BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015 indeholder mål og strategi for, hvordan vi skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne er færre langtidsledige og færre unge på kontanthjælp samt rekrutteringshjælp til lokale virksomheder.

2 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Knap borgere i Aabenraa Kommune eller næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse. Byrådet og LBR, Det Lokale Beskæftigelsesråd, er enige om, at det er alt for mange, og at kommunen skal føre en offensiv beskæftigelsespolitik for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Det skal ske via en styrket indsats på 3 områder: Vi etablerer en formidlingsenhed, der kan hjælpe lokale virksomheder med at rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger. Antallet af især unge borgere på kontanthjælp er stadig for højt. Vi skal hjælpe dem videre og helst i gang med en uddannelse. VI HAR MISTET 3000 ARBEJDS- PLADSER SIDEN 2008 DE LEDIGE SØGER UFAGLÆRTE JOBS VIRKSOMHEDER SØGER UDDANNET ARBEJDSKRAFT UDFORDRINGEN ER STOR Vi skal via erhvervsrettet opkvalificering forebygge, at antallet af langtidsledige og forsikrede ledige stiger Udfordringen er stor. Vi vil sammen med Byrådet i Aabenraa Kommune og LBR arbejde for, at det lykkes at få flere i arbejde. THOMAS ANDRESEN BORGMESTER OG FORMAND FOR LBR EJLER SCHÜTT FORMAND FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

3 3 INDHOLD Vores udfordringer 4 Mål Den beskæftigelsesrettede indsats Strategi: Virksomhedsrettet indsats Strategi: Borgerrettet indsats 2015 Borgere på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse 8 Borgere på kontanthjælp 9 Borgere i fleksjob og på ledighedsydelse 10 Borgere på sygedagpenge 11 Andre aktører 12 Samarbejde med jobcentrene i Sønderjylland 13 Resultater Budget 15 Samlet oversigt over målene 16

4 4 VORES UDFORDRINGER FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Mere end 11 % af de unge (godt 2.300) var på offentlig forsørgelse i Ca. 40 % af de unge, som har eller tager en uddannelse, modtager offentlig forsørgelse. 2/3 af de ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp har afbrudt mindst én uddannelse. Udbuddet af praktikpladser modsvarer ikke efterspørgslen. LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE Over fuldtidspersoner var på permanente ydelser i Aabenraa Kommune i En stigning i forhold til Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere med lange forløb. Relativt få ressourceforløb. Over 950 borgere vil i løbet af et år have været på offentlig forsørgelse i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 3 år. LANGTIDSLEDIGHEDEN Over 500 borgere er langtidsledige, og antallet af langtidsledige på kontanthjælp er næsten fordoblet fra december 2012 til december Langtidsledigheden er særlig udtalt for ufaglærte voksne. SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE Der er et mismatch mellem det, de ledige søger job indenfor, og de kompetencer virksomhederne efterspørger. UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLP Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget med 17 % fra december 2012 til december I maj 2014 havde over 350 kontanthjælpsmodtagere varigheder på 2 år eller mere. UDVIKLINGEN PÅ A-DAGPENGE Aabenraa har relativt mange ufaglærte. De ledige søger i stor udstrækning mod områder, hvor der er få jobåbninger, mens virksomhederne efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer.

5 4 MÅL 2015 LOKALT FASTSATTE MÅL Antal kontanthjælpsmodtagere skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Antal borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. BESKÆFTIGELSES- PLAN 2015 Angiver Aabenraa Kommunes beskæftigelsespolitiske mål i Målene styrer prioriteringen af strategier og indsatser i De 2 lokalt fastsatte mål er defineret på baggrund af drøftelser i Byråd, Arbejdsmarkedsudvalg og LBR MINISTERMÅL Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Aabenraa Kommune ønsker bedre resultater end klyngen = de kommuner, der er sammenlignelige med Aabenraa Kommune med hensyn til befolkningssammensætning og arbejdsmarkedsforhold. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Bedre kontakt og dialog med virksomhederne Samarbejdsgraden med virksomhederne skal være højere end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret.

6 6 DEN BESKÆFTIGELSES- RETTEDE INDSATS 2015 Jobcenteret skal støtte borgeren i at finde den korteste vej fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Derudover skal Jobcenteret være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ved at afhjælpe behov for arbejdskraft og påvirke mulighederne for et mere rummeligt arbejdsmarked. Jobcenteret spiller en forholdsvis lille rolle i den samlede mængde af jobskift på arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger primært faglært/uddannet arbejdskraft, mens hovedparten er kommunens ledige er ufaglærte. De mange reformer inden for beskæftigelsespolitikken stiller krav om mere tværgående samarbejde både mellem forvaltninger i kommunen eller på tværs af kommunerne. Aabenraa Kommune arbejder allerede aktivt med en række tiltag på tværs af forvaltningerne. Derudover mødes de sønderjyske jobcentre og LBR for at fastlægge relevante samarbejdsområder, og 2015 vil byde på endnu højere grad af samarbejde med andre forvaltninger og kommuner. Vi har udarbejdet en række strategier for vores indsatser på både borger- og virksomhedsområdet, så vi kan nå vores mål. Se side 6-10.

7 7 STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS 2015 VIRKSOMHEDER Jobcenteret hjælper virksomheder med at få den arbejdskraft, de efterspørger ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. HJÆLP TIL REKRUTTERING OG FORMIDLING Jobcenteret vil lave målrettede kampagner på områderne med størst efterspørgsel på arbejdskraft: Ved at formidle egnede ledige fra kommunen eller andre jobcentre. Baggrunden er systematisk kortlægning af hhv. virksomhedernes størrelse, fagområder og behov for arbejdskraft og de lediges jobønsker og kvalifikationer. Virksomheder, der har brug for en særlig indsats fra jobcenteret, får tilbudt egen kontaktperson. HJÆLP, HVIS MEDARBEJDERNE BLIVER SYGE Jobcenteret skal servicere virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger, herunder fastholdelse af medarbejdere og ansatte i fleksjob samt afregninger med virksomhederne. Jobcenteret tilstræber stor fleksibilitet og har fokus på at tilrettelægge arbejdsgangene så enkelt som muligt over for virksomhederne. HJÆLP TIL VIRKSOMHEDER, DER TAGER SOCIALT ANSVAR Mange virksomheder vil gerne hjælpe borgere, der er lang væk fra arbejdsmarkedet. Derfor vil jobcenteret arbejde med samarbejdsaftaler og virksomhedscentre og støtte virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed. Målgruppen er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og borgere, der skal afklares i forhold til fremtidig forsørgelse og ressourceforløb. Mange virksomheder gør en stor indsats omkring social ansvarlighed for at fastholde egne medarbejdere. Jobcenteret vil fortsat understøtte dette med et fastholdelsesteam i forhold til sygemeldte ansatte, hjælpemidler og personlig assistance.

8 7 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE STYRKET SAMARBEJDE MED A-KASSERNE Samarbejdet vil fremover få en afgørende betydning for at kunne tilbyde de forsikrede ledige en effektiv indsats. A-kasserne og jobcentrene skal samarbejde med borgerne om at finde den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse. HYPPIG OG TÆT KONTAKT I LEDIGHEDSFORLØBET En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en hyppigere og mere tæt kontakt med borgerne allerede i starten af forløbet. OPKVALIFICERING AF LEDIGE Vi startede i 2014 en række tiltag vedr. opkvalificering af ledige til en række brancher (industri og produktion, transport, lager og logistik, bygge og anlæg, service og rengøring samt landbrug), og disse skal styrkes i Det kræver øgede investeringer. Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen forebygger, at ufaglærte mister arbejdet. Derfor prioriteres indsatsen fortsat i STYRKET FORMIDLING I DANMARK OG TYSKLAND Vi igangsætter en indsats om målrettet jobformidling af ordinære jobs for at støtte den enkeltes jobmuligheder. Det forudsætter endnu tættere kontakt til virksomhederne bl.a. med et øget antal besøg og kontakter. Heri indgår også det tværkommunale projekt omkring jobåbninger i Tyskland. FORSIKRE- DE LEDIGE Jobcenteret skal støtte den enkelte borger med hurtigst muligt at komme tilbage i beskæftigelse - gennem individuel og tæt kontakt med den enkelte borger, virksomheder og samarbejdspartnere.

9 8 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP LEDIGE UNDER 30 Jobcenteret har reduceret antallet af borgere under 30 år på offentlig forsørgelse, og flere påbegynder i dag en uddannelse end tidligere. De gode resultater er bl.a. nået gennem samarbejdet mellem jobcenter og UU i ungeindsatsen. Reformerne på uddannelsesområdet stiller krav om øget samarbejde. Det vil være en prioritet at fastholde den nuværende indsats og udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. LEDIGE OVER 30 Kernen i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år er afklaring i forhold til arbejdsmarkedet - gennem en koordineret, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Den enkelte skal i job, eller der skal ske en udvikling i retning af en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. LEDIGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK Sproglige kundskaber er afgørende for at begå sig på arbejdsmarkedet. Vi ved, at tilknytning til en virksomhed understøtter dette, og derfor etablerer vi sprogpraktikker på et tidligere tidspunkt i forbindelse med sprogundervisningen. Borgerne får derved bedre mulighed for at bruge det danske sprog i relation til et arbejde eller en uddannelsesretning. KONTANT- HJÆLP Er en midlertidig ydelse, som for mange får for længe. Kontanthjælpsreformen fra 2013 gør op med dette. Aabenraa Kommune har på baggrund af reformen gennemført en aktiv linje over for borgerne. Borgerne skal i job eller i aktivering med perspektiv. De, der kan, skal gøre nytte for deres ydelse eksempelvis i en nytteindsats i KINA, Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa.

10 9 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE I FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE KORTE VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For dem, der er længere fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov, bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. HJÆLP FRA FASTHOLDELSESTEAM For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Forringes arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. STYRKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet. LEDIGHEDS- YDELSE Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i job.

11 10 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE AKTIVE, TIDLIGE FORLØB Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtteog kompensationsordninger samt fastholdelsesteamet og Det Helbredsafklarende Ressource Center. Det Helbredsafklarende Ressource Center skal sikre individuelt tilrettelagt træning og vejledning om bl.a. sundhed, motion, stress, kost, livsstil, arbejdsstillinger. Derudover tværfaglig afklaring af borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og arbejdsevne samt afklarende psykologforløb og forløb for håndtering af funktionelle smerter. ARBEJDSPLADSFASTHOLDELSE Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper fastholdelsesteamet med at bevare tilknytningen til virksomheden. STYRKET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes. BORGERE PÅ SYGEDAG- PENGE Jobcenter Aabenraa har i de seneste år fremrykket indsatsen for sygemeldte. Den tidlige indsats bl.a. via fastholdelsesteamet har i tæt samarbejde med virksomhederne bidraget til forebyggelse af længerevarende sygdom.

12 12 ANDRE AKTØRER Udspillet til en ny beskæftigelsesreform på det forsikrede område kommer til at ændre andre aktørers rolle. A-kasserne og jobcenteret skal fremover arbejde tættere sammen omkring indsatsen for forsikrede ledige både først og sidst i ledighedsforløbet. Derfor udfases de nuværende aftaler med udvalgte LO a-kasser og erstattes med samarbejdsaftaler mellem a-kasserne og jobcenteret. De nuværende LOaftaler udfases og erstattes af nye samarbejdsaftaler. ANDRE AKTØRER De nuværende aftaler med andre aktører udfases i løbet af 2015 og erstattes af det intensiverede samarbejde med a- kasserne.. Andre aktører har gennem mange år spillet en betydelig rolle i beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa. Indsatsen har stort set alene vedrørt gruppen af forsikrede ledige, hvor der typisk har været tale om forløb af 52 ugers varighed. Der har været forløb ved private aktører, og derudover har der siden 2010 været forløb udlagt til a-kasser under LO.

13 13 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND De lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommune har siden 2009 samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 kommuners beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommune-grænser. Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde,og det fortsætter i 2015 med fokus på disse områder: 1 ERFARINGSUDVEKSLING I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF REFORMER 2 FÆLLES DIALOG MED DE SØNDERJYSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER: VI SKAL UDVIKLE FÆLLES PRINCIPPER OG TILGANG I UNGEINDSATSEN. FORMÅLET ER AT SIKRE FLEST MULIGT UNGE EN ERHVERVSKOMPETENCEGI- VENDE UDDANNELSE. 3 FASTHOLDE SAMARBEJDET PÅ TVÆRS AF DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE 4 TEMATISEREDE SAMARBEJDER INDEN FOR F.EKS. OFFSHORE, REHABILITERING ELLER DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS. FORMÅLET ER AT IMØDEKOMME VIRKSOMHEDERNES BEHOV FOR ARBEJDSKRAFT, AT STYRKE UDDANNELSE PÅ OMRÅDER MED GODE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER OG SKABE UDVIKLINGS- FORLØB FOR BORGERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 5 JOBCENTRENE SKAL UNDERSTØTTE HINANDEN I INDSATSEN PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER OG ORGANISATORISKE SKEL.

14 13 RESULTATER 2013 LEN TIL 200 FÆRRE [SKRIV TIT- MARGEN- UNGE PÅ OFFENTLIG TEKSTEN] FORSØRGELSE [Skriv margenteksten. En margentekst er et separat Vi har reduceret antallet af borgere, der får permanente ydelser. Primært på førtidspensionsområdet. 451 borgere startede i 2013 et fleksjob - 50 % i private virksomheder, mens mere end 120 startede i KIS. Tilgangen til førtidspension var 150 færre i december 2013 sammenlignet med året før. Vi har reduceret antallet af sygedagpengesager med 25 % og antallet af langvarige sager med 31 % fra december 2012 til december Det skyldes et målrettet fokus på fastholdelse, tidlig indsats og en primær leverandør. supplement til hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tegnefunktioner til at redigere formateringen i tekstfeltet med margenteksten.] 700 FÆRRE BORGERE PÅ OFFENTLIG FOR- SØRGELSE I 2013 = -9 % Vi har reduceret antallet af unge på offentlige ydelser med 200 fra december 2012 til december Det skyldes bl.a. prioriteringen af ungeindsatsen, hvor et af fokusområderne er at bringe de unge i uddannelse. 171 FÆRRE PÅ SYGEDAGPENGE

15 15 BUDGET UDDRAG AF BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 OPDELT PÅ FOKUSOMRÅDER: Oprindelig budget 2014 Oprindelig budget 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.)

16 16 SAMLET MÅL-OVERSIGT MÅL 1 Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres. MÅLING Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 2 Antallet af ledige på a- dagpenge skal reduceres. Antallet af borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 3 Flere unge skal have en uddannelse. Andelen af unge på offentlig skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 4 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 5 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 6 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret. Der oprettes en formidlingsenhed

17

18 VI ARBEJDER FOR: FLERE UNGE I UDDANNELSE BEDRE SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE FÆRRE BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP FÆRRE LEDIGE PÅ ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE FÆRRE LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE FÆRRE LANGTIDSLEDIGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5

Indhold Forord... 2. Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Indhold Forord... 2 Vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Strategi og mål for den borgerrettede indsats... 5 Empowerment den aktive borger... 5 Integration mellem sundhed og arbejdsmarkedsområdet...

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere