Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det blev en rigtig god dag for foreningen, idet ikke mindre end 115 deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende konference og ikke mindre end 65 deltog i aftenens netværksmøder om Afrika, Serbien, Rusland og Sydøst Asien. Det er et deltagerantal vi i bestyrelsens naturligvis er særdeles tilfredse med. I bestyrelsen havde Richardt Duus besluttet sig for at trække sig ud af bestyrelsen efter to perioder og i alt fire år. Han blev afløst af Øjvind Krabbe der er ansat i Ingleby Farms og har stor international erhvervs erfaring. Se nærmere omtale af Øjvind nedenfor.. Vi takker Richard for indsatsen i DFAs bestyrelse og byder velkommen til Øjvind. Nyhedsbrevet omhandler denne gang et kort resume af nogle af de mange spændende emner, som på inspirerende vis blev behandlet på konferencen og netværks møderne efter konferencen. Bestyrelsens beretning er sendt ud til alle medlemmer og der ud over lagt ind på DFAs hjemmeside, hvor den kan læses Også Power Point præsentationerne fra konferencen kan ses på hjemmesiden. Med venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA Stemningsbillede fra generalforsamlingen Foto: Jørgen P. Jensen 1

2 Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: DFAs generalforsamling den 14. januar i Brædstrup. Bestyrelsens beretning. DFAs formand Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning på foreningens 8. generalforsamling. Han kunne glæde sig over fortsat medlemsfremgang i foreningen, som nu tæller 161 medlemmer, hvilket er en fremgang på 28 siden sidste generalforsamling og en fordobling på tre år. Hos medlemmernes landbrugs virksomheder i udlandet er der nu i 36 lande kloden rundt ansat ca medarbejdere. Melemmernes landbrugs produktion i udlandet er også forsat stigende og omfatter nu ca hektar agerjord, årssøer, 5 millioner slagtesvin og malkekøer. Foreningen har i 2014 afholdt to konferencer i Brædstrup plus to mini konferencer på Eurotier henholdsvis Agromek. Ikke mindre end 440 har deltaget i disse fire arrangementer. Der ud over deltog 28 i DFAs studietur til Tanzania og Uganda. Netværks aktiviteter i form af ERFA og Benchmarking møder udvikler sig fortsat. Der er nu etableret ikke mindre end 10 grupper, som typisk mødes to gange årligt. Det drejer sig om 7 svine grupper, 2 plante grupper og 1 kvæggruppe. I alt deltager ca. 110 medlemmer og medarbejdere i disse netværksgrupper fra 12 lande. Uddannelse er et andet stort aktivitets område. Det 5. hold Farm Production Managers afslutter deres kursus forløb i foråret 2015 og afløses af et DFA Manager Study Program, som forventes startet i oktober måned. I løbet af sommeren starter et ledelses udviklings forløb i et samarbejde med Thomas Asmussen, Genesi. Der ud over er der indledt samarbejde med -- Probana om Mini MBA -- Ørskov kurser og foredrag om intensive kurser i ledelse samt Kolding Busines Institute om kurser for bestyrelsesmedlemmer. Se hele beretningen på Erik Jantzen aflægger DFA bestyrelsens beretning Foto: Jørgen P. Jensen 2

3 Efter formandens beretning var der en livlig debat om specielt to emner. 1. CSR politik. Formanden lagde i sin beretning op til en diskussion om CSR (Corporate Social Responsebillity) var noget foreningen skulle have en overordnet holdning til og eventuelt udarbejde anbefalinger for. Mange tog ordet i den debat --- alle med den holdning, at dette er et utroligt vigtigt emne, og at det er et område, hvor danske landmænd på mange måder er langt foran kolleger i udlandet. Foreningens medlemmer har derfor generelt en god CSR historie at fortælle og bør bruge dette positivt i forbindelse med landbrugs produktion under fremmede himmelstrøg. DFA bestyrelse har som en udløber af debatten besluttet at nedsætte et udvalg med det formål at udarbejde anbefalinger til medlemmerne på CSR området. Udvalget består af Jytte Rosenmaj, Lars V. Drescher og Øjvind Krabbe. 2. Uddannelse af danske landmænd med henblik på etablering i udlandet. Anders Højlund Nielsen, Bygholm Landbrugsskole efterlyste en større interesse blandt landbrugsskole eleverne for at tage job i udlandet efter endt landbrugs uddannelse og efterlyste en debat om, hvad der er årsagen til dette. Mange tog ordet i den debat også. Manglende sprogkundskab, manglende kendskab til forholdene på landbrug i udlandet var gengangere i den diskussion. Det aftaltes, at DFA og Bygholm Landbrugsskole mødes for at finde en model for, hvordan et ophold på en udenlandsk landbrugs bedrift eventuelt kan indarbejdes i selve landbrugs uddannelsen. Stor interesse for Netværksmøderne efter konferencen. Over halvdelen af konferencedeltagerne valgte at deltage i lande netværksmøderne, som var arrangeret i forlængelse af DFAs generalforsamling og konference Afrika netværksmødet tiltrak sig størst interesse, idet ikke mindre end 27 deltog i dette møde, som blev ledet og organiseret af Jens Hald og Ole Blicher. Ronen Almog og hans to partnere i Kijaniagro, Tanzania deltog også i dette møde. Det overvejes at etablere en DFA Afrika netværksgruppe. Serbien + Kroatien tiltrak sig også stor opmærksomhed med 20 deltagere. Her var Kim Bretting, RELINK tovholder. Der ud over var temaerne: Malysia og Sydøst Asien med statskonsulent Nina Talvela, Kuala Lumpur som koordinator, samt to landbrugs projekter i Vologda Regionen henholdsvis Penza Regionen i Rusland - koordinator Susanne Pejstrup, Lean Farming Se Power Point præsentationerne fra mødet på 3

4 Ny i DFAs bestyrelse Øjvind Krabbe, Ingleby Farms Øjvind Krabbe er opvokset på en gård på Vestlolland og uddannet jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen og University of Stellenboch i Sydafrika. Efter sin eksamen i 1999 arbejde Øjvind som projektleder på United Plantations i Swaziland i et år. Efterfølgende arbejdede Øjvind med forretningsudvikling hos Fan Milk International i Vestafrika med primært virke i Ghana, Nigeria, Benin og Togo. Efter to år rejste Øjvind til Malaysia hvor han over en fem årig periode etablerede et netværk af producenter af råmaterialer, som forsynede Fan Milk fabrikkerne i Vestafrika. Øjvind returnerede til Afrika i 2008 hvor han lavede feasibilitystudier i flere lande i Afrika med henblik på udvidelse af mejeriinvesteringer. Øjvind tilbragte også 6 måneder i Liberia, hvor han gennemføret et turn-around for Fan Milk Liberia. Efter ti år i Fan Milk skiftede Øjvind i 2010 til Ingleby Farms & Forests, en landbrugsvirksomhed, som driver landbrug i 9 lande i 4 verdensdele. Øjvind's nuværende funktion er Chief HR and Business Development og er fra januar 2015 blevet optaget i bestyrelsen for Danish Farmers Abroad. Øjvind bor i København men rejser aktivt i Ingleby regi. DFAs nye bestyrelsesmedlem fanget af fotografen på generalforsamlingen. Foto: Jørgen P. Jensen To nye kursusforløb for medarbejdere i Danish Farmers Abroad. I sidste nyhedsbrev omtalte vi det nye kursus forløb for mid-level managers ansat hos medlemmerne -- DFA Manager Study Program. Det første modul forventes at starte op til efteråret. 4

5 Du kan læse mere om dette kursusforløb på: Lederudviklingsforløb for driftsledere i større udenlandske landbrugsbedrifter alle driftsgrene. Sammen med Thomas Asmussen, Genesi har DFA udviklet et lederudviklingsforløb som retter sig mod medarbejdere med ledelses ansvar. Kurset består af 2 x 3 moduler af 2 dage --- altså i alt 12 dage over halvandet år. Alle kursus dage afvikles i Danmark sandsynligvis i Billund. Thomas har mange års erfaring i undervisning i ledelse såvel af grupper som idividuelt og har været tilknyttet flere af DFAs medlemmer. På DFAs konference den 14. januar blev det bl.a. nævnt, at han er i færd med at lære 150 kinesiske enebørn - ansat hos Scandinavian Farms - såvel samarbejde som ledelse. Formål med lederudviklingsforløbet er: At udvikle deltagernes organisatoriske, ledelsesmæssige og personlige kompetencer i forhold til fremtidens krav i større landbrugsvirksomheder. At skabe et lærende fællesskab, hvor ledelse og organisatorisk udvikling kan diskuteres og udfordres. At sikre teoretiske input og aktuel træning, der skal skærpe ledernes opmærksomhed på organisationsstrukturer, ledelsesdisciplinen, og egen adfærd i dagligdagens ledelsesmæssige arbejde. Virksomhedens udbytte: Virksomheden får en leder, der kan skabe stærke resultater i samspil med sine medarbejdere. Lederen bliver en mere kvalificeret sparringspartner og udfordrer i forhold til sin nærmeste leder. Virksomheden får en leder, der kan sikre gode processer og rutiner, som kan udvikle produktiviteten og samarbejdet i afdelingen og virksomheden. Deltagernes udbytte: At forstå lederens indflydelse på den kultur og de resultater virksomheden præsterer. At forstå den virksomhedskultur der arbejdes i. At få større forståelse for egne adfærdstendenser og ledelsesmæssige præferencer. At forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger, der stilles i spændingsfeltet mellem egne, ledelsens og medarbejdernes behov. At kunne diskutere og vurdere hvordan den strategiske og ledelsesmæssige opgave fremadrettet kan gribes an. 5

6 Det der gør en forskel ved forløbet: Den nærmeste leder deltager den første og sidste dag på forløbet, og dermed sikres en større involvering fra begge parter. Det giver en helt ny mulighed for implementering i hverdagens arbejde. Gennem dagene bliver der arbejdet med deltagernes aktuelle udfordringer, og der bliver givet plads til både dialog og sparring på disse udfordringer. Der udarbejdes både en lederskabsprofil og 360 graders måling, så deltagerne får feedback fra sine egne medarbejdere, leder og de øvrige deltagere. Der arrangeres virksomhedsbesøg (anden branche), hvor egen ledelsesmæssig praksis sættes i spil og udfordres med nye input. Deltagerne udfordres på egne samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Der vil være mulighed for online sparring med den enkelte deltager. Der vil være input omkring kulturelle forskelles betydning for lederskabet. 2 års forløb, hvor der arbejdes med ledelse på modulerne og mellem modulerne. Undervisningen foregår på Engelsk Modul 1 forventes op startet 1. og 2. juni. Nærmere oplysning om kursusforløbet hos DFAs sekretariat eller direkte til kursus leder Thomas Asmussen, Kursus samarbejde: På konferencen i Brædstrup den 14. januar blev der også orienteret om samarbejde om følgende tre kurser: a. Mini MBA i samarbejde med Probana Business School (5 DFA medarbejdere deltager i øjeblikket på et sådant kursus forløb -- tilbagemeldingerne her fra er gode) b. Bestyrelses uddannelsen Insead (Kolding og Paris) i samarbejde med Kolding Business Institute A/S (DFAs bestyrelsesmedlem Jytte Rosenmaj har deltaget) c. Intensiv lederuddannelse 4 dage i Villa Vence, Sydfrankrig i samarbejde med Gunnar Ørskov, Ørskov kurser og foredrag, Skjern (DFAs bestyrelsesmedlem Jens Ulrik Tarpgaard har deltaget) Læs mere på: 6

7 Også samarbejder med IME, International Management Education. Inspireret af DFAs næstformand, Lars V. Drescher, DCHI, der p.t. er ved at gennemføre en MBA uddannelse, har vi også indledt et samarbejde med IME om deres MINI MBA kursus, som adskiller sig fra Probanas udgave af uddannelsen af samme navn ved at være bredere med hensyn til forretningsfag, der er udvalgt ud fra den klassiske MBA uddannelse. Praktiske detaljer om IMEs Mini MBA Undervisningen: Foregår på dansk Tid: 20 timer om måneden inkl. læsning, forberedelse og undervisning Forløb: 9 måneder med 6 undervisningsdage Deltagere: Max. 35 personer på hvert hold Opgave: IME Mini MBA afsluttes med en skriftlig opgave, der afleveres ca. 4 uger efter sidste modul Sted: IME, Fiolstræde 44, 1171 København Start: September, november, januar, marts og juni Pris: kr. ex. moms, inkl. materialer (dog med 10% rabat via DFA) Deltagere: direktører og ledende medarbejdere Læs mere på eller kontakt DFAs sekretariat. Landegruppemøde flyttes: Oprindeligt var næste landegruppemøde i Rumænien fastsat til den juni. Richardt Duus oplyser, at det nu er besluttet at flytte mødet til juni eller 3 dage afhængig af logistikken. Mødet forventes afviklet i den vestlige del af Rumænien. Program vil bliver udarbejdet og udsendt senere. Koordinatorer for mødet er Richardt Duus og Laurids Søndergaard 7

8 Ny DFA konference den 11. juni Som det blev annonceret på generalforsamlingen afholder Danish Farmers Abroad som i tidligere år en konference i juni måned nærmere bestemt torsdag den 11. juni på Hotel Pejsegården, Brædstrup Programmet er under udarbejdelse. Vi kan dog allerede nu afsløre, at et af temaerne bliver den russisk ukrainske krise, og at vi her har fået tilsagn fra ingen ringere end Samuel Rachlin som indleder om dette emne. Meget mere om programmet senere. Annocer: Stort landbrugs projekt i Serbien PIK-Becej landbrugs komplexet til salg- omfattende: - Beliggende i hjertet af Serbiens landbrugs region Vojvodina mellem floden Tisa Donau- Tisa-Donau kanalen - Driver hektar (ha) agerjord ha er lejet på langtidskontrakter er ejet ha kan vandes - 53 ha er frugtplantage ha er lagt ud til fiskefarm - PIK Becej er markedsførende på såsæd - Svineproduktionen består af årssøer og en årlig produktion af slagtesvin på malkekøer med en årlig mælkeproduktion på 11 mio. liter Dette og meget mere kan erhverves. Læs mere på eller kontakt RELINK RELINK har også kontakt til 7 andre serbiske landbrug, som er til salg privat ejejede og 4 statsfarme under privatisering alt sammen i den nordlige og frugtbarre del af Serbien Golden Mills, Sierra Leone søger landbrugs mekaniker. Til at lede reparationsafdelingen i landbrugs selskabet Golden Mills, Sierra Leone søges en super dygtig landbrugs mekaniker. 8

9 Landbruget omfatter i dag hektar med planer om en fordobling af arealet. Farmen beskæftiger p.t. 30 lokalt ansatte plus 3 eksperter. Nærmere oplysning samt ansøgning til Fritz Winther, eller telefon Mgolole Agro- processing Company Ltd, Tanzania --- søger partnere. Mgolole Agro-processing Company Ltd, er et landbrugs selskab registreret I Tanzania og har til formal at drive landbrug samt forædling af fødevarer. Selskabet ejer en række middelstore farme i Mgolole området i Morogoro distriktet. Endvidere ejes Kidago Farm i Kikundi på ha. I øjeblikket drives farmene med mælkeproduktion og kødkvæg. Fremtidige plan er at etablere mejeri, slagteri, forædling og marketing. Selskabet er interesseret i partnerskab --- enten som Joint Venture eller som teknisk Partnerskab. Kontakt til Professor Martin N. Shem, CEO, P.O.Box 3136, Morogoro, Tanzania Mobil: eller Eller til Ole Blicher, OB-consult --- mobil eller 9

10 Landenyt: Hvem skal producere Verdens fødevarer i fremtiden? Det spørgsmål blev redaktøren af DFAs Nyhedsbrev stillet i forbindelse med et foredrag på Fyn. Det vidste han jo ikke sådan lige uden videre, hvorfor spørgsmålet i større udstrækning blev drejet over på hvor Verdens forbruger af fødevarer bor i fremtiden. Det er der til gengæld nogen der har tænkt en del over ---- bl.a. FAO og OECD, som har udarbejdet en række prognoser om udviklingen i Verdens befolkning i fremtiden. Nedenstående fire figurer er taget fra disse fremskrivninger Fig.1: Hvor sker befolknings tilvæksten frem mod 2050??? (1.000) Figur 1 og figur 2 viser, at befolkningen i Afrika næsten vil blive fordoblet inden år 2050 fra 1 til 2 mia. mennesker eller ca mennesker mere --- hver eneste dag. Det et er godt nok mange!!! I Nord + Sydamerika samt Asien vil stigningen i samme periode kun være ca. 25%, men for Asiens vedkommende bliver dette altså også til en mia. mennesker mere. 10

11 Fig. 2: Verdensdelenes befolknings tilvækst frem mod 2050 i % Dette vil lægge et kolosalt pres på landbrugets resoucerer herunder ikke mindst det opdyrkede landbrugsjord. Som det fremgår af figur 3, har udviklingen hidtil været, at hver enkelt ha agerjord har skullet brødføde stadig flere mennesker. Og den tendens vil naturligvis fortsætte i fremtiden. Hidtil har dette kunnet ladet sig gøre via en kraftig effektivisering af landbruget og alle dets driftsgrene. Kan dette fortsætte?? Øgede krav og restiktioner til de anvendte produktions medtoder samt øget polistisk ønske om økologisk drift vil gøre det noget sværer fremover end hidtil. Figur 3: Landbrugs areal pr. Person, ha Worldwide Særdeles interessante er fremskrivningerne fra FAO og OECD for så vidt angår væksten af den købedygtige middelklasse se figur 4. Ifølge de to organisationer vil denne vækst i langt væsentligste udstrækning ske i Asien. I Nordamerika og Europa er der ligefrem tale om et mindre fald. 11

12 Figur 4: Udviklingen i middelklassen på klodens kontinenter Middelklassen øger efterspørgslen efter fødevarer Og hvem vil så komme til at producere fødevarerne fremover?? Man må formode, at korn og animalsk produktion på den lange bane vil ske de samme steder. Her er det svært at se, at væksten i Verdens befolkning på 2,5-3,0 mia. frem mod år 2050 kan brødfødes uden at det landbrugsmæssigt kæmpe store potentiale i Afrika, Sydamerika og Australien udnyttes langt bedre end nu. Europa: UK: Fortsat store prisstigning på jord i UK: Se artikel fra Finansiel Times i DFA Nyhedsklip 69 Ukraine: PEDV udbrud i Ukraine. Efter at der i en længere periode har verseret rygter om, at ukrainske svinebesætninger har haft udbrud af PEDV sygdommen, er dette nu verificeret på et engelsk laboratorie. Der er tale om samme type virus, som har vist sig meget tabsgivende i såvel Kina som USA i modsætning til den noget mildere type, som er konstateret i såvel Tyskland som Holland. Der er oplysninger om, at meget store besætninger i Ukraine har været ramt med en dødelighed på op mod 100 pct. blandt pattegrisene i en periode. Det kan være et spørgsmål om tid, før denne meget smitsomme og tabsgivende sygdom breder sig til andre lande i Europa. Dette er en understregning af, at de enkelte svineproduktions selskabers Bios Security ikke kan prioriteres for højt. 12

13 Foto: Ved PEDV udbrud er pattegrise dødligheden meget høj i en periode. Læs mere i DFA Nyhedsklip 69. Afrika: Nordekon arrangerer business ture til 5 afrikanske lande. Hvis der er nogen i medlemskredsen, som i forlængelse af DFAs studietur i november, har fået smag på at studere Afrika og afrikanske lande yderligere giver Nordekon nu muligheden, idet selskabet laver ikke mindre end 5 business rejser til: 1. Zambia (11-16 april) 2. Etiopien (30. maj -5 juni) 3. Angola ( august) 4. Bolivia (dato ikke fastlagt) 5. Rwanda (dato ikke fastlagt) Læs mere på: Sydamerika: Argentina: Opdatering fra Argentina: Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina Her er en kort opdatering fra Argentina, før høsten begynder. Som det sikkert er set i diverse medier forventer vi i Argentina en god høst i år. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilfredsstillende økonomisk resultat pga de lave priser, som trykkes endnu mere i bund af de argentinske eksportskatter. 13

14 I Argentina er det regnen i januar måned, som er mest afgørende for resultatet. Dette år er et af de bedste i de sidste 8, hvor vi har drevet farmen. Kort sagt har det ikke regnet for meget eller for lidt, hvilket kan ses af graf 1. Graf 1. Oversigt over nedbør vs evapotranspiration, Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina I Argentina betyder El Niño år som regel, at der er bedre udsigter til regn. Vi har dog foretaget vores egne statistiske beregninger for sandsynligheden for regn med de data, som vi har til rådighed i vores specifikke område. De viser, at vejr-fænomenet El Niño giver nogenlunde sikkert godt med regn i november og december, medens januar og februar ikke udviser noget særligt statistisk resultat. Det kan regne meget, og det kan regne lidt. I år har vi fået 200 mm i januar, hvilket er fantastisk. Tabel 1. Oversigt over budgetteret og forventet afkast estimeret 02/ Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina Forventet Budgetteret Afgrøde Indeks Observation afkast kg/ha afkast Hvede Høstet dec 14 Byg Høstet dec 14 Solsikker dage til høst Majs dage til høst. Kornet færdigt Majs sent plantet Pisingallo dage til høst. Kornet færdigt Soja R5. Kornet begynder at fyldes Soja No-gmo Soja 2º R1. Blomstring Sorghum

15 Tabel 1 viser, hvordan vi har markant opjusteret det forventede resultat, og hvordan vi fik et godt høstudbytte for byg og hvede. Hvedeudbyttet var godt og kvaliteten meget bedre end forventet med et gennemsnit på protein på 12,41 og gluten 31,78. Vi forventer ikke, at tabellen justeres nedad, men vi tror, at der er mulighed for at resultatet kan blive bedre. Hvis vores forventninger for den sene majs holder, så er det et fænomenalt resultat, da den normalt ikke har de samme udsving i gennemsnitsudbytte. Foto: Juan kan godt lide solsikker --- Maria Elena, Argentina. Foto: Majsene er store og flotte i år i Argentina Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina 15

16 Kina Scandianvian Farms udvider i kinesisk tempo. For lige godt to år siden oktober gik DFAs studietur til Kina, hvor vi bl.a. besøgte det danske landbrugs selskab Scandinavian Farms. På dette tidspunkt kørte byggeriet af de nye svinefarme på højtryk, men der var stadig ikke svin i bygningerne. På DFAs konference den 14. januar kunne Jørgen Lindberg, CEO berette om, at de første avls svin ankom januar 2013 og at avlsbesætningen LYG DY Breeding Farm nu har gennemført fase 2 og er gået fra 600 årssøer til I den mellemliggende tid er også opbygget en produktionsbesætning på årssøer i fase 1 og en fase 2 med yderligere årssøer som er fuldt køreklar i foråret Den samlede produktion af avls- og produktions besætningen er således lige straks på årssøer fullline. Det bliver spændende at følge udviklingen i det dansk-kinesiske selskab i de kommende år. Layout LYG SFPI Farm produktions besætning Scandinavian Farms Læs mere på: Nye melemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 3 nye medlem af DFA : 1 Dania Agro, Letland 2 Rene Nygaard, Letland 3 Casmilla Eskerod Kristensen For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 69 16

17 Firmamedlemmer: 17

18 18

19 19

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Program for: Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Subtitel: Discover the potential in South America Edition: 15 05 21 Onsdag den 28. Oktober: kl. 18:50

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Foreløbigt program Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Subtitel: Discover the huge potential in Africa? edition: 14 08 07 Torsdag den 30. Oktober: kl. 06:00

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Annoncer Polen, 23.000 årssøer, medarbejder til ledelsesteam. Poldanor S.A. søger en ny medarbejder til vores ledelses team i svineproduktionen. Det forventes at du har

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

God høst --- god sommer!!

God høst --- god sommer!! Nyhedsbrev nr. 75 Juli 2015, God høst --- god sommer!! Høsten står for døren og i de sydlige dele af Europa er den startet. Det er som altid en spændende tid hvad bliver udbytterne --- og der efter hvordan

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup.

Nyhedsbrev nr. 56 December 2013. Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Nyhedsbrev nr. 56 December 2013, Sæt kryds ved den 16. januar og kom til Brædstrup. Medlemstallet i Danish Farmers Abroad har i de senere år været markant stigende. Det er dejligt og til stor glæde for

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Vi ser frem til mødet på fredag d. 24. april kl. 12.00-14.00 i LandboThy.

Vi ser frem til mødet på fredag d. 24. april kl. 12.00-14.00 i LandboThy. Fra: Karen Tegllund Sendt: 22. april 2015 14:12 Til: Nanna Møller Hjeresen (nhc@landbothy.dk); 'tha@landbothy.dk' Cc: Kirstine Simoni Faurholt Emne: Dagsorden til mødet på fredag klokken 12.00-14.00 Hej

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Velkommen til Dalum Landbrugsskole

Velkommen til Dalum Landbrugsskole Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) (Omtryk - 21-09-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 61 Offentligt Velkommen til Dalum Landbrugsskole Agenda Kort om Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere