Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det blev en rigtig god dag for foreningen, idet ikke mindre end 115 deltog i generalforsamlingen og den efterfølgende konference og ikke mindre end 65 deltog i aftenens netværksmøder om Afrika, Serbien, Rusland og Sydøst Asien. Det er et deltagerantal vi i bestyrelsens naturligvis er særdeles tilfredse med. I bestyrelsen havde Richardt Duus besluttet sig for at trække sig ud af bestyrelsen efter to perioder og i alt fire år. Han blev afløst af Øjvind Krabbe der er ansat i Ingleby Farms og har stor international erhvervs erfaring. Se nærmere omtale af Øjvind nedenfor.. Vi takker Richard for indsatsen i DFAs bestyrelse og byder velkommen til Øjvind. Nyhedsbrevet omhandler denne gang et kort resume af nogle af de mange spændende emner, som på inspirerende vis blev behandlet på konferencen og netværks møderne efter konferencen. Bestyrelsens beretning er sendt ud til alle medlemmer og der ud over lagt ind på DFAs hjemmeside, hvor den kan læses Også Power Point præsentationerne fra konferencen kan ses på hjemmesiden. Med venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA Stemningsbillede fra generalforsamlingen Foto: Jørgen P. Jensen 1

2 Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: DFAs generalforsamling den 14. januar i Brædstrup. Bestyrelsens beretning. DFAs formand Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning på foreningens 8. generalforsamling. Han kunne glæde sig over fortsat medlemsfremgang i foreningen, som nu tæller 161 medlemmer, hvilket er en fremgang på 28 siden sidste generalforsamling og en fordobling på tre år. Hos medlemmernes landbrugs virksomheder i udlandet er der nu i 36 lande kloden rundt ansat ca medarbejdere. Melemmernes landbrugs produktion i udlandet er også forsat stigende og omfatter nu ca hektar agerjord, årssøer, 5 millioner slagtesvin og malkekøer. Foreningen har i 2014 afholdt to konferencer i Brædstrup plus to mini konferencer på Eurotier henholdsvis Agromek. Ikke mindre end 440 har deltaget i disse fire arrangementer. Der ud over deltog 28 i DFAs studietur til Tanzania og Uganda. Netværks aktiviteter i form af ERFA og Benchmarking møder udvikler sig fortsat. Der er nu etableret ikke mindre end 10 grupper, som typisk mødes to gange årligt. Det drejer sig om 7 svine grupper, 2 plante grupper og 1 kvæggruppe. I alt deltager ca. 110 medlemmer og medarbejdere i disse netværksgrupper fra 12 lande. Uddannelse er et andet stort aktivitets område. Det 5. hold Farm Production Managers afslutter deres kursus forløb i foråret 2015 og afløses af et DFA Manager Study Program, som forventes startet i oktober måned. I løbet af sommeren starter et ledelses udviklings forløb i et samarbejde med Thomas Asmussen, Genesi. Der ud over er der indledt samarbejde med -- Probana om Mini MBA -- Ørskov kurser og foredrag om intensive kurser i ledelse samt Kolding Busines Institute om kurser for bestyrelsesmedlemmer. Se hele beretningen på Erik Jantzen aflægger DFA bestyrelsens beretning Foto: Jørgen P. Jensen 2

3 Efter formandens beretning var der en livlig debat om specielt to emner. 1. CSR politik. Formanden lagde i sin beretning op til en diskussion om CSR (Corporate Social Responsebillity) var noget foreningen skulle have en overordnet holdning til og eventuelt udarbejde anbefalinger for. Mange tog ordet i den debat --- alle med den holdning, at dette er et utroligt vigtigt emne, og at det er et område, hvor danske landmænd på mange måder er langt foran kolleger i udlandet. Foreningens medlemmer har derfor generelt en god CSR historie at fortælle og bør bruge dette positivt i forbindelse med landbrugs produktion under fremmede himmelstrøg. DFA bestyrelse har som en udløber af debatten besluttet at nedsætte et udvalg med det formål at udarbejde anbefalinger til medlemmerne på CSR området. Udvalget består af Jytte Rosenmaj, Lars V. Drescher og Øjvind Krabbe. 2. Uddannelse af danske landmænd med henblik på etablering i udlandet. Anders Højlund Nielsen, Bygholm Landbrugsskole efterlyste en større interesse blandt landbrugsskole eleverne for at tage job i udlandet efter endt landbrugs uddannelse og efterlyste en debat om, hvad der er årsagen til dette. Mange tog ordet i den debat også. Manglende sprogkundskab, manglende kendskab til forholdene på landbrug i udlandet var gengangere i den diskussion. Det aftaltes, at DFA og Bygholm Landbrugsskole mødes for at finde en model for, hvordan et ophold på en udenlandsk landbrugs bedrift eventuelt kan indarbejdes i selve landbrugs uddannelsen. Stor interesse for Netværksmøderne efter konferencen. Over halvdelen af konferencedeltagerne valgte at deltage i lande netværksmøderne, som var arrangeret i forlængelse af DFAs generalforsamling og konference Afrika netværksmødet tiltrak sig størst interesse, idet ikke mindre end 27 deltog i dette møde, som blev ledet og organiseret af Jens Hald og Ole Blicher. Ronen Almog og hans to partnere i Kijaniagro, Tanzania deltog også i dette møde. Det overvejes at etablere en DFA Afrika netværksgruppe. Serbien + Kroatien tiltrak sig også stor opmærksomhed med 20 deltagere. Her var Kim Bretting, RELINK tovholder. Der ud over var temaerne: Malysia og Sydøst Asien med statskonsulent Nina Talvela, Kuala Lumpur som koordinator, samt to landbrugs projekter i Vologda Regionen henholdsvis Penza Regionen i Rusland - koordinator Susanne Pejstrup, Lean Farming Se Power Point præsentationerne fra mødet på 3

4 Ny i DFAs bestyrelse Øjvind Krabbe, Ingleby Farms Øjvind Krabbe er opvokset på en gård på Vestlolland og uddannet jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen og University of Stellenboch i Sydafrika. Efter sin eksamen i 1999 arbejde Øjvind som projektleder på United Plantations i Swaziland i et år. Efterfølgende arbejdede Øjvind med forretningsudvikling hos Fan Milk International i Vestafrika med primært virke i Ghana, Nigeria, Benin og Togo. Efter to år rejste Øjvind til Malaysia hvor han over en fem årig periode etablerede et netværk af producenter af råmaterialer, som forsynede Fan Milk fabrikkerne i Vestafrika. Øjvind returnerede til Afrika i 2008 hvor han lavede feasibilitystudier i flere lande i Afrika med henblik på udvidelse af mejeriinvesteringer. Øjvind tilbragte også 6 måneder i Liberia, hvor han gennemføret et turn-around for Fan Milk Liberia. Efter ti år i Fan Milk skiftede Øjvind i 2010 til Ingleby Farms & Forests, en landbrugsvirksomhed, som driver landbrug i 9 lande i 4 verdensdele. Øjvind's nuværende funktion er Chief HR and Business Development og er fra januar 2015 blevet optaget i bestyrelsen for Danish Farmers Abroad. Øjvind bor i København men rejser aktivt i Ingleby regi. DFAs nye bestyrelsesmedlem fanget af fotografen på generalforsamlingen. Foto: Jørgen P. Jensen To nye kursusforløb for medarbejdere i Danish Farmers Abroad. I sidste nyhedsbrev omtalte vi det nye kursus forløb for mid-level managers ansat hos medlemmerne -- DFA Manager Study Program. Det første modul forventes at starte op til efteråret. 4

5 Du kan læse mere om dette kursusforløb på: Lederudviklingsforløb for driftsledere i større udenlandske landbrugsbedrifter alle driftsgrene. Sammen med Thomas Asmussen, Genesi har DFA udviklet et lederudviklingsforløb som retter sig mod medarbejdere med ledelses ansvar. Kurset består af 2 x 3 moduler af 2 dage --- altså i alt 12 dage over halvandet år. Alle kursus dage afvikles i Danmark sandsynligvis i Billund. Thomas har mange års erfaring i undervisning i ledelse såvel af grupper som idividuelt og har været tilknyttet flere af DFAs medlemmer. På DFAs konference den 14. januar blev det bl.a. nævnt, at han er i færd med at lære 150 kinesiske enebørn - ansat hos Scandinavian Farms - såvel samarbejde som ledelse. Formål med lederudviklingsforløbet er: At udvikle deltagernes organisatoriske, ledelsesmæssige og personlige kompetencer i forhold til fremtidens krav i større landbrugsvirksomheder. At skabe et lærende fællesskab, hvor ledelse og organisatorisk udvikling kan diskuteres og udfordres. At sikre teoretiske input og aktuel træning, der skal skærpe ledernes opmærksomhed på organisationsstrukturer, ledelsesdisciplinen, og egen adfærd i dagligdagens ledelsesmæssige arbejde. Virksomhedens udbytte: Virksomheden får en leder, der kan skabe stærke resultater i samspil med sine medarbejdere. Lederen bliver en mere kvalificeret sparringspartner og udfordrer i forhold til sin nærmeste leder. Virksomheden får en leder, der kan sikre gode processer og rutiner, som kan udvikle produktiviteten og samarbejdet i afdelingen og virksomheden. Deltagernes udbytte: At forstå lederens indflydelse på den kultur og de resultater virksomheden præsterer. At forstå den virksomhedskultur der arbejdes i. At få større forståelse for egne adfærdstendenser og ledelsesmæssige præferencer. At forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger, der stilles i spændingsfeltet mellem egne, ledelsens og medarbejdernes behov. At kunne diskutere og vurdere hvordan den strategiske og ledelsesmæssige opgave fremadrettet kan gribes an. 5

6 Det der gør en forskel ved forløbet: Den nærmeste leder deltager den første og sidste dag på forløbet, og dermed sikres en større involvering fra begge parter. Det giver en helt ny mulighed for implementering i hverdagens arbejde. Gennem dagene bliver der arbejdet med deltagernes aktuelle udfordringer, og der bliver givet plads til både dialog og sparring på disse udfordringer. Der udarbejdes både en lederskabsprofil og 360 graders måling, så deltagerne får feedback fra sine egne medarbejdere, leder og de øvrige deltagere. Der arrangeres virksomhedsbesøg (anden branche), hvor egen ledelsesmæssig praksis sættes i spil og udfordres med nye input. Deltagerne udfordres på egne samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Der vil være mulighed for online sparring med den enkelte deltager. Der vil være input omkring kulturelle forskelles betydning for lederskabet. 2 års forløb, hvor der arbejdes med ledelse på modulerne og mellem modulerne. Undervisningen foregår på Engelsk Modul 1 forventes op startet 1. og 2. juni. Nærmere oplysning om kursusforløbet hos DFAs sekretariat eller direkte til kursus leder Thomas Asmussen, Kursus samarbejde: På konferencen i Brædstrup den 14. januar blev der også orienteret om samarbejde om følgende tre kurser: a. Mini MBA i samarbejde med Probana Business School (5 DFA medarbejdere deltager i øjeblikket på et sådant kursus forløb -- tilbagemeldingerne her fra er gode) b. Bestyrelses uddannelsen Insead (Kolding og Paris) i samarbejde med Kolding Business Institute A/S (DFAs bestyrelsesmedlem Jytte Rosenmaj har deltaget) c. Intensiv lederuddannelse 4 dage i Villa Vence, Sydfrankrig i samarbejde med Gunnar Ørskov, Ørskov kurser og foredrag, Skjern (DFAs bestyrelsesmedlem Jens Ulrik Tarpgaard har deltaget) Læs mere på: 6

7 Også samarbejder med IME, International Management Education. Inspireret af DFAs næstformand, Lars V. Drescher, DCHI, der p.t. er ved at gennemføre en MBA uddannelse, har vi også indledt et samarbejde med IME om deres MINI MBA kursus, som adskiller sig fra Probanas udgave af uddannelsen af samme navn ved at være bredere med hensyn til forretningsfag, der er udvalgt ud fra den klassiske MBA uddannelse. Praktiske detaljer om IMEs Mini MBA Undervisningen: Foregår på dansk Tid: 20 timer om måneden inkl. læsning, forberedelse og undervisning Forløb: 9 måneder med 6 undervisningsdage Deltagere: Max. 35 personer på hvert hold Opgave: IME Mini MBA afsluttes med en skriftlig opgave, der afleveres ca. 4 uger efter sidste modul Sted: IME, Fiolstræde 44, 1171 København Start: September, november, januar, marts og juni Pris: kr. ex. moms, inkl. materialer (dog med 10% rabat via DFA) Deltagere: direktører og ledende medarbejdere Læs mere på eller kontakt DFAs sekretariat. Landegruppemøde flyttes: Oprindeligt var næste landegruppemøde i Rumænien fastsat til den juni. Richardt Duus oplyser, at det nu er besluttet at flytte mødet til juni eller 3 dage afhængig af logistikken. Mødet forventes afviklet i den vestlige del af Rumænien. Program vil bliver udarbejdet og udsendt senere. Koordinatorer for mødet er Richardt Duus og Laurids Søndergaard 7

8 Ny DFA konference den 11. juni Som det blev annonceret på generalforsamlingen afholder Danish Farmers Abroad som i tidligere år en konference i juni måned nærmere bestemt torsdag den 11. juni på Hotel Pejsegården, Brædstrup Programmet er under udarbejdelse. Vi kan dog allerede nu afsløre, at et af temaerne bliver den russisk ukrainske krise, og at vi her har fået tilsagn fra ingen ringere end Samuel Rachlin som indleder om dette emne. Meget mere om programmet senere. Annocer: Stort landbrugs projekt i Serbien PIK-Becej landbrugs komplexet til salg- omfattende: - Beliggende i hjertet af Serbiens landbrugs region Vojvodina mellem floden Tisa Donau- Tisa-Donau kanalen - Driver hektar (ha) agerjord ha er lejet på langtidskontrakter er ejet ha kan vandes - 53 ha er frugtplantage ha er lagt ud til fiskefarm - PIK Becej er markedsførende på såsæd - Svineproduktionen består af årssøer og en årlig produktion af slagtesvin på malkekøer med en årlig mælkeproduktion på 11 mio. liter Dette og meget mere kan erhverves. Læs mere på eller kontakt RELINK RELINK har også kontakt til 7 andre serbiske landbrug, som er til salg privat ejejede og 4 statsfarme under privatisering alt sammen i den nordlige og frugtbarre del af Serbien Golden Mills, Sierra Leone søger landbrugs mekaniker. Til at lede reparationsafdelingen i landbrugs selskabet Golden Mills, Sierra Leone søges en super dygtig landbrugs mekaniker. 8

9 Landbruget omfatter i dag hektar med planer om en fordobling af arealet. Farmen beskæftiger p.t. 30 lokalt ansatte plus 3 eksperter. Nærmere oplysning samt ansøgning til Fritz Winther, eller telefon Mgolole Agro- processing Company Ltd, Tanzania --- søger partnere. Mgolole Agro-processing Company Ltd, er et landbrugs selskab registreret I Tanzania og har til formal at drive landbrug samt forædling af fødevarer. Selskabet ejer en række middelstore farme i Mgolole området i Morogoro distriktet. Endvidere ejes Kidago Farm i Kikundi på ha. I øjeblikket drives farmene med mælkeproduktion og kødkvæg. Fremtidige plan er at etablere mejeri, slagteri, forædling og marketing. Selskabet er interesseret i partnerskab --- enten som Joint Venture eller som teknisk Partnerskab. Kontakt til Professor Martin N. Shem, CEO, P.O.Box 3136, Morogoro, Tanzania Mobil: eller Eller til Ole Blicher, OB-consult --- mobil eller 9

10 Landenyt: Hvem skal producere Verdens fødevarer i fremtiden? Det spørgsmål blev redaktøren af DFAs Nyhedsbrev stillet i forbindelse med et foredrag på Fyn. Det vidste han jo ikke sådan lige uden videre, hvorfor spørgsmålet i større udstrækning blev drejet over på hvor Verdens forbruger af fødevarer bor i fremtiden. Det er der til gengæld nogen der har tænkt en del over ---- bl.a. FAO og OECD, som har udarbejdet en række prognoser om udviklingen i Verdens befolkning i fremtiden. Nedenstående fire figurer er taget fra disse fremskrivninger Fig.1: Hvor sker befolknings tilvæksten frem mod 2050??? (1.000) Figur 1 og figur 2 viser, at befolkningen i Afrika næsten vil blive fordoblet inden år 2050 fra 1 til 2 mia. mennesker eller ca mennesker mere --- hver eneste dag. Det et er godt nok mange!!! I Nord + Sydamerika samt Asien vil stigningen i samme periode kun være ca. 25%, men for Asiens vedkommende bliver dette altså også til en mia. mennesker mere. 10

11 Fig. 2: Verdensdelenes befolknings tilvækst frem mod 2050 i % Dette vil lægge et kolosalt pres på landbrugets resoucerer herunder ikke mindst det opdyrkede landbrugsjord. Som det fremgår af figur 3, har udviklingen hidtil været, at hver enkelt ha agerjord har skullet brødføde stadig flere mennesker. Og den tendens vil naturligvis fortsætte i fremtiden. Hidtil har dette kunnet ladet sig gøre via en kraftig effektivisering af landbruget og alle dets driftsgrene. Kan dette fortsætte?? Øgede krav og restiktioner til de anvendte produktions medtoder samt øget polistisk ønske om økologisk drift vil gøre det noget sværer fremover end hidtil. Figur 3: Landbrugs areal pr. Person, ha Worldwide Særdeles interessante er fremskrivningerne fra FAO og OECD for så vidt angår væksten af den købedygtige middelklasse se figur 4. Ifølge de to organisationer vil denne vækst i langt væsentligste udstrækning ske i Asien. I Nordamerika og Europa er der ligefrem tale om et mindre fald. 11

12 Figur 4: Udviklingen i middelklassen på klodens kontinenter Middelklassen øger efterspørgslen efter fødevarer Og hvem vil så komme til at producere fødevarerne fremover?? Man må formode, at korn og animalsk produktion på den lange bane vil ske de samme steder. Her er det svært at se, at væksten i Verdens befolkning på 2,5-3,0 mia. frem mod år 2050 kan brødfødes uden at det landbrugsmæssigt kæmpe store potentiale i Afrika, Sydamerika og Australien udnyttes langt bedre end nu. Europa: UK: Fortsat store prisstigning på jord i UK: Se artikel fra Finansiel Times i DFA Nyhedsklip 69 Ukraine: PEDV udbrud i Ukraine. Efter at der i en længere periode har verseret rygter om, at ukrainske svinebesætninger har haft udbrud af PEDV sygdommen, er dette nu verificeret på et engelsk laboratorie. Der er tale om samme type virus, som har vist sig meget tabsgivende i såvel Kina som USA i modsætning til den noget mildere type, som er konstateret i såvel Tyskland som Holland. Der er oplysninger om, at meget store besætninger i Ukraine har været ramt med en dødelighed på op mod 100 pct. blandt pattegrisene i en periode. Det kan være et spørgsmål om tid, før denne meget smitsomme og tabsgivende sygdom breder sig til andre lande i Europa. Dette er en understregning af, at de enkelte svineproduktions selskabers Bios Security ikke kan prioriteres for højt. 12

13 Foto: Ved PEDV udbrud er pattegrise dødligheden meget høj i en periode. Læs mere i DFA Nyhedsklip 69. Afrika: Nordekon arrangerer business ture til 5 afrikanske lande. Hvis der er nogen i medlemskredsen, som i forlængelse af DFAs studietur i november, har fået smag på at studere Afrika og afrikanske lande yderligere giver Nordekon nu muligheden, idet selskabet laver ikke mindre end 5 business rejser til: 1. Zambia (11-16 april) 2. Etiopien (30. maj -5 juni) 3. Angola ( august) 4. Bolivia (dato ikke fastlagt) 5. Rwanda (dato ikke fastlagt) Læs mere på: Sydamerika: Argentina: Opdatering fra Argentina: Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina Her er en kort opdatering fra Argentina, før høsten begynder. Som det sikkert er set i diverse medier forventer vi i Argentina en god høst i år. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med et tilfredsstillende økonomisk resultat pga de lave priser, som trykkes endnu mere i bund af de argentinske eksportskatter. 13

14 I Argentina er det regnen i januar måned, som er mest afgørende for resultatet. Dette år er et af de bedste i de sidste 8, hvor vi har drevet farmen. Kort sagt har det ikke regnet for meget eller for lidt, hvilket kan ses af graf 1. Graf 1. Oversigt over nedbør vs evapotranspiration, Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina I Argentina betyder El Niño år som regel, at der er bedre udsigter til regn. Vi har dog foretaget vores egne statistiske beregninger for sandsynligheden for regn med de data, som vi har til rådighed i vores specifikke område. De viser, at vejr-fænomenet El Niño giver nogenlunde sikkert godt med regn i november og december, medens januar og februar ikke udviser noget særligt statistisk resultat. Det kan regne meget, og det kan regne lidt. I år har vi fået 200 mm i januar, hvilket er fantastisk. Tabel 1. Oversigt over budgetteret og forventet afkast estimeret 02/ Estancia San Marcos, General Villegas, Argentina Forventet Budgetteret Afgrøde Indeks Observation afkast kg/ha afkast Hvede Høstet dec 14 Byg Høstet dec 14 Solsikker dage til høst Majs dage til høst. Kornet færdigt Majs sent plantet Pisingallo dage til høst. Kornet færdigt Soja R5. Kornet begynder at fyldes Soja No-gmo Soja 2º R1. Blomstring Sorghum

15 Tabel 1 viser, hvordan vi har markant opjusteret det forventede resultat, og hvordan vi fik et godt høstudbytte for byg og hvede. Hvedeudbyttet var godt og kvaliteten meget bedre end forventet med et gennemsnit på protein på 12,41 og gluten 31,78. Vi forventer ikke, at tabellen justeres nedad, men vi tror, at der er mulighed for at resultatet kan blive bedre. Hvis vores forventninger for den sene majs holder, så er det et fænomenalt resultat, da den normalt ikke har de samme udsving i gennemsnitsudbytte. Foto: Juan kan godt lide solsikker --- Maria Elena, Argentina. Foto: Majsene er store og flotte i år i Argentina Af Henrik Hansen, Maria Elena, Argentina 15

16 Kina Scandianvian Farms udvider i kinesisk tempo. For lige godt to år siden oktober gik DFAs studietur til Kina, hvor vi bl.a. besøgte det danske landbrugs selskab Scandinavian Farms. På dette tidspunkt kørte byggeriet af de nye svinefarme på højtryk, men der var stadig ikke svin i bygningerne. På DFAs konference den 14. januar kunne Jørgen Lindberg, CEO berette om, at de første avls svin ankom januar 2013 og at avlsbesætningen LYG DY Breeding Farm nu har gennemført fase 2 og er gået fra 600 årssøer til I den mellemliggende tid er også opbygget en produktionsbesætning på årssøer i fase 1 og en fase 2 med yderligere årssøer som er fuldt køreklar i foråret Den samlede produktion af avls- og produktions besætningen er således lige straks på årssøer fullline. Det bliver spændende at følge udviklingen i det dansk-kinesiske selskab i de kommende år. Layout LYG SFPI Farm produktions besætning Scandinavian Farms Læs mere på: Nye melemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 3 nye medlem af DFA : 1 Dania Agro, Letland 2 Rene Nygaard, Letland 3 Casmilla Eskerod Kristensen For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 69 16

17 Firmamedlemmer: 17

18 18

19 19

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på 1... Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på plante-, kød- pg mælkeprodukter v. Rupert Claxton,

Læs mere

Kom til konference og netværksmøder den 11 juni.

Kom til konference og netværksmøder den 11 juni. Nyhedsbrev nr. 74 Juni 2015, Kom til konference og netværksmøder den 11 juni. På generalforsamlingen den 14. januar havde vi en god diskussion om flere ting, men især CSR (Corporate Social Resposibility)

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 16. juni 2016 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Generalforsamling d. 10. januar 2017

Generalforsamling d. 10. januar 2017 Generalforsamling d. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år til godkendelse

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Netværks samarbejdet blomster i Danish Farmers Abroad Siden generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad den 26. januar er en række initiativer taget med henblik på etablering

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Program for: Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Subtitel: Discover the potential in South America Edition: 15 05 21 Onsdag den 28. Oktober: kl. 18:50

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Kufferten ved at være pakket til Sydamerika.

Kufferten ved at være pakket til Sydamerika. Nyhedsbrev nr. 77 Oktober 2015, Kufferten ved at være pakket til Sydamerika. Som omtalt i sidste medlemsnyt i september, så deltager ikke mindre end 44 DFAmedlemmer i årets studietur til Argentina og Uruguay,

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Foreløbigt program Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Subtitel: Discover the huge potential in Africa? edition: 14 08 07 Torsdag den 30. Oktober: kl. 06:00

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI Kursusforløb for dyrlæger som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI OM KURSET BAGGRUND I samarbejde mellem Ø-Vet A/S og Danish Farmers Abroad etableres et kursusforløb

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 61 maj 2014. Kom til konference og temamøde i Brædstrup den 19. og 20. juni.

Nyhedsbrev nr. 61 maj 2014. Kom til konference og temamøde i Brædstrup den 19. og 20. juni. Nyhedsbrev nr. 61 maj 2014, Kom til konference og temamøde i Brædstrup den 19. og 20. juni. Danish Farmers Abroad afholder for første gang et todages arrangement. Det sker når vi den 19. juni afholder

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Annoncer Polen, 23.000 årssøer, medarbejder til ledelsesteam. Poldanor S.A. søger en ny medarbejder til vores ledelses team i svineproduktionen. Det forventes at du har

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn Økonomisk analyse 7. juni 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vand - det 21. århundredes olie Verden præget af ubalancer Verden står i det

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

Studietur DFA Argentina og Uruguay 28/10 08/11 2015

Studietur DFA Argentina og Uruguay 28/10 08/11 2015 Studietur DFA Argentina og Uruguay 28/10 08/11 2015 Oversigt over tur (28/10 8/11) Argentina (29/10 4/11) 28/10 Afrejse DK 29/10. Ankomst Buenos Aires. Cocktail v. Danske Ambassade Buenos Aires 30/10.

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 April 2012

Nyhedsbrev nr. 42 April 2012 Nyhedsbrev nr. 42 April 2012 Foråret 2012 Foråret er over os i Europa. Der er travlhed i marken og samtidig gættes lystigt på, hvad udbyttet vil blive såvel lokalt som national og globalt. Hård vinter

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Kære Danish Farmers Abroad Tak til alle, der deltog i vores finansieringskonference den 15. juni 2011. Vi fik input fra nogle af de mest erfarne erhvervsfolk med tilknytning

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

God høst --- god sommer!!

God høst --- god sommer!! Nyhedsbrev nr. 75 Juli 2015, God høst --- god sommer!! Høsten står for døren og i de sydlige dele af Europa er den startet. Det er som altid en spændende tid hvad bliver udbytterne --- og der efter hvordan

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

Northampton Community College

Northampton Community College Northampton Community College Bethlehem, Pennsylvania, 6. oktober 1. november 2013 Roskilde Handelsskole, Grenå Handelsskole og Roskilde Tekniske skole samarbejder om at have elever på collegeophold Roskilde

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere