Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005"

Transkript

1 Program for temamøder, konferencer og netværksgrupper - Efterår 2005 Tilbage til fremtiden Globalisering hvordan klarer vi os i konkurrencen? Fortsætter bolighysteriet eller brister boblen? 10 businesstrends Skab din fremtid! Inspiration mødet med det sublime Forbrugere i Asien og Mellemøsten International Future Trends Conference

2

3 Velkommen Så er Instituttet klar med oversigten over efterårets temamøder, konferencer og netværksgrupper. Vi håber, at programmet vil give dig lyst til at deltage i flere af aktiviteterne. Fremtiden er som altid den organiserende faktor for de emner, vi tager op, og ud over Instituttets fremtidsforskere kan du glæde dig til at møde både andre danske og internationale eksperter. I programmet finder du overordnet tre typer af aktiviteter, som du GRATIS kan deltage i, hvis du er ansat i en af vores mere end 170 medlemsvirksomheder. Temamøderne behandler en række emner og tendenser, der har relevans for en bred skare af virksomheders og organisationers medarbejdere. Et møde varer som hovedregel tre timer, og målet er at inspirere til nytænkning. I dette halvår fokuserer vi blandt meget andet på de to største megatrends, nemlig globalisering og individualisering. Få heller ikke glip af fx temamødet 10 business trends og temadagen Skab din fremtid. Læs mere om temamøderne på siderne 4-8. Et egentligt mødeprogram vil være tilgængeligt på nettet senest 14 dage før hvert møde og kan findes ved at følge de anførte links. Konferencerne, som vi har to af i efteråret, er også et godt tilbud til dig, der er ansat i en medlemsvirksomhed. Den ene konference sætter fokus på den nationale fødevareridentitet i fremtiden, og her kan du blandt andre møde direktøren for det italienske Academia Barilla. Den anden konference, International Future Trends Conference, er Kjaer Globals 7. interantionale konference, som denne gang afholdes i og er arrangeret i samarbejde med Instituttet. Her kan du møde flere internationale og førende eksperter og trendforskere, som vil give deres bud på de makrotrends, der vil påvirke forbrugere og samfund på både kort og lang sigt. Instituttets medlemmer er sikret 100 pladser ved denne konference, og de fordeles to og to til vores medlemmer efter først til mølle-princippet. Netværksgrupperne lægger op til en langstrakt og samtidig mere dybtgående behandling af et emne. Den væsentligste funktion er at skabe et uformelt forum for erfaringsudveksling mellem medarbejdere på tværs af vores medlemsvirksomheder. Ved at deltage i et netværk får du altså ikke alene adgang til en viden, der er unik, du får i høj grad også styrket din sociale kapital. Mødefrekvensen i de enkelte grupper varierer fra to til otte gange om året. Læs mere på side 10. Tilmelding til netværksgrupperne sker ved direkte henvendelse til den ansvarlige forsker. Du kan tilmelde dig temamøderne og konferencerne på telefon eller på Husk, at du ved at registrere dig til udvidet brugeradgang på websiden løbende kan til- og afmelde dig vores medlemsaktiviteter. Her kan du også se, hvem der ellers er tilmeldt. Husk venligst at lade dette program cirkulere på din arbejdsplads, så dine kolleger ikke går glip af aktiviteter, der kunne have deres interesse. Har du brug for flere eksemplarer af programmet, eller vil du have en fremtidsforsker ud til din virksomhed for at fortælle om programindholdet, er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat. Bemærk også venligst, at temamøderne starter klokken kvart over, og at der fortsat vil være indskrivning og forfriskninger 30 minutter før mødestart. Bemærk også, at nogle møder ligger midt på dagen, typisk klokken for at give vores jyske og fynske medlemmer bedre vilkår for at kunne deltage på københavnske møder, der ikke senere dubleres i Århus. Vi glæder os til at se dig til vores aktiviteter og netværksgrupper. Og husk: Fremtiden findes ikke, den skabes. Også af dig. På gensyn i efteråret! Instituttet for Fremtidsforskning

4 Temamøder i efteråret 2005 Er fremtidens leder fremtidsorienteret? 17. august, Ingeniørforeningens Mødecenter, I samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Adecco gennemførte IFF i foråret en undersøgelse om fremtidens leder blandt 1500 personaleansvarlige. Vi spurgte blandt andet om, hvilke egenskaber, der er på vej ind og hvilke, der er på vej ud. Vi spurgte også om, hvad dårlig ledelse er, og vi har ikke mindst kategoriseret lederne i fortids-, nutids- og fremtidsorienterede. Kom og hør om undersøgelsens resultater! Og se om du kan genkende dig selv eller ledelsen på din arbejdsplads. Møder byder på oplæg fra Gitte Elling, Adeccos administrerende direktør, Gitte Larsen og Carsten Beck, begge IFF. Læs mere på Gitte Larsen, og Carsten Beck, Forandringssyn som fremtidens HR-værktøj 24. august, IDEON Science Park, Lund Der er mange måder at forholde sig til udvikling og forandring på. På IFF kalder vi det forandringssyn, og vi har på baggrund af en større undersøgelse opstillet fire arketyper, som de fleste mennesker passer ind i fire forskellige forandringssyn! Tilsammen giver de et enestående indblik i, hvordan vi forholder os til de forandringer, vi oplever i vores arbejdsliv og hverdag i øvrigt. Én ting er, at forandring er et grundvilkår i dag. Noget andet er imidlertid, om og hvordan forandring giver mening for det enkelte menneske og den enkelte medarbejder. Mødet sætter fokus på undersøgelsens resultater og på, hvordan din virksomhed kan brug forandringssynsmodellen som HR-værktøj. Læs mere på www. iff.dk/2005/forandringssyn Henrik Persson, og Troels Theill Eriksen, Fortsætter bolighysteriet eller brister boblen? 30. august, Ingeniørforeningens Mødecenter, Fortsætter boligpriserne opad i samme rasende tempo? Eller går vi mod en stabilisering, et fald eller ligefrem et boligpriskrak? Temamødet giver dig en grundig indsigt i de faktorer, der kommer til at forme fremtidens boligpriser, konkretiseret i en række scenarier for prisudviklingen. I tilknytning hertil vil vi give vores bud på, hvilke konsekvenser de forskellige boligprisudviklingsforløb har for boligejerne og den danske økonomi. Mødet vil blandt andet basere sig på vores seneste Euroconstruct-rapporter fra konferencen i Cardiff 23. og 24. juni Læs mere på dk/2005/boligpriser Troels Theill Eriksen, og Niels Bøttger-Rasmussen, Brug fremtiden rigtigt! 5. september, oktober, november, og 5. december, Instituttet for Fremtidsforskning, Hvad kan du bruge IFF til og hvordan? Mød op og få mere udbytte af medlemskabet! Mødet er et brugerkursus for ansatte i IFF s medlemsvirksomheder, hvor vi også giver eksempler på vores generelle bud på fremtiden. Hør blandt andet om vores bog, Creative Man. Medarbejdere i både nye og gamle medlemsvirksomheder er meget velkomne! Mødet holdes fire gange i løbet af efteråret. Læs mere på Mødeansvarlig: Axel Olesen, 4

5 Temamøder i efteråret 2005 Tilbage til fremtiden på bustur med Uffe! 8. september, Indskrivning fra 9.30 Opsamling i (se hjemmeside) Ligesom historikere og arkæologer graver i jorden for at finde spor af fortiden, søger fremtidsforskere efter spor af fremtiden i nutiden. Nu er muligheden der for med egne sanser at opleve fremtidsspor på en bustur, guidet af IFF s Uffe Palludan. Da overraskelse er del af oplevelsen, røber vi ikke, hvor turen fører os hen. Kun at vi kommer til at opleve chokerende eksempler på forskellige logikker, der peger ind i fremtidens videnssamfund, drømmesamfund og creative society. Vi kommer undervejs til at høre foredrag i bussen med vidner, der repræsenterer hver sin logik. Vi kommer til at se specielle videoer, udarbejdet til lejligheden, og måske kommer vi også til at smage på fremtiden. Turen henvender sig til alle, der vil opleve fremtiden og derigennem blive inspireret til at tænke fremtidsorienteret. Læs mere på Obs.: Begrænset antal pladser. Uffe Palludan, og Klaus Æ. Mogensen, Konference: Findes den nationale fødevareidentitet i fremtiden? 20. september, Konferencen afholdes i samarbejde med Dansk Fødevare Forum. Finder sted i Verdens samhandel har aldrig været større. Nutidens (fortidens) nationale grænser opløses og de nationale kendetegn forsvinder. Også fødevaremarkedet er mere globalt, end det tidligere har været, og hele vejen gennem fødevarekæden fra jord til bord spores globaliseringen og de forandringer, der følger med: Stadig flere nationale fødevarevirksomheder fusionerer med udenlandske virksomheder, og dermed ophører virksomhedens nationale identitet. Der kommer et stadig større udvalg af udenlandske produkter på de danske hylder og færre forbrugere køber dansk bare fordi det er dansk, både herhjemme og i udlandet. Konferencen sætter to spørgsmål til debat: Vil det i fremtiden give mening at tale om nationale fødevareidentiteter? Og vil det i fremtiden være et parameter på det globale fødevaremarked at en fødevare er dansk? Mød blandt andet direktøren for Academia Barilla, der fortæller om, hvordan de i Italien arbejder med det italienske som bevidst parameter. Læs mere på hvor programmet også følger. Mødeansvarlig: Birthe Linddal Hansen, Temadag: Skab din fremtid! 21. september, Indskrivning og morgenkaffe 9.30 DGI Byen, 22. september, Indskrivning og morgenkaffe 9.30 Navigator, Marselisborg, Århus Fremtiden findes ikke den skabes! Et udgangspunkt for al virke på IFF, og også udgangspunktet på denne temadag, hvor vi giver eksempler på metoder fra fremtidsforskerens værktøjskasse. Dagen byder på en vekslen mellem praktiske deltagerøvelser og teoretiske indlæg fra IFF s forskere, og den henvender sig til alle, der ønsker at arbejde proaktivt på at forbedre virksomhedens muligheder i fremtiden. Sidste halvdel af dagen fokuserer særskilt på, hvordan historien kan bruges til at blive klogere på fremtiden. Læs mere på Kristina L. Søgaard, og Kåre Stamer Andreasen, ADRESSER PÅ KONFERENCESTEDER OG EGENTLIGE PROGRAMMER FOR TEMAMØDERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ SENEST 14 DAGE FØR HVERT MØDE OG KAN FINDES VED AT FØLGE DE ANFØRTE LINKS. TILMELDING KAN SKE PÅ PÅ TELEFON ELLER PÅ 5

6 Temamøder i efteråret 2005 Medlemsrapport #3/2005: Globalisering hvordan klarer vi os i konkurrencen? 28. september, Ingeniørforeningens Mødecenter, Globalisering er tidens mest omtalte megatrend. En bevægelse, der griber ind på alle niveauer i samfundet, og som får konsekvenser over en længere periode. Globaliseringen som drivkraft for forandring kan ikke diskuteres spørgsmålet er kun, hvor stor omfattende den bliver og hvilke konsekvenser den får. Særlig interesse har naturligvis det overordnede spørgsmål om, hvordan vores virksomheder, og dermed vores samfund, skal klare sig i en ny og global konkurrencesituation. Temamødet sætter denne problematik i centrum med de skandinaviske briller på. Mødet rummer en præsentation af årets medlemsrapport nummer tre, og på mødet kan du blandt andre møde Hans Peter Bay, vicedirektør i Dansk Landbrugsrådgivning, der vil fortælle om sine globale visioner for dansk landbrug i fremtiden. Læs mere på Axel Olesen, og Niels Bøttger-Rasmussen, Konference: kjaer global & CIFS International Future Trends Conference 4. oktober, heldagsarrangement i Storkøbenhavn Tid og sted oplyses senere danner rammen om den 7. internationale kjaer global Future Trends Conference, som i år for første gang arrangeres i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning. Vi sætter fokus på de makro-trends, som vil påvirke forbrugere og samfund på både kort og lang sigt. Konferencen er et uddannelses- og inspirationsforum for professionelle fra alle sektorer, som søger at forbinde nytænkning, innovation og fremtidsorienteret forbrug. Der sættes særskilt fokus på design, branding, retail og markedsføring, og førende eksperter og trendforskere kortlægger, hvordan de arbejder med fremtiden. Arrangementet giver rig mulighed for at skabe nye netværk med internationale talere og deltagere fra mange forskellige brancher. Aftenen før arrangeres en drinks/network-event for alle deltagere. Hele konferencen vil blive afholdt på engelsk. Instituttets medlemmer er på forhånd sikret 100 pladser, der fordeles to og to til virksomhederne efter først til mølle-princippet. Program offentliggøres senere på Mødeansvarlig: Christine Lind Ditlevsen, Let s play hardball fra sødsuppe til resultater 10. oktober, IDEON Science Park, Lund I de senere år har mange virksomheder fokuseret på værdier, fortællinger og følelser. Og de har tilsyneladende næsten glemt de hårde, procesorienterede værktøjer, bundlinjefokus og operationalitet. Temamødet Let s play Hardball repræsenterer et opgør med denne tendens og flytter ledelsens fokus tilbage til det egentlige mål: At skabe resultater på bundlinjen. Mødet folder ideen ud og præsenterer fem dræberstrategier, som kan gennembanke dine konkurrenter! Læs mere på Henrik Persson, og Carsten Beck, 6

7 Temamøder i efteråret 2005 Inspiration mødet med det sublime 12. oktober, DGI Byen, 13. oktober, SAS Radisson, Århus Mødet sætter fokus på inspiration som fænomen. Hvad er inspiration? Hvor kommer den fra? Og hvordan forankres den i virksomheders og menneskers dagligdag, så mødet med det sublime resulterer i konkrete resultater? Mødet anlægger både en teoretisk og en praktisk vinkel og byder på indlæg fra kreativitetsekspert Niels Krøjgaard, IFF, og Dorte Steenberg, som er coach og mentor og stifter af The Power Spirit Institute, der arbejder med at bevidstgøre menneskets ressourcer. Dorte Steenberg vil bl.a. komme ind på, hvordan man bruger inspiration i forbindelse med ledelse. Læs mere på Gitte Larsen, og Niels Krøjgaard, 2. november, Storkøbenhavn (sted oplyses senere) Forbrugere i Asien og Mellemøsten De voksende markeder i Asien og Mellemøsten får stigende betydning for skandinaviske virksomheder i fremtiden. Kan markederne angribes med ensartede produkter og markedsføring, eller er der behov for kulturelt differentierede strategier? På temamødet ser vi på ligheder og forskelle mellem markederne og forbrugerne. Vi ser på, hvilke forbrugerpræferencer, der præger de forskellige markeder, og hvordan der kommunikeres mest effektivt. Og vi diskuterer endvidere, hvilke metoder, der kan anvendes i analyserne. Læs mere på Mødeansvarlig: Kåre S. Andreasen, 9. november, Instituttet for Fremtidsforskning, Creative Man in English En stigende del af arbejdsstyrken kommer i fremtiden til at arbejde med kreativitet og innovation i en eller anden form. Både fordi det er nødvendigt og fordi et stigende antal mennesker foretrækker det. Mødet handler om disse fremtidens skabende mennesker og om fremtidens skabende samfund. Det er åbent for alle, men er primært henvendt til de medlemsvirksomheders ansatte, der kun taler og forstår engelsk (og har du en sådan kollega, så sig det videre). Læs mere på og Axel Olesen, og Klaus Æ. Mogensen, 16. november, Ingeniørforeningens Mødecenter, IT og Creative Man Hvordan er sammenhængen mellem Creative Man og information/kommunikation? Mød Kim Østrup, vicedirektør i IBM Danmark, og Johan Peter Paludan, en af Instituttets mest efterspurgte foredragsholdere. Læs mere senere på Mødeansvarlig: Johan Peter Paludan, ADRESSER PÅ KONFERENCESTEDER OG EGENTLIGE PROGRAMMER FOR TEMAMØDERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE PÅ SENEST 14 DAGE FØR HVERT MØDE OG KAN FINDES VED AT FØLGE DE ANFØRTE LINKS. TILMELDING KAN SKE PÅ PÅ TELEFON ELLER PÅ 7

8 Temamøder i efteråret 2005 Zombier de levende døde kategorier 30. november, Ingeniørforeningens Mødecenter, Fremtidsforskning fokuserer normalt på det nye, der vil komme, men ikke så meget på det gamle, som vil forsvinde. Det gør vi noget ved på dette temamøde om de levende døde -kategorier, der spøger i vores hoveder og styrer vores syn på realiteter selvom de enten allerede er ved at forsvinde eller reelt har udlevet deres tid. Mange af de produkter, som vi bruger i hverdagen, vil være væk om 15 år fx fastnettelefonen. Mange af de systemer, regler og institutioner, som vi har indrettet os efter i dag, vil sandsynligvis også være væk: Amter, lukkelov og måske også kontortid og seniorboliger. Udviklingen giver os stadigt mere nyt, og det bliver derfor endnu mere påkrævet at rydde ud i det gamle. Vi kommer med en argumenteret kandidatliste over zombier. Bidrag meget gerne til listen ved at sende en til mødelederne! Mødet afsluttes med en afstemning om kandidatlisten. Læs mere på Niels Bøttger-Rasmussen, og Troels Theill Eriksen, Medlemsrapport #4/2005: Individualiseringen fortsætter. Hvad samler os i fremtiden? 7. december, Scandic Hotel, 8. december, SAS Radisson, Århus Individualiseringens indflydelse på samfundet og dens status som megatrend kan dårligt diskuteres, så vi spørger i stedet: Hvad kommer til at samle os i fremtiden? En fremtid, hvor fællesskaber tilsyneladende brydes op, og hvor det individuelle sættes i højsædet som aldrig før. Mødet rummer en præsentation af årets medlemsrapport nummer fire, som fokuserer på konsekvenserne af individualiseringen i bred forstand og besvarer det specifikke spørgsmål. Mød op og bliv klogere på individualiseringen og de områder, hvor vi i fremtiden trods alt søger fællesskab og gruppetilhørsforhold. Læs mere på Birthe Linddal Hansen, og Martin Harms, 10 business trends 13. december, SAS Radisson, Århus 14. december, Ingeniørforeningens Mødecenter, Hvad er de ti vigtigste trends i erhvervslivet lige nu? Hvad skal du og din virksomhed lægge mærke til? Mødet fokuserer på de kortsigtede tendenser, der (i modsætning til fx megatrends) ikke påvirker hele samfundet, men kun et specifikt område. De ti trends kan få stor betydning for dem, der forstår at navigere efter dem, men også for dem, der overser dem både nu og i nær fremtid. Bliv klogere på mødet, der byder på korte oplæg med god tid til deltagerinvolvering. Læs mere på Carsten Beck, Axel Olesen, og Henrik Persson, 15. december, IDEON Science Park, Lund Program for foråret 2006 udkommer i oktober Vi kan allerede nu afsløre, at IFF i marts 2006 afholder konferencen DON T STOP thinking about tomorrow, der sætter fokus på markedsinnovation i den næste fase af vidensamfundet. Her kan du blandt andre møde Arie de Geus, tidligere leder af Shells Group Planning og forfatter til The Living Company, Adam Morgan, eatbigfish og forfatter til bl.a. The Pirate Inside, brandingekspert John Grant, forfatter til bl.a. bestselleren The New Marketing Manifesto og After Image. Hvis du har forslag til forårsprogrammet, modtages de med stor interesse kontakt: Morten Grønborg, eller 8

9

10 Netværksgrupper efteråret 2005 Bolig, kontor og byggeri Koordinatorer: Anders Bjerre, Niels Bøttger-Rasmussen, Kåre Stamer Andreasen, Netværksgruppen er en udløber af netværksprojektet Bolig og kontor fra efteråret 2003, men er åben for nye deltagere. Vi diskuterer og vurderer udviklingen inden for byggeri samt områderne bolig og kontor. Læs mere på Trafik og transport Koordinatorer: Uffe Palludan, Kåre Stamer Andreasen, De kommende 10 års forandringer i den danske trafik- og transportsektor diskuteres og vurderes. Netværket henvender sig til personer fra transportvirksomheder og organisationer samt andre med interesse for området. Læs mere på Fremtidens fødevarer Koordinator: Birthe Linddal Hansen, Fødevarebranchens betingelser og muligheder forandrer sig konstant, og i dette netværk vil vi diskutere og vurdere fremtidens tendenser, forbrugere, teknologier og vækstpotentialer på området. Fødevarenetværket henvender sig til alle, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med produktion og salg af fødevarer; målet er inspiration og provokation. Læs mere på Energisektoren under forandring Koordinator: Kåre Stamer Andreasen, Nye strukturer, nye produkter, nye markeder, nye regler og nye virkemidler i miljø- og energipolitikken. Hvad bliver den politiske dagsorden, og hvilke nye teknologier er undervejs? Udfordringerne diskuteres og vurderes i netværksgruppen. Læs mere på Fremtidens virksomhed og ledelse Koordinator: Anders Bjerre, Virksomhedsbegrebet er under pres fra nye organisationsformer, og rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere stiller nye krav til ledelsen. Netværket stiller skarpt på udfordringerne. Vi har omkring 25 medlemmer, men plads til et par stykker mere. Læs mere på Øresundsregionen Koordinator: Uffe Palludan, For personer med særlig interesse i udviklingen i og af Øresundsregionen. Netværket holder møder ved særlige lejligheder og er åbent for nye deltagere, der efter tilmelding vil modtage invitationer til kommende møder og arrangementer. Læs mere på Sundheden i fremtiden Koordinator: Niels Bøttger-Rasmussen, Hvilken betydning får den øgede sundhedsbevidsthed på arbejdsliv, fødevarepolitik, medicinering, hverdagsliv, den offentlige sektor og produktudvikling i fremtiden? Og hvad er morgendagens definition af at være rask? Spørgsmål som disse vil blive diskuteret og forsøgt besvaret sundhedsnetværket. Læs mere på

11 Fremtidsorientering udkommer seks gange om året og fra #5/2005 udkommer det også på engelsk. Glæd dig til disse temaer i efteråret 2005: Medier og magt (#4/2005 september), Innovation (#5/2005 november) og Globalisering (#6/2005 december) Brug Fremtidsorientering! Hvis du eller din medlemsvirksomhed har en idé til en artikel til Fremtidsorientering, så mail dit forslag til redaktør Gitte Larsen på Som medlem af Instituttet for Fremtidsforskning modtager din virksomhed eller organisation automatisk magasinet Fremtidsorientering, men hvis du ikke allerede får det og gerne vil have dit eget personlige eksemplar, så kontakt Ellen Mauri på tlf eller

12 Medlemmer: 3. DIMENSION ADECCO A/S ADVANCE ADVOKATFIRMAET SELMER DA AALBORG TEKNISKE SKOLE ALK-ABELLÓ ALLER PRESS ASTRA ZENECA DANMARK A/S AUTOSTRADA REKLAMEBUREAU A/S B1 PLANNING BANKINVEST BARILLA ALIMENTARE S.P.A. (INT.) BDO SCANREVISION BECKER EVENT & PR BRANDHOUSE BRUGGER & NIELSEN A/S BRØDRENE DAHL A/S CARL BRO A/S CHAS. HUDE A/S COLOPLAST A/S CONFEX A/S COPENHAGEN CAPACITY DAGBLADET BØRSEN A/S DANFOSS DANISCO A/S DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANMARKS RADIO DANSK ARKITEKTUR CENTER DANSK BYGGERI DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK DANSKE BANK A/S DANSKE FRAGTMÆND SJÆLLAND DANSKE SÆLGERE DELOITTE. DFDS A/S DJØF DNB NOR ASA DSB DYRUP A/S ELKRAFT SYSTEM A.M.B.A. ELSAM ELTRA ENEMÆRKE & PETERSEN A/S ENERGI MIDT ENERGI RANDERS ERNST & YOUNG E SENSE NNIT A/S FERRING PHARMACEUTICALS FINANSFORBUNDET FINANSRÅDET FORSVARSAKADEMIET F-PILOTS FREDERICIA KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBORG AMT FRITZ HANSEN A/S FØNSS & HOVE GE MONEY BANK GENTOFTE KOMMUNE GILDE NORGE BA GJENSIDIGE NOR FORSIKRING GLEERUPS UTBILDNING AB GREEN CITY DENMARK GRUNDFOS A/S HELSINGBORGS DAGBLAD HERMEDICO A/S HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD (HUR) HSH NORDBANK AG HØEG-HANSEN CONSULT HØYRES STORTINGSGRUPPE IBC EUROFORUM IKAST BYGGEINDUSTRI IKANO BANKEN IKEA ICSAB CONCEPT INFO-CONNECT A/S INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG INTERMATE A/S JYSKE BANK A/S KMD KOLDING ERHVERVSUDVIKLING RECOMMENDED I/S KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE REGION SKÅNE KONGSBERG INNOVASJON REPUBLICA COPENHAGEN KØBENHAVNS KOMMUNE SAMPENSION KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S LANDBRUGSRÅDET SAS DANMARK J. LAURITZEN A/S SAS INSTITUTE LOMMA KOMMUN SCA HYGIENE PRODUCTS H. LUNDBECK A/S SCANAD UDVIKLINGSBUREAU LÄNSTYRELSEN I SKÅNE LÄN SCANDLINES MALMÖ STAD SCHULSTAD BRØD A/S MARITIME DEVELOPMENT CENTER OF SCHULTZ HOLDING A/S EUROPE MATERNA A/S MAX SIBBERN A/S MEDIA PLANNING GROUP MEDICON VALLEY ACADEMY MEJERIFORENINGEN M.F.K. S ALMENE FOND MIDT MARKETING MKB FASTIGHETS AB (PUBL) MONTANA MØBLER A/S MOTOROLA A/S NERVE A/S NETCOM NOKIA DANMARK NORDEA BANK A/S NORDISK KELLOGG S A/S NOVO NORDISK A/S NOVOZYMES A/S NYCOMED DANMARK NYKREDIT A/S NXT OBH-GRUPPEN A/S OBOS OMD A/S PBS A/S PFA PENSION PFIZER APS PRESSALIT A/S PSYCCES PUBLICIS REKLAMEBUREAU A/S R. FÆRCH PLAST A/S RAMBØLL A/S REALKREDIT DANMARK A/S SIEMENS BUSINESS SERVICE A/S SOFTCOM SOLUTIONS SONOFON A/S SUPERFOS A/S SYNOPTIK HOLDING A/S SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB SÖDERMANLANDS LÄN TDC A/S TDC TOTALLØSNINGER A/S TEKO CENTER DANMARK TELIA SONERA THYGESEN TEXTILE GROUP TOPDANMARK A/S TRE-FOR TRYGFONDEN TRYGGHETSRÅDET TRÆLASTHANDLERUNIONEN (TUN) TV2 REKLAME A/S UTDANNINGSFORBUNDET VEJDIREKTORATET VEJLE KOMMUNE VESTJYSK BANK A/S VKR HOLDING A/S VM BROCKHUUS EJENDOMME WONDERFUL COPENHAGEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØRESUND ENVIRONMENT ØRESUND FOOD NETWORK ØRESUND IT ACADEMY ØRESUNDSBRO KONSORTIET ÖRESUNDSKOMITEEN AALBORG TEKNISKE SKOLE ÅRHUS UNITED Medlemskab af Instituttet for Fremtidsforskning betyder: 1. Mulighed for deltagelse i syv netværksgrupper. 2. Adgang til cirka 30 temamøder på årsbasis og en direktionskonference. 3. Adgang til fire årlige forskningsrapporter og Euroconstruct-materiale. 4. Abonnement på magasinet Fremtidsorientering. 5. Adgang til al online medlemsservice (mere end 800 artikler og rapporter). 6. Rabat på kurser og projekter. 7. Mulighed for at leje en fremtidsforsker. 8. Mulighed for annoncering i Fremtidsorientering, på vores hjemmeside og i vores nyhedsbreve. Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt Klaus Busk på eller Kontakt os. Vi findes i og Malmö. : Instituttet for Fremtidsforskning Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 K Tlf Fax Malmö: Copenhagen Institute for Futures Studies Skeppsbron 11 SE Malmö Sverige Tel Fax International: Copenhagen Institute for Futures Studies Nørre Farimagsgade 65 DK-1364 Copenhagen K Denmark Tel Fax Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow

hinking bout omorrow hinking bout omorrow Oslo Futures Club - Våren 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Kjære medlem Oslo Futures Club er et tilbud, hvor vi den første torsdag hver

Læs mere

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning

hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning hinking bout omorrow Program for temamøder og konferencer foråret 2007 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Kære medlem Det er med glæde, at Instituttet kan præsentere

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Medlemskab for organisationer og virksomheder Instituttet for Fremtidsforskning. Guiding decision makers worldwide since 1970

Medlemskab for organisationer og virksomheder Instituttet for Fremtidsforskning. Guiding decision makers worldwide since 1970 Medlemskab for organisationer og virksomheder Guiding decision makers worldwide since 1970 Our Vores idea: idé: Et medlemskab af skal give jer unikke indsigter og specialiseret viden om fremtiden samt

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Digital Prototyping Forum 2014 Differentiering via innovation. Den 8. oktober 2014 i Horsens Den 9. oktober 2014 i Roskilde

Digital Prototyping Forum 2014 Differentiering via innovation. Den 8. oktober 2014 i Horsens Den 9. oktober 2014 i Roskilde Digital Prototyping Forum 2014 Differentiering via innovation Den 8. oktober 2014 i Horsens Den 9. oktober 2014 i Roskilde Velkommen til Digital Prototyping Forum 2014 - Mød Preben Mejer, Autodesk og eksperterne

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Regnskabsanalysen 2015

Regnskabsanalysen 2015 Regnskabsanalysen 2015 Fem regnskabsår i dansk erhvervsliv Fakta Dataudtræk fra i uge 26 2015 indeholder regnskaber fra 810.956 virksomheder. Heraf har vi 5 års historik på 193.791 virksomheder. Af disse

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015

Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Fremtidens mennesker og deres adfærd Morten Grønborg Vejle Bibliotek 20/1 2015 Syv centrale udviklingstræk med relevans for bibliotekerne i Danmark i fremtiden Morten Grønborg Chefredaktør, SCENARIO Magazine,

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

INNO VATION CREA. and TIVITY MCI ACADEMY 2007 TO-DAGES INTERNATIONAL KONFERENCE PÅ ALSION I SØNDERBORG

INNO VATION CREA. and TIVITY MCI ACADEMY 2007 TO-DAGES INTERNATIONAL KONFERENCE PÅ ALSION I SØNDERBORG MCI ACADEMY 2007 Evnen til at styre innovation og et skarpt blik for nye og uberørte forretningsområder bliver toneangivende egenskaber for danske erhvervsfolk og iværksættere i de kommende år. Forbedringer

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid

Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid Kommunernes nye fremtid - de nye kommuners fremtid Udfordringer og muligheder. Problemer og løsninger Når man ser kommunen i et fremtidsperspektiv, sker der noget forunderligt: Man åbner sig op og forholder

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken.

Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. HVEM ER VI? Brand Movers er et dansk content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores søsterselskab Media Movers producerer vi hvert år tilsammen over 10.000 artikler, layouter 500

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere Torsdag den 26. januar 2017 Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. Konferencier: Cecilie Beck 09.00 Registrering åbner Navneskilte, åbning af stande og morgenkaffe. Hvor: Foyeren Ved:

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere

IKAs dialogstue åbner Stuen byder på kaffe, dialog og småkager. Hvor: Stand 83 Ved: IKAs bestyrelse og samarbejdspartnere Torsdag den 26. januar 2017 Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. Konferencier: Cecilie Beck 09.00 Registrering åbner Navneskilte, åbning af stande og morgenkaffe. Hvor: Foyeren Ved:

Læs mere

PROGRAM. Samsø. Udarbejdet af Samsø Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med Samsø Landboforening

PROGRAM. Samsø. Udarbejdet af Samsø Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med Samsø Landboforening PROGRAM Samsø FødevareNetværk Udarbejdet af Samsø Erhvervs- og Turistcenter i samarbejde med Samsø Landboforening Samsø FødevareNetværk Samsø den 1. februar 2012 I det følgende kan du se programmet for

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser.

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kommende arrangementer. Se dette nyhedsbrev i en browser. Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark August 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder om

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Innovation Center Denmark Munich

Innovation Center Denmark Munich Innovation Center Denmark Munich IDEGRUNDLAG Den tiltagende globalisering, krav om innovation, netværk samt adgang til viden er udfordringer, som de fleste virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner

Læs mere

konkurrenceparameter

konkurrenceparameter Invitation til international konference Design som fremtidens konkurrenceparameter Mange taler om design som afgørende for virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Men hvordan skaber du mere værdi i din

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

food con sumer trends

food con sumer trends invitation pej gruppens food con sumer trends 2012 herning 26.+ 27. oktober 09 oslo 29. oktober 09 københavn 2. november 09 food con sumer trends 2012 Finans- og forbrugskrisen er forbi i 2012. Men to

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

HVORDAN SKABER VI FREMTIDEN FOR DE KREATIVE HÅNDVÆRKSFAG?

HVORDAN SKABER VI FREMTIDEN FOR DE KREATIVE HÅNDVÆRKSFAG? HVORDAN SKABER VI FREMTIDEN FOR DE KREATIVE HÅNDVÆRKSFAG? Instituttet for Fremtidsforskning En privat og uafhængig tænketank Grundlagt i 1970 af Thorkil Kristensen 150 medlemmer Udgiver magasinet Fremtidsorientering

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN København, Danmark, 1-2 september 2016 NORDEN - det bedste sted i verden for børn og unge? Ambitionerne for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomsområdet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtidens innkjøp November 2013 Instituttet for Fremtidsforskning www.iff.dk Carsten Beck Instituttet for Fremtidsforskning

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE

DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE Morten Hejlesen DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 Når leverandøren også er konkurrent! DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE 1 DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 FRA SKALERBAR

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISATION

FREMTIDENS ORGANISATION FREMTIDENS ORGANISATION Klaus Æ.. Mogensen klm@iff iff.dk Robotterne kommer! Kilde: United Nations Economic Commission for Europe Arbejdet ændrer karakter! Mindre drift, mere udvikling og kaos Udvikling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere