PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?"

Transkript

1 PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Dansk Selskab For Sygeplejeforskning

2 Dansk Selskab For Sygeplejeforskning PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? KÆRE KONFERENCEDELTAGER Velkommen til Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings årlige konference. Vi ser frem til at høre spændende indlæg fra de inviterede hovedtalere og under parallelsessionerne og sammen diskutere praksisnær forskning under paneldiskussionen. Det er en stor glæde, at så mange har indsendt abstracts, og at alle har indvilliget i at præsentere deres forskning ved oplæg under de parallelle sessioner. Det er håbet, at vi alle efter dagens konference går herfra, inspireret til at fortsætte diskussionen om vilkår og muligheder for praksisnær forskning. Med venlig hilsen Konference udvalget Hanna Konradsen, Forskningsleder, ph.d., Gentofte Hospital Kirsten Szöts, ph.d.-studerende, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital Elizabeth Rosted, Forsker i klinisk sygepleje, ph.d., Medicinsk afdeling, Amager Hospital Tak til det videnskabelige panel Connie Bøttcher Bertelsen,Klinisk sygeplejespecialist og post.doc., cand.cur., ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus Hanne Agerskov, Forskningssygeplejerske,Cand.Scient.San., ph.d.-studerende, Nyremedicinsk afdeling Y, Odense Universitetshospital. Helen Schultz,Udviklingssygeplejerske, ph.d., Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. Lone Birgitte Skov Jensen,M.E.d, cand.cur., ph.d.-studerende 2 PRAKSISNÆR FORSKNING

3 PROGRAM 8.30 Registrering og kaffe/the 9.30 Velkomst 9.45 Lokal erfaring sentral kunnskap? Om kunnskapsdannelse i praktiske settinger. Professor Jan Kåre Hummelvoll Noget for noget : En forskers erfaringer med og refleksioner over praksisnær forskning. Professor Kirsten Lomborg Pause Parallelsessioner En etnografisk undersøgelse af patient-compliance ved anvendelse af ilt-sut som administrationsmåde for ilt-terapi til det lille nyopererede barn i en del af opvågningsfasen efter generel anæstesi Rikke Hessing Simonsen. Signe Bjørn. Anæstesiologisk Afdeling Nord, Klinik Kvinde-Barn & Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital. Per Thorgaard. Kvalitet og Plan, Aalborg Universitetshospital. Bodil Steen Rasmussen. Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital. Erik Elgaard Sørensen. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Kom indenfor Helle! - et antropologisk studie af forældreskab efter præmaturiet Haslund, Aalborg Universitetshospital, Klinik Kvinde-Barn Urinvejskirurgi, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Decision-making in multifaceted osteoporosis group education Jensen, Annesofie L. Medicinisk Endokrinologisk afdeling THG, Aarhus Universitetshospital. Wind, Gitte. Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Langdahl, Bente L. Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk Endokrinologisk Afdeling THG, Aarhus Universitetshospital. Lomborg, Kirsten. Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital. Patient-sygeplejerske interaktion under fast-track kirurgisk behandling. Et etnografisk studie Uhrenfeldt, Lisbeth. Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aalborg Universitet. Høybye, Terp Mette. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospital Silkeborg Kom bare tæt på Paasch, Bettina Sletten. University College Nordjylland Frokost Parallelsessioner Patients experiences living with premature ejaculation Anette Højer Mikkelsen. Sexological center, Aalborg University Hospital. Birgitte Schantz Laursen. Sexological center, Aalborg University Hospital and Department of Clinical Medicine, Aalborg University Understanding young people s barriers to STD screening and meeting their needs: a focus group study Trettin, Bettina, Steensgaard, Anette. Hudafdelingen I og Allergicentret, Odense Universitetshospital.Vestergaard, Tine Tvivl og utryghed hos reumatologiske patienter Bay, Laila Twisttmann. Reumatologisk afdeling, OUH Aagaard, Hanne. Sektion for sygepleje, Århus Universitet Perioperativ akupressur med Sea-Band. Effekt på postoperativ kvalme og opkastning. Et randomiseret studie Thorn, Hrønn. Tobiassen, Mette. Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens. Uhrenfeldt, Lisbeth. Forskningsenheden og Aarhus Universitet, Hospitalsenheden Horsens og Institut for Medicin og teknologi, Aalborg Universitet Patienten i Front Forskning i Centrum. Et forskningsprogram med fokus på patient- og pårørende inddragelse Erik Elgaard Sørensen. Kathrine Hoffmann Kusk. Birgitte Schantz Laursen. Mette Grønkjær. Charlotte Bjørnes. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital Benspænd og faglig udvikling: En kvalitativ undersøgelse af plejepersonalets oplevelser af faglig udvikling Mark, Edith. Klinik Medicin/Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital. Nielsen, Gitte. University College Nordjylland, Hjørring. Fathers needs as parents and as men during the hospitalization of their preterm born child Nørgaard, Betty. Børneafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding. Ammentrop, Jette. Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt. Kofoed, Poul-Erik. Børneafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding. Fenger-Grøn, Jesper. Børneafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding. Johannessen, Helle. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Interdisciplinært ekspertambulatorium for patienter med atrieflimren (AF-klinik) Thrysøe, Lars. Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital Ethical challenges when interviewing close relatives together A comprehensive review Barbara Voltelen. SDU, Enheden for Sygeplejeforskning og University College Lillebælt.Hanne Konradsen. Gentofte Universitets Hospital.Birte Østergaard. SDU, Enheden for Sygeplejeforskning Researching and implementing network focused nursing in services for patients with primary brain tumours and their families a participatory action research project Pia Riis Olsen. Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hanne Simonsen, Charlotte Delmar Aktionsforskerens rolle i krydsfeltet mellem nærhed og distance Susanne Winther Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Idéklinikken, Forskningens hus Research near to practise - When development and implementation goes hand in hand Seibæk, Lene. Aarhus University Hospital Kaffe/the Paneldiskussion Chair Birte Østergaard. I panelet Forskningsleder Erik Elgaard, Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Post. Doc. Thora Thomsen Afslutning Farvel PRAKSISNÆR FORSKNING 3

4 ABSTRACT Patients experiences living with premature ejaculation Anette Højer Mikkelsen.Sexological center, Aalborg University Hospital. Birgitte Schantz Laursen.Sexological center, Aalborg University Hospital and Department of Clinical Medicine, Aalborg University Background: Premature ejaculation (PE) is defined as persistent or recurrent ejaculation with minimal sexual stimulation before, on, or shortly after penetration and before the person wishes it, with the disturbance causing marked distress or interpersonal difficulty according to The diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Premature ejaculation is the most common male sexual complaint affecting approximately 20% of all men, and can be caused by genetic disposition, various conditions, disturbed level of neurotransmitters or male sex hormone. The problem is often associated with a range of negative psychological effects including anxiety, depression, distress, lower levels of sexual performance and satisfaction both in men and their female partners. PE can influence the feeling of masculinity, the sense of self-esteem and concerns about the partner s lack of enjoying intercourse and maybe the lack of orgasm.the quality of a relationship is often impacted by a lacking feeling of inti-macy in the sex life, poor communication and the accompanying feeling of frustration. Purpose: The purpose of this study is to contribute to a better understanding of how men experience living with premature ejaculation and how it influences their masculinity, sexuality, relationship, partner and quality of life. An understanding that can improve the sexological counseling to this patient group. Method: The study will be conducted within a phenomenological-hermeneutic framework and the empiric material will be collected through qualitative interviews. Based on Ricouers ideas of text interpretation the interviews will be prepared through the naïve reading, structure analysis and critical interpretation and discussion. Findings: Ultimo PRAKSISNÆR FORSKNING Understanding young people s barriers to STD screening and meeting their needs: a focus group study Trettin, Bettina, Steensgaard, Anette. Hudafdelingen I og Allergicentret, Odense Universitetshospital. Vestergaard, Tine Background: Chlamydia is the most common bacterial sexually transmitted disease (STD) in adolescents, and may have severe consequences such as pelvic infections, cervical cancer and infertility if left untreated. Studies have determined that young people have several barriers towards getting tested for STD. Aim: This study seeks not only to address the barriers to STD testing, but also to understand them and thereby improve the quality in nursing care in an outpatient clinic. Method: The study uses a phenomenological, her-meneutical approach through qualitative interviews. Four focus groups with a total of 22 participants in the age between years were conducted for this study. Findings: Throughout the data analysis process, inspired by the French philosopher Paul Ricoeur, three main themes occurred: 1) Barriers towards testing, 2) wish of detachment versus lack of knowledge 3) making testing an ordinary thing. Conclusion: Testing for STD is still associated with stigmatization and our findings indicate that testing for STD should undergo normalization. At the same time health care providers face a major challenge in advising young people due to the lack of knowledge and the fear of being reprimanded. None of the participants were aware of our clinic. Implications for practice: Changes were made in the outpatient clinic to consider the needs of the young people. Research near to practise - When development and implementation goes hand in hand Seibæk, Lene. Aarhus University Hospital Background: In a study of health and coping in women with ovarian cancer, a preoperative supportive care programme was developed and tested. Via transforming the time before surgery from a period of waiting towards a period of preparing, the programme initiated preoperative optimization and early rehabilitation. Method: The preoperative supportive care programme was developed, implemented, and tested by a group of nurses who were specialised in care, management, documentation, and implementation. This programme constituted a complex intervention as it consisted of lean methodology in clinical pathways, physical care, and psychosocial support. Results: In the preclinical phase, variations of the programme were

5 discussed and tested. Subsequently a final version was tested in the local setting, with special focus on its feasibility and replication. The nurses implemented the programme by either delivering it themselves or by supervising colleagues, according to written guidelines. Furthermore, the researcher visited the ward on a daily basis and held regular meetings with the clinical pathway coordinator. In the out-patient clinic, the programme caused alterations in the organisation; this was tolerated during the test phase, but had to be addressed before final implementation could take place. Conclusions: Practise oriented research constitutes an integral part in developing and implementing complex clinical interventions. Due to increased ownership the implementation starts during the study period. The clinical staff is offered the possibility to develop clinical their practise and become aquatinted with basic research methodology. Kom bare tæt på Paasch, Bettina Sletten. University College Nordjylland Dette ph.d.-studie har til formål at undersøge mobile telefoners betydning for sygeplejepraksis. Formålet undersøges fra et ethnomethodologisk perspektiv med Nexus Analyse som metodologisk ramme. Studiets data består af ca. 120 timers videooptagelser af sygeplejerskers arbejde på en dansk sygehusafdeling. Sygeplejepraksis udøves på såvel universelt niveau som situationsbestemt niveau, hvor mening og handling konstrueres i den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt at udforske sygeplejerskers praksisser adskilte fra den konkrete situation, men fordrer praksisnær forskning. I dette studie gjorde forskerens egen baggrund som sygeplejerske det muligt, at blive draget tæt ind til sygeplejerskernes sociale handlinger og interaktioner med patienterne, og filme disse. Videooptagelserne kan dokumentere sygeplejerskers ekspertise ved f.eks. at vise, hvordan de bruger deres krop til at sanse og vurdere patientens tilstand, eller hvordan de kontinuerligt er opmærksomme på andre mulige relevante handlingskrævende input i deres omgivelser. Dataindsamlingen stillede store krav til forskerens dømmekraft og situerede etik i de konkrete situationer, men nærheden til situationerne er med til at sikre studiets videnskabelige kvalitet, ved at rodfæste analysen af sygeplejerskers praksis i empiriske data. Praksisnær forskning som denne kan ikke alene anvendes af praksis til at skabe viden om, hvordan det er muligt, at understøtte de praksisser der er en forudsætning for høj kvalitet i patientbehandling og pleje. Den kan også bidrage med udforskning af videnskabelige begreber og teorier, som gennem metodologisk analyse af de empiriske data udfoldes og nuanceres yderligere. Praksisnær forskning tæt på konkrete situationer kan i dette perspektiv bidrage med både vigtig og unik viden. Patient-sygeplejerske interaktion under fast-track kirurgisk behandling. Et etnografisk studie Uhrenfeldt, Lisbeth. Sundhedsvidenskabeligt fakul-tet, Aalborg Universitet. Høybye, Terp Mette. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospital Silkeborg Baggrund: At være indlagt som patient på et hospital er en udfordring. Savnet af de pårørende, af de daglige rutiner og egne omgivelser. Når patienten samtidig har smerter og bekymringer grundet en kræftdiagnose øges belastningen. At være kirurgisk patient kan betyde fra nogle timer til flere dages ophold på hospitalet, men uanset er der indeholdt en række oplevelser af overgange gennem kontakten til sygepleje personalet og udfordringer fra den aktuelle behandling. Det korte møde giver nye udfordringer af sygeplejerskens evne til at møde patienten omsorgsfuldt, med øje for patientens sikkerhed. I studiet undersøges hvordan indlagte patienters velvære påvirkes af den interaktion de har med sygeplejepersonalet under et kort behandlingsforløb på en kirurgisk afdeling. Metode: Det kvalitative etnografisk inspirerede studie foregik gennem tre måneder i 2013 på en dansk offentligt drevet kirurgisk 44 sengeafdeling. Indenfor tidsrummet 8-20 fulgte LU hver af de ni patienter, der havde givet samtykke hertil. Omdrejningspunktet for observationerne var deres interaktion med sygeplejepersonalet. Deltagerobservationerne bestod dels af lange tavse iagttagelser, dels af ustrukturerede samtaler og fælles fortolkning af de oplevelser patienterne fortalte om. Undervejs ledsagede forskeren den enkelte patient på gåture på afdelingen og foretog madservering. Alle deltagerne var udvalgt af afdelingssygeplejersken efter forskernes kriterier. Resultater: Vi identificerede to kernetematikker i interaktionen mellem patient og sygeplejepersonale fra patientens perspektiv: Velvære et spørgsmål om perspektiv og Velvære og sårbarhed, samt et tredje tema fra både sygeplejepersonalets og patientens perspektiv: Personalebemandingens betydning for interaktionen Konklusion/implikation for praksis: Ved fremlæggelsen af præsentationen er konklusion og implikationer for praksis udarbejdet. PRAKSISNÆR FORSKNING 5

6 Decision-making in multifaceted osteoporosis group education Jensen, Annesofie L. Medicinisk Endokrinologisk afdeling THG, Aarhus Universitetshospital. Wind, Gitte. Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet. Langdahl, Bente L. Institut for Klinisk Medicin - Medicinsk Endokrinologisk Afdeling THG, Aarhus Uni-versitetshospital. Lomborg, Kirsten. Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital. Introduction: For patients with chronic diseases like osteoporosis, self-care decision-making is an on-going challenge involving medical treatments and the complexity of activities related to the patients daily life. Disease specific group education (GE) may be one way of supporting patients in the decision-making process, but we currently know little about how attending GE effects patients decision-making. Aim: To explore multifaceted GE with focus on its impact on patients decision-making in regard to both treatment options and lifestyle changes. Methods: Fourteen women and three men diagnosed with osteoporosis participated. An interpretive description design using ethnographic field study was applied. Data consisted of participant observation during GE and individual semi-structured interviews. Result: Attending GE had an impact on participants decisionmaking, because participants changed their understanding of how to implement lifestyle changes that are more beneficial to their bone health. During GE, teachers and patients expressed evidencebased knowledge and personal experiences and preferences, respectively, leading to a two-way exchange of information and deliberation about the recommendations. The interaction led to advice regarding the management of osteoporosis and healthy decision-making. Still, coming to a decision and determining how to implement it relied on the participants. Conclusion: GE can initiate patients reflection and support decision-making, as participants changed their understanding of lifestyles conducive to bone health. Participants implemented various steps to manage osteoporosis that they had not considered previously. GE led the participants to make many positive decisions regarding bone health as well as to suggestions of how the participants could implement further healthy decisions. Perioperativ akupressur med Sea-Band. Effekt på postoperativ kvalme og opkastning. Et randomiseret studie Thorn, Hrønn. Tobiassen, Mette. Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens. Uhrenfeldt, Lisbeth. Forskningsenheden og Aarhus Universitet, Hospitalsenheden Horsens og Institut for Medicin og teknologi, Aalborg Universitet Baggrund: Selv med nye anæstesimetoder, mindre belastende kirurgi og multimodale metoder til at forebygge og behandle postoperativ kvalme og opkastning (PONV) er der stadig mange af de kvinder som får fjernet deres livmoder, der fortsat oplever PONV. PONV er en meget ubehagelig oplevelse for patienten og kan resultere i angst for fremtidige operationer. Der er således behov for en fortsat indsats for at forebygge og reducere PONV. Stimulation af akupunkturpunktet PC6 er en kendt alternativ metode til at forebygge PONV. Effektstudier indenfor området, har vist modstridende resultater. Formålet med dette studie er at undersøge effekten af stimulation af PC6 på forekomsten af PONV ved at anvende Sea-Band armbånd til en ikke-invasiv stimulering af PC6. Metode: Studiet er et single-center, ikke blindet, randomiseret kontrolleret interventionsstudie, blandt kvinder som gennemgik et vaginalt eller laparoskopisk hysterektomiforløb på benign indikation. Deltagerne blev allokeret til enten akupressurgruppen (n = 32) eller til referencegruppen (n = 30). Kontrolgruppen fik standard medicinsk behandling mens interventionsgruppen, udover standard be-handling, fik bilateral stimulation af PC6 med Sea-Band i perioden fra ca. ½ - 1 time præoperativt og til 1. postoperative dag kl PONV blev vurderet på Visuel Analog Scale (VAS) 3 gange i det 1. postoperative døgn. Forbrug af antiemetika og hyppighed af opkastninger blev ligeledes registreret i det 1. postoperative døgn. Resultater: Inklusion af patienter og indtastning af projektets data er afsluttet. Statistisk analyse af data er i gang og en artikel er undervejs. Analyse resultater forventes at foreligge medio november. Konklusion/implikation for praksis: Undersøgelsen vil bidrage med ny viden om komplementær og alternativ behandling i gynækologisk sygepleje til patienter i den perioperative periode. Søgeord: PC6, akupressur, postoperativ kvalme og opkast 6 PRAKSISNÆR FORSKNING

7 Ethical challenges when interviewing close relatives together A comprehensive review Barbara Voltelen. SDU, Enheden for Sygeplejeforskning og University College Lillebælt. Hanne Konradsen. Gentofte Universitets Hospital. Birte Østergaard. SDU, Enheden for Sygeplejeforsking Background: Interviewing two interrelated persons (or more) at the same time poses different considerations than interviews with one person, among others due to the relation between the informants. Aim: To provide an overview on ethical perspectives conducting joint interviews with interrelated persons. Method: The SPIDER tool was applied using Relatives, Ethic*, Dyadic interview, challenges and qualitative created on the basis of relevant pseudonyms and Mesh and search terms. We searched Pub Med, Cinahl, Philosophers Index and Academic Search from Findings: 17 articles were located, 9 contained relevant information about dyadic interviewing but only very subtle topics about ethics and 8 articles ad-dressed both dyadic interviewing and ethical consid-erations. Findings were divided into three different types of ethical challenges for: 1. The researcher/interviewer 2. The planning of joint interviews 3. Participants wellbeing Conclusion: Ethical considerations doing joint interviews could include themes as; privacy and confidentiality, informed consent, harm, dual role and over-involvement, politics and power. Joint interview provides insight to shared accounts and communication patterns in between interviewees with an ethical demand for the researcher to pay attention to all parties to avoid harm due to topics causing disagreement and topics difficult to address. The researcher should avoid taking side and redirect questions if they seem to cause distress. Researching and implementing network focused nursing in services for patients with primary brain tumours and their families a participatory action research project Pia Riis Olsen. Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Hanne Simonsen Charlotte Delmar Background: A malignant brain tumour often includes cognitive impairment. This affects both patients and families. Compared to other cancer patients, studies show that they are significantly in more need of social support and help for everyday activities. A network focused approach has proven to facilitate the involvement of a supportive social network around patients and the families, which can assist them in keeping their world together. Objective: To develop and implement a researched based service that will promote mobilization of a supportive social network for patients with primary brain tumours and their families. Design and methods: Participatory action research involving parallel processes of individual interviews with patients and usually their spouses and group sessions of co-operative inquiry and interaction between the researcher and ten clinical nurses. Findings/results: The study is estimated to finish spring Individual interviews with patients and their spouses during treatment and follow-up are completed. Interviews during recurrent disease are ongoing. A group of clinical nurses meet with the researcher every quarter to reflect on preliminary findings, two nurses from the group conduct sessions where knowledge and experiences with the service network meetings are passed on, and the group acts as implementation agents in their wards. Preliminary findings: Early presentation of individualised network meetings is welcomed as an opportunity, however the need for a meeting is acknowledged later in the trajectory. Conclusion and significance: The interactive approach in this action research project acknowledges that changes are more likely to happen if practice is included in the research process. PRAKSISNÆR FORSKNING 7

8 Patienten i Front Forskning i Centrum. Et forskningsprogram med fokus på patient- og pårørende inddragelse Erik Elgaard Sørensen. Kathrine Hoffmann Kusk. Birgitte Schantz Laursen. Mette Grønkjær. Charlotte Bjørnes. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital Baggrund: Tidligere erfaringer med et fælles program for forskning i klinisk sygepleje på Aalborg Universitetshospital har bidraget til at etablere et fælles refleksivt, innovativt miljø, der favner hele hospitalet og gør gennemførsel af forskningsprojekter i afsnittene nærværende og begribelige. Netop nærheden til klinisk praksis kritiseres ofte at udeblive indenfor forskning i sygepleje, hvilket kommer til udtryk i begrænset implementering af forskningsbaseret viden i sygeplejepraksis. Overalt i sundhedsvæsenet stilles krav om at inddrage patienter og pårørende i eget forløb. På trods heraf afspejler studier store problemer med patientinddragelse, hvilket samtidig peger på den kompleksitet og mangfoldighed patientinddragelse er forbundet med. Formål: Formålet med forskningsprogrammet er at udvikle klinisk sygepleje ved at generere ny viden i relation til patient- og pårørendeinddragelse. Idet der igangsættes 40 forskningsprojekter med afsæt i sygeplejerskers underen over egen klinisk praksis, og ved sygeplejerskers aktive involvering i forskningsprocessen, er formålet desuden en sideløbende implementering af viden og en udvikling af sygeplejerskernes forskningsmæssige kompetencer. Metode: En bred metodisk ramme sikrer at forskningsspørgsmålet i de enkelte forskningsprojekter bliver belyst ved hjælp af en relevant kvalitativ, kvantitativ eller mixed metode tilgang, der muliggør en systematisk belysning af netop den problemstilling. 1-2 sygeplejersker fra den konkrete praksis gennemfører forskningsprocessen under vejledning. Sideløbende iværksættes et kursusforløb med forskningsprocesrelateret undervisning. Perspektiver: Forskningsprogrammet forventes at skabe et fælles forskningsmiljø initieret af den organisatoriske vægtning af forskningssamarbejde og -læring. Sygeplejerskerne tilegner sig forskningsmæssige kompetencer, den nære anvendelsesorienterede forskning bidrager til samtidig implementering af viden, der udvikler klinisk praksis, så patient og pårørendeinddragelse giver værdi for alle. En etnografisk undersøgelse af patient-compliance ved anvendelse af ilt-sut som administrationsmåde for ilt-terapi til det lille nyopererede barn i en del af opvågningsfasen efter generel anæstesi Rikke Hessing Simonsen.Signe Bjørn. Anæstesiologisk Afdeling Nord, Klinik Kvinde-Barn & Urinvejski-rurgi, Aalborg Universitetshospital. Per Thorgaard. Kvalitet og Plan, Aalborg Universitetshospital. Bodil Steen Rasmussen. Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital. Erik Elgaard Sørensen. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Baggrund: Små børn har behov for ilt-tilskud i opvågningsfasen efter generel anæstesi. Internationale studier viser, at rekommanderede administrations-måder for ilt-terapi såsom fastspændte iltmasker, ilttragte eller iltslanger ikke med sikkerhed kan etablere et stabilt iltflow, ligesom compliance, det vil sige barnets villighed til at acceptere ilt-tilskud, afhænger af administrationsmåden. På Aalborg Universitetshospital er udviklet en ilt-sut, bestående af en kappe med en indbygget iltslange, som kan påmonteres barnets egen sut. Ilt-sutten er patenteret, dens iltfraktion er testet sikker, hvorimod test af compliance og effekt af ilt-flow sammenlignet med eksisterende administrationsmåder stadig mangler, før den kan sættes i produktion. Formål: At undersøge patient-compliance ved anvendelse af ilt-sut som administrationsmåde for ilt-terapi til det lille nyopererede barn i en del af opvåg-ningsfasen efter generel anæstesi. Metode: Data indsamles ved hjælp af deltagerobservation, deltagerberetninger, feltnoter og interview inspireret af etnografiske principper. Deltagerobservation rettes mod barn og forældre i opvågningsfasen, hvor barnet udviser bevægelsesaktivitet eventuelt kombineret med øjenåbning og verbal aktivitet. Børn i alderen ½ til 4 år, der vanligvis bruger sut og skal have foretaget en planlagt MR-scanning eller operation for hernia inguinalis eller orchiopexia, inkluderes. Med afsæt i deltagerobservation foretages interview af forældre med fokus på oplevelser af barnets reaktionsmønster og ilt-sutten som administrationsmåde. Resultater: Undersøgelsen er den første af to studier. Såfremt barnet uproblematisk accepterer ilt-sutten, skal ilt-flow undersøges i et RCT studie. Såfremt ilt-flow er stabilt kan ilt-sutten sættes i produktion, til gavn for alle små børn, der skal vågne op efter anæstesi og til gavn for forældre til disse børn. 8 PRAKSISNÆR FORSKNING

9 Benspænd og faglig udvikling: En kvalitativ undersøgelse af plejepersonalets oplevelser af faglig udvikling Mark, Edith. Klinik Medicin/Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital. Nielsen, Gitte. University College Nordjylland, Hjørring. Baggrund: Omkring en tredjedel af et plejepersonale i en medicinsk sengeafdeling angiver, at de oplever manglende muligheder for faglig udvikling. Dette antages at have alvorlige følger for patienter, idet personalet ikke i tilstrækkelig grad fornyer sig og udvikler sine kompetencer. Samtidigt viser undersøgelser, at sygeplejersker ofte har divergerende meninger om hvilken viden, der er afgørende for faglig udvikling. Ydermere har den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed stor betydning for faglig udvikling. Formål: På baggrund af plejepersonalets udtryk for manglende faglig udvikling undersøges, hvad faglig udvikling betyder for plejepersonalet, og hvordan faglig udvikling viser sig i den kliniske praksis. Metode: Udfordringen er at forske på fagfæller, der føler sig oversete og samtidig ikke vil ses pga. manglende faglig udvikling. Hele afdelingen observeres via feltobservation. Plejepersonale, der ønsker det, deltager i etnografiske interviews og fokusgruppeinterview. I analysen arbejdes med at finde metaforer for at beskrive undersøgelsens fund. Fund: Fem temaer og metaforer har betydning for plejepersonalets oplevelse af faglig udvikling. 1. Manglende tid benene på nakken 2. Stadige dilemmaer et ben i hver lejr 3. Krav om faglighed ben i næsen 4. Kamp om magt og myndighed stå på egne ben 5. Kunsten at udvikle sig finde sine egne ben Konklusion: Tidspres og teknificering af plejen medfører en kraftig regelstyring, hvor standarder udkonkurrerer det faglige skøn og udviklingen af faget. Faglig udvikling kan opnås gennem interkollegial og tværfaglig læring. Udvikling kræver en angivelse af kurs og formål, men plejepersonalet oplever at befinde sig i utrygge omrokeringer eller afvikling. Aktionsforskerens rolle i krydsfeltet mellem nærhed og distance Susanne Winther Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Idéklinikken, Forskningens hus Præsentationen vil tage udgangspunkt i et igangværende aktionsforskningsprojekt, som ser på patient-overgange mellem intensiv - og stamafsnit. Præsentationen vil indeholde overvejelser om, hvordan der gives adgang til feltet, hvordan forskerrollen forvaltes og hvilke etiske overvejelser, der bør indgå i praksisnær forskning. I præsentationen indgår hvordan jeg, for at få adgang til feltet, blandt andet har medtænkt forskningsdesign og indledende metoder såsom deltagerobservation, interview i fokusgrupper og individuelle interview. Herunder vil jeg inddrage erfaringer og oplevelser om hvordan aktionsforskerens løbende må forhandle sin rolle i praksisfællesskabet. Dernæst sættes der fokus på forvaltningen af forskerrollen og forskerens mange roller udfoldes. Forskeren er ikke fejlfri, værdifri eller forudsætningsløs. Det stiller krav om både at kunne udvise mod og ydmyghed. Forskeren skal på en ikke-invaderende måde kunne indtage forskellige roller uden at miste sit fokus som forsker. Præsentationen sætter blandt andet fokus på forskerens rolle som motivator og mediator, hvor opgaven dels er at motivere medforskerne til vedvarende at opretholde hukommelse for projektets idé og samtidig indgyde dem oplevelsen af, at det er et fælles projekt. I de etiske overvejelser sættes der fokus på gensidighedsprincippet, som er et centralt begreb i aktionsforskningen, som er baseret på samhandlen blandt ligeværdige. Gensidighed stiller krav om, at forskeren må arbejde for en moralsk ansvarlighed, åbenhed og tillid i samarbejdsrelationen. Herunder vil der også indgå overvejelser om forskerens autentisitet, integritet og evne til at bevare en kritisk subjektivitet. PRAKSISNÆR FORSKNING 9

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar 2015 11.00-16.00 Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vi udvikler en app sammen!

Vi udvikler en app sammen! I facilitator s o n g ad lt s i th Inspiration to r AIM: To generate insights in the context to be designed for METHOD: Observations and informal interviews WHO: Young adults enrolled in early intervention

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Fra Design til Funktionel prototype

Fra Design til Funktionel prototype Fra Design til Funktionel prototype Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@daimi.au.dk Friday, February 11, 2011

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere