KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!"

Transkript

1 I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons

2 INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter. Partnerne bag VANDPLUS inviterer i samarbejde med DANVA og KL til to gratis konferencer om klimatilpasning med merværdi fra opstart til slutresultat. Klimatilpasning med merværdi hvad virker? I to år har fire nytænkende demonstrationsprojekter i fire danske byer arbejdet med klimatilpasning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber under overskriften VANDPLUS. Nu er de fire projekter klar med resultaterne af hele processen og konkrete erfaringer og unikke anlæg, som viser, hvordan klimatilpasning og skybrud kan skabe merværdi for borgerne, vores byer og landskaber. På de to konferencer vil der være fokus på at dele viden om, hvad der virker fra start til slut. Erfaringerne spænder fra proces, samarbejde, finansiering og lovgivning til inddragelse af borgere og design af byrum og landskaber med fokus på unikke dobbeltfunktioner og den værdi, som anlæggene har skabt for den omkringliggende by. Målgruppen er alle aktører og særligt kommuner og forsyningsselskaber, som ønsker at vende skybrud fra udfordring til fælles mulighed. Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter På konferencerne kommer du helt tæt på de to færdige VANDPLUS-anlæg og møder de brugere, som har taget de færdige faciliteter og byrum i brug. 4. november kan du opleve sønæs, som har givet Viborg et helt nyt rekreativt og dynamisk vandlandskab, der ændrer sig i takt med vandet og allerede har fået kælenavnet Danmarks smukkeste rensedam. 11. november kan du opleve Gladsaxe Idrætsanlæg, hvor regnvandsbassiner med dobbeltfunktion har tiltrukket nye målgrupper og fornyet det traditionelle idrætsanlæg. Vejen frem Fælles for de fire VANDPLUS-projekter er, at de peger frem mod en helt ny type by, hvor man tænker i lag og kombinerer funktioner, økonomi og aktører. Samarbejde, synergi og fremtidens udfordringer og løsninger er fokus for konferencernes afslutningsdebat, hvor parterne bag diskuterer vejen frem og de store linjer i klimatilpasning med merværdi. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! KONFERENCE VIBORG DATO 4. november 2015 STED Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg TILMELDING KONFERENCE GLADSAXE DATO 11. november 2015 STED Gladsaxe Idrætsanlæg, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg TILMELDING

3 PARTNERSKABET & PROJEKTERNE VANDPLUS DE FÆRDIGE PROJEKTER VANDPLUS er et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til udvikling og anlæg af fire nytænkende projekter i Viborg, Gladsaxe, Solrød og på Frederiksberg. Konferencerne arrangeres i samarbejde med KL og DANVA. Frederiksberg: Byens Vand Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med deres VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning kan gøre det muligt at forny en traditionel park og udvikle nye byrum, hvor vandet indgår som et rekreativt element. Rådgivere: Marianne Levinsen Landskab og NIRAS. Gladsaxe: Vand på Sidelinjen På Gladsaxe Idrætsanlæg viser Gladsaxe Kommune og Nordvand, hvordan man gennem klimatilpasning kan gentænke det klassiske idrætslandskab og skabe nye, uformelle aktiviteter for især piger og de ældre. Rådgivere: Bisgaard Landskab, Hans Henrik Øhlers og Grontmij. Viborg: sønæs Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S viser med deres fælles VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et nyt vandlandskab, der udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse. Rådgivere: Møller og Grønborg Arkitekter og Orbicon. Solrød: Kilen På et lille areal i Solrød bymidte viser Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning og Solrød Gymnasium, hvordan et ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. Rådgivere: Active City Transformation og Rambøll. VANDPLUS: HVAD VISER ERFARINGERNE? De fire VANDPLUS-projekter viser en række konkrete resultater og læringer. På konferencen får du information og gode råd om, hvordan samarbejde og klimatilpasning med merværdi kan: + + forvandle tekniske anlæg til attraktive byrum + + skabe mere værdi for færre penge + + skabe værdi for borgerne styrke kommunens og forsyningsselskabets image + udvikle et nyt ideal for det 21. århundredes by

4 VANDPLUS-konference i Viborg 4. november 2015 TILMELDING: ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenmad VELKOMST / v. borgmester Torsten Nielsen, Viborg Kommune. VANDPLUS KAN BETALE SIG / Åbning v. Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden. DE FIRE VANDPLUS-PROJEKTER FØR OG EFTER / VANDPLUS-projekterne viser, at det er muligt at skabe smukke, sociale og klimarobuste byrum, hvor der både er sociale og samfundsøkonomiske gevinster at hente. Mød de fire VANDPLUS-projekter og hør deres erfaringer. VANDPLUS-INSPIRATION / VANDPLUS-løsningerne kan opskaleres, kopieres og rummer muligheder for at løse mere end ét problem. Et bassin er ikke bare et bassin, og der er et hav af muligheder for dobbeltanvendelse i tørre og våde bassiner, kanaler og rensedamme. Inspirationsoplæg v. sekretariatsleder og etnolog Søren Møller Christensen FROKOST VANDPLUS-ERFARINGER I / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter del 1. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet under S. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops OPLEV sønæs / Vi tager bussen til demonstrationsprojektet ved Viborg Søerne, hvor den klassiske rensedam er kombineret med et unikt rekreativt landskab, som samtidig kan håndtere en 100-års hændelse. Mød de nye superbrugere, der demonstrerer og fortæller om, hvordan de bruger Danmarks smukkeste rensedam VANDPLUS-ERFARINGER II / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter del 2. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet under S Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops AFSLUTTENDE DEBAT VEJEN FREM / Hvad har vi lært af VANDPLUS, og hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, Susanne Lykke Jakobsen fra KL, kontorchef Katrine Rafn fra Naturstyrelsen, vandchef Flemming Hermann fra Energi Viborg Vand, Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden samt projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania TAK FOR I DAG / v. projektchef Anne-Mette Gjeraa, Realdania. SNACKS OG SNAK

5 VANDPLUS-konference i Gladsaxe 11. november 2015 TILMELDING: ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenmad VELKOMST / v. borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune. VANDPLUS KAN BETALE SIG / Åbning v. direktør Jesper Nygård, Realdania. DE FIRE VANDPLUS-PROJEKTER FØR OG EFTER / VANDPLUS-projekterne viser, at det er muligt at skabe smukke, sociale og klimarobuste byrum, hvor der både er sociale og samfundsøkonomiske gevinster at hente. Mød de fire VANDPLUS-projekter og hør deres erfaringer. VANDPLUS-INSPIRATION / VANDPLUS-løsningerne kan opskaleres, kopieres og rummer muligheder for at løse mere end ét problem. Et bassin er ikke bare et bassin, og der er et hav af muligheder for dobbeltanvendelse i tørre og våde bassiner, kanaler og rensedamme. Inspirationsoplæg v. sekretariatsleder og etnolog Søren Møller Christensen FROKOST ERFARINGER FRA VANDPLUS I / Mød folkene bag de fire VANDPLUSprojekter del 1. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet under S. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops RUNDVISNING PÅ IDRÆTSANLÆGGET / Oplev Vand på Sidelinjen med egne øjne. Gladsaxe Idrætsstadion kombinerer klimatilpasning med en total gentænkning af det klassiske idrætsanlæg, hvor de nye bassiner har skabt rum for den uorganiserede sport, nye baner i standardmål og nye målgrupper som fx piger, ældre og familier. Mød de nye superbrugere, der demonstrerer og fortæller om, hvordan de bruger de nye faciliteter ERFARINGER FRA VANDPLUS II / Mød folkene bag de fire VANDPLUSprojekter del 2. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet under S. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops VANDPLUS HVAD ER PERSPEKTIVERNE? / DANVA og KL giver hver deres bud på perspektiverne for at tænke i klimatilpasning med merværdi som optakt til den efterfølgende afsluttende paneldebat AFSLUTTENDE DEBAT VEJEN FREM / Hvad har vi lært af VANDPLUS, og hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, direktør Carl-Emil Larsen fra DANVA, Susanne Lykke Jakobsen fra KL, kontorchef Katrine Rafn fra Naturstyrelsen, direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden samt projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania TAK FOR I DAG / v. direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden. SNACKS OG SNAK

6 1 Tilmeld dig to workshops pr. konference. VANDPLUSregnskabet kan merværdi betale sig? VANDPLUS-regnskaberne præsenterer den samfundsøkonomiske merværdi ved at forsyningsselskaber og kommuner arbejder sammen. På workshoppen præsenteres de endelige VANDPLUS-regnskaber med fokus på, hvordan man som planlægger eller forsyningsingeniør selv opstiller et lignende regnskab. / Workshoppen afholdes af sekretariatschef Søren Møller Christensen, VANDPLUS-sekretariatet. I Gladsaxe 11. november tillige sammen med DANVA. 2 VANDPLUSsamarbejdet hvordan udvikler man et anlæg? Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men potentialet kan kun indfries gennem et til tider krævende samarbejde, som udfordrer den måde, vi er vant til at arbejde på. Fokus for workshoppen er samarbejdet mellem kommune og forsyningsselskab fra opstart til drift. / Workshoppen afholdes af idrætschef Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune, projektleder Lise Jangmark, Nordvand, ingeniør Iben Kristensen, Energi Viborg Vand, og ingeniør Henrik Poulsen, Energi Viborg Vand. 3 VANDPLUSdesignet hvordan kobles teknik med design? VANDPLUSborgerne hvordan sikrer man lokalt engagement? 4 For at skabe VANDPLUS-projekter, som både fungerer optimalt teknisk og rekreativt, må ikke kun kommuner og forsyningsselskaber arbejde tæt sammen. Det samme gælder for deres rådgivere, landskabsarkitekter, ingeniører m.fl.. Fokus for workshoppen er, hvordan man gennem et tillidsfuldt, tværfagligt samarbejde kan designe anlæg med dobbeltfunktioner og merværdi, hvor det æstetiske og tekniske integreres. / Workshoppen afholdes af arkitekt Marianne Levinsen, Marianne Levinsen Landskab, civilingeniør Esben Iversen, NIRAS, og arkitekt Kristine Leth Juul, Møller og Grønborg Arkitekter. Som i alle andre sammenhænge, hvor man laver byudvikling og forandrer de fysiske rammer om folks hverdagsliv, er det afgørende at inddrage lokale borgere, erhvervsliv og foreninger. I Viborg og Solrød har kommunerne gjort sig en række interessante erfaringer med at sikre og skabe lokalt engagement, som de deler ud af. / Workshoppen afholdes af projektleder og landskabsarkitekt Lotte Kunstman, Viborg Kommune, og projektleder og byplanlægger Jeppe Erikstrup, Solrød Kommune. 5 VANDPLUSlovgivningen hvordan navigerer man? Workshoppen sætter fokus på kommunernes og forsyningsselskabernes konkrete erfaringer med udformning og finansiering af klimatilpasningsprojekter og giver vejledning til, hvordan man som kommune navigerer i lovgivningen og bedst kommer fra plan til handling. / Workshoppen afholdes i samarbejde mellem VANDPLUS, KL, Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen. I Gladsaxe 11. november deltager tillige DANVA.

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning?

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Indholdsfortegnelse Velkommen til Danmarks største klimatilpasningsprojekt 3 Baggrund for projektet 5 Vinderprojektet 8 Klimatilpasning + natur

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Sol over Egedal. Hvor langt kan vi nå med solenergi?

Sol over Egedal. Hvor langt kan vi nå med solenergi? Sol over Egedal Hvor langt kan vi nå med solenergi? 2014 Planter og træer har altid gjort det vi er ved at lære det; at bruge solens stråler til at skabe energi. 24., 25. og 26. april sætter Egedal Kommune

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere