hvilket er og bliver et stort problem for de økonomisk dårligt stillede. En ting er, at lejemålene vil blive dyre, og for

6 mange på fx overførselsindkomster og offentlige ydelser bliver lejemålene næsten ubetalelige, men ved siden af skal der også findes penge til at spare op for at kunne betale nu rigtig store summer, som indskud i et renoveret lejemål. For de, som ikke ønsker eller ikke har råd til at vende tilbage til et nyrenoveret TDV, hvad er mulighederne for at finde en tilsvarende bolig andetsteds, når en så omfattende renovering i mange af de almennyttige boligselskaber er i gang på nuværende tidspunkt?? Skal de flytte i ikke renoverede lejemål med viden om, at de ikke kan blive boende, men er nødsaget til at flytte på et senere tidspunkt grundet endnu en renoveringsrunde?? Er de nødsaget til at leve i en flyttekasse de næste par år hvis ikke længere?? Så enkelt sagt hvilke boligudsigter har de mennesker, som ikke har økonomien til at kunne sidde i et af de mange nyrenoveret lejemål?? ***Nedenstående forefindes yderligere VIGTIGE og INFORMATIVE EKSEMPLER på afdelingsbestyrelsens og herunder specifik afdelingsbestyrelsesformandens forskelsbehandling mellem almene beboere, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne eller de, der på anden vis står på god fod med afdelingsbestyrelsen.*** 1) Uforsvarlig brug af garager mv: Ydermere er der på Tove Ditlevsens vej 4 garager opstillet, og disse er ifølge Plus Boligs hjemmeside beregnet til *henstilling af motorkøretøjer og cykler.* I årenes løb har det været muligt for beboere at leje en af disse 2 af garager, når disse blev ledige. De øvrige 2 garager har været udlejet til de samme 2 husstande gennem en årrække. Her igen er det afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens husstand, der har lejemålene. Så vidt jeg er informeret, er der ikke installeret el i garagerne, men alligevel er der strøm tilgængeligt i de 2 langtidsudlejede garager. Hvordan kan det være at der er strøm tilgængeligt i 2 ud af de i alt 4 garager?? Den strøm, som der bruges i forbindelse med garagerne, bliver den pålagt alle beboere at skulle betale??? Ud fra flere beboers observationer og viden er der rigtig meget, som tyder på, at den el, der bruges her, er erhvervet på ulovlig vis, og at den indgår i det samlede elforbrug for hele afdelingen på TDV. Kan det virkelig være rigtigt at alle beboere på TDV skal betale for afdelingsbestyrelsesformandens og dennes vens tilsyneladende ulovlige strømforbrug i forbindelse med de 2 garager, som de to har lejet??? Ydermere fungerer disse 2 omtalte garager ikke som et sted til opbevaring af motorkøretøjer eller cykler, men derimod bliver de brugt som værksteder, hvor der både svejses, slibes, laves biler og motorcykler. Er dette en acceptabel og forsvarlig brug af garager, der er lavet af brandbart træ, og som ud fra Plus Boligs hjemmeside angiveligt ikke er godkendt til værksstedsbrug??? Endvidere har der i løbet af årene været en del debat om opbevaring af diverse campingvogne på P pladserne udenfor beboelsesblokkene på TDV. Det har udmundet i, at flere beboere er blevet bedt om at flytte deres campingvogne et andet sted hen, således at de ikke optager plads på P pladsen. Dog er der igen i denne anledning blevet lavet en undtagelse i forbindelse med afdelingsbestyrelsesformanden. Denne har stadig væk sin campingvogn permanent parkeret på P pladsen udenfor garagerne ved blok 1. Hvis denne, som afdelingsbestyrelsesformand, sidder på en central tillidspost, og beboerne skal rette sig efter afdelingsbestyrelsens udarbejdede husorden, hvordan kan det så være, at formanden gang på gang omgår de regler, som afdelingsbestyrelsen selv har udarbejdet på afdelingsmødet??? Hvorfor er det, at husorden og de klager, som andre beboere har fået her i forbindelse med fjernelse af campingvogne og en parkeret båd ikke også gør sig gældende for afdelingsbestyrelsesformanden???

7 2) Nyindkøbte møbler gik udenom beboerauktion: Grundet mange tomme lejligheder i blokkene på Tove Ditlevsens vej blev en af de tomme lejeligheder sat i stand, og nye møbler blev indkøbt i forbindelse med fremvisningen af lejligheden. Kort tid efter endt præsentation af lejligheden for potentielle nye lejere overtager bestyrelsesformanden disse nyindkøbte møbler. Så vidt jeg er informeret, burde disse møbler have været tilgængelige for alle blokkenes beboere gennem en auktion, således alle beboere havde mulighed for at byde på dem. Men det kom ikke som en overraskelse for os beboerne, da bestyrelses formanden uden videre overtog møblerne. Burde møblerne i dette tilfælde ikke være lagt ud på en beboerauktion?!? 3) Gratis leje af fælleshus men ikke for alle: Mens vi andre beboere må betale ved kasse 1, når det drejer sig om lån af fælleshuset, er der andre regler der igen gør sig gældende for bestyrelsesformanden (og muligvis også resten af bestyrelsen). Det er trist at tænke på, at vi som almene beboere er underlagt de prisstigninger, der med jævne mellemrum har været for lån af fælleshuset, når bestyrelsesformanden ikke lejer men åbenbart låner fælleshuset kvit og frit til pleje af egne private interesser mv. Reglerne burde jo være ens for alle beboere, ligegyldigt om man er medlem af bestyrelsen eller ej, ikke sandt??? Hvad angår leje af fælleshuset er det fremgået af en skrivelse fra bestyrelsen, at denne endnu engang har set sig nødsaget til at hæve prisen på udlån af fælleshuset. Gennem det sidste stykke tid er der sket flere prisstigninger i lejen af denne. Lige nu lyder lejen af fælleshuset for blokkenes beboere på i alt 1750 kr. hvoraf de 1000 kr. skal ligges i depositum. Og som det yderligere fremgår af skrivelsen vedr. de nye prisstigninger bliver hele depositummet indkasseret, såfremt der ikke er gjort ordentligt rent i fælleshuset, eller alarmen er fejlbetjent, samt hvis der er noget, som er gået itu. Det lyder ganske forkert at hele depositummet er tabt, såfremt f.eks. et enkelt glas eller to er gået i stykker. Burde det ikke være sådan, såfremt en genstand en gået itu, er det kun det beløb som svarer til værdien af denne genstand, som bliver tilbageholdt og ikke hele depositummet som går tabt?? 4) Fra B ordning til A ordning for specielt udvalgte: Lejlighederne på TDV er alle underlagt en B ordning, hvilket vil sige, når en lejlighed fraflyttes er den tidligere lejer kun forpligtet til at afholde alle udgifter, som er grundet misligholdelse. Dermed sagt står den kommende lejer selv for klargøring af lejligheden og den løbende vedligeholdelse, mens denne er bosiddende i lejligheden. Det lader dog til at enkelte lejligheder her i blokkene er tilknyttet en A ordning trods det tydeligt fremgår af lejemålkontrakten, at det forholder sig anderledes. Da f.eks. bestyrelses formanden og dennes samlever/kone flytter ind i en 4 værelseslejlighed, bliver denne inden indflytningen klargjort trods det, at den tidligere beboer havde været meget pertentlig med hendes vedligeholdelse af lejligheden, og den derfor ikke kunne betragtes som værende misligholdt. Der blev inden indflytningen slebet gulve og lakeret hele 2 gange, da den første omgang lakering ikke menes at være tilfredsstillende udført. Endvidere blev der malet 2 gange, også grundet den 1. omgang malerarbejde ikke var tilfredsstillende udført. Det undrer mig meget, at lejligheden skulle istandsættes på denne måde, da en lejlighed, ifølge BL, * ikke skal normalistandsættes ved fraflytning, og at det aldrig kan kræves, at boligen afleveres i bedre stand end den, hvori den blev overtaget.*.

8 I og med jeg selv har været besøgende i denne lejlighed hos den tidligere beboer, ved jeg, at denne havde gjort meget ud af at passe og pleje lejligheden med alt hvad dette indebar. Derfor undrer det mig, hvorfor lejligheden, inden den bliver overtaget af bestyrelsesformanden og dennes samlever, skal gøre i stand, som var den underlagt en A ordning. Hvordan kan dette hænge sammen med det faktum, at lejemålene i blokkene er underlagt en B ordning??? 5) Hvorfor leje, når det er gratis at låne? Et andet områder, der tilkendegiver, at et medlemskab i afdelingsbestyrelsen giver flere fordele, end hvis man blot er almen beboer, er, at afdelingsbestyrelsesformanden, i modsætning til andre beboere, gratis er i stand til at opbevare campingudstyr mv. i varmemesterens store opbevaringsrum ved cykelkælderen i blok 2. Faktisk er det sådan, at afdelingsbestyrelsesformanden har overtaget dette rum kvit og frit, og denne skal derved ikke, som andre almene beboere, ud at leje eksterne opbevaringsrum til opbevaring af private ting, som ikke kan være i deres kælderrum. Det undrer mig meget, at afdelingsbestyrelsesformanden gentagende gange anser det for legalt, at denne gang på gang kan tildele sig ekstra goder, selvom dette i allerhøjeste grad vækker mange beboeres harme, og at afdelingsbestyrelsesformanden lader hånt om dette. Med alle tingene taget i betragtning arbejder afdelingsbestyrelsesformanden tilsyneladende kun med egne interesser for øje, og varetagelse beboernes interesse eller det, at arbejde for fællesskabet er for længst gået i glemmebogen. Jeg håber, at I gennem denne skrivelse har fået øjnene op for nogle af de problematikker, der står i direkte forbindelse med afdelingsbestyrelsen, og dennes virke i blokkene på Tove Ditlevsens vej. Bestyrelsesarbejdet er på alvorligste vis stagneret, og der er brug for en gennemgribende nytænkning og holdningsændring i bestyrelsesarbejdet, hvis der skal gøres håb om, at TDV igen skal blive et godt sted at bo. Med Venlig Hilsen Per Serritslev beboer på Tove Ditlevsens vej.

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt

HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov. Generelt Husorden afd. 11 HUSORDEN Lille Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v.

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1 Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Juni 2008 (revideret administrativt oktober 2013) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 52. Fyrkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 52. Fyrkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 52 Fyrkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 64

VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere