- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG"

Transkript

1 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

2 LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan bringes i spil og lære af hinanden. I vidensamfundet er det ikke en god ide at lade folk sidde på rad og række i halve dage og høre på foredrag. Folk der går til møder og konferencer nu om stunder er veluddannede og erfarne videnarbejdere, der sprutter af initiativ og virkelyst. De dage er ved at være forbi, hvor eksperten med sin PowerPointpræsentation eller direktøren med sit budskab kan kræve al folkets opmærksomhed i væg-til-væg-foredrag. I dag er det lige så meget deltagerne, der er guldet. Folk skal have lejlighed til at bidrage. De går til møder og konferencer, fordi de vil tale om det, der optager dem. De vil netværke med alle de andre interessante fagfæller, der også er wwtil stede ved konferencen. De vil udveklse erfaringer og knytte nyttige kontakter. Og de vil have det sjovt. Kedelige møder rykker intet. Alt dette skal arrangørerne hjælpe deltagerne til at opnå. Nogle få, enkle teknikker kan gøre meget for at live op på en ellers forudsigelig konference. LÆRER MAN? Al pædagogisk forskning gennem de sidste 50 år viser, at forelæsninger eller præsentationer er noget nær den ringeste måde at lære på. Så mødearrangører bør tænke sig om to gange, før de pakker programmet med oplægholdere, for Nu skal der fyldes på! Al læring forudsætter nemlig at man får tid og lejlighed til at fortolke og fordøje det, man har hørt. Det nye skal sættes i relation til ens egen verden, ens egne projekter, dét man selv synes er vigtigt og spændende. Foredrag der suser forbi i en tæt stime fæster sig ikke; de er spild af tid og ressourcer. Det gode møde og den effektive konference sørger for, at der er større perioder til denne fordøjelse og bearbejdelse, hvor deltagerne alene, i par og i mindre og større grupper vurderer, hvordan de kan bruge det input, de får serveret, i deres eget professionelle virke. Det kræver nøje planlægning fra arrangørernes side. Men mindre tiltag kan også gøre en forskel. De ni teknikker der præsenteres i dette hæfte er lette at bruge, og en del af dem tager blot 5-10 minutter af mødets tid. De ryster folk sammen, lader hver enkelt komme på banen, og inviterer til refleksion og læring over mødets emne. De bygger alle på følgende: Tre principper for lærende konferencer 1. Foredragene skal være få og fyndige. 2. Deltagernes viden skal på banen. 3. Deltagerne skal mødes og lære af hinanden. 2 3

3 HILSE PÅ Mødedeltagerne giver hinanden hånden og veksler et par ord. Skabe lidt røre, glæde og tryghed i rummet. Kan bruges i enhver forsamling, hvor alle ikke kender hinanden. Før en konference starter sætter mange mennesker sig tavse ind på en stol og venter på at blive underholdt. At hilse på nogle fremmede er et første skridt til kontakter, networking og partnerskaber. Også ved ethvert mindre møde bør deltagerne have hilst på hinanden. Det følgende er et alternativ til den mere formelle præsentationsrunde, hvor de fleste overdresser for at se godt ud. Efter sin velkomst siger mødelederen: Vil I ikke lige bruge 5 minutter på at præsentere Jer over for de 3-4 personer, der sidder nærmest? Værsgod! Eller hvis gruppen er på max personer: Vil I ikke lige rejse Jer og hilse på de folk i kredsen her, som I ikke kender? Værsgod, I har 10 minutter. HVAD BEMÆRKNING KNÆK FOREDRAGET MIDT OVER En times foredrag brydes over i to eller tre dele. Lægge luft og afveksling ind. Når man har en lidt kedelig foredragsholder eller en præsentation med 40 powerpoints. Forskning viser, at man kan ikke lytte koncentreret til et fagligt foredrag i mere end minutter. Man har behov for at standse op og spørge Hvorfor er det interessant? og Hvad har det med mig at gøre? Bed på forhånd foredragsholder gøre pause en eller to gange i sit foredrag for at give lejlighed til refleksion i salen. Det er enhver foredragsholder villig til. Tag evt. tiden fra spørgsmålsrunden til sidst. Har folk reflekteret undervejs, er der nemlig ikke samme behov for at stille spørgsmål til sidst. Brug afbrækket til at lade folk summe (se s. 6) eller tænke i tavshed med papir (se s. 11). Lad ikke tilhørerne stille problematiserende spørgsmål eller begynde at diskutere i plenum før foredragsholderen er helt færdig med foredraget. 4 5

4 SUMME HVAD Man taler 5-10 minutter med sin sidemand om et emne, der lige 1. Mødeleder siger til deltagerne: Vend Jer nu mod en er blevet behandlet i plenum. At give folk mulighed for at fordøje et oplæg og kommentere det sidemand og fortæl hinanden på skift, hvad I tænker om de pointer, der er kommet frem i foredraget. Hvordan I hver især til sidemanden, hvilket er trygt. Som afbræk under præsentationer eller efter dem. Også velegnet kan bruge det sagte. Brug 5 minutter. 2. Når tiden er gået beder mødeleder om folks opmærksomhed midt i længere diskussioner i større grupper, hvor ikke alle er og går videre i dagsordenen eller tager nogle kommentarer fra kommet til orde. Der kræves blot en sidemand. Så det virker både med 4 og 4000 mennesker. Det er afgørende for enhver form for input eller oplæg, at det VARIATIONER enkelte deltagere (se Plukning s. 14) Man kan bede folk summe om noget bestemt: Nævn en ting, der var særlig interessant i oplægget eller: Fortæl om noget sættes i relation til det, folk har gang i på deres arbejde, helt i dit arbejde eller din organisation, som foredraget inspirerede dig personligt. Ellers forbliver det bare en irrelevant orientering, til at se på en ny måde. Bed senere folk summe til den anden side. der ikke fæster sig. Ved at høre en andens tolkning af det sagte dukker desuden nye tanker op. Man lærer således ikke kun af den, som præsenterer, men også af sidemanden. Det reducerer tillige folks behov for at stille spørgsmål i plenum bagefter for folk har fået taget trykket af. 6 7

5 FROKOST MED GAFFATAPE En stående frokost, hvor folk dirigeres hen i firkanter på gulvet, hvor de skal tale med fremmede. At skabe dynamik og udveksling mellem folk. Til en konferencefrokost. Efter en lang formiddag på den flade behøver folk ikke sidde ned til en times stort ædegilde. Siddende har man kun 2-3 samtalepartnere. Der er ofte behov for noget mere dynamisk, hvor folk kan møde mange flere til personlig glæde og professionel nytte. 1. Servér en enkel og let buffet med meget små tallerkener og mad der kan spises stående, dvs. med gaffel uden kniv. 2. Et område i lokalet ikke for langt fra buffeten inddeles med gaffatape på gulvet i kvadrater, der hver har en side på meter. Der kan stå 5-8 personer de skal stå tæt. 3. Stil et bord, gerne et højt cafebord, i hvert kvadrat, så folk har noget at stille deres glas på. Det må ikke stå i midten af kvadratet det hæmmer cirkulationen. 4. Hvert kvadrat nummereres, f.eks. ved at hænge et A4-ark på bordet. 5. Der forberedes papirlapper. Med 80 deltagere kan der f.eks. være 10 kvadrater med 8 personer i hver. Lav derfor 8 sedler med tallet 1 på, 8 med 2 osv. 6. Før folk sendes til frokost, introduceres den af mødeleder: Frokosten i dag er stående og lidt mere interaktiv end sædvanlig. I får et tilfældigt nummer udleveret, når I går ud herfra. Det er den gruppe, I skal spise i. Sørg for at møde og sludre med alle de andre i gruppen. Tallerkenerne er bevidst små; det er så I flere gange kan forlade den I taler med, tanke op ved buffeten, og finde en ny at snakke med i gruppen. Jeg håber I møder nogle spændende mennesker. Vi ses igen kl

6 AT BEGYNDE EFTER FROKOST Alt andet end et foredrag. Forhindre at folk falder i søvn og i stedet sikre, at de får energi til eftermiddagens program. > Sørg for kaffe umiddelbart efter frokost, ikke først til kringlen kl. 15. > Start livligt. Få folk på banen. Tag en runde på en halv time enten med summen (se s. 6) eller spørgsmål som Hvad synes I om formiddagens oplæg? Hvad er Jeres erfaring med vores emne? > Kender deltagerne ikke hinanden godt i forvejen, kan man give dem en lejlighed til at mødes. Sig: Rejs Jer op og hils på en halv snes personer I ikke kender. I har en halv time. Jeg kommer rundt og rykker I Jer, hvis I står for længe. Mødeleder leger derefter salonmutter og hjælper folk med at komme videre til de næste. > Lad folk arbejde i grupper på 2 eller 3. Det er så engagerende, at folk ikke bliver døsige. Er der flere i gruppen, falder involveringen og søvnbehovet presser sig på. > Hvis der skal holdes oplæg, skal mødeleder nøje overvåge energien i rummet. Afbryd oplægget efter 20 minutter, hvis der er brug for frisk luft i lokalet. Lad folk summe med sidemanden. Eller bed deltagerne rejse sig op og strække benene, hvis de har brug for det. Benævn blot problemet det er ikke pinligt, alle kender det. > Få folk ud på gulvet til en kort omgang fælles bøj og stræk, så blodet kommer i gang i kroppen. HVAD TÆNKE I TAVSHED MED PAPIR En lille pause i plenum, hvor hver deltager reflekterer og skriver pointer ned på et stykke papir. Lade folk mærke efter, hvad der er vigtigt netop for dem, i alt det der siges i foredrag eller plenumdiskussion. Under eller efter foredrag, eller midt i kompleks plenumdiskussion, eller når som helst der er brug for en pause at tænke i. Der er sjældent plads og stilhed nok til systematisk refleksion under en konference. Folk er derfor som regel glade for at få en lejlighed til lige at reflektere over, hvad der egentlig er væsentligt for netop dem selv i alt det, der foregår. Man kan have mange tanker, der spærrer for hinanden, men når man får dem yderliggjort på et stykke papir, listet op den ene efter den anden, bliver der plads til nye tanker. Det skaber klarhed og overblik i hovedet. Oplægsholderen siger: Nu tager vi lige 3 minutters stilhed, hvor jeg gerne vil bede Jer om at tænke over det, jeg har sagt i relation til Jeres egen praksis. Hvad inspirerer Jer? Hvad kan I selv bruge? osv. Og skriv evt. et par stikord ned 10 11

7 STYRMAND TIL GRUPPEARBEJDET Til gruppearbejdet udpeges en mødeleder, der får en skrifitlig instruks med sig. Holde samtalen i gruppen på sporet. Når deltagerne sendes ud i grupperne. Sender man folk ud i grupper med en bestemt opgave eller for at diskutere et emne, kører diskussionen nemt af sporet. Før folk sendes af sted ud i grupperne, får de at vide fra talerstolen, at de skal udpege en styrmand (ordstyrer, mødeleder, tovholder), der skal holde diskussionen fokuseret. Gruppen får et ark papir med, hvorpå der kan stå 4-5 af følgende instrukser (gør det ikke for kompliceret): 1. Gruppen skal vælge en styrmand, der holder tid og emne i fokus. 2. Emnet, der skal diskuteres, beskrives i én sætning, evt. et spørgsmål. 3. Tag evt. først 5 minutter, hvor folk i tavshed tænker over emnet og noterer pointer ned på et stykke papir. 4. I store grupper kan man som opvarmning summe i fem minutter med sin sidemand. 5. Tag evt. en runde i gruppen, hvor alle får lejlighed til at sige, hvad de tænker, ganske kort. 6. Styrmanden åbner diskussionen ved at spørge, hvilke erfaringer, synspunkter, ideer eller forslag, deltagerne har til emnet. Bed evt. folk om at undlade at vurdere eller kommentere det, som andre i gruppen tidligere har sagt. 7. Udvælg dernæst et par af disse emner og sæt dem til diskussion et ad gangen. BEMÆRKNING 8. Styrmanden sørger diskret for, at ingen taler for meget og at alle får lejlighed til at bidrage, ligesom diskussionen skal holdes på sporet. 9. Styrmanden sørger for opsummering undervejs. 10. Er der til sidst brug for en endelig formulering af det, gruppen er blevet enige om, sørger styrmanden også for at nogen leverer dette, evt. ham/hende selv. 11. Inden folk sendes ud i grupperne, skal der angives et sluttidspunkt. Instruksen til styrmanden skal være kort og fyndig, på højst 4-5 punkter

8 PLUKNING RECEPTION MED FÆLLESEVALUERING Efter gruppearbejde samles man i plenum, og mødeleder hører kun fra dem, der brænder for at fortælle noget. Man plukker det bedste ud. At undgå de slaviske referater fra gruppearbejdet og i stedet gøre tilbagemeldingen vedkommende og engagerende. Når man har mere end 3-4 grupper og det ikke er meget vigtigt at få dækkende referater fra alle i grupperne. Det er en klassisk fejl ved gruppearbejde, at mødeleder beder om referater fra hver gruppe i plenum bagefter. Uanset emne bliver det møgkedeligt efter 4-5 grupper, fordi referenten enten trofast serverer samtlige gruppens ni pointer eller blot gengiver dens laveste fællesnævner og ikke enkeltpersoners kreative ideer og spændende holdninger. Desværre må mødeleder blive ved til den bitre ende, ellers føler de sidste seks grupper sig snydt. 1. Før deltagerne sendes i grupper, kan mødeleder fortælle, at der ikke skal tages referat af gruppens diskussion. 2. Når grupperne er kommet tilbage i plenum, siger mødeleder: Hvem har fået noget ud af snakken i gruppen, som vi andre kunne inspireres af at høre? 3. Så plukker man dem ud, der melder sig og ser mest interessante ud. Så får man det mest inspirerende og engagerede frem. Man kan holde op når energien daler, typisk efter 5-12 indlæg. Ingen bliver forurettede, fordi vi ikke nåede deres gruppe, idet det hele foregår usystematisk alligevel. Vi får hørt fra et bredt spektrum af mennesker, der oplevede eller tænkte noget spændende, og det er ofte det, man har brug for at høre efter et gruppearbejde ikke et dækkende referat. HVAD En afsluttende reception, hvor folk ledes til at tale sammen om konferencen. At gøre receptionen livlig og interaktiv. Når en konference afsluttes med en reception, f.eks. kl De fleste vælger at gå hjem i stedet for, dels fordi den megen sidden stille har drænet dem for energi, dels fordi det er svært at gå til reception, for hvem skal man snakke med? Og falder man først i snak med nogen, kan man ikke slippe vedkommende igen, med mindre man da siger Nå, jeg må hjem, hvad de fleste da også gør ret hurtigt. Receptioner burde være boblende begivenheder, hvor folk cirkulerer og morer sig med dem, de har mødt på konferencen, samt hilser på andre spændende nye ansigter. Send folk ud til cafeborde, hvor de skal stå sammen med fire andre personer de ikke kender og besvare et skema, der ligger på bordet. Skemaet beder personerne kort diskutere dagens indlæg, hvad de har fået med hjem, væsentlige tanker de har fået i løbet af dagen, osv. Det væsentlige er ikke at arrangørerne får denne information, selv om det er påskuddet, men at folk gives en anledning til overhovedet at gå til receptionen og dér komme i snak med andre. Efter et kvarters tid kan mødeleder ringe med en klokke og bekendtgøre at folk nu er fri til at cirkulere.

9 Med støtte fra Økonomi- & Erhvervsministeriet er otte ledende danske mødevirksomheder og en række udvalgte videnmiljøer gået sammen om projekt Fremtidens Mødekoncept. Målet med projektet er at nytænke og tegne konturerne af én af nicherne i fremtidens mødemarked: Det Lærende Møde. Konklusionen er, at opskriften på et lærende møde har fem hovedingredienser: > DIALOG mellem arrangør og mødested om mødets mål og forventede resultater, hvor mødestedet tager medansvar for mødets indhold. > DELTAGELSE for alle mødedeltagere, så mødets egne ressourcer kommer til fuld udfoldelse. > DESIGN af mødets rammer, så rummets form og funktion understøtter læring og kreativitet. > DIGITALISERING af viden og ressourcer, så mødet har en effektiv søgemaskine til læring og innovation. > DRAMATISERING af mødets indhold og processer, så mødet løfter og motiverer deltagernes engagement. De 8 virksomheder i projektet er: Comwell a-s, DGI-byen, Hilton Copenhagen Airport, Hotel Legoland, Hotel Nyborg Strand, Odense Congress Center, Radisson SAS Hotels & Resorts og Øksnehallen. Deltagende videnmiljøer er Learning Lab Denmark, Kunstakademiets Arkitektskole, Meeting Professionals International samt Wonderful Copenhagen og Danmarks Turistråd, der har dannet fælles sekretariat for projektet. Denne publikation dækker temaet DELTAGELSE og beskriver ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan bringes i spil og lære af hinanden. Publikationen er udarbejdet af Learning Lab Denmark, v. Ib Ravn og Nina Tange. THULIN DESIGN & APOGS

Brug møder til videndeling

Brug møder til videndeling Brug møder til videndeling Brug møder til videndeling af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark På danske arbejdspladser bortødsler man gladeligt en mængde gode lejligheder til videndeling.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bedre møder gennem facilitering

Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering Bedre møder gennem facilitering af Ib Ravn, Ph.D., ravn@lld.dk, Learning Lab Denmark 1. Indledning At facilitere et møde er at sørge for, at det bliver gennemført ordentligt.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere