HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Husordenen er et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealer i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og foregå med et godt eksempel. Det er lejerne selv, der gennem huslejen skal betale reparationer og istandsættelser. Beboernes og afdelingsbestyrelsens pligter Afdelingsbestyrelsen har som en af sine opgaver at sørge for at denne husorden overholdes. Det er enhver beboers pligt at overholde de henstillinger og regler, der er vedtaget på årsmødet samt i øvrigt gældende lovgivninger. Uoverensstemmelser mellem afdelingsbestyrelsen og de enkelte lejere kan indankes for boligselskabet. I DIN LEJLIGHED GÆLDER FØLGENDE: Altaner Det er ikke tilladt at opsætte blomsterkasser udvendigt. Der må kun opsættes sol og vindafskærmninger godkendt at boligselskabet. Tørring af tøj og udluftning af sengetøj kan foregå på altanen, men det bør ske således, at det ikke kan ses fra anlæg eller gade. DER MÅ IKKE GRILLES PÅ ALTANEN. Antenner Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med korrekte stik og kabler. Der må kun opsættes udvendige antenner og paraboler efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Renovation I afdelingen har vi øer med containere til dagrenovation. Disse må ikke benyttes til nogen former for glas, papir, ikke brandbart affald, maling, kemikalier, medicinrester, olie og batterier. Glascontainere er opstillet ved Lindevænget 17 og Præstevænget 27. Papircontainere samme sted som glascontainere. Stor container ved Lindevænget 62 er kun til brandbart affald. Ingen jern, hårde hvidevarer, møbler, madrasser samt genstande over 1 meter. Maling, olie, kemikalierester, batterier, møbler, hårde hvidevarer og madrasser afleveres på genbrugsstationen, Energivej 44, der har åbent hver dag kl Medicinrester afleveres på apoteket.

2 Bad og toilet Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl For at undgå tilstopning af afløbsrør må der ikke kastes bleer, vat, avispapir o.lign. i toilet og afløb. Overtrædelse kan medføre erstatningskrav. Rensning af afløbsrør og kloak er både besværligt og bekosteligt. DET ER IKKE TILLADT AT HOLDE HUSDYR I AFDELINGEN. Symaskiner o.lign. maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Boremaskiner må benyttes: Hverdage mellem kl og lørdage mellem kl PÅ SØN- OG HELLIGDAGE MÅ INGEN FORM FOR BORING ELLER BANKEN FINDE STED. Benyttelse af stereoanlæg, radio, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene nattetimer bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig nøje ind i brugen af disse. Vedligeholdelse af komfur, el-kontakter m.m. afholdes af afdelingen, men for skader, som måtte være forvoldt af forkert betjening eller misbrug, hæfter lejeren selv. De enkelte lejere hæfter selv for den indvendige vedligeholdelse se det udførlige ved ligeholdelsesreglement, du har fået ved indflytningen. Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Defekter skal hurtigt anmeldes til varmemesteren. Vedligeholdelse og reparation af vandhaner og cisterner afholdes af afdelingen, undtaget misbrug og vold. Vinduer Der må ikke bores, skrues eller sømmes i plastkarme og rammer. Ophængning af gardiner skal ske i tilstødende lysninger. Modvirkning af dugdannelse på vinduesglas opnås ved en korrekt udluftning, som foretages ved at skaffe gennemtræk i 5 10 minutter et par gange i døgnet. Endvidere er tør luft billigere at opvarme, modsat en stadig opvarmning af den fugtige luft i rummet. Der bør sikres en cirkulation af rumluft hen mod ruden, så glasset så vidt muligt kan blive ensartet opvarmet. Såfremt der skulle opstå utætheder, punkterede ruder elle lignende, kontakt varmemesteen. 2

3 Skader, forvoldt af lejer eller dennes gæster, på glas i døre og vinduer i lejlighed, trapperum og kælder betales af lejer eller dennes glasforsikring. Leje af beboerlokalet Lindevænget 56, kld. Enhver beboer kan leje lokalet til afholdelse af egne fester o.lign. Lejeaftalen kan ikke overdrages til tredjemand, og det er en forudsætning, at lejeren er til stede under hele arrangementet og har det fulde ansvar for deltagernes handlinger. Lejeaftalen gælder, når intet andet er aftalt, fra kl til efterfølgende dag kl Ved lejeaftalens udløb skal lokalet afleveres i rengjort stand. Eventuelle skader på lokalet udbedres på afdelingens foranledning for lejers regning. Manglende eller ituslået inventar og service erstattes af lejeren og fratrækkes i depositum, før dette udbetales. Konstateres mangelfuld rengøring af lokalet, vil afdelingen foranstalte dette for lejers regning. AL MUSIK SKAL OPHØRE SENEST KL LOKALET SKAL VÆRE FORLADT SENEST KL DØREN TIL OPGANG OG KÆLDER SKAL HOLDES LUKKET. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre, at lejeren ikke kan leje lokalet mere. Reservering og betaling for leje af lokalet er p.t. 500,-. Depositum p.t. 500,- skal ske til varmemesteren i dennes kontortid, hvor der også kan bestilles flaghejsning. Det er muligt at låne lokalet til aktiviteter. Kravet er, at det er åbent for alle beboere. Det skal bemærkes, at leje går forud for lån. Vaskeri Lindevænget 52 Til reservation af vasketur benyttes det udleverede vaskekort forsynet med dit lejlighedsnummer. Reservation foretages på tavlen i vaskeriet eller online fra egen computer. Bortkommer vaskekortet, kan nyt kort bestilles hos varmemesteren. Nyt vaskekort koster kr. 150,-. Vasketure daglig: 1. tur kl tur kl tur kl tur kl tur kl LØR-, SØN- OG HELLIGDAGE ER DET IKKE TILLADT AT VASKE FØR KL Der er 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler til rådighed ved bestilt vasketur. Strygerullen er fælles for begge vasketure. Betaling for brug af maskinerne er anført på styretavlen Hvis den bestilte vasketur ikke er taget i brug efter en halv time, kan maskinerne benyttes af andre beboere. Der findes tørrerum i Lindevænget 44, 50, 56, 62 og Præstevænget 19 og 23. 3

4 På udearealer gælder følgende: Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Bliver der konstateret ødelæggelser eller hærværk, vil regningen for reparation blive fremsendt til skadevolderne. Leg og boldspil er ikke tilladt på trapper, i kældre og andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles i opgange, under trapper eller foran indgangspartier eller således, at de kan være til gene for andre, herunder rengøringspersonalet, men henstilles på de pladser, der er beregnet hertil. Af hensyn til sikkerheden er cykling og knallertkørsel ikke tilladt på stier og fortove. DER MÅ KUN KØRES MED HØJEST 15 KM/T PÅ BOLIGVEJENE. Parkering må kun ske i de afmærkede båse, således at til- og frakørsel ikke hindres for andre. Campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer og køretøjer over 3500 kg. må ikke henstilles i boligområdet. Græsplæner er ikke kun til pynt, men er beregnet til benyttelse. Der henstilles dog til, at man tager hensyn og rydder op efter sig. AF HENSYN TIL ROTTER, MUS OG VILDE KATTE ER DET IKKE TILLADT AT UDLÆGGE/UDKASTE FODER. Vi hjælper dig gerne Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren eller teknisk afdeling i boligselskabet. De træffes i deres kontortid og er til disposition for beboerne. Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Telefon Kontortid: Hverdage , torsdag tillige , lørdag lukket Du er også velkommen til at henvende dig til afdelingsbestyrelsen i beboerlokalet Lindevænget 46, kld. den første tirsdag i hver måned kl , undtagen i januar, juli og august. VAGTORDNING UDEN FOR NORMAL ARBEJDSTID PÅ TELEFON Der må kun ringes på ovenstående nummer ved akutte skader som f.eks. rørsprængninger eller totalt el svigt. Dryppende vandhaner, tilstoppede vaske og andet må vente til førstkommende normale arbejdsdag. 4

5 Vis hensyn, vi er alle naboer Hils på naboen Hils på gårdmanden Pas på hinanden Pas på børnene, når de leger Pas på vore grønne arealer 5 5

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere