ÅRSSKRIFT Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab Beretning 6 Generalforsamling Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og tegneren H. P. Carlsen 11 Lydarkivet på Korup Lokal Arkiv 13 Kalørvej Tegning fra Fyns Tidende 20 Noget om Skovmosehus 21 Hvad arkiverne gemmer - Korup 30 Hvad arkiverne gemmer Ubberud 36 Danmark set fra luften 41 Afleveringer og forespørgsler 42 Efterlysning fra Ubberud 43 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne. Kontingent: 75 kr. årlig pr. husstand. Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne. Antal medlemmer pr. 31. december 2012: 367 husstande. Årsskriftet er trykt i 425 eksemplarer. Redaktion: Erik Lund. Redaktionen afsluttet medio januar Billeder uden angivelse er foreningens optagelser. Uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne. Foreningens hjemmeside: www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk 1

2 Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening Formand: Næstformand: Anne Thaulow Lisbeth Jørgensen Tornmarksvej 27, 5491 Blommenslyst Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV Tlf Tlf E-post: E-post: Sekretær: Kasserer: Elly Trøjgaard Freddie Westergaard Ejlstrupvej 185, 5200 Odense V Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV Tlf Tlf E-post: E-post: Harry Nielsen Henning Jespersen Erik Lund Egevej 45, Ejlstrup, Søbakkevej 7, Søbakkevej 61, Korup 5200 Odense V 5210 Odense N V 5210 Odense NV Tlf Tlf Tlf E-post: E-post: E-post: 2

3 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud. (For nærmere oplysninger om arkiverne se nedenfor.) På arkiverne arbejdes der med at Interviewe og lave båndoptagelser. Lave video. Fotografere og scanne billeder. Indsamle arkivalier. Finde billeder og fotografier fra sognene. Registrere arkivalier. Finde stof om sognene i aviser og blade. Arkivet i Korup Adresse: Arkivleder: Korup Skole, Præstevej 2, Korup, 5210 Odense NV Arkivet er i kælderen under en klassefløj i skolegården. Adgang fra Præstevej via parkeringspladsen mellem hal og skole. Skilt ved trappen i højre hjørne se nedenfor*) Freddie Westergaard Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV, Tlf E-post: Åbningstid: 2. og 4. tirsdag i måneden kl Oktober marts tillige torsdag kl *) NB! P. g. a. byggeriet er adgangen til Korup Arkiv ændret. Nu kører man ind før hallen og parkerer på grusbanen bagved og går derfra op i skolegården. Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup Arkiv i arkivets åbningstider Freddie Westergaard Lisbeth Jørgensen Helge Green Erik Lund John Andersen 3

4 Arkivet i Ubberud Adresse: Arkivleder: Ubberud Skole, Ubberudvej 30, Ubberud, 5491 Blommenslyst. Arkivet ligger på 1. sal i den ældste del af skolen over for kirken. Skilt ved indgangen. E-post: Henning Jespersen Søbakkevej 7, 5210 Odense N V Tlf E-post: Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl Okt. - marts tillige tirsdag kl Nedenfor viste personer er beskæftiget på Ubberud Arkiv Anne Thaulow Elly Trøjgaard Henning Jespersen Harry Nielsen Bente Jespersen Margrethe Nielsen Karen Kühn Ove Kühn For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier. Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem. Har du billeder, beretninger/historier, oplysninger, dokumenter eller lignende, som du mener kan være med til at udbygge arkivernes viden om lokalområdets udvikling gennem tiderne, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi behøver ikke at beholde dit materiale, men vil gerne have lov til at tage en kopi heraf og dermed være med til at bevare det for eftertiden og for de mange, som søger oplysninger om deres aner. Husk i den forbindelse på, at også 60 erne, 70 erne og 80 erne en dag bliver historie for vore efterkommere. 4

5 5

6 Beretning for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening 2012 Vi har i året, der er gået, afholdt 6 møder incl. konstituerende møde. Korup arkiv har fået en ny medarbejder, John Andersen, som vi byder velkommen i arkivet, det er dejligt med lidt nye kræfter. John har deltaget i arbejdet med at koble Tv Korups udsendelser til Arkibas. Helge Green overspiller gamle kasettebånd til CD. Korup arkiv har modtaget en stor aflevering efter Ove Jensen, Korupvej 21, som de har registreret. Man har i samarbejde med KIF gennemført 2 kurser i slægtsforskning, ligesom der som vanligt har været udstilling i sognegården. I øjeblikket arbejdes der på Skolebilleder og overspilning af VHS- bånd til DVD og registrering heraf. Ubberud arkiv mistede sidste sommer sin arkivar gennem 33 år, det betød at vi måtte finde en der ville påtage sig opgaven. Heldigvis sagde Henning Jespersen efter lidt betænkning ja til at videreføre arkivet, tak for det. Det har betydet, at vi havde brug for hjælp til opdatering i arbejdet. Arkivaren i Særslev Jens Aage Petersen var så venlig at give os en hånd hermed, det siger vi mange tak for. Henning har også deltaget i 2 kurser her i efteråret. Vi har haft en del besøg på arkivet både med afleveringer og forespørgsler, det er dejligt. I efteråret fik vi besøg af National Museet, der er i færd med at beskrive Ubberud kirke, og derfor gerne ville se hvilket materiale vi havde. De var begejstrede for det, vi kunne tilbyde, og vi følte at vort arbejde ikke er uden betydning. Vi har også haft besøg af Tornmarksvejens beboerforening, som alle var meget spørgelystne. Ellers er året gået med de vanlige registreringer. Stor tak til alle på arkiverne for jeres arbejdsindsats og opbakning. Anne Thaulow Generalforsamlingen 2012 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 6. marts 2012 kl sin ordinære generalforsamling, denne gang på KORUP SKOLE. Der var som i tidligere år et meget stort fremmøde, (godt 100 deltagere) bl.a. som følge af den indkaldte foredragsholder, den tidligere chef for TV2 Fyn, Ebbe Larsen. Kl De første deltagere indfinder sig. Kl Der må sættes ekstra stole ind. 6

7 Efter formandens velkomst blev Ingrid Nielsen valgt som dirigent, og hun sikrede som sædvanligt en god og rolig afvikling af generalforsamlingen. Anne Thaulow aflagde formandsberetningen og efterlyste herunder frivillige hjælpere til begge arkiver, ligesom hun efterlyste forslag til en eventuel sommerudflugt. Freddie Westergård gennemgik regnskab og budget, der begge viste, at foreningen har en sund økonomi. Både beretning og regnskab blev vedtaget uden kommentarer, og da alle valgene var genvalg, kunne den formelle del af aftenen hurtigt afsluttes, og formanden kunne introducere aftenens foredragsholder, Ebbe Larsen, der ville. holde et lysbilledforedrag om De Vestindiske Øer. Ebbe Larsen på talerstolen De Vestindiske Øer består af Jomfruøerne, Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt, Croix. Ebbe Larsen, der har besøgt øerne flere gange, indledte med en gennemgang af øernes historie og herunder deres betydning som danske kolonier, indtil de i 1917 blev solgt til USA. Gennemgangen blev ledsaget af et imponerende lysbilledshow med meget smukke og eksotiske billeder og en fængende præsentation, som nok gav mange lyst til en gang at besøge disse øer. Efter en kaffepause præsenterede Ebbe Larsen handlingen i sin roman "Den Vestindiske Arv", og supplerede med oplæsning af nogle passager af bogen. Et interessant værk, som på godt og ondt - måske navnlig det sidste - belyser tilværelsen, som den i kolonitiden formede sig for de danske koloniherrer - og navnlig for deres slaver. Vi har som danskere sandelig ikke noget at være stolte over! Formanden afrundede en dejlig aften med en velfortjent tak til foredragsholder og publikum for stor lydhørhed og stort fremmøde. Mindeord Den 18. juli 2012 døde Flemming Thaulow pludseligt, i en alder af 76 år. Flemming Thaulow var i mere end 30 år leder af Ubberud lokalhistoriske Arkiv. Nedenstående indlæg har vi i denne forbindelse modtaget fra Steen Christensen. Flemming Thaulow skabte Korup- og Ubberud Lokale Arkiver En stor interesse for lokalhistorien Da jeg i 1976 lærte Flemming Thaulow at kende, viste det sig hurtigt, at vi havde en fælles interesse, nemlig interessen for det lokalhistoriske. Jeg kunne fortælle om min barndom i Jylland, og han fortalte om sin elskede hjemegn på Sjælland. 7

8 Vi var også enige om, at det kunne være interessant også for os tilflyttere, at vide noget om den egn, vi nu var en del af. Vi søgte uden megen held. Tidligere skoleinspektør Anders Skytte vidste en del, men havde ikke fået meget nedskrevet. Han kendte også andre fra sognet, men ingen havde andet end enkelte beretninger. Korup Ubberud Lokalhistoriske Forening og Ubberud Lokalarkiv startede Flemming var i sit arbejde med data for Odense kommune vant til at gå systematisk til værks. Det kom arbejdet med lokalhistorien til gavn. Flemming kendte til initiativer bl. a i Brylle og i Højby til lokalhistoriske arkiver. Dem besøgte vi, og Flemming foreslog, at vi skulle starte en forening, hvis formål skulle være, at drive et lokalhistorisk arkiv i Korup og i Ubberud. Der blev indkaldt til et møde, hvor interesserede kunne give deres mening herom til kende. På mødet kom mange medborgere, der var enige i, at det skulle forsøges, og snart blev der holdt stiftende generalforsamling af Korup Ubberud Lokalhistoriske Arkiv. Flemming blev fra starten kasserer i foreningen og arkivar i Ubberud. Ubberud Lokalarkiv blev udbygget Tilslutningen til foreningen var overraskende stor, og hurtigt begyndte afleveringer at strømme ind. I Ubberud startede arkivet i det, der havde været skoleinspektørens lejlighed. Møder holdtes i den gamle stue, kaffen blev lavet i køkkenet og arkivalierne opbevaredes på loftet. Flemming og Anne mødte troligt hver åbningsaften. Snart var forholdene for trange, og det lykkedes at få loftet indrettet til arkiv. Flemmings indsats var også her stor. Der blev mange steder fundet borde, skabe, affotograferingsstativer m.m. Fotoapparat havde Flemming selv. Der blev tømret reoler sammen, opsat lamper o.s.v. Han gjorde en stor indsats. Arkivet blomstrede op, og snart skulle arkivet også holde sin årlige udstilling. Også her var Flemming utrættelig, og meget skete i det tidligere rådhus, senere dagcenter, på Kalørvej. I det hele taget tegnede Flemming mere end nogen anden Ubberud Lokalarkiv, og det så tilslutningen fortsat voksede. Nye initiativer Som et enkelt eksempel på hans initiativrigdom kan nævnes hans eftersøgning af luftfotos. Han opsporede Sylvest Jensens Luftfoto via Sylvest Jensens arvinger i Ølstykke på Sjælland. Her var luftfotos af sognets huse og gårde tilbage til Koup og Ubberud Lokalarkiver købte kopier heraf for en særdeles fordelagtig pris. De koster i dag på Nationalmuseet 400 kr. pr. stk. På samme måde lykkedes det i Statens Kortarkiver at finde de ældste tegnede kort af sognet o.s.v. Ingen kunne være i tvivl om, at arkivet var i de bedste hænder. En kasserer med betydning også for Odense Stadsarkiv Som kasserer i foreningen havde Flemming Thaulow fingere på pulsen i den udvikling, der skete i slutningen af 70erne med dannelsen af andre lokalarkiver, og af etableringen af Odense bys arkiver. Mange var de møder, hvor Flemming nok repræsenterede de to lokale arkiver, men også var en interesseret deltager i især udviklingen i Odense. Odense begyndte at afsætte penge til støtte til lokale arkiver. Korup og Ubberud fik deres del heraf ikke mindst takket være Flemmings indsats. På et tidspunkt opstod der et ønske om, at Odense bys arkiver fik en Stadsarkivar. En del af udgiften hertil gik fra Odenses samlede bevilling til arkiver. En beslutning som Flemming støttede helhjertet. Det var bl. andre Flemmings fortjeneste, at Odense kommune ud over at støtte de lokale arkiver økonomisk, nu også kunne støtte arkiverne ved ansættelse af en professionel konsulent. Flemming var til det sidste en kendt og værdsat arkivar i Odense. 8

9 Nye arkiveringsmetoder Ingen arkivalier er meget værd, hvis de blot gemmes og måske glemmes i nogle kasser. Flemming startede med det store skrivearbejde, det er at nummerere og udskrive arkiveringskort. Fra starten havde arkivet et velfungerende system, der muliggjorde gode søgemuligheder. Digitaliseringen, som dengang endnu ikke var meget i gang, havde Flemmings store interesse. Han så mulighederne, og startede som en de første i Odense med at registrere som de professionelle. Flemming skaffede de nødvendige computere og magtede umiddelbart at kunne udnytte dem. En omgængelig kasserer Som kasserer i en forening fælles for Ubberud og Korup med en fælles økonomi påtog Flemming sig en stor og nu og da vanskelig opgave. Der var tidligere en vis nag mellem borgere i Korup og Ubberud. At lokalhistorisk forening blev fælles for de to sogne var et udtryk for, at adskillelsen mellem sognene fra var fortid. Alligevel kunne der i fordelingen af fælles bevillinger mellem de to lokalarkiver opstå uenigheder. Flemming Thaulow formåede gennem alle årene at samle de deltagendes forskellige meninger. Han kunne lytte og tage hensyn. Det var Flemming fortjeneste, at der opstod en tillid til, at den økonomiske fordeling mellem arkiverne var rimelig. At Flemming fortsat aktivt deltog i fordelingen af Odenses støtte til lokalarkiverne i Odense betød, at arkiverne i Korup og Ubberud altid fik deres del af bevillingerne. Meget mere kunne nævnes fra de mange år, der fulgte. Flemming Thaulow var til det sidste en væsentlig del af Ubberud Lokalarkiv og Korup Ubberud Lokalhistoriske Forening. Det var han respekteret for, og det vil han blive husket for. Os, der bor her, er taknemmelige herfor. Sjællænderen der kom til Fyn, Sjællænderen der bevarede sin glæde over netop at være fra sin hjemegn på Sjælland, Fynboen der viede en stor del af sit liv på at skabe sin nye hjemegns lokalhistoriske arkiv, Flemming Thaulow. Steen Christensen Slægtsforskning Under ledelse af Freddie Westergaard har Korup Lokalarkiv i 2012 afholdt 2 kurser (forår og efterår) med det formål at give deltagerne et indblik i, hvorledes man ved hjælp af internettet kan arbejde med slægtsforskning.. De to kurser, der hver strakte sig over 5 lektioner, blev afholdt 5 mandage fra i EDB lokalet på Korup Skole. På kurset blev deltagerne indført i, hvordan man ved at bruge oplysninger på bl.a.hjemmesiderne Krabsens stednavnebase, DIS-Danmark, Arkivalieronline og Dansk Demografisk Database kan opspore sine aner. Kurserne blev afholdt som en af aktiviteterne under Aktiv Korup. 9

10 Udstilling i Sognegården I sommerperioden 2012, d.v.s. fra juni til september, hvor kunstforeningen ikke lagde beslag på væggene i Sognegården, udnyttede Korup Lokalarkiv de tomme væg arealer til at udstille materialer fra arkivet. Udstillingen bestod af 13 skifterammer, hver med kopier af billeder eller bilag, der omhandlede et lokalt emne eller område. Overskriften/emnerne i de enkelte skifterammer var som følger: Slukefter Kro med keglebane. Rytterskolen. Savværket i Slukefter. Rugårdsvej v/pederstrupvej. Rugårdsvej før og nu. Malermester Carl Adam Klüver. Gårdejer Hans Marius Hansen. Nordvestfynske Jernbane. Andelsbanken i Korup. Den gamle brugsforening. Stavids Å. Gamle postkort fra Korup/Slukefter. Trøstrup Korup Andelsmejeri. Det forlyder fra kirkekontoret, at der blev udvist stor interesse for udstillingen. Kommende arrangementer. Vi har været så heldige at få en aftale med årets fynbo 1989, Torben Lindegaard Jensen, der siden 1981 har været involveret i idealistisk bygningsbevaringsarbejde over hele Danmark. Torben har bygningskultur på landet som sin primære interesse, og har bl.a. medvirket til bygningsfredning af ca. 50 ældre gårde. Det er bl.a. Torbens fortjeneste, at Ll. Pederstrup blev reddet i 11. time efter mere end 10 års kamp. Ll. Pederstrup på Troelsevej 295 er fra 1674 og blot én af 5 tilbageværende sulegårde i Danmark. Torben har lovet at fortælle om gårdens historie og bevaringsarbejdet ved et specielt arrangement for foreningens medlemmer i foråret Nærmere herom senere. 10

11 Maleren og tegneren H. P. Carlsen Af Freddie Westergaard Korup Lokalarkiv har modtaget endnu en af Carlsens tegninger fra lokalområdet, denne gang en tegning af Slukefter Kro, og hvem var så denne Hans Peter Carlsen.? Han blev født i 1855 i det lille husmandssted på Højbjergvej 155, hvor faderen desuden var tække og træskomand. Som ung kom Hans Peter i lære hos en malermester i Otterup og om vinteren gik han dagligt de 32 km. frem og tilbage fra Otterup til Odense Tekniske Skole for at modtage undervisning. Hans Peter havde lært sig selv at tegne, men på teknisk skole så de straks hans store talent og hjalp ham videre til en plads på kunstakademiet i Her traf han fynboerne L. A. Ring og H.A. Brendekilde som han blev venner med, ja en overgang delte han tagkammer med L. A. Ring, men begge forlod de akademiet uden afgangseksamen i 1879, hvilket blev skæbnesvangert for Clausen der af sine samtidige bliver beskrevet som ukuelig og udstyret med et lyst og let sind, men med hang til alkohol. Han var en boheme der elskede det frie liv og en tår over tørsten, og på grund af drikfældighed blev han allerede som 24 årig anbragt på fattighus i København. H.P. Carlsen nåede i løbet af en kort årrække at få besøgt fattiggårde i Roskilde, Korsør og Fredericia, og da forsørgerpligten stadig påhvilede hjemkommunen Ubberud og efter adskillige ture ud og ind i fattighuse, blev han i 1891 overført til arbejdsanstalten i Odense, men også her turede han også ud og ind af anstalten, og til sidst tabte sognerådet i Ubberud tålmodigheden og han fik fra 1918 permanent ophold indenfor murene betalt af hjemkommunen. På arbejdsanstalten blev de indsatte sat til at slå skærver og lime papirsposer men Carlsen fik også lov at udfolde sit kunstneriske talent. Han havde fire materialer til sin rådighed: Karduspapir, lim, kridt og kul. Først behandlede han papiret med lim som han havde lært det på akademiet og ved hjælp af kun trækul og kridt tegnede han, hvorfor alle hans billeder blev sort/hvide, men med en stor variation i gråtoner og med en imponerende dybde. De over 5000 tegninger han fremstillede i fangenskab blev til efter fantasien og hukommelsen, men også en del blev lavet efter postkort og dårlige fotografier. Motivet er ofte veje eller vandløb og på hans nøgne billeder er der ikke dyr eller mennesker. Tegning af Slukefter Kro fra Motivet stammer antageligt fra et samtidigt postkort, dog er en kusk og et hestekøretøj ved rejsestalden ikke med på Carlsens billede. 11

12 På forstanderens kontor i Odense Tvangs-arbejdsanstalt hængte et selvportræt af H.P. Carlsen. Billedet illustrerer udmærket hvilke sære og mærkelige skæbner der gemte sig inde bag anstaltens mure. Billedet er et meget sjældent olie på lærred og fra 1921 hvor Carlsen har portrætteret sig selv ved staffeliet med pibe i munden. Formentlig et udtryk for både trods og frihedstrang, da det var forbudt at ryge i den lille celle, der stod til hans rådighed Sognepræst Harald Wellejus i Korup, var også præst for Odense Tvangsarbejdsanstalt i årene og han besøgte ofte Carlsen i den lille celle, hvor man med udstrakte arme kunne nå fra den ene væg til den anden, og Hans Peter, der som barn havde gået til konfirmationsforberedelse hos Wellejus, tegnede efter et amatørfoto et billede af præstegården til pastoren. I 1936 forærede den 80 årige maler kronprinseparret Frederik og Ingrid 10 kultegninger til ophængning på Gråsten Slot og måske med den lille bagtanke, at kongehuset havde retten til at benåde indsatte, men da Clausen ikke havde begået noget kriminelt, måtte han nøjes med en kongelig takkeskrivelse og en del medieopmærksomhed. I 1937 finder personalet ud af at Carlsen går rundt med kroner i lommen, hvilket svarer til nutidige ca kr. De blev omgående beslaglagt og indsat på to konti. 760 kr. på en begravelseskonto (svarende til 23.ooo nutids kroner), og resten på en konto, han kun med politimesterens godkendelse kunne hæve af. Denne konto blev aldrig rørt. Arbejdsanstalten lukkede i 1949 og Carlsen blev overført til Odense kommunens syge og plejehjem i Albanigade, men året efter den 10. Juli døde han 94 år gammel. Hans formue var nu vokset til 6885 kr. (svarende til nutids kroner) som sognerådet i Ubberud lagde beslag på. Ubberud havde mistet en vaskeægte original og nu da det sluttede, sendte de en repræsentant til hans begravelse. Carlsen blev aldrig i sit 94 årige liv tiltalt for at tigge eller stjæle eller anden form for kriminalitet. Han blev kun holdt indespærret i næsten 60 år med baggrund i social-lovgivningen. 12

13 Lydarkivet på Korup Lokal Arkiv. Af Helge Green Vi har på Korup Lokal Arkiv i et stykke tid arbejdet med at sikre vore lydoptagelser gennem digitalisering af gamle analoge kassette bånd. Sagen er, at man flere steder har gjort sig den erfaring, at lydoptagelser på kassette bånd med tiden degenererer, således at lyden gradvis forvanskes og til sidst forsvinder. Vi har udført dette sikringsarbejde ved hjælp af professionelt overspilningsudstyr, som vi har kunnet låne fra Historiens Hus i Odense. Vi har derved sikret os kopier både på CD-skiver og ikke mindst på computer harddiske. Herved kan vi til enhver tid genopfriske vore lydoptagelser. Vi er nu i færd med næste opgave, som er at aflytte og registrere indholdet af vore lydoptagelser: hvem interviewes og fortæller og hvad fortæller vedkommende om. De fleste optagelser stammer fra 1980 erne, hvor Korup Arkivets daværende arkivleder, Jens Peter Jensen, sammen med daværende sognerådsformand Bent Vedel Jensen foretog en række interviews af ældre Korup borgere. Man opfordrede også en række personer til at indtale levnedsbeskrivelser og erindringer på lydbånd, og den efterfølgende skildring fra Brugsuddeler Willy Jensen er et eksempel herpå. Af andre eksempler på lydoptagelser, som vi p.t. arbejder med, kan nævnes: Børne- og ungdomserindringer om livet på landet og tilværelsen som tjenestekarl på sognets gårde, fortalt af Carlo Pedersen, Pederstrupvej, og en minutiøs gennemgang af sognets gårde og ejendomme og deres skiftende ejere i 1900 tallets begyndelse, indtalt af snedkermester og sognerådsformand Vilfred Christiansen, Korup. Foreningens medlemmer er meget velkomne til at besøge Korup Lokal Arkiv og få et indblik af vor beholdning af lydfiler. Hvis man medbringer en USB-nøgle, kan man få overspillet en kopi, som man så kan aflytte på sin egen computer. Har man ikke computer, er vi gerne behjælpelige med at brænde en CD kopi, som man så kan aflytte på en radio med CD-afspiller. Lydfil nr. L-240 Willy Jensen om Korup Brugsforening På denne lydoptagelse bliver Willy Jensen interviewet af Korup Lokal Arkivs daværende leder Jens Peder Jensen. Formodentlig optaget ca.1988.wj beretter indledningsvis om sin barndom i Korup, nærmere betegnet i Korup Brugsforening. Brugsen lå den gang på Stationsvejen i Korup (i dag Åbakkevej), hvor den i en årrække havde til huse i en ejendom skråt overfor Korup Station, omtrent på det sted, hvor Brunhildes Pavillon ligger i dag. WJ var søn af den daværende brugsuddeler, som blev ansat i Faderen var også oplært i Brugsforeningsbevægelsen, og han havde bl. a. tidligere været førstekommis i Harndrup. 13

14 Til højre Korup Station og på den anden side af Stationsvejen Korup Brugsforening Referat af interviewet WJ husker især de mange formaninger, han fik af sine forældre med hensyn til god opførsel. Der blev lagt vægt på høflighed og vigtige kundebetjeningsbegreber. Herunder sloganet: kunden har altid ret også når han ikke har det. WJ har genfundet faderens formaninger i hjemmet i lærebøger fra undervisningen på Andelsskolen i Middelfart, så det var helt efter bogen! Morfaderen var skrædder i Korup, og han havde ved siden af sit blomstrende skrædderværksted med 4 svende ansat, tillige et lille husmandsbrug. WJ s moder var med i forretningen. Hun arbejdede ofte i bagbutikken, hvor der bl. a. blev vejet sukker og mel af, således at butiksfolkene hurtigere kunne ekspedere disse ting. Willys mor tjente også en skilling ved siden af ved at sy knaphuller i m. v. Folk havde god tid, og der var megen snak i butikken, både med uddeler og personale og mellem kunderne indbyrdes. Der var ligefrem sat sladrestole op til formålet. WJ siger, at i dag findes der ikke kommis er mere kun hyldefyldere. Butikspersonalet fik nøje indprentet, at man skulle vide, hvor Brugsens kommis er og uddelere, men som Willy dog aldrig selv kom til at gå på, da den var blevet besat af tyskerne i de år, hvor det var aktuelt for Willy. varerne kom fra, og hvad de var lavet af. Det lærte man også på Andelsskolen, som var obligatorisk for Alle varerne kom hjem i store portioner og skulle afvejes i mindre portioner, når de skulle over disken. Sukke, salt, mel og kaffe f. eks. kom hjem i 100 kg. Sække, og blød sæbe kom i store 14

15 spande. Varerne kom med Nordvestfynske Jernbane. Brugsen havde selv en hestevogn, som hentede varerne fra stationen. Meget var pakket ind i store kasser og beskyttet af træuld. Man måtte godt købe andre steder end i FDB, men kun det, som man ikke førte i FDB. Man havde også et begreb, der kaldtes frihandel, en vis del af omsætningen, som uddeleren selv kunne disponere indkøb af, og selv måtte tage fortjeneste af. WJ taler meget om varemanglen under krigen. Bl. a. tobak, som man ellers havde fået fra DELE i Holland, men det stoppede brat. Man kunne dog krigen igennem få den danske Perle fra Assens Tobaksfabrik. Kaffe blev også hurtigt en mangelvare. Så solgte man kaffeerstatning, som der dog også til sidst kom rationeringsmærker på. Man skulle huske omgående at annullere rationeringsmærkerne, så de ikke kunne genbruges ved svindel eller indbrud i butikken. Annulleringen skete ved at man stemplede Korup Brugsforening hen over mærkerne. Man skulle også føre regnskab med mærkebeholdningen, afstemt i forhold til omsætningen og med bestemte mellemrum aflevere mærkerne i særlige poser. Der skulle også bogføres salg af rottegift, sprøjtemidler og bejdsegift til såsæd, som også skulle opbevares i et særligt aflåst skab. Ligesom fyrværkeri, der også skulle være under lås og slå. Man solgte også frø og såsæd og foderstoffer, så som hønse- og grisefoder, som kom fra FAF (Fyns Andels Foderstof). Når man solgte briketter, var kommis erne nødt til at klæde om til gamle kitler og huske at vaske hænder bagefter, når de f. eks. skulle veje for 5 øre gær af. Man brugte gamle balancevægte, men efter krigen fik man nye skalavægte. Kaffen blev malet. Hvis der kom strømafbrydelse, havde man et håndsving, man kunne montere og male med hånden. Man førte Brugsens Cirkel Kaffe og en lidt finere fra Nordisk Kaffe Kompagni. Kunden havde også ret på det område! Kommis en havde værelse i brugsen og var på kost hos uddelerfamilien. WJ tog mere og mere del i arbejdet som stor knægt og kom senere i lære. I november 1945 blev han soldat og kom til Esbjerg og fandt en pige der. Efter hjemsendelsen fik han plads derovre i Brugsforeningen FREM, som var fiskernes brugs. Han var der i 1½ år. Han kom derefter tilbage Til Korup og hjalp faderen som kommis, da den tidligere førstemand rejste. Efter et stykke tid kom han så til Næsby Hoved Broby Brugsforening som kommis. Her kørte man ud til folk på cykel med kontrabogen og fik den fyldt op. Man havde tidligere også besøgt de folk, der under krigen arbejdede på tyskernes startbaner ved Beldringe, og fik udfyldt deres kontrabøger. 15

16 Man måtte som hovedregel kun sælge til medlemmer, så man overtalte gerne folk til at blive medlem. Dette kunne tyskerne ikke forstå, så man fik derfor fra FDB tilsendt skilte med tysk tekst herom. I Korup derimod plejede man at ringe til folk og skrive op, hvad man skulle tage med på varevognen dagen efter. Det var et hestekøretøj, en flad fjedervogn med stivere og presenning. Man købte også æg til butikken fra hestevognen senere også på vegne af et ægpakkeri, hvor æggene skulle være stemplet. Brugsuddeleren administrerede således også Korup Ægsalgskreds. Der var dengang ikke noget, der hed reklameblade eller slagtilbud. Når et regnskabsår var gået fik medlemmerne udbetalt dividende af deres køb i året. Et enkelt år udbetaltes 12% i dividende, men der er eksempler på steder, hvor man har givet 15%. Der var bestyrelsesmøde hver måned. Man kontrollerede fakturaerne og kontrollerede avancen på varerne på disse møder. I 1938 ombyggedes Brugsen på grund af pladsmangel. Bl. a. fik man el lagerkælder med lemme til foderstof og brændsel, karbolineum og vognsmørelse. Den gamle butik blev til beboelse og fik indrettet et bestyrelsesværelse. Der blev også installeret badeværelse ca Før den tid var der lokummer ude i baggården. Forholdene havde været fortvivlende under krigen, men efter krigen kom varerne igen. WJ husker især bananerne og kaffen, der kom tilbage i Der var dog rationeringsmærker frem til ca Spredte minder fra barndom og ungdom. Faderen havde en Chevrolet Med den besøgte de morfar og mormor i Harndrup, hvor man avlede jordbær og havde høns. Fik en gang en høne med hjem, som havde sat sig fast i bilens undervogn. WJ spillede badminton i salen på Slukefter Kro. Han spillede også fodbold i Korup og spillede dilettant på Slukefter Kro. Han var med i Vigerslev sangkor, hvor han også spillede dilettant han kunne ikke synge! Han var med til masser af baller i Venstres Ungdom, hvor han også spillede dilettant. Kalørvej 151 Af Ove Kühn På denne adresse ligger et stilfuldt hus på en dejlig naturgrund. Skønt huset ikke er gammelt kun ca. 50 år har det en interessant historie. De nuværende ejere Bitten og Ole Høyer har undersøgt dets historie til bunds og har velvilligt givet Ubberud Lokalarkiv indblik i resultatet. Det følgende er et sammendrag af en meget detaljeret historie 16

17 Kalørvej nr. 151 (Privatfoto) Grunden er en del af matrikel 22 af Store og Lille Ejlstrups jorder. Den er beliggende yderst mod nordvest i Store Ejlstrup lav. Den er ret højt beliggende, skrånende mod vest ned til vejen til Korup og mod nord ned til Rydså, som afgrænser grunden. Den er delvis bevokset med store træer. Lodden købtes i 1772 af den daværende ejer af Kalørgården. I de følgende ca. 150 år fulgte den med i de talrige ejerskifter, indtil den i 1916 sammen med andre lodder blev solgt til Foreningen til Opkøb af Landejendomme i Sjælland og Fyns Stifter. Det er ved denne lejlighed matrikel 22 udstykkes til flere matrikler. Matrikel 22 h bliver på m 2 og sælges samme år til A. K. Jensen, ejer af Holehuset (nu Kalørvej 160) for 3 847,30 kr. Holehuset inkl. matrikel 22 h sælges i 1935 videre for kr., og igen i 1937 til gårdejer A.P. Nielsen for kr. Dennes enke sælger 1961 matr. 22 h til forretningsfører S.B. Jeppesen. Købesummen er nu kr. og overtagelsen sker 1. januar Denne Jeppesen var 10 år tidligere med til at købe det areal i Højbjerg, som blev til Højbjerg Motocrossbane. 17

18 Den 1. februar 1962 søger arkitekt Manfred Knudsen, Odense på Jeppesens vegne Ubberud Kommune om byggetilladelse til en villa på 234 m 2 med kælder og garage. Tilladelsen blev givet samme måned, og i november stod huset færdigt Arkitektens facadetegninger Det var bygget i gule sten med rødt tegltag. I underste etage var foruden andre rum garage til 3 biler. Mod øst var yderligere et garageanlæg med plads til 3 biler, haveredskaber m.m. Huset blev 1975 opvarmet med oliefyr. På grunden blev der plantet grantræer med henblik på juletræsproduktion. Omkring 1970 fik Jeppesen afslag på en ansøgning om at måtte bygge endnu en bolig på grunden, beregnet til hans datter og svigersøn. Efter Jeppesens død i 1975 solgte enken ejendommen til speciallæge Olga Madsen. Hun drev klinik for mammografi i et af kælderrummene, som derfor blev forsynet med bly på væggene. Hun ejede ejendommen indtil 1984, hvor hun solgte til speditør P.J. Frederiksen for 1,1 mill. kr. 18

19 Frederiksen drev et firma Buttons & Badges, som i kælderrummene producerede emblemer. 4 damer arbejdede dagligt for ham. Allerede i 1987 solgte han imidlertid igen. De nye ejere er Helge og Lone Kildemoes, som køber ejendommen for 1,4 mill. kr. De gennemfører en del ændringer på huset. Det males hvidt. Der skiftes til højere vinduer og på østside opføres en terrasse med 2 carporte. I januar 2005 overtages ejendommen af de nuværende ejere, Bitten og Ole Høyer, tidligere ejere af Høyer Autodele. I de følgende 1½ år gennemgår huset en gennemgribende renovation, både udvendig og indvendig, så det nu fremstår topmoderne. Også beplantningen ændres. Der fældes så mange træer, at det giver over 30 tons flis. Til gengæld plantes en mængde små bøgetræer og fjeldribs. 19

20 Tegning af Herman Madsen i Fyns Tidende 28. februar Teksten til billedet lyder som følgende: ET MOTIV FRA ST. PEDERSTRUP SØ Ikke langt fra Slukefter og godt gemt bag de høje omgivende Bakker ligger St. Pederstrup ved en lille venlig Sø, der ligger kranset af Smaaskove og maleriske gamle Huse. Tegningen viser Udsigten over den smukke Sø, der ganske vist ikke er ret stor, men som alligevel er af en udmærket Virkning mellem de høje bølgende Bakker. Tegningen er en af flere, som kan ses på Korup Lokalarkiv. 20

21 Noget om Skovmosehus og dets beboere. Når man i de seneste år har færdedes ad Ejlstrupvej har man ikke kunnet undgå at bemærke, at hvor der indtil for nylig lå et velpasset gartneri, er der nu en mere og mere sammensunken ruin. På Ubberud Lokalarkiv har vi vidnesbyrd om ejendommens historie og de mennesker, som beboet den. Historien begynder i Lille Ubberud, hvor Niels Andersen midt i 1700-tallet var blevet gammel og affældig og derfor måtte afgive halvdelen af sin fæstejord til Søren Johansen, Søren Smed, som han kaldtes til daglig. Han giftede sig med Niels Andersens datter Maren, og de fik en stribe børn. Sønnen Johan Sørensen overtog fæstet efter sin fader. Han var gift med en datter fra Tanggård Harry Nielsen fot og efter en omvej over et fæste i Elmelund, fik han i 1770 fæstet af Svennebjerggård i Pårup sogn efter hendes broder. Johans broder Søren overtog så fæstet i Lille Ubberud. En sønnesøn af Johan Sørensen, Jørgen Sørensen, købte i januar 1806 et stykke jord på det, der nu hedder Ejlstrupvej. Her byggede han Skovmosehuset. Det var ikke nogen stor ejendom, ager og engs hartkorn af 1 skæppe, 3 fjerdingkar, 1 2/6 album. Prisen var 500 rigsdaler. Slægten skulle komme til at sidde i huset i tre generationer, og da de fik mange børn blev de efterhånden en af egnens store familier. Jørgen Sørensen blev gift med Maren Caroline Clausdatter fra Elmelund. Via familieforhold, som der ikke her skal gøres nærmere rede for, var Jørgen fætter til H.C. Andersen, og denne og moderen kom ofte på besøg. Det fortælles, at når børnene var ude at lege og så parret komme gående, for de ind til moderen og sagde: Mor, nu kommer Marie Skomagers. Marie Clausdatters reaktion var: Har hun kurven med? Svaret var altid ja, og så spurgte moderen: Har hun også den lange Hans Christian med? Var svaret ja, var hendes næste ord: Åh, det var endda det værste! 1838 overtoges ejendommen af sønnen skrædder Søren Jørgensen. Han var først gift med Thobæa Jørgensdatter, men da hun døde i 1845, kun 33 år gammel, giftede han sig med Johanne Margrethe Nielsdatter. Blandt børnene i det sidste kuld var Anders Sørensen, som blev hjulmand og slægtens sidste ejer af huset. Han overtog huset i 1882, og samme år blev han gift med Johanne Marie Rasmussen og sammen fik de 6 børn. Johanne døde i 1904, og året efter giftede han sig med Jørgine Madsen. 21

22 Anders Sørensen skal have været en agtet mand i sognet og var bl.a. kasserer i sygekassen. Foruden at være dygtig til sit fag havde han en flot håndskrift, og det siges, at han af sognets beboere blev brugt som en slags prokurator. I 1932 solgte han Skovmosehus og købte en mindre aftægtsbolig lige øst for, Ejlstrupvej 122. Det er det hus, som i mange år blev kaldt Russerhuset, idet det var beboet af et artistpar, hvoraf den ene angivelig var russer. Siden boede slagter Svend Hansen der i mange år. Anders Sørensen døde 1934, Jørgine først Privatfoto På dette billede, formodentlig fra deres sølvbryllup i 1930, sidder Anders og Jørgine Sørensen omgivet af børn, børnebørn og naboer. Det er lykkedes at få sat navn på nogle af naboerne. 1: Niels Jørgen Nielsen, elektriker 13: Johanne Kathrine Sørensen Bregnholm, Ejlstrupvej : Alfred Sørensen 2: Julie Nielsen, ovennævntes kone. 15: Ebba Sørensen 3. Mary Andersen, gift med 16: Jørgines søn 4: Albert Andersen, Ejlstrupvej 80 17: Gift med 16 5: Kristian Nielsen, gift med 18: Søren Sørensen 6: Sofie (?) Nielsen 19: Meta, g.m. 18 7: Rasmus Lehn, Lille Ejlstrup, Ll. Ejlstrupvej 31 20: Rasmus Sørensen 8: Niels Carl Nielsen, Skovmarken 21: Ingrid, g.m. 20 9: Herman Sørensen (?) 22: Johannes Berthel Sørensen 10: Jens Nielsen, Ny Ll. Ejlstrup, nu Rødtjørnevej 23: Hansine, g.m : Johanne Marie Kathrine Sørensen 24: Anny, plejedatter hos 22 25: Rita Sørensen, datter af 22 22

23 Anders og Jørgine Sørensen, ca. 1900? (Ubberud Arkiv) (Privatfoto) Søren Sørensen Anders P. Sørensen Anders Sørensen Skovmosehus (Privatfoto) Jørgine Sørensen (Ubberud Arkiv) Anders Sørensen ved skrivebordet (Ubberud Arkiv) Aftægtsboligen (Privatfoto) 23

24 Nye ejere Køberen var drænsmester Johannes Nielsen, gift med Christence Bendtsen fra gård nr. 1 i Ejlstrup, nu Ejlstrupvej 215. Købesummen var 6000 kr. Johannes og Christence Nielsen ejede huset indtil 1943, hvor de flyttede til Lundehusene på Troelsevej, men her i Skovmosehus fødtes deres 3 børn, Bent, der blev læge, Richard, som fik et liv med fodbold, og Karen, som blev lærer. Alle med efternavnet Møller Nielsen. Karen interesserede sig tidligt for slægts- og lokalhistorie og blev efterhånden en vigtig kilde til viden og inspiration for andre interesserede. Hendes enorme materiale er stadig en væsentlig del af Ubberud Lokalarkiv. Christence og Johannes Nielsen (Ubberud Arkiv) En ung Richard Møller Nielsen (Ubberud Arkiv) Så tæt gik den gamle Ejlstrupvej på huset. (Privatfoto) 24

25 Igen nye ejere. Det var midt under 2. verdenskrig, at Skovmosehuset blev overtaget af nygifte Richard og Irene Jensen. Ejendommen havde hidtil været landbrug, men Richard og Irene oprettede et gartneri. De første mange år som frilandsgartneri med alle almindelige grønsager. Først i slutningen af 1950 erne blev det første drivhus bygget. De første år blev avlen solgt på torvet i Odense, men siden blev Richard Jensen medlem af GASA. Privatfoto Snart kom der børn i familien, 5 blev det til. I løbet af 1940 erne 4 drenge, Leif, Kurt, Hans Juul og Bent. Siden kom der så en efternøler, datteren Kirsten. Om deres barndom fortæller de: Vi var hjemme og blev passet og var således en naturlig del af hverdagen på gartneriet og livet omkring huset. Så snart vi blev gamle nok, var der pligter. Vi hjalp alle til på gartneriet. Om sommeren var det ud at plukke jordbær og grave nye danske kartofler op m.m. Om vinteren i hård frost og kulde tog vi en tørn med vore forældre i porremarkerne. Når dagens dont var overstået, var der også tid til leg. Vi legede med nabobørnene og med hinanden, men vore forældre især vores far syntes, det var rigtig sjovt og Irene og Richard Jensen (Privatfoto) 25

26 hyggeligt at spille fodbold, lege eller slås for sjov med os rollinger. Vi havde det sjovt! Vi havde ikke vort eget værelse, men måtte dele - og koldt var det også, da vi kun havde varme i stue og køkken. Istapperne hang flot og pyntede uden for vore vinduer, så det var med at få dynen godt op om ørerne. Der var heller ikke indlagt vand. Der var en vandpumpe udenfor, og hvis vi skulle vaskes grundigt, skulle der varmes vand i gruekedlen eller i nogle gryder på komfuret. Vi fik først indlagt vand og varme i tresserne. Indtil da som sagt vandpumpen udenfor og et gammeldags wc med spand, der skulle tømmes jævnligt. Af pligter var der så også skolen. De ældste af drengene gik kun i skole hveranden dag. De første to år gik vi hos fru Hansen i forskolen nu er den klub og det var en stor omvæltning at skulle flytte ned til den nye skole, den rigtige skole hos Anders Skytte med flere nye lærere. Far var aktiv sportsmand og foreningsmand og spillede således fodbold i week-enderne. Bent: Jeg husker engang, jeg skulle i skole og havde ret travlt med at komme afsted. Da jeg åbnede min taske i klassen, var der kun fars fodboldtøj i den. Vi delte taske, da der ikke var råd til både en sportstaske til ham og en skoletaske til mig. Jeg blev meget ked af det, men fru Hansen var hurtig til at trøste og fandt nogle bøger, jeg kunne låne. Også Irene Jensen tog del i sognets liv og var i en årrække medlem af skolekommissionen. Hun spillede også dilettant og ses herunder yderst til højre (Ubberud Lokalarkiv) Gartner ja, - men vi fik kun de grønsager, vi selv dyrkede, og stor var glæden, når far kom hjem fra grønttorvet i Odense med rester af vindruer, som lå i en tønde med savsmuld, som vi så kunne pille op. Det var luksus! Appelsiner og anden eksotisk frugt fik vi kun juleaften. Konfirmationen var en hjemmefest, og kort derefter skulle vi i lære, som årige. Hænderne var dog skruet lidt anderledes på hos Bent, så han valgte at tage realeksamen og senere uddanne sig til lærer. Kirsten tog ligeledes realeksamen og blev senere uddannet som klinikassistent. Naboer og fællesskab Man hjalp hinanden, hvis der var behov. Hos os i Skovmosehuset var døren altid åben, og der var plads og rummelighed til enhver gæst og enhver type, også til de lidt skæve eksistenser. Det har 26

27 givet os børn en god ballast og forståelse for, hvor vigtigt det er at tage vare om hinanden. Der var altid fest, snak, liv og godt humør hjemme hos os. På et tidspunkt var en pyroman på spil i området, og med det samme etableredes nattevagt, hvor man skiftedes til at gå rundt om natten. Det varede, indtil man fandt vedkommende. Under Ungarnshjælpen i lejede vi i Ejlstrup et fjernsyn, som så stod hos Karl og Else Christiansen, hvor alle så kunne komme og se Svend Petersen og Volmer Sørensen, som stod for de populære indsamlingsshow. Vi fik selv TV ret tidligt, og da der ikke var mange, der endnu havde fjernsyn, lod vi døren stå åben, så naboer kunne gå ind og se fjernsyn, hvis vi nu ikke var hjemme. Jo, der var fest og glæde hos os i Skovmosehuset. Vi havde en tryg og god barndom. Der var ikke mange penge, men der var megen omsorg og kærlighed. Gad vide om sangen Her i vores hus er glæde er inspireret af os. Richard Jensen på torvet i Odense (Privatfotos) 27

28 Generationsskifte Richard Jensen døde - alt for tidligt - i december Som den eneste af børnene, der var gartneruddannet, købte sønnen Hans Juul og hans hustru Esta ejendommen til overtagelse 1. februar Irene Jensen købte et rækkehus i Pårup og boede der til sin død i Det var lidt af en udfordring at købe gartneri i den periode. Ikke blot havde man oliekrisen i 1972/73 i frisk erindring; en ny oliekrise i 1978 gjorde ikke tingene lettere. Den var vi heldigvis uvidende om, da vi købte ejendommen. (Ubberud Lokalarkiv) Vi var fast besluttet på, at gartneriet var det, vi ville, og at det nok skulle lykkes. Det krævede en kæmpeindsats, men i løbet af år havde vi et fornuftigt gartneri, syntes vi selv. Det havde selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi vi begge var med hele vejen, til trods for at der også var de tre børn, Jette, John og Jørgen, at passe. Vi fik bygget flere drivhuse, indrettet efter moderne principper og med varmecentral. Vi koncentrerede os om dyrkning af potteplanter til de forskellige årstider. 28

29 Fritid var der ikke meget af, men det følte vi ikke som en mangel, fordi arbejdet også var også var vores hobby. Desuden havde vi det også godt med, at der altid var nogen hjemme, når børnene kom fra skole eller sport. Gartneriet gav dem også mulighed for at tjene lidt lommepenge. Efterhånden som børnene blev ældre, skulle der ske lidt mere i ferierne, så der blev købt campingvogn, og med den havde vi gode weekendture på Fyn og i Jylland. Det blev til rigtig mange år med gartneri og livet i Skovmosehus. For os, som var født og voksede op der, var det noget særligt. Det var et hus, som havde sin egen sjæl og charme. Men nu er det noget, der var engang. I 2007 døde Esta Jensen, og Hans Juul Jensen solgte gartneriet. Det blev så enden på Skovmosehus. Sølvbryllup i Skovmosehus Følgende har bidraget til denne beretning med oplysninger og billeder: Hans Juul Jensen, den sidste gartner på stedet. Bente Grønbech Olsen, oldebarn af Anders Sørensen. 29

30 Hvad arkiverne gemmer Korup Lokalarkiv Boet efter Ove Jensen Ove Jensen overtog slægtsgården på Korupvej 21 efter sin far Thorvald Jensen i 19--, gården havde da allerede været i slægtens eje i ca. 300 år. Ove Jensen døde den 7. dec i en alder af 95 år. De sidste år tilbragte han på Provstegårdshjemmet. Ove Jensen testamenterede sit bo til Provstegårdshjemmet, der efterfølgende overdrog en anseelig mængde dokumenter og billeder til Korup lokalarkiv. Nedenfor er vist eksempler fra det overdragne materiale. Børnerim I en kolonnebog, der fra 1906 og frem til 1921 er anvendt til daglige optegnelser over udførte arbejdsopgaver samt indsatsen hertil fordelt på karle, piger, daglejere og heste og oplysninger om vejrforholdene, findes følgende børnerim prentet med barnlig håndskrift på de bageste sider i bogen. - Et godt gæt er, at det er Ove, der har været mester herfor. Lille Per Lassen i Lem havde Gæslinger fem dem satte han under et Sold og gav dem Natten i vold. Da kom en Glente og lod sig se og tog de tre. Da kom en So og tog de to. Sig mig min Ven hvor mange igen Gaasen og Gasen og lille Per Lassen Høne og Hane de havde den vane Hver dag at gaa sig en Tur i det Fri. Ræven i Skove hvad tør han ej vove stjal dem en Dag da de just kom forbi. Pigen hun skændte, da hjem de ej vendte De var jo egentlig undskyldt deri. Ride Ride Ranke til Møllerens Banke Der var ingen hjemme uden en gammel Kælling Hun sad i Asken og kogte Vælling Jeg tog en Stikke og vilde Vælling slikke Hun tog en Ildebrand og slog mig på min højre Haand Det sved, jeg gned Det brændte, jeg rendte Op og ned ad Nørregade. Der mødte jeg en drukken Bonde Jeg rendte, han skændte. Slår du mig med Kampesten Slår jeg dig med Gaaseben. Plump der faldt han i en Rendesten 30

31 Et Tordenvejr og dets Følger Af Thorvald Jensen en stil skrevet da han som 20 årig var elev på Frederiksborg Højskole den 11. marts Det var i Sommeren Vejret i de sidste Dage havde været meget varmt, og Folk var lige bleven færdige med Høhøsten, og man begyndte at tænke paa, hvornaar man skulde høste Rug. Vejret var imidlertid tiltaget i Varme, og Luften var trykkende hed. Saa kom man til Lørdag Aften den 28. Juli. Da begyndte det at se noget underligt ud i Vejret. Himlen blev somme steder overtrukken af et underligt mørkerødt Skær, der dog ikke var af Solens Nedgang, og enkelte Steder ude i det fjerne mod Syd og Sydvest kunde man begynde at skimte nogle underlige sortbrune Skyer. Luften blev stedse mere og mere lummer og trykkende. Det var tydeligt nok, at der var et Tordenvejr i Vente. Man talte imidlertid om ud paa Aftenen, at det blev maaske ikke til noget med Tordenvejret alligevel, og derfor gik man i Seng. Det meste af Natten forløb ogsaa roligt, og først hen paa Morgenstunden begyndte Uvejret at bryde løs. Den meste Himmel var overtrukken med mørke Skyer, der hang truende ned over Jorden, og ude i Syd og Sydøst var det mørkt for Alvor. Nu varede det heller ikke længe, før man kunde begynde at se Lynglimtene ude i Horisonten, og man kunde begynde at høre den rullende Torden. Uvejret kom nærmere og nærmere, og det varede ikke længe, før min Moder kom og kaldte paa min søster og mig og sagde, at vi skulde op, for det tordner. Vi kom paa Benene i en Fart og fik vor Morgenkaffe, hvorefter vi satte os ind i Dagligstuen, og saa vidt jeg kan huske, så vi i en Katalog over Landmandsforsamlingen i Odense. Denne havde været en otte Dages Tid i Forvejen. I Dagligstuen sad ogsaa min Fader. Da Uvejret havde varet omkring en Times Tid, begyndte man at tale om, at nu var det værste vist ovre, og Tordenen var ogsaa begyndt at stilne af. Min Moder gik ud i Haven for at skære nogle Blomster af og sætte dem i en Vase, og min Broder stod midt i Gaarden og kælede for Lænkehunden. Nu var Kl. vel omkring 6½ Søndag Morgen den 29. Juli Uvejret var imidlertid ikke ovre, thi allerbedst som vi var paa de beskrevne Steder, kom der et vældigt Lyn, som var efterfulgt art en vældig Knaldren og Buldren, som det var Kanontorden. Det var tydeligt nok, at Lynet havde slaaet ned i Gaarden. I Haven, hvor min Moder var, fløj Ilden fra Lynet omkring hende, uden dog at hun blev beskadiget. Min Søster og jeg skyndte os at løbe ud i Haven, og jeg husker tydeligt, ved jeg sprang over Bænken, at der var en lang Stribe i Taget paa Tærskeladen, og at der i Porten laa noget Ild. Min Fader raabte ude i Gaarden, at det brænder, hvorefter han skyndte sig at faa fat i Værdipapirerne, og dem fik min Moder i Forklædet, da han kom ud med dem i Haven. Nu var min anden Broder ogsaa kommen her ud. Folk kom løbende til fra alle Kanter for at redde noget, men det var kun lidt, thi i Løbet af faa Minutter stod det hele i lys Lue, da Lynet havde raset over hele Gaarden. Folk søgte først Staldene for at redde Kreaturerne, men til alt Held var der kun to Heste, en Tyr og et par Kalve inde, hvoraf den ene var blevet slaaet ihjel af Lynet. Da Hestene blev slaaet løs, brændte det allerede i Hække og Krybber, og Folkene kunde næsten ikke faa dem ud. 31

32 Tyren blev reddet af Røgteren, og i yderste Øjeblik blev Lænkehunden reddet af en af Pigerne. Svinene blev da ogsaa reddet. Medens dette gik for sig i Staldene, var der ogsaa kommen en del Folk til Stuehuset for at redde det af Indboet, de kunde. Tiden var imidlertid uhyre kort, og i løbet af cirka ti Minutter var hele Gaarden næsten brændt ned. Af Indboet blev der kun reddet et par Skabe, et Bord, en Sofa og nogle faa Stole, lidt Sengeklæder og lidt andet. De sidste Folk, der var i Stuehuset, maatte redde sig igennem vinduerne, og Taget skred ned i Hælene på dem, da de sprang ud. Vest for, ja lidt Nordvest for den brændende Gaard ligger der en anden Gaard, som der var Ild i flere Gange, da Vinden bar lige over paa den. Flere Karle og Mænd krøb oppe paa Taget og hældte Vand paa de antændte Steder, og Folk havde begyndt at flytte Indboet ud. Da pludselig skete dette, at Vinden drejede sig, og nu var al Fare for Gaarden ovre. Atter vendte Folk sig til den brændende Gaard, og nu var der kommen flere Brandsprøjter til fra de omliggende Sogne. Da Gaarden var falden ned, begyndte Sprøjterne at sende deres Vandstraaler ind over Brandtomten, og det varede ikke længe før man var Herre over Ilden. Natten efter var det et forskrækkeligt Tordenvejr igen, der foraarsagede mange Brande Landet over. Ja paa faa Timer kan man være berøvet det kæreste, man har, nemlig hjemmet, hvor man har traadt sine Børnesko, og hvor man kender enhver Krog i Huset paa det nøjeste. Efterskrift. Med udgangspunkt i en anden senere beretning fra Thorvald Jensens hånd kan følgende supplerende oplysninger tilføjes. Alt brændte, Bygninger, Redskaber, Vogne, alt i Stuehuset, en del Sengetøj, hvoraf 2 Egekister på Loftet fulde af hjemmelavede Dynevaar, alt Linned og Gangtøj, en del gammelt Sølvtøj og mange andre gamle fine uerstattelige Møbler, der var gaaet i Arv fra det ene Slægtled til det andet. Hans Jensen og Hustru og de to yngste Børn fik ophold hos Gmd. Anders Hansen i ca. 3 Uger og flyttede derefter ind i et tomt Hus hen efter Kirken med deres to Tjenestepiger, de fire ældste fik ophold hos Gmd. Jens Rasmussen og boede der, til alle flyttede i den nye Gaard den 14.de Maj Staldlade og Tærskelade blev bygget op straks efter Branden og taget i brug ved Kreaturernes indbindingstid, Stuehuset blev bygget op inden Vinteren, Bryggers og den sidste Lade blev bygget op om Foraaret Alt dette tog Karen Larsen sig meget nær. Dette at se sit Hjem og gamle Slægtsgaard forsvinde på en halv Time, med alt hvad der gennem Generationer var samlet sammen af mange uerstattelige Ting. Karen følte sig ikke rask efter den tid og maatte søge Læge i mange Aar. Det gik jævnt nedad med Helbredet, og der indtraadte en Lamhed, saa hun kunde ikke spise selv eller tale forstaaeligt og kunde til sidst ikke gaa. De sidste tre fire Aar sad hun i Rullestol. Hun døde den 13. Februar

33 Et luftfotografi af gården, som den ser ud i dag Ove Jensen Petrine og Thorvald Jensen, Ove Jensens forældre, er her fotograferet ved deres guldbryllup i 1965 En sang om Fyn Ove Jensens forældre, Petrine og Thorvald Jensen blev gift den 15. oktober 1915, og de kunne således fejre deres diamantbryllup den 15. okt Ved festen i den anledning blev der sunget efterfølgende sang om Fyn. 33

34 34

35 Nogle Arbejdsdage i 1909 Fra den føromtalte kollonnebog følger her eksempler på, hvordan arbejdsdagene blev anvendt på en uge i januar 1909 samt de hertil knyttede bemærkninger. 35

36 Hvad arkivet gemmer - Ubberud Lokalarkiv På arkivet i Ubberud har vi fået en stor mængde materiale fra mejeriet i Ubberud. Det har nu stået nogle år og nu er jeg ved at sortere i regnskabsbilagene. I den sammenhæng er jeg blevet lidt interesseret i mejeriets historie, og derfor har jeg ledt lidt på hylderne efter, hvad der egentlig findes. Vi har rigtig mange arkivalier, bl.a.: - Love fra Andelsmejeriet Ubberud, de første vedtaget af samtlige andelshavere 22.januar Forhandlingsprotokol fra perioden 8.maj 1916 til 28.november Kassejournaler, den sidste er revideret 30.marts 1971, de sidste poster er ført 11.oktober s.å. - Regnskabsoversigt over likvidationen 1.oktober 1968 til 30.marts Forskellige leverandøroptællinger, f.eks er der 184 leverandører, 1967 er der 75. Elly Trøjgård Et lille udpluk af arkivets materiale vedrørende mejeriet 36

37 37

38 Efterlysning Det kunne være rigtigt spændende at finde ud af, om der findes en forhandlingsprotokol efter 1947? Findes der leverandøroversigter? Ikke bare et antal men med navne eller ejendomme. Eventuelle oplysninger desangående kan gives til Lokalarkivet i Ubberud eller til undertegnede Elly Trøjgård 38

39 Fynsk Frieri Fyns Tidende bragte for år tilbage visen Fynsk Frieri af Lars Clausen. Visen, der er skrevet på fynsk dialekt, handler om Lars Paisen, og på grund af de mange vers, blev den bragt som en fortsat roman, Fra Ubberud Lokalarkiv bringes her de første 6 vers, og fortsættelsen vil følge i årsskriftet for

40 40

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere