Dansk søulykkesstatistik for 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk søulykkesstatistik for 1987"

Transkript

1 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988

2 ISBN ISSN Ha SCANTRYK, KØBENHAVN

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling Søulykkernes art... 9 Søulykkernes årsag Søulykker fordelt efter farvand og art Ulykkestilfælde Forkortelser Enkeltsøulykker 1987, handelsskibe, BRT/BT Enkeltsøulykker 1987, handelsskibe, 500 BRT/BT og derover Enkeltsøulykker 1987, fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover... 39

4

5 5 Behandling af sager vedrørende søulykker og ulykkestilfælde til søs er pr. 1. januar 1988 overført fra Industriministeriet til den pr. ovennævnte dato oprettede Søfartsstyrelse. Dansk Søulykkesstatistik, som tidligere har været udarbejdet i Industriministeriet udarbejdes derfor nu i Søfartsstyrelsen. Statistikken er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer, politirapporter samt andre oplysninger. Statistikken omfatter søulykker og ulykkestilfælde i danske handelsskibe på 20 BRT/BT og derover samt danske fiskeskibe på 5 BRT/BT og derover. Ved handelsskibe forstås i denne forbindelse skibe, som ikke er fiskeskibe, boreplatforme, pramme og fritidsfartøjer. Ved fiskeskibe forstås skibe, som er optaget i registre over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer. Danske skibe omfatter også grønlandske og færøske skibe. Denne statistik omfatter søulykker og ulykkestilfælde, der fandt sted i året Første del i statistikken indeholder tabeller og grafiske illustrationer for såvel 10årsperioden som for året Herefter følger en del med oplysninger om hver enkelt søulykke i 1987 opstillet alfabetisk efter skibets navn i grupperne handelsskibe, BRT/BT, handelsskibe på 500 BRT/BT og derover og fiskeskibe.

6 6 I året 1987 blev 141 danske skibe ramt af søulykke, der var fordelt på 61 handelsskibe og 80 fiskeskibe. I alt 16 skibe gik tabt, herunder 12 fiskeskibe og 4 handelsskibe. I 1986 forliste 16 skibe, alle fiskeskibe. I 1987 omkom 18 søfarende mod 12 året før. Tabel 1 viser antal handelsskibe og antal søulykker og søulykkesfrekvensen i 10års perioden Skibsantallet refererer til antallet ved det pågældende års udgang og bygger på oplysninger fra Tabel II og III i "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik. ALLE HANDELSSKIBE År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,3 5,8 6,6 4,1 5,9 6,3 5,4 6,5 6,4 6,0 Tabel 1. Tabel 2 og 3 giver tilsvarende tal som i tabel 1, men skibene er her opdelt i grupperne handelsskibe, BRT/BT og handelsskibe, 500 BRT/BT og derover.

7 7 HANDELSSKIBE, BRT/BT. År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,4 5,9 7,3 3,5 4,9 6,5 4,9 5,9 5,4 5,1 Tabel 2. HANDELSSKIBE, 500 BRT/BT OG DEROVER. År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 5,1 5,4 4,9 5,5 8,5 6,0 6,7 7,9 8,8 6,8 Tabel 3. Tabel 4 viser tilsvarende tal for fiskeskibe. Antallet af fiskeskibe for årene er beregnet, medens tallene for er baseret på fiskeriministeriets EDBregister.

8 8 FISKESKIBE, 5 BRT/BT OG DEROVER. År Antal skibe Antal søulykker Antal søulykker pr. 100 skibe 2,4 2,6 2,5 2,8 2,1 2,7 2,4 2,0 2,3 2 Tabel 4. Figur 1 er grafiske fremstillinger af ulykkesfrekvensen, således som det fremgår af tabel 1 og tabel 4. søulykker i alle skibe figur 1

9 9 SØULYKKERNES ART. Søulykkerne er opdelt i følgende 8 arter:, kollision eller påsejling, kæntring, maskinhavari, andet havari, brand eller eksplosion, forsvundet og forlist. Ved "påsejling" forstås en ulykke, hvor et skibe har ramt et fast objekt (havnemole, fast fyr m.m.), eller hvor et skib har ramt et andet skib, som lå til ankers eller fortøjet ved kaj. Under "andet havari" er blandt andet medtaget søulykker, hvor et skib er slået læk, har fået skrog eller rorskader på grund af sejlads i is, og tilfælde, hvor skibe har mistet dækslast eller fiskeredskaber. Søulykker, rubriceret under "forlis", omfatter skibe, der er forlist umiddelbart i forbindelse med ulykken. Figurerne 2 og 3 viser for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe søulykker fordelt efter art.

10 10 61 søulykker fordelt efter art handelsskibe, 1987 figur 2 80 søulykker fordelt efter art fiskeskibe, 1987 figur 3

11 11 SØULYKKENS ÅRSAG. Under behandlingen af søulykkerne i Søfartsstyrelsen har man naturligvis forsøgt at finde årsagerne til disse og hermed tage stilling til, om der er anledning til at iværksætte foranstaltninger, som kan medvirke til at hindre gentagelser og også for at bedømme, om der har foreligget overtrædelser af søfartslovgivningen. Her i statistikken er søulykkernes årsag opdelt i følgende 6 grupper: NATUR: Herunder er henført søulykker, hvor tåge, strøm, vind og isforhold har været den væsentlige årsag. TEKNIK: Søulykker i denne gruppe skyldes hovedsageligt forskellige maskinhavarier, styremaskinsvigt og fejl i elektriske installationer. PERSONFEJL: Herunder kan som almindeligste årsager anføres mangelfuld navigering, mangelfuld udkig, samt at den vagthavende er faldet i søvn eller har været beruset. FEJL I ANDET SKIB: Herunder er alene opført kollisioner, hvor fejlen er skønnet at ligge i det andet skib. UOPKLARET: En kollision med et udenlandsk eller ukendt skib anses for uopklaret, for de udenlandske skibes vedkommende fordi man fra disse som regel ikke er i besiddelse af en søforklaring. Endvidere er herunder rubriceret forlis, hvor det ikke har været muligt ved en efterfølgende undersøgelse at klarlægge årsagen, samt endelig en del uforklarlige brande og andre havarier. IKKE AFSLUTTET: Søulykker, som ikke var færdigbehandlet ved redaktionens slutning. I skemaerne 13 er for de tidligere nævnte 3 grupper skibe vist årsagerne til de forskellige arter søulykker i I figurerne 4 og 5, på side 15, er årsagsfordelingen for henholdsvis handelsskibe og fiskeskibe vist grafisk.

12 12 SKEMA 1. SØULYKKER FORDELT EFTER PRIMÆR ÅRSAG Handelsskibe, BRT/BT 1987 Årsag Årt Natur Teknik Personfejl Fejl i andet skib Uopkl. Ikke afsluttet Ialt og påsejling Kæntring Maskinhavari Andet havari 2 2 Brand, eksplosion Forsvundet Forlist IALT

13 13 SKEMA 2. SØULYKKER FORDELT EFTER PRIMÆR ÅRSAG Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover 1987 Årsag Natur Teknik Personfejl Fejl i andet skib Uopkl. Ikke afsluttet og påsejling Ialt Kæntring Maskinhavari Andet havari 2 2 Brand, eksplosion Forsvundet Forlist 1 1 I ALT

14 14 SKEMA 3. SØULYKKER FORDELT EFTER PRIMÆR ÅRSAG Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover 1987 Årsag Natur Teknik Personfejl Fejl i andet skib Uopkl. Ikke afsluttet Ialt og påsejling Kæntring Maskinhavari Andet havari 4 4 Brand, eksplosion Forsvundet 1 1 Forlist I ALT

15 15 61 søulykker fordelt efter primaer årsag handelsskibe 1987 figur 4 80 søulykker fordelt efter primaer årsag fiskeskibe, 1987 figur 5

16 16 SKEMA 4. ANTAL SØULYKKER FORDELT EFTER FARVAND OG SØULYKKENS ART Handelsskibe, BRT/BT 1987 Farvand, påsejling Kæntring Maskino.and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak 2 1 Kattegat Storebælt 1 Lillebælt 2 Sundet Østersøen 1 DANSKE FARVANDE Limfjorden 3 Smålandshavet Isefjorden 2 Andre indre farvande 1 I havn 7 1 Åbent hav*) 1 1 Kystfarvand 6 1 UDENLANDSKE FARVANDE Indre farvand 2 1 I havn 2 1 *) 6 grundstødninger i grønlandske farvande.

17 17 SKEMA 5. ANTAL SØULYKKER FORDELT EFTER FARVAND OG SØULYKKENS ART Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover 1987 Farvand, påsejling Kæntring Maskino.and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak 1 Kattegat Storebælt 3 Lillebælt Sundet 1 DANSKE FARVANDE Østersøen Limfjorden Smålandshavet Isefjorden Andre indre farvande I havn 2 1 Åbent hav Kystfarvand 2 1 UDENLANDSKE FARVANDE Indre farvand 2 1 I havn 1 3

18 18 SKEMA 6. ANTAL SØULYKKER FORDELT EFTER FARVAND OG SØULYKKENS ART Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover 1987 Farvand, påsejling Kæntring Maskino.and. havari Brand, Eksplosion Forlist, Forsvundet Nordsøen, Skagerrak Kattegat Storebælt 1 Lillebælt Sundet DANSKE FARVANDE Østersøen Limfjorden 1 Smålandshavet Isefjorden Andre indre farvande 1 2 I havn Åbent hav*) Kystfarvand UDENLANDSKE FARVANDE Indre farvand 4 1 I havn *) 5 grundstødninger i grønlandske farvande

19 19 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301.

20 20 SKEMA 7. ULYKKESTILFÆLDE Alle skibe 1987 Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe, BRT/BT Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover I alt (20) 20 (12) 18 (10) 8 De i parentes anførte tal er de tilsvarende tal for året I skemaerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold ombord.

21 21 SKEMA 8. ULYKKESTILFÆLDE Handelsskibe, BRT/BT 1987 Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling 1 2 Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 1 2 Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger o.lign. Arbejde med laste og lossemidler Arbejde m. fortøjninger 1 1 Arbejde m. fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum o.lign. 1 1 Andet arbejde Anden årsag I ALT 4 2 4

22 22 SKEMA 9. ULYKKESTILFÆLDE Handelsskibe, 500 BRT/BT og derover 1987 Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 1 1 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger o.lign. Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum o.lign. 1 1 Andet arbejde Anden årsag I ALT 5 5 1

23 23 SKEMA 10. ULYKKESTILFÆLDE Fiskeskibe, 5 BRT/BT og derover 1987 Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 3 6 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger o.lign Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum o.lign Andet arbejde Anden årsag I ALT

24 24 FORKORTELSER Under ENKELTSØULYKKER er følgende forkortelser for skibstyper anvendt. M. = motorskib S. = sejlskib Bgs. = bugserskib Ff. = fiskeskib Insp. = inspektionsskib Is. = isbryder Lst. = lastskib Pa. = passagerskib Rds. = redningsskib Sdp. = sandsuger Tk. = tankskib

25 25 ENKELTSØULYKKER 1987 HANDELSSKIBE BRT/BT

26 26 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Aglantha Sukkertoppen M.Lst oktober Sukkertoppen havn 11. oktober Sukkertoppen Føreren beruset. Annabella Godthåb M.Lst. 65 Andet havari 15. februar Narssaqløbet, Vestgrønland Skader på ishud og stævnsko opstået under sejlads i is. Birthe Boye Marstal M.Lst marts Marseille havn 1. april Marseille Uopklaret. Påsejlet ved kaj af M/S CIELO DI LIVORNO af Palermo. Brage M.Bgs. 149 Dragør Drogden 26. marts Sundet, Dragør Havneindsejling 2. april Kollideret i tåge og is med svensk færge HAMLET. Afgav ikke tågesignal. BukkenBruse Fejø M.Pa. 220 Kragenæs Fejø Biler og passagerer 14. februar Smålandsfarvandet 20. februar Nakskov Kollideret i tæt tåge med Femøsund ud for Kragenæs havn. Afgav ikke tågesignal. 2 kommet til skade. Conmar Carrier Marstal M.Lst. 399 Fredericia Foderstoffer 24. april Fredericia havn 3. juni Struer Strøm. Påsejlet tysk skib, der lå ved kaj.

27 27 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Danalith Ærøskøbing M.Lst. 499 Tripoli Ceuta Ballast 14. august Middelhavet 18. august Algeciras Uopklaret. Kollideret i tæt tåge med Arzew af Algier. Søforklaring fra A foreligger ikke. Ejnar Mikkelsen Angmagssalik Reykjavik M.Lst oktober Ud for Reykjavik Mangelfuld navigering. Fulgte efter andet skib uden selv at navigere. Elfi Svendborg M.Lst. 299 Forlist 13. november Nordsøen 20. november Svendborg Uopklaret. Ellen Bagge Korsør M.Lst. 299 Bremen Skive Soyaskrå 23. maj Limfjorden v/ Ratholmene 29. maj Skive Mistet styringen på en kurs for tæt på Ratholm Rev. Femøsund Femø M.Pa. 99 Femø Kragenæs Biler og passagerer 14. februar Smålandsfarvandet 20. februar Nakskov Kollideret i tæt tåge med BukkenBruse ud for Kragenæs havn. Afgav ikke tågesignal. Freja Viking M.Pa. 73 Malmø Kastrup 10. december Sundet, Saltholm 22. december Påsejlede Barakke Bro. Sagen ikke afsluttet Grindal Grenå M.Lst. 393 Åbenrå Århus Ballast 3. februar Lillebælt 9. februar Åbenrå Kollideret i tåge og is med bugserbåden Valkyrien, som skubbede kulprammen Willy. Manøvrering stærkt hæmmet af ispres.

28 28 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Holmi Godthåb M.Lst. 236 Brand 20. februar Godthåb havn Brand opstået på øverste ristværk i maskinrum som følge af skærebrænding ved skylight. Holmi Godthåb M.Lst december Vestgrønland v/ Adasund Påsejlet isflage. Propellerakslen knækket, bugseret i havn. Sagen ikke afsluttet. Hornestrand Dyreborg M.Lst. 299 Wischafen Takoradi Brand 3. marts Den engelske Kanal Uopklaret. Brand opstået i lastrummet. Hvalen Godthåb M.Lst. 85 Upernavik Sdr. Upernavik 7 passagerer 6. juni Vestgrønland 9. juni Upernavik Styrmanden beruset og nægtede at forlade broen. Iholm Svendborg M.Lst. 399 Oxeløsund Rønne 19. oktober Østersøen, Oxeløsunds Skærgård Mangelfuld navigering. Søkort ikke opdateret. Kissavik Godthåb M.Lst. 85 Godthåb Maniitsoq november Grønlands vestkyst 27. november Godthåb Vind og sø. Kueholm Marstal M.Lst. 399 Malmø Drøbak Sand 25. september Sundet, Stengrund 12. oktober Helsingør Mangelfuld navigering. Ikke bestemt skibets position.

29 29 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Liv Viking M.Pa. 73 Kastrup Malmø Andet havari 5. februar Sundet, Malmø Red Skørt beskadiget af iskant. Liv Viking M.Pa. 73 Malmø Kastrup 15. oktober Kastrup Påsejlet stensætning ved ved landingsrampen. Vindstyrke 26 knob med 40 knob i stødene. Minde Marstal M.Lst. 299 Rønne 800 tons skær ver Forlist 11. juli 16. juli Ålborg Uopklaret. Besætningen reddet af svensk skib. Mistiliisoq Godthåb M.Lst oktober Vestgrønland 11. december Godthåb Vanskelige besejlingsforhold. Narssak M.Insp. 80 Hundested 14. juli Hundested havn 20. juli Korsør Kollideret med lystfartøj Luna af Odense i havneindsejlingen. Luna var for udgående, havde ikke set Narssak i tide. Netsiden Godthåb M.Lst juni Syd for Frederikshåb 29. juni Frederikshåb Tåge og strøm. Nukik Godthåb M.Rds. 77 Julianehåb Nanortalik 5. august Sydgrønland 7. august Julianehåb Påsejlet skær i uopmålt farvand. Benyttede ikke ekkoloddet.

30 30 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Næssund Nykøbing Mors M.Pa. 99 Næssund 20. maj Næssund Færgeleje af færgeleje p.g.a. stærk strøm og vind. Orsiaat Godthåb M.Tk marts Vestgrønland 19. marts Nanortalik Mangelfuld navigering. Undlod pladsbestemmelse. Rokur Torshavn M.Lst. 476 Rotterdam Lysekil Stykgods 10. september Nordsøen 15. september Torshavn Uopklaret. Kollideret med Sainan fra Liberia, hvorfra søforklaring ikke foreligger. Sival Ålborg M.Lst. 499 Rotterdam Nykøbing M. 10. januar Limfjorden 29. januar Ålborg Presset på grund af is. Sleipner R Pram 385 Thyborøn 4. september Nordsøen, 2 sml N. for Hanstholm 30. september Hjørring Mangelfuld lanterneføring. Kollideret med Happiness. "S" på slæb efter gravemaskine, som blev slæbt mellem to Bgs. Susholm M.Sdp. 135 Faxe Bugt Sand Forlis 28. april Faxe Bugt 13. maj Sagen ikke afsluttet. 2 omkommet. Trailer Express Korsør M.Lst. 499 Korsør Nyborg Lastbiler 21. januar Storebælt 28. januar Tåge og is. Kollideret med norsk Tjaerevaag af Farsund. Det norske skib afgav ikke tågesignaler.

31 31 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Valkyrien M.Bgs. 291 Fynsværket Ensted Ballast 3. februar Lillebælt 2. marts Kalundborg Tåge og is. Manøvrering stærkt hæmmet af ispres. Skubbede kulprammen Willy. Kolliderede med Grindal af Middelfart. Vest Ålborg M.Lst. 299 Lübeck 3. marts s havn Føreren for beruset til at afløse styrmanden, der var på broen fra lørdag middag til mandag morgen. Påsejlede Tunen, der lå fortøjet. Vest Ålborg M.Lst. 299 Landskrona Struer 473 TS gødning 2. april Limfjorden Nygård Hage Afmærkning ikke på plads efter vinterens is. Vestkysten Thyborøn M.Rds januar Thyborøn havn Påsejlet kajhammer p.g.a. ispakning. Svejsning sprunget, længde 40 cm. Ørnen M.Pa. 285 Malmø Passagerer 14. april s havn, Strandgade 21. april Påsejlet kaj nr. 623 (overfor Havnegade 5557). Hydraulikslange skamfilet og knækket. Fører og maskinchef ikke tilstrækkeligt kendskab til manøvresystemet. Østre Færge Orø M.Pa. 44 Brand 17. januar Orø havn Uopklaret. Brand opstået ved olieovn i styrehus.

32

33 33 ENKELTSØULYKKER 1987 HANDELSSKIBE 500 BRT/BT OG DEROVER

34 34 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Argus M.Insp Korsør 4. juni Storebælt S 15. juni Uopklaret. Kolliderede i tæt tåge med tysk marinefartøj Saar. Søforklaring fra "S" foreligger ikke. Arktis Moon M.Lst Trequiere Hook van Holland Ballast 22. juli Den engelske Kanal 28. juli Amsterdam Grundstødt på River Trequiere under forsøg på at undgå påsejling af mørkelagt forankret lystfartøj. Arktis River M.Lst Patreksfrøjdur Rif. Island 702 MT stokfisk 24. marts Nordatlanten, Rif. Island 26. marts Reykjavik Grundstødt under indsejling til havn. Fejlagtig vejledning givet af lods pr. radio. Clifford Mærsk M.Lst Jeddah Dubai 28. juni Den persiske Golf 30. juni Dubai Mangelfuld navigering. Dana Gloria M.Pa Oslo 528 passagerer 5. november Oslo Fjord Uopklaret. Kollideret med svensk M/T Ekfjord. Dana Maxima M.Lst Andet havari 28. marts Nordsøen 3. april Skader opstået på skib og ladning som følge af dårligt vejr. Kalundborg Kalundborg M.Pa Brand 4. april Kalundborg havn Brand i agterskibet p.g.a. overbelastning af kasseapparat.

35 35 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Luna Mærsk Århus M.Lst Hong Kong Busan Containere 10. april Kinesiske Hav 15. april Tokyo Kollideret i tåge med græsk Altenbels. L.M. var medvirkende til kollisionen ved undladelse af at gå med sikker fart, plotning m.m. Mercandian Supplier II M.Lst Port au Prince 1. april Port au Prince 9. april New York Manglende navigering. Tog ikke tilstrækkelig højde for afdrift. Nella Dan M.Pa Til ankers 3. december Sydishavet, Buckles Bay 12. december Canberra Drevet på landgrunden Macquarie Island p.g.a. dårligt vejr. Senere forlist. Nivi Ittuk Aalborg M.Lst Egedesminde Holsteinsborg Andet havari 1. maj Grønlands vestkyst 4. maj Holsteinsborg Rorhavari under bakmanøvre i is. Bugseret i havn. Nordland Saga Ringkøbing M.Lst Teignmouth Algier 1137 TS China Clay Forlist 23. januar Biscayen 27. januar Rotterdam 6. januar Ringkøbing Ramt af 3 store søer, som formentlig forårsagede forskydning af ladningen og efterfølgende indtrykning af vejrdækslugerne. Kæntrede og forliste. Føreren omkom. Povl Anker Rønne M.Pa Rønne Brand 19. april Sundet 29. april Brand opstået i maskinrummet p.g.a. utæt brændselsolierør i pumpesystem til hovedmotor nr. 1.

36 36 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Romsø Korsør M.Pa Knudshoved Halsskov Passagerer og biler 12. februar Storebælt, ud for Halskov 12. marts Korsør Kollideret med M.Pa. Sprogø i tåge og is. Sprogø Korsør M.Pa Halskov Knudshoved Passagerer og biler 12. februar Storebælt, ud for Halskov 12. marts Korsør Kollideret med M.Pa. Romsø i tåge og is. Superflex Alfa Nyborg M.Lst Nyborg Korsør 10. september Korsør havn Påsejlede anløbskajens tværkaj under tillægningsmanøvre. Thrusterne var faldet ud. Trekroner M.Lst Helsingborg 7. september Helsingborg havn Påsejlet mole under kraftig byge m. vind 2629 m/sek. Valencia M.Lst Santos La Guaira Stykgods og containere 23. september Santos havn 25. september Santos Påsejlede bulgarsk Rodina, som lå fortøjet ved kaj. Stop på hovedmaskinen. Vestkysten Thyborøn M.Rds juni Thyborøn havn Påsejlet ved kaj af Ff. Lone Dorte. Wedellsborg M.Lst Antwerpen Afrika Stykgods 19. marts Antwerpen havn Mangelfuld navigering. Kollideret med japansk skib Mieho Maru og med New Bounty. Burde have slået ned i fart, da New Bounty fik black out.

37 37 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Wedellsborg M.Lst Pointe Noire, Congo Leixoes Træ/containere Brand 30. juni Atlanterhavet 15. september Porto Uopklaret. Brand i logs i luge 2.

38

39 39 ENKELTSØULYKKER FISKESKIBE 5 BRT/BT OG DEROVER

40 40 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Anette Godthåb M.Ff. 17 Godthåb 7. juli Vestgrønland, Ameralikfjorden 9. juli Godthåb Pludselig rorsvigt. Ramte skær og blev slået læk. AnetteBri Gudhjem M.Ff. 52 På fiskeri Brand 22. januar Østersøen Brand opstået i forskib p.g.a. forkert isolering ved dæksgennemføring af udstødsrør fra hjælpemotor. Ango Vagur MFf Brand 9. december Vagur havn Uopklaret. Brand i iltog gasrum. Anni Strandby M.Ff. 49 Brand 29. april Nordsøen 8. maj Frederikshavn Uopklaret. Maskinrumsbrand Slukket ved ankomst til havn. Bjal Junior Godthåb M.Ff november Vestgrønland 20. november Godthåb Fejlbedømt strømmen. Ramt et skær. Bragt flot ved fremmed hjælp. Bjarghamar Klaksvik M.Ff. 50 Hvannasund Hanstholm P.fisk 26. maj Nordsøen, Bragerne 14. juli Klaksvik Mangelfuld navigation. Fejltydning af radarbilledet. Bodil Skare M.Ff. 47 Forsvundet 28. marts Nordsøen 22. april Uopklaret. 2 omkommet.

41 41 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelses sted Ladning SØULYKKE N SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER C.Hjørnet Strandby M.Ff. 43 Strandby 16. august Strandby havn Læk i koblingssystem for omstyring. Påsejlede under havnemanøvre Ff. Westmark, som lå ved kaj. Chein Cha Hanstholm M.Ff. 19 Vick (Skotland) Fisk 29. april Nord Atlanten 14. maj Thisted Vagthavende faldt i søvn. Grundstødt ved Orkneyøerne. Dan Ravnsborg Thyborøn M.Ff. 27 Thyborøn 23. april Agger Tange Mangelfuld udkig. Danlise M.Ff september havn 17. september Mangelfuld udkig. Kolliderede med Toke af. Også fejl i Toke, som ikke gav tilstrækkelig manøvreplads. Dendit M.Ff. 150 Skagen 225 TS fisk Forlist 21. maj Nordsøen 29. maj Hjørring Uopklaret. Dårligt vejr, muligvis læk eller utæt luge. Dorthe Hanstholm M.Ff. 11 Fiskeri Forlist 18. marts Nordsøen, 11 SM fra 9. april Under dårligt vejr opstod lækage. Taget under bugsering. Forlist. Drangur Sørvåg M.Ff. 87 Lækage 16. marts Sørvåg Lækage opstået som følge af sejlads i dårligt vejr. Vand trængt ind i maskinrummet.

42 42 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Ebba Grethe Bønnerup Strand M.Ff. 27 Bønnerup Stand 1. april Kattegat, 2 SM Ø. for Anholt 12. oktober Grenå Uopklaret. Kollideret i tåge med ukendt skib. Elisabeth L. Godhavn M.Ff. 16 Godhavn Diskofjord 11. juni Vestgrønland v. Saattut 24. juni Egedesminde Påsejlede skær i tåge. Kom fri ved egen hjælp. Fabian M.Ff. 192 Andet havari 28. februar Nordsøen 12. marts Ramt af stor sø. Styrehusvindue knust. Indtrængende vand medførte elstop. Gurli M.Ff oktober Nordsøen 7. december Kollideret med "Rhenus" af Duisburg, som ikke overholdt sin vigepligt. Happiness Hanstholm M.Ff. 36 Hanstholm 4. september Nordsøen, 2 sm N. for Hanstholm 8. september Thisted Kollideret med pram "Sleipner R", som blev slæbt. Mangelfuld lanterneføring i slæb. Havsbrun Gøtuside M.Ff. 50 På fiskeri Laks 4 TS Lækage 5. marts Atlanterhavet 12. marts Torshavn Slået læk af forkert sø under laksefiskeri nord for Færøerne. Bugseret til Torshavn. Ibsuloan Skagen M.Ff. 19 Skagen 4. juli Nordsøen 17. juli Frederikshavn Uopklaret. Kollideret med ukendt skib.

43 43 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKE N SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Iqdlorit Kangatsiak M.Ff. 67 Umarnarssuk Sisimiut 7. januar Vestgrønlands skærgård 11. marts Sisimiut Mangelfuld navigation. Inga Winther Grenå M.Ff. 19 Grenå Fiskeri 4. marts Kattegat, ud for Skagen 13. marts Frederikshavn Påsejlet isflage. Trykket 2 planker. Pumpeassistance. Slæbt i havn. Isabella Rønne M.Ff. 29. oktober Kattegat Overholdt ikke sin vigepligt. Kollideret med Ff. Kamsø af, som fiskede. Jørgen Ole Frederikshavn MFf. 39 Til ankers 25. maj Skagerrak 12. juni Påsejlet af Ff. Kirkwall af, mens J.O. lå opankret 16 SM VNV af. Jena Kerteminde M.Ff. 19 Skagen 13. juni Kattegat, 10 SM E. for Skagen 17. juni Frederikshavn Uopklaret. Kollideret med russisk skib OstrovMednyy. Søforklaring fra OM. foreligger ikke. Jens Tina Lemvig M.Ff. 30 Thyborøn 18. juni Nordsøen 23. juni Lemvig Uopklaret. Påsejlet til ankers af hollandsk Ff. Catharina. Søforklaring fra C. foreligger ikke. Jette Nordfisk Skagen M.Ff juni Skagerrak, ved Grenen 16. juni Frederikshavn Mangelfuld navigation. Ikke foretaget positionsbestemmelse før kursændring på 180 gr.

44 44 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Jette Toft Thyborøn M.Ff. 149 Thyborøn 12. maj Nordsøen 13. maj Lemvig Uopklaret. Kollideret med indisk Jag Shakti. Søforklaring fra J.S. foreligger ikke Joen Jacob Skopun M.Ff. 15 W. Skopun Sandshavid 19. februar 11. februar Torshavn Nordatlanten, Færøske farvand Mangelfuld navigation. Påsetj let Ø. Forlist. Kamito Skagen M.Ff. 372 Køge Bornholm 1. februar Østersøen, Falsterbo Rev 12. februar Køge Mangelfuld navigation. Ikke foretaget stedbestemmelse. Kamsø M.Ff oktober Kattegat 16. november Kollideret med Ff. Isabella af Rønne, som ikke overholdt sin vigepligt. Karina Birgitta Vesterø Havn M.Ff. 18 Frederikshavn Vesterø 5. december Kattegat, Ndr. Rønne 18. december Frederikshavn Vagthavende faldt i søvn. Trukket fri ved fremmed hjælp. Kirkwall M.Ff maj Skagerrak 12. juni Mangelfuld udkig. Påsejlet Ff. Ole Jørgen af, der lå til ankers. Kitty Ebeltoft M.Ff. Hvide Sande Forlist 6. juni Nordsøen 9. juli Ringkøbing Forkert sø. Vand på dæk. Lænseporte blokeret, mere vand, forlist.

45 45 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Lady Kamilla Skagen M.Ff. 20 Skagen Fisk Forlist 27. november Skagerrak 15. december Frederikshavn Forsvundet under fiskeri i "nogen blæst". 3 omkommet. Formentlig kæntret p.g.a. for dårlig stabilitet. Lars Hyldig M.Ff juni havn Påsejlede Kaj. Propellerstrøm fra andet skib pressede J.H. ind mod kajen. Lars Karl Christianshåb M.Ff. 80 Christianshåb værft Prøvesejlads 9. januar Christianshåb havn 12. januar Sisimiut Isflage slået hul i skibssiden under skibets forsøg på at komme ud i åbent vand. Lone Dorte Thyborøn M.Ff juni Thyborøn havn Omstyringen svigtede under havnemanøvre. Påsejlet vestkysten. Lyø Fåborg M.Ff. 42 Rødby Forlist 21. januar Østersøen V. for Bornholm 5. februar Fåborg Slået læk under sejlads i is og sunket. Momik Holsteinsborg M.Ff. 79 Holsteinsborg Fiskeri Brand 3. juni Davis Strædet 6. juni Holsteinsborg Uopklaret. Brand i maskinrum. Mona Lisa Skagen M.Ff november Skagen havn Mangelfuld navigering. Kollideret med Ff. Skagen West af Skagen.

46 46 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Musse Glyngøre M.Ff TS muslinger Forlist 8. februar havn 13. august Kæntret ved kaj under losning. Senere hævet. Neptunus M.Ff september Lundvig løb, Vadehavet 8. oktober Mangelfuld manøvrering. Kollideret med Ff. Vadehavet af Nykøbing M. Forlist, men senere bjærget. Nordland M.Ff juli havn Påsejlet ved kaj af Ff. Skallingen af. Næsholm Hanstholm M.Ff. 58 Hanstholm 22. september Nordsøen, S. for Hanstholm 8. oktober Thisted Vagthavende faldt i søvn. Papillon M.Ff. 149 Brand 9. juli Den engelske Kanal 16. juli Uopklaret. Brand i bødegang. Bugseret til Den Helder, hvor brandvæsen slukkede. Perina M.Ff. 145 Brand 10. oktober havn Uopklaret. Brand opstået i trawl på agterste ruftag. Brandvæsenet slukkede hurtigt branden. Peter Michael M.Ff. 161 Fladen Grund 23. marts Nordsøen, Fladen Grund 9. april Hjørring Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. "Teide" af.

47 47 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Pitse Jacobshavn M.Ff. 17 Forlist 18. april Iluissat havn 21. april Ilulissat Sunket ved kaj p.g.a. isskruninger. Ravnsbjerg M.Ff. 149 Nexø Fiskeri 28. januar Østersøen, 100 M N. for Nexø havn 12. februar Magnetventil i styremaskinen hængte, roret drejede til bagbord. Ray Frederikshavn M.Ff. 36 Brand 12. februar havn Uopklaret. Brand opstået ved olieovn i skibets forlukaf. Rianco Thyborøn M.Ff. 37 Hanstholm 22. juni Norskerenden 1. juli Thisted Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. Elmaba af Stavanger. Rockinalle M.Ff juni havn 18. juni Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. Tøsen under udsejling. Rucawe Skagen M.Ff. 13 Rudkøbing Skagen 17. april Rudkøbing Løb 7. august Frederikshavn Vagthavende var ikke opmærksom på, at der blev udført arbejder i sejlløbet. Ruth Hansen Udbyhøj M.Ff. 33 Udbyhøj Hals 24. august Hals havn Vagthavende beruset. Påsejlet tysk Rafaela, der lå fortøjet ved kaj.

48 48 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER S. Bjerregård Frederikshavn M.Ff. 19 Skagen 3. marts Skagerrak 12. marts Påsejlet isflage. Slået læk. Samo Egedesminde M.Ff. 19 For1ist 30. marts Egedesminde 30. marts Egedesminde Skibet sunket på ankerplads formentlig p.g.a. lækage efter sejlads i is. Silver Bank Thyborøn M.Ff. 285 Fladen Grund Thyborøn 8. oktober Nordsøen 12. oktober Lemvig Mangelfuld udkig. Kollideret med svensk Ff. Donsø. Søforklaring fra D. foreligger ikke. Mangelfuld udkig i S.B. har været medvirkende til kollisionen. Sisimiut Godthåb M.Ff. 721 Holsteinsborg Fiskeri Slået læk 31. marts Vestgrønland 15. januar 88 Holsteinsborg Slået læk under sejlads i is. Modtaget pumpeassistance. I havn for egen kraft. Siutaq Nuuk M.Ff juni Vestgrønland Mangelfuld navigering. Ramte skær kom fri ved egen hjælp. Sjøgutten Rituvik M.Ff. 53 Runavik 17. juli V. Myggenæs 27. juli Runavik Sø. Vagthavende faldt i søvn. Bragt flot ved fremmed hjælp. SkagenWest Skagen M.Ff november Skagen havn Kollideret med Ff. Mona Lisa af Skagen, som ikke holdt behørig udkig.

49 49 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Skallingen M.Ff juli havn Styrmanden beruset, påsejlet Ff. Nordland, som lå ved kaj. Skawboen Skagen M.Ff. 164 Fiskeri Skagen Torsk 12. februar Storebælt ud for Halsskov Rev 13. februar Frederikshavn Kollideret med svensk skib Stena Shipper. Turde ikke forsøge kraftigt drej p.g.a. kraftig is i området. Støjrnan Leirvik M.Ff. 212 Leirvik 4. juni Ved Glyvursnes 19. juni Torshavn Vagthavende faldt i søvn. Sejlede på land og blev slået læk Susan Vendelbo Hanstholm M.Ff. 196 Hanstholm 29. august Nordsøen 14. september Thisted Uopklaret. Kollideret med græsk Despina. Søforklaring foreligger ikke. Svaneborg M.Ff TS fisk Forlist 28. maj Nordsøen 4. juni Formentlig lækage kombineret med ringe reserveopdrift. 1 omkommet. Søren Kyndi Hanstholm M.Ff juli Skagerrak, 25 SM NØ af Hanstholm 20. august Thisted Uopklaret. Kollideret i tåge med hollandsk Ff. Jurie van den Berg. Søforklaring fra JB foreligger ikke Tanica Nexø M.Ff. 36 Nexø Forlist 9. Januar Østersen 22. Januar Rønne Ramt af 2 store søer, Kæntret, Forlist. Muligvis ringe stabilitet. Besætningen reddet efter Ca. 24 timers ophold i flåde.

50 50 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKE N SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Tanja Skagen M.Ff. 20 Hanstholm 31. marts Nordsøen 21. april Frederikshavn Mangelfuld udkig. Kollideret med svensk Ff. Brattvåg. Teide M.Ff. 149 Fladen Grund 23. marts Nordsøen, Fladen Grund 26. marts Kollideret med fiskeskib Peter Michael af, som ikke overholdt sin vigepligt. Ternen Nexø M.Ff. 8 Nexø 9. december Ud for Nexø havn 16. december Rønne Uopklaret. Kollideret med "Linda" af San Lorentzo. Søforklaring fra "L" foreligger ikke. Tina Husted Thyborøn M.Ff. 43 Brand 11. maj Thyborøn havn Brand opstået i olietøj hængt til tørre ved tændt olieovn. Toke M.Ff september havn 17. september Kollideret med Ff. Danlise af. Gav ikke tilstrækkelig manøvreplads for Danlise, som på sin side ikke holdt behørig udkig. Tøsen Aså M.Ff juni havn 18. juni Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. Rockinalle under indsejling. Forlist. Vadehavet Nykøbing M. M.Ff september Lundvig Løb, Vadehavet 8. oktober Mangelfuld manøvrering. Kollideret med Neptunus af.

51 51 SKIBETS DATA Navn Hjemsted Type BRT/BT REJSEDATA Afgang Bestemmelsessted Ladning SØULYKKEN SØFOR KLARING FORMODET ÅRSAG BEMÆRKNINGER Venture Tejn M.Ff. 148 Østersøen Skagen 130 TS sild Forlist 7. december Kattegat 7. december Frederikshavn Sagen ikke afsluttet. Vincent Thyborøn M.Ff. 195 Thyborøn 740 TS fisk 24. august Atlanterhavet, Øen Scalpay 7. september Lemvig Mangelfuld udkig. Gled selv af grunden. Westmark Strandby M.Ff august Strandby havn Påsejlet ved kaj af Ff. C. Hjørnet.

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN 8774541919 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling 1980 1989... 7 Søulykkernes

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER.

SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Part of The Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. SEJLADS I ARKTISKE OMRÅDER. Skibsteknisk Selskab 17.01.2011 NORDVESTPASSAGEN 2 NORDØSTPASSAGEN 3 FARE FORBUNDET MED SEJLADS I ARKTIS ARKTISK IS: Der

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Ulykker til søs 1995

Ulykker til søs 1995 Ulykker til søs 1995 Dansk Søulykkesstatistik Nordisk Søulykkesstatistik Arbejdsskader til søs Danske Erhvervsdykkerulykker Else Terkol grundstødte ved faldende vand i Bristolkanlen den 28, januar 1995,

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 2. januar 2015 Bilag til EfS 1 2015 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 18. maj 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 140-154 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

M/S Frida Dan, 1969 part I

M/S Frida Dan, 1969 part I M/S Frida Dan, 1969 part I I de gamle KGH Besejlingsjournaler kan man læse, at M/S Frida Dan afgik København den 16. august 1969 på rejse til Sdr. Strømfjord og Jakobshavn via Holsteinsborg hvortil skibet

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2017

LILLA DAN Togtplan 2017 ! LILLA DAN Togtplan 2017 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev den norske og svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan - eller deltag på kapsejladserne med 35 og 30 års jubilæum for Fyn Rundt

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 4. januar 2013 Bilag til EfS 1 2013 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 7. januar 2011 Bilag til EfS 1 2011 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Gilleleje Havn Höganäs Havn Planlæg en natsejlads fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 8. april 2016 Bilag til EfS 14 2016 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere