Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores strategi viser, hvordan vi vil realisere vores egne ambitioner i Fagsekretariatet og sammen med andre i det kommunale fællesskab, samt Del II der viser hvordan vi følger op på realiseringen af Skanderborg Byråds forandringer. Del I. Teknik & Miljø Strategi I Teknik & Miljø arbejdes der strategisk efter langsigtede udviklingsmål. Strategien evalueres og tilpasses løbende, med en større revision hvert år i november-december måneder. Den gældende Strategi , indeholder konkrete mål og aktiviteter der skal gennemføres i løbet af Teknik & Miljø Strategi er vedlagt denne udviklingsaftale. Del II. Politisk besluttede forandringer I det følgende er Byrådets forandringer til 2018 præsenteret gennem mål 1 til 5, inklusiv aktiviteter og opfølgninger på udviklingsmålene. 1. Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 mio. kr. Der er afsat ca. 15 mio. kr. pr. år til bygningsvedligehold. Det vurderes, at vedligeholdelse af bygningerne ikke vil kunne opretholdes uden flere midler. For at værne om værdien af kommunens bygninger, forhøjes rammen til bygningsvedligehold med en bevilling på 3 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem. Aktiviteter: Bygningsafdelingen vil udvide arbejdet og indsatserne omkring vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Opfølgning på udviklingsmålet: Politikkontrol i forbindelse i budgetopfølgninger og status i Miljø- og Planudvalget i 4.kvartal Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager På grund af en større sagspukkel på landzonesager er sagsbehandlingstiden på landzonesager blevet uhensigtsmæssig lang. Der er ikke politisk vedtagne eller nationale mål for sagsbehandlingstider, men det er ønsket fra administrationen og fra politisk side at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det vurderes, at en ekstern konsulent vil kunne løse omkring sager afhængigt af omfanget og kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borgere/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid

2 hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m. Teknik & Miljø finansierer selv området med kr. og samtidig bevilges yderligere kr. i Aktiviteter: Udbud og valg af ekstern konsulent i december Igangsætning af sagsarbejde primo januar Afslutning af indsatsen i 4. kvartal Opfølgning på udviklingsmålet: Politikkontrol i forbindelse i budgetopfølgninger og status i Miljø- og Planudvalget i 4.kvartal Forøgelse af SKØN/GRØN-puljen SKØN-puljen er målrettet borger-skaber, som fokuserer på, at borgere med idéer til fysiske projekter skal mødes af Skanderborg Kommune med tid og ressourcer. GRØN-puljen er målrettet projekter i naturen. 17 stk. 4 udvalget for Byernes Vækst foreslår en forøgelse på 50 % på begge puljer: kr. ekstra til SKØN-puljen, kr. ekstra til GRØN-puljen og kr. til forøgelse af den administrative støtte til projekterne. Totalt bevilliges kr. pr. år fra 2018 og frem. Aktiviteter: 2 årlige ansøgningsrunder til hhv. SKØN-puljen og GRØN-puljen. Opfølgning på udviklingsmålet: Politikkontrol i forbindelse i budgetopfølgninger og status i Miljø- og Planudvalget i 2 og 3.kvartal Analyse af den kollektive trafik På baggrund af øgede udgifter til diesel, ekstra buskørsel på afgange med mange skoleelever og udvidet betjening på Skanderborg bybus, er udgiften til den kollektive trafik øget gennem de senere år. For at kunne opretholde nuværende serviceniveau på den kollektive trafik, er det i forbindelse med Midttrafik budgetter fremkommet, at der mangler et estimeret beløb på 2 mio. kr. i 2018 og fremefter på Skanderborg Kommunes budget til busdrift. I første omgang tilføres de 2 mio. kr. kun i budget Der bevilliges 2 mio. kr. i I løbet af 2018 analyseres kommunens service og økonomi på kollektiv trafik i sammenhæng med den service, Region Midt leverer. Dette mål er samlet under ét mål, på baggrund af to sammenhængende politisk besluttede forandringer. Aktiviteter: Gennemførelse af analyse af serviceniveau og budgetter. Opfølgning på udviklingsmålet: Fremlæggelse i Direktionen i april 2018 og Miljø- og Planudvalget i maj Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter - vigepladser Det undersøges via dialog med den lokale landboforening, om det er muligt at etablere vigepladser på udvalgte mindre veje med den hensigt at lette fremkommeligheden når der køres med store landbrugsredskaber, som spærrer for den gennemgående trafik. Det er forudsætningen, at lodsejeren skal stille arealer frit til rådighed og selv flytte grøfter og rør. Til gengæld etablerer kommunen selve den stabilgrus-opbyggede vigeplads og vedligeholder den. Kommunens udgift finansieres via puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter, som hvert år er på 1 mio. kr., og projekterne vurderes administrativt på baggrund af en vedtaget politik.

3 Aktiviteter: Udarbejdelse af forslag til proces i løbet af 1. og 2. kvartal 2017 Opfølgning på udviklingsmålet: Politikkontrol i forbindelse i budgetopfølgninger. Bilag: Teknik og Miljø Strategi

4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19