KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart"

Transkript

1 KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen for at afsløre, håndtere og behandle seksuelle overgreb mod børn og begrænse følgerne af overgreb. Det omfatter en status for regeringens overgrebspakke, etableringen af børnehuse og de nye regionale centre for voksne med senfølger af overgreb i barndommen 1. Regeringens overgrebspakke og børnehuse I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for blev der afsat ressourcer til opstart af børnehuse i Danmark og til en række andre initiativer i regeringens overgrebspakke. Anne Melchior og Anette Hammershøi fra SISO i Socialstyrelsen præsenterer overgrebspakkens indhold og den tilknyttede lovgivning. Den 1. oktober 2013 åbnes der et børnehus i hver af de fem danske regioner. Rammerne for de fem børnehuse præsenteres, og derefter fortæller Ståle Luther leder af Tromsøe børnehus og Astrid Johanne Pettersen leder af Oslo børnehus om deres erfaringer med at oprette og drive børnehuse i Norge. 2. Børns egen oplevelse af sagsforløb ved efterforskning og de eksisterende interessekonflikter og juridiske dilemmaer i sagsbehandling af sager om seksuelle overgreb på børn. Hvordan oplever børnene selv afhøringerne i forbindelse med sager om seksuelle overgreb? Børnerådet og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet har talt med børnene og videregiver nogle eksempler på børnenes egne perspektiver. Op til hvilken alder er det hensigtsmæssigt at videoafhøre? Tages der tilstrækkeligt hensyn til børn, når f.eks. deres interesser er i konflikt med forældrenes? Der præsenteres erfaringer fra fagfolk og brugere om at arbejde ud fra de gældende regler, og der lægges op til en debat om behovet for ændringer af gældende praksis. Det intersektorielle arbejde ved akutte sager om overgreb udfordres ofte af modsatrettede ønsker fra børn og forældre samt af forskelle i sektorernes opgaveløsning. Det kan medføre en række juridiske og etiske udfordringer. Vi har bedt professor Gorm Toftegaard Nielsen, Juridiske Fakultet, Aarhus Universitet, om at perspektivere nogle af de juridiske dilemmaer. Det kan forhåbentligt give inspiration til en optimering af sagsbehandlingen til gavn for barn og familie.

2 3. Afsløring (disclosure) af seksuelle overgreb Hvis vi vil opdage seksuelle overgreb så tidligt som muligt og forebygge at de sker, er viden om hvordan overgrebene kommer til vores kendskab af vital betydning Der er mange faktorer, som har betydning for, hvornår og hvordan seksuelle overgreb mod børn afsløres. Januscentret vil fremlægge nye data om afsløring af børns og unges seksuelt grænseoverskridende adfærd over for andre børn. Det er baseret på et studie af disclosure i JanusCentrets klient og offerdatabase og et litteraturstudie. Center for Seksuelle Overgreb, Børneteamet på Rigshospitalet vil ud fra behandlingsforløb i centret med børn i alderen 0 18 år fremlægge nogle eksempler på, hvorledes børn i forskellige aldre afslører et seksuelt overgreb Tilsammen vil oplæggene belyse temaerne: Hvem afslører overgrebene og hvordan afsløres de? Forældres og fortrolige voksnes betydning for børn og unges disclosure af seksuelle overgreb Kønsforskelle i disclosure 4. Tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for blev der afsat ressourcer til at styrke indsatsen over for personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området og derved sikre et landsdækkende tilbud. Tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen skal videreføres af et af de regionale centre. Bente Marianne Olsen fra Socialstyrelsen vil præsentere de nye initiativer og ændringerne i de eksisterende tilbud. 5. Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan ikke karakteriseres ved en bestemt diagnose eller et bestemt syndrom. De er derimod kendetegnet ved en lang række sociale og psykiske vanskeligheder, hvor nogle diagnoser synes at optræde oftere end andre. Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. På forskningsnetværkets konference præsenteres forskellige behandlingsteoretiske tilgange til senfølger samt viden om, hvad der virker for målgruppen. Hør blandt andet den norske forsker, læge og forfatter til bogen Når krenkede barn bliver syke voksne Anna Luise Kirkengen. Anna Luise tager udgangspunkt i en kropsfænomenologisk tilgang, der forudsætter at man er villig til at overskride krop og sjæl dikotomien. Lone Westphal Eriksen, leder og psykolog ved CSM Syd (Center for Seksuelt Misbrugte) fortæller om erfaringerne fra CSM Syd, hvor der arbejdes ud fra en traumatologisk og konstruktivistisk tilgang. Ask Elklit, professor ved Syddansk Universitet, fortæller om resultaterne af et mangeårigt samarbejde med CSM Fyn, hvor effekten af behandling er målt vha. standardiserede test. Vidensopsamlingen fra Psykologordningen, hvor voksne med senfølger har kunnet få 11 timers gratis psykologhjælp, præsenteres af Socialstyrelsen. Overlæge Marianne Lau fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård præsenterer resultaterne fra centrets gruppeterapeutiske arbejde o O o

3 Ankomst og kaffe PROGRAM Mandag den 7. oktober Velkomst fra Forskningsnetværket Ved Planlægningsgruppen Regeringens Overgrebspakke og etableringen af børnehuse Gennemgang af overgrebspakken og de lovmæssige konsekvenser Anne Melchior og Anette Hammershøi fra SISO i Socialstyrelsen Præsentation af børnehusene i Danmark ved de 5 børnehusledere Erfaringer fra Børnehusmodeller i Norge Ståle Luther leder af Tromsøe børnehus Astrid Johanne Pettersen leder af Oslo børnehus Opsamling og debat af formiddagens tema om børnehuse Frokost Efterforskning set i et børneperspektiv Interessekonflikter i sagsbehandling af sager om seksuelle overgreb på børn Børns oplevelser af sagsforløb og afhøringer Trine Nyby fra Børnerådet og Helene Jansen fra Center for seksuelle overgreb på Rigshospitalet Kaffepause Når børn og forældre har modsatrettede interesser - set fra et juridisk perspektiv a. Forældres interesser ved etableringen af videoafhøring og under afhøringen b. Spørgsmålet om dom for medvirken ved passivitet i forbindelse med overgreb c. Afskæring af aktindsigt under efterforskningen Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Juridiske Fakultet, Århus Universitet Fællessang og en aperitif ved Lillebælt Middag og socialt samvær 3

4 Tirsdag den 8. oktober Afsløring af seksuelle overgreb Faktorer, der har betydning for afsløring (disclosure) af seksuelle overgreb Januscentrets studie af disclosure udfra egen database for ofre og børn der krænker andre. Psykolog Mimi Strange, Januscentret Kaffepause Center for Seksuelle Overgrebs erfaringer om børn og unges afsløring af overgreb. Socialrådgiver Anette Baadsgaard, Rigshospitalet Nye regionale centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Præsentation af de 3 nye regionale centre for voksne med senfølger samt videreførelsen af psykologordningen Faglig leder Bente Marianne Olsen fra Socialstyrelsen Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb Tilgange til behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb En traumatologisk, konstruktivistisk og personlighedsguidet tilgang Leder og psykolog ved CSM Syd Lone Westphal Eriksen En kropsfænomenologisk tilgang Forsker, læge og forfatter Anna Luise Kirkengen Spørgsmål fra salen og plenumdebat Frokost Hvad virker? Præsentation af forskningsresultater Intro til neuroaffektiv og mentaliseringsbaseret traumeterapi med incest patienter og præsentation af resultater - Erfaringerne fra det gruppeterapeutiske arbejde på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overlæge Marianne Lau fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård Resultater fra samarbejdet med Center for Seksuelt Misbrugte CSM Syd og evalueringen af behandlingscentrene for voksne med senfølger Professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet Resultater fra Psykologordningen Fuldmægtig Kirstina Stenager fra Socialstyrelsen Spørgsmål fra salen og plenumdebat Afrunding af konferencen 4

5 Tilmelding Yderligere oplysninger om konferencen ved kontakt til Karin Helweg-Larsen, - tlf.: Konferenceafgift pr. person: 3500 kr. for enkeltværelse samt fuld forplejning mandag og tirsdag kr. for delt dobbeltværelse samt fuld forplejning mandag og tirsdag kr. for deltagelse med fuld forplejning mandag og tirsdag, men uden overnatning 2000 kr. for deltagelse tirsdag med fuld forplejning Tilmelding senest den 1. september 2013 Tilmeldingsblanketten sendes som vedhæftet fil pr. e-post til: Eller pr. brev: Forskningsnetværket, c/o Helweg-Larsen, Strandvejen 646, 2930 Klampenborg Navn Titel Arbejdssted/Organisation Adresse Tlf. nr. Betaling elektronisk angiv venligst: Arbejdsgivers EAN nr. Betaling til bank: Beløbet indsættes på: Danske Bank, Holmens Kanal 2; reg. nr: 3001, konto nr: med angivelse af og deltagerens navn EAN: Enkelt værelse (Sæt kryds) Dobbeltværelse (Sæt kryds) Ønsker at dele værelse med (navn) Ønsker ikke overnatning (sæt kryds) Deltager kun tirsdag (sæt kryds) 5

6 6

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl.

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. Offer møder krænker Mødet mellem offer og krænker indgår som en del af den kliniske behandlings praksis over for børn eller unge og deres familier. Sidste del af serien om Projekt JANUS lægger sin hovedvægt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Unges trivsel År 2008

Unges trivsel År 2008 Unges trivsel År 8 En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom Karin Helweg-Larsen Nina Maria Schütt Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere