Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug beløb i alt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013"

Transkript

1 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug beløb i alt 2013 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - Byggemodning/udstykning Total anlæg

2 Anlæg Økonomiudvalget Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Salg af Skolegade i Ølgod Solgt pr Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Solgt i Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Afventer Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund Solgt i Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Igangværende Nedrivning af dyrskuehallerne Igangværende Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Bruges i Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev Solgt pr Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag Igangværende - forventes afsluttet i Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Igangværende Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afviklers Forventes brugt i der er budgetteret med konkrete projekter Salg af Frisvadvej 1B, Varde Afsluttet Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Afsluttet Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund Afsluttet Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afventer salg i Ølgod Blåvandshuk fyr - Renovering Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer Salg af Engparken 13, Outrup Solgt pr Nedrivning af Svanehøjvej 34, Gårde Afsluttet Udbud Lerpøtvej 8, Varde Igangværende Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation Afsluttet Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - skolerne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Agerbæk skole - udskiftning af tag Igangværende - afventer vandskade Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranst. - Museum Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Afsluttet

3 Energibesparende foranst. - Ældreboliger Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Undersøgelse af vandrerhjem Søges overført til andet projekt Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Restbeløb kr. omplaceret til Projekt 7-2 Bytoften Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Restbeløb omplaceret til Projekt Bytoften Projekt 7-2, Bytoften Skønnet, restbeløb overføres til Digitalisering af byggesagsarkiv Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Afsluttes i Energibesparende foranst. - Rådhuse Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio kr Standardisering af infrastruktur Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften Beløbet flyttes til drift Prisme - økonomisystem, afsluttes i finansieres af driften Beløbet flyttes til drift Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Igangværende - udgiftsneutral Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Udgiftsneutral Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Puljen anvendes til finansiering af energirenoveringer

4 Anlæg Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod Forventes afsluttet efterår (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Afsluttes i Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Støtte fra indsatspuljen I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Afsluttes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan 0 derfor igangsættes i Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Gadelys - Styring af tændtiderne Forventes brugt Energibesparende foranst. - Gadebelysning Fælles udbud for 2013 og Budgettet er en del af 0 energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget

5 Anlæg af P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads - Ølgod Bliver forbrugt Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde Igangværende Køb af areal Hvidbjerg Strandvej Afsluttet Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi Færdig skole. Forskellige Stianlæg projekter langs i.fbm. Krogen. Skoleveje Stianlæg langs Kærvej Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafsikkerhed fra Ølgod Vesterport - stier. til Vestervold. Stianlæg langs Afventer cykelstiprioretering Vestervold Stianlæg over for Skolevej, Varde Mangler beplantning Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde Grønne områder skal afsluttes Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" Afsluttet Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Afsluttet Campus. Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by Afventer (strækningen blev forlænget) Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) Afsluttet Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) Afsluttet Varde Bymidte - planlægning - Pulje Afventer Varde Bymidte Afventer Cykelsti Nymindegabvej Færdig - men mangler rest tilskud fra staten Cykelsti Strandvejen Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiver Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde Afsluttet Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Afventer planlægning om butikker Cykelsti Nordenskov - Øse Afventer evt. projektændring Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel Forventes afsluttet i Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse Afsluttet Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej Afsluttet Cykelsti Næsbjerg - Varde Igangværende Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej Slidlag Parkering ved Campus Igangværende Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik Afsluttet Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard Afventer - projekt "Badekar" Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Igangværende

6 Cykelsti langs Porsmosevej Afsluttet Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Projektering igangværende Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Projektændring til bro Separering af kloak ved kommunale ejendomme Igangværende Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Igangværende

7 Anlæg Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler Projektet igangsat, afsluttes i Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne Projektet forventes afsluttet i 2013 Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale Projektet forventes afsluttet i Jacobi skole - udearealer Projektet forventes udført i Jacobi skole - to toiletter ved udeskole Projektet forventes udført i Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum Projektet forventes afsluttet i Thorstrup skole - renovering af legepladser Projektet forventes afsluttet i Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Forventes afsluttet i Space Afventer betaling af slutregning Tistrup Skole skurbygning incl. toilet Projektet forventes afsluttet i Sct. Jacobi Skole cykler Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen renovering Projektet forventes afsluttet i IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler frigivet i skoler Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Projetet forventes afsluttet i Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Projektet er afsluttet Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m Projektet forventes afsluttet i Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Projektet igangsat, afsluttes i Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Projektet forventes afsluttet i Opgradering af skole-it og løbende udskiftning Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i Ølgod SFO - cykelskur Projektet forventes afsluttet i Tistrup SFO - skur og klogetrappe Projektet forventes afsluttet i Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer Projektet forventes udført i 2014

8 Indefrosne midler frigivet i SFO'er Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Projektet forventes udført i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Projektet forventes udført i Ølgod SFO - Etablering af Birkely Projektet forventes afsluttet i Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Projektet forventes afsluttet i Tippen - tilbygning af fælleslok. og etabler. af toiletter Projektering i gang, projket udføres i 2014 Projektet afsluttet. Andel skal flyttes til Indkøb af inventar Varde STUcenter drift Ungdomshus Er igangsat Ombygning af Lerpøtvej Anlægsregnskab godkendt af Byrådet d. 3/ Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Projektet forventes afsluttet i Ny børnehave i Agerbæk Projektet forventes afsluttet i Ny børnehave i Ølgod Projektet forventes afsluttet i Bhv. Lundparken - renovering af tag på terasse Projektet forventes afsluttet i Salg af Vangsgade 31, Ølgod Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i 2013: Blåbjergegnens - indlægning af vand i Outrup Projektet forventes afsluttet i Blåbjergegnens - vikingebordplads i Mælkevejen Projektet forventes afsluttet i Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer Projektet igangsat, afsluttes i Ølgod inst. Skovbrynet - etableringsudgifter vuggestuebørn Projekt afsluttet Indefrosne midler frigivet i Børnehaver Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted Projektet afsluttes i Nord-Øst, energibesparende vandhaner Projekt afsluttet Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse Projekt afsluttet Naturligvis, overdækket terrasse Projekt afsluttet års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter Projekt afsluttet års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter Projekt afsluttet års pladser Oksbøl, etableringsudgifter Under udførelse, forventes afsluttet i Oksbøl masterplan (børnepasning) Under udførelse, forventes afsluttet i Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler frigivet i Børn, Unge og Familie

9 BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde Projektet forventes afsluttet i BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning Projektet forventes afsluttet i Indefrosne midler, frigivet i 2013: Tippen - tilbygning af lokaler, samt tilpasning af udearealer Projektering i gang, projket udføres i Tippen - udskiftning af oliefyr Projektering i gang, projket udføres i

10 Anlæg Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse beløb beløb Kunststofbane i Varde Budgetbeløbet mangler at blive justeret med tilskudsbeløb fra foreninger m.fl. samt omflytning af Reno. af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland budgetbeløb Afsluttet Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Restbudget fra Varde Museum, Lundvej Afsluttet. Forskellen vedr. moms Tirpitz Afsluttet. Forskellen vedr. moms Indkøb af musik- og lydanlæg Afsluttes i Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde Afventer Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Afventer

11 Korr. budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Social og sundhed beløb beløb Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes i 2013 med et overskud Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Forventes hjemtaget Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Indtægt frem til Servicearealer Krogen, Varde Afsluttet Servicearealer Ansager Områdecenter Afsluttes i Servicearealer Tistruplund Forventes afsluttet i Servicearealtilskud, Ansager Forventes hjemtaget Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Rettelse ifm revision - afsluttes Servicearealtilskud, Tistruplund Hjemtages Servicearealer, 4 handicapboliger, Oksbøl Afsluttes 2013 med et lille overskud Servicearealtilskud, 4 handicapboliger, Oksbøl Forventes hjemtaget Servicearealer, 5 boliger ved Bo Østervang Igangsættes sept Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang Forventes hjemtaget Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl Tilskud hjemtages Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod Er afsluttet i 2013 med et overskud Ældreboliger, Ansager, områdecenter Afsluttes i Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter Forventes afsluttet i handicapboliger i Oksbøl Afsluttes i 2013 med et overskud Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til anden formål Afventer salg af ejendomme almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde Igangsættes sept Kostprojekt Carolineparken Afventer svar fra advokat Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup Afventer salg af ejendommen ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Afsluttes i Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Afventer afklaring Etabl. Af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre Nulstilles ved årets udgang Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/solhøj, Nord Afsluttes Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken Afsluttes Varmeskur i Varde by Indgår i andet projekt Lunden, Living Lab

12 Korr. budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Social og sundhed beløb beløb Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Afventer samlet udbud Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv Igangsættes sept Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod Afsluttet Flere døgntilbud til sindslidende Afventer afklaring Omb. af toilet og køkken - Støttec. Lindealle, Ølgod Afsluttes

13 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Salgsindtægter beløb beløb Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget - Ølgod Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Hyldehaven, etape 3, Varde Kirke Alle, Tistrup Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Hejrevej, Ansager Solgt 1 grund Åbrinken, etape 3, Varde Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Solgt 1 grund Budgetoverførsel fra 2012 til Salg af grunde Skovkanten, Ølgod Tilbageskødet 1 grund Tranebærvej, Agerbæk - Etape Solgt 1 grund - ikke betalt endnu Areal ved Holmevej, Billum Tinksmedevej, Janderup Adv. omkost for salg af areael i Der er solgt 5 grunde og tilbageskødet 1 grund Pr er der betalt for 2 grunde og tilbagebetalt for 1 tilbageskødet grund. Det forventede salg i 2013 er på ca. 9 grunde

14 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Statusbeskrivelse Udstykninger beløb beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Græsslåning m.m Højgårdsparken - Varde -15 parcelhusgrunde Arkæologiske undersøgelser Kærhøgevej, Varde Vedligeholdelse af vold til og med Hegnsgårdvej, Årre Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m Færdiggørelse eksisterende områder Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Reserveret til byggemodning af Højgårdsparken - afventer godkendelse i Byrådet Kirke Alle, Tistrup Vestervang, Tistrup Slidlag Hejrevej, Ansager Åbrinken - etape 4, Varde Beplantning, slidlag, færdiggørelse Hjørngårdsvej, Kvong Beplantning Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Beplantning, slidlag Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Beplantning, slidlag Degnevænget, Tistrup Beplantning, kantsten Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 1, Ølgod Skovkanten - etape 2, Ølgod Færdiggørelse Frejasvej - etape 2, Oksbøl Beplantning, færdiggørelse Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Beplantning, færdiggørelse Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Græsslåning m.m Hammeren/Ambolten, Varde Udstykkes i takt med arealsalg Jeppe Skovgaards Vej, Varde Udstykkes i takt med arealsalg

15 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell

Læs mere

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430

Læs mere

Korr. budget 2012. Regnskab 2012

Korr. budget 2012. Regnskab 2012 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse 005823 Salg af Skolegade i Ølgod -10.015 5.898-15.913-15.913 Ejendommen

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 Dok.nr. 180776-13 Sag nr. 133-13 1 Total Budgetoverførsler til 2014 Drift: Udvalg: til 2014 Økonomi 38.752.779 Plan og Teknik -115.878 Børn og Undervisning 49.677.668 Kultur og Fritid 2.380.514 Social

Læs mere

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Dok.nr. 9826-13 Sag nr. 2233-11 1 Total Drift: Budgetoverførsler til 2013 til 2013 2010 og tidligere år Budgetoverførsler i alt Udvalg: Økonomi 31.207.446 11.612.033 42.819.479 Plan og Teknik -3.864.567

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-2014 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-2014 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-204 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhuse fra..204 til d.d. se specifikation nedenfor. Antal solgte

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013. Mødetidspunkt: 13:00-14:15

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013. Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN 2007-2016 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhusgrunde fra 1.1.2016

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN 2007-2017 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhusgrunde fra 1.1.2017

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 31 og 32. Mødepunkt 1 Aal - Regnskab og revisionsprotokollat

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune

Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune...3 Uddybning af principper bag forslag til ny struktur: Skoler og dagtilbud for alle...6 Vuggestuer og børnehaver...6 Dagplejen...6 Overbygningsskoler

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. struktur på skole- og dagtilbudsområdet

Spørgsmål og svar vedr. struktur på skole- og dagtilbudsområdet Dato 30-11-2016 Dok.nr. 82385/16 Sagsnr. 15/7239 Ref. Siko Spørgsmål og svar vedr. struktur på skole- og dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Særligt forløb i overbygningen... 2 Samlet budgetbeløb skoler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur - spar 200 millioner.

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur - spar 200 millioner. Til Birthe Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. Varde den 26.03.2017 En ide til at få fremtidssikrer Varde bys skolestruktur

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny

Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny 1 Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny struktur: Skoler og dagtilbud for alle... 6 Vuggestuer

Læs mere

Afrapportering af ejendomsdata for Varde Kommunes Skoler & Dagtilbud, maj 2016

Afrapportering af ejendomsdata for Varde Kommunes Skoler & Dagtilbud, maj 2016 Afrapportering af ejendomsdata for Varde Kommunes Skoler & Dagtilbud, maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Afrapportering på Skole & Dagtilbudsområdet Skoler... 17 Generelt om farlige stoffer i bygningsmassen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013: er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Organisationsdiagram Varde Kommune

Organisationsdiagram Varde Kommune Organisationsdiagram Varde Kommune Borgmester Erik Buhl Kommunaldirektør Mogens Pedersen tlf. 79 94 71 00 Social og Sundhed Børn, Læring og Job Plan, Kultur og Teknik Claus Fjeldgaard tlf. 79 94 71 09

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Varde Lokalhistoriske Arkiv 573-02 573-03 573-04 Varde Købstad Kongsgård, Varde Jorder Varde Bygrunde Varde Markjorde Varde Landsogn, Hyllerslev

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Referat,02-07-2014 Side: 2

Referat,02-07-2014 Side: 2 Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 2. juli 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Erik Juhl og Morten Thaysen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2013 (879) Orientering

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Organisationsdiagram Varde Kommune

Organisationsdiagram Varde Kommune Organisationsdiagram Varde Kommune Borgmester Erik Buhl Kommunaldirektør Social og Sundhed Børn, Læring og Job Plan, Kultur og Teknik Britta Boel tlf. 79 94 78 15 Thomas Jaap tlf. 79 94 65 29 Ældre og

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012 - REDEGØRELSE VARDE KOMMUNE - OKTOBER 2011

PLANSTRATEGI 2012 - REDEGØRELSE VARDE KOMMUNE - OKTOBER 2011 PLANSTRATEGI 2012 - REDEGØRELSE VARDE KOMMUNE - OKTOBER 2011 Indholdsfortegnelse 1. Vurdering af udviklingen...5 1.1 Befolkning...5 1.2 Pendling...5 1.3 Boliger...5 1.4 Erhverv...6 1.5 Uddannelse...6 1.6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Hovedoversigt for budget 2016-2019

Hovedoversigt for budget 2016-2019 Hovedoversigt for budget 2016-2019 Beløb i mio. kr. BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 - = indtægter og + = udgifter Driftsresultat (- = overskud) -107,6-97,6-99,5-100,8 Ændringer: Besparelseskrav indregnet

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Udviklingsprojekt - Dagtilbud

Udviklingsprojekt - Dagtilbud Udviklingsprojekt - Dagtilbud Titel Baggrund God start - læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud God start- læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud er et overordnet projekt på dagtilbudsområdet

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

Læs mere

Organisationsdiagram Varde Kommune

Organisationsdiagram Varde Kommune Organisationsdiagram Varde Kommune Borgmester Erik Buhl Kommunaldirektør Social, Sundhed og Beskæftigelse Børn, Læring og Job Plan, Kultur og Teknik Britta Boel tlf. 79 94 78 15 Thomas Jaap tlf. 79 94

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere