Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 HTX Vibenhus / Københavns Tekniske Gymnasium HTX Design og produktion A Henrik Bak Heyde (HBH) Hold 3.g Design og produktion Sidst opdateret: maj Lektionslængde: 45 minutter Undervisningstid jf. bekendtgørelse 65,10) teknikfag A: 295 timer (393 lektioner) Elevtid jf. bekendtgørelse 76,4) teknikfag A: 110 timer Eksamensprojekt jf. bekendtgørelse: 100 timer (133 lektioner) inkl. 40 timers værkstedsuge Kernestof, valgtema og fordybelse jf. bekendtgørelse: 195 timer (260 lektioner) Pensum: Er emneopdelt, og eleverne har fået undervisning inden for relevante dele af pensum under hvert emne, resten har været selvstudium og dermed op til den enkelte elevs evner og arbejdssomhed. Kernestof: Nøgletemaer: a) Produktudvikling - et produkts udvikling fra idé til produktion, CAD, kvalitetsstyring og orientering om omkostninger ved indkøb og produktion b) Produktions- og procesovervågning - måling og indsigt i måleinstrumenter c) Automation og styringsteknik - styresystemer og computerbaserede produktionsprocesser d) Materialeteknologi materialers egenskaber, fremstilling, anvendelse, afprøvning og bearbejdning Valgte valgtemaer: i) Analog- og digitalelektronik, el: - foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvledere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb - foretage A/D-D/A-konvertering og gøre rede for forskellige konverteringsprincipper - foretage diagramtegning og printudlægning ved hjælp af CAD og fremstille trykt kredsløb under hensyntagen til elektriske og mekaniske forhold. j) Programmerbar elektronik, el: - udvikle interfaceelektronik og software til opsamling af måledata - konstruere systemer til styring, regulering eller overvågning - anvende microcontroller eller PLC til realtidsprocesser - genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. Fordybelsesområde: - Elevafhængigt, men et miks af ovenstående Side 1 af 14

2 - Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Introduktion Måle- og fabrikationsudstyr samt fumlebræt Analogelektronik og simuleringsværktøjer Passive komponenter Transistoren Rapportskrivning og projektarbejde Operationsforstærkeren Elektronikproduktion Digitalelektronik Generering og konvertering af signaler Mikroprocessor Eksamensprojekt Side 2 af 14

3 Titel 1 Introduktion Introduktion til faget teknikfaget Design og Produktion Anvendt litteratur, laboratorium og måleapparater introduceres. Undervisningsbekendtgørelse gennemgås med henblik på at konkretisere og eksemplificere fagets stipulerede krav til eleven; hvad forventes af eleven? Under dette punkt fremhæves omfanget af normalsider, selvstudium, gruppearbejde og rapportskrivning. Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 3 timer (4 lektioner) Afdækning af elevernes kompetencer samt anskueliggørelse af fagets mål. Sikkerhed og oprydning. Gruppearbejde. Rapportskrivning. Opbygning af rapporter. Klasseundervisning Side 3 af 14

4 Titel 2 Måle- og fabrikationsudstyr samt fumlebræt Fagets måletekniske hjælpemidler Funktion og opbygning af multimeter, strømforsyning, funktionsgenerator og oscilloskop gennemgås med et anvendelsesorienteret sigte for øje. Fejlbetjening og fejlkilder nævnes. Fabrikationsudstyr Brugen af loddekolbe, boremaskine, tinsuger, bidetang og andet værktøj beskrives. Printplader, fotografiske processer og ætsning af kobber gennemgås. Udviklingsbræt Det såkaldte fumlebræt introduceres. Udvikling og Test Vigtigheden af planlægning af ressourcer og tid, struktureret udvikling og fejlfinding og test gennemgås. Internet Diverse videoer på Youtube vises. Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 8 timer (11 lektioner) Sikkerhed. Hands on. Terminologien øves. Klasseundervisning / projektarbejdsform / eksperimentelt arbejde Side 4 af 14

5 Titel 3 Analogelektronik og simuleringsværktøjer Hvad er analogelektronik? En kort indføring i emnet. Hvilke komponenter hører ind under emnet. Hvor og hvordan anvendes komponenterne. Kort oversigtsgennemgang af lærebogens behandling af emnet. Diagramsymboler Kapitel 46 De forskellige komponenters grafiske (visuelle) udseende. Standardværdier Kapitel 47 Tabelværdier til opslag i skema. Det græske alfabet Kapitel 48 En oversigt. Farvekoder Kapitel 49 Modstande og kondensatorers værdier ud fra deres påtrykte farvekode. Formler Kapitel 50 De forskellige formler (de vigtigste) som gennemgås i lærebogen. It i undervisningen Diverse printudlægnings- og simuleringsværktøjer som DesignSpark, Express PCB, Falstad og Yenka introduceres. Pensum Lærebog: Egon Rasmussen: Analog teknik, 3. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2007, ISBN: Side Internet Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 12 timer (16 lektioner) Terminologien øves. Klasseundervisning /anvendelse af fagprogrammer /eksperimentelt arbejde Side 5 af 14

6 Titel 4 Passive komponenter Modstande, kondensatorer, spoler og dioder De vigtigste af elektronikkens passive komponenter gennemgås for at skabe et fundament for yderligere selvstudium af dem. Både AC- og DC-forhold undersøges. Elektrisk modstand Kapitel 5 Ohms lov Kapitel 6 Effekt og energi Kapitel 7 Modstandskombinationer Kapitel 8 Kondensatoren Kapitel 13 Kondensatoren ved DC Kapitel 14 Kondensatoren ved AC Kapitel 15 Spolen Kapitel 17 Spolen ved DC Kapitel 18 Spolen ved AC Kapitel 19 Dioden Kapitel 23 Ensretterkoblinger Kapitel 26 Pensum Lærebog: Egon Rasmussen: Analog teknik, 3. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2007, ISBN: Side 31-71, , Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 40 timer (53 lektioner) Matematisk kompetence og fysisk forståelse. Terminologien øves. Klasseundervisning /eksperimentelt arbejde Side 6 af 14

7 Titel 5 Transistoren Transistoren Som eneste komponent gås i dybden med transistoren pga. dens enorme betydning for den moderne elektronikudvikling og -produktion. Transistoren Kapitel 30 Transistorens historie, dens produktion herunder planarteknologien og udseende, datablade, virkemåde (strømforstærkning) samt praktiske målinger i laboratoriet. Transistorens DC-forhold Kapitel 31 Arbejdspunkt og linie, temperaturproblemer, fixed bias, fejlfinding i laboratoriet, Darlingtonkobling samt de tre vigtige karakteristikker. Transistorens AC-forhold Kapitel 32 Hybridparametrene h fe, h ie og h oe, fasedrejning og arbejdslinie. Analogforstærkeren Kapitel 33 Forstærkning (signal og effekt), impedanser (ind- og udgangs), frekvensgang og måleteknik. Transistorens grundkoblinger Kapitel 34 Fælles emitter, kollektor og basis, frekvens og kapaciteter. Pensum Lærebog: Egon Rasmussen: Analog teknik, 3. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2007, ISBN: Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 19 timer (25 lektioner) Matematisk kompetence og fysisk forståelse. Progression i sværhedsgraden. Terminologien øves. Klasseundervisning /projektarbejdsform /anvendelse af fagprogrammer / eksperimentelt arbejde Side 7 af 14

8 Titel 6 Rapportskrivning og projektarbejde Projektarbejde Planlægning og organisering af større projektarbejde med henblik på eksamensprojektet. Den tidslige faktor bringes i spil. Der bygges videre på deres erfaringer med større projektforløb fra Teknologi B-faget. Rapportskrivning En rapports opbygning beskrives. De væsentlige elementer fremhæves. Der tages udgangspunkt i den viden som haves fra fagene Fysik B og Matematik B i henholdsvis fysikrapporter og matematikprojekter samt faget Teknologi B, hvor inddragelse af samfundsmæssige faktorer er velkendt. Yderligere fagfaglige elementer tilføjes. Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 3 timer (4 lektioner) Skriftlige kompetencer; fokus på progression i planlægning og rapportering opnået fra andre fag. Klasseundervisning /skriftligt arbejde Side 8 af 14

9 Titel 7 Operationsforstærkeren Modkobling Kapitel 38 Differensforstærkeren Kapitel 39 Operationsforstærkeren Kapitel 40 Operationsforstærker kredsløb Kapitel 41 Pensum Lærebog: Egon Rasmussen: Analog teknik, 3. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2007, ISBN: Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 23 timer (31 lektioner) Matematisk kompetence og udbygning af allerede opnåede færdigheder inden for faget. Klasseundervisning /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer /eksperimentelt arbejde Side 9 af 14

10 Titel 8 Elektronikproduktion Elektronikproduktion Prototype, unika og udvikling samt afprøvning, herunder test. Semiprofessionelt, small scale. Professionelt, large scale. Renrumsteknologi og silicium gennemgås. Hvad er Surface Mount Technology? En forståelse for hvad der driver eller begrænser udviklingen indenfor branchen. Hvor ligger væksten, hvem producerer hvad og hvorfor? Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 3 timer (4 lektioner) Læreplanens mål, progression Klasseundervisning Side 10 af 14

11 Titel 9 Digitalelektronik Hvad er digitalelektronik? En kort indføring i emnet. Hvilke komponenter hører ind under emnet. Hvor og hvordan anvendes komponenterne. Kort oversigtsgennemgang af lærebogens behandling af emnet. Talsystemer Kapitel 1 Gates Kapitel 2 Boole s algebra Kapitel 4 Reduktionsmetoder Kapitel 5 Karnaughkort Kapitel 6 Kombinatoriske kredsløb Kapitel 7 Hazard i gatekredsløb Kaptiel 8 Flip-flops Kapitel 9 Sekventielle kredsløb Kapitel 10 Skifteregistre Kapitel 11 Pensum Lærebog: Leif Møller Andersen og Kim Rundblad: Digital og mikroprocessor teknik, 4. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2009, ISBN: Side 9-30, Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 45 timer (60 lektioner) Matematisk kompetence. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 11 af 14

12 Titel 10 Generering og konvertering af signaler Signaler AD/DA-konvertering og egengenerering af signaler gennemgås. Konvertering mellem analoge og digitale signaler Kapitel 14 Impulsdefinitioner Kapitel 18 Multivibratorer Kapitel 19 Pensum Lærebog: Leif Møller Andersen og Kim Rundblad: Digital og mikroprocessor teknik, 4. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2009, ISBN: Side , Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 14 timer (18 lektioner) Matematisk kompetence og fysisk forståelse. Klasseundervisning / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / eksperimentelt arbejde Side 12 af 14

13 Titel 11 Mikroprocessor Programmerbar elektronik Moderne elektronik bygges op omkring mikroprocessorer. Dette faktum samt en forståelse heraf, er hovedtemaet. Valget af mikroprocessor er faldet på en ATmega328 i form af en Arduino med tilhørende udviklingsmiljø, hvor programmering foregår i sproget Processing. Interface til andre komponenter kan være via I2Cprotokollen, implementeret ved hjælp af Arduino s wire-biblioteket. Lego s NXTbyggesten bruges som alternativ. Mikroprocessor Kapitel 22 Struktureret programudvikling Kapitel 23 AVR Atmel ATmega bit mikroprocessor (datablade, hjemmeside) Lego MindStorms ARM7 32-bit mikroprocessor (datablade, hjemmeside) I2C-potokollen (datablad, implementeret i Arduino s udviklingsmiljø) Pensum Lærebog: Leif Møller Andersen og Kim Rundblad: Digital og mikroprocessor teknik, 4. udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2009, ISBN: Side Internet Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 24 timer (32 lektioner) Matematisk kompetence og fysisk forståelse. Progression i sværhedsgraden. Terminologien øves. Især software/programmeringsdelen kan blive en udfordring for nogle elever. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 13 af 14

14 Titel 12 Eksamensprojekt Eleverne vælger eksamensprojekt ud fra det udbud af projekter som skolen tilbyder indenfor de to valgtemaer. Mulige temaer: Automatik/Styring Fritid og børn Måling Hjælpemidler til undervisning Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 9 uger = 100 timer = 133 lektioner (inkl. værkstedsuge med ca. 40 lektioner) Projektplanlægning Rapportskrivning Design og produkt Projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 14

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, skoleår

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i. Bæredygtigt design. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Aalborg Universitet. Udbydes i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2013 Udbydes i København Forord I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere