COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH. Copenhagen Fintech Innovation and Research"

Transkript

1 COPENHAGEN FINTECH INNOVATION AND RESEARCH Copenhagen Fintech Innovation and Research

2 Om CFIR Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) er en forening for alle med interesse for finans-it-området. CFIR udvikler forskning, innovation og uddannelse på finans-it-området. CFIR gennemfører projekter og analyser. CFIR bruger faglig viden til at skabe debat. CFIR bidrager til samarbejde om innovation og udvikling. Danmark har en styrke inden for finans-it. Den bygger på en kombination af uddannelse, samarbejde om finansielle ydelser og digitale kompetencer. Det gælder f.eks. kapitalforvaltning, digitalisering og effektive processer. Danmark er ikke et traditionelt internationalt finanscentrum, men en specialiseret fintech klynge. CFIR er initiativtager til Innovationsnetværket for Finans IT med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Et stærkt samarbejde af universiteter, GTS er og organisationer arbejder for at skabe forskningsbaseret vækst og innovation på finans-it-området og styrke eksporten af danske finans-it-virksomheders services. Innovationsnetværket skaber ambitiøse forskningsprojekter, netværksarrangementer og konferencer med internationale key notes. De deltagende organisationer i Innovationsnetværket for Finans IT er Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, CBS, CFIR, DELTA, DI ITEK, DTU, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring og Pension, IT-Branchen, IT-Universitetet og Københavns Universitet.

3 Finans-it i Danmark og globalt Globalisering og digitalisering udfordrer i disse år finansielle virksomheders forretningsmodeller og sikkerhed. Samtidig skaber det helt nye muligheder for danske start-ups og etablerede virksomheder. Udviklingen inden for fintech-industrien (finansiel teknologi) ændrer udvikling og levering af finansielle services. Globalt set er investeringer i fintech mere end tredoblet over de sidste fem år ( ) fra 5,6 milliarder danske kroner i 2008 til 17,8 mia. dansker kroner i Det kræver ny viden og samarbejde at udnytte de nye muligheder. CFIR har siden 2009 bragt ny international viden og netværk ud til danske virksomheder på tværs af finans og it og udviklet forskning og innovation. CFIR er mødestedet, hvor din virksomhed kan møde potentielle samarbejdspartnere, konkurrenter, innovatører og forskere, få ny input og inspiration og deltage i konkrete projekter. Der er en tydelig sammenhæng mellem investering i forskning og udvikling og afkast. En konsulentrapport viser, at den gennemsnitlige forsknings- og udviklings (FoU)-aktive virksomhed betyder en ekstra krone investeret i FoU således en øget omsætning på 1,66 kr. og dermed 66 ører mere på bundlinjen. 2 1 Accenture: The Boom in Global Fintech Investment A new growth opportunity for London (2014). Omregnet fra dollars til danske kroner. 2 DAMVAD: Branchefælles investeringer i finans-it (2011). 3

4 Et specialiseret digitalt finans-center En effektiv og velfungerende finanssektor bidrager i væsentligt omfang til at skabe vækst og værdi i Danmark. Det skyldes ikke kun, at sektoren i sig selv skaber vækst og beskæftigelse. Men også at sektoren er et helt centralt rammevilkår for alle andre sektorer. Den danske finanssektor beskæftiger ca mennesker, mens it-sektoren beskæftiger ca , hvilket samlet udgør mere end 5 % af Danmarks beskæftigelse. Sektoren bidrog i 2013 med 11 pct. af den samlede bruttoværditilvækst og investerede i alt 12 mia. kr. i forskning og innovation i Den danske finanssektor har været med til at drive digitaliseringen i Danmark. Danmark var det første land i verden til at digitalisere aktier og obligationer, til at digitalisere tinglysning og et af de eneste lande i verden med én fælles digital signatur på tværs af banker og det offentlige. Disse løsninger er med til at skabe gode og effektive services for borgerne i Danmark og er udviklet gennem et tæt samarbejde mellem finanssektoren og den offentlige sektor. 1 Kilde: Danmarks Statistik,

5 Kapitalforvaltning og pension Danmark har en styrke og store muligheder, når det kommer til effektiv forvaltning af kapital. Den danske pensionssektor er kåret til verdens bedste, og de danske investeringsforeninger klarer sig godt i konkurrencen med det øvrige Europa. Danmarks investeringsforeninger er placeret i toppen i Morningstars rating, og ultimo marts 2014 var den danske rating på en 2. plads over Europæiske fonde. Den danske andel af kapital under forvaltning i Europa er steget fra 1 pct. i 2003 til 1,9 pct. i Det er således et område i vækst og med stort vækstpotentiale. Danmarks pensionssystem blev i 2014 kåret til verdens bedste tredje år i træk på Melbourne Mercer Global Pension Index, der bedømmer landene på mere end 50 parametre. Jeg tør jo næsten ikke sige det. Men der findes også et betydeligt eksportpotentiale i det, vi kunne kalde det mørkeblå Danmark: I finanssektoren. Vi har i Danmark gennem mange år været knusende dygtige til at forvalte opsparing for almindelige mennesker, virksomheder og pensionskasser. Tidligere udenrigsminister og formand for Bankinvest Uffe Ellemann-Jensen ved konferencen Investeringsforvaltning som eksporterhverv, november Kilde: Danmarks Statistik, 5

6 Mødestedet for finans og it CFIR er mødestedet for finans og it i Danmark. CFIR udvikler konferencer, fyraftensmøder og møderækker, hvor trends og tendenser i finans-it afdækkes sammen med danske og internationale key notes. CFIR skaber et neutralt møderum, hvor virksomheder, forskere og det offentlige kan mødes på højt og specialiseret niveau. Formålet med møderækkerne er ikke blot at mødes og få ny viden, men også sætte nye dagsordener og skabe innovation. På møderne identificeres udfordringer, muligheder og nye samarbejder med CFIR som platform, match maker og katalysator, så den enkelte virksomhed eller forsker kan drive projekterne videre. CFIR skaber forsknings- og innovationsprojekter, uddannelser, undersøgelser, rapporter og internationaliseringsprojekter. Virksomheder, der deltager aktivt i CFIRs arbejde, kan derfor komme på forkant med ny viden, udvikle et unikt netværk og møde helt nye samarbejdspartnere.

7 Fra netværk til resultat CFIR udfærdiger analyser og faciliterer projekter og mødesteder. CFIRs aktiviteter tager udgangspunkt i de konkrete muligheder og udfordringer, som virksomhederne oplever nu og står over for de kommende år. CFIR faciliterer et stort netværk på højt niveau gennem partnerkredsen og internationale kontakter. Virksomheder, der deltager aktivt, får derfor privilegeret adgang til viden og kontakter. CFIR kan være match maker til konkrete projekter, finde projektpartnere; og skaffe ressourcer til udvikling af forsknings- og innovationssamarbejde med universiteterne. CFIRs aktiviteter udvikles efter medlemmernes ønsker og behov med fem særlige fokusområder: 1. Fintech iværksætteri 4. Digitale processer 2. Betalinger, platforme og usability 5. Computational finance 3. Cybersikkerhed Aktiviteterne er med deltagelse fra internationale eksperter, virksomheder og forskere. CFIR udvikler også aktiviteter i udlandet i samarbejde med udenlandske organisationer. Virksomheder kan udvikle deres internationale netværk og synliggøre sig sammen med andre virksomheder og universiteter som en del af den danske finans-it-klynge. 7

8 Get F IT Finance IT Tuesday Get F IT Finance IT Tuesday er et fyraftensmøde, der afholdes sidste tirsdag hver måned og sætter fokus på aktuelle områder og emner inden for fintech og finans-it. Get F IT har været med til at sætte dagsordener og skabe nye projekter siden Med udgangen af 2014 har der været 3219 tilmeldte fordelt på 60 møder med deltagelse fra 685 forskellige store og små organisationer. The Get F IT arrangements have had just the right balance between topical focus and intensity on the one hand and interaction time on the other hand to facilitate effective networking. CFIR has been instrumental in facilitating the establishment of HIPERFIT, a cross-disciplinary and multi-institutional research center with an ambitious research agenda and, yet, both feet on the ground. Fritz Henglein, Professor, Department of Computer Science, University of Copenhagen, Director of HIPERFIT. Formålet med Get F IT er at skabe et rum, hvor forskning og erhvervsliv inden for finans-it kan mødes om ideer og nye muligheder. På møderne præsenterer og diskuterer deltagerne aktuelle emner med danske og internationale key notes. Det er emner som fremtidens betalinger, cybersikkerhed, agile processer eller gamification. Møderne er med til at sætte en dagsorden, og det videre arbejde med ideerne fra møderne fører ofte til konkrete initiativer som f.eks. etableringen af forskningscentret HIPERFIT eller samarbejde mellem de deltagende virksomheder.

9 Finans IT Dagen Finans IT Dagen er den store årlige konference, hvor mere end 200 danske og internationale delegerede samles midt i september for at høre om trends og tendenser inden for finans-it. Konferencen tiltrækker talere og deltagere fra ind- og udland. Konferencen henvender sig til ledende ansvarlige inden for it og forretningsudvikling i den finansielle sektor. We are seeing intensified competition, strict regulation, higher customer expectation and effects of digitization. New entrants will come in to the banking market. Jim Ditmore, Chief Operating Officer, Danske Bank på Finans IT Dagen Deltagerne kan opleve oplæg og debatter om aktuelle emner inden for finans og it og møde forskere og virksomheder, store som små, der arbejder med fremtidens finansielle løsninger. Finans IT Dagen samler folk på højt niveau fra både finans og it til et mix af spændende oplæg. Vi har fået nye kontakter til mulige samarbejdspartnere og en masse spændende diskussioner. Lars Møller Kristensen, Country Manager, Signicat. 9

10 Fintech iværksætteri I finansielle centre som New York og London er der meget fokus på startups, der udviklinger nye teknologiske løsninger til den finansielle sektor. Banker og andre etablererede spillere i sektoren har i stor stil engageret sig i arbejdet med at finde og modne disse såkaldte fintech startups i anerkendelse af, at der i iværksættervirksomheder eksisterer et stort vækstpotentiale og nye ideer, der kan udfordre de eksisterende forretningsmodeller. Den finansielle sektor i Danmark har blandt andet på grund af gode digitale løsninger en finans-it-styrke. For at fastholde denne styrke er det vigtigt at understøtte innovation og startups. CFIR bidrager til udviklingen af et stærkt økosystem for iværksættere inden for fintech i Danmark, så dygtige iværksættere kan modnes og bidrage til at sikre innovation og vækst på finans-it-området. Det har været en fornøjelse at samarbejde med CFIR og deltage i CFIRs netværksmøder. Møderne har bragt os synlighed, ny viden og jeg har mødt nye samarbejdspartnere, der har været med til at udvikle vores betalingsløsning Meewallet. Kim Vindberg-Larsen, Direktør, Meewallet.

11 Platforme, betalinger og usability Finansielle services bliver i højere grad mobile, og kunder stiller krav om fleksible og brugervenlige services. Fokusområdet platforme, betalinger og usability dækker et område inden for finans-it i rivende udvikling, hvor Danmark har spændende muligheder. CFIRs fireårige projekt fra Fremtidens Penge arbejdede med visionen om det kontantløse samfund. Projektet har dannet et solidt grundlag for arbejdet med betalinger og blandt andet bidraget med resultaterne om fremtidens betalinger til Betalingsrådet i Danmarks Nationalbank. CBS har som følge af projektet opbygget Nordeuropas største forskningsmiljø inden for betalinger og etableret International Cashless Society Roundtable. Som en betydningsfuld betalingsleverandør, hvor betalingsmarkedet er i stor forandring har samarbejdet med CFIR i Fremtidens Penge bibragt os et unikt netværk og noget af den nyeste viden sammen med de andre projektpartnere CBS, Danske Bank, IBM, Innovation Lab og Nets. Tony Jensen, Senior Vice President, CellPoint Mobile. The main findings of the report are that consumers are ready for mobile payments, but that does not mean they will use mobiles for payments. [ ] You have to offer more, in terms of some form of addition value, to make this work for consumers. Increased value might be coupons, gamification or some other similar capability, but something that encourages customers to move across to this new form of technology. A technology that, as CFIR points out, is nervous for many as it s new and different, possibly insecure and hackable. These latter points are the points that banks need to address. Chairman Chris Skinner, Financial Services Club på sin blog om resultaterne fra CFIR-projektet Fremtidens Penge. 11

12 Cybersikkerhed i finans Cybersikkerhed og it-sikkerhed er en hastigt voksende samfundsmæssig udfordring. Cyberangrebene bliver mere vedholdende og komplekse og de it-kriminelle mere organiserede og professionelle. Cybersikkerhed er en stor samfundsopgave. Og den bliver ikke mindre. Derfor har vi i bankerne netop nu særligt fokus på, hvordan vi forbedrer vores kompetencer inden for cyber security, vores forsvarslinjer, vores reaktionsevner og hastighed i forhold til sikkerhedstrusler. Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, Danske Bank ved formandstalen i Finansrådet december Cybersikkerhed er et kerneområde inden for finans, da sikre it-systemer og tillid til systemer er en forudsætning for moderne finansielle virksomheder og borgernes anvendelse af finansielle services. Regulering, privacy og samarbejde mellem offentlige og private aktører får stor betydning for udviklingen. Samtidig er behovet for dygtige cybersikkerhedsfolk presserende. Derfor har CFIR i alliance med forsvaret, IBM og DTU skabt en cybersikkerhedsspecialisering på kandidatuddannelsen på DTU og arbejder på at skabe konferencer og forskningsprojekter med nøgleaktører på tværs af sikkerhedskritiske brancher. Internettet anvendes til flere og flere formål hos både offentlige myndigheder, i private virksomheder og hjemme i stuerne. Derfor er det essentielt, at Danmarks internetsikkerhed er i top og varetages af specialiserede fagfolk. Forsvarsminister Nicolai Wammen ved lanceringen af Cybersikkerhedsuddannelsen på DTU.

13 Digitale processer Effektive og agile processer er en stigende udfordring for finansielle virksomheder. Danmark og den danske finanssektor er langt fremme internationalt inden for processer og digitalisering. Det gælder både internt i virksomheder, på tværs af virksomheder og det offentlige. Processer og it optager de finansielle virksomheder meget - og er samtidig et område, der kan trække på en bred palette af it-forskning i Danmark, lige fra ledelse, brugervenlighed og agilitet til korrekthed, effektivitet og sikkerhed. Det fremgår tydeligt på fremmødet til de events, vi har afholdt med CFIR. Der er altid spændende oplæg og diskussioner om konkrete udfordringer, cases og metoder. Thomas Hildebrandt, Head of the Process and System Models Research Group, IT-Universitetet. Effektive processer er en nøgle til at udvikle finansielle services, og en stor del af innovationen i de finansielle virksomheder er gennem smart håndtering af processer og data og i udvikling af systemer til at håndtere ny regulering. Der er i innovationsnetværket opbygget et stort netværk af forskere og virksomheder, der allerede i dag arbejder aktivt med at styrke processer både internt i organisationerne og på tværs af værdikæder og virksomheder så vel som i relation til kunderne. CFIR har på to konkrete områder udviklet måleredskaber, der kan hjælpe til en bedre løbende innovationsindsats på finansielle services: En måling af serviceinnovation udviklet af konsulenthuset Damvad og Productability-målingen af evnen til produktudvikling udviklet af DELTA. 13

14 Computational Finance: Kvantitative modeller og performance Den finansielle sektor står over for store beregningsmæssige, teknologiske og reguleringsmæssige udfordringer. Der er en øget efterspørgsel efter systemer og metoder, der kan håndtere krav til håndtering af store datamængder, performance, risiko, gennemsigtighed, indberetning til myndighederne, rådgivning og investeringer. For at imødekomme disse udfordringer kræver det dybe kompetencer inden for computational finance, finans, matematik, it og datalogi. CFIR har udviklet dette miljø i Danmark blandt andet gennem etableringen af forskningscentret HIPERFIT på Københavns Universitet og opbygget et stort netværk på området sammen med andre universiteter og virksomheder. Det danske forskningscenter HIPERFIT functional high performance computing for financial IT udvikler computer-systemer til at styre de komplekse finansielle markeder og de voksende datakrav, der er til transparens, kapitaldækning og risikostyring. Danske forskningsmiljøer er nogle af verdens førende inden for high performance computing, og ved at kombinere finans- og it-forskning på dette område skabes et pionérsamarbejde mellem forskningsmiljøer og virksomheder. Partnerne i HIPERFIT er Danske Bank, Københavns Universitet, Lexifi, Nordea, Nykredit og SimCorp samt en række internationale forskningspartnere blandt andet Chinese Academy of Sciences, Oxford og UCLA.

15 Bliv medlem af CFIR Meld dig ind og bliv en del af Danmarks finans-it-netværk for virksomheder, innovatører og forskere. Som aktiv i CFIR og Innovationsnetværket for Finans IT kan du opnå ny viden stærkt tværfagligt netværk match making synlighed også internationalt samarbejde og projekter indflydelse på dagsordener, der påvirker sektoren Ydelser Basis Kernemedlem Størrelse 1-10 ansatte Kernemedlem Størrelse ansatte Kernemedlem Størrelse > 100 ansatte Pris pr. år Indflydelse Medlem Medlem Medlem medlem Associeret Invitationer Invitationer Invitationer Services Fri adgang til Get F IT Nyhedsbrev Synlighed Medlemsliste Medlemsliste Annonce årsmøde Adgang til Finans IT dagen, således: 1 plads 2 pladser 5 pladser Årsmøde, Nyhedsbrev, Fri adgang til Get F IT, adgang til møderækker, konferencer, portaler, rapporter, viden mv., adgang til projekter. Medlemsliste Annonce årsmøde Medlemsliste Annonce årsmøde 15

16 CFIRs bestyrelse Direktør Lars Mathiesen, Frost Management (formand) Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet (næstformand) First Vice President Jørn O. Christiansen, Nordea Senior Vice President Poul Møller, Danske Bank CEO André Rogaczewski, Netcompany Rektor Mads Tofte, ITU Professor Niels Bjørn-Andersen, CBS, Institut for IT Ledelse Copenhagen Fintech Innovation and Research Innovationsnetværket for Finans IT Finanssektorens Hus Amaliegade København K ID. Nr

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Get F'IT juni: Processer, modenhed og udvikling i finansiel service- og produktudvikling

Get F'IT juni: Processer, modenhed og udvikling i finansiel service- og produktudvikling Har du problemer med at læse denne HTML mail, så klik her for en online version Nyhedsmail - 7. juni 2012 Kære [firstname] Folkemødet skaber rammer for en åben dialog mellem politikere, organisationer,

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

DET FINANSIELLE DANMARK

DET FINANSIELLE DANMARK Det finansielle Danmark En del af løsningen Folkemødet 2014 Digitalisering for alle skaber et stærkere samfund Digitalisering af erhvervslivet øger væksten DET FINANSIELLE DANMARK Højere finansiel forståelse

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Velkommen til FinansAgenda 2015

Velkommen til FinansAgenda 2015 Til indstik! Velkommen til FinansAgenda 2015 Det er en fornøjelse igen i år at byde velkommen til årets store begivenhed for virksomhedsledelsen i den finansielle sektor. Digitalisering, cyber security

Læs mere

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND CEO EVA BERNEKE SEPTEMBER 2016 KMD HAR EN AKTIV ROLLE I DANMARKS PLACERING SOM DET MEST DIGITALISEREDE

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

PSD2 KONFERENCE, D. 9. JUNI 2016, KØBENHAVN NYT PAYMENT SERVICES DIRECTIVE NYT DIREKTIV NYE MULIGHEDER NYE UDFORDRINGER

PSD2 KONFERENCE, D. 9. JUNI 2016, KØBENHAVN NYT PAYMENT SERVICES DIRECTIVE NYT DIREKTIV NYE MULIGHEDER NYE UDFORDRINGER PSD2 KONFERENCE, D. 9. JUNI 2016, KØBENHAVN NYT PAYMENT SERVICES DIRECTIVE NYT DIREKTIV NYE MULIGHEDER NYE UDFORDRINGER INDSIGT & VIDEN i de nye regler og aktørernes syn på dem INSPIRATION & PRAKTISKE

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

En sektor i transformation. Oplev førende eksperter og virksomhedscases fra den finansielle sektor på FinansAgenda onsdag 28.

En sektor i transformation. Oplev førende eksperter og virksomhedscases fra den finansielle sektor på FinansAgenda onsdag 28. En sektor i transformation Oplev førende eksperter og virksomhedscases fra den finansielle sektor på FinansAgenda onsdag 28. oktober 2015 Finansagenda 2015 Rasmus, du finder på noget fedt Indtil videre

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

ISOBROs konference. Fremtidens Betalingsmarked. Axelborg, den 8. februar 2017 John Falk, Director, Product Management, Nets

ISOBROs konference. Fremtidens Betalingsmarked. Axelborg, den 8. februar 2017 John Falk, Director, Product Management, Nets ISOBROs konference Fremtidens Betalingsmarked Axelborg, den 8. februar 2017 John Falk, Director, Product Management, Nets European Commission Presse meddelelse den 8. oktober 2015 Commissioner Margrethe

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd 1 Den digitale verden 2 Digitalisering og lidt tal IKT-sektoren omsætter

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER OM NETVÆRKET Finanssektorens Uddannelsescenter startede i foråret 2015 et strategisk netværk, der bringer

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

a) Stilling/titel Medlem af direktionen for Danske Bank A/S, Administrerende direktør Første indberetning

a) Stilling/titel Medlem af direktionen for Danske Bank A/S, Administrerende direktør Første indberetning 27. juli 2016 Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres Indberetning nr. 11/2016 1. Nærmere oplysninger

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtidens innkjøp November 2013 Instituttet for Fremtidsforskning www.iff.dk Carsten Beck Instituttet for Fremtidsforskning

Læs mere

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT?

Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? INDLÆG 20 Fra data til disruption Fra data til disruption: Hvordan får du succes som Airbnb, Uber, Amazon og JUST EAT? Michael Holk Wätjen 4.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Navn Uddannelse Cand.merc.dat. Rolle

Læs mere

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter

Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Sikkerhed på nettet for applikationer og identiteter Jakob I. Pagter, Security Lab Alexandra Instituttet A/S Privatejet almennyttig firma med fokus på forskning og innovation indenfor IT GTS Godkendt Teknologisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Jesper Berg Finansanalytikerforeningen, 21. august 2012 22-08- 2012 1 Agenda Det bliver dyrt at drive bank

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

INTRO. Og netop derfor er finanssektoren et perfekt match for dig, der sigter efter en spændende karriere.

INTRO. Og netop derfor er finanssektoren et perfekt match for dig, der sigter efter en spændende karriere. INTRO Økonom, matematiker, kommunikatør, HRmedarbejder, softwarearkitekt eller antropolog finanssektoren har brug for dem alle. Der er brug for dig, som vil have en karriere i en sektor, der udvikler sig.

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Sikkerhed og Revision i det digitale samfund

Sikkerhed og Revision i det digitale samfund 7. og 8. september 2017 og i det digitale samfund Digitaliseringen er over os og det bliver sagt, at der ikke er nogen vej tilbage. Samtidig bliver det ofte fremført at Danmark er langt fremme og der er

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning 1 K O N F E R E N C E OM I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S O M E K S P O R T E R H V E R V 3 1. O K T O B E R 2 0 1 3 J E S P E R

Læs mere