TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 10. Februar 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 10. Februar 2018"

Transkript

1 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 10 Februar 2018 Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

2 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse(brs-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

3 1. VELKOMST V. Per Bergstedt Opfølgning på sidste møde DataHub ny selskabsform BRS-guiden er nu opdateret - spørgsmål? Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

4 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

5 2. GENNEMGANG AF ACTIONLISTEN ID Status Beskrivelse af action Status Forventet løst 121 I proces Persondataforordning: Orientering om Energinets vurdering af betydning for processer og testmiljøer Status givet på mødet i december herunder håndtering af testmiljøer Q I proces Øget datakvalitet - herunder anvendelse af validerede navne- og adressedata. Husk kontaktadresser 127 I proces 3-årskorrektion for perioden 1. jan.-10. feb gennemføres ikke. Udmelding samt økonomisk konsekvens 130 I proces Hvordan kan elleverandører evt. få tømt køer på ophørte GLN-numre 131 I proces Kvalitet på tællerstande - estimeret eller målt skal Forventeligt kan vi have et principielt oplæg klar Q til første Dialogforum Herefter følger implementering. Energinet udsender oplæg til TI på mødet i december 2017 Afventer Q Forslag til løsning præsenteres på TI 22. feb. Q Kræver skemaændringer Q fremgå 132 I proces Nye aktøraftaler Behandles i Diaogforum Q Lukket Opdateret notat omkring stamdatakvalitet Udsendt december 2017 Q Lukket Genkørsel af 15-månederskorrektion af april 2016 Afviklet januar 2018 Q Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

6 2. GENNEMGANG AF ACTIONLISTEN Drøftelse om løsning af action 130 v. Per Bergstedt Elleverandør-fusion DataHub Datahub kan ikke fusionere elleverandører dvs. det ophørende GLN eksisterer fortsat DataHub kan flytte kunder via processer til andet fortsættende selskab Meddelelser frem til kundeflytning sendes til den oprindelige aktør (den ophørende) Afregning sker på GLN men sendes til det nye selskab Oplæg Vi kan tilbyde en løsning hvor vi kan levere måledata meddelelser i fil format Der leveres to filer en indeholdende RSM- 011 og en indeholdende RSM-012 meddelelser Mulighed for aktør selv at vælge fra hvilken dato det skal ske fra Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

7 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

8 3. FREMSENDELSE AF KONTAKTADRESSE(BRS-046) Drøftelse om fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) v. Christian Odgaard Udfordring Når elleverandøren ikke besvarer netvirksomhedens henvendelse Spørgsmål Må netvirksomheden sende forslag til både teknisk og juridisk kontaktadresse? Kan det håndteres med en årsagskode? Hvilken tidsfrist skal elleverandøren have til at reagere på henvendelsen? Næste skridt Processen kan først ændres, når opdateringen af navne- og adressefelter er på plads Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

9 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

10 4. ANMODNING OM SERVICEYDELSER (BRS-039) Drøftelse om Anmodning om serviceydelser (BRS-039) v. Christian Odgaard Forslag til ændringer Arbejdsgruppen under TI har drøftet anvendelsen af BRS-039 Annullering af anmodning når elleverandør forlader målepunkt DataHub validerer at anmodning kun er i periode hvor elleverandør har målepunkt Anmodning kun på afregningsmålepunkter (E17 og E18) Hvis BRS-035 godkendes, kan den anvendes til annullering Bemærkningsfelt fra netvirksomhed? Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

11 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

12 5. PERSONDATAFORORDNINGEN Orientering om sletning af data i DataHub v. Martin Lervad Lundø Slettes efter 5 år Bogføringslovens 10 Måledata (forbrug, produktion) Kundenavn/Kontaktadresser/ /Telefonnummer (aktuel data opretholdes) Målepunktsadresse og ID (aktuel data opretholdes) Transaktionsdata indeholdende personoplysninger (aktuel kundestamdata opretholdes) Andre slettefrister Status for tilslutning for nedlagte målepunkter 3 år (Forældelsesloven 3) CPR-nr. 1 måned efter fraflytning af kunden (efter endt behandling) (Persondataforordningen art. 5, stk. 1, litra e) Logdata for personsøgninger i DataHub 6 måneder (Sikkerhedsbekendtgørelsen 19) Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

13 5. PERSONDATAFORORDNINGEN Orientering om nyt fra testmiljøarbejdsgruppen v. Mogens Juul Sass-Petersen Nyt fra første møde Kommissorium afstemt Primære opgaver: Definere testmiljøets grundlæggende rammer og principper Definere kriterier til testdata specielt i forhold til Persondataforordningen Udarbejde forslag til testdata og testdatahåndtering Udarbejde forslag til Energinet til forbedringer af Energinets testløsninger og effektivisering af test Udarbejde forslag til testscenarier Beskrive krav til nye aktører og definere testcases ved større ændringer Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

14 5. PERSONDATAFORORDNINGEN Orientering om aktøraftaler v. Karsten Feddersen Persondataforordningen fordrer Konkrete ændringer Næste skridt Opdatering af aktøraftalerne Udtømmende liste hvor Energinet er Databehandler Beskrivelse af Energinets håndtering af data Aktøraftalerne sendes til aktørerne, som skal underskrive og returnere senest 24. maj Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

15 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

16 6. UDBUD AF NYT HOSTINGCENTER Orientering v. Martin Lervad Lundø Q Q1 Q2 Q3 Q4 Udbud annulleret Nyt udbud Udbud Transform ationsplan lægning Transition Transition Go live Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

17 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

18 7. KOMMUNIKATION AF ÆNDRINGER Drøftelse om Energinets kommunikation af ændringer v. Mogens Juul Sass-Petersen Lovændringer Nye funktioner Indkomne ændringer til DataHub Fejlhåndtering SÆTTES I BERO Ændringsønsker Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

19 7. KOMMUNIKATION AF ÆNDRINGER Drøftelse om Energinets kommunikation af ændringer v. Mogens Juul Sass-Petersen Kommunikation af releaseplaner til aktører Langsigtet mål D.d. +1 måned +2 måneder +3 måneder +4-6 måneder måneder Opdateres månedligt Opdateres kvartalsvist Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

20 7. KOMMUNIKATION AF ÆNDRINGER Releaseindhold (+ 1 måned) Bemærkning I BRS001 og BRS11 flyttes dato tilbage til den oprindelige startdato for leverandør for tilbagevende leverandør (RPF5017) Håndtering af Måler-ID i GUI. Samme funktioner som i B2B Bedre tekst på GUI delen. (CCP1007) Sekundær move-in kan overskrives af normal move-in eller en ny sekundær move-in med samme dato. notification udsendes altid 30 efter skæringsdato Tidsfrist for målerskrifte ændres fra 1 arbejdsdag til - 6 arbejdsdage. Tidsfrist for BRS003 og BRS011 ændres fra 360 kalenderdage til 180 kalenderdage Fejlrettelser Afhænger af Energitilsynet Afhænger af Energitilsynet Se kendte fejl listen 21

21 7. KOMMUNIKATION AF ÆNDRINGER Drøftelse om Energinets kommunikation af ændringer v. Mogens Juul Sass-Petersen Releaseindhold (+ 2 måneder) Fejlrettelser Bemærkning Se kendte fejl listen 22

22 7. KOMMUNIKATION AF ÆNDRINGER Releaseindhold (+ 3 måned) Bemærkning Basisdata for flexafregning genereres samtidigt med refixeringskørsel. => meget hurtigere udtræk til alle aktører Der kan filtreres på tidligere afviklede kørsler for refix og korrektion 1-2 Fejlrettelser Se kendte fejl listen 23

23 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

24 8. REGNEARK MED VALIDERINGER Orientering om Regneark med valideringer v. Mogens Juul Sass-Petersen 2 former for validering Overordnet besked (Sender, type, Proces) Payload. Validering på målepunktsniveau Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

25 8. REGNEARK MED VALIDERINGER Orientering om Regneark med valideringer v. Mogens Juul Sass-Petersen Teknik- og implementeringsgruppemøde februar Lin k

26 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

27 9. FLEXAFREGNING Orientering om status på flexafregning v. Martin Lervad Lundø Planer for konvertering af målepunkter bliver fulgt Annulleringer af skift af afregningsform < 0,1 % Daglige og månedlige fikseringer er gået fint Netvirksomhederne er bevidste om deres ansvar i forhold til datakvalitet Én tilbagemelding på, at opstart ikke er foregået som ønsket, og at ambitionsniveauet derfor er sænket en smule Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

28 9. FLEXAFREGNING Plan for konvertering af målepunkter til flexafregning - Alle netområder Antal målepunkter der er konverteret Antal målepunkter planlagt til konvertering Antal målepunkter indmeldt til konvertering Prognose konverterede Prognose planer 0 0 December 2017 Juni 2018 December 2018 Juni 2019 December 2019 Juni 2020 December 2020 Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

29 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

30 10. SAMMENSÆTNINGEN AF TI Drøftelse om sammensætningen af TI v. Per Bergstedt Ti-Gruppen udpeges af Energinet 8 medlemmer fra netselskaber og elleverandører 2 medlemmer med IT-baggrund fra aktører med egne IT systemer 3 medlemmer fra de mest udbredte IT-leverandører 2 medlemmer fra mindre IT-leverandører 4 medlemmer fra Energinet Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

31 TI - DELTAGEROVERSIGT Deltager Selskab Netselskab/elleverandør IT-baggrund egne Mest udbredte Mindre ITleverandører Energinet systemer IT-leverandører Annemette Carlsen Energi Fyn X Berit Vestergaard SEAS-NVE X Charlotte Schneider OK X Frits Beck Ulrich NRGi X Ida Joel Scanenergi X Johan Laursen Vindstød X Kristoffer Mietens Ørsted X Niels Toftensberg Radius X Lars Harboe CGI X Maja Stenør Urhøj EWII X Michael Haarh Troelsen EG X Per Valentin Nielsen KMD X Rikke Schmidt Sonlinc X Simon Jørgensen Energi Danmark X Søren Ilum Andersen Eniig X Søren Thorsen Syd Energi X Per Bergstedt Energinet X Karsten Feddersen Energinet X Martin Lervad Lundø Energinet X Henrik Hornum Dansk Energi (X) I alt

32 10. SAMMENSÆTNINGEN AF TI Drøftelse om sammensætningen af TI v. Per Bergstedt? Har gruppen den rette størrelse? Kan udpegede deltagere lade sig repræsentere af andre? Kan selskaberne lade repræsentationen gå videre til en anden i selskabet? Skal vi have en rotation blandt de udpegede? Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

33 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

34 11. NY MÅLEPUNKTSTYPE Beslutning om ny målepunktstype v. Christian Odgaard Ny målepunktstype Ny målepunktstype D20 til udveksling af reaktiv energi Anvendelse Kendetegn Målepunktstype D20 skal være child til E20 (der åbnes for E20 som parent for D20 og kun denne type) Produkt: energi reaktiv Tidsopløsning : 15 min Enhed: kvarh (KiloVolt-Ampere reactive hour) Næste skridt Introduceres i Østdanmark foråret 2018 opstart i Vestdanmark forventes senere i 2018 Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

35 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

36 12. SEKUNDÆR TILFLYTNING Orientering omkring sekundær tilflytning v. Karsten Feddersen Inkonsistens i forskrift ved processen Sekundær tilflytning Opdatering af forskrift efter igangværende metodeanmeldelse er godkendt Opdatering i DataHub forventeligt marts 2018 Tilflytning af samme kunde vil blive accepteret i tilfælde af en allerede indmeldt sekundær tilflytninger Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

37 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

38 13. HTX-RETTELSER Orientering om HTX-rettelser af historiske data v. Per Bergstedt HTX-rettelser er en manuel, tung og kompliceret proces Energinet retter mindst muligt i DataHub ved hjælp af HTX-værktøjet Når vi behandler sagerne har vi primært fokus på, at afregning kan foretages korrekt over for slutkunden Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

39 13. HTX-RETTELSER - NETTOAFREGNING Vi retter Vi retter ikke Her vurderer vi hver enkelte sag Det nødvendige Ændring af måleroplysninger Oprettelse, nedlæggelse og genoplivning af målepunkter E17, E18 & D04-D12 Konvertering af målepunkter Skift af målepunktsart (tidligst fra ) Stamdataopdateringer fx nettoafregningsgruppe, anlægskapacitet eller tilslutningstype Parent/child relationer (fra tilslutningstidspunktet dog tidligst ) Tilslutning af målepunkter Ændring af aflæsningsfrekvens Skift af afregningsform Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

40 13. HTX-RETTELSER - ELVARME Vi retter Oprettelse, fjernelse og ændring af dato for Elvarmeflag Parent/Child relationer Oprettelse af D14 målepunkter Nedlæggelse af D14 målepunkter ved ændring af elvarme eller oprettelse af nyt D14-målepunkt Vi retter ikke Hvis det er indenfor 21 dage Hvis det er indenfor 22 dage Hvis det er indenfor 22 dage Hvis fjernelse af elvarme er foretaget og der ikke længere skal være elvarme Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

41 13. HTX-RETTELSER - IKKE-NETTOAFREGNEDE MÅLEPUNKTER Vi retter (kun ved henvendelser fra netvirksomhederne) Aflæsningsfrekvens Oprettelse af særlige målepunkter (E18, E20, D02 & D99) Nødvendige korrektioner for afregning vedrørende aflæsningsfrekvens eller målepunktsart Aflæsningsform fra time til skabelon (eller omvendt) Leverandørforhold Flytninger (fejl grundet krydsende processer) Muligvis nedlæggelse af øvrige målepunkter (Fx D02 eller D99 hvor der rykkes for data) Vi retter ikke Genoplivning af fejlagtigt nedlagt målepunkt Oprettelse, tilslutning eller nedlæggelse af E17 målepunkter Ændring til og fra status afbrudt Disponentforhold Rettelse af CPR/CVR Ændring af måleroplysninger Korrektion af 1. tilflytning ved nyoprettet Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

42 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

43 14. NY ÅRSAGSKODE Orientering om ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægninger v. Christian Odgaard Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning Kode Beskrivelse Kommentar Kodeansvarlig D16 Merge of Grids Netsammenlægning DK Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

44 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

45 15. NY BRS Drøftelse om ny BRS Annullering af proces BRS-035 v. Christian Odgaard Fordele - Forenkling af annulleringsprocesser - Reference til oprindelig meddelelse - meddelelses-id, transaktions-id eller proces-id? NY PROCES Næste skridt - På sigt skal den nye BRS erstatte annulleringer i de enkelte forretningsprocesser - Den nye proces bør også kunne anvendes ved annullering grundet krydsende processer Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

46 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

47 16. DATAVASK/VERIFIKATIONER Orientering om status på datavask/verifikationer v. Per Bergstedt Særlige afgiftsforhold Udfordring med kontinuerlig filmodtagelse fra Skat 314 målepunkter med uoverensstemmelser Elvarme mod BBR Skat skal tage stilling til særinstallationer Energinet arbejder på undtagelsesliste Antallet af divergenser er faldende Nettoafregning Specificeret undtagelsesliste ved Energinet Mulig opblødning på vej i relation til kontrol af navne Antallet af divergenser er faldende Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

48 ELVARMEVERIFIKATION MOD BBR OG DATAHUB Uge Antal målepunkter OK Fejl Adresse kan ikke identificeres Adresse fejler i verifikation Sum antal FEJL

49 NETTOAFREGNINGSGRUPPE 1,2,4 OG 5 Gruppe 1,2,4 & Anlæg OK i verifikationen Verificeret OK! Verificeret OK - dog fejl i anlægsadresse i Panda letters match på navn Panda vs. DataHub SUM antal OK Stamdatafejl på målepunkter i DataHub Fejl i navne Fejlet i verifikation samt fejl i anlægsadresse SUM antal FEJL

50 NETTOAFREGNINGSGRUPPE 6 Gruppe Anlæg OK i verifikationen Verificeret OK! Verificeret OK - dog fejl i anlægsadresse i Panda letters match på navn Panda vs. DataHub SUM antal OK! Stamdatafejl på målepunkter i DataHub Fejl i navne Gruppe 6 med CVR nr. I DataHub (efter ) Fejlet i verifikation samt fejl i anlægsadresse SUM antal FEJL Heraf "parkerede" fejl (ej verificeret) Ejer noteret i Panda som "boet efter" Ejer/disponentskifte i gang på GSRN i Energistyrelsen Gruppe 6 med CVR nr. I DataHub (før ) SUM antal parkerede anlæg Anlæg som skal håndteres

51 1. Velkomst 2. Actionlisten 3. Fremsendelse af kontaktadresse (BRS-046) 4. Anmodning om serviceydelser (BRS-039) 5. Persondataforordningen 6. Udbud af nyt hostingcenter 7. Energinets kommunikation af ændringer 8. Regneark med valideringer 9. Flexafregning 10. Sammensætningen af TI 11. Ny målepunktstype 12. Sekundær tilflytning 13. HTX-rettelser af historiske data 14. Ny årsagskode ved fusioner og netsammenlægning 15. Ny BRS Annullering af proces (BRS-035) 16. Datavask/verifikation 17. Eventuelt A G E N D A Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

52 17. EVENTUELT Orientering v. flere 1. DE-branchekoder 2. Ny elvarme-startdato før eksisterende Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

53 17. EVENTUELT Regler og aftaler for branchekoder v. Christian Odgaard Baggrund: Opfordring fra aktør(er) om anvendelse af 3-cifret kode Oprindeligt ikke med i forskrift og ingen valideringer pga. manglende enighed om anvendelse af 3-cifret kode under implementeringen af Engrosmodellen Forskrift I om branchekoder: Skal angives for forbrugsmålepunkter Skal angive den 3-cifrede DE-branchekode Spørgsmål: Skal DataHub validere på at den 3-cifrede kode anvendes? Teknik- og implementeringsgruppemøde februar

54 17. EVENTUELT Håndtering af elvarme før eksisterende startdato v. Christian Odgaard Situation Elleverandør angiver elvarme på målepunkt pr. dato Netvirksomhed opretter D14 og laver tilknytning til parrent pr. dato Afgifter tilknyttes Nu angiver elleverandør ny startdato for elvarme før eksisterende elvarmeafgiftsdato Problem D14 findes på gammel dato, men ikke ny. Dermed er der ingen beregning på D14 før gammel elvarmeafgiftsdato Løsning? I dag laves en HTX-rettelse Teknik- og implementeringsgruppemøde februar