Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser"

Transkript

1 Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fordelingseffekt af SRSF-VK skattereform på a-kasser I papiret regnes der på aftalen om en skattereform mellem regeringen og VK fra juni Der regnes i alt på en nettoskattelettelse på 6,6 mia. kr. da ikke alle finansieringselementer er fordelt på husholdningerne. Effekterne er målt i 2023 hvor reformen er fuldt indfaset. I tabel 1 er provenuskønnene for de elementer der er taget med i fordelingsberegningerne vist, og nedenfor tabellen er der beskrevet hvordan disse fordeles på familierne. Tabel 1. Provenuoversigt af elementer som er med i fordelingsberegningerne, mia. kr., 2023 Mia kr. 1. Topskattegrænse hæves -4,3 2. Beskæftigelsesfradrag hæves -8,9 3. Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere -0,4 4. Lavere overførsler 6,3 5. Ældrecheck op -0,6 6. Kompensation til pensionister -3,3 7. Frivillig overgang fra gl. til ny førtidspension -0,3 8. Målretning af børnecheck 0,3 9. Efterrettelighed 0,9 10. Fri bil 0,2 11. Afgifter 3,3 I alt -6,6 Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag samt Danmark i arbejde Skattereform, Regeringen maj Beregningsforudsætninger til fordelingsberegningerne 1. Topskattegrænsen hæves til kr. 2. Beskæftigelsesfradraget øges til 10,6 pct., maks kr. 3. Enlige forsørgere får et særligt ekstra beskæftigelsesfradrag på 6,25 pct., maks kr. Lægges oveni det allerede forhøjede beskæftigelsesfradrag (jf. pkt. 2) 4. Skattepligtige satsregulerede overførsler nedjusteres med 5,2 pct. En række ydelser, fx SU, børnecheck mv. og boligstøtte nedjusteres ikke. 5. Ældrechecken forhøjes. 6. For pensionister der modtager tillæg kompenseres der for nedjusteringen af overførslerne. Endelig hæves pensionstillægget med yderligere 750 kr. 7. Mulighed for frivillig overgang fra gammel førtidspension til ny førtidspension. Fordelt på førtidspensionister på gammel ordning som ikke har den højeste førtidspension. 8. Børnechecken aftrappes for personer med indkomster over kr. 9. Øget efterrettelighed. 900 mio. kr. ud af de samlet 1,1 mia. kr. er fordelt proportionalt efter størrelsen af den samlede skattebetaling samt kapital- og aktieindkomst. 10. Fri bil. Provenuet er fordelt proportionalt efter værdien af fri bil. 11. Afgifter (inkl. udligningsafgift for dieselbiler). Er fordelt efter Skattekommissionens fordelingsnøgle. 2

3 I tabel 2 er vist de elementer som ikke er medregnet i fordelingen, da det ikke har været teknisk muligt at få dem med i fordelingsberegningerne. Tabel 2. Provenuoversigt over elementer der ikke er med i fordelingsberegningerne, 2023 Ikke med i fordelingsberegninger Mia. kr. Loft over rejsefradrag på ,1 Arbejdsudleje 0,1 Udenlandsk lønindkomst 0,4 Afskaffelse af fradragsret for grundforbedringer 0,2 Øget efterrettelighed, ikke fordelt 0,2 Øget beskatning af finansielle institutioner 0,6 Afskaffelse af iværksætterskat -0,6 Afskaffelse af fradrag for kapitalpensioner 3,5 I alt 4,5 Kilde: AE på baggrund af Danmark i arbejde Skattereform, Regeringen maj Derudover er EU rabatten og besparelserne i forsvaret ikke fordelt på familierne. Fordelingseffekter på a-kasser I tabel 3 er fordelingseffekten af skattereformen vist på a-kasser. Af tabellen ses det, at medlemmerne af LO s a-kasser i gennemsnit får en gevinst på kr. fra skattelettelserne. Til gengæld får de et gennemsnitligt tab på den lavere regulering af overførsler mv. på kr. og en stigning i afgifterne på omkring kr. Det giver i alt en gennemsnitlig gevinst for medlemmer af LO s a- kasser på kr. 3

4 Tabel 3. Fordelingseffekt på a-kasser, kr. Skat Overførsler Afgifter I alt kr. Byggefagenes a-kasse 4,6-1,4-0,9 2,3 El-faget 5,7-0,8-1,0 3,9 Fag og Arbejde (FOA) 4,5-1,1-1,0 2,4 Faglig Fælles a-kasse (3F) incl. TIB 4,2-1,6-0,9 1,6 Funktionærer og Servicefag 5,2-1,0-1,0 3,1 Fødevareforbundet NNF's a-kasse 4,3-1,5-0,9 1,9 HK 5,2-1,0-1,0 3,2 Metalarbejderne 5,2-1,2-1,0 3,0 Socialpædagoger 5,7-0,7-1,0 3,9 Teknikere 5,7-1,0-1,0 3,7 FTF 5,9-0,7-1,0 4,2 Akademikerne 7,6-0,8-1,0 5,8 Gule 4,7-1,0-0,9 2,7 Udenfor hovedorg 6,2-0,9-1,1 4,3 Ikke forsikret 2,4-0,4-0,8 1,1 Anm: Kun personer over 17 år er taget med. Fordelingseffekten er vist husstandsækvivaleret. Beregningsforudsætninger er vist ovenfor. Måler man gevinsten relativt i forhold til den disponible indkomst så bliver nettoeffekten af skatteomlægningen for medlemmer af LO s a-kasser en fremgang i den disponible indkomst på mellem 0,7-1,6 pct. af den disponible indkomst. Det er vist i tabel 4. 4

5 Tabel 4. Fordelingseffekt på a-kasser, pct. af disponibel indkomst Skat Overførsler Afgifter I alt Byggefagenes a-kasse 2,1-0,6-0,4 1,0 El-faget 2,3-0,3-0,4 1,6 Fag og Arbejde (FOA) 1,9-0,5-0,4 1,0 Faglig Fælles a-kasse (3F) incl. TIB 1,9-0,7-0,4 0,7 Funktionærer og Servicefag 2,1-0,4-0,4 1,3 Fødevareforbundet NNF's a-kasse 1,9-0,7-0,4 0,8 HK 2,1-0,4-0,4 1,3 Metalarbejderne 2,1-0,5-0,4 1,2 Socialpædagoger 2,2-0,3-0,4 1,5 Teknikere 2,2-0,4-0,4 1,4 FTF 2,2-0,3-0,4 1,6 Akademikerne 2,6-0,3-0,4 1,9 Gule 2,0-0,4-0,4 1,2 Udenfor hovedorg 2,3-0,3-0,4 1,6 Ikke forsikret 1,2-0,2-0,4 0,6 Anm: Som tabel 3. Pct. Fordelingseffekter for beskæftigede Tabellerne ovenfor viser den samlede gennemsnitlige effekt for medlemmer af a-kasser. Tabellerne dækker dog over, at de beskæftigede medlemmer får en pæn gevinst, mens personer på overførsler ofte får et tab (fx efterlønnere og personer på dagpenge). I tabel 5 vises der i stedet effekten hvis man udelukkende ser på de beskæftigede medlemmer af a-kasserne. Af tabellen fremgår det eksempelvis, at fuldtidsbeskæftigede medlemmer af 3F får en gevinst på kr. i gennemsnit, mens den gennemsnitlige gevinst for alle 3F s medlemmer var på kr., jf. tabel 3. 5

6 Tabel 5. Samlet fordelingseffekt på a-kasser, fuldtidsbeskæftigede kr. Pct. af disp. indk. Byggefagenes a-kasse 4,0 1,7 El-faget 4,7 1,8 Fag og Arbejde (FOA) 3,7 1,5 Faglig Fælles a-kasse (3F) incl. TIB 3,5 1,5 Funktionærer og Servicefag 4,3 1,7 Fødevareforbundet NNF's a-kasse 3,6 1,5 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 4,5 1,7 Metalarbejderne 4,3 1,7 Socialpædagoger 4,8 1,8 Teknikere 5,1 1,9 FTF 5,2 1,9 Akademikerne 7,0 2,2 Gule 4,2 1,7 Udenfor hovedorg 5,6 1,9 Ikke forsikret 4,8 1,8 Anm: Kun personer over 17 år er taget med. Fordelingseffekten er vist husstandsækvivaleret. Kun fuldtidsbeskæftigede opgjort ved ATPindbetalinger er vist. Beregningsforudsætninger er vist ovenfor. Effekt for ledighedsberørte Selvom dagpenge og kontanthjælp nedjusteres med reformen, er det ikke alle ledighedsberørte der taber på skattereformen. En del af de ledighedsberørte er således kun ledige noget af året og i beskæftigelse i resten af året. I tabel 6 er effekten for de ledighedsberørte opgjort på a-kasser. Kun personer der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp på over kr. i løbet af året er taget med i tabellen. Af tabellen ses det fx at ledighedsberørte Metalarbejdere i gennemsnit får 0 kr. fra skattereformen. Det dækker altså over et gennemsnit af, at nogen ledighedsberørte får et samlet tab (fordi de er ledige store dele af året) og andre får en gevinst (da de kun er ledige en lille del af året, og beskæftigede resten af året). Derudover afhænger gevinsten også af en evt. ægtefælles lønindkomst, da effekterne er vist husstandsækvivaleret. 6

7 Tabel 6. Samlet fordelingseffekt på a-kasser, ledighedsberørte kr. Pct. af disp. indk. Byggefagenes a-kasse -0,4-0,2 El-faget 0,5 0,2 Fag og Arbejde (FOA) -0,5-0,3 Faglig Fælles a-kasse (3F) incl. TIB -0,7-0,4 Funktionærer og Servicefag -0,4-0,2 Fødevareforbundet NNF's a-kasse -0,9-0,5 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 0,1 0,0 Metalarbejderne 0,0 0,0 Socialpædagoger 0,6 0,3 Teknikere 0,2 0,1 FTF 0,5 0,3 Akademikerne 1,0 0,4 Gule -0,5-0,2 Udenfor hovedorg 0,6 0,3 Ikke forsikret -2,6-1,9 Anm: Kun personer over 17 år er taget med. Fordelingseffekten er vist husstandsækvivaleret. Kun ledighedsberørte er taget med, det er afgrænset ved kun at tage personer der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp på mere end kr. i løbet af året med. Beregningsforudsætninger er vist ovenfor. 7

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere