COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research"

Transkript

1 COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH Copenhagen Fintech Innovation and Research

2 Om CFIR Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) er en forening for alle med interesse for finans-it-området. CFIR udvikler forskning, innovation og uddannelse på finans-it-området. CFIR gennemfører projekter og analyser. CFIR bruger faglig viden til at skabe debat. CFIR bidrager til samarbejde om innovation og udvikling. Danmark har en styrke inden for finans-it. Den bygger på en kombination af uddannelse, samarbejde om finansielle ydelser og digitale kompetencer. Det gælder f.eks. kapitalforvaltning, digitalisering og effektive processer. Danmark er ikke et traditionelt internationalt finanscentrum, men en specialiseret fintech klynge. CFIR er initiativtager til Innovationsnetværket for Finans IT med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Et stærkt samarbejde af universiteter, GTS er og organisationer arbejder for at skabe forskningsbaseret vækst og innovation på finans-it-området og styrke eksporten af danske finans-it-virksomheders services. Innovationsnetværket skaber ambitiøse forskningsprojekter, netværksarrangementer og konferencer med internationale key notes. De deltagende organisationer i Innovationsnetværket for Finans IT er Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, CBS, CFIR, DELTA, DI ITEK, DTU, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring og Pension, IT-Branchen, IT-Universitetet og Københavns Universitet.

3 Finans-it i Danmark og globalt Globalisering og digitalisering udfordrer i disse år finansielle virksomheders forretningsmodeller og sikkerhed. Samtidig skaber det helt nye muligheder for danske start-ups og etablerede virksomheder. Udviklingen inden for fintech-industrien (finansiel teknologi) ændrer udvikling og levering af finansielle services. Globalt set er investeringer i fintech mere end tredoblet over de sidste fem år ( ) fra 5,6 milliarder danske kroner i 2008 til 17,8 mia. dansker kroner i Det kræver ny viden og samarbejde at udnytte de nye muligheder. CFIR har siden 2009 bragt ny international viden og netværk ud til danske virksomheder på tværs af finans og it og udviklet forskning og innovation. CFIR er mødestedet, hvor din virksomhed kan møde potentielle samarbejdspartnere, konkurrenter, innovatører og forskere, få ny input og inspiration og deltage i konkrete projekter. Der er en tydelig sammenhæng mellem investering i forskning og udvikling og afkast. En konsulentrapport viser, at den gennemsnitlige forsknings- og udviklings (FoU)-aktive virksomhed betyder en ekstra krone investeret i FoU således en øget omsætning på 1,66 kr. og dermed 66 ører mere på bundlinjen. 2 1 Accenture: The Boom in Global Fintech Investment A new growth opportunity for London (2014). Omregnet fra dollars til danske kroner. 2 DAMVAD: Branchefælles investeringer i finans-it (2011). 3

4 Et specialiseret digitalt finans-center En effektiv og velfungerende finanssektor bidrager i væsentligt omfang til at skabe vækst og værdi i Danmark. Det skyldes ikke kun, at sektoren i sig selv skaber vækst og beskæftigelse. Men også at sektoren er et helt centralt rammevilkår for alle andre sektorer. Den danske finanssektor beskæftiger ca mennesker, mens it-sektoren beskæftiger ca , hvilket samlet udgør mere end 5 % af Danmarks beskæftigelse. Sektoren bidrog i 2013 med 11 pct. af den samlede bruttoværditilvækst og investerede i alt 12 mia. kr. i forskning og innovation i Den danske finanssektor har været med til at drive digitaliseringen i Danmark. Danmark var det første land i verden til at digitalisere aktier og obligationer, til at digitalisere tinglysning og et af de eneste lande i verden med én fælles digital signatur på tværs af banker og det offentlige. Disse løsninger er med til at skabe gode og effektive services for borgerne i Danmark og er udviklet gennem et tæt samarbejde mellem finanssektoren og den offentlige sektor. 1 Kilde: Danmarks Statistik,

5 Kapitalforvaltning og pension Danmark har en styrke og store muligheder, når det kommer til effektiv forvaltning af kapital. Den danske pensionssektor er kåret til verdens bedste, og de danske investeringsforeninger klarer sig godt i konkurrencen med det øvrige Europa. Danmarks investeringsforeninger er placeret i toppen i Morningstars rating, og ultimo marts 2014 var den danske rating på en 2. plads over Europæiske fonde. Den danske andel af kapital under forvaltning i Europa er steget fra 1 pct. i 2003 til 1,9 pct. i Det er således et område i vækst og med stort vækstpotentiale. Danmarks pensionssystem blev i 2014 kåret til verdens bedste tredje år i træk på Melbourne Mercer Global Pension Index, der bedømmer landene på mere end 50 parametre. Jeg tør jo næsten ikke sige det. Men der findes også et betydeligt eksportpotentiale i det, vi kunne kalde det mørkeblå Danmark: I finanssektoren. Vi har i Danmark gennem mange år været knusende dygtige til at forvalte opsparing for almindelige mennesker, virksomheder og pensionskasser. Tidligere udenrigsminister og formand for Bankinvest Uffe Ellemann-Jensen ved konferencen Investeringsforvaltning som eksporterhverv, november Kilde: Danmarks Statistik, 5

6 Mødestedet for finans og it CFIR er mødestedet for finans og it i Danmark. CFIR udvikler konferencer, fyraftensmøder og møderækker, hvor trends og tendenser i finans-it afdækkes sammen med danske og internationale key notes. CFIR skaber et neutralt møderum, hvor virksomheder, forskere og det offentlige kan mødes på højt og specialiseret niveau. Formålet med møderækkerne er ikke blot at mødes og få ny viden, men også sætte nye dagsordener og skabe innovation. På møderne identificeres udfordringer, muligheder og nye samarbejder med CFIR som platform, match maker og katalysator, så den enkelte virksomhed eller forsker kan drive projekterne videre. CFIR skaber forsknings- og innovationsprojekter, uddannelser, undersøgelser, rapporter og internationaliseringsprojekter. Virksomheder, der deltager aktivt i CFIRs arbejde, kan derfor komme på forkant med ny viden, udvikle et unikt netværk og møde helt nye samarbejdspartnere.

7 Fra netværk til resultat CFIR udfærdiger analyser og faciliterer projekter og mødesteder. CFIRs aktiviteter tager udgangspunkt i de konkrete muligheder og udfordringer, som virksomhederne oplever nu og står over for de kommende år. CFIR faciliterer et stort netværk på højt niveau gennem partnerkredsen og internationale kontakter. Virksomheder, der deltager aktivt, får derfor privilegeret adgang til viden og kontakter. CFIR kan være match maker til konkrete projekter, finde projektpartnere; og skaffe ressourcer til udvikling af forsknings- og innovationssamarbejde med universiteterne. CFIRs aktiviteter udvikles efter medlemmernes ønsker og behov med fem særlige fokusområder: 1. Fintech iværksætteri 4. Digitale processer 2. Betalinger, platforme og usability 5. Computational finance 3. Cybersikkerhed Aktiviteterne er med deltagelse fra internationale eksperter, virksomheder og forskere. CFIR udvikler også aktiviteter i udlandet i samarbejde med udenlandske organisationer. Virksomheder kan udvikle deres internationale netværk og synliggøre sig sammen med andre virksomheder og universiteter som en del af den danske finans-it-klynge. 7

8 Get F IT Finance IT Tuesday Get F IT Finance IT Tuesday er et fyraftensmøde, der afholdes sidste tirsdag hver måned og sætter fokus på aktuelle områder og emner inden for fintech og finans-it. Get F IT har været med til at sætte dagsordener og skabe nye projekter siden Med udgangen af 2014 har der været 3219 tilmeldte fordelt på 60 møder med deltagelse fra 685 forskellige store og små organisationer. The Get F IT arrangements have had just the right balance between topical focus and intensity on the one hand and interaction time on the other hand to facilitate effective networking. CFIR has been instrumental in facilitating the establishment of HIPERFIT, a cross-disciplinary and multi-institutional research center with an ambitious research agenda and, yet, both feet on the ground. Fritz Henglein, Professor, Department of Computer Science, University of Copenhagen, Director of HIPERFIT. Formålet med Get F IT er at skabe et rum, hvor forskning og erhvervsliv inden for finans-it kan mødes om ideer og nye muligheder. På møderne præsenterer og diskuterer deltagerne aktuelle emner med danske og internationale key notes. Det er emner som fremtidens betalinger, cybersikkerhed, agile processer eller gamification. Møderne er med til at sætte en dagsorden, og det videre arbejde med ideerne fra møderne fører ofte til konkrete initiativer som f.eks. etableringen af forskningscentret HIPERFIT eller samarbejde mellem de deltagende virksomheder.

9 Finans IT Dagen Finans IT Dagen er den store årlige konference, hvor mere end 200 danske og internationale delegerede samles midt i september for at høre om trends og tendenser inden for finans-it. Konferencen tiltrækker talere og deltagere fra ind- og udland. Konferencen henvender sig til ledende ansvarlige inden for it og forretningsudvikling i den finansielle sektor. We are seeing intensified competition, strict regulation, higher customer expectation and effects of digitization. New entrants will come in to the banking market. Jim Ditmore, Chief Operating Officer, Danske Bank på Finans IT Dagen Deltagerne kan opleve oplæg og debatter om aktuelle emner inden for finans og it og møde forskere og virksomheder, store som små, der arbejder med fremtidens finansielle løsninger. Finans IT Dagen samler folk på højt niveau fra både finans og it til et mix af spændende oplæg. Vi har fået nye kontakter til mulige samarbejdspartnere og en masse spændende diskussioner. Lars Møller Kristensen, Country Manager, Signicat. 9

10 Fintech iværksætteri I finansielle centre som New York og London er der meget fokus på startups, der udviklinger nye teknologiske løsninger til den finansielle sektor. Banker og andre etablererede spillere i sektoren har i stor stil engageret sig i arbejdet med at finde og modne disse såkaldte fintech startups i anerkendelse af, at der i iværksættervirksomheder eksisterer et stort vækstpotentiale og nye ideer, der kan udfordre de eksisterende forretningsmodeller. Den finansielle sektor i Danmark har blandt andet på grund af gode digitale løsninger en finans-it-styrke. For at fastholde denne styrke er det vigtigt at understøtte innovation og startups. CFIR bidrager til udviklingen af et stærkt økosystem for iværksættere inden for fintech i Danmark, så dygtige iværksættere kan modnes og bidrage til at sikre innovation og vækst på finans-it-området. Det har været en fornøjelse at samarbejde med CFIR og deltage i CFIRs netværksmøder. Møderne har bragt os synlighed, ny viden og jeg har mødt nye samarbejdspartnere, der har været med til at udvikle vores betalingsløsning Meewallet. Kim Vindberg-Larsen, Direktør, Meewallet.

11 Platforme, betalinger og usability Finansielle services bliver i højere grad mobile, og kunder stiller krav om fleksible og brugervenlige services. Fokusområdet platforme, betalinger og usability dækker et område inden for finans-it i rivende udvikling, hvor Danmark har spændende muligheder. CFIRs fireårige projekt fra Fremtidens Penge arbejdede med visionen om det kontantløse samfund. Projektet har dannet et solidt grundlag for arbejdet med betalinger og blandt andet bidraget med resultaterne om fremtidens betalinger til Betalingsrådet i Danmarks Nationalbank. CBS har som følge af projektet opbygget Nordeuropas største forskningsmiljø inden for betalinger og etableret International Cashless Society Roundtable. Som en betydningsfuld betalingsleverandør, hvor betalingsmarkedet er i stor forandring har samarbejdet med CFIR i Fremtidens Penge bibragt os et unikt netværk og noget af den nyeste viden sammen med de andre projektpartnere CBS, Danske Bank, IBM, Innovation Lab og Nets. Tony Jensen, Senior Vice President, CellPoint Mobile. The main findings of the report are that consumers are ready for mobile payments, but that does not mean they will use mobiles for payments. [ ] You have to offer more, in terms of some form of addition value, to make this work for consumers. Increased value might be coupons, gamification or some other similar capability, but something that encourages customers to move across to this new form of technology. A technology that, as CFIR points out, is nervous for many as it s new and different, possibly insecure and hackable. These latter points are the points that banks need to address. Chairman Chris Skinner, Financial Services Club på sin blog om resultaterne fra CFIR-projektet Fremtidens Penge. 11

12 Cybersikkerhed i finans Cybersikkerhed og it-sikkerhed er en hastigt voksende samfundsmæssig udfordring. Cyberangrebene bliver mere vedholdende og komplekse og de it-kriminelle mere organiserede og professionelle. Cybersikkerhed er en stor samfundsopgave. Og den bliver ikke mindre. Derfor har vi i bankerne netop nu særligt fokus på, hvordan vi forbedrer vores kompetencer inden for cyber security, vores forsvarslinjer, vores reaktionsevner og hastighed i forhold til sikkerhedstrusler. Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, Danske Bank ved formandstalen i Finansrådet december Cybersikkerhed er et kerneområde inden for finans, da sikre it-systemer og tillid til systemer er en forudsætning for moderne finansielle virksomheder og borgernes anvendelse af finansielle services. Regulering, privacy og samarbejde mellem offentlige og private aktører får stor betydning for udviklingen. Samtidig er behovet for dygtige cybersikkerhedsfolk presserende. Derfor har CFIR i alliance med forsvaret, IBM og DTU skabt en cybersikkerhedsspecialisering på kandidatuddannelsen på DTU og arbejder på at skabe konferencer og forskningsprojekter med nøgleaktører på tværs af sikkerhedskritiske brancher. Internettet anvendes til flere og flere formål hos både offentlige myndigheder, i private virksomheder og hjemme i stuerne. Derfor er det essentielt, at Danmarks internetsikkerhed er i top og varetages af specialiserede fagfolk. Forsvarsminister Nicolai Wammen ved lanceringen af Cybersikkerhedsuddannelsen på DTU.

13 Digitale processer Effektive og agile processer er en stigende udfordring for finansielle virksomheder. Danmark og den danske finanssektor er langt fremme internationalt inden for processer og digitalisering. Det gælder både internt i virksomheder, på tværs af virksomheder og det offentlige. Processer og it optager de finansielle virksomheder meget - og er samtidig et område, der kan trække på en bred palette af it-forskning i Danmark, lige fra ledelse, brugervenlighed og agilitet til korrekthed, effektivitet og sikkerhed. Det fremgår tydeligt på fremmødet til de events, vi har afholdt med CFIR. Der er altid spændende oplæg og diskussioner om konkrete udfordringer, cases og metoder. Thomas Hildebrandt, Head of the Process and System Models Research Group, IT-Universitetet. Effektive processer er en nøgle til at udvikle finansielle services, og en stor del af innovationen i de finansielle virksomheder er gennem smart håndtering af processer og data og i udvikling af systemer til at håndtere ny regulering. Der er i innovationsnetværket opbygget et stort netværk af forskere og virksomheder, der allerede i dag arbejder aktivt med at styrke processer både internt i organisationerne og på tværs af værdikæder og virksomheder så vel som i relation til kunderne. CFIR har på to konkrete områder udviklet måleredskaber, der kan hjælpe til en bedre løbende innovationsindsats på finansielle services: En måling af serviceinnovation udviklet af konsulenthuset Damvad og Productability-målingen af evnen til produktudvikling udviklet af DELTA. 13

14 Computational Finance: Kvantitative modeller og performance Den finansielle sektor står over for store beregningsmæssige, teknologiske og reguleringsmæssige udfordringer. Der er en øget efterspørgsel efter systemer og metoder, der kan håndtere krav til håndtering af store datamængder, performance, risiko, gennemsigtighed, indberetning til myndighederne, rådgivning og investeringer. For at imødekomme disse udfordringer kræver det dybe kompetencer inden for computational finance, finans, matematik, it og datalogi. CFIR har udviklet dette miljø i Danmark blandt andet gennem etableringen af forskningscentret HIPERFIT på Københavns Universitet og opbygget et stort netværk på området sammen med andre universiteter og virksomheder. Det danske forskningscenter HIPERFIT functional high performance computing for financial IT udvikler computer-systemer til at styre de komplekse finansielle markeder og de voksende datakrav, der er til transparens, kapitaldækning og risikostyring. Danske forskningsmiljøer er nogle af verdens førende inden for high performance computing, og ved at kombinere finans- og it-forskning på dette område skabes et pionérsamarbejde mellem forskningsmiljøer og virksomheder. Partnerne i HIPERFIT er Danske Bank, Københavns Universitet, Lexifi, Nordea, Nykredit og SimCorp samt en række internationale forskningspartnere blandt andet Chinese Academy of Sciences, Oxford og UCLA.

15 Bliv medlem af CFIR Meld dig ind og bliv en del af Danmarks finans-it-netværk for virksomheder, innovatører og forskere. Som aktiv i CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT kan du opnå ny viden stærkt tværfagligt netværk match making synlighed også internationalt samarbejde og projekter indflydelse på dagsordener, der påvirker sektoren Ydelser Basis Kernemedlem Størrelse 1-10 ansatte Kernemedlem Størrelse ansatte Kernemedlem Størrelse > 100 ansatte Pris pr. år Indflydelse Medlem Medlem Medlem medlem Associeret Invitationer Invitationer Invitationer Services Fri adgang til Get F IT Nyhedsbrev Synlighed Medlemsliste Medlemsliste Annonce årsmøde Adgang til Finans IT dagen, således: 1 plads 2 pladser 5 pladser Årsmøde, Nyhedsbrev, Fri adgang til Get F IT, adgang til møderækker, konferencer, portaler, rapporter, viden mv., adgang til projekter. Medlemsliste Annonce årsmøde Medlemsliste Annonce årsmøde 15

16 CFIRs bestyrelse Direktør Lars Mathiesen, Frost Management (formand) Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet (næstformand) First Vice President Jørn O. Christiansen, Nordea Senior Vice President Poul Møller, Danske Bank CEO André Rogaczewski, Netcompany Rektor Mads Tofte, ITU Professor Niels Bjørn-Andersen, CBS, Institut for IT Ledelse Copenhagen Fintech Innovation and Research Innovationsnetværket for Finans IT Finanssektorens Hus Amaliegade København K ID. Nr

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center

Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center B Ø R S E N I T V A L U E 2 014 Børsen it value 14. og 15. maj i Bella Center Årets vigtigste begivenhed for CXO er Husk 14. og 15. maj elkommen til V Børsen sætter den digitale dagsorden for Danmarks

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Michael Rasmussen, landechef i Nordea og formand for Finansrådet. Per

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Strategic HR & Business Summit CPH 2013

Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Konferencekatalog Få ny viden om strategisk HR og inspiration til, hvordan forbindelsen mellem HR og din virksomheds forretningsstrategi kan styrkes. Den 5. december

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere