Ydelser på hjælpemiddelområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelser på hjælpemiddelområdet"

Transkript

1 Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet

2 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL... 6 LEVERANDØRAFTALER OG FRIT VALG... 6 VISITATION... 6 LOVGIVNING... 7 GRUNDLÆGGENDE BEVILLINGSKRITERIER... 9 KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE... 9 FORVENTNINGER TIL BORGERE SÆRLIGE FORHOLD VED GENBRUGSHJÆLPEMIDLER SÆRLIGE FORHOLD VED BOLIGINDRETNING KROPSBÅRNE/PERSONLIG HJÆLPEMIDLER...12 DIABETESMATERIALER TIL TABLETBEHANDLEDE DIABETIKERE DIABETESMATERIALER TIL INSULINBEHANDLEDE DIABETIKERE SYGEPLEJEARTIKLER I FORBINDELSE MED KOMPRESSIONSSTRØMPER TIL BEN OG ARME KOMPRESSIONSUDSTYR BLEER KATETER OG URINPOSER STOMIMATERIALER PROTESER, ARME OG BEN BEN- OG FODSKINNER BROKBIND SKULDER-ALBUE-HÅNDLEDS-HÅND SKINNER LÆNDEBÆLTE/STØTTEKORSETTER BRYSTPROTESER ORTOPÆDISK FODTØJ OG FODINDLÆG PARYKKER ØJENPROTESER HJÆLPEMIDLER TIL HOVEDBESKYTTELSE BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD NØDKALD NØDKALD, KØRSEL DÆKCREMER VÆRNEMIDLER TIL BRUG FOR PERSONALET HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE...47 HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGER DREJETÅRN OPSTEMMER TIL OVERFLYTNING GLIDLAGEN, GLIDEMADRAS, GLIDESTYKKER VENDELAGENER MED EL OG VENDESYSTEMER

3 GLIDEBRÆTTER STÅLØFTER PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL LOFTLIFT BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER - MED OG UDEN HJUL BRUSELEJER HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG MOBILITET...61 STÅSTØTTESTATIVER STOKKE MOBILITYSTOK OG MARKERINGSSTOK KRAVLER OG RULLEBRÆT, BØRN KLAPVOGNE, BØRN ROLLATORER GANGBUKKE GANGVOGNE/GANGSTOLE/GANGBORDE SPECIELT GANGSTATIV TIL BØRN CYKLER, TREHJULEDE CYKLER, TREHJULEDE HÅNDDREVNE CYKLER, TREHJULEDE MED EL-HJÆLPEMOTOR CYKLER, TANDEM KØRESTOLE, MANUELLE STANDARD (TRANSPORTKØRESTOL) KØRESTOLE, MANUELLE AKTIVE KØRESTOLE, MANUELLE KOMFORT KØRESTOLE MED STÅFUNKTION KØRESTOLE, MAULELLE -ÉNHÅNDSBETJENT HJÆLPEMOTOR TIL MANUEL KØRESTOL EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, INDENDØRS EL-KØRESTOLE MED JOYSTICK, KOMBINERET INDE- OG UDENDØRSBRUG EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING, STANDARDPRODUKT 113 STK EL-SCOOTERE, EL-KØRETØJ - MANUEL STYRING OG SÆRLIG INDRETNING ELLER MED SÆRLIG KAPACITET, 113 STK EL-KØRESTOLE MED MANUEL STYRING, EL-KØRETØJ 113, STK KNALLERTER, TREHJULEDE FØRERHUND HJÆLPEMIDLER TIL DAGLIG HUSFØRELSE FLYTBARE TOILETSTOLE -MED OG UDEN HJUL TOILETFORHØJER TOILETLØFTER, ELEKTRISK ARMLÆN SOM MONTERES PÅ TOILETTET PERSONVÆGT MED SYNTETISK TALE BAGEVÆGT MED SYNTETISK TALE/PUNKTAFMÆRKNING ARMBÅNDSURE, LOMMEURE OG VÆKKEURE SENGEBORDE ARBEJDSSTOLE HVILESTOLE TERAPI OG REHABSTOLE TIL BØRN SÆDER, SÆDEPUDER, UNDERLAG OG ABDUKTIONSKLODSER RYGPUDER

4 LEJRINGSPUDER ENKELTKONTAKTER (KONTAKTER MED EN FUNKTION) FJERNBETJENINGSSYSTEMER/OMVERDENSKONTROL RULLEBORDE SMÅHJÆLPEMIDLER FORBRUGSGODER INDRETNING AF HJEMMET OG DETS OMGIVELSER, HERUNDER MØBLER BOLIGINDRETNING GENERELT BADEKAR, HØJDEINDSTILLIG BELYSNING INDENDØRS/UDENDØRS BARNESENGE PLEJESENG MED EL-FUNKTIONER ELEVERBART HOVEDGÆRDE PERSONLØFTERE, LOFT- ELLER VÆGMONTERET FORHØJERKLODSER GELÆNDERE STØTTEHÅNDTAG, GREB TOILETARMSTØTTE DØRÅBNERE VINDUESÅBNERE SAMTALEANLÆG MED EL-SLUTBLIK I KOMBINATION MED EL-DØRÅBNER BLANDINGSBATTERIER HÅNDVASKE BRUSEPLADS DØRTRIN LØFTEPLATFORME TRAPPELIFTE MED PLATFORM TIL KØRESTOL TRAPPELIFT MED STOLESÆDE TRAPPEKØRER, MOBIL TRAPPELIFT/HJÆLPEMANØVRERET RAMPER, TRANSPORTABLE RAMPER, FASTE KØKKENELEMENTER, HØJDEINDSTILLELIGE PUDER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE UDEN LUFT PUDER TRYKSÅRSFOREBYGGENDE / KORRIGERENDE MED LUFT MADRASSER, TRYKSÅRSFOREBYGGENDE VÆGTDYNE VÆGTVEST KUGLE-SIDDEPUDE KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER SKRIVEMASKINE, PUNKTSKRIFT BLADVENDER LÆSESTATIV LYDOPTAGER OG -AFSPILLER FORSTÆRKERTELEFON TELESLYNGE OG TRÅDLØSE FM SYSTEMER HALSTELESLYNGE STEMMEFORSTÆRKER TELEFONER MED SPECIELLE FUNKTIONER

5 SYNS-, HØRE- OG KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER

6 Indledning Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som byrådet har vedtaget for Solrød Kommune. Kvalitetsstandarder er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød Kommunes værdigrundlag. Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød Kommune som udgangspunkt tilbyder indenfor hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Alle borger i Solrød Kommune har krav på ensartet og fleksibelservice, der tager udgangspunkt i den enkleste borgers samlede situation. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Solrød Kommune tilbyder. Målgruppen af borgere der kan bevilges hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning er borgere der har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktion. Opnået bevilling skal give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse i forhold til den nedsatte funktion, der begrænser borgeren i dagligdagen. Solrød Kommune har ansvar for bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder samt boligindretninger ved varigt behov. Region Sjælland har ansvaret for udlån af hjælpemidler til brug i en midlertidig periode samt apparatur og behandlingsredskaber, som led i behandling. Jf. Sundhedsaftalen Værdigrundlag Værdigrundlaget i Solrød Kommune bygger på nedenstående nøglebegreber: Respekt og værdighed Fleksibilitet og valgfrihed Udvikling og kvalitet. Respekt og værdighed udvises fx ved; - At omgangen med borger skal tage udgangspunkt i respekten for den enkelte. - At tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og individualitet. - At skabe mulighed for borgerens egen indflydelse på hverdagen. - At fastholde hjælp til selvhjælp. - At udvise respekt for privatlivets fred. Fleksibilitet og valgfrihed udvises fx ved; - At lytte og samarbejde i en åben og konstruktiv atmosfære. 5

7 - At tilbyde den rette ydelse i den aktuelle situation ud fra en faglig og etisk vurdering. - At inddrage borgeren i indholdet af de(n) tildelte ydelse(r). Udvikling og kvalitet sikres fortsat fx ved; - Et dynamisk samarbejde både mellem borgere/personale og leverandørerne imellem. - At ydelser leveres i henhold til helhedsvurdering og kvalitetsstandarder. - At ydelser leveres med udgangspunkt i høj faglighed og borgernes ønsker. - At borgeren oplever en helhed i de leverede ydelser. - At den enkelte borgers hidtidige livsstil så vidt muligt bevares. - At samarbejdet foregår i en venlig og imødekommende atmosfære. Servicemål Sagsbehandlingstid, når alle nødvendige oplysninger foreligger, er for: kropsbårne hjælpemidler op til 8 uger. genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder op til 12 uger. boligindretning er op til ½ år. Leverandøraftaler og frit valg Pr. 1. oktober 2010 tråde ny lov i kraft om frit valg af hjælpemidler og boligindretning jf. lov om social service 112, 116. Se under afsnittet om lovgivning. De hjælpemidler Solrød Kommune har indgået leverandøraftaler på fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Der kan opstå egenbetaling for borgere der vælger anden leverandør. Ved større boligindretninger indhenter Solrød Kommunen altid to håndværkertilbud. Håndværkertilbuddet er incl. materialer jf. Solrød kommunes serviceniveau. Du kan frit vælge momsregistrerede håndværkere til at udføre opgaven, dog kan tilskuddet til boligindretningen ikke være større end det billigste tilbud der er indhentet jf. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Visitation Udgangspunktet for bevilling af genbrugshjælpemidler fx rollator, badetaburet og toiletforhøjer - samt forbrugsgoder fx el-køretøj - er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en helhedsvurdering. I denne vurderingen ligger borgerens samlede situation til grund for afgørelsen. Formålet er at afdække i hvilket omfang den nedsatte funktion begrænser borgeren i dagligdagen. Visitator træffer afgørelse på baggrund af følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion, som det fremgår af den individuelle helhedsvurdering, Solrød Kommunes kvalitetsstandard samt gældende lovgivning. Diagnosens art er ikke afgørende. 6

8 Boligindretning er fx opsætning af greb, fjernelse af dørtrin og ombygning af bolig. Udgangspunktet for bevilling af boligindretning er det samme som gældende for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder. Udover ovenstående er betingelsen for at modtage hjælp til boligindretning, at der er tale om en nødvendig boligindretning. Det skal vurderes om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig. Bevillingen af boligindretning omfatter ikke modernisering eller istandsættelse. Der kan være behov for at inddrage andre fx arkitekt, Specialrådgivningen, andre relevante samarbejdspartnere. Såfremt der er eksisterende tegninger over boligen udbedes disse. Borgere, der bor i lejebolig, skal have tilladelse af ejeren til boligændringen. Kommunen forpligtiger sig til at reetablere boligen, når der ikke længere er behov for boligændringen fx ved flytning. Borgere, der bor i ejer- eller andelsbolig, skal kun søge om tilladelse hvis det inddrager fællesarealer. Kommunen forpligtiger sig ikke til reetablering af boligen ved mindre boligindretning som fx dørtrin og greb. Kommunen reetablerer boligen ved større boligindretning som fx loftlift og platformlifte. Kropsbårne hjælpemidler er fx støttestrømper, ortopædiske sko og høreapparater. Afgørelse træffes på baggrund af borgerens individuelle behov, Solrød Kommunes kvalitetsstandarder og gældende lovgivning. Ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler er det som udgangspunkt nødvendigt med lægeligt dokumenteret diagnose. Gældende for alle hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger er, at borgeren selv afholder udgift til drift og almindelig vedligeholdelse. Lovgivning Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, boligindretninger og støtte til forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. Dermed i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Bevilling af hjælpemidler efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. (stk. 2 udeladt) Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale 7

9 med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.«(stk. 5-7 udeladt). Forbrugsgoder efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 6. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode. Bevilling af boligindretning efter Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. En person, der er tilkendt hjælp efter stk. 1, kan, hvis den pågældende ønsker at benytte en anden håndværker end den, som kommunalbestyrelsen har valgt, vælge selv at lade boligindretningen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. På samme måde kan ansøgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har anvist. Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om adgangen efter stk. 2 til at vælge håndværker og materialer i forbindelse med tilkendelse af hjælp til boligindretning, herunder om krav til håndværker samt om muligheden for at indgå aftale om tilbagelevering efter endt brug og aftale om reetablering og betingelserne 8

10 herfor. Stk. 4. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 5. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 4, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Stk. 6. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1, 2 og 4 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen Grundlæggende bevillingskriterier Efter hjælpemiddelbekendtgørelsen 2 og 17 kan der normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som ansøger selv har skaffet sig inden bevilling er givet. Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at ansøgnigen skal indgives, og bevilling modtages inden et hjælpemiddel eller forbrugsgode anskaffes. De grundlæggende tildelingskriterier er begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. Med varighed forstås, at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold dels, at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion. Normalt vil lidelsen være en belastning resten af livet. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Der gælder særlige forhold for børn, idet der ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Fx deltage i leg med andre børn. Krav og forventninger til medarbejderne Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borgeren. Medarbejderen skal udvise situationsfornemmelse, og altid være venlig og imødekommende overfor borgeren og dennes pårørende. Det forventes, at hjælpen til den enkelte borger så vidt muligt udføres af den/ de samme medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 9

11 Når en borger modtager hjælp eller støtte i eget hjem, betragtes borgerens hjem som en arbejdsplads. Dette medfører, at der ifølge Arbejdsmiljøloven skal gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV). Forpligtigelsen til at udføre en APV er arbejdsgiverens. APV foretages derfor af den godkendte leverandør. APV kan påvise behov for hjælpemidler eller boligændringer. Det kan fx være fjernelse af løstliggende tæpper, møbler og lignende, som kan være til fare eller gene for medarbejderne og/eller borgeren selv. Hjælpemidler fx el-seng og personlift, som er nødvendige for arbejdets udførelse, stilles som udgangspunkt til rådighed af Solrød Kommune, jf. Sundhedsaftale Region Sjælland. Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse, der er livslang tavshedspligt. Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Forventninger til borgere Behandler medarbejderne med venlighed og respekt. Er hjemme til aftalte tidspunkt. Respektere at medarbejderne skal overholde regler og bestemmelser vedrørende Arbejdsmiljøloven. Respekterer at medarbejderne skal overholde det politisk bestemte serviceniveau for Solrød Kommune. Særlige forhold ved genbrugshjælpemidler Ved misligholdelse af hjælpemiddel kan borgeren miste sin bevilling og hjælpemidlet vil blive inddraget. Når et hjælpemiddel afhentes til reparation kan erstatningshjælpemiddel udlånes. Borger kan ikke forvente, at erstatningshjælpemidlet er identisk med det det hjælpemiddel, der er afhentet. Borger skal selv sørge for almindelig drift og vedligeholdelse, fx øget strømforbrug, lapning, samt udskiftning af slanger og dæk. Dog kan der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation/regning skal foreligge. Borger kan ikke opretholde bevilling af hjælpemidlet, hvis funktionsniveau ændrer sig, så hjælpemidlet ikke benyttes i forhold til bevillingskriterier. Visitations- og koordinationsenheden skal da kontaktes. Ved flytning til anden bolig skal borger selv afholde udgifterne til flytning af de hjælpemidler der er bevilget. 10

12 Særlige forhold ved boligindretning Der tages ikke hensyn til indkomst- og formuesituation i forbindelse med bevilling af boligindretning, men hvis ændringen betyder øget salgsværdi af en ejerbolig, vil Solrød kommune forlange pant i boligen svarende til værdistigningen. Når endelige løsningsforslag er fastlagt vil der blive fremsendt en skriftlig afgørelse til partshøring. Såfremt der ikke er nogen indvendinger arbejdes der videre med de pågældende løsningsforslag. 11

13 Kropsbårne/personlig hjælpemidler DIABETESMATERIALER TIL TABLETBEHANDLEDE DIABETIKERE At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes At borgeren selv kan kontrollere sin diabetes, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner 150 teststrimler årligt 150 lancetter årligt Evt. sprøjter og kanyler Tabletter Blodsukkerapparat Kanylebokse Urintest Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Diabetikere Ydelsen bevilges på baggrund af dokumentation fra egen læge eller sygehus, hvoraf det skal fremgå at borgeren er i tabletbehandling og lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet Visitations og -koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling. Ydelsen tildeles som løbende bevilling Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med ReaMed 12

14 DIABETESMATERIALER TIL INSULINBEHANDLEDE DIABETIKERE At dække borgerens behov for den insulin, som kroppen ikke selv kan producere, og at borgeren kan måle sit blodsukker, og dermed selv kontrollere sin diabetes At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Insulinpen Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug Teststrimler Lancetter Blodsukkermåleapparat (dækkes med 50 %) Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede Insulin Tabletter Kanyleboks Druesukker Urintest Borgere med insulinkrævende diabetes Der skal foreligge dokumentation fra egen læge eller sygehus om borgerens behov Visitations- og koordinationsenheden Blodsukkerapparatet dækkes med 50 % af udgiften. Øvrige ydelser er gratis for borgeren Ydelsen tildeles som løbende bevilling 13

15 Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med ReaMed 14

16 SYGEPLEJEARTIKLER I FORBINDELSE MED i Lov om Social Service Hjælp til sygeplejeartikler og lignende til plejekrævende borgere, som vælger at dø i eget hjem eller i et hospice At sikre, at døende borgere, som ønsker at blive plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter til sygeplejeartikler og lignende, som de ikke ville have haft under indlæggelse på sygehus Sygeplejeartikler Sondeernæring Ernæringspræparater Lindrende fysioterapi Dækning af medicinudgifter, herunder også håndkøbsmedicin Medicindoseringsæsker Cremer Flydende sæber/shampooer Plejekrævende borgere, som vælger at dø i eget hjem eller i et hospice Der skal foreligge dokumentation, i form af en terminalerklæring, fra egen læge eller sygehus Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling. Ydelsen tildeles som løbende bevilling Ophold på et hospice med driftsoverenskomst med Regionen, er at sidestille med sygehusophold, og udløser derfor ikke bevilling af sygeplejeartikler og lignende jf

17 Abena 16

18 KOMPRESSIONSSTRØMPER TIL BEN At afhjælpe borgeren med en svær, varig kredsløbslidelse At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner, samt at mindske risiko for komplikationer ved kredsløbslidelsen Kompressionsstrømper til: Ben Reparation Kompressionsmateriale til behandling: Kompressionsbind Behandlerstrømper Polstervat Borgeren med svære, varige kredsløbslidelser At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Varige følger efter blodpropper i ben eller arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Ved første bevilling kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge, indeholdende diagnose, kompressionsklasse, længde og om der er tale om en eller to ekstremiteter Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling., når ny bevilling skal gives. Der skal foretages ny 17

19 måltagning før bestilling Der bevilges et par kompressionsstrømper, samt et skiftepar, kan udskiftes efter behov, dog med mindst 12 måneders interval Gummihandsker til af-/påtagning af strømper Der kan i særlige tilfælde bevilges strømpepåtager. Dette vurderes i forbindelse med måltagning eller ved et rehabiliterings forløb. Sahva 18

20 KOMPRESSIONSÆRME, HANDSKE OG VEST At afhjælpe borgeren med en svær, varig kredsløbslidelse At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner, samt at mindske risiko for komplikationer ved kredsløbslidelsen Kompressionsærme Kompressionshandske kompressionsvest Reparation Kompressionsmateriale til behandling: Kompressionsbind Behandlerstrømper Polstervat Borgeren med svære, varige kredsløbslidelser At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling Varige følger efter blodpropper i ben eller arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Ved første bevilling kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge, indeholdende diagnose og kompressionsklasse Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren., når ny bevilling skal gives. Der skal foretages ny måltagning før bestilling 19

21 Der bevilges en kompressionsærme og handske, samt skifte. Ærme og handske kan udskiftes efter behov, dog med mindst 6 måneders interval Gummihandsker til af-/påtagning. Frit valg 20

22 KOMPRESSIONSUDSTYR At kompensere for nedsat lymfefunktion At borgerne selv kan behandle ødem generne/ væskeophobning i arme eller ben Pulserende kompressionssystem/pumpe, arm Pulserende kompressionssystem/pumpe, ben Manchetter til arm eller ben Reparation Udskiftning af manchet Borgere med kronisk lymfeødem Der skal foreligge lægelig dokumentation for at sygehusbehandlingen er ophørt. Der skal derudover foretages en individuel vurdering. Se SM C Der bevilges billigst egnede pumpe til afhjælpning af behovet Der skal foreligge en beskrivelse af, i hvilken udstrækning kompressionspumpen afhjælper en nedsat funktionsevne Der skal foreligge en beskrivelse af, på hvilke områder, kompressionspumpen letter den daglige tilværelse Natbandager skal være vurderet Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren, men der er udgifter til løbende udskiftning af manchet Valgfri 21

23 BLEER At kompensere for gener i forbindelse med borgerens varige inkontinens At borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Engangsbleer Fikseringstrusser (Abri-fix pants super max. 15 stk. årligt) Bevilling af bomuldstrusser (med mindre der foreligger lægelig dokumentation for overfølsomhed e. lign.) Engangsbleer med sugeevne på 75 og derunder bevilges ikke Borgere, med urin- og / eller afføringsinkontinens, der er udredt og behandlet via egen læge og som har et varigt problem Der skal foreligge dokumentation fra egen læge, sygehus, eller specialuddannet personale i Solrød Kommune Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling. Ydelsen tildeles som løbende bevilling, mod evt. egenbetaling Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med Abena 22

24 KATETER OG URINPOSER At kompensere for en nedsat blærefunktion Sikre at borgeren kommer af med urinen Katetre Uridomer Urinposer Skiftesæt Urotainer 1 pakke net urinposeholder årligt (10 stk) Creme mv. Borgere, med urininkontinens der er udredt og behandlet via egen læge og som har et varigt problem Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Det må ikke være et midlertidigt problem efter en operation. Inkontinens opstået fx efter brud på lårbenet og operation for dette kan ikke betegnes permanent før genoptræning er fuldført. Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.. Ydelsen tildeles som løbende bevilling, mod evt. egenbetaling Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med One Med 23

25 STOMIMATERIALER At kompensere for en varigt nedsat tarmfunktion At sikre, at borgeren kommer af med sine udskillelser Stomiposer Stomibælte Stomipasta Irrigationsmateriale Hudbeskyttende cremer Hudbeskyttende ringe / plader Klæbefjerner Kantsikring Vatpinde Gaze Plast- eller gummihandsker Hudservietter Normale hudcremer Deodråber / lotion Affaldsposer Borgere, der har fået udført en af følgende operationer: Colostomi (kunstig udføring af tyktarm) Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarm) Urostomi (kunstig udføring af urinveje) Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for at lidelsen er varig Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling. Ydelsen tildeles som løbende bevilling 24

26 , mod evt. egenbetaling Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med Kirstine Hardam A/S 25

27 PROTESER, ARME OG BEN Benproteser At kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer eller manglende ekstremiteter At borgerens funktion forbedres, så borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Armproteser Reparation Borgere, der har gennemgået en amputation og har behov for protese for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Borgere med manglende ekstremiteter Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at borgeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis.. Ydelsen tildeles som løbende bevilling Hjælpemidler til påtagning af protese medfølger Valgfri 26

28 BEN- OG FODSKINNER At kompensere for borgerens varige, nedsatte gangfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Helbensskinne / ortose (omfatter knæ, ankel og fodled) Knæskinne / ortose Underbensskinne / ortose Ankelskinne / ortose Dropfodsskinner Fodkapsel Reparation Skinner til brug ved sport Skinner til midlertidigt brug Borgere med varigt behov for skinne, for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov. Ved genansøgning, med minimum 12 måneders mellemrum, skal det altid vurderes om reparation af skinne er tilstrækkelig Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis. Don-joy skinne bevilges kun i særlige tilfælde Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet Valgfri 27

29 28

30 BROKBIND At kompensere for de gener en varig broklidelse giver At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Almindeligt brokbind Brokbind med hul til stomi Midlertidigt brokbind inden operation. Borgere med varige gener som følge af brok. Der skal foreligge dokumentation fra egen læge eller sygehus om borgerens behov Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis., når ny bevilling skal gives. Der skal foreligge ny måltagning før bestilling Der bevilges et brokbind plus skiftebind, kan udskiftes efter behov, dog med mindst 12 måneders interval Valgfri 29

31 SKULDER-ALBUE-HÅNDLEDS-HÅND SKINNER At kompensere for borgerens varige nedsatte kraft og bevægelighed. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Funktionsskinner Reparation Skinner til brug ved sportsudøvelse Borgere med dagligt, varigt behov for skinne for at kunne udføre daglige gøremål Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Ved genansøgning, med minimum 12 måneders mellemrum, skal det altid vurderes om reparation af skinne er tilstrækkelig Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis. Valgfri 30

32 LÆNDEBÆLTE/STØTTEKORSETTER At kompensere for varigt nedsat rygfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Lændebælte Støttekorset Reparation Støttekorsetter, der bruges som led i en behandling Borgere med svære varige ryglidelser Ved førstegangsansøgninger kræves dokumentation fra egen læge, ortopædkirurg, eller rheumatolog For bevilling skal borgeren have en af følgende diagnoser: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive (discus)i rygsøjlens lændedel Scoliosis (skævhed af rygsøjlen) Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylotisthesis Osteoporose (knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskler) Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis. Der bevilges et støttekorset. Når dette fungerer tilfredsstillende gives et skiftekorset/reservekorset. Støttekorset udskiftes efter behov, dog med mindst 12 måneders interval Ved kropsforandringer (f.eks udvikling af 31

33 lidelsen, vægtændringer) må der ydes hjælp til et nyt korset Valgfri 32

34 BRYSTPROTESER At erstatte et manglende bryst At medvirke til at bevare borgeren selvværd Protese Delprotese Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Protesebrystholder Badedragt Brystproteser, der indopereres Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren. Ved førstegangsbevilling, bevilges 1 stk. protese plus skifte protese. Efterfølgende bevilges 1 stk. protese med minimum 12 måneders interval Valgfri 33

35 ORTOPÆDISK FODTØJ OG FODINDLÆG At kompensere for borgerens foddeformitet At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Fabriksfremstillet fodtøj Håndsyede sko Bandagesko Forsåling / udbedring Forhøjelser Reparation Gængesål Ortopædisk fodindlæg Hjemmesko MBT-sko Indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn Borgere hvor generne af en foddeformitet kan afhjælpes Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov. For bevilling skal borgeren have en af følgende diagnoser: Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller svær kredsløbsinsufficiens Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, f.eks klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger, svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kronisk ledbetændelse 34

36 eller leddegigt Aflastning af smertende ar i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, f.eks svær fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed Visitations- og koordinationsenheden Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder ansøgeren selv et beløb, der udgør 830 kr. pr. par for personer over 18 år og 460 kr. pr. par for børn og unge under 18 år. Ydelsen er derudover gratis for borgeren. Ved valg af anden leverandør, kan der være egenbetaling. Ved førstegangsbevilling kan reservefodtøj først bevilges / anskaffes efter 3 måneders forløb, af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år vil der normalt kunne ydes hjælp til udskiftning hver 18. måned. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning Ved ortopædisk værnefodtøj afholder arbejdsgiveren et beløb svarende til den sædvanlige udgift til værnefodtøj Solrød Kommune har indgået leverandøraftale med Holger Hansen Sko APS 35

37 PARYKKER At kompensere for vansirende skaldethed At give borgeren selvværd Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker (bevilges alene såfremt der foreligger dokumentations for at en fabriksfremstillet paryk ikke kan anvendes) Herretoupeer Der ydes ikke paryk ved midlertidigt hårtab, som følge af behandling (fx ved kemoterapi ydes parykken /toupeen af sygehuset), samt ved almindeligt forekommende hårtab Der bevilges ikke abonnement til hår for livet Tatovering af øjenbryn og øjenvipper Borgere med vansirende skaldethed, som udgangspunkt på baggrund af sygdom eller ulykke Ved førstegangsansøgninger kræves lægefaglig dokumentation for diagnose og behov Visitations- og koordinationsenheden Der bevilges 1 fabriksfremstillet paryk til en pris af 2500 kr. eksklusiv moms. Ønsker borgeren et andet produkt end det bevilgede, kan støtten alene omfatte prisen på fabriksfremstillet paryk til en pris af 2500 kr. eksklusiv moms. Ved overfølsomhed for syntetiske stoffer kan parykken / toupeen fores med bomuld Holdbarhed gennemsnitlig 1 år. Særlige forhold hos den enkelte, som fx kraftig transpiration fra hovedbunden, kan bevirke 36

38 hurtigere nedslidning af parykken Vedr. parykker: Der bevilges 1. stk. paryk plus skifte paryk med minimum 12 måneders interval. Vedr. toupeer: Ved førstegangsbevilling, bevilges 1 stk. toupe. Efterfølgende bevilges 1 stk. toupe med minimum 12 måneders interval Valgfri 37

39 ØJENPROTESER At erstatte et øje At medvirke til at bevare borgerens selvværd Øjenprotesen Borgere der mangler et øje Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for behovet Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Borgeren skal henvises til SRC Roskilde 38

40 HJÆLPEMIDLER TIL HOVEDBESKYTTELSE At beskytte hovedet ved fald At beskytte borgerens hoved ved fald, og dermed mindske risiko for hovedtraumer Beskyttelseshjelm fabriksfremstillet Beskyttelseshjelm individuel fremstillet Reparation Psykisk udviklingshæmmede borgere Vurdering af, hvorvidt borger er uegnet til at anvende gangredskab hensigtsmæssigt Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Privat leverandør efter aftale med Visitationsog koordinationsenheden 39

41 BESKYTTELSESBUKSER TIL BAD og 11 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen At kompensere for svær inkontinens i svømmehal At borgeren kan deltage i aktiviteter i svømmehal Beskyttelsesbukser til badning i svømmehal. Der bevilges 1 stk. årligt Borgere der har en diagnosticeret en svær inkontinens Der skal foreligge lægelig dokumentation for at lidelsen er varig Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen bevilges som en merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er derfor en egenbetaling der følger de til enhver tid gældende takster Borgeren har ejendomsretten til beklædningen Private leverandører efter aftale med Visitations- og koordinationsenheden 40

42 NØDKALD At kompensere for nedsat mulighed for at kalde hjælp At borgeren bliver i stand til at tilkalde hjælp Nødkaldsapparat med transportabel sender Nøgleboks Telefonabonnement Etablering af fastnetforbindelse Svage borgere med udtalt faldtendens der ikke kan kalde hjælp på anden måde. Kritisk syge borgere, ex. lungesyge, der ikke kan tilkalde hjælp på anden måde Nødkald kan bevilliges såfremt Borger har været faldet og ikke selv kunne komme op Hvis borgeren ikke er i stand til at tilkalde hjælp ved at bruge en almindelig trådløs telefon og samtidig bor alene eller ægtefælde eller sambo er på arbejdsmarkedet og borger derfor er alene en væsentlig del af døgnet Borger skal kunne forstå en instruktion om hvornår nødkaldet må bruges og forstå hvad der vil være misbrug af nødkaldet. Nødkald der misbruges kan blive nedtaget Borgeren skal bære senderen på sig Der skal være fastnet telefonledning eller kunne oprettes fastnet telefonledning Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Der foretages løbende opfølgning 41

43 Solrød Kommune har en leverandøraftale med Kidde Danmark 42

44 NØDKALD, kørsel 1 At kompensere for nedsat mulighed for at kalde hjælp ved allergiske tilfælde og særlige hjerte og lungesygdomme At borgeren kan komme hurtigt på hospitalet Nødkaldsapparat med transportabel sender Telefonabonnement Etablering af fastnetforbindelse Borgere der ved anfald ikke er i stand til at benytte en telefon og hvor brug af telefon vil tage for lang tid Der skal foreligge lægelig dokumentation for nødkald med behov for kørsel 1 Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Der foretages løbende opfølgning Solrød Kommune har en leverandøraftale med Kidde Danmark 43

45 DÆKCREMER At kompensere for skæmmende modermærker og ardannelse på hoved og hals At medvirke til at bevare borgerens selvværd Hudpræparater til at skjule stærkt skæmmende modermærker og ardannelse på hoved og hals Hudbeskyttende cremer til anvendelse på hoved og hals efter hudtransplantationer eller forbrændinger Almindelige hudplejemidler Borgere med stærkt skæmmende modermærker og ar dannelse på hoved og hals Der skal foreligge lagefaglig dokumentation for behovet. Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Valgfri 44

46 VÆRNEMIDLER TIL BRUG FOR PERSONALET Værnemiddel for personalet At mindske risiko for smittespredning Engangshandsker Ved udførelse af personlig pleje I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Engangsvaskeklude Ved terminalpleje I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Beskyttelsesdragt, maske og evt. beskyttelsesbriller I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Hånddesinfektionsmiddel I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Selvopløselige vaskeposer I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Overtræksposer til bækken I hjem, hvor borger behandles ud fra speciel smitterisiko Engangsvaskeklude ved almindelig personlig pleje Borgere, som modtager ydelser fra plejen hjemmeplejen, som nødvendiggør anvendelse af personlige værnemidler At borgeren er visiteret til ydelsen personlig pleje og / eller udgør en særlig smitterisiko Visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Der foretages løbende opfølgning Værnemidler leveres til personalegruppen og 45

47 ikke direkte til borgerens hjem Solrød Kommune har leverandøraftaler med Abena 46

48 HJÆLPEMIDLER TIL PERSONLIG PLEJE HJÆLPEMIDLER TIL HÅRVASK At borgeren kan få vasket hår trods nedsat funktion At borgeren kan få vasket hår af hjælper Hårvaskebakke til sengebrug Hårvaskebakke på stativ Vandtæt frisørslag Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan kun bades ved sengebad Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Solrød Kommune 47

49 REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGER At kompensere for nedsat muskelkraft At borgeren kan skifte stilling i sengen uden hjælp At give borgeren mulighed for at forflytte sig ud af sengen Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp at skifte stilling i sengen Kan give borgeren mulighed for at forflytte sig ud af sengen Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis for borgeren Rebstige og sengebånd betragtes som engangshjælpemiddel Solrød Kommune 48

50 DREJETÅRN At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Drejetårn Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan blive i stand til med personhjælp at forflytte sig fra fx seng til kørestol At borgeren kan samarbejde om opgaven At borgeren har standfunktion At borgeren ikke kan forflyttes uden hjælpemiddel Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Solrød Kommune 49

51 OPSTEMMER TIL OVERFLYTNING At kompensere for nedsat muskelkraft i ben At borgeren kan klare forflytning til/fra seng så selvstændigt som muligt Opstemmer Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til ved egen hjælp eller med personhjælp at klare forflytning til/fra sengen Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Borgeren skal have gode armkræfter Borgeren skal have god kropskontrol Hensyn til hænder/håndled pga. andre lidelser Solrød Kommune 50

52 GLIDLAGEN, GLIDEMADRAS, GLIDESTYKKER At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren kan blive hjulpet med forflytning og dermed lette forflytningssituationen for borger og /eller personale Glidestykke Glidelagner/trækstykker Glidemadrasser Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig i sengen Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Solrød Kommune 51

53 VENDELAGENER MED EL OG VENDESYSTEMER At kompensere for nedsat muskelkraft og mobilitet At borgeren kan blive hjulpet med forflytning Vendelagner m/el-motor Vendesystemer uden motor Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren skal have plejeseng Borgeren skal være ude af stand til selv at vende sig i sengen Det ikke er muligt for hjælperen at benytte øvrige hjælpemidler Borgeren bliver selvstændigt eller med personhjælp i stand til at forflytte sig i sengen Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Solrød Kommune 52

54 GLIDEBRÆTTER At hjælpe borgeren med forflytning At kompensere for nedsat standfunktion Glidebrætter Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren bliver i stand til selvstændigt eller med personhjælp at forflytte sig fx fra seng til kørestol Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Solrød Kommune 53

55 STÅLØFTER At kompensere for nedsat gangfunktion Hjælpe borgeren med forflytning Ståløfter Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl Borgere med nedsat gangfunktion Borgeren er ikke i stand til at forflytte sig på anden måde Borgeren kan samarbejde om forflytningen Borgeren har standfunktion At borgeren ikke har en skulderskade/paretisk skulder Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Solrød Kommune 54

56 PERSONLØFTERE, MOBILE MED LØFTESEJL At borgeren kan blive hjulpet med forflytning At kompensere for nedsat gang- og standfunktion Kan kompensere for nedsat hoved-og/eller kropskontrol Personløfter Standardløftesejl Specialtilpassede løftesejl Borgere med nedsat eller ophævet gang- og standfunktion Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af ståløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler Borgeren kan ikke eller har svært ved at medvirke og/eller samarbejde om forflytningen Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Helsejl, Basic High: Kan anvendes til; personløft fra liggende stilling borgere med nedsat hoved- og/eller kropskontrol ved personløft fra gulv til demente borgere, der har brug for ekstra tryghed ved forflytninger borgere med skulderskader/paretisk skulder 55

57 Basic Basic: Kan anvendes til; borgere med hovedkontrol og nedsat kropskontrol Halvsejl, Basic Low: Kan anvendes til; borgere som har hoved- og kropskontrol ikke velegnet til personløft fra liggende stilling Toiletsejl: Anvendes til; borgere der har hoved- og kropskontrol borgere der er i stand til at samarbejde ikke velegnet til personløft fra liggende stilling Amputationssejl: Anvendes til enkelt eller dobbeltamputerede Badesejl: Sejl der velegnede i badesituationer, hvor borger sidder på sejlet under badet Sit-on sejl: Anvendes til; Borgere der har et så væsentlig nedsat funktionsniveau at det er belastende for boger og/eller personalet at af/påmontere sejl i siddende stilling Det kan være nødvendigt med køreplader Solrød Kommune 56

58 LOFTLIFT 116, stk. 1 i Lov om Social Service At kompensere for nedsat eller ophævet gang- og standfunktion At borgeren kan hjælpes med forflytning Opsætning af Loftlift Standard løftesejl Specialtilpassede løftesejl Lovpligtigt eftersyn Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan ikke forflyttes ved hjælp af personløfter eller øvrige forflytningshjælpemidler iht. arbejdsmiljøloven Der skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne løses ved flytning til anden bolig Borgeren skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling I lejebolig skal der søges om tilladelse i boligselskabet eller hos privat udlejer I andelsbolig og ejerbolig søges om tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer I lejebolig foretages reetablering i henhold til det udlejer kræver I andelsbolig foretages reetablering i henhold til det andelsboligforeningen kræver I ejerboliger foretages reetablering Der skal foretages lovpligtigt 57

59 serviceeftersyn jf. leverandørens anvisning Solrød Kommune 58

60 BADE- OG BRUSESTOLE OG TABURETTER - MED OG UDEN HJUL At borgeren kan bade på trods af nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade og / eller varetage anden personlig hygiejne selvstændigt eller med hjælper Badestol med hjul Badestol med hjul, kipfunktion Badestol med hjul, eleverbar Badebænk/taburet Badebræt til kar Badekarindsats Badekarsæde, drejeligt Bruseklapsæde Specialtilpasning/tilbehør Borgere med fysisk funktionsnedsættelse Borgeren kan kun tage/få bad siddende Borgere der har fald risiko ved at tage bad stående Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Oplysninger om; Borgers bredde i siddende stilling. Mål på ydersiden af lårene det bredeste sted Borgerens vægt Borgerens højde Det kan være nødvendigt at montere små slisker eller fjerne dørtrin Solrød Kommune 59

61 BRUSELEJER At borgeren kan få bad trods væsentlig nedsat funktion At borgeren får mulighed for at bade med hjælp af 1 eller 2 personer Bruseleje med hjul fast højde/højdeindstillelig Bruseleje uden hjul fast højde/højdeindstillelig Borgere med nedsat krops- og hovedkontrol Borgerens behov kan ikke afhjælpes med øvrige hjælpemidler Visitator i visitations- og koordinationsenheden Ydelsen er gratis, såfremt borger ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling Skal kunne tilkobles til el Solrød Kommune 60

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Lov om Social Service 112, 113 og 116

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Lov om Social Service 112, 113 og 116 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lov om Social Service 112, 113 og 116 INDHOLD Indledning...7 Lovgivning...7 Bevilling af hjælpemidler efter

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere