Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3"

Transkript

1 Referat nr. 5 af 21/ ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander Johansen - Jeppe Sloth - Kim Hansen - Claus de Haas. Afbud: Finn Jørgensen Klaus Jespersen Jan Northved Hansen Andre tilstedeværende: Ejendomsmesterassistent Frank Christensen Driftsleder Mikkel Selander Torben Jensen Fremsendt på mail, brev: Grønne regnskaber Udleveret på mødet: Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af referat nr Tilbagemelding fra varmemester 4. Budget opfølgning konto 115/116, og finanskontoplan 5. Grønne regnskaber 6. Orientering a. Administrationen b. Organisationsbestyrelsen c. Antenneforeningen d. BeboerTV e. Boligforeningerne i Brøndby 7. Tilbagemelding fra udvalg a. Grønt Udvalg b. Beboeraktivitetsudvalget c. Byggeudvalget d. Legepladsudvalget 8. Bestyrelse - lukket punkt 9. Klager 10. Gennemgang af årsregnskab for afdelingen for Fordeling af omkostninger mellem afdelingerne 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. februar Ordinært Repræsentantskabsmøde den 11. april Indestående på vedligeholdelseskonti 15. Evaluering af Hjertestarterkursus den 18. marts på Brøndbyøster Skole 16. Kursus ved budgetlægning samt beboermøder mv. 17. Andet Ad 1. Valg af ordstyrer Kurt blev valgt til ordstyrer. Ad 2. Godkendelse af referat nr. 3 og 4 Referaterne fra januar og februar blev godkendt. Ansvarlig Deadline 1

2 Ad 3. Tilbagemelding fra varmemester. Varmemesteren orienterede om følgende: Kattens værn holder pause og vender tilbage når vejret bliver anderledes. Hængepartierne i forhold til maling af opgangene burde være blevet rettet til, Frank har dog ikke været rundt og se på dem efter rettelserne. Billiard rummet er endnu ikke malet, men det håbes at det er færdigt inden påske. Der er sat loft op. Hærværket er betalt af Lejer der var ansvarlig. Dødsbo lejligheden er ved at være klar, der er lagt nye gulve og blevet gjort rent og malet. Projektet i blok 10, børnehaven, siger de, at de foreløbigt er færdige omkring 1. april. Der er fjernet møbler ved LA 9, og der er sendt regning til Lejer. Der er forsøg med ny VVSer og det kører rigtigt godt. De er lidt dyrere, men væsentligt hurtigere. Hjertestarteren er monteret, og alarmen virker. Strøm til sommerfesten, der er udtag i blok 11, blok 4 og blok 2, så vi skal bare låne eller købe et par strømtavler. Den sidste opgang i blok 12 er malet. Vinduesprojektet med at få malet badeværelsesvindueslisterne. Ingen spørgsmål til Frank. Mikkel har fremsendt en mail om varmemålere, vedr. om det er en god idé at Ista kommer ud og underholder os omkring de nye varmemålere. Der bliver omdelt en brochure fra Ista når de skifter varmemålerne. Mikkel fremviste en smart anordning der kan skjule eventuelle mærker fra de gamle målere da de nye er noget mindre. Denne dækklap bliver en tilkøbsmulighed for beboeren, uden egen udgift og sættes på der hvor der er synlige skader. Der kan købes intelligent luftfugtighedsmåler der kan hjælpe beboerne med at lufte ud og varme op. Det undersøges om målerens tilbagemelding betyder vi som boligafdeling kan forebygge fugtskader i lejemål og hvorvidt der skal beboermøde beslutning til. Vi får sælgeren til at komme og fortælle om det til næste møde. Det er blevet undersøgt om vi må opsatte videoovervågning i forhold til dels storskrald/containergård og dels vaskerum / billiard rum. Det er noget vi godt må. Mikkel indhenter tilbud i forhold til bl.a. ansøgning om overvågning af containergårdens ydre. Der blev spurgt til pumpeudskiftning, da der siden D/V møde 7 markvandring er opstået tvivl. Der har været tale om de pumper der er nævnt i energimærkningsrapporten (varmtvandspumper i 2

3 blok 2, 4 og 10), og at der skal indhentes et (flere) tilbud da de estimerede priser virker høje i forhold til pumpens pris. Der blev spurgt til forsikringsvilkårene i forhold til rør- og faldstamme projektet det er varslet beboerne at det er deres eget forsikringsselskab der skal dække, og at man skal meddele forsikringsselskabet at der er håndværkere i lejligheden. Det skal undersøges om dette er korrekt med forsikringsmægleren. Der blev fulgt op på vinduerne og temperaturforskelle på nye og gamle vinduer og murene omkring vinduerne. Mikkel følger op på dette til næste møde en undersøgelse foregår per beslutning på januar mødet. Det besluttes at der ske ren undersøgelse hos Kurt. Jeppe foreslå at undersøgelsen foregår indefra. Ad 4. Budget opfølgning konto 115/116 og finanskontoplan Budget opfølgning for januar og februar, blev udskudt til næste måned. Mikkel sørger for computer og projektor til næste møde så det nye bestyrelsesnet kan gennemgås. Mikkel sørger for Budget oplæg til mødet 16. maj, hvor Torben også er inviteret. Ad 5. Grønne regnskaber Grønne regnskaber for februar blev gennemgået og taget til efterretning. Frank orienterede om hvordan man læser vandregnskaberne. Det er sådan at varmtvandsforbrug er lagt sammen i Gillesager mellem en stor og en lille blok (1+2), og der er 2 målere i blok 4 og 6, blok 4 er den ene til vaskeriet. Ad 6. Orientering a. Administrationen Et nærmere afgrænset område vil blive undersøgt for at se om den er forurenet. Teit har sendt en mail omkring vores vinduesprojekt, der er endeligt regnskab, og ingen huslejestigning. Der er fortsat ikke sat dagsordenener/indkaldelser på nettet til OB og Repræsentantskabs møder. Der har været forsøg på at komme til styringsdialog møde med kommunen, det er fortsat ikke lykkedes at finde en dag til det. b. Organisationsbestyrelsen Der har været afholdt ét kort møde i OB siden sidst. På grund af planlægningsbesvær for nogle medlemmer blev datoen ændret, så det fadt sammen med vores hjertestarter orientering. Grundet resten af afdelingsbestyrelsens forfald ville vi ikke have nogen repræsentant til vores orientering. Derfor blev det planlagt at mødet blev startet uden spisning, og at spisningen skulle foregå mens Annette, Kurt og Klaus 3

4 gik over for at tage imod beboerne til orienteringen. Da disse 3 skulle forlade mødet mente resten af bestyrelsen at resten af mødet måtte udskydes. Der har været diskussion om foreningens budget. Første udkast blev forkastet af et flertal i bestyrelsen ville have en nul-løsning. Annette påpegede at hun ikke anså de stillede besparelsesforslag som realistiske. d. BeboerTV e. Boligforeningerne i Brøndby Der bliver arbejdet med kulturdag i Brøndbyøster som ser ud til at køre på skinner Ad 7. Tilbagemelding fra udvalg a. Grønt udvalg b. Beboeraktivitetsudvalget Der har været 2 gange møde om sommerfest. Der blev givet et resume af hvor langt planlægningen er. c. Byggeudvalget Mikkel gennemgik D/V planen som den ser ud for nuværende efter markvandringen. Mikkel indhenter tilbud på maling af dørene mellem opgang og kældergang i blok 12, 13 og 14. d. Legepladsudvalget Ad 9. Klager Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen modtaget 3 klager via. administrationen. Ad 10. Gennemgang af årsregnskab for afdelingen 2012 Torben gennemgik regnskabet med spørgsmål fra bestyrelsen. Bestyrelsen godkender IKKE regnskabet. Regnskabet kan ikke godkendes da det efter bestyrelsens opfattelse giver et retvisende billede af afdelingens omkostninger i henhold til loven, idet afdelingen ikke er den rette omkostningsbærer af alle omkostninger. Ad 11. Fordeling af omkostninger mellem afdelingerne Der skulle senest d.d. have været udsendt et udkast til en ny aftale mellem afdelingerne fra administrationen. Det er ikke modtaget!! Ad 12. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 21. februar 2013 Udgår, punktet var en fejl. 4

5 Ad 13. Ordinært Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013 Repræsentantskabsmødet blev drøftet. Ad 14. Indestående på vedligeholdelseskonti Der er blevet lavet et udkast til et brev til beboere med over 15 t.kr. på deres vedligeholdelseskonto. Det skal tilføjes at man ikke behøver lægge ud hvis man benytter afdelingens håndværkere. Med den tilføjelse skal brevet bare sendes ud til afdeling 3s beboere hvor det er relevant. Ad 15. Evaluering af Hjertestarterkursus Der er en stor tilbagemelding på interesse i førstehjælpskursus. Ad 16. Kursus ved budgetlægning samt beboermøder mv. Iab Ad 17. Andet Vi snakkede om status på hundepasning og hvor mange registrerede katte vi har. Vi vil også have en opfølgning på registrering af campingvogne. Der arbejdes på et nyhedsbrev som vil blive rundsendt til bestyrelsen til gennemsyn. ADM Næstkommende Aktiviteter Torsdag den 15. November Bestyrelsesmøde i bestyrelseslokalet kl Aktivitetskalender Møder og andre aktiviteter i bestyrelsesåret 2012/13 Torsdag 11. april Repræsentantskabsmøde Torsdag 18. april Bestyrelsesmøde Torsdag 16. maj Bestyrelsesmøde Torsdag 20. juni Bestyrelsesmøde Torsdag 15. august Bestyrelsesmøde Torsdag 19. september Bestyrelsesmøde Torsdag 26. september(?) Afdelingsmøde Torsdag 17. oktober Konstituerende bestyrelsesmøde Torsdag 21. november Bestyrelsesmøde?????? Julefrokost Referent Alexander Johansen Formand Annette Reckendorph 5

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere