Elma DT 802D CO2 logger. Dansk/Norsk 2 English 4 EAN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elma DT 802D CO2 logger. Dansk/Norsk 2 English 4 EAN:"

Transkript

1 Elma DT 802D CO2 logger Dansk/Norsk 2 English 4 EAN:

2 Elma DT_802D CO2 logger 2 Brugervejledning Sikkerhed Læs venligst denne brugermanual grundigt igennem og anvend udelukkende instrumentet som beskrevet. Vedligehold Reparation må kun udføres af Elma Instruments Aftør instrumentet med jævne mellemrum med en tør klud. Anvend ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Sikkerhedsmarkering Overholder europæiske sikkerhedsstandarder. Funktioner CO2 loggeren er designet til at måle luftkvalitet ved at måle CO2 niveauet. Målingen opgives i PPM (parts per million) og vises direkte på displayet med indikering af god (Good) (0 800ppm), Normal (Normal) ( ppm), Dårlig (Poor) (>1200ppm). Værdierne kan ændres af brugeren. En akustisk alarm kan lyde hvis værdien overstiger grænsen. Specifikationer Sensor type: NDIR (ikke dispersiv infrarød) CO2 sensor Skala: PPM Opløsning: 1ppm CO2 Nøjagtighed: ±75ppm ±5% rdg Temperatur: -5 C 50 C Opløsning: 0,1 C/ F Temperatur nøjagtighed: ±1 C Luftfugtighed: 0,1 90%RH Opløsning: 0,1%RH Fugtighed nøjagtighed: ±5%RH Dato og tid på display: Ja Funktioner: Maks/Min, CO2 værdi, fugt, temp, dataoptager. Sampling interval: 2 sekunder Indikering udenfor skala: - OL Strømforsyning: 230VAC/6VDC Backupbatteri.: Genopladeligt, 3,7V, ca. 1 times drift Relativ fugtighed: 90%RH (Ikke kondenserende) Anvendelsestemperatur: -5 C 50 C opbevaringstemperatur: -10 C 70 C

3 Elma DT_802D CO2 logger 3 Anvendelse LCD Display Mechanical Keys ON/OFF Tryk i 1 sekund for at tænde, 3 sekunder for at slukke. HOLD/REC o Funktion 1: Fryser den aktuelle værdi i displayet. HOLD vises i displayet. Tryk igen for at vende tilbage til normal funktion. o Funktion 2: Når instrumentet programmeres til manuel start Manual mode vil et langt tryk starte optagelsen. REC vises i display når optagelsen er startet. Et lang tryk mere stopper optagelsen. o Funktion 3: Når instrumentet programmeres til Auto mode, startes optagelsen med det samme og REC vises i displayet. Et langt tryk stopper optagelsen C/ F Skifter mellem Celsius og Fahrenheit Clock Tryk og hold i 2 sekunder for at indstille tiden. Korte tryk vil skifte mellem år, time og minut. Brug og knapperne for at ændre. Afslut med Esc. Touchpad knapper Alarm Tryk for at slå akustisk alarm til og fra. Ikonet vises i displayet når alarmen er slået til. Tryk og hold til ikonet blinker for at indstille grænser: o 1: Brug og knapperne for at forøge/reducere grænseværdier. o 2: Tryk kort på Alarm og GOOD og NORMAL blinker. Tryk og for at justere grænse. Når den målte værdi er mindre end den indstillede er luftkvaliteten god GOOD. Når den målte værdi er højere end den indstillede er luftkvaliteten normal NORMAL. Tryk igen på Alarm og NORMAL og POOR blinker. Tryk og for at justere grænse. Når den målte værdi er mindre end den indstillede er luftkvaliteten normal NORMAL. Når den målte værdi er højere end den indstillede er luftkvaliteten dårlig POOR. o Afslut med ESC. o MAX/MIN Tryk for at få skifte mellem maks og minimum visning. MAX eller MIN vises i display. Tryk ESC for at vende tilbage til normal visning. o og Forøger eller formindsker aktuel værdi i diverse indstillinger. o ESC Afslutter specielle funktioner og indstillinger. o Baggrundslys Tryk på knapperne Alarm, MAX/MIN, eller tænder baggrundbelysningen. Baggrundsbelysningen slukker automatisk efter 20 sekunder uden betjening eller ved tryk på ESC knappen.

4 Elma DT_802D CO2 logger 4 User manual Safety Please thoroughly read this instruction manual before using the monitor and use it by according to the specifications. Maintenance and Cleaning Repair or maintenance should only be carried out by Elma Instruments Wipe the meter regularly with a soft dry cloth. Do not clean with solvents or detergent. Safety marking Comply with European safety standards. Functions The CO2 monitor is designed for air quality control by measuring carbon dioxide CO2 level. The measured CO2 value in ppm (parts per million) is displayed on the LCD with three states Good (0 800ppm), Normal ( ppm), Poor (>1200ppm). Values are user editable. An acoustic alarm sounds when the CO2 level is exceeding the define level. Specifications Sensing method: NDIR (Non dispersive infrared) CO2 sensor Range: PPM Resolution: 1ppm CO2 Accuracy: ±75ppm ±5% rdg Temperature: -5 C 50 C Resolution: 0.1 C/ F Temperature accuracy: ±1 C Humidity: %RH Resolution: 0.1%RH Humidity accuracy: ±5%RH Date and time on display: Yes Functions: Max/Min, CO2 val., Humidity, Temperature, Data rec. Sampling interval: 2 seconds Overload indication: - OL Power Adaptor: 230VAC/6VDC Rechargeable backup batt.: 3.7V, about 1 hour Relative humidity: 90%RH (Non condensation) Operation temperature: -5 C 50 C Storage temperature: -10 C 70 C

5 Elma DT_802D CO2 logger 5 Operating instructions LCD Display Mechanical Keys ON/OFF Press about 1 second to turn on, 3 seconds to turn off. HOLD/REC o Function 1: Freeze the reading on the display. HOLD is showed in the display. Press again to return to normal operation. o Function 2: When programmed in Manual mode long press will start the recording. REC is showed in the display. Long press again to stop recording. o Function 3: When programmed in Auto mode, the recording starts automatically when programmed. REC is showed in the display. Long press will stop the recording. C/ F Will change from Celsius to Fahrenheit and back Clock Press and hold for 2 seconds to set the clock. Short press will shift between year, hour, minutes (blinking). Use the touch buttons and to modify and end with Esc button. Touchpad keys Alarm Touch to turn on/off the alarm mode. shows in the display when enabled. Long press to enter setup mode. The icon flashes: o 1: Use the and touch buttons to increase/decrease the limit. o 2: Push the Alarm button and the GOOD and NORMAL flashes. Press and to modify. When the measured value is less than the displayed, the measured value is GOOD. When the measured value is above the displayed, the value is NORMAL. Touch Alarm button again and NORMAL and POOR flashes. Press and to modify. When the measured value is less than the displayed, the measured value is NORMAL. When the measured value is above the displayed, the value is POOR. o End setting with ESC button o MAX/MIN Push to toggle between MAX and MIN value. MAX or MIN is showed in the display. Return to normal operation by pushing the ESC button. o and Increase and decrease values in different settings. o ESC End special modes and settings. o Backlight Press the Alarm, MAX/MIN, or to toggle backlight on. End with 20 seconds of inactivity or push the ESC button.

6 Elma DT_802D CO2 logger 6

7 Elma DT_802D CO2 logger 7 MD V1.0