De pårørende har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De pårørende har ordet"

Transkript

1 De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit Region Nordjylland 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de regionale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen, Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 85,00 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland Resultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland Oversigt over deltagende afsnit Undersøgelsens datagrundlag i Region Nordjylland Undersøgelsesmetode og organisering...69 Bilag A. De pårørendes svar opdelt på baggrundsvariable...75 B. De pårørendes skriftlige kommentarer...97 C. Spørgeskema til de pårørende D. Signalement af svarpersoner E. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel

4

5 1. Introduktion til undersøgelsen De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om de pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Ved anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i pårørendetilfredsheden fra 2005 til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling på de psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for pårørende til patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. januar 2009 til 31. maj Der er udarbejdet en tilsvarende regional rapport med patientundersøgelsens resultater. Udover de regionale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte regioner med hinanden. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan de pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende Information om sygdommen, behandlingen m.v. Pårørendeindflydelse og -inddragelse Inddragelse af det professionelle netværk Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud De fysiske rammer på sengeafsnittene Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god pårørendeoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for de pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i psykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 1

6 Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvilke områder der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at det enkelte afsnit og dets ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for hospitalspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 fremstiller hovedresultaterne fra landsrapporten. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra de lokale resultater for Region Nordjylland. Kapitel 4 fremstiller undersøgelsesresultaterne for Region Nordjylland i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på enhedsniveau og med landsresultaterne samt med resultater fra 2005 undersøgelsen. Kapitel 5 giver et overblik over de deltagende afsnit og drøfter muligheden for at lave sammenligninger. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet, signalement af svarpersonerne m.m. i Region Nordjylland. Kapitel 7 omhandler undersøgelsesmetoden og viser undersøgelsernes organisering. Bilag A indeholder tabeller, hvoraf man kan se, om der er tendens til, at bestemte pårørendegrupper besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre. Bilag B indeholder de pårørendes skriftlige kommentarer. Bilag C indeholder spørgeskemaet til de pårørende. Bilag D indeholder signalement af svarpersonerne. Bilag E indeholder en oversigt over de spørgsmål, der er med i Den Danske Kvalitetsmodel. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Center for Kvalitetsudvikling Side 2 Februar 2010

7 2. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Undersøgelsens datagrundlag Fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 fik 2698 pårørende fra 174 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 46. Svarprocenten fordeler sig således: Tabel 2.1 Svarprocent pårørendeundersøgelsen Tilsendte spørgeskemaer Besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Hele landet % Repræsenta-tivitet En bortfaldsanalyse blandt de pårørende viser, at svarpersonerne er repræsentative for de pårørende, der fik tilbudt et spørgeskema. Bortfaldsanalysen kan ses i kapitel 6. Svarpersonerne har følgende baggrund: D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 3

8 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet 1250 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes modersmål Den pårørendes relation til patienten Den pårørendes belastning af patientens sygdom Procent Mand 35 Kvinde 64 Uoplyst år og derover 61 Uoplyst 1 Dansk 97 Ikke dansk 3 Uoplyst 1 Ægtefælle/samlever 35 Mor/far 34 Andet 31 Uoplyst 1 Meget/en del belastet 81 Lidt/slet ikke belastet 17 Uoplyst 2 Længde på den 0-12 måneder 42 pårørendes kontakt med det psykiatriske Over 1 år 48 system Uoplyst 10 Antal samtaler med personalet ved denne indlæggelse Patientens indlæggelseslængde Ingen samtaler samtaler 61 Over 5 samtaler 15 Uoplyst 5 Under 1 uge uger 36 Over 1 måned 45 Uoplyst 2 De pårørendes samlede vurdering af sengeafsnittets kontakt med dem De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt til dem gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren nedenfor viser de pårørendes samlede vurdering i 2009 og Center for Kvalitetsudvikling Side 4 Februar 2010

9 Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Hele landet 2009 (1148) Hele landet 2005 (881) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Syddanmark 2009 (325) Region Syddanmark 2005 (270) Region Sjælland 2009 (176) Region Sjællland 2005 (127) Region Nordjylland 2009 (113) Region Nordjylland 2005 (89) Region Midtjylland 2009 (230) Region Midtjylland 2005 (206) Region Hovedstaden 2009 (304) Region Hovedstaden 2005 (189) 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med sengeafsnittets kontakt til dem i 2009 i forhold til I de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 72 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 22 % af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan de pårørendes alder, køn, modersmål, relation til patienten, hvor belastet de føler sig af patientens sygdom, hvor længe de har haft kontakt med det psykiatriske system og hvor mange samtaler de har haft med personalet under denne indlæggelse påvirker deres samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse. Analysen kan læses i landsrapporten. Tilfredshed med kontakten med sengeafsnittet og det psykiatriske system som helhed I figur 2.2 nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører de pårørendes kontakt med sengeafsnittet og med psykiatrien som helhed. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 5

10 Figur 2.2: Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) 14. Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) Samme oplysn. fra forsk. Instanser 2) % 20% 40% 60% 80% 100% 12. Information om sygdommen Information om sygdommen Interesse for pårørendes viden 3) Interesse for pårørendes viden 3) Støtte til pårørende Støtte til pårørende Information om behandlingen Information om behandlingen Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" 1) Spørgsmål 6-9 drejer sig om sengeafsnittene, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. 2) Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. 3) Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 Februar 2010

11 Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 8. Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Interesse for pårørendes viden Støtte til pårørende Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. Faktuelle spørgsmål De pårørende bliver spurgt om otte faktuelle spørgsmål, der vedrører deres mulighed for at tale uforstyrret med patienten på sengeafsnittet, deres kontakt personalet, om de er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og informeret om nogle pårørende rådgivninger og endelig, om de savnede tilbud til dem som pårørende i psykiatrien. Til spørgsmålet om de pårørende er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme, knytter der sig et tillægsspørgsmål. Dette fokuserer på, hvorvidt de pårørende havde brug for undervisning, hvis ikke de modtog undervisning. Spørgsmålet fremstilles også i figur 2.4 blot i dikotomiseret form, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 7

12 Figur 2.4: 8 faktuelle spørgsmål 1. Uforstyrret samtale med patienten Uforstyrret samtale med patienten % 20% 40% 60% 80% 100% 2. Ved hvem patientens kontaktpersoner er Ved hvem patientens kontaktpersoner er Blev inviteret til møde i begyndelsen Blev inviteret til møde i begyndelsen Personalet tog initiativ til kontakt Personalet tog initiativ til kontakt Talt om forventninger til kontakten Talt om forventninger til kontakten Tilbudt psykoedukation Tilbudt psykoedukation a. Behov for psykoedukation a. Behov for psykoedukation Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger Mangler tilbud Mangler tilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Variation i besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for de faktuelle spørgsmål. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse pårørende er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Center for Kvalitetsudvikling Side 8 Februar 2010

13 Figur 2.5 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse pårørende 1. Uforstyrret samtale med patienten Blev inviteret til møde i begyndelsen Ved hvem patientens kontaktpersoner er Talt om forventninger til kontakten Personalet tog initiativ til kontakt Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De to positive svarkategorier er lagt sammen, og de to negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse pårørende i afsnit, hvor tilfredsheden er størst og i afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse pårørende og én enhed med relativt færrest tilfredse pårørende, ville variationen være lidt større. Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 2.6 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i psykiatrien som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag C. Figur 2.6: To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten 19. Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 20% 40% 60% 80% 100% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 9

14 Kommentarer De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Center for Kvalitetsudvikling Side 10 Februar 2010

15 3. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland Undersøgelsens datagrundlag I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne for pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland. De uddybende resultater kan ses i kapitel 4. I undersøgelsesperioden fra 1. januar 2009 til 31. maj 2009 fik i alt 288 pårørende fra 15 psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland udleveret et spørgeskema. 124 besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 43. Baggrundsoplysninger De pårørende, der har besvaret et spørgeskema i Region Nordjylland, har følgende baggrund: Tabel 3.1 Svarpersonernes karakteristika Region Nordjylland 124 besvarelser Den pårørendes køn Den pårørendes alder Den pårørendes modersmål Den pårørendes relation til patienten Den pårørendes belastning af patientens sygdom Procent Mand 35 Kvinde 64 Uoplyst år og derover 67 Uoplyst 0 Dansk 97 Ikke dansk 2 Uoplyst 1 Ægtefælle/samlever 32 Mor/far 37 Andet 31 Uoplyst 0 Meget/en del belastet 85 Lidt/slet ikke belastet 13 Uoplyst 2 Længde på den 0-12 måneder 47 pårørendes kontakt med det psykiatriske Over 1 år 45 system Uoplyst 8 Antal samtaler med personalet ved denne indlæggelse Patientens indlæggelseslængde Ingen samtaler samtaler 61 Over 5 samtaler 20 Uoplyst 2 Under 1 uge uger 24 Over 1 måned 70 Uoplyst 2 De pårørendes samlede vurdering af sengeafsnittets kontakt med dem De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt til dem gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 11

16 Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet 2009 Hele landet 2005 Region Nordjylland 2009 Region Nordjylland 2005 Brønderslev 2009 Brønderslev 2005 Aalborg 2009 Aalborg stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at de pårørende samlet set er blevet mere tilfredse med sengeafsnittets kontakt til dem i 2009 i forhold til Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra alle afsnit er det analyseret, hvordan de pårørendes alder, køn, modersmål, relation til patienten, hvor belastet de føler sig af patientens sygdom, hvor længe de har haft kontakt med det psykiatriske system og hvor mange samtaler de har haft med personalet under denne indlæggelse påvirker deres samlede vurdering af afsnittet. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidig i én samlet analyse. Analysen kan læses i landsrapporten. Tilfredshed med kontakten med sengeafsnittet og det psykiatriske system som helhed I figur 3.2 nedenfor vises regionsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører de pårørendes kontakt med sengeafsnittet og med psykiatrien som helhed. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C. Center for Kvalitetsudvikling Side 12 Februar 2010

17 Figur 3.2: Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) 12. Information om sygdommen Information om sygdommen % 20% 40% 60% 80% 100% 6. Interesse for pårørendes viden 2) Interesse for pårørendes viden 2) Samme oplysn. fra forsk. Instanser 3) Samme oplysn. fra forsk. Instanser 3) Information om behandlingen Information om behandlingen Støtte til pårørende Støtte til pårørende Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" 1) Spørgsmål 6-9 drejer sig om sengeafsnittene, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. 2) Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. 3) Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Faktuelle spørgsmål De pårørende bliver spurgt om otte faktuelle spørgsmål, der vedrører deres mulighed for at tale uforstyrret med patienten på sengeafsnittet, deres kontakt personalet, om de er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og informeret om nogle pårørende rådgivninger og endelig, om de savnede tilbud til dem som pårørende i psykiatrien. Til spørgsmålet om de pårørende er blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme, knytter der sig et tillægsspørgsmål. Dette fokuserer på, hvorvidt de pårørende havde brug for undervisning, hvis ikke de modtog undervisning. Spørgsmålet fremstilles også i figur 3.3 blot i dikotomiseret form, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 13

18 Figur 3.3: 8 faktuelle spørgsmål 1. Uforstyrret samtale med patienten Uforstyrret samtale med patienten % 20% 40% 60% 80% 100% 2. Ved hvem patientens kontaktpersoner er Ved hvem patientens kontaktpersoner er Blev inviteret til møde i begyndelsen Blev inviteret til møde i begyndelsen Personalet tog initiativ til kontakt Personalet tog initiativ til kontakt Talt om forventninger til kontakten Talt om forventninger til kontakten Tilbudt psykoedukation Tilbudt psykoedukation a. Behov for psykoedukation a. Behov for psykoedukation Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger Mangler tilbud Mangler tilbud 2005 Andel tilfredse Andel utilfredse Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 3.4 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i psykiatrien som helhed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag C. Figur 3.4: To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten 19. Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 20% 40% 60% 80% 100% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten 2005 "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Kommentarer De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Center for Kvalitetsudvikling Side 14 Februar 2010

19 4. Resultater fra pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland I dette kapitel fremstilles resultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Region Nordjylland. Først fremstilles de pårørendes svar på det enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra 2005 undersøgelsen. I kapitel 5 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultater for søjle viser Region Nordjyllands samlede resultater for og 4. søjle viser områderesultaterne Tal i parentes viser, hvor mange pårørende der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med aggregerede niveauer. I 3. sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 15

20 Udvikling mellem 2005 og 2009 De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af pårørende, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis 2009 og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2005 og Til alle spørgsmål er der dog ikke 2005 tal, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Ej heller er der 2005 tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne rundes med dets resultater fra 2005 eller, at afsnittet i 2005 havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. De detaljerede opgørelser over resultaterne i 2005 kan findes i amtsrapporterne, som kan downloades på Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering og dermed en lille pårørendedeltagelse, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er for lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver de pårørende opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der har haft størst betydning for dem i deres kontakt med sengeafsnittet, hvilke tilbud de savner til dem selv i psykiatrien samt deres indtryk af psykiatriens behandling af patienten som helhed. De lokale svar kan læses i bilag C. Center for Kvalitetsudvikling Side 16 Februar 2010

21 D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 17

22 Hele landet (1202) Figur 4.1: Havde du og patienten mulighed for at tale uforstyrret sammen, når du besøgte patienten på dette sengeafsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (122) Brønderslev (59) Aalborg (55) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 18 Februar 2010

23 Havde du og patienten mulighed for at tale uforstyrret sammen, når du besøgte patienten på dette sengeafsnit? Region Nordjylland, Spørgsmål 1 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 19

24 Hele landet (1195) Figur 4.2: Vidste du, hvem der var patientens kontaktperson(er) på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (118) Brønderslev (56) Aalborg (54) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 20 Februar 2010

25 Vidste du, hvem der var patientens kontaktperson(er) på sengeafsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 2 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 21

26 Hele landet (1184) Figur 4.3: Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens indlæggelse på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (119) Brønderslev (58) Aalborg (53) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 22 Februar 2010

27 Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af patientens indlæggelse på sengeafsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 3 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 23

28 Figur 4.4: Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1179) Region Nordjylland (119) Brønderslev (59) Aalborg (52) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 24 Februar 2010

29 Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? Region Nordjylland, Spørgsmål 4 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 25

30 Hele landet (1005) Figur 4.5: Havde du mulighed for at tale med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (103) Brønderslev (51) Aalborg (45) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 26 Februar 2010

31 Havde du mulighed for at tale med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? Region Nordjylland, Spørgsmål 5 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 27

32 Hele landet (1062) Figur 4.6: Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (108) Brønderslev (51) Aalborg (49) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 28 Februar 2010

33 Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Region Nordjylland, Spørgsmål 6 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 29

34 Figur 4.7: Blev du medinddraget af personalet på sengeafsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1160) Region Nordjylland (117) Brønderslev (53) Aalborg (56) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 30 Februar 2010

35 Blev du medinddraget af personalet på sengeafsnittet? Region Nordjylland, Spørgsmål 7 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 31

36 Hele landet (1149) Figur 4.8: Var det dit indtryk, at personalet på sengeafsnittet betragtede dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (114) Brønderslev (53) Aalborg (54) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 32 Februar 2010

37 Var det dit indtryk, at personalet på sengeafsnittet betragtede dig som samarbejdspartner (medspiller) i patientens behandlingsforløb? Region Nordjylland, Spørgsmål 8 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 33

38 Figur 4.9: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1095) Region Nordjylland (112) Brønderslev (52) Aalborg (52) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 34 Februar 2010

39 Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for? Region Nordjylland, Spørgsmål 9 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 35

40 Hele landet (1148) Figur 4.10: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (113) Brønderslev (52) Aalborg (53) 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Center for Kvalitetsudvikling Side 36 Februar 2010

41 Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Region Nordjylland, Spørgsmål 10 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Antal Samlet 5+4 stjerner 2009 Samlet 5+4 stjerner 2005 % % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 37

42 Figur 4.12: Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1201) Region Nordjylland (119) Brønderslev (57) Aalborg (54) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 38 Februar 2010

43 Har du fået de informationer om patientens sygdom, som du har haft brug for? Region Nordjylland, Spørgsmål 12 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 39

44 Figur 4.13: Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1197) Region Nordjylland (120) Brønderslev (58) Aalborg (54) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 40 Februar 2010

45 Har du fået de informationer om patientens behandling, som du har haft brug for? Region Nordjylland, Spørgsmål 13 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 41

46 Hele landet (674) Figur 4.14: Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (61) Brønderslev (25) Aalborg (33) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 42 Februar 2010

47 Har der været overensstemmelse mellem de oplysninger, du har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien? Region Nordjylland, Spørgsmål 14 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 43

48 Hele landet (1135) Figur 4.15: Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (112) Brønderslev (51) Aalborg (53) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 44 Februar 2010

49 Er du blevet tilbudt undervisning om psykiske sygdomme og behandling? Region Nordjylland, Spørgsmål 15 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 45

50 Hele landet (828) Figur 4.15a: Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (67) Brønderslev (33) Aalborg (26) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 46 Februar 2010

51 Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? Region Nordjylland, Spørgsmål 15a Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 47

52 Figur 4.16: Er du blevet informeret om nogle pårørenderådgivninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1118) Region Nordjylland (110) Brønderslev (49) Aalborg (54) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 48 Februar 2010

53 Er du blevet informeret om nogle pårørenderådgivninger? Region Nordjylland, Spørgsmål 16 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 49

54 Figur 4.17: Savner du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (866) Region Nordjylland (88) Brønderslev (41) Aalborg (40) Ja Nej Center for Kvalitetsudvikling Side 50 Februar 2010

55 Savner du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Region Nordjylland, Spørgsmål 17 Ja Nej Antal Ja 2009 Ja 2005 % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 51

56 Hele landet (1210) Figur 4.18: Er det dit indtryk, at patienten får den rette hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske system som helhed? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (115) Brønderslev (54) Aalborg (54) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 52 Februar 2010

57 Er det dit indtryk, at patienten får den rette hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske system som helhed? Region Nordjylland, Spørgsmål 18 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 53

58 Figur 4.19: Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien som helhed støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (1113) Region Nordjylland (105) Brønderslev (53) Aalborg (45) Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Center for Kvalitetsudvikling Side 54 Februar 2010

59 Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien som helhed støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende? Region Nordjylland, Spørgsmål 19 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2009 Samlet Ja 2005 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Brønderslev Aalborg D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 55

60 Center for Kvalitetsudvikling Side 56 Februar 2010

61 5. Oversigt over deltagende afsnit Lokal organisering Center for Kvalitetsudvikling har været i kontakt med koordinatorerne i alle regioner for at aftale, hvilke afsnit der skulle deltage i undersøgelsen. Afsnit der deltager i undersøgelsen Stort set alle almenpsykiatriske sengeafsnit i Danmark deltager i undersøgelsen. Fra de store psykiatriske sygehuse deltager der også nogle specialafsnit. Da det er forskelligt fra region til region, hvordan man definerer specialafsnittene, og hvilke målgrupper de henvender sig til, så rapporteres specialafsnittene samlet med de almenpsykiatriske sengeafsnit. Deltagende afsnit Af nedenstående skema fremgår det, hvilke afsnit, der har deltaget i anden runde af sengeafsnitsundersøgelsen på landsplan. Region Hovedstaden Oversigt over de 194 afsnit der deltager i patient- og pårørendeundersøgelsen Amager Afsnit 6221 Afsnit A3232 PA1, Psykiatrisk Center Amager Afsnit 6402 Glostrup PA2, Psykiatrisk Center Amager Hvidovre Afsnit 68 og 69 PB1, Psykiatrisk Center Amager 801 Afsnit 70 PB2, Psykiatrisk Center Amager Nord 1) 802 Afsnit 72 og 73 PD2, Psykiatrisk Center Amager 803 Afsnit 74 og 75 PE1 Gerontopsykiatrisk Enhed 804 Afsnit 76 og 77 Bispebjerg 805 Afsnit 83 3 Afsnit E4/13 A Afsnit 86 3 Afsnit E7/13A Afd. L, Sct. Hans Afsnit E18/13B 811 Afsnit L1 1 Afsnit E8/13C Frederikssund Afsnit L2 Afsnit E1/C13Æ Afsnit 5441 Afsnit L3 Afsnit E52.0 Afsnit 5541 Afsnit L4 Afsnit E16/52.1 Hillerød Afsnit L5 Afsnit E15/52.2 Afsnit 2121 Afsnit L6 Afsnit E9/52.3 Afsnit 2122 Afsnit L7 Frederiksberg Afsnit 2220 Afsnit L12 D1 Afsnit 2320 Afd. M, Sct. Hans D2 Vest Helsingør Afsnit M2 D2 Øst Afsnit 2711, Psykiatrisk Center Nordsjælland Afsnit M6 D3 Vest Afsnit 2712, Psykiatrisk Center Nordsjælland Afsnit M20 D3 Øst Afsnit 2713, Psykiatrisk Center Nordsjælland Afsnit M21 D6 Ballerup Afsnit M22 D7 Afsnit 1 Retspsykiatri Stolpegård Afsnit 5 Afsnit J 80, Glostrup 1 Psykoterapeutisk Center stolpegård Afsnit 7 Afsnit J 81, Glostrup 1 Bornholm Afsnit 8 Afsnit R1, Roskilde 1 Åbent afsnit Afsnit 9 Afsnit R2, Roskilde 1 Lukket afsnit Gentofte Afsnit R3, Roskilde 1 Rigshospitalet Afsnit A1510 Afsnit R4, Roskilde 1 Afsnit 6112 Afsnit A3201 Afsnit R6, Roskilde 1 Afsnit 6201 Afsnit A3202 Afsnit R7, Roskilde 1 Afsnit 6203 Afsnit A3212 Afsnit 6211 Afsnit A3222 D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 57

62 Oversigt over de 194 afsnit der deltager i patient- og pårørendeundersøgelsen Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Viborg Horsens Afdeling Nord, N7 2. etage Afsnit O1 Afdeling Nord, N8 3. etage Afsnit O2 Risskov, Syd 4. etage Afsnit O3 Afdeling Syd, S2 Ældrepsykiatrisk afsnit Randers Afdeling Syd, S3 Holstebro Randers Syd, E1 Afdeling Syd, S4 Afsnit P1, 7. etage Randers Nord, E2 Afdeling Syd, S5 Afsnit P1, 9. etage Pavillonen Retspsykiatri Herning Risskov, geronto Afsnit R1, Risskov 1 Afsnit E1 Gerontopsykiatrisk sengeafsnit Afsnit R2, Risskov 1 Afsnit E2 Risskov, Nord Afsnit R3, Risskov 1 Afsnit E3 Afdeling Nord, N1 Viborg 1 Afsnit E4 Afdeling Nord, N3 Afsnit E 6 Afdeling Nord, N6 Brønderslev Afsnit N26 Afsnit S7 Afsnit G18 Aalborg Afsnit S8 Afsnit N15 Afsnit S1 Thy/ Mors Afsnit N16 Afsnit S2 Døgnhus Nord, Afdeling Thy/Mors Afsnit N19 Afsnit S3 Retspsykiatri Afsnit N21 Afsnit S5 Afsnit E1, Aalborg 1 Afsnit N22 Afsnit S6 Afsnit E2, Aalborg 1 Distrikt Køge Afsnit M2 - Vordingborg Afsnit C - Dianalund Afsnit 1 Køge Distrikt Næstved Afsnit E - Dianalund Afsnit 43 - Poppelhus Afsnit N1 - Vordingborg Afsnit C1 - Slagelse Distrikt Roskilde Afsnit N2 - Vordingborg Distrikt Holbæk Afsnit 21/22 - Toftehus Afsnit N3/M1- Vordingborg Afsnit O - Holbæk Afsnit 23/24 - Toftehus Regionsfunktioner Psykiatrisk sengeafsnit- Nykøbing Sj. Afsnit 31 - Birkehus Afsnit G2 - Vordingborg Retspsykiatri Afsnit 50 - Lindehus Distrikt Slagelse Enggården P1, Nykøbing Sj. 1 Distrikt Maribo Afsnit G1 - Dianalund Enggården P2, Nykøbing Sj. 1 Afsnit S1 - Vordingborg Afsnit A - Dianalund Enggården P3, Nykøbing Sj. 1 Afsnit S2 - Sakskøbing Afsnit B - Dianalund Pilehus, Nykøbing Sj. 1 Odense Afsnit P2 Augustenborg Afsnit P201 Afsnit P3 Afsnit 41 Afsnit P202 Esbjerg Afsnit 42 Afsnit P301 Afsnit E1, Esbjerg Afsnit 43 Afsnit P302 Afsnit E2, Esbjerg Afsnit Intre Afsnit P401 Afsnit E3, Esbjerg Haderslev Afsnit P402 Afsnit R1, Ribe Afsnit P1 Afsnit P502 Afsnit R2, Ribe Afsnit P2 Afsnit P601 Vejle Haderslev geronto Svendborg Afsnit E31 Afsnit P3G, Haderslev Afsnit P1 Afsnit E32 Afsnit 9, Augustenborg Afsnit P2 Kolding Retspsykiatri Afsnit P4 Afsnit H3 Afsnit R4, Ribe 1 Middelfart Afsnit H4 Middelfart 1 Afsnit P1 Afsnit H12 1) Enhed som ikke deltager i pårørendeundersøgelsen. 2) E4 & E7 er organisatorisk sammenlagt og rapporteres samlet som 13A 3) 83 & 86 Glostrup er organisatorisk sammenlagt og rapporteres samlet som 86 Glostrup Center for Kvalitetsudvikling Side 58 Februar 2010

63 Minimum 10 svarpersoner For at sikre anonymitet for både pårørende og personale skal et afsnit have mindst 10 svarpersoner, for at afsnittets resultater kan rapporteres selvstændigt. Nedenstående afsnit opnåede ikke selvstændigt 10 pårørendebesvarelser, men er blevet sammenlagt på følgende måde for at opnå minimum 10 svarpersoner: E18, E8, E1, E15 Bispebjerg sammenlægges og fremstilles samlet som Bispebjerg D1, D2Vest, D2Øst, D3Vest, D6 og D7 Frederiksberg sammenlægges og fremstilles samlet som Frederiksberg øvrige 802, 803, 804, 805, 808, 809 og 811 Hvidovre sammenlægges og fremstilles samlet som Hvidovre øvrige 5441 og 5541 Nordsjælland er sammenlagt og fremstilles samlet som 5441 og 5541 Nordsjælland A1510, A3201, A3202, A3212 og A3222 Gentofte sammenlægges og fremstilles samlet som Gentofte øvrige 68 & 69, 72 & 73 og 74 & 75 Glostrup sammenlægges og fremstilles samlet som Glostrup L2, L3, L4, L6 og L12 Sct. Hans sammenlægges og fremstilles samlet som Afsnit L. Sct. Hans 2. og 3. etage Viborg er sammenlagt og fremstilles samlet som 2. og 3., Viborg P1 7. og P1 9. etage Holstebro er sammenlagt og fremstilles samlet som P1, Holstebro E1, E2, E3 Herning sammenlægges og fremstilles samlet som E1, E2, E3 Herning N3 og N7 Risskov Nord er sammenlagt og fremstilles samlet som N3 og N7, Risskov S3 og S4 Risskov Syd er sammenlagt og fremstilles samlet som S3 og S4, Risskov G18, N15, N16, N19, N21, N22 og N26 Brønderslev sammenlægges og fremstilles samlet som Brønderslev S1, S2, S3, S5, S6, S7 og S8 Aalborg sammenlægges og fremstilles samlet som Aalborg S1 Vordingborg, S2 Sakskøbing og M2 Vordingborg sammenlægges og fremstilles samlet som Distrikt Maribo N1, N2 og N3/M1 Vordingborg sammenlægges og fremstilles samlet som Distrikt Næstved G1 Dianalund og G2 Vordingborg er sammenlagt og fremstilles samlet som Regionsfunktioner A, B, C og E Dianalund sammenlægges og fremstilles samlet som Dianalund A, B, C, E 201, 202, 301, 401, 402 og 601 Odense sammenlægges og fremstilles samlet som Odense P1, P2 og P4 Svendborg sammenlægges og fremstilles samlet som Svendborg P1, P2 og P3 Middelfart sammenlægges og fremstilles samlet som Middelfart E1, E2, E3 Esbjerg, R1 og R2 Ribe sammenlægges og fremstilles samlet som Esbjerg E31 og E32 Vejle er sammenlagt og fremstilles samlet som Vejle H3 og H12 Kolding er sammenlagt og fremstilles samlet som Kolding Afsnit 41, 42 og 43 Augustenborg sammenlægges og fremstilles samlet som Augustenborg P1 og P2 Haderslev er sammenlagt og fremstilles samlet som Haderslev P3G Haderslev og Afsnit 9 Augustenborg er sammenlagt og fremstilles samlet som Haderslev geronto D e pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit 2009 Side 59

64 I pårørendeundersøgelsen er der nogle områder, hvis afsnit tilsammen ikke har opnået 10 besvarelser. Det drejer sig om følgende områder: Amager Bornholm Rigshospitalet Afd. M Sct. Hans Thy/Mors Distrikt Køge Disse områder udgår af undersøgelsen. Udover de afsnit der hører ind under ovennævnte områder, har følgende afsnit heller ikke opnået 10 besvarelser og kunne ikke sammenlægges meningsfuldt med andre afsnit: 13A Bispebjerg E52.0 Bispebjerg E16/52.1 Bispebjerg E9/52.3 Bispebjerg D7, Frederiksberg 2121, Nordsjælland 2220, Nordsjælland 2320, Nordsjælland Afsnit 1, Ballerup Afsnit 8, Ballerup Afsnit 9, Ballerup Afsnit 70, Glostrup Afsnit 76 & 77 Glostrup Afsnit 86, Glostrup Afsnit L5, Sct. Hans Afsnit L7, Sct. Hans Ældrepsykiatrisk afsnit, Viborg Afsnit E6, Herning Afsnit O1, Horsens Pavillonen, Randers Afdeling N8, Risskov Nord Afdeling S5, Risskov Syd Afsnit 1, Køge Afsnit 43, Poppelhus Afsnit 23/24, Toftehus Afsnit 50, Lindehus Afsnit O, Holbæk Afsnit 302, Odense Afsnit 502, Odense Afsnit H4, Kolding Afsnit Intre, Augustenborg Disse afsnit udgår af undersøgelsen. De pårørendebesvarelser, der udgår på grund af for få besvarelser på områdeog/eller afsnitsniveau tæller stadig med i besvarelserne på de højere niveauer. Dette er også forklaringen på, at de sammenlagte afsnitstal ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med det samlede område- eller regionstal. Center for Kvalitetsudvikling Side 60 Februar 2010

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1203 619 584 1006 70 75 52 0 1030 173 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 173 51 122 158 11 4 0 0 155 18 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere