P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N"

Transkript

1 Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den svage start på året for amerikansk økonomi viste sig - som ventet - at være midlertidig, men den efterfølgende fremgang har indtil videre skuffet. Derfor har vi nedjusteret vækstskønnet for 2015 som helhed til 2¼ %, hvor vi for et kvartal siden ventede 3%. Eksporten lider under den stærke dollar, hvortil kommer lave investeringer i olieindustrien. Tilbage står, at det endnu en gang er forbrugerne, der skal trække væksten i amerikansk økonomi via stigende privatforbrug. Lønstigningstakten er begyndt at tage til, og hvis løn-prisspiralen virker normalt, taler dét for stigende inflation på sigt. F I N A N S U G E N Økonomien i eurozonen ventes at fortsætte sin fremgang, så BNP vil vokse med 1¼ - 1½% i år. Væksttempoet er moderat, fordi opsvinget udfordres på flere fronter: Gælden fortsat meget høj i de fleste eurozonelande, både i den private sektor og blandt staterne. Derfor er der kun et beskedent potentiale for kreditfinansieret fremgang i efterspørgslen, ligesom staterne vil fastholde en stram finanspolitik lang tid endnu. Hertil kommer situationen omkring Grækenland og eventuel afsmitning til Portugal og Spanien, der afholder parlamentsvalg sidst på året. Deflation er forsvundet som et tema, og vi venter, at inflationen vil tiltage i moderat tempo de kommende måneder, men grundlæggende forblive meget lav. Der er lange udsigter til, at inflationen når op i nærheden af ECB s målsætning om tæt på, men ikke over 2%. I Danmark steg BNP 0,4 pct. i årets første kvartal. En vækst på 0,4 pct. passer næsten som fod i hose til de vækstskøn, der er kommet dryppende den seneste tid fra både vismænd og regering. Regeringens skøn på 1,7 pct. nås lige netop, hvis væksten fortsætter i samme tempo året ud. Det synes absolut realistisk. Som vi ser det, kan væksten sagtens komme til at overraske positivt. Dermed kan vi hurtigt nå vismændenes og Nationalbankens lidt højere skøn på 1,9 pct. og 2,0 pct. Pengepolitikken forventes at forblive ekstremt lempelig i eurozonen lang tid endnu. Forhøjelse af ECB s pengepolitiske rente kommer næppe på tapetet hverken i år eller i 2016, og ECB s obligationsopkøb ventes at fortsætte til og med september 2016, givet de nuværende udsigter for økonomien. I USA ventes centralbanken at forlade 0-rentepolitikken i september, om end den stærke dollar kan få centralbanken til at vente til senere. Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark ventes på 3 måneders horisont at ligge omkring eller under de aktuelle niveauer, men at være steget moderat på et års sigt. de 1 af 10

2 International økonomi: Inflationen har passeret bunden Forventningsoversigt USA Pr. 29/6 Euroland Pr. 29/6 BNP-vækst ¼ 1¼-1½ ½-3 1½ Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,25-0,50 0,00-0,25 0,05 0,05 om 12 mdr. 0,75-1,00 0,05 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 2,00-2,50 2,35 0,50-0,75 0,78 om 12 mdr. 2,50-3,00 0,60-1,00 *) = tysk statsobligation USA: Kun moderat styrke i opsvinget Den svage start på året viste sig som ventet - at være midlertidig, men den efterfølgende fremgang ser ud til at blive skuffende moderat. Derfor har vi nedjusteret vækstskønnet for 2015 som helhed til 2¼ %, hvor vi for et kvartal siden ventede en BNP-vækst på 3%. Sidste år faldt BNP med godt 2% p.a. i første kvartal, men steg derpå stærkt de følgende to kvartaler med mellem 4 og 5 % p.a. I år har nedgangen i første kvartal været væsentlig mindre, -0,2% p.a., men fremgangen i andet kvartal skønnes at blive langt svagere end sidste år, nemlig kun på ca. 2% p.a. (efterfulgt af et forventeligt lidt højere væksttempo gennem andet halvår). En BNP-vækst på 2¼% vil være på niveau med de foregående års væksttempo. Væksten belastes af stærk USD og lave investeringer i olieindustrien To forhold ser ud til at belaste væksten mere, end vi oprindeligt antog. For det første har den stærke USD ført til nedgang i eksporten. Den effektive (handelsvægtede) USD ligger aktuelt 17% højere end i fjor, og det har især ramt eksporten til den fattigere del af verden, så som Asien og Sydamerika. Noget af eksportned- de 2 af 10

3 gangen først på året skyldtes også havnestrejken på vestkysten, men strejken sluttede i februar, og fremgangen efterfølgende har været betydelig mindre end nedgangen var, mens strejken stod på. Bundlinjen er derfor, at den stærke USD ser ud til at have skadet USA s eksport mere, end vi oprindelig antog. For det andet har de lave oliepriser ført til en nedgang i investeringerne i USA s olieindustri. Selv om de direkte investeringer ikke fylder meget, påvirker det også investeringerne i de industrier, der servicerer oliebranchen, eksempelvis transportbranchen. Olieinvesteringerne vil formentlig forblive lave den kommende tid, idet markedsprognoserne kun venter moderat stigende råoliepriser på et års sigt. Forbrugerne trækker økonomien Tilbage står, at det endnu en gang er forbrugerne, der skal trække væksten i amerikansk økonomi via stigende privatforbrug. Det mener vi også, at de har et godt grundlag for at gøre, idet privatforbruget stimuleres af stigende beskæftigelse, stigende indkomster og stigende formue. Faktisk er der på lidt længere sigt mulighed for en accelereret vækst i privatforbruget, de 3 af 10

4 idet husholdningernes gældsbyrde nu er den laveste siden årtusindskiftet. Det er kommet i stand via reduktion af gælden parret med stigende formue. Arbejdsmarked og inflation Arbejdsmarkedet vinder fortsat styrke. Jobvæksten er taget til igen efter et par svage måneder først på året, og vi venter, at styrken bevares de kommende måneder med en fremgang i beskæftigelsen på nye jobs pr. måned. Arbejdsløsheden er faldet til omkring 5½% og nærmer sig hermed det naturlige niveau, som centralbanken (Fed) skønner er i området 5,0-5,2%. Fremgangen på arbejdsmarkedet er nu begyndt at give sig udslag i tiltagende lønstigningstakt, omend på et lavt niveau. Den tendens venter vi vil fortsætte de kommende måneder set i lyset af den forventede fortsatte fremgang i beskæftigelsen. Spørgsmålet er, hvornår og hvor meget inflationen vil blive påvirket af en tiltagende lønstigningstakt? I figuren nedenfor er vist udviklingen i lønningerne og inflationen siden Historisk har der været en ganske pæn sammenhæng mellem de to, men det virker som om, at sammenhængen er blevet svagere siden finanskrisen. Det kan derfor ikke entydigt afgøres, om stigende lønninger nu vil begynde at trække inflationen opad de kommende måneder. Hvis løn-prisspiralen virker normalt, taler sandsynligheden for stigende inflation på sigt. I modsat fald bliver stigningen mere moderat og vil på den korte bane - primært begrænse sig til, at oliepriserne vil trække mindre ned i inflationen gennem andet halvår end de foregående måneder. Under alle omstændigheder skønner vi, at inflationen er tæt på bunden i øjeblikket. Pengepolitik og obligationsrente Vi forventer, at USA s centralbank forlader 0-rentepolitikken på rentemødet i september måned. Den pengepolitiske rente har ligget i intervallet 0,00-0,25% siden finanskrisen brød ud i 2008, og vi venter, at Fed enten går på 0,25% rent i september, eller at de hæver den ledende rente til 0,50%. Alternativet er dog, at Fed venter længere tid endnu, især fordi en højere pengepolitisk rente sandsynligvis vil gøre USD endnu dyrere til ugunst for eksporten, som allerede nu er svækket af valutaen. de 4 af 10

5 Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation ventes på 3 mdr s sigt at svinge omkring det nuværende niveau, dvs. intervallet 2,00-2,50%. På 12 mdr s sigt venter vi en moderat stigning til 2,50-3,00%. Forventningen om stigende obligationsrente på sigt begrundes med udsigten til strammere pengepolitik, tiltagende inflation og fortsat fremgang i væksten. Eurozonen: Opsving med udfordringer Eurozonens økonomi er vokset ganske stærkt på det seneste med en BNP-vækst på 0,4% pr. kvartal i både fjerde kvartal 2014 og første kvartal Fremgangen har især været båret af den indenlandske efterspørgsel, dvs. privatforbrug og erhvervsinvesteringer. Vi venter, at fremgangen fortsætter i nogenlunde samme eller lidt lavere tempo de kommende kvartaler. Opsvinget udfordres dog på flere fronter. Vores forventning til BNP-væksten i 2015 som helhed lyder på 1¼- 1½%, hvilket også var forventningen for et kvartal siden. Flere forhold stimulerer økonomien Grundlæggende støttes eurozonens økonomi af et usædvanligt sammenfald af gunstige forhold, især lave renter, lav eurokurs samt lav inflation. Tilsammen har disse forhold ført til stigende optimisme blandt befolkningerne og i erhvervene, hvilket har trukket den indenlandske efterspørgsel op. Fremgangen er også blevet bredt mere ud på landeniveau, idet det ikke længere alene er Tyskland, der trækker europæisk økonomi. Spanien er inde i noget nær et økonomisk boom, og også store lande som Frankrig og Italien viser nu tegn på fremgang. Vi venter, at det fortsat vil være den indenlandske efterspørgsel, der driver eurozonens økonomi de kommende kvartaler. Både privatforbrug og erhvervsinvesteringer ligger på meget lave niveauer efter flere års krise, og der er derfor betydelige muligheder for catch-up de kommende år. Hen over sommeren træder Junckers-planen i værk. Planen tilsigter især at øge de offentlige investeringer i infrastruktur (skoler, motorveje osv.) med op til 300 mia. euro over de næste 3 år. Det skal ske ved, at EU påtager sig projektrisikoen, mens størstedelen af finansieringen skal komme fra private investorer, eksempelvis pensionskasser. Vi vurderer, at Junckers-planen er et nyttigt tiltag for at få flere investeringer, de 5 af 10

6 men at det samtidig næppe er noget, som på afgørende vis vil bidrage til højere væksttempo i eurozonen. Samtidig er der dog også forhold, som gør, at væksttempoet sandsynligvis kun bliver moderat indtil videre. Gælden er fortsat meget høj i de fleste eurozonelande, både i den private sektor og blandt staterne. Det gør, at der kun er et beskedent potentiale for kreditfinansieret fremgang i efterspørgslen, ligesom staterne vil fastholde en stram finanspolitik lang tid endnu. Hertil kommer situationen omkring Grækenland og mulige spredningseffekter til andre lande. Grækenland får hjælp og forbliver i eurozonen Den uafklarede situation omkring Grækenland har skabt usikkerhed på mange felter siden parlamentsvalget i januar. Blandt andet har usikkerheden været at se i de græske banker, idet grækerne i stor stil har trukket indlån (i euro) ud af bankerne. Pengene er blevet ført ud af landet til indlånskonti i banker i andre eurozonelande, eller de er blevet omsat til eksempelvis luksusbiler eller simpelthen gemt under hovedpuden af frygt for værditabet, hvis et Grexit skulle føre til genindførelse af drachma, som vil blive voldsomt nedskrevet i forhold til euro. Efter vores vurdering vil usikkerheden om Grækenland fortsætte lang tid endnu. I skrivende stund (29/6) afventes ja/nej-folkeafstemningen 5. juli om kreditorernes (EU, ECB og IMF) krav til strukturreformer som modydelse for yderligere lån. Mange scenarier er tænkelige, men vi anser det som mest sandsynligt, at der til sidst bliver indgået et kompromis mellem Grækenland og kreditorerne, så en statsbankerot bliver undgået, og landet forbliver medlem af eurosamarbejdet. Det vil betyde langt større tab for kreditorerne, hvis grækerne forlader eurosamarbejdet, end hvis de hjælpes til at kunne blive. Et Grexit kan derudover få uoverskuelige konsekvenser for troværdigheden af euroen og give risiko for spredning til andre lande. Der skal eksempelvis afholdes parlamentsvalg sidst på året i to andre reformlande: Portugal og Spanien, hvor den folkelige modstand også er stærk mod stram finanspolitik og strukturreformerne. de 6 af 10

7 Lidt længere ude i fremtiden kommer kreditorerne ikke uden om en nedskrivning af Grækenlands statsgæld på knap 180% af deres BNP. Det er umuligt for Grækenland at tilbagebetale så stor en gæld, men en nedskrivning vil især ramme de offentlige långivere. Kun en lille del af Grækenlands statsgæld er ejet af private investorer. Vores forventning er derfor, at Grækenland vil give anledning til uro lang tid endnu, men at de sandsynligvis hjælpes til at kunne forblive medlem af eurozonen. Arbejdsmarked og inflation Bedringen af eurozonens økonomi har smittet af på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er stigende, mens arbejdsløsheden langsomt er på vej ned. Igen må Spanien fremhæves som et land, der har været gennem en hård reformproces, men som nu begynder at høste frugterne også i form af stigende beskæftigelse. Fremgangen i beskæftigelsen ventes at fortsætte for eurozonen som helhed, men arbejdsløsheden er fortsat meget høj, og der er derfor lange udsigter til begyndende lønpres. Selv ikke i Tyskland, med EU s laveste arbejdsløshed, er der noget lønpres af betydning. Inflationen ramte bunden i januar og er siden steget moderat, hvilket mest skyldes stigende energipriser. Deflation er forsvundet som et tema for finansmarkedet. Vi venter, at inflationen vil tiltage i moderat tempo de kommende måneder, men grundlæggende forblive meget lav. Der er lange udsigter til, at inflationen når op i nærheden af ECB s målsætning om tæt på, men ikke over 2%. EU-Kommissionens prognose siger, at det ikke vil ske hverken i år eller i Pengepolitik og obligationsrente ECB (den europæiske centralbank) ventes at fastholde den nuværende meget lempelige pengepolitik lang tid endnu. Det vil sige med en udlånsrente på 0,05% og en indlånsrente på -0,20% samt et obligationsopkøbsprogram ( QE ) på 60 mia. euro pr. måned til og med september QE-programmet blev annonceret i januar og trådte i kraft i marts. Indtil videre er de konkrete resultater af programmet beherskede og ses mest af alt i form af stigende de 7 af 10

8 optimisme blandt forbrugere og i erhvervslivet. Derimod har det endnu ikke formået at give nogen vedholdende fremgang i kreditgivningen i eurozonen. Programmet har heller ikke endnu formået at løfte inflationsforventningerne (målt med den 5-årige inflationsswap) til mere end ca. 1,80%, hvilket er pænt under ECB s 2% target. Så længe væksten og inflationen kun er moderat tiltagende i eurozonen, ventes QEprogrammet at blive videreført som annonceret af ECB. Ændringer kan derimod ikke afvises, hvis økonomien skulle ændre sig drastisk i den ene eller den anden retning, men der er vi langt fra endnu. Renten på en 10-årig tysk statsobligation tog et markant hop fra midten af april til først i juni, hvor den steg fra blot 0,07% til 1,00% (for siden at falde igen). Vi vurderer, at det var en berettiget rentestigning i den forstand, at obligationsrenten var kommet for langt ned i forhold til de økonomiske realiteter. Styrken i rentestigningen overraskede os dog, og vi vurderer, at der er et element af over-shooting i stigningen. Alt positivt vurderes at være indkalkuleret i det aktuelle renteniveau. Vi venter, at der vil komme en korrektion nedad til intervallet 0,50-0,75% på 3 måneders sigt. Korrektionen kan udløses af skuffende tal fra økonomien eller andre negative nyheder. På 12 måneders sigt venter vi, at renten ligger i intervallet 0,60-1,00%. ECB s fortsatte obligationsopkøb samt udsigt til kun moderat vækst og inflation vil lægge låg over eventuelle rentestigningstendenser. Dansk økonomi: Behagelige BNP-tal BNP steg 0,4 pct. i årets første kvartal. Dermed er der vækst i økonomien for 7. kvartal i træk. Det er ikke overraskende en pæn fremgang i både eksporten og i det private forbrug, der bidrager til væksten. Det offentlige forbrug er også vokset og bidrager således også til væksten. Til gengæld skuffer investeringerne, som er faldet 2,6 pct. fra seneste kvartal. En vækst på 0,4 pct. passer næsten som fod i hose til de vækstskøn, der er kommet dryppende den seneste tid fra både vismænd og regering. Regeringens skøn på 1,7 pct. nås lige netop, hvis væksten fortsætter i samme tempo året ud. Det synes abso- de 8 af 10

9 lut realistisk. Som vi ser det, kan væksten sagtens komme til at overraske positivt. Dermed kan vi hurtigt nå vismændenes og Nationalbankens lidt højere skøn på 1,9 pct. og 2,0 pct. Mere og mere tyder derfor på, at opsvinget er ved at brede sig ud. Boligpriser ringene i vandet spreder sig Helt friske tal fra Realkreditrådet viser, at fremgangen på boligmarkedet fortsætter. Fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 er priserne på huse steget med 5,7 pct. på landsplan. Tallene viser også, at prisstigningerne ikke længere kun finder sted i de store byer, men nu er begyndt at sprede sig udad. Selvom alle landets fem regioner går frem, så er der stadig lang vej endnu for yderområderne. Her er aktiviteten stadig meget lav. Det resulterer i et stort udbud af boliger og priser, der endnu ikke stiger. For ejerlejligheder er stigningen på hele 9,6 pct. fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal I sær på det københavnske boligmarked er priserne accelereret det seneste år bl.a. som følge af et meget lavt renteniveau kombineret med en fastholdelse af skattestoppet, der fastfryser ejendomsværdiskatten på 2001/2002-niveau. De seneste to måneder er renten begyndt at kravle væk fra de ekstremt lave niveauer, men er dog stadig på et historisk lavt niveau. Den lidt højere rente vil formentlig tage toppen af de eksplosive tendenser, som vi har set på ejerlejlighedsmarkedet det seneste år. Pilen peger dog stadig i opadgående retning for boligpriserne. Danmark: Huspriserne kravler forsigtigt opad, mens ejerlejlighederne spurter derudaf Kilde: Realkreditrådets boligmarkedsstatistik. Snæver sejr til blå blok Danskerne var som bekendt kaldt til stemmeurnerne torsdag den 18. juni for at sammensætte et nyt Folketing. Valget endte med en snæver sejr til blå blok og en smal Venstre-regering, der nu skal samle flertal fra sag til sag. Den overordnede økonomiske politik med bl.a. fastkurspolitik, langsigtede planer, budgetregler er der på ingen måde udsigt til, at der ændres på. Vi forventer dog at se finjusteringer af den de 9 af 10

10 økonomiske politik på flere områder, herunder på skattepolitikken og prioriteringen af de offentlige finanser. Tid til fokus på finanspolitikken Den nye regering har en vigtig opgave i at styre opsvinget, så det ikke bliver for voldsomt, og der bl.a. ikke bliver skabt en boble på boligmarkedet. Det er tid til at fremtidssikre dansk økonomi, så opsvinget ikke får lov at løbe løbsk med deraf følgende nedtur. Vi har tidligere set hvordan opsving får lov til at eskalere, og derfor bremser hårdt op efterfølgende. (Redaktionen er afsluttet 29. juni 2015) Kontakt Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 10 af 10

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. maj 2015, uge 21 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.131

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32 8. august 2014, uge 32 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,1% 1.910

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. juni 2015, uge 26 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 2.102

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 16. oktober 2015, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.024 Nikkei

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 21. november 2014, uge 47 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat

F I N A N S U G E N Er markedet blevet for pessimistisk? Redaktion Økonomisk sekretariat 10. oktober 2014, uge 41 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 30. oktober 2015, uge 44 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8% 2.089 Nikkei

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. juni 2014, uge 23 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,1% 1.940

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 2. oktober 2015, uge 40 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,4% 1.924 Nikkei

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat 7. november 2014, uge 45 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8%

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere