Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005"

Transkript

1 Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005 Tilbage til fremtiden Globalisering hvordan klarer vi os i konkurrencen? Fortsætter bolighysteriet eller brister boblen? 10 businesstrends Skab din fremtid! Inspiration mødet med det sublime Forbrugere i Asien og Mellemøsten International Future Trends Conference

2

3 Velkommen Så er Instituttet klar med oversigten over efterårets temamøder, konferencer og netværksgrupper. Vi håber, at programmet vil give dig lyst til at deltage i flere af aktiviteterne. Fremtiden er som altid den organiserende faktor for de emner, vi tager op, og ud over Instituttets fremtidsforskere kan du glæde dig til at møde både andre danske og internationale eksperter. I programmet finder du overordnet tre typer af aktiviteter, som du GRATIS kan deltage i, hvis du er ansat i en af vores mere end 170 medlemsvirksomheder. Temamøderne behandler en række emner og tendenser, der har relevans for en bred skare af virksomheders og organisationers medarbejdere. Et møde varer som hovedregel tre timer, og målet er at inspirere til nytænkning. I dette halvår fokuserer vi blandt meget andet på de to største megatrends, nemlig globalisering og individualisering. Få heller ikke glip af fx temamødet 10 business trends og temadagen Skab din fremtid. Læs mere om temamøderne på siderne 4-8. Et egentligt mødeprogram vil være tilgængeligt på nettet senest 14 dage før hvert møde og kan findes ved at følge de anførte links. Konferencerne, som vi har to af i efteråret, er også et godt tilbud til dig, der er ansat i en medlemsvirksomhed. Den ene konference sætter fokus på den nationale fødevareridentitet i fremtiden, og her kan du blandt andre møde direktøren for det italienske Academia Barilla. Den anden konference, International Future Trends Conference, er Kjaer Globals 7. interantionale konference, som denne gang afholdes i og er arrangeret i samarbejde med Instituttet. Her kan du møde flere internationale og førende eksperter og trendforskere, som vil give deres bud på de makrotrends, der vil påvirke forbrugere og samfund på både kort og lang sigt. Instituttets medlemmer er sikret 100 pladser ved denne konference, og de fordeles to og to til vores medlemmer efter først til mølle-princippet. Netværksgrupperne lægger op til en langstrakt og samtidig mere dybtgående behandling af et emne. Den væsentligste funktion er at skabe et uformelt forum for erfaringsudveksling mellem medarbejdere på tværs af vores medlemsvirksomheder. Ved at deltage i et netværk får du altså ikke alene adgang til en viden, der er unik, du får i høj grad også styrket din sociale kapital. Mødefrekvensen i de enkelte grupper varierer fra to til otte gange om året. Læs mere på side 10. Tilmelding til netværksgrupperne sker ved direkte henvendelse til den ansvarlige forsker. Du kan tilmelde dig temamøderne og konferencerne på telefon eller på Husk, at du ved at registrere dig til udvidet brugeradgang på websiden løbende kan til- og afmelde dig vores medlemsaktiviteter. Her kan du også se, hvem der ellers er tilmeldt. Husk venligst at lade dette program cirkulere på din arbejdsplads, så dine kolleger ikke går glip af aktiviteter, der kunne have deres interesse. Har du brug for flere eksemplarer af programmet, eller vil du have en fremtidsforsker ud til din virksomhed for at fortælle om programindholdet, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat. Bemærk også venligst, at temamøderne starter klokken kvart over, og at der fortsat vil være indskrivning og forfriskninger 30 minutter før mødestart. Bemærk også, at nogle møder ligger midt på dagen, typisk klokken for at give vores jyske og fynske medlemmer bedre vilkår for at kunne deltage på københavnske møder, der ikke senere dubleres i Århus. Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter og netværksgrupper. Og husk: Fremtiden findes ikke, den skabes. Også af dig. På gensyn i efteråret! Instituttet for Fremtidsforskning

4 Temamøder i efteråret 2005 Er fremtidens leder fremtidsorienteret? 17. august, Ingeniørforeningens Mødecenter, I samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Adecco gennemførte IFF i foråret en undersøgelse om fremtidens leder blandt 1500 personaleansvarlige. Vi spurgte blandt andet om, hvilke egenskaber, der er på vej ind og hvilke, der er på vej ud. Vi spurgte også om, hvad dårlig ledelse er, og vi har ikke mindst kategoriseret lederne i fortids-, nutids- og fremtidsorienterede. Kom og hør om undersøgelsens resultater! Og se om du kan genkende dig selv eller ledelsen på din arbejdsplads. Møder byder på oplæg fra Gitte Elling, Adeccos administrerende direktør, Gitte Larsen og Carsten Beck, begge IFF. Læs mere på Gitte Larsen, og Carsten Beck, Forandringssyn som fremtidens HR-værktøj 24. august, IDEON Science Park, Lund Der er mange måder at forholde sig til udvikling og forandring på. På IFF kalder vi det forandringssyn, og vi har på baggrund af en større undersøgelse opstillet fire arketyper, som de fleste mennesker passer ind i fire forskellige forandringssyn! Tilsammen giver de et enestående indblik i, hvordan vi forholder os til de forandringer, vi oplever i vores arbejdsliv og hverdag i øvrigt. Én ting er, at forandring er et grundvilkår i dag. Noget andet er imidlertid, om og hvordan forandring giver mening for det enkelte menneske og den enkelte medarbejder. Mødet sætter fokus på undersøgelsens resultater og på, hvordan din virksomhed kan brug forandringssynsmodellen som HR-værktøj. Læs mere på www. iff.dk/2005/forandringssyn Henrik Persson, og Troels Theill Eriksen, Fortsætter bolighysteriet eller brister boblen? 30. august, Ingeniørforeningens Mødecenter, Fortsætter boligpriserne opad i samme rasende tempo? Eller går vi mod en stabilisering, et fald eller ligefrem et boligpriskrak? Temamødet giver dig en grundig indsigt i de faktorer, der kommer til at forme fremtidens boligpriser, konkretiseret i en række scenarier for prisudviklingen. I tilknytning hertil vil vi give vores bud på, hvilke konsekvenser de forskellige boligprisudviklingsforløb har for boligejerne og den danske økonomi. Mødet vil blandt andet basere sig på vores seneste Euroconstruct-rapporter fra konferencen i Cardiff 23. og 24. juni Læs mere på dk/2005/boligpriser Troels Theill Eriksen, og Niels Bøttger-Rasmussen, Brug fremtiden rigtigt! 5. september, oktober, november, og 5. december, Instituttet for Fremtidsforskning, Hvad kan du bruge IFF til og hvordan? Mød op og få mere udbytte af medlemskabet! Mødet er et brugerkursus for ansatte i IFF s medlemsvirksomheder, hvor vi også giver eksempler på vores generelle bud på fremtiden. Hør blandt andet om vores bog, Creative Man. Medarbejdere i både nye og gamle medlemsvirksomheder er meget velkomne! Mødet holdes fire gange i løbet af efteråret. Læs mere på Mødeansvarlig: Axel Olesen, 4

5 Temamøder i efteråret 2005 Tilbage til fremtiden på bustur med Uffe! 8. september, Indskrivning fra 9.30 Opsamling i (se hjemmeside) Ligesom historikere og arkæologer graver i jorden for at finde spor af fortiden, søger fremtidsforskere efter spor af fremtiden i nutiden. Nu er muligheden der for med egne sanser at opleve fremtidsspor på en bustur, guidet af IFF s Uffe Palludan. Da overraskelse er del af oplevelsen, røber vi ikke, hvor turen fører os hen. Kun at vi kommer til at opleve chokerende eksempler på forskellige logikker, der peger ind i fremtidens videnssamfund, drømmesamfund og creative society. Vi kommer undervejs til at høre foredrag i bussen med vidner, der repræsenterer hver sin logik. Vi kommer til at se specielle videoer, udarbejdet til lejligheden, og måske kommer vi også til at smage på fremtiden. Turen henvender sig til alle, der vil opleve fremtiden og derigennem blive inspireret til at tænke fremtidsorienteret. Læs mere på Obs.: Begrænset antal pladser. Uffe Palludan, og Klaus Æ. Mogensen, Konference: Findes den nationale fødevareidentitet i fremtiden? 20. september, Konferencen afholdes i samarbejde med Dansk Fødevare Forum. Finder sted i Verdens samhandel har aldrig været større. Nutidens (fortidens) nationale grænser opløses og de nationale kendetegn forsvinder. Også fødevaremarkedet er mere globalt, end det tidligere har været, og hele vejen gennem fødevarekæden fra jord til bord spores globaliseringen og de forandringer, der følger med: Stadig flere nationale fødevarevirksomheder fusionerer med udenlandske virksomheder, og dermed ophører virksomhedens nationale identitet. Der kommer et stadig større udvalg af udenlandske produkter på de danske hylder og færre forbrugere køber dansk bare fordi det er dansk, både herhjemme og i udlandet. Konferencen sætter to spørgsmål til debat: Vil det i fremtiden give mening at tale om nationale fødevareidentiteter? Og vil det i fremtiden være et parameter på det globale fødevaremarked at en fødevare er dansk? Mød blandt andet direktøren for Academia Barilla, der fortæller om, hvordan de i Italien arbejder med det italienske som bevidst parameter. Læs mere på hvor programmet også følger. Mødeansvarlig: Birthe Linddal Hansen, Temadag: Skab din fremtid! 21. september, Indskrivning og morgenkaffe 9.30 DGI Byen, 22. september, Indskrivning og morgenkaffe 9.30 Navigator, Marselisborg, Århus Fremtiden findes ikke den skabes! Et udgangspunkt for al virke på IFF, og også udgangspunktet på denne temadag, hvor vi giver eksempler på metoder fra fremtidsforskerens værktøjskasse. Dagen byder på en vekslen mellem praktiske deltagerøvelser og teoretiske indlæg fra IFF s forskere, og den henvender sig til alle, der ønsker at arbejde proaktivt på at forbedre virksomhedens muligheder i fremtiden. Sidste halvdel af dagen fokuserer særskilt på, hvordan historien kan bruges til at blive klogere på fremtiden. Læs mere på Kristina L. Søgaard, og Kåre Stamer Andreasen, ADRESSER PÅ KONFERENCESTEDER OG EGENTLIGE PROGRAMMER FOR TEMAMØDERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ SENEST 14 DAGE FØR HVERT MØDE OG KAN FINDES VED AT FØLGE DE ANFØRTE LINKS. TILMELDING KAN SKE PÅ PÅ TELEFON ELLER PÅ 5

6 Temamøder i efteråret 2005 Medlemsrapport #3/2005: Globalisering hvordan klarer vi os i konkurrencen? 28. september, Ingeniørforeningens Mødecenter, Globalisering er tidens mest omtalte megatrend. En bevægelse, der griber ind på alle niveauer i samfundet, og som får konsekvenser over en længere periode. Globaliseringen som drivkraft for forandring kan ikke diskuteres spørgsmålet er kun, hvor stor omfattende den bliver og hvilke konsekvenser den får. Særlig interesse har naturligvis det overordnede spørgsmål om, hvordan vores virksomheder, og dermed vores samfund, skal klare sig i en ny og global konkurrencesituation. Temamødet sætter denne problematik i centrum med de skandinaviske briller på. Mødet rummer en præsentation af årets medlemsrapport nummer tre, og på mødet kan du blandt andre møde Hans Peter Bay, vicedirektør i Dansk Landbrugsrådgivning, der vil fortælle om sine globale visioner for dansk landbrug i fremtiden. Læs mere på Axel Olesen, og Niels Bøttger-Rasmussen, Konference: kjaer global & CIFS International Future Trends Conference 4. oktober, heldagsarrangement i Storkøbenhavn Tid og sted oplyses senere danner rammen om den 7. internationale kjaer global Future Trends Conference, som i år for første gang arrangeres i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning. Vi sætter fokus på de makro-trends, som vil påvirke forbrugere og samfund på både kort og lang sigt. Konferencen er et uddannelses- og inspirationsforum for professionelle fra alle sektorer, som søger at forbinde nytænkning, innovation og fremtidsorienteret forbrug. Der sættes særskilt fokus på design, branding, retail og markedsføring, og førende eksperter og trendforskere kortlægger, hvordan de arbejder med fremtiden. Arrangementet giver rig mulighed for at skabe nye netværk med internationale talere og deltagere fra mange forskellige brancher. Aftenen før arrangeres en drinks/network-event for alle deltagere. Hele konferencen vil blive afholdt på engelsk. Instituttets medlemmer er på forhånd sikret 100 pladser, der fordeles to og to til virksomhederne efter først til mølle-princippet. Program offentliggøres senere på Mødeansvarlig: Christine Lind Ditlevsen, Let s play hardball fra sødsuppe til resultater 10. oktober, IDEON Science Park, Lund I de senere år har mange virksomheder fokuseret på værdier, fortællinger og følelser. Og de har tilsyneladende næsten glemt de hårde, procesorienterede værktøjer, bundlinjefokus og operationalitet. Temamødet Let s play Hardball repræsenterer et opgør med denne tendens og flytter ledelsens fokus tilbage til det egentlige mål: At skabe resultater på bundlinjen. Mødet folder ideen ud og præsenterer fem dræberstrategier, som kan gennembanke dine konkurrenter! Læs mere på Henrik Persson, og Carsten Beck, 6

7 Temamøder i efteråret 2005 Inspiration mødet med det sublime 12. oktober, DGI Byen, 13. oktober, SAS Radisson, Århus Mødet sætter fokus på inspiration som fænomen. Hvad er inspiration? Hvor kommer den fra? Og hvordan forankres den i virksomheders og menneskers dagligdag, så mødet med det sublime resulterer i konkrete resultater? Mødet anlægger både en teoretisk og en praktisk vinkel og byder på indlæg fra kreativitetsekspert Niels Krøjgaard, IFF, og Dorte Steenberg, som er coach og mentor og stifter af The Power Spirit Institute, der arbejder med at bevidstgøre menneskets ressourcer. Dorte Steenberg vil bl.a. komme ind på, hvordan man bruger inspiration i forbindelse med ledelse. Læs mere på Gitte Larsen, og Niels Krøjgaard, 2. november, Storkøbenhavn (sted oplyses senere) Forbrugere i Asien og Mellemøsten De voksende markeder i Asien og Mellemøsten får stigende betydning for skandinaviske virksomheder i fremtiden. Kan markederne angribes med ensartede produkter og markedsføring, eller er der behov for kulturelt differentierede strategier? På temamødet ser vi på ligheder og forskelle mellem markederne og forbrugerne. Vi ser på, hvilke forbrugerpræferencer, der præger de forskellige markeder, og hvordan der kommunikeres mest effektivt. Og vi diskuterer endvidere, hvilke metoder, der kan anvendes i analyserne. Læs mere på Mødeansvarlig: Kåre S. Andreasen, 9. november, Instituttet for Fremtidsforskning, Creative Man in English En stigende del af arbejdsstyrken kommer i fremtiden til at arbejde med kreativitet og innovation i en eller anden form. Både fordi det er nødvendigt og fordi et stigende antal mennesker foretrækker det. Mødet handler om disse fremtidens skabende mennesker og om fremtidens skabende samfund. Det er åbent for alle, men er primært henvendt til de medlemsvirksomheders ansatte, der kun taler og forstår engelsk (og har du en sådan kollega, så sig det videre). Læs mere på og Axel Olesen, og Klaus Æ. Mogensen, 16. november, Ingeniørforeningens Mødecenter, IT og Creative Man Hvordan er sammenhængen mellem Creative Man og information/kommunikation? Mød Kim Østrup, vicedirektør i IBM Danmark, og Johan Peter Paludan, en af Instituttets mest efterspurgte foredragsholdere. Læs mere senere på Mødeansvarlig: Johan Peter Paludan, ADRESSER PÅ KONFERENCESTEDER OG EGENTLIGE PROGRAMMER FOR TEMAMØDERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ SENEST 14 DAGE FØR HVERT MØDE OG KAN FINDES VED AT FØLGE DE ANFØRTE LINKS. TILMELDING KAN SKE PÅ PÅ TELEFON ELLER PÅ 7

8 Temamøder i efteråret 2005 Zombier de levende døde kategorier 30. november, Ingeniørforeningens Mødecenter, Fremtidsforskning fokuserer normalt på det nye, der vil komme, men ikke så meget på det gamle, som vil forsvinde. Det gør vi noget ved på dette temamøde om de levende døde -kategorier, der spøger i vores hoveder og styrer vores syn på realiteter selvom de enten allerede er ved at forsvinde eller reelt har udlevet deres tid. Mange af de produkter, som vi bruger i hverdagen, vil være væk om 15 år fx fastnettelefonen. Mange af de systemer, regler og institutioner, som vi har indrettet os efter i dag, vil sandsynligvis også være væk: Amter, lukkelov og måske også kontortid og seniorboliger. Udviklingen giver os stadigt mere nyt, og det bliver derfor endnu mere påkrævet at rydde ud i det gamle. Vi kommer med en argumenteret kandidatliste over zombier. Bidrag meget gerne til listen ved at sende en til mødelederne! Mødet afsluttes med en afstemning om kandidatlisten. Læs mere på Niels Bøttger-Rasmussen, og Troels Theill Eriksen, Medlemsrapport #4/2005: Individualiseringen fortsætter. Hvad samler os i fremtiden? 7. december, Scandic Hotel, 8. december, SAS Radisson, Århus Individualiseringens indflydelse på samfundet og dens status som megatrend kan dårligt diskuteres, så vi spørger i stedet: Hvad kommer til at samle os i fremtiden? En fremtid, hvor fællesskaber tilsyneladende brydes op, og hvor det individuelle sættes i højsædet som aldrig før. Mødet rummer en præsentation af årets medlemsrapport nummer fire, som fokuserer på konsekvenserne af individualiseringen i bred forstand og besvarer det specifikke spørgsmål. Mød op og bliv klogere på individualiseringen og de områder, hvor vi i fremtiden trods alt søger fællesskab og gruppetilhørsforhold. Læs mere på Birthe Linddal Hansen, og Martin Harms, 10 business trends 13. december, SAS Radisson, Århus 14. december, Ingeniørforeningens Mødecenter, Hvad er de ti vigtigste trends i erhvervslivet lige nu? Hvad skal du og din virksomhed lægge mærke til? Mødet fokuserer på de kortsigtede tendenser, der (i modsætning til fx megatrends) ikke påvirker hele samfundet, men kun et specifikt område. De ti trends kan få stor betydning for dem, der forstår at navigere efter dem, men også for dem, der overser dem både nu og i nær fremtid. Bliv klogere på mødet, der byder på korte oplæg med god tid til deltagerinvolvering. Læs mere på Carsten Beck, Axel Olesen, og Henrik Persson, 15. december, IDEON Science Park, Lund Program for foråret 2006 udkommer i oktober Vi kan allerede nu afsløre, at IFF i marts 2006 afholder konferencen DON T STOP thinking about tomorrow, der sætter fokus på markedsinnovation i den næste fase af vidensamfundet. Her kan du blandt andre møde Arie de Geus, tidligere leder af Shells Group Planning og forfatter til The Living Company, Adam Morgan, eatbigfish og forfatter til bl.a. The Pirate Inside, brandingekspert John Grant, forfatter til bl.a. bestselleren The New Marketing Manifesto og After Image. Hvis du har forslag til forårsprogrammet, modtages de med stor interesse kontakt: Morten Grønborg, eller 8

9

10 Netværksgrupper efteråret 2005 Bolig, kontor og byggeri Koordinatorer: Anders Bjerre, Niels Bøttger-Rasmussen, Kåre Stamer Andreasen, Netværksgruppen er en udløber af netværksprojektet Bolig og kontor fra efteråret 2003, men er åben for nye deltagere. Vi diskuterer og vurderer udviklingen inden for byggeri samt områderne bolig og kontor. Læs mere på Trafik og transport Koordinatorer: Uffe Palludan, Kåre Stamer Andreasen, De kommende 10 års forandringer i den danske trafik- og transportsektor diskuteres og vurderes. Netværket henvender sig til personer fra transportvirksomheder og organisationer samt andre med interesse for området. Læs mere på Fremtidens fødevarer Koordinator: Birthe Linddal Hansen, Fødevarebranchens betingelser og muligheder forandrer sig konstant, og i dette netværk vil vi diskutere og vurdere fremtidens tendenser, forbrugere, teknologier og vækstpotentialer på området. Fødevarenetværket henvender sig til alle, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med produktion og salg af fødevarer; målet er inspiration og provokation. Læs mere på Energisektoren under forandring Koordinator: Kåre Stamer Andreasen, Nye strukturer, nye produkter, nye markeder, nye regler og nye virkemidler i miljø- og energipolitikken. Hvad bliver den politiske dagsorden, og hvilke nye teknologier er undervejs? Udfordringerne diskuteres og vurderes i netværksgruppen. Læs mere på Fremtidens virksomhed og ledelse Koordinator: Anders Bjerre, Virksomhedsbegrebet er under pres fra nye organisationsformer, og rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere stiller nye krav til ledelsen. Netværket stiller skarpt på udfordringerne. Vi har omkring 25 medlemmer, men plads til et par stykker mere. Læs mere på Øresundsregionen Koordinator: Uffe Palludan, For personer med særlig interesse i udviklingen i og af Øresundsregionen. Netværket holder møder ved særlige lejligheder og er åbent for nye deltagere, der efter tilmelding vil modtage invitationer til kommende møder og arrangementer. Læs mere på Sundheden i fremtiden Koordinator: Niels Bøttger-Rasmussen, Hvilken betydning får den øgede sundhedsbevidsthed på arbejdsliv, fødevarepolitik, medicinering, hverdagsliv, den offentlige sektor og produktudvikling i fremtiden? Og hvad er morgendagens definition af at være rask? Spørgsmål som disse vil blive diskuteret og forsøgt besvaret sundhedsnetværket. Læs mere på

11 Fremtidsorientering udkommer seks gange om året og fra #5/2005 udkommer det også på engelsk. Glæd dig til disse temaer i efteråret 2005: Medier og magt (#4/2005 september), Innovation (#5/2005 november) og Globalisering (#6/2005 december) Brug Fremtidsorientering! Hvis du eller din medlemsvirksomhed har en idé til en artikel til Fremtidsorientering, så mail dit forslag til redaktør Gitte Larsen på Som medlem af Instituttet for Fremtidsforskning modtager din virksomhed eller organisation automatisk magasinet Fremtidsorientering, men hvis du ikke allerede får det og gerne vil have dit eget personlige eksemplar, så kontakt Ellen Mauri på tlf eller

12 Medlemmer: 3. DIMENSION ADECCO A/S ADVANCE ADVOKATFIRMAET SELMER DA AALBORG TEKNISKE SKOLE ALK-ABELLÓ ALLER PRESS ASTRA ZENECA DANMARK A/S AUTOSTRADA REKLAMEBUREAU A/S B1 PLANNING BANKINVEST BARILLA ALIMENTARE S.P.A. (INT.) BDO SCANREVISION BECKER EVENT & PR BRANDHOUSE BRUGGER & NIELSEN A/S BRØDRENE DAHL A/S CARL BRO A/S CHAS. HUDE A/S COLOPLAST A/S CONFEX A/S COPENHAGEN CAPACITY DAGBLADET BØRSEN A/S DANFOSS DANISCO A/S DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANMARKS RADIO DANSK ARKITEKTUR CENTER DANSK BYGGERI DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK DANSKE BANK A/S DANSKE FRAGTMÆND SJÆLLAND DANSKE SÆLGERE DELOITTE. DFDS A/S DJØF DNB NOR ASA DSB DYRUP A/S ELKRAFT SYSTEM A.M.B.A. ELSAM ELTRA ENEMÆRKE & PETERSEN A/S ENERGI MIDT ENERGI RANDERS ERNST & YOUNG E SENSE NNIT A/S FERRING PHARMACEUTICALS FINANSFORBUNDET FINANSRÅDET FORSVARSAKADEMIET F-PILOTS FREDERICIA KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBORG AMT FRITZ HANSEN A/S FØNSS & HOVE GE MONEY BANK GENTOFTE KOMMUNE GILDE NORGE BA GJENSIDIGE NOR FORSIKRING GLEERUPS UTBILDNING AB GREEN CITY DENMARK GRUNDFOS A/S HELSINGBORGS DAGBLAD HERMEDICO A/S HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD (HUR) HSH NORDBANK AG HØEG-HANSEN CONSULT HØYRES STORTINGSGRUPPE IBC EUROFORUM IKAST BYGGEINDUSTRI IKANO BANKEN IKEA ICSAB CONCEPT INFO-CONNECT A/S INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG INTERMATE A/S JYSKE BANK A/S KMD KOLDING ERHVERVSUDVIKLING RECOMMENDED I/S KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE REGION SKÅNE KONGSBERG INNOVASJON REPUBLICA COPENHAGEN KØBENHAVNS KOMMUNE SAMPENSION KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S LANDBRUGSRÅDET SAS DANMARK J. LAURITZEN A/S SAS INSTITUTE LOMMA KOMMUN SCA HYGIENE PRODUCTS H. LUNDBECK A/S SCANAD UDVIKLINGSBUREAU LÄNSTYRELSEN I SKÅNE LÄN SCANDLINES MALMÖ STAD SCHULSTAD BRØD A/S MARITIME DEVELOPMENT CENTER OF SCHULTZ HOLDING A/S EUROPE MATERNA A/S MAX SIBBERN A/S MEDIA PLANNING GROUP MEDICON VALLEY ACADEMY MEJERIFORENINGEN M.F.K. S ALMENE FOND MIDT MARKETING MKB FASTIGHETS AB (PUBL) MONTANA MØBLER A/S MOTOROLA A/S NERVE A/S NETCOM NOKIA DANMARK NORDEA BANK A/S NORDISK KELLOGG S A/S NOVO NORDISK A/S NOVOZYMES A/S NYCOMED DANMARK NYKREDIT A/S NXT OBH-GRUPPEN A/S OBOS OMD A/S PBS A/S PFA PENSION PFIZER APS PRESSALIT A/S PSYCCES PUBLICIS REKLAMEBUREAU A/S R. FÆRCH PLAST A/S RAMBØLL A/S REALKREDIT DANMARK A/S SIEMENS BUSINESS SERVICE A/S SOFTCOM SOLUTIONS SONOFON A/S SUPERFOS A/S SYNOPTIK HOLDING A/S SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB SÖDERMANLANDS LÄN TDC A/S TDC TOTALLØSNINGER A/S TEKO CENTER DANMARK TELIA SONERA THYGESEN TEXTILE GROUP TOPDANMARK A/S TRE-FOR TRYGFONDEN TRYGGHETSRÅDET TRÆLASTHANDLERUNIONEN (TUN) TV2 REKLAME A/S UTDANNINGSFORBUNDET VEJDIREKTORATET VEJLE KOMMUNE VESTJYSK BANK A/S VKR HOLDING A/S VM BROCKHUUS EJENDOMME WONDERFUL COPENHAGEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØRESUND ENVIRONMENT ØRESUND FOOD NETWORK ØRESUND IT ACADEMY ØRESUNDSBRO KONSORTIET ÖRESUNDSKOMITEEN AALBORG TEKNISKE SKOLE ÅRHUS UNITED Medlemskab af Instituttet for Fremtidsforskning betyder: 1. Mulighed for deltagelse i syv netværksgrupper. 2. Adgang til cirka 30 temamøder på årsbasis og en direktionskonference. 3. Adgang til fire årlige forskningsrapporter og Euroconstruct-materiale. 4. Abonnement på magasinet Fremtidsorientering. 5. Adgang til al online medlemsservice (mere end 800 artikler og rapporter). 6. Rabat på kurser og projekter. 7. Mulighed for at leje en fremtidsforsker. 8. Mulighed for annoncering i Fremtidsorientering, på vores hjemmeside og i vores nyhedsbreve. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt Klaus Busk på eller Kontakt os. Vi findes i og Malmö. : Instituttet for Fremtidsforskning Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 K Tlf Fax Malmö: Copenhagen Institute for Futures Studies Skeppsbron 11 SE Malmö Sverige Tel Fax International: Copenhagen Institute for Futures Studies Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 Copenhagen K Denmark Tel Fax Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow

hinking bout omorrow hinking bout omorrow Oslo Futures Club - Våren 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Kjære medlem Oslo Futures Club er et tilbud, hvor vi den første torsdag hver

Læs mere

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Kære medlem Det er med glæde, at Instituttet kan præsentere

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

food con sumer trends

food con sumer trends invitation pej gruppens food con sumer trends 2012 herning 26.+ 27. oktober 09 oslo 29. oktober 09 københavn 2. november 09 food con sumer trends 2012 Finans- og forbrugskrisen er forbi i 2012. Men to

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid

Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid Udfordringer og muligheder. Problemer og løsninger Når man ser kommunen i et fremtidsperspektiv, sker der noget forunderligt: Man åbner sig op og forholder

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Oslo Futures Club - Høsten 2006 Det globale arbeidsliv 7 trender innen media The Scandinavian Way Fremtidens HR-utfordringer Leading

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Gratis adgang - tilmeld dig på. København. 12. & 13. oktober 2011. invitation til Fagmessen for energieffektive bygninger

Gratis adgang - tilmeld dig på. København. 12. & 13. oktober 2011. invitation til Fagmessen for energieffektive bygninger Gratis adgang - tilmeld dig på www.buildinggreen.eu FORUM København 12. & 13. oktober 2011 invitation til Fagmessen for energieffektive bygninger Velkommen til BUILDING GREEN Fagmesse for energieffektive

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 FREMTIDENS FØDEVARER SKABES NU Fremtidsbegrebet har altid været omgærdet af mystik, lidt spænding

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

HR Chef Gruppen. Formål

HR Chef Gruppen. Formål Formål Gruppens vision er at fremme videndeling blandt HR Chef gruppens medlemmer. Det betyder, at du kan spare tid og penge i dit daglige arbejde på ikke at skulle opfinde den dybe tallerken eller lave

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016 Lillestrøm (Oslo) 03. november 11 Herning 08. november 11 København 01. november 11 INVITATION til pej gruppens food con sumer trends 2013-2016 Verden er i et vadested Nogle markeder og forbrugere nyder

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere