VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ÅRGANG ÅRGANG NR. NR Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken 17, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Mail: Næstformand: Leif Folke, Meldgårdsvej 31, 8830 Tjele. Tlf Mail: Kasserer, Mogens Hansen, Asmild Dal 24, 8800 Viborg. Tlf Mail: Sekretær, Kåre Foss Johannesen, Boruphedevej 5, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Christian Brøns Nielsen, Vesterheden 99, 8800 Viborg. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem, Peter Henrik Worsøe, Kragehøjen 6, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant, Per Ellitsgaard, Løngdalen 7, Vammen, 8830 Tjele, Mail: Suppleant, Niels Ove Jespersen, Vesterheden 85, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Leif Tørring Tlf Revisor. Preben Møller Tlf Revisorsuppleant Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant Erik Fårup.. Tlf

3 Virksund Sejlklubs bestyrelse: 3 Formand: Erling Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Næstformand: Jørgen Christiansen, Hindbærvej 7, 8800 Viborg. Tlf Mail: Kasserer: Karin Henriksen, Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: Sven Primdal, Kærvej 11 B, 8832 Skals. Tlf Mail: Bestyrelsesmedlem: René Rosenlund Fjellerup, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg. Tlf Mail: Suppleant: Anne-Marie Østergaard, Nørresøvej Nord 33, 8800 Viborg. Tlf Mail: Revisor. Kristian Brøns Nielsen Tlf Revisor. Anne Dorte Jespersen Revisorsuppleant. Milter Mogensen Tlf

4 4 Virksund Lystbådehavns festudvalg. Ella og kurt Gravgaard, tlf , mail: Susanne og elo Fogtmann, tlf , mail: Birgitte og Kristian Hansen, tlf , mail: Deadline for klubbladet februar, 29. marts, 31. maj, 9. august, 21. september og 1. november. Adresseændring: Skal du selv foretage. Ring til kasseren på telefon Mail: Forside billede: Virksund Lystbådehavn i maj 2015 set fra toppe af havnens mastekran.

5 5

6 Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn. Dagsorden den 28. april 2015 kl Dagsorden 28. maj 2015 kl Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering: a. Formanden b. Orientering om økonomien v. Mogens c. Øvrige medlemmer 3. Godkendelse af arbejdsfordelingsplan Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd 4. Nybyggeri v. PW 5. Nyt til hjemmesiden 6. Sidste nyt/punkt 7. Eventuelt Martin Lindgaard

7 Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn Referat fra bestyrelsesmøde 28. april Referat den 28. april 2015 kl Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Beslutning; Udsat til det ordinære møde 2. Orientering: a. Formanden b. Orientering om økonomien v. Mogens c. Øvrige medlemmer Beslutning: Udsættes til det ordinære møde. 3. Godkendelse af arbejdsfordelingsplan Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd Beslutning: Martin vil på næste møde lægge op til endelig beslutning herom. 4. Nybyggeri v. PW Beslutning: PW gennemgik status på planlægningen herunder behovsafklaring for den enkelte funktioner. Der afholdes møde med Sejlklubben og Kajakklubben for at klarlægge behov, ønsker og drøftelse af projektets økonomiske forudsætninger. Der nedsættes en projektgruppe med Peter, Kristian og Mogens. Peter er tovholder. 5. Nyt til hjemmesiden Udsættes 6. Sidste nyt/punkt Udsættes 7. Eventuelt Martin Lindgaard

8 8 Virksund Lystbådehavn Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. maj 2015 kl Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering: a. Formanden Reparation af varmesystemet, reparation af opvaskemaskine, maste huset, Vandet omkring Harbæk Lovns, Gæstesejlere/gæster der benytter kran/mastekran, Infovindue på kontoret, Vild med Vand projekt,.. b. Orientering om økonomien v. Mogens (udgår da Mogens er forhindret i at deltage) c. Øvrige medlemmer 3. Evaluering af: Båd isætning/kj Maste påsætning/kj Arbejdsdag/LF Standerhejsning/ML Sikker havn demonstration/no Aftenfesten 4. Gennemgang af handleplan ang. Byggeri af mastehus m.m./pw 5. Regning for mastekran orientering 6. Endelig godkendelse af arbejdsfordelingsplan som herefter ryger på hjemmesiden Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd 7. Fordeling af tilsyn på broerne i sommerugerne husk kalender 8. Nyt til hjemmesiden (husk referater på hjemmesiden) 9. Sidste nyt/punkt 10. Eventuelt Martin Lindgaard

9 Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn 9 Referat Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj den kl. maj kl Fraværende: Mogens Hansen 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Beslutning: Referatet godkendt 2. Orientering: a. Formanden Reparation af varmesystemet, maste huset, Vandet omkring Hjarbæk Lovns, Gæstesejlere/gæster der benytter kran/mastekran, Infovindue på kontoret.. Det indskærpes at master sal fjernes fra mastehuset senest 1, maj! Det går godt med den nye ordning for betaling for gæstesejlere. Der har været hul på varmeledningerne til fjordvarmen. Disse er under reparation. b. Orientering om økonomien v. Mogens c. Øvrige medlemmer Evaluering af: 1. Båd isætning/kj Isætning forløb planmæssigt Mogens har orienteret Martin om, at vi er ca over niveau fra sidste år. Men der bliver samtidig store udgifter til varmesystemet. Der laves en løbende oversigt over udgifterne til vedligehold af klubhus og havn. 2. Maste påsætning/kj Der laves en konkret plan for påsætning til næste år. 3. Arbejdsdag/LF Arbejdsdagen forløb godt og mange ting blev lavet. Broer mm efterses i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde. Det gøres opmærksom på at det ikke er tillad at bruge højtryksrenser på broerne, da det ødelægger træet på broerne. Der indkøbes en motorfejere. (Kåre) Sandfanget ved kranen skal renses. 4. Standerhejsning/ML Der var fin tilslutning til standerhejsningen og den efterfølgende fest. 5. Sikker havn demonstration/no Der var 55 deltagere tilfredsstillende. 6. Aftenfesten Fin fest med god mad og stor deltagelse. 3. Gennemgang af handleplan ang. Byggeri af mastehus m.m./pw Peter gav en status på projektet. Byggeudvalget indkaldes snarest. 4. Regning for mastekran orientering. Firmaet giver en kulance refusion på den ødelagte motor. Martin kontakter firmaet for afklaring. 5. Endelig godkendelse af arbejdsfordelingsplan som herefter ryger på hjemmesiden Kun korte kommentarer, da jeg forventer at rettelser er sendt til mig på forhånd. Beslutning: Godkendt. Planen lægges på hjemmesiden 6. Fordeling af tilsyn på broerne i sommerugerne husk kalender Beslutning: Der blev aftalt vagtplan. Martin laver skema herover 7. Nyt til hjemmesiden Beslutning: Arbejdsfordeling sættes på hjemmesiden 8. Sidste nyt/punkt Intet 9. Eventuelt Beslutning: Næste bestyrelsesmøde 11. august 2015 Kristian Brøns

10 10 Kære alle medlemmer af Virksund lystbådehavn Tak for den fine modtagelse som jeg har fået her i starten og tak for jeres overbærenhed. Der er stadig mange ting som jeg står usikker overfor, men heldigvis har jeg haft stor hjælp fra Bestyrelsen Menige medlemmer Og ikke mindst fra Ole Tak for det. Stor tak for den store tilslutning til Standerhejsning tak til forsangerne Orientering omkring Sikker Havn tak til Niels Ove/Leif Til festen om af aftenen Orientering: Så fik vi bådene sikkert i vandet og de fleste maste påsat. Her vil jeg gerne takke alle som har hjulpet til. Vi vil forsøge at udarbejde en plan for kommende isætning og optagning, hvor der bliver lidt mere luft og vi vil ligeledes forsøge, at få flere som kan føre mastekranen. Vi har haft utæthed i vores fjordvarme og det har taget lang tid at få det repareret. Nu ser det ud til, at alt igen fungerer perfekt. Vi indleder et samarbejde med sejlklubben ang. VILD MED VAND projektet og det bliver Peter Worsøe som er tovholder fra havnen. Så er der omsider kommet en arbejdsfordelingsplan på hjemmesiden, som fortæller hvilke bestyrelsesmedlemmer som er ansvarlig for de enkelte områder. Det skulle gerne give jer et overblik over hvem I kan henvende jer til. I er selvfølgelig stadig velkommen til at henvende jer direkte til undertegnede på tlf. nr Husk!!! At der i hele uge 29 ikke må parkeres på havnens område syd for klubhuset det er vigtigt, at man husker det hvis man eksempelvis skal på langfart i uge Det vil i det hele taget være rart af hensyn til klubhuset, at man sætter sin bil længst mod nord på beddingspladsen, hvis man er væk i flere dage. Til slut vil jeg gerne ønske jer en rigtig god sejlersæson. Martin Ps. I opfordres til jævnligt at læse hjemmesiden, hvor jeg har fået et menupunkt Info Martin. Her vil jeg forsøge, at holde jer orienteret om dette og hint.

11 11 Kære bådejere Så er bestyrelsen blevet færdige med en ny arbejdsfordelingsplan. Hvert bestyrelsesmedlem er hovedansvarlig for sit område og skal sammen med de personer der er skrevet på underpunkterne sørge for, at tingene kommer til at glide. Det er lavet for, at alt ikke skal hænge på samme person. Jeg håber, at det bliver lettere for jer at henvende sig til den rette, men I er selvfølgelig stadig velkomne til at henvende jer til mig om nødvendigt. Venlig hilsen Martin Virksund Lystbådehavn Virksund den 21. april 2015 Sandkrogen 10, 7840 Højslev Arbejdsfordelingsplan A. Klubhus, affald og højvandssikring Kristian Brøns (KB) 1. Vand Vedligehold/reparationer - KB Aflæsning- KB 2. Strøm Vedligehold/reparationer KB/Erik Røn/Thomas Rasmussen Aflæsning- KB/Erik Røn/Thomas Rasmussen 3. Varme Vedligehold/service/reparationer - KB 4. EDB tekniske område Infoskærm LF Projektor - LF 5. Kioskens Daglig kontakt til forpagter - ML 6. Containere Bestille tømning af vippecontainer - ML Opstille tønder til bundmaling- KB 7. Højvandssikring Følge op på vejrsituationen ML/KJ Monterer og afmonterer skotter ML & KJ Klar ved pumperne ML & KJ B. Broer og fortøjninger Niels Ove (NO) 1. Kontakt til broformændene Eftersyn og løbende vedligeholdelse - NO Vandhaner og vandslanger - NO Mågeværn/rengøring - NO 2. Fortøjningspæle Eftersyn og løbende vedligeholdelse - NO

12 12 C. Beddingsplads Leif Folke (LF) 1. Oprydningsdag Tilrettelæggelse og koordinering - LF 2. Olietank Tilsyn Tina/LF Påfyldning - ML D. Kontakt til eksterne Martin Lindgaard (ML) FLID, Skive Kommune m.fl. - ML Jens Buchardt & Lindy - ML Borgerforening, grundejerforeninger samt campingpladsen/skipperkroen - ML Bank og revisorer - MH Forsikringer MH/ML E. Kran/mastekran Kåre Johannesen (KJ) 1. Bådisætning og bådoptagning Lister til bådejerne - KJ Tilrettelæggelse og fordeling af kranfører og hjælpere - KJ 2. Traktorførere Fordeling af mandskab - KJ F. Administration af bådpladser og bådstativer Martin Lindgaard/ Mogens Hansen (MH) Ventelisten ML/MH Tildeling af pladser ML/MH Tildeling af bådstativer ML/MH Årlig eftersyn af bådstativer ML/KJ Nøglebrikker og nøgler - ML Årsopkrævninger - MH Klubblad og annoncer - MH G. Sikker havn NO Alle kontakter - NO Opsætning og nedtagning af materiel - NO H. Mastehus, materielgård, værksted og fiskerhus Peter Worsøe (PW) 1. Mastehus Vedligehold/oprydning - PW Tildeling af hyldepladser PW/KJ 2. Værksted Vedligeholdelse/oprydning - PW 3. Materielgård Vedligeholdelse/oprydning - PW 4. Depotrum Vedligeholdelse/oprydning - PW 5. Området ved Jens og fiskehus Oprydning - PW Martin Lindgaard

13 13

14 14

15 15 En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle gå mod Amsterdam. Alle tre fremmødte havde alle i flere år modtaget folkepension, så gennemsnitsalderen var rimelig høj. Formålet med turen var, at Knud havde købt en katamaran sejlbåd Eclipse, som skulle hentes i Amsterdam, hvor den skulle sejles til Virksund. Oprindelig var turen til Amsterdam planlagt til at skulle foregå vi Arriva og Deutche Bundesbahn, men Bundesbahns personale havde netop påbegyndt en arbejdsnedlæggelse, så det blev i stedet i bil. Turen ned gennem Jylland, Tyskland og endelig Holland gik rigtig godt. Der var mange køer (STAU), men heldigvis i den modsatte retning. Vi nåede frem til Amsterdam sidst på eftermiddagen. Det kneb lidt med at finde frem til værftet, hvor båden lå, idet der på havneområdet, et tidligere stort skibsværft, var et kæmpe kræmmermarked i gang. De civile vagter var ikke meget for at lade os køre igennem frem til vores lille værft, idet de formentlig var af den opfattelse, at vi bare ville tiltuske os en gratis parkeringsplads. Efter lidt snak fik vi lov at køre videre og kom frem til værftet. Det lille værft viste sig at være privatejet. Der var rigtig mange katamaraner både i vandet og på land. Jeg har ikke tidligere set så mange katamaraner og slet ikke i de størrelser. Virkelig imponerende. Vi fandt frem til Blue Note, der lå pænt fortøjet ved kajen, "rigget og sejlklar". Jeg havde aldrig været ombord i en katamaran tidligere og indrømmet, jeg var spændt på hvordan, sådan en "færge" ville opføre sig på havet. Båden måler 10 x 6 meter, så det er ikke nogen lille størrelse. Det var faktisk imponerende at se sådan en katamaran. Båden havde stået på land i en hal i halvandet år og var først blevet sat i vandet nogle dage før vores ankomst. Overdragelsen af båden skulle ske dagen efter kl. 1200, rigget og sejlklar. Det stod hurtigt klart for os, at båden absolut ikke var rigget og sejlklar. Det var tydeligt, at værftet havde løftet båden i vandet og nødtørftigt gjort stag og vanter fast, og dermed slut. Der var blandt anden ikke sat splitter i vanterne. Vi kom i arbejdstøjet og gik i gang med at gøre båden sejlklar. Det viste sig, at VHF ikke var monteret korrekt, ledningen klippet og ledningerne til motor lys og toplanterne var ligeledes klippet. Vi fik os installeret i båden, hvor Aksel og Knud fik hver sin kahyt/køje i styrbords ponton, adskilt ad pantryet. Jeg fik en agterst kahyt/køje i bagbords ponton, hvor bad og toilet var i forenden af pontonen. Dejlige køjer med gode tykke skumgummimadrasser. Mellem pontonerne er salonen. Virkelig noget af en salon med en siddegruppe, der kan tage noget af et selskab. Meget imponerende, når man selv sejler i en IF, er, hvor der ikke engang er ståhøjde. Fra salonen og ned i de to pontoner er der to ret så høje trappetrin, trappetrin som jeg i slutningen af turen skulle stifte nærmere kontakt med. Motorkraften i båden er to 10 hestes påhængsmotorer, der manuelt vippes i vandet, når de skal anvendes. Under vores arbejde kom vi i snak med en flink hollænder, som lå uden på os i en mindre katamaran. Han fik forklaret os, at han på den anden side af floden/havnen havde en mindre bådudstyrs forretning, lige som han gjorde meget ud af at forklare os, at de sejlruter vi skulle krydse på vores vej nord på var ændret for nylig, men han var i stand til at sælge

16 os nye opdaterede kort, hvilket efter hans mening var meget vigtig at have. Transporten over havnen foregik med færge, der var gratis, og hans forretning lå næsten, hvor man gik i land. Ved 1900 tiden var vi færdige med at rigge det udvendige til. Resten måtte vente til søndag, hvor sælgeren kom. Aftensmaden bestod af mørbrad og nye kartofler. Rigtig dejligt. "Det skulle blive vores sidste varme mad inden vi nåede frem til Thyborøn". Efter en god nats søvn fortsatte vi søndag formiddag med at klargøre båden. Der blev hentet litervis af benzin, hvis turen nordover skulle komme til at foregå for motor. Ved middagstid indfandt mægleren og sælgeren sig ved båden. Sælgeren var en ung læge, der ud over sin lægegerning havde gode evner med det elektriske, idet det også viste sig, at båden lader var stået af. Sælgeren fik skaffet og isat ny lader. VHF og de øvrige elektriske ting var han ikke i stand til at klare, men han ville sørge for, at værftets personale mandag formiddag ville ordne VHF mv. Lidt ærgerligt, at vi måtte vente til mandag, for vejret var rigtig dejligt, hvorfor det ville have passet godt at komme af sted. Som en bekræftelse af handelen bød sælgeren på champagne. En god årgang. Mandag morgen. Fortsat fint vejr og ikke ret meget vind. Efter morgenmaden dukkede værftets elektriker op og gik i gang med tilslutningen til VHF og toplys mv. Det voldte lidt problemer for elektrikeren, idet han flere gange måtte i byen efter reservedele, men midt på formiddagen, var tingene klaret. Jeg var på dette tidspunkt gået op på havnekontoret, hvor jeg havde fået lov til at benytte kontorets computer for at hente vejrudsigten for de kommende dage, dels nord på via Nordsøen og alternativ gennem Kilerkanalen og op langs den jyske østkyst. Vejrudsigten for mandag var ganske lovende, sydlig vind omkring en 7-8 sekundmeter. Tirsdag og onsdag stigende vind fra 8-13 sekundmeter fra vest. Sent onsdag ville vinden i den nordlige del af Nordsøen gå i nord med tiltagende vind. Vejrudsigten for den jyske østkyst sagde vestlige vind 5-8 sekundmeter. Tilbage på båden kunne Aksel fortælle mig, at han ikke vidste, hvor Knud var gået hen. Der var dukket en mand op, som havde sagt et eller andet til Knud, hvorefter de begge var gået ud fra værftet. 3 timer senere dukkede Knud heldigvis op igen. Det viste sig, at det var den "flinke" hollænder, ham med katamaranen ved siden af os og bådudstyr forretningen på den modsatte side af havnen, der var dukket op og havde overtalt Knud til at tage med til forretningen, hvor Knud var blevet prakket et par søkort på. Den "flinke" hollænder havde også været så behjælpelig, at han havde undersøgt vejrforholdene i Nordsøen på vores vej nord over for de næste dage, hvor han havde meddelt Knud, at vi ville få rigtig fint vejr og en passende vind. Vi tog en fælles drøftelse af, hvilken vej vi skulle vælge at sejle ad. En gast ville gennem Kilerkanalen og den anden gast den korteste vej op gennem Nordsøen. Sidstnævnte rute ca. 260 sømil. Knud, der var skipper måtte herefter træffe det endelige valg, som faldt ud til fordel for Nordsøen. Ved middagstid fik vi sagt farvel til personalet på værftet, hvorefter vi sejlede ud i Noordzeekanalen, hvor vi havde ca. 12 sømil ud til sluserne ved Ijmuiden, der samtidig var udsejlingen til Nordsøen. Det var fortsat fint vejr, så vi nød rigtig turen ud ad kanalen, hvor der var meget trafik af både lyst og erhvervsfartøjer. På et tidspunkt passerede vi indflyvningen til Schiphol lufthavnen, hvor fly i 2 rækker, med ca. 1 minuts mellemrum passerede os i ca. 100 meters højde på vej ned til landing. Fremme ved sluserne måtte vi lægge til kaj i ca. halvanden time sammen med en kæmpe tysk sejlbåd, der også skulle sluses igennem. Der var i alt 4 sluser, hvor vi blev henvist til den mindste, som dog var ganske stor. Da vi endelig var klar til at gå ind i slusen, gik vi ind sammen med 2 andre sejlbåde og 2 store slæbebåde. I slusen havde vi lidt døje med at få lagt ordentlig til langs slusesiden, idet katamaranen, til stor moro for besætningen på den ene slæbebåd, absolut ville ligge på tværs i slusen og ikke langskibs. Efter noget arbejde med motorerne lykkedes des os at få fortøjet ordentligt og vi kom godt ud af slusen efterfølgende. Klokken var på dette tidspunkt blevet hen ad 1630, så dagen begyndte så småt at gå på hæld. Kursen blev lagt nordpå, og selvstyreren blev koblet til. Der var en let sydvestlig vind. Storsejl og genuaen blev sat. Selvstyreren blev aktiveret og en dejlig afslappende sejlads nordpå tog sin begyndelse. Efter nogle timers behagelig sejlads opdagede vi, at beslaget på den ene ponton, hvor selvstyren var isat, var begyndt at give sig en halvanden centimeter i den ene side, hvilket var absolut uheldigt, idet dette uden tvivl på et tidspunkt ville betyde, at selvstyreren ville stå af. Gafatapen blev fundet frem og den bageste del af pontonen og selvstyrens beslag blev tabet til efter alle kunstens regler. Da natten faldt på holdt vejret og selvstyrens beslag fortsat. Vi sejlede på langs med 2 sejlruter for de store skibe, og dem var der rigtig mange af. Vi skulle i løbet af natten på tværs af 4 sejlruter, alle med tæt trafik. Vores "flinke" hollænder havde udtrykkelig indprentet Knud, at det var meget vigtigt, at vi passerede sejlruterne på tværs, idet vi fra land blev fulgt af kyststationer, som meget nøje overvåge ruterne. Vi krydsede dem også så nogen lunde på tværs. Vagten for natten havde vi inddelt i tretimers vagter Jeg havde fået hundevagten fra

17 Omkring klokken 0300, hvor vi var ved at sejle "tværs" gennem den nordligste - og sidste sejlrute - måtte jeg vige bagom et passagerskib. Netop som vi passerede passagerskibet agten om, lød der et mindre smæld ved rettet. Det viste sig, at det var styrelinen, der var sprunget. Rettet snurrede som et lykkehjul. Vinden var fortsat stabil, så der var ingen problemer. Aksel kom på dette tidspunkt på "broen". Selvstyreren valgte på næsten samme tid at opføre sig mærkeligt, slingrede fra side til side, hvilket skulle vise sig skyldtes, at bådens lanterne sandsynlig vis i løbet af natten havde "ædt" al strømmen, måske sammenholdt med, at batterierne ikke var i den stand, de burde være. 17 Aksel, der var gammel matros og havde sejlet på alverdens have var ikke rådvild. Han riggede et par tove til, der blev forbundet med hvert ror på pontonerne, hvorefter han tog en del af sin vagt stående med ryggen til sejlretningen styrende båden med tømmerne, som en anden hestekusk. Vi fik motorerne i vandet og fik ladet batterierne op i en times tid, hvorefter selvstyreren tog over igen. Desværre holdt dette kun til det blev lyst, så valgte selvstyrens beslag af stå fuldstændig af. ØV ØV ØV. Nu det var blevet lyst gik Aksel i gang med styrelinen, som det efter noget arbejde lykkedes ham at få repareret. Sømanden i Aksel fornægtede sig ikke, han var virkelig skrap til at klare reparationerne, hvor Knud og jeg var på bar bund. Efter Aksels reparation af styrelinen havde denne fortsat enkelte "dårlige" punkter, men Aksel mente, den nok skulle holde, hvilket den også havde at gøre, da vi ikke havde line til at reparere yderligere. Var det ikke lykkedes at reparere styrelinen, havde vi virkelig været på herrens mark, idet vi på dette tidspunkt var ved at være ca. 80 sømil var land. Det var blevet en lang tur med "hestetømmen". Op af formiddagen begyndte vinden at friske ret så meget op, ligesom søerne begyndte at tage en anseelig størrelse med kraftig skum. Vinden holdt sig i vest, men tog mere og mere til, hvorfor vi valgte at bjerge storsejlet og sejle udelukkende for genuaen, hvor vi nu kunne konstatere, at der midt i genuaen var kommet et mindre hul. Resten af de lyse timer valgte vi at køre 2 timers vagter, idet det var meget anstrengende at så til rors på båden. Roret/rattet på båden er monteret på agter skottet. For at kunne betjene rattet rigtigt og samtidig have udsyn fremad, skal man så op på en kistebænk, hvorefter overkroppen er i fri luft. Søerne gjorde at forplejningen var på et rimeligt lavt niveau, idet det ikke var til at holde balancen i pantryet endsige anvende komfuret. Ved mørkefald var vinden fortsat i vest, taget yderligere til, ligesom søerne rejste sig yderlige, hvilket gjorde, at vi lavede om på vores vagter. Vejret gjorde at det ikke var muligt at så ved rettet mere end en time, hvorfor vi tog en time ad gangen ved rattet og 2 timer i køjen. Ved mørkefald opdagede jeg, at madrassen i min kahyt var sjaskende våd. Min dyne var desværre også blevet våd. Vandindtrængningen var sket fra to luger, dels en øverst på pontonen og på ydersiden af pontonen. SURT SURT SHOV. Jeg flyttede min residens til salonen, hvor der var en efter forholdende ganske ude mærket sofa, der var helt tør. Den våde dyne gav ikke de store problemer, idet vi grundet "kulden" sov med stort set alt sejler tøjet på. Dels for at holde varmen, da der ikke var nogen form for varmeanlæg i båden, men også for at kunne komme på dæk i en fart, såfremt dette blev påkrævet. Jeg blev ved 0230 tiden vækket i min køje af et kolossal spektakel, der kom oppe fra dækket. Det buldrede som kørte der et eksprestog rundt på dækket. Knud og jeg, der begge lå i køjerne kom op i cockpiet i en fart, hvor det viste sig, at Aksel havde villet mindske forseglet grundet den hårde vind, men uheldigvis havde presset på genuaen været så hårdt, at det havde taget magten fra Aksel, hvorved skødet var rendt ud af låsegrebet og hang i fri luft. Det var buldrende mørt, så vi kunne heldigvis

18 ikke se søerne, men kun fornemme dem. Med sikkerhedslinerne på - dem anvendte vi konstant - fik vi bevæget os ud på fordækket, hvor vi blot kunne konstatere, at genuaens under- og agterlig slog så voldsomt, at det var umuligt at få fat på. Skøderne til sejlet havde viklet sig ind i et fald og hang en tre meter over dækket i den største knude, jeg har set til dato. Det skulle senere vise sig, at knuden var på størrelse med en håndbold, og lige så hård som en sådan. Tilbage i cockpitet holdt vi et "krisemøde", hvor vi hurtigt blev enige om, at vi virkelig befandt os en alvorlig situation. Vi var samtidig enig om, at vi ikke ville gå yderlige på dæk for at løse problemet, før det blev dagslys en fire timer senere. Påhængsmotorerne kunne vi ikke anvende grundet søernes størrelse. Storsejlet kunne vi ikke sætte, idet det ikke var muligt at holde båden op mod vinden i de store søer. Vi var samtidig enig om, at vores situation var så alvorlig, at vi ville underrette Lyngby radio om vores position og situation. Vi var så langt ude i Nordsøen, at vi ikke selv kunne række Lyngby radio, hvorfor vi foretog et opkald på VHF, hvor vi bad om kontakt til et skib. Et fragtskib, som vi aldrig rigtig fik navnet på svarede på vores opkald. Vi fik forklaret vores situation, position, at vi drev for vinden og søen, og vi ville vente til daggry med at foretaget os noget. Sluttelig bad vi skibet om at meddele ovenstående til Lyngby radio, hvilket skibet svarede tilbage, at det ville man gøre med det samme, ligesom de spurgte, om vi havde akut brug for hjælp her og nu, hvilket vi svarede nej til. Blev det aktuelt ville vi foretage opkald igen. De oplyste os, at det blæste 15 sekundmeter, at vinden ville falde ud på formiddagen. Det viste sig senere, at vinden ikke aftog, tvært imod tog den yderligere til med tilsvarende højere søer, hvilket holdt helt til Thyborøn. De sluttede med at ønske os held og lykke. Hvor var det skønt i situationen at vide, at der var nogen, der var opmærksom på vores tilstedeværelse. Vi skiftedes til at tage en time i cockpitet til det blev lyst for at holde udkik. Ved 0800 tiden var vejret uforandret, men det var blevet lyst. En ved rattet til at holde udkik og forsøge at holde retning, medens to kravlede på dæk. Genuaen blafrede og lød fortsat som et eksprestog. Med bådshage lykkedes det os at få den "gordiske knude" halet ned. Samtidig bemærkede vi et nyt stort containerskib, der havde lagt sig på vores luv side, hvor det den næste time gav os læ og tog det værste af søerne, medens vi arbejde med knuden og genuaen. Containerskibet lå i en afstand af små 100 meter fra os. Igen fornægtede den gamle sømand/matros sig ikke i Aksel. Efter en times tid lykkedes det at få det ene skøde fri, hvorefter vi kunne hale genuaen hjem og få styrefart igen. Om bord på containerskibet har de helt sikkert tænkt, hvad i alverden er det for nogle tosser, der ligger så langt ude i Nordsøen i sådan vejr. Har de tænkt sådan, er tanken ikke helt ved siden af. Tilsyneladende havde de på dette tidspunkt ombord på containerskibet draget den slutning, at vi nu havde rimelig styr på situationen, i det de sejlede en tur rundt om os og gik så syd over. Vi fik ikke talt med dem over radioen, dels fordi vi ikke var i kahytten, ligesom det igen var ved at være småt med strømmen. Vi kom igen ind i vores vagtrytme. En time ved rattet og to timer "frivagt". Vinden holdt sig frem til ved 1800 tiden i vest og tog yderligere til. Det samme gjorde søerne. Netop som vi satte genuaen fik linen til rulle forsejlets tromle fat i koøjet ude foran på styrbords ponton, hvor koøjet/ lugen blev revet af. Heldigvis gik lugen ikke over bord, men blev hængende i linen. Nu havde vi et hul på ca. 40 centimeter. Gafa tapen blev igen fundet frem og lugen blev sat nogen lunde i, men var absolut ikke tæt, hvilket vi opdagede lidt efter, idet søernes opsprøjt havde fundet adgang til Knuds køje, hvor madras og sengetøj havde lidt samme skæbne som mit tidligere. Når uheldet skulle være ude var det heldigt, at det var læ sides ponton, det var gået ud over. Luvs ponton blev konstant overskyllet. Hvor meget det blæste eller hvor høje søerne var, kan jeg ikke sige, men det var en speciel og ind i mellem også frygtindgydende oplevelse, at ride med en frådende bølge op på toppen, kikke ned i "hullet", hvor båden umiddelbart efter rutchede nedad, hvorefter det hele gentog sig. Som nævnt havde jeg ikke tidligere sat mine ben i en katamaran, hvorfor jeg ved starten var noget spændt på, hvorledes den ville tage søerne. Sagt med det samme. Med den rigtige sejlføring tager den søerne fantastisk godt. Stabeliteten blev også bekræftet de fire timer, hvor vi drev for vinden og søerne. Fra det øjeblik, hvor vi begyndte at få det rigtige grove vejr, og frem til Thyborøn var jeg ikke på noget tidspunkt utryk ved båden. Jeg har vist ikke fået det nævnt tidligere, men bådens instrumenter, fart- vind og dybdemåler virkede ikke fra starten i Amsterdam. Det var instrumenter, der kørte på sollys. En værre gang bras. Aksel og Knud havde heldigvis hver medbragt deres GPS hjemmefra, så med den ene i gang kunne vi hver anden time aflæse vores position, sætte denne i kortet og dermed følge vores kurs og i særdeleshed bådens afdrift. Ved 1800 tiden lagde vi kursen yderlige øst over, idet vores positioner viste, at afdriften var som, vi havde regnet med, vind og søer taget i betragtning. 18

19 19 Omkring ved 2000 tiden blev vi pludselig kaldt over VHF af en særdeles sød kvindestemme, Lyngby radio, som kunne række os nu. Hun var meget glad for kontakten - det samme var vi - idet de efter modtagelsen af vores tidligere melding havde været noget bekymret for os. Vi kunne med glæde fortælle hende, at alt var OK, at vi påregnede at være i Thyborøn ved 0100 tiden torsdag. Hun spurgte om vi havde haft kontakt eller set Nordsø helikopteren, der var ude at kikke efter os. Umiddelbart blev vi noget overrasket over meddelelsen om helikopteren, hvilket vi meddelte den søde dame, samtidig med, at vi forklarede hende, at vi ved afslutningen af kontakten til de skib, der havde videre bragt vores melding til Lyngby radio klart havde sagt, at vi ikke behøvede akut hjælp. Den søde dame oplyste os, at det at helikopteren var sendt ud for at lede efter os, var en rutine man altid gjorde af sikkerhedshensyn. VIRKELIG FLOT. MÅ MAN SIGE, AT SYSTEMET VIRKER SÅ GODT HER HJEMME. Vi fik snakket færdig med Lyngby radio, hvor aftalen blev, at vi skulle kalde Lyngby radio, når vi havde fået fortøjet i Thyborøn. Ved 2100 tiden, ca. 20 sømil vest for Thyborøn, fortsat med uændret vind og sø, var uheldet igen ude efter os. Jeg var i bagbords ponton ved at gøre mig klar til min forhåbentlig sidste vagt og var begyndt at træde op ad trappen til salonen - 2 trappetrin - da jeg af ukendt årsag mistede balancen, væltede bagover og bankede baghovedet i skottet med et ordentlig drøn, for derefter med at ramme det ene trappetrin med ryggen. Jeg mistede totalt pusten og det gjorde ondt i hoved og ryg. Begge under arme havde også fået en omgang. Knud havde siddet i salonen og overværet min optræden. Han kom til og i fællesskab blev jeg bakset op på sofaen og slap for min vagt. Efter at have sundet mig en halv times tid, var jeg klar til at tage min vagt. Jeg nåede kun til lugen, så blev maven tømt godt og grundigt. Der var nu ikke så meget at tømme af. Vi var enige om, at jeg nok havde pådraget mig en hjernerystelse, hvorfor jeg listede tilbage til sofaen, hvor den næste time hjalp gevaldigt. Ved 2300 tiden fik vi Thyborøn og kompasbøjen i sigte. Da jeg var den eneste, der tidligere havde anløbet Thyborøn Kanal overtog jeg vagten resten af turen ind gennem kanalen, der forløb ganske fint. Lidt af en oplevelse at gå ind i kanalen med så hård vind og høj sø i ryggen. Vi fandt indsejlingen til havnen og fik os listet ind i lystbådehavnen, hvor vi fortøjede præcis kl Igen var uheldet tæt på at være efter os. Aksel ville træde ind på broen for at gøre vores liner fast. Grundet alger og fugt på broen gled han og foretog et noget faretruende rejehop. Det gjorde ondt, men der ud over slap han med skrækken. Vi fik kaldt Lyngby radio, hvor en ny sød dame var på vagt. Hun var lige så glad som os over, at vi var kommet godt i havn. Vi fik sagt tak for den gode indsats endnu engang. Nu var det tid til at få en pilsner. Det sidste døgn havde den kun stået på rugbrød og vand. Knud gik i gang med at varme suppe, medens jeg gik op i byen for evt. at finde lys et sted, for at tigge nogle hovedpinepiller, idet mit hoved værkede ganske gevaldigt. Thyborøn kl er totalt mørklagt. Intet levende rører sig. Dog kom der en bil. Minsandten om det ikke var havnekaptajnen. Jeg fik ham forklaret, at jeg godt kunne bruge et par piller, men desværre, han kunne ikke hjælpe. MEN tilbage i båden bankede havnekaptajnen lidt efter på, hvor han gav mig nogle piller, som han kort forinden havde fået ved en trawler, der lige var løbet ind i havnen. NU skulle der soves. Så længe vi kunne. Knud og jeg delte om sofaen. Vi var så trætte, at vi kunne have sovet, hvor som helst. Klokken 0800 var vi på højkant. Det var grove løjer, Solen skinnede og vinden havde lagt sig betydeligt. Søerne var fortsat grove. En stafet blev sendt til bageren efter rundstykker og basser. Sikke en nydelse morgenbordet var. Efter at have betalt havnepenge blev fortøjningerne kastet og vi nød en rolig sejlads til Vriksund, hvortil vi ankom kl. 2030, hvor familier tog i mod. En enkelt ting kan nævntes fra sejladsen gennem Limfjorden. Da vi rundede den grønne kost ved Sundsøre/Hvalpsund gik bådens instrumenter i gang, dog uden korrekt visning. Sluttelig. Tak til Knud og Aksel for en sejlads ud over det sædvanlige. Dejligt, at vi sammen stod turen igennem med godt sømands skab. Mogens Hansen, gast.

20 20 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 3.december kl. 18:00. Deltagere: Ole Boel, Mogens Hansen, Kåre Johannesen, Leif Folke, Peter Worsøe, Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen. Fraværende: Kristian Brøns Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober Siden sidst. 3. Handle og vedligeholdelsesplan Muren. 4. Sikkerhavn udvalg. 5. Ansvarsområder. 6. Kajak, toilet/bad, maste og ungdomshus. 7. Havnens økonomi, og vedtagelse af budget for Andre emner. 9. Eventuelt.

21 21 Referat BESTYRELSESMØDE 21. MAJ 2015 kl. 17 I klubhuset i Virksund 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden Afbud fra Jørgen. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 2. Siden sidst/gensidig info-runde a. Evaluering af arrangementet med solosejleren Ole Larsen Spændende og lidt anderledes end de andre arrangementer vi har haft - et udmærket arrangement. b. Sejlerskolen 6 deltagere fin start c. Pigesejlerne bliver ikke gennemført i år pga. for få tilmeldinger. d. Duelighed der er 14 deltagere Claus Spir, Klaus Blue Note og Erling Ø instruerer. Det har været besværligt at få lavet plan for gennemførelse og eksamen. e. Andet? i. Onsdagskapsejladserne er kommet godt i gang i går med 22 deltagende både, hvilket sammenlignet med naboklubberne er særdeles tilfredsstillende, men der er stadig plads til flere. f. Henvendelse fra Skals skole gennem Steen Hørup kan vi lave en dag for en klasse med sejlads? Bestyrelsen er positiv over for henvendelsen forudsat skolen selv tager ansvar for organiseringen og sikkerheden. I givet fald skal der laves en kontrakt med skolen og der skal aftales en betaling for slid på materiellet. 3. Klubbens økonomi a. Udviklingen siden sidste møde bilag udsendes fra KH inden mødet. Bestyrelsen gennemgik de overordnede tendenser i regnskabet udviklingen er som forventet. 4. Ungdomsafdelingen a. Ungdomsafdelingen begynder sæsonen med 10 sejlere fantastisk!!! Man har derfor behov for endnu en følgebåd. Rene har fundet en følgebåd og en brugt motor på nettet tilsammen ca kr.. Der er afsat forlods kr. i balancen for 2015, og bestyrelsen gav René mandat til at købe båd og motor inden for en ramme på ca kr. b. Skals Efterskole spørger, om de kan lægge en del af deres outdoor-undervisning i Virksund som optimistjolle-sejlads 20 elever en række tirsdage fra 14:30 17:30. Evt. kan det også lade sig gøre at sejle efter kl. 17:30. Skolen vil gerne starte efter sommerferien. Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde, og Henning Kristensen har sagt ja til at være tovholder. Udgifter til brug af klubbens materiel skønnes at være 2000 kr. pr. gang, som skolen skal betale. Svend og Erling er kontaktpersoner mellem skole og sejlklub. 5. Vild med Vand projektet jfr. den udsendte mail. a. Nordea har bevilget nogle millioner til DS til landsdækkende aktiviteter under overskriften Vild med vand svarer til vores Åben havn. Alle sejlklubber under DS inviteres til at være med i projektet, og sammen med havnen kan der søges om penge til et sådant projekt. Bestyrelsen er meget positiv over for deltagelse, og Erling taler med Martin L. om et samarbejde. Vi vil foreslå, at der laves et udvalg som sidste gang til Åben havn. b. 6. Forslag om etablering af en roklub (inrigger-både) i Virksund. Karin rejste en diskussion om etablering af en roklub i Virksund, og bestyrelsen var positiv over for ideen, fordi det kan være med til at udvikle Virksund som et maritimt center i vores del af Limfjorden. Realisering af ideen kræver et antal ildsjæle, der vil løbe projektet i gang, og måske kan det tage sin begyndelse i forbindelse med et Vild med vand -arrangement. Aktiviteter a. Nogle medlemmer har spurgt til kursus i spilersejlads.

22 22 b. c. d Flere skippere med erfaring i spilersejlads har tilbudt deres hjælp, og Erling laver invitation i det næste nyhedsbrev. Hancock-cup i. Skive Sejlklubs stort anlagte Hancock-cup falder sammen med vores traditionelle Fur-tur, og derfor gør vi ikke noget for at gøre førstnævnte til en klubbegivenhed hos os, men lader det være op til individuel tilmelding. Fransgaard-cup en sponsor? Svend undersøger muligheden for om Den Jyske Sparekasse i Skals vil deltage som sponsor. Eventuelt vil Skals Efterskole også helt eller delvist gå ind som sponsor. Andet? Husk Trekantbane og Rotholm rundt d.30/31. maj. I Rotholm rundt (31/1) kan man godt deltage med flag. Fredag d.5/6 og lørdag d.6/6 er der Livø som natsejlads med afgang kl. ca. 21 og fælles morgenmad i Virksund om lørdagen. Samarbejdsmøde mellem havnen og sejlklubben a. Der er aftalt et samarbejdsmøde mellem havnen og sejlklubben i august/september, og bestyrelsen drøftede hvilke temaer vi blandt andet er interesseret i at få taget op på mødet: 1. Vild med Vand 2. Fælles visioner herunder fx en roklub 3. Den nye mastekran er et kolossalt fremskridt på havnen - hvor mange kan uddannes til at betjene kranen? 4. Klubhuset er et stort aktiv for alle med tilknytning til Virksund havn, og det er vigtigt, at vi bakker kantinen op både ved at lægge indkøb der men også ved at gøre reklame for den husk for eksempel, at et privat arrangement efter aftale med kantinen kan afvikles i klubhuset. Evt Der er blevet stjålet en bom og en gennakker fra ungdomsafdelingen. Referat: Anne-Marie Familietur til Glyngøre: Weekenden juni. Vores årlige familietur går i år til Glyngøre, hvor vi hygger os med spil, griller sammen og hygger os hele weekenden. Start lørdag den 20. juni kl med skippermøde i klubhuset, hvorefter der er fælles afgang til sejladsen. Husk Glyngøre er en frihavn. Jeg vil gerne vide navn på båd/skipper og hvor mange der deltager på hver båd. Tilmelding på mail: Turudvalget håber på mange deltagere og vi har bestemt at det bliver fint sejlervejr denne weekend. På vegne af turudvalget: Niels-Ove Jespersen

23 23 NYHEDSBREV FRA VIRKSUND SEJLKLUB NR. 2 maj 2015 Kære medlem af Virksund Sejlklub, Foråret er over os, og vi er kommet godt i gang i sejlklubben på næsten alle fronter. Ved onsdagskapsejladserne deltager flere end 20 både, og et antal nye gaster har meldt sig - derfor tak til de skippere, der har stillet en plads til rådighed, også selvom den nye gast kun har en beskeden sejlererfaring. Sejlerskolen er i gang med 6 m/k er i to både og flere er på venteliste, så det er en positiv udfordring, og i slutningen af maj begynder 14 kursister fordelt på 3 af klubbens instruktører træningen frem mod den praktiske duelighedseksamen. Ungdomsafdelingen har indledt sæsonen med 10 elever, hvilket er det største antal i årevis, og dertil kommer to skoler, der har henvendt sig til klubben med ønske om et samarbejde, som vi håber at kunne imødekomme. Kun pigesejlads er ikke kommet i gang i år forhåbentlig lykkedes det næste år. Lær at sejle med spiler Flere klubmedlemmer/bådejere har givet udtryk for et ønske om at lære at sejle med spiler i egen båd, og det bliver der nu mulighed for. Send en mail til undertegnede med navn og bådtype, og så finder jeg en erfaren spiler-skipper, der vil fungere som instruktør. Bådejer og instruktør aftaler selv rammerne og tidspunktet for kurset. Aktiviteter i foråret Udover onsdagskapsejladser, sejlerskole, praktisk duelighed, ungdomssejlads og spilerkurser er der mange andre aktiviteter i sejklubben i den kommende tid: I den sidste weekend i maj er der Trekantbane 1(lørdag) og Rotholm rundt 1(søndag). Der var tilmelding i forbindelse med onsdagskapsejladsen d. 7/5, og begge sejladser gennemføres! Flere både er naturligvis meget velkomne vær særligt opmærksom på, at Rotholm Rundt kan sejles med flag, altså uden for kapsejladsen. Der er begge dage skippermøde kl. 9. Den efterfølgende fredag/lørdag (5-6/6) er der Livø Rundt som natsejlads med skippermøde fredag aften kl. 21 og forventet fælles morgenmad i klubhuset lørdag morgen. Tilmelding sker ved kapsejladsen onsdag d. 3. juni. Et af årets højdepunkter i sejlklubben er den fælles weekendtur lige før Sankt Hans - i år er det den 20-21/6. I mange år gik den til Fur, men efter sidste års gode erfaringer går den igen i år til Glyngøre. Det er en familietur med vægt på fælles oplevelser som sejladsen, spil, fællesspisning m.m. Husk tilmelding til Niels Ove på med angivelse af bådnavn, skipper og antal deltagende på båden. Der er skippermøde i klubhuset lørdag kl. 9. Sidste klubaktivitet før sommerpausen er onsdag d. 24/6, hvor der afholdes VM1. Tursejlads Når I planlægger tursejlads så husk Dansk Sejlunions app, Tursejler, med havneoplysninger, turbøjer m.m. Den er opgraderet siden sidste år og særdeles anvendelig. Der er også mulighed for i app en at reservere en gæsteplads i de havne, der er tilsluttet reservationsordningen. Dele af app en er frit tilgængelig for alle,

24 24 men skal man kunne følge sine venner gennem Tursejler, så kræver det et medlemskab af DS hvilket du er som medlem af Virksund Sejlklub. Du skal her bruge dit SEJLER-LOGIN og har du glemt det, kan du få det igen via sejlsport.dk/kodeord. Ønsker man flere oplysninger om havnene, end Tursejler-app en giver, så klik ind på Havneguide.dk, hvor informationer om faciliteter, priser, events (hvad enten man ønsker dem eller ønsker at slippe for dem!), restauranter, seværdigheder m.m. er samlet. Helt generelt er der netop til tursejlads masser af informationer på Dansk Sejlunions hjemmeside Sejlsport.dk, blandt andet en række turberetninger, der kan give inspiration til årets sommertur de ligger på sejlsport.dk/sejlturengårtil. Selv om app s og anden elektronik er gode til mange ting, så er papirkort stadig uundværlige til et skaffe sig et overblik. Hos Martin og hos Tina i kantinen kan man gratis hente et stort atlas i A1-format med alle danske lystbådshavne optegnet. Kortet indeholder samtidig distancetabeller, så man hurtigt kan danne sig et overblik over, hvilke havne, der er inden for rækkevidde. Vild med Vand Dansk Sejlunion har fået et antal millioner af Nordea til afholdelse af arrangementer af typen Åben Havn, som sejlklubben og havnen i Virksund har gennemført adskillige gange. I sejlklubben planlægger vi i samarbejde med havnen at ansøge om penge til afholdelse af et arrangement i Klubjakker Vi har stadig et mindre antal klubjakker til salg til både kvinder og mænd det er en lækker, sort soft-shell jakke med ud- og indvendige lommer og klub-logoet smukt broderet på højre side af brystet. Prisen er 400 kr. Kontakt undertegnede hvis du er interesseret. Kantinen i klubhuset, Kantinen i klubhuset er et kæmpe aktiv for både gæsterne og de faste brugere på havnen i Virksund, og jeg er sikker på, at vi alle sætter stor pris på den gode mad og fine service, som Tina og Mehan sørger for. Jeg vil gerne opfordre til, at sejlklubbens medlemmer gør reklame for kantinen overalt, hvor de kommer en hyggelig aften med venner eller familie kan med fordel henlægges hertil, hvor udsigten og stemningen ikke findes bedre. Der er også mulighed for større arrangementer kontakt Tina på tlf Med sejlerhilsen Erling

25 25 Ad. 1 Referater godkendt. c. Bestyrelsen besluttede at undlade kontingent til Limfjordskredsen, da vi p.t. tilsyneladende intet få Ad. 2 Skilte med om, at hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren, fortekst pengene. er sat op, så må vi se om det bliver respekteret. Kære medlem af Virksund Sejlklub, 4. Klubbens forsikringer Indsigelse vedr. Gas lageret i Ll. Torup s ønske om, yderligere udledninger til fjorden, er indsendt, a. Som medlem af DS er Virksund Sejlklub omfattet af en række kollektive forsikringer - vedhæftet som tak til Claus, for hans arbejde med det. bilag. Med dette sidste nyhedsbrev i 2014 ønsker bestyrelsen dig en rigtig glædelig jul og et godt sejler-nytår. b. Erling har fra DS s forsikringspartner Der har i år været følgende gæster i havnen: First skaffet et forsikringstilbud vedr. klubbens både samt sejl skuret. Det viser sig ikke at være billigere end vores nuværende forsikringer hos Codan, så i første 372 frihavns både. gang besluttede bestyrelsen af fastholde disse. Erling vil tilses et kommende møde sammenligne Aktivitetskalenderen for første halvår 2015 er nu opdateret og kan nedenfor og ligger desuden på hjem117 almindelige gæstesejlere. forsikringsdækningen hos de to firmaer. 86 autocampere. mesiden. Alt i alt et flot resultat. 5. Klub-jakker a. Bestyrelsen besluttede indkøbe med som tak for indsatsen til alle friv Flid messen i Fredericia, Peter,at Niels Ove, et ogantal Ole, Softshell-jakker deltog fra havnen, oglogo de kunne fortælle: lige hjælpere. Erling undersøger muligheden for via hjemmesiden/nyhedsbrevet at tilbyde alle Vi hørteklubmedlemmer om hvordan manenkan få skrottet sin båd, kan læse på tilsvarende jakke medinteresserede logo til en attraktiv pris. at det internet vi tilbyder i havnen, er fuldt på højde, med det der kan forventes, af en havn som vores. 6. Kalender 2015 APRIL MAJhavn, er udskudt til 2016, sejlklubben JUNI Projektet, Vild med vand, som meget ligner vores Åben er pigesejlads informeret a. Aktivitetskalender blev gennemgået, og der blev tilføjet punkter om Livø rundt, om projektet, og vil gerne deltage når det bliver aktuelt. og ungdomsejlads. To 02: Skærtorsdag Fr 01: St. Bededag Ma 01: Pigesejlads 4 b. Der er aftalt en medlemsaften d. 21/ med Birgit og Anders Boye, der sejlede verden rundt i Ove oplyse, at det syd øhav en sejlads class nuungdomssejlere samarbejder med 4 Flid, Fr 03:Niels Langfredag Mafynske 4: Ungdomssejlere 1 destination i worldma 01: 5 årkunne med to teenagedøtre. og kan ses på den nye portal guiden vil blive opdateret med oplysninger om events proviantec. I forbindelse med regelaftenen april d. 15/4 få et foredrag med Lø 05: Påskedag Ma 4: ipigesejlads 1 eller d. 22/4 forsøgestidet 02:at Sejlerskole 5 ringssteder spisesteder m.v. for alle lystbådehavne. single-sejleren Ole Larsen, der har banerekorden på Fyn Rundt ( Sølvroret ) og som planlægger en singlesejlads jorden rundt iden sin lille Mini650-båd. Tursejleren ser ud til at have glemt sydlige del tager kontakt til dem Ti 05: Sejlerskole 1 af Limfjorden, Peter Worsøe Sø 06: 2. Påskedag On 3:og Onsdagskapsejlads d. Peter Worsøe har sendt en række forslag vedr. næste sæson (tak for det!) som opfølgning på 5. det fortælle, besluttede at 06: opgradere turudvalget og flere opgaver, bl.a. On 22: Regelaften samt KlubOnsdagskapsejlads 1med flere medlemmer Lø 6:men Livø Rundt Ole kunne at bestyrelsen Codan var On kommet med en stormflodsforsikring for havne, den var nok lige til flotillesejlads og familiekapsejlads i weekends. arrangement: m/ole dyre side,singlesejlads da det mindste beløb man kunne forsikre var ,- Kr. med en selvrisiko på ,- Kr. og e.bestyrelsen er Kr. positiv over for et samarbejde med havnen om Åben Havn 2015, meget gerne Larsen en præmie på 7.600,koordineret det landsdækkende arrangement Vild med Vand, som FLID står for. Ellers en ok messe, med dog lige stor nok, med hensyn til overskueligheden. Ma 11: Pigesejlads 2 Ma 08: Pigesejlads 5 On 29: TuneErling up sejlads kontakter Ole. Der er kommet en forespørgelse,ma fra 11: et medlem af havnen, om han kan leje klubhuset til et bryllup d. 20/6, Ungdomssejlere Ma 08: Ungdomssejlere 5 dette er der sagt ja til, med den betingelse, at kiosken er med på det. 7. Virksund Sejlklubs aktiviteter Niels a. OveKapsejladserne vil forsøge at lave fællesturen i denne weekend. Ti 12: Sejlerskole 2 Ti 9: Sejlerskole 6 næste år Kapsejladsudvalget gennemgår og justerer kapsejladsbestemmelserne. Weekend-kapsejladserne har On Onsdagskapsejlads 2 10: Onsdagskapsejlads 6 En sommerhusejer har spurgt det13: er muligt, parkere, og oplade enmedlemmernes elbil On på pladsen ved klubhuset, i år haft meget ringeom tilslutning, og detatblev besluttet at høre synspunkter herom på Det kan det ikke da vores el installationer ikke er til nye det. ideer til weekend-sejladser og Jørgen tager dem med i Regelaftenen i april. Bestyrelsen drøftede To 14: Kristi Himmelfartsdag Ma 15: Ungdomssejlere 6 kapsejladsudvalget og vender tilbage med deres synspunkter. Bestyrelsen foreslog desuden, at der Ad.3 Det ser ud til, at den sidste behandling som muren har fået holder, så vi venterma og ser til foråret. 6 Ma 18: Ungdomssejlere 3 i Virksund laves et papir med de vigtigste regler for kapsejlads sejlklub, 15: sompigesejlads kan tages med på bådene, og vi vil drøfte medma Claus, hvilke regler der især skal lægges vægt på i forbindelse med regelafte18:dog Pigesejlads Ti 16: Sejlerskole 7 til, så Ad.4 Ansøgning er stadig under behandling, kniber det 3med at få et klart svar på, hvad det er der skal nen. vi vil prøve, at hører hvilke erfaringer de har i Hobro, Niels Ove tager kontakt. 19:vanligt Sejlerskole OnSejlklub 17: Onsdagskapsejlads b. Fransgaard-Cup afviklestisom i næste3 sæson, men uden Viborg som medarrangør.o7 Jørgen er tovholder og drøfter tilmeldings-problematikken i kapsejladsudvalget. Ad.5 Der er blevet lukket for vandet, for Onvinteren. 20: Onsdagskapsejlads 3 Ma 22: Pigesejlads 7 c. Sejlerskolen i sæson 2014 Vi satser påmed deltagere tilsø2-3 både er på, tovholdere. laver et opslag hjemmesiden Ad.6 Der har været møde Skive kommune, d.- Jørgen 1/12, ogogdeerling holder at vi ikkevi må bygge på det på område der 24: Pinsedag Ma 22: Ungdomssejlere 7 d. Pigesejlads i sæson 2014 er afmærket på tegningen, Peter har været ved at undersøge, hvad der egentlig står i lokalplanen, og det Ma 2.etfra pinsedag Ti 23: Sejlerskole tovholder. Vi laver opslag på hjemmesiden. stemmer Anne-Marie umiddelbarter ikke med det vi25: hører kommunen, Peter arbejder videre med projektet i 8forhold til kommunen. Ti 26: Sejlerskole 4 On 24: VM 1 8. Diverse skriv Ad.7 Økonomien ser fin vedr. ud, budgettet blev27: godkendt med Erling fremlagde forsikringsforhold udkast til enkelte diverse rettelser. skriv til brug i ungdomsafdelingen, sejlerskolen On Onsdagskapsejlads 4 og ved brug af egen båd til foreningsformål. Efter nogle forskellige justeringer blev de godkendt af bestyrelfr 29: Palby Fyn Rundt Cup Ad.8 Ingen sen. emner. Erling renskriver dem. Løkl. 30: Trekantbane Ad.9 Næste møde bliver den klubhuset.1 9. Medlemmernes ønsker og januar, forventninger tili sejlklubben Deadline for klubbladet er den Rundt 1 Søfebruar 31: Rotholm Bestyrelsen besluttede at sætte et punkt på den forestående generalforsamling d. 21/2 2015, der skal kaste lys på, hvad medlemmerne af Virksund Sejlklub forventer af deres klub. Ønsker de flere, færre andre arrangementer eller? Det vil blive organiseret som brainstorm i grupper og derefter en fælles drøftelse i plenum. Erling laver et udkast til spørgsmål til medlemmerne, som fremlægges på Blandt de mange begivenheder vil jeg specielt henlede opmærksomheden på de to medlemsarrangemennæste Ref.: Kårebestyrelsesmøde. F. Johannesen. Ole Boel Pedersen. Mogens Hansen. ter i januar og i april, så I allerede nu kan sætte X i jeres kalender.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 167 11 2015 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 166 08 2015 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn:

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: Mogens Hansen Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) Suppleanter Per Ellitsgaard

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND 23 ÅRGANG NR. 169-03 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. www.virksundlyst.dk Virksund Lystbådehavns bestyrelse:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 161 06 2014 23. ÅRGANG NR. 161 08-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23. ÅRGANG NR. 160 06-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: Formand, Ole

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 171-08 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. www.virksundlyst.dk Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand Mogens

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 19.2.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 Deltagere :Henrik Frederiksen, Knud Erik Feldt, Anne Skjerning, Ole Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Carl

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn lørdag den 12. marts 2016 kl. 13.00 i klubhuset. Dagsorden: Formand Martin Lindgaard bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til markering

Læs mere

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 22. MARTS 2017 0.0 Deltagere og dagsorden Til stede: Per, Henrik,, Heidi, Mads, Christian Afbud: Pelle, William, Rasmus Agenda udsendt af formanden inden mødet:

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 ,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling Kristensen (EK), Kim Hansen (KH), Bettina Lauritsen(BL),

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 168 11 2016 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand: Martin Lindgaard, Korsbakken

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bestyrelsesmøde 13.august 2014

Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Bestyrelsesmøde 3.august 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Fraværende: Referent: Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Frans Sørensen Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere