TRAFIK OG PARKERING I RIBE DEBATOPLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIK OG PARKERING I RIBE DEBATOPLÆG"

Transkript

1 TRAFIK OG PARKERING I RIBE DEBATOPLÆG December 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 1 2. BAGGRUND 2 3. MÅL 2 4. PARKERINGSRESTRIKTIONER 3 5. TRAFIKKEN I MIDTBYEN 5 6. PARKERINGSANALYSE Belægningsgrad på P-nord, P-syd, P-øst og P-Hovedengen Parkering og gennemkørsel på Domkirkepladsen 9 7. DETAILHANDLEN MULIGE TILTAG Parkeringsinformationssystem og ændret skiltning på omfartsvejen Skiltning af gangruter fra p-pladserne Selvkørende shuttlebus P-hus eller ekstra fladeparkeringspladser Kørselsbegrænsninger ved sænkbare steler og evt. trafikforsøg hermed GPS ændringer 17 BILAG Bilag 1. Ind- og Udenlandske erfaringer med bilfri midtbyer Bilag 2. Sænkbare steler håndtering af adgangskort

3 1. FORORD Der er i 2017 afholdt to møder med interessenter, hvor trafik- og parkeringsforholdene i Ribe blev drøftet. Der var bred enighed om, at den gennemkørende trafik og de mange parkerede biler er en udfordring for Ribes smukke middelalderby. Indholdet i denne rapport har dannet grundlag for den seneste drøftelse med interessenter. Teknik og Byggeudvalget har efterfølgende, i december 2017, besluttet at sende debatoplægget i offentlig høring. I forbindelse med stillingtagen til de fremtidige trafik- og parkeringsforhold er det vigtigt, at målene for både bymiljøet og trafikken bliver afklaret, så de kan danne grundlag for det fremtidige valg af virkemidler. Det er Teknik og Byggeudvalgets ønske, at der findes trafikale løsninger som kan sikre, at Ribe fortsat kan udvikles som en levende by med en styrkelse af både bosætning, handel og turisme. Anders Kronborg Udvalgsformand Teknik- og Byggeudvalget 1

4 2. BAGGRUND Dette debatoplæg indeholder overvejelser om trafikken og parkeringen i Ribe, samt en redegørelse for dagens parkeringssituation. Der er udarbejdet forslag til en tiltagspakke, der kan forbedre trafik- og parkeringssituationen på kort og lang sigt. Temamøder i marts 2017 og november 2017, med interessenter, var startskuddet til at få drøftet trafik- og parkeringssituationen i Ribe. På møderne kom der en række forslag frem i forhold til at etablere et parkeringsinformationssystem, p-hus, forskellige forslag til løsning af gennemkørselsog parkeringsproblemerne på Domkirkepladsen mm. Temamødets interessenter: Ribe Byforum Ribe Handelsstandsforening Esbjerg Erhvervsudvikling Esbjerg Erhvervsudvikling Ribe Handelsstandsforening Håndværker- og Industriforening Peters Jul Gammelt præg Lokalråd Ribe midt Ribe Bykernes beboerforening Udfordringen er generelt for meget gennemkørende trafik og for mange parkerende biler i middelalderbyen i Ribe. Når man kommer til Ribe som turist og besøgende for første gang, kan det være uoverskueligt, hvor det er bedst og lettest at parkere. Domkirken er for mange turister målet, og da den ses på lang afstand, køres der efter Domkirken. Man kommer til at cirkulere i Ribes middelaldergader og gennemkøre midtbyen på uhensigtsmæssig vis. Billisterne mangler især oplysning om, hvor der er ledige pladser. Som lokal vil man naturligt nok søge de p-pladser, der ligger mest centralt, og der er mange af dem i den helt nære middelalderbykerne. 3. MÅL Trafikken stiger i Ribe, som i resten af landet, hvorfor trafik- og parkeringssituationen ønskes fremtidssikret og optimeret. Ribes smukke middelalderby bør fredeliggøres, men ærinde- og beboerkørsel kan tillades således, at handicappede, varekørsel, hotelgæster, beboere osv. fortsat kan komme til. Den megen gennemkørende turist- og lokaltrafik kan derimod minimeres i middelalderbyen. Parkering for turister og handlende flyttes ud i de eksisterende store parkeringsanlæg, der ligger nær bykernen. Skiltningen af gangruterne fra disse p-arealer til Domkirken bør forbedres. Der bør udpeges arealer til fremtidige udvidelser af parkeringen, herunder til et centralt og arkitektonisk indpasset p-hus under eller over jord. Adgangen til Middelalderbyen foreslås at ske via centrale kryds ( porte ), og netop her bør vej- og skilteudformning nøje overvejes og ændres for at nå målet om en fredelig midtby. 2

5 Reduceres biltrafikken i middelalderbyen vil det give en endnu mere levende og dynamisk by, der vil trække flere handlende og turister til, fordi byen får rum og plads til mere liv. Et stort antal parkerede biler i middelalderbyen nedsætter kvaliteten af byrummene, og erfaringer viser, at reduktion af trafikken og parkeringen markant vil øge oplevelsesværdien i byen. Ligeledes forventes en reduktion af biltrafikken i middelalderbyen at gøre byen mere attraktiv at bo i med en reducering af biltrafikken øges potentialet for bosætning i Ribe. 4. PARKERINGSRESTRIKTIONER På nedenstående kort ses gågadezonen, markeret med blå farve, Domkirken ligger midt i gågadezonen. I gågadezonen er gennemkørsel forbudt, men bilkørsel er tilladt, og parkering er tilladt i 2 timer på afmærkede pladser. På Domkirkepladsen er der kørsel tilladt men standsning- og parkeringsforbud. Tavlerne ind til gågadezonen og ind til Domkirkepladsen er vist på nedenstående fotos. På gågaden er cykling tilladt fra kl Umiddelbart øst og vest for gågadezonen er der 2 timers parkering. På P centrum syd (kaldet P-syd i det følgende), P centrum nord (Pnord) og P centrum øst (P-øst) er det tilladt at parkere i 48 timer, og på P-Hovedengen 4 timer. 3

6 Turister vejvises til de større parkeringspladser med denne tavle, og der oplyses afstand til centrum. Skiltning ind til gågadezone og Domkirkepladsen. 4

7 5. TRAFIKKEN I MIDTBYEN Der er to gennemgående trafikstrømme i nord-sydgående retning. Den mest trafikerede nordsydgående korridor er Rosen Allé-Dagmarsgade-Kurveholmen-Brorsonsvej-Hundegade med en årsdøgntrafik på Gennem middelalderbyen ad Dagmarsgade-Domkirkepladsen- Grydesgade-Nygade-Tøndervej er årsdøgntrafikken På omfartsvejen kører cirka biler/døgn. Trafikmængderne på vejene i bymidten målt i årsdøgntrafik. Trafiktallene er fra tællinger foretaget mellem 2012 og

8 6. PARKERINGSANALYSE Der er registreret parkering og gennemkørsel en hverdag onsdag den 31. maj 2017 og fredag den 26. maj 2017, som var dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Vejret på registreringsdagene Fredag den 26. maj var der solskin og grader, og onsdag den 31. maj var der 14 grader, blæsende, overskyet og det smådryppede lidt i løbet af dagen. 6.1 Belægningsgrad på P-nord, P-syd, P-øst og P-Hovedengen Der blev registreret belægningsgrader på P-nord, P-syd, P-øst og P-Hovedengen. På P-syd s grusparkeringsplads, som i registreringen er sammenagt med den asfaltbelagte del af P-syd, var der ingen parkerede køretøjer. På en del af gruspladsen var der oplag af vejmaterialer, men det vurderes ikke at have betydning for tællingen, da der altid var ledige pladser på den asfaltbelagte plads, som ligger tættere mod centrum. Kortet på side 2 viser p-pladserne. Der er 5-10 minutters gang til Domkirken fra parkeringspladserne. Der er ikke skiltet til P-Hovedengen, da den er tiltænkt de lokale handlende. Belægning fredag den 26. maj 2017 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Belægningsgraden på parkeringspladserne fredag den 26. maj 2017 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) var størst fra kl og på 54% samlet på de 4 parkeringspladser. P-pladsen på Hovedengen var fuldt belagt med 141 belagte pladser ud af 142. Belægningsgraderne på P-Hovedengen, P-Syd, P-øst og P-nord, for fredag den 26. maj, kan ses på de følgende figurer. Kapacitet, belagte pladser samt ledige pladser for parkeringspladserne P-syd og P-Hovedengen for personbiler fredag den 26. maj

9 Kapacitet, belagte pladser samt ledige pladser for parkeringspladserne P-Nord og P-Øst for personbiler fredag den 26. maj Belægningen onsdag den 31. maj 2017 (hverdag) På hverdagen var den maksimale belægningsgrad på 42% samlet kl for de 4 P-pladser og belægningsgraden på P-syd og P-hovedengen var hhv. 41% og 66% i den mest belagte time mellem kl Belægningsgraden på P-øst var på mellem 26-27%, og P-nord på 29-37%. Belægningsgraderne på P-Hovedengen, P-Syd, P-øst og P-nord, for onsdag den 31. maj, kan ses på de følgende figurer. Kapacitet, belagte pladser samt ledige pladser for parkeringspladserne P-syd og P-Hovedengen for personbiler onsdag den 31. maj

10 Kapacitet, belagte pladser samt ledige pladser for parkeringspladserne P-Nord og P-Øst for personbiler onsdag den 31. maj Belægninger lørdag den 4. juli 2014 Luftfoto af de større parkeringsanlæg lørdag den 4. juli 2014 kl viser samme tendens som tællingerne i maj Hovedengen er stort set fuldt belagt, men på de øvrige lokaliteter er der mange ledige pladser. P-Nord P-Hovedengen P-øst P-Syd 8

11 Andel udenlandske biler 28% af de parkerede biler var udenlandske på fredagen efter Kristi Himmelfartsdag kl og 14% kl % af de parkerede biler var udenlandske på hverdagen kl , 20% kl og 12% kl Parkeringsudbuddet på de største pladser Parkeringsanalyserne viser, at der er et rigigt godt parkeringsudbud i Ribe på de største pladser. På P-nord, P-syd og P-øst var der således ved spidsbelastningen, på fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, tilsammen 282 ledige pladser. Hvis der sker en effektiv parkeringshenvisning til de ledige pladser, vil der ikke være problemer med at finde en ledig parkeringsplads, tæt på bymidten. Også i juli måned var der ledige pladser midt på dagen på parkeringspladserne. På Hovedengen er der i spidsbelastningen fyldt op, og der er parkeringssøgende trafik. Dette forventes dog at kunne løses ved en parkerigshenvisning til ledige pladser. Der vil således, ved den nordlige indkørsel til middelalderbyen, kunne henvises til ledige pladser på P-nord og P-øst. 6.2 Parkering og gennemkørsel på Domkirkepladsen Foto fra Domkirkepladsen d. 31. maj Det er ulovligt at standse og parkere på pladsen. Gennemkørsel på Domkirkepladsen Ved en gennemkørselsanalyse blev der fredag den 26. maj 2017 kl registreret 148 biler, der kørte på tværs af Domkirkepladsen, hvor 8 % heraf er udenlandske biler. Onsdag d. 31. maj kl blev der registreret 139 gennemkørende biler, heraf 7 % udenlandske biler. Under gennemkørselsanalysen var der nogle trafikanter, der udviste en lidt aggressiv kørsel, hvor de kører tæt i bagenden på de forankørende biler. Ved Domkirken ud for Overdammen, blev der observeret, at der er biler, som foretager overhalinger, uanset at området er shared space. Parkering på fredag efter Kristi Himmelfartsdag Der er standsnings- og parkeringsforbud på Domkirkepladsen. Fredag den 26. maj 2017 parkerede der 40 biler på 2 timer på Domkirkepladsen (fra kl ) selv om det er ulovligt, og heraf var 20% udenlandske biler, 13 % varebiler og de resterende 67% var danske personbiler. På nedenstående kort ses, hvor bilerne holdt parkeret. 9

12 Kortet ovenfor illustrerer områderne, hvor bilerne parkerer samt antallet af parkerede biler fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Observationerne er sket fra kl Parkering på hverdag og ved kirkelig handling Onsdag den 31. maj 2017 var der begravelse om formiddagen til kl. 13. Når der er kirkelige handlinger, bliver der opstillet et parkeringsskilt med 2 timers parkering. Mellem kirken og Kannikegården er der fire steler, der køres op ad belægningen, hvor der er mærket et P på. Det er vigtigt at nævne, at der uden for det afmærkede område i højeste grad forekommer adfærden der holder de andre, der må jeg også holde. Dette gælder også udlændinge og ikke lokalkendte. Der blev registreret parkering fra kl , mens der var begravelse, og der blev registreret 30 biler. Kl hvor begravelsen var slut, blev der registreret 15 biler. Der blev i alt registreret 8 udenlandske parkerede biler fra kl På nedenstående kort ses, hvor bilerne holdt parkeret, og det ses, at de er meget koncentreret på den sydlige del af pladsen. Kortet ovenfor illustrerer områderne, hvor bilerne parkerer samt antallet af parkerede biler på en hverdag ved kirkelig handling (onsdag d. 31. maj). Observationerne er sket fra kl

13 Kun ved kirkelige handlinger er det tilladt at parkerere, og kun midlertidigt på Domkirkepladsen i et afgrænset område, men parkeringen spreder sig til et større område af Domkirkepladsen, som følge heraf. Erfaringerne viser også, at problemet med ulovlige parkeringer ikke kan afhjælpes med parkeringskontrol på Domkirkepladsen. 7. DETAILHANDLEN Rapporten Detailhandlen og bymidterne udvikling og udfordringer fra maj 2017 beskriver udviklingen af detailhandlen i et stort antal byer i Danmark herunder Ribe. Ribe midtby er det primære indkøbssted for forbrugerne i Ribe-området. Ribe har et væsentligt tilskud fra turister ifht. detailhandel. Detailhandlen omkring Domkirken er præget af turister, mens detailhandlen især på Nederdammen, Saltgade og Tvedgade er kunder fra Ribe-området. Her ligger bl.a. Kvickly. Lige nord for Ribe midtby ligger butikskoncentrationen Marsk Centret med Føtex samt større udvalgsbutikker. I perioden 2008 til 2012 er antallet af dagligvarebutikker og udvalgsbutikker næsten konstante i Ribe midtby. Udvalgsvarebutiksarealet er steget med 5%, mens dagligvarebutiksarealet er faldet med 7%. Dagligvareomsætningen er steget med 4%, og udvalgsvareomsætningen er steget med 13% fra 2007 til Så alt i alt kan det konkluderes, at detailhandelsudviklingen i Ribe er positiv. I bymidten hvor de fleste udvalgsvareforretninger er placeret er der ingen eller et yderst begrænset antal parkeringspladser med tidsrestriktioner. En fredeliggørelse af midtbyen vil ikke få nogen negativ betydning for udvalgsforretningerne, hvorimod det forbedrede bymiljø vil have en yderste positiv effekt også på handlen. Der er rigeligt udbud af parkeringspladser omkring dagligvarebutikkerne i nord. 8. MULIGE TILTAG Nedenfor beskrives de forskellige forslag som har været i spil, herunder forslag fra interessenter på temamødet januar Tiltagene indeholder et parkeringsinformationssystem, flere parkeringspladser uden for centrum som fladeparkering eller p-hus, samt brug af sænkbare steler og ændringer i GPS-data. Disse tiltag skal samlet set hjælpe til med, at midtbyen fredeligholdes for unødig trafik, og mere effektivt henviser trafikanter udefra til de store p-arealer tæt på Domkirken P-syd og centrum (P-nord og P-øst). 8.1 Parkeringsinformationssystem og ændret skiltning på omfartsvejen Tiltag Der anbefales etableret et parkeringsinformationssystem, som med elektroniske tavler effektivt leder bilisterne til de store p-pladser P-syd, P-nord og P-øst, som ligger ca minutters gang fra Domkirkepladsen. Der er i Esbjerg Kommunes budget afsat midler til elektronisk parkeringshenvisning i Esbjerg og Ribe. Ribe Handelsstandsforening har tilkendegivet at støtte projektet i Ribe. Planlæg- 11

14 ning og projekteringen vil skulle koordineres med trafikplanlægningen og ske i Opsætningen vil påbegyndes i Eksempel på elektronisk p-henvisningstavle Ligeledes anbefales det at forbedre skiltningen på hovedvejene (rute 11 og 24) omkring byen, for at gøre det lettere for besøgende at finde frem til parkeringspladserne nærmest centrum og domkirken. Ribe by, med domkirken som centrum, er udpeget som en national seværdighed, og der kan derfor skiltes med det særlige brune seværdighedssymbol. Symbolet er allerede benyttet på flere tavler, men der er stadig mange steder, hvor skiltningen endnu ikke er opsat. Eksempelvis mangler symbolet på orienteringstavlen syd for rundkørslen ved rute 11 og 24 s krydsning. Tavle M 52,2 - National seværdighed Eksempel på ændret vejvisning til centrum fra syd. Skiltning i dag til venstre og foreslået skiltning til højre. 12

15 P-henvisning (rød) og principplacering af dynamisk p-henvisning (sort). Effekt Et elektronisk parkeringsinformationssystem vil lede bilerne mere effektivt til de store parkeringspladser, og særligt i en by som Ribe, med meget turisttrafik, er det værdifuldt, da man undgår parkeringssøgende trafik, og undgår, at der køres helt ind til Domkirken. En forbedret skiltning på statsvejene, hvor størstedelen af trafikken kommer fra, vil ligeledes lede trafikken mere effektivt mod centrum og domkirken, hvor den elektroniske parkeringshenvisning vil lede trafikanterne hen til p-pladser med ledige pladser. 13

16 8.2 Skiltning af gangruter fra p-pladserne Hovedgangruterne fra P-pladserne P-nord, P-syd, P-øst og P-Hovedengen skiltes for gående fra/til pladsen til Domkirken. Ruterne til Domkirken er markeret på nedenstående kort. Gangruter til Domkirken fra P-nord, P-syd, P-øst og P-Hovedengen Der vil kunne etableres særlige afsætningspladser for bilpassagerne ved gangruterne tæt på middelalderbyen f.eks ved Munketorvet og ved Hovedengen. 8.3 Selvkørende shuttlebus Selvkørende busser vil snart være en realitet i Danmark. Som det ser ud nu, er det især interessant for mindre byer. Der har allerede været afholdt møde med busselskaber med henblik på at undersøge mulighederne for at indsætte en selvkørende el-drevet minibus i Ribes middelalderby. En selvkørende shuttlebus vil kunne køre inde i middelalderbyen hvor de normale busser på grund af deres størrelse ikke kan køre. Den vil således kunne bringe passagerer fra de større parkeringsanlæg helt ind i centrum af middelalderbyen. 14

17 8.4 P-hus eller ekstra fladeparkeringspladser Parkeringspladserne P-Hovedegnen og P-syd er de to P-pladser, der ligger tættest på Domkirken med en luftlinieafstand på hhv. 400 m og 550 m fra Domkirken. Der er lidt længere til P-øst og P-nord - ca. 850 m. Fodgængere vil typisk tage den korteste afstand, og de nærliggende p- pladser er mest attraktive. P-hovedengen vurderes ikke at være en mulig lokalitet for udvidelse af p-plads antallet. P-syd kan derimod udvides efter behov. Tiltag På kort eller mellemlang sigt skiltes der på omfartsvejen til seværdighed, og derefter skiltes til P- syd og P-nord. Der kan etableres 200 ekstra p-pladser syd for nuværende P-syd p-plads. På lang sigt kan der evt. etableres et p-hus ved P-øst eller på østsiden af jernbanen i to eller tre plan til 300 biler. Effekt Behovet for p-hus og placeringen bør vurderes nærmere. Det bør ligeledes vurderes om et p-hus kan gøres attraktivt for beboere der mangler parkering inde i middelalderbyen. 15

18 8.5 Kørselsbegrænsninger ved sænkbare steler og evt. trafikforsøg hermed En effektiv måde at begrænse uvedkommende trafik på vil være at etablere kørselsbegrænsninger i et afgrænset område af middelalderbyen. Der har været forslag om, at kørselsbegrænsningerne skulle placeres i nærområdet omkring Domkirkepladsen. Problemet med en sådan placering er imidlertid, at trafikken vil blive omlagt ad de smalle middelaldergader hvor der heller ikke ønskes gennemkørende trafik. Ved at placere kørselsbegrænsningerne i middelalderbyens periferi vil trafikken kunne ledes ad egnede veje frem til de store parkeringsanlæg hvortil der etableres elektronisk parkeringshenvisning. Dette kunne gøres effektivt ved at opsætte sænkbare stelere på indkørslerne til den centrale del af middelalderbyen. De sænkbare steler er markeret med rød på nedenstående figur. Eksempel på sænkbare steler Forslag til placering af sænkbare steler. 16

19 Der findes systemer med automatiske hæve-sænke-pullerter hvor det f. eks. er muligt for beboere og håndværkere at åbne for ind- og udkørsel. Systemet kan også håndtere at hoteller m.v. via rettigheder kan give tilladelse til at gæster åbner ved kørsel i forbindelse med ind- og udtjekning. Det styres ved at udstede adgangslicenser. Og de sænkebares steler kan også sættes til automatisk hævning/sænkning på bestemte tider ifht. varelevering. Der har været forslag fremme om at sæsonregulere adgangsbegrænsningen. Det kan dog ikke anbefales, da praksis med sådanne sæsonbestemte ordninger giver problemer ved sæsonskift. Reguleringen kan foregå via en simpel håndsender i bilen. Dette kan kombineres med et GSM modul hvor man via mobiltelefonen kan åbne for adgang, forudsat at der er givet rettigheder hertil. Der findes også netværksbaserede fleksible løsninger, hvor der giver et samlet overblik over brugere samt rettigheder og dermed giver stor fleksibilitet i forhold til styring at trafikken. Hæve sænkepullerter vil ikke kræve større fysiske ændringer i gaderummene og er derfor velegnet til forsøg. Effekt Effektiv trafikdæmpning og kraftig reduktion af gennemkørende trafik. Trafikforsøg i øvrigt Der har være foreslået forskellige forsøgsløsninger for at regulere trafikken og parkeringen bl.a. ved krydsændringer mm. Problemet med trafikforsøg er imidlertid, at de ofte giver et skævt billede af en permanent ordning og ikke mindst vil forsøg ofte virke skæmmende i Ribe smukke middelalderby. 8.6 GPS ændringer I takt med, at der etableres gågadezone, hvor der etableres vejlukninger med sænkbare steler, så skal disse vejlukninger lægges på kort, så det slår igennem på GPS-erne, og dermed holder bilisterne fra at køre direkte til Domkirken. 17

20 BILAG 1. IND- OG UDENLANDSKE ERFARINGER MED BILFRI MIDTBYER Byer i Tyskland: Lübech Middelalderby i nordtyskland 60 km nord/øst for Hamborg. Der er en del bilrestiktioner/bilfrie gader i midtbyen. Indbyggertal: Freiburg Bilfri middelalderbymidte i syd/vest Tyskland. Varelevering i bil er tilladt i bykernen. Der er satset på cykelstier og faciliteter, samt letbane. Boligområdet Vauban er også gjort bilfri. Erfaringer fra Freiburg er en øget handel i byen efter midtbyen er gjort bilfri. Turisterne sætter stor pris på den bilfri bykerne, og kunne færdes i fred og ro. Der er mindre støj, øget trafiksikkerhed og beboerne oplever byen som et bedre sted at være. Indbyggere i byen: Münster Bilfri midtby i sydtyskland, hvor der er satset en del på at fremme cykeltrafikken. Indbyggertal:

21 Byer i Italien: Lucca Bilfri renæssanceby i Toscana i Italien, der inden for murene er bilfri. Der parkeres uden for murene. Indbyggere i byen: Siena Bilfri middelalderby i Toscana i Italien, som inden for murene er bilfri, og gaderne er meget smalle. Byen ligger højt. Der er parkeringspladser ved indkørslen til byen. Indbyggertal:

22 Byer i Holland/Belgien: Gent Middelalderby i den nordlige del af Belgien, hvor en stor del af centrum er bilfri. Der er mange cykelstier og udbygget kollektiv trafik net. Indbyggere: Delft By med bilfri centrum i sydholland. Indbyggertal: Groningen By i Hollland, hvor størstedelen af midtbyen er bilfri, og der er et særdeles godt cykelstinet og gode cykelfaciliteter. Indbyggere i byen:

23 Byer i Danmark: Grøn=gågader, Lilla=sivegader, Blå=p-søgering, rød=vejfirkanten Vejle Har de seneste ca. 10 år arbejdet med at udvide gå- og sivegadenettet i midtbyen, og etableret p-søgering og vejfirkant til biltrafik. Man har placeret 2 butikscentre og 2 p- huse nær gågade og p-søgering. Indbyggere i byen: P-hus Trondur i Vejle. Se pris i bilag. Dragør Bilfri gammel bydel nær havnen vist på kortet, som minder om Ribe. Parkering sker i kanten af området. Byen er størrelsesmæssigt som Ribe. Bilfri bydel nær havnen Indbyggere: København Middelalderby med gågadezone på 0,6 km 2. Ca. 50% ture er lette trafikanter. Blå zone=gågade Indbyggere i kommunen: Andre eksempler findes her i TØI s publikation om bilfrie midtbyer: 21

24 BILAG 2. SÆNKBARE STELER HÅNDTERING AF ADGANGSKORT En række steder bruges sænkbare steler. I nedenstående er som eksempel vist håndtering af adgangskort. 22

25 23

26 24

27 25