Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer"

Transkript

1 Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2

2 1 Om Skole-konferencer Indledning Oprettelse af hovedkonference Fremgangsmåde Standardopsætning af en ny hovedkonference Navngivning af konference Valg af konferenceikon Beskyttelse af konferencen mod sletning Indsættelse af konferencens Ordstyrer Hvem-feltet Rettighed til den grafiske visning Rettighed til redigering af tilladelser Rettighed til oprettelse af underkonferencer Grafisk visning - Sådan indsættes splitlinie i konferencen Oprettelse af underkonferencer Oprettelse af underkonferencer ingen ændringer Oprettelse af underkonferencer med ændringer Indmelding af brugere Sletning af bruger Specialfunktioner Oprettelse af chatrum Brug af Studiedokumenter Ikoner Ikoner til Skole-konferencer Vedligeholdelse af konferencer Navneændringer Ikonændringer Sletninger

3 8.4 Flytninger

4 1 Om Skole-konferencer Med Skole-konferencer er det muligt at oprette lokale konferencer fra en særlig brugerkonto på institutionen. UNI-Login oplysninger for den særlige brugerkonto kan ses på brugeradministrationssiden, som kun brugeradministrator har adgang til. 5

5 2 Indledning Hvis superbrugerne i en kommune eller i et amt ønsker uddannelse i anvendelsen af Skolekonferencer og andre af SkoleKoms faciliteter indgår vi gerne et samarbejde med lokale pædagogiske centraler eller amtscentre. Man kan få råd og vejledning i oprettelse og anvendelse af Skole-konferencerne fra Administrationssupporten i konferencen For at oprette konferencer skal man logge på med den brugerkonto der hedder Konferenceadm [reg.nr]. Beslutningen om hvilke personer, der skal have adgang til denne brugerkonto træffes på institutionen; det kan være nogle få betroede eller det kan i princippet være alle. I dette hæfte får du på få sider de første anvisninger i oprettelse og opsætning af Skolekonferencer. Vi håber du får glæde af denne mulighed. Venlig hilsen SkoleKom 6

6 3 Oprettelse af hovedkonference 3.1 Fremgangsmåde For at oprette konferencer skal du være logget på SkoleKom med Klientprogrammet. Højreklik et passende sted på SkoleKom skrivebordet og vælg punktet Ny konference. Vælg den ønskede konferencetype Konferencen placeres på skrivebordet, og du kan herefter selv trække den på plads. Konferencen har fra start et almindeligt standardikon og standardnavn som begge kan ændres. Bemærk! Understregningen af konferencenavnet viser, at konferencen er ubeskyttet. Den kan derfor slettes med et klik på Delete-tasten. Se afsnit 32.3 for hvorledes der skal beskyttes mod utilsigtet sletning. 7

7 3.2 Standardopsætning af en ny hovedkonference Nedenfor følger forslag til fast fremgangsmåde, som kan følges når en konference oprettes. Sæt markøren på ikonet. Højreklik og vælg punktet Egenskaber Dette åbner følgende formular, der skal bruges til navngivning af konferencen, yderligere information samt valg af ikon. Figur Navngivning af konference navngive konferencen For at angive yderligere oplysninger til deltagere, så som hvem der er ordstyrer på konferencen lukke formularen og gemme ændringerne Gør følgende Skriv det ønskede navn i feltet Navn og tryk Udfyld feltet Emne med ønsket information Tryk OK Eksempel: 8

8 Bemærk! Vi anbefaler, at institutionens reg. nr. indgår i navnet, men det står naturligvis frit for at anvende andre metoder til at sikre unikke navne Valg af konferenceikon Konferencen gives et passende ikon ved at trykke på formularfeltet med standardikonet (se Figur 3) Herved kommer nedenstående billede: Figur 1 Det ønskede ikon sættes på konferencen ved et enkelt klik. Ved at bruge den vandrette scrollbar i bunden af billedet, kan du bevæge dig gennem SkoleKoms samling af ikoner Beskyttelse af konferencen mod sletning Konferencen kan beskyttes mod utilsigtet sletning ved at sætte et flueben i feltet Beskyttet og trykke OK Indsættelse af konferencens Ordstyrer Konferencen skal have en ordstyrer, der kan styre konferencens grafiske visning (f.eks. indsætte splitlinier og oprette mapper) 9

9 Højreklik på den beskyttede Privat-konference Vælg punktet Tilladelser Dette åbner en formular til indstilling af tilladelser for den pågældende konference Hvem-feltet Hvem-feltet findes i den nederste del af formularen. I Feltet Hvem indsættes SkoleKomnavnene på de personer, der skal være ordstyrere. Når der indføjes et SkoleKomnavn i Hvem-feltet fremkommer muligheden for at vælge hvilke rettigheder ordstyreren skal have i forbindelse med styring af konferencen. De vil først være grå og der vil stå Ingen adgang i feltet Adgang: Figur 2 Når der trykkes på dropdown-menuen under Adgang fremkommer en række adgangsmuligheder: Det anbefales at vælge Moderator-adgangen som standard. Rettigheden skal dog suppleres med rettigheden til at styre konferencens grafiske visning samt rettigheden til at indmelde brugere i konferencen og derved lægge en konferencehenvisning på deres SkoleKom skrivebord. Bemærk! Hvis det er hensigten af oprette en konferencestruktur (hovedkonference med tilhørende underkonferencer), skal Konferenceadm [reg.nr] sættes på som ordstyrer i alle konferencernes Hvem-felte med Kontrollant rettigheden Rettighed til den grafiske visning Hvis musen føres langsomt henover de små ikoner fremkommer en gul boks med en forklarende tekst. 10

10 Når teksten er som ovenstående vælges ikonet for "Gem vindue og egenskaber for visning". Dermed får ordstyreren rettigheder til at styre design som f.eks. splitlinier, størrelse af vindue, baggrundsgrafik i konferencen m.m Rettighed til redigering af tilladelser Når teksten er som ovenstående vælges ikonet for Rediger Tilladelser, hvilket giver ordstyreren adgang til at indmelde brugere i konferencen vha. abonnentlisten Rettighed til oprettelse af underkonferencer Hvis du har planer om at oprette underkonferencer, skal du på give dig selv rettigheden til at oprette underkonferencer. Når teksten er som ovenstående vælges ikonet for Opret underkonferencer, hvilket giver mulighed for at oprette en konferencestruktur.. 11

11 3.3 Grafisk visning - Sådan indsættes splitlinie i konferencen Åbn konferencen Tryk Vis -> Del -> Split vandret Hvis mapper, der er oprettet eller bliver oprettede vises i listeform gøres følgende Klik et sted i vinduets øverste ramme Fra menulinien vælges Vis > Vis efter Ikon eller Vis som skaleret ikon 12

12 4 Oprettelse af underkonferencer Hvis der ikke skal være nogen ændringer rent grafisk, og det er den/de samme ordstyrere fra hovedkonferencen, der skal styre underkonferencen læs da afsnit 3.1 Såfremt der er ændringer grafisk eller ændringer i forbindelse med ordstyreren eller tilladelser for ordstyreren læs da afsnit 3.2 Bemærk! For at give plads til nye underkonferencer i en eksisterende hoved- eller underkonference skal der først indsættes en splitlinie til at adskille underkonferencen foroven fra debatområdet forneden. Jvf. afsnit 3.3 Bemærk! For at oprette underkonferencer, skal Konferenceadm sættes ind som Kontrollant jvf. afsnit Oprettelse af underkonferencer ingen ændringer Højreklik i det tomme felt over splitlinien og vælg punktet Ny konference i den fremkomne menu Navngiv konferencen som i afsnit Vælg skabelonen Vælg ikon som i afsnit Beskyt konferencen mod utilsigtet sletning som i afsnit Ryk konferencen på plads Konferencen oprettes nu med samme indstillinger og ordstyrere som konferencen den er placeret i, og der skal ikke foretages yderligere Tip! Finjustér evt. placeringen ved at trykke Ctrl+Shift+en piletast 13

13 4.2 Oprettelse af underkonferencer med ændringer Højreklik i det tomme felt over splitlinien og vælg punktet Ny konference i den fremkomne menu og herefter ønsket konferenceskabelon Navngiv konferencen som i afsnit Vælg ikon som i afsnit Beskyt konferencen mod utilsigtet sletning som i afsnit Ryk konferencen på plads Konferencen er nu blevet oprettet med samme indstillinger og ordstyrere som konferencen den er placeret i, og du kan nu foretage ændringer i den grafiske visning eller rette i konferencens tilladelsesformular For at Ændre den grafiske visning mht. splitlinie Gør følgende - åbn konferencen - fra menulinien vælges Vis > Del og herefter ønsket indstilling Ændre konferencens ordstyrer - marker konferencen med højreklik > Tilladelser - Skal ordstyrer fjernes, markeres navnet i hvem-feltet og der trykkes Delete - Skal ordstyrer tilføjes, klik i hvemfeltet og indtast skolekomnavn herefter sættes ønskede rettigheder jvf. Afsnit

14 For at Gør følgende Ændre Ordstyrernes adgang eller rettigheder på konferencen - Marker konferencen med højreklik > Tilladelser - Udfor ønsket ordstyrer foretages ændringer i rettighederne jvf. Afsnit

15 5 Indmelding af brugere Brugerne der skal deltage i konferencen skal tilmeldes konference, for at få en konferencehenvisning oprettet på deres SkoleKom skrivebord. For at indmelde deltagere gøres følgende: Højreklik på konferencens ikon og vælg punktet Abonnenter Dette åbner et nyt vindue, hvorfra du indmelder og udmelder deltagere. For at indmelde en bruger tryk på knappen Tilføj abonnent og søg brugeren ud i den fremkomne katalog. Når brugeren er fundet tryk på knappen Tilføj Når ønskede deltagere er tilmeldt, luk formularen 16

16 Ved indmelding af et stort antal deltagere, kan man kopitrække en liste af SkoleKomnavne fra et tekstdokument over i det åbne vindue Abonnenter. Listen over deltagere i konferencen vil blive sorteret alfabetisk. Det er meget vigtigt, at sikre sig, at det er det rigtige SkoleKomnavn, der anvendes, ved indmeldelsen af brugere i konferencen. Hvis det er det forkerte navn, der vælges, vil den forkerte bruger få adgang til den ellers lukkede konference. Bemærk! Hvis der fremkommer flere navneforslag dobbeltklikkes på det rigtige navn evt. efter et check af brugerens resumé. 5.1 Sletning af bruger En bruger slettes fra abonnentlisten ved at markere SkoleKom navnet i Abonnentvinduet og trykke Fjern Abonnent. Skal et større antal deltagere udmeldes af konferencen, kan man blokmarkere navnelisten og trykke Fjern Abonnent. 17

17 6 Specialfunktioner 6.1 Oprettelse af chatrum Er der behov for oprettelse af et Chatrum i Skole-konferencen gøres følgende i den oprettede konference: Åbn den konference som chatrummet skal være i Fra menulinien vælg Fil > Ny > Nyt Chatrum Dette opretter et chatrum med navnet Nyt Chatrum Højreklik på ikonet og vælg Egenskaber Navngiv Chatrummet Tryk OK Bemærk! Løber Chatrummet fuldt fås nedenstående fejlmeddelelse og et nyt chatrum bør oprettes som erstatning fro det eksisterende, der kan slettes eller arkiveres i en mappe. 6.2 Brug af Studiedokumenter Studiedokumenter er en funktion, der gør at alle brugere kan skrive med i konferencens FirstClass dokumenter. Skal brugerne af en konference benytte Studiedokument muligheden skal der vælges en af nedenstående konferenceskabeloner. 18

18 7 Ikoner Med ikonerne giver du dine konferencer grafisk kendetegn, der kan understøtte indholdet. Du finder alle ikonerne i konferencen Skole-konference værktøjer : 7.1 Ikoner til Skole-konferencer Det er let at hente ikonerne til Skole-konferencer; Åbn konferencen Skole-konference værktøjer Dobbeltklik på filen SkoleKom ikoner.fc. Herefter hentes filen med alle SkoleKoms ikoner hjem Når filen er hentet hjem trykkes på knappen Opdater. Herved opdateres settingsfilen med alle tilgængelige SkoleKom-ikoner. Bemærk! Ikonerne knyttes til din adgang på hver enkelt maskine. Du skal altså opdatere ikonerne, når du skifter maskine. 19

19 8 Vedligeholdelse af konferencer OBS AL vedligeholdelse foregår generelt på ubeskyttede konferencer Sæt markøren på ikonet. Højreklik og vælg punktet Egenskaber Fjern flubenet i feltet 8.1 Navneændringer Når konferencen er ubeskyttet følges vejledningen i afsnit Navngivning af konference 8.2 Ikonændringer Når konferencen er ubeskyttet følges vejledningen i afsnit Valg af konferenceikon 8.3 Sletninger Når konferencen er ubeskyttet slettes alle brugere først fra abonnentlisten, hvorefter et tryk på Delete afstedkommer billedet Tryk Slet og konferencen er nu slettet. 8.4 Flytninger Når konferencen er ubeskyttet kan den flyttes hen i en anden konference vha. et træk med musen. 20

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere