Valgret under udlandsophold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgret under udlandsophold"

Transkript

1 Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Betænkning nr Oktober 2003

2 Betænkning nr Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Oktober 2003

3 Betænkning nr Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold Udgiver: Tryk: Oplag: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Tlf.: Fax: Schultz Grafisk 800 eksemplarer ISBN: (Internetversion) Betænkningen kan købes ved henvendelse til: Danmark.dk s boghandel IT- og Telestyrelsen Tlf.: På Danmark.dk s boghandel tager vi alene imod bestillinger pr. telefon eller elektronisk Pris: 125,00 kr. inkl. moms Betænkningen er tilgængelig på

4 KAPITEL 1. INDLEDNING Valgretsudvalgets nedsættelse og kommissorium Valgretsudvalgets sammensætning Valgretsudvalgets arbejde...16 KAPITEL 2. SAMMENFATNING AF UDVALGETS OVER- VEJELSER OG ANBEFALINGER Sammenfatning af kapitel 3. Hidtidige retsopfattelser vedrørende grundlovens krav om fast bopæl i riget Sammenfatning af kapitel 4. Internationale konventioner og EU-retlig regulering Sammenfatning af kapitel 5. Udviklingen i lovgivningen om valgret under udlandsophold Sammenfatning af kapitel 6. Udvalgets overvejelser om udvidelse af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under udlandsophold Sammenfatning af kapitel 6.1. Udvalgets overvejelser om grundlovens krav om fast bopæl i riget og rammerne for lovgivningsmagtens regulering Sammenfatning af kapitel 6.2. Udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet Sammenfatning af kapitel 7. Udvalgets overvejelser vedrørende ændring af reglerne om proceduren i forbindelse med ansøgning om optagelse på valglisten under udlandsophold Skema over udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet KAPITEL 3. HIDTIDIGE RETSOPFATTELSER VEDRØRENDE GRUNDLOVENS KRAV OM FAST BOPÆL I RIGET Grundlovens krav om fast bopæl grundloven grundloven Reglerne om valgret til Folketinget

5 Reglerne om valgret til Landstinget Rigsdagsvalgloven af grundloven Reglerne om valgret til Folketinget Reglerne om valgret til Landstinget grundloven Sammenfatning Den statsretlige litteratur Bopælsbetingelsen i 1849-grundloven og 1866-grundloven for valgret til Folketinget Bopælsbetingelsen i 1849-grundloven for valgret til Landstinget Bopælsbetingelsen i 1866-grundloven for valgret til Landstinget Bopælsbetingelsen i 1915-grundloven og 1953-grundloven Sammenfatning Prøvelse af bopælskravets indhold Folketingets (Rigsdagens) prøvelse af sine medlemmers valgbarhed grundloven grundloven Reglerne om valgbarhed til Folketinget Reglerne om valgbarhed til Landstinget Godkendelsen af Juel-Vind-Frijs valg Godkendelsen af Rées valg Godkendelsen af Fonnesbechs valg Godkendelsen af Breinholts valg Godkendelsen af Styhrs valg Godkendelsen af Estrups og Ingerslevs valg Sammenfatning grundloven Reglerne om valgbarhed Godkendelsen af Scavenius valg Domstolenes og Indenrigsministeriets efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister Domstolenes efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister Vestre Landsrets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1951, side 597 f

6 Vestre Landsrets dom nævnt i Ugeskrift for Retsvæsen 1951, side Sammenfatning Indenrigsministeriets efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister De enkelte sager Sammenfatning Domme vedrørende andre spørgsmål om udlandsdanskeres valgret Sammenfatning af Rigsdagens (Landstingets), domstolenes og Indenrigsministeriets praksis Folketingsvalglovens Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven Ændringen i 1996 af folketingsvalgloven Beslutningsforslag om udvidelse af udlandsdanskeres valgret KAPITEL 4. DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDS- KONVENTION OG EU-RETTEN Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EU-retten KAPITEL 5. UDVIKLINGEN I LOVGIVNINGEN OM VALGRET UNDER UDLANDSOPHOLD Udviklingen i folketingsvalglovens regler om betingelserne for valgret under udlandsophold Udviklingen i reglerne om fast bopæl som betingelse for valgret til Folketinget forud for indførelsen af diplomatreglen i Bopælsbetingelsen i rigsdagsvalglovene under grundlovene af 1849 og Bopælsbetingelsen i rigsdagsvalglovene under grundloven af Bopælsbetingelsen i folketingsvalglovene under grundloven af Sammenfatning Indførelsen i 1970 af diplomatreglen (den gældende folketingsvalglovs 2, stk. 1 og 2, stk. 3, nr. 1, jf. stk. 1)

7 Indførelsen i 1980 af bestemmelsen i den gældende folketingsvalglovs 2, stk. 2 om valgret til nærmere anførte grupper af personer med dansk indfødsret med midlertidigt ophold i udlandet Baggrunden for ændringen af folketingsvalgloven og Valglovsudvalgets betænkning Lovforslaget om ændring af folketingsvalgloven og dettes behandling i Folketinget Loven om valg til Folketinget fra Indførelsen i 1996 af den gældende bestemmelse i folketingsvalglovens 2, stk. 3, nr. 2, om valgret til ugifte samlevende De gældende regler i folketingsvalgloven om betingelserne for valgret under udlandsophold og disses anvendelse i praksis Folketingsvalglovens 2, stk Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 1, om, at vedkommende skal være udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 2, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 3, om, at vedkommende skal være udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 4, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet i uddannelsesøjemed Betingelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr. 5, om, at vedkommende skal opholde sig i udlandet af helbredsmæssige grunde Sidestillingsbestemmelsen i folketingsvalglovens 2, stk. 2, nr Midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens 2, stk Lovgrundlaget vedrørende midlertidighedsbetingelsen: Ændringen af folketingsvalgloven i Lovgrundlaget vedrørende midlertidighedsbetingelsen: Folketingsvalgloven af Valgretsnævnets hidtidige praksis for forståelsen af midlertidighedsbetingelsen...201

8 Orienteringen af Folketinget om Valgretsnævnets hidtidige praksis Valgretsnævnets nyeste praksis for forståelsen af midlertidighedsbetingelsen Valgret til ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til personer, der er omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 1 eller Udviklingen i folketingsvalglovens regler om udarbejdelse af valglister Optagelse på valglisten en betingelse for valgrettens udøvelse Grundlovene af 1849 og af 1866 med tilhørende lovgivning Grundlovene af 1915 og af 1953 med tilhørende lovgivning Sammenfatning Generelt om udviklingen i reglerne om udarbejdelse af valglister Rigsdagsvalglovene af 1849 og Rigsdagsvalglovene af 1915 og 1920 og udviklingen derefter Ændringen i 1938 af rigsdagsvalgloven: Indførelse af tilflytterlister Rigsdagsvalgloven af Folketingsvalgloven af 1953 og udviklingen derefter Ændringen i 1964 af folketingsvalgloven: Optagelse på valglisten ved tilflytning fra udlandet Ændringen i 1964 af folketingsvalgloven: Sletning af valglisten ved fraflytning til udlandet Ændringen i 1978 af folketingsvalgloven: ændring af gyldighedsperioden for de årlige valglister Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven: Afskaffelse af de årlige valglister Folketingsvalgloven af 1987 og udviklingen derefter Udviklingen i reglerne om registrering i folkeregistret af fraflytning/udrejse ved ophold i udlandet Betydningen af folkeregistreringen for optagelse på valglisten Folkeregisterloven af 1924 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter fra 1956 om folkeregistrering Ændringen i 1963 af folkeregisterloven Folkeregisterloven af Retsforskrifter af 1973 om folkeregistrering Bopælsvejledningen af Retsforskrifter i 1978, 1979 og 1983 om folkeregistrering

9 Bopælsvejledning af Retsforskrifter i 1985 og 1986 om folkeregistrering Bopælsvejledning af Retsforskrifter af 1988 og 1989 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1990 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1991 og 1993 om folkeregistrering Vejledning af 1993 om folkeregistrering Retsforskrifter af 1995 og 1998 om folkeregistrering Loven af 2000 om Det Centrale Personregister Vejledning af 2002 om folkeregistrering Ændringen i 2003 af loven om Det Centrale Personregister Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning under udlandsophold Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning fra personer omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 1, og stk. 3, jf. stk Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Folketingsvalgloven af 1987 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter af Loven af 2000 om Det Centrale Personregister Ændringen i 2001 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Udviklingen i reglerne om optagelse på valglisten efter ansøgning fra personer omfattet af folketingsvalglovens 2, stk. 2, og stk. 3, jf. stk Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter Folketingsvalgloven af 1987 med tilhørende retsforskrifter Retsforskrifter i Ændringen i 2001 af folketingsvalgloven med tilhørende retsforskrifter De gældende regler om optagelse på valglisten efter ansøgning under udlandsophold Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen...277

10 Afgørelse om optagelse på valglisten Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten Sammenfatning Grundlovene af 1849 og 1866 med tilhørende lovgivning Grundloven af 1915 og udviklingen i lovgivningen frem til grundloven af Grundloven af 1953 og udviklingen i lovgivningen frem til Ændringen i 1970 af folketingsvalgloven Bopælsvejledningen af Ændringen i 1980 af folketingsvalgloven Udviklingen i folkeregisterlovgivningen frem til loven i 2000 om Det Centrale Personregister Ændringen i 1996 af folketingsvalgloven Loven af 2000 om Det Centrale Personregister og ændringen heraf i KAPITEL 6. UDVALGETS OVERVEJELSER OM UDVIDELSE AF KREDSEN AF PERSONER MED DANSK INDFØDSRET, DER HAR VALGRET TIL FOLKETINGET UNDER UDLANDSOPHOLD Udvalgets overvejelser om grundlovens krav om fast bopæl i riget og rammerne for lovgivningsmagtens regulering Grundlovens bopælsbegreb Lovgivningsmagtens forståelse af grundlovens bopælsbegreb Rammerne for lovgivningsmagtens udvidelse af kredsen af personer, der anses for at have fast bopæl i riget uanset udlandsophold Overvejelser om konkrete modeller for udvidelser Personer med dansk indfødsret, som opholder sig i udlandet, anses for at have fast bopæl i riget i en given periode uanset hensigt om tilbagevenden Personer med dansk indfødsret, som opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for en given periode, anses for at have fast bopæl i riget Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for 1 år fra udrejsen

11 Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år fra udrejsen Personer, som agter at vende tilbage til riget inden for en længere periode end 2 år fra udrejsen Personer med dansk indfødsret med en bestemt tilknytningsårsag anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet Personer med arbejde i udlandet Personer med ansættelse ved en udenlandsk afdeling af en dansk myndighed, virksomhed eller forening uden at være udsendt af vedkommende myndighed, virksomhed eller forening Personer med dansk indfødsret, som agter at vende tilbage til riget inden for en given periode, og som har bevaret sin bolig her i landet, anses for at have fast bopæl i riget Grænsegængere anses for at have fast bopæl i riget Lovfæstelse af Valgretsnævnets tidligere forståelse af midlertidighedsbetingelsen i folketingsvalglovens 2, stk KAPITEL 7. UDVALGETS OVERVEJELSER VEDRØRENDE ÆNDRING AF REGLERNE OM PROCEDUREN I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ VALGLISTEN UNDER UDLANDSOPHOLD Skal optagelse på valglisten ske automatisk? Skal optagelse på valglisten ske efter ansøgning? Skal ansøgning ske i form af udfyldelse og indsendelse af et ansøgningsskema? Hvordan skal ansøgningsskemaet indrettes? Anvendelse af blanketten til anmeldelse af udrejse som ansøgningsskema til optagelse af udlandsdanskere på valglisten, der agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen De gældende regler om fraflytning til udlandet Ordningens indhold Udvalgets vurdering af ordningen Skal ansøgningen være egenhændigt underskrevet, eller kan ansøgningen indgives elektronisk? Det gældende krav om egenhændig underskrift

12 Er der bemyndigelse i lovgivningen til at give adgang til, at ansøgning indgives elektronisk? Skal der gives adgang til, at ansøgningen indsendes elektronisk med digital signatur? Skal der gives adgang til, at ansøgning indsendes elektronisk uden digital signatur? Hvilken myndighed skal træffe afgørelse i sager om optagelse på valglisten under udlandsophold? Hvilken myndighed skal ansøgningen sendes til? Hvilke oplysninger skal de kompetente myndigheder indhente efter modtagelsen af ansøgningsskemaet? Hvordan skal afgørelse om optagelse på valglisten meddeles ansøgeren? Afkortelse af fristen for optagelse af visse vælgere på valglisten fra 15 dage før valgdagen til 7 dage før valgdagen De gældende frister for optagelse af udlandsdanskere på valglisten Udvalgets vurdering af hensigtsmæssigheden af de gældende frister Udvalgets vurdering af et forslag om en afkortning af fristen for optagelse af udlandsdanskere på valglisten Afkortelse af fristen for optagelse på valglisten af vælgere, der tilflytter fra udlandet Udvalgets samlede vurdering af et forslag om afkortelse af fristen for optagelse af udlandsdanskere og tilflyttere fra udlandet på valglisten Sammenfatning af udvalgets overvejelser KAPITEL 8. UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VALG TIL FOLKETINGET (UDVIDELSE AF KREDSEN AF PERSONER MED DANSK INDFØDSRET, DER UNDER OPHOLD I UDLANDET ANSES FOR AT HAVE FAST BOPÆL I RIGET) Lovbestemmelser Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

13 Bilag 1. Notat om antallet og sammensætningen af udvandrede og genindvandrede personer med dansk indfødsret, om konsekvenserne af udvalgets forslag om, at personer med dansk indfødsret, som agter at vende tilbage til riget inden for to år, vil kunne optages på valglisterne og om Valgretsnævnets afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten Bilag 2. Genindvandring af personer, der er udvandret i , fordelt på udvandringsår og opholdets varighed Bilag 3. Antal udlandsdanskere optaget på valglisterne ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i perioden Bilag 4. Afgørelser om optagelse fordelt efter den oplyste årsag til udlandsophold Bilag 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsbrev Bilag 6. Beskæftigelsesministeriets høringssvar Bilag 7. Forsvarsministeriets høringssvar Bilag 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsnotat Bilag 9. Justitsministeriets høringssvar Bilag 10. Kirkeministeriets høringssvar Bilag 11. Miljøministeriets høringssvar Bilag 12. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations høringssvar Bilag 13. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris høringssvar Bilag 14. Skatteministeriets høringssvar Bilag 15. Socialministeriets høringssvar Bilag 16. Trafikministeriets høringssvar Bilag 17. Undervisningsministeriets høringssvar Bilag 18. Økonomi- og Erhvervsministeriets høringssvar

14 Kapitel 1 Indledning 1.1. Valgretsudvalgets nedsættelse og kommissorium Den 11. april 2003 nedsatte indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren et udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold (Valgretsudvalget). Valgretsudvalget fik følgende kommissorium: 1. Baggrund for nedsættelsen af udvalget Efter grundlovens 29, stk. 1, er fast bopæl i riget en af betingelserne for at have valgret til Folketinget. I folketingsvalglovens 2 er der opregnet nogle persongrupper, som på trods af ophold i udlandet har en sådan tilknytning til det danske samfund, at grundlovens krav om fast bopæl i riget anses for opfyldt. Regeringen finder, at der bl.a. som følge af samfundsudviklingen, som har medført øget mobilitet og lettere adgang til kommunikation over landegrænserne, er behov for, at reglerne om den kreds af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet bevarer deres valgret, tages op til revision. I regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse er derfor anført, at regeringen ønsker at udvide kredsen af personer med dansk indfødsret, der har valgret til Folketinget under midlertidigt ophold i udlandet. Det er regeringens ønske at udmønte regeringsgrundlaget gennem en ændring af reglerne i folketingsvalgloven i det omfang, dette vil være muligt inden for rammerne af grundloven. 13

15 2. Udvalgets opgaver Regeringen har derfor besluttet, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at undersøge mulighederne for, hvorledes kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet har valgret til Folketinget, i videst muligt omfang kan udvides inden for rammerne af grundloven. Udvalget skal i den forbindelse komme med forslag til ændring af folketingsvalglovens regler om valgret under udlandsophold. Udvalget får endvidere til opgave at undersøge, om de gældende regler om proceduren for optagelse på folketingsvalglisten af vælgere, der opholder sig i udlandet, kan forenkles med henblik på at gøre det lettere for disse vælgere at blive optaget på valglisten. Udvalget kan i den forbindelse inddrage reglerne om kompetencefordelingen mellem kommunalbestyrelserne og Valgretsnævnet. 3. Udvalgets sammensætning Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger en formand for udvalget. Herudover udpeger indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren to medlemmer af udvalget, der skal være kyndige i statsforfatningsret, fra universiteterne. Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger endvidere et medlem af udvalget efter indstilling fra KL og Københavns og Frederiksberg kommuner i forening. Indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren udpeger desuden et medlem af udvalget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og et medlem fra Justitsministeriet. 14

16 Sekretariatsbetjeningen af udvalget varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i fællesskab. 4. Tidsplan Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden 1. oktober Valgretsudvalgets sammensætning Valgretsudvalget har haft følgende medlemmer: Formand: Professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. Medlemmer: Professor, dr. jur., LL.M. Peter Germer. Afløst den 4. juni 2003 af professor Claus Haagen Jensen. Professor, dr.jur. Henrik Zahle. Lovråd Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet. Afdelingschef Hans B. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vicekontorchef Hanne Angermann, Frederiksberg Kommune, indstillet af Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening. Sekretariatsbetjeningen af Valgretsudvalget har været varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i forening. Udvalgets sekretariat har bestået af valgkonsulent Anne Birte Pade, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, specialkonsulent Grete Kongstad, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og fuldmægtig Mette Johansen, Justitsministeriet. 15

17 1.3. Valgretsudvalgets arbejde Valgretsudvalget har i perioden fra den 23. maj 2003 afholdt i alt 5 møder. København, den 23. september 2003 Jens Peter Christensen (formand) Claus Haagen Jensen Jørgen Steen Sørensen Henrik Zahle Hans B. Thomsen Hanne Angermann Anne Birte Pade Grete Kongstad Mette Johansen 16

18 Kapitel 2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger I dette kapitel gives der først en sammenfatning af indholdet af de enkelte kapitler i betænkningen, jf. kapitel Dernæst præsenteres i skemaform udvalgets overvejelser om konkrete modeller for udvidelser af kredsen af personer med dansk indfødsret, der anses for at have fast bopæl i riget under midlertidigt ophold i udlandet, jf. kapitel Sammenfatning af kapitel 3. Hidtidige retsopfattelser vedrørende grundlovens krav om fast bopæl i riget Kapitel 3.1. indeholder en gennemgang af bopælskravet i den nuværende og de tidligere grundlove samt forarbejderne hertil. Der er tale om en udførlig gennemgang, som for første gang giver et samlet overblik over de udtalelser, som under Den Grundlovgivende Rigsforsamlings forhandlinger om grundlovsforslaget 1848/49 og senere under Folketingets og Landstingets behandling af grundlovsændringerne har været fremført vedrørende formålet med og indholdet af det i grundloven anvendte bopælsbegreb. På baggrund af denne gennemgang konkluderes det, at selv om der hverken i den gældende eller i de tidligere grundlove findes bestemmelser, der angiver, hvad der skal forstås ved kravet om fast bopæl i riget, er der adskillige udtalelser i forarbejderne til grundloven af 1849, 1866 og 1915, der peger i retning af, at grundlovgiverne har forudsat et bopælsbegreb, som tog udgangspunkt i en naturlig sproglig forståelse af kravet om fast bopæl, dvs. at en person for at have fast bopæl i riget i grundlovens forstand faktisk skal bo i riget. I kapitel 3.2. redegøres der for den statsretlige litteratur, som har behandlet spørgsmålet om grundlovens bopælskrav. Det konstateres på denne baggrund, at der i den statsretlige litteratur er almindelig enig- 17

19 hed om, at bopælsbegrebet i grundlovens 29, stk. 1, afspejler et krav om reel tilknytning til Danmark. Det konstateres endvidere, at der i den statsretlige litteratur også er almindelig enighed om, at spørgsmålet om, hvorvidt en person trods aktuelt ophold i udlandet kan anses for at have fast bopæl i riget, må bero på en konkret vurdering af forskellige tilknytningsmomenter, herunder udlandsopholdets formål, karakter og varighed. Endelig konstateres det, at der er enighed om, at fastlæggelsen af bopælskravet i anden lovgivning ikke kan være afgørende for fortolkningen af bopælskravet i grundlovens 29, stk. 1. I kapitel 3.3. redegøres der for den prøvelse af bopælskravet, som har fundet sted dels ved Landstingets prøvelse af sine medlemmers valgbarhed, der blandt andet var betinget af fast bopæl i landstingsvalgkredsen eller, fra 1915 for så vidt angår de landstingsvalgte medlemmer, af fast bopæl i landet, dels ved Indenrigsministeriets og domstolenes efterprøvelse af kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglister. Opmærksomheden henledes på, at der først med 1915-grundloven blev indført et bopælskrav som valgbarhedsbetingelse for medlemskab af Folketinget, og at spørgsmålet om, hvorvidt et folketingsmedlem opfyldte bopælskravet, ikke ses at være rejst i forbindelse med Folketingets prøvelse af sine medlemmers valgbarhed i tiden efter grundloven af På baggrund af en gennemgang af Rigsdagstidende og af Indenrigsministeriets visdomsbøger er der som noget nyt fremfundet adskillige landstingsafgørelser navnlig fra det 19. århundrede vedrørende prøvelsen af medlemmernes valgbarhed, ligesom der er givet en redegørelse for Indenrigsministeriets praksis fra det 20. århundrede. Det konstateres, at spørgsmålet om, hvorvidt bopælskravet var opfyldt uanset udlandsophold, blev afgjort ved en konkret vurdering af forskellige tilknytningsmomenter, herunder bl.a. om udlandsopholdet var varigt eller midlertidigt, længden af udlandsopholdet, udlandsopholdets formål og karakter, om boligen i Danmark var bevaret, om ægtefælle og børn opholdt sig i Danmark, og om der i tilfælde af opgivelse af boligen var truffet foranstaltninger til en ny bolig. Det forhold, at 18

20 opholdet uden for kredsen eller landet er pligtmæssigt, tillægges også vægt ved vurderingen. I stort set alle de fremfundne sager, hvor bopælskravet har været anset for opfyldt uanset ophold i udlandet, har forholdet været det, at vælgeren har haft en bolig her i landet stående til fuld rådighed. Det konkluderes, at den foreliggende praksis må ses som et udtryk for en konkret fortolkning af grundlovens bopælskrav, herunder således som dette har været gengivet og fortolket i den dagældende lovgivning om optagelse på valglisten. Afgørende har været, om de pågældende uanset opholdet i udlandet faktisk var bosat i Danmark. Flere landstingsudtalelser fra det 19. århundrede opstiller en definition eller sammenfatning af bopælsbegrebet, der er i tråd hermed, idet bopælen blev forstået som det sted, hvor man, når ikke en eller anden grund hindrer en deri, har sit stadige ophold, dvs. det sted, hvor man er hjemmehørende. I kapitel 3.4. redegøres for de opfattelser af grundlovens bopælskrav, som er kommet til udtryk i forbindelse med ændringer af folketingsvalglovens regler herom Sammenfatning af kapitel 4. Internationale konventioner og EU-retlig regulering I kapitel 4 beskrives de internationale konventioner og den EU-retlige regulering med henblik på en vurdering af, om grundlovens krav om fast bopæl i riget som betingelse for valgret til Folketinget er i overensstemmelse hermed. Det konkluderes, at et bopælskrav i national lovgivning som betingelse for valgret til det nationale parlament, ikke er udtryk for en vilkårlig begrænsning af valgretten og dermed ikke er i strid med artikel 3 i 1. tillægsprotokol af 20. marts 1952 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der forpligter medlemsstaterne til med jævne mellemrum at virkeliggøre borgernes ret til at deltage i frie, lige og hemmelige valg. 19

21 Det konkluderes endvidere, at grundlovens krav om fast bopæl som betingelse for valgret til Folketinget ikke kan anses for at være i strid med EU-retten. Regulering af valgretten til nationale parlamenter henhører under medlemsstaternes enekompetence, og betingelsen kan ikke anses for at være en ulovlig hindring i forhold til EFtraktatens regler om personers ret til fri bevægelighed Sammenfatning af kapitel 5. Udviklingen i lovgivningen om valgret under udlandsophold I kapitel 5 beskrives, hvorledes den nuværende og de tidligere grundloves bopælsbetingelse for valgret har været gengivet og udmøntet i lovgivningen vedrørende valg til Folketinget, der er gennemført siden grundloven af Kapitlet indeholder en udførlig gennemgang af udviklingen i valglovgivningens regler om de materielle betingelser for valgret siden grundloven af 1849, jf. kapitel 5.1., og i valglovgivningens processuelle betingelser for valgret siden grundloven af 1849, jf. kapitel 5.3., samt i udviklingen i folkeregisterlovgivningens regler om registrering af fraflytning/udrejse ved ophold i udlandet siden folkeregistreringens indførelse i 1924, jf. kapitel 5.4. Det er den første samlede gennemgang af udviklingen i de nævnte regler. Gennemgangen viser, at valglovgivningen siden grundloven af 1849 har indeholdt bestemmelser om de materielle betingelser for valgret, der med enkelte undtagelser blot har bestået i en gengivelse af de i grundloven indeholdte valgretsbetingelser, herunder betingelsen om fast bopæl i riget. Der har som nævnt i kapitel 3 ikke i grundloven af 1849 eller senere grundlove været regler for, hvad der nærmere skulle forstås ved begrebet fast bopæl. Indtil 1970 har valglovgivningen heller ikke indeholdt sådanne regler. Valglovene har dog indtil 1978 indeholdt regler om, hvorledes man skulle forholde sig i relation til reglerne om optagelse på valglisten, hvis en vælger havde fast bopæl flere steder. Først ved ændringerne i 1970, 1980 og 1996 af folketingsvalgloven blev der indsat regler i folketingsvalgloven om forståelsen af bopælsbegrebet, idet nærmere bestemte grupper af personer under visse betingelser blev anset for at have fast bopæl i riget uan- 20

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET

VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET VALGRETSNÆVNET BERETNING 2000-2006 UDLANDSDANSKERES VALGRET Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen B 169 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen B 169 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2015-16 B 169 Bilag 2 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VISSE SPØRGSMÅL, SOM BESLUTNINGSFORSLAG NR. B 169 KAN GIVE ANLEDNING TIL 1. På sit møde den 4. maj 2016 drøftede

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Valgnævnets beretning 2007-2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Valgnævnets beretning 2007-2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Valgnævnets beretning 2007-2013 Valgnævnets beretning 2007-2013 Valgnævnets beretning 2007-2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v.

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. Kommunaludvalget 2008-09 B 13 Bilag 1 Offentligt Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. 20-11-2008 Af professor, dr.jur. Michael H. Jensen

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere