0 Indhold Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10"

Transkript

1 Indhold 0 0 Indhold Aktiviteter som led i behandling Akut indlæggelse Indlæggelsessamtale Revurdering/udskrivelse Dokumentation Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Skemaer Forebyggelse af aggression ( Hvordan kan vi hjælpe dig? ) Aktivitetsplan til patienten Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Aktivitetsskabe i afsnit Rekreative aktiviteter Aktivitetstilbud i afdelingen Boksebold/boksetræning Kugledyne Typer af kugledyner, kædedyne, kuglestol Teori bag udviklingen af kugledynen Brugsanvisning (kort) MusiCure og MuVicure Aktivitetstilbud for borgere i eget hjem/efter udskrivelse Generelt om aktivitetstilbud til patienter Aggressivitet fysisk/verbal - udadreagerende adfærd - uro Angst Depressive tanker Selvskadende adfærd Suicidal adfærd Noter Idékataloget er udarbejdet af en tværfaglig gruppe af medarbejdere med viden om og interesse for aktiviteter som led i psykiatrisk behandling. Gruppen ajourfører tilbud x 1 årlig. Kontaktperson for gruppen: ledende ergoterapeut. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 1

2 1 Aktiviteter som led i behandling Aktiviteter er med til at give livet mening og indhold også hos mennesker, der lider af psykisk sygdom 1. Men ptt. vil ofte finde det vanskeligt eller uoverskueligt at tage del og derfor fravælge eller opgive en aktivitet. Eller måske har pt. slet ikke fået øje på eller tænkt på muligheden i situationen: Afdelingen ønsker at indtænke aktivitet det pt. foretager sig alene eller sammen med andre som aktivt led i behandling og behandlingsplaner. Aktiviteter og deltagelse i aktiviteter indgår også målrettet i forbindelse med svære tilstandsbilleder eller til undgåelse eller forebyggelse af aggressivitet, angst, selvskadende adfærd, uro etc > Akut indlæggelse Afdæk pt. s symptom-/problembillede, behov og ønsker Indtænk dit kendskab til pt. og dine erfaringer fra tidligere patientforløb: 1. Aggressivitet fysisk/verbal udadreagerende adfærd - uro 2. Angst 3. Depressive tanker 4. Selvskadende adfærd 5. Suicidal adfærd. Udarbejd evt. skema til forebyggelse af aggression (se afsnit 2.1). Udarbejd, hvis pt. er aggressiv, udadreagerende eller præget af uro/maniform tilstand eller i risiko for senere at udvikle en sådan adfærd eller tilstand: Tilbyd aktiviteter ud fra akut problemstilling og fastlagt skærmningsniveau, til tilstanden har stabiliseret sig Anvend vejledning (se afsnit ). 1.2 > Indlæggelsessamtale Afdæk Daglige aktiviteter og vaner (hvordan forløber en typisk dag for pt.? Fysiske/psykiske hensyn?) Arbejds-, studie- eller pensionistliv (specielle forhold, der gør sig gældende?) (Fritids-)interesser (hvad kan pt. godt lide at beskæftige sig med? Har pt. nogle ønsker/drømme i.f.t. interesser? Muligheder i lokalområdet?) Nogle ting, steder eller mennesker, som har en speciel betydning for pt.? Pt. s tanker omkring aktiviteter og gøremål i den nuværende situation, under indlæggelsen og i fremtiden? Hvor føler pt. selv, han/hun har nogle ressourcer? Kan de pårørende supplere med observationer/oplysninger? 1 Sundhedsstyrelsen (2005). Fysiske aktiviteter på psykiatrisk afdeling aktivitetskatalog til inspiration. Sundhedsstyrelsen (2007). Arkitektoniske rammer om fysiske aktiviteter i psykiatrien. 2 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Aktiviteter og aktivitetstilbud patienter. Retningslinie (Infonet). Center for kvalitetsudvikling (2010). Tvang i psykiatrien håndtering og forebyggelse. Idékatalog. 2 Psykiatrien i Region Syddanmark

3 1 Sammensæt aktivitetsplan sammen med pt. Anvend aktivitetsplan (se afsnit 2.2). Inddrag mulighederne i afsnit og afdeling (se afsnit 3-9). Anvend teknikker fra den motivationsskabende samtale 3. Giv pt. en kopi af planen. Indtænk sundhedsfremmende elementer (bevægelse, hvile, søvn, kost etc.) og varetagelse af grundlæggende behov (personlig hygiejne, fysiske rammer, socialt samspil etc.). Inddrag fysio- eller ergoterapeut ud fra afdækkede behov og problemstillinger. Fastsæt revurderingsdato og skriv den på planen. Fremlæg aktivitetsanalyse/-plan på tværfaglig konference, team- eller netværksmøde Aftal evt. yderligere udredning eller tests her. Aftal evt. besøg/indhent brochurer på aktivitetstilbud, pt. kunne være interesseret i Se afsnit > Revurdering/udskrivelse Evaluér pt.`s udbytte af aktiviteterne Anvend evaluering af udbytte af aktivitetstilbud (se afsnit 2.3). Revider aktivitetsplanen, så pt. kan bruge denne fremadrettet. Sikr dig, at pt. har relevante kontaktnumre til evt. eksterne tilbud. Inddrag gerne de pårørende, så de kan støtte op omkring aktiviteterne. 1.4 > Dokumentation Afdækning af aktivitetsbillede, ønsker og behov pt. s e-journal aktivitetsmappe. Aktivitetsplaner papirdokument ophænges på patientens vær.. Tiltag synligøres i behandlingsplan i pt.s e-journal. Løbende tiltag i afsnit/vurderinger pt. s e-journal aktivitetsmappe. Terapeutfaglige udredninger, tests og behandlinger pt. s e-journal ergoterapi eller fysioterapi. 3 Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrien Region Syddanmark (2010). Sundhedsmæssig risiko - intervention. Retningslinie (Infonet). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 3

4 1 1.5 > Metodeovervejelser i tilrettelæggelse af aktiviteter Lav individuelle planer (undgå at sætte spørgsmålstegn ved det liv, pt. lever). Kommunikér tydeligt. Skab relation, følg pt. og bak op (tag om muligt selv aktivt del sammen med den pt., du er kontaktperson for). Tænk mestring, realistiske mål og små skridt. Skab struktur og hold fast, men vær også fleksibel. Bevidstgør pt. og verbalisér (sæt ord på tanker og handlinger). Formidl viden og anvend psykoedukation. Indtænk sociale fællesskaber. Skab et inspirerende miljø. Skab en åben og støttende atmosfære. Overvej mængde af stimuli (evt. behov for afskærmning). Tænk let adgang, økonomi og beliggenhed, når du planlægger in- og eksterne aktiviteter.? 4 Moltke, A. (2010). Kroppens ambivalens. Skizofreni, fysisk aktivitet og motivation. Frydenlund. 4 4 Psykiatrien i Region Syddanmark

5 Skemaer > Hvordan kan vi hjælpe dig? Vi vil som personale gerne vide, hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du får det dårligt: føler dig stresset, urolig, bange, vred, rastløs eller er bekymret for at overskride egne eller andres grænser. Du har helt sikkert selv nogle erfaringer for hvad, der hjælper dig. Vi beder dig dele disse erfaringer med os ved at krydse af i nedenstående liste. Udfyld den evt. sammen med din kontaktperson. Listen er din. Vi vil bruge den sammen med dig, mens du er indlagt. Du kan også tage den med hjem som et slags huskekort: hvad er godt at gøre for mig, hvis Der er også plads til, du kan føje nogle flere punkter på. Cykle på motionscyklen Drikke te, kaffe, lun mælk eller lignende. Jeg foretrækker Få ekstra medicin. Gå tur i haven Gå tur sammen med personalet Holde hænderne under koldt vand Hvile på værelset alene Hvile på værelset personale på værelset Ligge med kold klud på panden Ligge med kugledyne Lytte til musik. Musiktype Læse avis, blad eller bog. Jeg foretrækker Ringe til familie eller venner. Hvem Se TV Skrive dagbog Spise Tage et fodbad Tage et varmt bad Vejrtrækningsøvelser Andet: hjælper mig bedst Når jeg har det dårligt er følgende ikke godt for mig (kryds af): At være alene At være sammen med andre Fysisk kontakt/berøring Høje lyde Lukket dør til mit værelse Radio TV Åben dør til mit værelse Andet: Særlige tidspunkter på dagen eller året - jeg har det dårligt: Psykiatrisk Afdeling Svendborg 5

6 2 2.2 > Aktivitetsplan Dato: Patient: Behandler: Mål: Aktiviteter, jeg er meget glad for: Aktiviteter, jeg ikke bryder mig om: Behandlings-/aktivitetsforslag Sæt X Aftaler Kreativt Fysisk Sansemæssigt Egne forslag/andet Faste aktiviteter/tilbud i afsnittet Faste aktiviteter/tilbud på tværs af afsnit Vurdering - dato: Har aktiviteterne/deltagelse i aktiviteterne hjulpet mig? og hvordan har jeg haft det med aktiviteterne? Hvad vil jeg gerne lave/deltage i fremover her og hjemme? Hvordan holder jeg fast eller kommer i gang? 6 Psykiatrien i Region Syddanmark

7 2 2.3 > Evaluering af udbyttet af aktivitetstilbud i afdelingen Dato: Patient: Aktivitetsplan: Ja Nej Skærmning: Ja Nej Kontaktperson/behandlere: Jeg har været indlagt på grund af: Antal dage, jeg har været indlagt: Jeg har op til og under indlæggelsen haft problemer med (kryds af) At være aggressiv/vred At overskride egne eller andres grænser (true fysisk eller med ord, genstande etc.) At være urolig/have svært ved at finde ro At føle mig angst At have depressive tanker At skade mig selv At have tanker om eller overveje at tage mit eget liv Andet: Jeg føler, at disse 3 aktiviteter/aktivitetstilbud i afdelingen har været gode for mig under indlæggelsen og hjulpet mig med at få det bedre (d.v.s. mindsket de problemer, jeg har krydset af) Jeg oplever, at afdelingen har (kryds af) Passende tilbud om aktiviteter For få aktivitetstilbud For mange aktivitetstilbud Begrund gerne Følgende behandlere har under indlæggelsen talt med mig om, hvilke aktiviteter og aktivitetsmuligheder, der er gode for mig og støttet mig i at komme i gang (kryds af): Kontaktlæge Kontaktperson Fysioterapeut Ergoterapeut Psykolog Socialrådgiver Ingen Tak for din hjælp. Afdelingens aktivitetsmedarbejdere bruger dine svar til hele tiden at udvikle aktivitetstilbudet i afdelingen sammen med det øvrige personale. 7

8 3 Aktivitetsskabe i afdelingen I alle afsnit forefindes et aktivitetsskab, der indeholder materialer til aktviteter, der er kendetegnet ved lav sværhedsgrad enkle og hurtige at igangsætte lette at gennemføre i kortere tidsperioder at kunne give pt. en sammenhængende oplevelse. Materialer Mandela og farver. Collage saks, lim, papir. Garn og strikkepinde. Musik (mindfullnes, afslappende). Film (feel-good-type måske pt. kan koncentre sig et kvarter om filmen). Spil (kryds-og-bolle, ludo, spillekort til kabale, Kalaha). Puslespil Sudoku. Kryds-og tværs. Lydbøger. Tegneserier Ugeblade og magasiner (motor, foto, pc, have, mode etc.). Noveller/digtsamling (Piet Hein, Benny Andersen etc.). Guide til groundingøvelser. Skabene er aflåste, men personale og faste vagter kan hente og låne materialer til brug ved skærmning af patienter. Disse materialer er gratis for patienterne. Ansvar for skabenes indhold Afsnittets ergoterapeut er ansvarlig for skabets indhold og checker dette min. x 1 månedligt. Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger skabene, er ansvarlige for at holde orden og lægge ting på plads efter brug (jf. udlånssedler i skabet). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere (limflasker, filmkassetter etc.). Læg en seddel til ergoteraputen, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet. Sikkerhed Lad ikke patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko være alene med sakse, strikkepinde, garn etc. 8 Psykiatrien i Region Syddanmark

9 Rekreative aktiviteter 4 Til inspiration for patienter og personale Bag en kage. Besøg eller ring til en god ven også uden anledning. Besøg et museum, kunstudstilling eller lignende. Bind en blomsterkrans eller pluk en flot buket. Cykl en tur, hvor du kan køre i dine egne tanker. Drik en kop kaffe, te eller chokolade. Gør noget godt for andre. Gå en tur nyd luften, naturen og farverne. Gå på café. Lav noget lækkert mad. Leg med børnene. Lyt til musik, du godt kan lide. Læg en kabale. Læg et puslespil. Læs avisen. Læs i en bog, ugeblad eller tidsskrift, du godt kan lide. Løb en tur i dit eget tempo ude eller på løbebåndet. Gå på nettet og dyrk din interesse (musik, antikke møbler, hurtige sportsvogne etc.) Se en film eller et godt TV-program. Skriv dine tanker ned, digt, rim Skriv et brev til en du holder af, eller gerne vil fortælle et eller andet. Slap af i en stol med benene oppe. Spil et spil. Stop op og nyd livet omkring dig saml på smil og sjove episoder. Strik, sy eller hækl også bare for sjov. Tag et bad, få håret sat, prøv at matche dit tøj på en ny måde. Tegn, mal eller klip. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 9

10 5 Aktivitetstilbud i afdelingen Forhal Badminton: Bordfodbold: Bordtennis: Psyk-Info: Lån ketsjere og bolde i afsnit. Net er i forhal. Lån bolde i afsnit. Lån bat og bolde i afsnit. Bord er i forhal. Kig bøger, pjecer m.v. Gå på nettet. Deltag i arrangementer Døren er altid åben. Fælles aktivitetsrum/kreativt rum Kondicykel, romaskine, Døren er altid åben. løbebånd: Pt. instrueres i korrekt anvendelse ved fysioterapeut. I aktivitetsrummet forefindes materialer til (re)kreative aktiviteter kan benyttes sammen med ergoterapeuter eller afdelingens personale. Ergoterapeuter har ekstra materialer i eget depot. Afsnit Aviser og blade: Afsnit abonnerer på Fyns Amtsavis, ligesom Ugeavisen kommer. Ptt. og personale bidrager til bladebestand (gamle ugeblade etc.). Computer: Pt. kan gå på nettet, eller anvende afsnittets spil. Tænk om mulig understøttelse af kognitive funktioner. Brætspil, puslespil, kortspil: Forefindes i opholdsrum. Film/TV/musik: Forefindes i opholdsrum. Tag hensyn til medptt. ved anvendelse. Lav evt. fælles film- eller musikaften. Gudstjeneste: Afvikles i afsnit efter opslag. Oplys herom på morgenmøde. Have/atriumgård: Muligt at nyde natur, vejr og vind. Forskellige udendørsspil forefindes. Kondicykel: Forefindes i niche. Kugledyne: Forefindes i depot (se afsnit 7). Kreativt: Hjælp pt. til at komme i gang ud fra materialer i aktivitetsrummet. Vil pt. gerne male meget, strikke en trøje etc. understøttes pt. i selv at skaffe/købe materialer. Evt. lave fælles aktivitet ved at gå ud i byen og købe Musikanlæg: CD forefindes eller pt. kan benytte sine egne. Wii: Forefindes i ergoterapeuternes depot. Er evt. indkøbt i afsnit. Aftensamling: Morgenmøde: Måltider: Personlig hygiejne, praktiske gøremål: Egen stue: Syng, drøft dagen etc. Temasæt gerne emner, der handler om aktivitet, fysisk og mental sundhed. Tænk struktur men også variation. Skab socialt samspil, nærvær og hygge (2 personaler deltager i pædagogisk måltid). Understøt pt.`s aktive deltagelse. Afslapning, individuelle samtaler. 10 Psykiatrien i Region Syddanmark

11 5 Fysioterapi Lokalet kan benyttes til aktiviteter sammen med ptt., når der ikke er træning/terapi (se liste på dør). I lokalet findes motionsredskaber, hockeyspil, boksebold, bolde, ball-sticks etc. I depotet findes behandlerdyner og spil til inden- og udendørs aktivteter: boccia, bowling, kegler etc. Afdeling Gåtur: Cykling: Svømning: Afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter arrangerer fælles gåtur. Såvel tur i moderat som hurtigit tempo. Afsnittet har skridttællere i aktivitetsdepotet. Afsnittet har 3 cykler til udlån (står under halvtag). Nøgler og cykelhjelme forefindes i afsnit. Behov for reparation: læg besked hos ledende ergoterapeut. Kan arrangeres individuelt eller gruppebaseret via afsnittes fysio- og ergoterapeut. Gruppetilbud ved fysio- og ergoterapeuter Tilbud oprettes efter ptt. s behandlingsbehov og tilpasses tidspunkt i patientforløbet. Tilbudene kan sigte mod ADL-træning, madlavning, motion samt mental stimulering etc. Træf aftale med den fysio- og ergoterapeut, der er tilknyttet afsnittet. Økonomi Indkøb af bolde, spil, bageingredienser etc.: ansøgning via respektive afsnitsledelse (aktivitetsbeløb). Drøft indkøb med afsnittets aktivitetsmedarbejdere og terapeuter. Indkøb af større ting, redskaber etc.: ansøgning via afdelingsledelsen. Drøft ansøgning med ledende ergoterapeut. Ansvar for vedligeholdelse, opdatering, brugsanvisning m.v. Aktivitetsmaterialer i afsnit: afsnittets aktivitetsmedarbejdere. Træningsredskaber i afsnit: afsnittets fysioterapeut. Træningsredskaber og aktivitetsmaterialer i forhal, fysioterapi og fælles aktivitetsrum: fysio- og ergoterapeuter i samråd med ledende ergoterapeut. Cykler: aktivitetsmedarbejder i affektivt afsnit (Kim). Orden/opfyldning/hygiejne Alle, der bruger materialer og redskaber, er ansvarlige for at holde orden (jf. labels i skabe og på redskaber). Afsprit/rengør genstande, der anvendes af flere. Læg en seddel til aktivitetsmedarbejder eller terapeut, hvis du mangler eller tager det sidste eksemplar af et eller andet, eller noget er i stykker. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 11

12 5 Sikkerhed Sørg for at patienter er instrueret i korrekt brug af redskaber, anvendelse af sikkerhedsudstyr etc.. Lån ikke potentielt farlige genstande ud til patienter i øget/akut øget selvmordsrisiko. 12 Psykiatrien i Region Syddanmark

13 Boksebold/boksetræning 6 Træningen tilbydes ptt., hvor kontaktlæge, kontaktperson og fysioterapeut vurderer, at pt. vil kunne få et positivt udbytte af behandlingen. Fysioterapeut eller instrueret personale skal være til stede under træningen med boksebold i fysioterapien. Træningsmodul (max. 30 min. i alt) Træning består af en opvarmningsdel, instruktion i slagteknik, træning samt udspænding. Aftal med pt., hvordan træningsformen er. Lad ikke pt. være alene under træningen. Opvarmning/instruktion i slagteknik Foretag mobiliserende og pulsstigende øvelser, som aktiverer alle de store muskelgrupper, der bliver involveret i træningen. Instruér pt. i hensigtsmæssig slagtræning på sandsæk eller skumpude, så risiko for skader minimeres. Træning (max. 15 min. ad gangen) Utrænede ptt.: 1 min. slagtræning 30 sek. pause. Let trænede ptt.: 2 min. slagtræning 1 min. pause. Trænede ptt.: 3 min. slagtræning 1 min. pause. Udspænding Træn og udspænd de store muskelgrupper, mens pt. falder til ro efter træningen. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 13

14 7 Kugledyne, kædedyne, kuglestol Afdelingen har primært gængse kugledyner, men afprøver i perioder andre dyner/stole med lignende effekt som kugledynen (hør nærmere ved afdelingens fysio- eller ergoterapeut). Formål At dæmpe angst og uro Indikation Angst og utryghed Søvnproblemer, kan evt. formindske forbrug af sovemedicin. Supplement til skærmning, - bruges som støtte til at etablere ro. Tankemylder - kan være et godt supplement til antipsykotisk medicin. Motorisk uro, kan evt. mindske anvendelse af sederende medicin. Selvskadende adfærd kan evt. reduceres. Evne til at mærke sig selv øges støtter op om bevægeapparatet og sanseintegration Flytte fokus fra hoved til krop. Grænseløshed kan reduceres virker samlende og grænsesættende. Mareridt - nogen oplever at få en dybere og mere tryg søvn. OBS Kan tilbydes til patienter, der er med på at prøve, om dynen kan afhjælpe netop deres problemer. Jo hurtigere i et eksitationsforløb, interventionen med kugledyne opstartes, jo bedre effekt har den. Man skal ikke opgive for tidligt vær kreativ omkring anvendelsesmetode. Jo større kugler, jo kraftigere stimuli. Stimuli kan understøttes ved tryk på dynen i samarbejde med patienten. Gerne i sideleje. Nogle patienter har gavn af dynen om natten og andre om dagen. Vær ekstra opmærksom ved demente (brug da oftest den med krøyerkugler). Afprøvning af kugledynen Tag altid individuelle hensyn ved afprøvning af kugledynen. Hvis dynen ikke er kendt af patienten så afprøv, bliv hos patienten, og lad denne afprøve i kortere tidsrum. Spørg til patientens oplevelse. Vær især opmærksom ved patienter som er opkørte forvirrede og ved flash back. (mani, hypomani, incestproblematik, demens, PTSD, psykotisk angst). Der skal observeres for stigende aggression, raskløshed og uro. 7.1 > Typer af kugledyner Krøyerdyner (dyner kun indeholdende disse kugler). Store plastkugler med luft. Blanding af krøyerkugler og store plastkugler. Alle typer vejer omkring 4-6 kg. 14 Psykiatrien i Region Syddanmark

15 7 Valg af kugledyne Store kugler anvendes til patienter, der har behov for høj grad af sansepåvirkning. Krøyerkugler til ældre og patienter, der har svært ved at holde varmen. Dyner med blandet indhold af krøyerkugler og plastkugler er varme og støjer ikke. Der findes puder, som kan afhjælpe problemer med at sidde ned i længere tid. Anvendelse Alle dyner skal anvendes med vaskbart beskyttelsesbetræk (dynebetræk) Ved forurening af dynen sendes denne til vask: Fyns vask og textilpleje v/karin Duch, Vestergade 34, 5700 Svendborg, tlf Henter og bringer onsdage. Kugledyner kan bevilges som hjælpemiddel via kommunens hjælpemiddelafdeling (terapeuter udarbejder ansøgning). 7.2 > Teori bag udviklingen af kugledynen Forskellen på Sanseunderholdning/- bombardement/- fest. Sansestimulation (målrettet). Sanseintegration. Sanser De tidligst udviklede Berøring (taktil) vækker. Ligevægt (vestibulær) dæmper eller vækker afhængig af retning. Muskel/led (proprioceptiv) dæmper. 5 Senere udviklede Syn (visuel) vækker. Høre (auditiv) vækker. Lugt (olfaktorisk) vækker. Smag (gustatorisk) vækker. Kugledynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker kropsafgrænsende. Afdelingens terapeuter foranstalter indimellem afprøvning af nye dyner, sækkestole etc., hvor proprioceptive sanser også stimuleres. 5 Ayres, Jean A. Sanseintegration. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 15

16 7 7.3 > Brugsanvisning (kort) Formål: At patienten kan få ro, evt ved søvnproblemer. Hvordan: Dynen er tung og giver proprioceptiv stimulation, som via amygdala dæmper uro og angst. Virker også kropsafgrænsende. Generelt er den god til: Uro, rastløshed og patienter med angst. Tag altid individuelle hensyn. OBS! Patienter med PTSD eller en anden overgrebsproblematik, kan evt opleve flash back. Patienter som skal have mindre stimulation (demens): vælg evt. dyne med Krøyer kugler. Afprøvning af dynen: Kender patienten ikke dynen, så hjælp patienten med at afprøve den, inden patienten lades alene. Patienten lægger sig i sideleje, og dynen lægges på, startende ved fødderne. Bliv hos patienten og spørg ind til denne. Brugsanvisningen ligger ved kugledynen i afdelingen. 16 Psykiatrien i Region Syddanmark

17 Musicure og MuVicure 8 Formål At virke afstressende, beroligende og fysisk afslappende. At virke positivt mentalt stimulerende, oplevelses- og billedskabende. Indikation Urolige og angstfyldte patienter. OBS Nogle patienter kan opleve, at dette hjælpemiddel virker direkte modsat hensigten. De kan f.eks opleve tankemylder. Derfor kan i stedet anbefales, at ønsker patienten at lytte til musik, en mere rytmisk musik. Spørg til patientens musiksmag. Afprøvning af Musicure og MuVicure Kender patienten ikke disse, så bliv hos patienten under afprøvningen og spørg ind til denne. Se mere udførlig beskrivelse i cd omslagene. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 17

18 9 Aktivitetstilbud for borgere i efter hjem/efter udskrivelse Kontakt afsnittets fysio- eller ergoterapeut eller socialrådgiver, som gerne hjælper med at undersøge, hvilke muligheder og aktivitetstilbud, der er for pt. i hans/hendes hjemkommune. Muligvis kan der også etableres et besøg på/fra stedet inden udskrivelse. Pt. kan også selv kontakte Psykiatri-, Social- eller Sundhedsforvaltningen i sin kommune, Psyk-Info, patientorganisationer eller selvhjælpsgrupper. Aktuelle kontaktnumre til forvaltninger m.v.: se eller 18 Psykiatrien i Region Syddanmark

19 Generelt om aktivitetstilbud for patienter 10 Overordnet overvejes om pt. har en interesse for den valgte aktivitet, således at det virker naturligt og derved meningsfuldt for pt. at deltage. Sværhedsgraden i aktiviteterne skal generelt være lette, og aktiviteten skal være afgrænset i tid og sted > Aggressivitet - fysisk eller verbal udadreagerende adfærd - uro Formål At vælge aktiviteter, der virker beroligende og afledende. At hæmme strøm af stimuli. Hvordan Det tilstræbes, at der omkring og i aktiviteterne skabes forudsigelighed og struktur. Begrænsninger kan nedsætte stimuli og mindske kaos. Undgå valgmuligheder (vælg gerne aktiviteter, pt. på forhånd er kendt med). Lav en plan/aftale for de næste timer. Bevar ro og overblik. Korriger gerne pt., hvis pt. er hurtigtkørende. Lav aktiviteterne alene med pt. Afpas nærhed/afstand. Sæt ord på tanker. Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. bliver aggressiv, det skaber forudsigelighed og er med til yderligere at reducere vreden (se afsnit 2.1). Samtale Small talk kan virke godt som afledning og til at skabe god kontakt. Det anbefales, at samtaler skal være korte, målrettede og konkrete og ellers bruges i begrænset omfang. Det kan berolige pt. at have noget at tygge på (pastiller, tyggegummi). Fysiske aktiviteter Fodbad, fodspa. Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold, trampe i gulv. Fysiske aktiviteter kan anvendes, idet de er gode til at komme af med den dårlige energi. De skal dog anvendes med visse forbehold, idet de kan forstærke aggressivitet. Det kræver derfor, man kan indgå aftale med patienten om ikke at gøre skade på nogen eller noget. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne giver ro og tryghed men skal have været afprøvet og introduceret forinden. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer (OBS. kan øge uro). Evt. Musicure eller MuVicure. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 19

20 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter: Spil, (kort-, terninge- og brætspil), male på stort lærred samt musik. Ælte dej (proprioceptiv og taktil stimulation > beroligende effekt se under kugledyne 7.2). Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer > Angst Formål At øge lystfølelse og stemningsleje. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter man skal vælge, når pt. får angst. Det skaber forudsigelighed, og pt. får redskaber til på sigt selv at håndtere angsten. Pt. skal på forhånd være bekendt med aktiviteten, og den skal være let og overskuelige at udføre. Registrér, hvilke aktiviteter, der er forbundet med lyst og følelse af mestring. Anvend gerne kognitiv terapimappe. Samtale Støttende afledende samtaler. Tag udgangspunkt i døgnrytme (hvad er lige sket/skal ske) Godt med udgangspunkt i hverdagsliv (kæledyr, interesser, børn, hus, campingvogn, vaner, rutiner m.m.) eller artikler i aviser/ugeblade. Vær til stede. Udhold pt.`s angst og udhold at sidde ved pt.. Fysiske aktiviteter Gåtur, gang, stavgang, stampe, løb, kondicykel, groundingøvelser, kredsløbstræning, vejrtrækningsøvelser. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdags opgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.). Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstick), klap-massage, fodspa og fodruller, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. 20 Psykiatrien i Region Syddanmark

21 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil (kort-, terninge- og brætspil = social kontakt), male på stort lærred samt musik. Kryds-og-tværs, sudoku, puslespil (= forudsiglighed), strikke. Kontakt evt. ergoterapeut for yderligere vejledning > Depressive tanker Formål At fremme lystfølelsen og øge stemningslejet. At modvirke isolerende og depressiv adfærd. At øge blodgennemstrømningen, strømmen af stimuli til hjernestammen samt aflede tankerne. Hvordan Det er vigtigt at vælge aktiviteter ud fra pt.`s aktuelle tilstand. Overvej sideløbende behov for p.n.medicin. Personalet arbejder som vikarierende håb (jeg-støttende principper) for pt. m.h.t. fremtiden. Giv pt. vilje til at fortsætte Skab faste og beskyttende rammer Tænk ro, aflastning og hvile. Samtale At sætte ord på tanker < = > forløsende og afslappende. Evt. højtlæsning. Fysiske aktiviteter Motion hæver stemningslejet og dæmper depressive tanker. Eksempelvis: gåture badminton/bordtennis motionscykel/løbebånd/romaskine boldspil sammen med medpatienter. Deltagelse i afdelingens miljøterapeutiske aktiviteter og opgaver Massage ballstick klapmassage fodspa og fodruller sanseintegrationsøvelser (at benytte krop og sanser hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne). Musik lytte til musik med hurtig, fast rytme. lydbånd. Psykiatrisk Afdeling Svendborg 21

22 10 Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykke lave collager løse kryds-og-tvær se film (feel-good-typen) > Selvskadende adfærd Formål At pt. igen får kontrol over sig selv og sin egen krop. Hvordan Der bør på forhånd udarbejdes en plan for mestrings- og afledningsstrategier, således at det gradvist bliver lettere for pt. at automatisere den nye adfærd. Samtale Støttende og afledende samtaler om emner, der flytter fokus fra den selvskadende adfærd og således bryder de selvdestruktive tankemønstre. Fysiske aktiviteter Gang, løb, (kondi)-cykel, styrketræning, badminton, bordtennis, bokse i pude/boksebold mm. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Praktiske dagligdagsopgaver (såsom lave kaffe, dække bord o.lign.) Massage F.eks. ballstick (evt. efterfulgt af kugledynen for at fastholde effekten af ballstik), klapmassage, fodspa, varmedunk ved fødderne. Kontakt evt. fysioterapeut for yderligere vejledning. Kugledyne Ligge med dynen og evt. trykmassage med dynen (pak pt. ind i dynen og tryk udenpå). Pt. SKAL være introduceret til dynen inden brug, da den for nogen kan virke voldsom. Musik Genkendelig og helst rolig musik, gerne med faste rytmer. Evt. Musicure eller MuVicure. Diverse kreative/hobbyprægede aktiviteter Spil, (kort- terning og brætspil), male på stort lærred samt musik. Kontakt evt. ergoterapeut for vejledning og evt. indkøb af materialer. 22 Psykiatrien i Region Syddanmark

23 > Suicidal adfærd Formål At skabe mening og aflede, uden at kravstille. Hvordan Vælg strukturerede, lystbetonede og forudsigelige aktiviteter. Vælg aktiviteter, der ikke stiller krav. Giv ikke pt. mere end 2 valgmuligheder. Pt. skal være aktiv. Tænk motivation, mestringsstrategier og aktuel tilstand. Overvej hvile? medicin? samtale/højtlæsning/lade pt. skrive tanker ned? fast vagt/tilsynshyppighed? hobbyprægede eller fysiske aktiviteter? Massage grounding ballstick. Musik lytte til lydbånd. Kreative/hobbyprægede aktiviteter tegne/male strikke/hækle lave smykker lave collage. løse kryds-og-tværs se film (feel-good-typen) spille spil (kort, ludo, terningespil, puslespil). Psykiatrisk Afdeling Svendborg 23

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Undervisningsmateriale 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er udarbejdet

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery: Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er lavet

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Innovationsdag om telepsykiatri 10. april 2015

Innovationsdag om telepsykiatri 10. april 2015 Innovationsdag om telepsykiatri 10. april 2015 Bordeaux Gruppe - Børne- og ungdomspsykiatri Gruppen arbejdede med patienten Kasper: Kasper er 15 år og bor lidt uden for Give hos sin far, fordi han er blevet

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere