Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6"

Transkript

1 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles uderum. Både fælleshus og fællesarealer giver mulighed for fælles rammer for samvær og aktiviteter og giver den enkelte flere muligheder, end man har i eget hus eller i arealet bag husene. Fælleshuset med fællesarealerne midt i vænget er bofællesskabets højborg og er midtpunktet for bofællesskabet både i hverdagen og til fest. Det indebærer, at alle har ansvar for, at fælleshuset og fællesarealerne fungerer som en ramme om fælles samvær og aktiviteter, men også fungerer, så det giver den enkelte i bofællesskabet vide rammer og muligheder for individuelle aktiviteter. Det indebærer også, at alle har ansvar for fælleshusets og fællesarealernes inventar, rengøring, oprydning og vedligehold. Mindst en gang årligt forud for budgetfremlæggelse skal det på et fællesmøde diskuteres, hvad vi selv kan klare, hvad vi kan betale os fra, hvilke arbejdsopgaver arbejdsgrupper har og hvad den enkelte vil/kan deltage i. For at gøre hverdagen i fælleshuset og i fællesarealerne så god som muligt er der opstillet følgende leveregler for vores fælles færden i huset. Det betyder følgende: Leveregler i fælleshuset. 1. Fælleshuset kan bruges af beboere i Kløvermarken eller af beboere i selskab med gæster. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en årlig rullende aktivitetsplan over bofællesskabets fælles arrangementer. 2. Fælleshuset kan anvendes til egne private fester/arrangementer, som beboeren er ansvarlig for og selv afholder såfremt fælleshuset ikke er optaget af bofællesskabsarrangementer. Hver bofælle og hvert hus har ret til en privat fest/arrangement hvert kalenderår, således har enlige bofæller mulighed for to private fester/arrangementer om året og par-bofæller tre private fester/arrangementer om året. Fælleshuset kan reserveres op til et år forud. Evt. yderligere ønsker om lån af fælleshuset til private fester/arrangementer skal godkendes på et fællesmøde. Der kan almindeligvis kun være en privat fest pr. weekend (fredag søndag). Hvis der afholdes mere end en fest i weekenden skal parterne aftale forløbet indbyrdes. Ved booking af fælleshuset til egne private fester/arrangementer kontaktes den person, som er ansvarlig for booking af fælleshuset. Det er den bookingansvarlige, som giver den endelige accept og sætter datoen på hjemmesidens kalender. Mulighed for borddækning dagen før afhænger af andre arrangementer.

2 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 2 af 6 Informationer om bofællers fødselsdage findes på hjemmesiden. Almindeligvis gælder først til mølle princippet. Ved særlige begivenheder (runde fødselsdage og andre store begivenheder) kan man booke mere end et år forinden. Afdelingsbestyrelsen og andre grupper skal være opmærksom på den slags begivenheder ved tilrettelæggelse af fællesskabets aktiviteter. Fælleshuset kan ikke lånes: 1. og 2. juledag, nytårsaften, 1. pinsedag, 2. weekend i juni (fødselsdagsfest) og Sankt Hans Aften. Fælleshuset kan lånes juleaften under særlige betingelser. Såfremt flere bofæller ønsker at låne fælleshuset juleaften meddeles dette inden 1. august og efterfølgende trækkes der lod. Hvis en bofælle har lånt fælleshuset juleaften 1 gang er bofællen først med i en lodtrækning igen, når alle andre bofællers ønsker om et lån juleaften er opfyldt. 3. Fælleshuset er røgfrit. Ved rygning udendørs, skal de udendørs askebægre benyttes. 4. Fælleshusets gæsteværelse og badeværelse kan lånes af beboere til eget brug eller til beboeres overnattende gæster i max 3 dage (3 overnatninger). Er der tale om en længere periode må beboeren tage det op på et fællesmøde. Fælleshusets gæsteværelse kan lånes hele året med undtagelse af nytårsaften. Booking og lån af gæsteværelset foregår efter de samme booking-principper, som lån af fælleshuset. Man medbringer sengelinned, håndklæder o.s.v. Det understreges, at det er gæsteværelset, man låner ikke resten af huset. Når gæsteværelset er optaget markeres det med en seddel uden på døren. Den som har booket gæsteværelset udsender en mail til bofællesskabet, at der er overnattende gæster, og at alarmen ikke skal sættes til. 5. Til private fester/arrangementer kan fælleshusets udstyr anvendes inkl. duge og dækkeservietter. Lånt udstyr tilbageleveres i ren stand. 6. Brugerne har ansvar for rengøring, vask m.v.,og at affald og flasker fjernes. Det skal være sket senest kl den følgende dag. Rengøring og oprydning kan eventuelt ske ved betalt rengøring udefra f.eks. via et rengøringsfirma.

3 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 3 af 6 7. Ved fester skal pyntning ske med omhu og ansvar for fælleshusets indretning og inventar. F.eks. må der ikke ske opklæbning på vægge, man må ikke ophænge lamper i loftet eller sætte søm eller tegnestifter i døre, paneler og inventar. 8. Ved private fester/arrangementer f.eks. om sommeren, hvor det forventes at der spilles musik, skal dette foregå under hensyntagen til beboere og naboer i øvrigt. 9. Beboere i bofællesskabet Kløvermarken kan i op til 24 timer låne stole, borde, porcelæn, glas og lignende i fælleshuset, såfremt udstyret ikke bruges til fælles aktiviteter. Det lånte må ikke bruges uden for Kløvermarken. 10. Ved lån i fælleshuset skrives det lånte på den liste, som ligger i fælleshuset. Beboeren er selv ansvarlig for tilbagelevering i samme stand, som ved lånets start. 11. Ved arrangementer med gæster udefra, hvor bofællesskabet inviteres til at deltage, orienteres bofællerne forud for arrangementet. 12. Fælleshusgruppen, der nedsættes af fællesmødet, har det overordnede ansvar for fælleshuset. Fælleshusgruppen kommer med forslag til vedligehold, nyindkøb og sørger i det daglige for indkøb af basisvarer f.eks. rengøringsartikler, toiletpapir, kaffe, te, mel, sukker, salt, peber, køkkenruller. Der udarbejdes en rullende rengøringsplan for et år ad gangen, og der udarbejdes samtidig en oversigt over de ansvarlige rengøringsgrupper (4/5 personer i hver gruppe), aflåsning af fælleshuset og tilslutning af alarm. Rengøring af fælleshus aftales af den enkelte rengøringsgruppe. Fælleshusgruppen/havegruppen tilrettelægger arbejdsdage efter behov, hvor fælles vedligehold finder sted. Det foregår efter en rullende plan. Dagene tilrettelægges i samarbejde med de ansvarlige for de øvrige arbejdsgrupper f.eks. Havegruppe, viceværtsgruppe, skurgruppe mv. Datoer for fælles arbejdsdage fastsættes for et år ad gangen. 13. Fælleshuset har en opslagstavle til forskellige meddelelser f.eks. fødselsdagslister, rengøringslister mv. Meddelelser må ikke hænge andre steder i fælleshuset. 14. Efter brug af fælleshuset f.eks. ved fælles arrangementer, fællesspisninger m.v. forlades fælleshuset ryddeligt og i orden, det inkluderer tømning af køleskab, rengøring af ovne, at gulve er fejet samt at toiletter og gangarealer er rengjorte.

4 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 4 af Ved brug af fælleshuset bør det påses at undgå støjende adfærd af hensyn til naboerne. 16. Vaskeri. Vaskemaskine og tørretumbler kan benyttes af alle beboere for en betaling, som fastlægges en gang årligt ved fastlæggelse af budget. Strygerulle kan benyttes af alle beboere uden brugerbetaling. Alle der bruger vaskeriet har ansvar for at rydde op efter sig og f.eks. rengøre maskiner. Vaskerigruppen har udarbejdet retningslinier for brug af vaskeriet. Leveregler på fællesarealerne 1. Definition af fællesarealer: Fællesarealerne omfatter havearealet udenfor det halvoffentlige rum (se senere), beplantningsbæltet mod Egedal kommune, arealer og terrasse uden for fælleshuset, indkørsel, kørevej/stier, cykelskur, arbejdsskur, gæsteparkering i carporte, og de åbne parkeringspladser. 2. Brugen af fællesarealer: Fællesarealerne kan bruges af alle beboere i Kløvermarken og deres gæster. Brug sker med ansvar over for fællesskabet og ved at følgende regler overholdes: 1. Fælles havemøbler sættes tilbage efter brug. 2. Der må ikke henkastes papir, cigaretskod, nøddeskaller o. lign. på arealet. 3. Enhver rydder op efter sig selv, sine gæster og evt. husdyr. 4. Ved boldspil og leg, skal der tages hensyn til beplantning, beboere og eventuelle gæster. 5. En brugt grill må ikke efterlades varm. 6. Fællesskabets grill skal rengøres efter brug 7. Der må ikke bruges ildelugtende optændingsmidler. 8. Petanquebanen kan frit benyttes af beboerne og deres gæster. 9. Biler må ikke parkeres i det indre af vænget. Biler kan i begrænset omfang køre ind til eget hus ved gangbesvær eller for afsætning af større uhåndterlige indkøb. Maksimalhastighed: 10 km/t. 10. Snerydning foretages af ejendomsfunktionæren, hvis ikke andre aftaler er indgået. 11. Der må ikke fodres dyr på fællesarealerne 3. Vedligehold af fællesarealer: Alle er naturligvis velkomne til i det daglige at fornøje sig med vedligehold af fællesarealer. Men alle er ansvarlige for at deltage i vedligehold af fællesarealer. 1. Havegruppen nedsættes af fællesmødet og har det overordnede ansvar for de fælles udearealer. Havegruppen kommer med forslag til vedligehold, herunder græsslåning, beplantning og sørger for indkøb af de nødvendige redskaber, materialer, planter m.v.

5 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 5 af 6 2. Datoer for fælles arbejdsdage fastsættes for et år ad gangen. 4. Definition på Det halvoffentlige rum Det halvoffentlige rum er en del af fællesarealet og består af det område som ligger umiddelbart foran de enkelte huse samt den carport, som et tildelt beboerne. Begge dele er en del af fællesarealet. 5. Brugen af Det halvoffentlige rum I det halvoffentlige rum har den enkelte beboer den primære anvendelsesret og vedligeholdspligt. 6. Vedligehold af Det halvoffentlige rum Vedligeholdet betyder, at 1. Carporte tilhører fællesskabet. I alt kan beboerne disponere over 19 parkeringspladser til privat brug. Øvrige parkeringspladser er gæsteparkeringspladser. Campingvogne og lastbiler må ikke være parkeret på området. Beboere med bil har råderet over én carport, som man skal vedligeholde. Carporten skal holdes ren for blade og andet skidt. Den må kun anvendes til indregistrerede motorkøretøjer, trailere og teltvogne. Unødig forurening må ikke forekomme. Hvis man ønsker at disponere over mere end 1 carport f.eks. ved 2 biler, eller i kortere tid for trailer og teltvogne ansøges fællesmødet om en udvidet råderet. Ved fællesmødet har 2. bil 1. prioritet i forhold til trailer og teltvogne. 2. De 2 gæsteparkeringer nærmest fælleshuset skal fortrinsvis benyttes til korttids- og handicapparkering. 3. På terrasserne må stilles havemøbler, blomsterpotter, og fuglebade med behørig hensyntagen til fællesskabet. 4. Beplantningen omkring terrasser placeret i det halvoffentlige rum og terrassernes størrelse på 10 m2 skal følge den gældende haveplan. Områderne må ikke afgrænses fysisk af hække eller stakitter. 5. Ved brug af radio og musik i øvrigt skal der tages hensyn til de øvrige beboere 7. Det enkelte hus: 1. Ifølge lokalplanen for området er det ikke tilladt at opsætte individuelle, udendørs antenner til TV- og radiomodtagning eller til radioamatørvirksomhed. 2. Udsmykning af husfacader og gavle mod fællesarealer må kun ske efter aftale med fællesskabet. 3. Der må ikke spilles høj musik med åbne vinduer og døre.

6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 6 af 6 8. Husdyr: 1. Det er tilladt at holde husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere. 2. For at undgå problemer med husdyrhold, skal følgende retningslinier altid overholdes: 2.1. Hundeejerne opfordres til at lufte hunde uden for bebyggelsen Hunde skal holdes indenfor eget område, og føres i kort snor på fællesarealer, og være under opsyn Dyr er ikke tilladt i fælleshuset Eventuelle efterladenskaber skal fjernes øjeblikkeligt Dyrene må ikke frembringe unødig støj eller lugt. 9. Affald: Det er vigtigt, at alle overholder bebyggelsens og kommunens affaldsregler. Ændring af leveregler kan ske ved debat på et ordinært fællesmøde inden de forelægges til vedtagelse på et afdelingsmøde. Leveregler for 3Bs afdeling seniorbofællesskabet Kløvermarken er vedtaget på afdelingsmødet den 5. september 2012, udsendt på mail til samtlige husstande i afdelingen og offentliggjort på Kløvermarkens hjemmeside. Afdelingsmødet den 5. september 2012/UR.

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere