Årsrapport VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater"

Transkript

1 VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 KAG, PCI, Hjerte-CT, Renal denervering og Operationer Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Årsrapport Aktiviteter og resultater Sekretariatet Maj

2 Forord Hermed foreligger årsrapporten fra Vestdansk Hjertedatabase for perioden 1. januar december. Vestdansk Hjertedatabase er en regional klinisk kvalitetsdatabase, og er samtidig fødekilde for Dansk Hjerteregister, som står for den nationale monitorering af kvaliteten vedrørende invasiv kardiologisk og thoraxkirurgisk behandling. Vestdansk Hjertedatabase indeholder dog data udover de, der indgår i Dansk Hjerteregister, og kan derfor på en række områder levere et mere detaljeret datagrundlag til brug for kvalitetsudvikling og forskning. Årsrapporten skal belyse: kvaliteten af den invasive kardiologiske og thoraxkirurgiske behandling af hjertepatienter i Vestdanmark kvaliteten af hjerte-ct og renal denervering i Vestdanmark hvorvidt der er klinisk betydningsfuld variation i behandlingen mellem kliniske enheder i Vestdanmark udviklingen i aktiviteten for de enkelte procedurer Ved statistiske tests i opgørelserne er der ved kategoriske data benyttet χ2-test. Ved longitudinelle data er benyttet Kruskall-Wallis test. Bestyrelsen Maj

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Databasens kvalitetsindikatorer og standarder... 4 Udvikling i antal procedurer i perioden KAG Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Procedurer og indikation Patientrelaterede forhold Procedurerelaterede forhold PCI Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Procedurer og indikation Patientrelaterede forhold Procedurerelaterede forhold Læsionsrelaterede forhold Stent-relaterede forhold Kvalitetsindikatorer Hjerte-CT Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Procedurer og indikation Patientrelaterede forhold Procedurerelaterede forhold Renal denervering Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Procedurer og indikation Patientrelaterede forhold Procedurerelaterede forhold Operation Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Patientrelaterede forhold Procedurerelaterede forhold Blødning og transfusion Kvalitetsindikatorer Anæstesi & Intensiv Sammenfatning af hovedfund Datagrundlag Procedurerelaterede forhold - peroperativt Procedurerelaterede forhold - postoperativt Bilag Bilag - KAG Bilag - PCI Bilag - Hjerte-CT Bilag - Operation Forkortelser Organisation

4 Databasens kvalitetsindikatorer og standarder Kvantificerbare indikatorer kan belyse kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset patientgruppe. Målene er 1) at følge og vurdere om behandlingsresultaterne lever op til det ønskede niveau, 2) at fastholde og forbedre resultaterne, og 3) at lokalisere årsagerne til eventuelle utilfredsstillende resultater. De udvalgte kvalitetsindikatorer i nærværende rapport er: No Standard KAG 1 Kontrastreaktion under procedure Forklaring: Andel af procedurer; hvor patient udvikler reaktion mod kontrast infusion under KAG procedure Foreløbig standard < 1 % 2 Arytmi under procedure hvor patienten udvikler arytmi under KAG procedure < 1 % PCI 3a 3b Død inden for 30 dage efter PCI Død inden for 365 dage efter PCI 4 Akut CABG under procedure der dør inden for 30 dage efter PCI. < 5 % der dør inden for 365 dage efter PCI. < 10 % som må konverteres til akut CABG pga. komplikationer under proceduren < 0,5 % 5 Komplikationer ved indstik hvor patienten udvikler komplikation (blødning, hæmatom) ved indstik i forbindelse med PCI procedure < 3 % 6 Kontrastreaktion under procedure hvor patienten udvikler reaktion mod kontrastinfusion under PCI procedure < 1 % 7 Arytmi under procedure hvor patienten udvikler arytmi under PCI procedure < 1 % Kirurgi 8a 8b 9a 9b Død inden for 30 dage efter operation Død inden for 365 dage efter operation Centralnerveskade, TCI: Alle symptomer væk < 24 timer Centralnerveskade, CVA: Symptomvarighed > 24 timer 10 Sternuminfektion 11 Re-intervention indenfor 6 mdr 12 Akut myokardie infarkt der dør indenfor 30 dage efter operation < 5 % der dør indenfor 365 dage efter operation < 10 % hvor patienten udvikler TCI under indlæggelsen < 5 % hvor patienten udvikler CVA under indlæggelsen < 5 % hvor patienten udvikler sternuminfektion under indlæggelsen < 3 % hvor der foretages re-intervention indenfor 6 måneder < 10 % hvor patienten udvikler akut myokardieinfarkt under indlæggelsen (For OUH også efter udskrivelsen) < 5 % 13 Reoperation for blødning hvor der foretages re-operation på grund af blødning < 10 % 14 Transfusion hvor patienten modtager transfusion (blod/trombocytter/plasma) ingen 4

5 Udvikling i antal procedurer i perioden Operation KAG CABG CABG + A-KLAP A-KLAP Stentklap M-KLAP Andet Hjerte-CT 5800 PCI

6 KAG 1.0 Sammenfatning af hovedfund Der er udført KAG på de tre universitetscentre; Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Aalborg, på Hjertecenter Varde og på de 5 såkaldte satellitcentre, Haderslev Sygehus, Esbjerg Sygehus, Vejle Sygehus, regionshospitalet Herning og regionshospitalet Viborg. Det samlede antal KAG-procedurer var , hvilket er en lille stigning i forhold til Samtidig ses en fortsat stigning i antallet af Hjerte-CT. Der udføres således et stigende antal diagnostiske undersøgelser i udredningen af mistænkt iskæmisk hjertesygdom. I ses samtidig et fortsat lille fald i antallet af revaskulariseringer. Dette er en fortsættelse af udviklingen fra Der udføres således stadig færre revaskulariseringer på trods af flere diagnostiske undersøgelser. En årsag til dette kan være tiltagende brug af intravaskulær diagnostik (tabel og 1.4.7), som sikrer at kun patienter med betydende kransåreforsnævringer får foretaget revaskularisering. En anden årsag kan imidlertid være en tiltagende brug af koronararterie-diagnostik hos patienter med lav sandsynlighed for åreforkalkningsbetinget hjertesygdom. Som det fremgår af tabel har 6658 patienter i fået foretaget Hjerte-CT på mistanke om åreforkalkningsbetinget hjertesygdom. Af disse har ca. 950 (14 %) efterfølgende fået foretaget KAG og af disse har kun 401 (6 % af alle patienter) fået foretaget revaskularisering. Hjerte-CT medfører således et stort antal supplerende diagnostiske KAG-undersøgelser. Der er fortsat en udfordring med at afgrænse indikationerne for Hjerte-CT og KAG, således at der undgås for mange unødvendige diagnostiske undersøgelser. Kvaliteten af udførte koronar angiografier er sammenlignelig og tilfredsstilende på samtlige centre. Der er generelt en meget lav komplikationsrate forbundet med at få foretaget KAG. KAG foretages i Vestdanmark fortsat fortrinsvis via adgang fra lysken, men med en stigende andel foretaget via armen, fortrinsvis via arteria radialis. Den gennemsnitlige ventetid på KAG i er steget i forhold til 2012; nemlig 20,3 dage i gennemsnit. For gruppen af patienter henvist til KAG på indikationen stabil angina pectoris er ventetiden fortsat alt for høj (28,6 dage i gennemsnit) set i forhold til de opstillede mål i hjertepakkerne på max. 15 dage. For patienter med akut koronart syndrom uden ST-elevation er ventetiden til KAG 2,3 dage, hvilket er identisk med det anbefalede. Kvaliteten af registreringen i VDH er øget betragteligt. Enkelte centre har dog fortsat mangler, når det gælder at få udfyldt afslutningsmodulet for proceduren. Det må som tidligere antages, at der sker en underrapportering af indstikskomplikationer, da disse ofte først erkendes uden for kardiologisk laboratorium. Alle centre opfordres til at optimere indrapporteringen af komplikationer til databasen. 6

7 Specifikke kommentarer til de enkelte KAG-parametre: Datagrundlag (tabel 1.1.2) Generelt god indrapporteringskvalitet, men Herning har en udfordring med at få afsluttet patienterne i VDH. (tabel 1.1.3) EF er ukendt hos et stort antal patienter med STEMI og NSTEMI pga. tilstandens akutte natur. Indikation (tabel 1.2.1) Uændret mønster i forhold til tidligere år. Patientrelaterede forhold (tabel ) Ensartet billeder mht. patientrelaterede forhold. Procedurerelaterede forhold (tabel 1.4 med undertabeller) Tabel 1.4.1: Ventetider: o Ventetiderne på KAG for UAP/NSTEMI er generelt korte og acceptable. o Ventetiderne på KAG på indikationen stabil angina pectoris er generelt for lang (28,6 dage) og specielt i Aalborg og Skejby er der lange ventetider. Tabel 1.4.2: Kontrastforbrug, stråleforbrug og proceduretid. o Ingen forskel i proceduretid eller kontrastforbrug, men Odense har et væsentligt lavere røntgenstråleforbrug. Dette skyldes formentlig nyere udstyr og særlig fokus på at reducere røntgenstrålleforbrug. Tabel 1.4.3: Henvisningsmåde. o Henvisningsmåden er ensartet for PCI-centrene indbyrdes og diagnostiske centre indbyrdes. Tabel 1.4.4: Arteriel adgang o Femoral adgang er forsat den foretrukne adgangsvej ved KAG i Vestdanmark, men dog med en høj procentdel radial adgang i Viborg og Aalborg. Tabel 1.4.5: Antal syge kar o Ingen forskel centrene imellem Tabel : Intravaskulær diagnostik o Fortages kun på centrene. o Tallene er formentlig underrapporteret for Odense. Tabel 1.4.7: Konsekvens af undersøgelsen o Forskellen i tallene afspejler forskellen mellem invasive centre med mulighed for ad hoc PCI og satellit centre. 7

8 1.1 Datagrundlag KAG Tabel Antal KAG-procedurer pr indbyggere, fordelt på regioner Region Syddanmark* Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Vestdanmark * Inklusiv Hjertecenter Varde 8

9 Tabel Datakomplethed i forhold til missing*, procent Formular Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH (n=166) (n=856) (n=3741) (n=916) (n=843) (n=1231) (n=1222) (n=5687) (n=3323) (N=17985) Henvisning Anamnese Procedure Afslutning * Missing er ikke udfyldte formularer. Proceduredata vil være 100 %, da rapporten trækkes ud fra denne formular Tabel Datakomplethed i forhold til både missing og uoplyst*, procent Datafelt Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH (n=166) (n=856) (n=3741) (n=916) (n=843) (n=1231) (n=1222) (n=5687) (n=3323) (N=17985) Henvisningsdato Familiær disposition Hypercholesterolæmi Hypertension Rygning Diabetes Tidligere AMI Tidligere PCI Tidligere operation Kreatinin forud for KAG EF forud for KAG - akutte subakutte elektive Ventetid** Komplikationer*** * Missing er ikke udfyldte felter, uoplyst er udfyldte felter, hvor værdien er registreret som uoplyst. Data fejl-kodet pga inkonsistens figurerer som uoplyst. For datakomplethed i forhold til uoplyst alene, se bilag ** Henvisning og procedure *** På afslutningsformularen 9

10 1.2 Procedurer og indikation Tabel Antal KAG-procedurer opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH STEMI (22) 1 (0,1) 1 (0,1) (12) 318 (10) 1786 (10) UAP/NSTEMI 3 (2) 139 (16) 917 (25) 197 (22) 227 (27) 60 (5) 122 (10) 1228 (22) 703 (21) 3596 (20) Stabil AP 123 (74) 513 (60) 992 (27) 472 (52) 273 (32) 550 (45) 566 (46) 1620 (28) 1494 (45) 6603 (37) Andet 40 (24) 204 (24) 1024 (27) 246 (27) 342 (41) 621 (50) 534 (44) 2181 (38) 808 (24) 6000 (33) Alle indikationer 166 (100) 856 (100) 3741 (100) 916 (100) 843 (100) 1231 (100) 1222 (100) 5687 (100) 3323 (100) (100) For antal procedurer opdelt efter alle 24 indikationer registreret i databasen, se bilag Tabel Antal KAG-procedurer 2012 opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH STEMI (22) 3 (0,4) 3 (0,3) (13) 316 (10) 1836 (10) UAP/NSTEMI 3 (2) 176 (18) 868 (23) 155 (19) 250 (29) 88 (7) 337 (29) 967 (17) 700 (22) 3544 (20) Stabil AP 134 (73) 610 (64) 1060 (29) 526 (65) 297 (34) 694 (56) 413 (35) 1791 (32) 1451 (46) 6976 (39) Andet 47 (26) 169 (18) 968 (26) 130 (16) 324 (37) 451 (37) 420 (36) 2090 (38) 714 (22) 5313 (30) Alle indikationer 184 (100) 955 (100) 3708 (100) 814 (100) 874 (100) 1233 (100) 1170 (100) 5550 (100) 3181 (100) (100) 10

11 1.3 Patientrelaterede forhold Tabel Alder ved procedure, gennemsnit (sd) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Alder, år 57 (9,2) 66 (11,0) 65 (12,0) 66 (10,8) 68 (11,5) 64 (10,4) 66 (10,8) 65 (12,2) 66 (11,5) 66 (11,7) Tabel Rygere, diabetikere m.m., procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Køn (mand) Familiær disposition Hypercholesterolæmi Hypertension Ryger (aktiv) Diabetes* Tidligere AMI Tidligere PCI Tidligere hjertekirurgi Kreatinin > 0,2 mmol/l , * Inklusiv nytilkommet forhøjet blodsukker, peroral farmakologisk, non-farmakologisk og insulin behandlet diabetes Tabel EF forud for KAG*, gennemsnit (sd) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Præoperativ EF 57 (9,1) 54 (11,3) 52 (12,5) 54 (11,6) 47 (14,2) 57 (10,1) 55 (10,9) 52 (12,5) 53 (13,2) 53 (12,3) * 69 observationer med EF 99 kodet uoplyst Tabel EF forud for KAG*, fordeling i procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH EF < EF EF > * 69 observationer med EF 99 kodet uoplyst 11

12 1.4 Procedurerelaterede forhold Tabel Tid fra henvisning til KAG i dage* stratificeret på indikation, gennemsnit (sd) 2012 Varde UAP/NSTEMI 3,3 (3,3) 7,1 (0,5) Stabil AP 7,7 (6,2) 6,0 (6,2) Andet 6,7 (8,1) 5,5 (7,0) Alle indikationer 7,3 (6,7) 5,9 (6,3) Viborg UAP/NSTEMI 1,2 (1,6) 2,4 (4,4) Stabil AP 9,1 (10,0) 15,7 (13,7) Andet 8,7 (9,7) 15,8 (22,4) Alle indikationer 7,7 (9,5) 13,2 (15,4) Odense UAP/NSTEMI 2,6 (3,2) 2,7 (3,4) Stabil AP 23,0 (19,4) 18,5 (12,4) Andet 21,5 (29,3) 18,8 (28,9) Alle indikationer 16,1 (22,7) 13,8 (19,8) Haderslev UAP/NSTEMI 4,6 (5,4) 3,9 (4,1) Stabil AP 24,2 (15,0) 21,0 (16,3) Andet 22,8 (18,3) 19,0 (14,5) Alle indikationer 19,6 (16,6) 17,4 (15,9) Esbjerg UAP/NSTEMI 1,6 (3,3) 2,0 (1,7) Stabil AP 20,7 (21,2) 26,8 (24,6) Andet 15,1 (18,9) 23,0 (35,8) Alle indikationer 13,3 (18,7) 18,2 (28,1) Vejle UAP/NSTEMI 0,8 (0,8) 1,6 (2,7) Stabil AP 12,6 (12,2) 11,3 (16,1) Andet 12,8 (15,5) 10,2 (12,9) Alle indikationer 12,1 (14,0) 10,2 (14,6) Herning UAP/NSTEMI 5,0 (8,5) 2,5 (5,0) Stabil AP 26,8 (20,0) 21,7 (15,9) Andet 20,7 (23,0) 18,5 (19,5) Alle indikationer 22,0 (21,5) 15,0 (17,2) Skejby UAP/NSTEMI 2,1 (4,6) 2,7 (6,3) Stabil AP 36,9 (29,5) 31,8 (29,0) Andet 28,6 (48,2) 28,1 (56,4) Alle indikationer 24,8 (38,4) 24,4 (42,0) Ålborg UAP/NSTEMI 1,7 (4,0) 1,6 (3,7) Stabil AP 40,9 (36,6) 44,6 (40,2) Andet 19,2 (32,9) 21,8 (34,5) Alle indikationer 26,0 (35,0) 28,6 (38,0) Hele VDH UAP/NSTEMI 2,3 (4,3) 2,4 (4,6) Stabil AP 28,6 (28,0) 26,9 (28,4) Andet 21,9 (35,8) 22,0 (41,1) Alle indikationer 20,3 (30,0) 19,8 (31,8) * Henvisningsdato til proceduredato. STEMI ventetider ikke medtaget, da det Ikke er muligt at opgøre eksakt ventetid på STEMI. Negative tider, tider > 365 dage samt tider > 50 dage for NSTEMI/UAP kodet uoplyst, 77 tider i alt i. 12

13 Tabel Kontrastforbrug, gennemlysningstid m.m.*, (n, median, P25-P75, interval, gennemsnit) Antal procedurer Median P25-P75 Interval Gennemsnit Kontrastforbrug, ml Varde [30;75] [20;270] 58,3 Viborg [75;100] [20;340] 93,8 Odense [50;80] [2;560] 72,0 Haderslev [60;100] [20;330] 82,1 Esbjerg [47;75] [27;216] 65,3 Vejle [55;75] [20;200] 69,9 Herning [53;88] [22;283] 77,8 Skejby [40;70] [6;320] 56,5 Ålborg [55;90] [6;765] 78,2 Hele VDH [50;80] [2;765] 69,6 Gennemlysningstid, min Varde 166 2,2 [1,1;4,0] [0,3;19,0] 2,9 Viborg 856 2,4 [1,4;4,8] [0,4;39,0] 4,0 Odense ,9 [1,1;3,7] [0,1;63,2] 3,3 Haderslev 915 1,4 [1,0;3,0] [0,2;25,0] 2,8 Esbjerg 843 2,5 [1,5;5,0] [0,4;40,0] 4,4 Vejle ,2 [1,4:4,1] [0,1;32,0] 3,8 Herning 122 2,6 [1,6;5,2] [0,5;37,0] 4,7 Skejby ,1 [1,3;4,1] [0,3;52,0] 3,5 Ålborg ,0 [1,0;3,4] [0,1;48,0] 2,9 Hele VDH ,1 [1,2;4,0] [0,1;63,2] 3,5 Røntgenstråledosis, gycm2 Varde [17;46] [3;377] 43,1 Viborg [24;49] [4;314] 42,9 Odense [5;15] [1;132] 11,5 Haderslev [10;21] [10;126] 18,1 Esbjerg [23;46] [2;205] 39,1 Vejle [10;29] [1;252] 23,6 Herning [14;37] [2;305] 29,3 Skejby [8;23] [1;644] 18,7 Ålborg [10;25] [1;239] 20,3 Hele VDH [9;26] [1;644] 20,9 Proceduretid, min** Varde [7;15[ [3;45] 13,1 Viborg [7;15] [2;84] 13,5 Odense [5;12] [1;184] 10,2 Haderslev [6;10] [1;184] 9,8 Esbjerg [6;14] [2;106] 12,4 Vejle [6;12] [2;86] 11,3 Herning [6;13] [1;86] 11,4 Skejby [5;13] [1;201] 10,8 Ålborg [5;13] [1;200] 10,6 Hele VDH [5;13] [1;201] 10,9 Afdelingerne afviger fra hinanden ved alle 4 parametre, p=0,0001 (Varde indgår ikke i statistik) * Procedurer m kontrastforbrug, gennemlysningstid eller røntgenstråledois på 0 er kodet uoplyst ** Katetertid. Proceduretider > 300 min. og 0 min. kodet uoplyst, i alt 35 tider 13

14 Tabel Henvisningsmåde, fordeling i procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Akut ,2 0,5 0,2 0, Subakut Elektiv Tabel Arteriel adgang, fordeling i procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Lyske Arm , Tabel Antal syge kar, fordeling i procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Et kar To kar Tre kar Diffus sygdom Ingen syge kar Antal sygekar ved indikation stabil angina pectoris, se bilag

15 Tabel Intravaskulær diagnostik 2012, n (%) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH FFR 7 (4) - 80 (2) (9) 416 (13) 1013 (6) OCT (2) (1) 20 (1) 145 (1) IVUS 1 (0,5) 2 (0,2) 116 (3) (2) 33 (1) 267 (2) Procedurer i alt* 8 (4) 2 (0,2) 224 (6) (12) 457 (14) 1327 (8) * med intravaskulær diagnostik. Uoverensstsemmelse mellem summen af antal undersøgelser og procedurer i alt med intravaskulær diagnostik skyldes procedurer registreret med mere end en af ovenstående undersøgelser Tabel Intravaskulær diagnostik, n (%) Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH FFR 15 (9) - 81 (2) (0,1) 2 (0,2) 599 (11) 450 (14) 1148 (6) OCT (3) (1) 22 (1) 183 (1) IVUS (3) (2) 22 (1) 244 (1) Procedurer i alt* 15 (9) (6) (0,1) 2 (0,2) 725 (13) 489 (15) 1469 (8) * med intravaskulær diagnostik. Uoverensstsemmelse mellem summen af antal undersøgelser og procedurer i alt med intravaskulær diagnostik skyldes procedurer registreret med mere end en af ovenstående undersøgelser Tabel Konsekvens af KAG, fordeling i procent Varde Viborg Odense Haderslev Esbjerg Vejle Herning Skejby Ålborg Hele VDH Ingen behandling Operation Afventer hjertekonference Ad hoc PCI Elektiv PCI ,4 4 Medicinsk behandling For komplikationer i absolutte tal, se bilag

16 PCI 2.0 Sammenfatning af hovedfund Der er udført PCI på de tre universitetscentre; Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Aalborg samt på Hjertecenter Varde. Det samlede antal PCI-procedurer var 5534, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 2012 (5591). Kvaliteten af de udførte behandlinger er ensartet og tilfredsstillende, også set i international sammenhæng. Specielt er værd at bemærke, at kun 1 patient fik foretaget akut CABG, som følge af en komplikation opstået i forbindelse med PCI (<0,1%). Resultaterne for de valgte kvalitetsindikatorer ligger generelt inden for de fastlagte grænser. Det fremgår, at PCI relaterede komplikationer er ekstremt sjældne. For kvalitetsindikatoren Indstikskomplikation er der sket en stigning i forhold til Dette skyldes dog formentlig, at komplikationen generelt er underregistreret, da komplikationen oftest opstår, efter at patienterne har forladt kateterisationsrummet. Et center har haft fokus på optimal registrering i det forgangne år. Ved en fokuseret indsats på registrering, bliver alle komplikationer registreret, også de ikke klinisk relevante. For at undgå en registrering af ikke-betydningsfulde komplikationer, har Dansk Cardiologisk Selskabs interventionelle nucleus ændret definition på indstikskomplikationer, således at der i fremtiden alene fokuseres på klinisk relevante komplikationer. Tabel Kvalitetsindikator Hele Vestdanmark Foreløbig standard Akut CABG <0,1% <0,5% Kontrastreaktion <0,1% <1,0% Arytmi 0,2% <1,0% Indstikskomplikation 5,9 % <3,0% dages mortalitet* 3,3% <5,0% *Kvalitetsstandarden for kvalitetsindikatoren 30-dages mortalitet er gældende for centre med behandling af både stabile og ustabile patienter (NSTEMI og STEMI). For Hjertecenter Varde vil mortaliteten forventeligt være betydeligt lavere, da der primært behandles patienter med stabil angina pectoris. Kvaliteten af registreringen i VDH er øget betragteligt. Som ved KAG må det formodes at der generelt er en underrapportering af indstikskomplikationer (se ovenfor). Centrene opfordres til at skabe arbejdsgange som sikrer, at komplikationer, som opstår efter patienten har forladt kardiologisk laboratorium, bliver indrapporteret i VDH. 16

17 Specifikke kommentarer til de enkelte PCI-parametre: Datakomplethed (tabel 2.1.3) EF er ukendt hos et stort antal patienter med STEMI og NSTEMI pga. tilstandens akutte natur. Indikation (tabel 2.2.1) Hjertecenter Varde behandler primært patienter med stabil iskæmisk hjertesygdom. Ensartet fordeling mellem øvrige centre. Patientrelaterede forhold (tabel ) Ensartede forhold mellem centrene. Ensartet forekomst af definitiv stenttrombose og in-stent restenose. Procedurerelaterede forhold (tabel ) Ventetiden er generelt kortest i Aalborg, hvilket formentlig afspejler det forhold, at størsteparten af PCI-procedurerne i Aalborg foretages som ad-hoc PCI. Henvisningsmåden er identisk på de tre centre. Varde foretager kun elektive procedurer. Ingen forskel i proceduretid eller kontrastforbrug mellem centrene, men med et lavere røntgenstråleforbrug i Odense, hvilket formentlig skyldes nyere udstyr og specielt fokus på at minimere forbrug. Femoral adgang er forsat den foretrukne adgangsvej ved PCI i Vestdanmark, men med en stigende tendens til radial adgang, specielt i Aalborg. Læsionsrelaterede forhold (tabel ) Antallet af behandlede kar, behandlede læsioner og typen af læsioner er ensartet centrene imellem. Ligeledes læsionslængde og diameter er identisk centrene imellem. Stentrelaterede forhold (tabel ) Stentantal og længde samt fordelingen af drug-eluting vs. metal stents er identisk centrene imellem. Kvalitetsindikatorer (tabel med undertabeller) 30 dages mortalitetsraten er ensartet mellem centrene. Den samlede mortalitet er lavest på Hjertecenter Varde, da størsteparten af patienterne behandles for stabil iskæmisk hjertesygdom. 30 dages og 1 års mortaliteten er uændret fra 2012 til for alle indikationer. Akut CABG som følge af komplikationer til PCI proceduren optræder sjældent. Kontrastreaktioner forekommer yderst sjældent på alle centre. Arrytmi som komplikation til PCI er meget sjældent forekommende. 17

18 2.1 Datagrundlag 5800 PCI Tabel Antal PCI-procedurer pr indbyggere, fordelt på regioner Region Syddanmark* Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Vestdanmark * Inklusiv Hjertecenter Varde Tabel Datakomplethed i forhold til missing*, procent Formular Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH (n=38) (n=2134) (n=2265) (n=1097) (N=5534) Henvisning Anamnese Procedure Afslutning * Missing er ikke udfyldte formularer. Rapporten trækkes ud fra procedureformularen, hvorfor denne vil være 100 % 18

19 Tabel Datakomplethed i forhold til både missing og uoplyst*, procent Datafelt Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH (n=38) (n=2134) (n=2265) (n=1097) (N=5534) Henvisningsdato Familiær disposition Hypercholesterolæmi Hypertension Rygning Diabetes Tidligere AMI Tidligere PCI Kreatinin forud for PCI Ef forud for PCI - akutte subakutte elektive Ventetid** Katetertid Komplikationer*** * Missing er ikke udfyldte felter, uoplyst er udfyldte felter, hvor værdien er registreret som uoplyst. Data fejlkodet pga inkonsistens figurerer som uoplyst. For datakomplethed i forhold til uoplyst alene, se bilag ** Henvisningsdato og tid for procedure *** På afslutningsformular 2.2 Procedurer og indikation Tabel Antal PCI-procedurer, opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH STEMI (29) 551 (24) 273 (25) 1448 (26) UAP / NSTEMI 1 (3) 635 (30) 631 (28) 325 (30) 1592 (29) Stabil AP 36 (95) 733 (34) 877 (39) 391 (36) 2037 (37) Andet 1 (3) 142 (7) 206 (9) 108 (10) 457 (8) Alle indikationer 38 (100) 2134 (100) 2265 (100) 1097 (100) 5534 (100) For antal procedurer stratificeret på alle 26 indikationer registreret i databasen, se bilag Tabel Antal PCI-procedurer 2012, opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH STEMI (30) 576 (25) 274 (25) 1502 (27) UAP / NSTEMI 2 (5) 595 (27) 650 (28) 321 (29) 1568 (28) Stabil AP 37 (95) 822 (38) 874 (38) 382 (35) 2115 (38) Andet - 96 (4) 191 (8) 119 (11) 406 (7) Alle indikationer 39 (100) 2165 (100) 2291 (100) 1096 (100) 5591 (100) 19

20 2.3 Patientrelaterede forhold Alder ved procedure, gennemsnit (sd) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Alder, år 60 (8,4) 66 (11,8) 66 (11,9) 66 (11,2) 66 (11,7) Andel af rygere, diabetikere m.m., procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Køn (mand) Familiær disposition Hypercholesterolæmi Hypertension Rygning (aktiv) Diabetes* Tidligere AMI Tidligere PCI Kreatinin > 0,2 mmol/l * Inklusiv nytilkommet forhøjet blodsukker, peroral farmakologisk, non-farmakologisk og insulin behandlet diabetes Andel med stenttrombose og restenose, procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Stenttrombose - 1,3 1,7 1,4 1,5 In-stent restenose 2,4 3,2 4,4 4,6 4,0 Non-in-stent restenose - 0,3 1,6 0,2 0,8 20

21 2.4 Procedurerelaterede forhold Tabel Ventetid til PCI i dage* stratificeret på indikation, gennemsnit (sd) 2012 Varde UAP/NSTEMI 4,4** 3,7 (5,1) Stabil AP 7,7 (7,7) 5,8 (4,8) Andet 0 ** - Alle indikationer 7,4 (7,6) 5,7 (4,8) Odense UAP/NSTEMI 1,5 (2,2) 1,4 (2,1) Stabil AP 7,4 (8,2) 6,6 (7,8) Andet 3,3 (6,6) 4,0 (7,0) Alle indikationer 4,5 (6,8) 4,4 (6,6) Skejby UAP/NSTEMI 1,4 (3,9) 1,9 (4,5) Stabil AP 16,4 (29,1) 15,4 (26,6) Andet 9,4 (15,8) 7,3 (13,9) Alle indikationer 10,0 (22,7) 9,4 (20,1) Ålborg UAP/NSTEMI 0,7 (1,2) 0,6 (0,5) Stabil AP 3,1 (10,2) 3,1 (8,5) Andet 1,1 (3,5) 3,0 (8,0) Alle indikationer 1,9 (7,3) 2,1 (6,6) Hele VDH UAP/NSTEMI 1,3 (2,9) 1,4 (3,2) Stabil AP 10,5 (20,9) 9,6 (18,8) Andet 5,5 (11,9) 5,3 (11,1) Alle indikationer 6,3 (16,0) 6,0 (14,6) * Henvisningsdato til proceduredato. STEMI ventetider ikke medtaget, da det Ikke er muligt at opgøre eksakt ventetid på STEMI. Negative tider, tider > 365 dage samt tider > 50 dage for NSTEMI/UAP kodet uoplyst, 14 tider i alt i ** En enkelt procedure Tabel Henvisningsmåde, fordeling i procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Akut Subakut Elektiv Tabel Arteriel adgang, fordeling i procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Arm Lyske

22 Tabel Procedurer med adjuverende medicinsk behandling, procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Aspirin Clopidogrel GPIIaIIIb Tabel Kontrastforbrug, gennemlysningstid m.m.*, (n, median, P25-P75, interval, gennemsnit) Antal procedurer Median P25-P75 Interval Gennemsnit Kontrastforbrug, ml Varde [30;100] [10;200] 71 Odense [60;120] [8;700] 108 Skejby [50;100] [5;450] 81 Ålborg [65;150] [5;875] 123 Hele VDH [50;120] [5;875] 99 Gennemlysningstid, min Varde 38 5,1 [2,3;8,0] [1,0;30,0] 5,8 Odense ,5 [4,0;12,0] [0,3;84,1] 9,3 Skejby ,0 [4,0;12,0] [0,2;116] 10,2 Ålborg ,5 [3,2;11,0] [0,2;120] 9,1 Hele VDH ,4 [4,0;12,0] [0,2;120] 9,6 Røntgenstråledosis, gycm2 Varde [20;60] [6;200] 47,2 Odense [6;22] [1;250] 18,5 Skejby [12;41] [2;400] 33,9 Ålborg [14;49] [1;428] 40,7 Hele VDH [10;35] [1;428] 29,4 Proceduretid, min.** Varde [15;30] [3;90] 23,8 Odense [12;29] [1;191] 23,5 Skejby [15;38] [1;216] 30,6 Ålborg [12;33] [2;246] 26,7 Hele VDH [13;33] [1;246] 27,0 Afdelingerne afviger fra hinanden ved alle 4 parametre, p=0,0001 (Varde indgår ikke i statistik) * Procedurer m kontrastforbrug, gennemlysningstid eller røntgenstråledois på 0 er kodet uoplyst ** Katetertid. Proceduretider > 300 min. og 0 min. kodet uoplyst, i alt 24 tider 22

23 2.5 Læsionsrelaterede forhold Tabel Antal behandlede kar pr procedure, fordeling i procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Et To Tre - 0, Tabel Læsionstype (værste*), fordeling i procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH A B B C * Hver procedure er kategoriseret efter den værste læsion fundet ved proceduren. For definitioner henvises til databasen Tabel Sum af læsionslængde pr. læsion, gennemsnit (sd) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Læsionslængde, mm 13,3 (4,5) 14,8 (8,7) 18,6 (12,3) 16,9 (11,3) 16,7 (10,9) Tabel Grad af værste diameterstenose i procent, gennemsnit (sd) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Før behandling 81,3 (12,5) 83,8 (17,9) 88,8 (11,4) 87,4 (12,3) 86,6 (14,6) Efter behandling 5,2 (16,4) 4,5 (18,1) 6,1 (21,3) 7,2 (23,9) 5,7 (20,7) Tabel Antal balloner og behandlede læsioner pr procedure, gennemsnit (sd) Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Antal balloner pr beh 1,3 (1,1) 1,6 (1,3) 2,1 (1,7) 1,7 (1,7) 1,8 (1,6) Antal behandlede læsioner pr beh 1,2 (0,4) 1,2 (0,5) 1,2 (0,6) 1,3 (0,6) 1,2 (0,6) 23

24 2.6 Stent-relaterede forhold Tabel Stent antal og længde pr. læsion, gennemsnit (sd)* / sum i mm (sd)* Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Antal stents 1,0 (0,2) 1,1 (0,4) 1,3 (0,6) 1,2 (0,5) 1,2 (0,5) Sum af stentlængde, mm 16,5 (4,1) 19,1 (10,0) 22,9 (14,1) 20,1 (11,8) 20,8 (12,2) * Blandt stent behandlede læsioner Tabel Stent forbrug pr. læsion, procent Varde Odense Skejby Ålborg Hele VDH Mindst en stent* Mindst en Drug Eluting Stent** * Procent af alle læsionsbehandlinger (n=6856) ** Procent af behandlinger hvor der anvendes stent (n=5999) 24

25 2.7 Kvalitetsindikatorer Tabel Død indenfor 30 dage efter PCI opdelt efter indikation, forekomster samt procent med 95 % sikkerhedsinterval Antal patienter Antal forekomster Andel i % (95 % CI) Andel i % 2012 (95 % CI) STEMI Varde - - Odense ,7 (5,7;10,1) 5,2 (3,6;7,2) Skejby ,4 (4,5;8,7) 5,2 (3,5;7,4) Ålborg ,3 (4,5;11,1) 8,0 (5,1;11,9) Hele VDH ,1 (5,8;8,6) 5,7 (4,6;7,0) UAP / NSTEMI Varde 1 0 0,0 (0,0;97,5) 50 (1,3;98,7) Odense ,2 (1,2;3,7) 3,0 (1,8;4,7) Skejby ,5 (1,5;4,1) 2,5 (1,4;4,0) Ålborg ,2 (0,9;4,4) 0,6 (0,1;2,2) Hele VDH ,3 (1,6;3,2) 2,4 (1,7;3,2) Stabil AP Varde ,0 (0,0;9,7) 0,0 (0,0;9,5) Odense ,1 (0,0;0,8) 0,6 (0,2;1,4) Skejby ,3 (0,1;1,0) 0,3 (0,1;1,0) Ålborg ,0 (0,0;0,9) 1,3 (0,4;3,0) Hele VDH ,2 (0,1;0,5) 0,6 (0,3;1,0) Andet Varde 1 0 0,0 (0,0;97,5) - Odense ,3 (6,6;17,6) 14,6 (8,2;23,3) Skejby ,8 (3,8;11,1) 11,5 (7,4;16,9) Ålborg ,3 (3,9;15,2) 8,4 (4,1;14,9) Hele VDH ,5 (6,1;11,5) 11,3 (8,4;14,8) Alle indikationer Varde ,0 (0,0;9,3) 2,6 (0,1;13,5) Odense ,7 (2,9;4,6) 3,3 (2,6;4,1) Skejby ,0 (2,3;3,8) 3,1 (2,4;3,9) Ålborg ,3 (2,3;4,5) 3,6 (2,5;4,8) Hele VDH ,3 (2,9;3,8) 3,3 (2,8;3,8) Afdelingerne afviger ikke fra hinanden, p>0,05 (Varde indgår ikke i statistik) Ved patienter med to procedurer indenfor samme år indgår begge procedurer i beregningen. I tilfælde af 2 x 30 dags død ved samme patient er kun sidste procedure kodet som død 25

26 Tabel Død indenfor 365 dage efter PCI opdelt efter indikation, forekomster samt procent med 95 % sikkerhedsinterval Antal patienter 2012 Antal forekomster 2012 Andel i % 2012 (95 % CI) Andel i % 2011 (95 % CI) STEMI Varde Odense ,4 (6,4;10,8) 8,7 (6,6;11,1) Skejby ,5 (6,4;11,1) 10,4 (7,9;13,4) Ålborg ,2 (6,9;14,4) 8,3 (5,5;12,1) Hele VDH ,8 (7,4;10,3) 9,2 (7,8;10,8) UAP / NSTEMI Varde (1,3;98,7) 0,0 (0,0;60,2) Odense ,6 (4,7;8,8) 6,5 (4,7;8,7) Skejby ,1 (5,2;9,3) 5,5 (3,8;7,6) Ålborg ,4 (2,4;7,2) 4,4 (2,5;7,0) Hele VDH ,4 (5,2;7,7) 5,6 (4,6;6,9) Stabil AP Varde ,7 (0,1;14,2) 0,0 (0,0;11,2) Odense ,7 (1,7;4,0) 3,3 (2,2;4,7) Skejby ,3 (2,2;4,7) 3,1 (2,2;4,3) Ålborg ,7 (2,0;6,1) 4,0 (2,3;6,5) Hele VDH ,1 (2,4;3,9) 3,3 (2,6;4,1) Andet Varde ,0 (0,0;97,5) Odense ,9 (14,1;31,5) 15,9 (8,2;26,7) Skejby ,2 (10,4;21,1) 10,6 (6,6;16,0) Ålborg ,4 (7,9;20,9) 13,2 (7,4;21,1) Hele VDH ,3 (12,8;20,2) 12,4 (9,2;16,2) Alle indikationer Varde ,1 (0,6;17,3) 0,0 (0,0;9,7) Odense ,3 (5,3;7,4) 6,2 (5,2;7,3) Skejby ,7 (5,7;7,8) 5,9 (5,0;6,9) Ålborg ,6 (5,2;8,2) 6,1 (4,8;7,6) Hele VDH ,5 (5,9;7,2) 6,0 (5,4;6,8) Afdelingerne afviger ikke fra hinanden, p>0,05 (Varde indgår ikke i statistik) Ved patienter med to procedurer i samme år indgår begge procedurer i beregningen. I tilfælde af 2 x 1 års død ved samme patient er kun sidste procedure kodet som død 26

27 Tabel Akut CABG som komplikation til PCI-procedure, forekomster samt procent Antal patienter Antal forekomster Andel i % Andel i % 2012 Varde ,0 0,0 Odense ,0 0,2 Skejby ,0 0,0 Ålborg ,0 0,1 Hele VDH ,0 0,1 Tabel Komplikation fra indstikssted, forekomster samt procent Antal patienter Antal forekomster Andel i % Andel i % 2012 Varde ,0 2,6 Odense ,0 6,2 Skejby ,4 0,8 Ålborg ,2 1,0 Hele VDH ,9 3,1 Komplikationer fra indstikssted stratificeret på PCI-indikation, se bilag7.2.3 Tabel Kontrastreaktion under procedure, forekomster samt procent Antal patienter Antal forekomster Andel i % Andel i % 2012 Varde ,0 2,6 Odense ,0 0,1 Skejby ,0 0,0 Ålborg ,1 0,2 Hele VDH ,0 0,1 Tabel Arytmi under procedure, forekomster samt procent Antal patienter Antal forekomster Andel i % Andel i % 2012 Varde ,0 0,0 Odense ,1 0,2 Skejby ,1 0,2 Ålborg ,4 0,3 Hele VDH ,2 0,2 Arytmi under procedure stratificeret på PCI-indikation, se bilag For alle komplikationer i absolutte tal, se bilag

28 Hjerte-CT 3.0 Sammenfatning af hovedfund I har 11 centre indrapporteret data til VDH; et center er ophørt med at udføre hjerte-ct afspejlende, at hjerte-ct ved Aarhus Sygehus nu udelukkende udføres på Skejby Sygehus. Hjerte- CT udføres aktuelt ved 2 centre i Region Nord (Hjørring, Aalborg), 3 centre i Region Midt (Herning, Silkeborg, Aarhus Sygehus) og 6 centre i Region Syd (Odense, Svendborg, Vejle, Esbjerg, Haderslev, Varde). Kvalitet af hjerte-ct/registrering i VDH Kvalitetsindikatorer for anvendelse af hjerte-ct blandt andet omhandlende tærskelværdier for strålebelastning og komplikationshyppighed opfyldes på samtlige indrapporterende centre. Med henblik på en generel øgning af datakompletheden opfordres centrene fortsat til at vedligeholde/forbedre arbejdsgange for at sikre optimal registrering og indrapportering. Ligeledes påpeges det ønskelige/nødvendige i harmonisering af dataindberetning mellem de forskellige centre, tiltag der søges optimeret ved diskussion i relevante arbejdsgrupper under Dansk Cardiologisk Selskab. Ligeledes foretages løbende ændringer/udvidelser af databasen, således at alle udførte hjerte-ct kan indberettes korrekt. Specifikke kommentarer til de enkelte Hjerte-CT-parametre Indikation (Tabel ) Det samlede antal indrapporterede hjerte-ct procedurer i var 8337, repræsenterende en markant mindre stigning, 6 %, i forhold til tidligere år, hvor den årlige vækst har været større end 25 %. Det er værd at bemærke, at disse tal dækker over store variationer mellem de centre, der har indrapporteret data gennem flere år, idet ekstremerne er repræsenteret ved Herning (stigning på 298 %) og Aalborg (fald på 31 %). Den væsentligste indikation for at udføre hjerte-ct er til stadighed udelukkelse af betydende iskæmisk hjertesygdom hos patienter med brystsmerte problematik, idet 80 % af undersøgelserne foretages på denne indikation. Skejby Sygehus adskiller sig markant fra de øvrige centre, idet indikationen her i ca. 40 % af tilfældene har været supplerende billeddiagnostisk fremstilling af non-koronare strukturer (i relation til radiofrekvensablationer, TAVI-procedurer, tilstande med komplekse medfødte kardielle tilstande etc.). Procedurerelaterede forhold (tabel ) Den gennemsnitlige ventetid til hjerte-ct (Tabel 3.4.1) er faldet fra ca. 21 dage til ca. 18 dage, en ændring, der kan have sammenhæng med indførelse af pakkeforløb, idet ventetiden primært er faldet i gruppen, der udredes med brystsmerteproblematik. Kontrastforbruget (Tabel og 3.4.3) ved centrene er signifikant forskellig, et forhold der kan tilskrives forskelle i protokoller for kontrastinfusion og data-acquisition, samt til en vis grad tillige forskelle på indikationer. Alle centre opfylder opstillede kvalitetskrav, hvad angår gennemsnitligt anvendt stråledosis (Tabel og 3.4.3), men der ses signifikant forskel mellem centrene. I Odense, Svendborg og Varde, hvor stråledoserne er højest, har man enten udskiftet hjerte-ct scanner i løbet af eller påtænker at gøre dette i løbet af 2014, hvilket må forventes at føre til en større ensartethed centrene imellem, idet scannertypen formodes at være den væsentligste årsag til de observerede forskelle. 28

29 Af tabel ses, at gennemsnitsalderen blandt de undersøgte er 58 år, med en ens fordeling mellem kønnene, idet 49 % af de henviste er mænd. 98 % af henviste patienter er elektive (Tabel 3.4.4). Der bemærkes til stadighed stor variation mellem centrene i antallet af patienter med normale kar, ligesom indrapportering vedrørende diffus sygdom varierer betydeligt (Tabel 3.4.5). Fjorten % (3-30 %) henvises til koronararteriografi, mens der hos 7 % (0-11 %) udføres opfølgende perfusionsundersøgelse (Tabel 3.4.6). I forhold til 2012 henvises således færre direkte til KAG, mens flere henvises til opfølgende iskæmitestning. Der er et lavt forbrug af andre undersøgelser (I Esbjerg henvises 13 % af patienterne til efterfølgende ekkokardiografi, hvilket er begrundet i lokale forhold i pakkeforløb). Samlet set vil 75 % af de, der får foretaget hjerte-ct, således ikke umiddelbart henvises til yderligere undersøgelse (Tabel 3.4.6). Af tabel ses, at 5,7 % (3,5-8,0 %) af den population, der henvises til hjerte-ct, bliver revaskulariseret inden for 3 måneder efter hjerte-ct, hvilket svarer til, at ca. 40 % af de patienter, der henvises direkte til KAG efter hjerte-ct, revaskulariseres, et tal der skal tages med forbehold. Det er sandsynligt, at en del af de beskrevne forskelle skyldes variationer i registreringspraksis, et forhold der, som anført, vedvarende bør være fokus på at reducere. 3.1 Datagrundlag Hjerte-CT

30 Tabel Datakomplethed i forhold til missing*, procent Formular Odense Svendborg Haderslev Varde Vejle Silkeborg Herning Esbjerg Skejby Ålborg Hjørring VDH (n=566) (n=813) (n=240) (n=45) (n=792) (n=1089) (n=729) (n=662) (n=2434) (n=556) (n=411) (n=8337) Henvisning Anamnese Procedure * Missing er ikke udfyldte formular Tabel Datakomplethed i forhold til missing og uoplyst*, procent Datafelt Odense Svendborg Haderslev Varde Vejle Silkeborg Herning Esbjerg Skejby Ålborg Hjørring VDH (n=566) (n=813) (n=240) (n=45) (n=792) (n=1089) (n=729) (n=662) (n=2434) (n=556) (n=411) (n=8337) Henvisningsdato Ventetid** Familiær disposition Rygning Diabetes Tidligere AMI Tidligere PCI EF inden hjerte-ct Komplikationer * Missing er ikke udfyldte felter, uoplyst er udfyldte felter, hvor værdien er registreret som uoplyst. Data fejl-kodet pga inkonsistens figurerer som uoplyst. For datakomplethed i forhold til uoplyst alene, se bilag ** Henvisningsdato og tid for procedure 30

31 3.2 Procedurer og indikation Tabel Antal hjerte-ct procedurer opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Odense Svendborg Haderslev Varde Vejle Silkeborg Herning Esbjerg Århus Skejby Ålborg Hjørring Hele VDH Angina / -ækvivalent 439 (78) 797 (98) 226 (94) 44 (98) 682 (87) 995 (92) 654 (90) 566 (86) (55) 513 (92) 385 (94) 6658 (80) Hjertesvigt 1 (0,2) 8 (1) 5 (2) - 20 (3) 14 (1) 15 (2) 15 (2) - 38 (2) 9 (2) 3 (1) 128 (2) Fremstilling grafter - 1 (0,1) (0,4) (0,3) - 3 (0,1) 8 (1) - 17 (0,2) Fremstilling anatomi 20 (4) (1) 1 (0,1) 10 (1) 1 (0,2) (10) 6 (1) 3 (1) 289 (3) Klap- / aortasygdom 27 (5) (1) - 9 (1) 2 (0,3) (10) 2 (0,4) (4) Forskning (0,1) (3) (1) Andet 77 (14) 7 (1) 9 (4) 1 (2) 71 (9) 76 (7) 39 (5) 76 (11) (19) 18 (3) 19 (5) 865 (10) I alt Tabel Antal hjerte-ct procedurer 2012 opdelt efter indikation og sygehus, n (%) Odense Svendborg Haderslev Varde Vejle Silkeborg Herning Esbjerg Århus Skejby Ålborg Hjørring Hele VDH Angina / -ækvivalent 374 (79) 854 (100) 37 (100) 11 (85) 778 (87) 1186 (95) 237 (97) 588 (87) 139 (91) 1301 (60) 721 (90) 282 (94) 6508 (83) Hjertesvigt 3 (0,6) 1 (0,1) (2) 9 (1) - 15 (2) - 43 (2) 4 (0,5) 5 (2) 97 (1) Fremstilling grafter (8) 2 (0,2) 1 (0,1) - 5 (1) - 1 (0,1) 18 (2) - 28 (0,4) Fremstilling anatomi 13 (3) (1) - 1 (0,4) 2 (0,3) 1 (1) 243 (11) 5 (0,6) (3) Klap- / aortasygdom 6 (1) (1) 3 (0,2) 1 (0,4) 1 (0,2) (5) 3 (0,4) (2) Andet 77 (16) 1 (0,1) - 1 (8) 84 (9) 43 (3) 5 (2) 62 (9) 12 (8) 461 (21) 50 (6) 14 (5) 810 (10) I alt Patientrelaterede forhold Tabel Alder ved procedure, gennemsnit (sd) / køn, (%) Odense Svendborg Haderslev Varde Vejle Silkeborg Herning Esbjerg Skejby Ålborg Hjørring VDH Alder, år 55 (13,5) 59 (11,5) 57 (11,5) 50 (10,0) 55 (11,6) 58 (10,6) 56 (11,9) 60 (13,0) 60 (14,2) 56 (11,0) 60 (11,0) 58 (12,6) Køn (mand), procent

32 3.4 Procedurerelaterede forhold Tabel Tid fra henvisning til hjerte-ct i dage* stratificeret på indikation, gennemsnit (sd) 2012 Odense Angina / angina ækvivalent 36,8 (28,8) 38,9 (30,7) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 27,6 (16,9) 33,4 (18,0) Fremstilling af grafter / anatomi 28,0 (18,0) 42,8 (28,1) Andet, inkl forskning 32,4 (24,5) 32,5 (18,1) Alle indikationer 35,4 (27,5) 37,8 (28,6) Svendborg Angina / angina ækvivalent 9,2 (8,3) 24,5 (6,4) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 10,9 (8,8) - Fremstilling af grafter / anatomi - - Andet, inkl forskning 15,8 (18,6) - Alle indikationer 9,3 (8,5) 24,5 (6,4) Haderslev Angina / angina ækvivalent 31,5 (22,0) 9,8 (6,7) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 46,0 (17,0) - Fremstilling af grafter / anatomi - - Andet, inkl forskning 38,0 (20,4) - Alle indikationer 32,1 (21,9) 9,8 (6,7) Varde Angina / angina ækvivalent 3,6 (6,3) 6,7 (3,2) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom - - Fremstilling af grafter / anatomi - - Andet, inkl forskning - 2 ** Alle indikationer 3,6 (6,3) 5,5 (3,5) Vejle Angina / angina ækvivalent 10,4 (14,7) 11,4 (13,8) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 13,4 (15,0) 9,2 (13,6) Fremstilling af grafter / anatomi 7,5 (10,4) 13,1 (19,5) Andet, inkl forskning 9,4 (13,9) 11,9 (18,0) Alle indikationer 10,3 (14,5) 11,3 (14,3) Silkeborg Angina / angina ækvivalent 4,2 (11,8) 4,4 (11,8) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 8,1 (9,5) 3,6 (6,6) Fremstilling af grafter / anatomi - 0 ** Andet, inkl forskning 11,4 (22,7) 3,5 (6,7) Alle indikationer 4,8 (13,0) 4,3 (11,6) * Negative tider og tider > 365 dage kodet uoplyst, 102 tider i alt i ** En enkelt observation 32

33 Tabel Tid fra henvisning til hjerte-ct i dage* stratificeret på indikation, gennemsnit (sd) 2012 Herning Angina / angina ækvivalent 30,2 (22,5) 38,3 (20,5) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 19,9 (13,2) 27 ** Fremstilling af grafter / anatomi 18,9 (24,4) 1 ** Andet, inklusiv forskning 16,4 (15,6) 30,4 (40,0) Alle indikationer 29,0 (22,2) 38,0 (21,0) Esbjerg Angina / angina ækvivalent 13,2 (11,9) 17,2 (15,4) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 15,0 (25,2) 17,3 (9,1) Fremstilling af grafter / anatomi 10,0 (0,03) 9,7 (9,2) Andet, inklusiv forskning 14,2 (14,8) 15,8 (12,5) Alle indikationer 13,3 (12,7) 17,2 (15,0) Århus Angina / angina ækvivalent - 40,1 (27,1) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom - - Fremstilling af grafter / anatomi - 65 ** Andet, inklusiv forskning - 66,6 (38,8) Alle indikationer - 42,3 (28,9) Skejby Angina / angina ækvivalent 9,0 (10,0) 9,2 (15,9) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 13,0 (29,5) 7,2 (13,4) Fremstilling af grafter / anatomi 10,7 (22,9) 6,1 (26,9) Andet, inklusiv forskning 14,9 (31,2) 16,9 (41,7) Alle indikationer 11,0 (20,8) 10,4 (23,9) Ålborg Angina / angina ækvivalent 50,1 (35,8) 45,5 (29,4) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 35,1 (33,0) 31,9 (21,5) Fremstilling af grafter / anatomi 6,3 (10,2) 8,8 (18,1) Andet, inklusiv forskning 42,1 (39,1) 19,4 (28,7) Alle indikationer 48,5 (36,1) 42,7 (30,3) Hjørring Angina / angina ækvivalent 33,5 (25,2) 41,1 (26,4) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 34,7 (11,0) 44,1 (13,9) Fremstilling af grafter / anatomi 18,0 (20,8) - Andet, inklusiv forskning 63,1 (81,6) 35,0 (15,0) Alle indikationer 34,9 (30,6) 40,9 (25,8) Hele VDH Angina / angina ækvivalent 18,4 (23,6) 21,1 (25,7) Hjertesvigt, klap- / aorta sygdom 15,4 (27,1) 12,8 (16,7) Fremstilling af grafter / anatomi 11,9 (22,3) 12,4 (26,5) Andet, inklusiv forskning 17,4 (30,8) 19,2 (30,7) Alle indikationer 17,9 (24,7) 20,5 (26,1) * Negative tider og tider > 365 dage kodet uoplyst, 102 tider i alt i ** En enkelt observation 33

34 Tabel Kontrastforbrug og strålebelastning, alle procedurer (n, median, P25-P75, interval, gennemsnit) Antal procedurer Median P25-P75 Interval Gennemsnit Kontrastforbrug, ml* Odense [90;90] [70;180] 93 Svendborg [107;108] [0;216] 107 Haderslev [55;70] [50;110] 63 Varde [63;75] [54;115] 70 Vejle [70;70] [0;140] 71 Silkeborg [60;80] [0;160] 71 Herning [60;75] [0;142] 65 Esbjerg [70;80] [0;217] 76 Skejby [70;70] [0;350] 71 Ålborg [65;65] [0;130] 64 Hjørring [70;70] [60;140] 73 Hele VDH [70;85] [0;350] 76 Strålebelastning** Odense [350;568] [34;3000] 566 Svendborg [211;374] [15;1922] 336 Haderslev [147;303] [25;2286] 276 Varde [653;1265] [61;1479] 907 Vejle [95;193] [11;2068] 158 Silkeborg [106;224] [13;2747] 199 Herning [84;249] [23;1354] 188 Esbjerg [124;284] [16;2629] 238 Skejby [138;298] [12;2581] 273 Ålborg [76;193] [12;1443] 169 Hjørring [88;300] [10;1854] 231 Hele VDH [120;321] [10;3000] 262 * 7 procedurer kodet "fortsætter med kontrastundersøgelse" og "0 ml kontrast" er kodet uoplyst ** Dosis længde produkt, mikrogray x cm Afdelingerne afviger fra hinanden ved begge parametre, p=0,0001 (Varde indgår ikke i statistik) 34

Årsrapport 2012. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2012. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 KAG, PCI, Hjerte-CT og Operationer Region Nord Region Midt Region Syddanmark Årsrapport Aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2011 Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 2011 KAG, PCI, Hjerte-CT og Operationer Region Nord Region Midt Region Syddanmark Årsrapport 2011 Aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2014 Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2014 Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 V til 31/12 KAG, PCI, hjerte-ct, renal denervering og operationer Region Nordjylland Region Midtjylland Region

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2005 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2005 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 1 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2008 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE JUNI 2015 ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE ELEKTIV PCI FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på,

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Forfattere: Søren Rasmussen, cand.scient.

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for PCI

Datasætsbeskrivelse for PCI Datasætsbeskrivelse for PCI Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hospitalskode Hospitalsnavn (DHR) Hospitalsnavn

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KAG

Datasætsbeskrivelse for KAG Datasætsbeskrivelse for KAG Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hospitalskode Hospitalsnavn (DHR) Hospitalsnavn

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen Syddansk Universitet - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Hjerteregister - årsberetning 2007 Abildstrøm, Steen; Andersen, Susan; Hvelplund, Anders; Rasmussen, Søren; Kruse, Marie

Dansk Hjerteregister - årsberetning 2007 Abildstrøm, Steen; Andersen, Susan; Hvelplund, Anders; Rasmussen, Søren; Kruse, Marie Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - årsberetning 2007 Abildstrøm, Steen; Andersen, Susan; Hvelplund, Anders; Rasmussen, Søren; Kruse, Marie Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet?

Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet? Årsmøde 2015 Middelfart Poul Erik Mortensen Afd. T OUH Perfusion og fremtiden! Hjertedatabaser hva ska vi mæ skidtet? Hvad er databaser? Hvad er databaser? Journaler Laboratorieskemaer Anæstesiskemaer

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF ISKÆMISK HJERTESYGDOM I DANMARK - KAG, PCI, BY-PASS- OG KLAPKIRURGI 2005 Diagnostik og behandling af iskæmisk hjertesygdom i Danmark KAG, PCI, by-pass- og klapkirurgi Udarbejdet

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 3: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi Dato: 29. april 2009 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Torsdag den 19. januar 2017 kl. 10.00 13.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Som opfølgning på en

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Lægmandsresume Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG

Lægmandsresume Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG Lægmandsresume Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne Koronar bypassoperation (CABG) er en veldokumenteret behandling af patienter med forsnævring eller tillukning af hjertets kranspulsårer.

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2010 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2010 Revisionspåtegning 16.december 2011 s bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere