BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015 indeholder mål og strategi for, hvordan vi skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne er færre langtidsledige og færre unge på kontanthjælp samt rekrutteringshjælp til lokale virksomheder.

2 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Knap borgere i Aabenraa Kommune eller næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse. Byrådet og LBR, Det Lokale Beskæftigelsesråd, er enige om, at det er alt for mange, og at kommunen skal føre en offensiv beskæftigelsespolitik for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Det skal ske via en styrket indsats på 3 områder: Vi etablerer en formidlingsenhed, der kan hjælpe lokale virksomheder med at rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger. Antallet af især unge borgere på kontanthjælp er stadig for højt. Vi skal hjælpe dem videre og helst i gang med en uddannelse. VI HAR MISTET 3000 ARBEJDS- PLADSER SIDEN 2008 DE LEDIGE SØGER UFAGLÆRTE JOBS VIRKSOMHEDER SØGER UDDANNET ARBEJDSKRAFT UDFORDRINGEN ER STOR Vi skal via erhvervsrettet opkvalificering forebygge, at antallet af langtidsledige og forsikrede ledige stiger Udfordringen er stor. Vi vil sammen med Byrådet i Aabenraa Kommune og LBR arbejde for, at det lykkes at få flere i arbejde. THOMAS ANDRESEN BORGMESTER OG FORMAND FOR LBR EJLER SCHÜTT FORMAND FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

3 3 INDHOLD Vores udfordringer 4 Mål Den beskæftigelsesrettede indsats Strategi: Virksomhedsrettet indsats Strategi: Borgerrettet indsats 2015 Borgere på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse 8 Borgere på kontanthjælp 9 Borgere i fleksjob og på ledighedsydelse 10 Borgere på sygedagpenge 11 Andre aktører 12 Samarbejde med jobcentrene i Sønderjylland 13 Resultater Budget 15 Samlet oversigt over målene 16

4 4 VORES UDFORDRINGER FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Mere end 11 % af de unge (godt 2.300) var på offentlig forsørgelse i Ca. 40 % af de unge, som har eller tager en uddannelse, modtager offentlig forsørgelse. 2/3 af de ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp har afbrudt mindst én uddannelse. Udbuddet af praktikpladser modsvarer ikke efterspørgslen. LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE Over fuldtidspersoner var på permanente ydelser i Aabenraa Kommune i En stigning i forhold til Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere med lange forløb. Relativt få ressourceforløb. Over 950 borgere vil i løbet af et år have været på offentlig forsørgelse i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 3 år. LANGTIDSLEDIGHEDEN Over 500 borgere er langtidsledige, og antallet af langtidsledige på kontanthjælp er næsten fordoblet fra december 2012 til december Langtidsledigheden er særlig udtalt for ufaglærte voksne. SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE Der er et mismatch mellem det, de ledige søger job indenfor, og de kompetencer virksomhederne efterspørger. UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLP Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget med 17 % fra december 2012 til december I maj 2014 havde over 350 kontanthjælpsmodtagere varigheder på 2 år eller mere. UDVIKLINGEN PÅ A-DAGPENGE Aabenraa har relativt mange ufaglærte. De ledige søger i stor udstrækning mod områder, hvor der er få jobåbninger, mens virksomhederne efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer.

5 4 MÅL 2015 LOKALT FASTSATTE MÅL Antal kontanthjælpsmodtagere skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Antal borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. BESKÆFTIGELSES- PLAN 2015 Angiver Aabenraa Kommunes beskæftigelsespolitiske mål i Målene styrer prioriteringen af strategier og indsatser i De 2 lokalt fastsatte mål er defineret på baggrund af drøftelser i Byråd, Arbejdsmarkedsudvalg og LBR MINISTERMÅL Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Aabenraa Kommune ønsker bedre resultater end klyngen = de kommuner, der er sammenlignelige med Aabenraa Kommune med hensyn til befolkningssammensætning og arbejdsmarkedsforhold. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Bedre kontakt og dialog med virksomhederne Samarbejdsgraden med virksomhederne skal være højere end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret.

6 6 DEN BESKÆFTIGELSES- RETTEDE INDSATS 2015 Jobcenteret skal støtte borgeren i at finde den korteste vej fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Derudover skal Jobcenteret være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ved at afhjælpe behov for arbejdskraft og påvirke mulighederne for et mere rummeligt arbejdsmarked. Jobcenteret spiller en forholdsvis lille rolle i den samlede mængde af jobskift på arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger primært faglært/uddannet arbejdskraft, mens hovedparten er kommunens ledige er ufaglærte. De mange reformer inden for beskæftigelsespolitikken stiller krav om mere tværgående samarbejde både mellem forvaltninger i kommunen eller på tværs af kommunerne. Aabenraa Kommune arbejder allerede aktivt med en række tiltag på tværs af forvaltningerne. Derudover mødes de sønderjyske jobcentre og LBR for at fastlægge relevante samarbejdsområder, og 2015 vil byde på endnu højere grad af samarbejde med andre forvaltninger og kommuner. Vi har udarbejdet en række strategier for vores indsatser på både borger- og virksomhedsområdet, så vi kan nå vores mål. Se side 6-10.

7 7 STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS 2015 VIRKSOMHEDER Jobcenteret hjælper virksomheder med at få den arbejdskraft, de efterspørger ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. HJÆLP TIL REKRUTTERING OG FORMIDLING Jobcenteret vil lave målrettede kampagner på områderne med størst efterspørgsel på arbejdskraft: Ved at formidle egnede ledige fra kommunen eller andre jobcentre. Baggrunden er systematisk kortlægning af hhv. virksomhedernes størrelse, fagområder og behov for arbejdskraft og de lediges jobønsker og kvalifikationer. Virksomheder, der har brug for en særlig indsats fra jobcenteret, får tilbudt egen kontaktperson. HJÆLP, HVIS MEDARBEJDERNE BLIVER SYGE Jobcenteret skal servicere virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger, herunder fastholdelse af medarbejdere og ansatte i fleksjob samt afregninger med virksomhederne. Jobcenteret tilstræber stor fleksibilitet og har fokus på at tilrettelægge arbejdsgangene så enkelt som muligt over for virksomhederne. HJÆLP TIL VIRKSOMHEDER, DER TAGER SOCIALT ANSVAR Mange virksomheder vil gerne hjælpe borgere, der er lang væk fra arbejdsmarkedet. Derfor vil jobcenteret arbejde med samarbejdsaftaler og virksomhedscentre og støtte virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed. Målgruppen er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og borgere, der skal afklares i forhold til fremtidig forsørgelse og ressourceforløb. Mange virksomheder gør en stor indsats omkring social ansvarlighed for at fastholde egne medarbejdere. Jobcenteret vil fortsat understøtte dette med et fastholdelsesteam i forhold til sygemeldte ansatte, hjælpemidler og personlig assistance.

8 7 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE STYRKET SAMARBEJDE MED A-KASSERNE Samarbejdet vil fremover få en afgørende betydning for at kunne tilbyde de forsikrede ledige en effektiv indsats. A-kasserne og jobcentrene skal samarbejde med borgerne om at finde den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse. HYPPIG OG TÆT KONTAKT I LEDIGHEDSFORLØBET En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en hyppigere og mere tæt kontakt med borgerne allerede i starten af forløbet. OPKVALIFICERING AF LEDIGE Vi startede i 2014 en række tiltag vedr. opkvalificering af ledige til en række brancher (industri og produktion, transport, lager og logistik, bygge og anlæg, service og rengøring samt landbrug), og disse skal styrkes i Det kræver øgede investeringer. Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen forebygger, at ufaglærte mister arbejdet. Derfor prioriteres indsatsen fortsat i STYRKET FORMIDLING I DANMARK OG TYSKLAND Vi igangsætter en indsats om målrettet jobformidling af ordinære jobs for at støtte den enkeltes jobmuligheder. Det forudsætter endnu tættere kontakt til virksomhederne bl.a. med et øget antal besøg og kontakter. Heri indgår også det tværkommunale projekt omkring jobåbninger i Tyskland. FORSIKRE- DE LEDIGE Jobcenteret skal støtte den enkelte borger med hurtigst muligt at komme tilbage i beskæftigelse - gennem individuel og tæt kontakt med den enkelte borger, virksomheder og samarbejdspartnere.

9 8 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP LEDIGE UNDER 30 Jobcenteret har reduceret antallet af borgere under 30 år på offentlig forsørgelse, og flere påbegynder i dag en uddannelse end tidligere. De gode resultater er bl.a. nået gennem samarbejdet mellem jobcenter og UU i ungeindsatsen. Reformerne på uddannelsesområdet stiller krav om øget samarbejde. Det vil være en prioritet at fastholde den nuværende indsats og udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. LEDIGE OVER 30 Kernen i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år er afklaring i forhold til arbejdsmarkedet - gennem en koordineret, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Den enkelte skal i job, eller der skal ske en udvikling i retning af en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. LEDIGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK Sproglige kundskaber er afgørende for at begå sig på arbejdsmarkedet. Vi ved, at tilknytning til en virksomhed understøtter dette, og derfor etablerer vi sprogpraktikker på et tidligere tidspunkt i forbindelse med sprogundervisningen. Borgerne får derved bedre mulighed for at bruge det danske sprog i relation til et arbejde eller en uddannelsesretning. KONTANT- HJÆLP Er en midlertidig ydelse, som for mange får for længe. Kontanthjælpsreformen fra 2013 gør op med dette. Aabenraa Kommune har på baggrund af reformen gennemført en aktiv linje over for borgerne. Borgerne skal i job eller i aktivering med perspektiv. De, der kan, skal gøre nytte for deres ydelse eksempelvis i en nytteindsats i KINA, Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa.

10 9 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE I FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE KORTE VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For dem, der er længere fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov, bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. HJÆLP FRA FASTHOLDELSESTEAM For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Forringes arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. STYRKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet. LEDIGHEDS- YDELSE Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i job.

11 10 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE AKTIVE, TIDLIGE FORLØB Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtteog kompensationsordninger samt fastholdelsesteamet og Det Helbredsafklarende Ressource Center. Det Helbredsafklarende Ressource Center skal sikre individuelt tilrettelagt træning og vejledning om bl.a. sundhed, motion, stress, kost, livsstil, arbejdsstillinger. Derudover tværfaglig afklaring af borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og arbejdsevne samt afklarende psykologforløb og forløb for håndtering af funktionelle smerter. ARBEJDSPLADSFASTHOLDELSE Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper fastholdelsesteamet med at bevare tilknytningen til virksomheden. STYRKET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes. BORGERE PÅ SYGEDAG- PENGE Jobcenter Aabenraa har i de seneste år fremrykket indsatsen for sygemeldte. Den tidlige indsats bl.a. via fastholdelsesteamet har i tæt samarbejde med virksomhederne bidraget til forebyggelse af længerevarende sygdom.

12 12 ANDRE AKTØRER Udspillet til en ny beskæftigelsesreform på det forsikrede område kommer til at ændre andre aktørers rolle. A-kasserne og jobcenteret skal fremover arbejde tættere sammen omkring indsatsen for forsikrede ledige både først og sidst i ledighedsforløbet. Derfor udfases de nuværende aftaler med udvalgte LO a-kasser og erstattes med samarbejdsaftaler mellem a-kasserne og jobcenteret. De nuværende LOaftaler udfases og erstattes af nye samarbejdsaftaler. ANDRE AKTØRER De nuværende aftaler med andre aktører udfases i løbet af 2015 og erstattes af det intensiverede samarbejde med a- kasserne.. Andre aktører har gennem mange år spillet en betydelig rolle i beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa. Indsatsen har stort set alene vedrørt gruppen af forsikrede ledige, hvor der typisk har været tale om forløb af 52 ugers varighed. Der har været forløb ved private aktører, og derudover har der siden 2010 været forløb udlagt til a-kasser under LO.

13 13 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND De lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommune har siden 2009 samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 kommuners beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommune-grænser. Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde,og det fortsætter i 2015 med fokus på disse områder: 1 ERFARINGSUDVEKSLING I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF REFORMER 2 FÆLLES DIALOG MED DE SØNDERJYSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER: VI SKAL UDVIKLE FÆLLES PRINCIPPER OG TILGANG I UNGEINDSATSEN. FORMÅLET ER AT SIKRE FLEST MULIGT UNGE EN ERHVERVSKOMPETENCEGI- VENDE UDDANNELSE. 3 FASTHOLDE SAMARBEJDET PÅ TVÆRS AF DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE 4 TEMATISEREDE SAMARBEJDER INDEN FOR F.EKS. OFFSHORE, REHABILITERING ELLER DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS. FORMÅLET ER AT IMØDEKOMME VIRKSOMHEDERNES BEHOV FOR ARBEJDSKRAFT, AT STYRKE UDDANNELSE PÅ OMRÅDER MED GODE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER OG SKABE UDVIKLINGS- FORLØB FOR BORGERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 5 JOBCENTRENE SKAL UNDERSTØTTE HINANDEN I INDSATSEN PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER OG ORGANISATORISKE SKEL.

14 13 RESULTATER 2013 LEN TIL 200 FÆRRE [SKRIV TIT- MARGEN- UNGE PÅ OFFENTLIG TEKSTEN] FORSØRGELSE [Skriv margenteksten. En margentekst er et separat Vi har reduceret antallet af borgere, der får permanente ydelser. Primært på førtidspensionsområdet. 451 borgere startede i 2013 et fleksjob - 50 % i private virksomheder, mens mere end 120 startede i KIS. Tilgangen til førtidspension var 150 færre i december 2013 sammenlignet med året før. Vi har reduceret antallet af sygedagpengesager med 25 % og antallet af langvarige sager med 31 % fra december 2012 til december Det skyldes et målrettet fokus på fastholdelse, tidlig indsats og en primær leverandør. supplement til hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tegnefunktioner til at redigere formateringen i tekstfeltet med margenteksten.] 700 FÆRRE BORGERE PÅ OFFENTLIG FOR- SØRGELSE I 2013 = -9 % Vi har reduceret antallet af unge på offentlige ydelser med 200 fra december 2012 til december Det skyldes bl.a. prioriteringen af ungeindsatsen, hvor et af fokusområderne er at bringe de unge i uddannelse. 171 FÆRRE PÅ SYGEDAGPENGE

15 15 BUDGET UDDRAG AF BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 OPDELT PÅ FOKUSOMRÅDER: Oprindelig budget 2014 Oprindelig budget 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.)

16 16 SAMLET MÅL-OVERSIGT MÅL 1 Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres. MÅLING Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 2 Antallet af ledige på a- dagpenge skal reduceres. Antallet af borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 3 Flere unge skal have en uddannelse. Andelen af unge på offentlig skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 4 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 5 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 6 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret. Der oprettes en formidlingsenhed

17

18 VI ARBEJDER FOR: FLERE UNGE I UDDANNELSE BEDRE SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE FÆRRE BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP FÆRRE LEDIGE PÅ ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE FÆRRE LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE FÆRRE LANGTIDSLEDIGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet kontinuerligt siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er siden 2008 faldet med mere end 3.000.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Aabenraa Kommune Fremgang i beskæftigelsen kombineret med lavt ledighedsniveau og et fald i antallet af borgere på overførelsesindkomster viser, at Aabenraa Kommune i disse år er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Aabenraa Kommune Fremgang i antallet af beskæftigede lønmodtagere i Aabenraa Kommune de seneste år tyder på, at Aabenraa er en attraktiv kommune for erhvervslivet. En forudsætning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere