Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det blev en rigtig god dag for foreningen, idet ikke mindre end 115 deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende konference og ikke mindre end 65 deltog i aftenens netværksmøder om Afrika, Serbien, Rusland og Sydøst Asien. Det er et deltagerantal vi i bestyrelsens naturligvis er særdeles tilfredse med. I bestyrelsen havde Richardt Duus besluttet sig for at trække sig ud af bestyrelsen efter to perioder og i alt fire år. Han blev afløst af Øjvind Krabbe der er ansat i Ingleby Farms og har stor international erhvervs erfaring. Se nærmere omtale af Øjvind nedenfor.. Vi takker Richard for indsatsen i DFAs bestyrelse og byder velkommen til Øjvind. Nyhedsbrevet omhandler denne gang et kort resume af nogle af de mange spændende emner, som på inspirerende vis blev behandlet på konferencen og netværks møderne efter konferencen. Bestyrelsens beretning er sendt ud til alle medlemmer og der ud over lagt ind på DFAs hjemmeside, hvor den kan læses Også Power Point præsentationerne fra konferencen kan ses på hjemmesiden. Med venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA Stemningsbillede fra generalforsamlingen Foto: Jørgen P. Jensen 1

2 Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: DFAs generalforsamling den 14. januar i Brædstrup. Bestyrelsens beretning. DFAs formand Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning på foreningens 8. generalforsamling. Han kunne glæde sig over fortsat medlemsfremgang i foreningen, som nu tæller 161 medlemmer, hvilket er en fremgang på 28 siden sidste generalforsamling og en fordobling på tre år. Hos medlemmernes landbrugs virksomheder i udlandet er der nu i 36 lande kloden rundt ansat ca medarbejdere. Melemmernes landbrugs produktion i udlandet er også forsat stigende og omfatter nu ca hektar agerjord, årssøer, 5 millioner slagtesvin og malkekøer. Foreningen har i 2014 afholdt to konferencer i Brædstrup plus to mini konferencer på Eurotier henholdsvis Agromek. Ikke mindre end 440 har deltaget i disse fire arrangementer. Der ud over deltog 28 i DFAs studietur til Tanzania og Uganda. Netværks aktiviteter i form af ERFA og Benchmarking møder udvikler sig fortsat. Der er nu etableret ikke mindre end 10 grupper, som typisk mødes to gange årligt. Det drejer sig om 7 svine grupper, 2 plante grupper og 1 kvæggruppe. I alt deltager ca. 110 medlemmer og medarbejdere i disse netværksgrupper fra 12 lande. Uddannelse er et andet stort aktivitets område. Det 5. hold Farm Production Managers afslutter deres kursus forløb i foråret 2015 og afløses af et DFA Manager Study Program, som forventes startet i oktober måned. I løbet af sommeren starter et ledelses udviklings forløb i et samarbejde med Thomas Asmussen, Genesi. Der ud over er der indledt samarbejde med -- Probana om Mini MBA -- Ørskov kurser og foredrag om intensive kurser i ledelse samt Kolding Busines Institute om kurser for bestyrelsesmedlemmer. Se hele beretningen på Erik Jantzen aflægger DFA bestyrelsens beretning Foto: Jørgen P. Jensen 2

3 Efter formandens beretning var der en livlig debat om specielt to emner. 1. CSR politik. Formanden lagde i sin beretning op til en diskussion om CSR (Corporate Social Responsebillity) var noget foreningen skulle have en overordnet holdning til og eventuelt udarbejde anbefalinger for. Mange tog ordet i den debat --- alle med den holdning, at dette er et utroligt vigtigt emne, og at det er et område, hvor danske landmænd på mange måder er langt foran kolleger i udlandet. Foreningens medlemmer har derfor generelt en god CSR historie at fortælle og bør bruge dette positivt i forbindelse med landbrugs produktion under fremmede himmelstrøg. DFA bestyrelse har som en udløber af debatten besluttet at nedsætte et udvalg med det formål at udarbejde anbefalinger til medlemmerne på CSR området. Udvalget består af Jytte Rosenmaj, Lars V. Drescher og Øjvind Krabbe. 2. Uddannelse af danske landmænd med henblik på etablering i udlandet. Anders Højlund Nielsen, Bygholm Landbrugsskole efterlyste en større interesse blandt landbrugsskole eleverne for at tage job i udlandet efter endt landbrugs uddannelse og efterlyste en debat om, hvad der er årsagen til dette. Mange tog ordet i den debat også. Manglende sprogkundskab, manglende kendskab til forholdene på landbrug i udlandet var gengangere i den diskussion. Det aftaltes, at DFA og Bygholm Landbrugsskole mødes for at finde en model for, hvordan et ophold på en udenlandsk landbrugs bedrift eventuelt kan indarbejdes i selve landbrugs uddannelsen. Stor interesse for Netværksmøderne efter konferencen. Over halvdelen af konferencedeltagerne valgte at deltage i lande netværksmøderne, som var arrangeret i forlængelse af DFAs generalforsamling og konference Afrika netværksmødet tiltrak sig størst interesse, idet ikke mindre end 27 deltog i dette møde, som blev ledet og organiseret af Jens Hald og Ole Blicher. Ronen Almog og hans to partnere i Kijaniagro, Tanzania deltog også i dette møde. Det overvejes at etablere en DFA Afrika netværksgruppe. Serbien + Kroatien tiltrak sig også stor opmærksomhed med 20 deltagere. Her var Kim Bretting, RELINK tovholder. Der ud over var temaerne: Malysia og Sydøst Asien med statskonsulent Nina Talvela, Kuala Lumpur som koordinator, samt to landbrugs projekter i Vologda Regionen henholdsvis Penza Regionen i Rusland - koordinator Susanne Pejstrup, Lean Farming Se Power Point præsentationerne fra mødet på 3

4 Ny i DFAs bestyrelse Øjvind Krabbe, Ingleby Farms Øjvind Krabbe er opvokset på en gård på Vestlolland og uddannet jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen og University of Stellenboch i Sydafrika. Efter sin eksamen i 1999 arbejde Øjvind som projektleder på United Plantations i Swaziland i et år. Efterfølgende arbejdede Øjvind med forretningsudvikling hos Fan Milk International i Vestafrika med primært virke i Ghana, Nigeria, Benin og Togo. Efter to år rejste Øjvind til Malaysia hvor han over en fem årig periode etablerede et netværk af producenter af råmaterialer, som forsynede Fan Milk fabrikkerne i Vestafrika. Øjvind returnerede til Afrika i 2008 hvor han lavede feasibilitystudier i flere lande i Afrika med henblik på udvidelse af mejeriinvesteringer. Øjvind tilbragte også 6 måneder i Liberia, hvor han gennemføret et turn-around for Fan Milk Liberia. Efter ti år i Fan Milk skiftede Øjvind i 2010 til Ingleby Farms & Forests, en landbrugsvirksomhed, som driver landbrug i 9 lande i 4 verdensdele. Øjvind's nuværende funktion er Chief HR and Business Development og er fra januar 2015 blevet optaget i bestyrelsen for Danish Farmers Abroad. Øjvind bor i København men rejser aktivt i Ingleby regi. DFAs nye bestyrelsesmedlem fanget af fotografen på generalforsamlingen. Foto: Jørgen P. Jensen To nye kursusforløb for medarbejdere i Danish Farmers Abroad. I sidste nyhedsbrev omtalte vi det nye kursus forløb for mid-level managers ansat hos medlemmerne -- DFA Manager Study Program. Det første modul forventes at starte op til efteråret. 4

5 Du kan læse mere om dette kursusforløb på: Lederudviklingsforløb for driftsledere i større udenlandske landbrugsbedrifter alle driftsgrene. Sammen med Thomas Asmussen, Genesi har DFA udviklet et lederudviklingsforløb som retter sig mod medarbejdere med ledelses ansvar. Kurset består af 2 x 3 moduler af 2 dage --- altså i alt 12 dage over halvandet år. Alle kursus dage afvikles i Danmark sandsynligvis i Billund. Thomas har mange års erfaring i undervisning i ledelse såvel af grupper som idividuelt og har været tilknyttet flere af DFAs medlemmer. På DFAs konference den 14. januar blev det bl.a. nævnt, at han er i færd med at lære 150 kinesiske enebørn - ansat hos Scandinavian Farms - såvel samarbejde som ledelse. Formål med lederudviklingsforløbet er: At udvikle deltagernes organisatoriske, ledelsesmæssige og personlige kompetencer i forhold til fremtidens krav i større landbrugsvirksomheder. At skabe et lærende fællesskab, hvor ledelse og organisatorisk udvikling kan diskuteres og udfordres. At sikre teoretiske input og aktuel træning, der skal skærpe ledernes opmærksomhed på organisationsstrukturer, ledelsesdisciplinen, og egen adfærd i dagligdagens ledelsesmæssige arbejde. Virksomhedens udbytte: Virksomheden får en leder, der kan skabe stærke resultater i samspil med sine medarbejdere. Lederen bliver en mere kvalificeret sparringspartner og udfordrer i forhold til sin nærmeste leder. Virksomheden får en leder, der kan sikre gode processer og rutiner, som kan udvikle produktiviteten og samarbejdet i afdelingen og virksomheden. Deltagernes udbytte: At forstå lederens indflydelse på den kultur og de resultater virksomheden præsterer. At forstå den virksomhedskultur der arbejdes i. At få større forståelse for egne adfærdstendenser og ledelsesmæssige præferencer. At forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger, der stilles i spændingsfeltet mellem egne, ledelsens og medarbejdernes behov. At kunne diskutere og vurdere hvordan den strategiske og ledelsesmæssige opgave fremadrettet kan gribes an. 5

6 Det der gør en forskel ved forløbet: Den nærmeste leder deltager den første og sidste dag på forløbet, og dermed sikres en større involvering fra begge parter. Det giver en helt ny mulighed for implementering i hverdagens arbejde. Gennem dagene bliver der arbejdet med deltagernes aktuelle udfordringer, og der bliver givet plads til både dialog og sparring på disse udfordringer. Der udarbejdes både en lederskabsprofil og 360 graders måling, så deltagerne får feedback fra sine egne medarbejdere, leder og de øvrige deltagere. Der arrangeres virksomhedsbesøg (anden branche), hvor egen ledelsesmæssig praksis sættes i spil og udfordres med nye input. Deltagerne udfordres på egne samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Der vil være mulighed for online sparring med den enkelte deltager. Der vil være input omkring kulturelle forskelles betydning for lederskabet. 2 års forløb, hvor der arbejdes med ledelse på modulerne og mellem modulerne. Undervisningen foregår på Engelsk Modul 1 forventes op startet 1. og 2. juni. Nærmere oplysning om kursusforløbet hos DFAs sekretariat eller direkte til kursus leder Thomas Asmussen, Kursus samarbejde: På konferencen i Brædstrup den 14. januar blev der også orienteret om samarbejde om følgende tre kurser: a. Mini MBA i samarbejde med Probana Business School (5 DFA medarbejdere deltager i øjeblikket på et sådant kursus forløb -- tilbagemeldingerne her fra er gode) b. Bestyrelses uddannelsen Insead (Kolding og Paris) i samarbejde med Kolding Business Institute A/S (DFAs bestyrelsesmedlem Jytte Rosenmaj har deltaget) c. Intensiv lederuddannelse 4 dage i Villa Vence, Sydfrankrig i samarbejde med Gunnar Ørskov, Ørskov kurser og foredrag, Skjern (DFAs bestyrelsesmedlem Jens Ulrik Tarpgaard har deltaget) Læs mere på: 6

7 Også samarbejder med IME, International Management Education. Inspireret af DFAs næstformand, Lars V. Drescher, DCHI, der p.t. er ved at gennemføre en MBA uddannelse, har vi også indledt et samarbejde med IME om deres MINI MBA kursus, som adskiller sig fra Probanas udgave af uddannelsen af samme navn ved at være bredere med hensyn til forretningsfag, der er udvalgt ud fra den klassiske MBA uddannelse. Praktiske detaljer om IMEs Mini MBA Undervisningen: Foregår på dansk Tid: 20 timer om måneden inkl. læsning, forberedelse og undervisning Forløb: 9 måneder med 6 undervisningsdage Deltagere: Max. 35 personer på hvert hold Opgave: IME Mini MBA afsluttes med en skriftlig opgave, der afleveres ca. 4 uger efter sidste modul Sted: IME, Fiolstræde 44, 1171 København Start: September, november, januar, marts og juni Pris: kr. ex. moms, inkl. materialer (dog med 10% rabat via DFA) Deltagere: direktører og ledende medarbejdere Læs mere på eller kontakt DFAs sekretariat. Landegruppemøde flyttes: Oprindeligt var næste landegruppemøde i Rumænien fastsat til den juni. Richardt Duus oplyser, at det nu er besluttet at flytte mødet til juni eller 3 dage afhængig af logistikken. Mødet forventes afviklet i den vestlige del af Rumænien. Program vil bliver udarbejdet og udsendt senere. Koordinatorer for mødet er Richardt Duus og Laurids Søndergaard 7

8 Ny DFA konference den 11. juni Som det blev annonceret på generalforsamlingen afholder Danish Farmers Abroad som i tidligere år en konference i juni måned nærmere bestemt torsdag den 11. juni på Hotel Pejsegården, Brædstrup Programmet er under udarbejdelse. Vi kan dog allerede nu afsløre, at et af temaerne bliver den russisk ukrainske krise, og at vi her har fået tilsagn fra ingen ringere end Samuel Rachlin som indleder om dette emne. Meget mere om programmet senere. Annocer: Stort landbrugs projekt i Serbien PIK-Becej landbrugs komplexet til salg- omfattende: - Beliggende i hjertet af Serbiens landbrugs region Vojvodina mellem floden Tisa Donau- Tisa-Donau kanalen - Driver hektar (ha) agerjord ha er lejet på langtidskontrakter er ejet ha kan vandes - 53 ha er frugtplantage ha er lagt ud til fiskefarm - PIK Becej er markedsførende på såsæd - Svineproduktionen består af årssøer og en årlig produktion af slagtesvin på malkekøer med en årlig mælkeproduktion på 11 mio. liter Dette og meget mere kan erhverves. Læs mere på eller kontakt RELINK RELINK har også kontakt til 7 andre serbiske landbrug, som er til salg privat ejejede og 4 statsfarme under privatisering alt sammen i den nordlige og frugtbarre del af Serbien Golden Mills, Sierra Leone søger landbrugs mekaniker. Til at lede reparationsafdelingen i landbrugs selskabet Golden Mills, Sierra Leone søges en super dygtig landbrugs mekaniker. 8

9 Landbruget omfatter i dag hektar med planer om en fordobling af arealet. Farmen beskæftiger p.t. 30 lokalt ansatte plus 3 eksperter. Nærmere oplysning samt ansøgning til Fritz Winther, eller telefon Mgolole Agro- processing Company Ltd, Tanzania --- søger partnere. Mgolole Agro-processing Company Ltd, er et landbrugs selskab registreret I Tanzania og har til formal at drive landbrug samt forædling af fødevarer. Selskabet ejer en række middelstore farme i Mgolole området i Morogoro distriktet. Endvidere ejes Kidago Farm i Kikundi på ha. I øjeblikket drives farmene med mælkeproduktion og kødkvæg. Fremtidige plan er at etablere mejeri, slagteri, forædling og marketing. Selskabet er interesseret i partnerskab --- enten som Joint Venture eller som teknisk Partnerskab. Kontakt til Professor Martin N. Shem, CEO, P.O.Box 3136, Morogoro, Tanzania Mobil: eller Eller til Ole Blicher, OB-consult --- mobil eller 9

10 Landenyt: Hvem skal producere Verdens fødevarer i fremtiden? Det spørgsmål blev redaktøren af DFAs Nyhedsbrev stillet i forbindelse med et foredrag på Fyn. Det vidste han jo ikke sådan lige uden videre, hvorfor spørgsmålet i større udstrækning blev drejet over på hvor Verdens forbruger af fødevarer bor i fremtiden. Det er der til gengæld nogen der har tænkt en del over ---- bl.a. FAO og OECD, som har udarbejdet en række prognoser om udviklingen i Verdens befolkning i fremtiden. Nedenstående fire figurer er taget fra disse fremskrivninger Fig.1: Hvor sker befolknings tilvæksten frem mod 2050??? (1.000) Figur 1 og figur 2 viser, at befolkningen i Afrika næsten vil blive fordoblet inden år 2050 fra 1 til 2 mia. mennesker eller ca mennesker mere --- hver eneste dag. Det et er godt nok mange!!! I Nord + Sydamerika samt Asien vil stigningen i samme periode kun være ca. 25%, men for Asiens vedkommende bliver dette altså også til en mia. mennesker mere. 10

11 Fig. 2: Verdensdelenes befolknings tilvækst frem mod 2050 i % Dette vil lægge et kolosalt pres på landbrugets resoucerer herunder ikke mindst det opdyrkede landbrugsjord. Som det fremgår af figur 3, har udviklingen hidtil været, at hver enkelt ha agerjord har skullet brødføde stadig flere mennesker. Og den tendens vil naturligvis fortsætte i fremtiden. Hidtil har dette kunnet ladet sig gøre via en kraftig effektivisering af landbruget og alle dets driftsgrene. Kan dette fortsætte?? Øgede krav og restiktioner til de anvendte produktions medtoder samt øget polistisk ønske om økologisk drift vil gøre det noget sværer fremover end hidtil. Figur 3: Landbrugs areal pr. Person, ha Worldwide Særdeles interessante er fremskrivningerne fra FAO og OECD for så vidt angår væksten af den købedygtige middelklasse se figur 4. Ifølge de to organisationer vil denne vækst i langt væsentligste udstrækning ske i Asien. I Nordamerika og Europa er der ligefrem tale om et mindre fald. 11

12 Figur 4: Udviklingen i middelklassen på klodens kontinenter Middelklassen øger efterspørgslen efter fødevarer Og hvem vil så komme til at producere fødevarerne fremover?? Man må formode, at korn og animalsk produktion på den lange bane vil ske de samme steder. Her er det svært at se, at væksten i Verdens befolkning på 2,5-3,0 mia. frem mod år 2050 kan brødfødes uden at det landbrugsmæssigt kæmpe store potentiale i Afrika, Sydamerika og Australien udnyttes langt bedre end nu. Europa: UK: Fortsat store prisstigning på jord i UK: Se artikel fra Finansiel Times i DFA Nyhedsklip 69 Ukraine: PEDV udbrud i Ukraine. Efter at der i en længere periode har verseret rygter om, at ukrainske svinebesætninger har haft udbrud af PEDV sygdommen, er dette nu verificeret på et engelsk laboratorie. Der er tale om samme type virus, som har vist sig meget tabsgivende i såvel Kina som USA i modsætning til den noget mildere type, som er konstateret i såvel Tyskland som Holland. Der er oplysninger om, at meget store besætninger i Ukraine har været ramt med en dødelighed på op mod 100 pct. blandt pattegrisene i en periode. Det kan være et spørgsmål om tid, før denne meget smitsomme og tabsgivende sygdom breder sig til andre lande i Europa. Dette er en understregning af, at de enkelte svineproduktions selskabers Bios Security ikke kan prioriteres for højt. 12

13 Foto: Ved PEDV udbrud er pattegrise dødligheden meget høj i en periode. Læs mere i DFA Nyhedsklip 69. Afrika: Nordekon arrangerer business ture til 5 afrikanske lande. Hvis der er nogen i medlemskredsen, som i forlængelse af DFAs studietur i november, har fået smag på at studere Afrika og afrikanske lande yderligere giver Nordekon nu muligheden, idet selskabet laver ikke mindre end 5 business rejser til: 1. Zambia (11-16 april) 2. Etiopien (30. maj -5 juni) 3. Angola ( august) 4. Bolivia (dato ikke fastlagt) 5. Rwanda (dato ikke fastlagt) Læs mere på: Sydamerika: Argentina: Opdatering fra Argentina: Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina Her er en kort opdatering fra Argentina, før høsten begynder. Som det sikkert er set i diverse medier forventer vi i Argentina en god høst i år. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilfredsstillende økonomisk resultat pga de lave priser, som trykkes endnu mere i bund af de argentinske eksportskatter. 13

14 I Argentina er det regnen i januar måned, som er mest afgørende for resultatet. Dette år er et af de bedste i de sidste 8, hvor vi har drevet farmen. Kort sagt har det ikke regnet for meget eller for lidt, hvilket kan ses af graf 1. Graf 1. Oversigt over nedbør vs evapotranspiration, Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina I Argentina betyder El Niño år som regel, at der er bedre udsigter til regn. Vi har dog foretaget vores egne statistiske beregninger for sandsynligheden for regn med de data, som vi har til rådighed i vores specifikke område. De viser, at vejr-fænomenet El Niño giver nogenlunde sikkert godt med regn i november og december, medens januar og februar ikke udviser noget særligt statistisk resultat. Det kan regne meget, og det kan regne lidt. I år har vi fået 200 mm i januar, hvilket er fantastisk. Tabel 1. Oversigt over budgetteret og forventet afkast estimeret 02/ Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina Forventet Budgetteret Afgrøde Indeks Observation afkast kg/ha afkast Hvede Høstet dec 14 Byg Høstet dec 14 Solsikker dage til høst Majs dage til høst. Kornet færdigt Majs sent plantet Pisingallo dage til høst. Kornet færdigt Soja R5. Kornet begynder at fyldes Soja No-gmo Soja 2º R1. Blomstring Sorghum

15 Tabel 1 viser, hvordan vi har markant opjusteret det forventede resultat, og hvordan vi fik et godt høstudbytte for byg og hvede. Hvedeudbyttet var godt og kvaliteten meget bedre end forventet med et gennemsnit på protein på 12,41 og gluten 31,78. Vi forventer ikke, at tabellen justeres nedad, men vi tror, at der er mulighed for at resultatet kan blive bedre. Hvis vores forventninger for den sene majs holder, så er det et fænomenalt resultat, da den normalt ikke har de samme udsving i gennemsnitsudbytte. Foto: Juan kan godt lide solsikker --- Maria Elena, Argentina. Foto: Majsene er store og flotte i år i Argentina Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina 15

16 Kina Scandianvian Farms udvider i kinesisk tempo. For lige godt to år siden oktober gik DFAs studietur til Kina, hvor vi bl.a. besøgte det danske landbrugs selskab Scandinavian Farms. På dette tidspunkt kørte byggeriet af de nye svinefarme på højtryk, men der var stadig ikke svin i bygningerne. På DFAs konference den 14. januar kunne Jørgen Lindberg, CEO berette om, at de første avls svin ankom januar 2013 og at avlsbesætningen LYG DY Breeding Farm nu har gennemført fase 2 og er gået fra 600 årssøer til I den mellemliggende tid er også opbygget en produktionsbesætning på årssøer i fase 1 og en fase 2 med yderligere årssøer som er fuldt køreklar i foråret Den samlede produktion af avls- og produktions besætningen er således lige straks på årssøer fullline. Det bliver spændende at følge udviklingen i det dansk-kinesiske selskab i de kommende år. Layout LYG SFPI Farm produktions besætning Scandinavian Farms Læs mere på: Nye melemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 3 nye medlem af DFA : 1 Dania Agro, Letland 2 Rene Nygaard, Letland 3 Casmilla Eskerod Kristensen For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 69 16

17 Firmamedlemmer: 17

18 18

19 19

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning...

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Grovvare-nyt Nr. 14 * 17. årgang 6. april 2011 Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Ny koncern-direktør for forsyning og handel i Yara... 2 2 Spar 10 procent af brændstoffet til lastbiler. Shell FuelSave

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere