Dansk Sportsdykker Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sportsdykker Forbund"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby /ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg 3.1. Konstituering af bestyrelsen 3.2. Mødeplanlægning Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskab 4.2. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ekstra bevilling til sponsorat 4.3. Undervandsjagtudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling Møder DM Foreningsbesøg 4.4. Dykkerudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling. Salling Dykkerpark Odsherred Dykkerklub. Ansøgning om bevilling Ungdomsudvalget. Ansøgning om ompostering Bestyrelsen. Profiltøj. (ingen bilag) 5. Anmeldte sager 5.1. Jesper Risløv. EUF møde 5.2. Jesper Risløv. Bestyrelseskursus 5.3. Flemming Holm. Fridykkeruddannelse 6. Eventuelt Til stede Jesper Risløv Flemming Holm Kaj Jensen Stig Lyngby Ole Aggerholm Pia Borneland Klaus Vest Mogens Braae Ingelise Knudsen Afbud Jakob Johansen 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. 2 nye punkter 3.1. Konstituering af bestyrelsen 3.2. Mødeplanlægning Godkendelse af referat fra møde Godkendt 3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg Jesper Risløv Deltaget på ordinær CMAS GF 2013 DIF årsmøde med formøde alle forslag godkendt og ingen nye punkter i forhold til tidligere orienteringer Møde med Dansk Standard og Flemming vedr. vores fortsatte medlemskab af DS/International ISO gruppe. DSF melder sig ud i Flemming Holm Deltaget på ordinær CMAS GF 2013 Møde med Dansk Standard og Flemming vedr. vores fortsatte medlemskab af DS/International ISO gruppe. Stig Lyngby IT projekt kører med TU. Biologi, Foto, sekretariatet, kommer på. Sporten og redaktionen mangler. Kompressoreftersyn og luftanalyser arbejdes der videre med. Sponsorat modtaget fra ProSafe. Talt med ProSafe om varer i WEB butikken. Bannerreklame på den nye WEB. Kaj Jensen Arbejder på dykkerforbudet ved Lynetten. Talt med P4 som har spurgt ind til den store fremgang der er i Undervandsjagt. Ole Aggerholm Biologi: Deltaget i møde med Biologiudvalget. Har deltaget i åbningen af Salling Aqua Park. Foto: Har nordisk møde angående internationale regler. Ingen nordisk hjemmeside. Danmark fik en 7. plads til VM, 2

3 3.1. Konstituering af bestyrelsen. Formand Jesper Risløv. Kontakt til: Klubber Appeludvalget Danmarks Idræts-Forbund CMAS og andre Internationale organisationer Offentlige myndigheder Næstformand Flemming Holm. Kontakt til: CMAS TC Teknisk Udvalg Økonomiansvarlig Stig Lyngby. Kontakt til: Sekretariatet Forsikring Kontrakter Bestyrelsesmedlem 1 Kaj Jensen. Kontakt til: Kommunikationsudvalget Bestyrelsesmedlem 2 Ole Aggerholm. Kontakt til: Undervandsjagtudvalget Undervandsrugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Bestyrelsesmedlem 3 Pia Borneland. Kontant til: Arkæologiudvalget Biologiudvalget Fotoudvalget Bestyrelsesmedlem 4 Klaus Vest. Kontakt til: Ungdomsudvalget Dykkerudvalget og kontaktpersonerne underretter udvalgene. Ansvarlige: Bestyrelsen 3

4 3.2. Mødeplanlægning Stig finder et sted i Korsør til Udvalgsseminar Bestyrelsesmøde og udvalgsmøde. Jesper finder sted Repræsentantskabsmøde. Jesper finder sted. Ansvarlig: Bestyrelsen 4

5 4. Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskab Indtægter Regnskab Budget Forskel Danmarks Idræts-Forbund Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent Vandtilvænning Biblioteksstyrelsen Overskud af salg Indtægter i alt Omkostninger Udvalg Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Dykkerudvalget Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Sportsdykkeren Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Sekretariat Personaleudgifter Materiel Forsikringer Profiltøj Omkostninger i alt Resultat DIF Fonden til støtte for dansk bredde- og elite har uddelt penge og DSF har fået kr ,00. Det 2* instruktørkursus der var budgetteret i 2012 overføres til 2013 da 2. del blev afholdt i januar 2013, så det er ikke en del af 2013 budget, men kun 2013 regnskab, derfor vil der i regnskabet være 3 2* instruktørkurser. Beslutning møde : Taget til efterretning. Ansvarlig: Bestyrelsen 5

6 4.2. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ekstra bevilling til sponsorat Teknisk udvalg søger herved om en ekstra bevilling på kr. til dækning af sponsorat for Hyperbar.dk i forbindelse med køb af 20 stk. Dive trackere i samarbejdsprojekt med Søsportens Sikkerhedsråd. Begrundelse: Sponsoratet blev oprindelig bevilget i 2012, men købet af de 20 stk. Dive trackere måtte udskydes til 2013 da opgaven i trykkammeret på Rigshospitalet blev sendt i udbud for folkene bag Hyperbar.dk. Ansvarlig: Flemming Holm 4.3. Undervandsjagtudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling Møder Derudover er der sket den fejl, at der i budgettet ikke er afsat midler til afholdelse af udvalgsmøder. Jeg ved ikke hvordan det fejlen er sket. Det er muligt, at det heller ikke fremgik af vores indsendte budgetforslag. Dette er beklageligt, men jeg håber at bestyrelsen vil se med milde øjne på dette. Vi afholder kun 1 møde om året, dette er en workshop som varer i 2 dage, det er netop afholdt og beløb sig til 3700 kr. Ansvarlig: Ole Aggerholm DM Der er budgetteret med 25 deltagere, 15 færre end normalt da det afholdes på Bornholm Indkvartering Sandkås Camping 5 hytter a ,- Aftensmad lørdag 7.500,- Div. Udgifter til årsmøde 1.000,- Leje af følgebåd og bådfører (gives som gave og ikke kontanter) 2 personer i 2 dage 2.000,- Benzin følgebåd 2 dage 1.000,- Transport 4 udvalgspersoner i to biler (150km+350km)*3,82+ (færge )+(Bro 4*325) 5.953,- Udgift i alt ,- Deltager betaling 25 stk * ,- DSF udgift i alt (ved 400kr i egenfinansiering) ,- en underskudsgaranti på kr ,00. Ansvarlig: Ole Aggerholm Foreningsbesøg I udvalget har vi besluttet at afholde 8 klubmøder, derfor søger vi om penge til at dække omkostningerne. Der ansøges om 8000 kr. til dette formål. Ansvarlig: Ole Aggerholm 6

7 4.4. Dykkerudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling. Salling Dykkerpark. Hej DSF, hermed en ansøgning omkring bevilling af penge til at repræsentere DSF ved dette event. Den skulle gerne med på næste bestyrelsesmøde. Budgettet er vedhæftet. Formål er at give et aktivt billede af DSF. Det er en enestående mulighed for at DSF kan give andre dykkere mulighed for at se at DSF bakker op omkring dette enestående initiativ, og vi som dykkere af alle certifikater skal stå sammen i et forbund for i fællesskab at være med til at også andre tiltag af samme slags skal kunne lade sig gøre. Der er som udgangspunkt min. to fra vores udvalg og der er Bent og Annette fra ungdomsudvalget, Jeg håber at der kommer Ulla fra vores, jeg har ikke pt. fået talt med Ulla og Bent nævnte evt. en Mere fra deres udvalg Anette mener jeg skal repræsentere kontoret og herved skabe plads til en mere fra ungdomsudvalget. Eventen varer en dag. Dykkerudvalget og Ungdomsudvalget Transport 6.210,00 Ophold og forplejning 5.000,00 Forplejning 3.700, ,00 Ansvarlig: Ole Aggerholm 4.5. Odsherred Dykkerklub. Ansøgning om bevilling. Jeg vil i min egenskab af formand for Odsherred dykkerklub søge DSF om tilskud til Juniordykker sommerlejr og mini dykkertræf, arrangementerne er åbne for alle DSF klubber om medlemmer. Odsherred Dykkerklub afholder 2 arrangementerne i forlængelse af hinanden. - Juniordykker sommerlejr 8-12/7, vi forventer 5-6 klubber med deltager - Mini dykkertræf 13-14/7, vi forventer 8-10 klubber med deltager. Vi har fået lov til at låne et større græsareal ved Klint Havn, hvor der normalt ikke må være telte og campingvogne, men det har vi som sagt fået lov til, da det kun er et græsareal skal vi selv etabler midlertidig: - Toilet forhold - Tømning af toiletter - Vand til mad, bad med mere og afregning af forbrug - El forsyning og afregning af forbrug Odsherred Dykkerklub skal nok drage omsorg for at der er den nødvendige rapportering og regnskab, der gør at DSF kan søge yderligere tilskud fra aktiviteterne hos DIF. 7

8 og pengene tages fra aktivitetspuljen. Forankres i Ungdomsudvalget. Ansvarlig: Stig Lyngby 4.6. Ungdomsudvalget. Ansøgning om ompostering. Ungdomsudvalget søger om ompostering indenfor eget budget. Juniorlege overskud 8.000,00 ønskes overført til: 3.000,00. til brugt kartoffelskræller på sommerlejren ,00 til Juniortræf Sjælland. Vi kan desværre ikke låne spejdernes kartoffelskræller mere så vi har haft folk til at søge efter en kartoffelskræller, og det er lykkes i den Blå Avis at finde en til 3.000,00. Juniortræf Sjælland er et nyt arrangement som måske bliver dyrere end budgetteret så derfor vil vi gerne ompostere 5.000,00 for en sikkerheds skyld. Vi skal muligvis leje en toiletvogn. Ansvarlig: Flemming Holm 4.7. Bestyrelsen. Profiltøj. Jesper Risløv arbejder på at købe profiltøj til bestyrelsen. Der er budget til det. Ansvarlig: Jesper Risløv 8

9 4. Anmeldte sager 5.1. Jesper Risløv. EUF møde Deltagelse i ISO og EUF møde i juni 2013 Hermed fremsendes ønske om at undertegnede deltager på ISO / EUF møde i Tallinn i juni måned. Dagsorden er endnu ikke modtaget (deadline for indkomne forslag er 17. Maj) men traditionen tro er den nok meget lig de forgangne møder hvor der ikke står så meget., det er budgetteret. Ansvarlig: Jesper Risløv 5.2. Jesper Risløv. Bestyrelseskursus BESTYRELSESKURSUS 2013 GØR BESTYRELSEN KLAR TIL NYE UDFORDRINGER nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i specialforbund Er du klar til at sætte dit fingeraftryk på bestyrelsesarbejdet i dit forbund? Hvad betyder det egentlig at skulle varetage din idræts interesser på højeste niveau? Og hvordan arbejder I strategisk med jeres idræt? Dét og meget mere får du både viden og værktøjer til at forholde dig til på et nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i DIF s specialforbund. Få konkrete værktøjer Kurset er skræddersyet de udfordringer, du står overfor som bestyrelsesmedlem i idrætsorganisationer båret af frivilligt arbejde. På kurset sætter vi fokus på organisationsforståelse både i forhold til din egen organisation og den idrætsverden, den indgår i. Gennem konkrete værktøjer bliver du introduceret til at arbejde med strategi, drift og udvikling i en frivillig kontekst. Og sidst men ikke mindst sætter vi fokus på de menneskelige faktorer, som præger samarbejde i bestyrelser fra motivation og kommunikation til ledelsesformer, loyalitet og arbejdsmetoder. Hvem kan deltage? Alle bestyrelsesmedlemmer i DIF s specialforbund. Vi opfordrer til, at der deltager mindst to og gerne flere - fra forbundet, så I sammen kan bære refleksioner og redskaber videre. Beslutning møde : Jesper Risløv arbejder videre med et oplæg. Ansvarlig: Jesper Risløv 9

10 5.3. Flemming Holm. Fridykkeruddannelse Vi skal træffe beslutning om fridykker instruktør uddannelse i DSF (apnea instruktør). Fridykkerudvalget har set på sagen, og er nået til, at det er tid til, at bestyrelsen tager stilling til hvordan og hvorledes uddannelsen evt. kan blive implementeret i DSF. Beslutning møde : Der arbejdes videre med forslaget i samarbejde med Teknisk Udvalg og Fridykkerudvalget. Ansvarlig: Flemming Holm 6. Eventuelt Stig Lyngby arbejder med et evt. UV-Jagt event i Odsherred Kommune. Information: Afslag på sænkning af færge i det Sydfynske Øhav. 10

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere