0 Indhold Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10"

Transkript

1 Indhold 0 0 Indhold Aktiviteter som led i behandling Akut indlæggelse Indlæggelsessamtale Revurdering/udskrivelse Dokumentation Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Skemaer Forebyggelse af aggression ( Hvordan kan vi hjælpe dig? ) Aktivitetsplan til patienten Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen Boksebold/boksetræning Kugledyne Typer af kugledyner, kædedyne, kuglestol Teori bag udviklingen af kugledynen Brugsanvisning (kort) MusiCure og MuVicure Aktivitetstilbud for borgere i eget hjem/efter udskrivelse Generelt om aktivitetstilbud til patienter Aggressivitet fysisk/verbal - udadreagerende adfærd - uro Angst Depressive tanker Selvskadende adfærd Suicidal adfærd Noter Idékataloget er udarbejdet af en tværfaglig gruppe af medarbejdere med viden om og interesse for aktiviteter som led i psykiatrisk behandling. Gruppen ajourfører tilbud x 1 årlig. Kontaktperson for gruppen: ledende ergoterapeut. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 1

2 1 Aktiviteter som led i behandling Aktiviteter er med til at give livet mening og indhold også hos mennesker, der lider af psykisk sygdom 1. Men ptt. vil ofte finde det vanskeligt eller uoverskueligt at tage del og derfor fravælge eller opgive en aktivitet. Eller måske har pt. slet ikke fået øje på eller tænkt på muligheden i situationen: Afdelingen ønsker at indtænke aktivitet det pt. foretager sig alene eller sammen med andre som aktivt led i behandling og behandlingsplaner. Aktiviteter og deltagelse i aktiviteter indgår også målrettet i forbindelse med svære tilstandsbilleder eller til undgåelse eller forebyggelse af aggressivitet, angst, selvskadende adfærd, uro etc > Akut indlæggelse Afdæk pt. s symptom-/problembillede, behov og ønsker Indtænk dit kendskab til pt. og dine erfaringer fra tidligere patientforløb: 1. Aggressivitet fysisk/verbal udadreagerende adfærd - uro 2. Angst 3. Depressive tanker 4. Selvskadende adfærd 5. Suicidal adfærd. Udarbejd evt. skema til forebyggelse af aggression (se afsnit 2.1). Udarbejd, hvis pt. er aggressiv, udadreagerende eller præget af uro/maniform tilstand eller i risiko for senere at udvikle en sådan adfærd eller tilstand: Tilbyd aktiviteter ud fra akut problemstilling og fastlagt skærmningsniveau, til tilstanden har stabiliseret sig Anvend vejledning (se afsnit ). 1.2 > Indlæggelsessamtale Afdæk Daglige aktiviteter og vaner (hvordan forløber en typisk dag for pt.? Fysiske/psykiske hensyn?) Arbejds-, studie- eller pensionistliv (specielle forhold, der gør sig gældende?) (Fritids-)interesser (hvad kan pt. godt lide at beskæftige sig med? Har pt. nogle ønsker/drømme i.f.t. interesser? Muligheder i lokalområdet?) Nogle ting, steder eller mennesker, som har en speciel betydning for pt.? Pt. s tanker omkring aktiviteter og gøremål i den nuværende situation, under indlæggelsen og i fremtiden? Hvor føler pt. selv, han/hun har nogle ressourcer? Kan de pårørende supplere med observationer/oplysninger? 1 Sundhedsstyrelsen (2005). Fysiske aktiviteter på psykiatrisk afdeling aktivitetskatalog til inspiration. Sundhedsstyrelsen (2007). Arkitektoniske rammer om fysiske aktiviteter i psykiatrien. 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Aktiviteter og aktivitetstilbud patienter. Retningslinie (Infonet). Center for kvalitetsudvikling (2010). Tvang i psykiatrien håndtering og forebyggelse. Idékatalog. 2 Psykiatrien i Region Syddanmark

3 1 Sammensæt aktivitetsplan sammen med pt. Anvend aktivitetsplan (se afsnit 2.2). Inddrag mulighederne i afsnit og afdeling (se afsnit 3-9). Anvend teknikker fra den motivationsskabende samtale 3. Giv pt. en kopi af planen. Indtænk sundhedsfremmende elementer (bevægelse, hvile, søvn, kost etc.) og varetagelse af grundlæggende behov (personlig hygiejne, fysiske rammer, socialt samspil etc.). Inddrag fysio- eller ergoterapeut ud fra afdækkede behov og problemstillinger. Fastsæt revurderingsdato og skriv den på planen. Fremlæg aktivitetsanalyse/-plan på tværfaglig konference, team- eller netværksmøde Aftal evt. yderligere udredning eller tests her. Aftal evt. besøg/indhent brochurer på aktivitetstilbud, pt. kunne være interesseret i Se afsnit > Revurdering/udskrivelse Evaluér pt.`s udbytte af aktiviteterne Anvend evaluering af udbytte af aktivitetstilbud (se afsnit 2.3). Revider aktivitetsplanen, så pt. kan bruge denne fremadrettet. Sikr dig, at pt. har relevante kontaktnumre til evt. eksterne tilbud. Inddrag gerne de pårørende, så de kan støtte op omkring aktiviteterne. 1.4 > Dokumentation Afdækning af aktivitetsbillede, ønsker og behov pt. s e-journal aktivitetsmappe. Aktivitetsplaner papirdokument ophænges på patientens vær.. Tiltag synligøres i behandlingsplan i pt.s e-journal. Løbende tiltag i afsnit/vurderinger pt. s e-journal aktivitetsmappe. Terapeutfaglige udredninger, tests og behandlinger pt. s e-journal ergoterapi eller fysioterapi. 3 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Sundhedsmæssig risiko - intervention. Retningslinie (Infonet). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3

4 1 1.5 > Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Lav individuelle planer (undgå at sætte spørgsmålstegn ved det liv, pt. lever). Kommunikér tydeligt. Skab relation, følg pt. og bak op (tag om muligt selv aktivt del sammen med den pt., du er kontaktperson for). Tænk mestring, realistiske mål og små skridt. Skab struktur og hold fast, men vær også fleksibel. Bevidstgør pt. og verbalisér (sæt ord på tanker og handlinger). Formidl viden og anvend psykoedukation. Indtænk sociale fællesskaber. Skab et inspirerende miljø. Skab en åben og støttende atmosfære. Overvej mængde af stimuli (evt. behov for afskærmning). Tænk let adgang, økonomi og beliggenhed, når du planlægger in- og eksterne aktiviteter.? 4 Moltke, A. (2010). Kroppens ambivalens. Skizofreni, fysisk aktivitet og motivation. Frydenlund. 4 4 Psykiatrien i Region Syddanmark

5 Skemaer > Hvordan kan vi hjælpe dig? Vi vil som personale gerne vide, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du får det dårligt: føler dig stresset, urolig, bange, vred, rastløs eller er bekymret for at overskride egne eller andres grænser. Du har helt sikkert selv nogle erfaringer for hvad, der hjælper dig. Vi beder dig dele disse erfaringer med os ved at krydse af i nedenstående liste. Udfyld den evt. sammen med din kontaktperson. Listen er din. Vi vil bruge den sammen med dig, mens du er indlagt. Du kan også tage den med hjem som et slags huskekort: hvad er godt at gøre for mig, hvis Der er også plads til, du kan føje nogle flere punkter på. Cykle på motionscyklen Drikke te, kaffe, lun mælk eller lignende. Jeg foretrækker Få ekstra medicin. Gå tur i haven Gå tur sammen med personalet Holde hænderne under koldt vand Hvile på værelset alene Hvile på værelset personale på værelset Ligge med kold klud på panden Ligge med kugledyne Lytte til musik. Musiktype Læse avis, blad eller bog. Jeg foretrækker Ringe til familie eller venner. Hvem Se TV Skrive dagbog Spise Tage et fodbad Tage et varmt bad Vejrtrækningsøvelser Andet: hjælper mig bedst Når jeg har det dårligt er følgende ikke godt for mig (kryds af): At være alene At være sammen med andre Fysisk kontakt/berøring Høje lyde Lukket dør til mit værelse Radio TV Åben dør til mit værelse Andet: Særlige tidspunkter på dagen eller året - jeg har det dårligt: Psykiatrisk Afdeling Svendborg 5

6 2 2.2 > Aktivitetsplan Dato: Patient: Behandler: Mål: Aktiviteter, jeg er meget glad for: Aktiviteter, jeg ikke bryder mig om: Behandlings-/aktivitetsforslag Sæt X Aftaler Kreativt Fysisk Sansemæssigt Egne forslag/andet Faste aktiviteter/tilbud i afsnittet Faste aktiviteter/tilbud på tværs af afsnit Vurdering - dato: Har aktiviteterne/deltagelse i aktiviteterne hjulpet mig? og hvordan har jeg haft det med aktiviteterne? Hvad vil jeg gerne lave/deltage i fremover her og hjemme? Hvordan holder jeg fast eller kommer i gang? 6 Psykiatrien i Region Syddanmark

7 2 2.3 > Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Dato: Patient: Aktivitetsplan: Ja Nej Skærmning: Ja Nej Kontaktperson/behandlere: Jeg har været indlagt på grund af: Antal dage, jeg har været indlagt: Jeg har op til og under indlæggelsen haft problemer med (kryds af) At være aggressiv/vred At overskride egne eller andres grænser (true fysisk eller med ord, genstande etc.) At være urolig/have svært ved at finde ro At føle mig angst At have depressive tanker At skade mig selv At have tanker om eller overveje at tage mit eget liv Andet: Jeg føler, at disse 3 aktiviteter/aktivitetstilbud i afdelingen har været gode for mig under indlæggelsen og hjulpet mig med at få det bedre (d.v.s. mindsket de problemer, jeg har krydset af) Jeg oplever, at afdelingen har (kryds af) Passende tilbud om aktiviteter For få aktivitetstilbud For mange aktivitetstilbud Begrund gerne Følgende behandlere har under indlæggelsen talt med mig om, hvilke aktiviteter og aktivitetsmuligheder, der er gode for mig og støttet mig i at komme i gang (kryds af): Kontaktlæge Kontaktperson Fysioterapeut Ergoterapeut Psykolog Socialrådgiver Ingen Tak for din hjælp. Afdelingens aktivitetsmedarbejdere bruger dine svar til hele tiden at udvikle aktivitetstilbudet i afdelingen sammen med det øvrige personale. 7

8 3 Aktivitetsskabe i afdelingen I alle afsnit forefindes et aktivitetsskab, der indeholder materialer til aktviteter, der er kendetegnet ved lav sværhedsgrad enkle og hurtige at igangsætte lette at gennemføre i kortere tidsperioder at kunne give pt. en sammenhængende oplevelse. Materialer Mandela og farver. Collage saks, lim, papir. Garn og strikkepinde. Musik (mindfullnes, afslappende). Film (feel-good-type måske pt. kan koncentre sig et kvarter om filmen). Spil (kryds-og-bolle, ludo, spillekort til kabale, Kalaha). Puslespil Sudoku. Kryds-og tværs. Lydbøger. Tegneserier Ugeblade og magasiner (motor, foto, pc, have, mode etc.). Noveller/digtsamling (Piet Hein, Benny Andersen etc.). Guide til groundingøvelser. Skabene er aflåste, men personale og faste vagter kan hente og låne materialer til brug ved skærmning af patienter. Disse materialer er gratis for patienterne. Ansvar for skabenes indhold Afsnittets ergoterapeut er ansvarlig for skabets indhold og checker dette min. x 1 månedligt. Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger skabene, er ansvarlige for at holde orden og lægge ting på plads efter brug (jf. udlånssedler i skabet). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere (limflasker, filmkassetter etc.). Læg en seddel til ergoteraputen, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet. Sikkerhed Lad ikke patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko være alene med sakse, strikkepinde, garn etc. 8 Psykiatrien i Region Syddanmark

9 Rekreative aktiviteter 4 Til inspiration for patienter og personale Bag en kage. Besøg eller ring til en god ven også uden anledning. Besøg et museum, kunstudstilling eller lignende. Bind en blomsterkrans eller pluk en flot buket. Cykl en tur, hvor du kan køre i dine egne tanker. Drik en kop kaffe, te eller chokolade. Gør noget godt for andre. Gå en tur nyd luften, naturen og farverne. Gå på café. Lav noget lækkert mad. Leg med børnene. Lyt til musik, du godt kan lide. Læg en kabale. Læg et puslespil. Læs avisen. Læs i en bog, ugeblad eller tidsskrift, du godt kan lide. Løb en tur i dit eget tempo ude eller på løbebåndet. Gå på nettet og dyrk din interesse (musik, antikke møbler, hurtige sportsvogne etc.) Se en film eller et godt TV-program. Skriv dine tanker ned, digt, rim Skriv et brev til en du holder af, eller gerne vil fortælle et eller andet. Slap af i en stol med benene oppe. Spil et spil. Stop op og nyd livet omkring dig saml på smil og sjove episoder. Strik, sy eller hækl også bare for sjov. Tag et bad, få håret sat, prøv at matche dit tøj på en ny måde. Tegn, mal eller klip. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 9

10 5 Aktivitetstilbud i afdelingen Forhal Badminton: Bordfodbold: Bordtennis: Psyk-Info: Lån ketsjere og bolde i afsnit. Net er i forhal. Lån bolde i afsnit. Lån bat og bolde i afsnit. Bord er i forhal. Kig bøger, pjecer m.v. Gå på nettet. Deltag i arrangementer Døren er altid åben. Fælles aktivitetsrum/kreativt rum Kondicykel, romaskine, Døren er altid åben. løbebånd: Pt. instrueres i korrekt anvendelse ved fysioterapeut. I aktivitetsrummet forefindes materialer til (re)kreative aktiviteter kan benyttes sammen med ergoterapeuter eller afdelingens personale. Ergoterapeuter har ekstra materialer i eget depot. Afsnit Aviser og blade: Afsnit abonnerer på Fyns Amtsavis, ligesom Ugeavisen kommer. Ptt. og personale bidrager til bladebestand (gamle ugeblade etc.). Computer: Pt. kan gå på nettet, eller anvende afsnittets spil. Tænk om mulig understøttelse af kognitive funktioner. Brætspil, puslespil, kortspil: Forefindes i opholdsrum. Film/TV/musik: Forefindes i opholdsrum. Tag hensyn til medptt. ved anvendelse. Lav evt. fælles film- eller musikaften. Gudstjeneste: Afvikles i afsnit efter opslag. Oplys herom på morgenmøde. Have/atriumgård: Muligt at nyde natur, vejr og vind. Forskellige udendørsspil forefindes. Kondicykel: Forefindes i niche. Kugledyne: Forefindes i depot (se afsnit 7). Kreativt: Hjælp pt. til at komme i gang ud fra materialer i aktivitetsrummet. Vil pt. gerne male meget, strikke en trøje etc. understøttes pt. i selv at skaffe/købe materialer. Evt. lave fælles aktivitet ved at gå ud i byen og købe Musikanlæg: CD forefindes eller pt. kan benytte sine egne. Wii: Forefindes i ergoterapeuternes depot. Er evt. indkøbt i afsnit. Aftensamling: Morgenmøde: Måltider: Personlig hygiejne, praktiske gøremål: Egen stue: Syng, drøft dagen etc. Temasæt gerne emner, der handler om aktivitet, fysisk og mental sundhed. Tænk struktur men også variation. Skab socialt samspil, nærvær og hygge (2 personaler deltager i pædagogisk måltid). Understøt pt.`s aktive deltagelse. Afslapning, individuelle samtaler. 10 Psykiatrien i Region Syddanmark

11 5 Fysioterapi Lokalet kan benyttes til aktiviteter sammen med ptt., når der ikke er træning/terapi (se liste på dør). I lokalet findes motionsredskaber, hockeyspil, boksebold, bolde, ball-sticks etc. I depotet findes behandlerdyner og spil til inden- og udendørs aktivteter: boccia, bowling, kegler etc. Afdeling Gåtur: Cykling: Svømning: Afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter arrangerer fælles gåtur. Såvel tur i moderat som hurtigit tempo. Afsnittet har skridttællere i aktivitetsdepotet. Afsnittet har 3 cykler til udlån (står under halvtag). Nøgler og cykelhjelme forefindes i afsnit. Behov for reparation: læg besked hos ledende ergoterapeut. Kan arrangeres individuelt eller gruppebaseret via afsnittes fysio- og ergoterapeut. Gruppetilbud ved fysio- og ergoterapeuter Tilbud oprettes efter ptt. s behandlingsbehov og tilpasses tidspunkt i patientforløbet. Tilbudene kan sigte mod ADL-træning, madlavning, motion samt mental stimulering etc. Træf aftale med den fysio- og ergoterapeut, der er tilknyttet afsnittet. Økonomi Indkøb af bolde, spil, bageingredienser etc.: ansøgning via respektive afsnitsledelse (aktivitetsbeløb). Drøft indkøb med afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter. Indkøb af større ting, redskaber etc.: ansøgning via afdelingsledelsen. Drøft ansøgning med ledende ergoterapeut. Ansvar for vedligeholdelse, opdatering, brugsanvisning m.v. Aktivitetsmaterialer i afsnit: afsnittets aktivitetsmedarbejdere. Træningsredskaber i afsnit: afsnittets fysioterapeut. Træningsredskaber og aktivitetsmaterialer i forhal, fysioterapi og fælles aktivitetsrum: fysio- og ergoterapeuter i samråd med ledende ergoterapeut. Cykler: aktivitetsmedarbejder i affektivt afsnit (Kim). Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger materialer og redskaber, er ansvarlige for at holde orden (jf. labels i skabe og på redskaber). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere. Læg en seddel til aktivitetsmedarbejder eller terapeut, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet, eller noget er i stykker. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 11

12 5 Sikkerhed Sørg for at patienter er instrueret i korrekt brug af redskaber, anvendelse af sikkerhedsudstyr etc.. Lån ikke potentielt farlige genstande ud til patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko. 12 Psykiatrien i Region Syddanmark

13 Boksebold/boksetræning 6 Træningen tilbydes ptt., hvor kontaktlæge, kontaktperson og fysioterapeut vurderer, at pt. vil kunne få et positivt udbytte af behandlingen. Fysioterapeut eller instrueret personale skal være til stede under træningen med boksebold i fysioterapien. Træningsmodul (max. 30 min. i alt) Træning består af en opvarmningsdel, instruktion i slagteknik, træning samt udspænding. Aftal med pt., hvordan træningsformen er. Lad ikke pt. være alene under træningen. Opvarmning/instruktion i slagteknik Foretag mobiliserende og pulsstigende øvelser, som aktiverer alle de store muskelgrupper, der bliver involveret i træningen. Instruér pt. i hensigtsmæssig slagtræning på sandsæk eller skumpude, så risiko for skader minimeres. Træning (max. 15 min. ad gangen) Utrænede ptt.: 1 min. slagtræning 30 sek. pause. Let trænede ptt.: 2 min. slagtræning 1 min. pause. Trænede ptt.: 3 min. slagtræning 1 min. pause. Udspænding Træn og udspænd de store muskelgrupper, mens pt. falder til ro efter træningen. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 13

14 7 Kugledyne, kædedyne, kuglestol Afdelingen har primært gængse kugledyner, men afprøver i perioder andre dyner/stole med lignende effekt som kugledynen (hør nærmere ved afdelingens fysio- eller ergoterapeut). Formål At dæmpe angst og uro Indikation Angst og utryghed Søvnproblemer, kan evt. formindske forbrug af sovemedicin. Supplement til skærmning, - bruges som støtte til at etablere ro. Tankemylder - kan være et godt supplement til antipsykotisk medicin. Motorisk uro, kan evt. mindske anvendelse af sederende medicin. Selvskadende adfærd kan evt. reduceres. Evne til at mærke sig selv øges støtter op om bevægeapparatet og sanseintegration Flytte fokus fra hoved til krop. Grænseløshed kan reduceres virker samlende og grænsesættende. Mareridt - nogen oplever at få en dybere og mere tryg søvn. OBS Kan tilbydes til patienter, der er med på at prøve, om dynen kan afhjælpe netop deres problemer. Jo hurtigere i et eksitationsforløb, interventionen med kugledyne opstartes, jo bedre effekt har den. Man skal ikke opgive for tidligt vær kreativ omkring anvendelsesmetode. Jo større kugler, jo kraftigere stimuli. Stimuli kan understøttes ved tryk på dynen i samarbejde med patienten. Gerne i sideleje. Nogle patienter har gavn af dynen om natten og andre om dagen. Vær ekstra opmærksom ved demente (brug da oftest den med krøyerkugler). Afprøvning af kugledynen Tag altid individuelle hensyn ved afprøvning af kugledynen. Hvis dynen ikke er kendt af patienten så afprøv, bliv hos patienten, og lad denne afprøve i kortere tidsrum. Spørg til patientens oplevelse. Vær især opmærksom ved patienter som er opkørte forvirrede og ved flash back. (mani, hypomani, incestproblematik, demens, PTSD, psykotisk angst). Der skal observeres for stigende aggression, raskløshed og uro. 7.1 > Typer af kugledyner Krøyerdyner (dyner kun indeholdende disse kugler). Store plastkugler med luft. Blanding af krøyerkugler og store plastkugler. Alle typer vejer omkring 4-6 kg. 14 Psykiatrien i Region Syddanmark

15 7 Valg af kugledyne Store kugler anvendes til patienter, der har behov for høj grad af sansepåvirkning. Krøyerkugler til ældre og patienter, der har svært ved at holde varmen. Dyner med blandet indhold af krøyerkugler og plastkugler er varme og støjer ikke. Der findes puder, som kan afhjælpe problemer med at sidde ned i længere tid. Anvendelse Alle dyner skal anvendes med vaskbart beskyttelsesbetræk (dynebetræk) Ved forurening af dynen sendes denne til vask: Fyns vask og textilpleje v/karin Duch, Vestergade 34, 5700 Svendborg, tlf Henter og bringer onsdage. Kugledyner kan bevilges som hjælpemiddel via kommunens hjælpemiddelafdeling (terapeuter udarbejder ansøgning). 7.2 > Teori bag udviklingen af kugledynen Forskellen på Sanseunderholdning/- bombardement/- fest. Sansestimulation (målrettet). Sanseintegration. Sanser De tidligst udviklede Berøring (taktil) vækker. Ligevægt (vestibulær) dæmper eller vækker afhængig af retning. Muskel/led (proprioceptiv) dæmper. 5 Senere udviklede Syn (visuel) vækker. Høre (auditiv) vækker. Lugt (olfaktorisk) vækker. Smag (gustatorisk) vækker. Kugledynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker kropsafgrænsende. Afdelingens terapeuter foranstalter indimellem afprøvning af nye dyner, sækkestole etc., hvor proprioceptive sanser også stimuleres. 5 Ayres, Jean A. Sanseintegration. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 15

16 7 7.3 > Brugsanvisning (kort) Formål: At patienten kan få ro, evt ved søvnproblemer. Hvordan: Dynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker også kropsafgrænsende. Generelt er den god til: Uro, rastløshed og patienter med angst. Tag altid individuelle hensyn. OBS! Patienter med PTSD eller en anden overgrebsproblematik, kan evt opleve flash back. Patienter som skal have mindre stimulation (demens): vælg evt. dyne med Krøyer kugler. Afprøvning af dynen: Kender patienten ikke dynen, så hjælp patienten med at afprøve den, inden patienten lades alene. Patienten lægger sig i sideleje, og dynen lægges på, startende ved fødderne. Bliv hos patienten og spørg ind til denne. Brugsanvisningen ligger ved kugledynen i afdelingen. 16 Psykiatrien i Region Syddanmark

17 Musicure og MuVicure 8 Formål At virke afstressende, beroligende og fysisk afslappende. At virke positivt mentalt stimulerende, oplevelses- og billedskabende. Indikation Urolige og angstfyldte patienter. OBS Nogle patienter kan opleve, at dette hjælpemiddel virker direkte modsat hensigten. De kan f.eks opleve tankemylder. Derfor kan i stedet anbefales, at ønsker patienten at lytte til musik, en mere rytmisk musik. Spørg til patientens musiksmag. Afprøvning af Musicure og MuVicure Kender patienten ikke disse, så bliv hos patienten under afprøvningen og spørg ind til denne. Se mere udførlig beskrivelse i cd omslagene. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 17

18 9 Aktivitetstilbud for borgere i efter hjem/efter udskrivelse Kontakt afsnittets fysio- eller ergoterapeut eller socialrådgiver, som gerne hjælper med at undersøge, hvilke muligheder og aktivitetstilbud, der er for pt. i hans/hendes hjemkommune. Muligvis kan der også etableres et besøg på/fra stedet inden udskrivelse. Pt. kan også selv kontakte Psykiatri-, Social- eller Sundhedsforvaltningen i sin kommune, Psyk-Info, patientorganisationer eller selvhjælpsgrupper. Aktuelle kontaktnumre til forvaltninger m.v.: se eller 18 Psykiatrien i Region Syddanmark

19 Generelt om aktivitetstilbud for patienter 10 Overordnet overvejes om pt. har en interesse for den valgte aktivitet, således at det virker naturligt og derved meningsfuldt for pt. at deltage. Sværhedsgraden i aktiviteterne skal generelt være lette, og aktiviteten skal være afgrænset i tid og sted > Aggressivitet - fysisk eller verbal udadreagerende adfærd - uro Formål At vælge aktiviteter, der virker beroligende og afledende. At hæmme strøm af stimuli. Hvordan Det tilstræbes, at der omkring og i aktiviteterne skabes forudsigelighed og struktur. Begrænsninger kan nedsætte stimuli og mindske kaos. Undgå valgmuligheder (vælg gerne aktiviteter, pt. på forhånd er kendt med). Lav en plan/aftale for de næste timer. Bevar ro og overblik. Korriger gerne pt., hvis pt. er hurtigtkørende. Lav aktiviteterne alene med pt. Afpas nærhed/afstand. Sæt ord på tanker. Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. bliver aggressiv, det skaber forudsigelighed og er med til yderligere at reducere vreden (se afsnit 2.1). Samtale Small talk kan virke godt som afledning og til at skabe god kontakt. Det anbefales, at samtaler skal være korte, målrettede og konkrete og ellers bruges i begrænset omfang. Det kan berolige pt. at have noget at tygge på (pastiller, tyggegummi). Fysiske aktiviteter Fodbad, fodspa. Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold, trampe i gulv. Fysiske aktiviteter kan anvendes, idet de er gode til at komme af med den dårlige energi. De skal dog anvendes med visse forbehold, idet de kan forstærke aggressivitet. Det kræver derfor, man kan indgå aftale med patienten om ikke at gøre skade på nogen eller noget. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne giver ro og tryghed men skal have været afprøvet og introduceret forinden. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer (OBS. kan øge uro). Evt. Musicure eller MuVicure. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 19

20 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter: Spil, (kort-, terninge- og brætspil), male på stort lærred samt musik. Ælte dej (proprioceptiv og taktil stimulation > beroligende effekt se under kugledyne 7.2). Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer > Angst Formål At øge lystfølelse og stemningsleje. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. får angst. Det skaber forudsigelighed, og pt. får redskaber til på sigt selv at håndtere angsten. Pt. skal på forhånd være bekendt med aktiviteten, og den skal være let og overskuelige at udføre. Registrér, hvilke aktiviteter, der er forbundet med lyst og følelse af mestring. Anvend gerne kognitiv terapimappe. Samtale Støttende afledende samtaler. Tag udgangspunkt i døgnrytme (hvad er lige sket/skal ske) Godt med udgangspunkt i hverdagsliv (kæledyr, interesser, børn, hus, campingvogn, vaner, rutiner m.m.) eller artikler i aviser/ugeblade. Vær til stede. Udhold pt.`s angst og udhold at sidde ved pt.. Fysiske aktiviteter Gåtur, gang, stavgang, stampe, løb, kondicykel, groundingøvelser, kredsløbstræning, vejrtrækningsøvelser. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdags opgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.). Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstick), klap-massage, fodspa og fodruller, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. 20 Psykiatrien i Region Syddanmark

21 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil (kort-, terninge- og brætspil = social kontakt), male på stort lærred samt musik. Kryds-og-tværs, sudoku, puslespil (= forudsiglighed), strikke. Kontakt evt. ergoterapeut for yderligere vejledning > Depressive tanker Formål At fremme lystfølelsen og øge stemningslejet. At modvirke isolerende og depressiv adfærd. At øge blodgennemstrømningen, strømmen af stimuli til hjernestammen samt aflede tankerne. Hvordan Det er vigtigt at vælge aktiviteter ud fra pt.`s aktuelle tilstand. Overvej sideløbende behov for p.n.medicin. Personalet arbejder som vikarierende håb (jeg-støttende principper) for pt. m.h.t. fremtiden. Giv pt. vilje til at fortsætte Skab faste og beskyttende rammer Tænk ro, aflastning og hvile. Samtale At sætte ord på tanker < = > forløsende og afslappende. Evt. højtlæsning. Fysiske aktiviteter Motion hæver stemningslejet og dæmper depressive tanker. Eksempelvis: gåture badminton/bordtennis motionscykel/løbebånd/romaskine boldspil sammen med medpatienter. Deltagelse i afdelingens miljøterapeutiske aktiviteter og opgaver Massage ballstick klapmassage fodspa og fodruller sanseintegrationsøvelser (at benytte krop og sanser hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne). Musik lytte til musik med hurtig, fast rytme. lydbånd. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 21

22 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykke lave collager løse kryds-og-tvær se film (feel-good-typen) > Selvskadende adfærd Formål At pt. igen får kontrol over sig selv og sin egen krop. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for mestrings- og afledningsstrategier, således at det gradvist bliver lettere for pt. at automatisere den nye adfærd. Samtale Støttende og afledende samtaler om emner, der flytter fokus fra den selvskadende adfærd og således bryder de selvdestruktive tankemønstre. Fysiske aktiviteter Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold mm. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdagsopgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.) Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstik), klapmassage, fodspa, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil, (kort- terning og brætspil), male på stort lærred samt musik. Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer. 22 Psykiatrien i Region Syddanmark

23 > Suicidal adfærd Formål At skabe mening og aflede, uden at kravstille. Hvordan Vælg strukturerede, lystbetonede og forudsigelige aktiviteter. Vælg aktiviteter, der ikke stiller krav. Giv ikke pt. mere end 2 valgmuligheder. Pt. skal være aktiv. Tænk motivation, mestringsstrategier og aktuel tilstand. Overvej hvile? medicin? samtale/højtlæsning/lade pt. skrive tanker ned? fast vagt/tilsynshyppighed? hobbyprægede eller fysiske aktiviteter? Massage grounding ballstick. Musik lytte til lydbånd. Kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykker lave collage. løse kryds-og-tværs se film (feel-good-typen) spille spil (kort, ludo, terningespil, puslespil). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 23

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien -en metode til reduktion af tvang i psykiatrien SI - Redskaber Sensory profile adult test og Observationstest ved Hanschu og Reisman. Online platform med vores indikator tool, SIT: SPI Care Uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Stikord til oplæg. Neuropædagogik kram og fuglefløjt! Videnskabsfelt. Det dobbelte KRAM. Neuropædagogisk metode

Stikord til oplæg. Neuropædagogik kram og fuglefløjt! Videnskabsfelt. Det dobbelte KRAM. Neuropædagogisk metode Neuropædagogik kram og fuglefløjt! DKDK Årskursus Torsdag, 11. september2014 Charlotte Voetmann Neuropædagogisk, demensvejleder, m.fl. Præsentation Hjernen (meget kort) Kommunikation Sansebearbejdning

Læs mere

Tiltag for at forebygge tvang

Tiltag for at forebygge tvang Tiltag for at forebygge tvang Fitness Boksebold Dartskive Isterninger Kuglevest/-dyne Wellness Musik som terapi Tirsdags tema-aften Stemmehøring Oplæring af nyt personale Hængekøje Drivhus Mestrings- /

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte

ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Dorte Damm 1 ADHD er for de fleste en livslang forstyrrelse, der kræver langvarig, tilbagevendende støtte D.Damm Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af omverdenen medicin Coaching Social

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk Født for tidligt Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 1. oplag 2007 Oplag: 5.000 eksemplarer

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere