Mvh. Christel Worm Mikkelsen, Hvissingevej 29, St. tv Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mvh. Christel Worm Mikkelsen, Hvissingevej 29, St. tv Glostrup"

Transkript

1 Fra: Christel Mikkelsen Sendt: 15. oktober :42 Emne: Ang. forslag til ny lokalplan Jeg er meget imod, at der skal køre tungt køretøj på Hvissingevej modsat Poul Bergsøes vej, hvor trafikken ikke forstyrrer så meget.. Har pt. lige set, at der tabes rigtig meget affald på Poul Bergsøes vej. Det ville være noget rigtig møg at det skulle ske på Hvissingevej.. I forvejen er vi belastet med parkering på begge sider, bl.a. fra bilforhandleren og evt. virksomhederne i nærheden. Udsynet er dårligt, når man kommer ud fra Hvissingevej/blokkene.. Mvh. Christel Worm Mikkelsen, Hvissingevej 29, St. tv.

2 Fra: Jan Erik Sørensen Sendt: 17. oktober :43 Emne: Ang. høringsbrev om lokalplansforslag om genbrugsstationen Til Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune. Jeg har læst høringsbrevet om ny lokalplan angående renovering af genbrugspladsen på Paul Bergsøesvej, og hermed etablering af en ny almindelig vejadgang fra Hvissingevej. Det synes jeg helt klart er et meget dårligt forslag/ide. Hvorfor skal beboerne på Dalvangsvej 2-10 som er lang huset beliggende langs med den første del af den sydligste ende af Hvisssingevej generes med endnu mere trafik og støj, som der er nok af i forvejen med tung kørsel til HCS A/S Transport og Pelsfabrikkerne. I forslaget angiver man, at der tages hensyn til den tunge trafik i gennem Hvissinge Landsby, men i stedet kommer det jo så til at gå ud over borgere på Dalvangsvej. Hvorfor denne forskelsbehandling/prioritering? Er borgerne bedre stillet i Hvissinge Landsby end borgerne på Dalvangsvej?. Jeg synes bestemt ikke, at Hvissingevej er egnet til denne tunge trafik. For øvrigt synes jeg, at etableringen af hele det industrielle område omkring Paul Bergsøesvej er en af de helt store skandaler i Glostrup Kommune. Jeg mener at det er meget uhensigtsmæssigt at have industri som bl.a HCS A/S Transport virksomheden så tæt på beboede områder, da denne virksomhed belaster vej og miljø ualmindeligt meget med deres store tunge lastbiler med affald som oven i købet er deponeret i det fri på HCS`s grund. Jeg fatter ikke, at Glostrup Kommune har givet tilladelse til dette. Det er samtidig skyld i at vi har fået et mågeproblem af dimensioner som vi ikke har haft tidligere. Hele denne del af Glostrup incl. Genbrugspladsen skulle efter min mening flyttes til det nordlige industriområde i Glostrup, så man adskiller beboede områder og industri. Konklusion: Lav en ny plan for hele området omkring Paul Bergsøesvej. Nedlæg/flyt alle virksomhederne til decideret industriområder og gør det herefter til bolig områder. Så hænger det sammen. Kik og få inspiration af den gamle Irma grund i Rødovre. Det er en spændende og kreativ udvikling i området. Mvh Jan Sørensen Dalvangsvej th. Mobil:

3 Fra: lis andersen Sendt: 14. oktober :02 Emne: omlægning af trafik poul bergsøe vej. Undertegnede mener. ny lokalplan virker for mig ikke logisk eller tåleligt overhovedet for os beboere, Poul Bergsøe vej er der ikke ret mange boliger på byg efter ind og udkørsel derfra det sviner og larmer rigeligt derfra i forvejen.. Jeg bor Dalvangsvej 4 og har soveværelset ud til Hvissingevej. Begge veje er der rigtig meget støj og svineri fra på flere tider af døgnet og især ind af vinduerne hele sommerhalvåret.. Derfor bør der ikke køre mere tung trafik forbi vores boligforening her Dalvangsvej/Hvissingevej hellere mindre støj og svineri ind her, det er ikke godt for os astma patienter her, vi hoster og gør rigeligt af det der er her i forvejen. Jeg har aldrig brugt min astma medicin så meget nogensinde før som efter jeg er flyttet hertil denne adresse det er ret skræmmende. MVH Lis J Andersen

4 Center for Miljø og Teknik Rådhusvej 2 Glostrup den 10/ Indsigelse vedr lokalplan HL22. Vi som beboere på Hvissingevej har i dag dårlig kørselsvej til vores bopæl, dels pga meget trafik på Hvissingevej men også pga mange parkerede biler på Hvissingevej. Det gør også at vi i dag forsøger ikke at cykle på Hvissingevej da der kører tung transport til flere af de virksomheder i området og mange biler til sportspladsen. Herfra et NEJ TAK til forslag HL22. Hvissingevej 61, 2 th Berit Jessen Hvissingevej 51, 2 tv

5 Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 Att.: Kommunalbestyrelsen 12. november 2017 Forslag til ny lokalplan, HL22 område Hvissinge Øst Vi siger nej tak til ny lokalplan og tung trafik i vores baghave. Grunden til vores nej tak er, at Hvisingevej er en smal vej, der er lige er lavet vejchikaner som er gode, der bor flere hundrede mennesker med deres soveværelser ud til Hvissingevej, der vil komme mere støj morgen, middag aften alle ugens dage samt vil det betyde mere forurening. Og vi har vel lige så meget ret til ikke tung trafik i vores baghave som Hvissinge Landsby. Så lad indgangen til genbrugsstationen forblive som den er på Paul Bergsøes Vej, da Paul Bergsøes Vej må være den mest ideelle vej til tung trafik, da den er bred, der er ingen boliger kun virksomheder samt vil trafikken ej heller forstyrre Hvissinge Landsby samt os som bor på Dalvangsvej, hvor blokken ligger langs Hvissingevej. René og Joan Bidstrup Dalvangsvej 10, 1 tv

6 Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 Seniorrådet Formand Erik Busch Erdalsvej 45 tlf Sekretær Marianne Madsen Glostrup Kommune Rådhusparken 2 tlf Høringssvar Lokalplanforslag HL22, renovering og udbygning af Genbrugsstationen 28.november /2838 Seniorrådet har med tak modtaget ovennævnte oplæg til høring. Hvissingevej er i dag ikke velegnet til at tage tung trafik, samtidig med sikker færdsel for cyklister og dårligt gående fodgængere (med rollator). Seniorrådet foreslår at der etableres flisebelagt fortov langs boldbanerne mod vest bedre belysningsforhold P-forbud på Hvissingevej for både person- og lastbiler. Ud over dette har Seniorrådet ingen bemærkninger til forslaget, der blev behandlet under Seniorrådets møde den 27. november. På Seniorrådets vegne Søren Brandis Udvalgsformand, Trafikudvalget

7 Fra: Lennart Garbarsch Sendt: 16. oktober :58 Emne: Vedr. Forslag til Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej Hej Glostrup Kommune. Vi finder forslaget (Forslag til Lokalplan HL22 for et område mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej) rigtig fornuftigt! Vi glæder os således til at få omdirigeret den tunge trafik væk fra Paul Bergsøes vej. Hav en god dag! Best Regards/Venlig hilsen Lennart Garbarsch Partner Tabellae A/S Paul Bergsoes vej 16 DK Denmark Mobil :

8 Fra: Maria Lisette Jacobsen Sendt: 24. oktober :54 Emne: Musealt høringssvar til lokalplansforslag HL22 Til rette vedkommende, Vi har modtaget lokalplansforslaget til lokalplan HL22. Den ubebyggede vestlige, grønne del af det berørte areal ligger kun 500 m øst for og ca. 800 m syd for tidligere arkæologisk registrerede fortidsminder med bosættelsesspor fra især ældre jernalder (SB: , , m. fl.), og Kroppedal Museum anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af denne del i henhold til Museumslovens 26, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014), i god tid inden de planlagte jordarbejder påbegyndes. Forundersøgelsen har til formål at klarlægge, hvorvidt der er væsentlige fortidsminder på arealet og kan i så fald efterfølges af en egentlig arkæologisk undersøgelse. Henvendelse skal rettes til: Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Den østlige bebyggede del af arealet har umiddelbart ingen interesse. Venlig hilsen Maria Lisette Jacobsen Museumsinspektør Arkæologi / Fredede fortidsminder Kroppedals Allé 3 T DK-2630 Taastrup M

9 Fra: Henrik Hansen Sendt: 5. december :07 Emne: Indsigelse til lokalplanforslag HL22 Hej Center for Miljø og Teknik, Det er på ingen måde hensigtsmæssig at dirigere "tung trafik" igennem et beboet område, når der allerede findes et naturlig alternativ, Poul Bergsøes Vej, som er skabt til at håndtere lastbiler og lignende transportmidler. Den primære årsag til at Glostrup Kommune vil ændre lokalplanen, er for at skåne den gamle bydel af Hvissinge, og efter min opfattelse gør man netop dette, ved at benytte Poul Bergsøes Vej, i det trafikken i dag kommer fra enten Roskildevej (primære trafikåre) eller Oxbjergvej (sekundær trafikåre). Beboerne på Hvissingevej og Dalvangsvej er allerede plaget af støjgener fra omkringliggende erhverv (CPH Steel, Copenhagen Fur, 3X34, STK Transport, HCS etc.). Desuden er Hvissingevej ikke bred nok til håndtere tung trafik på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ansatte fra CPH steel og Glostrup Autoservice optager højre side af vejen, når den tilkøres fra Dalvangsvej, og der er reelt ikke to vognbaner tilgængelig på de første ca. 100 meter. Sikkerheden vil defor blive markant forværret, når man eksempelvis køre ud fra parkeringsområdet ved Hvissingevej. I henviser til en miljøundersøgelse, som skulle påvise at miljøet ikke tager mærkbar skade af den øget traffik, men jeg savner egentlig dokumentation på den påstand? Henrik Hansen Hvissingevej 27, 2. th. Tlf

10 -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Sendt: 23. oktober :47 Emne: Indsigelse mod lokalplan HL22 I lokalplanforslaget står der vedrørende tung trafik, at det fortrinsvis skal foregå fra Paul Bergsøesvej og lettere trafik kan foregå fra Hvissingevej. Dette kan evt. ændres ved senere ændret anvendelse. Efter min mening skal al trafikbetjenenig ske fra Paul Bergsøvej både nu og i fremtiden. Hvissinge vej er allerede nu rigelig belastet af tung trafik og parkerede biler, så al indkørsel fra Paul Bergsøesvej som er projekteret til formålet. Venlig hilsen Flemming Hansen Dalvangsvej 29 st.tv

11 Glostrup Andelsboligforening Dalvangsvej 50A, Tlf CVR Glostrup kommune Rådhusparken 2 Att.: Center for Miljø og Teknik 5. december 2017 Indsigelse vedr. høring forslag til ny lokalplan HL22. Glostrup Andelsboligforening herefter GAB, skal herved gøre indsigelse i forbindelse med ovennævnte forslag til ny lokalplan. Indsigelsen begrundes i, at GAB finder det meget uhensigtsmæssigt, bevidst at føre tung trafik trafik ad Hvissingevej videre til Dalvangsvej. GAB har 48 boliger beliggende på Hvissingevej Disse bolig vil uden tvivl være generet af yderligere støj fra denne trafik. Tina Tonning Åbningstid : Mandag Torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag lukket. Mail:

12 Fra: Alice Hansen Sendt: 27. november :55 Emne: Høringsbrev, forslag til ny lokalplan HL22, sag nr. 17/31943 Vi gør hermed indsigelse mod forslaget i hørings-brev omhandlende ny lokalplan HL22. Vi ønsker ikke mere trafikstøj end vi allerede har fra Hvissingevej, Paul Bergsøes vej, Motorvejen og Roskildevej. Vi bor på Dalvangsvej 16, l.tv., vores boligblok ligger langs med Hvissingevej, faktisk lige op af Hvissingevej, der er i forvejen så meget støj, at vi må holde vinduerne lukkede det meste af tiden, så det sidste vi ønsker er mere tung trafik på Hvissingevej. Der er de seneste år kommet meget mere trafik på Hvissingevej, der er mange parkerede biler fra de firmaer der ligger overfor vores boligblok, dette medfører at store køretøjer dårligt kan passere hinanden. Vi har også en del støj fra den plads der bliver brugt til Rutebiler og diverse container opsamling m.v. Alice Hansen og Flemming Norrid Dalvangsvej 16, l.tv.

13 -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Carina Beier Jensen Sendt: 25. oktober :05 Emne: Forslag til Lokalplan HL22 Hej Glostrup Kommune Vi mener det er en dårlig ide at åbne genbrugspladsen op til Hvissingevej så der skal køre tung trafik igennem Hvissingevej, da det vil gøre det farligt at færdes på Hvissingevej. Vejen er i forvejen belastet af parkerede biler så det er utrolig svært at komme ud fra vores indkørsel, og der er allerede en del trafik - især ved chikanerne, og vi frygter at det vil øge forureningen i vores boligområde. Per & Carina Jensen Natasja Clemmensen Hvissingevej 55, 2.tv Sendt fra min ipad

14 Fra: Sendt: 15. november :55 Emne: Forslag til lokalplan HL22 Til Center for Miljø og Teknik. Vi bor på Dalvangsvej med udsigt til Hvissingevej fra vore værelser. Vi ønsker ikke at få tung trafik i vores "baghave", med al den forurening til følge af udstødningsgas lige ind af vore vinduer, derfor et STORT RUNGENDE NEJ TAK fra os Vi har rigeligt med virksomheder der forurener i forvejen - lige nedenfor vore vinduer ligger der en virksomhed CPH Steel, det ser ikke kønt ud, det de lukker ud af deres skorsten. Anne og Aage Tinghus Dalvangsvej 8 2. tv. Tlf:

15 Fra: Mette Hansen Sendt: 12. december :29 Emne: Re: svar på høringsbrev Vi siger klart NEJ til forslag om omlægning af mere tung trafik af Hvissingevej. Vi bor i den lange blok med vinduer ud mod Hvissingevej. Der er en del tung trafik med forurening og larm. Hvissingevej er i forvejen ikke en særlig bred vej og der er ikke megen plads til cyklister. så derfor NEJ til omlægning. Mette og Torben Hansen Dalvangsvej 14, 1.tv. Den 12. december 2017 kl skrev Mette Hansen Vi siger klart NEJ til forslag om omlægning af mere tung trafik af Hvissingevej. Vi bor i den lange blok med vinduer ud mod Hvissingevej. Der er en del tung trafik med forurening og larm. Hvissingevej er i forvejen ikke en særlig bred vej og der er ikke megen plads til cyklister. så derfor NEJ til omlægning. Mette og Torben Hansen Dalvangsvej 14, 1.tv.

16 Fra: John From Petersen Sendt: 14. december :39 Emne: Lokalplan HL22 Til Teknik og miljø Indsigelse mod HL22 Vi mener at Hvissingevej i forvejen er belastet af megen trafik og hvis der bliver yderlige tung trafik, vil det blive farligt og kan give skader på husene. Poul Bergsø vej er med erhverv og derfor en naturlig adgang. Venlig hilsen Gurli Foghmar John From Petersen Hvissingevej 29 2 tv.

17 Fra: Mads Frederiksen Sendt: 14. december :07 Cc: Hans Frederiksen Emne: Vedr.: Forslag til ny lokalplan HL22 Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 Vedr.: Forslag til ny lokalplan HL22. Vi skal hermed fremkomme med vores bemærkninger til ovennævnte forslag til ny lokalplan. Vej forholdene, som de ser ud nu, fremgår af vedhæftede billeder. Heraf ses tydeligt, at der er mange parkerede biler og indsnævring lavet af kommunen samtidig med udkørsel fra boligområde. Da det ikke er uden hindringer at færdes i personbil, så vil det være med endnu større hindringer at skulle færdes i lastbil. Det vil være meget uhensigtsmæssigt (i hvert fald som forholdene er i dag), at tung trafik skal kunne køre ad Hvissingevej ctr. ad som hidtil ad Paul Bergsøes Vej. Det er også i modstrid med kommunens hidtidige ønsker for færdslen ad Hvissingevej, idet kommunen hidtil har ønsket at tung trafik skal ad Paul Bergsøes Vej. Såfremt kommunen måtte åbne for tung trafik ad Hvissingevej til egen ejendom, så går vi ud fra, at kommunen samtidig accepterer, at tung trafik kan fortsætte ad Hvissingevej til HCS lidt længere fremme med indkørsler på samme side. Vi vil - givet de nuværende forhold, hvor vore medarbejdere har svært nok ved at komme smidigt igennem med deres personbiler - anbefale, at der ikke åbnes for tung trafik ad Hvissingevej. Såfremt der skal åbnes for tung trafik ad Hvissingevej bør der som et minimum samtidig ikke kunne holde personbiler parkeret som nu, ligesom indsnævring bør fjernes. Se venligst vedhæftede billeder.

18 Vi skal samtidig benytte lejligheden til at anmode om, at det af kommunen egenhændigt etablerede bump før indkørslen til Hvissingevej 100 (når man kommer fra syd fra Dalvangsvej) fjernes samt 40 km zonen rykkes til efter indkørslen til Hvissingevej 100. På forhånd tak. / Best regards / Mit freundlichen Grüssen Mads Frederiksen Adm. direktør Managing Director HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100, DK- Direct phone: Fax: Cell phone: P please consider the environment before printing my

19 Fra: Bent Madsen Sendt: 15. december :15 Cc: 'Bent Madsen' Emne: Indsigelse vedr. Lokalplan HL22 Til Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, Vedr. Lokalplan HL22 Vi vil gerne komme med en indsigelse ang. den tunge trafik som man vil lede gennem et beboelsesområde på Dalvangsvej. Der skal under ingen omstændigheder mere tung trafik gennem vores boligområde, end der er i forvejen, der er børn i beboelsesområdet som skal krydse vejen hvilket så vil være med stor farer. Der skal under ingen omstændigheder drejes til højre fra Hvissingevej og op ad Dalvangsvej. Den tunge trafik skal ledes ned til Hovedvejen (altså drej til venstre), så vores beboelsesområde holdes fri for tunge lastbiler. Der er jo ingen grund til at pålægge beboerne i dette boligområde, en enorm støjgene og ødelagt vej. Så få nu ledt den trafik den rigtige vej, via Hvissingevej /Poul Bergsøevej ned til Hovedvejen, vi vil gerne skåne vores miljø og sikkerhed for vores børn og unge for tunge, svinende lastbiler. Så et skilt med lastbil kørsel ikke tilladt, vil være på sin plads de store tunge køretøjer har ABSOLUT INTET ÆRINDE op ad Dalvangsvej. Det er dog den sygeste idé at omlægge trafik med tunge køretøjer gennem et beboelsesområde, hvem finder dog på det? Det må være nogen som ikke selv bor i området eller har børn tænk jer nu om!!! Så herfra skal lyde et STORT NEJ til Lokalplan HL22 i den fremlagte form. Glostrup den 15. december 2017 Angelika Larsen & Bent Madsen Dalvangsvej 34 st.tv