SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD"

Transkript

1 Download fra Spring nr 16 forlagetspring.dk COPYRIGHT Svend Skriver SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Interview med Per Højholt Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen lader sig ikke uden videre sætte på linje. 30 års litterær udvikling, måske skellet mellem modernisme og postmodernisme, løber som en fin grænse mellem dem og gør dem i en vis forstand usammenlignelige. Alligevel udviser de to forfatterskaber en række fællestræk fx den formelle koncentration, livtaget med metafysikken og det tilspidsede poetologiske udtryk der gentagne gange har gjort dialogen mellem dem påtrængende. Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen lader sig heller ikke uden videre adskille. Højholt fortæller her om ligheder og forskelle og fortsætter den analyse af Thomsens forfatterskab, han påbegyndte i 1985 i et interview af Niels Frank. I digtet & Thomsen antyder du en forbindelse mellem Erik Satie og Søren Ulrik Thomsen, vil du uddybe sammenhængen? - Erik Satie har samme statur som Søren: en ikke ret stor, lidt rundrygget mand med en stor frakke. Det billede sad på nethinden af mig. Og så kom jeg i tanker om en gang, Søren og jeg skulle flyve til Island sammen. Jeg så ham ude på mellemgangen i silhuet og kunne ikke genkende ham. Da vi var nået frem, og lyset vældede ind fra den anden side, havde skikkelsen forvandlet sig, og det gik op for mig, at det var Søren. Ud over den konkrete overenstemmelse vil jeg fremhæve deres sans for at forene parodi og patos. Satie skrev jo nogle stykker, hvor titlerne er mere eller mindre groteske fx 4 Små farserede stykker, Tre stykker i pæreform og Første dans på hovedet. & Thomsen var en inspiration, som bare kom. Jeg var rystet, da jeg læste det! Jeg har skrevet to digte, som minder om det. Et om Monk og et om Esbjergs venstre ydre wing, tidligere landsholdspiller Jens Peter Hansen. Han var berømt for sin enorme skudfærdighed. Jeg har spillet sammen med ham i min barndom. Første gang jeg mødte et geni, var på en fodboldbane. I det interview om bl.a. Søren Ulrik Thomsens poetik og digtning som Niels Frank i 1985 lavede med dig til tidsskriftet Limbo, sagde du: han har 185

2 en kraftig kritisk, selvkritisk og selvpunkterende plan, fordi det Nu, der altid skal være der, kræver en konstant bortsprængning af grundlaget. Han skal bestandig undersøge det grundlag han står på, og må i bogstaveligste forstand hoppe hele tiden og hele tiden forholde sig til det eneste en lyriker kan forholde sig til: Åndedrættet. Det bliver en puls, der er styret af tekstens udsagn. Han begynder ikke som primitivist ligesom Johs. V. Jensen og Rifbjerg at skrive i pulsrytme, næh, næh, det er udsagnet der styrer, og den puls som egentlig er der, manifesteres aldrig i ren form, men er kun til stede som betydning. Derved får hans tekster noget snublende over sig. Han bøvler ind i digtet for at bevare usikkerheden om metret så længe som muligt, og det er dét, der er musikaliteten. På den måde kan han slippe igennem en hel tekst uden at røbe, hvad det var for en puls, der kørte. Men den var der. 1 - Det var sgu da egentlig meget godt sagt! Ja, men hvordan vil du føre din analyse videre i forhold til Thomsens senere forfatterskab? - Det vil jeg gøre i forhold til dagligsproget. Også i Det skabtes vaklen respekterer han nemlig den pause, åndedraget tilføjer teksten. Dermed kommer der et eller andet pseudonaturligt over teksten - og det mener jeg ikke negativt - fordi den bag om forståelsen forbinder sig med en kropslig forståelse, og det udnytter han i arabeskformen i Det skabtes vaklen. Den opdagelse gør man først, når man lader sproget forholde sig til det talte sprog. Gitte-monologerne var en tilsvarende udfordring, fordi jeg opdagede, at fraseringen og det kommer også frem i Sørens måde at gøre det på i Det skabtes vaklen er dybt forbundet med betydningen. Det tænker man ikke altid over og slet ikke hos Søren, fordi hans metaforer, når de endelig kommer, er så stærke og meget tit så personlige, at man næsten overser dem, men netop det er den indre hemmelighed i hans digtning, fordi det forlener digtene med en naturlighed, som uden videre opfattes af læserne som en kvalitet, men som er kunstig. Søren er jo ene om at rette i digtene, han er ene om at skrive den naturlighed frem. Og den må selvfølgelig være kunstig, fordi den hele tiden kan revideres. Han er altså bevidst om det, og det vil sige, at hans naturlighed går videre fra talesproget langt ind i en eller anden kunstighed. Det er også derfor han ritualiserer skabelsesprocessen: Han ved, hvor vigtig den er. På grund af denne eminente naturlighed falder det ikke én i hvert fald ikke mig ind at opregne alternativer som her kunne han godt have skrevet sådan osv.. Det står jo bare manifest og virker naturligt, men det er det ikke! Og derfor bevarer han altid sin konkretitet, som er en helt anden end konkretisternes og meget mere indforliget: Det er en kompliment til hans kunstighed! I interviewet sagde du også: Det kan ikke nytte, at du siger: Jeg er god om 186

3 en halv time, eller jeg var god for et kvarter siden. Det er nu, og nu er det øjeblik du laver digtet. Der træffer du metafysikken i fuldt fl or som noget, der ligger endnu længere ude eller inde, men stadig er et materielt sted. Det vigtige er, at det netop kun ligger dér, fordi jeg kan stille mig i digtet og pege på det. Hvis digtet ikke var der, ville det andet heller ikke være der. 2 Formuleringen er slående, fordi du her som Thomsen i En dans på gloser taler om mødet med det metafysiske i skabelsesøjeblikket. - Men der kan du se, hvor tæt Søren og jeg kan gå på hinanden uden at være enige uden at have en fælles beskrivelse af de samme erfaringer. Forskellen er så specifik og udrinder af den samme praksis, fordi vi skriver begge to. Vores formuleringer er helt ens, bortset fra at Søren opererer med en eller anden endelighed i uendeligheden: At processen er uendelig, og at der ikke er noget mål, at erfaringernes sum er uendelig. Og der mener jeg, at Søren lukker af på et tidspunkt, men nøjagtig hvor, det kan jeg sgu ikke finde ud af; det er mere en følelse, jeg har. Det kan hænge sammen med, at han i kraft af enorme talenter eller evner ikke er i stand til at realisere lukningerne. Ikke er i stand til at føle nogen hæmsko overhovedet. Det tager jeg hatten af for. Han opererer med, at metaforen har noget absolut ved sig, og det accepterer jeg også, blot betragter jeg det som en fare for poesiens fortsættelse. Foreløbig blomstrer hans digte dog vildt og inderligt: Det skabtes vaklen er jo en Guds gave til menneskeheden! En ting, som er afgørende for Søren, er hans håndværkerindstilling, som især kommer til udtryk i poetikkerne, og som er et grundpunkt for skabelse. Holder han fast ved det, er mulighederne uendelige eller i hvert fald mange, men i samme øjeblik han lader sig overbevise af sit eget monument, er faren til stede, for da lader han sig pådutte de andres billede af ham. Og det er ikke dækkende. Han har langt flere muligheder, end han tror nu. De muligheder kræver imidlertid, at han dropper noget i forhold til noget andet. Sådan at han giver afkald ikke på virkemidler eller sproglig kunnen, men på holdning til eget udsagn. Han skal ikke lade sig binde af den. Og det gør han heller ikke nu. Sørens modtagelighed er stor, men begrænset. Mange af grænserne har han dog til gode at føle i sit håndværk. Han vil formentlig først komme til at mærke dem, hvis han får skrivebesvær, hvad jeg ikke tror, han får. Jeg arbejder hver dag eller arbejdede hver dag. Det gør Søren ikke. Han skriver, når der ikke er nogen vej uden om. Jeg lærte så meget under selve processen, da jeg først opdagede, at man også kunne tage tingene bogstaveligt. Det troede jeg i min vildfarelse, at jeg var ene om. Det er jeg ikke. Søren er én af dem, og selv Bjørnvig er sgu én af dem. Det er underligt at tænke sig, at bogstaveligheden er noget af det vigtigste i poesien. En række digtere kan næsten ikke komme til, fordi omtalen af fx eksistentia- 187

4 lerne er selvfølgelig: De glemmer, hvad der står, men de glemmer ikke, hvad de siger, og det er en fejl. Det er forskellen på Rifbjerg og Søren i ren form: Hvis Rifbjerg kunne læse, hvad der står hos Søren, så ville han være anderledes bekæmpende. Han tror, at han ved, hvad der står, men det gør han ikke. Så god er Søren! Søren er langt mere åben og afprøvende, end Rifbjerg nogensinde bliver. Søren er anderledes absolut, hvad angår kunstnerisk kvalitet. Søren gik meget tæt på min egen praksis, og derfor var han selvfølgelig et problem for mig, fordi der gik nogen tid, inden jeg havde vænnet mig til, at han havde meget gode betingelser rent kampmæssigt. Sørens poesi kan man ikke værge sig mod. Jeg kunne i al fald ikke og derfor blev det forskellene i vores praksis, som i første omgang blev afgørende. Det er dog næsten umuligt at tale fyldestgørende om dem, fordi man udelukker en viden, som ikke kan udelukkes. I din anmeldelse af Hjemfalden skriver du: Man fornemmer stærke indslag af selvopgør, tvivl, mismod, men hver gang så fjernt fra det private som kun det dybt personlige kan være. 3 Er det digteriske selvopgør? - Ja, med den tilføjelse at et selvopgør i digtningen bliver et generelt selvopgør for Søren. Han har jo været optaget af den amerikanske psykolog Hanna Segal, som siger, at depressionen og inspirationen ligger meget tæt op ad hinanden. Efter en kunstnerisk koncentration følger ofte en depression. Rent mentalt griber man for langt, fordi man stilles over for udsagn, som man ikke kan genkende og måske ikke vil vedkende sig. Man tænker: Hvem er jeg, der har skrevet sådan? Resultatet er en vital digtning, som sprudler af indfald - og en depression, som er privat. Digteren siger i en vis forstand for meget, vrangen bliver vendt ud på ham. Til gengæld virker digtet færdigt i sin udformning, og så tænker man, hvor fanden blev al den sved af. Jeg ville gøre Jyllands-Postens læsere opmærksomme på, at denne digter ikke er en suveræn, der deler ud af sit kerneguld - det koster noget at digte! Selvopgørene i Sørens sene digtning vidner om en inspiration fra Johannes Ewalds oder. Sørens tekster virker klassiske. Skønt urimede og ametriske er de fast opbyggede. Søren har lært af Ewalds erfaringer og lidenskab. Også Kingo har jeg mærket. Det hænger sammen med patos: Den store salmetone, den store danske poesi er han jo ikke uangrebet af, men den er skjult af personlige præferencer. Lars Bukdahl har nu i en årrække ført, hvad han selv kalder en hetz mod Thomsens forfatterskab, har du en kommentar til det? - Jeg undrer mig over Bukdahl. Jeg forstår ikke, at en med så mange nerver på ikke tager Thomsen mere til sig. Bukdahl må ganske vist ud fra et strengt formalistisk synspunkt lade være, men det skider man sgu da på, 188

5 når digtningen er af tilstrækkelig kvalitet. Hvad mener du med strengt formalistisk? - At Bukdahl mener, at Thomsen skulle eksperimentere mere. Men Thomsen eksperimenterer da meget - Det mener jeg også, at han gør, men det får man først øje for senere. Bukdahl har vel nærmest skrevet sig op i sit forsøg på at skrive Thomsen ned. - Ja, og han har forsøgt sig på et underligt grundlag, for han kan jo ikke anfægte Sørens kunstneriske format. Det lader sig ikke gøre. Det skabtes vaklen er fremragende digtning, og jeg er tindrende ligeglad med om Thomsen opfylder mine krav eller ej. Og for øvrigt kan jeg heller ikke opfylde mine egne krav! Og det er så det, jeg ikke forstår en skid af: Søren er så fremragende en lyriker, at er man uenig med ham, så må man se bort fra det. Det eneste ordentlige argument jeg kan få øje på, det er, at han er god. Og det er sgu da ikke et argument, man kan gå imod en forfatter med. Noter Interviewet fandt sted den 17. februar 2000 i Hørbylunde. 1. Niels Frank: Det tredie blik, s. 8, i Limbo, nr. 3-4, Århus Ibid., s Per Højholt: Hjemfalden til kunst i Jyllands-Posten SVEND SKRIVER, født 1974, stud.mag. i dansk. 189

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning

Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning Hvorfor er vi så forskellige? Cand. Psych Loney Skaaning - en kort introduktion til Myers Briggs Type Indikator (MBTI) og til anerkendelse og anvendelse af vores medfødte forskellighed på konstruktive

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere