Å-DALEN. 16. årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å-DALEN. 16. årgang nr. 3 2010"

Transkript

1 Å-DALEN 16. årgang nr

2 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Naturpleje, Planter Næstformand Svend Bjørn Keil Varpelev Bygade 3, Varpelev 4652 Hårlev tryggevaelde.com Geologi, Foto Historie, Arkæologi, Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem Kirstine Østergaard Medlem Claus Nielsen Medlem Dineke Ritzema Suppleant Jens Jørgensen Cypresvej 15, Strøby Egede Møllemarken 46, Vallø Skolevangen 15, Hellested Bakkehældet Køge Hovedgaden 66 Elverhøjen 2, Vallø 4600 Køge tryggevaelde.com Folkeminder Historie, Arkæologi, Folkeminder, Planter 4600 Køge tryggevaelde.com Naturpleje 4652 Hårlev Botanik, tryggevaelde.com Naturpleje tryggevaelde.com 4652 Hårlev tryggevaelde.com 4600 Køge tryggevaelde.com Historie, Foto Trafikproblemer Revisorer: Anne Jørgensen og Kai Damgaard Revisorsuppleant: Sten Sjølund Redaktion: Ella Pedersen (ansvarshavende), Inge Ambus og Kirstine Østergaard Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller dele artikler til flere numre. Hjemmeside: Forsidebilledet er tegnet af Ullrich Rössing 2

3 Oversvømmelse og slusen Vinteren er kommet over os tidligt i år. Det hele startede med meget store oversvømmelser i selve ådalen og også over bl.a. Tingvejen. Vinden havde været i øst i mange dage, og der var derfor meget høj vandstand i Køge Bugt, det nærmede sig 1 meter over daglig vande. Samtidig fik vi en hel del nedbør, og da der fra de befæstede arealer (byer og veje) blev ledt meget vand via regnvandsledninger og bassiner ned til åen, ja så måtte der jo kommer oversvømmelser. Så satte vinteren ind med kulde og sne og alle de oversvømmede arealer blev dækket med is. Det blev et smukt skue med sne på alle træerne, is og sne på engene og den sort/blå stribe vand, der bugtede sig i selve åløbet. Vinden er vendt igen, og vandet i Køge Bugt er vendt tilbage til en mere normal vandstand. Isen knækker nu, når man går i engene og man træder ned i den bløde bund, der ikke er bundfrosssen endnu. Slusen har selvfølgelig været lukket, når vandet i Køge Bugt har været højere end vandstanden i åen, og der bliver automatisk lukket op for slusen, lige så snart vandet blot er en smule højere end i bugten. Når der er så høj vandstand i bugten, bliver der kun ledt meget lidt vand ud af åen, nemlig kun den smule, der netop er højere end havvandets højde. Man kan sammenligne det med, at vandet i Køge Bugt er en kasse med en bestemt højde og vandet i åen er en anden meget mindre kasse men med næsten samme højde. Når vandet i åen bliver højere end vandet i Bugten, så kan det overskydende vand i Åkassen flyde hen over overfladen på Køge Bugtkassen. Det betyder, at der jo kun kan flyde vand fra åen, når der er mere vand her end i Bugten, og altså kun det, der kan flyde ovenpå. Dertil kommer, at ferskvand er lettere end det salte brakvand, og derfor altid vil flyde ovenpå. Det er selvfølgelig en forsimplet forklaring, da der jo også er strømninger i vandet, men vandet i åen har ikke kraft til at trænge igennem den store mængde vand, der er i Bugten, og derfor betyder bundens beskaffenhed ikke voldsomt meget for hvor meget vand, der kan løbe ud af åen. Sneen gør, at man rigtig kan gå på sporjagt og se hvilke dyr, der færdes i 3

4 området. Råvildt er der mange spor af, lad os håbe, at råvildtbestanden hos os ikke bliver ramt af den sygdom, som ellers hærger landet. Mange søer er ved at blive dækket af is, og vi har haft besøg af 3 ørne, enten hav- eller fiskeørne. Flere har bemærket de store fugle ved Tryggevælde Å nær Tryggevældegården. Ørnene er sikkert søgt herop til de rindende vande for at søge føde. Carsten Pedersen, Hårlev har fotograferet dem og vi bringer hans billeder i bladet. Tak for det Carsten. Måske får vi en rigtig lang vinter med sne og is, men en rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I alle. Ella Pedersen Slusen. Foto: Inge Ambus 4

5 Vandhuller og opgravning af disse til gavn for specielt padderne Foreningen har den glæde at kunne fortælle, at vi til foreningens ordinære generalforsamling i marts måned 2010, har fået Henrik Petersen fra Køge til at komme og fortælle om vandhuller. Henrik har i Køge Kommune i mange år arbejdet med at få renset vandhuller op og gravet nye med stor succes. Der er kommet meget liv i disse vandhuller og bl.a. springfrøen, der er en specielt truet art, har forøget sit antal betragteligt i disse vandhuller. Henrik vil give sin viden videre til os, så vi måske også kan gøre en indsats også på dette område Kirkestien i enghaven Kirkestien mellem Strøby og St. Tårnby er blevet renoveret i efteråret 2009, så man næsten altid - når engene ikke er oversvømmet - kan gå tørskoet over åen og engen (enghaven). Martin A. Hansen færdedes her meget som barn og man kan genkende området i bl.a. Strudsen og Paradisæblerne. Man kan stadig lægge sig ned på den gyngende bro og se efter den kæmpestore gedde, der lever dernede i det dybe sorte vand. Pilene og poplerne langs stien ved Strøby er blevet stynet sidste vinter og et par af de runde stynede toppe, ligner Martin A. Hansens pilehoved. Prøv selv at kravle op - og føl at her har du fred og ro! Den vigtigste del af den lille eng bag sportspladsen i Strøby slog 5

6 foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse i sommer med le, således at man til næste sommer igen kan komme ned og se de mange fine engblomster, heri blandt orchideerne, som især blomstrede så righoldigt på Martin A. Hansens barndomstid, og forhåbentligt også kommer til det igen. Lige vest for sportspladsen er der sat et shelter op, lavet en lille bålplads og yderligere et sæt borde og bænke, alt sammen så også handicappede med kørestol kan benytte det. Her vil der være mulighed for at ligge og iagttage enghavens liv med dens mosebryg og dansende elverpiger, inden natten sænker over de udstrakte enge i Ådalen. Det nye fugletårn er her i efteråret blevet bygget lige inde på engen neden for Engvej fra St. Tårnby. Ejeren af engen har givet lov til at vi må stille tårnet her, så man herfra kan få den flotte vide udsigt over store dele af den brede ådal, hvor mange fugle plejer at holde til. Der er herfra i fjendeland også den flotteste udsigt op til Strøby med dens kirke. Det ovenstående arbejde er en del af Kirkestiprojektet ved Strøby, som blev indviet sidste år i november måned, og det er et samarbejde mellem Strøby Borgerforening, Handicaprådet, Stevns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Stevns samt Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse. Alt træarbejdet er blevet udført af unge fra Køge Produktionshøjskole Klemmenstrupgaard, som også udførte arbejdet på det gamle fugletårn, der ligger længere mod syd også på St. Tårnbysiden. Vi glæder os til arbejdet er helt færdigt, selv om det først bliver vejr til at bruge det rigtigt til næste år. Ella Pedersen 6

7 Helhedsplan over Tryggevælde Ådal Stevns Kommune har igennem det sidste års tid været ved at udarbejde en helhedsplan over Tryggevælde Ådal, d.v.s. specielt Natura 2000 området og desværre er Stevns Ådalen ikke taget med. Kommunen har ansat Anja Boserup fra Absolut Landskab til at lave planen. Foreningen har tidligt i forløbet været til møder med Anja Boserup, der har brugt en meget stor del af det materiale, som vi igennem årene har udarbejdet. På nuværende tidspunkt er der inddraget lodsejere og borgere til at bidrage med planer og ideer. Der har været afholdt et specielt lodsejermøde, hvor dejligt mange lodsejere var mødt op. Dernæst et borgermøde, hvor der af programmet slet ikke var afsat tid til indlæg fra salen. Dette har vi i vores forening været stærkt utilfredse med, da vi gerne ville have udøst af foreningens mangeårige arbejde og erfaringer med ådalen. Der blev heldigvis nedsat en del grupper, der skulle arbejde videre med ideer, og her har foreningen næsten en repræsentant med i hver gruppe. Det er min opfattelse, at der bliver arbejdet meget seriøst i grupperne, der omhandler pleje, lodsejerskab, rekreative ideer, kultur- og naturhistorie m.v. Det er meningen at alle grupperne skal mødes i det nye år og her udveksle ideer og materiale. Det skal så alt sammen indpasses i helhedsplanen for Tryggevælde Ådal. Ella Pedersen 7

8 Bemærk kragen til venstre for ørnene, det viser hvor store de er. Foto: Carsten Pedersen. 8

9 Naturplejedag på Elbækengen. I august havde vi i samarbejde med DN-Stevns arrangeret en naturplejedag på Elbækengen for at få bund i de mange vildskud på de gamle elletrunter ude i engen. Da der ikke kom nok deltagere til at få bund i al opvæksten, besluttede vi at arrangere endnu en dag, for at fortsætte arbejdet. Vi opdagede snart, at flere af de trunter, som vi havde skåret ned i august havde skudt friske skud allerede. Det fortæller med al ønskelig tydelighed, at vi fremover ikke skal lægge arbejdet helt så tidligt på året, men som tidligere vente til slutningen af september. Alligevel kunne vi også konstatere, at endnu flere af trunterne var tydeligt kraftigt hæmmet af nedskæringen så tidligt på året. Vi er nu spændte på, hvordan det vil gå til næste år. Den første dag deltog en medarbejder fra DN, som selv har geder. Han bragte en del af de afskårne ellegrene med hjem for at se, om gederne ville spise dem, når andre dyr ikke ville. Det ville de, endda med stor fornøjelse. Der gik ikke længe, før alt var væk. Derfor har vi besluttet til næste år at prøve noget nyt sidst på sæsonen, når orkideerne har sat frø. Hvis engen er tør nok, vil vi prøve i en mindre indhegning lige uden for engen, hvor en masse elletræer blev fældet sidste år at sætte gederne på og se, hvorvidt de kan komme elleopvæksten mere effektivt til livs. Den 16. oktober var vi heldige. Vejret var med os, så vi kunne nyde dagen ude på engen og se fuglene danse over det åbne område. Det var ikke annonceret i pressen, kun sendt til foreningernes medlemmer. Derfor kom der heller ikke så mange, men den lille trofaste gruppe, der var mødt op, knoklede så meget desto mere. Det lykkedes heldigvis at komme rigtig langt og få fjernet opvæksten fra alle de vigtigste kær. Vi klippede og flyttede grenene og klippede flere. Efterhånden har vi fundet en måde at arbejde på, som giver det bedst mulige udbytte, med den mindste indsats. Ind imellem blev der selvfølgelig tid til at nyde en frokost, som DN-stod for og kaffe og kage, som foreningen selv havde organiseret og en masse 9

10 hygge rundt om bordet nede på engen. Køerne var taget hjem efter sensommerens megen regn. Heldigvis var engen fint farbar, når blot vi var meget opmærksomme på, hvor vi gik. Vi glædede os over det store åbne område, som nu er åbent for offentligheden, så mange kan nyde den helt særlige stilhed og ro, der er over de åbne enge, hvor man næsten kan føle sig hensat til tidligere tider. I den forløbne tid har Danmarks Naturfond, der ejer arealet arbejdet hårdt på at finde penge til at føre den Naturplan ud i livet, som blev udarbejdet sidste år. Der er søgt bl.a. om penge til hegning af det tilkøbte markareal, der siden foråret har stået med nysået græs. Med i ansøgningen er også et nyt vandhul til padder, som skal ligge, hvor der før var vildtremise. Der er mange andre ønsker, der skal føres ud i livet. Nogle kan sikkert udføres ved hjælp af frivillige, mens mange kræver flere ansøgninger om penge. Det er håbet, at kunne plante flere træer ind i hegnet langs engen, så det fremstår som et flot hegn, der kan give læ, så sommerfuglene kan trives ude på engen. Der har tidligere gået en gammel sti langs engene, som tydeligt kan ses nær naboen, hvor der stadig er en sti igennem hegnet. Selvfølgelig skulle den sti gerne fremstå tydeligt langs hegnet igen. Det er også håbet, at der på sigt kan komme flere borde og bænke i nærheden af paddevandhullet, så der er mulighed for at nyde den medbragte mad. En folder er under udarbejdelse allerede og sikkert på vej til trykkeren i skrivende stund. Derudover vil vi gerne have et skilt nede ved engen. Rydningen af hegnet har uventet givet et nyt problem, men om det alene skyldes dette, ved vi endnu ikke. I eftersommerens store regnskyl kom så meget vand, at indgangen ved kreaturfolden sumpede helt til og blev meget vanskelig at passere både for mennesker og kvæg. Den lokale afgræsser foreslog, at det skyldtes fjernelse af de store træer. Det er der sikkert meget om, da netop elletræerne er kendte for at være store vandforbrugere. 10

11 Til foråret vil det vise sig, hvorvidt dette var et forbigående problem skabt af de store vandmængder i august eller om det er et vedvarende problem, som der må findes en løsning på. Mod syd er også et lille stykke eng, som blev tilkøbt sammen med marken. Det henligger nu med piletræer og høje siv, da det ikke har været græsset længe. Det er selvfølgelig planen, at der her skal skabes flere overgange over holmrende, der skiller de to engstykker, så køerne kan komme ind og græsse efter en engangsrydning af de høje vækster. Så vil det være spændende at se, hvor mange af engplanterne der kommer frem igen, lige så snart de får lys og luft til at spire og gro. Vi glæder os over, at dette enestående naturområde er kommet på Danmarks Naturfonds hænder, så dets naturværdier bliver sikret og åbne for alle. Inge Ambus De bedste naturplejere. 11 Foto Svend-Bjørn Keil

12 Billederne er fra plejedagen i Elbækengen d. 15. august. Øverst de utrættelige frivillige i gang med at bekæmpe Rød-el. Nederst en af grundene til at vi gør det: orkideen Pukkellæbe. Fotograf: Svend-Bjørn Keil 12

13 Cykelsti over Tryggevælde Ådal mellem Hellested og Hårlev Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse er privat høringspart i sagen om cykelstien Hellested og Hårlev, og har derfor svaret Stevns kommune på dens forespørgsel om en såkaldt screening, inden der udarbejdes et forslag til lokalplan, nemlig nr Jeg har som formand for bestyrelsen i Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse sendt nedenstående svar til Stevns Kommune: Til Stevns Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Hovedgaden Hårlev Elverhøjen d. 22. nov Ang: Naturvurdering og Miljøscreening af Lokalplan 131 Cykelsti over Tryggevælde Ådal. Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse (og ikke Ådalens Venner) har ved mail som privat høringspart modtaget materiale vedr. ovenstående. Foreningen har med stor interesse læst det medsendte materiale om naturvurderinger og screening af cykelsti over Tryggevælde Ådal. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse ser positivt på en cykelsti mellem Hellested og Hårlev, men mener, at cykelstien bør anlægges langs landevejene for at skåne natur og landbrug. Vi mener desuden, at det vil være mere sikkert for de bløde trafikanter, at man er i nærheden af andre trafikanter. Den landskabsmæssige- og naturoplevelsen vil også kunne nydes, selv om stien følger landevejene. Hvis projektet om Cykelstien over Ådalen skal udarbejdes, har 13

14 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse følgende kommentarer til screeningen: Foreningen finder, at der absolut bør udarbejdes en miljøvurdering af følgende grunde: Cykelstien krydser et Natura 2000 område med registreret rigkærsområder, der er tilstede, selv om plejen p.t. ikke er optimal for naturtypen, men ved pleje kan blive optimal. Rigkærene har overordnet set ugunstig bevaringsstatus, men et anlæg vil påføre rigkærene yderlig negativ indvirkning. Danmark har i henhold til Natura 2000 direktivet en forpligtigelse til af beskytte, bevare og udvide naturtyperne Der er registret springpadder, der med stor sandsynlighed er spidssnudet frø og som er en såkaldt bilag IV art. I Habitatsdirektivets artikel 12 skal det sikres, at projektet ikke medfører beskadigelse eller ødelæggelse af yngle eller rasteområderne for arter opført på bilag IV i direktivet Naturvurderingerne med feltundersøgelser, der er udarbejdet af ORBICON, er genemført i august 2010, altså i en periode, hvor forårsflora, ynglefugle samt paddeartenes kvækken ikke har kunnet påvises, og derfor heller ikke kunnet registreres. Naturvurderingerne er derfor meget mangelfulde. Naturvurderingerne kan derfor ikke lægges til grund for en vurdering af, om der skal gennemføres eller ikke gennemføres en miljøvurdering. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse anbefaler derfor en VVM redegørelse af Cykelstien. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse har følgende kommentarer til Checklisten for miljøscreeningen af Lokalplan 131 Cykelsti over Tryggevælde dal. Planen kan p.gr.a. ovenstående påvirke det Nationale Beskyttelsesområde negativt. Plantelivet, dyrelivet og habitatområdet påvirkes negativt. Specielt rastende fugle vil i vinterhalvåret blive forstyrret af lys og 14

15 færdsel. Spredningskorridoren påvirkes negativt, da forstyrrelse i området kan skræmme faunaen. Naturbeskyttelsesområdet påvirkes negativ, da eng, å, jorddiger og gravhøje forstyrres. Den Landskabelige værdi påvirkes negativt, da sti og bro vil forstyrre udsynet over den ellers uforstyrrede ådal. Hvis der kommer bro vil det have negativ indvirkning på overfladevandet uanset, om det anvendes salt eller grus til glatførebehandling i vinterhalvåret. Under alle omstændigheder bør der kun anvendes grus. Trafikafvikling/belastning vil være negativ, idet der kommer flere bløde trafikanter på Maglehøjvej, der er en meget smal og mørk samt skråner stejlt ned mod Bygaden. Energiforbruget vil være negativt, da der skal bruges el til belysningen på stien. Påvirkningen af erhvervslivet vil være negativ, idet der inddrages jord fra landbrugserhvervet. Dyrkningen af markerne bliver vanskeliggjort og herved falder de pågældende landbrudsejendomme i værdi. Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse ser helst at stien anlægges et andet sted specielt uden for Habitatsområdet og gerne langs landevejene. Foreningen mener desuden, at der skal gennemføres en VVM redegørelse, hvis der skal anlægges sti fra Maglehøjvej og til Hårlev (Lokalplan 131) Med venlig hilsen På Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelses vegne Ella Pedersen Formand 15

16 16

Å-DALEN. 20. årgang nr. 3 2014

Å-DALEN. 20. årgang nr. 3 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 3 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013

Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013 Å-DALEN 19. årgang nr. 3 2013 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Toftager 5, Ubby 4490Jerslev 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter

Læs mere

Å-DALEN. 16. årgang nr

Å-DALEN. 16. årgang nr Å-DALEN 16. årgang nr. 2 2010 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter Næstformand

Læs mere

Å-DALEN. 18. årgang nr

Å-DALEN. 18. årgang nr Å-DALEN 18. årgang nr. 1 2012 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr

Å-DALEN. 15. årgang nr Å-DALEN 15. årgang nr. 3 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010

Å-DALEN. 16. årgang nr. 1 2010 Å-DALEN 16. årgang nr. 1 2010 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 19. årgang nr

Å-DALEN. 19. årgang nr Å-DALEN 19. årgang nr. 1 2013 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Toftager 5, Ubby 4490Jerslev 5626 6574 ella@ Naturpleje, Planter

Læs mere

Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014

Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 1 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Å-DALEN. 14. årgang nr. 3 2008

Å-DALEN. 14. årgang nr. 3 2008 Å-DALEN 14. årgang nr. 3 2008 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 p02630a_ep@ darwin.dk

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr. 1 2011

Å-DALEN. 17. årgang nr. 1 2011 Å-DALEN 17. årgang nr. 1 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr

Å-DALEN. 17. årgang nr Å-DALEN 17. årgang nr. 3 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 17. årgang nr

Å-DALEN. 17. årgang nr Å-DALEN 17. årgang nr. 2 2011 Bestyrelsen for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr. 1 2009

Å-DALEN. 15. årgang nr. 1 2009 Å-DALEN 15. årgang nr. 1 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ tryggevaelde.com

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Å-DALEN. 21. årgang nr års jubilæum maj 1995 maj 2015

Å-DALEN. 21. årgang nr års jubilæum maj 1995 maj 2015 Å-DALEN 21. årgang nr. 2 2015 20 års jubilæum maj 1995 maj 2015 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Anne Jørgensen

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Å-DALEN. 15. årgang nr

Å-DALEN. 15. årgang nr Å-DALEN 15. årgang nr. 2 2009 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Adresse Telefon E-mail Interesser Formand Ella Pedersen Elverhøjen 8, Vallø 4600 Køge 5626 6574 ella@ Naturpleje,

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Å-DALEN. 14. årgang nr. 1 2008

Å-DALEN. 14. årgang nr. 1 2008 Å-DALEN 14. årgang nr. 1 2008 Bestyrelsen for "Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse" Formand Ella Pedersen Næstformand Svend Bjørn Keil Kasserer Inge Ambus Bestyrelsesmedlem Sine Hald Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 2008 har i høj grad været præget af samarbejde med andre foreninger og organisationer. Det har været meget positivt og har

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Å-DALEN. 22. årgang nr

Å-DALEN. 22. årgang nr Å-DALEN 22. årgang nr. 1 2016 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Inge Ambus Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Anne Jørgensen Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

Å-DALEN. 20. årgang nr. 2 2014

Å-DALEN. 20. årgang nr. 2 2014 Å-DALEN 20. årgang nr. 2 2014 Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse blev stiftet 9. maj 1995. Bestyrelse Formand Ella Pedersen Næstformand Dineke Ritzema Kasserer Inge Ambus Sekretær Sine Hald Medlem

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Offentligt møde LIFE Helnæs

Offentligt møde LIFE Helnæs Offentligt møde LIFE Helnæs Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn 2. Indlæg fra landbruget v/ Niels Rasmussen, Formand for Centrovice 3. Gennemgang af LIFE

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Forsvaret. naturforvalter -

Forsvaret. naturforvalter - Forsvaret som naturforvalter - Feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere lørdag den 5. marts 2016 v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Bioscience Kalø Oversigt over forsvarets arealer

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere