Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring"

Transkript

1 Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring DK Gælder udelukkende for ydelser, der er bestilt via TSS. Kan indgås inden for 14 dage efter rejsebestillingen. TSS Kompletbeskyttelse (op til 31 dage) AFBESTIllINGSFORSIKRING Hvis De aflyser Deres rejsebestilling af en forsikringsgrund, eller din udrejse er forsinket, erstatter vi Deres kontraktmæssigt skyldige omkostninger hhv. ekstraudgifterne ved udrejsen. Forsikringsgrunde er f.eks.: ulykke uventet, svær sygdom dødsfald tab af arbejdspladsen opstart i et arbejdsforholdbegravningskostnader i utlandet sjukbesök! FERIEGARANTI (REjSEAFBRYDElSESFORSIKRING) Yder til ekstra hjemrejseudgifter ved førtidig eller forsinket hjemrejse og ved rejseafbrydelse inden for den første halvdel (maks. inden for de første otte rejsedage) af rejsen den fulde rejsepris, senere den forholdsmæssige del af rejseprisen.! ASSISTANCE-FORSIKRING Hjælper i nødstilfælde, som den forsikrede person kommer ud for under rejsen, f.eks. ved strafforfølgelse og tab af dokumenter Omgående hjælp døgnet rundt: Nødopkaldsservice på rejser i hele verden Tlf REjSESYGEFORSIKRING Erstatning af udgifterne til: ambulant og stationær lægebehandling i udlandet lægeordineret medicin og forbindinger samt ulykkesbetingede hjælpemidler den lægeligt rimelige og forsvarlige hjemtransport! REjSE-ANSVARSFORSIKRING Dækkede skadestilfælde Skader, som forårsages af dig Dagligdagssituationer, som kan udløse erstatningsansvar Erstatningskrav, som vedrører skader på lejemål, pr. forsikringsbegivenhed ! PRæMIE Rejsepris til REjSEUlYKKESFORSIKRING Ydelsen erlægges ved ulykker på rejsen, der fører til invaliditet eller dødsfald hos den forsikrede person. Forsikringssummer: ved dødsfald 1) ,- ved invaliditet op til ,- redningsomkostninger op til ,- udgifter ved kosmetisk operation op til ,- 1) ved børn, indtil det fyldte 18. år ved dødsfald REjSEBAGAGEFORSIKRING Forsikringssummer: for enkeltpersoner! Rejsepris til , , 199,00 2, , 1.189,00 13, , 379,00 4, , 1.429,00 15, , 569,00 6, , 1.899,00 20, , 759,00 8, fra , 9,90% 0,1089% , 949,00 10, Der skal betales afgift af forsikringspræmien i henhold til 2 i lov om afgift på forsikringspræmier på CVR nr. DK TSS Basisdækning REjSE-ANSVARSFORSIKRING REjSESYGEFORSIKRING ASSISTANCE-FORSIKRING REjSEUlYKKESFORSIKRING REjSEBAGAGEFORSIKRING Dækning se ovenfor PRæMIE Rejsens varighed Anvendel sesområde 31 dage Europa 195,00 2, dage international 295,00 3, Der skal betales afgift af forsikringspræmien i henhold til 2 i lov om afgift på forsikringspræmier på CVR nr. DK TSS Afbestillingsforsikring solo Dækning se ovenfor Dit bestillingsnummer er samtidig dit forsikringsnummer PRæMIE Rejsepris til Rejsepris til 2.000, 99,00 1, , 649,00 7, , 199,00 2, , 799,00 8, , 299,00 3, , 1.099,00 12, , 399,00 4, fra , 6,00% 0,066% , 499,00 5, Der skal betales afgift af forsikringspræmien i henhold til 2 i lov om afgift på forsikringspræmier på CVR nr. DK Forsikringsdokumentation Agenturnummer Kære TSS-kunde, Du har, samtidig med bestillingen af din rejse, anmodet om en rejseforsikring. Med denne dokumentation bekræfter vi din valgte forsikringsdækning. Specifikationerne af den bestilte forsikringsdækning med beskrivelse af tarif og forsikringsbetingelser VB-RKS 2013 (T-DK) findes på de følgende sider. TSS Travel Service Scandinavia AS og HanseMerkur ønsker dig en dejlig ferie! Ehses Dr. Gent Direktion: Fritz Horst Melsheimer (formand), Eberhard Sautter (suppleant for formand), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent Bestyrelse: Jörg G. Schiele (formand), Selskabsregistrering: Hamborg B HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, Hamburg, Tyskland

2 Hovedsæde: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamborg International nødhjælpsservice, når du ude at rejse Vores alarmcentral har åbent 365 dage i alle døgnets 24 timer - også på søn- og helligdage. Nødhjælpsservice, når du er ude at rejse fra udlandet: Telefon i Tyskland: Telefon international Nødhjælps-service Redningsflyvning/Hjemtransport 24 timers telefonservice Skadesanmeldelser Skadesanmeldelser bedes sendt uden formular til: HanseMerkur Reiseversicherung AG C/o SOS International a/s Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Telefon +45 (0) Telefax +45 (0) Vigtige informationer i forbindelse med forsikringsaftalen Ved indlevering af ufuldstændige bilag kan der forekomme forsinkelser i skadesbehandlingen! Undlad venligst at hæfte eller sætte klemmer på bilagene! över hela världen Oplysninger om forsikringsselskabet (navn, adresse): HanseMerkur Reiseversicherung AG (retsform: tysk aktieselskab) Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamborg, Telefon , Fax Handelsregisternummer (Tyskland): Hamborg B CVR.nr. (Danmark): DK Garantifonde eller erstatningsordninger: De produkter, som er nævnt i dette informationsblad, er ikke omfattet af garantifonde eller andre erstatningsordninger. Ydelsernes karakteristiske egenskaber: HanseMerkur sælger skades- og ulykkesforsikringer i forbindelse med rejser. Alt efter de valgte forsikringsdækninger (afbestillingsforsikring, rejseafbrydelsesforsikring (feriegaranti), REJSE-sygeforsikring, assistance-forsikring, REJSEulykkesforsikring, REJSE-ansvarsforsikring og/eller bagageforsikring) yder HanseMerkur dækning i henhold til forsikringsbetingelserne. Forsikringstager vælger selv forsikringsdækningens omfang i forsikringsansøgningsskemaet. Nærmere oplysninger om den af forsikringstager valgte dækningstype og omfang fremgår af ydelsesbeskrivelsen i forsikringsansøgningsskemaet og af forsikringsbetingelserne. Er det fastslået, at HanseMerkur skal yde dækning, og ligger erstatningens størrelse fast, udbetales forsikringsdækningen inden for 2 uger. Reguleringen af skaden kan udskydes ud over denne frist, hvis culpa fra den forsikredes side er skyld i, at HanseMerkur ikke kan efterprøve kravet. Samlet pris og prisbestanddele: Den samlede præmie, som skal betales, fremkommer på baggrund af omfanget af den af forsikringstager valgte forsikringsdækning. De enkelte præmier for de enkelte bestanddele af forsikringsdækningen fremgår af forsikringsansøgningsskemaet. De anførte præmier indeholder den aktuelle lovpligtige forsikringsafgift. Dette gælder dog ikke sygeforsikringen, som er fritaget for forsikringsafgiften. Yderligere omkostninger, skatter eller gebyrer: Der påløber ingen yderligere omkostninger, afgifter eller gebyrer, f.eks. for benyttelse af fjernkommunikationsmidler, med undtagelse af brug af HanseMerkurs alarmcentral. betaling: n er en engangspræmie, som skal betales ved indgåelsen af forsikringsaftalen. Tidsbegrænsning for gyldigheden af de informationer, der stilles til rådighed: De informationer, der stilles til rådighed, gælder i ubegrænset tid. Fortrydelsesret: For forsikringsaftaler, der dækker i mindst 1 måned, kan forsikringstager inden for to uger skriftligt (f.eks. brev, fax, ) fortryde indgåelsen af forsikringsaftalen uden begrundelse. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstager har afgivet erklæring om at ville tegne forsikringen. For at overholde fortrydelsesfristen er det tiltrækkeligt, at meddelelsen om fortrydelse er afsendt i rette tid. Meddelelse om fortrydelse skal gives til HanseMerkur Reiseversicherung AG, Hamborg Telefon Fax ; Konsekvenser af fortrydelsen: Foreligger en gyldig fortrydelse af forsikringsaftalen, tilbagebetaler HanseMerkur de indbetalte beløb. Opsigelsesret: Forsikringsaftalen kan ikke opsiges i utide. Lovvalg og værneting: Dansk ret finder anvendelse på aftaleforholdet. Der kan udtages stævning mod HanseMerkur i Hamborg eller på det sted, hvor forsikringstager har sin bopæl eller i mangel af en sådan sit faste opholdssted på det tidspunkt, hvor stævningen udtages. Aftalesprog: Dansk er det bestemmende sprog for aftaleforholdet og forsikringsbetingelserne. I forsikringsperioden foregår kommunikationen med forsikringstager på engelsk. Ankenævn: Er du uenig i HanseMerkurs afgørelser, og fører fornyet henvendelse til HanseMerkur ikke til andet resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 Copenhagen V, tlf på hverdage mellem og Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, som kan rekvireres hos HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamborg eller direkte på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside på Muligheden for at søge en afgørelse ved de ordinære domstole berøres ikke heraf. Vigtig henvisning i tilfælde af skader Hvis De vil gøre krav gældende fra Deres rejseforsikring, bedes De være opmærksom på følgende: I tilfælde af skader har vi i princippet brug for følgende dokumenter: a) kopi af arrangørens bestillingsbekræftelse b) kopi af forsikringsbeviset c) til overførsel af det eventuelle erstatningsbeløb oplysning om modtagerens bankforbindelse (ved udlandsoverførsler IBAN-nummeret og BIC-koden) d) de respektive yderligere under A - E nævnte bilag A. Rejsesygeforsikring 1. Som udgiftsbeviser skal betalte originalbilag afleveres indeholdende følgende oplysninger: patientens navn og adresse behandlerens/lægens navn og adresse sygdomsbetegnelse behandlingsperiode lægens/sygehusets enkeltydelser den udenlandske valutas præcise betegnelse 2. Ved stationær behandling skal nødopkaldsservicen omgående kontaktes på telefon En medicinsk forsvarligt og lægeordineret sygehjemtransport vil udelukkende blive organiseret af specialisterne i vores verdensomspændende nødopkaldsservice. Denne træffes døgnet rund på tlf B. Rejsefortrydelsesforsikring og feriegaranti (Rejseafbrydelsesforsikring) 1. En omgående annullering hos bestillingsstedet er nødvendig for at holde afbestillingsomkostningerne så lave som muligt! Højere annulleringsomkostninger erstattes ikke, hvis De afbestiller rejsen for sent på grundlag af en ikke indtrådt, forventet bedring eller helbredelse. 2. Ved et skadestilfælde over 2.000, kan De rekvirere en formular til en skadesanmeldelse med lægelig attest på tlf eller printe den ud på Ved mindre skadestilfælde er en formløs lægeattest med angivelse af diagnosen og behandlingsdatoerne tilstrækkelig. 3. Endvidere skal følgende dokumenter afleveres til HanseMerkur; samtlige originale bestillings- og afbestillingsbilag betalte, originale kvitteringer for udgifter lægelige attester med oplysning om diagnosen og behandlingsdatoerne (ved feriegarantien: lægeattesten fra en læge på rejsestedet) ved dødsfald en kopi af dødsattesten ved tab af arbejdspladsen en attest fra arbejdsgiveren om den driftsbetingede opsigelse samt en attest fra Jobcentret om starten på arbejdsløsheden (gælder kun ved rejseafbestilling) ved indgåelse af et arbejdsforhold fra arbejdsløsheden en attest fra den nye arbejdsgiver vedrørende starten på arbejdsforholdet samt en attest fra Jobcenter vedrørende ændringsbeskeden (gælder kun ved rejseafbestilling) ved skift af arbejdsplads attester fra den gamle og den nye arbejdsgiver (gælder kun ved rejseafbestilling) inkl. bevis for prøvetid ved nødvendige gentagelser af ikke-beståede prøver en attest fra universitet/teknisk skole/gymnasium (gælder kun ved rejseafbestilling) ved ikke-oprykning af en skoleelev den relevante bekræftelse fra skolen eller kopi af karakterbladet (gælder kun rejseafbestilling) ved en indstævning for retten, en skilsmissesag eller en trafikmiddelforsinkelse relevante beviser ved sygdom hos en til rejsen anmeldt hund en behørig dyrlægeattest C. Rejsebagageforsikring 1. Skader ved tredjepersons strafbare handlinger skal omgående meldes til den på skadesstedet kompetente polititjeneste. De bedes få udleveret den fuldstændige politirapport og sende den til os i original udgave. 2. Skader under befordring ved et befordringsforetagende skal omgående anmeldes dér. De bedes få befordringsforetagendet til at udstede en attest over anmeldelsen, som De tilsender os i original udgave. 3. Skader i en indkvarteringsvirksomhed skal også anmeldes hos denne virksomheds ledelse. De bedes få indkvarteringsvirksomhed til at udstede en attest over anmeldelsen, som De tilsender os i original udgave. 4. Hvis De deltager i en færdigpakket rejse, bedes De også anmelde skaden hos rejselederen. De bedes få rejselederen til at udstede en attest over anmeldelsen, som De tilsender os i original udgave. D. Nødstilfældeforsikring Ydelserne fra denne forsikring erlægger vi via vores verdensomspændende nødopkaldsservice på rejser. Denne træffes døgnet rund på tlf E. Rejseansvarsforsikring 1. Ved hæftelsesskader beder vi Dem om ikke at erkende nogen skyld over for den skadelidte. 2. Navne og adresser på klagere og vidner skal noteres. Yderligere forpligtelser Henvisning: Derudover bedes De venligst være opmærksom på de Almene Forpligtelser i tilfælde af skader i henhold til afsnit II. Nummer 6. og de respektive særlige forpligtelser ved de enkelte forsikringer i afsnit III. af de efterfølgende forsikringsbetingelser. Vi informerer Dem om, at i kontrakt- og skadestilfælde opbevares dataene og i givet fald videregives til de pågældende forbund i forsikringssektoren og de pågældende genforsikrere samt ved behovsrekvisition til bemyndigede assistenter, for så vidt dette er nødvendigt for den forskriftsmæssige udførelse af de kontraktlige relationer. Adressen på de respektive datamodtagere oplyses efter ønske. 2

3 Hovedsæde: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamborg Forsikringsbetingelser for rejseforsikring VB-RKS 2013 (T-DK) Rejseforsikringsdækning i forbindelse med kortvarige ferierejser Hvornår skal forsikringen tegnes? Hvornår begynder og ophører forsikringsdækningen? Alle forsikringsaftaler, som indeholder en afbestillingsforsikring, skal tegnes inden for 14 dage, efter rejsen er booket. For de øvrige forsikringer gælder, at forsikringen skal tegnes, inden rejsen påbegyndes. Er forsikringen tegnet i rette tid, dækker afbestillingsforsikringen fra det tidpunkt, hvor præmien blev betalt. Øvrige forsikringer dækker, efter præmien er betalt, dog tidligst efter den dækkede rejses påbegyndelse. I forbindelse med REJSE-sygeforsikringen anses rejsen for at være påbegyndt, når man krydser grænsen til udlandet, mens rejsen i forbindelse med alle øvrige forsikringer anses for påbegyndt, når den første rejseydelse tages helt eller delvist i brug. en ophører efter udløb af den aftalte dækningsperiode, dog senest med den dækkede rejses afslutning. I forbindelse med REJSE-sygeforsikringen ophører dækningen, når man krydser grænsen til Danmark fra udlandet. en forlænges ud over det aftalte tidspunkt, hvis rejsen ikke kan afsluttes som planlagt af årsager, som ikke skyldes den forsikrede. Forsikrede personer Forsikringen dækker de i forsikringspolicen eller de i arrangørens bekræftelse anførte personer eller den i forsikringspolicen fastsatte personkreds. REJSE-sygeforsikringen er kun gyldig for personer, der har fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Island. Tegnes der en forsikring for en familie, dækker forsikringen alle medrejsende og i samme husstand boende personer, samt disses ikke-hjemmeboende, medrejsende mindreårige børn. Risikopersoner gælder i forbindelse med afbestillingsforsikringen og feriegaranti-forsikringen a) Forsikringstager og op til to medrejsende, som er inkluderet i samme faktura / rejsebevis som forsikringstager, eller som har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikringstager b) Forældre, som rejser med egne hjemmeboende børn eller egne børn under 24 år. Er et eller flere familiemedlemmer berettiget til forsikringsdækning, dækker rejseforsikringen hele familien (forældre og deres egne børn, som er hjemmeboende eller som er under 24). Produktbeskrivelse De nedenfor anførte forsikringer gælder kun, hvis de er indeholdt i den forsikringsdækning, som du har valgt (tilvalgsdækning). Afbestillingsforsikring Forsikringssum Forsikringssummen skal svare til rejsens pris. Vælger du en lavere forsikringssum, reduceres dækningen, således at der kun udbetales et beløb svarende til præmiebetalingens andel af det i præmieoversigten anførte beløb (underforsikring). Udgifter til ombookning indtil 42 dage før afrejsen, maksimalt 225 pr. rejse. Försäkrad händelse Plötslig och oväntad händelse, som leder till oacceptabla reseförhållanden Feriegaranti-Forsikring Forsikringssum Forsikringssummen skal svare til rejsens pris. Vælger du en lavere forsikringssum, reduceres dækningen, således at der kun udbetales et beløb svarende til præmiebetalingens andel af det i præmieoversigten anførte beløb (underforsikring). - Ekstra udgifter til hjemrejse med op til Ekstra udgifter til indkvartering med op til Rejse-ansvarsforsikring 1.1 Undersøgelse af ansvarsspørgsmålet og regulering af berettigede krav 1.2 Sikkerhedsstillelse i forbindelse med skyldige pensionsbeløb 1.3 Omkostninger i forbindelse med en retssag Dækkede skadestilfælde Skader, som forårsages af dig 2.1 Dagligdagssituationer, som kan udløse erstatningsansvar Erstatningskrav, som vedrører skader på lejemål, pr. forsikringsbegivenhed Bagageforsikring Forsikringssummer Enkeltperson Pr. forsikret skadestilfælde udbetaler HMV maksimalt op til en forsikringssum på Begrænsninger i forsikringsdækningen For nedenstående genstande er forsikringsdækningen begrænset til følgende beløb: - Værdigenstande i henhold til nedenstående opstilling Briller, kontaktlinser, høreapparater samt mobiltelefoner (biltelefoner er ikke dækket), samt tilbehør hertil Golf- og dykkerudstyr, cykler samt tilbehør hertil Musikinstrumenter med tilbehør (såfremt de medbringes til private formål) Musikafspillere, bærbare DVD-afspillere Erstatningskøb ved forsinket bagagelevering I forbindelse med film, billed-, lyd- og datamedier dækker forsikringen værdien af råmaterialet. I forbindelse med pas, registreringsattester og lign. for køretøjer samt øvrige identitetspapirer dækker forsikringen de officielle udstedelsesgebyrer. Forsikrede genstande Forsikringen dækker værdigenstande som pelse, smykker, genstande af ædelmetal, kameraer, filmapparater samt tilbehør hertil, spillekonsoller, og mobiltelefoner (dog ikke biltelefoner) med tilbehør. Ved tyveri fra aflåst bil, båd, autocamper eller campingvogn er forsikringsdækningen begrænset til 50 % af den aktuelle forsikringssum. En enkelt genstand med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr) dækkes i alle tilfælde maksimalt med 50 % af forsikringssummen. PC ere, IT-/PC-udstyr samt tilbehør dækkes med op til maksimalt i alt. Mobiltelefoner inkl. tilbehør, SIM-kort, PDA og GPS-udstyr, bærbare musikafspillere, herunder mp3-afspillere, CDer, DVDer, MiniDiscs og lignende udstyr dækkes med op til maksimalt Dette gælder uanset, om det pågældende apparat også har andre funktioner end den primære funktion. Under fly-, bus- eller togtransport er PC ere, PDA og GPS-udstyr, smykker, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr og audioudstyr, inkl. bærbare musikafspillere, alene dækket, hvis disse medtages som håndbagage. Rejse-ulykkesforsikring - Ved invaliditet Ved dødsfald 1) Udgifter til bjærgning Udgifter til kosmetiske operationer ) Ved børn indtil det fyldte 18.år Rejse-sygeforsikring i hele verden en gælder for rejser i udlandet. Udland defineres som uden for Danmarks statsterritorium samt det statsterritorium, hvor du har en bopæl. Dækkes med op til - Informationsydelse 100% - Ambulante lægebehandlinger 100% - Tandbehandlinger 100% - Stationære lægebehandlinger 100% - Medicin og forbindsstoffer 100% - Stråle-, lys- og øvrige fysiske behandlinger 100% - Massager, medicinske omslag, inhalationer, fysioterapi 100% - Lægeordinerede hjælpemidler som følge af et ulykkestilfælde 100% - Røntgendiagnostik 100% - Operationer 100% - Udgifter til redning og transport 100% - Efterfølgende ydelser i udlandet 100% - Medicinsk nødvendig hjemtransport til hospital i nærheden af bopælen 100% - Hjemtransport til hospital i nærheden af bopælen ved længerevarende stationær behandling 100% - Hjemtransport-/begravelsesomkostninger 100% - Udgifter til forsikrede personers hjemrejse 100% - Behandlinger af nyfødte, som er født under rejsen 100% - Telefonudgifter i forbindelse med henvendelse til HMRs alarmcentral 187 Assistance-forsikring Dækkes med op til - Lån ved retsforfølgning - Udgifter til tolk Kautionsstillelse Efterlysning af rejsende 100% - Lån i forbindelse med tab af betalingsmidler

4 A: Generelle betingelser (gælder for alle i afsnit B (Særlige betingelser) nævnte forsikringer) Forsikringen dækker HMR dækker ved forsikringsbegivenheder i henhold til afsnit B (Særlige betingelser), såfremt forsikringsbegivenheden er omfattet af den forsikringsdækning, du har valgt. Forsikringssummens størrelse fremgår af dækningsoversigten til rejseforsikringen, disse forsikringsbetingelser og forsikringsbeviset Betingelser vedrørende forsikringsdækningen Du skal ved starten af forsikringsperioden være berettiget til ydelser i henhold til lov om offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesygeforsikring. Rejseforsikringen kan også købes, selvom du midlertidigt er frameldt Folkeregistret i Danmark på grund af rejsens varighed Forsikringen skal være købt og betalt, før du afrejser fra Danmark Hvis du bor i Grønland, på Færøerne eller Island, og du rejser inden for EU/EØS, skal forsikringen købes med arbejds- og studietillæg. Herudover skal der tillige betales en supplerende præmie uanset rejsens destination. Begge tillæg skal fremgå af policen. 1.3 Er der i dækningsoversigten til rejseforsikringen aftalt en selvrisiko for en forsikring, bliver selvrisikoen fratrukket i det beregnede erstatningsbeløb. 1.4 Omregning af udgifter i udenlandsk valuta De udgifter, der måtte være opstået i udenlandsk valuta, omregnes til dagskursen for danske kroner på den dag, hvor HMR modtager bilagene. Som dagskurs anvendes Nationalbankens officielle valutakurs for handlede valutaer, medmindre det kan dokumenteres, at den forsikrede har købt den valuta, som var nødvendig for at betale regningerne, til en dårligere kurs. 2. I hvilke tilfælde bortfalder forsikringsdækningen helt eller delvist? 2.1 Svig og forsæt HMR yder ingen forsikringsdækning, hvis du eller en af de andre forsikrede svigagtigt forsøger at vildlede os om ting, der er af betydning for grundlaget for forsikringsdækningen eller dækningens størrelse. HMR er ligeledes fritaget for at yde forsikringsdækning, hvis du eller en af de forsikrede personer har udløst forsikringsbegivenheden med forsæt. Hvis der er opnået strafferetlig dom for, at der foreligger vildledning, svig eller forsæt, anses disse forhold for bevist. 2.2 Grov uagtsomhed Forårsager du eller den forsikrede forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed, er HMR berettiget til at reducere dækningen i et omfang, der svarer til den udviste culpa ( skyld ). Denne begrænsning gælder ikke for ulykkes- eller ansvarsforsikringer, hvor forsikringsbegivenheder, der indtræder som følge af grov uagtsomhed, også er dækket. 2.3 Krig, borgerlige uroligheder og øvrige hændelser Er andet ikke foreskrevet i afsnit B (Særlige betingelser), dækker forsikringen ikke skader, der opstår som følge af krig, borgerkrig, krigslignende aktioner, borgerlige uroligheder, strejker, atomkraft, beslaglæggelse, arrest eller øvrige indgreb fra offentlige myndigheder samt skader som følge af naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lign. Forsikringen dækker heller ikke begivenheder, der opstår som følge af voldshandlinger som led i en offentlig forsamling eller demonstration, såfremt du eller forsikrede personer aktivt deltager heri. 2.4 Forudsigelighed Forsikringen dækker ikke, hvis det på det tidspunkt, hvor rejsen blev booket, eller forsikringen blev tegnet, var til at forudse, at forsikringsbegivenheden ville indtræde Yderligere undtagelser Forsikringen dækker ikke a) skader, som er opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport, b) indirekte tab, c) piloter og co-piloter under flyvninger, d) udgifter efter hjemkomst til Danmark. OBS: Vær også opmærksom på begrænsningerne vedrørende de enkelte forsikringer i forsikringsbetingelsernes afsnit B (Særlige betingelser). 3. Hvad skal man gøre, hvis uheldet er ude (forpligtelser)? HMR kan ikke yde dækning, uden at du eller den forsikrede medvirker til dette. Du skal derfor være opmærksom på nedenstående punkter, så du ikke risikerer at miste din forsikringsdækning. 3.1 Tabsbegrænsningspligt Sørg for at begrænse dit tab mest muligt og undgå at foretage dig noget, som kan føre til en unødig forhøjelse af udgifterne. Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til os. 3.2 Pligt til at give oplysninger om forsikringsbegivenheden Du eller den forsikrede skal sørge for at give sandfærdige og fuldstændige oplysninger om forsikringsbegivenheden. Du er ligeledes forpligtet til at fremkomme med dokumentation og de oplysninger, som HMR måtte kræve derudover. 3.3 Pligt til at sikre erstatningskrav mod tredjemand Har du eller den forsikrede person har et erstatningskrav mod tredjemand, overgår dette krav til os, såfremt HMR yder forsikringsdækning. Det transporterede krav kan så ikke gøres gældende til skade for dig. Du skal sørge for at sikre erstatningskrav eller rettigheder til sikring af sådanne krav under overholdelse af de gældende formkrav og tidsfrister. Du er forpligtet til at medvirke til at realisere kravene, såfremt dette er nødvendigt. Retter dit erstatningskrav sig mod en person, som du var samlevende med på det tidspunkt, hvor skaden indtrådte, kan HMR ikke gøre det transporterede krav gældende, medmindre denne person forårsagede skaden med forsæt. 3.4 Yderligere forpligtelser OBS: Vær også opmærksom på de vigtige informationer i forbindelse med forsikringsbegivenheder, som er vedlagt dine aftalebilag, og på de særlige forpligtelser i forbindelse med de enkelte forsikringer i forsikringsbetingelsernes afsnit B (Særlige betingelser). 3.5 Hvad sker der, hvis du ikke overholder forpligtelserne Undlader du eller den forsikrede forsætligt at overholde ovenstående forpligtelser, er HMR ikke forpligtet til at yde forsikringsdækning. Foreligger der en groft uagtsom tilsidesættelse af forpligtelserne, er HMR berettiget til at reducere dækningen i et omfang, der svarer til den udviste culpa ( skyld ). Kan du dokumentere, at forpligtelsen ikke er blevet tilsidesat på groft uagtsom vis, opretholdes forsikringsdækningen. 4. Hvad skal man være opmærksom på ved udbetalingen af dækningen? 4.1 Forfaldstid for HMRs betaling Så snart der foreligger dokumentation for, at forsikringen er tegnet, og præmien er betalt, og HMR har anerkendt sin betalingspligt og erstatningens størrelse kan fastsættes, yder HMR betaling inden for 2 uger. Har HMR anerkendt sin betalingspligt men ikke kan nå frem til en afgørelse om erstatningens størrelse i løbet af en måned efter modtagelsen af skadesanmeldelsen, kan du kræve et passende forskud på erstatningen. Bliver der indledt myndighedsundersøgelser eller strafferetlige sager mod dig eller en af de forsikrede, kan HMR udskyde reguleringen af skaden, indtil disse er endegyldigt afsluttede. 4.2 Erstatning fra andre forsikringsaftaler Kan der i forbindelse med den pågældende forsikringsbegivenhed med mindre der er tale om erstatning for invaliditet eller dødsfald eller en dækning af udgifter til kosmetiske operationer under rejse-ulykkesforsikringen kræves en erstatning fra en anden forsikringsaftale, går den anden aftale forud for nærværende aftale. Dette gælder også, selvom der i en af disse forsikringsaftaler ligeledes er aftalt en subsidiær hæftelse. Anmeldes forsikringsbegivenheden til os først, yder HMR erstatning først. 5. Overdragelse af erstatningskrav Du kan ikke uden HMRs samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen. 6. Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder HMR i alle dine rettigheder desangående. 7. Fortrydelsesret For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: a) Efter forsikringsaftalelovens 34 har du fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. i samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele HMR, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamborg 8. Ankenævn Er du uenig i HMRs afgørelser, og fører fornyet henvendelse til HMR ikke til andet resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København V, tlf (på hverdage mellem og 13.00). Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, som kan rekvireres hos HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamborg eller hos Ankenævnet for Forsikring. 9. Hvilket lands ret finder anvendelse, og hvornår forældes krav fra aftalen? For hvem gælder bestemmelserne? I forlængelse af disse bestemmelser gælder forsikringsaftaleloven samt dansk ret i øvrigt, for så vidt international ret ikke er til hinder herfor. Krav, der udspringer af nærværende forsikringsaftale, forældes efter 3 år. Forældelsen løber fra udgangen af det år, hvor forsikringsdækning kunne kræves. Har du eller den forsikrede anmeldt et krav, løber forældelsen fra det tidspunkt, hvor du eller den forsikrede modtager HMRs skriftlige afgørelse. Alle forsikringsaftalens bestemmelser gælder på samme vis for de forsikrede personer. 10. Hvad skal man være opmærksom på ved meddelelser til os? Alle anmeldelser og erklæringer til os skal være affattet skriftligt (brev, fax, , elektroniske datamedier etc.) og skal sendes til HMRs hovedsæde eller den i forsikringsbeviset anførte adresse. Aftalesproget er dansk. B: Særlige betingelser vedrørende de enkelte forsikringer (afhænger af den valgte forsikringsdækning) ABF. Afbestillingsforsikring rejsen påbegyndes ikke 1. Hvad er dækket af din afbestillingsforsikring?? Forsikringen dækker nedenstående udgifter (se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.), såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for disse og 4 forsikringsbegivenheden i henhold til dækningsoversigten, og de ligger inden for de heri anførte tidsfrister. 1.1 Refusion af afbestillingsudgifter Forsikringen dækker de afbestillingsudgifter, som du er kontraktligt forpligtet til at betale, når rejsen eller arrangementet ikke påbegyndes. Omfattet heraf er formidlingsgebyret, såfremt dette gebyr på det tidspunkt, hvor rejsen/ lejemålet blev booket, allerede var aftalt, forfaldent, faktureret og medforsikret i en forsikringssum, hvori formidlingsgebyret var indregnet. Erstatningens størrelse beregnes efter det beløb, der er anført i dækningsoversigten. 1.2 Merudgifter til udrejse og rejseydelser, der ikke gøres brug af Ved forsinket rejsestart dækker forsikringen merudgifterne til udrejse, svarende til den oprindeligt bookede billettype og kvalitet. Merudgifterne dækkes dog maksimalt med et beløb svarende til de afbestillingsudgifter, der ville være opstået i forbindelse med en afbestilling af rejsen. 1.3 Udgifter til ombookning Ombookes en rejse, dækker forsikringen de ombookningsudgifter, der opstår derved, med op til det aftalte beløb. 1.4 Tillæg for enkeltværelse Har du sammen med en yderligere forsikret booket et dobbeltværelse, dækker forsikringen tillægget for enkeltværelse eller personens forholdsmæssige udgifter for dobbeltværelset med et beløb på op til de afbestillingsudgifter, der ville være opstået i forbindelse med en fuldstændig afbestilling af rejsen, hvis den yderligere forsikrede må afbestille rejsen af en forsikringsdækket årsag, og den yderligere forsikrede hører til risikopersonerne (jf. straks nedenfor). Forsikringen dækker, når den bookede og forsikrede rejse eller arrangement ikke kan påbegyndes, fordi den forsikrede eller en risikoperson (for definition se dækningsoversigten) berøres af et af nedenstående forhold, såfremt disse er anført i dækningsoversigten. 2.1 Forsikringen dækker følgende forhold hos de forsikrede eller risikopersoner Du kan ikke påbegynde din rejse eller deltage i arrangementet og foretager afbestilling eller ombookning på grund af uventet og alvorlig sygdom dødsfald, alvorlig tilskadekomst, komplikationer i forbindelse med en bestående graviditet eller konstatering af graviditet efter forsikringen er trådt i kraft brud på proteser og løsning af implanterede led vaccineintolerans tab af arbejdsplads med heraf følgende arbejdsløshed på grund af arbejdsgivers uventede driftsbetingede opsigelse af arbejdsforholdet. en omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivendes tab af ordrer eller insolvens. Eller pludselig opstået betydelig skade på din ejendom som følge af brand, brud på vandrør, naturbegivenheder eller tredjemands strafbare handlinger (f.eks. indbrud). En skade på ejendommen på grund af førnævnte forhold anses for betydelig, hvis skadesbeløbets størrelse mindst beløber sig til det i dækningsoversigten anførte beløb. 2.2 Forsikringen dækker følgende forhold hos de forsikrede Du kan kun fortsætte din rejse med forsinkelse eller må afbryde den, da du mister en trafikforbindelse, fordi et offentligt transportmiddel er forsinket eller aflyst. Ved offentlige transportmidler forstås i disse betingelser land- eller vandfartøjer, som er indregistreret til brug for offentlig personbefordring, samt danske indenrigsflyvninger. Det er en forudsætning for forsikringsdækningen, at trafikforbindelserne ligeledes er omfattet af forsikringen, og at transportmidlets forsinkelse svarer til den minimumsforsinkelse, der er nævnt i dækningsoversigten. 3. Hvilke undtagelser fra forsikringsdækningen gælder der? 3.1 Bestående sygdomme Forsikringen dækker ikke ved sygdomme, der var kendte på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet, og som har medført behandling inden for de sidste 6 måneder, før forsikringen blev tegnet. Kontrolundersøgelser er undtaget herfra. 3.2 Psykiske reaktioner Forsikringen dækker ikke ved sygdomme, som efter omstændighederne er opstået som en psykisk reaktion på terrorangreb, fly- eller busulykker eller frygt for borgerlig opstand, krigshandlinger, naturkatastrofer, sygdomme eller epidemier. 4. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af afbestillingsforsikringen (forpligtelser)? 4.1 Omgående meddelelse For at begrænse udgifterne mest muligt skal du eller den forsikrede efter forsikringsbegivenhedens indtræden foretage en omgående afbestilling hos rejsearrangøren og/eller bookningskontoret. 4.2 Dokumentation ved speciallæge Et forsikringsdækket skadestilfælde skal på skadestidspunktet (afbestillingstidspunktet) kunne dokumenteres med en lægeerklæring med diagnose og behandlingsoplysninger. Såfremt HMR finder det nødvendigt, kan HMR bede en speciallæge vurdere, hvorvidt der er tale om reel rejseudygtighed. 4.3 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af en manglende overholdelse af disse forpligtelser fremgår af FG. Feriegaranti (rejseafbrydelsesforsikring) ved midlertidig eller fuldstændig afbrydelse af en rejse 1. Hvad er dækket af din feriegaranti? 1. Hvad er dækket af din feriegaranti? Forsikringen dækker nedenstående (se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.), såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for disse og forsikringsbegivenheden i henhold til dækningsoversigten Såfremt der ikke er beskrevet andet, afhænger refusionen af de nedenfor anførte udgifter i forbindelse med befordring, logi og forplejning af den

5 bookede rejses kvalitet. De samlede udgifter i forbindelse med den midlertidige afbrydelse af rejsen kan kun anerkendes i en beløbsstørrelse, der svarer til de udgifter, der ville være opstået i forbindelse med fuldstændig afbrydelse af rejsen. 1.1 Merudgifter til hjemrejse Bliver du nødt til at afbryde rejsen helt, eller kommer du forsinket tilbage fra rejsen, dækker forsikringen de dokumenterbare ekstra hjemrejseudgifter og de umiddelbart hermed forbundne øvrige merudgifter, f.eks. til overnatning og forplejning (dog ikke helbredelsesudgifter). Forsikringen dækker desuden den forsikredes ekstra udgifter til logi (alt efter den bookede og forsikrede rejseydelses type og standard), hvis det ikke med rimelighed kan forlanges, at den forsikrede afslutter rejsen som planlagt, fordi en medrejsende risikoperson ikke kan transporteres på grund af et dækningsberettiget skadetilfælde. Er det påkrævet, at hjemrejsen i mosætning til den bookede rejse finder sted med fly, dækker forsikringen dog kun udgifter til en siddeplads på økonomiklasse. Undtaget fra forsikringsdækningen er dog alle erstatningskrav, som transportselskaber måtte have på grund af uforudsete fravigelser fra den planlagte rejserute (f.eks. nødlanding), som forårsages af den forsikrede. 1.2 Rejseydelser, der ikke gøres brug af Ved en fuldstændig afbrydelse af rejsen inden for den første halvdel af den forsikrede rejse, dog maksimalt inden for de første 8 rejsedage, erstatter HMR den forsikrede rejsepris. Ankomst- og afrejsedag medregnes som fulde rejsedage. Ved forsinket påbegyndelse af rejsen, ved fuldstændig afbrydelse i rejsens anden halvdel (senest fra den 9. rejsedag) eller ved midlertidig afbrydelse af rejsen dækker HMR de rejseydelser, der ikke vil blive taget i brug. Kan beløbene for de enkelte rejseydelser objektiv set ikke dokumenteres (f.eks. ved pakkerejser), yder HMR godtgørelse for de ikke-benyttede rejsedage. Godtgørelsen beregnes som følger: Ikke benyttede rejsedage x rejsepris = Godtgørelse Rejsens oprindelige varighed I forbindelse med beregningen af rejsens oprindelige varighed medregnes ankomst- og afrejsedag som fulde rejsedage. Er der i forbindelse med den ikke-benyttede rejseydelse tale om en ren flyveydelse, udbetales der ingen godtgørelse. 1.3 Udgifter til indhentning af fastlagt rejserute i forbindelse med midlertidig afbrydelse af rejsen Har du booket en rundrejse eller et krydstogt, dækker HMR de transportudgifter, der er nødvendige for at komme fra det sted, hvor rejsen måtte afbrydes, og til det sted, hvor rejsegruppen opholder sig. Der udbetales dog maksimalt et beløb svarende til værdien af den endnu ikke benyttede yderligere rejseydelse. Undtaget fra forsikringsdækningen er endvidere alle erstatningskrav, som transportselskaber måtte have på grund af uforudsete fravigelser fra den planlagte rejserute (f.eks. nødlanding), som forårsages af den forsikrede. Forsikringen dækker, hvis du ikke kan fortsætte eller afslutte rejsen eller arrangementet som planlagt, fordi den forsikrede eller en risikoperson* (*for definition se dækningsoversigten) berøres af ét af nedenstående forhold, såfremt disse er anført i dækningsoversigten. 2.1 Forsikringen dækker følgende forhold hos de forsikrede eller risikopersoner Du må afbryde din rejse midlertidigt eller fuldstændigt på grund af uventet og alvorlig sygdom dødsfald, alvorlig tilskadekomst, graviditet brud på proteser og løsning af implanterede led Pludselig opstået betydelig skade på din ejendom som følge af brand, brud på vandrør, naturkatastrofer eller tredjemands strafbare handlinger (f.eks. indbrud). En skade på ejendommen på grund af førnævnte forhold anses for betydelig, hvis skadesbeløbets størrelse mindst beløber sig til det i dækningsoversigten anførte beløb. 3. Hvilke undtagelser fra forsikringsdækningen gælder der? 3.1 Bestående sygdomme Forsikringen dækker ikke kroniske eller bestående sygdomme, der var kendte på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet, og som har medført behandling inden for de sidste 2 måneder (6 måneder ved rejser af en varighed på mere end en måned), før forsikringen blev tegnet. Kontrolundersøgelser er undtaget herfra. 3.2 Psykiske reaktioner HMR dækker ikke ved sygdomme, som efter omstændighederne er opstået som en psykisk reaktion på terrorangreb, fly- eller busulykker eller frygt for borgerlig opstand, krigshandlinger, naturkatastrofer, sygdomme eller epidemier. 3.3 Alle forsikrede afgår ved døden HMR erstatter ikke den fuldstændige eller delvise rejsepris, hvis alle forsikrede afgår ved døden under rejsen. 3.4 Merudgifter til hjemrejse i eget regi Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemrejse arrangeret af dig selv, som HMR ikke ville have haft, hvis HMR havde arrangeret din hjemrejse. 3.5 Frygt for smittefare Forsikringen dækker ikke hjemrejse som følge af din frygt for smittefare. 4. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af feriegarantien (forpligtelser)? 4.1 Dokumentation ved speciallæge Et forsikringsdækket skadestilfælde skal på skadestidspunktet (afbestillingstidspunktet) kunne dokumenteres med en lægeerklæring med diagnose og behandlingsoplysninger fra en lokal læge. Såfremt HMR finder det nødvendigt, kan HMR bede en speciallæge vurdere, hvorvidt der er tale om reel rejseudygtighed. 4.2 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af en manglende overholdelse af disse forpligtelser fremgår af BF. Bagageforsikring 1. Hvad er dækket af din bagageforsikring? Forsikringen dækker en erstatning svarende til et beløb på op til forsikringssummen (se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.), såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for skadestilfældene og genstandene i henhold til dækningsoversigten. 1.1 ved ødelæggelse eller bortkomst Ved et forsikret skadestilfælde dækker HMR ødelagte eller bortkomne genstande, såfremt disse er forsikret i henhold til punkt 2. HMR dækker genstandenes forsikringsværdi på det tidspunkt, hvor skadestilfældet indtrådte. Forsikringsværdien er det beløb, som generelt kræves for at kunne anskaffe tilsvarende nye ting af samme kvalitet på det sted, hvor du har din faste bopæl, med fradrag af et beløb (brugsværdi) alt efter den forsikrede genstands tilstand (alder, slid, brug etc.). 1.2 ved beskadigelse Ved beskadigede og reparationskrævende genstande dækker HMR såfremt genstandene er forsikret i henhold til punkt 2 - de nødvendige reparationsudgifter og en evt. permanent værdiforringelse, dog maksimalt svarende til forsikringsværdien. 1.3 Bagage i et transportselskabs varetægt Bagage, som bortkommer, mens det er i transportselskabets varetægt, anses tidligst for at være gået tabt 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportselskabet. Forsikringen dækker nedenstående skadestilfælde, såfremt disse er anført i dækningsoversigten. 2.1 Beskadigelse af indskreven bagage Er din bagage indskrevet hos et transportselskab, en hotelvirksomhed eller en bagageopbevaring, dækker HMR med op til forsikringssummen og godtgørelsesgrænserne, hvis bagagen bortkommer, ødelægges eller beskadiges, mens den er i disses varetægt. 2.2 Forsinket bagage Udleverer transportselskabet ikke din bagage til tiden dvs. ankommer din bagage ikke til bestemmelsesstedet på samme dag som dig (overskridelse af leveringsfristen) dækker HMR dokumenterede udgifter til nødvendige dækningskøb op til den aftalte godtgørelsesgrænse. Forsikringen dækker ikke dækningskøb og/eller leje, som er foretaget, efter bagagen er ankommet til bestemmelsesstedet. 2.3 Tredjemands strafbare handlinger i forbindelse med bagage, sportsudstyr eller værdigenstande Forsikringen dækker med et beløb op til forsikringssummen og godtgørelsesgrænserne, hvis de forsikringsdækkede genstande bortkommer, beskadiges eller ødelægges som følge af tredjemands strafbare handlinger. Ved strafbare handlinger forstås bl.a. tyveri, indbrud, røveri, røverisk afpresning og hærværk. 2.4 Skader på bagage, sportsudstyr eller værdigenstande som følge af trafikuheld Forsikringen dækker med et beløb op til forsikringssummen og godtgørelsesgrænserne, hvis de forsikringsdækkede genstande bortkommer, beskadiges eller ødelægges som følge af et transportuheld (f.eks. trafikuheld). 2.5 Skader på bagage, sportsudstyr eller værdigenstanden som følge af brand, eksplosioner eller naturkatastrofer Forsikringen dækker med et beløb op til forsikringssummen og godtgørelsesgrænserne, hvis de forsikringsdækkede genstande bortkommer, beskadiges eller ødelægges som følge af brand, lynnedslag, eksplosioner, storm, oversvømmelser, jordskred, jordskælv, laviner. 3. Hvilke undtagelser fra forsikringsdækningen gælder der? 3.1 Begrænsninger i forbindelse med værdigenstande Forsikringen dækker kun værdigenstande i henhold dækningsoversigten (se afsnittet om bagage), når de bæres eller bruges efter hensigten eller medtages i din personlige varetægt og opbevares sikkert eller befinder sig i et behørigt aflåst rum i en bygning eller på et passagerskib. Smykker og genstande af ædelmetal er dog kun omfattet af forsikringsdækningen, når de tillige er anbragt i en aflåst beholder, som også yder forhøjet sikkerhed for, at beholderen selv ikke fjernes. 3.2 Begrænsninger i forbindelse med motorkøretøjer og vandfartøjer Forsikringen dækker kun skadestilfælde vedrørende bagage i motorkøretøjer / anhængere / vand-sportsfartøjer, der ikke er under opsyn, og som skyldes tredjemands strafbare handlinger, såfremt det ikke er synligt, at bagagen befinder sig i et fast omsluttende og med lås sikret indvendigt rum eller bagagerum (ved vandsportsfartøjer: kahyt eller pakkasse) eller i en med motorkøretøjet fast forbundet bagageboks. Forsikringen dækker ikke de i dækningsoversigten (se afsnittet om bagage) anførte værdigenstande. Som opsyn regnes udelukkende, at den forsikrede eller en af den forsikrede engageret tillidsperson uafbrudt skal være til stede ved den genstand, der skal sikres. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er vagtpersonale på et åbent liggende sted til almen benyttelse (f.eks. parkeringsplads eller havn). Forsikringen dækker kun, hvis det kan dokumenteres, at skadestilfældet enten er indtrådt om dagen mellem kl og eller under en kørepause af mindre end to timers varighed. Læsses bagagen ved rejser med motorkøretøjer ikke omgående af efter ankomsten til din faste bopæl, så ophører forsikringsdækningen allerede ved ankomsten til egen bopæl. 3.3 Begrænsninger i forbindelse med camping Forsikringen dækker kun skadestilfælde vedrørende bagage under teltture eller camping, som skyldes tredjemands strafbare handlinger, såfremt dette foregår på officielle campingpladser (som er etableret af myndigheder, foreninger eller private erhvervsdrivende). Efterlader du genstande i teltet uden opsyn (se definition i punkt 3.2), så dækker forsikringen kun skadestilfælde, der skyldes tredjemands strafbare handlinger, hvis det kan dokumenteres, at skadestilfældet er indtrådt om dagen mellem kl og 22.00, og teltet var aflåst. Forsikringen omfatter ikke værdigenstande i et telt uden opsyn. Værdigenstande er kun omfattet af forsikringsdækningen, hvis betingelserne i punkt 3.1 er opfyldt, eller værdigenstandene er overgivet til campingpladsledelsen til opbevaring, eller det ikke er synligt, at de befinder sig på en officiel campingplads i en campingvogn/autocamper, der er behørigt sikret med lås, eller i et fast omsluttende og med lås sikret motorkøretøj. 3.4 Ikke forsikrede genstande Forsikringen dækker ikke kontanter, checks, hævekort, kreditkort, telefonkort, 5 værdipapirer, billetter, alle former for dokumenter, genstande af overvejende kunstnerisk eller liebhaberværdi, guldtænder, proteser af enhver art, enhver form for dataforarbejdningssystemer (spillekonsoller, audio-player og bærebare computere er dækket af forsikringen) inkl. tilbehør og software, skydevåben af enhver art inkl. tilbehør, samt land-, luft- og vandfartøjer, hangglider, paraglider, faldskærme og tilhørende tilbehør. 3.5 Tab af genstande Forsikringen dækker ikke tabte, glemte eller forlagte genstande. 3.6 Slitage på genstande Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes den forsikrede genstands naturlige eller manglende beskaffenhed (f.eks. som følge af slitage eller brug) Yderligere undtagelser Forsikringen dækker ikke a) Tv-apparater, proteser, både, alle former for surfingudstyr og transportmidler, herunder cykler og tilbehør hertil b) tyveri af bagage, som ikke har været under behørigt opsyn c) tyveri fra aflåst feriebolig, hotelværelse etc., hvor der ikke er synlige tegn på indbrud d) tyveri, beskadigelse eller bortkomst af genstande, der bruges erhvervsmæssigt e) tyveri fra uaflåst feriebolig, bil, fly, bus, båd, autocamper eller campingvogn f) tab eller beskadigelse af bagage, der transporteres med et separat transportmiddel uafhængig af din rejse g) indirekte tab, herunder tab på grund af misbrug af rejsechecks, betalingskort, mobiltelefoner etc. 3.8 IT-/PC-udstyr PC ere, IT-/PC-udstyr samt tilbehør dækkes med op til maksimalt i alt. 3.9 Elektronisk udstyr i øvrigt Mobiltelefoner inkl. tilbehør, SIM-kort, PDA og GPS-udstyr, bærbare musikafspillere, herunder mp3-afspillere, CDer, DVDer, MiniDiscs og lignende udstyr dækkes med op til maksimalt 1.000, Dette gælder uanset, om det pågældende apparat også har andre funktioner end den primære funktion Særlige undtagelser ved transport Under fly-, bus- eller togtransport er PC ere, IT-/PC-udstyr, PDA og GPS-udstyr, smykker, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr og audioudstyr, inkl. bærbare musikafspillere, alene dækket, hvis disse medtages som håndbagage. 4. Beregning af erstatning 4.1 Kan du dokumentere (med kvittering, garantibevis etc.), at genstanden er mindre end to år gammel, dækkes skaden med den fulde pris på tilsvarende nye ting 4.2 Genstande, hvis alder og købspris kan dokumenteres (med kvittering, garantibevis etc.), og som er mere end to år gamle, dækkes med den pris, som det vil koste at genanskaffe genstanden med fradrag for alder, brug, mode, nedsat nytte og andre forhold 4.3 Ved genstande, hvis alder og købspris ikke kan dokumenteres (med kvittering, garantibevis etc.), er HMR berettiget til at fastsætte en erstatning efter taksering. 4.4 HMR er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller til at udbetale et beløb til den forsikrede, som ville svare til de omkostninger, der ville være forbundet med at få genstanden repareret 4.5 Ved tab af båndoptagelser (inkl. videofilm), film, memory cards, manuskripter, tegninger og lignende dækker forsikringen kun værdien af råmaterialet. 5. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af bagageforsikringen (forpligtelser)? 5.1 Sikring af erstatningskrav mod tredjemand Du skal omgående anmelde skadestilfælde vedrørende indskrevet bagage og forsinket udlevering af bagage til rette anførte sted og sørge for at få en skriftlig bekræftelse på anmeldelsen. Der skal indsendes en attestation heraf til HMR. Ved skader, som ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje, skal du, når du har opdaget skaden, omgående og under overholdelse af den gældende reklamationsfrist dog senest inden 7 dage - opfordre det pågældende transportselskab til at besigtige og attestere skaden. 5.2 Politianmeldelse I tilfælde af skader på grund af tredjemands strafbare handlinger og brandskader skal du omgående anmelde skaden til nærmeste politistation og aflevere en fuldstændig liste over alle de genstande, som er berørt af skadestilfældet, samt sørge for at få en skriftlig kvittering på anmeldelsen. Den fuldstændige liste over de genstande, som er berørt af skadestilfældet, som skal afleveres til politiet, skal udformes som en specifikation og skal også indeholde oplysninger om, hvornår og til hvilken pris de enkelte genstande er anskaffet. Den fuldstændige politirapport skal indsendes til HMR. 5.3 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af misligholdelse af disse forpligtelser fra din side fremgår af RUF. Rejse-ulykkesforsikring 1. Hvad er dækket af din REJSE-ulykkesforsikring? Forsikringen dækker nedenstående (se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.), såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for disse i henhold til dækningsoversigten. 1.1 Dækning ved invaliditet Det er en forudsætning for forsikringsdækningen, at din fysiske eller psykiske funktionsevne nedsættes varigt (invaliditet) som følge af et ulykkestilfælde. Funktionsnedsættelsen er varig, når den forventes at vare mere end 3 år, og der ikke kan forventes en ændring i tilstanden. Invaliditeten skal være indtrådt senest 15 måneder efter ulykkestilfældet og skal være bekræftet skriftligt af en læge inden for 21 måneder efter ulykkestilfældet. Du skal ligeledes inden for 21 måneder anmelde invaliditeten skriftligt til HMR ens størrelse afhænger af forsikringssummen og méngraden. Der gælder følgende faste méngrader (der er ingen adgang til at dokumentere, at méngraden er større eller mindre) ved tab af eller mistet funktionsevne i

6 en arm i skulderleddet: 70 % en arm over albueleddet: 65 % en arm under albueleddet: 60 % en hånd i håndleddet: 55 % en tommelfinger: 20 % en pegefinger: 10 % en anden finger: 5 % et ben over midten af lårbenet: 70 % et ben indtil midten af lårbenet: 60 % et ben indtil under knæet: 50 % at ben indtil midten af underbenet: 45 % en fod i ankelleddet: 40 % en storetå: 5 % en anden tå: 2 % et øje: 50 % hørelsen på det ene øre: 30 % lugtesansen: 10 % smagssansen: 5 % Ved et delvist tab eller en delvis nedsættelse af funktionsevnen i en af disse kropsdele eller et af disse sanseorganer lægges en tilsvarende andel af procentsatsen til grund Vedrører forsikringsbegivenheden kropsdele eller sanseorganer, hvis tab eller funktionsnedsættelse ikke er reguleret ovenfor, så er det for vurderingen af disse afgørende, om den normale fysiske eller psykiske funktionsevne er nedsat ud fra et rent medicinsk synspunkt Er flere fysiske eller psykiske funktioner blevet nedsat som følge af forsikringsbegivenheden, lægges de ovenfor anførte méngrader sammen. Méngraden kan dog ikke overstige 100 % Påvirkes en fysisk eller psykisk funktion, som allerede var varigt nedsat på forhånd, som følge af forsikringsbegivenheden, foretages der et fradrag i dækningen svarende til omfanget af den allerede bestående invaliditet. Omfanget af den allerede bestående invaliditet fastsættes i henhold til de i punkt anførte méngrader Indtræder døden som følge af ulykkestilfældet inden for et år efter forsikringsbegivenheden, så dækker forsikringen ingen krav på invaliditetserstatning Afgår den forsikrede ved døden af en årsag, som ikke kan henføres til ulykkestilfældet, inden for et år efter forsikringsbegivenheden eller (uanset af hvilken årsag) senere end et år efter ulykkestilfældet, og bestod der et krav på méngradsdækning i henhold til punkt 1.1.1, så dækker forsikringen den méngrad, som må antages at have foreligget på baggrund af den senest stillede lægelige diagnose Så snart HMR har modtaget de bilag, som den forsikrede skal tilvejebringe som dokumentation for ulykkens forløb og følgerne efter ulykken samt afslutningen af det behandlingsforløb, der er nødvendigt for at kunne opgøre méngraden, er HMR inden for 3 måneder forpligtet til at erklære, om og i hvilken beløbsstørrelse HMR kan anerkende et krav. Før helbredelsesforløbet er afsluttet, kan der ikke kræves méngradsdækning inden for et år efter ulykkestilfældets indtræden. Forsikringen dækker de lægegebyrer, som den forsikrede afholder i forbindelse med dokumentationen af sit krav på forsikringsdækning Den forsikrede og HMR er berettiget til at få foretaget en ny årlig lægelig vurdering af méngraden, dog maksimalt indtil 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. HMR skal udøve denne ret ved afgivelse af erklæring i henhold til punkt 1.1.7, mens dette fra den forsikredes side skal ske i løbet af en måned efter modtagelsen af denne erklæring. Fører den endegyldige vurdering til en højere méngrad end den, som HMR allerede har dækket, skal den overskydende difference forrentes med 4 % p.a Det er en betingelse for forsikringsdækning, at du er i live på det tidspunkt, hvor forsikringsdækningen udbetales. 1.2 Dækning ved dødsfald Fører forsikringsbegivenheden inden for et år til, at den forsikrede afgår ved døden, har arvingerne krav på dækning svarende til den sum, der er forsikret ved dødsfald. HMR henviser til punkt 4.3, hvor de særlige forpligtelser, som du skal overholde, er beskrevet. 1.3 Dækning til bjærgning og transport Har den forsikrede været ude for et forsikringsdækket ulykkestilfælde, dækker HMR udgifter på op til det aftalte beløb, som opstår til Eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktioner gennemført af offentlige eller privatretligt organiserede redningstjenester, hvis disse afregnes med de sædvanlige gebyrer for sådanne aktioner Transport af skadelidte til nærmeste hospital eller specialklinik, hvis dette er medicinsk nødvendigt og lægeordineret Meromkostninger i forbindelse med skadelidtes hjemrejse til sin faste bopæl, hvis meromkostningerne skyldes lægeordinerede tiltag eller var uundgåelige på grund af kvæstelsernes natur Hjemtransport ved dødsfald til afdødes sidste faste bopæl Aktioner i henhold til punkt 1.3.1, hvis du ikke har været udsat for en forsikringsbegivenhed, men der var fare for eller de konkrete omstændigheder lod formode, at en forsikringsbegivenhed ville indtræde eller var indtrådt. 1.4 Dækning af udgifter til kosmetiske operationer Beskadiges eller deformeres den forsikredes kropsoverflade i et sådant omfang på grund af et forsikringsdækket ulykkestilfælde, at den forsikredes udseende efter afsluttet behandling er varigt forringet, og beslutter den forsikrede sig til at underkaste sig en kosmetisk operation for at afhjælpe denne skade, yder forsikringen en engangsdækning af de med operationen og den kliniske behandling forbundne udgifter til lægeregninger, medicin, forbindssager og andre lægeordinerede lægemidler samt udgifter til ophold og forplejning på hospitalet med et beløb på op til forsikringssummen. Kropsoverfladen omfatter ikke for- og hjørnetænder, som er synlige, når munden er åben Den forsikredes operation og kliniske behandling skal være gennemført og afsluttet inden udgangen af det 3. år efter ulykkestilfældet. Er den forsikrede under 18 år på det tidspunkt, hvor ulykkestilfældet indtrådte, dækker forsikringen alligevel omkostningerne, selvom operationen og den kliniske behandling ikke er gennemført inden for den nævnte frist, når blot den er gennemført før den forsikrede er fyldt Forsikringen dækker ikke udgifter til nærings- og nydelsesmidler, bade- og rekreationsrejsereller sygepleje, medmindre brug af professionelt plejepersonale er lægeordineret. 1.5 Dækning ved hospitalsindlæggelse Er den forsikrede på grund af et forsikringsdækket ulykkestilfælde blevet indlagt til medicinsk nødvendig behandling, dækker HMR for hver kalenderdag, hvor den forsikrede var indlagt, med op til den aftalte forsikringssum, dog maksimalt i den i dækningsoversigten anførte periode, som løber fra den dag, hvor ulykkestilfældet indtrådte. Medicinsk nødvendig behandling omfatter ikke ophold på sanatorier, rekreationshjem og rehabiliteringstiltag. Såfremt der er tegnet særskilt forsikring i henhold til dækningsoversigten, dækker forsikringen følgende: 2.1 Sundhedsskade på grund af ulykkestilfælde Forsikringen dækker, hvis den forsikrede på grund af en pludselig udefrakommende hændelse med indvirkning på legemet (ulykkestilfælde), der opstår uafhængigt af den forsikredes vilje, lider en sundhedsskade. Vurderingen heraf baseres på, hvorvidt det er sandsynligt, at hændelsen forårsager permanent skade. Hændelsen skal i sig selv kunne fremkalde/ forklare skaden. I forlængelse heraf dækker forsikringen også for typiske sundhedsskader ved dykning, som f.eks. dykkersyge eller trommehindeskader, uden at en ulykkeshændelse dvs. en pludselig udefrakommende hændelse med indvirkning på legemet skal være indtrådt. 3. Hvilke undtagelser fra forsikringsdækningen gælder der? 3.1 Hvornår dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Ulykkestilfælde som følge af sindsforvirring eller bevidsthedsforstyrrelser, også hvis disse skyldes fuldskab eller brug af narkotika, samt slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre krampeanfald, som rammer hele den forsikredes krop. Forsikringen dækker dog, hvis disse forstyrrelser eller anfald skyldes et forsikringsdækket ulykkestilfælde Ulykkestilfælde, som skyldes, at den forsikrede deltager i slagsmål/ håndgemæng eller lignende, eller at den forsikrede deltager i kriminelle aktiviteter Ulykkestilfælde, som direkte eller indirekte skyldes krigs- eller borgerkrigshandlinger eller forårsages i forbindelse med terrorangreb. Forsikringen dækker dog, hvis den forsikrede under rejser i udlandet overraskes og berøres af krigs- eller borgerkrigshandlinger. Denne udvidelse af forsikringsdækningen gælder dog ikke ved rejser i eller gennem lande, hvor der allerede er krig eller borgerkrig på det tidspunkt, hvor rejsen påbegyndes. Forsikringen dækker heller ikke aktiv deltagelse i krig eller borgerkrig samt ulykkestilfælde, som skyldes ABC-våben (atomare, biologiske eller kemiske våben) Ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som fører af et luftfartøj (herunder også som fører af luftsportsmaskiner), hvis der efter dansk ret kræves tilladelse hertil, eller som øvrigt besætningsmedlem i et luftfartøj, og som står i en årsagssammenhæng med driften af et luftfartøj Ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede under en aktivitet, der skal udøves ved hjælp af et luftfartøj Ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede ved brug af rumfartøjer. Forsikringen dækker dog et flyselskabs passagerer Ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede, fordi den forsikrede deltager som fører, forsædepassager eller passager i et motorkøretøj i løbsarrangementer, inkl. tilhørende træningsture, hvor det gælder om at opnå tophastighed Ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes atomkraft Ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede under udøvelse af erhvervsaktivitet Sundhedsskader som følge af stråling, samt sundhedsskader som følge af helbredelsestiltag eller indgreb i den forsikredes krop. Forsikringen dækker dog, hvis helbredelsestiltag eller indgreb, herunder også strålediagnostiske og terapeutiske tiltag, skyldes et forsikringsdækket ulykkestilfælde Sundhedsskader som følge af infektioner. Forsikringen dækker heller ikke infektioner, hvis disse skyldes insektstik eller bid eller andre mindre hud- eller slimhindekvæstelser, hvorved bakterier eller virus straks eller senere er trængt ind i kroppen. Forsikringen dækker dog rabies og stivkrampe samt infektioner, hvor bakterier eller virus er trængt ind i kroppen på grund af kvæstelser efter ulykkestilfælde, som ikke er undtaget fra dækning i 1. sætning. Ved infektioner, som skyldes helbredelsestiltag eller -indgreb, dækker forsikringen, hvis helbredelsestiltag eller -indgreb, herunder også strålediagnostiske og terapeutiske tiltag, skyldes et forsikringsdækket ulykkestilfælde Mave- eller underlivsbrok. Forsikringen dækker dog, hvis brokken er opstået som følge af en forsikringsdækket voldsom og pludselig, udefrakommende hændelse Beskadigelser af båndskiver (diskus) samt blødning fra indre organer og hjerneblødning. Forsikringen dækker dog, hvis et forsikringsdækket ulykkestilfælde er overvejende årsag hertil Sygelige forstyrrelser som følge af psykiske reaktioner, uanset hvad disse skyldes Forgiftninger som følge af indtagelse af faste eller flydende stoffer gennem svælget. Skader eller forgiftninger på grund af mad, drikkevarer eller stimulanser, herunder tobak, alkohol og medicin Følger af lægelig fejlbehandling eller anden behandling, herunder behandling med medicin, medmindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et forsikringsdækket ulykkestilfælde Ulykkestilfælde som følge af sygdom eller enhver form for latente anlæg, selvom sygdommen er opstået som følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker hverken forværring af følgevirkninger efter ulykkestilfælde som følge af en allerede bestående sygdom eller en tilfældigt opstået sygdom Permanent invaliditet som følge af psykologiske følgevirkninger af et ulykkestilfælde, hvis den forsikrede ikke har været udsat for en risiko for personskade Ulykkestilfælde som følge af fødsel eller Udgifter til tandbehandling. 3.2 Hvilken konsekvens har bestående sygdomme eller skavanker? Har bestående sygdomme eller skavanker været en medvirkende årsag til en sundhedsskade eller følgevirkningerne heraf, som er forårsaget af et ulykkestilfælde, reduceres forsikringsdækningen i det omfang, det skønnes, at den bestående sygdom eller skavank har været en medvirkende årsag, hvis dette omfang udgør mindst 25 %. Har bestående sygdomme eller skavanker været en medvirkende årsag til en sundhedsskade eller følgevirkningerne heraf, som er forårsaget af et ulykkestilfælde, bortfalder enhver dækning, hvis det skønnes, at den bestående sygdom eller skavank har været en medvirkende årsag i et omfang på mere end 50 %. 4. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af REJSE-ulykkesforsikringen (forpligtelser)? 4.1 Omgående tilkaldelse af en læge Når der indtræder et ulykkestilfælde, som må forventes at kunne udløse en forsikringsdækning, skal du sørge for omgående at tilkalde en læge. Den forsikrede skal følge lægens anvisninger og i øvrigt forsøge at begrænse følgevirkningerne af ulykkestilfældet mest muligt. 4.2 Undersøgelse foretaget af læger, som HMR udpeger Den forsikrede er forpligtet til at lade sig undersøge af læger, som HMR udpeger. Forsikringen dækker de nødvendige udgifter hertil, inkl. tabt arbejdsfortjeneste. 4.3 Meddelelse om dødsfald Fører ulykkestilfældet til, at den forsikrede afgår ved døden, skal en af arvingerne eller øvrige retlige efterfølgere til den forsikrede give os meddelelse herom inden for 48 timer. Dette gælder også, selvom ulykkestilfældet selv allerede er anmeldt til os. HMR skal have adgang til få en af os udpeget læge til at foretage en obduktion. 4.4 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af misligholdelse af disse forpligtelser fra din side fremgår af punkt 3.5 i de generelle bestingelser (afsnit A). AF. Assistance-forsikring 1. Hvad er dækket af din assistance-forsikring? Forsikringen dækker nedenstående(se punkt 2.), såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for disse i henhold til dækningsoversigten for rejseforsikringen. 1.1 Total rejseafbrydelse/hjemrejse på grund af sygdom, ulykke eller dødsfald Forsikringen dækker i henhold til punkt 1.2, hvis den forsikrede, den forsikredes rejseledsager eller ikke-medrejsende familiemedlemmer eller personer, der passer ikke-medrejsende mindreårige eller plejekrævende familiemedlemmer, rammes af uforventet alvorlig sygdom, alvorlig ulykke eller afgår ved døden. Den forsikredes familiemedlemmer er ægtefælle eller samlever i et ægteskabslignende forhold, børn, forældre, adoptivforældre, papforældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerforældre, svigerbørn og svoger/svigerinde. Forsikringen dækker ikke hjemkaldelse til Danmark med hjemkomst mindre end 12 timer før den oprindeligt planlagte hjemkomst. 1.2 Efterlysning af rejsende Kan man ikke komme i kontakt med den forsikrede under rejsen, sørger HMR for, at den rejsende efterlyses (f.eks. gennem radioen). Forsikringen dækker udgifter hertil. 1.3 Lån ved retsforfølgning I forbindelse med nedenstående udgifter yder HMR et lån på op til det i dækningsoversigten anførte beløb. Du eller den forsikrede skal straks tilbagebetale lånet til os, når myndigheden eller domstolen har udbetalt godtgørelse. Tilbagebetaling til os skal dog senest finde sted 3 måneder efter lånets udbetaling Assistance ved anholdelse eller trussel om anholdelse Arresteres den forsikrede eller trues den forsikrede med anholdelse, er forsikringen behjælpelig med at finde en advokat og/eller en tolk. Forsikringen lægger ud for udgifter til domstole, advokat og tolk i form af et lån på op til det aftalte beløb Lån til kautionsstillelse Forsikringen lægger ud for den kaution, som myndighederne evt. kræver, i form af et lån på op til det aftalte beløb. 1.4 Tab af betalingsmidler og dokumenter Tab af rejsebetalingsmidler Kommer den forsikrede i økonomisk nød på grund af tab af rejsebetalingsmidler, som skyldes tyveri, røveri eller øvrig bortkomst, formidler HMR via sin alarmcentral kontakt til den forsikredes sædvanlige bankforbindelse. Er det nødvendigt, bistår HMR med fremsendelse af beløb, som den forsikredes sædvanlige bankforbindelse stiller til rådighed, til den forsikrede. Er det ikke muligt at komme i kontrakt med den forsikredes sædvanlige bankforbindelse inden for 24 timer, stiller HMR via sin alarmcentral et lån på op til det i dækningsoversigten anførte beløb til rådighed for den forsikrede mod kopi af pas. Lånet skal tilbagebetales ad én gang til os senest en måned efter rejsens afslutning Tab af betalings- og kreditkort samt Maestro-kort Ved tab af betalings- og kreditkort samt Maestro-kort bistår HMR den forsikrede med at spærre kortene. Forsikringen hæfter dog ikke for den behørige gennemførelse af spærringen og de økonomiske skader, som måtte opstå på trods af spærringen Tab af rejsedokumenter Ved tab af rejsedokumenter bistår HMR med at fremskaffe nye dokumenter. 1.5 Ombookninger/forsinkelser Får den forsikrede problemer, fordi den forsikrede kommer for sent til et booket transportmiddel, eller fordi bookede transportmidler er forsinkede eller bliver aflyst, bistår HMR med ombookningen. Den forsikrede betaler ombookningsudgifter og forøgede rejseudgifter. Hvis den forsikrede ønsker det, informerer forsikringen tredjemand om ændringerne i det planlagte rejseforløb Forsikringen dækker følgende udgifter Forsikringen dækker a) rimelige og nødvendige ekstraudgifter til indkvartering og kost med 500 pr. dag maksimalt b) en nødvendig forlængelse af forsikringsdækningen på grund af en forlængelse af rejsen som følge af en forsinkelse, der er dækket i forbindelse med forsinket hjemrejse Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke forsinkelser som følge af flyvninger til eller fra Færøerne eller Grønland samt indenrigsflyvninger i Grønland. 1.6 En skytsengel for dit hjem HMR organiserer din hjemrejse til din bopæl og returrejse til feriestedet samt 6

7 dækker ekstra rejseudgifter, hvis du afbryder din rejse, fordi der er opstået betydelig skade på din ejendom i din hjemby som følge af brand, brud på vandrør, naturkatastrofer eller tredjemands strafbare handlinger (f.eks. indbrud). En skade på ejendommen på grund af førnævnte forhold anses for betydelig, hvis skadesbeløbets størrelse mindst beløber sig til det i dækningsoversigten anførte beløb. Ved dækningen af udgifterne tages der hensyn til den oprindeligt bookede rejses type og kvalitet. Er nødreparationer nødvendige, eller bliver det nødvendigt at foretage nøderstatningskøb til din ejendom i din hjemby, modtager du fra forsikringen et beløb på op til det i dækningsoversigten anførte mod forelæggelse af regninger og dokumentation for, at det har været nødvendigt at sørge for erstatning. Forsikringen dækker, når du under din rejse rammes af et nødstilfælde, som er forsikringsdækket i henhold til punkt 1. Via HMRs verdensomspændende alarmcentral yder forsikringen assistance i de i punkt 1 nævnte nødstilfælde, som den forsikrede rammes af under rejsen. 3. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af assistance-forsikringen (forpligtelser)? 3.1 Henvendelse til HMRs verdensomspændende alarmcentral Det er en forudsætning for at opnå fuldstændig dækning fra HMRs assistance-forsikring, at den forsikrede eller en af den forsikrede betroet person henvender sig telefonisk eller på anden vis til HMRs verdensomspændende alarmcentral, når det forsikringsdækkede skadestilfælde indtræder. Henvendelsen skal ske omgående. Du finder telefonnummeret under Vigtige oplysninger i skadestilfælde i dine aftalebilag eller på HMRs Internetside 3.2 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af misligholdelse af disse forpligtelser fra din side fremgår af RAF. Rejse-ansvarsforsikring 1. Hvad er dækket af din REJSE-ansvarsforsikring? Forsikringen dækker nedenstående (se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.) med op til forsikringssummen, såfremt der er tegnet tilvalgsdækning for disse i henhold til dækningsoversigten. 1.1 Undersøgelse af ansvarsspørgsmålet og regulering af berettigede krav Forsikringens dækning omfatter undersøgelse af ansvarsspørgsmålet og heraf følgende afværgelse af uberettigede krav samt hvis der foreligger et berettiget krav refusion af den erstatning, som du skal betale. Der foreligger et berettiget krav, når HMR har afgivet eller godkendt en anerkendelse af kravet, når HMR har indgået eller godkendt et forlig, eller når der foreligger en endelig retsafgørelse. Hvis den regulering af erstatningskravet, som HMR kræver i form af anerkendelse, fyldestgørelse eller forlig, mislykkedes på grund af din adfærd, så fritages forsikringen for at dække de merudgifter til erstatningsydelse, renter og omkostninger, der opstår som følge af din nægtelse eller manglende medvirken. Ønsker HMR, at du får en forsvarer, eller godkender HMR en forsvarer til dig i forbindelse med en straffesag vedrørende et skadestilfælde, som kunne udløse et forsikringsdækket erstatningsansvar, dækker HMR forsvarerens honorar i henhold til gældende minimumssatser eller et større honorar, som da skal aftales særskilt og på forhånd med HMR. 1.2 Omkostninger i forbindelse med en retssag Kommer det i et forsikringsdækket skadestilfælde til en retssag mellem dig og den skadelidte eller dennes retlige efterfølger om erstatningskravet, fører HMR retssagen i dit navn. HMR betaler de omkostninger, der opstår i den forbindelse, og foretager ikke modregning af disse i forsikringssummen. Overstiger erstatningskravene forsikringssummen, betaler HMR dog kun den andel af sagsomkostningerne, der svarer til den andel, som forsikringssummen udgør af de samlede erstatningskrav. Dette gælder også, hvis der er tale om flere retssager, som vedrører samme skadestilfælde. HMR er i sådanne tilfælde berettiget til at frasige sig yderligere dækning ved at betale forsikringssummen og den andel, som forsikringssummen udgør af de indtil da opståede sagsomkostninger. Såfremt der er tegnet tilvalgsdækning i henhold til dækningsoversigten, dækker forsikringen dig på rejse i tilfælde af, at du på grund af et af nedenstående skadetilfælde, som medfører, at mennesker dør, kvæstes eller lider sundhedsskade (personskader), eller at ting beskadiges eller ødelægges (materielle skader), bliver draget til ansvar af tredjemand på baggrund af gældende ret. 2.1 I hvilke tilfælde risikerer man at ifalde erstatningsansvar i dagligdagen? Din forsikringsdækning omfatter dit lovpligtige erstatningsansvar som privatperson i forhold til de dagligdags situationer, som typisk udløser erstatningsansvar, herunder især rollen som familie- og husholdningsoverhoved (f.eks. på grund af pligten til at holde opsyn med mindreårige) som cyklist ved udøvelse af sport (udtaget herfra er de i punkt nævnte sportsarter) som rytter eller fører ved anvendelse af fremmede heste eller køretøjer til private formål (forsikringen dækker dog ikke dyreejerens erstatningskrav over for den forsikrede og/eller forsikringstager) ved besiddelse og brug af modelfly, ubemandede balloner og drager, som ikke drives med motorer eller tændsats, hvis vægt ikke overstiger 5 kg, og som ikke er omfattet af nogen forsikringspligt ved besiddelse og brug af egne eller andres robåde og vandcykler samt andres sejlbåde, som ikke drives med motorer (herunder heller ikke af påhængsmotorer) eller tænding, og som ikke er omfattet af nogen forsikringspligt ved ejerskab, besiddelse, opbevaring eller brug af egne eller andres surfbrætter til sportsformål. Forsikringen dækker dog ikke den forsikredes lovpligtige erstatningsansvar ved udlejning, udlån eller øvrig overladelse til brug for tredjemand. 2.2 Erstatningskrav vedrørende skader på lejemål Trods ordlyden i punkt nedenfor dækker forsikringen også ansvarsskader på lejemål. en omfatter i denne forbindelse de situationer i dagligdagen, som typisk udløser erstatningsansvar for brugere af værelser i bygninger, som lejes midlertidigt til privat brug som logi på rejser (f.eks. hotelog pensionsværelser, ferieboliger, bungalows, ved aupairs: værtsfamiliens bolig), samt værelser, der er beregnet og indrettet til brug i forbindelse med indkvarteringsvirksomhed (f.eks. spiserum, fællesbade). Forsikringen dækker med op til det i dækningsoversigten nævnte beløb. Undtaget fra forsikringsdækningen er dog erstatningskrav som skyldes - skader på løsøregenstande, så som billeder, møbler, TV-apparater, service etc. - skader på grund af nedslidning, slitage og umådeholden belastning - skader på varmeanlæg, maskinanlæg, kedler og vandvarmere samt elektriske apparater og gasapparater - regreskrav, som er omfattet af regresafkald efter aftale med brandforsikringen i forbindelse med overlappende skadestilfælde. 3. Hvilke undtagelser fra forsikringsdækningen skal jeg være opmærksom på? 3.1 Ansvarsskader, som ikke er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke dit ansvar som ejer, besidder eller fører af en motorkøjetøj eller etluft- eller vandfartøj som følge af skader, som forårsages ved brug af køre-/fartøjet Forsikringen dækker ikke dit ansvar som ejer, hyrde eller røgter af dyr samt dit ansvar i forbindelse med jagtudøvelse Forsikringen dækker ikke dit ansvar, som opstår i forbindelse med udøvelsen af et erhverv, tjenesteforhold, embede (herunder også tillidshverv) eller virke i en forening af enhver art Forsikringen dækker ikke den forsikredes ansvar, som opstår i forbindelse med udlejning, udlån eller øvrig overdragelse af brugsretten over ting til tredjemand. 3.2 Erstatningskrav, som ikke er dækket af forsikringen Erstatningskrav, som ligger ud over den lovpligtige ansvarspligt Krav på gage, pension, løn og øvrige fastsatte indtægter, forplejning, lægebehandling i tilfælde af arbejdsforfald, krav på sociale ydelser samt krav som følge af deltagelse i opløb, optøjer, demonstrationer og uroligheder Erstatningskrav på grund af skader som skyldes din deltagelse i heste-, cykel- eller motorløb, bokse- og brydekampe, enhver form for kampsport inkl. forberedelse (træning) til dette Medmindre andet er anført i dækningsoversigten tillige erstatningskrav, som skyldes skader på fremmede genstande, som du har lejet, forpagtet, lånt eller har fået adgang til ved ulovlig selvtægt, eller som er genstand for en særlig opbevaringsaftale Erstatningskrav på grund af skader som skyldes miljøpåvirkninger på jord, luft eller vand (inkl. vandløb) og alle yderligere skader, som opstår som følge heraf Erstatningskrav på grund af skadestilfælde, som dine familiemedlemmer, som du har fælles bopæl med, bliver udsat for. Dine familiemedlemmer er ægtefælle, forældre og børn, adoptivforældre og -børn, papforældre og børn, bedsteforældre og børnebørn, søskende samt plejeforældre og børn samt personer, som er forbundet med hinanden i et familielignende langvarigt forhold ligesom forældre og børn Erstatningskrav mellem flere personer, der er dækket af samme forsikringspolice, samt mellem forsikringstager og de forsikrede personer i en forsikringsaftale Erstatningskrav mellem flere personer, som har booket en rejse sammen og som gennemfører rejsen sammen Erstatningskrav på grund af skader, som opstår som følge af overførelse af en sygdom Erstatningskrav på grund af skader, som opstår som følge af brug af alle former for våben Erstatningskrav, som skyldes alle forekommende økonomiske skader Medmindre andet er udtrykkeligt anført i dækningsoversigten tillige erstatningskrav på grund af skader, der skyldes genstandes bortkomst, herunder f.eks. også penge, værdipapirer og værdigenstande. 3.3 Begrænsninger vedrørende forsikringens udbetaling HMRs udbetaling af forsikringsdækning er i hver enkelt forsikringsbegivenhed begrænset til de aftalte forsikringssummer. Dette gælder også, hvis forsikringsdækningen skal gælde flere erstatningsberettigede personer HMRs udbetaling af forsikringsdækning er for alle de forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden, begrænset til det dobbelte af de aftalte forsikringssummer Indtræder flere forsikringsbegivenheder i forsikringsperioden, anses de for at udgøre en enkelt forsikringsbegivenhed, som indtrådte på det tidspunkt, hvor den første af disse forsikringsbegivenheder indtrådte, hvis forsikringsbegivenhederne skyldes enten samme årsag eller lignende årsager, der efter indhold og tidsmæssige forhold står i forbindelse med hinanden Skal den forsikrede betale pensionsbeløb til den skadelidte, og overstiger den kapitaliserede værdi af pensionen forsikringssummen eller det beløb, der måtte være tilbage af forsikringssummen efter fradrag af eventuelle øvrige ydelser i forbindelse med forsikringshændelsen, dækker HMR kun den pension, der skal betales, i forhold til forsikringssummen eller dit restbeløb til pensionens kapitaliserede værdi. Ved beregningen af det beløb, som forsikringstager skal betale i løbende pensionsbetalinger, hvis pensionens kapitaliserede værdi overstiger forsikringssummen eller den efter fradrag af øvrige ydelser resterende forsikringssum, bliver de øvrige ydelser fratrukket forsikringssummen med det fulde beløb Hvis den regulering af erstatningskravet, som HMR kræver i form af anerkendelse, fyldestgørelse eller forlig, mislykkedes på grund af den forsikredes adfærd, så fritages HMR for at dække de merudgifter til erstatningsydelse, renter og omkostninger, der måtte opstå som følge af din nægtelse eller adfærd. 4. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af Rejse-ansvarsforsikringen (forpligtelser)? 4.1 Omgående skadesanmeldelse Gøres der et erstatningskrav gældende mod dig, skal du sørge for straks at anmelde dette skadestilfælde til HMR. 4.2 Omgående meddelelse i forbindelse med retssager Indledes der en efterforskning eller fremsættes der et bødeforlæg eller betalingspåkrav, skal du omgående sørge for at anmelde dette til HMR. Dette gælder også, selvom du allerede tidligere har anmeldt selve skadestilfældet til HMR. Gøres der et krav gælder mod dig ad rettens vej eller ved betalingspåkrav, søges der om fri proces eller bliver du procestilvarslet, skal du ligeledes omgående sørge for at anmelde dette til HMR. Det samme gælder i tilfælde af arrest, fogedforbud eller bevissikring Overladelse af procesførelse Kommer det til en retssag om et erstatningskrav, skal du overlade sagsførelsen til forsikringen og give den af forsikringen engagerede eller udpegede advokat fuldmagt samt afgive alle de forklaringer, som advokaten eller forsikringen anser for nødvendige. Er der tale om betalingspåkrav eller beslutninger fra administrative myndigheder vedrørende erstatning, skal du uden at afvente forsikringens anvisninger rettidigt sørge for at gøre indsigelse gældende eller foretage kære eller anke. 4.4 Overladelse af retsudøvelse i forbindelse med betaling af pensioner Hvis du som følge af ændringer i dine forhold bliver berettiget til at kræve, at et pensionsbeløb, som du skal betale, enten skal ophæves eller nedsættes, er du forpligtet til at lade denne ret udøve af HMR i dit navn. 4.5 Fuldmagt HMR har fuldmagt til at afgive alle de erklæringer i dit navn, som forekommer hensigtsmæssige i forbindelse med bilæggelse eller afværgelse af et krav. 4.6 Hvad sker der, hvis forpligtelserne ikke overholdes? Retsfølgerne af misligholdelse af disse forpligtelser fra din side fremgår af Forsikringsbetingelser for Rejse-sygeforsikring 1. Hvad er dækket af din Rejse-sygeforsikring? Forsikringen dækker nedenstående udgifter(se punkt 2.; begrænsninger se punkt 3.), såfremt der er tegnet særskilt forsikring for disse i henhold til dækningsoversigten. Forsikringen dækker de opståede og på stedet sædvanlige udgifter i opholdslandets møntfod med op til det i dækningsoversigten aftalte beløb til: 1.1 Behandling i udlandet Bliver du syg, eller kommer du ud for et uheld under en rejse, dækker HMR de udgifter, der opstår til behandling i udlandet. Ved behandling forstås i disse betingelser medicinsk nødvendige lægelige ambulante behandlinger, herunder medicinsk nødvendig svangerskabsbehandling som følge af gener, fødsel inden udgangen af 32. svangerskabsuge (for tidlig fødsel), behandling på grund af abort samt medicinsk påkrævet svangerskabsafbrydelse smertestillende konserverende tandbehandlinger, herunder tandfyldninger i enkleste udførelse samt reparationer af bestående tandproteser, såfremt disse bliver udført eller ordineres af en tandlæge lægeordinerede medicin og forbindsstoffer (følgende anses ikke for at være medicin heller ikke hvis de er lægeordinerede: koncentrerede næringsmidler og styrkende midler samt kosmetiske præparater) lægeordinerede stråle-, lys- og øvrige fysiske behandlinger lægeordinerede massager, medicinske omslag, inhalationer og fysioterapi lægeordinerede hjælpemidler, som der først er opstået behov for i forbindelse med et ulykkestilfælde og som bruges som led i behandlingen af følgerne af ulykkestilfældet røntgendiagnostik uopsættelige operationer indlæggelse på tosengsstue ( semi-private ): uopsættelige stationære behandlinger, hvis disse foregår i en facilitet, som i opholdslandet alment er anerkendt og godkendt som hospital, som står under konstant lægelig ledelse og som råder over tilstrækkelige diagnostiske og terapeutiske muligheder og fører sygejournaler levering af screenet blod og overvågning på stedet for at sikre, at du modtager det screenede blod. 1.2 HMR hjælper med informationer Information om læger på stedet Ved sygdom eller ulykkestilfælde hjælper HMR med oplysninger om den forsikredes muligheder for at modtage lægehjælp, hvis du ringer til HMRs alarmcentral. Hvis det er muligt, finder HMR frem til en dansk- eller engelsktalende læge. 1.3 Forsikringsydelser vedrørende for tidligt fødte børn Foreligger der ingen anden form for forsikringsdækning, dækker forsikringen i forbindelse med en for tidlig fødsel inden udgangen af 32. svangerskabsuge også udgifter til den nødvendige behandling af det nyfødte barn i udlandet. Forsikringen dækker med op til det i dækningsoversigten anførte beløb. Forsikringen dækker udgifterne i fuld beløbsstørrelse uden en øvre dækningsgrænse, hvis forsikringsperioden er på mindst 3 måneder. 1.4 leje- og omsorgsydelser En ledsager på hospitalet i forbindelse med børns sygdom Skal et forsikret barn på op til den i dækningsoversigten anførte alder indlægges på hospital, dækker HMR udgifter til indlogering af en ledsager på hospitalet Rejseledsagelse for børn HMR organiserer og dækker rejseledsagelse for et barn på op til den i dækningsoversigten anførte alder, hvis barnet må fortsætte rejsen alene eller helt afbryde rejsen, fordi alle det medrejsende barns omsorgspersoner eller den eneste omsorgsperson, der deltager i rejsen, ikke kan fortsætte rejsen som planlagt eller må afslutte rejsen på grund af dødsfald, alvorlige ulykkestilfælde eller uventet alvorlig sygdom Hoteludgifter Afbrydes eller forlænges det bookede ophold på grund af den forsikredes hospitalsophold, dækker forsikringen de ekstra overnatningsudgifter for den forsikrede og de forsikrede medrejsende. Dækningsbeløbet er begrænset til den i dækningsoversigten nævnte sum. 1.5 Transport-/hjemtransport-/ begravelsesomkostninger Forsikringen dækker merudgifter til hjemtransport til det nærmeste egnede hospital i den forsikredes hjemegn i Danmark, hvis hjemtransporten giver medicinsk mening og er forsvarlig. Forsikringen dækker, hvis du berøres af akut sygdom eller tilskadekomst eller akut livstruende sygdom/tilskadekomst, som er dækket af den offentlige rejsesygesikring, og som den behandlende læge anslår vil føre til en hospitalsindlæggelse på mindst 48 timer efter, at du er ankommet til behandlingsstedet Forsikringen dækker også udgifter til en ledsager samt en i givet fald nødvendig lægeledsagelse, hvis ledsagelsen er medicinsk påkrævet, pålagt af myndighederne eller er foreskrevet af det udførende transportfirma Ambulancetransport som følge af manglende behandlingsmulighed

8 til nærmeste egnede behandlingssted. Taxitransport af den forsikrede til og fra behandlingsstedet med op til Forsikringen dækker de nødvendige merudgifter, som opstår i forbindelse med en forsikret persons død, til hjemtransport af afdøde til dennes faste bopæl Forsikringen dækker udgifter til en begravelse i udlandet med op det beløb, som ville være opstået i forbindelse med en hjemtransport af afdøde Forsikringen organiserer og betaler den supplerende hjemtransport af rejsebagagen, hvis alle medforsikrede voksne er blevet hjemtransporteret eller er afgået ved døden. 1.6 Dækning i udlandet efter forsikringens ophør Kræver et sygdomstilfælde under et udlandsophold stadig behandling, når forsikringen er ophørt, fordi hjemrejse på grund af dokumenteret rejseudygtighed ikke er mulig, dækker forsikringen fortsat inden for rammerne af disse forsikringsbetingelser, indtil rejsedygtigheden er genetableret (herunder også hjemtransport, som måtte blive nødvendig på dette tidspunkt). 1.7 Telefonudgifter i forbindelse med henvendelse til HMRs alarmcentral I forbindelse med en forsikringshændelse dækker forsikringen de telefonudgifter, som den forsikrede har i forbindelse med henvendelse til HMRs alarmcentral med op til det i dækningsoversigten anførte beløb. 2. Hvilke forsikringsbegivenheder dækker forsikringen? 2.1 Sygdom eller ulykkestilfælde Som en forsikringsbegivenhed defineres den medicinsk nødvendige behandling af en forsikret på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Forsikringshændelsen begynder med behandlingen og afsluttes, når behandling efter medicinsk opfattelse ikke længere er påkrævet. Skal behandlingen udvides til at omfatte en sygdom eller en følge af et ulykkestilfælde, som ikke står i nogen årsagssammenhæng med den hidtil behandlede, foreligger der som udgangspunkt en ny forsikringsbegivenhed. Som forsikringsbegivenhed defineres tillige medicinsk nødvendig behandling af gener på grund af svangerskab, for tidlige fødsler indtil 36. svangerskabsuge, aborter, medicinsk nødvendige svangerskabsafbrydelser samt dødsfald. 2.2 Valgfrihed mellem læger og hospitaler I udlandet kan den forsikrede frit vælge mellem de i opholdslandet lovmæssigt anerkendte og autoriserede læger og tandlæger og sygehuse, hvis disse foretager afregning efter den gældende officielle gebyrordning for læger og tandlæger hvis en sådan foreligger eller efter de på stedet normale takster. 2.3 Forsikringsdækkede behandlingsmetoder HMR dækker i aftalemæssigt omfang for undersøgelses- eller behandlingsmetoder eller lægemidler, som er helt eller overvejende anerkendt inden for den traditionelle medicin. HMR dækker derudover metoder eller lægemidler, som har vist sig at være ligeså lovende i praksis, eller som anvendes, fordi der ikke er traditionelle metoder eller lægemidler til rådighed (f.eks. behandlinger og ordinationer inden for de særlige terapiretninger homøopati, antroposofisk medicin og plantemedicin). HMR kan dog nedsætte sin dækning til det beløb, som det ville have kostet, hvis man havde anvendt bestående traditionelle medicinske metoder eller lægemidler. 3. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af rejsesygeforsikringen? 3.1 Begrænsninger i dækningen Overstiger behandlingens omfang det medicinsk nødvendige, eller overstiger omkostningerne til en behandling det niveau, der er sædvanlig på stedet, er HMR berettiget til at foretage en reduktion af dækningen til et passende beløb. 3.2 Undtagelser fra forsikringsdækningen Forsikringen dækker ikke: behandlinger i udlandet, som var eneste grund eller en af grundene til, at rejsen blev foretaget behandlinger, som det allerede ved pågyndelsen af rejsen (inden for de sidste to måneder (seks måneder ved rejser af mere end en måneds varighed)) stod klart ville blive nødvendige at gennemføre, hvis man gennemførte rejsen som planlagt. Dette gælder også, selvom der ikke var stillet en diagnose. Behandling af kroniske eller bestående sygdomme, hvis du: - ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, - er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, - er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/ behandling, - er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste to måneder (seks måneder ved rejser af en varighed på mere end en måned), eller på grund af tidligere udeblivelser har måttet opgivet normale kontrolbesøg. Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller bestående sygdom stabil og velreguleret sygdomme, herunder følgerne af sådanne, samt følger af ulykkestilfælde, som skyldes forudseelige krigsbegivenheder eller forårsages af aktiv deltagelse i uroligheder, og som ikke udtrykkeligt er omfattet af forsikringsdækningen. Krigshændelser eller indre uroligheder anses især for at være forudseelige, hvis Udenrigsministeriet før påbegyndelsen af rejsen i sin rejsevejledning har frarådet rejser til det pågældende område sygdomme og ulykkestilfælde, herunder også følgerne heraf, som skyldes forsæt kur- og sanatoriumsbehandlinger samt rehabiliteringstiltag, medmindre disse behandlinger finder sted i forlængelse af en forsikringsdækket fuldstationær hospitalsbehandling på grund af et alvorligt slagtilfælde, et alvorligt hjerteinfarkt eller en alvorlig skeletsygdom (diskus-op, hofteproteser), tjener til at forkorte opholdet på akuthospitalet, og HMR før behandlingens igangsættelse skriftligt har accepteret at dække sådanne afvænningstiltag, herunder afvænningskure ambulant behandling på et kursted. Begrænsningen bortfalder, hvis behandling bliver nødvendig som følge af en på kurstedet indtrådt ulykkeshændelse. I forbindelse med sygdomstilfælde bortfalder begrænsningen, hvis den forsikrede kun har opholdt sig forbigående på kurstedet og ikke med henblik på kurbehandlinger behandlinger foretaget af ægtefæller, forældre eller børn samt personer, som den forsikrede bor sammen med i sin egen familie eller værtsfamilie. Forsikringen dækker dog materialeomkostninger, der kan dokumenteres i overensstemmelse med gældende takster sygdomme, herunder også følgerne heraf, og følgerne af ulykkestilfælde som skyldes strejker, atomenergi, beslaglæggelse, arrest eller øvrige indgreb fra offentlige myndigheder behandling eller anbringelse, som skyldes langvarig sygdom, behov for pleje eller forvaring hypnose, psykoanalytisk, kiropraktisk og psykoterapeutisk behandling tandprotester, stifttænder, fyldninger, kroner, kæbeortopædisk behandling, profylaktiske ydelser, bidregulerende hjælpemidler og skinner, funktionsanalytiske og funktionsterapeutiske ydelser og implantologiske tandydelser behandlinger af HIV-infektioner og følgerne heraf vaccinationer eller forebyggende undersøgelser behandlinger på grund af forstyrrelser og/eller skader på kønsorganer organdonation og følgerne heraf. 3.3 Svig HMR yder ingen forsikringsdækning, hvis du eller den forsikrede svigagtigt forsøger at vildlede HMR om ting, der er af betydning for grundlaget for forsikringsdækningen eller dækningens størrelse. 4. Hvad skal man gøre, hvis uheldet er ude (forpligtelser)? HMR kan ikke yde dækning, uden at de forsikrede medvirker til dette. Du og de forsikrede skal derfor være opmærksom på nedenstående punkter, så du/i ikke risikerer at miste din/jeres forsikringsdækning. 4.1 Tabsbegrænsningspligt Du og de forsikrede skal sørge for at begrænse skaden mest muligt og undgå at foretage dig/jer noget, som kan føre til en unødig forhøjelse af udgifterne. Hvis du/i er i tvivl, så tag kontakt til os. Hjemtransport til bopælen eller det til hospital, der ligger tættest på bopælen, kræver vores forudgående accept, selv om man er transportegnet, og at HMR godkender hjemtransporten til den aktuelle sygdomsart og det aktuelle behandlingsbehov. 4.2 Henvendelse til HMRs verdensomspændende alarmcentral Du eller den forsikrede skal omgående henvende dig/sig til HMRs verdensomspændende alarmcentral, hvis en stationær behandling på et hospital bliver nødvendig. Henvendelsen skal ske inden omfangsrige diagnostiske og terapeutiske tiltag indledes. 4.3 Oplysningspligt Den skadesanmeldelse, som HMR fremsender, skal du eller den forsikrede udfylde i overensstemmelse med sandheden og returnere straks. Hvis HMR anser det for nødvendigt, er den forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge af en læge, som HMR udpeger. Følgende bilag, som HMR kan beholde, skal indsendes til forsikringen: originalbilag, som indeholder navnet på den behandlede person, betegnelse af sygdommen samt angivelse af de ydelser, som er ydet af den behandlende læge (behandlingstype, behandlingssted og behandlingsperiode skal angives). Er behandlingsomkostninger dækket af en anden forsikring, og rettes forsikringskravet først mod det andet forsikringsselskab, så er det tilstrækkeligt at indsende fakturakopier med dækningspåtegninger som dokumentation recepter sammen med lægeregningen og fakturaer på læge- og hjælpemidler sammen med ordination; en lægeerklæring fra den i udlandet behandlende læge vedrørende nødvendigheden af en lægeordineret hjemtransport. Nødvendigheden af hjemtransporten skal dog stadig afstemmes med og godkendes af forsikringens læge en officiel dødsattest og en lægeattest vedrørende dødsårsagen, hvis der søges dækning af udgifter til hjemtransport eller begravelse yderligere dokumentation og bilag, som HMR anser for nødvendige for at kunne afgøre sin dækningspligt, og som det er rimeligt at kræve af dig i et skadestilfælde, og det med rimelighed også kan antages, at du kan fremskaffe. 4.4 Pligt til at sikre erstatningskrav mod tredjemand Har du eller den forsikrede et erstatningskrav mod tredjemand, overgår dette krav til os, såfremt vi yder forsikringsdækning. Det transporterede krav kan så ikke gøres gældende til skade for dig. Du skal sørge for at sikre erstatningskrav eller rettigheder til sikring af sådanne krav under overholdelse af de gældende formkrav og tidsfrister. Du er forpligtet til at medvirke til at realisere kravene, såfremt dette er nødvendigt. Retter dit erstatningskrav sig mod en person, som du var samlevende med på det tidspunkt, hvor skaden indtrådte, kan HMR ikke gøre det overdragne krav gældende, medmindre denne person forårsagede skaden med forsæt. De krav, som du eller den forsikrede måtte have over for behandlere på grund af for høje honorarer, overgår til os i det lovpligtige omfang, hvis forsikringen har godtgjort de pågældende regninger. Du eller den forsikrede er forpligtet til at medvirke til at realisere kravene, såfremt dette er nødvendigt. Du eller den forsikrede er endvidere forpligtet til at afgive en transporterklæring til os. 4.5 Hvad sker der, hvis du ikke overholder forpligtelserne Undlader du eller den forsikrede forsætligt at overholde ovenstående forpligtelser, er HMR ikke forpligtet til at yde forsikringsdækning. Foreligger der en grov uagtsom tilsidesættelse af forpligtelserne, er HMR berettiget til at reducere dækningen i et omfang, der svarer til den udviste culpa ( skyld ). Kan du dokumentere, at forpligtelsen ikke er blevet tilsidesat på groft uagtsom vis, opretholdes forsikringsdækningen. 5. Hvad skal man være opmærksom på ved udbetalingen af dækningen? 5.1 Er der i dækningsoversigten til rejseforsikringen aftalt en selvrisiko for en forsikring, fratrækkes denne selvrisiko i de ydelser, der kan erstattes. 5.2 Omregning af udgifter i udenlandsk valuta De udgifter, der måtte være opstået i udenlandsk valuta, omregnes til dagskursen for danske kroner på den dag, hvor HMR modtager bilagene. Som dagskurs anvendes Danmarks Nationalbanks aktuelle dagskurs, medmindre det kan dokumenteres, at den valuta, som var nødvendig for at betale regningerne, blev erhvervet til en dårligere kurs. Merudgifter, som opstår ved, at HMR foretager overførsler til udlandet eller efter krav fra den forsikrede vælger særlige overførselsmåder, kan fratrækkes i forsikringsudbetalingen. 5.3 Forfaldstid for HMRs betaling Så snart der foreligger dokumentation for, at forsikringen er tegnet, og 8 præmien er betalt, og HMR har anerkendt sin betalingspligt og erstatningens størrelse kan fastsættes, yder HMR betaling inden for 2 uger. Har HMR anerkendt sin betalingspligt men ikke kan nå frem til en afgørelse af erstatningens størrelse i løbet af en måned efter modtagelsen af skadesanmeldelsen, kan du kræve et passende forskud på erstatningen. Bliver der indledt myndighedsundersøgelser eller strafferetlige sager mod dig eller en af de andre forsikrede, kan HMR udskyde reguleringen af skaden, indtil disse er endegyldigt afsluttede. 5.4 Erstatning fra andre forsikringsaftaler Kan der i forbindelse med den pågældende forsikringsbegivenhed kræves en erstatning fra en anden forsikringsaftale, går den anden aftale forud for nærværende aftale. Dette gælder også, selvom der i en af disse forsikringsaftaler ligeledes er aftalt en subsidiær hæftelse, uanset hvornår den anden forsikringsaftale blev indgået. Anmeldes forsikringsbegivenheden til os først, yder HMR erstatning først og henvender sig så direkte til det andet forsikringsselskab med henblik på omkostningsfordeling. HMR giver afkald på omkostningsdeling med private sygeforsikringer, hvis dette vil være til ulempe for den forsikrede, f.eks. i form af tab af bidragsrefusion. 5.5 Tredjemands deltagelse i betaling af udgifter Består der et krav på dækning fra den lovpligtige syge-, ulykkes- eller pensionsforsikring, på lovpligtig gratis lægehjælp eller på økonomisk bistand, kan HMR uanset den forsikredes krav på en bestemt sygeforsikringsydelse pr. indlæggelsesdag trække de ved lov dækkede ydelser fra forsikringsudbetalingen. 6. Hvilket lands ret finder anvendelse, og hvornår forældes krav fra aftalen? For hvem gælder bestemmelserne? I forlængelse af disse bestemmelser gælder forsikringsaftaleloven samt dansk ret i øvrigt, for så vidt international ret ikke er til hinder herfor. Krav, der udspringer af nærværende forsikringsaftale, forældes efter 3 år. Forældelsen løber fra udgangen af det år, hvor forsikringsdækning kunne kræves. Har du eller den forsikrede anmeldt et krav, løber forældelsen fra det tidspunkt, hvor du eller den forsikrede modtager HMRs skriftlige afgørelse. Alle forsikringsaftalens bestemmelser gælder på tilsvarende vis for de forsikrede personer. 7. Hvad skal man være opmærksom på ved meddelelser til os?bestemmelserne? Alle anmeldelser og erklæringer til os skal være affattet skriftligt (brev, fax, , elektroniske datamedier etc.) og skal sendes til HMRs hovedsæde eller den i forsikringsbeviset anførte adresse. Aftalesproget er dansk. RS

Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring

Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring Informationer og ydelsesbeskrivelser vedrørende Deres rejseforsikring DK Gælder udelukkende for ydelser, der er bestilt via TSS. Kan indgås inden for 14 dage efter rejsebestillingen. TSS Kompletbeskyttelse

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket

Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket Forsikringstagerens navn og adresse Udfyld venligst formularen og send den retur til Nitivej 6 2000 Frederiksberg (DK) E-mail: claim-service@hansemerkur.dk Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket Bekræftelse:

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere