BILAG. De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union"

Transkript

1 BILAG De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union Begivenhed Dato Sted "Europæisk konference om sociale tjenester" (European Social Network) "Hvem skal brødføde verden? Hen mod et mangfoldigt og bæredygtigt landbrug, en drivkraft for udvikling" "Konkurrencedage - Euromed" (den franske arbejdsgiverforening Medef) juli Paris 3. juli Bruxelles juli Marseille Toldunionens 40-års fødselsdag juli Paris "Ungdomsevent: de unge, aktører og bægere af den interkulturelle dialog" juli Marseille "Seminar på højt niveau om forholdet mellem EU og NATO" 7. juli Paris "Den Europæiske Union og det oversøiske område: strategier til bekæmpelse af klimaændringer og tabet af biodiversitet" juli La Reunion "Film, Europa, verden: filmsamarbejde i EU?" juli Paris Den europæiske industris dag: "En industriel ambition for Frankrig og for Europa" (den franske sammenslutning af industrivirksomheder GFI) 10. juli Paris Møde for europaministrene juli Brest "Formalisering af det første europæiske netværk for lokale myndigheder med indbyggere" (Forsamlingen af departementer i Frankrig) juli Avignon "Eurojust, de fælles efterforskningshold og fælles procedurer" juli Toulouse Møde for ministrene med ansvar for rumaktiviteter juli Kourou "Den fremtidige uddannelse af dommere og andet personale i retsvæsenet i Den Europæiske Union?" juli Bordeaux "Erfaringsudveksling om alvorlige katastrofer" juli Aix-les-Milles "Udfordringer og fremtiden for den europæiske fåreavl" september Limoges "Mobilitet, dialog, deltagelse: hen mod et aktivt unionsborgerskab" (Det europæiske borgerforum Kommissionen) september La Rochelle "Opbygning af et Europa for asylsøgere" september Paris Konference "i-2010" september Paris

2 Begivenhed Dato Sted "Kvalitetssikring i videregående uddannelsesinstitutioner i Europa" "Europæiske prioriteter og forslag fra sektoren for finansielle tjenesteydelser" (Eurofi) september Strasbourg september Nice "Arbejdstagernes mobilitet" september Paris "Det europæiske samarbejde om trafikusikkerhed" september Paris "GMES (Global monitoring of environment and security - Global miljø- og sikkerhedsovervågning): rummet i miljøets og sikkerhedens tjeneste" september Lille "Beskyttelse af udsatte grupper i det europæiske retsområde" 17. september Lille "Håndtering af overgange: livslang læring i EU" september Lyon "Den Europæiske Unions sikkerhedsudfordringer i Centralasien" september Paris Møde for familieministrene 18. september Paris "Kreativt onlineindhold" september Paris "Adgang til EU-lovgivningen" (den franske advokatstand) 18. september Bruxelles "Europa i skolen" 19. september France "Konturerne for de europæiske politikker frem mod år 2020?" (den europæiske tænketank - Aspen-instituttet, Frankrig) september Paris "Topmøde om lige muligheder" september Paris "Europa i bevægelse: møde for repræsentanter for europæiske borgere, som lever uden for deres hjemland" (Foreningen for franskmænd i udlandet) 30. september Paris Generalforsamling for de maritime randområder oktober Bayonne "Opbygning af en effektiv multilateralisme med de nye globale aktører" (EU s institut for sikkerhedsanalyse) oktober Paris "Kulturøkonomiens nye grænser" oktober Paris "Sundhedsrisici og import" 3. oktober Paris "Den europæiske beskæftigelsesbørs" 4. oktober Paris "Sportens Europa" 5. oktober Paris Konventionen for den europæiske forening for luft-, rumfartsog forsvarsindustrien 6. oktober Paris Begivenhed Dato Sted

3 "Open Days" (Regionsudvalget) oktober Bruxelles og franske regioner "Videnskabslæring i et videnbaseret Europa" oktober Grenoble "Stævnemøde med historien" og "Den årlige bogmesse" oktober Blois "Europæisk forum for arkitekturpolitik" oktober Bordeaux "Fra det europæiske samfund til det europæiske private selskab" 10. oktober Paris "De unge europæeres hjemkomst" 10. og 11. oktober Nantes "Et sundhedens Europa i patienternes tjeneste" oktober Paris "Europæiske trafiksikkerhedsdage" 13. oktober Paris "Bekæmpelse af ulovlig beskæftigelsespraksis" oktober Marseille Rundbordsdiskussion om fattigdomsbekæmpelse og social udstødelse oktober Marseille "Industrielle ejendomsretsrettigheder og det indre marked" oktober Strasbourg "Beskæftigelse af unge i Europa" (Komité for ungdoms- og folkeundervisningsforeningers nationale og internationale relationer Det Europæiske Ungdomsforum) "Marinebiologisk arrangement: situationen for havne og søtransport" Biovision) oktober Paris oktober Toulon - Marseille Euro-afrikansk konference om "migration og udvikling" oktober Paris "Kvaliteten af den europæiske offentlige sektor" oktober Paris "Samarbejdet mellem FN og Den Europæiske Union om krisestyring og sikkerhed" "Konference om bæredygtig udvikling" (Eurocités) "Fremme af innovation i Europa" (Europe INNOVA) oktober Paris 22. oktober Lyon oktober Lyon "En europæisk aftaleret for Den Europæiske Union?" oktober Paris "At leve med sit europæiske medborgerskab" (Europæisk Ungdomsparlament) "De franske territoriale myndigheder og den europæiske integrationsproces: status og perspektiver" (Regionsudvalget) "De europæiske udviklingspolitikkers fremtid" (Europæisk samling af NGO-platforme) 24. oktober-2. november Rennes 24. oktober Paris oktober Paris

4 Begivenhed Dato Sted "Socialydelser af almen interesse" oktober Paris "Mod en kulfattig energi: den europæiske teknologiforskningsplan" "Social inddragelse: en europæisk tilgang til handicappede elevers skolegang" 28. oktober Paris oktober Clermont- Ferrand "Europæisk jernbaneforum: fragt uden grænser" 29. oktober Paris Topmøde for netværket af regionale regeringer for bæredygtig udvikling (nrg4sd) "Territorial samhørighed og den europæiske samhørighedspolitisk fremtid" Opfølgningsmøde efter Stuttgartkonferencen om små og mellemstore virksomheder (Permanent forsamling af brancheforeninger) oktober Saint-Malo oktober Paris oktober Tours "Europa mod Alzheimers" oktober Paris "Den europæiske forsvarskapacitet: udfordringer og virkelighed" Den ikkestatslige Euro-Med-platform for Det Civile Forum oktober Marseille 31. oktober-2. november Marseille Ministermøde om integration november Vichy "Biodiversitet og landbrug: udfordringer i dag, fremtidig forskning i et bæredygtigt landbrug" "Et Europa for højere uddannelse, styrkelse af et område med mobilitet" Borgerforum for Middelhavslandene om den interkulturelle Euro-Middelhavs-dialog november Montpellier november Nancy november Marseille "De europæiske skolers ledelse og resultater" november Poitiers Det europæiske skovbrug og træindustri: biosvar på nye klimaog energiudfordringer" "Sygesikring og demografiske udfordringer i et europæisk perspektiv" (den franske alderspensionsforsikringskasse) november Nancy november Paris "Europæisk og arktisk union" november Monaco "De nye sociale spørgsmål i et Europa i forandring" 12. november Paris "Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen" 13. november Lille "Erhvervsuddannelse og sikring af karrieremuligheder" november Paris "Centre for konkurrenceevne" november Nice

5 Begivenhed Dato Sted "Den transnationale sociale dialog" november Lyon Virksomhedernes europæiske parlament (Eurochambres) 14. november Strasbourg "Europæiske videnskabsbyer" november Paris "Europæiske udviklingsdage" november Strasbourg "Kultur, medier og økonomi i Europa" november Avignon Kollokvium i forbindelse med afslutningen af det europæiske år for interkulturel dialog november Paris "Ugen for vedvarende energi og energiforvaltning" november Paris Europæisk topmøde om luftfart: "Luftfart og miljø" november Bordeaux "Konkurrencedagen" november Paris "Virksomhedernes sociale ansvar: Hvordan kan virksomhedernes samarbejdsudvalg få indflydelse på beslutningerne med det formål at fremme den sociale samhørighed og sikre virksomhedens bæredygtige udvikling?" (Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, EUROPLACE) 20. november Paris "Unge forskere i Europa" november Rennes "Sociale eksperimenter i Europa" november Grenoble "Narkopenge, sort økonomi og beslaglæggelse af kriminelle aktiver i Europa" Møde for ministre med ansvar for boligområdet, for bymæssig udvikling og for territorial samhørighed 21. november Paris november Marseille "Bæredygtig udvikling og pesticider" november Paris "Fuldbyrdelse af straffe i Europa - perspektiver?" 25. november Roubaix "Konference om informations- og kommunikationsteknologi: informationsteknologier" Kongres for franske borgmestre om Europa (Foreningen af franske borgmestre) november Lyon november Paris "Europæisk forum for sport" november Biarritz "Mestbegunstigelsesklausul for den mest begunstigede europæiske kvinde" (Foreningen "at vælge kvindesagen") november Paris "Digitalisering af kulturarven: det europæiske digitale bibliotek" november Paris

6 "Grunduddannelse af unge, der følger en vekseluddannelse: europæisering af uddannelser" november Paris Begivenhed Dato Sted "Europæisk messe for uddannelse" november Paris "Europas forsyningssikkerhed" 1. december Paris "Unges sundhed" december Lille "Byernes forum om den bæredygtige by og klimaforandringer" december Montpellier "Den europæiske miljøindustris konkurrenceevne" december Lyon Festligholdelse af 50-års dagen for Business Europe december Paris "Fremme af den europæiske kulturarv" december Avignon "Styrkelse af den europæiske forbrugers tillid: revision af EUlovgivningen og det administrative samarbejde " december Paris "Iværksættertiltag og udvikling" (det franske udviklingsagentur) 9. december Paris "Store forskningsinfrastrukturer" december Versailles - Saclay Europæisk forum for NGO er om menneskerettigheder december Paris "Middelhavslandenes biodiversitet" december Nice

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere