BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2015"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015 indeholder mål og strategi for, hvordan vi skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne er færre langtidsledige og færre unge på kontanthjælp samt rekrutteringshjælp til lokale virksomheder.

2 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Knap borgere i Aabenraa Kommune eller næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse. Byrådet og LBR, Det Lokale Beskæftigelsesråd, er enige om, at det er alt for mange, og at kommunen skal føre en offensiv beskæftigelsespolitik for at skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Det skal ske via en styrket indsats på 3 områder: Vi etablerer en formidlingsenhed, der kan hjælpe lokale virksomheder med at rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger. Antallet af især unge borgere på kontanthjælp er stadig for højt. Vi skal hjælpe dem videre og helst i gang med en uddannelse. VI HAR MISTET 3000 ARBEJDS- PLADSER SIDEN 2008 DE LEDIGE SØGER UFAGLÆRTE JOBS VIRKSOMHEDER SØGER UDDANNET ARBEJDSKRAFT UDFORDRINGEN ER STOR Vi skal via erhvervsrettet opkvalificering forebygge, at antallet af langtidsledige og forsikrede ledige stiger Udfordringen er stor. Vi vil sammen med Byrådet i Aabenraa Kommune og LBR arbejde for, at det lykkes at få flere i arbejde. THOMAS ANDRESEN BORGMESTER OG FORMAND FOR LBR EJLER SCHÜTT FORMAND FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

3 3 INDHOLD Vores udfordringer 4 Mål Den beskæftigelsesrettede indsats Strategi: Virksomhedsrettet indsats Strategi: Borgerrettet indsats 2015 Borgere på a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse 8 Borgere på kontanthjælp 9 Borgere i fleksjob og på ledighedsydelse 10 Borgere på sygedagpenge 11 Andre aktører 12 Samarbejde med jobcentrene i Sønderjylland 13 Resultater Budget 15 Samlet oversigt over målene 16

4 4 VORES UDFORDRINGER FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Mere end 11 % af de unge (godt 2.300) var på offentlig forsørgelse i Ca. 40 % af de unge, som har eller tager en uddannelse, modtager offentlig forsørgelse. 2/3 af de ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp har afbrudt mindst én uddannelse. Udbuddet af praktikpladser modsvarer ikke efterspørgslen. LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE Over fuldtidspersoner var på permanente ydelser i Aabenraa Kommune i En stigning i forhold til Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere med lange forløb. Relativt få ressourceforløb. Over 950 borgere vil i løbet af et år have været på offentlig forsørgelse i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 3 år. LANGTIDSLEDIGHEDEN Over 500 borgere er langtidsledige, og antallet af langtidsledige på kontanthjælp er næsten fordoblet fra december 2012 til december Langtidsledigheden er særlig udtalt for ufaglærte voksne. SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE Der er et mismatch mellem det, de ledige søger job indenfor, og de kompetencer virksomhederne efterspørger. UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLP Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget med 17 % fra december 2012 til december I maj 2014 havde over 350 kontanthjælpsmodtagere varigheder på 2 år eller mere. UDVIKLINGEN PÅ A-DAGPENGE Aabenraa har relativt mange ufaglærte. De ledige søger i stor udstrækning mod områder, hvor der er få jobåbninger, mens virksomhederne efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer.

5 4 MÅL 2015 LOKALT FASTSATTE MÅL Antal kontanthjælpsmodtagere skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Antal borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. BESKÆFTIGELSES- PLAN 2015 Angiver Aabenraa Kommunes beskæftigelsespolitiske mål i Målene styrer prioriteringen af strategier og indsatser i De 2 lokalt fastsatte mål er defineret på baggrund af drøftelser i Byråd, Arbejdsmarkedsudvalg og LBR MINISTERMÅL Flere unge skal have en uddannelse Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Aabenraa Kommune ønsker bedre resultater end klyngen = de kommuner, der er sammenlignelige med Aabenraa Kommune med hensyn til befolkningssammensætning og arbejdsmarkedsforhold. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. Bedre kontakt og dialog med virksomhederne Samarbejdsgraden med virksomhederne skal være højere end gennemsnittet for den øvrige del af klyngen. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret.

6 6 DEN BESKÆFTIGELSES- RETTEDE INDSATS 2015 Jobcenteret skal støtte borgeren i at finde den korteste vej fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Derudover skal Jobcenteret være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ved at afhjælpe behov for arbejdskraft og påvirke mulighederne for et mere rummeligt arbejdsmarked. Jobcenteret spiller en forholdsvis lille rolle i den samlede mængde af jobskift på arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger primært faglært/uddannet arbejdskraft, mens hovedparten er kommunens ledige er ufaglærte. De mange reformer inden for beskæftigelsespolitikken stiller krav om mere tværgående samarbejde både mellem forvaltninger i kommunen eller på tværs af kommunerne. Aabenraa Kommune arbejder allerede aktivt med en række tiltag på tværs af forvaltningerne. Derudover mødes de sønderjyske jobcentre og LBR for at fastlægge relevante samarbejdsområder, og 2015 vil byde på endnu højere grad af samarbejde med andre forvaltninger og kommuner. Vi har udarbejdet en række strategier for vores indsatser på både borger- og virksomhedsområdet, så vi kan nå vores mål. Se side 6-10.

7 7 STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS 2015 VIRKSOMHEDER Jobcenteret hjælper virksomheder med at få den arbejdskraft, de efterspørger ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. HJÆLP TIL REKRUTTERING OG FORMIDLING Jobcenteret vil lave målrettede kampagner på områderne med størst efterspørgsel på arbejdskraft: Ved at formidle egnede ledige fra kommunen eller andre jobcentre. Baggrunden er systematisk kortlægning af hhv. virksomhedernes størrelse, fagområder og behov for arbejdskraft og de lediges jobønsker og kvalifikationer. Virksomheder, der har brug for en særlig indsats fra jobcenteret, får tilbudt egen kontaktperson. HJÆLP, HVIS MEDARBEJDERNE BLIVER SYGE Jobcenteret skal servicere virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger, herunder fastholdelse af medarbejdere og ansatte i fleksjob samt afregninger med virksomhederne. Jobcenteret tilstræber stor fleksibilitet og har fokus på at tilrettelægge arbejdsgangene så enkelt som muligt over for virksomhederne. HJÆLP TIL VIRKSOMHEDER, DER TAGER SOCIALT ANSVAR Mange virksomheder vil gerne hjælpe borgere, der er lang væk fra arbejdsmarkedet. Derfor vil jobcenteret arbejde med samarbejdsaftaler og virksomhedscentre og støtte virksomheder, der arbejder med social ansvarlighed. Målgruppen er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og borgere, der skal afklares i forhold til fremtidig forsørgelse og ressourceforløb. Mange virksomheder gør en stor indsats omkring social ansvarlighed for at fastholde egne medarbejdere. Jobcenteret vil fortsat understøtte dette med et fastholdelsesteam i forhold til sygemeldte ansatte, hjælpemidler og personlig assistance.

8 7 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE STYRKET SAMARBEJDE MED A-KASSERNE Samarbejdet vil fremover få en afgørende betydning for at kunne tilbyde de forsikrede ledige en effektiv indsats. A-kasserne og jobcentrene skal samarbejde med borgerne om at finde den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse. HYPPIG OG TÆT KONTAKT I LEDIGHEDSFORLØBET En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en hyppigere og mere tæt kontakt med borgerne allerede i starten af forløbet. OPKVALIFICERING AF LEDIGE Vi startede i 2014 en række tiltag vedr. opkvalificering af ledige til en række brancher (industri og produktion, transport, lager og logistik, bygge og anlæg, service og rengøring samt landbrug), og disse skal styrkes i Det kræver øgede investeringer. Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen forebygger, at ufaglærte mister arbejdet. Derfor prioriteres indsatsen fortsat i STYRKET FORMIDLING I DANMARK OG TYSKLAND Vi igangsætter en indsats om målrettet jobformidling af ordinære jobs for at støtte den enkeltes jobmuligheder. Det forudsætter endnu tættere kontakt til virksomhederne bl.a. med et øget antal besøg og kontakter. Heri indgår også det tværkommunale projekt omkring jobåbninger i Tyskland. FORSIKRE- DE LEDIGE Jobcenteret skal støtte den enkelte borger med hurtigst muligt at komme tilbage i beskæftigelse - gennem individuel og tæt kontakt med den enkelte borger, virksomheder og samarbejdspartnere.

9 8 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP LEDIGE UNDER 30 Jobcenteret har reduceret antallet af borgere under 30 år på offentlig forsørgelse, og flere påbegynder i dag en uddannelse end tidligere. De gode resultater er bl.a. nået gennem samarbejdet mellem jobcenter og UU i ungeindsatsen. Reformerne på uddannelsesområdet stiller krav om øget samarbejde. Det vil være en prioritet at fastholde den nuværende indsats og udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. LEDIGE OVER 30 Kernen i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år er afklaring i forhold til arbejdsmarkedet - gennem en koordineret, aktiv og virksomhedsrettet indsats. Den enkelte skal i job, eller der skal ske en udvikling i retning af en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. LEDIGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK Sproglige kundskaber er afgørende for at begå sig på arbejdsmarkedet. Vi ved, at tilknytning til en virksomhed understøtter dette, og derfor etablerer vi sprogpraktikker på et tidligere tidspunkt i forbindelse med sprogundervisningen. Borgerne får derved bedre mulighed for at bruge det danske sprog i relation til et arbejde eller en uddannelsesretning. KONTANT- HJÆLP Er en midlertidig ydelse, som for mange får for længe. Kontanthjælpsreformen fra 2013 gør op med dette. Aabenraa Kommune har på baggrund af reformen gennemført en aktiv linje over for borgerne. Borgerne skal i job eller i aktivering med perspektiv. De, der kan, skal gøre nytte for deres ydelse eksempelvis i en nytteindsats i KINA, Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa.

10 9 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE I FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE KORTE VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For dem, der er længere fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov, bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. HJÆLP FRA FASTHOLDELSESTEAM For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Forringes arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. STYRKET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet. LEDIGHEDS- YDELSE Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i job.

11 10 STRATEGI: BORGERRETTET INDSATS 2015 BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE AKTIVE, TIDLIGE FORLØB Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtteog kompensationsordninger samt fastholdelsesteamet og Det Helbredsafklarende Ressource Center. Det Helbredsafklarende Ressource Center skal sikre individuelt tilrettelagt træning og vejledning om bl.a. sundhed, motion, stress, kost, livsstil, arbejdsstillinger. Derudover tværfaglig afklaring af borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og arbejdsevne samt afklarende psykologforløb og forløb for håndtering af funktionelle smerter. ARBEJDSPLADSFASTHOLDELSE Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper fastholdelsesteamet med at bevare tilknytningen til virksomheden. STYRKET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes. BORGERE PÅ SYGEDAG- PENGE Jobcenter Aabenraa har i de seneste år fremrykket indsatsen for sygemeldte. Den tidlige indsats bl.a. via fastholdelsesteamet har i tæt samarbejde med virksomhederne bidraget til forebyggelse af længerevarende sygdom.

12 12 ANDRE AKTØRER Udspillet til en ny beskæftigelsesreform på det forsikrede område kommer til at ændre andre aktørers rolle. A-kasserne og jobcenteret skal fremover arbejde tættere sammen omkring indsatsen for forsikrede ledige både først og sidst i ledighedsforløbet. Derfor udfases de nuværende aftaler med udvalgte LO a-kasser og erstattes med samarbejdsaftaler mellem a-kasserne og jobcenteret. De nuværende LOaftaler udfases og erstattes af nye samarbejdsaftaler. ANDRE AKTØRER De nuværende aftaler med andre aktører udfases i løbet af 2015 og erstattes af det intensiverede samarbejde med a- kasserne.. Andre aktører har gennem mange år spillet en betydelig rolle i beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa. Indsatsen har stort set alene vedrørt gruppen af forsikrede ledige, hvor der typisk har været tale om forløb af 52 ugers varighed. Der har været forløb ved private aktører, og derudover har der siden 2010 været forløb udlagt til a-kasser under LO.

13 13 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND De lokale beskæftigelsesråd og jobcentrene i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommune har siden 2009 samarbejdet om arbejdsmarkedsindsatsen i Sønderjylland. Der er fælles afsnit i de 4 kommuners beskæftigelsesplaner om samarbejde og tiltag på tværs af kommune-grænser. Der afholdes fælles strategiseminar for jobcenterledelse, de lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalg i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder Der er opbygget et godt samarbejde,og det fortsætter i 2015 med fokus på disse områder: 1 ERFARINGSUDVEKSLING I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF REFORMER 2 FÆLLES DIALOG MED DE SØNDERJYSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER: VI SKAL UDVIKLE FÆLLES PRINCIPPER OG TILGANG I UNGEINDSATSEN. FORMÅLET ER AT SIKRE FLEST MULIGT UNGE EN ERHVERVSKOMPETENCEGI- VENDE UDDANNELSE. 3 FASTHOLDE SAMARBEJDET PÅ TVÆRS AF DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE 4 TEMATISEREDE SAMARBEJDER INDEN FOR F.EKS. OFFSHORE, REHABILITERING ELLER DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS. FORMÅLET ER AT IMØDEKOMME VIRKSOMHEDERNES BEHOV FOR ARBEJDSKRAFT, AT STYRKE UDDANNELSE PÅ OMRÅDER MED GODE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER OG SKABE UDVIKLINGS- FORLØB FOR BORGERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET 5 JOBCENTRENE SKAL UNDERSTØTTE HINANDEN I INDSATSEN PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER OG ORGANISATORISKE SKEL.

14 13 RESULTATER 2013 LEN TIL 200 FÆRRE [SKRIV TIT- MARGEN- UNGE PÅ OFFENTLIG TEKSTEN] FORSØRGELSE [Skriv margenteksten. En margentekst er et separat Vi har reduceret antallet af borgere, der får permanente ydelser. Primært på førtidspensionsområdet. 451 borgere startede i 2013 et fleksjob - 50 % i private virksomheder, mens mere end 120 startede i KIS. Tilgangen til førtidspension var 150 færre i december 2013 sammenlignet med året før. Vi har reduceret antallet af sygedagpengesager med 25 % og antallet af langvarige sager med 31 % fra december 2012 til december Det skyldes et målrettet fokus på fastholdelse, tidlig indsats og en primær leverandør. supplement til hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tegnefunktioner til at redigere formateringen i tekstfeltet med margenteksten.] 700 FÆRRE BORGERE PÅ OFFENTLIG FOR- SØRGELSE I 2013 = -9 % Vi har reduceret antallet af unge på offentlige ydelser med 200 fra december 2012 til december Det skyldes bl.a. prioriteringen af ungeindsatsen, hvor et af fokusområderne er at bringe de unge i uddannelse. 171 FÆRRE PÅ SYGEDAGPENGE

15 15 BUDGET UDDRAG AF BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 OPDELT PÅ FOKUSOMRÅDER: Oprindelig budget 2014 Oprindelig budget 2015 BORGERE PÅ A-DAGPENGE OG ARBEJDSMARKEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ FLEKSJOB OG PÅ LEDIGHEDSYDELSE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.) BORGERE PÅ SYGEDAGPENGE Antal helårspersoner Nettobudget til forsørgelse (i kr.)

16 16 SAMLET MÅL-OVERSIGT MÅL 1 Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres. MÅLING Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 2 Antallet af ledige på a- dagpenge skal reduceres. Antallet af borgere på a-dagpenge skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 3 Flere unge skal have en uddannelse. Andelen af unge på offentlig skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 4 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på større tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen. 5 Langtidsledigheden skal bekæmpes. Antallet af langtidsledige skal falde fra 2014 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen.. 6 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Minimum 150 virksomheder skal indgå i virksomhedsbarometeret. Der oprettes en formidlingsenhed

17

18 VI ARBEJDER FOR: FLERE UNGE I UDDANNELSE BEDRE SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE FÆRRE BORGERE PÅ KONTANTHJÆLP FÆRRE LEDIGE PÅ ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE FÆRRE LANGVARIGE MODTAGERE AF OFFENTLIG FORSØRGELSE FÆRRE LANGTIDSLEDIGE

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere