Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Regnskabsmæssige forventninger til 2015 fastholdes uændrede Væsentlig fremdrift i pipelinen i 3. kvartal 2015: o Registreringsansøgning for lixisenatid (type 2-diabetes) i USA accepteret af FDA o LixiLan (type 2-diabetes) viste positive resultater i to fase III-studier, og Sanofi forventer at indsende en registreringsansøgning i USA i 4. kvartal 2015 og i EU i 1. kvartal 2016 o Ny langtidsvirkende GLP-2-analog, ZP1848, taget videre ind i fase II-udvikling til behandling af korttarmssyndrom o Den stabile glukagon-analog, ZP4207, viste positive resultater i et fase Ib flerdosis studie til kontrol af hypoglykæmi (for lavt blodsukker) København, 5. november 2015 Zealand Pharma A/S ( Zealand ) (CVR-nr ) (Nasdaq Copenhagen: ZEAL) meddeler et regnskabsmæssigt resultat som forventet for de første ni måneder af 2015, fra 1. januar til 30 september, samt at der i 3. kvartal 2015 er opnået og offentliggjort væsentlige milepæle for selskabets produkter og lægemiddelkandidater. Regnskabsmæssigt resultat for de første ni måneder af 2015 (sammenligningstal for samme periode 2014 er angivet i parentes) Lyxumia -licensindtægter: 20,5 mio. kr. (14,1), en stigning på 46% i forhold til samme periode sidste år Omsætning: 20,6 mio. kr. (147,5) Nettoresultat: -183,7 mio. kr. (-2,0) Likvidbeholdninger (pr. 30. september 2015): 453,9 mio. kr. (303,8) Zealand Pharma A/S 1/15

2 Resultat pr. aktie: -7,99 kr. (-0,09) Væsentlige produkt- og pipelinemæssige milepæle er opnået i 3. kvartal 2015 og perioden derefter Lixisenatid (Lyxumia ) Type 2-diabetes (Sanofi): I slutningen af september accepterede de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) Sanofis registreringsansøgning (NDA) for lixisenatid, hvilket var en vigtig milepæl i den regulatoriske evalueringsproces for dette produkt i USA. LixiLan (præmikset kombinationsprodukt af lixisenatid og insulin glargin (Lantus )) Type 2-diabetes (Sanofi): Sanofi offentliggjorde i september positive resultater fra LixiLan-L, der dermed er det andet fase IIIstudie med LixiLan, der har opfyldt det primære effektmål. Positive resultater fra det første fase III-studie, LixiLan-O, blev rapporteret i juli. På grundlag af resultaterne fra disse to studier er Sanofi på ved mod indsendelse af en registreringsansøgning for LixiLan i USA i 4. kvartal 2015 og i EU i 1. kvartal Danegaptid Reperfusionsskader i hjertet: I slutningen af august fuldendte Zealand optagelsen af 591 patienter med en akut blodprop i hjertet i sit fase II Proof-of-Concept-studie. Zealand forventer, at de første resultater fra studiet vil være tilgængelige i 1. kvartal ZP1848 Korttarmssyndrom: I midten af september offentliggjorde Zealand, at selskabet har taget sin nye, langtidsvirkende og stabile GLP-2-analog videre ind i klinisk fase II-udvikling. Indrullering og behandling af de første patienter er planlagt til 1. kvartal ZP4207 Stabil glukagon i flerdosis-anvendelse til behandling og kontrol af mild til moderat hypoglykæmi: I september offentliggjorde Zealand positive resultater fra et klinisk fase Ib-studie, som viste, at ZP4207 er sikkert og veltolereret efter gentagen dosering. Under samarbejdet med Boehringer Ingelheim omfattende et ikke-oplyst lægemiddelprojekt med relevans inden for kardiometaboliske sygdomme, udvalgte Boehringer Ingelheim i oktober en produktkandidat til præklinisk udvikling. Det medførte en milepælsbetaling til Zealand på 22,4 mio. kr. Da betalingen er forfaldet efter udgangen af 3. kvartal, har den ingen indvirkning på resultatet for de første ni måneder af I en kommentar til delårsrapporten udtaler Britt Meelby Jensen, adm. direktør i Zealand: I løbet af sidste kvartal har vi gjort yderligere væsentlige fremskridt på tværs af vores produktportefølje, hvilket har bidraget videre til en større gennemsigtighed og styrkelse af Zealands virksomhed. Vi glædes over, at FDA har accepteret modtagelsen af Sanofis registreringsansøgning for lixisenatid i USA, og at der er opnået positive resultater i de to fase III-studier med LixiLan til at understøtte Sanofis sigte mod at indsende en registreringsansøgning for dette produkt i USA inden udgangen af I overensstemmelse med vores strategiske fokus har vi sideløbende hermed udvidet og videreudviklet vores egen pipeline af lægemiddelkandidater. Vi har taget ZP1848 videre ind i klinisk fase II-udvikling til behandling af korttarmssyndrom, rapporteret positive resultater fra fase Ib-studiet med flerdosisversionen af vores stabile glukagon-analog, ZP4207, og fuldendt optagelsen af knap 600 patienter i vores fase II-studie med danegaptid. Med disse væsentlige fremskridt fortsætter vi vores udvikling hen imod en stigende værdiskabelse for patienter og aktionærer. Uændrede resultatforventninger til 2015 Zealands resultatforventninger til 2015 er uændrede i forhold til selskabets delårsrapport for 1. halvår Zealand Pharma A/S 2/15

3 Dette indeholder stigende licensindtægter fra Sanofis globale salg af lixisenatid (Lyxumia ) plus 155 mio. kr. i resultatbaserede milepælsbetalinger fra samarbejdspartnerne. Nettodriftsomkostningerne for 2015 forventes fortsat at ligge i den øvre ende af det udmeldte interval på mio. kr. Forventet nyhedsstrøm i resten af 2015 og 1. halvår kvt LixiLan: Planlagt indsendelse af en registreringsansøgning i USA (Sanofi) 1. halvår 2016 Lixisenatid: Rapporter om licensindtægter for 4. kvt og 1. kvt samt statusopdatering LixiLan: Planlagt indsendelse af en registreringsansøgning i EU (Sanofi) LixiLan: Præsentation af resultater fra LixiLan-O og LixiLan-L på en medicinsk konference Elsiglutid: Afslutning af dosisbestemmende fase II-studie Danegaptid: De første resultater fra fase II Proof-of-Concept-studie ZP1848: Starte behandlingen af de første patienter i et fase II Proof-of-Concept-studie ZP4207 (injektionspen): Igangsætte næste fase i den kliniske udvikling Samarbejde med Boehringer Ingelheim: Igangsætte præklinisk udvikling af ny glukagon/glp-1- lægemiddelkandidat til ugentlig dosering Finanskalender marts Helårsmeddelelse og årsrapport for april Ordinær generalforsamling 18. maj Delårsrapport for 1. kvartal august Delårsrapport for 1. halvår november Delårsrapport for de første ni måneder af 2016 Oplysninger om telekonference vedr. 3. kvartal 2015 Zealands ledelse afholder en telekonference i dag kl , hvor delårsrapporten for de første ni måneder af 2015 vil blive præsenteret med fokus på fremskridt i udviklingsporteføljen i 3. kvartal Britt Meelby Jensen, adm. direktør, Mats Blom, økonomidirektør, og Hanne Leth Hillman, direktør for IR og Kommunikation vil deltage i konferencen. Telekonferencen vil foregå på engelsk, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til selskabet. Telefonnummeret er Telefonkonferencen inklusive en tilhørende slide-præsentation kan følges direkte via audiocast (lydspor) fra følgende link: som også kan tilgås fra investorsektionen af Zealands hjemmeside( Deltagere i audiocastet anbefales at registrere sig ca. 10 min. før telefonkonferencen starter. Zealand Pharma A/S 3/15

4 For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Britt Meelby Jensen, adm. direktør Tlf.: , Hanne Leth Hillman, direktør for Investor Relations og Kommunikation Tlf , Om Zealand Pharma Zealand Pharma A/S (Nasdaq Copenhagen: ZEAL) ( Zealand ) er en biotekvirksomhed med en førende videnskabelig ekspertise i at omdanne peptider til ny medicin. Zealand har en voksende pipeline af fuldejede, nye specialist lægemiddelkandidater samt en portefølje af produkter og projekter under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn Healthcare og Boehringer Ingelheim. Zealand har opfundet lixisenatid, en prandial GLP-1 agonist til én gang daglig dosering til behandling af Type 2 diabetes. Produktet markedsføres globalt (ekskl. USA) som Lyxumia og er under regulatorisk evaluering i USA under en global licensaftale med Sanofi. For LixiLan, der er en kombination af lixisenatid og insulin glargin (Lantus ) i ét produkt, forventes der indleveret registreringsansøgning i 4. kvartal 2015 i USA og 1. kvartal 2016 i EU.. Pipelinen af produkter, som Zealand selv ejer helt, omfatter: Danegaptid i fase II-udvikling til forebyggelse af hjerteskader efter en akut blodprop, ZP1848 i fase II-udvikling til behandling af korttarmssyndrom, en stabil glukagonanalog, ZP4207, der indgår i to kliniske udviklingsprogrammer; som en enkeltdosis-injektionspen, der forberedes til næste udviklingstrin efter fase I til behandling af akut svær hypoglykæmi, og til flerdosis-brug, der evalueres for videre udvikling efter fase I til korrektion af mild til moderat hypoglykæmi, samt en række øvrige terapeutiske peptider i klinisk og præklinisk udvikling. Virksomheden har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om Zealands virksomhed og aktiviteter henvises til og du kan også følge os på Zealand Pharma A/S 4/15

5 Nøgletal for koncernen Tusinde kr RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Note Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Hele året Omsætning Royaltyomkostninger Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Skat Periodens resultat (efter skat) Periodens totalindkomst Resultat pr. aktie - aktuel (DKK) -2,23 0,75-7,99-0,09-2,87 Resultat pr. aktie - udvandet (DKK) -2,23 0,74-7,99-0,09-2, BALANCE 30. sep 30. sep 31. dec Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital ('000 aktier) Egenkapital i alt Egenkapital / aktiver andel 0,30 0,88 0,42 Royalty obligation PENGESTRØMME Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Hele året Afskrivninger Ændringer i driftskapitalen Køb af materielle anlægsaktiver Frit cash flow ANDET 30. sep 30. sep 31. dec Aktiekurs (DKK) 146,50 69,00 83,00 Markedsværdi (MDKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 2 6,79 13,97 11,17 Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktkandidater i klinisk udvikling (ultimo perioden) Produkter på markedet Noter: 1) Frit cash flow er beregnet som pengestrømme fra driftsaktivitet fratrukket investeringer i materielle anlægsaktiver. 2) Indre værdi pr. aktie er beregnet som egenkapital i alt divideret med totale antal aktier fratrukket egne aktier. 3) I maj 2015 offentliggjorde Zealand igangsættelsen af et klinisk udviklingsprogram med en flerdosis-version af sin stabile glukagonanalog, ZP4207. I september blev et nyt klinisk udviklingsprogram igangsat for ZP1848. Zealand Pharma A/S 5/15

6 Ledelsesberetning Produkter og pipeline Zealand har en bred og voksende portefølje af nye terapeutiske peptider, delvist under licenssamarbejder, hvor alle udviklings- og kommercielle omkostninger afholdes uden for Zealand, delvist fuldejede. Zealands første opfundne lægemiddel, lixisenatid til behandling af patienter med type 2-diabetes, markedsføres som Lyxumia globalt uden for USA af Sanofi, som også har indsendt registreringsansøgning for produktet i USA. Lægemiddelpipelinen tæller et produkt, der er på vej mod indsendelse til registrering, tre produkter i klinisk fase II-udvikling, tre produkter i klinisk fase I-udvikling samt en lang række prækliniske projekter. Udlicenserede produkter og projekter under samarbejde Højdepunkter og fremtidsudsigter Lixisenatide GLP-1-analog til behandling af type 2-diabetes: Markedsføres globalt uden for USA som Lyxumia og er under regulatorisk evaluering i USA (Sanofi) Lixisenatid (Lyxumia ) er tilgængeligt for patienter i mere end 40 lande uden for USA. Sanofi planlægger at lancere produktet i flere lande i de kommende kvartaler. I slutningen af september accepterede de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) registreringsansøgningen for lixisenatid i USA. Denne milepæl indledte den regulatoriske evalueringsproces, og der forventes en beslutning fra FDA i 3. kvartal LixiLan Præmikset enkeltinjektions-kombination af lixisenatid og insulin glargin (Lantus ) til behandling af type 2-diabetes: Forberedes mod indsendelse af registreringsansøgninger (Sanofi) Sanofi offentliggjorde i september positive resultater fra LixiLan-L, som er det andet fase III-studie med LixiLan, der opfylder det primære effektmål. I dette studie gav LixiLan en statistisk større sænkning af HbA1c-blodsukkeret (det tre måneders gennemsnitlige blodsukkerniveau) end insulin glargin (Lantus ) hos 736 patienter med type 2-diabetes. I juli blev rapporteret et positivt udfald af det første fase III-pivotalstudie, LixiLan-O, der viste, at at LixiLan i patienter med type 2-diabetes, som ikke i tilstrækkelig grad var i kontrol med metforminbehandling, gav et større fald i blodsukkeret (HbA1c) sammenlignet med behandling med henholdsvis lixisenatid og insulin glargin 100 enheder /ml alene. Efter de positive resultater fra både LixiLan-O og LixiLan-L er Sanofi nu i gang med at forberede registreringsansøgninger for LixiLan, som ventes indsendt i 4. kvartal 2015 i USA og i 1. kvartal 2016 i EU. Elsiglutid GLP-2-analog til behandling af kemoterapi-induceret diarré: I klinisk fase IIb-udvikling (Helsinn Healthcare) Optagelsen af patienter med tyktarmskræft i Helsinns igangværende dosisbestemmende fase IIb-studie forløber planmæssigt. Studiet forventes afsluttet i 1. halvår Zealand Pharma A/S 6/15

7 I slutningen af juni afsluttede Helsinn optagelsen af patienter med bryst- eller tarmkræft i et observationsstudie, som foretages i Europa og USA for at evaluere forekomsten og de kliniske konsekvenser af kemoterapi-induceret diarré. Resultaterne fra studiet forventes i 1. kvartal 2016 og vil potentielt blive anvendt til at udforme et pivotalt klinisk fase III-program for elsiglutid. Samarbejde med Boehringer Ingelheim Under licenssamarbejdet med Boehringer Ingelheim om nye dobbeltvirkende glukagon/glp-1-agonister til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme har Boehringer Ingelheim ændret fokus og besluttet at undersøge udviklingen af en ny peptidbaseret lægemiddelkandidat til én-gang-ugentlig behandling. Det næste udviklingstrin bliver opstarten af præklinisk udvikling og ikke igangsættelsen af klinisk udvikling som tidligere udmeldt. Den prækliniske udvikling af den nye udviklingskandidat ventes påbegyndt i 1. halvår Under den anden samarbejdsaftale, der dækker et ikke-oplyst peptid-lægemiddel-projekt på det kardiometaboliske område fra Zealands prækliniske pipeline, udvalgte Boehringer Ingelheim i oktober en udviklingskandidat, som nu vil blive taget ind i præklinisk udvikling. Som meddelt udløste denne milepæl en betaling på 22.4 mio. kr. til Zealand. Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater væsentlige begivenheder og fremtidsudsigter Danegaptid Lægemiddel med gap junction-modificerende egenskaber mod reperfusionsskader i hjertet: I klinisk fase IIb-udvikling I slutningen af august fuldendte Zealand optagelsen af 591 patienter med akut blodprop i hjertet til sit fase II Proof-of-Concept-studie. Studiet er forløbet yderst tilfredsstillende, og Zealand bekræfter forventningerne om, at studiet kan afsluttes før udgangen af 2015, og at de første resultater vil blive offentliggjort i 1. kvartal ZP1848 ny langtidsvirkende GLP-2-analog til behandling af korttarmssyndrom: I klinisk fase IIudvikling I september meddelte Zealand, at selskabet har taget sin langtidsvirkende GLP-2-analog, ZP1848, videre ind i klinisk fase II-udvikling til behandling af korttarmssyndrom. Korttarmssyndrom er en specialistindikation inden for mave-tarmsygdomme og et medicinsk område med et stort udækket behandlingsbehov, Igangsættelsen af fase II-udvikling med ZP1848 i korttarmssyndrom er et vigtigt skridt for Zealand i tråd med det strategiske fokus på at fremme og udbygge sin egen produktpipeline for øget værditilvækst. Det er planlagt, at de første patienter vil blive optaget og starte behandling i et dosisbestemmende Proofof-Concept-studie i 1. kvartal ZP Stabil glukagon som klar-til-brug -engangspen til behandling af svær diabeteshypoglykæmi: Forberedes til de næste kliniske studier efter fase I Det næste skridt er at indgå i en dialog med de regulatoriske myndigheder, FDA, i USA og opnå feedback på den planlagte videre udviklingsplan for ZP4207 til behandling af akut, svær hypoglykæmi. Efter interaktionen med FDA er det planen at indlede det næste kliniske studie med ZP4207 i 1. halvår Zealand Pharma A/S 7/15

8 ZP4207 Stabil glukagon flerdosis-version til behandling af mild til moderat hypoglykæmi hos diabetespatienter: Fase Ib-udvikling afsluttet I september meddelte Zealand positive resultater fra et fase Ib-studie, som viste, at ZP4207 var sikkert og veltolereret og kunne fremkalde et klinisk relevant blodsukkerrespons efter gentagen daglig dosering i raske frivillige. På baggrund af fase Ib-resultaterne videreudvikler Zealand planerne for de næste udviklingstrin for ZP4207 som flerdosis-version, herunder potentielt som komponent i et kunstigt bugspytkirtelsystem, til at korrigere lave blodsukkerniveauer hos patienter med type 1-diabetes. ZP2929 Dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonist til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme Zealand har foretaget yderligere understøttende prækliniske studier med ZP2929 og forventer at indgå i dialog med FDA i 1. halvår 2016 om det videre kliniske udviklingsprogram. Opdatering på Zealands voksende virksomhed og strategisk retning: Fra peptid til patient Tidligere denne uge udsendte Zealand en opdatering på sin voksende virksomhed og på selskabets strategiske retning imod accelereret værdiskabelse for patienter og selskabets aktionærer under overskriften Fra peptid til patient. Zealand er dedikeret til en balanceret vækststrategi, der tager udgangspunkt i fire fokusområder: 1) Videreudvikle og opbygge pipelinen af egne lægemidler: Fokus vil være på udvalgte egne lægemiddelkandidater, som Zealand har til hensigt selv at udvikle helt frem til registreringsfasen med finansiel støtte i en forventet voksende indtægtsstrøm fra virksomhedens udlicenserede portefølje i de kommende år. 2) Fokusere på specialsygdomme: Fremadrettet vil Zealand primært forfølge nye muligheder inden for specialsygdomme, hvor peptider har stor behandlingsmæssig relevans. 3) Bygge på en kombination af intern og ekstern innovation og fastholde en dynamisk og effektiv forsknings- og udviklingsorganisation: Vedvarende udvidelser af pipelinen forventes fremadrettet at bygge på Zealands validerede og førende ekspertise i at skabe ny medicin baseret på peptider i en kombination med udefrakommende innovation. 4) Forstærke vækstmulighederne via partnerskaber med mindre fokus på fuld udlicensering: Søge fuld udlicensering af aktiver, der ligger uden for Zealands fokusområde, mens der for den øvrige del af virksomhedens aktiviteter og produkter i stigende grad vil blive satset på strategiske partnerskaber fra den tidlige forskning og udvikling frem til kommercialisering. Opdateringen på virksomhedsstatus og strategi blev også givet af adm. direktør Britt Meelby Jensen på en kapitalmarkedsdag, som Zealand afholdt tirsdag, 3. november denne uge i New York, USA. Slidepræsentationerne fra arrangementet kan tilgås på virksomhedens hjemmeside, hvor en båndet lydoptagelse fra dagen også vil blive gjort tilgængelig. Onsdag 18. november 2015 fra kl (frokost fra kl ) til afholder Zealand også en kapitalmarkedsdag i Danmark på selskabets adresse i Glostrup, København. Dette arrangement vil have en dagsorden tilsvarende den for mødet i New York. Zealand Pharma A/S 8/15

9 For tilmelding til at deltage i kapitalmarkedsdagen på Zealand, kontakt venligst: Executive Assistant Annette Boring Kjær på Zealand Pharma A/S 9/15

10 Regnskabsberetning (Sammenligningstal for samme periode i 2014 er vist i parentes) Resultatopgørelse Nettoresultatet for de første ni måneder af 2015 blev et underskud på 183,7 mio. kr. mod et underskud på 2,0 mio. kr. i samme periode af Det lavere nettoresultat er hovedsageligt en konsekvens af milepælsbetalinger modtaget af Zealand i de første ni måneder af 2014 under licensaftalerne med Sanofi, Boehringer Ingelheim og Helsinn, mens der ikke er modtaget milepælsbetalinger i samme periode i Endvidere var nettodriftsomkostningerne højere i de første ni måneder af 2015 sammenlignet med samme periode i 2014, hvilket primært skyldes et højere aktivitetsniveau i klinisk udvikling samt engangsomkostninger til fratrædelsesgodtgørelser. Omsætning Zealand havde licensindtægter på 20,5 mio. kr. (14,1) fra Sanofis salg af Lyxumia i de første ni måneder af 2015, svarende til en stigning på 46 % i forhold til samme periode sidste år. Zealand modtog i de første ni måneder af 2015 en mindre licensbetaling fra Helsinn på 0,1 mio. kr. I samme periode i 2014 modtog Zealand milepælsbetalinger på 133,4 mio. kr. fra Sanofi, Boehringer Ingelheim og Helsinn. Den samlede omsætning udgjorde i de første ni måneder af ,6 mio. kr. (147,5). Royaltyomkostninger Royaltyomkostninger for de første ni måneder af 2015 udgjorde 2,7 mio. kr. (12,9). Royaltyomkostningerne er betalinger fra Zealand til tredjemand baseret på licensbetalinger modtaget for Lyxumia. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostningerne i de første ni måneder af året udgjorde 159,0 mio. kr. (122,0), svarende til forventningerne. Stigningen på 37,0 mio. kr. sammenlignet med 2014 skyldes primært øgede udviklingsomkostninger på 17,0 mio. kr., fratrædelsesomkostninger i forbindelse med ændringer i ledelsen på 6,7 mio.kr. og udgifter på 12,1 mio. kr. uden likviditetseffekt relateret til tildeling af warrants. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgjorde i de første ni måneder af ,0 mio. kr. (20,6). Stigningen er primært en konsekvens af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med ændringer i ledelsen og udgifter uden likviditetseffekt relateret til tildeling af warrants samt højere IT-omkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde i de første ni måneder af ,8 mio. kr. (2,4). Andre driftsindtægter består hovedsageligt af finansiering af udgifterne til forskning under samarbejdet med Boehringer Ingelheim. Resultat af primær drift Nettoresultatet for de første ni måneder af 2015 var et underskud på 158,3 mio. kr. (underskud på 5,6). Finansielle poster Finansielle poster består af renteudgifter på obligationsfinansieringen, amortisering af omkostningerne i forbindelse med obligationsfinansieringen, renteindtægter, bankgebyrer og reguleringer baseret på valutakursudsving. De finansielle poster for de første ni måneder af 2015 beløb sig til -28,9 mio. kr. (2,3). Resultat af ordinær drift før skat Periodens resultat af ordinær drift før skat udgjorde -187,2 mio. kr. (-3,3). Zealand Pharma A/S 10/15

11 Skat af ordinært resultat Med et negativt resultat af ordinær drift før skat i de første ni måneder af 2015 og resultatforventninger, der peger på et negativt resultat for hele året, forventer Zealand at være berettiget til at modtage op til 5,9 mio. kr. i skattegodtgørelse for 2015, hvoraf 3,6 mio. kr. (1,3) er medtaget som indtægt i perioden. Der er ikke indregnet udskudte skatteaktiver i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan udnyttes på et senere tidspunkt. Periodens resultat og totalindkomst Resultatet for de første ni måneder af 2015 udgjorde -183,7 mio. kr. (-2,0). Egenkapital Ved periodens slutning udgjorde egenkapitalen 159,4 mio. kr. (316,2), svarende til en egenkapitalandel på 30 % (88). Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt laboratorieudstyr for perioden udgjorde 3,3 mio. kr. (2,9). Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde -179,8 mio. kr. (-5,5), og pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,3 mio. kr. (21,4), hvoraf 0,0 mio. kr. (24,4) kan henføres til salg af værdipapirer. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 72,6 mio. kr. (0,0) vedrørende udnyttelse af warrants. De samlede pengestrømme i de første ni måneder af 2015 udgjorde -110,4 mio. kr. (15,9). Likvide midler og værdipapirer Pr. 30. september 2015 udgjorde Zealands beholdning af likvide midler og værdipapirer 453,9 mio. kr. (303,8). Stigningen skyldes primært obligationsfinansieringen, som blev udstedt i december 2014, og som tilførte selskabet 272,2 mio. kr. Regnskabsmæssige højdepunkter i 3. kvartal 2015 Omsætningen i 3. kvartal 2015 udgjorde 7,2 mio. kr. (58,2), hvoraf 7,1 mio. kr. (6,0) vedrører licensindtægter fra Sanofis kommercielle salg af Lyxumia. Dette var en stigning på 18 % i forhold til samme periode sidste år. De samlede driftsomkostninger udgjorde 53,6 mio. kr. (45,7). Stigningen på 7,9 mio. kr. kan primært henføres til øgede udviklingsomkostninger på 6,2 mio. kr. Nettoresultatet for 3. kvartal udgjorde -51,3 mio. kr. (16,9). Resultatforventninger til 2015 Zealands resultatforventninger til 2015 er uændrede i forhold til selskabets delårsrapport for 1. halvår Dette indeholder stigende licensindtægter fra Sanofis globale salg af lixisenatid (Lyxumia ) plus 155 mio. kr. fra resultatbaserede milepælsbetalinger fra samarbejdspartnerne. Nettodriftsomkostningerne for 2015 forventes fortsat at ligge i den øvre ende af det udmeldte interval på mio. kr. Zealand Pharma A/S 11/15

12 Begivenheder efter periodens slutning I oktober 2015 modtog Zealand en milepælsbetaling på 22,4 mio. kr. vedrørende udvælgelsen af en lægemiddelkandidat til præklinisk udvikling under vores samarbejde med Boehringer Ingelheim på det kardiometaboliske sygdomsområde. Det biologiske behandlingsmål (target) for projektet oplyses ikke. Risikofaktorer Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder forventninger omkring fremtidige omkostninger som forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle er uden for Zealand Pharmas kontrol, kan medføre, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, f.eks. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder juridiske forhold, videnskabelige og kliniske resultater, valutakursudsving mv. En mere udførlig beskrivelse af risikofaktorer findes i selskabets årsrapport for 2014 under Risikostyring og intern kontrol. Zealand Pharma A/S 12/15

13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015 for Zealand Pharma A/S. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Rapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i de første ni måneder af 2015, og der henvises til selskabets årsrapport for 2014 for en mere detaljeret beskrivelse af regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og den finansielle stilling samt beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 5. november 2015 Direktion Britt Meelby Jensen Adm. direktør Mats Blom Økonomidirektør Bestyrelse Martin Nicklasson Rosemary Crane Catherine Moukheibir Formand Næstformand Alain Munoz Peter Benson Michael Owen Christian Thorkildsen Helle Størum Jens Peter Stenvang Zealand Pharma A/S 13/15

14 Financial statements KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE (DKK '000) Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Hele året Omsætning Royalty omkostninger Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomst for perioden Resultat pr. aktie - aktuel (DKK) -2,23 0,75-7,99-0,09-2,87 Resultat pr. aktie - udvandet (DKK) -2,23 0,74-7,99-0,09-2,87 KONSOLIDERET BALANCE (DKK '000) Note 30. sep 30. sep 31. dec AKTIVER Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Igangværende investeringer Deposita Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Andre debitorer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Note 1: Periodeafgrænsningsposter består af hensatte royalty licensindtægter på 7,1 mio. kr., forventet skattegodtgørelse på 9,8 mio. kr. og modtaget finansiering fra vores partner Boehringer Ingelheim og Helmsley Charitable Trust på i alt 6,4 mio. kr., kombineret med periodiserede omkostninger relateret til obligationsfinansieringen på 29,8 mio. kr. og øvrige periodiserede omkostninger på 2,8 mio. kr. Zealand Pharma A/S 14/15

15 KONSOLIDERET BALANCE (DKK '000) 30. sep 30. sep 31. dec PASSIVER Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Royalty obligation Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Royalty obligation Forudbetalinger fra kunder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Aktie Overført EGENKAPITALOPGØRELSE (DKK '000) kapital resultat I alt Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse Kursregulering Totalindkomst for perioden Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Totalindkomst for perioden Egenkapital 30. september Ændringer i aktiekapital Aktiekapital 1. januar Kapitalforhøjelse, 21. marts Kapitalforhøjelse, 11. april Kapitalforhøjelse, 2. juni Kapitalforhøjelse, 20. juni Kapitalforhøjelse, 8. september Kapitalforhøjelse, 26. september Aktiekapital 30. september Zealand Pharma A/S 15/15

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Hanne Leth Hillman, the 8th of April 2016 Vi starter Q&A kl. 13. Hej Britt og Hanne, Er I online? ja Velkommen til CEO Britt Meelbye og IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere