Ældre Sagen December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen December 2014"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30% stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistiker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 2008 til 2013 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra til personer svarende til et fald på 29 pct. Faldet er omtrent lige stort for mænd og kvinder, når det måles i procent. Kønsfordelingen for efterlønsmodtagere ligger derfor stabilt fra 2008 til 2013, hvor andelen af kvindelige efterlønsmodtagere ligger på ca. 57 pct., mens mændene udgør ca. 43 pct., jf. tabel 1. Efterlønsmodtagerne udgør 42 pct. af a-kassemedlemmerne i alderen år i Det er et fald på 2 procentpoint i forhold til Tallet dækker over store forskelle mellem de enkelte a-kasser, hvor Fødevareforbundet, 3F og FOA topper med modtagerandele på henholdsvis 57 pct., 56 pct. og 53 pct., mens a- kasserne for lønmodtagere med lang videregående uddannelse ligger i bund med modtagerandele på mellem 18 og 20 pct., jf. figur 2. Andelen, der betaler til efterlønsordningen falder Andelen af a-kassemedlemmer, der betaler bidrag til efterlønsordningen, er faldet fra 75 pct. i 2003 til 31 pct. i 2013, jf. tabel 2. Det største fald er sket fra 2011 til 2012, hvor andelen af bidragsbetalere faldt fra 63 pct. til 28 pct. Faldet skyldes tilbagetrækningsreformen, der i 2012 gav medlemmer af efterlønsordningen under 60 år mulighed for at melde sig ud af ordningen og få de bidrag, der var indbetalt siden 1999, tilbage. Andelen af bidragsbetalere er faldet i alle aldersgrupper. Faldet i andelen fra 2003 til 2013 er størst for de årige, årige og årige med fald på henholdsvis 62,1, 66,7 og 61,7 procentpoint, mens faldet er mindst for de årige, hvor det kun er på 18,9 procentpoint. Udmeldelserne af efterlønsordningen i 2012 betyder, at alderssammensætningen for medlemmer af efterlønsordningen er blevet langt mere skæv, jf. figur 3. Andelen, der udnytter muligheden for at gå på efterløn, falder Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden 2 faldet fra 58,7% i 2008 til 50,5% i januar 2014, jf. figur 4. Udnyttelsesgraden er højere for kvinder end for mænd, og udnyttelsesgraden stiger med alderen. Faldet i udnyttelsesgraden har dog været relativt størst for kvinderne. Specielt for de 60 og 61 årige kvinder har faldet i udnyttelsesgraden været relativt stort, jf. tabel 3. Efterlønsmodtagere udgør en faldende andel af de årige Andelen af efterlønsmodtagere i forhold til befolkningen i alderen 60 til 64 år er faldet fra 36,4 pct. i 2008 til 28,5 pct. i Ser man på kønsfordelingen er cirka hver 3. kvinde og hver 4. mand i alderen år efterlønsmodtager i 2013, jf. tabel 4. 1 Fuldtids-efterlønsmodtagere opgøres som antallet af personer, der modtager efterløn i et helt år. Det vil sige, at personer, der kun modtager efterløn i en del af året, optræder med en andel, der indikerer, i hvor stor en del af året, de har modtaget efterløn. Hvis fx en person har modtaget efterløn i et halvt år, så tæller personen som en halv person. 2 Udnyttelsesgraden er den del af de efterlønsberettigede, der gør brug af muligheden for at gå på efterløn. 1

3 Store geografiske forskelle i andelen af efterlønsmodtagere Andelen af efterlønsmodtagere varierer betydeligt fra kommune til kommune. I 2013 har Gentofte - ligesom i den laveste andel efterlønsmodtagere i forhold til det samlede antal årige med en andel på 15 pct., mens Læsø topper med en modtagerandel på 38 pct. af de årige, jf. tabel 5. Andelen af efterlønsmodtagere er lavest i og omkring København. De højeste andele af efterlønsmodtagere finder man i mere tyndtbefolkede egne af landet, deriblandt i Nordjylland og på øerne, jf. figur 5, hvor kommunerne, der ligger omkring gennemsnittet på 29 pct., er markeret med grøn. 2

4 Antal personer Tabeller og figurer Tabel 1. Antal Kvinder og mænd på efterløn i alderen år Fald Antal personer Personer Kvinder Mænd I alt Procentfordeling på kvinder og mænd Procent Kvinder 57,2% 56,9% 56,2% 56,3% 56,9% 57,2% -28,6% Mænd 42,8% 43,1% 43,8% 43,7% 43,1% 42,8% -28,7% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -28,6% Kilde: FAM100N, ELH01 Anm: Antallet af efterlønsmodtagere er beregnet som fuldtidsdeltagere Figur 1. Udviklingen i antallet af mænd og kvinder på efterløn ( ) Kvinder Mænd Kilde: ELH01 Anm: Antallet af efterlønsmodtagere er beregnet som fuldtidsdeltagere 3

5 Andel efterlønsmodtagere Figur 2. Andel efterlønsmodtagere i forhold til a-kassemedlemmer i alderen år i 2013 fordelt på a-kasse Kilde: ELH02 Anm.: Andele efterlønsmodtagere er opgjort som antal fuldtidsmodtagere på efterløn i forhold til antal a-kassemedlemmer. 4

6 Figur 3. Antal efterlønsbidragsbetalere i alderen år fordelt på kvinder og mænd år år år år år år Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, indberetninger fra A-kasserne og HAMR (historisk arbejdsmarkedsregister). Tabel 2. Andele efterlønsbidragsbetalere i alderen 30 år til 59 år Aldersgrupper Kvinder og mænd I alt Procent af a-kassemedlemmer ,2 73,6 79,7 86,3 90,3 92,6 74, ,4 59,8 69,8 77,8 84,4 88,7 72, ,3 43,6 48,3 68,9 79,0 85,3 62, ,1 11,6 14,0 27,7 54,5 77,1 27, ,4 11,5 13,0 24,6 49,6 73,7 30,8 Fald i pct.point 31,8 62,1 66,7 61,7 40,7 18,9 43,8 Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, indberetninger fra A-kasserne og HAMR (historisk arbejdsmarkedsregister) Anm.: Andele efterlønsbidragsbetalere er beregnet i forhold til A-kassemedlemmer. 5

7 Procent Tabel 3. Udnyttelsesgrader fordelt på køn og alder fra 2008 til 2014 Kvinder Mænd Ændring Alder Kvinder Mænd Udnyttelsesgrad Procentvis ændring i udnyttelsesgrad år 45,0 34,3 34,9 25,2 22,1 22,0-22,4% -12,7% 61 år 54,1 41,2 40,8 33,2 27,3 27,5-24,6% -17,2% 62 år 74,4 63,9 62,9 55,0 47,4 46,3-15,5% -15,8% 63 år 82,2 73,1 71,5 66,0 56,8 55,6-13,0% -15,8% 64 år 85,7 78,2 76,2 71,0 62,4 61,0-11,1% -14,1% I alt 68,0 59,1 57,7 49,6 44,3 43,2-15,1% -12,9% Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, RAM Anm.: Udnyttelsesgrader er antallet af efterlønsmodtagere i forhold til antallet af efterlønsberettigede. Udnyttelsesgrader opgøres primo året. Figur 4. Udnyttelsesgrader for årige fordelt på køn i perioden Kvinder Mænd Samlet Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, RAM Anm.: Udnyttelsesgrader er antallet af efterlønsmodtagere i forhold til antallet af efterlønsberettigede. Udnyttelsesgrader opgøres primo året. 6

8 Tabel 4. Andelen af kvindelige og mandlige efterlønsmodtagere i forhold til befolkningsstørrelse Fald Procentandel efterlønsmodtagere i forhold til befolkningsstørrelse Kvinder i alt 41,5% 39,1% 36,9% 34,8% 33,2% 32,3% -22,3% 60 år 23,1% 20,0% 18,8% 17,8% 17,5% 17,6% -23,8% 61 år 31,4% 27,9% 25,3% 24,3% 22,9% 22,9% -26,9% 62 år 45,5% 41,2% 37,8% 36,1% 35,3% 34,1% -25,1% 63 år 53,3% 50,8% 46,8% 43,7% 41,8% 41,4% -22,3% 64 år 57,7% 55,9% 53,6% 49,6% 46,3% 44,6% -22,6% Mænd i alt 31,3% 29,8% 29,0% 27,5% 25,6% 24,7% -21,3% 60 år 13,6% 12,1% 12,6% 12,0% 11,3% 11,2% -17,2% 61 år 19,3% 17,3% 16,5% 17,0% 15,6% 15,4% -20,3% 62 år 34,5% 31,2% 29,4% 27,9% 27,3% 25,8% -25,2% 63 år 43,2% 41,6% 38,3% 35,8% 33,4% 33,7% -22,1% 64 år 50,4% 47,3% 46,1% 42,0% 39,0% 36,8% -26,9% Mænd og kvinder i alt 36,4% 34,5% 33,0% 31,2% 29,4% 28,5% -21,8% Kilde: FAM100N, ELH01, Anm.: Efterlønsmodtagere er opgjort som antal fuldtidsmodtagere, mens tal for befolkningsstørrelsen er opgjort 1. januar det pågældende år. Tabel 5. Top 10 for den største og mindste andel af de årige, der er på efterløn i 2013 Mindste andel efterlønsmodtagere Største andel efterlønsmodtagere Nummer Kommune Andel efterløn Nummer Kommune Andel efterløn 1 Gentofte 15,3% 1 Læsø 38,19% 2 Rudersdal 15,9% 2 Kerteminde 37,68% 3 Hørsholm 16,3% 3 Struer 36,85% 4 Lyngby-Taarbæk 18,5% 4 Jammerbugt 36,14% 5 Frederiksberg 19,6% 5 Nordfyns 36,13% 6 Fredensborg 19,7% 6 Frederikshavn 35,55% 7 København 20,7% 7 Bornholm 35,41% 8 Furesø 21,2% 8 Brønderslev 35,08% 9 Hillerød 21,3% 9 Sønderborg 34,91% 10 Gladsaxe 21,4% 10 Mariagerfjord 33,92% Kilde: FAM100N, ELH01 7

9 Kilde: FAM100N, ELH01 8

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere