BRUGERVEJLEDNING LUFT / LUFT VARMEPUMPER VARMEPUMPE & AIRCONDITION. CopMax A/A 9000/1 CopMax A/A 18000/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING LUFT / LUFT VARMEPUMPER VARMEPUMPE & AIRCONDITION. CopMax A/A 9000/1 CopMax A/A 18000/1"

Transkript

1 LUFT / LUFT VARMEPUMPER CopMax A/A 9000/1 CopMax A/A 18000/1 BRUGERVEJLEDNING VARMEPUMPE & AIRCONDITION Tillykke med deres nye produkt, læs brugervejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af produktet. Gem vejledningen til senere brug.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning og vedligeholdelse Advarsler... 4 Anlægget del for del... 7 Sådan virker fjernbetjeningen... 8 Nøddrift...14 Vedligeholdelse og rengøring...15 Problemløsning...16 Installation Vigtige informationer ved installation...18 Målskema installation...20 Installation indedel...21 Installation indedel...24 Checkskema til brug af installation...25 Produktet skal afleveres på genbrugsplads i det dertil indrettede område. 3

4 Advarsel! ADVARSEL Drift og vedligeholdelse Anlægget må betjenes af børn over 8 år og personer med begrænset fysisk formåen, men skal instrueres om betjening af anlægget samt informeres om de farer der kan opstå. Børn må ikke lege med anlægget. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn under opsyn af voksne. Tilslut ikke anlægget til en multi elsamledåse da det kan medføre en brand. Afbryd strømmen når anlægges rengøres. OBS: Risiko for kortslutning og elektrisk stød. Såfremt strømkabler bliver beskadiget skal de udskiftes af autoriseret installatør. Anlægget må ikke vaskes/spules med vand da det kan udløse kortslutning og elektrisk stød Spul ikke indedelen med vand, da det kan udløse en kortslutning samt drift forstyrrelser. Rør ikke luftvingerne på indedelen når filteret er afmonteret, da det kan medføre legemsbeskadigelse. Brug ikke åben ild eller føntørrer til at tørre filteret da der kan opstå brand og deformitet. Installation må kun udføres af autoriseret firma. Reparation af anlægget skal ske af autoriseret firma. Såfremt uautoriseret person installerer eller reparerer anlægget kan der ske person- og tingskade. Rør ikke luftind- og udtag med fingre eller objekter da det kan forvolde person- og eller tingskade. Blokér ikke luftind- og udtag da det kan medføre skade på anlægget. Spild ikke vand på fjernbetjeningen da det kan beskadige den. Sluk anlægget og afbryd strømmen I følgende tilfælde: Strømledningen er beskadiget eller overophedet Anlægget støjer unormalt Sikringen sprænger med korte mellemrum Anlægget lugter brændt Indedelen drypper med vand 4

5 Advarsel! ADVARSEL Kontakt autoriseret firma for reparation. Såfremt anlægget fortsætter i drift er der risiko for person- og tingskade. Afbryd anlægget og elstik, kontakt med afbryder skal ske med isoleret genstand (ikke stål). Stå ikke på udedelen og stil ikke tunge ting på udedelen, da der kan ske person- eller tingskade. Installation af anlægget skal ske iflg. gældende stærkstrømsregulativ. Anlægget skal tilsluttes til korrekt elgruppe og sikring. Brug kun godkendte elstik og kabler. Skal monteres med tilstrækkelig jordforbindelse, såfremt der ikke er tilstrækkelig jordforbindelse: installer separat jordspyd. Såfremt der ikke er tilstrækkelig jordforbindelse kan man få elektrisk stød og anlægget vil ikke fungere optimalt. Anlægget skal tilsluttes elnettet til en gruppe med tilstrækkelig kapacitet. Brug kun godkendte elkabler og elstik. Tilslut poler og jordledning korrekt. Husk at slukke for strømmen når anlægget installeres eller repareres. Tænd ikke for strømmen før anlægget er færdigmonteret Hvis kobberrørene bliver beskadiget skal de udskiftes af autoriseret firma. Kobberrørene bliver meget varme af kølevæsken, sørg for at at elektriske forbindelser og kabler ikke er i kontakt med kobberrørene. Anlægget skal installeres i overensstemmelse med stærkstrømsregulativet. Anlægget skal tilsluttes eltavle med tilstrækkelig jordforbindelse såfremt der ikke er tilstrækkelig jordforbindelse skal der monteres seperat jordspyd. Den gul/grønne ledning er jordledningen som kun må bruges som jordledning. Ved installationen skal der sikres at man kan komme til elstik og elektriske ledninger. Såfremt de elektriske ledninger ikke er lange nok må de ikke forlænges med samlemuffer, ny ledning I fuld længde skal monteres af autoriseret firma. Hvis anlægget monteres med elstik skal elstikket være tilgængelig så man nemt kan afbryde strømmen. 5

6 Advarsel! ADVARSEL Hvis anlægget installeres direkte ind i elsamledåse skal anlægget kunne slukkes på eltavle. Såfremt anlægget skal nedtages og/eller geninstalleres på et nyt sted skal installationen ske af autoriseret firma. Udedelen skal placeres ude af rækkevidde for børn og dyr, såfremt dette ikke er muligt skal der opstilles hegn omkring anlægget. Anlæggets arbejdstemperatur interval Indedørstemperatur C Udendørstemperatur C Max. køling 32/23 43/26 Max. varme 27/- 24/18 Anlægget kan operere ned til (udendørs temperaturer) for køl -15 til +48C, for varmepumpe -20C til +48C. 6

7 Anlægget del for del Indedel (3) Luft ind (1) (4) (5) Luft ud (6) (7) Ikoner på dislplay Køl Affugtning Varme Tændt Temp. indst. (2) 1 Elledning 2 Fjernbetjening 3 Front panel 4 Filter Udedel Luft ind 5 Horizontal vifte 6 Kølerør 7 Isoleringstape 8 Forbindelsesrør 9 Drænrør (8) 10 Fugtaftapning (9) Luft ud (10) 7

8 Fjernbetjening 1 ON/OFF Tænd og sluk for anlægget 2 - : Tryk for at sænke temperaturen 3 + : Tryk for at øge temperaturen 4 MODE Tryk for at vælge funktioner: (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT) 5 FAN Tryk for at vælge blæsehastighed SWING Tryk for at vælge blæsevinkel I FEEL (se side 11) 8 Tryk for HEALTH or AIR sund/blæsefunktion SLEEP (se side 12) TEMP (side 12) TIMER ON Tryk for at vælge timer funktion CLOCK tryk for at stille ur TIMER OFF Tryk for at sætte TIMER OFF TURBO (side 12) LIGHT Tryk for at tænde/slukke lys display X-FAN (side 12) 8

9 Fjernbetjening MODE ikon: MODE viser nuværende operation type. 21 UP & DOWN SWING ikon: Swing function tændes og slukkes på knappen. AUTO COOL DRY FAN HEAT 18 SLEEP ikon: NATSÆNKNING Tryk for aktivere, tryk igen for at slukke. 22 LOCK ikon: Børnesikring Stilles ved at trykke på + og tasterne, slettes ved at trykke + og - tasterne samtidigt. 19 LIGHT ikon (LYS) Tryk for lys i display, tryk igen for at slukke. 23 SET TIME display: Ur HOUR ON eller HOUR OFF vil blinke i displayet, viser SET-temperatur. 20 TEMP ikon: Tryk på TEMP knappen og der vises indstillet temperatur (inde) tryk igen der vises en cirkel i ikonet = udetemperatur DIGITAL display: Når anlægget kører i sparefunk. Vil SE stå i displayet. AIR ikon: Blæser Blæserfunktion aktiv, tænd- og slukfunktion. 9

10 Fjernbetjening HEALTH ikon: 29 HEALTH knappen aktiverer sund miljøvenlig funktion FAN SPEED display: Tryk på FAN blæsefunktion, Kan instillet til AUTO, LOW, MED, HIGH. Den instillede blæsetemperatur er indikeret i displayet (undtagen AUTO). 27 X-FAN ikon: Aktiverer blæsefunktionen 30 I FEEL ikon: Slukkes ved at trykke igen 28 TURBO icon: Aktiverer TURBO funktionen. Med funktionen arbejder anlægget på maksimum for at nå den ønskede temperatur så hurtigt som muligt Memory funktion indstilles på I FEEL knappen. Slettes ved at trykke på knappen igen. HEATING ikon: Antifrost funktion aktiveres

11 Fjernbetjening ON/OFF : Tænd og slukfunktion - : Med denne knap nedsættes temperaturen, hold knappen nede i 2 sekunder og temperaturen nedsættes hurtigt, kan ikke bruges I AUTO funktion. + : Med denne knap øges temperaturen, hold knappen nede I 2 sekunder og temperaturen øges hurtigt, kan ikke bruges I AUTO funktion. MODE : Her kan der vælges mellem funktionerne: AUTO, COOL (KØL), DRY (AFFUGTER), FAN (BLÆSER) and HEAT (VARMEPUMPER). Når anlægget kører I AUTO kan der ikke justeres på anlægget, anlægget vil automatisk Indstille en behagelig temperatur. AUTO COOL DRY FAN HEAT 5 FAN (Blæser) : Her indstilles den ønskede blæsehastighed AUTO, LOW, MED, MAX. OFF LOW MED MAX 6 SWING: Tryk på knappen for indstille den ønskede blæsevinkel 7 I FEEL: Memoryknappen indstiller til favorit indstilling. 8 Tryk på HEALTY for at indstille på miljørigtig funktion, tryk en gang mere for at indstille Sparedrift. Tryk på begge knapper for at slukke for funktionerne. Tryk for at starte grøn drift, tryk igen for at gentage ovennævnte funktion. 11

12 Fjernbetjening 9 SLEEP: Funktionen startes ved at trykke på knappen, tryk igen for at slukke funktionen, kan bruges i COOL (køl), HEAT (varmepumpe) og DRY (affugtning) kan ikke bruge I AUTO function. 10 TEMP: Tryk TEMP viser: Indstillet temperatur Aktuel temperatur Udetemperatur. Den indstillede temperatur vises altid, udetemperatur vises ikke på alle modeller. 11 TIMER ON: Tryk på knappen for at aktivere TIMER funktionen auto-on TIMER. For at annullere tryk på knappen igen. Tryk på knappen og vises i displayet ON blinker vises. Hold knappen inde i 5 sekunder, den ønskede tid indstilles + og knapperne, ved hvert tryk ændres tiden med 10 minutter, tryk igen 5 sekunder for at lagre timeren på TIMER ON. 12 CLOCK: Tryk på CLOCK og uret blinker. Tryk inden for 5 sekunder på + - og indstil den ønskede tid. Hvert tryk på knappen justerer tiden med + - minut. Hvis knappen holdes inde flyttes tiden med 10 minutter pr. tryk. Tryk på TIMER ON inden for 5 sekunder for at lagre. 13 TIMER OFF: Tryk på knappen for at slukke for TIMER funktionen. Tryk igen for at bekræftige ordren. 14 TURBO: Tryk på knappen for at aktivere TURBO funktionen tryk igen for at annullere. Med TURBO funktionen nås den ønskede temperatur på den hurtigste tid. Ved COOL (køl) vil anlægget blæse meget koldt luft ved højeste blæsehastighed. Ved HEAT (varmepumpe) vil anlægget blæse meget varm luft ved højeste blæsehastighed. 15 LIGHT: Lys i display tændes og slukkes på LIGHT. 16 X-FAN: Tryk på X-FAN (blæsefunktion) vises dette symbol Anlægget vil nu fortsætte blæsefunktionen 2 minutter efter det er blevet slukket for at udtørre anlæggets indedel. Tryk igen for at slukke for funktionen. X-FAN kan ikke bruges I AUTO, FAN og HEAT funktion. 12

13 Fjernbetjening 17 Kombination af + og - knapper: Børnesikring Tryk + og -. Når tastaturet er låst ses i displayet. I denne funktion lyser 3 gange hvis tasterne aktiveres Kombination af MODE og knap Her kan anlægges indstilles på Celcius eller Fahrenheit. Kombination af TEMP og CLOCK knapper Tryk TEMP og CLOCK samtidigt og sparefunktion KØL aktiveres. Tryk igen på begge knapper for at annullere funktionen. 20 Kombination af TEMP og CLOCK knapper Tryk på TEMP og CLOCK knap HEAT mode for at starte antifrostfunktion. Vælg 8C på displayet. Tryk igen for at annullere instillingen. 21 Om baggrundslys i display. Når funktionen aktiveres første gang lyser baggrundslyset i 4 sekunder, derefter 3 sekunder. Udskiftning af batterier 1. Fjern låget på fjernbetjeningen som vist på tegningen 2. Fjern de gamle batterier. 3. Sæt 2 nye AAA 1.5V batterier i, bemærk polretningen. 4. Sæt låget på igen. OBS! Brug ikke forkerte eller brugte batterier, da anlægget ikke vil fungere korrekt. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid udtages batterierne. Udskiftning af batterier skal ske i en afstand hvor fjernbetjeningen ikke har operativ kontakt med modtagerdelen. Samt der skal holdes en afstand på mindst 1 meter fra TV og stereoanlæg som kan modtage signaler fra fjernbetjening. 13

14 Nøddrift Nøddrift anvisning Såfremt fjernbetjening er defekt eller mistet, kan anlægget køre i AUTO funktion. Aktiver manual knappen som vist på figuren. Anlægget vil nu køre i AUTO mode, temperaturer og funktioner kan ikke justeres. Manual knap Tænd for anlægget: Tryk på AUTO/STOP knappen for at indstille AUTO funktion. Micro computeren vælger selv COOL, HEAT, FAN automatisk efter rumtemperatur for at opnå en behagelig temperatur. Sådan slukkes anlægget: Tryk på AUTO/STOP knappen. Manuel knappen skal aktiveres når anlægget skal fungere uden fjernbetjeningen. Mode Model Temperatur indstilling Blæser AUTO KØL 25 C (COOL,FAN) AUTO AUTO VARMEPUMPE 25 C (COOL, FAN) AUTO AUTO VARMEPUMPE 20 C (HEAT) AUTO Vedligeholdelse og rengøring Check følgende Sørg for at der ikke er noget der blokerer luftindtaget. Kontroller at jordkabel/jordspyd er korrekt monteret. Kontroller at batterierne fungerer. Kontroller om udedelen er beskadiget såfremt den er, skal den udbedres. Vedligeholdelse efter brug Sluk for strømmen. Rengør ude- og indefiltre. Rengør udedel for støv og skidt og sørg for at der ikke er noget der blokerer luftindtag og installationer. Mal eventuelle ridser for at hinder rust. Det vil være en fordel at der er tag over udedelen for at undgå at regnvand, støv og skidt, da anlægget derved vil ruste. 14

15 Vedligeholdelse og rengøring! ADVARSEL Sluk for strømmen før vedligeholdelse og rengøring. Sprøjt/spul ikke vand på anlægget når det rengøres, det kan udløse elektrisk kortslutning og personskade. Tør anlægget af med en ren tør klud eller en hårdt vredet klud med varmt vand evt. en let sæbeopløsning. Rengøring af frontpanelet Afmonter frontpanelet, aftør med en hårdt opvredet klud, vandet må maksimal være +45 C. BEMÆRK: Frontpanelet må ikke nedsænkes i vand da micro computeren og printet kan beskadiges. Rengøring af luftfilteret (hver 3.måned eller efter behov). BEMÆRK: Rør ikke ved den bevægelige vinge på indedelen under rengøring da det kan medføre personskade. Afmontering af luftfilter Åben frontpanelet, træk luftfilteret nedad indtil det er afmonteret se Fig. A. Rengøring af filteret Støvsug filteret. Hvis filteret er meget beskidt afvaskes filteret i varmt sæbeopløsning max 45 C. Lad filteret tørre helt, inden det monteres. Fig. A Fig. B Montering af det rengjorte filter Installer filteret idet pileretningen følges. Luk lågen igen 15

16 Problemløsning! ADVARSEL Advarsel: Reparer ikke anlægget selv, anlægget kan blive beskadiget og dermed forekomme brand, elektrisk kortslutning og personskade. PROBLEM Starter ikke omgående når anlægget startes LØSNING Når anlægget har været slukket kan det Ikke startets før 3 minutter efter stop. Der kommer en unormal lugt fra anlægget Der kommer ikke noget lugt fra anlæggets drift, lugten kommer fra omgivelserne. Løsning: Rens filteret. Hvis anlægget stadig lugter: Kontakt service. Man kan høre væsken løber rundt når anlægget tændt Der kan komme lyde fra anlægget når kølemidlet løber rundt I anlægget, det er ganske normalt. Der kommer damp fra anlægget (ved køl) Kan forekomme ved høj luftfugtighed. Dampen vil forsvinde efter nogen tids drift. Der kommer knagelyde fra anlægget Lydene kommer fra plastdelene når temperaturen ændres. 16

17 Problemløsning PROBLEM Anlægget vil ikke starte Anlægget køler/ varmer ikke nok Fjernbetjening virker ikke Der kommer vand fra indedel Der løber vand ud fra udedel Der kommer ingen luft fra anlægget Fugt på luftudtag LØSNING Er der strøm? Er elstikket ordenlig i? Er sikringen gået? Er anlægget forbundet med den rette strømstyrke? Er timer funktionen rigtig indstillet? Er temperarturindstilling rigtig indstillet? Er luftindtag/udblæsning blokeret? Er filteret beskidt? Er døre/vinduer åbne? Står blæsehastighed på lav LOW? Er der tændt varmekilder? Fjernbetjeningen er blevet forstyrret af en frekvens, sluk anlægget og start igen og det nulstiller sig. Er fjernbetjeningen for langt fra indedelen? Er der noget der blokerer forbindelsen? Skift batterier I fjernbetjeningen Er fjernbetjening defekt? Luftfugtigheden er for høj, luft ud eller affugt. Drænrør er løst. Ved køl (aircondition) vil der komme vand. Ved antifrost (AUTO DEFROST) vil der komme vand. Ved varmepumpe drift (HEAT) vi l der komme vand Lyden kommer fra blæser eller kompressor når relæet slår fra/til. Når anlægget kører i DEFROST (afise)vil man kunne høre køle midlet skifter retning I rørerne. Ved varmepumpe funktion: Hvis der er meget koldt i lokalet vil anlægget pause hvis lufttemperaturen er for kold, idet det afventer varmere luft fra anlægget. Ved varmepumpe, ved lav udetemperatur eller høj luftfugtighed vil der dannes meget is på udedelen, uddelen vil afise og i denne process stoppe luftstrømmen i 3-12 minutter under afisning. Der vil komme vand på luftudtaget, når anlægget kører ved høj luftfugtighed. Stop omgående anlægget, afbryd strømmen og kontakt autoriseret firma i flg. situationer: Voldsomt larm fra anlægget Det lugter brændt Der løber vand ind I lokalet Luftvinge elle beskyttelseskontakt er defekt Strømledning eller stik er unormalt varmt SLUK ANLÆGGET OG TRÆK ELSTIKKET UD!! 17

18 Instruktion installation VIGTIGT! 1. Installation kun af autoriseret firma.! 2. Såfremt installation ikke sker af autoriseret firma garanteres ikke for anlæggets funktion. 3. Skal anlægget afmonteres og eller genmonteres skal det udføres af autoriseret firma. Generelle krav til opstilling Følgende placeringer kan forårsage problemer for driften af anlægget: Ved stærke varmekilder, damp, brændbare gasser, flygtige bare væsker. Ved siden af høj frekvens radiobølger fra radio- tv- og mobilsendere, svejseeller medicinsk udstyr. Tæt på kyst med meget saltholdig luft. Hvor der er olieholdigt luft fra maskiner Dteder med sulfat gas fra naturlige kilder Andre steder med særlige forhold Installation indedel 1. Der skal være fri luftindtag og udblæsning uden blokeringer, det er vigtigt at anlægget frit kan blæse luft ud I hele rummet. 2. Vælg en position hvor kondensvand fa anlægget let kan ledes bort fra og hvor det er let adgang til indedelen. Bemærk der skal etableres afløb, hvis det ikke forefindes. 3. Vælg en position udenfor dyr og børns rækkevidde. 4. Sørg for at mur/væg er solidt nok til vægten af indedel og udedel, samt at det ikke forøger støjneveauet. 5. Sørg for at der plads til at servicere og vedligeholde anlægget. Minimum højde for indedelen er 200 cm. 6. Der skal være mindst 1 meters afstand til TV og andre elektroniske apparater. 7. Sørg for at det er let at komme til filteret. 8. Sørg for at dimensionerne fra installations diagrammet overholdes. 9. Installer ikke anlægget I nærheden af vaskerum, baderum eller swiminpools. Installation udedel 1. Installerer udedelen hvor støjen ikke forstyrrer omgivelserne, dyr og naboer. 2. Sørg for rigelig ventilation 3. Sørg for for at luft ind- og udtag ikke er blokerede. 4. Sørg for at gulv/underlag/væg er stærkt nok til at vægten og rystelserne fra anlægget. 5. Installationsstedet skal være tort, og dimensionerne fra installationsdiagrammet skal være overholdt, det skal være let at servicere og vedligeholde. 6. Maksimum længder og højdeforskelle for kølerør iflg. Skema skal overholdes. 7. Vælg en position udenfor børn og dyrs rækkevidde. 8. Vælg en position der ikke skæmmer omgivelserne. 18

19 Instruktion installation Sikkerhedsprocedure for elinstallation 1. Strømstyrker, sikringsdimensioner skal overholde stærkstrømsregulativet. 2. Træk ikke voldsomt i elkabler. 3. Sørg for tilstrækkelig jordforbindelse, der anbefales seperat jordspyd jordforbindelse til anlægget, installation kun af autoriseret firma. Anlægget skal være tilsluttet elgruppe med et sikringssystem som slår fra ved magnetisk- eller overophedning. 4. Minimum afstand fra anlægget il brændbare overflader skal være minimum 1,5 meter. 5. Installation skal ske jvf. gældende stærkstrømsregulativ. 6. Der skal være seperat afbryder ved udedelen så man nemt kan slukke udedelen. Bemærk: Såfremt strømtilslutning sker med elstik, skal det være af udendørstypen og være forsynet med jordstik, ved fejlinstallation er der risiko for brand. Krav til jording 1. Anlægget er type 1 apparat, sørg for tilstrækkelig jordforbindelse. 2. Den gul/grønne ledning er jord og må ikke bruges som fase. Den må ikke klippes af eller fasstgøres med skrue, dette vil kunne medføre kortslutning! 3. Jording skal ske iflg. national stærkstrømsregulativ 4. Jordforbindelse skal udføres iflg. lovgivningen og ikke i nærheden af: Vandrør Gasrør Udluftningsrør Andre installationer 5. Eltilslutning til sikringsgruppe der overholder reglerne i stærkstrømsregulativet (side 26-27). 19

20 Instruktionsdiagram Afstand til loft >15 cm Afstand til væg >15 cm Afstand >15 cm >300 cm Luft ud side >250 cm Afstand til gulv over 200 cm Dimensionerne for korrekt installation af anlægget samt minimums afstande til omgivende strukturer Afstand til andre genstande >50 cm Luftindtag Afstand til væg >30 cm >200 cm >30 cm Afstand til væg >50 cm Afstand til gulv 20

21 Installation af indedel Installation af beslag 1. Monteringsbeslaget skal monteres horisontalt. Da affløbsrøret for indedelen er af 2-vejss typen skal den monteres lidt skråt så vandet let kan løbe I bakken. 2. Monter beslaget med skruer og ravpluks. 3. Sørg for at beslaget kan bære 60 kg og at alle skruer bærer ens. Boring af hul I mur 1. Bor hullet /Ø55/Ø60mm lidt skråt nedad, så det er lavere på ydermur 2. Monter drænrøret I det isolerede rør og tape dem sammen. Indedel Rør udedel Isolering Ø55/ Ø65 Installation drænrør 1. Forbind drænrørene og monter isoleringstape 2. Monter drænrøret I det isolerede rør og tape dem sammen. 3. Bevikel drænrøret med isoleringstape så der sikres, at de ikke glider fra hinanden. Sørg for at drænrøret hælder nedad så vandet let kan løbe fra. Outlet pipe of Isoleringstape Rør Indedel Drænrør Indedel Drænrør Drænrør Isoleringstape 4. Bemærk der skal etableres afløb, hvis det ikke forefindes. Rør fra Indedel Forbindes Insulating tube Bemærk: Tilse at drænrør er sikkert forbundet. Røret skal bøje let nedad så vandet let kan løbe fra. Put ikke rører i vand. Snoet Oversvømmet 21

22 Installation af indedel Forbindelse af strømledninger udedel til indedel 1. Åben frontpanelet på indedelen. 2. Afmonter dækslet og klemmebeslaget. 3. Forbind ledingen som vist i fig Monter klemmebeslaget og monter dækslet igen. 5. Monter frontpanelet igen. Låg elboks Fig.6 Udendørs elboks Bemærk! Skal installeres af aut. elinstallatør. Tilslut elledninger korrekt, forkert installation kan beskadige anlægget. Spænd alle forbindelser fast. Kontroller at forbindelsen sidder fast ved at trække let I ledningerne når de er monteret. Sørg for tilstrækkelig jord, evt. ved seperat jordspyd til anlægget. Tilse at alt er korrekt forbundet for at undgå kortslutning og beskadigelse af anlægget. 22

23 Installation af indedel Tilslutning kan ske I højre side, bag eller side, venste side bag eller side. 1. Ved tilslutning ind i indedel klippes plasticstykket af (som vist på Fig.7) Klip stykke1 af til elkabel Fig.7 Klip 1 og 2 af hvis det er både til elkabel og kølerør. 2. Tag kølerøret ud af indedel, tape elkabel og drænrør sammen og før dem igennem hullet (som vist på fig 8). 3. Hæng monteringsbeslagene på indedel på de øverste kroge på monteringsbeslaget og check at de sidder ordentlig fast. 4. Installation af indedel: Indedel skal monteres min. 200 cm over gulvhøjde Kølerør køleside Flap2 Flap1 Gas side Insulationpiping Højre bag Krog Beslag Montering af elkabel til udedel Fig.8 Kølemiddel Rørisolering Drænrør Venstre Venstre bagside Beslag Installation af kobberrør 1. Sammel rørets midte mod ventilen. 2. Spænd møtrikken med håndkraft og spænd møtrikken med fast nøgle som vist nedenfor. Møtrik diameter Spændestyrk (N m) Ø6 15 ~ 20 Ø ~ 40 Ø12 45 ~ 55 Ø16 60 ~ 65 Ø19 70 ~ 75 Rør indedel Nøgle Taper nut Piping Svensknøgle Bemærk: Forbind først til indedel og så til udedel. Behandel rørerne forsigtigt. Sørg for at rørforbindelsen er spændt korrekt til for at undgå lækage af kølemiddel. 23

24 Installation af udedel Strømføring 1. Åben håndtaget I højre side af udedelen. 2. Skru kabelklemmen af. Forbind de elektriske ledninger til terminalen. Ledningsføring som i indedel. 3. Monter kabelklemmen igen. 4. Kontroller at ledninger sidder fast. 5. Luk lågen med håndtaget. Håndtag N(1)2 3 BU BK BN YEGN Forbindelse af indedelen BEMÆRK: Forkert stømføring kan medføre kortslutning og beskadigelse af anlægget. Tilse at der er afstand mellem elkablet og terminalen. Kondens afløb udendørs del (til både køle- og varmepumpedel) Kondens fra køledelen og vand fra afisning af ude delen fra varmepumpe funktionen kan afledes med et drænrør. Installation: Forbind drænrøret med Ø25 hullet under udedelen, drænrøres føres til et afløb, såfremt der ikke forefindes et afløb skal et sådant etableres. Chassis Dræn connection 24

25 Kontrol af installation Ting der skal checkes Er inde og udedel ordentlig monteret? Har du foretaget lækagetest af kølemiddel? Er isolering af rør korrekt? Er vanddræn slangen rigtig monteret? Er anlægget tilsluttet den rigtige strømstyrke som er nævnt på typepladen? Er el og køleforbindelser rigtig forbundet? Er anlægget tilstrækkelig jordet? Korrekt elkabel? Er kølerørerne korrekt isoleret? Er køleslangerne blevet forlænget Mulig problem Anlægget kan falde ned, ryste eller støje. Lækage kan medføre manglende køl Varmepumpe funktion Anlægget kan kondensere og lække vand Anlægget kan kondensere og lække vand Anlægget kører ikke korrekt og anlægget kan tage skade Anlægget kører ikke korrekt og anlægget kan tage skade Anlægget kan kortslutte Kortslutning og fejl på anlæg Utilstrækkelig køling/varmepumpe funktion Der skal efterfyldes kølemiddel Test metode 1. Bemærk følgende inden anlægget drifttestes: Tænd ikke strømmen før anlægget er færdigmonteret. Check at de elektriske ledninger er korrekt forbundet inden start. Hanerne til kølemiddel skal være åbne. Alle urenheder fra montering skal være aftørret inden testen. 2. Test metode Tænd for strømmen og tænd anlægget på fjernbetjening ON/OFF. Tryk på MODE knappen på fjernbetjening og check alle funktioner: Køl, varmepumpe, blæser og affugtning. 25

26 VVS-EKSPERTEN A/S Overensstemmelseserklæring EU Importør: VVS- Eksperten A/S Mimersvej Hedensted Tlf.: Erklærer hermed at: Produkt: CopMax A/A 9000/1 Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Lavspændingsdirektivet 73/23EF, som ændret ved 93/68EF Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF, artikel 3.3 Maskindirektivet 2006/42/EF EMC direktivet 89/336/EF, som ændret ved 92/31EF Mærkningsår: 2014/2015 Hedensted den VVS-Eksperten A/S Mimersvej Hedensted Allan Elgård 26

27 VVS-EKSPERTEN A/S Overensstemmelseserklæring EU Importør: VVS- Eksperten A/S Mimersvej Hedensted Tlf.: Erklærer hermed at: Produkt: CopMax A/A 18000/1 Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Lavspændingsdirektivet 73/23EF, som ændret ved 93/68EF Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF, artikel 3.3 Maskindirektivet 2006/42/EF EMC direktivet 89/336/EF, som ændret ved 92/31EF Mærkningsår: 2014/2015 Hedensted den VVS-Eksperten A/S Mimersvej Hedensted Allan Elgård 27

28 VVS-EKSPERTEN A/S Risikovurdering Produkt: CopMax copmaxawcop A/S 9000/1 10G/1 - CopMax A/S 18000/1 Relevante regler Mulige fare Mulig hændelse Sandsynlighed Risiko 1 MD El-system Berøring MD Mek. Bevægelser Klemning PED Tilslutning af trykbærende dele Sprængning/forgiftning PED Sikkerhedsventil 5 PED Fejlmontager Udslip PED Transportskader Sprængning/udslip MD/PED Skade på reguleringssystemet Drift/sprængning/udslip PED Varme rør Forbrænding PED Udslip af kølemiddel Miljø/forgiftning/irritation MD PED Sprængning af komponenter Udslyngning af dele, udslip MD Støj Høreskader PED Overbelastning Frie bevægelser PED Kondensering Væskeslag, brud, udslip PED Turbulens Erosion, brud, udslip PED Vibrationer Træthed, brud, udslip 1 1 Talværdier: 0 Meget lav eller ingen 1 Lav 2 Vis 3 Stor 4 Meget stor Konklusion: Der er meget lav eller ingen risiko for personskader eller miljøskader ved normal anvendelse af enheden 28

29 Notater 29

30 Notater 30

31 Notater 31

32 GREE ELECTRIC A PPL IA NCES, INC. OF ZHUHAI Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, Tel: ( ) Fax: ( )