Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen."

Transkript

1 Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats overfor forældre til overvægtige børn, så forældrene kan hjælpe deres børn til at tabe sig Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuten nr. 17, sep bragte en artikel om, hvorledes ergoterapeuter kan spille en rolle i projektet Motion på recept. Vi giver her vores bud på, hvordan ergoterapeuter også kan bidrage i et tværfagligt samarbejde overfor forældre til overvægtige børn. Jakob er 9 år og overvægtig. Han bor sammen med sin lillesøster og sine forældre, som begge arbejder på fabrik. Jakob er ked af, at han ofte bliver kaldt fedeberg af sine klassekammerater, og derfor har forældrene flere gange overvejet at gøre noget ved Jakobs overvægt. En dag har Jakob et brev med hjem fra skolesundhedsplejersken, som tilbyder Jakob og hans forældre at være med i et projekt, som kan hjælpe Jakob med at tabe sig. Projektet består af vejledning om kost og motion og en hjælp til, hvordan familien konkret kan ændre på faktorer i livsstilen. Faggrupperne i projektet er diætist, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi mener, at ergoterapeuter har meget at bidrage med i en tværfaglig indsats overfor forældre til overvægtige børn. I et projekt for forældre til overvægtige børn kan ergoterapeutens rolle være, i samarbejde med diætisten og fysioterapeuten, at udarbejde en konkret handlingsplan for projektets forløb. Herefter kan ergoterapeuten i samarbejde med forældrene opstille aktivitetsproblematikker og mål for at kunne udarbejde en konkret handlingsplan til den enkelte familie. Den ergoterapeutiske tankegang stemmer godt overens med den indsats, der er behov for, i forhold til overvægtige børn og deres familier. De kompetencer, vi som ergoterapeuter især kan bidrage med, er viden og teorier om: * Motivation * Aktivitet/aktivitetsmønstre * Omgivelsernes betydning for menneske og aktivitet * Opstilling af mål * Ændring af vaner Ergoterapeuten skal tage højde for, at forældrenes og barnets motivation kan forandre sig over tid og fra en situation til en anden. Motivationen er ofte høj i starten af forløbet, mens den med tiden kan mindskes.

2 Dette kræver, at ergoterapeuten gennem forløbet er opmærksom på at tilpasse indsatsen, så forældre og børn bevarer motivationen. Dette er vigtigt, fordi der hermed kan ske en udvikling i familiens livsstilsændring. Motivationen vil desuden øges, hvis indsatsen implementeres ved hjælp af meningsfuld aktivitet. Ergoterapeuten skal tage udgangspunkt i, at familien mest succesfuldt tilegner sig færdigheder og udvikler handlekompetencer, når de krav, forældre og børn stilles overfor, hverken er for store eller for små. Her kan ergoterapeuten bruge graduering som redskab til for eksempel at tilpasse fysisk aktivitet, så barnet kan holde til at deltage. I samarbejde med forældrene er det vigtigt, at ergoterapeuten opstiller realistiske og målbare mål, fordi det så er nemmere for forældrene at bevare motivationen. Målene er med til at bestemme retningen for livsstilsændringen, og hvis der opstilles flere små og kortsigtede mål, bliver det langsigtede mål mere overskueligt at nå. Det er vigtigt, at både forældrene, ergoterapeuten og de andre faggrupper arbejder hen imod det samme langsigtede mål, at barnet taber sig. Indsatsen vil dreje sig om at ændre på forskellige faktorer i familiens livsstil. Måden der arbejdes på for at nå målet, er forskelligt for forældrene, afhængig af hvilken faggruppe de samarbejder med. For eksempel kan diætisten give en vejledning om sund kost, mens ergoterapeuten kan vejlede forældrene om en fordelagtig aktivitetssammensætning i hverdagen. Det kan for eksempel være hjælp til, hvordan forældrene bedst kan strukturere tiden, så der bliver mere tid til fysisk aktivitet. I arbejdet med forældre til overvægtige børn er det vigtigt, at ergoterapeuten tager udgangspunkt i den enkelte families levevilkår, vaner, behov og værdier og ikke betragter barnets overvægt som et isoleret problem. Ergoterapeuten skal tage højde for disse faktorer, da de kan påvirke barnets overvægt. Desuden kan faktorerne påvirke familiens motivation og handlemuligheder i forhold til at ændre livsstil. Vi mener derfor, at den ergoterapeutiske indsats skal tilpasses individuelt til den enkelte familie. Her kan ergoterapeuten tage udgangspunkt i klientcentreret praksis, fordi denne arbejdsmåde stemmer godt overens med en sundhedsfremmende tankegang. Til dette formål er den canadiske model for ergoterapeutisk indsats (OPPM) en velegnet arbejdsmodel til at planlægge og udføre den ergoterapeutiske indsats overfor forældre til overvægtige børn. Ved klientcentreret arbejde er forældrene aktive samarbejdspartnere i den ergoterapeutiske proces, og dette, mener vi, kan være med til at øge forældrenes motivation for at ændre livsstil. I arbejdet med forældre til overvægtige børn skal den ergoterapeutiske indsats både være forebyggende og sundhedsfremmende. Som vi ser det, kan ergoterapeuter ikke adskille sundhedsfremme og forebyggelse, da den sundhedsfremmende indsats har en forebyggende gevinst. Denne gevinst kan på sigt nedsætte risikoen for yderligere vægtøgning og eventuelle følgesygdomme.

3 Når vi arbejder forebyggende, hindrer vi børnene i at blive mere overvægtige, og samtidig hjælper vi overvægtige børn til at undgå at bringe overvægten med i voksenlivet. Når vi arbejder sundhedsfremmende, tager vi udgangspunkt i at styrke sundheden for hele familien ved blandt andet at styrke deres livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Herved bliver det nemmere for familien at støtte barnet i at tabe sig. Her finder vi det relevant at bruge Antonovskys definition af sundhed, hvor sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange forskellige situationer. Vi er i denne artikel kommet med konkrete forslag til, hvordan ergoterapeuter kan gøre en indsats overfor forældre til overvægtige børn. Vi vil gerne pointere, at forslagene ikke direkte kan overføres til en ergoterapeutisk praksis, da denne altid skal tilpasses den enkelte familie. Vi har i artiklen beskæftiget os med overvægtige børn, men vi mener også, at ergoterapeuter kan arbejde med overvægtige mennesker generelt. Vi håber, at denne artikel kan være med til at få ergoterapeuter til at reflektere over, at der her er endnu et område, hvor vi som ergoterapeuter kan gøre en indsats. Herved kan vi som fag være med til at bekæmpe den danske fedmeepidemi. Artiklen er skrevet af ergoterapeutstuderende fra skolen i Holstebro. Artiklen er skrevet på baggrund af gruppens bachelorprojekt. Undersøgelsen bygger på en kvalitativ undersøgelse med interview af fire forældre til overvægtige børn om, hvad de mener, der kan motivere til at ændre livsstil. Herefter har gruppen respondenternes udsagn som inspiration til, hvorledes ergoterapeuter kan bidrage til et tværfagligt samarbejde omkring forældre til overvægtige børn. Bacheloropgaven ERGOTERAPEUTER KAN HJÆLPE OVERVÆGTIGE BØRN Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. Vi har via vores bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats overfor forældre til overvægtige børn, så forældrene kan hjælpe deres børn til at tabe sig. Jakob er 9 år og overvægtig. Han bor sammen med sin lillesøster og sine forældre, som begge arbejder på fabrik. Jakob er ked af, at han ofte bliver kaldt fedeberg af sine klassekammerater, og derfor har forældrene flere gange overvejet at gøre noget ved Jakobs overvægt. En dag har Jakob et brev med hjem fra skolesundhedsplejersken, som tilbyder Jakob og hans forældre at være med i et projekt, som kan hjælpe Jakob med at tabe sig. Projektet består af vejledning om kost og motion og en hjælp til, hvordan familien konkret kan ændre på faktorer i livsstilen. Faggrupperne i projektet er diætist, fysioterapeut og ergoterapeut.

4 Vi mener, at ergoterapeuter har meget at bidrage med i en tværfaglig indsats overfor forældre til overvægtige børn. I et projekt for forældre til overvægtige børn kan ergoterapeutens rolle være, i samarbejde med diætisten og fysioterapeuten, at udarbejde en konkret handlingsplan for projektets forløb. Herefter kan ergoterapeuten i samarbejde med forældrene opstille aktivitetsproblematikker og mål for at kunne udarbejde en konkret handlingsplan til den enkelte familie. Ergoterapeutiske kompetencer Den ergoterapeutiske tankegang stemmer godt overens med den indsats, der er behov for, i forhold til overvægtige børn og deres familier. De kompetencer, vi som ergoterapeuter især kan bidrage med, er viden og teorier om: motivation aktivitet/aktivitetsmønstre omgivelsernes betydning for menneske og aktivitet opstilling mål ændring af vaner Ergoterapeuten skal tage højde for, at forældrenes og barnets motivation kan forandre sig over tid og fra en situation til en anden. Motivationen er ofte høj i starten af forløbet, mens den med tiden kan mindskes. Dette kræver, at ergoterapeuten gennem forløbet er opmærksom på at tilpasse indsatsen, så forældre og børn bevarer motivationen. Dette er vigtigt, fordi der hermed kan ske en udvikling i familiens livsstilsændring. Motivationen vil desuden øges, hvis indsatsen implementeres ved hjælp af meningsfuld aktivitet. Ergoterapeuten skal tage udgangspunkt i, at familien mest succesfuldt tilegner sig færdigheder og udvikler handlekompetencer, når de krav forældre og børn stilles overfor hverken er for store eller for små. Her kan ergoterapeuten bruge graduering som redskab til f.eks. at tilpasse fysisk aktivitet, så barnet kan holde til at deltage. I samarbejde med forældrene er det vigtigt, at ergoterapeuten opstiller realistiske og målbare mål, fordi det så er nemmere for forældrene at bevare motivationen. Målene er med til at bestemme retningen for livsstilsændringen, og hvis der opstilles flere små og kortsigtede mål, bliver det langsigtede mål mere overskueligt at nå. Det er vigtigt, at både forældrene, ergoterapeuten og de andre faggrupper arbejder hen imod det samme langsigtede mål, altså at barnet taber sig. Indsatsen vil dreje sig om at ændre på forskellige faktorer i familiens livsstil. Måden der arbejdes på for at nå målet, er forskelligt for forældrene, afhængig af hvilken faggruppe de samarbejder med. F.eks. kan diætisten give en vejledning om sund kost, mens ergoterapeuten kan vejlede forældrene om en fordelagtig aktivitetssammensætning i hverdagen. Det kan f.eks. være hjælp til, hvordan forældrene bedst kan strukturere tiden, så der bliver mere tid til fysisk aktivitet. Klientcentreret praksis I arbejdet med forældre til overvægtige børn er det vigtigt, at ergoterapeuten tager udgangspunkt i den enkelte families levekår, vaner, behov og værdier og ikke betragter barnets overvægt som et isoleret problem. Ergoterapeuten skal tage højde for disse faktorer, da de kan påvirke barnets overvægt. Desuden kan faktorerne påvirke familiens motivation og handlemuligheder i forhold til at ændre livsstil. Vi mener derfor, at den ergoterapeutiske indsats skal tilpasses individuelt til den enkelte familie. Her kan ergoterapeuten tage udgangspunkt i klientcentreret praksis, fordi denne arbejdsmåde stemmer godt overens med en sundhedsfremmende tankegang. Til dette formål er den

5 canadiske model for ergoterapeutisk indsats (OPPM) en velegnet arbejdsmodel til at planlægge og udføre den ergoterapeutiske indsats overfor forældre til overvægtige børn. Ved klientcentreret arbejde er forældrene aktive samarbejdspartnere i den ergoterapeutiske proces, og dette, mener vi, kan være med til at øge forældrenes motivation for at ændre livsstil. En sundhedsfremmende indsats I arbejdet med forældre til overvægtige børn skal den ergoterapeutiske indsats både være forebyggende og sundhedsfremmende. Som vi ser det, kan ergoterapeuter ikke adskille sundhedsfremme og forebyggelse, da den sundhedsfremmende indsats har en forebyggende gevinst. Denne gevinst kan på sigt nedsætte risikoen for yderligere vægtøgning og eventuelle følgesygdomme. Når vi arbejder forebyggende, hindrer vi børnene i at blive mere overvægtige, og samtidig hjælper vi overvægtige børn til at undgå at bringe overvægten med i voksenlivet. Når vi arbejder sundhedsfremmende, tager vi udgangspunkt i at styrke sundheden for hele familien ved bl.a. at styrke deres livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. Herved bliver det nemmere for familien at støtte barnet i at tabe sig. Her finder vi det relevant at bruge Antonovskys definition af sundhed, hvor sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange forskellige situationer. Vi er i denne artikel kommet med konkrete forslag til, hvordan ergoterapeuter kan gøre en indsats overfor forældre til overvægtige børn. Vi vil gerne pointere, at forslagene ikke direkte kan overføres til en ergoterapeutisk praksis, da denne altid skal tilpasses den enkelte familie. Vi har i artiklen beskæftiget os med overvægtige børn, men vi mener også, at ergoterapeuter kan arbejde med overvægtige mennesker generelt. Vi håber, at denne artikel kan være med til at få ergoterapeuter til at reflektere over, at der her er endnu et område, hvor vi som ergoterapeuter kan gøre en indsats. Herved kan vi som fag være med til at bekæmpe den danske fedmeepidemi. Artiklen er skrevet af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

6 Artiklen er skrevet som et led i vores bachelorforløb og er skrevet på baggrund af vores bachelorprojekt. Vi har lavet en kvalitativ undersøgelse, hvor vi har interviewet fire forældre til overvægtige børn om, hvad de mener, der skal til for at blive motiveret til at ændre livsstil. Herefter har vi brugt respondenternes udsagn som inspiration til, hvorledes vi som ergoterapeuter kan bidrage til et tværfagligt samarbejde omkring forældre til overvægtige børn. Ergoterapeuten nr. 17, sep bragte en artikel om, hvorledes ergoterapeuter kan spille en rolle i projektet motion på recept. Vi giver her vores bud på, hvordan ergoterapeuter også kan bidrage i et tværfagligt samarbejde overfor forældre til overvægtige børn.

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere