ÅRSSKRIFT Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab Beretning 6 Generalforsamling Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og tegneren H. P. Carlsen 11 Lydarkivet på Korup Lokal Arkiv 13 Kalørvej Tegning fra Fyns Tidende 20 Noget om Skovmosehus 21 Hvad arkiverne gemmer - Korup 30 Hvad arkiverne gemmer Ubberud 36 Danmark set fra luften 41 Afleveringer og forespørgsler 42 Efterlysning fra Ubberud 43 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening Indmeldelse kan ske ved bestyrelsens medlemmer eller på arkiverne. Kontingent: 75 kr. årlig pr. husstand. Vedtægterne udleveres ved henvendelse til arkiverne. Antal medlemmer pr. 31. december 2012: 367 husstande. Årsskriftet er trykt i 425 eksemplarer. Redaktion: Erik Lund. Redaktionen afsluttet medio januar Billeder uden angivelse er foreningens optagelser. Uddeles til medlemmer og interesserede og fremlægges på bibliotekerne. Foreningens hjemmeside: www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk 1

2 Bestyrelsen for Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening Formand: Næstformand: Anne Thaulow Lisbeth Jørgensen Tornmarksvej 27, 5491 Blommenslyst Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV Tlf Tlf E-post: E-post: Sekretær: Kasserer: Elly Trøjgaard Freddie Westergaard Ejlstrupvej 185, 5200 Odense V Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV Tlf Tlf E-post: E-post: Harry Nielsen Henning Jespersen Erik Lund Egevej 45, Ejlstrup, Søbakkevej 7, Søbakkevej 61, Korup 5200 Odense V 5210 Odense N V 5210 Odense NV Tlf Tlf Tlf E-post: E-post: E-post: 2

3 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forenings opgave er at understøtte arbejdet på de to lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Korup og Ubberud. (For nærmere oplysninger om arkiverne se nedenfor.) På arkiverne arbejdes der med at Interviewe og lave båndoptagelser. Lave video. Fotografere og scanne billeder. Indsamle arkivalier. Finde billeder og fotografier fra sognene. Registrere arkivalier. Finde stof om sognene i aviser og blade. Arkivet i Korup Adresse: Arkivleder: Korup Skole, Præstevej 2, Korup, 5210 Odense NV Arkivet er i kælderen under en klassefløj i skolegården. Adgang fra Præstevej via parkeringspladsen mellem hal og skole. Skilt ved trappen i højre hjørne se nedenfor*) Freddie Westergaard Rørsangervej 16, Korup, 5210 Odense NV, Tlf E-post: Åbningstid: 2. og 4. tirsdag i måneden kl Oktober marts tillige torsdag kl *) NB! P. g. a. byggeriet er adgangen til Korup Arkiv ændret. Nu kører man ind før hallen og parkerer på grusbanen bagved og går derfra op i skolegården. Nedenfor viste personer er beskæftiget på Korup Arkiv i arkivets åbningstider Freddie Westergaard Lisbeth Jørgensen Helge Green Erik Lund John Andersen 3

4 Arkivet i Ubberud Adresse: Arkivleder: Ubberud Skole, Ubberudvej 30, Ubberud, 5491 Blommenslyst. Arkivet ligger på 1. sal i den ældste del af skolen over for kirken. Skilt ved indgangen. E-post: Henning Jespersen Søbakkevej 7, 5210 Odense N V Tlf E-post: Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl Okt. - marts tillige tirsdag kl Nedenfor viste personer er beskæftiget på Ubberud Arkiv Anne Thaulow Elly Trøjgaard Henning Jespersen Harry Nielsen Bente Jespersen Margrethe Nielsen Karen Kühn Ove Kühn For begge arkiver gælder det, at de er lukket i skoleferier. Besøg uden for åbningstiden kan ske efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem. Har du billeder, beretninger/historier, oplysninger, dokumenter eller lignende, som du mener kan være med til at udbygge arkivernes viden om lokalområdets udvikling gennem tiderne, så vil vi meget gerne høre fra dig. Vi behøver ikke at beholde dit materiale, men vil gerne have lov til at tage en kopi heraf og dermed være med til at bevare det for eftertiden og for de mange, som søger oplysninger om deres aner. Husk i den forbindelse på, at også 60 erne, 70 erne og 80 erne en dag bliver historie for vore efterkommere. 4

5 5

6 Beretning for Korup-Ubberud Lokalhistoriske forening 2012 Vi har i året, der er gået, afholdt 6 møder incl. konstituerende møde. Korup arkiv har fået en ny medarbejder, John Andersen, som vi byder velkommen i arkivet, det er dejligt med lidt nye kræfter. John har deltaget i arbejdet med at koble Tv Korups udsendelser til Arkibas. Helge Green overspiller gamle kasettebånd til CD. Korup arkiv har modtaget en stor aflevering efter Ove Jensen, Korupvej 21, som de har registreret. Man har i samarbejde med KIF gennemført 2 kurser i slægtsforskning, ligesom der som vanligt har været udstilling i sognegården. I øjeblikket arbejdes der på Skolebilleder og overspilning af VHS- bånd til DVD og registrering heraf. Ubberud arkiv mistede sidste sommer sin arkivar gennem 33 år, det betød at vi måtte finde en der ville påtage sig opgaven. Heldigvis sagde Henning Jespersen efter lidt betænkning ja til at videreføre arkivet, tak for det. Det har betydet, at vi havde brug for hjælp til opdatering i arbejdet. Arkivaren i Særslev Jens Aage Petersen var så venlig at give os en hånd hermed, det siger vi mange tak for. Henning har også deltaget i 2 kurser her i efteråret. Vi har haft en del besøg på arkivet både med afleveringer og forespørgsler, det er dejligt. I efteråret fik vi besøg af National Museet, der er i færd med at beskrive Ubberud kirke, og derfor gerne ville se hvilket materiale vi havde. De var begejstrede for det, vi kunne tilbyde, og vi følte at vort arbejde ikke er uden betydning. Vi har også haft besøg af Tornmarksvejens beboerforening, som alle var meget spørgelystne. Ellers er året gået med de vanlige registreringer. Stor tak til alle på arkiverne for jeres arbejdsindsats og opbakning. Anne Thaulow Generalforsamlingen 2012 Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening afholdt tirsdag den 6. marts 2012 kl sin ordinære generalforsamling, denne gang på KORUP SKOLE. Der var som i tidligere år et meget stort fremmøde, (godt 100 deltagere) bl.a. som følge af den indkaldte foredragsholder, den tidligere chef for TV2 Fyn, Ebbe Larsen. Kl De første deltagere indfinder sig. Kl Der må sættes ekstra stole ind. 6

7 Efter formandens velkomst blev Ingrid Nielsen valgt som dirigent, og hun sikrede som sædvanligt en god og rolig afvikling af generalforsamlingen. Anne Thaulow aflagde formandsberetningen og efterlyste herunder frivillige hjælpere til begge arkiver, ligesom hun efterlyste forslag til en eventuel sommerudflugt. Freddie Westergård gennemgik regnskab og budget, der begge viste, at foreningen har en sund økonomi. Både beretning og regnskab blev vedtaget uden kommentarer, og da alle valgene var genvalg, kunne den formelle del af aftenen hurtigt afsluttes, og formanden kunne introducere aftenens foredragsholder, Ebbe Larsen, der ville. holde et lysbilledforedrag om De Vestindiske Øer. Ebbe Larsen på talerstolen De Vestindiske Øer består af Jomfruøerne, Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt, Croix. Ebbe Larsen, der har besøgt øerne flere gange, indledte med en gennemgang af øernes historie og herunder deres betydning som danske kolonier, indtil de i 1917 blev solgt til USA. Gennemgangen blev ledsaget af et imponerende lysbilledshow med meget smukke og eksotiske billeder og en fængende præsentation, som nok gav mange lyst til en gang at besøge disse øer. Efter en kaffepause præsenterede Ebbe Larsen handlingen i sin roman "Den Vestindiske Arv", og supplerede med oplæsning af nogle passager af bogen. Et interessant værk, som på godt og ondt - måske navnlig det sidste - belyser tilværelsen, som den i kolonitiden formede sig for de danske koloniherrer - og navnlig for deres slaver. Vi har som danskere sandelig ikke noget at være stolte over! Formanden afrundede en dejlig aften med en velfortjent tak til foredragsholder og publikum for stor lydhørhed og stort fremmøde. Mindeord Den 18. juli 2012 døde Flemming Thaulow pludseligt, i en alder af 76 år. Flemming Thaulow var i mere end 30 år leder af Ubberud lokalhistoriske Arkiv. Nedenstående indlæg har vi i denne forbindelse modtaget fra Steen Christensen. Flemming Thaulow skabte Korup- og Ubberud Lokale Arkiver En stor interesse for lokalhistorien Da jeg i 1976 lærte Flemming Thaulow at kende, viste det sig hurtigt, at vi havde en fælles interesse, nemlig interessen for det lokalhistoriske. Jeg kunne fortælle om min barndom i Jylland, og han fortalte om sin elskede hjemegn på Sjælland. 7

8 Vi var også enige om, at det kunne være interessant også for os tilflyttere, at vide noget om den egn, vi nu var en del af. Vi søgte uden megen held. Tidligere skoleinspektør Anders Skytte vidste en del, men havde ikke fået meget nedskrevet. Han kendte også andre fra sognet, men ingen havde andet end enkelte beretninger. Korup Ubberud Lokalhistoriske Forening og Ubberud Lokalarkiv startede Flemming var i sit arbejde med data for Odense kommune vant til at gå systematisk til værks. Det kom arbejdet med lokalhistorien til gavn. Flemming kendte til initiativer bl. a i Brylle og i Højby til lokalhistoriske arkiver. Dem besøgte vi, og Flemming foreslog, at vi skulle starte en forening, hvis formål skulle være, at drive et lokalhistorisk arkiv i Korup og i Ubberud. Der blev indkaldt til et møde, hvor interesserede kunne give deres mening herom til kende. På mødet kom mange medborgere, der var enige i, at det skulle forsøges, og snart blev der holdt stiftende generalforsamling af Korup Ubberud Lokalhistoriske Arkiv. Flemming blev fra starten kasserer i foreningen og arkivar i Ubberud. Ubberud Lokalarkiv blev udbygget Tilslutningen til foreningen var overraskende stor, og hurtigt begyndte afleveringer at strømme ind. I Ubberud startede arkivet i det, der havde været skoleinspektørens lejlighed. Møder holdtes i den gamle stue, kaffen blev lavet i køkkenet og arkivalierne opbevaredes på loftet. Flemming og Anne mødte troligt hver åbningsaften. Snart var forholdene for trange, og det lykkedes at få loftet indrettet til arkiv. Flemmings indsats var også her stor. Der blev mange steder fundet borde, skabe, affotograferingsstativer m.m. Fotoapparat havde Flemming selv. Der blev tømret reoler sammen, opsat lamper o.s.v. Han gjorde en stor indsats. Arkivet blomstrede op, og snart skulle arkivet også holde sin årlige udstilling. Også her var Flemming utrættelig, og meget skete i det tidligere rådhus, senere dagcenter, på Kalørvej. I det hele taget tegnede Flemming mere end nogen anden Ubberud Lokalarkiv, og det så tilslutningen fortsat voksede. Nye initiativer Som et enkelt eksempel på hans initiativrigdom kan nævnes hans eftersøgning af luftfotos. Han opsporede Sylvest Jensens Luftfoto via Sylvest Jensens arvinger i Ølstykke på Sjælland. Her var luftfotos af sognets huse og gårde tilbage til Koup og Ubberud Lokalarkiver købte kopier heraf for en særdeles fordelagtig pris. De koster i dag på Nationalmuseet 400 kr. pr. stk. På samme måde lykkedes det i Statens Kortarkiver at finde de ældste tegnede kort af sognet o.s.v. Ingen kunne være i tvivl om, at arkivet var i de bedste hænder. En kasserer med betydning også for Odense Stadsarkiv Som kasserer i foreningen havde Flemming Thaulow fingere på pulsen i den udvikling, der skete i slutningen af 70erne med dannelsen af andre lokalarkiver, og af etableringen af Odense bys arkiver. Mange var de møder, hvor Flemming nok repræsenterede de to lokale arkiver, men også var en interesseret deltager i især udviklingen i Odense. Odense begyndte at afsætte penge til støtte til lokale arkiver. Korup og Ubberud fik deres del heraf ikke mindst takket være Flemmings indsats. På et tidspunkt opstod der et ønske om, at Odense bys arkiver fik en Stadsarkivar. En del af udgiften hertil gik fra Odenses samlede bevilling til arkiver. En beslutning som Flemming støttede helhjertet. Det var bl. andre Flemmings fortjeneste, at Odense kommune ud over at støtte de lokale arkiver økonomisk, nu også kunne støtte arkiverne ved ansættelse af en professionel konsulent. Flemming var til det sidste en kendt og værdsat arkivar i Odense. 8

9 Nye arkiveringsmetoder Ingen arkivalier er meget værd, hvis de blot gemmes og måske glemmes i nogle kasser. Flemming startede med det store skrivearbejde, det er at nummerere og udskrive arkiveringskort. Fra starten havde arkivet et velfungerende system, der muliggjorde gode søgemuligheder. Digitaliseringen, som dengang endnu ikke var meget i gang, havde Flemmings store interesse. Han så mulighederne, og startede som en de første i Odense med at registrere som de professionelle. Flemming skaffede de nødvendige computere og magtede umiddelbart at kunne udnytte dem. En omgængelig kasserer Som kasserer i en forening fælles for Ubberud og Korup med en fælles økonomi påtog Flemming sig en stor og nu og da vanskelig opgave. Der var tidligere en vis nag mellem borgere i Korup og Ubberud. At lokalhistorisk forening blev fælles for de to sogne var et udtryk for, at adskillelsen mellem sognene fra var fortid. Alligevel kunne der i fordelingen af fælles bevillinger mellem de to lokalarkiver opstå uenigheder. Flemming Thaulow formåede gennem alle årene at samle de deltagendes forskellige meninger. Han kunne lytte og tage hensyn. Det var Flemming fortjeneste, at der opstod en tillid til, at den økonomiske fordeling mellem arkiverne var rimelig. At Flemming fortsat aktivt deltog i fordelingen af Odenses støtte til lokalarkiverne i Odense betød, at arkiverne i Korup og Ubberud altid fik deres del af bevillingerne. Meget mere kunne nævnes fra de mange år, der fulgte. Flemming Thaulow var til det sidste en væsentlig del af Ubberud Lokalarkiv og Korup Ubberud Lokalhistoriske Forening. Det var han respekteret for, og det vil han blive husket for. Os, der bor her, er taknemmelige herfor. Sjællænderen der kom til Fyn, Sjællænderen der bevarede sin glæde over netop at være fra sin hjemegn på Sjælland, Fynboen der viede en stor del af sit liv på at skabe sin nye hjemegns lokalhistoriske arkiv, Flemming Thaulow. Steen Christensen Slægtsforskning Under ledelse af Freddie Westergaard har Korup Lokalarkiv i 2012 afholdt 2 kurser (forår og efterår) med det formål at give deltagerne et indblik i, hvorledes man ved hjælp af internettet kan arbejde med slægtsforskning.. De to kurser, der hver strakte sig over 5 lektioner, blev afholdt 5 mandage fra i EDB lokalet på Korup Skole. På kurset blev deltagerne indført i, hvordan man ved at bruge oplysninger på bl.a.hjemmesiderne Krabsens stednavnebase, DIS-Danmark, Arkivalieronline og Dansk Demografisk Database kan opspore sine aner. Kurserne blev afholdt som en af aktiviteterne under Aktiv Korup. 9

10 Udstilling i Sognegården I sommerperioden 2012, d.v.s. fra juni til september, hvor kunstforeningen ikke lagde beslag på væggene i Sognegården, udnyttede Korup Lokalarkiv de tomme væg arealer til at udstille materialer fra arkivet. Udstillingen bestod af 13 skifterammer, hver med kopier af billeder eller bilag, der omhandlede et lokalt emne eller område. Overskriften/emnerne i de enkelte skifterammer var som følger: Slukefter Kro med keglebane. Rytterskolen. Savværket i Slukefter. Rugårdsvej v/pederstrupvej. Rugårdsvej før og nu. Malermester Carl Adam Klüver. Gårdejer Hans Marius Hansen. Nordvestfynske Jernbane. Andelsbanken i Korup. Den gamle brugsforening. Stavids Å. Gamle postkort fra Korup/Slukefter. Trøstrup Korup Andelsmejeri. Det forlyder fra kirkekontoret, at der blev udvist stor interesse for udstillingen. Kommende arrangementer. Vi har været så heldige at få en aftale med årets fynbo 1989, Torben Lindegaard Jensen, der siden 1981 har været involveret i idealistisk bygningsbevaringsarbejde over hele Danmark. Torben har bygningskultur på landet som sin primære interesse, og har bl.a. medvirket til bygningsfredning af ca. 50 ældre gårde. Det er bl.a. Torbens fortjeneste, at Ll. Pederstrup blev reddet i 11. time efter mere end 10 års kamp. Ll. Pederstrup på Troelsevej 295 er fra 1674 og blot én af 5 tilbageværende sulegårde i Danmark. Torben har lovet at fortælle om gårdens historie og bevaringsarbejdet ved et specielt arrangement for foreningens medlemmer i foråret Nærmere herom senere. 10

11 Maleren og tegneren H. P. Carlsen Af Freddie Westergaard Korup Lokalarkiv har modtaget endnu en af Carlsens tegninger fra lokalområdet, denne gang en tegning af Slukefter Kro, og hvem var så denne Hans Peter Carlsen.? Han blev født i 1855 i det lille husmandssted på Højbjergvej 155, hvor faderen desuden var tække og træskomand. Som ung kom Hans Peter i lære hos en malermester i Otterup og om vinteren gik han dagligt de 32 km. frem og tilbage fra Otterup til Odense Tekniske Skole for at modtage undervisning. Hans Peter havde lært sig selv at tegne, men på teknisk skole så de straks hans store talent og hjalp ham videre til en plads på kunstakademiet i Her traf han fynboerne L. A. Ring og H.A. Brendekilde som han blev venner med, ja en overgang delte han tagkammer med L. A. Ring, men begge forlod de akademiet uden afgangseksamen i 1879, hvilket blev skæbnesvangert for Clausen der af sine samtidige bliver beskrevet som ukuelig og udstyret med et lyst og let sind, men med hang til alkohol. Han var en boheme der elskede det frie liv og en tår over tørsten, og på grund af drikfældighed blev han allerede som 24 årig anbragt på fattighus i København. H.P. Carlsen nåede i løbet af en kort årrække at få besøgt fattiggårde i Roskilde, Korsør og Fredericia, og da forsørgerpligten stadig påhvilede hjemkommunen Ubberud og efter adskillige ture ud og ind i fattighuse, blev han i 1891 overført til arbejdsanstalten i Odense, men også her turede han også ud og ind af anstalten, og til sidst tabte sognerådet i Ubberud tålmodigheden og han fik fra 1918 permanent ophold indenfor murene betalt af hjemkommunen. På arbejdsanstalten blev de indsatte sat til at slå skærver og lime papirsposer men Carlsen fik også lov at udfolde sit kunstneriske talent. Han havde fire materialer til sin rådighed: Karduspapir, lim, kridt og kul. Først behandlede han papiret med lim som han havde lært det på akademiet og ved hjælp af kun trækul og kridt tegnede han, hvorfor alle hans billeder blev sort/hvide, men med en stor variation i gråtoner og med en imponerende dybde. De over 5000 tegninger han fremstillede i fangenskab blev til efter fantasien og hukommelsen, men også en del blev lavet efter postkort og dårlige fotografier. Motivet er ofte veje eller vandløb og på hans nøgne billeder er der ikke dyr eller mennesker. Tegning af Slukefter Kro fra Motivet stammer antageligt fra et samtidigt postkort, dog er en kusk og et hestekøretøj ved rejsestalden ikke med på Carlsens billede. 11

12 På forstanderens kontor i Odense Tvangs-arbejdsanstalt hængte et selvportræt af H.P. Carlsen. Billedet illustrerer udmærket hvilke sære og mærkelige skæbner der gemte sig inde bag anstaltens mure. Billedet er et meget sjældent olie på lærred og fra 1921 hvor Carlsen har portrætteret sig selv ved staffeliet med pibe i munden. Formentlig et udtryk for både trods og frihedstrang, da det var forbudt at ryge i den lille celle, der stod til hans rådighed Sognepræst Harald Wellejus i Korup, var også præst for Odense Tvangsarbejdsanstalt i årene og han besøgte ofte Carlsen i den lille celle, hvor man med udstrakte arme kunne nå fra den ene væg til den anden, og Hans Peter, der som barn havde gået til konfirmationsforberedelse hos Wellejus, tegnede efter et amatørfoto et billede af præstegården til pastoren. I 1936 forærede den 80 årige maler kronprinseparret Frederik og Ingrid 10 kultegninger til ophængning på Gråsten Slot og måske med den lille bagtanke, at kongehuset havde retten til at benåde indsatte, men da Clausen ikke havde begået noget kriminelt, måtte han nøjes med en kongelig takkeskrivelse og en del medieopmærksomhed. I 1937 finder personalet ud af at Carlsen går rundt med kroner i lommen, hvilket svarer til nutidige ca kr. De blev omgående beslaglagt og indsat på to konti. 760 kr. på en begravelseskonto (svarende til 23.ooo nutids kroner), og resten på en konto, han kun med politimesterens godkendelse kunne hæve af. Denne konto blev aldrig rørt. Arbejdsanstalten lukkede i 1949 og Carlsen blev overført til Odense kommunens syge og plejehjem i Albanigade, men året efter den 10. Juli døde han 94 år gammel. Hans formue var nu vokset til 6885 kr. (svarende til nutids kroner) som sognerådet i Ubberud lagde beslag på. Ubberud havde mistet en vaskeægte original og nu da det sluttede, sendte de en repræsentant til hans begravelse. Carlsen blev aldrig i sit 94 årige liv tiltalt for at tigge eller stjæle eller anden form for kriminalitet. Han blev kun holdt indespærret i næsten 60 år med baggrund i social-lovgivningen. 12

13 Lydarkivet på Korup Lokal Arkiv. Af Helge Green Vi har på Korup Lokal Arkiv i et stykke tid arbejdet med at sikre vore lydoptagelser gennem digitalisering af gamle analoge kassette bånd. Sagen er, at man flere steder har gjort sig den erfaring, at lydoptagelser på kassette bånd med tiden degenererer, således at lyden gradvis forvanskes og til sidst forsvinder. Vi har udført dette sikringsarbejde ved hjælp af professionelt overspilningsudstyr, som vi har kunnet låne fra Historiens Hus i Odense. Vi har derved sikret os kopier både på CD-skiver og ikke mindst på computer harddiske. Herved kan vi til enhver tid genopfriske vore lydoptagelser. Vi er nu i færd med næste opgave, som er at aflytte og registrere indholdet af vore lydoptagelser: hvem interviewes og fortæller og hvad fortæller vedkommende om. De fleste optagelser stammer fra 1980 erne, hvor Korup Arkivets daværende arkivleder, Jens Peter Jensen, sammen med daværende sognerådsformand Bent Vedel Jensen foretog en række interviews af ældre Korup borgere. Man opfordrede også en række personer til at indtale levnedsbeskrivelser og erindringer på lydbånd, og den efterfølgende skildring fra Brugsuddeler Willy Jensen er et eksempel herpå. Af andre eksempler på lydoptagelser, som vi p.t. arbejder med, kan nævnes: Børne- og ungdomserindringer om livet på landet og tilværelsen som tjenestekarl på sognets gårde, fortalt af Carlo Pedersen, Pederstrupvej, og en minutiøs gennemgang af sognets gårde og ejendomme og deres skiftende ejere i 1900 tallets begyndelse, indtalt af snedkermester og sognerådsformand Vilfred Christiansen, Korup. Foreningens medlemmer er meget velkomne til at besøge Korup Lokal Arkiv og få et indblik af vor beholdning af lydfiler. Hvis man medbringer en USB-nøgle, kan man få overspillet en kopi, som man så kan aflytte på sin egen computer. Har man ikke computer, er vi gerne behjælpelige med at brænde en CD kopi, som man så kan aflytte på en radio med CD-afspiller. Lydfil nr. L-240 Willy Jensen om Korup Brugsforening På denne lydoptagelse bliver Willy Jensen interviewet af Korup Lokal Arkivs daværende leder Jens Peder Jensen. Formodentlig optaget ca.1988.wj beretter indledningsvis om sin barndom i Korup, nærmere betegnet i Korup Brugsforening. Brugsen lå den gang på Stationsvejen i Korup (i dag Åbakkevej), hvor den i en årrække havde til huse i en ejendom skråt overfor Korup Station, omtrent på det sted, hvor Brunhildes Pavillon ligger i dag. WJ var søn af den daværende brugsuddeler, som blev ansat i Faderen var også oplært i Brugsforeningsbevægelsen, og han havde bl. a. tidligere været førstekommis i Harndrup. 13

14 Til højre Korup Station og på den anden side af Stationsvejen Korup Brugsforening Referat af interviewet WJ husker især de mange formaninger, han fik af sine forældre med hensyn til god opførsel. Der blev lagt vægt på høflighed og vigtige kundebetjeningsbegreber. Herunder sloganet: kunden har altid ret også når han ikke har det. WJ har genfundet faderens formaninger i hjemmet i lærebøger fra undervisningen på Andelsskolen i Middelfart, så det var helt efter bogen! Morfaderen var skrædder i Korup, og han havde ved siden af sit blomstrende skrædderværksted med 4 svende ansat, tillige et lille husmandsbrug. WJ s moder var med i forretningen. Hun arbejdede ofte i bagbutikken, hvor der bl. a. blev vejet sukker og mel af, således at butiksfolkene hurtigere kunne ekspedere disse ting. Willys mor tjente også en skilling ved siden af ved at sy knaphuller i m. v. Folk havde god tid, og der var megen snak i butikken, både med uddeler og personale og mellem kunderne indbyrdes. Der var ligefrem sat sladrestole op til formålet. WJ siger, at i dag findes der ikke kommis er mere kun hyldefyldere. Butikspersonalet fik nøje indprentet, at man skulle vide, hvor Brugsens kommis er og uddelere, men som Willy dog aldrig selv kom til at gå på, da den var blevet besat af tyskerne i de år, hvor det var aktuelt for Willy. varerne kom fra, og hvad de var lavet af. Det lærte man også på Andelsskolen, som var obligatorisk for Alle varerne kom hjem i store portioner og skulle afvejes i mindre portioner, når de skulle over disken. Sukke, salt, mel og kaffe f. eks. kom hjem i 100 kg. Sække, og blød sæbe kom i store 14

15 spande. Varerne kom med Nordvestfynske Jernbane. Brugsen havde selv en hestevogn, som hentede varerne fra stationen. Meget var pakket ind i store kasser og beskyttet af træuld. Man måtte godt købe andre steder end i FDB, men kun det, som man ikke førte i FDB. Man havde også et begreb, der kaldtes frihandel, en vis del af omsætningen, som uddeleren selv kunne disponere indkøb af, og selv måtte tage fortjeneste af. WJ taler meget om varemanglen under krigen. Bl. a. tobak, som man ellers havde fået fra DELE i Holland, men det stoppede brat. Man kunne dog krigen igennem få den danske Perle fra Assens Tobaksfabrik. Kaffe blev også hurtigt en mangelvare. Så solgte man kaffeerstatning, som der dog også til sidst kom rationeringsmærker på. Man skulle huske omgående at annullere rationeringsmærkerne, så de ikke kunne genbruges ved svindel eller indbrud i butikken. Annulleringen skete ved at man stemplede Korup Brugsforening hen over mærkerne. Man skulle også føre regnskab med mærkebeholdningen, afstemt i forhold til omsætningen og med bestemte mellemrum aflevere mærkerne i særlige poser. Der skulle også bogføres salg af rottegift, sprøjtemidler og bejdsegift til såsæd, som også skulle opbevares i et særligt aflåst skab. Ligesom fyrværkeri, der også skulle være under lås og slå. Man solgte også frø og såsæd og foderstoffer, så som hønse- og grisefoder, som kom fra FAF (Fyns Andels Foderstof). Når man solgte briketter, var kommis erne nødt til at klæde om til gamle kitler og huske at vaske hænder bagefter, når de f. eks. skulle veje for 5 øre gær af. Man brugte gamle balancevægte, men efter krigen fik man nye skalavægte. Kaffen blev malet. Hvis der kom strømafbrydelse, havde man et håndsving, man kunne montere og male med hånden. Man førte Brugsens Cirkel Kaffe og en lidt finere fra Nordisk Kaffe Kompagni. Kunden havde også ret på det område! Kommis en havde værelse i brugsen og var på kost hos uddelerfamilien. WJ tog mere og mere del i arbejdet som stor knægt og kom senere i lære. I november 1945 blev han soldat og kom til Esbjerg og fandt en pige der. Efter hjemsendelsen fik han plads derovre i Brugsforeningen FREM, som var fiskernes brugs. Han var der i 1½ år. Han kom derefter tilbage Til Korup og hjalp faderen som kommis, da den tidligere førstemand rejste. Efter et stykke tid kom han så til Næsby Hoved Broby Brugsforening som kommis. Her kørte man ud til folk på cykel med kontrabogen og fik den fyldt op. Man havde tidligere også besøgt de folk, der under krigen arbejdede på tyskernes startbaner ved Beldringe, og fik udfyldt deres kontrabøger. 15

16 Man måtte som hovedregel kun sælge til medlemmer, så man overtalte gerne folk til at blive medlem. Dette kunne tyskerne ikke forstå, så man fik derfor fra FDB tilsendt skilte med tysk tekst herom. I Korup derimod plejede man at ringe til folk og skrive op, hvad man skulle tage med på varevognen dagen efter. Det var et hestekøretøj, en flad fjedervogn med stivere og presenning. Man købte også æg til butikken fra hestevognen senere også på vegne af et ægpakkeri, hvor æggene skulle være stemplet. Brugsuddeleren administrerede således også Korup Ægsalgskreds. Der var dengang ikke noget, der hed reklameblade eller slagtilbud. Når et regnskabsår var gået fik medlemmerne udbetalt dividende af deres køb i året. Et enkelt år udbetaltes 12% i dividende, men der er eksempler på steder, hvor man har givet 15%. Der var bestyrelsesmøde hver måned. Man kontrollerede fakturaerne og kontrollerede avancen på varerne på disse møder. I 1938 ombyggedes Brugsen på grund af pladsmangel. Bl. a. fik man el lagerkælder med lemme til foderstof og brændsel, karbolineum og vognsmørelse. Den gamle butik blev til beboelse og fik indrettet et bestyrelsesværelse. Der blev også installeret badeværelse ca Før den tid var der lokummer ude i baggården. Forholdene havde været fortvivlende under krigen, men efter krigen kom varerne igen. WJ husker især bananerne og kaffen, der kom tilbage i Der var dog rationeringsmærker frem til ca Spredte minder fra barndom og ungdom. Faderen havde en Chevrolet Med den besøgte de morfar og mormor i Harndrup, hvor man avlede jordbær og havde høns. Fik en gang en høne med hjem, som havde sat sig fast i bilens undervogn. WJ spillede badminton i salen på Slukefter Kro. Han spillede også fodbold i Korup og spillede dilettant på Slukefter Kro. Han var med i Vigerslev sangkor, hvor han også spillede dilettant han kunne ikke synge! Han var med til masser af baller i Venstres Ungdom, hvor han også spillede dilettant. Kalørvej 151 Af Ove Kühn På denne adresse ligger et stilfuldt hus på en dejlig naturgrund. Skønt huset ikke er gammelt kun ca. 50 år har det en interessant historie. De nuværende ejere Bitten og Ole Høyer har undersøgt dets historie til bunds og har velvilligt givet Ubberud Lokalarkiv indblik i resultatet. Det følgende er et sammendrag af en meget detaljeret historie 16

17 Kalørvej nr. 151 (Privatfoto) Grunden er en del af matrikel 22 af Store og Lille Ejlstrups jorder. Den er beliggende yderst mod nordvest i Store Ejlstrup lav. Den er ret højt beliggende, skrånende mod vest ned til vejen til Korup og mod nord ned til Rydså, som afgrænser grunden. Den er delvis bevokset med store træer. Lodden købtes i 1772 af den daværende ejer af Kalørgården. I de følgende ca. 150 år fulgte den med i de talrige ejerskifter, indtil den i 1916 sammen med andre lodder blev solgt til Foreningen til Opkøb af Landejendomme i Sjælland og Fyns Stifter. Det er ved denne lejlighed matrikel 22 udstykkes til flere matrikler. Matrikel 22 h bliver på m 2 og sælges samme år til A. K. Jensen, ejer af Holehuset (nu Kalørvej 160) for 3 847,30 kr. Holehuset inkl. matrikel 22 h sælges i 1935 videre for kr., og igen i 1937 til gårdejer A.P. Nielsen for kr. Dennes enke sælger 1961 matr. 22 h til forretningsfører S.B. Jeppesen. Købesummen er nu kr. og overtagelsen sker 1. januar Denne Jeppesen var 10 år tidligere med til at købe det areal i Højbjerg, som blev til Højbjerg Motocrossbane. 17

18 Den 1. februar 1962 søger arkitekt Manfred Knudsen, Odense på Jeppesens vegne Ubberud Kommune om byggetilladelse til en villa på 234 m 2 med kælder og garage. Tilladelsen blev givet samme måned, og i november stod huset færdigt Arkitektens facadetegninger Det var bygget i gule sten med rødt tegltag. I underste etage var foruden andre rum garage til 3 biler. Mod øst var yderligere et garageanlæg med plads til 3 biler, haveredskaber m.m. Huset blev 1975 opvarmet med oliefyr. På grunden blev der plantet grantræer med henblik på juletræsproduktion. Omkring 1970 fik Jeppesen afslag på en ansøgning om at måtte bygge endnu en bolig på grunden, beregnet til hans datter og svigersøn. Efter Jeppesens død i 1975 solgte enken ejendommen til speciallæge Olga Madsen. Hun drev klinik for mammografi i et af kælderrummene, som derfor blev forsynet med bly på væggene. Hun ejede ejendommen indtil 1984, hvor hun solgte til speditør P.J. Frederiksen for 1,1 mill. kr. 18

19 Frederiksen drev et firma Buttons & Badges, som i kælderrummene producerede emblemer. 4 damer arbejdede dagligt for ham. Allerede i 1987 solgte han imidlertid igen. De nye ejere er Helge og Lone Kildemoes, som køber ejendommen for 1,4 mill. kr. De gennemfører en del ændringer på huset. Det males hvidt. Der skiftes til højere vinduer og på østside opføres en terrasse med 2 carporte. I januar 2005 overtages ejendommen af de nuværende ejere, Bitten og Ole Høyer, tidligere ejere af Høyer Autodele. I de følgende 1½ år gennemgår huset en gennemgribende renovation, både udvendig og indvendig, så det nu fremstår topmoderne. Også beplantningen ændres. Der fældes så mange træer, at det giver over 30 tons flis. Til gengæld plantes en mængde små bøgetræer og fjeldribs. 19

20 Tegning af Herman Madsen i Fyns Tidende 28. februar Teksten til billedet lyder som følgende: ET MOTIV FRA ST. PEDERSTRUP SØ Ikke langt fra Slukefter og godt gemt bag de høje omgivende Bakker ligger St. Pederstrup ved en lille venlig Sø, der ligger kranset af Smaaskove og maleriske gamle Huse. Tegningen viser Udsigten over den smukke Sø, der ganske vist ikke er ret stor, men som alligevel er af en udmærket Virkning mellem de høje bølgende Bakker. Tegningen er en af flere, som kan ses på Korup Lokalarkiv. 20

21 Noget om Skovmosehus og dets beboere. Når man i de seneste år har færdedes ad Ejlstrupvej har man ikke kunnet undgå at bemærke, at hvor der indtil for nylig lå et velpasset gartneri, er der nu en mere og mere sammensunken ruin. På Ubberud Lokalarkiv har vi vidnesbyrd om ejendommens historie og de mennesker, som beboet den. Historien begynder i Lille Ubberud, hvor Niels Andersen midt i 1700-tallet var blevet gammel og affældig og derfor måtte afgive halvdelen af sin fæstejord til Søren Johansen, Søren Smed, som han kaldtes til daglig. Han giftede sig med Niels Andersens datter Maren, og de fik en stribe børn. Sønnen Johan Sørensen overtog fæstet efter sin fader. Han var gift med en datter fra Tanggård Harry Nielsen fot og efter en omvej over et fæste i Elmelund, fik han i 1770 fæstet af Svennebjerggård i Pårup sogn efter hendes broder. Johans broder Søren overtog så fæstet i Lille Ubberud. En sønnesøn af Johan Sørensen, Jørgen Sørensen, købte i januar 1806 et stykke jord på det, der nu hedder Ejlstrupvej. Her byggede han Skovmosehuset. Det var ikke nogen stor ejendom, ager og engs hartkorn af 1 skæppe, 3 fjerdingkar, 1 2/6 album. Prisen var 500 rigsdaler. Slægten skulle komme til at sidde i huset i tre generationer, og da de fik mange børn blev de efterhånden en af egnens store familier. Jørgen Sørensen blev gift med Maren Caroline Clausdatter fra Elmelund. Via familieforhold, som der ikke her skal gøres nærmere rede for, var Jørgen fætter til H.C. Andersen, og denne og moderen kom ofte på besøg. Det fortælles, at når børnene var ude at lege og så parret komme gående, for de ind til moderen og sagde: Mor, nu kommer Marie Skomagers. Marie Clausdatters reaktion var: Har hun kurven med? Svaret var altid ja, og så spurgte moderen: Har hun også den lange Hans Christian med? Var svaret ja, var hendes næste ord: Åh, det var endda det værste! 1838 overtoges ejendommen af sønnen skrædder Søren Jørgensen. Han var først gift med Thobæa Jørgensdatter, men da hun døde i 1845, kun 33 år gammel, giftede han sig med Johanne Margrethe Nielsdatter. Blandt børnene i det sidste kuld var Anders Sørensen, som blev hjulmand og slægtens sidste ejer af huset. Han overtog huset i 1882, og samme år blev han gift med Johanne Marie Rasmussen og sammen fik de 6 børn. Johanne døde i 1904, og året efter giftede han sig med Jørgine Madsen. 21

22 Anders Sørensen skal have været en agtet mand i sognet og var bl.a. kasserer i sygekassen. Foruden at være dygtig til sit fag havde han en flot håndskrift, og det siges, at han af sognets beboere blev brugt som en slags prokurator. I 1932 solgte han Skovmosehus og købte en mindre aftægtsbolig lige øst for, Ejlstrupvej 122. Det er det hus, som i mange år blev kaldt Russerhuset, idet det var beboet af et artistpar, hvoraf den ene angivelig var russer. Siden boede slagter Svend Hansen der i mange år. Anders Sørensen døde 1934, Jørgine først Privatfoto På dette billede, formodentlig fra deres sølvbryllup i 1930, sidder Anders og Jørgine Sørensen omgivet af børn, børnebørn og naboer. Det er lykkedes at få sat navn på nogle af naboerne. 1: Niels Jørgen Nielsen, elektriker 13: Johanne Kathrine Sørensen Bregnholm, Ejlstrupvej : Alfred Sørensen 2: Julie Nielsen, ovennævntes kone. 15: Ebba Sørensen 3. Mary Andersen, gift med 16: Jørgines søn 4: Albert Andersen, Ejlstrupvej 80 17: Gift med 16 5: Kristian Nielsen, gift med 18: Søren Sørensen 6: Sofie (?) Nielsen 19: Meta, g.m. 18 7: Rasmus Lehn, Lille Ejlstrup, Ll. Ejlstrupvej 31 20: Rasmus Sørensen 8: Niels Carl Nielsen, Skovmarken 21: Ingrid, g.m. 20 9: Herman Sørensen (?) 22: Johannes Berthel Sørensen 10: Jens Nielsen, Ny Ll. Ejlstrup, nu Rødtjørnevej 23: Hansine, g.m : Johanne Marie Kathrine Sørensen 24: Anny, plejedatter hos 22 25: Rita Sørensen, datter af 22 22

23 Anders og Jørgine Sørensen, ca. 1900? (Ubberud Arkiv) (Privatfoto) Søren Sørensen Anders P. Sørensen Anders Sørensen Skovmosehus (Privatfoto) Jørgine Sørensen (Ubberud Arkiv) Anders Sørensen ved skrivebordet (Ubberud Arkiv) Aftægtsboligen (Privatfoto) 23

24 Nye ejere Køberen var drænsmester Johannes Nielsen, gift med Christence Bendtsen fra gård nr. 1 i Ejlstrup, nu Ejlstrupvej 215. Købesummen var 6000 kr. Johannes og Christence Nielsen ejede huset indtil 1943, hvor de flyttede til Lundehusene på Troelsevej, men her i Skovmosehus fødtes deres 3 børn, Bent, der blev læge, Richard, som fik et liv med fodbold, og Karen, som blev lærer. Alle med efternavnet Møller Nielsen. Karen interesserede sig tidligt for slægts- og lokalhistorie og blev efterhånden en vigtig kilde til viden og inspiration for andre interesserede. Hendes enorme materiale er stadig en væsentlig del af Ubberud Lokalarkiv. Christence og Johannes Nielsen (Ubberud Arkiv) En ung Richard Møller Nielsen (Ubberud Arkiv) Så tæt gik den gamle Ejlstrupvej på huset. (Privatfoto) 24

25 Igen nye ejere. Det var midt under 2. verdenskrig, at Skovmosehuset blev overtaget af nygifte Richard og Irene Jensen. Ejendommen havde hidtil været landbrug, men Richard og Irene oprettede et gartneri. De første mange år som frilandsgartneri med alle almindelige grønsager. Først i slutningen af 1950 erne blev det første drivhus bygget. De første år blev avlen solgt på torvet i Odense, men siden blev Richard Jensen medlem af GASA. Privatfoto Snart kom der børn i familien, 5 blev det til. I løbet af 1940 erne 4 drenge, Leif, Kurt, Hans Juul og Bent. Siden kom der så en efternøler, datteren Kirsten. Om deres barndom fortæller de: Vi var hjemme og blev passet og var således en naturlig del af hverdagen på gartneriet og livet omkring huset. Så snart vi blev gamle nok, var der pligter. Vi hjalp alle til på gartneriet. Om sommeren var det ud at plukke jordbær og grave nye danske kartofler op m.m. Om vinteren i hård frost og kulde tog vi en tørn med vore forældre i porremarkerne. Når dagens dont var overstået, var der også tid til leg. Vi legede med nabobørnene og med hinanden, men vore forældre især vores far syntes, det var rigtig sjovt og Irene og Richard Jensen (Privatfoto) 25

26 hyggeligt at spille fodbold, lege eller slås for sjov med os rollinger. Vi havde det sjovt! Vi havde ikke vort eget værelse, men måtte dele - og koldt var det også, da vi kun havde varme i stue og køkken. Istapperne hang flot og pyntede uden for vore vinduer, så det var med at få dynen godt op om ørerne. Der var heller ikke indlagt vand. Der var en vandpumpe udenfor, og hvis vi skulle vaskes grundigt, skulle der varmes vand i gruekedlen eller i nogle gryder på komfuret. Vi fik først indlagt vand og varme i tresserne. Indtil da som sagt vandpumpen udenfor og et gammeldags wc med spand, der skulle tømmes jævnligt. Af pligter var der så også skolen. De ældste af drengene gik kun i skole hveranden dag. De første to år gik vi hos fru Hansen i forskolen nu er den klub og det var en stor omvæltning at skulle flytte ned til den nye skole, den rigtige skole hos Anders Skytte med flere nye lærere. Far var aktiv sportsmand og foreningsmand og spillede således fodbold i week-enderne. Bent: Jeg husker engang, jeg skulle i skole og havde ret travlt med at komme afsted. Da jeg åbnede min taske i klassen, var der kun fars fodboldtøj i den. Vi delte taske, da der ikke var råd til både en sportstaske til ham og en skoletaske til mig. Jeg blev meget ked af det, men fru Hansen var hurtig til at trøste og fandt nogle bøger, jeg kunne låne. Også Irene Jensen tog del i sognets liv og var i en årrække medlem af skolekommissionen. Hun spillede også dilettant og ses herunder yderst til højre (Ubberud Lokalarkiv) Gartner ja, - men vi fik kun de grønsager, vi selv dyrkede, og stor var glæden, når far kom hjem fra grønttorvet i Odense med rester af vindruer, som lå i en tønde med savsmuld, som vi så kunne pille op. Det var luksus! Appelsiner og anden eksotisk frugt fik vi kun juleaften. Konfirmationen var en hjemmefest, og kort derefter skulle vi i lære, som årige. Hænderne var dog skruet lidt anderledes på hos Bent, så han valgte at tage realeksamen og senere uddanne sig til lærer. Kirsten tog ligeledes realeksamen og blev senere uddannet som klinikassistent. Naboer og fællesskab Man hjalp hinanden, hvis der var behov. Hos os i Skovmosehuset var døren altid åben, og der var plads og rummelighed til enhver gæst og enhver type, også til de lidt skæve eksistenser. Det har 26

27 givet os børn en god ballast og forståelse for, hvor vigtigt det er at tage vare om hinanden. Der var altid fest, snak, liv og godt humør hjemme hos os. På et tidspunkt var en pyroman på spil i området, og med det samme etableredes nattevagt, hvor man skiftedes til at gå rundt om natten. Det varede, indtil man fandt vedkommende. Under Ungarnshjælpen i lejede vi i Ejlstrup et fjernsyn, som så stod hos Karl og Else Christiansen, hvor alle så kunne komme og se Svend Petersen og Volmer Sørensen, som stod for de populære indsamlingsshow. Vi fik selv TV ret tidligt, og da der ikke var mange, der endnu havde fjernsyn, lod vi døren stå åben, så naboer kunne gå ind og se fjernsyn, hvis vi nu ikke var hjemme. Jo, der var fest og glæde hos os i Skovmosehuset. Vi havde en tryg og god barndom. Der var ikke mange penge, men der var megen omsorg og kærlighed. Gad vide om sangen Her i vores hus er glæde er inspireret af os. Richard Jensen på torvet i Odense (Privatfotos) 27

28 Generationsskifte Richard Jensen døde - alt for tidligt - i december Som den eneste af børnene, der var gartneruddannet, købte sønnen Hans Juul og hans hustru Esta ejendommen til overtagelse 1. februar Irene Jensen købte et rækkehus i Pårup og boede der til sin død i Det var lidt af en udfordring at købe gartneri i den periode. Ikke blot havde man oliekrisen i 1972/73 i frisk erindring; en ny oliekrise i 1978 gjorde ikke tingene lettere. Den var vi heldigvis uvidende om, da vi købte ejendommen. (Ubberud Lokalarkiv) Vi var fast besluttet på, at gartneriet var det, vi ville, og at det nok skulle lykkes. Det krævede en kæmpeindsats, men i løbet af år havde vi et fornuftigt gartneri, syntes vi selv. Det havde selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi vi begge var med hele vejen, til trods for at der også var de tre børn, Jette, John og Jørgen, at passe. Vi fik bygget flere drivhuse, indrettet efter moderne principper og med varmecentral. Vi koncentrerede os om dyrkning af potteplanter til de forskellige årstider. 28

29 Fritid var der ikke meget af, men det følte vi ikke som en mangel, fordi arbejdet også var også var vores hobby. Desuden havde vi det også godt med, at der altid var nogen hjemme, når børnene kom fra skole eller sport. Gartneriet gav dem også mulighed for at tjene lidt lommepenge. Efterhånden som børnene blev ældre, skulle der ske lidt mere i ferierne, så der blev købt campingvogn, og med den havde vi gode weekendture på Fyn og i Jylland. Det blev til rigtig mange år med gartneri og livet i Skovmosehus. For os, som var født og voksede op der, var det noget særligt. Det var et hus, som havde sin egen sjæl og charme. Men nu er det noget, der var engang. I 2007 døde Esta Jensen, og Hans Juul Jensen solgte gartneriet. Det blev så enden på Skovmosehus. Sølvbryllup i Skovmosehus Følgende har bidraget til denne beretning med oplysninger og billeder: Hans Juul Jensen, den sidste gartner på stedet. Bente Grønbech Olsen, oldebarn af Anders Sørensen. 29

30 Hvad arkiverne gemmer Korup Lokalarkiv Boet efter Ove Jensen Ove Jensen overtog slægtsgården på Korupvej 21 efter sin far Thorvald Jensen i 19--, gården havde da allerede været i slægtens eje i ca. 300 år. Ove Jensen døde den 7. dec i en alder af 95 år. De sidste år tilbragte han på Provstegårdshjemmet. Ove Jensen testamenterede sit bo til Provstegårdshjemmet, der efterfølgende overdrog en anseelig mængde dokumenter og billeder til Korup lokalarkiv. Nedenfor er vist eksempler fra det overdragne materiale. Børnerim I en kolonnebog, der fra 1906 og frem til 1921 er anvendt til daglige optegnelser over udførte arbejdsopgaver samt indsatsen hertil fordelt på karle, piger, daglejere og heste og oplysninger om vejrforholdene, findes følgende børnerim prentet med barnlig håndskrift på de bageste sider i bogen. - Et godt gæt er, at det er Ove, der har været mester herfor. Lille Per Lassen i Lem havde Gæslinger fem dem satte han under et Sold og gav dem Natten i vold. Da kom en Glente og lod sig se og tog de tre. Da kom en So og tog de to. Sig mig min Ven hvor mange igen Gaasen og Gasen og lille Per Lassen Høne og Hane de havde den vane Hver dag at gaa sig en Tur i det Fri. Ræven i Skove hvad tør han ej vove stjal dem en Dag da de just kom forbi. Pigen hun skændte, da hjem de ej vendte De var jo egentlig undskyldt deri. Ride Ride Ranke til Møllerens Banke Der var ingen hjemme uden en gammel Kælling Hun sad i Asken og kogte Vælling Jeg tog en Stikke og vilde Vælling slikke Hun tog en Ildebrand og slog mig på min højre Haand Det sved, jeg gned Det brændte, jeg rendte Op og ned ad Nørregade. Der mødte jeg en drukken Bonde Jeg rendte, han skændte. Slår du mig med Kampesten Slår jeg dig med Gaaseben. Plump der faldt han i en Rendesten 30

31 Et Tordenvejr og dets Følger Af Thorvald Jensen en stil skrevet da han som 20 årig var elev på Frederiksborg Højskole den 11. marts Det var i Sommeren Vejret i de sidste Dage havde været meget varmt, og Folk var lige bleven færdige med Høhøsten, og man begyndte at tænke paa, hvornaar man skulde høste Rug. Vejret var imidlertid tiltaget i Varme, og Luften var trykkende hed. Saa kom man til Lørdag Aften den 28. Juli. Da begyndte det at se noget underligt ud i Vejret. Himlen blev somme steder overtrukken af et underligt mørkerødt Skær, der dog ikke var af Solens Nedgang, og enkelte Steder ude i det fjerne mod Syd og Sydvest kunde man begynde at skimte nogle underlige sortbrune Skyer. Luften blev stedse mere og mere lummer og trykkende. Det var tydeligt nok, at der var et Tordenvejr i Vente. Man talte imidlertid om ud paa Aftenen, at det blev maaske ikke til noget med Tordenvejret alligevel, og derfor gik man i Seng. Det meste af Natten forløb ogsaa roligt, og først hen paa Morgenstunden begyndte Uvejret at bryde løs. Den meste Himmel var overtrukken med mørke Skyer, der hang truende ned over Jorden, og ude i Syd og Sydøst var det mørkt for Alvor. Nu varede det heller ikke længe, før man kunde begynde at se Lynglimtene ude i Horisonten, og man kunde begynde at høre den rullende Torden. Uvejret kom nærmere og nærmere, og det varede ikke længe, før min Moder kom og kaldte paa min søster og mig og sagde, at vi skulde op, for det tordner. Vi kom paa Benene i en Fart og fik vor Morgenkaffe, hvorefter vi satte os ind i Dagligstuen, og saa vidt jeg kan huske, så vi i en Katalog over Landmandsforsamlingen i Odense. Denne havde været en otte Dages Tid i Forvejen. I Dagligstuen sad ogsaa min Fader. Da Uvejret havde varet omkring en Times Tid, begyndte man at tale om, at nu var det værste vist ovre, og Tordenen var ogsaa begyndt at stilne af. Min Moder gik ud i Haven for at skære nogle Blomster af og sætte dem i en Vase, og min Broder stod midt i Gaarden og kælede for Lænkehunden. Nu var Kl. vel omkring 6½ Søndag Morgen den 29. Juli Uvejret var imidlertid ikke ovre, thi allerbedst som vi var paa de beskrevne Steder, kom der et vældigt Lyn, som var efterfulgt art en vældig Knaldren og Buldren, som det var Kanontorden. Det var tydeligt nok, at Lynet havde slaaet ned i Gaarden. I Haven, hvor min Moder var, fløj Ilden fra Lynet omkring hende, uden dog at hun blev beskadiget. Min Søster og jeg skyndte os at løbe ud i Haven, og jeg husker tydeligt, ved jeg sprang over Bænken, at der var en lang Stribe i Taget paa Tærskeladen, og at der i Porten laa noget Ild. Min Fader raabte ude i Gaarden, at det brænder, hvorefter han skyndte sig at faa fat i Værdipapirerne, og dem fik min Moder i Forklædet, da han kom ud med dem i Haven. Nu var min anden Broder ogsaa kommen her ud. Folk kom løbende til fra alle Kanter for at redde noget, men det var kun lidt, thi i Løbet af faa Minutter stod det hele i lys Lue, da Lynet havde raset over hele Gaarden. Folk søgte først Staldene for at redde Kreaturerne, men til alt Held var der kun to Heste, en Tyr og et par Kalve inde, hvoraf den ene var blevet slaaet ihjel af Lynet. Da Hestene blev slaaet løs, brændte det allerede i Hække og Krybber, og Folkene kunde næsten ikke faa dem ud. 31

32 Tyren blev reddet af Røgteren, og i yderste Øjeblik blev Lænkehunden reddet af en af Pigerne. Svinene blev da ogsaa reddet. Medens dette gik for sig i Staldene, var der ogsaa kommen en del Folk til Stuehuset for at redde det af Indboet, de kunde. Tiden var imidlertid uhyre kort, og i løbet af cirka ti Minutter var hele Gaarden næsten brændt ned. Af Indboet blev der kun reddet et par Skabe, et Bord, en Sofa og nogle faa Stole, lidt Sengeklæder og lidt andet. De sidste Folk, der var i Stuehuset, maatte redde sig igennem vinduerne, og Taget skred ned i Hælene på dem, da de sprang ud. Vest for, ja lidt Nordvest for den brændende Gaard ligger der en anden Gaard, som der var Ild i flere Gange, da Vinden bar lige over paa den. Flere Karle og Mænd krøb oppe paa Taget og hældte Vand paa de antændte Steder, og Folk havde begyndt at flytte Indboet ud. Da pludselig skete dette, at Vinden drejede sig, og nu var al Fare for Gaarden ovre. Atter vendte Folk sig til den brændende Gaard, og nu var der kommen flere Brandsprøjter til fra de omliggende Sogne. Da Gaarden var falden ned, begyndte Sprøjterne at sende deres Vandstraaler ind over Brandtomten, og det varede ikke længe før man var Herre over Ilden. Natten efter var det et forskrækkeligt Tordenvejr igen, der foraarsagede mange Brande Landet over. Ja paa faa Timer kan man være berøvet det kæreste, man har, nemlig hjemmet, hvor man har traadt sine Børnesko, og hvor man kender enhver Krog i Huset paa det nøjeste. Efterskrift. Med udgangspunkt i en anden senere beretning fra Thorvald Jensens hånd kan følgende supplerende oplysninger tilføjes. Alt brændte, Bygninger, Redskaber, Vogne, alt i Stuehuset, en del Sengetøj, hvoraf 2 Egekister på Loftet fulde af hjemmelavede Dynevaar, alt Linned og Gangtøj, en del gammelt Sølvtøj og mange andre gamle fine uerstattelige Møbler, der var gaaet i Arv fra det ene Slægtled til det andet. Hans Jensen og Hustru og de to yngste Børn fik ophold hos Gmd. Anders Hansen i ca. 3 Uger og flyttede derefter ind i et tomt Hus hen efter Kirken med deres to Tjenestepiger, de fire ældste fik ophold hos Gmd. Jens Rasmussen og boede der, til alle flyttede i den nye Gaard den 14.de Maj Staldlade og Tærskelade blev bygget op straks efter Branden og taget i brug ved Kreaturernes indbindingstid, Stuehuset blev bygget op inden Vinteren, Bryggers og den sidste Lade blev bygget op om Foraaret Alt dette tog Karen Larsen sig meget nær. Dette at se sit Hjem og gamle Slægtsgaard forsvinde på en halv Time, med alt hvad der gennem Generationer var samlet sammen af mange uerstattelige Ting. Karen følte sig ikke rask efter den tid og maatte søge Læge i mange Aar. Det gik jævnt nedad med Helbredet, og der indtraadte en Lamhed, saa hun kunde ikke spise selv eller tale forstaaeligt og kunde til sidst ikke gaa. De sidste tre fire Aar sad hun i Rullestol. Hun døde den 13. Februar

33 Et luftfotografi af gården, som den ser ud i dag Ove Jensen Petrine og Thorvald Jensen, Ove Jensens forældre, er her fotograferet ved deres guldbryllup i 1965 En sang om Fyn Ove Jensens forældre, Petrine og Thorvald Jensen blev gift den 15. oktober 1915, og de kunne således fejre deres diamantbryllup den 15. okt Ved festen i den anledning blev der sunget efterfølgende sang om Fyn. 33

34 34

35 Nogle Arbejdsdage i 1909 Fra den føromtalte kollonnebog følger her eksempler på, hvordan arbejdsdagene blev anvendt på en uge i januar 1909 samt de hertil knyttede bemærkninger. 35

36 Hvad arkivet gemmer - Ubberud Lokalarkiv På arkivet i Ubberud har vi fået en stor mængde materiale fra mejeriet i Ubberud. Det har nu stået nogle år og nu er jeg ved at sortere i regnskabsbilagene. I den sammenhæng er jeg blevet lidt interesseret i mejeriets historie, og derfor har jeg ledt lidt på hylderne efter, hvad der egentlig findes. Vi har rigtig mange arkivalier, bl.a.: - Love fra Andelsmejeriet Ubberud, de første vedtaget af samtlige andelshavere 22.januar Forhandlingsprotokol fra perioden 8.maj 1916 til 28.november Kassejournaler, den sidste er revideret 30.marts 1971, de sidste poster er ført 11.oktober s.å. - Regnskabsoversigt over likvidationen 1.oktober 1968 til 30.marts Forskellige leverandøroptællinger, f.eks er der 184 leverandører, 1967 er der 75. Elly Trøjgård Et lille udpluk af arkivets materiale vedrørende mejeriet 36

37 37

38 Efterlysning Det kunne være rigtigt spændende at finde ud af, om der findes en forhandlingsprotokol efter 1947? Findes der leverandøroversigter? Ikke bare et antal men med navne eller ejendomme. Eventuelle oplysninger desangående kan gives til Lokalarkivet i Ubberud eller til undertegnede Elly Trøjgård 38

39 Fynsk Frieri Fyns Tidende bragte for år tilbage visen Fynsk Frieri af Lars Clausen. Visen, der er skrevet på fynsk dialekt, handler om Lars Paisen, og på grund af de mange vers, blev den bragt som en fortsat roman, Fra Ubberud Lokalarkiv bringes her de første 6 vers, og fortsættelsen vil følge i årsskriftet for

40 40

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere