MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO Pris : pr, aargang kr

2 Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli december se omslaget paa verker trykt i 1912, 1913 og Trykt 1913: Nr Rekrutering (Recrutement.) Skiftevæsenet samt overformynderierne (Successions, faillites et biens pupillaires.) 186. Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes) Folkemængdens bevægelse 1908 og (Mouvement de la population.) 188. Folketællingen 1 december Tredje hefte. Bebodde hus og husholdninger. (Recensement du 1 décembre III. Maisons habitées et ménages.) 189 Stortingsvalget (Élections en 1912 pour le «Storting)).) 190. Sindssykeasylenes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges telegrafvæsen 1911/12. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 192. De offentlige jernbaner 1911/12. (Chemins de fer publics.) 193 Private aktiebanker 1911 (Banques privées par actions.) Haandverkstzellingen Andet hefte. Indtægt, Formue og Produktionsforhold. (Recensement des métiers en II. Revenus, fortunes et production.) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail.) Norges bergverksdrift (Mines et usines.) 198. Norges skibsfart (Navigation.) Alkoholstatistik II (Statistique des boissons alcooliques : 1908 et 1911.) 200. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) 201. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.) Fabriktmllingen Andet hefte. Arbeidslønninger i Industrien. (Recensement industriel 1909 : Salaires.) Kriminalstatistik 1909 og (Justice criminelle.) 204. Norges postvæsen (Statistique postale.) 205. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration générale des prisons 1909.) 206. Fabriktællingen Tredje hefte. Arbeidstiden i Industrien. (Recensement industriel 1909 : Durée du travail dans l'industrie.) 207. Fattigvæsenet (Assistance publique.) Norges handel (Commerce.) 209. Folkemængdens bevægelse (Mouvement de la population.) 210. Kriminalstatistik. Oversigt (Statistique de la justice criminelle pour les années 1886 et Introduction et tableaux rétrospectifs.) 211. Folketællingen 1 december Fjerde hefte. Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement du 1 décembre Population classée par professions.) Arbeidslønninger (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) 213. Industristatistik (Statistique industrielle.) 214. Fiskerforsikringen (Statistique des assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) Norges kommunale finanser (Finances des communes.)

3 NORGES OFFICIELLE STATIST1K. MEDDELELSER FRA DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, BIND JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE. (TRF,NTE DEUXIÈME ANNÉE 1914.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG 8c CO

4 Johannes Bjørnstads boktrykkeri

5 Indhold. Meddelelser og notiser. Akkordforhandlinger og konkurser. Se: Maanedlige opgave r. Avling. Se under Jordbruk. Aktiebanker. Se under Banke r. Aktieseiskaper, Norske, anmeldt til handelsregistrene Banker: Aktiebanker, Private. Se: Indskud, Maanedlige opgaver. Norske privatbanker. Se: Maanedlige opgave r. Norges Banks stilling S e: Maanedlige opgave r. Brandforsikringsselskaper. Se under Forsikr in g. Brandkasse, Norges. Se under For sikrin g. Brændevin, ætylæter og øl. Se: Maanedlige opgave r. Centralbyraas, Det Statistiske, personale 31 december 1914 og budget Faste eiendomme. Se under Jordbruk. Folkemængde: Hjemmehørende middelfolkemængde i aarene Tilstedeværende middelfolkemængde i aarene Norges folkemængde ved utgangen av Iste, 2det og 3dje kvartal 1914 og folkemængdens bevægelse i samme kvartaler 80, 134, 167 Norges folkemængde ved utgangen av 1913 og folkemængdens bevægelse Forsikring: Brandforsikringsselskaper, Norske, i Forsikringssummerne i Norges Brandkasse 1 januar Livsforsikringsselskaper, Norske, i Livsforsikringsselskaper, Utenlandske, i Norge i 1912 med opgave over deres virksomhet 9 Skadeforsikringsselskaper, Utenlandske, i Norge med opgave over virksomheten i Skibs- og fragtassuranseforeningers, De Gjensidige, virksomhet i aaret Sjøforsikringsselskaper, Norske, i Handelsflaate. Se under Skibsfart. Jernbanernes driftsindtægter. Se: Maanedlige opgaver, Jordbruk. Beregnet avling av korn, poteter og høi samt avlingens værdi amtsvis i Beregnet avling av korn, poteteter og hoi samt avlingens værdi amtsvis i Gjennemsnitspriser for faste ejendomme i landdistrikterne tinglagsvis beregnet efter salg i Gjennemsnitspriser paa eiendomme av forskjellig størrelse i aarene Konjunkturerne. Se: Maanedlige opgaver. Konkurser. Se: Akkordforhandlinger, Maanedlige opgaver. Livsforsikringsselskaper. Se under Forsikr in g. Notiser (Arbeidstiden i de Forenede Staters industri, Organisationsstatistik). 20 Side.

6 Side. Norges Bank. Se under Banke r. Norges Brandkasse. Se under Forsikrin g. Postvæsenets indtægter i 3dje kvartal Private aktiebanker. 1 f. Se under Banker. Privatbankstatistik. Rovdyr og Rovfugler fældt i Russehandelen, Statistiske opgaver over, i 1911, 1912 og Sjøforsikring. Se under Forsikring. Skadeforsikring. Skatter. Skatteligningen for aaret , antal skatydere, formue og indtægt, samt by- og herredsskat 88 Skattetakster paa faste ejendomme i byerne ved utligning av byskat for Skibsfart. Norges registrerte sjøgaaende handelstlaate pr. 31 december Den utenrikske skibsfart i De ved hvert toldsted hjemmehørende far- Wier, deres antal, tonnage samt optjent bruttofragt 8 Skibsfarten mellem Norge og utlandet. Se: Maanedlige opgave r. Skibs- og fragtassuranse. Se under Forsikrin g. Skyldmarkens gjennemsnitsværdi. Se under J or dbru k, F as te ei endomme. Telegraf og telefon. Se: Rikstelegraf, Maanedlige opgaver. Toldintrader i Se: Maanedlige opgaver. Utvandring. Den samlede utvandring fra Norge i januar-december 1913 og i Utvandringen over de vigtigste havner i Norge januar--mars, januar-juni, januar-september , 133, , Tilvirkning av: Se: Brændevin. Maanedlige opgaver. Maanedlige opgaver. Akkordforhandlinger og konkurser i , 25, 65, 70, 85, 112, 124, 159, 176 Brændevin, ætylæter og øl, Tilvirkning av, i terminen og de fire første maaneder av terminen , 29 61, 73, 86, 128, 141, 172 Indskud i endel storre privatbanker og sparebanker 1 januar -30 november , 27, 63, 71, 83, , 145, 174 Jernbanernes driftsindtægter fra oktober 1913 til september , 4, 26, 62, 75, 110, 111, 126, 127, 142, 143, 173 Konjunkturerne 13, 30, 65, 78, 87, 113, 131, 147, 182 Norske privatbanker. Sammendrag av maanedsopgaver indsendt til Finansdepartementet 6, 28, 64, 72, 84, 108, 129, 144, 171 Norges Banks stilling i 1914, Oversigt over... 6, 28, 64, 72, 85, 107, 129, 146, 175 Rikstelegraf og Rikstelefon. Korrespondanse ved den norske, fra oktober 1913 til juli , 24, 60, 70, 82, 107, 124, 138, 139, 170 Skibsfarten mellem Norge og utlandet fra december 1913 til oktober , 60, 74, 82, 125, 140, 175 Toldintrader i , 23, 59, 69, 81, 105, 106, 123, 135, 136, 137, 169

7 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE XXXIIe VOLUME (ANNÉE 1914). RENSEIGNEMENTS DIVERS. Pages. Assurances des bâtiments contre l'incendie. -- Institution générale : Montant des assurances au ier janvie: et mobilières. Sociétés norvégiennes : Opérations en contre l'incendie, assurances maritimes etc. Sociétés étrangères en Norvège. Opérations en maritimes. Associations mutuelles. Opérations en Sociétés. Opérations en sur la vie. Sociétés étrangères en Norvège. Opérations en Sociétés norvégiennes. -- Opérations en Banque de Norvège. (Renseignements mensuels.) Banques privées par actions. Voir: Banques privées par actions. (Renseignements mensuels.) - Voir: Dépôts. (Renseignements mensuels.) Bière, production. Voir Eau-de-vie. Bureau Central de Statistique. Budget 1913/14, fonctionnaires au 31 décembre Carnassiers et oiseaux de proie tués en Céréales. Voir: Récolte. Chemins de fer. (Renseignements mensuels.) Commerce extérieur des préfectures de Finmarken et de Tromsoe avec la Russie du Nord en 1911, 1912 et Données concernant 66 Droits douaniers pour l'année (R enseignements mensuels.) Effectif de la marine marchande au 31 décembre employée à. la navigation extérieure, par bureaux de douane : Nombre, tonnage avec indication du fret brut Eau - de-vie, éthyléther et bière. (Renseignements mensuels.) Émigration de la Norvège en 1914 par les ports les plus importants, par trimestre 79, 133, 166 totale de la Norvège de janvier à décembre 1913 et Évaluation des revenus et fortunes pour Faillites portées devant les cours. (R enseignements mensu el s.) Immeubles dans les villes: taux de l'impôt pour Mouvement économique général, index-numbers etc. (R enseignements me n- suel s.) Navigation entre la Norvège et l'étranger. (R enseignements mensuel s ) Notices 20 Population moyenne de droit calculée fait 48 de la Norvège it la fin de 1913 et mouvement de la population de la Norvège à la fl u du ler trimestre, du 216nie trimestre, du 3ième trimestre 1914, et mouvement de la population dans les mêmes trimestres 8, 134, 167

8 Pages. Postes. Recettes au 3ième trimestre Propriétés foncières (dans les communes rurales.) Prix moyens calculés par arrondissement judiciaire, d'après les ventes effectuées pendant les années Prix moyens calculés par les différentes classes des propriétés Récolte, calculée, des céréales, des pommes de terre et du foin ainsi que la valeur de la récolte en 1914, par préfecture 178 Sociétés par actions, norvégiennes. Nouvelles créations en Télégraphes et téléphones dell'état (Renseignements mensuels) Valeur moyenne par «Skyldmark». Voir Propriétés foncière s. DONNÉES MENSUELLES. Banque de Norvège: état financier en 1t , 28, 64, 72, 85, 107, 129, 146, 175 Banques privées : résumé des données mensuelles. 6, 28, 64, 72, 84, 108, 129, 144, 171 Chemins de fer. Recettes de l'exploitation. - Octobre 1913 à septembre , 4, 26, 62, 75, 110, 111, 126, 127, 142, 143, 173 Dépôts dans diverses banques privées et caisses d'épargne de janvier it novembre , 27, 63, 71, 83, 109, 130, 145, 174 Droits douaniers en , 23, 59, 69, 81, 105, 106, 123, 135, 136, 137, 169 Eau-de -vie, éthyléther et bière. - Fabrication de janvier à novembre , 29, 61, 73, 86, 128, 141, 172 Faillites portées devant les cours en , 25, 65, 70, 85, 112, 124, 159, 176 Mouvement économique général, index-numbers etc. 13, 30, 65, 78, 87, 113, 131, 147, 182 Navigation entre la Norvège et l'étranger. - Décembre 1913 à octobre , 60, 74, 82, 125, 140, 175 Télégraphes et téléphones de l'état. - Nombre des télégrammes et des communications. - Octobre 1913 à juillet , 23, 59, 69, 81, 105, 106, 123, 135, 136, 137, 169

9 Nr. 1. I. Rikets toldintrader i januar 1914, sammenlignet med tidligere aar. A. I januar niaaned IndfOrselstold kr Laste- og fyravgift for utgaaende indgaaende Forskjellige indtægter Ialt kr B. I juli januar maaneder.. kr Anslaat for det hele budgetaar C. I de 12 raaaneder, som ender ultimo januar Indforselstold kr Laste- og fyravgift for utgaaende. - - indgaaende Forskjellige indtægter Ialt k

10 Korrespondanse ved den norske Rikstelegraf og Rikstelefon i oktober 1913, sammenlignet med tidligere aar. ninnimmiiminimoninencizeimminli Oktober. A. Antal av takserte telegrammer. Til indlandet - utlandet. Fra utlandet. R. Antal telefonsamtaler.. Ialt I C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter kr. Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg Januar oktober. A. Antal av takserte telegrammer: Til indlandet.. - utlandet Fra utlandet 13. Antal telefonsamtaler.. Ialt I. C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter kr. Herav falder paa KristianiaTelefonanlæg I Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i januar 1914, sammenlignet med tidligere aar. IMIN= i Januar Riket Byerne Bygderne Akkordforhandlinger Konkurser... Akkordforhandlinger k Konkurser.... f Akkordforhandlinger. Konkurser '36 s Akkordforhandlinger Kristiania1 Konkurser.... J Akkordforhandlinger Bergeni Konkurser.... J Akkordforhandl i nger Trondhjem Konkurser i2 Ht rav 4 boer, fivori akkordforhandling først har fundet sted.

11 3 Nr Sammendrag av de norske jernbaners trafikrapporter for oktober maaned B an e r. Statsbaner: Smaalensbanen.... Kristiania-Gjeivikbanen Kongsvingerbanen. Solorbanen Kristiania-Draramen. Drammen-Skienbanen. Drammen-Randsfjord Eidsvold-Ottabanen. Hamar - Grundsetbanen Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen.. Trondbjem-Storenbanen Merakerbanen Hell-Sunnanbanen.. Arendal-Aamlibanen. Kr.sand-Byglandsfj.banen Egersund-Flekkefjord Tmderbanen Bergen-Voss-Honefossb Ofotbanen Km Kr Indtægter i maanedens lop. sammen. Persontrafik. Godstrafik. øvrige indtægter. Kr. Kr Pr. dag og banekm. Trafikert længde. Til- Kr. Indtægter fra driftsaarets begyndelse. Ialt. Kr. Kr ' , Statsbanerne ialt P_rivatbaner: Hovedbanen... Urskog---Holandsbanen. Valdresbanen Lierbanen Holmestrand-Vittingfoss Tønsberg-Eidsfossbanen Rjukanbanen.... Lillesand-Flaksvand. Nesttun--Osbanen. rhamshavnbanen.. Sulitjehnabanen I Samtlige baner (statsog privatbaner) I samme tidsrum Kun 19 km. trafikert. 2 Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord Dg Tinnsjø. 3 Vedkommer kun jernbanestrækningen.

12 , Sammendrag av de norske jernbaners trafikrapporter for november maaned Trafi- Indtægter i maanedens lop. Indtægter fra driftsaarets begyndelse. Baner. øvrige kert længde. Persontrafik. Godstrafik. indtægter. Tilsammen. Ialt. Pr. dag og banekm. Km. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Statsbaner: Smaalensbanen... Kristiania-Gjovikbanen Kongsvingerbanen Solorbanen Kristiania-Drammenbanen Drammen-Skienbanen Drammen-Randsfjord Eidsvold-Ottabanen Hamar-Grundsetbanen Grundset-Aamotbanen Storen-Aamotbanen. Trondhjem-Storenbanen Merakerbanen. Hell- Sunnanbanen.. Arendal-Aamlibanen. Kr.sand-Byglandsfj.banen Egersund-Flekkefjord. Jmderbanen..... Bergen-Voss- Honefoss Ofotbanen s , , Statsbanerne ialt Privatbaner: Hovedbanen Urskog-Holandsbanen Valdresbanen Lierbanen Holmestr.-Vittingfoss Tønsberg-Eidsfossbanen Rjukanbanen Lillesand-Flaksvand Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen , Samtlige baner (stats- og privatbaner) I samme tidsrum Kun 19 km. trafikert. 2 Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord og Tinnsjø. Vedkommer kun jernbanestrækningen.

13 1111n Nr Opgave over indskud i nedenanførte private aktiebanker og sparebanker pr. 1 januar, 30 juni, 30 september og 31 december 1913 og 31 januar Bankens navn. Indestaaende (a. paa folio, paa andre konti). Pr Pr. 8, Pr. 80/ Pr. 31/i Pr Christiania Sparebank.. Akers Sparebank Christiania Bank- og Kreditkasse Kristiania Spareskillingsbank Den Norske Creditbank I. Centralbanken for Norge. Fredriksstad Privatbank.. Oplandske Kreditbank, Hamar. Gjøvik og Oplands Kreditbank Drammens Sparebank. Drammens Privatbank. Drammens og Oplands Kreditbank Tønsbergs Privatbank Skiensfjordens Kreditbank, Skien 2 Christianssands Sparebank Stavanger Sparekasse Stavanger Privatbank 3 Bergens Sparebank.. Bergens Kreditbank Kristianssunds Kreditbank Trondhjems Sparebank. Privatbanken i Trondhjem 4. Den Nordenfjeldske Kreditbank, Trondhjem Nordlands Privatbank, BodO. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr , Tils. { ba. Indestaaende ialt Indestaaende paa samme tid , ' Inkl. filialen i Arendal. 2 Inkl. filialerne i Kragerø, Porsgrund, Notodden og Saaheim. Inkl. filialen i Flekkefjord. 4 Inkl. filialen i Kristiansund. 5 Inkl. filialen i Svolva3r: Lofoten og Vesteraalens Privatbank.

14 Oversigt over Norges Banks stilling. Pr. 7 januar Pr. 22 januar Kr, Kr, Guldbeholdning Sedler kan utstedes til beløp av Herav : i omløp i kasse Stillet til disposition Foliomidler ' Anvendte midler Værdipapirer Veksler paa utlandet S. Sammendrag av maanedsopgaver indsendt til Fin ansdepartementet fra norske privatbanker. Aktiva og passiva. Pr. 31 januar banker Aktiva: Anvendt til utlaan og diskontering Utenlandske veksler.... Værdipapirer (let realisable) I regning med indenlandske banker og filialer. I regning med utenlandske banker : Kr a. tilgodehavende paa konti hos utenlandske banker SOO utenlandske bankers debet paa konti her Kassebeholdning (inkl. indestaaende paa folio i Norges Bank) Passiva: 1. Indskud : a. paa folio paa sparebankvilkaar og 6 mdr. opsigelse C. paa andre konti I regning med indenlandske banker I regning med utenlandske banker : a. debet paa konti hos utenlandske banker utenlandske bankers indskud paa konti her

15 7 Nr. 9. Ttivirkningen av brændevin, ætylæter og (31 i de 6 forste maaneder av terminen , sammenlignet med tidligere terminer. I. A lmindelig brændevin. Juli november.. Liter à 100 pct. December - Ialt (100 pct. styrke) liter II. Gjcerspiritus. Juli november Liter d 100 pct. December Ialt (100 pct. styrke) liter III. 2Etylceter. Juli november. kg December Ialt kg. I ' IV. Øl. a. indeholdende indtil 2.25 vegtprocent alkohol Juli november liter December... Ialt liter indeholdende fra 2 25 til 3.75 vegtprocent alkohol Juli november liter December... Ialt liter c. indeholdende fra til 5.5 vegtprocent alkohol Juli november liter December... Ialt liter

16 Opgave over de i 1912 ved hvert toldsted hjemmehørende, i utenriks fart beskjæftigede fartøier, deres antal og tonnage med oplysning om den optjente bruttofragts De enkelte toldsteder. Antal. Netto reg.-ton. Dampfarteder. Bruttof ragt. Herav maanedsfragt. Antal Seilfarteder. Netto reg.-ton: Bruttofragt. Samlet bruttofragt. Fredrikshald. Sarpsborg.. Fredrikstad Moss... Kristiania. Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Skien Porsgrund Brevik... Langesund.. Kragerø... Risen..... Tvedestrand Arendal.. Grimstad Lillesand.. Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sogndal Stavanger Sandnes Haugesund Skudeneshavn Kopervik Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondbjem Narvik.. _ Svolvær. Vardø.. Vadsø Tilsammen,

17 IL Utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge med opgaver over deres virksomhet (direkte forsikringer). 1 A. Præmier, erstatninger, prcemiereserver og erstatningsreserver. Selskapets navn. Brutto. Præmier. For egen regning. Avskr. fra tidl. nar. Betalte erstatninger (inkl. gjenkjøp). Brutto. For egen regning. Præmiereserver og erstatningsreserver (for egen regning). Overfort fra Overfort til Præmieris. Erstatn.- ris.2 Præmieris. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Erstat r...- ris. Danmark, Detgiens. Fors. - selskab....., Hafnia, Det For. Danske Li sfors. A/S. v New York Life Insurance Co Nordstjernan,Lifvförs. -A/B ca ca Skandia, Förs. -A/B Skåne, Brand- och Lifvförs.-A/B Svea, Brand- och Lifvförs - A/B Svenska Lifvførs. -bolaget Thule Lifvførs. -A/B Tryg, Andels-Anstalten, gjens. livsfors. -selsk O Victoria, Lifvførs.-A/B Victoria, zu Berlin, Allg. Vers.-A/G Tilsammen I Opgaverne er meddelt av Forsikringsraadet. Se Norsk Kundgjørelsestidende 17de februar 1914 nr. 60). 2 Inkl. avsatte gjenkjøp. 3 Heri indgaar bl. a. gjenkjøpsværdien av en livrente stor kr aarlig.

18 191,4. 10 II (forts.. Utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge med B. Forsikringsstokken I. Kapitalforsikringer med Selskapets navn. Nytegnet. Tilgang. Anden tilgang. Av- Til- sammen. Dødsfald Utløpen forsikringstid. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr: Danmark Hafnia New York Life Nordstjernan Skandia Skåne Svea Svenska Lifvförs.-bolaget Thule Tryg Victoria, Stockholm Victoria zu Berlin Tilsammen Efter fradrag for ikke indløste forsikringer. 2 Omfatter ogsaa kapitalforsikringer med overlevelsesrisiko,

19 11 Nr. 1. opgaver over deres virksomhet (direkte forsikring). og dens bevægelse. dødsrisiko. gang. Nettotilgang. Anden Tilsammen. Reduktion. Gjenkjøp. avgang. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsikringsstok pr. 3 ' Kr. Kapitalforsikringer med overlevelsesrisiko. Forsikringsstok Pr. 81/ Kr. Renteforsikringer. Forsikringsstok pr Kr ' ± _Q

20 Utenlandske skadeforsikringsselskaper med opgaver vedkommende virksomheten i Selskapernes art. Antal selskaper. Brutto. Præmier. For direkte overtagne forsikringer. For egen regning Betalte erstatninger. Brutto. For egen regning. A. Brandforsikring. Med fuldstændige opg. Med ufuldstændige - B. Sjøforsikring. Med fuldstændige opg. Med ufuldstændige C. Glasforsikring. Med fuldstændige opg. Med ufuldstændige - D. Reisegodsforsikring. Med fuldstændige opg. E. Tyveriforsikring. Med fuldstændige opg. Men ufuldstændige - F. Garantiforsikring. Med ufuldstændige opg. G. Ulykkesforsikring. Med fuldstændige opg. Med ufuldstændige - H. Ansvarsforsikring. Med fuldstændige opg Opgavene er hentet fra Forsikringsraadets Fortegnelse. Se 4( Norsk Kundgjørelsestidende, 11 februar 1914 (nr. 51). 2 Opgaver mangler for 4 selskaper. 3 Opgave mangler for 2 selskaper. 4 Opgave mangler for 4 selskaper. 5 Opgave mangler for 2 selskaper. 6 Opgave mangler for 1 selskap. 7 Opgave mangler for 9 selskaper. 8 Opgave mangler for 11 selskaper. 9 Opgave mangler for 15 selskaper. Anm. Av selskaper reproesentert i Norge, som ikke har arbeidet i Norge i 1912 gaves 2 brandforsikringsselskaper, 2 sjøforsikringsselskaper, 1 tyveriforsikringsselskap, 1 ansvarsforsikringsselskap og av selskaper som ingen opgave hadde avgit var der 1 brandforsikringsselskap og 4 sjøforsikringsselskaper.

21 13 Nr Konjunkturerne. Priserne har i januar maaned ikke undergaat store forandringer. Economists" hovedindekstal er omtrent uforandret fra december maaned og det samme er tilfældet med,sauerbecks" tal (83,8 december januar 1914). Angaaende prisbevægelsen for de enkelte grupper henvises til nedenstaaende tabel. Maaneder. Korn og kjøtvarer. Kolonial- varer. Tekstil- varer. Mineraler. Diverse (gummi ' trævarer, olje etc). Sum. Gjennemsnitsnivaa, Ved utg. av januar / / januar / / Bevægelsen karakteriseres ved et svakt prisfald for fødevarer og prisstigning for tekstilvarer og mineraler. Prisstigningen for kolonialvarer skyldes kaffeprisens stigning. Stigningen for mineraler har vist sig baade for tin, bly, kobber og jern. Bankdiskontoen har i maanedens løp blit nedsat ved en række centralbanker, som det vil fremgaa av nedenstaaende tabel : Kristiania. 5 pct. siden 23 januar 1914 Stockholm Kjobenhavn 51/ London Berlin. 31/2 -.. _ Paris oktober 1912 Brüssel januar 1914 Amsterdam 5-25 juni 1912 Wien januar 1914 St Petersburg 51 /, oktober 1912 Paa Kristiania Børs blev notert følgende s al g s kur s e r p a a v a 1 ut a: 2/ 115/1 31/1 London it vista Hamburg Paris Antwerpen Fo Amsterdam ,50.70

22 Land dele. Riket.. Landdistrikterne Byerne Landdistrikterne amtsvis. 8 Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians. - Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre tergenhus i Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken. A. Skibsfart og fangstekspeditioner. B. Handel, bankvirksomhet na. v. Antal Aktiekapital. Aktiekapital, Antal. Tegnet, Indbetalt Tegnet. Indbetalt. Kr Norske aktieselskaper anmeldt Tabel 1. Nye selskaper Kr _ Kr, Kr M e d Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania.. Hedemarken Kristians.. Buskerud.... Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger.. Bergen.... Nordre Bergenhus Romsdal... Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken _ *) Jfr. «Meddelelserne» 1913, s. 44 flg. Herav 1 hvalfangerselskap med kapital kr Likesaa 2 med kapital kr. og indbetalt kapital kr Likesaa 9 med tegnet kapital kr og indbetalt Herav 1 bank med tegnet kapital kr og indbetalt kapital kr kr ; likesaa 1 med tegnet kapital kr og indbetalt kapital kr samt betalt kapital kr

23 t 15 Nr. 1. til Handelsregistrene I912.*) registrert i formaal. C. Industri. D. Andre formaal. Tilsammen. Aktiekapital. Aktiekapital. Aktiekapital. Antal. Antal. Antal. Tegnet. Indbetalt. Tegnet, Indbetalt Tegnet. Indbetalt Kr. Kr, Kr. Kr. Kr. Kr ' ` _ I , Likesaa 1 med kapital kr Likesaa 1 med tegnet kapital kr kapital kr Likesaa 1 med tegnet kapital kr og indbetalt kapital kr. Herav et selskap for kemisk industri med tegnet kapital kr og indbetalt kapital 1 mindre selskap. Herav 63 eiendomsforetagender med teduet kapital kr og

24 (forts.). Norske aktieselskaper anmeldt Tabel 2. Tilgang og avgang i registrerte aktieselskaper og Riket. Antal Tilgang. Nystiftede selskaper. Kapitalforhoielser. Kapitalnedskrivninger. Tegnet kapital. Indbetalt kapital. A nt al Tegnet kapital, Indbetalt kapital. Antal. Tegnet kapital. Av- Indbetalt kapital. Kr. Kr, Kr, Kr. Kr. Kr. A. Skibsfart og fangstekspeditioner. 1. Skibsfart Hvalfangst Anden fangst og fiskeri B. Handel, og bankvirksomhet m. v. 1. Handel Bankvirksomhet Assuranse Hoteldrift Transportvirksomhet Telefon C. Industri. 1. Bergverksdrift.. 2. Stenbrud og stenindustri' Isdrift Metalindustri Mek. verksteder Kemisk industri Anlæg for elektrisk lys og kraft Tekstilindustri Papirindustri Lær- og gummivarer H. Træindustri samt industri i horn og ben osv Byggeindustri Nærings- og nydelsesmidler Benklædn.o. rensning Polygrafisk industri Div. industr. foret D. Andre formaal. 1. Eiend.foretagender Landbruk Kinematografdrift Diverse S a m m e n d r ag: Gruppe A : Skibsfart og fangstekspeditioner : Handel, bankvirksomhet m.v G000 11G000 C : Industri D : Andre formaal Tilsammen Inklusive teglverker og torvstrofabrikker. 2 Samt skibs- og baatbyggerier.

25 til Handelsregistrene deres kapital i Bestaaende aktieselskaper 81/ Nr. 1 gang. Opløste selskaper. Nettotilvekst. Bestaaende aktieselskaper ved utgangen av Antal. Tegnet kapital. Indbetalt kapital. Antal. Tegnet kapital. Indbetalt kapital. Antal. Tegnet kapital. Indbetalt kapital. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, ( ' I C ; C ±, , ; C f

26 Beregnet avling av korn, poteter og toi Avlingens mængde. Nr.j Amter. Hvete. Rug. Byg. Havre. Blandkorn. Tilsammen korn. Poteter. Hoi. Hektol. Hektol. Hektol. Hektol. Hektol. Hektol. Hektol. Ton. 1 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud ! Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Riket t Opgaverne over avlingens mængd e er anført efter landbruksdirektørens de respektive aar kvartalsvis avgivne opgaver over markedspriser paa korn og poteter. samtlige aar.

27 19 Nr. 1 samt avlingens værdi amtsvis i Avlingens værdi. Tivete. Rug. Byg. Havre. Bland-I Poteter. korn. Hoi. Tilsammen Tilsammen Tilsammen Nr. i 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr kr lt I beretning om IlOsten. Ved beregning av værdien er benyttet de av lensmændene for For Wets vedkommende har man benyttet en ens pris av kr pr. ton for

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) N Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901: Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénés.) 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902. (Mouvement

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K K א א א K א W א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א K א א א א א : اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ K א א א א א א Résumé : La femme durant l époque Zianide Durant l époque

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere