Iscenesættelse projektlederens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iscenesættelse projektlederens"

Transkript

1 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Iscenesættelse projektlederens nye håndværk af Zakia Elvang, og Nille Nolsø Skalts, 1. Indledning Endeløse processer, møder, seminarer, workshops, konferencer? Processer, der bliver ved og ved, og hvor ingen er helt sikre på, hvad der skal ske, hvornår? Uklare formål? Dagsordener, som ikke er kendte, og som man kun når halvvejs igennem? Pseudobeslutninger, som ikke er levedygtige og implementerbare? Konferencer, hvor det bedste er kaffepausen og deltagerlisten? Iltfattige og energiforladte sessioner? Spild af tid? Kan du genkende bare nogle af de tanker? Og har du ansvaret for og lysten til at gøre noget ved det? Så læs endelig videre! For dette er en artikel om det at designe og facilitere effektive og inspirerende processer en artikel om det håndværk, vi kalder iscenesættelse. Et håndværk, der er simpelt og anvendeligt til at løfte kvaliteten af praktisk taget alle processer, der involverer mennesker. Artiklens fokus er alene rettet mod designdelen af iscenesættelse. Den fokuserer på det at skabe rammen omkring det, der skal ske en ramme, der er genkendelig og giver mening i forhold til formålet. Den behandler ikke den anden del af dette håndværk, nemlig faciliteringsdelen. 2. Iscenesættelse i et forandringsperspektiv Denne artikel er tiltænkt projektledere som inspiration og introduktion til det håndværk, der i vores øjne er afgørende for succesfuld forandring. Nemlig at være i stand til at isce- 2/Maj 2008 Projektledelse 1

2 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk nesætte eller til at skabe bevidste design af processer og facilitere dem, så målet nås. Hvad er iscenesættelse? Iscenesættelse er altså at designe og facilitere den intervention og interaktion, der bedst muligt forløser et givent formål. Det er ikke et spørgsmål om form frem for indhold, det er et spørgsmål om den rette form til indholdet. Derfor skal alt, hvad vi gør, understøtte formålet. I hjertet af implementering af alle forandringer er mennesker. Mennesker, der skal drive, inspirere, implementere og eje forandringer, så de kan skabe vigtige, mærkbare og vedvarende effekter. 4 guidelines Uanset formålet og hvilken arbejds- eller procesform, der vælges, når man iscenesætter forandringsprocesser, er det vores oplevelse, at det altid gælder: at autentisk, tidlig og helhjertet deltagelse er vigtig. Det gælder både op, ned og på tværs af organisationen. at forandringer altid er komplekse og kalder på det gode hold, der kombinerer de rigtige mennesker med de rigtige opgaver. at processen, eller hvordan noget gøres, har betydning for udbyttet, altså hvad der opnås. at forandringer er slidsomme, energikrævende og ofte konfliktfyldte. Derfor skal nogen eje, ville og drive forandringer ellers kommer der intet ud af indsatsen. Driver du forandringer? Hvem er det i din organisation, der driver forandringerne? Er du en af dem, har du formentlig enten en lederstilling eller er projektleder, forretningsudvikler eller intern konsulent. Som forandringsleder vil paletten af roller, du kan have, ofte være meget sammensat fra projektleder, procesdesigner og -facilitator, over rådgiver, til træner eller endda leder af deciderede leveranceprocesser som organisator, administrator og logistiker. 3. Iscenesætterens to grundroller Designerrollen I forhold til iscenesættelse opererer vi med to forskellige grundroller den rolle, hvor man designer, og den, hvor man faciliterer. At designe står for processen, og design står for dens resultat. At designe betyder således at formgive og planlægge. Ofte vil det være givet, hvad en proces skal kunne, men der 2 Projektledelse 2/Maj 2008

3 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk vil være meget få grænser for, hvordan man når dette resultat, så designprocessen indeholder en stor grad af kreativitet. Design er med til at strukturere menneskets sociale rum eller at designe en proces, der kan omsætte en hensigt til et resultat. I iscenesættelse er designrollen der, hvor man skaber rammerne for menneskets sociale rum. Facilitatorrollen En facilitator er den, der professionelt hjælper en gruppe mennesker med at forstå et fælles mål og assisterer dem i at nå de resultater, de ønsker uden at tage et bestemt standpunkt i processen og uden at være producerende. Facilitatorens opgave er ofte at hjælpe gruppen med at træffe fælles beslutninger, opnå konsensus, eller hvad der ellers skal til for at skabe så stærkt et fundament som muligt for fremtidig handling. Hovedfokus er at være interesseret ikke interessant! Hvor designrollen skabte rammerne, er faciliteringsrollen der, hvor man folder rummet ud og får det til at leve in situ. At iscenesætte processer Hvad er en proces? Et møde mellem en gruppe mennesker med et arbejdsmæssigt formål, hvor resultatet af processen ikke er defineret på forhånd, men skabes og udfoldes i interaktionen. og et procesforløb? Et længerevarende forløb eller projekt, der består af flere forskellige processer. Processer kan have alle mulige størrelser og antage mange former. Det arbejdsmæssige formål med en proces kan f.eks. være at: formulere en strategi udvikle en idé eller et produkt tilegne sig større viden træffe en beslutning løse problemer lægge planer opnå ejerskab eller fællesskab involvere tværfaglige eller tværorganisatoriske fagområder Processen, eller hvordan noget gøres, har stor betydning for udbyttet, altså hvad der opnås. 2/Maj 2008 Projektledelse 3

4 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Før, under og efter Alle processer har i hvert fald tre forløbsfaser før, under og efter. Processerne kan naturligvis være iterative og gentagne, men disse grundfaser er anvendelige at arbejde efter: Figur 1. 3 forløbsfaser I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tale om en fjerde forløbsfase: nemlig efter efter. Dette yderligere perspektiv har til hensigt at skelne mellem et umiddelbart efter og et efter efter i et mere langsigtet perspektiv. Iscenesættelse er at skabe en ramme om det, der skal ske i forbindelse med en given proces, hvilket gøres gennem stillingtagen til det, der sker både før, under og efter processen. Fokus for iscenesættelsen er med andre ord hele den rejse, man er på, fra man står med et ønske om, at noget skal forandres, til ønsket er opfyldt. Rejsen kan være kort eller lang og såmænd også cirkulær, fordi den kan føre til et ønske om nye forandringsprocesser. Kvaliteten er ligefrem proportional med forberedelsen I langt de fleste forandringsforløb lægges hovedvægten af energi, tid og fokus på selve udførelsen i den del af processen, som er den egentlige interaktion, eller den del, vi kalder underfasen. En tommelfingerregel er, at underfasen tager mindst samme tid at planlægge, som den tager at afholde, men tiden vil ofte være ujævnt fordelt, for iscenesætteren anvender mere tid i forberedelsen og deltagerne mere i selve processen. Eksempler på elementer, der ligger før en proces, kan f.eks. være, at deltagerne kan begynde at suge til sig, allerede inden seancen finder sted hvis de får muligheden. Får de et program med noget, de skal forberede sig på, eller spørgsmål, de skal tænke over, begynder deres involvering allerede her. Det kan også være, de skal udfylde en test eller finde nogle cases fra deres hverdag, de kan tage med. Eller skal forberede input, data, overblik etc., der skal bruges i underfasen. På samme måde skal processer fortsætte efter mødet, workshoppen eller seminaret hvis det efterfølgende forløb vel 4 Projektledelse 2/Maj 2008

5 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk at mærke er forberedt og iscenesat. Det kan f.eks. ske ved, at deltagerne skriver breve til sig selv med tanker eller løfter, som sendes til dem efter seancen. Det kan også være ved at danne arbejdsgrupper, der mødes efter seancen. Eller ved at deltagerne to og to bliver bedt om at ringe til hinanden efter en aftalt tidsperiode for at fortælle hinanden, hvilken effekt de har opnået, eller hvilken forandring de har gennemgået. Vores bud er, at tiden oftest fordeler sig således (der er her tale om samlet tid for alle de, der er involveret i processen): Før Under Efter 10 % 85 % 5% Figur 2. Tidsanvendelse i praksis Ser man derimod på den hensigtsmæssige investering af tid i forbindelse med processen eller den værdi, der potentielt kan skabes i hver fase, burde tidsinvesteringen snarere se således ud: Før Under Efter 20 % 40 % 40 % Figur 3. Hensigtsmæssig tidsanvendelse Ved at iscenesætte hele forløbet viser det sig, at resultatet bliver markant bedre. Deltagerne får ganske enkelt mere ud af den tid, de investerer. Hvad skal en iscenesætter? Her er et overblik over, hvilke aktiviteter der kan ligge i faserne, og hvilke opgaver der er for den dygtige iscenesætter: 2/Maj 2008 Projektledelse 5

6 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk FØR UNDER EFTER Resultater Deltagerkredsen er organiseret Formål og succeskriterier er afstemt med procesejeren og evt. vigtige interessenter Logistikken er planlagt Forståelse for gruppen, opgaven, arbejdsprocessen og konteksten er opbygget Processen er designet og programmet kommunikeret Roller før, under og efter er klarlagt Facilitering er forberedt med drejebog, og valg af metoder og evt. virkemidler er klargjort Vigtigste opgaver Etablere kontrakt for proces og facilitering Indsamle informationer om gruppe, opgave, kontekst m.m. Få styr på deltagerkredsens profil og sammensætning Analysere evt. interessenter Evt. sammensætte hold og holdledere Designe proces og program Sende program og før-opgave af sted til deltagerne Checke op på mødelogistik Resultater Processens formål og succeskriterier er opnået Deltagerne har arbejdet godt sammen og er tilfredse og motiverede for næste steps Procesdesignet er blevet effektivt udrullet i processen og ændret der, hvor det viste sig nødvendigt Gruppens arbejde er blevet effektivt hjulpet på vej Næste steps er på plads og kendt af alle deltagere Viden om gruppen er indsamlet til brug i de næste steps Vigtigste opgaver Skabe det bedst mulige fundament for at arbejde sammen i processen Styre dataindsamling undervejs Facilitere gruppens fælles erkendelsesproces og bearbejdning af data og resultater Facilitere beslutningsproces Håndtere og understøtte gruppedynamikker Evaluere gruppens proces og fremdrift Afslutte delprocesser og hele processen, så alle går hjem glade og med klarhed om, hvad der skal ske nu Resultater Procesopsamling er produceret og distribueret Resultaterne er kommunikeret til gruppens medlemmer, sponsorer, ledere, interessenter m.fl. Eventuelle godkendelser/ beslutninger, der skal til for at sikre næste steps, er på plads Næste steps fra processen er gennemført Næste rul i forandringsprocessen er defineret, og behov for yderligere arbejde i gruppen er defineret Vigtigste opgaver Forberede og afslutte processens resultat og dokumentation Informere og kommunikere med andre Sikre nødvendige godkendelser Sikre implementering af processens resultater eller næste step Identificere og involvere gruppen i næste omgang arbejdsopgaver Figur 4. Opgaverne for iscenesætteren. Inspireret af en oversigt fra bogen: The Facilitator s Fieldbook af Tom Justice og David W. Jamieson, Amacom Hvornår skal man iscenesætte? Som hovedregel: altid! Man kan nemlig ikke ikke-iscenesætte! Uanset om vi bevidst tager stilling til designet af vores processer eller ej, påvirker de outputtet af dem. Og iscenesættelse er ikke forbeholdt de store, flotte seminarer og konferencer. Mange af os er gode til at iscenesætte i fritiden. Vi gør det ved de store begivenheder som f.eks. bryllupper, hvor hele dagen ofte er én stor iscenesættelse. Vi 6 Projektledelse 2/Maj 2008

7 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk gør det også, når vi arrangerer piratfest eller prinsesseselskab til børnenes fødselsdag med indbydelse, oppyntning, kostumer, mad og lege, der nøje er tilpasset formålet og temaet. Men i arbejdssituationer er det desværre ofte anderledes. Her ender vi tit med kun at planlægge det faglige indhold og tager så til gengæld til takke med et kedeligt lokale, et par PowerPoint-slides og en doven kop kaffe i et plastikkrus. Iscenesættelse kan med fordel tænkes ind i dagligdagen, f.eks. det ugentlige afdelingsmøde salgsmøderne hos kunder informationsmøder jobsamtaler workshops projektgruppemøde interne kurser konferencer En bouillonterning På de næste sider præsenterer vi en bouillonterning af vores viden omkring iscenesættelse af processer inddampede elementer og pointer, som vi glæder os til at dele med jer. 5. Iscenesættelsesstjernen Iscenesættelsesstjernen rummer fem faglige dimensioner, man altid skal forholde sig til både før, under og efter processen: Målet, menneskene, miljøet og procesdesignet. Disse dimensioner har vi samlet i følgende model: 2/Maj 2008 Projektledelse 7

8 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Figur 5. Iscenesættelsesstjernen Iscenesættelsesstjernen kan anvendes både diagnostisk som analyseværktøj til at afdække, hvad man ved omkring processen, og skabende som designværktøj til at formgive rammerne. Og til som facilitator at have overblik over, hvilke knapper der er at skrue på, når processen først ruller. Rigtig seje iscenesættere går upragmatisk og tværfagligt til værks, hvilket også betyder, at teori- og værkstøjskassen er tilsvarende sammensat og vidtfavnende. Vi har plukket vores favoritmetoder og skitseret de emneområder, som er relevante inden for hver af de fem dimensioner. Målet og facilitatoren Denne del af modellen handler om, hvad processens formål er, og hvem der skal facilitere den. Af alle alvorlige benspænd, man kan komme ud for som facilitator, knytter de væsentligste sig til bl.a. uklare mål, manglende eller mangelfuld forventningsafstemning interessenter og deltagere imellem og upræcise forestillinger om, hvad der skal komme ud af processen. Derfor starter alle iscenesættelser med et dybt kig på selve opgaven og formålet, før der tages stilling til de første konkrete iscenesættelsesvalg. Hvad går opgaven ud på? 8 Projektledelse 2/Maj 2008

9 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Hvilken ramme skal der opereres inden for? Hvilke resultater forventes? Er der væsentlige kriterier for succes? Derefter sammenstilles dette med facilitatorens egen profil og kompetencer. Har du selv de rigtige kompetencer til at løfte processen? Er det en god idé at inddrage en kollega, som kender mere til deltagernes baggrund, eller som behersker andre facetter end du selv? Er der en ekstern person, som kan være en tilpas forstyrrelse i forhold til formålet? Formål hvorfor skal opgaven løses? Hvilken mening, værdi og vision er bærende? Mål- og forventningsafklaring Er der særlige forventninger til rammer, form, proces etc.? Leverancer hvad skal kunden have i hånden, når vi er færdige? Hvilke konkrete produkter og dokumentation? Succeskriterier hvornår ved vi, at vi til fulde når målet? Hvordan måler vi succes? Form og ramme Hvor lang tid er der, hvilken kontekst? Hvem skal facilitere? Hvilke præferencer og forcer? Hvilken rolle skal, kan og vil jeg indtræde i? Hvem andre har roller? Hvordan skal vores samspil være? Figur 6. Designelementer til målet og facilitatoren En måde at sikre sig, at der er klarhed omkring formålet og de forskellige roller i en proces, er at arbejde ud fra devisen, at processer altid har kunder. Uanset om det er dig selv, dine kolleger, medarbejdere eller eksterne kunder. Det er mere oplagt at integrere kundeperspektivet som ekstern konsulent, men i rigtig mange forandringsprocesser vil også den interne forandringsleders rolle have samme grundrelation til organisationen som den eksterne konsulents. Kontraktmøder Et godt redskab til at beramme en proces er at afholde kontraktmøder. Hvor det første kontraktmøde er der, hvor man samler informationer og afstemmer formål (altså den diagnostiske fase), er det andet kontraktmøde der, hvor man afklarer procesdesign og roller (altså den designende fase). 2/Maj 2008 Projektledelse 9

10 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Figur 7. Kontraktmødet (del 1) Figur 8. Kontraktmødet (del 2) Involver deltagerne i formålsdefinitionen Der er forskellige måder at definere et formål på, men det er væsentligt at tænke involvering fra begyndelsen, da effekten heraf er høj. Når man skal iscenesætte, gælder det, at autentisk, tidlig og helhjertet deltagelse er vigtig og denne opnås lettest ved at sikre, at bidragydere kobles på processen så tidligt som muligt. Det er også væsentligt, at formålet 10 Projektledelse 2/Maj 2008

11 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk ikke er iscenesætterens, men reelt ejes af opdragsgiveren, så der sikres vilje og momentum. Jens Hedegaard Madsen, projektleder i Undervisningsministeriet, har erfaret den givtige effekt af at involvere allerede i det forberedende møde i forbindelse med en 5 timers kickoff-konference om nye erfa-grupper for 200 medarbejdere. I forbindelse med formødet, hvor konferencens formål skulle defineres, blev facilitatorerne sat sammen med repræsentanter for forskellige fagområder for at tale om konferencens mål. Min oplevelse er, at folk ofte synes, at tingene bliver for konsulentagtige, når et firma udefra kommer og præsenterer noget. Derfor var det vigtigt, at alle interessenter var på banen så tidligt i forløbet som muligt, så de følte sig hørt og følte, at de var en del af beslutningen om det fælles mål. Husk At alle design eller iscenesættelser af processer starter med et dybt kig på opgaven og formålet først derefter foretages konkrete iscenesættelsesvalg. At tænke igennem, hvilket formål hvert enkelt delelement i iscenesættelsen spiller. Det er essentielt for, at helheden fremstår gennemtænkt. At din erkendelse af egen faciliteringsstil, repertoire og spændvidde er afgørende for det rigtige valg af iscenesættelse. Du skal altid have det godt med at tage ansvar for en given iscenesættelse. At iscenesættelse ikke er til at slippe udenom. Du kan nemlig ikke ikke-iscenesætte. Som facilitator er hele processen dit ansvar. 6. Mennesker Denne del af iscenesættelsesstjernen handler om, hvilke mennesker der er en del af processens landskab både før, under og efter. Når vi definerer processer som mennesker, der mødes med et arbejdsmæssig formål, så kan det ikke understreges nok, hvor afgørende det er at interessere sig for dem! I designfasen kan det f.eks. betyde, at du som facilitator interviewer deltagere om problemstillingen eller på anden vis skaffer dig viden om, hvem deltagerne er: Kender de hinanden? Hvad ville de sige om formålet og hinanden? Hvor mange er de? Hvilken profil har de? Og hvilke krav stiller processens formål til, hvilke deltagere der skal være til stede, hvordan de skal arbejde sammen og agere? I faserne under og efter bliver det i højere grad et spørgsmål om, hvordan du vil facilitere deres samspil på forskellig vis. 2/Maj 2008 Projektledelse 11

12 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Hvem skal være med? Antal deltagere, deres gennemsnitsalder, køn,? Hvordan er gruppens sammensætning? Hvilken blanding af fagligheder, niveauer, hierarki? Hvad er deres præferenceprofiler? Hvad er deres læringsstile og intelligenser? Er det en ny gruppe, der ikke kender hinanden, eller et team? Har de prøvet det før? Hvordan er organisationens kultur og stil? Organisatoriske værdier, traditioner, erfaring med emnet? Hvilke gruppemæssige relationer kan forventes? Følelser og reaktionsmønstre, indholdets og designets form? Er det de rigtige deltagere? Kan nogen undværes? Hvem mangler for at få optimal synergi, for at tage væsentlige beslutninger,? Figur 9. Designelementer til mennesker Forskellige iscenesættelser til forskellige mennesker Intelligenser og sanser Vi lærer på forskellig måde, og det er forskelligt fra person til person, hvad der stimulerer vores kreativitet, motivation eller effektivitet. Nogle trænger til at røre sig, andre til at sidde stille. Nogle tænker bedst, mens de taler andre skal være alene. For nogle er Hovedbanen det bedste sted for refleksion, andre skal have mere ro. Forskellige ting tænder dem og/eller tænder dem af. Nogle vil have svært ved at arbejde sammen, og andre udgør det ultimative team. Derfor skal der være plads til forskellige præferencer og forskellige former for adfærd og læring i det design, der laves. For at få den bedste effekt er det derfor vigtigt at få styr på, hvem du har med at gøre, inden iscenesættelsen fastlægges. Deltagerne selv er en uvurderlig guldgrube af viden om, hvordan de arbejder til daglig, og derfor om, hvad der skal til for at få dem engageret. Det er vigtigt ikke at blive overrasket, når du møder deltagerne. Prøv altid at forstå og indsamle data om, hvem deltagerne er som gruppe, afdeling eller organisation. Spørg f.eks. nogen, der kender dem, eller ved større processer kan du involvere en planlægningsgruppe, der kan hjælpe dig med hele tiden at have blik for gruppens sammensætning. Du kan f.eks. have brug for at vide noget om, hvordan de arbejder fagligt, hvilke opgaver de løser, hvordan de samarbejder, hvordan de holder møder, 12 Projektledelse 2/Maj 2008

13 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk hvordan deres omgangstone er, og om der evt. er konflikter imellem dem. Læringsstile Dunn & Dunns model viser elementer, der har betydning for den måde, det enkelte menneske lærer på, også kaldet vores læringsstil. En læringsstil er den måde, man koncentrerer sig, optager og husker ny viden på. Det er ikke alle elementer, der har lige stor betydning for hver af os. For én person kan det være vigtigt at kunne bevæge sig, mens man lærer svært fagligt stof. En anden har måske brug for at kunne læse sig til informationerne eller at tegne til. Fra skoleverdenen har det f.eks. vist sig, at møblerne i et klasselokale kun tilgodeser de elever, der arbejder bedst, hvis de sidder formelt og hårdt, ikke de, der har behov for en hyggekrog for at koncentrere sig. Vi oplever, at Dunn & Dunns læringsstilsmodel er meget anvendelig som overblik over, på hvilke parametre mennesker kan adskille sig væsentligt i deres behov for iscenesættelse. Fysiologiske elementer Emotionelle elementer Lyd Lys Temperatur Motivation Tilpasning Vedholdenhed Indretning Struktur Sociologiske elementer Alene Par Gruppe Team Autoritet Variation Fysiologiske elementer Perceptuelle Energiindtag Behov for bevægelse Tidspunkt på dagen Figur 10. Parametre i læringsstile. Kilde: Danmarks Læringsstilscenter SIS Forstå og cast de rigtige deltagere Forandringer er pr. definition komplekse og kalder på det gode hold. Det hold, der kombinerer de rigtige mennesker med de rigtige opgaver, og det hold, som spiller sammen som et dream team. Et meget effektivt arbejdsværktøj er at lave en oversigt over gruppens magtmønstre, enten på individplan eller for segmenter i en større proces. Oversigten kan f.eks. laves ud fra dette skema: 2/Maj 2008 Projektledelse 13

14 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Indflydelse Interesse Dygtighed Betydning for gennemførelse Total Louise Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Ulla Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Thomas Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Niels Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Point 1-10 Figur 11. Oversigt over gruppens magtmønstre Tag et billede! En vandrehistorie fra Betty Nansen Teatret for et par år siden lyder Du er dramaturg og skal sætte et hold skuespillere til en ny teaterforestilling. Ghita Nørby har allerede i lang tid været på holdet. I første omgang bliver Ghita teamet op med et hold yngre, smukke og nyuddannede skuespillerinder. Du forestiller dig teamet på bænken til pressemødet klar til fotografering. Og helt bogstaveligt tipper bænken for meget til den ene side. Holdets sammensætning er ikke tilstrækkeligt i balance. Der må en Bodil Udsen på bænken, for at det spiller! Ikke lang tid efter skal du sætte en ung stand-up komiker sammen med en instruktør og i første omgang falder valget på en yngre, super dynamisk og fremme-i-skoene-agtig mand. Du får dem på bænken, og det bliver et kedeligt fotografi der er ikke rigtig nogen forstyrrelse. Ind på holdet kommer en gråhåret, skægget, intellektuel, ældre herre bingo! Forstyrrelsen er på plads. Processer involverer i meget høj grad det at lave de rigtige hold, og dette er en måde visuelt at afstemme, om man er på rette vej. Gruppers udviklingsproces Et andet aspekt, der kan være vigtigt at have med i sine procesdesign er, hvor gruppen er henne i den fælles udviklingsproces. Har de arbejdet længe sammen, er de sammentømrede og har en klar fælles oplevelse af opgaver og roller? Er det første gang, gruppen er samlet om denne opgave? Eller måske sidste? En klassisk måde at forstå dette fænomen på er teorien om gruppers udviklingsproces udviklet af den amerikanske psykolog dr. Bruce W. Tuckman (1938- ). 14 Projektledelse 2/Maj 2008

15 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Figur 12. Gruppens udvikling Metoder til at blive klogere på mennesker I facilitatorens værktøjskasse vil der typisk være en række metoder og redskaber til at afdække og forstå deltagerne og organisationens tænke- og handlemåder og til at få dem til at forstå sig selv og de andre. Det kunne f.eks. være: Individ/gruppe: Whole Brain Dominance Model (HBDI) DISC (Thomas profilsystem) Firo B Insights Belbin Kompetencer: Cubix Lominger Kultur: Core Commit value scan Frank Barrett value scan Quinn kulturanalyse Hofstede 2/Maj 2008 Projektledelse 15

16 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Husk At det betaler sig at vide så meget som muligt før interaktionen om de deltagere, der skal være en del af processen. At det er vitalt at interessere sig for menneskelige interaktioner, stemninger og følelser. At det, vi som individer har brug for i en god iscenesættelse, kan være meget forskelligt alt efter vores præferencer, vores foretrukne læringsstil eller vores umiddelbare sindsstemning. At deltagernes motivation er altafgørende! Den stimuleres ved, at deltagerne er aktive, har kontakt med andre, får lov til at prøve af og forbinde det nye til det kendte. De, der lærer mest, er de, der taler og prøver mest 7. Miljø Your room is your residence Miljøet, det vil sige det fysiske rum og de ting, der er i og omkring det, I er i, skal få deltagerne til at føle sig velkomne og fungere, så det så optimalt som muligt understøtter program og indhold. Ved at tage kontrol over rummet og bruge det aktivt til at skabe den rette stemning giver du dig selv og deltagerne større mulighed for at løse opgaven på optimal vis. Hvilke rumlige aspekter skal der til for at skabe et godt miljø for en proces? Generelle omgivelser Inde? Ude? Selve rummet Rummets fysik størrelse, gulvplads, væg, vinduer, Indhold og indretning Teknik, møblement og faciliteter Hvilke artefakter skal der anvendes? Logbøger + stickers, uniformer, design af navneskilte etc. De 5 sanser hvorledes skal de i spil i forbindelse med iscenesættelsen? Hvad skal vi spise og drikke? Hvordan er lyden/akustikken, skal der spilles musik? Hvordan er indeklimaet i rummet? Kan man åbne vinduer? Hvad med temperaturen? Hvilke farver er der i rummet? Hvilke lyskilder kan man gøre brug af? Figur 13. Designelementer til miljø Vælg det, se det, brug det! Nogle har måske brugt et helt års kompetenceudviklingsbudget på at komme på kursus. Eller meget afhænger af, at netop dette møde kommer i mål, som det skal. Som iscenesætter eller alene facilitator er det uacceptabelt at komme i sidste øjeblik og ikke have miljøet forberedt. Kom derfor i god tid, så du både kan nå at indrette rummet, uddele mate- 16 Projektledelse 2/Maj 2008

17 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk rialer, få styr på forplejningen, tage dig af uforudsete knaster og med et smil tage imod deltagerne, når de kommer også de, der kommer 15 minutter før tid. Og det gælder både ved den store iscenesættelse med 1000 mand og den lille med dine 2 kolleger på en projektopgave. Nogle gange er opgaven, at rummet gerne må forstyrre deltagerne kilde og skabe nysgerrighed. Andre gange er opgaven at skabe og underbygge intimitet og tryghed. I helt andre sammenhænge skal der bare være fart på, og rummet skal først og fremmest være effektivt. Tænk i, hvordan deltagernes sanser bliver påvirket, både hvad angår farver, lys, lugte og lyde som f.eks. musik. Sidstnævnte er meget stemningsskabende. Det er også vigtigt at vide noget om den rent fysiologiske betydning af ilt, tilpas temperatur, og af hvad og hvornår I spiser. Et eksempel: Det første møde blev holdt på en herregård med store kandelabre og fakler udenfor. Den stemning forsøgte vi at genskabe på de næste møder, som blev holdt hjemme hos os selv. Stearinlys og dæmpet musik gav en følelse af hygge og frem for alt tryghed. Specielt det sidste var vigtigt, fordi mange var skeptiske over for de forandringer, de stod over for. Lisbeth Ravn, leder af Socialcenter Århus, om implementering af Lean på centret. Pretty useful tools nr. 5 Tænk lys En væsentlig del af det at skabe et passende miljø for processen er relateret til vores sanser. Det er væsentligt at stimulere alle sanserne og tænke kreativt i forhold hertil. Amerikanske undersøgelser viser, at mennesker lærer og arbejder bedre ved dagslys end ved kunstigt lys. Og at elever i folkeskolen kan lære op til 40 % mere bare ved, at lysstofrørene bliver udskiftet med direkte belysning. Har du tænk på, om dine lokaler har vinduer? Og har du overvejet at bruge f.eks. stearinlys til dele af arbejdet? Tænk farver Forskellige farver kan lægge op til enten at være indadvendt eller udadvendt, de kan skabe vrede eller sjælefred, og de kan indvirke på, hvordan vi fysisk har det. Ved at se nærmere på rummets farver kan du være med til at sætte en stemning og et humør. Vidste du f.eks., at grøn får folk til at føle sig passet på, mens gul giver spontanitet, glæde og optimisme? Og at bestemte nuancer af blå får hjernen til at udskille beroligende kemikalier? 2/Maj 2008 Projektledelse 17

18 Iscenesættelse projektlederens nye håndværk Tænk mad Også typen af mad sætter en stemning buffet signalerer mulighed for interaktion og cirkulation mellem deltagerne, picnickurve giver mulighed for intimitet og frisk luft osv. Samtidig bør du tænke på, hvor tung en kost du udsætter deltagerne for. Jo tungere og mere fed frokost, jo sværere at få energi i forsamlingen først på eftermiddagen! Hvad har du tænkt dig, at der skal serveres i pauserne og til frokost? Hvor skal deltagerne spise? Og med hvem? Og hvordan? Tænk indretning Indretningen af rummet er en aktiv del af den historie, du vil skabe i en proces. Stoleopsætningen skal passe til den arbejdsform, der lægges op til, og det omkringliggende miljø skal få deltagerne til at føle sig holdt af. Det kan f.eks. være ved at lægge materialer på bordet, som tiltrækker deltagernes opmærksomhed, eller ved at have givet deltagerne en bordplan, så de ved, hvor de hører til. Har du valgt et rum, der er stort nok? Hvor der er plads til det program, du har tænkt dig? Har du tænkt over at bruge eventuelle specielle features i rummet til din iscenesættelse? Er der f.eks. bløde stole, så brug dem til refleksionspauser, er der caféborde, så brug dem til small talk mellem deltagerne, er der udendørs terrasse, så planlæg tid til at trække luft som en del af programmet. Der er andre former for bordopstilling end hestesko skal I egentlig bruge bordene til noget? 18 Projektledelse 2/Maj 2008

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere