TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9. December 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9. December 2017"

Transkript

1 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9 December

2 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 2

3 1. VELKOMMEN Opfølgning på sidste møde v. Per Bergstedt Fusion af elleverandør Teknik- og implementeringsgruppemøde Oktober

4 1. VELKOMMEN ACTIONLISTEN ID Status Beskrivelse af action Løsning/status Forventet løst 116 Lukket Historiske Årssummer - nuværende løsning fungerer dårligt, idet de kommer for sent. Energinet kigger på løsning Historiske årssummer vil ikke blive udsendt og elleverandørerne er ikke forpligtede udover egen periode for kundeforhold D.d. 121 I proces Persondataforordning: Orientering om Energinet s Status gives på mødet i december herunder Efterår 2017 vurdering af betydning for processer og testmiljøer 123 I Proces Øget datakvalitet - herunder anvendelse af validerede navne og adresse data. Husk kontaktadresser håndtering af testmiljøer Forventeligt kan vi have et principielt oplæg klar til første Dialogforum Herefter følger implementering. Energinet udsender oplæg til TI på mødet i december Kvartal Lukket Opdatering af BRS- og RSM -dokumenter Udsendt Ultimo Lukket Præcisering af processer omkring sekundære tilflytninger - herunder overvejelse om ændring i forskrifter. Tilpasning af processer i DataHub samt tilretning af forskrifterne Marts I Proces 3 års korrektion for perioden 1. jan - 10 feb gennemføres ikke. Udmelding samt økonomisk konsekvens I proces Q Lukket Ønske om kalenderfunktion i relation til tidsdifferentierede priser - indtastning i GUI Energinet tager en dybere snak med forslagsstiller om behov mm. 129 Lukket 15-månederskorrektionsafregning Det blev besluttet, at Energinet skulle drøfte problemstillingen omkring enkelte netvirksomheders manglende indsendelse af data med Dansk Energi. Q Q

5 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 5

6 2. VALIDERINGER FORSKRIFTSÆNDRINGER Orientering v. Christian Odgaard Valideringer som følge af forskriftsændringer pr. 1. februar BRS-014: Tidsfristen for ændring af elmålere ændres til minus 6 arbejdsdage CVR/CPR-nummer: Fiktiv CVR/CPR ligestilles med blank CVR/CPR Frist for fejlagtige flytninger ændres et halvt år tilbage i tid For fejlagtigt leverandørskifte ønskes samme frist OK? Valideringer for tællerstande Forslag til valideringer for tællerstande udarbejdes i december 6

7 2. VALIDERINGER NETTOAFREGNINGSGRUPPER 1/2 Orientering om vedtagne valideringer i maj 2017 v. Christian Odgaard Område Validering Status/Antal fejl pt. Introduktion af ny afregningsgruppe(r) Gennemført på nettoafregningsgruppe 7 og 99 Valideringer vedrørende afregningsform Hvis nettoafregningsgruppe = 1 eller 2 => Forbrugsmålepunkt (E17) skal være time- eller flexafregnet 10 Valideringer vedrørende tilslutningstype Valideringer vedrørende målepunktsart Hvis nettoafregningsgruppe = 4, 5 eller 6 => Målepunkt skal være installationstilsluttet Hvis målepunktstype D05, D06 og D07 => målepunktsart er fysisk Hvis målepunktstype E17, E18 og D09 og nettoafregningsgruppe <> (0, 99) 491 (D09: 7 ) => målepunktsart er virtuel eller beregnet Hvis målepunktstype D12 => målepunktsart er virtuel eller beregnet 0 7

8 2. VALIDERINGER NETTOAFREGNINGSGRUPPER 2/2 Orientering om vedtagne valideringer i maj 2017 v. Christian Odgaard Område Validering Målepunkter med fejl Valideringer vedrørende Hvis nettoafregningsgruppe <> 0 udfyldt (og ikke med 0 ) 0 anlægskapacitet Valideringer vedrørende Angives på E17 hvis nettoafregningsgruppe <> 0 eller værks-gsrn Angives på D05, D06, D07 hvis nettoafregningsgruppe på parent forbrugsmålepunktet (E17) <> 0 eller 99 Angives på E18 0? Angives på E17, D05, D06, D07 hvis parrent-målepunktet er produktion (E18) 2 8

9 2. VALIDERINGER NETTOAFREGNINGSGRUPPE-3 Orientering om vedtagne valideringer i maj 2017 v. Christian Odgaard Valideringer vedrørende værks-gsrn indføres gradvist For E17 målepunkter bliver Værks-GSRN gjort optionel i en periode. Hvad med child målepunkter: D05, D06, D07. Skal de vedblive at være optionelle i overgangsperiode? For E18 (p.t. mandatory for E18 <>gruppe 0) og child på E18 vil valideringer være gældende fra implementering 9

10 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 10

11 3. SENESTE DIALOGFORUM Orientering v. Karsten Feddersen Indstilling vedr. tællerstande og elvarme blev godkendt i Dialogforum Der udarbejdes forslag til forskriftændringer Status for flexafregning Estimater vs tællerstande Status fra Energistyrelsen Intet nyt vedrørende nettoafregningsgruppe 6 og flexafregning Årssummer i bek. 1395/2016 gælder fra kontraktperiodens start 11

12 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 12

13 4. ØNSKE OM KALENDERFUNKTION Orientering v. Per Bergstedt Baggrund: Tidsdifferentierede tariffer skal indsendes som B2B-beskeder NRGi har udtrykt ønske om en kalenderfunktion i GUI med Lav, Høj og Spids NRGi og Radius er pt. de eneste, som anvender tidsdifferentierede tariffer (egen løsning) KMD har implementeret løsning dog uden brugere 13

14 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 14

15 5. PERSONDATAFORORDNINGENS BETYDNING FOR TESTSYSTEMET Drøftelse v. Per Bergstedt Udfordring Løsning Aktørtestmiljøet (PRE04) kan ikke fortsætte med persondataforordningen Nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal medvirke til at designe et nyt datagrundlag for, hvordan vi opbygger og vedligeholder et nyt testmiljø Antal personer 2-3 fra hhv. netvirksomheder, elleverandører og it-leverandører 15

16 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 16

17 6. DATAVASK Orientering om status på forberedelsen til dataverifikation, v. Per Bergstedt Datavask Særlige afgiftsforhold omkring elafgift Selvstændigt forbrugsregistrerede virksomheder Elvarme VE-anlæg Registre som sammenlignes DataHub vs. SKAT DataHub vs. BBR DataHub vs. Stamdataregister Teknik- og implementeringsgruppemøde Oktober

18 6. STATUS PÅ DATAVASK Hvornår kører Energinet dataverifikationen? Hvad er konsekvensen? 18

19 6. DATAVASK - SELVSTÆNDIGT FORBRUGSREGISTREREDE VIRKSOMHEDER Målepunkter registreret til afgiftsfritagelse i DataHub Uge i 2017 Målepunkter i alt registreret til elafgiftsfritagelse i DataHub CVR-nummer (283) eller ret til elafgiftsfritagelse (205) ikke identisk i DataHub og SKAT Teknik- og implementeringsgruppemøde Oktober

20 6. DATAVASK - ELVARME Målepunkter registreret til godkendt elvarme i DataHub Uger i 2017 Adresser ikke identiske i DataHub og BBR Registreret til elvarme i DataHub, men ikke i BBR Teknik- og implementeringsgruppemøde Oktober

21 6. DATAVASK VE-ANLÆG Målepunkter registrerede til nettoafregning i DataHub Nettoafregningsgruppe 1, 2, 4, 5 Nettoafregningsgruppe Stamdata ikke identiske Anlægsadresser ikke identiske Navne ikke identiske Uoverensstemmelser i alt Uger i 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde Oktober

22 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 22

23 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Navn: Anbefaling løsningsforslag 3: Kunde- og kontaktnavn identisk Kundenavn 2 slettes Vask mod CPR/CVR register Anvendelse af fuldt navn eller faktureringsnavn (kort)? 23

24 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Adresse kundestamdata kontaktadresse*: Anbefaling løsningsforslag 2 Kun en adresse kontakt adressen Kontaktadresser udgår med ovenstående * Se endvidere input fra DE 24

25 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Adresseinformation: Anbefaling løsningsforslag 1 Vejnavn, vejkode, husnummer og lejligheds-id slettes ved indsendelse til DataHub Anvendelse af KVHX-kode Identisk med målepunktsadresse udgår 25

26 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Adresseinformation - supplerende oplysninger*: Anbefaling løsningsforslag 1 Supplerende bynavn og postdistrikt slettes under såvel kontakt som målepunktsadresse Øvrige supplerende oplysninger såsom , telefonnummer mm. udgår Identisk med målepunktsadresse udgår * Se endvidere input fra DE 26

27 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Adressekvalitet: Anbefaling løsningsforslag 1 Vask op mod BBR-register 27

28 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Adresse beskyttede adresser: Anbefaling løsningsforslag 1 Beskyttede adresser krypteres på kundenavn i DataHub 28

29 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Kundestamdata CPR-nummer: Anbefaling løsningsforslag 1 CPR-nr. skal enten være det korrekte eller et af to fiktive CPR-numre Aktører forpligtes til kontinuerlig vask op mod CPR Ingen indbygget kontrol i DataHub 29

30 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Kundestamdata CVR-nummer: Anbefaling løsningsforslag 1 CVR-nr. skal enten være det korrekte eller det accepterede fiktive CVR-nummer Aktører forpligtes til kontinuerlig vask op mod CVR-registret Ingen indbygget kontrol i DataHub 30

31 7. ÆNDRINGER OMKRING STAMDATA Indstilling til ændring omkring stamdata v. Per Bergstedt Kundestamdata Dansk Energis branchekode: Anbefaling løsningsforslag 2 DE branchekoden slettes 31

32 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 32

33 8. PROCES FOR RSM-028 Orientering om ændringsønske på kundestamdata i BRS-003, v. Christian Odgaard ØNSKE: REGLER: LØSNING: Netvirksomheden ønsker at modtage en kundestamdatameddelelse (RSM-028) i forbindelse med et fejlagtigt leverandørskift. Jævnfør BRS-003 bør den tidligere elleverandør opdatere kundeinformation på målepunktet, hvorved dette ikke vil være et problem. Præcisering overfor elleverandørerne at de skal sikre denne stamdataopdatering. 33

34 8. PROCES FOR RSM-028 Situationsbeskrivelse: Der er lavet et leverandørskift, hvor kundenavn ændres i forbindelse med leverandør skiftet. Nyt kundenavn sendes til netvirksomhed. Leverandørskift et annulleres derefter (fejlagtigt leverandørskift) Elleverandør og DataHub får tidligere kunde tilbage Netvirksomhed bliver ikke orienteret om dette, hvilket betyder forkert stamdata hos Netvirksomhed en. 34

35 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 35

36 9. OPDATERING AF BRS-GUIDEN Orientering v. Christian Odgaard Opdateringer til præcisering BRS-001/BRS-009: CPR/CVR-ændring (ny forskrift) BRS-003: Hidtidig elleverandørs efterfølgende indsendelse af kundestamdata. Og hvad modtages! BRS-003: Ny tidsfrist (180 dage tilbage) BRS-004/BRS-006: Ny ændring D14 oprettes indenfor 1 time BRS-009: Bemærkning skal måledata sendes til ny elleverandør? BRS-020: Tvungen måler-id BRS-021: Gennemføre fjernelse af funktionskode 5 RSM generelt: Fejlkoder fjernes fra de enkelte RSM er 36

37 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 37

38 10. ANVENDELSE AF BRS-039 Drøftelse om anvendelsen af BRS-039 v. Christian Odgaard Baggrund: Ændringsønsker til BRS-039 og situationer, hvor processen ikke fungerer optimalt bl.a. o Afsluttes ikke når elleverandør stopper o Hvilke målepunktstyper skal den kunne anvendes (Kun E17/E18?) o Skal tidskrav til gennemførelse øges o Skal der laves et bemærkningsfelt. o Skal fremtidig elleverandør kunne indsende for dato, hvor målepunkt er overgået til denne Udfordring: Hvordan skal vi fremover anvende BRS-039 og hvornår webforms? Næste skridt: Behandles i arbejdsgruppe under TI 38

39 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer omkring stamdata 8. Proces for RSM Opdatering af BRS-guiden 10. Anvendelse af BRS Eventuelt INDHOLD 39

40 11. EVENTUELT Drøftelse v. Per Bergstedt 1. Hvornår skal Energinet implementere validering omkring tællerstand og måler-id, som blev taget af september-releasen? 2. Skal 15-månederskorrektionsafregning for april 2016 køres om? 3. Kan vi fjerne basisdata fra WP 16-rapporten på fikserede data? 4. Gælder afbrydelse af E-17-målepunkter også childmålepunkter for nettoafregenede målepunkter? 40