0 Indhold Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10"

Transkript

1 Indhold 0 0 Indhold Aktiviteter som led i behandling Akut indlæggelse Indlæggelsessamtale Revurdering/udskrivelse Dokumentation Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Skemaer Forebyggelse af aggression ( Hvordan kan vi hjælpe dig? ) Aktivitetsplan til patienten Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen Boksebold/boksetræning Kugledyne Typer af kugledyner, kædedyne, kuglestol Teori bag udviklingen af kugledynen Brugsanvisning (kort) MusiCure og MuVicure Aktivitetstilbud for borgere i eget hjem/efter udskrivelse Generelt om aktivitetstilbud til patienter Aggressivitet fysisk/verbal - udadreagerende adfærd - uro Angst Depressive tanker Selvskadende adfærd Suicidal adfærd Noter Idékataloget er udarbejdet af en tværfaglig gruppe af medarbejdere med viden om og interesse for aktiviteter som led i psykiatrisk behandling. Gruppen ajourfører tilbud x 1 årlig. Kontaktperson for gruppen: ledende ergoterapeut. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 1

2 1 Aktiviteter som led i behandling Aktiviteter er med til at give livet mening og indhold også hos mennesker, der lider af psykisk sygdom 1. Men ptt. vil ofte finde det vanskeligt eller uoverskueligt at tage del og derfor fravælge eller opgive en aktivitet. Eller måske har pt. slet ikke fået øje på eller tænkt på muligheden i situationen: Afdelingen ønsker at indtænke aktivitet det pt. foretager sig alene eller sammen med andre som aktivt led i behandling og behandlingsplaner. Aktiviteter og deltagelse i aktiviteter indgår også målrettet i forbindelse med svære tilstandsbilleder eller til undgåelse eller forebyggelse af aggressivitet, angst, selvskadende adfærd, uro etc > Akut indlæggelse Afdæk pt. s symptom-/problembillede, behov og ønsker Indtænk dit kendskab til pt. og dine erfaringer fra tidligere patientforløb: 1. Aggressivitet fysisk/verbal udadreagerende adfærd - uro 2. Angst 3. Depressive tanker 4. Selvskadende adfærd 5. Suicidal adfærd. Udarbejd evt. skema til forebyggelse af aggression (se afsnit 2.1). Udarbejd, hvis pt. er aggressiv, udadreagerende eller præget af uro/maniform tilstand eller i risiko for senere at udvikle en sådan adfærd eller tilstand: Tilbyd aktiviteter ud fra akut problemstilling og fastlagt skærmningsniveau, til tilstanden har stabiliseret sig Anvend vejledning (se afsnit ). 1.2 > Indlæggelsessamtale Afdæk Daglige aktiviteter og vaner (hvordan forløber en typisk dag for pt.? Fysiske/psykiske hensyn?) Arbejds-, studie- eller pensionistliv (specielle forhold, der gør sig gældende?) (Fritids-)interesser (hvad kan pt. godt lide at beskæftige sig med? Har pt. nogle ønsker/drømme i.f.t. interesser? Muligheder i lokalområdet?) Nogle ting, steder eller mennesker, som har en speciel betydning for pt.? Pt. s tanker omkring aktiviteter og gøremål i den nuværende situation, under indlæggelsen og i fremtiden? Hvor føler pt. selv, han/hun har nogle ressourcer? Kan de pårørende supplere med observationer/oplysninger? 1 Sundhedsstyrelsen (2005). Fysiske aktiviteter på psykiatrisk afdeling aktivitetskatalog til inspiration. Sundhedsstyrelsen (2007). Arkitektoniske rammer om fysiske aktiviteter i psykiatrien. 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Aktiviteter og aktivitetstilbud patienter. Retningslinie (Infonet). Center for kvalitetsudvikling (2010). Tvang i psykiatrien håndtering og forebyggelse. Idékatalog. 2 Psykiatrien i Region Syddanmark

3 1 Sammensæt aktivitetsplan sammen med pt. Anvend aktivitetsplan (se afsnit 2.2). Inddrag mulighederne i afsnit og afdeling (se afsnit 3-9). Anvend teknikker fra den motivationsskabende samtale 3. Giv pt. en kopi af planen. Indtænk sundhedsfremmende elementer (bevægelse, hvile, søvn, kost etc.) og varetagelse af grundlæggende behov (personlig hygiejne, fysiske rammer, socialt samspil etc.). Inddrag fysio- eller ergoterapeut ud fra afdækkede behov og problemstillinger. Fastsæt revurderingsdato og skriv den på planen. Fremlæg aktivitetsanalyse/-plan på tværfaglig konference, team- eller netværksmøde Aftal evt. yderligere udredning eller tests her. Aftal evt. besøg/indhent brochurer på aktivitetstilbud, pt. kunne være interesseret i Se afsnit > Revurdering/udskrivelse Evaluér pt.`s udbytte af aktiviteterne Anvend evaluering af udbytte af aktivitetstilbud (se afsnit 2.3). Revider aktivitetsplanen, så pt. kan bruge denne fremadrettet. Sikr dig, at pt. har relevante kontaktnumre til evt. eksterne tilbud. Inddrag gerne de pårørende, så de kan støtte op omkring aktiviteterne. 1.4 > Dokumentation Afdækning af aktivitetsbillede, ønsker og behov pt. s e-journal aktivitetsmappe. Aktivitetsplaner papirdokument ophænges på patientens vær.. Tiltag synligøres i behandlingsplan i pt.s e-journal. Løbende tiltag i afsnit/vurderinger pt. s e-journal aktivitetsmappe. Terapeutfaglige udredninger, tests og behandlinger pt. s e-journal ergoterapi eller fysioterapi. 3 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Sundhedsmæssig risiko - intervention. Retningslinie (Infonet). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3

4 1 1.5 > Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Lav individuelle planer (undgå at sætte spørgsmålstegn ved det liv, pt. lever). Kommunikér tydeligt. Skab relation, følg pt. og bak op (tag om muligt selv aktivt del sammen med den pt., du er kontaktperson for). Tænk mestring, realistiske mål og små skridt. Skab struktur og hold fast, men vær også fleksibel. Bevidstgør pt. og verbalisér (sæt ord på tanker og handlinger). Formidl viden og anvend psykoedukation. Indtænk sociale fællesskaber. Skab et inspirerende miljø. Skab en åben og støttende atmosfære. Overvej mængde af stimuli (evt. behov for afskærmning). Tænk let adgang, økonomi og beliggenhed, når du planlægger in- og eksterne aktiviteter.? 4 Moltke, A. (2010). Kroppens ambivalens. Skizofreni, fysisk aktivitet og motivation. Frydenlund. 4 4 Psykiatrien i Region Syddanmark

5 Skemaer > Hvordan kan vi hjælpe dig? Vi vil som personale gerne vide, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du får det dårligt: føler dig stresset, urolig, bange, vred, rastløs eller er bekymret for at overskride egne eller andres grænser. Du har helt sikkert selv nogle erfaringer for hvad, der hjælper dig. Vi beder dig dele disse erfaringer med os ved at krydse af i nedenstående liste. Udfyld den evt. sammen med din kontaktperson. Listen er din. Vi vil bruge den sammen med dig, mens du er indlagt. Du kan også tage den med hjem som et slags huskekort: hvad er godt at gøre for mig, hvis Der er også plads til, du kan føje nogle flere punkter på. Cykle på motionscyklen Drikke te, kaffe, lun mælk eller lignende. Jeg foretrækker Få ekstra medicin. Gå tur i haven Gå tur sammen med personalet Holde hænderne under koldt vand Hvile på værelset alene Hvile på værelset personale på værelset Ligge med kold klud på panden Ligge med kugledyne Lytte til musik. Musiktype Læse avis, blad eller bog. Jeg foretrækker Ringe til familie eller venner. Hvem Se TV Skrive dagbog Spise Tage et fodbad Tage et varmt bad Vejrtrækningsøvelser Andet: hjælper mig bedst Når jeg har det dårligt er følgende ikke godt for mig (kryds af): At være alene At være sammen med andre Fysisk kontakt/berøring Høje lyde Lukket dør til mit værelse Radio TV Åben dør til mit værelse Andet: Særlige tidspunkter på dagen eller året - jeg har det dårligt: Psykiatrisk Afdeling Svendborg 5

6 2 2.2 > Aktivitetsplan Dato: Patient: Behandler: Mål: Aktiviteter, jeg er meget glad for: Aktiviteter, jeg ikke bryder mig om: Behandlings-/aktivitetsforslag Sæt X Aftaler Kreativt Fysisk Sansemæssigt Egne forslag/andet Faste aktiviteter/tilbud i afsnittet Faste aktiviteter/tilbud på tværs af afsnit Vurdering - dato: Har aktiviteterne/deltagelse i aktiviteterne hjulpet mig? og hvordan har jeg haft det med aktiviteterne? Hvad vil jeg gerne lave/deltage i fremover her og hjemme? Hvordan holder jeg fast eller kommer i gang? 6 Psykiatrien i Region Syddanmark

7 2 2.3 > Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Dato: Patient: Aktivitetsplan: Ja Nej Skærmning: Ja Nej Kontaktperson/behandlere: Jeg har været indlagt på grund af: Antal dage, jeg har været indlagt: Jeg har op til og under indlæggelsen haft problemer med (kryds af) At være aggressiv/vred At overskride egne eller andres grænser (true fysisk eller med ord, genstande etc.) At være urolig/have svært ved at finde ro At føle mig angst At have depressive tanker At skade mig selv At have tanker om eller overveje at tage mit eget liv Andet: Jeg føler, at disse 3 aktiviteter/aktivitetstilbud i afdelingen har været gode for mig under indlæggelsen og hjulpet mig med at få det bedre (d.v.s. mindsket de problemer, jeg har krydset af) Jeg oplever, at afdelingen har (kryds af) Passende tilbud om aktiviteter For få aktivitetstilbud For mange aktivitetstilbud Begrund gerne Følgende behandlere har under indlæggelsen talt med mig om, hvilke aktiviteter og aktivitetsmuligheder, der er gode for mig og støttet mig i at komme i gang (kryds af): Kontaktlæge Kontaktperson Fysioterapeut Ergoterapeut Psykolog Socialrådgiver Ingen Tak for din hjælp. Afdelingens aktivitetsmedarbejdere bruger dine svar til hele tiden at udvikle aktivitetstilbudet i afdelingen sammen med det øvrige personale. 7

8 3 Aktivitetsskabe i afdelingen I alle afsnit forefindes et aktivitetsskab, der indeholder materialer til aktviteter, der er kendetegnet ved lav sværhedsgrad enkle og hurtige at igangsætte lette at gennemføre i kortere tidsperioder at kunne give pt. en sammenhængende oplevelse. Materialer Mandela og farver. Collage saks, lim, papir. Garn og strikkepinde. Musik (mindfullnes, afslappende). Film (feel-good-type måske pt. kan koncentre sig et kvarter om filmen). Spil (kryds-og-bolle, ludo, spillekort til kabale, Kalaha). Puslespil Sudoku. Kryds-og tværs. Lydbøger. Tegneserier Ugeblade og magasiner (motor, foto, pc, have, mode etc.). Noveller/digtsamling (Piet Hein, Benny Andersen etc.). Guide til groundingøvelser. Skabene er aflåste, men personale og faste vagter kan hente og låne materialer til brug ved skærmning af patienter. Disse materialer er gratis for patienterne. Ansvar for skabenes indhold Afsnittets ergoterapeut er ansvarlig for skabets indhold og checker dette min. x 1 månedligt. Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger skabene, er ansvarlige for at holde orden og lægge ting på plads efter brug (jf. udlånssedler i skabet). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere (limflasker, filmkassetter etc.). Læg en seddel til ergoteraputen, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet. Sikkerhed Lad ikke patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko være alene med sakse, strikkepinde, garn etc. 8 Psykiatrien i Region Syddanmark

9 Rekreative aktiviteter 4 Til inspiration for patienter og personale Bag en kage. Besøg eller ring til en god ven også uden anledning. Besøg et museum, kunstudstilling eller lignende. Bind en blomsterkrans eller pluk en flot buket. Cykl en tur, hvor du kan køre i dine egne tanker. Drik en kop kaffe, te eller chokolade. Gør noget godt for andre. Gå en tur nyd luften, naturen og farverne. Gå på café. Lav noget lækkert mad. Leg med børnene. Lyt til musik, du godt kan lide. Læg en kabale. Læg et puslespil. Læs avisen. Læs i en bog, ugeblad eller tidsskrift, du godt kan lide. Løb en tur i dit eget tempo ude eller på løbebåndet. Gå på nettet og dyrk din interesse (musik, antikke møbler, hurtige sportsvogne etc.) Se en film eller et godt TV-program. Skriv dine tanker ned, digt, rim Skriv et brev til en du holder af, eller gerne vil fortælle et eller andet. Slap af i en stol med benene oppe. Spil et spil. Stop op og nyd livet omkring dig saml på smil og sjove episoder. Strik, sy eller hækl også bare for sjov. Tag et bad, få håret sat, prøv at matche dit tøj på en ny måde. Tegn, mal eller klip. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 9

10 5 Aktivitetstilbud i afdelingen Forhal Badminton: Bordfodbold: Bordtennis: Psyk-Info: Lån ketsjere og bolde i afsnit. Net er i forhal. Lån bolde i afsnit. Lån bat og bolde i afsnit. Bord er i forhal. Kig bøger, pjecer m.v. Gå på nettet. Deltag i arrangementer Døren er altid åben. Fælles aktivitetsrum/kreativt rum Kondicykel, romaskine, Døren er altid åben. løbebånd: Pt. instrueres i korrekt anvendelse ved fysioterapeut. I aktivitetsrummet forefindes materialer til (re)kreative aktiviteter kan benyttes sammen med ergoterapeuter eller afdelingens personale. Ergoterapeuter har ekstra materialer i eget depot. Afsnit Aviser og blade: Afsnit abonnerer på Fyns Amtsavis, ligesom Ugeavisen kommer. Ptt. og personale bidrager til bladebestand (gamle ugeblade etc.). Computer: Pt. kan gå på nettet, eller anvende afsnittets spil. Tænk om mulig understøttelse af kognitive funktioner. Brætspil, puslespil, kortspil: Forefindes i opholdsrum. Film/TV/musik: Forefindes i opholdsrum. Tag hensyn til medptt. ved anvendelse. Lav evt. fælles film- eller musikaften. Gudstjeneste: Afvikles i afsnit efter opslag. Oplys herom på morgenmøde. Have/atriumgård: Muligt at nyde natur, vejr og vind. Forskellige udendørsspil forefindes. Kondicykel: Forefindes i niche. Kugledyne: Forefindes i depot (se afsnit 7). Kreativt: Hjælp pt. til at komme i gang ud fra materialer i aktivitetsrummet. Vil pt. gerne male meget, strikke en trøje etc. understøttes pt. i selv at skaffe/købe materialer. Evt. lave fælles aktivitet ved at gå ud i byen og købe Musikanlæg: CD forefindes eller pt. kan benytte sine egne. Wii: Forefindes i ergoterapeuternes depot. Er evt. indkøbt i afsnit. Aftensamling: Morgenmøde: Måltider: Personlig hygiejne, praktiske gøremål: Egen stue: Syng, drøft dagen etc. Temasæt gerne emner, der handler om aktivitet, fysisk og mental sundhed. Tænk struktur men også variation. Skab socialt samspil, nærvær og hygge (2 personaler deltager i pædagogisk måltid). Understøt pt.`s aktive deltagelse. Afslapning, individuelle samtaler. 10 Psykiatrien i Region Syddanmark

11 5 Fysioterapi Lokalet kan benyttes til aktiviteter sammen med ptt., når der ikke er træning/terapi (se liste på dør). I lokalet findes motionsredskaber, hockeyspil, boksebold, bolde, ball-sticks etc. I depotet findes behandlerdyner og spil til inden- og udendørs aktivteter: boccia, bowling, kegler etc. Afdeling Gåtur: Cykling: Svømning: Afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter arrangerer fælles gåtur. Såvel tur i moderat som hurtigit tempo. Afsnittet har skridttællere i aktivitetsdepotet. Afsnittet har 3 cykler til udlån (står under halvtag). Nøgler og cykelhjelme forefindes i afsnit. Behov for reparation: læg besked hos ledende ergoterapeut. Kan arrangeres individuelt eller gruppebaseret via afsnittes fysio- og ergoterapeut. Gruppetilbud ved fysio- og ergoterapeuter Tilbud oprettes efter ptt. s behandlingsbehov og tilpasses tidspunkt i patientforløbet. Tilbudene kan sigte mod ADL-træning, madlavning, motion samt mental stimulering etc. Træf aftale med den fysio- og ergoterapeut, der er tilknyttet afsnittet. Økonomi Indkøb af bolde, spil, bageingredienser etc.: ansøgning via respektive afsnitsledelse (aktivitetsbeløb). Drøft indkøb med afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter. Indkøb af større ting, redskaber etc.: ansøgning via afdelingsledelsen. Drøft ansøgning med ledende ergoterapeut. Ansvar for vedligeholdelse, opdatering, brugsanvisning m.v. Aktivitetsmaterialer i afsnit: afsnittets aktivitetsmedarbejdere. Træningsredskaber i afsnit: afsnittets fysioterapeut. Træningsredskaber og aktivitetsmaterialer i forhal, fysioterapi og fælles aktivitetsrum: fysio- og ergoterapeuter i samråd med ledende ergoterapeut. Cykler: aktivitetsmedarbejder i affektivt afsnit (Kim). Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger materialer og redskaber, er ansvarlige for at holde orden (jf. labels i skabe og på redskaber). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere. Læg en seddel til aktivitetsmedarbejder eller terapeut, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet, eller noget er i stykker. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 11

12 5 Sikkerhed Sørg for at patienter er instrueret i korrekt brug af redskaber, anvendelse af sikkerhedsudstyr etc.. Lån ikke potentielt farlige genstande ud til patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko. 12 Psykiatrien i Region Syddanmark

13 Boksebold/boksetræning 6 Træningen tilbydes ptt., hvor kontaktlæge, kontaktperson og fysioterapeut vurderer, at pt. vil kunne få et positivt udbytte af behandlingen. Fysioterapeut eller instrueret personale skal være til stede under træningen med boksebold i fysioterapien. Træningsmodul (max. 30 min. i alt) Træning består af en opvarmningsdel, instruktion i slagteknik, træning samt udspænding. Aftal med pt., hvordan træningsformen er. Lad ikke pt. være alene under træningen. Opvarmning/instruktion i slagteknik Foretag mobiliserende og pulsstigende øvelser, som aktiverer alle de store muskelgrupper, der bliver involveret i træningen. Instruér pt. i hensigtsmæssig slagtræning på sandsæk eller skumpude, så risiko for skader minimeres. Træning (max. 15 min. ad gangen) Utrænede ptt.: 1 min. slagtræning 30 sek. pause. Let trænede ptt.: 2 min. slagtræning 1 min. pause. Trænede ptt.: 3 min. slagtræning 1 min. pause. Udspænding Træn og udspænd de store muskelgrupper, mens pt. falder til ro efter træningen. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 13

14 7 Kugledyne, kædedyne, kuglestol Afdelingen har primært gængse kugledyner, men afprøver i perioder andre dyner/stole med lignende effekt som kugledynen (hør nærmere ved afdelingens fysio- eller ergoterapeut). Formål At dæmpe angst og uro Indikation Angst og utryghed Søvnproblemer, kan evt. formindske forbrug af sovemedicin. Supplement til skærmning, - bruges som støtte til at etablere ro. Tankemylder - kan være et godt supplement til antipsykotisk medicin. Motorisk uro, kan evt. mindske anvendelse af sederende medicin. Selvskadende adfærd kan evt. reduceres. Evne til at mærke sig selv øges støtter op om bevægeapparatet og sanseintegration Flytte fokus fra hoved til krop. Grænseløshed kan reduceres virker samlende og grænsesættende. Mareridt - nogen oplever at få en dybere og mere tryg søvn. OBS Kan tilbydes til patienter, der er med på at prøve, om dynen kan afhjælpe netop deres problemer. Jo hurtigere i et eksitationsforløb, interventionen med kugledyne opstartes, jo bedre effekt har den. Man skal ikke opgive for tidligt vær kreativ omkring anvendelsesmetode. Jo større kugler, jo kraftigere stimuli. Stimuli kan understøttes ved tryk på dynen i samarbejde med patienten. Gerne i sideleje. Nogle patienter har gavn af dynen om natten og andre om dagen. Vær ekstra opmærksom ved demente (brug da oftest den med krøyerkugler). Afprøvning af kugledynen Tag altid individuelle hensyn ved afprøvning af kugledynen. Hvis dynen ikke er kendt af patienten så afprøv, bliv hos patienten, og lad denne afprøve i kortere tidsrum. Spørg til patientens oplevelse. Vær især opmærksom ved patienter som er opkørte forvirrede og ved flash back. (mani, hypomani, incestproblematik, demens, PTSD, psykotisk angst). Der skal observeres for stigende aggression, raskløshed og uro. 7.1 > Typer af kugledyner Krøyerdyner (dyner kun indeholdende disse kugler). Store plastkugler med luft. Blanding af krøyerkugler og store plastkugler. Alle typer vejer omkring 4-6 kg. 14 Psykiatrien i Region Syddanmark

15 7 Valg af kugledyne Store kugler anvendes til patienter, der har behov for høj grad af sansepåvirkning. Krøyerkugler til ældre og patienter, der har svært ved at holde varmen. Dyner med blandet indhold af krøyerkugler og plastkugler er varme og støjer ikke. Der findes puder, som kan afhjælpe problemer med at sidde ned i længere tid. Anvendelse Alle dyner skal anvendes med vaskbart beskyttelsesbetræk (dynebetræk) Ved forurening af dynen sendes denne til vask: Fyns vask og textilpleje v/karin Duch, Vestergade 34, 5700 Svendborg, tlf Henter og bringer onsdage. Kugledyner kan bevilges som hjælpemiddel via kommunens hjælpemiddelafdeling (terapeuter udarbejder ansøgning). 7.2 > Teori bag udviklingen af kugledynen Forskellen på Sanseunderholdning/- bombardement/- fest. Sansestimulation (målrettet). Sanseintegration. Sanser De tidligst udviklede Berøring (taktil) vækker. Ligevægt (vestibulær) dæmper eller vækker afhængig af retning. Muskel/led (proprioceptiv) dæmper. 5 Senere udviklede Syn (visuel) vækker. Høre (auditiv) vækker. Lugt (olfaktorisk) vækker. Smag (gustatorisk) vækker. Kugledynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker kropsafgrænsende. Afdelingens terapeuter foranstalter indimellem afprøvning af nye dyner, sækkestole etc., hvor proprioceptive sanser også stimuleres. 5 Ayres, Jean A. Sanseintegration. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 15

16 7 7.3 > Brugsanvisning (kort) Formål: At patienten kan få ro, evt ved søvnproblemer. Hvordan: Dynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker også kropsafgrænsende. Generelt er den god til: Uro, rastløshed og patienter med angst. Tag altid individuelle hensyn. OBS! Patienter med PTSD eller en anden overgrebsproblematik, kan evt opleve flash back. Patienter som skal have mindre stimulation (demens): vælg evt. dyne med Krøyer kugler. Afprøvning af dynen: Kender patienten ikke dynen, så hjælp patienten med at afprøve den, inden patienten lades alene. Patienten lægger sig i sideleje, og dynen lægges på, startende ved fødderne. Bliv hos patienten og spørg ind til denne. Brugsanvisningen ligger ved kugledynen i afdelingen. 16 Psykiatrien i Region Syddanmark

17 Musicure og MuVicure 8 Formål At virke afstressende, beroligende og fysisk afslappende. At virke positivt mentalt stimulerende, oplevelses- og billedskabende. Indikation Urolige og angstfyldte patienter. OBS Nogle patienter kan opleve, at dette hjælpemiddel virker direkte modsat hensigten. De kan f.eks opleve tankemylder. Derfor kan i stedet anbefales, at ønsker patienten at lytte til musik, en mere rytmisk musik. Spørg til patientens musiksmag. Afprøvning af Musicure og MuVicure Kender patienten ikke disse, så bliv hos patienten under afprøvningen og spørg ind til denne. Se mere udførlig beskrivelse i cd omslagene. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 17

18 9 Aktivitetstilbud for borgere i efter hjem/efter udskrivelse Kontakt afsnittets fysio- eller ergoterapeut eller socialrådgiver, som gerne hjælper med at undersøge, hvilke muligheder og aktivitetstilbud, der er for pt. i hans/hendes hjemkommune. Muligvis kan der også etableres et besøg på/fra stedet inden udskrivelse. Pt. kan også selv kontakte Psykiatri-, Social- eller Sundhedsforvaltningen i sin kommune, Psyk-Info, patientorganisationer eller selvhjælpsgrupper. Aktuelle kontaktnumre til forvaltninger m.v.: se eller 18 Psykiatrien i Region Syddanmark

19 Generelt om aktivitetstilbud for patienter 10 Overordnet overvejes om pt. har en interesse for den valgte aktivitet, således at det virker naturligt og derved meningsfuldt for pt. at deltage. Sværhedsgraden i aktiviteterne skal generelt være lette, og aktiviteten skal være afgrænset i tid og sted > Aggressivitet - fysisk eller verbal udadreagerende adfærd - uro Formål At vælge aktiviteter, der virker beroligende og afledende. At hæmme strøm af stimuli. Hvordan Det tilstræbes, at der omkring og i aktiviteterne skabes forudsigelighed og struktur. Begrænsninger kan nedsætte stimuli og mindske kaos. Undgå valgmuligheder (vælg gerne aktiviteter, pt. på forhånd er kendt med). Lav en plan/aftale for de næste timer. Bevar ro og overblik. Korriger gerne pt., hvis pt. er hurtigtkørende. Lav aktiviteterne alene med pt. Afpas nærhed/afstand. Sæt ord på tanker. Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. bliver aggressiv, det skaber forudsigelighed og er med til yderligere at reducere vreden (se afsnit 2.1). Samtale Small talk kan virke godt som afledning og til at skabe god kontakt. Det anbefales, at samtaler skal være korte, målrettede og konkrete og ellers bruges i begrænset omfang. Det kan berolige pt. at have noget at tygge på (pastiller, tyggegummi). Fysiske aktiviteter Fodbad, fodspa. Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold, trampe i gulv. Fysiske aktiviteter kan anvendes, idet de er gode til at komme af med den dårlige energi. De skal dog anvendes med visse forbehold, idet de kan forstærke aggressivitet. Det kræver derfor, man kan indgå aftale med patienten om ikke at gøre skade på nogen eller noget. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne giver ro og tryghed men skal have været afprøvet og introduceret forinden. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer (OBS. kan øge uro). Evt. Musicure eller MuVicure. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 19

20 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter: Spil, (kort-, terninge- og brætspil), male på stort lærred samt musik. Ælte dej (proprioceptiv og taktil stimulation > beroligende effekt se under kugledyne 7.2). Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer > Angst Formål At øge lystfølelse og stemningsleje. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. får angst. Det skaber forudsigelighed, og pt. får redskaber til på sigt selv at håndtere angsten. Pt. skal på forhånd være bekendt med aktiviteten, og den skal være let og overskuelige at udføre. Registrér, hvilke aktiviteter, der er forbundet med lyst og følelse af mestring. Anvend gerne kognitiv terapimappe. Samtale Støttende afledende samtaler. Tag udgangspunkt i døgnrytme (hvad er lige sket/skal ske) Godt med udgangspunkt i hverdagsliv (kæledyr, interesser, børn, hus, campingvogn, vaner, rutiner m.m.) eller artikler i aviser/ugeblade. Vær til stede. Udhold pt.`s angst og udhold at sidde ved pt.. Fysiske aktiviteter Gåtur, gang, stavgang, stampe, løb, kondicykel, groundingøvelser, kredsløbstræning, vejrtrækningsøvelser. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdags opgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.). Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstick), klap-massage, fodspa og fodruller, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. 20 Psykiatrien i Region Syddanmark

21 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil (kort-, terninge- og brætspil = social kontakt), male på stort lærred samt musik. Kryds-og-tværs, sudoku, puslespil (= forudsiglighed), strikke. Kontakt evt. ergoterapeut for yderligere vejledning > Depressive tanker Formål At fremme lystfølelsen og øge stemningslejet. At modvirke isolerende og depressiv adfærd. At øge blodgennemstrømningen, strømmen af stimuli til hjernestammen samt aflede tankerne. Hvordan Det er vigtigt at vælge aktiviteter ud fra pt.`s aktuelle tilstand. Overvej sideløbende behov for p.n.medicin. Personalet arbejder som vikarierende håb (jeg-støttende principper) for pt. m.h.t. fremtiden. Giv pt. vilje til at fortsætte Skab faste og beskyttende rammer Tænk ro, aflastning og hvile. Samtale At sætte ord på tanker < = > forløsende og afslappende. Evt. højtlæsning. Fysiske aktiviteter Motion hæver stemningslejet og dæmper depressive tanker. Eksempelvis: gåture badminton/bordtennis motionscykel/løbebånd/romaskine boldspil sammen med medpatienter. Deltagelse i afdelingens miljøterapeutiske aktiviteter og opgaver Massage ballstick klapmassage fodspa og fodruller sanseintegrationsøvelser (at benytte krop og sanser hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne). Musik lytte til musik med hurtig, fast rytme. lydbånd. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 21

22 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykke lave collager løse kryds-og-tvær se film (feel-good-typen) > Selvskadende adfærd Formål At pt. igen får kontrol over sig selv og sin egen krop. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for mestrings- og afledningsstrategier, således at det gradvist bliver lettere for pt. at automatisere den nye adfærd. Samtale Støttende og afledende samtaler om emner, der flytter fokus fra den selvskadende adfærd og således bryder de selvdestruktive tankemønstre. Fysiske aktiviteter Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold mm. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdagsopgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.) Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstik), klapmassage, fodspa, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil, (kort- terning og brætspil), male på stort lærred samt musik. Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer. 22 Psykiatrien i Region Syddanmark

23 > Suicidal adfærd Formål At skabe mening og aflede, uden at kravstille. Hvordan Vælg strukturerede, lystbetonede og forudsigelige aktiviteter. Vælg aktiviteter, der ikke stiller krav. Giv ikke pt. mere end 2 valgmuligheder. Pt. skal være aktiv. Tænk motivation, mestringsstrategier og aktuel tilstand. Overvej hvile? medicin? samtale/højtlæsning/lade pt. skrive tanker ned? fast vagt/tilsynshyppighed? hobbyprægede eller fysiske aktiviteter? Massage grounding ballstick. Musik lytte til lydbånd. Kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykker lave collage. løse kryds-og-tværs se film (feel-good-typen) spille spil (kort, ludo, terningespil, puslespil). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 23

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Quickguide. Valg, anvendelse og håndtering. Kædedyne, kædetæppe og kædevest

Quickguide. Valg, anvendelse og håndtering. Kædedyne, kædetæppe og kædevest Quickguide Valg, anvendelse og håndtering Kædedyne, kædetæppe og kædevest Quickguide kædeprodukter Introduktion i valg, anvendelse og håndtering Kædeprodukter anvendes med fordel ved bl.a. Psykiske lidelser

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst September 2012 Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapeuterne Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Denne pjece er udarbejdet af

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser.

Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser. Brug af Sensory Profile til forebyggelse og reduktion af adfærdsforstyrrelser. Tinna Klingberg, Assisterende leder ved Aalborg Kommunes Videns center for Demens. Demensdagene 2016 Hvorfor har vi valgt

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Klinik for ergoterapi og fysioterapi

Klinik for ergoterapi og fysioterapi Klinik for ergoterapi og fysioterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen

Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Hvis belastningerne overstiger ressourcerne Kigger på: Selve bealstningen Reaktionen på belastningen Samspillet mellem belastningen og reaktionen Stress er: en tilstand af spænding, som opstår, når hændelser

Læs mere

Sansestimulerende hjælpemidler

Sansestimulerende hjælpemidler Sansestimulerende hjælpemidler i arbejdet med udadreagerende borgere v/ ergoterapeut Jane Mosholm Vorting Hvad er sanseintegration Menneskets sanser og deres betydning Den gode søvn Sansestimulerende hjælpemidler

Læs mere

En sund og aktiv hverdag

En sund og aktiv hverdag Der er noget, du skal vide om En sund og aktiv hverdag Til dig der har hukommelsesbesvær Denne pjece er til borgere med hukommelsesbesvær. Pjecen er udarbejdet af Maja Ajslev med inspiration fra Løsninger

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning

Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Temadag hos PROTAC, d. 8. september 2015 i Århus om: BØRN OG DERES SARTE SANSESYSTEMER relateret til kropslige sanser og til relationer og tilknytning Connie Nissen, børneergoterapeut aut. Præsentation

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1

Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1 Rosenkildevej 83 1.sal 4200 Slagelse Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1 Personalet der er ansat i Team 2 gruppe 1: Janne Petersen jampe@slagelse.dk Personalet: Jane Jørgensen janjo@slagelse.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Ydelsespakkebeskrivelser Handicap og Psykiatri Gældende den 1. januar 2015 Ydelsespakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende og i botilbud sker i form at forskellige ydelsespakker.

Læs mere

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse

Kognitive hierarki. Blok 3 Strategi. Blok 2. Blok 1. Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn. Analyse Opmærksomhed Hjernen Kognitive hierarki Blok 3 Strategi Blok 2 Blok 1 Analyse Visuel Hukommelse Auditiv Kompetencerne Taktil Opmærksomhed Koncentration Tempo Hyperaktive børn Hypoaktive børn Hyperaktive

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Aktivitetskatalog Efterår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog Efterår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog Efterår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af efteråret 2015. Hvis du er interesseret i at deltage

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk

Skizofreni Skizofreni 1 April 2017 Underviser: Majbrith Schioldan Kusk Skizofreni Skizofreni April 2017 1 Myter om skizofreni Flere personligheder Kriminelle, farlige, forudsigelige Skyldes dårlig opdragelse, forkælelse, dovenskab Skyldes dårlige forældre Kan ikke helbredes

Læs mere

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien

-en metode til reduktion af tvang i psykiatrien -en metode til reduktion af tvang i psykiatrien SI - Redskaber Sensory profile adult test og Observationstest ved Hanschu og Reisman. Online platform med vores indikator tool, SIT: SPI Care Uddannelse

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Establishing Sensory- based approaches in mental health inpatient care

Establishing Sensory- based approaches in mental health inpatient care SPI Mental Health Research & Innovation of welfare Technology Establishing Sensory- based approaches in mental health inpatient care Forskningsprojekt Augustenborg sygehus 1. september 2014 1. september

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Den kropsafgrænsende lejring Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Dagens program Velkommen Projektet Hvordan opstod metoden? Hvordan bruger vi det nu Miljøsanering og søvnhygiejne Affolter Metodebeskrivelse

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas!

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Af Lajla Kristiansen og Hanne Fosgerau, pædagoger og uddannede

Læs mere

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet

Hyperaktivitet Smerter. Motorisk & psykisk uro. Sanseforstyrrelser. Depression. Angst. Spasticitet Hyperaktivitet Smerter Motorisk & psykisk uro Søvnforstyrrelser Depression Sanseforstyrrelser Stress Angst KoncentrationsBESVÆR Spasticitet Forskning dokumenterer effekten Protac Kugledynen forbedrer ADHD-børns

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Beskrivelse af ydelserne i Dagcentret Karetmagerporten ØU 100517 pkt. 17_01

Beskrivelse af ydelserne i Dagcentret Karetmagerporten ØU 100517 pkt. 17_01 1 Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige

Læs mere

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Neuropsykolog Laila Øksnebjerg Nationalt Videnscenter for Demens www.videnscenterfordemens.dk Ny med demens Udfordringer og muligheder for en

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere