Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12"

Transkript

1 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer - Digitale analfabeter - Urban Artscape - Julefrokost - A' wil' IT mer' Peter Nørager-Nielsen synger en sang, han har skrevet til sin svigermor på hendes 70 års fødselsdag. Kulturpris 2007 For første gang overrækker Furesø Kommune en kulturpris til en ildsjæl, som har gjort en markant indsats på kulturområdet i kommunen. Valget faldt på: Peter Nørager-Nielsen, chefinstruktør for Teatergruppen Syvstjernen, og prisen overrækkes torsdag den 25. oktober 2007 kl i Kulturhuset Galaksens foyer. Det endelige budget Forud for den budgetsnak, man skulle have den 10.oktober, er gået megen snak og diskussion. Der er nok overraskelser til nogen - for uden beskæringer går det ikke. Beskæringer er ikke vejen frem. Meget af det liv der leves forudsætter, at der sættes midler af til mange ting. Den frivillige stab kan ikke arbejde videre uden respekt og de nødvendige bidrag. Det er da bekymrende, hvis der skal skæres igen, så man tager lysten fra de mest aktive ledere. Udsigten til mere motion er afhængig af, om man kan tilbyde lokaler, og det er ikke lige her, man føler mest opmuntring. Det er da en god ting, at kommunen ikke faldt for de gaver, der var i udbud i Nordlejren - for det kunne have været en ubehagelig oplevelse. Uanset det er smukt med gaver. Byrådet mangler syn Er byrådenes afgørende møde den sidste onsdag i måneden ikke et forum, der interesserer den, der lader byråd forvalte dit liv og halvdelen af din indtægt? ANGTSTEN FOR AT BLIVE GLEMT erstattes nu af lydfiler, der kan erstatte borgerens 11 besøg/år. Det vil sikkert for en tid betyde, at byrådets mest aktive bruger mere tid, og debatten svinger over til, at nogen må tro, at det er det enkeltstående parti - der tegner kommunen - i byrådet. Et rigt armodigt land Var det ikke rimeligt, at man var til stede de elleve gange om året, spillet vises 'live'? Det skriver forfatteren Egon Clausen i en kronik i Jyllands Posten, hvor han konstaterer, at der her i landet er sparet sengepladser væk på sygehusene. Nu mangler man dem, og de syge ligger på gangene. Der mangler ca sygeplejersker, og rundt i området er der ubesatte stillinger. Sygefraværet slår alle grænser, og det koster det offentlige en milliard om året. Det overbelastede personale kommer til at give de syge forkert medicin, og samtalerne med de syge og de pårørende er skåret ned. Bruger man de offentlige trafiktilbud, skuffes man over, hvordan det virker. Der tales om nedsættelse af skatter, medens alle områder skriger på hjælp. Skrevet af en forfatter, der også har sendt gribende udsendelser i radio og TV, som måske burde genudsendes.

2 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 2 af 12 Engletro En norsk prinsesse tror på engle - og den slags skal man ikke gå for meget ud med. Der skal jo være mange, der har en tanke, der går i den retning. Der er jo ligesom ikke nogen kirkelig handling, uden der findes engle - man synger ganske enkelt om dem og det er ikke ulovligt. Men det kan være underligt, hvis nogen siger, de har set engle noget sted. Folkekirkens penge Man kan bare melde sig ud - hedder det. Anne Pihl Rasmussen skriver i Nyhedsavisen, at man godt kan melde sig ud af Folkekirken, men man kan ikke undgå at betale til statskassen, og den betaler alle biskoppernes lønninger, 40% af præsternes løn. Statskassen betaler også alle folkekirkens pensioner. Offentligt jobskifte Det er resultater af undersøgelser, man har foretaget, og de lyder ikke godt. Det er de, der har sikret sig deres, der siger, at der ganske enkelt ikke er flere penge. Man må ikke håbe, at det kommer an på en prøve, for det har vist sig, AT DE DER SKAL HAVE MERE KUN FÅR DET, FORDI ANDRE FÅR MINDRE. Fallit Furesø kommune Når man lyttede til borgmester Jesper Bachs bekymringer og erindrer, at han tidligere har fortalt., at kommunen måske næste år ville gå fallit - Der blev nemlig talt om en lykkelig fremtid blandt de største kommuner og et sted, der var værd at bo i. Det er godt der ikke var journalister fra de, der bruger store overskrifter - for så havde Løkke måske fået ret i, at I klarer det nok. Carpens beklagede skatteforhøjelsen, der måske skulle have været større. Men havde kommunen været en privat virksomhed, havde man nok sat skatten ned - for at tiltrække borgere. Der var stort set ingen skræmmende toner i det, der ellers var lagt op til, og det gav mødet det indtryk, at der er muligheder i partier, der kun får et enkelt mandat. Det kan man lytte til, når partilisten får lydfilen, så man i de små hjem kan lytte til, hvad der siges. Allerede nu kunne det se ud til, at man ved næste valg vil få endnu flere enkelte medlemmer i byrådet - det kan virkelig betale sig. De får jo ligeså meget taletid som de store partier, hvorimod halvdelen af de 25 medlemmer ikke må sige et ord. - Så er tre timer lang tid Også i store byer træffer man bondefangere. Folkeoplysningens ABC Folkeoplysningsloven omtaler også frivilligt folkeoplysende arbejde. Heri indgår ikke, hvad man ville kalde udgivelse af en avis med orientering. At orientere borgere der ikke orienteres, er ikke nogen social opgave - selvom samfund efter samfund aldrig udvikler sig - hvis borgerne ikke får den nødvendige orientering. Fordi de, der bestemmer helst selv vil forme den orientering, man mener borgere skal have. Efter de gamle ord: DET MAN IKKE VED, HAR MAN IKKE ONDT AF... EFTER FOLKEOP- LYSNINGS LOVEN kan kommuner støtte,,folkeoplysende virksomhed'', men en avis er ikke folkeoplysende nok. Et budget at forstå Der er gennem tiderne flere, der har foreslået, at man skulle afvikle offentlige møder, hvor man skulle foreklare borgerne om regnskabet. Der er da også politikere, der har fundet det unødvendigt, fordi som nogen sagde - De - borgerne forstår det ikke alligevel. Og det forstår man så godt. Tag et eksempel: Undersøgelser om 2008 viser, at befolkningstallet er gået ned med 222 indbyggere, hvorfor forventninger skal nedjusteres - og det betyder meget. Der er tilmed sket et fald i de skattepligtige grundværdier. Da slutligningen for indeværende år viser større indtægter, betyder det, at kommunen skal betale yderligere 30 millioner til udligningen. Sammenligner man sidste års budget med det nye, har kommunen et samlet tab på 61,5 millioner. Og alt det forstår man godt, at borgerne ikke vil kunne forstå - for det er egentlig også svært. Måske er der også en mening med det. Klart uoverskueligt Fakta er, at Furesø kommune har en gældsportefølje - der vel egentlig er gæld - på 2,95 milliarder. Det betyder en årlig renteudgift på 147 millioner. Uanset hvad nogen i Farum vil vide om elendigheder i det gamle Værløse, må det stå fast, at gælden er en Farum sag, som Værløse er tvunget til at deltage i. Det er urkomisk, at man for nogen tid siden kunne fejre og nærmest rose financieringsfirmaet, fordi de ville

3 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 3 af 12 sikre PR ved at sælge værdi og rettigheder for elleve kroner til en kommune, der var på spanden. I samme periode havde man læst, at nu havde man fået ministeriets godkendelse af at lægge den store gæld om til lån - derved forstod man, at der hvert år kunne være en rentebesparelse. Erhvervsfirmaet kunne også meddele, at ophør af en aftale egentlig betød, at man mistede en aftale, der var uopsigelig og en indtægt, der gik næsten ud i al fremtid. Derfor skal man ikke misunde en forvaltning der kommer fra en del af kommunen hvor man havde andre former for respekt for fastsatte regler, lovgivning og hvad der gjaldt. Annonce: Bolig søges i Hareskoven-Værløse Vi er en lille familie, der søger efter et sted at bo i området. Så hvis der er nogen, der har kendskab til lejebolig, fremleje, andelsbolig, billigt rækkehus eller lignende, så må I meget gerne kontakte mig. Vi vil gerne flytte til området, da vores datter skal gå i Hareskovens Lilleskole. Tlf eller e- post: slj.ikl(at)cbs.dk Sanne Lehmann Jørgensen Byrådsmødet Byrådsmødet den 10. oktober 2007 var med flere tilhørere end tidligere, og selvom man startede kl. 18, passerede rådhusuret 21 før man blev ønsket "god tur hjem". Det var det andet budget, man lagde for den nye kommune, og borgmesteren havde derfor vedlagt sin tale sammen med aftenens dagsorden - hvilket vil være at antage som en landvinding. Tilmed lå der et,,landkort'', der beskrev, hvem det var der talte, og hvor de kom fra. Borgmester Jesper Bach redegjorde for det første rigtige budget - efter erfaringer man har gjort i Selvom der endnu står mange måneder tilbage, før man ser, hvad det hele ender med. Det lyder dog ikke, som om man forventer, at der vil vise sig ukendte fordele, der betyder, at der fra budgetter kan overføres store midler fra det ene år til det andet - fordi budgetter var sat for højt. Borgmesteren gav nemlig udtryk for, at budget 2007 havde været for optimistisk. Dertil har der været for meget, der ikke gik som forventet. Filmtilbud Biografdirektøren og hans datter kan måske ikke vise de store film i Galaksen, fordi det pludselig er til irritation for koncerter og teater. Embedsfolkene mener i sin anbefaling, at der efter deres mening er tilstrækkelige tilbud om at vise film i området. Direktøren mener at det filmudstyr, der er sparet på ved indkøb, godt kan sælges for , så man kan rive en mur ned og forbedre forhold for stedets lydfolk og scenepersonale - i en bygning der er godt et år,,gammel''. Vi vil godt spørge, hvorfor ansatte og forvaltning skal udtrykke meninger, når vi har udvalg og 25 politikere, hvis ansvar det er. Spørgelysten vokser Når borgeren står overfor kommunens ansatte, er det naturligt at man møder dem med respekt. Er der så ikke også en del af kommunens indsats, at personalet er borgerens medarbejder... Hvis man ville spørge kommunens eget panel, er der noget, der burde ses efter i sømmene - som det hedder. Nogen siger nemlig, at i forholdet mellem kommune og borger, er de ansatte nu kommunens medarbejdere. Selvom de egentlig er lønnet af borgerne. I gammel forstand har man hørt folk sige, at DIN KOM- MUNE ER OGSÅ DIG - men hvor langt? Bymidtenbyggeri tager form Her i oktober har man færdiggjort soklen på det varehus, der skal tilføre Bymidten så mange gode muligheder, der får centret til at overleve - som konsulenten fortalte centerområdets butikker. Nu går man i vejret og kan se på billeder, at der vil ske store ændringer i de kommende måneder. De nye lejligheder vil også være et samtaleemne blandt de, der helst vil bo over varehuset - koste hvad det vil - fordi det nu er her, det sker. Byggeriet har været et skuespil, og det vil det fortsat være, indtil det hele står færdigt med indflytningstilbud, som ingen før har set i kvarteret. Sideløbende skal man med interesse følge udviklingen i Farum - hvor det store overdækkede center arbejder med store udvidelser. Budgettet vedtages Men det kommune-budget der vedtages i oktober, er det økonomiske materiale, der skal arbejdes efter det kommende år og de tre næste år. Uanset om der skulle være medlemmer, der stemmer imod for at beskytte deres politik, hedder det, at et Byråd SKAL godkende et budget. Et budget er ikke hele sandheden - men rammen for muligheder efter opstillede vilkår. Budgetterne bygger på erfaringer efter et år, der omfatter de første 9 måneder og heri er endnu mange uafklarede emner. Det endelige regnskab for 2007 kan vise helt andre tal og give indgangen til 2008 nye muligheder. Men det har man ikke lov til at gå ud fra - endnu. Kommunens regnskab for 2007 vil først være afsluttet langt ind i 2008 og være afventet med større interesse end hidtil.

4 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 4 af 12 DBU: nok af Parken Der var engang, da ting var ejet af danskere og nu en glæde, at nogen har råd til at eje PARKEN. Men det er ikke DBU, og derfor lejer man sig ind. Men nu har man fået nok. For åben skærm kan man se, at DET stadion ikke var, som det var i gamle dage. Derfor har Morten Olsen og DBU klaget over banens tilstand - hvor man ellers har ofret meget på at indhegne spillerne. PARKENS CHEF lægger ikke skjul på, at der skal andre boller på suppen end en kamp hver 14 dag i superligaen. Derfor har man stort set set stedet være anvendt til mangt et andet arrangement, som banen lider under. Ægteskabsrisiko Medens mange piger ikke vil fortsætte med at være heldøgnshjemmehjælp og foretrækker et aleneliv, viser det sig nu, at den dyre løsning er at vælge en skilsmisse. Undersøgelser viser også, at der er ægteskaber, der videreføres, fordi der ikke vil være råd til at blive skilt. Medens det rask væk sker, at de lavtlønnede lader sig skille, er det en anden sag, hvis man ejer noget, der vurderes som værdi. Mangen en virksomhed kommer på andre hænder i forbindelse med skilsmisse, fordi man skal hente penge ud for at købe sig fri. Læren er, at man bor sammen og nyder det skær af selvstændighed, der er i det. Han skal bare slå én gang - så er det ud af røret - har man hørt en pige sige. Derfor kan man måske beklage, at kvinder i dag har bedre muligheder for at bryde ud af en fællesskab, end deres mor havde. Selvom et aleneliv sammen med børn må være slidsomt. Overvågning Det er trist, hvis der forsvinder noget fra din arbejdsplads, og du er blandt de mistænkte og ganske uden grund. Derfor findes der muligheder, der kan resultere i fyringer. I dag er der firmaer, der har udstyr, der kan afsløre enhver forkert bevægelse på dit kontor eller på ethvert område, man vil have kontrolleret. Det kan der også være nogen, der ved, og alligevel går nogen over stregen. Det gælder ikke alene ting, der forsvinder, men et eller andet som en medarbejder måtte opleve som krænkende. Små kameraer placeret på steder hvor man ikke ville vide, at der tages billeder - tager løbende aftryk af virkeligheden. Selvom man rundt om ved, at der tages billeder i det offentlige rum, forhindrer det ikke, at der sker forbrydelser. Derfor kan det undre, at nogen er så dumme... Faldne blade som føde Når de mange blade falder, kunne man spørge, om de ikke som spåner, bark og savsmuld kunne bruges til noget. Man bruger jo også halm til isolering og halmhuse... Der er aldrig sat tal på, hvor mange blade, der er tale om. Ingen ved egentlig, om blade kunne være en slags grundstof til fødevaremarkedet. Fra de fattige lande har man da hørt, at man kan leve af at spise blade. De ville ved hjælp af store støvsugere være ret nemme at suge op, og når man skal være ærlig, så er blade vel også et råstof. Overoptimistisk budget Den nye Furesø kommune har ikke solgt så meget jord som forudset. Man fik ikke de priser, man regnede med. Der er ikke flyttet så mange borgere til kommunen, som man forventede. Borgerne har heller ikke tjent så mange penge. Man har ikke hentet besparelser på låneomlægning af gælden på 3 milliarder. Opgaver, der er kommet til fra amterne, er højere end udmeldt fra Staten. Der har også været politisk uenighed om, hvordan man skal løse financieringsproblemerne. Det er nødvendigt at hæve personskatten med 0,5%. Skulle det være undgået, krævede det, at nye borgere flyttede til kommunen - allerede i indeværende år. Men tilvæksten har kun været på 30 personer. Det grundlæggende problem for kommunen er, at man hvert år skal betale 210 millioner i renter og afdrag. Hertil kommer udligningsreformen med 44 mill.kr., som regeringen forudsatte vi hentede ved en skattestigning allerede sidste år. Efter borgmesterens indledning havde de enkelte ordførere lange kommentarer til budgettet. Her er ingen forskelle på, om man står alene med sit parti, eller man er repræsentant for en større gruppe. Farum Revy 2008 Farum har en revy- og teaterforening. Værløse har sit eget privatteater i sidebygningen ved den gamle skole i Kirke Værløse - kagerullens by, som nogen kalder den. Farum revy-forening viser revy engang om året, så det kan godt være, man skulle kontakte, hvis man er en sjov fætter eller kusine. Man siger på stedet, at,,revy er det sjoveste man kan lave med tøj på'', og det er nok rigtigt nok. Allerede nu forbereder man de første skridt til årets revy 2008 i november. Ring

5 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 5 af 12 StandUp-politikere Men set fra en anden vinkel ligner det godt nok, som om man er ved at arbejde sig ind på området. Enkelte medlemmer har en evne til at tage billet for en tid, fordi man øger underholdningsværdien. Kurt Bork Christensen, der var den første, der sikrede sig et navn til sin egen liste og siden har haft vigtige kommentarer til mange sager - er kendt for at tilbyde emner, han gerne ville underholde med. [web-red. bemærkning: ER livet surt, SÅ stem på Kurt - var hans slogan i sidste valgkamp] Nogen er gerne fri, andre lægger for en tid mobilen og kuglepennen fra sig for at lytte til, hvad der kommer fra Kurt. Peter Brixtofte, der behændigt slipper ud af, hvad han selv har været årsag til, kan også underholde og sælge sine tanker - så man for en tid er med på en lytter. Der skal ikke herske tvivl om, at han har fået mange til at tro på, hvad han sagde, selvom det værste var, at det ikke holdt vand. Medens hans fortsatte ansvar går ud på at lægge det over i andres rede, er det endelig bevist, at han med egen stemme ved enhver lejlighed bekræfter, at hans venskab med Lars Løkke er et overstået kapitel. Cantinos på Læssevej De er rigtig gode til at lave pizza'er Flyvestation Værløse nedvurderes Der er ingen tvivl om, at der er fornuft i at skære i de millioner, man ville investere på Flyvestationen, fordi der er et utal af afklarede forhold, som kan bringe kommunen i virkelige vanskeligheder. Derfor beskærer man de store udlæg til højst 25 millioner. Flertallet bag budgetforliget er enige om, at der ikke udløses udgifter til planlægning m.m. på Flyvestationen, før der er truffet endelig beslutning om overtagelse. Det er tydeligt, at der er mange ukendte opgaver, der skal overtages ved overdragelsen. Ikke mindst tanken om, at man måske skal frede store dele af,,gaven''. Der er endnu ukendte forureningsområder. Der skal i tiden fremover foretages afværgeoppumpning af foruret vand fra rør. Ingen ved hvor længe og hvem, der skal betale. Når kommunen skal overtage det store areal, overtager man ansvar, en masse driftsudgifter og tilsyn og kontrol med område og lokaliteter. Men tiden går, og den store dag hvor overdragelsen finder sted. Rydder man op, før man drager vest på, eller efterlader man bare hele området som dele af en større genbrugsplads, der kan koste den nye kommune midler i uanet omfang. Kommunernes Landsforening Det var bedre, om regeringen forhandlede med den enkelte kommune - for aftalesystemet er ved at gå fallit. KL er kommunernes repræsentant i kontakten med regeringen. Hvert år forhandler man sig til et og andet, og det er f.eks., hvad man må bruge ude i kommunerne. Man må ikke sætte skatten op. Er der nogen der alligevel gør det, forudsætter man, at andre sætter skatten ned. Der trues tilmed med bøder, hvis man sætter skatten om. Men der er steder, hvor man alligevel må gør det, og så sker det, at ministeren bliver blød om hjertet. KL's formand Erik Fabrin har sagt, at aftalen med regeringen er umulig at holde. En anden siger, at det var bedre, om regeringen forhandlede med den enkelte kommune - for aftalesystemet er ved at gå fallit. Hvis KL forhandler en aftale på plads, er det da urimeligt, hvis kommunerne ikke respekterer den. Freden skader nogle Tænk at små lande som Danmark skulle opleve, at man stort set ikke havde fjender mere. Det har nu betydet, at Furesø har mistet måske arbejdspladser, som årene er gået Hjemmeværnet blev rystet i grundvolden, og borgmestre gik i fakkeltog, fordi deres garnison blev nedlagt. Nu har kloge hoveder beskyttet deres egen levevej ved at mene, man skal finde nogen fjender. Derfor var man først ude med at foreslå, man købte nogle u-både - det var mest hemmeligt. Så købte man spionfly, man ikke kunne sætte sammen, og senest har købt nye spionfly. Det nye er, at man ikke har personel - fordi det kræver, at der er unge, der er intilligente - og det kniber det voldsomt meget med. De der er mest hurtige i tankeaktiviteterne henter kæmpeløn ved at være på jorden. Men freden har faktisk været den største militære tragedie siden slaget ved Dybbøl. Norsk forsvarsunion? Nogen foreslog, man som med SAS har et forsvar i luften sammen med Norge - det kunne gør det meget billigere, og vi bærer samme farver i flaget - sådan tildels. Men det kommer der måske ikke noget ud af, fordi Norge måske har andre fjender, end vi o.s.v. Det forlyder officielt, at man er skræmt ved tanken om, at en prinsesse har set Engle - og det er måske i samme luftrum, man taler om Det måtte jo komme - skat på store formuer...

6 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 6 af 12 Værløse Museum viser rundt Værløsegnens Historiske Forening har i årets løb haft en række rundvisninger på det gamle museum Mosegaarden. Først en rundvisning hvor man hørte om Karl K. Nielsens store betydning for museet. Næste rundvisning drejede sig om Historisk Forening, Mosegaarden, og så hørte man om hør, hårarbejder og kristentøj. En anden gang fortalte Per Lotz erindringer om Karl K. Nielsen, rundvisning i Gadekærshuset og byens ældste hus, der blev flyttet af frivillige fra en gruppe, der siden bar navnet Gadekærsgruppen. Søndag den 28.oktober kl. 15 fortæller foreningens tidligere formand Torben Hurvig om udstillingerne,,lys og Luft'' og,,værløse i det tyvende århundrede''. Den 25.nov. vil Niels Bødker Thomsen fortælle om Karl K. Nielsens fund af Alugod-mykket. Posthuset lukker Postvæsenets historie starter på et tidspunkt, hvor det faktisk var landpostbudene, der var det første led i det, man siden kaldte kommunikation. På det sidste har postvæsenet selv været med til at skære i grene af postvæsenets meget cenrale tilbud om at komme hinanden ved. Tilbud om andre former for breve og ændrede forhold for de, der gennem tiden måtte have den daglige post. Hvis man i den nye tid vil have morgenpost, skal det koste ekstra, og det er da at poste vand på møllen, der arbejder for færre breve. SuperBestPost? Postbudet var kommunens kontrol ude i landdistrikter, de fik tilmed opgaver med at føre tilsyn og i mangt et sommerhusområde havde landpostbude tilsyn med sommerhusområder. POSTHUSET LILLEBYENS LIV. Det seneste årti har postvæsenet været i en rivende udvikling, og de store posthuse har mistet deres indflydelse og mange steder erstattet af et hjørne hos købmanden. Det førte til, at købmanden overlevede, men når et postkontor nærmest forsvinder i kvarteret, går der meget tabt i bybilledet. Postkontoret i Værløse mister meget ved at reducere det til et hjørne i den store butik - når man oplever de store dage - hvor JULEN altid har hørt til den største travle periode. Når man nu skal indstille sig på, at man mister et rummeligt postkontor - der ikke kunne overleve ved at skifte en bankfilial ud med en erhvervsvirksomhed eller ved at være billetkontor og bog- og papirhandel - skal man ikke glermme, at vi mister måske byområdets mest venlige personale. Det har som årene er gået været byens bedst betjente skranke med et personale, der på mange væsentlige punkter gav os indtrykket af, at de var os venligt stemt. Også selvom de havde fået pligt til at se en ekstra gang på os - når vores indbetalinger lå lidt over, hvad man ellers ville forvente af en lille land. Det skulle ikke undre, at kommunen ikke blander sig i den slags beskæringer. Når man dagligt handler i Super Best - der mere og mere forsøger at være et hus, der trækker flere og flere og flere kunder til sig - kan man ikke forestille sig, hvordan postkunder næste JUL kan finde plads til deres kø'er... Men der sås ikke ivivl - den aktive repræsentant for KØBMÆNDENE forbereder et byggeri. PÅ SKOVGÅRDEN mener man helt bestemt, at man er på vej med en realisering af byggeri ovenover til genoptræning af borgere fra hele Furesø kommune. BymidteBekymringer Vores meddelelse om, at postkontoret skal reduceres, har vakt nogen undren. Det er jo ikke den vej man skal gå for at forbedre byen. Byrådet kan hverken gøre fra eller til. Da postbudenes dagligdag hidtil har været i gode rammer, har man vel lov at håbe, at de forbliver, hvor de er. Ellers kunne man måske tænke sig, at der måske var billigere lokaliteter ude i erhvervsområderne. Det er hvad man ser mange andre steder. For øjeblikket er kommunen ved at forberede, hvad der skal ske i de såkaldte stationære omgivelser - i en cirkel med stationen som center. Her kunne det måske være interessant for Post Danmark at afhænde sin bygning til en køber. De stationære omgivelser har flere og flere steder fået en modernisering, der giver området nogle nye faciliteter, der flere steder er et godt supplement til selve bycentret. Kommunen har i denne tid en efterspørgsel igang om nye idéer. Pas dig selv De, der fritstilles, der bliver overflødige. De. der skal spares eller bare blive pensioneres. skal også kunne passe sig selv. Man skal ikke hænge på hinanden - som man siger. Tiden efter det akrive fritidsliv skal være det liv, man drømte om - når nu den tredie alder var værd at vente på. Det er en god ting at opleve noget hver for sig og have noget at tale om bagefter.

7 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 7 af 12 Det skal være godt at opleve noget, som kan blive en del af de samtaler, man har sammen. Men nogen siger, at det er noget, man skal forberede sig på og dyrke... Susanne Mortensen fik nok Da Susanne Mortensen havde fået nok - fik hendes meninger liv - da hun tog ordet ved et byrådsmøde, hvor man fik en besynderlig afslutning - det kan høres på lydfilen... Susanne Mortensen havde fået nok, da en tidligere borgmester med talende arme igen beskrev, hvor han mente, problemerne havde sin arne. I HARESKOVBY skal man leve med, at man nu ligger endnu længere ude i hampen end man nogensinde før har gjort. HARESKOVHALLEN - der er resultater af lokale initiativer - har det held, at man fra første færd har haft ansatte, der betragtede stedet som et arbejdssted, man holdt af. Uden at bekræfte værdien af deres indsats, skal hallen herefter være en,,nøglehal''. Nabohjælp mellem kommuner Nu er det med børn et usikkert område. Det kan med kort varsel blive aktuelt, at et forældrepar skal placere en barselsorlov i deres travle verden - som lys fra en klar himmel. Deres kommune har måske givet borgerne det indtryk, at man godt kunne kaste de forebyggende midler fra sig - og som vist i TV - hvad der sker med p-pillerne - når den ene part er i skruk... Sådan hedder det vist. Gad vide hvad der sker ude i kloaksystemet, hvis alt for mange p-piller skal blande sig med andre stoffer og ende som indhold i den sunde havejord, du kan hente på genbrugspladsen i efteråret. Men uanset det har man på skift brug for, at det lokale samfund sætter børn i verden eller tilfører en strøm af børn, når der sker i udskiftning. Får man ikke denne normale flydende tilgang af børn i alle aldre, skal der ske en tilpasning af de lokale forhold. Der er ingen der tager kontakt med nabokommuner for at tilbyde dem ledige pladser i institutioner eller skole. I Hareskov skole har man en tid haft elever fra naboområder - det kunne også ske på forskellige institutionsområder Michael Laudrups fremtid i fare - men hans fremtid sikres af Ota Solgryn. Joachim og Frederik taler ikke mere sammen. Lån op til og gør noget ved livet. I KØBENHAVN satte brosten gang i mulighederne for en ungdomshus Landskabsbillede fra Kulturtorvet, Bymidten bearbejdet (med tilladelse fra Jan Hatt-Olsen) Furesø Kultur URBAN ARTSCAPE FURESØ KULTURTORVET VÆRLØSE KULTURPLADSEN FARUM NOVEMBER-DECEMBER 2007 & JANUAR 2008 et interaktivt landskab skabt af lys, billeder og tekster i Værløses og Farums byrum af digter/kunstner Jan Hatt-Olsen. Urban Artscape Furesø I, skabt af kunstnergruppe, den Fernisering mandag den 19. november 2007 kl , Galaksens foyér Urban Artscape Furesø II, skabt af borgere i Furesø, den Fernisering tirsdag den 8. december 2008 kl , Galaksens foyér. Vil du være med? - så er der orienteringsmøder og etablering af 'workshop/- community'- grupper til forberedelse af billedlandskab II: Mandag den 5. november 2007 kl. 19, foyeren i Farum Kulturhus og tirsdag den 6. november 2007 kl. 19, foyeren i Galaksen Ugens Digt: Hun elsker mig (desværre) Forleden mødte jeg min kærlighed Det var som om englene sang Hvad jeg har søgt efter så længe Er nu endelig blevet mit I går mødte jeg så hendes familie Søde, venlige og rare mennesker Desværre har hun også en lillesøster Og hun er lidt for venlig Hun ringer til mig hele tiden Min mobil er overfyldt af sms'er Nu begynder jeg at frygte Frygte for fremtiden Hvad vil min elskede sige? Vil hun tro mig? Vil hun tro på sin søster? Hvad skal jeg dog gøre? /Michael Hverdagssnak Det er taktisk rigtigt, at der ved byrådsmøder hentes læskende drikke fra sodavand og dansk vand. Men især ved budgetmøder kan det forekomme, man også drøfter promiller - - der hos nogen har en vis økonomisk betydning.

8 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 8 af 12 Byrådsafstemning Ved sidste byrådsmøde havde man en række afstemninger, der mere og lignede gentagelser, da man pludselig blev vakt af en uforudsigelig hændelse - der vil stå tilbage en tid... Enkelt-repræsenterede partier fik nyt liv, da det viste sig, at et ønske om afstemning fik det besynderlige resultat, at et forslag blev vedtaget med tre stemmer, medens 22 undlod at stemme. Enhedslisten ved Øjvind Vilsholm havde foreslået at Vuggestuen på Månedalen ikke sælges. Det blev vedtaget af Vilsholm, Lars Carpens og Peter Brixtofte. Det kan så udledes deraf, at når byrådet ikke sælger bygningen, nedlægger man heller ikke vuggestuen. Det skal forældre altså forholde sig til. Som en forældre skal have sagt i den slags forbindelser: Jeg har nu heller aldrig holdt af de såkaldte SKUMudsendelser på TV... Lone Christensen mente Det er ikke så almindeligt, at såkaldte menige medlemmer i et byråd skal tage billedet - men Lone Christensen sagde i forbindelse med en debat om en hensigtserklæring: Vi i den socialdemokratiske gruppe mener, at Furesø kommune skal være en god arbejdsplads. Senere har man hørt at kommunen bestræber sig på at få personale, der finder forholdene så gode, at se får lyst til at blive. Heidi Maak var den sidste politiske repræsentant, der kunne blive råd til af byrådets medlemmer til Hareskovhallens bestyrelse. Repræsentanten har været en vigtig del af det store fællesskab og for hallens liv - der i meget højt niveau overlevede den høje standard på grund af det heldige valg af personale. Det forbindes lokalt også med, at personalet finder deres arbejdsliv respekteret og påskønnet. Som årene er gået, er meget arbejde udført af hallens personale, der førte til, at budgetter fik en ramme, som gjorde det muligt at løse opgaver andre steder. Nu siger man farvel. Hallens liv har ikke mere politiker-interesse. Personalet fritstilles, og der skal males andre farver, være fri adgang eller ved nøglearrangementer. Der tages ikke mere fat med klude og børster eller gøres ting, der ikke koster noget. Man mindes i stilhed - Peter Belli, der sang ørehængeren INGEN REGNING... Det er måden, man tager gnisten fra enhver ansat og fortsættelsen ad den glatte vej, hvor selv lokale politikere forsvinder ud i intetheden. Danmark henter ikke PR på asylcentre... Sovs og gode dufte Nogen har sagt, at mors mål er, at sovsen lykkes, og det selvom nogen siger, at meget ligger i sovsen. Andre påstår, at det er sovsen der gør mennesker overvægtige. Men en mor har også sagt, at skulle hun gøre noget godt for husets bedste venner, ville hun lave maden selv. Der er alt for mange, der har været skuffet, fordi de spiste ude, og for det viste sig, at maden var uden duft og livsglæde. S-tog er for slikmunde Hver gang det går op for din station, at et tog er forsinket, kommer venlige banefolk og deler kuponer ud med dato på. Den er til chokolade i kiosken. Det er en flot chokolade og flot af banen, at de vil erstatte et tog, der er forsinket - selvom det er fuld værdi for de trafikanter, der var for sent ude. Vores meddeler, der havde så mange kuponer, at han ville være anonym, var så vild med idéen, at han nu ikke havde noget at klage over. Han var mere bange for, at han kunne blive træt af chokolade. Forbehold i udvalg På udvalgsmøder tager man ofte forbehold. Nogen spørger om grunden - for der er som regel kun et enkelt møde hver måned, og man har da fået dagsordenen nogle dage før. Det kan være af flere grunde: Den ene er, at man ikke har fået nogen besked. Den anden er, at man har fået brevet lidt sent og ikke tør tage en beslutning. At tage forbehold er, at man næste gang har ret til at have en mening. Byråds tavshed Nogen spørger - når der er 25 medlemmer, hvorfor er der så mange, der aldrig siger noget? Det er fordi man ikke er ordfører. Der er steder, hvor man får en bøde, hvis man bare tager ordet. Hvis de menige medlemmer føler trang til at lufte stemmer, sker det på udvalgsmøderne - hvor der virkelig kan komme gang i den. Det er her, hvor det enkelte medlem møder forberedt frem og kan fremføre et og andet i debatten. Spørger man et medlem, om hvorfor man aldrig hører hendes/hans stemme, får man svar på tiltale. Her kan man tilmed se af dagsordenen, hvis nogen har stemt imod eller taget forbehold eller ønsket sagen på det åbne møde, hvor det igen var muligt at få en anden slutning på en sag.

9 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 9 af 12 TV2 Trafik TV2 News, Film, Sport - og nu også snart Trafik? Forleden dag havde TV2 fået en frivillig amatøroptæller til at stå i vejkanten for at tælle biler op, hvori der kun sad en enkelt person. Dagens ret i skysovs Trafik og vejr er ofte DAGENS RET. Trafikken og vejret er kommet for at blive. Der er for mange biler, siger folk - selv de, der har hver sin bil og de tre børn hver deres. Det var mange - men konklusionen var, at selvom man samlede alle kloge hoveder, ville de aldrig finde en løsning. Ville der være en løsning eller et emne, man kunne bearbejde, ville det hurtigt miste sit liv, fordi så mange mener, at en løsning findes ikke. I USA har man fundet ud af at fotografere biler, der IKKE kører over visse broer, men en anden vej. Billedet giver ret til en erstatning, når man møder frem på rette sted. Hvordan man finder ud af hvordan man kom videre efter at have antydet, at man ville bruge broen - står hen. Trækkrog og -stang Sidder man på vej mod strømmen, opdager man det ubehagelige optog, der slider sig side om side på samme tid mod samme mål. Mere end 60% har et anhængertræk, der kunne trække en campingvogn. Mangt en bil har en trækkrog i forstavnen. Kunne man ikke ved hjælp af en trækstang og en bedre trækkrogforbindelse skiftes til at tage en bil med sig undervejs? Det ville spare den ene bil for benzin og udstødning og føreren kunne få en lur i bagsædet. En kobling giver 6-8 meter mere plads på vejbanen, fordi afstanden til den foran kørende bliver mindre. Når man når målet, kan den ene bil kobles fra og køre videre til andre stoppesteder. Men det sparer forurening, benzin og slid på en fører og bilister bevarer deres kæreste ven... Digitale analfabeter Op til 40% digitale analfabeter i Danmark koster op til 79 mia. kr. om året - stod der i forrige nummer af avisen. Det har fået den gl. redacteur op af stolen: Det var lige det, der manglede Tænk over, at flere og flere er på vej... Skal det virkelig være morsomt? AT FYRRE PROCENT AF DE ÆLDRE ER ANALFA- BETER? Det kan kun være de, der er vokset op med elektronikken og i dagens Danmark føler at de udgør en overklasse i et samfund, der påstår, at flest mulige skal være lige. ANALFABETER har været kendt siden de første skoleår, hvor man behændigt satte de kvikkeste elever forrest og de svageste bagest. Det var ofte fra de bageste rækker, der opstod uro - fordi man var analfabeter. Der gik mange år, før man fandt ud af, at det kunne være et socialt problem, og først i nyere tid man fandt ud af, at der var tale om ordblindhed. Men når nogen anklages for at være analfabeter, er det på et andet og højere plan. Når den store klasse af ældre nu beskrives som ANALFABETER fordi de ikke er stillet elektroniske muligheder til rådighed, tager man meget fejl. Den store gruppe af ældre repræsenterer i vore dage den bedst uddannede ældregruppe, Danmark har haft. Mange repræsenterer også den sidste gruppe, der opnåede at gå i den stråtækte skole. Gruppen af ældre i dag er den bedst uddannede, mest erfarne og mest vidende ældregruppe, vi har haft. Store dele er også den rigeste ældregruppe, Danmark har haft. De har retten til at vælge TV og køleskabet frem for computerne med de indlagte børnesygdomme og problemer, man ikke kan løse selv. Deres tredie alder må fyldes med en indre glæde, fordi det vil vise sig, at de, der ikke mere har evnen til en håndskrift, får problemer, når strømmen går. For sideløbende med, at man dømmer andre ANAL- FABETER, ligger der en idé om, hvad man kan spare på skolebudgetter, hvis man stryger fag som skriftlig dansk, fordi computeren har stavekontrol. kommentar fra hansjorn:...problemet kan og bør løses ved hjælp af øget undervisning. Men det skal først og fremmest anerkendes af de offentlige myndigheder - ligesom ordblindheden ikke blev taget alvorligt for mange år siden. For vi kan vel ikke bare lade stå til, vel? UD MED OLSEN Emnet er ikke nyt. Efter første runde i en turnering har journalister allerede kåret de første nedrykkere og trænerfyringer. Det syntes klart, at Olsen var i fare hvis vi tabte. Det var klart, da man viste en liste af underlige spørgsmål. Hvordan syntes du selv det gik? Sportens folk har intet til overs for de, der ikke vinder. SPOT OG SPÉ er sportsbeskriverens rolle.

10 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 10 af 12 I dette land har vi ikke engang et stadion i hovedstaden med en bane, der er i første klasse. 140 kilometer borte var der græs. Spansk nationalmelodi uden tekst. Den danske uden musik, men i fuld styrke. Synd at det andet hold var bedre end det danske. Men... var det ikke en smuk aften?? Morgenaviser og udbringning Det er med morgenavisen blevet et problem at få nogen til at bringe den rundt til de, der vil betale for den eller for en periode tager mod det ene tilbud efter det andet med rabatter, man ikke kan sige nej til. Morgenaviser er tilpas forskellige - især hvad der står på forsiden. Alligevel går der ikke en uge, uden man af og til sidder med en anden avis. Det er måske en fejl - et tilfælde - en misforståelse - eller fordi man mangler netop DIN avis. PÅ den anden side betaler man ikke for en avis, man ikke ønsker eller selv skal ud at købe - fordi man mangler den. Så kan man bare ringe - hvis man har overskud af tid - men en dag har man ikke den fornødne tid og kan let virke på damen som en kværulant Hareskov Pizzaria Færdig før du er i butikken Boggaver, -ideer Velvære for mænd ER BOGEN DER MÅTTE KOMME: Det er nok årets julegaveidé. Kr. 249 må da være til at overse... Der er nu udkommet en Cd, der handler om visualiseringsøvelser for børn, der trænger til ro og afslapning. Overvåg og aflyt Politikere - der rejser rundt - betalt af andre... Der er altså nogen, der rejser hjem inspireret af, hvad de så i meget forskellige lande - uden at vide, hvor mange steder, der stod et fotoapparat bag et uskyldigt spejl. I DANMARK skal man nu være bange for at lytte til noget i sin telefon, hvis lyden bliver svagere. Det kan være, en aflytning er sat til. Rundt om ses mærkelige dimser på gader og veje, der måske er kameraer, der sender dig videre i systemet. Er der ikke lande, hvor vi nærer mistanke til forskellige former for systemer? Papirspild med køreplan og telefonbog For tiden er det værre, end det var før. Man sender bus og tog, hvis man har personale til det, ledningerne ikke er faldet ned, og personalet ikke er på sygedagpenge. Den dårlige økonomi kunne styrkes ved at spare de mange køreplaner - det er helt ude i hampen, at man fortsat påstår, MAN HAR EN PLAN og noget med TOG TIL TIDEN. Styrkende midler Der er trist at opleve, at vi har mennesker, der lever af, at kende,,livet'' i antal tømte flasker. Der er bekymrende, at det ikke er en advarsel til de, der påtager sig at varetage opgaver for os. Det er jo kommunen og dens ansatte. Det seneste er, at der ikke må ryges. Det mere aktuelle er, at politikere, der er valgt til afskårne og begrænsede opgaver, bruger mere og mere tid på at gå ind på og kritisere områder, der faktisk endnu er private. Endnu er det ikke sådan, at man ved skolens indgang skal undersøges for, om man bærer kniv eller mobil eller farlige vædsker - men det er meget tæt på. For man kunne få lov til at aflytte ungernes telefon, hvis det var rygtedes, at familien var storforbruger af gødning... Men på skoler er det lærere og elever med indflydelse, der terroriserer hinanden og har,,våben'' til det. På skoler ved man, at elever møder op, måske let berusede eller,,skæve'' - men det intereserer ikke nok, så man vælger at mene, at børnene ikke får morgenmad, men måske ikke er dopede, men sultne. DERFOR MENER POLITI- KERE, AT VI MED REG- NING TIL FORÆLDRE bare kan skrotte madpakker, der efter vores mening er uden indhold o.s.v. Hvor langt rækker egentlig rammerne for den såkaldte private ejendomsret - får embedsfolket ret til med et byvåben på trøjen at kræve beviser på, at indholdet i køleskabet er godt nok til en madpakke? Fra et utal af forulykkede hjem har man børn og unge, der skal hjælpes på anden vis, og det er dyrt - bare et barn er for meget. Men man lægger ikke ansvaret dér, hvor det skal ligge. På mangel af en forebyggende skov af tilbud, der både er synlig og uden synlighed. En god borgersnak Megen inspiration bygger på en snak og kan føre til, at der kommer et tekststykke i denne avis. Det er redaktørens klo - men bygget på et bagland af positive meddelere, der er anonyme - for det er det, man vil... Man tør ganske enkelt ikke andet... Når en snak med tidligere ansatte på rådhuset fører til en forståelse for ændringer -- skal man forstå, at det var tider, da man slog streger til noget, der kunne blive til noget. En dag slides betrækket og arbejdslysten tager af, ligesom langsomt fordi opgaverne nu skal være at holde styr på alt det, man ikke må, Det er surt at skulle fortælle, at hækken skal klippes inden Sankt Hans - ellers kommer kommunen og klipper den, og så kom-

11 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 11 af 12 mer der en regning - med moms m.m. Det er,mere surt, at der ikke kommer nogen og klipper noget ned, men heller ikke nogen regning, og hvad er så denne advarsel værd. Enhver kan se her flere måneder efter Sankt Hans, at det flyder her og der. Kommunens egne folk - embedsfolk - politikere på cykel kan se, det flyder. Aldrig tidligere har kommunen haft så mange skygger - efter brugen af så mange millioner for at give bedre lys. Man accepterer slet ikke, at det er et dårligt tilbud, man har fået - og sørger ikke for at skære det bort, der tager halvdelen af den,,meget bedre belysning''... Gode råd er dyre Ældrerådet er et god sted at gå hen. Det holder til i det gamle alderdomshjem, der er fra den tid, man kaldte det aldersrente. HARESKOV- HVILE ligger bag postkontoret i Værløse City. Ældreråd har man nu i alle 98 kommuner, og rundt om har man en mening om, at der arbejdes alt for meget med ord, som kan eller skal. Det er rimeligt, at man placerer Ældrerådene som en betydelig partner, når det drejer sig om de ældste i vort samfund. Det er foreløbig også, som om det med de, der har et handicap bevæger sig på forsøgsstadiet. Ser man sig om, er der flere og flere steder, man burde have en af kommunens folk med rundt på en spadseretur - og måske en person fra ARBEJDSTILSYNET - OG SÅ NOGLE MULIGHE- DER FOR AT TAGE BILLE- DER. Der var engang, man fik kommunens stadsdirektør med på en tur, man kørte ham i en rullestol, man havde lånt på Skovgården - forlød det. Adgang for alle Der er tale om de borgere, der har en computer - og,,det har stort set alle'', hører man her og der - uden at møde ret mange af dem. Men i Ballerup har man sikret sig, at de borgere, der vil og har adgang til systemerne også kan få læst kommunens hjemmesider op. Det kan ske på: Udvidet julesæson Julefrokoster er nok de frokoster, der har flest efterfølgende véer - har man kunnet lytte sig til. Selvom man har hørt meget negativt om disse gilder, er de ikke taget af i omfang. Allerede i september var der udsolgt mange steder, og kun meget få kan få plads, hvor de plejede - hvis ikke de havde faste aftaler år for år. De første julefrokoster kan godt sættes i gang meget før jul, og de sidste ender som nytårsfester - langt inde i det næste år. De mest spændende nytårsfester er de, hvor ægtefæller eller kærester ikke kan være med - og hvor firmaets chef og de højst ansatte medarbejdere kan pjatte med hinanden. Nogen har beskrevet den slags med, at det er her man ofte hører om det første sidespring. Den bedste form for firmajulefrokoster og rejsegilder er julekurven eller de tre flasker vine, man tog med sig hjem den sidste arbejdsdag eller efter rejsegildet. Korte klip med lidt indhold Kristeligt Dagblad kritiseres for at have for få positive artikler om livet i danske sogne. Mange importerede spiselige genstande tager bakterier med sig ind i landet. Flere og flere er VILDE MED DANS mennesker sidder i danske asylcentre - en fjerdedel er børn... Hanne Bech Hansen gav sin mand kaffe på sengen hver morgen i fyrre år for at få ham op om morgenen - og med glæde. Politiken skriver, at man i Århus har haft en ordning gennem 13 år der betyder, at plejen fra sygehuse kommer hjem til de syge børn. Det var en stor succe,s men ordningen lukkes nu. Ligestillingsministeren raser over forhold i kønsopdelte skoler... I deres hjem havde de været anderledes - de havde aldrig kendt til ulvetimer. Mangen en hundeven beklager manglen på lygtepæle visse steder... JyllandsPosten skrev den 7. oktober om ord, der er i fare i det danske sprog, når de ikke bruges så meget mere. SKAL DET VÆRE SJOVT AT GÅ I SKOLE, så har Nadia Kadi skrevet en bog om det. SKATTEN VIL STIGE I MANGE KOMMUNER, forlyder det. Det forlyder også at de kommuner der lader skatten stige bliver straffet. Ellers kan det jo være ligemeget med aftaler. Men de fleste ved at der er faste opgaver der skal løses og alle kommuner har fået nye opgaver - der koster et uventet stort beløb. Det er underligt, at det er mænd, der skriver så meget om de damer, der ikke nøjes med massage. Denne enlige hane med sine 5 hønsekoner spankulerede tidligere kro rundt på Bavnegården, men de er vist også kommet i den kommunale "sparebøsse" - trods kommunes forskrift for hønsehold

12 Kajs Avis Nr oktober 2007 Side 12 af 12 Meget at bruge skovene til. I Værløse-området er det ikke overvældende meget, man møder de lokale borgere i skoven - det er nærmest de, der sørger for, at hunden også får en tur, eller når en skoleklasse får den gode idé at gå tur. Der er mange private skove, der nu kan forventes åbnet for alle, måske ved et betalingskort. Nogle steder overvejer man at lade skovløberne uddanne som naturvejledere. Flyvning er også trafik SAS har store problemer med deres fly - man har været tvunget til at gå dem efter. TVUNGET - ja, man troede vel det var en naturlig indsats... Nu viser det sig, at man udover problemer med hjulene også har fundet rust i 25 fly. Det var vel noget, man kunne forudse, og noget man kunne forebygge??? Sikkerheden skulle vel være i gode hænder, når man gik ud fra, at der var ført tilsyn med maskinerne. Det er måske rene held at der ikke sker flere ulykker. Men på den anden side der sker også en del ulykker på jorden. Avisunderholdning Det sker, man ser en avis med dem ugentlige beretning om fotografen og journalisten, der havde været ude og spise på avisens regning - ikke noget med gratis mad her. Det kan være barske beskrivelser, og af og til kan man tænke over, at journalisten også kan have lov til at have en dårlig dag. Det er sikkert ikke første gang, der kan være lidt uheld i køkkenet, men skulle det ske, at man ramte en dag, hvor der var besøg af en avismand, kan det ellers nok være surt. Man kan have så mange heldige dage, at det er for meget - og så skal man opdage, at en dårlig dag skåret ud sort på hvidt... Lønsomhed Der skal være forhandlinger igang for flere forskellige faggrupper, og flere mener, de har noget til gode, medens andre siger, at det kun er en del af de andele, de forventer. I en moderne tid ved man godt, at der kun er et enkelt sted, man henter, hvad der skal til - det er i hjemmene, hvor man egentlig er hårdt presset. Men skal medarbejderne have mere i løn, skal der skæres andre steder. Det kan jo godt komme til at gå udover dagligdagen og de planer, der har været om at servere mad i institutionen. At få mere i løn er også et klap på skulderen - men det er jo ikke sikkert, man får, hvad man håbede på... A' wil' IT mer' Nu kan det være nok med alle disse pædagogiske beskrivelser af de digitale dingenoter, som kan forsøde din hverdag - i denne uge skal avisen ikke plastres til med gode tilbud. Jeg slog nogle kurser op for af afbøde på den digitale analfabetisering, der påstås at ramme Danmark - men jeg har ikke hørt, at der er nogen, der har behov - så derfor.. "wil' snart it mer'" /hansjorn oo Peter Nørager-Nielsen i 1981 på saxofon i jazzorkestret "Svingendekvalitet", som spillede en god, kraftig musik til en billig penge. Her på Solrød Bytorv, men det forekom også på Bymidten i Værløse. TTT: Ting Ta'r Tid Rom blev jo heller ikke bygget på en enkelt dag... RedaktionsNoter Kajs Avis er en netavis: der også udgives på papir efter anfordring. Den sælges fra Kajs Bod på Bymidten hver fredag mellem for en rund ti'er sort på hvidt... Redaktionen af dette numme er sluttet den torsdag den 25. oktober 2007 og indeholder artikler nr (der resterer ). Avisen er sat med Palatino punkt 10 - skrevet i Open Office og afleveret som en.pdf-fil... Styret på fineste vis af Ubuntu 7.10 Bugsy, der kom som forvent den 18. oktober!!! Redaktionen har følgende telefonnumre: Kaj privat Kaj (Bymidten) Hans Jørn Du kan også skrive til: Redaktør Kaj Øgaard Sørensen Gl. Hareskovvej 261 Hareskovby 3500 Værløse kajsavis(at)gmail.com

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere