Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010"

Transkript

1 dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 foto: Hans Christian Hansen Flygtninge- og indvandrerfamilier på starthjælp eller kontanthjælp er blandt de mest udsatte for fattigdom i Danmark. Denne familie består af en dansk mor, en far, der er flygtet fra Libanon i 80 erne og otte børn. Når huslejen er betalt har de ca kr. tilbage at leve for. - Vi sidder på gulvet og spiser. Der er ingen af os, der har senge. De to store piger har deres eget værelse, ellers sover vi alle sammen i et rum med madrasser på gulvet, fortæller moren. Billedet er fra udstillingen Fattigdommens Ansigter i anledning af EU s fattigdomsår. Fattigdommens mange ansigter To dages alternativ fattigdomskonference på Kofoeds Skole gjorde status over fattigdomsåret og satte fokus på løsninger, der peger fremad. Og efterlod ingen i tvivl om, at Danmark står over for store udfordringer med at inkludere de fattigste og mest udsatte i stedet for at ekskludere. Af journalist Tina Juul Rasmussen I dag gør vi status og spørger: Hvordan ser det ud med fattigdommen, og hvad er der sket i fattigdomsåret? Det sidste er forholdsvist nemt der er ikke sket så meget igen. Sådan indledte Knud Vilby, formand for Socialpolitisk Forening, sin velkomst til to dages alternativ fattigdomskonference på Kofoeds Skole i starten af uge 44. Ugen, som var udpeget til at have særlig fokus på fattigdom og social udstødelse i anledning af det europæiske fattigdomsår. Kofoeds Skoles Multihal, som husede arrangementet, var til lejligheden udsmykket med pjecer og fotos, som i ord og billeder fortalte historier om mennesker i Danmark og resten af Europa, der FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 1

2 lever i reel fattigdom. Bag den alternative konference stod Københavns Kommune, Socialpolitisk Forening og EAPN. Vi er et A- og et B-hold Jens Aage Bjørkøe, forstander på Kofoeds Skole igennem de seneste godt 30 år, gik som den første på talestolen og slog fast, at han slet ikke betvivler, at armoden findes han ser den dagligt på skolen. Også den ekstreme ligesom social eksklusion, elendighed og lidelse også eksisterer. - Men jeg har også lært, at forholdene er komplekse. Derfor værdsætter jeg, at såvel Det Europæiske Fattigdomsår som debatten om fattigdom er med til at gøre opmærksom på, at fattigdom og social eksklusion er et stort og voksende problem i Danmark. Mange fagfolk på området vil nok være enige i det, men blandt almindelige danskere fornemmer jeg en vis tøven: Er fattigdommen virkelig kommet tilbage? Men understregede Jens Aage Bjørkøe den klassiske, materielle fattigdom i Danmark er ikke stor. Set i en historisk og international målestok er den faktisk nærmest ikke-eksisterende. Så når begrebet fattigdom har fået en revival i den socialpolitiske debat i forbindelse med EU s fattigdomsår, er det med til at skabe mere forvirring end klarhed, mente han. For i debatten, som fokuserer mest på den materielle side af sagen, overser vi det helt store fattigdomsproblem, der plager vores samfund: - Problemet er ikke fattigdom, men social eksklusion. Vi er delt op i et A-hold med arbejde, karriere, familie og aktiv deltagelse i samfundslivet, og et B-hold på offentlig forsørgelse. Det er det, jeg kalder Den Nye Fattigdom, og her taler vi om helt anderledes store dimensioner end den materielle fattigdom. Hvis det skal give mening at tale om fattigdom i Danmark i dag, skal vi væk fra de tungt ladede forestillinger om forhutlede mennesker, der sulter, sagde Kofoeds Skoles forstander og var som udgangspunkt positivt stemt overfor en fattigdomsgrænse: - Den ville sætte os bedre i stand til at vurdere omfanget af den materielle fattigdom herhjemme. Den ville også være en markør på vores fælles opfattelse af, hvor grænsen for en anstændig økonomisk og materiel levefod skal være. Men jeg tror samtidig ikke, at det fattigdomsproblem, vi har i dag, alene kan løses gennem større sociale ydelser. Under Den Nye Fattigdom er det karakteristisk, at mange lider nød på grund af personlige problemer, sagde Jens Aage Bjørkøe og uddybede: - En del har komplekse, psykosociale tilpasningsvanskeligheder ofte med tilknyttede alkohol- og andre misbrugsproblemer. Og de stigende krav til uddannelse og effektivitet på arbejdsmarkedet har medført en stor frasortering og marginalisering af de svageste. Det særlige ved nutiden er, at personkredsen, som har behov for hjælp, er langt mere varieret sammensat end tidligere. Den Nye Fattigdom er individuel, ofte psykosocial og sociokulturel, og den kræver komplekse og helhedsorienterede løsninger. Og for den enkelte er konsekvensen af Den Nye Fattigdom ikke sult og materiel nød, men eksklusion og marginalisering fra fællesskaberne i vores samfund: Arbejdsmarkedet, sociale og kulturelle netværk. Fattigdommen reproducerer sig selv Tilmed kommer det sociale system til kort i forhold til de menneskelige problematikker, det skal løse i forbindelse med Den Nye Fattigdom. For selvom arbejdet de fleste steder i det offentlige system tilrettelagt bliver efter smukke humanistiske principper, oplever man systemets jernhånd gribe ind og vælte alt til side, sagde Jens Aage Bjørkøe: - Formynderi, frustration, fremmedgørelse og fjendtlighed er de indlysende og destruktive elementer, som kommer i spil. Det viser sig gang på gang som en hel basal mangel på kvalitet i indsatsen fra det offentlige hjælpeapparat. Man kan sige, at Den Nye Fattigdom løbende reproducerer sig selv. De initiativer og metoder, vi tager i brug, ser desværre ikke ud til at ændre noget særligt på tingenes tilstand. Budskabet er: Du passer ikke ind - der er ikke brug for dig! De er ekskluderet af det selv samme system, som egentlig er til for deres skyld - og samtidig henvist til systemet for at få hjælp. Mange oplever det som Kafkask, når de løbende skal bruge den sparsomme tid, der er afsat til et møde med deres sagsbehandler, på at genfortælle hele deres historie til endnu en ny en i rækken. Så rundede Bjørkøe af det synlige fattigdomsproblem er kun toppen af isbjerget, og det er affødt af en eksklusionsmekanisme, som træder i kraft lang tid før, at den enkelte vælger at sætte sig på gaden for at tigge. - Hvis vi vil vinde i kampen mod fattigdommen, skal vores sociale system og uddannelsessystemet, familiepolitikken og arbejdsmarkedet være langt bedre til at imødekomme individuelle behov hos ressourcesvage mennesker. Behovet er, at vi som samfund indretter os på at skabe rum, arbejdspladser og aktiviteter, hvor også ressourcesvage mennesker kan opleve personlig succes og en mening med livet. Vi skal inkludere i stedet for at ekskludere. Det er vor tids socialpolitiske og samfundsmæssige udfordring lever i fattigdom Den udfordring tog Mikkel Warming, socialborgmester i Københavns Kommune (Enhl.) imod med åben pande, men dog med fokus på netop den materielle fattigdom. En fattigdom, kommunen kortlagde i en undersøgelse for tre år siden. - Og den bekræftede stort set alle de teser, man kan have om fattigdom: At fattigdom har sociale konsekvenser, og at manglen på penge markant øger risikoen for at få sociale problemer. Og at der altså er en sammenhæng mellem fattigdom og social problemer, sagde Mikkel Warming. Blandt andet derfor har Københavns Kommune på baggrund af en rundspørge blandt københavnere lavet sin egen fattigdomsgrænse, som slår fast, at en enlig i arbejde uden børn er fattig, hvis han har under kr. om måneden at leve for eller 100 kr. om dagen til at dække alle udgifter. Tilsvarende findes der andre tal for enlige med børn, familier osv. FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 2

3 - På den baggrund ved vi, at næsten københavnere lever i fattigdom i mindre end et år, mens lever i fattigdom i to-tre år, og næsten lever i fattigdom i mere end fire år. Eller med andre ord lever københavnere i løbet af et år lever i fattigdom det svarer til 17,7 procent. De er på kontant- eller starthjælp eller er folkepensionister. Vi ved også, at 75 procent af alle enlige kontanthjælpsmodtagere i København lever i fattigdom, og blandt starthjælpsmodtagerne er det op mod pct. Og vi ved, at der er kommet omkring flere fattige til de seneste år, selvom København i dag er rigere end nogensinde før, konstaterede socialborgmesteren. Mikkel Warming kunne også fortælle, at det er områderne med mange almene boliger, som huser flest fattige. Og at de sociale problemer i ghettoerne udspringer af fattigdom. - Det ville være rart, om regeringen ville forholde sig til det i stedet for antallet af paraboler og udgangsforbud efter kl. 22, bemærkede han og viste slide på slide, der dokumenterede hovedstadens geografiske lommer af fattigdom, afsavn, sundhedsproblemer osv. Lommer, som er gennemgående i de almene boligområder og er et mønster, der bekræftes af kommunens såkaldte belastningsindeks. - Vi kan også se af fattigdomsundersøgelsen, at der er en massiv overvægt af etniske minoriteter blandt de fattige i København 30 procent af indvandrere og efterkommer lever i fattigdom. Og de bor de samme steder. Vi er ved at skabe en underklasse i Danmark - og den er i høj grad brun i huden. Mikkel Warming tilføjede, at den yderste konsekvens af fattigdom er hjemløshed, og det oplever københavnere, fortrinsvis mænd på kontanthjælp eller førtidspension. Man kan godt dø af sult på gaden Mikkel Warming opregnede også kommunens initiativer, som skal bekæmpe symptomerne på fattigdom: Bydelsmødre, netværksindsats og væresteder for unge marginaliserede, fleksibel udlejning og mere nuanceret befolkningssammensætning i ghettooområder, gældsrådgivning, gratis skolemad til fattige børn m.m. Og ikke mindst en hjemløsestrategi med det ambitiøse mål at give alle dem, som sover på gaden, et permanent sted at bo senest i 2013 ved hjælp af særboliger. - Der er en myte om, at ingen kan ligge på gaden og dø af sult i dag, hvis man er dansk statsborger. Men jo - det kan man godt, takket være de stramme beskæftigelsesregler. For når kommunes gadeplansmedarbejdere møder en ny borger på bænken på Vesterbro, er sandsynligheden for, at han får dagpenge, meget ringe. Og hvis du lever et kaotisk liv med misbrug osv., møder du ikke op til din kontrolsamtale, og så får du taget din kontanthjælp. Du kan heller ikke få førtidspension, for du ikke er stærk nok at få lavet en arbejdsprøvning. En tredjedel af den opsøgende gadeplansindsats går med at få disse mennesker tilbage ind i kontanthjælpssystemet igen. Vi har forvitret vores velfærdssamfund væk en basal tryghed. Så jo, man kan godt dø af sult på gaden i dag, konstaterede Mikkel Warming og gentog, at vejen til at bekæmpe kriminalitet og sociale problemer går gennem en bekæmpelse af fattigdommen. - De familier i Tingbjerg, vi tilbyder en ny start ved at flytte til et andet sted kombineret med massiv social indsats, er kendetegnet ved stort set ikke at have nogen penge. Det må vi erkende, få lavet en fattigdomsgrænse og få gjort noget ved ydelserne, for de er med til at fastholde nogle borgere i et liv, vi normalt ikke ville kalde værdigt - og som kunne være bedre, sagde Københavns socialborgmester. Den europæiske tråd At EU vælger at udpege et europæisk fattigdomsår er langt fra en tilfældighed, kunne Fritz von Nordheim Nielsen fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse i EU berette. EU s handlingsprogrammer mod fattigdom og social eksklusion startede allerede i slutningen af 1970 erne. Siden 2000 har medlemslandene i Lissabon-processen set det at mindske social eksklusion og tilvejebringe større social samhørighed som en af de vigtige målsætninger for en modernisering af medlemsstaterne, der i øvrigt skulle resultere i økonomisk vækst, bedre konkurrencedygtighed og højere beskæftigelse. Dette 10 års program sluttede i år, og da den hastige, økonomiske vækst før finanskrisen ikke rigtigt har formået at nedbringe den sociale eksklusion og fattigdomsrisikoen, besluttede Rådet i 2008 at gøre 2010 til et europæisk år, hvor man fokuserede på fattigdomsbekæmpelsen, fornyede den folkelige og politiske tilslutning til at gøre noget ved den og udpegede nye måder at indkredse og begynde at tackle den på. Året har allerede sat sig betydelige resultater, både i det nye europæiske 10-årsprogram for strukturreformer, Europa 2020, hvor man har besluttet at reducere antallet af personer, der lever i fattigdom og social eksklusion med 20 millioner - samtidig med, at medlemslandenes på ny fokuserer på, hvad der i nationale sammenhænge kan og bør gøres ved fattigdommen, forklarede Fritz von Nordheim Nielsen og bemærkede, at fattigdomsåret har haft en effekt: - Det europæiske fattigdomsår synes også at have animeret Danmark til at tage nogle diskussioner, man ikke har taget længe. Det er bekymrende at høre bedømmelsen fra en mand med så stor erfaring som Jens Aage Bjørkøe, at det danske sociale system i et længere perspektiv på mange måder har vist sig ude af stand til at mindske den sociale eksklusion og forhindre en stigning i den materielle fattigdom. Diagnosen kan være rigtig, og danskerne bør naturligvis diskutere årsagerne til det, og hvad de kan gøre ved det. For det ville jo være uendeligt trist, hvis jeg måtte tage hjem og fortælle, at et af de mest velstående og i øvrigt meget velfungerende lande i EU efter mange årtiers betydelig indsats af penge og personale må erkende egentlig ikke at magte at gøre noget for at mindske fattigdommen og den social eksklusion at det sociale system i Danmark er et vrangbillede på, hvad det gerne vil være. Derfor er det godt at høre, at debatten nu tilføres nye analyser og ny energi, at man forsøger at overvinde års fornægtelse, og at forskellige kræfter tager skridt FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 3

4 til udvikle nye målrettede initiativer. Det er betryggende at vide, at en myndighed som Københavns Kommune forsøger at starte et sted, både med en definition, en kortlægning og ny initiativer over for den materielle fattigdom og dens konsekvenser, herunder også den meget ringe sundhedstilstand hos fattige og udstødte. Sidstnævnte er i øvrigt en af de tematiseringer af ulighedens og fattigdommens konsekvenser, man har forsøgt sig med i EU, sagde Fritz von Nordheim Nielsen og redegjorde for EUhistorikken bag fattigdomsbekæmpelsen. Dødvande blev brudt Efter fire handlingsprogrammer kom fattigdomsbekæmpelsen i EU-regi i midten af 1990 erne ind i et dødvande. Man kunne ikke blive enige om at komme videre, men fandt endelig i forbindelse med Lissabon-programmet i 2000 sammen om et samarbejde, der skulle styrke social inklusion. Det blev forankret i den nye arbejdsform, man kaldte den åbne koordinationsmetode. En arbejdsform, som tillod tæt samarbejde mellem landene, samtidig med at den nationale selvbestemmelse over disse politikker forblev uændret. - Man gjorde brug af nogle nye instrumenter i processen. Man oprettede SPC, et stående samarbejdsudvalg mellem landenes socialministerier, der fokuserede på gensidig hjælp til at forbedre den sociale sikring og dens effektivitet. Det gav et omdrejningspunkt om alt socialt, som siden blev skrevet ind i Lissabon-traktaten, fortalte Fritz von Nordheim Nielsen. Men tingene gik ikke helt som tænkt, og frustrationerne bredte sig. Trods kraftig økonomisk vækst blev den sociale ulighed og fattigdom ikke mindre, som Lissabon-processen havde lagt op til. Og derfor forslog EU-kommissionen et europæisk år til bekæmpelse af social lighed og fattigdom. - Der er fire hovedformål med fattigdomsåret: At anerkende, at mennesker, som lever i fattigdom og social eksklusion, har ret til et værdigt liv som en aktiv del af samfundet. At vi alle har et fælles og individuelt ansvar for at bidrage til at bekæmpe fattigdom. At vi skal fremme et mere sammenhængende samfund, fordi det gavner alle. Og at vi alle skal handle for at forny den folkelige og politiske tilslutning til at bekæmpe fattigdom og social eksklusion, forklarede Fritz von Nordheim. 84 mio. lever i fattigdom At behovet er til stede fortæller den europæiske fattigdomsstatistik tydeligt: I 2008 var 17 procent, svarende til 84 mio. indbyggere i EU, i risiko for fattigdom. Børnefattigdommen er 20 procent, men med store forskelle fra f.eks. Belgien til Rumænien. Og der er en gruppe mennesker, the working poor, som er i fuldtidsarbejde, men ikke tjener nok til at holde fattigdommen fra døren. Det vil den nye 2020-strategi, som handler om strukturreformer og vækst med tre indbyrdes forbundne, fælles prioriteter, forhåbentlig råd bod på. De handler om intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst. Strategien rummer også fem konkrete målsætninger, herunder at beskæftigelsesprocenten skal hæves til 75 procent, at flere unge skal have en erhvervsuddannelse, og som tidligere nævnt at antallet af fattige i EU skal reduceres med 20 millioner. - Stemningen i EU er, at der skal leveres på det her. Der er vedtaget syv flagsskibsinitiativer, hvoraf det ene drejer sig om at etablere en europæisk platform til bekæmpelse af fattigdom. Debatten om, hvordan man skal definere den fattigdom, der skal mindskes, har imidlertid været heftig. Drejer det sig om dem, der har mindre end en bestemt andel af gennemsnitsindkomst? Drejer det sig kun om dem, der er præget af markant materiel forarmelse? Eller er det først og fremmest dem, der slet ikke har kontakt til arbejdsmarkedet og lever i familier, hvor ingen har et job? Danmark har for eksempel ikke kunnet acceptere, at de fattige skulle defineres via den fattigdomsgrænse, som EU har fastsat til 60 procent af et lands medianindkomst. Uenigheden knytter sig naturligvis til forskelle landene imellem, både i fattigdommens ansigter og i politiske orienteringer og prioriteringer. Og naturligvis handler den også om angst for, om man faktisk kan levere. Hvis den danske erfaring er, som Jens Aage Bjørnø foreslår, at man ikke rigtig har kunnet opnå resultater trods mange års indsats, er det vel forståeligt, mente Fritz von Nordheim Nielsen. Men EU-landene er dog blevet enige om noget: Man vil kombinere tre måder at definere fattigdom på: For lav relativ indkomst, materiel forarmelse og arbejdsløshed. Næste øvelse bliver, at landene skal sætte nationale mål for sig selv og deres bidrag til det fælles europæiske mål, som forpligter alle. - For man nåede trods alt til enighed om at løfte 20 mio. ud af fattigdommen inden 2020, konstaterede Fritz von Nordheim Nielsen. Stemmer fra Udkantsdanmark Efter den teknokratiske EU-gennemgang var det tid til et sceneskift. Lyset i hallen blev slukket, deltagerne lukkede øjnene, og i en halv time fyldte lyden af fem fattige danskeres stemmer rummet: En mand på starthjælp, tre enlige mødre og en midaldrende kvinde, som for første gang i næsten 20 år havde nogle tusinde kroner på lommen overskuddet fra salget af den andelslejlighed, hun ikke længere havde råd til at bo i. Det var Kenn Carlsens lydmontage Når en krone gør en forskel, som er optaget i Københavns Sydhavn og på Lolland. Og historierne om de pinagtige og skamfulde afsavn, især kvinderne og deres børn lider som følge af en tom pengepung gjorde indtryk: En mor, der roligt og fattet fortæller, hvordan hun må sælge tomme flasker og tømme de sidste tokroner ud af sparegrisen for at få råd til at købe to slags grøntsager til den pastaret, hun skal medbringe til forældremødet i sønnens børnehave. Hvordan hun overvejer at blive hjemme fra mødet, da hun ser, hvor uindbydende retten ser ud, men vælger at tage af sted alligevel, fordi sønnen glæder sig. Hvordan hun flovt forsøger at gemme sin skål bagest på bordet, som bugner af lækkerier fra de andre forældre, inklusive endnu en pastaret med kød. Og hvordan FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 4

5 hun og sønnen, som de eneste, spiser af deres egen ret. Men som moren konstaterer på vejen hjem: Man må jo se det positive i det. Så var der pasta til mig og min søn. Så vi gik hjem og spiste mere pasta, mens vi så tegnefilm i fjernsynet. Vi ved, hvad det vil sige at være fattig Dagens to sidste indlæg var båret af den forskningsog dokumentationsmæssige indsats: Hvad ved vi om fattigdom hvad siger undersøgelserne? Først var Finn Kenneth Hansen fra Center for Alternative Samfundsanalyse (CASA), som indledte med at slå fast, at vi ikke kun taler om fattigdom, fordi det er fattigdomsår. Der er de seneste ti år også kommet meldinger fra de private, sociale hjælpeorganisationer, som har kontakt med de fattige. Og de rapporterer, at situationen er værre end tidligere. Læg dertil den almindeligt stigende ulighed i samfundet, de nye sociale ydelser, som automatisk falder til et lavere niveau efter seks måneder samt flere rapporter om fattigdom i Danmark, bl.a. fra SFI og fra Det Økonomiske Råd (2006). Så flere ting har betydet, at vi har fået fattigdom på dagsordenen, fastslog Finn Kenneth Hansen og spurgte: - Hvad ved vi så om fattigdom i Danmark? Vi har ingen permanent forskning om fattigdom og ingen fattigdomsgrænse at måle efter, så vi er altså afhængige af de opgørelser og rapporter, der kommer af og til. Og der er mange forståelser af dansk fattigdom. Men det, vi i hvert fald ved noget om, er, hvad det vil sige at være fattig i Danmark. Finn Kenneth Hansen har selv medvirket til en undersøgelse om konsekvenserne af at leve på de laveste ydelser og her var hovedkonklusionerne klare: - Det siger sig selv: Det er svært at få pengene til at slå til. Man lider en masse afsavn, og man har gæld. Vi har også kigget på, om hensigten med de nedsatte ydelser at tilskynde folk til at søge arbejde virker efter hensigten? Og nej, de lave ydelser tilskynder ikke til at søge arbejde. Tværtimod bliver man modløs og opgivende, var det klare resultat. Og med de udsagn, vi lige har hørt fra dem på de nedsatte ydelser (lydmontagen, red.), svarer det jo meget godt til vores resultater, sagde han og uddybede: - Generelt har husstanden svært ved at få pengene til at slå til, men der er markante forskelle, afhængig af indkomsttype: Kun to procent af de beskæftigede har svært ved at få pengene til at slå til. Det gjaldt for 17 procent af dem på dagpenge, men tallet var 67 pct. blandt dem på introduktionsydelse og starthjælp. Og 80 procent af dem kan ikke gøre det samme som de fleste andre på grund af deres økonomi. Samme mønster går igen, når det gælder afsavn, forklarede Finn Kenneth Hansen. Familierne undlader at gå til tandlængen, give gaver til fødselsdage, købe lægeordineret medicin, have telefon i hjemmet og betale husleje, el og gas. Børnefamilierne undlader f.eks. at købe nye sko til deres børn. Samlet set lider 70 procent af deltagerne over fem afsavn. Og gæld er endnu en stor udfordring for dem. Det er dyrt at være fattig, og de fleste på nedsatte ydelser tror ikke på, at deres lave indkomst fører til arbejde. Derimod ved de, at den fører til fattigdom og gæld. Svært at blive enige Finn Kenneth Hansen refererede desuden til en undersøgelse af sociolog Heidi Sørensen, der ser på, hvordan fattigdom forstås baseret på artikler i de fem største dagblade og holdninger hos socialordførerne fra alle partier i Folketinget: - Den viser, at der er fem måder at tale om fattigdom på: Nogle mener ikke, at der er fattigdom i Danmark - den er udryddet for lang tid siden. Nogle afviser fattigdom af metodiske årsager, f.eks. at EU s fattigdomsgrænse ikke duer til noget. Nogle mener, at vi har fattigdom, men at det er den enkeltes eget ansvar. Nogle mener, at fattigdom ikke har noget med økonomi at gøre, men skyldes kulturelle årsager. Og så er der dem, der mener, at fattigdom netop har noget med økonomi at gøre. Og alle disse fem forståelser er repræsenteret i Folketinget. Så derfor kan jeg godt forstå, at det kan være svært at blive enig, sagde Finn Kenneth Hansen. Hans sidste spørgsmål lød: Skal vi have en fattigdomsgrænse i Danmark? CASA har i samarbejde med en række organisationer nedsat en arbejdsgruppe, som har set på fattigdomsgrænser i andre lande og på, hvad den danske debat har drejet sig om. - Der er stor enighed i arbejdsgruppen om, at vi bør have en fattigdomsgrænse. Selv statsministeren anerkender, at vi har lommer af fattigdom, så det at få en fattigdomsgrænse kunne være en anerkendelse af fattigdommen, og den kunne være et måleapparat for antallet af fattige en mulighed for at følge, om tallet stiger eller falder, og om vi bruger pengene på den rigtige måde. Vi ville også få en større viden om de fattiges problemer og et grundlag for en egentlig fattigdomspolitik, sagde Kenneth Finn Hansen og redegjorde for, at arbejdsgruppen anbefaler årlige opgørelser af fattigdommen i Danmark. Man anbefaler desuden at kombinere tre forskellige metoder, når fattigdomsudviklingen i Danmark skal gøres op. - For det første ved at måle den relative fattigdom altså hvor mange penge, man har sammenlignet med ens medborgere. For det andet ved at se på, hvad det som minimum koster at leve et anstændigt liv i Danmark og for tredje ved at se på, hvilke afsavn børn og voksne lider. Ikke svært at måle fattigdom Han blev efterfulgt af dagens sidste oplægsholder, lektor Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet. Han lagde sig i sin forgængers spor ved at tale om fattiges levevilkår, deres strategier til at håndtere fattigdommen og ghettodiskussionen. Han konstaterede, at de målinger, som kan definere omfanget af fattigdommen i Danmark, er ganske enkle. - Hvis vi tager to kriterier ud rådighedsbeløb og afsavn kan vi meget nemt gøre op, hvor mange der er fattige. Og jo flere kriterier vi inddrager, jo klogere bliver vi. Det er altså ikke så svært. Men hvordan håndterer den enkelte fattige så denne fattigdomssituation? Vi kan se, at den problemløsende FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 5

6 strategi, der handler om at prøve at komme ind på arbejdsmarkedet via kurser eller ved være opsøgende i forhold til arbejde, er meget sjælden blandt mennesker på de laveste ydelser. Vi ser derimod en desperadostrategi med kriminalitet og andre kreative måder at forøge sine muligheder for at klare afsavn, herunder massiv gældstagning, som har lagt familier øde på kort tid. Der findes også tilbagetrækningsstrategier, som vi hørte i lydmontagen at folk håndterer voldsomt følelsesmæssigt problematiske situationer ved at resignere. De gør intet fremadrettet, sagde Morten Ejrnæs og tilføjede, at når julen atter står for døren, og vi ser folk søge hjælp hos de velgørende organisationer, er det kun en meget lille andel, som får hjælp. - Organisationerne gør et stort og meget vigtigt stykke arbejde. Både fordi de lindrer nøden hos dem, der finder frem til de velgørende organisationer, og fordi de gør opmærksom på det stigende behov for hjælp. Men det er kun toppen af isbjerget, for størstedelen af nøden forbliver skjult. Langt de fleste fattige sidder isolerede uden kontakt med velgørende organisationer, sagde Morten Ejrnæs og tilføjede, at mulighederne for at bryde ud af fattigdommen generelt er meget dårlige, fordi modtagerne af de laveste ydelser har dårligt helbred og lavt uddannelsesniveau. - Over 50 procent på starthjælp og introduktionsydelse har dårligt helbred. Det gælder kun fem procent af de beskæftigede og dagpengemodtagerne. Nøjagtigt det samme gør sig gældende med hensyn til uddannelsesniveau. Så denne gruppe er altså helbreds- og uddannelsesmæssigt blokeret i at reagere på de incitamenter, der ligger i lovgivningen, til at få arbejde konstaterede Morten Ejrnæs. Ingen sammenhæng mellem minoriteter og kriminalitet Han sluttede af med at runde ghettodebatten og kom her med en opsigtsvækkende pointe: - Når man kigger ned over regeringens liste af 29 udvalgte boligområder, er det karakteristiske, at der stort set ingen sammenhæng er mellem forekomsten af etniske minoriteter og kriminalitetsraten! Og det er jo interessant, når stort set alle tiltagene går ud på at begrænse etniske minoritets tilstedeværelse i disse kvarterer. Faktisk har nogle af kvarterne med den højeste kriminalitetsrate den laveste forekomst af etniske minoriteter. Men derimod er der en vis sammenhæng mellem andelen på forsørgelsesydelser og kriminalitetsraten. Den tendens peger vel snarere på, at der er fattigdom knyttet til de laveste ydelser, og at det er et socialt problem, der er medvirkende til at skabe kriminalitet. Og så det er jo forbløffende at lave et ghettoudspil fra regeringens side, som undgår at nævne fattigdom med ét ord, skønt man i de seneste ti år systematisk har øget fattigdommen specielt i disse kvarterer, konstaterede Morten Ejrnæs og sluttede af med denne bandbulle: - Hvis man fortsætter med at køre i ghettosporet, vil det føre til en yderlig stigmatisering af etniske minoriteter og hele boligkvarterer og bortlede opmærksomheden fra den regeringsskabte fattigdom. Når vi samlet ser på det her, står vi i en situation, hvor man kan tale om en gradvis afvikling af socialpolitikken og en udvikling af en arbejdsmarkeds- og udlændingepolitik, for de to tendenser er kædet sammen. Og vi går fra en ligestillingsorienteret, human, solidarisk socialpolitik, der integrerer til en markedsorienteret arbejdsmarkedspolitik og en fremmedfjendsk eksklusionspolitik, der ekskluderer de svageste og stigmatiserer etniske minoriteter desintegrerer og polariserer. Man måler på alt andet Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, indledte den alternative konferences anden dag. Han gik direkte til biddet med debatten om en dansk fattigdomsgrænse, der konsekvent afvises af regeringen som måleinstrument. - Nu tror jeg ikke, det er fordi, at regeringens embedsmænd ikke er i stand til at fastlægge en fattigdomsgrænse, der både er meningsfuld og retvisende. Det er nok snarere et ideologisk spørgsmål, når regeringen ikke vil fastsætte og indføre en fattigdomsgrænse, der kan måle fattigdom. Lidt paradoksalt er det, for regeringen står ellers ikke tilbage, når det gælder om at måle i anden sammenhæng, men det er en anden sag, kommenterede Jann Sjursen, der ganske enkelt ikke forstår, at den sag skal være så svært at komme i mål med, men blot kunne konstatere: - Rådet for Socialt Udsatte og en lang række andre organisationer er fortsat enige med regeringen om at være uenige om en fattigdomsgrænse. Men ét er debat, noget andet virkelighed, sagde Jann Sjursen. De kommunale besparelser er ganske virkelige, lige som beskæringerne af Satspuljen og den effektløse aktiveringsindsats, som har formået at bringe de udsatte grupper længere væk fra arbejdsmarkedet. Det er en decideret skandale. Ikke bare har man brugt ni mia. kroner, uden at det har haft en effekt. Man har reelt gjort en gruppe mennesker dårligere stillet i forsøget på at hjælpe dem. Rigsrevisionens beretning viser med al ønskelig tydelighed, at indsatsen skal have et serviceeftersyn, som det hedder. Det tør mildt sagt siges - og mere end det: Der skal langt større sammenhæng i den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats, hvis vi skal inkludere og ikke ekskludere socialt udsatte grupper. Der er også lyspunkter De kommunale besparelser rammer også de udsatte, bl.a. gennem lukning af væresteder og alternative plejehjem osv. Men det er også et spørgsmål om prioritering, pointerede rådsformanden. - Som når man i Næstved Kommune beslutter at bevilge 15 mio. kr. til en ny tribune til et nyt stadion til byens fodboldhold i landets næstbedste række og samtidig vedtager et sparekatalog, der banker handicap- og psykiatriområdet tilbage til et niveau, hvor der for nogle gruppers vedkommende er tale om ren opbevaring, sagde han, men roste samtidig kommuner, som har oprettet udsatteråd. Ligesom han glæder sig til arbejdet med de indikatorer for FATTIGDOMMENS MANGE ANSIGTER 6

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 Høring: Den gode socialpolitik Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet h u sfo r bi nr. 93 januar 2010 pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort tema det KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte 21.-22. november 2013 FORORD Forord v. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte I september 2013 præsenterede regeringen sit udspil

Læs mere

Flygtninge på langvarig starthjælp

Flygtninge på langvarig starthjælp Flygtninge på langvarig starthjælp Adam Johansen Marianne Højland Henning Hansen 2011 Flygtninge på langvarig starthjælp 8 CASA, Januar 2011 ISBN: 978-87-92384-78-2 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-80-5

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort h u sfo r bi nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Peters jul Folk med dårlige tænder snydt Frivilligt arbejde syltes Ingen hjælp til udlændinge

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp h u sfo r bi nr. 10 oktober 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp politikernes gave til

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere