- med arbejdsmiljøet som motor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- med arbejdsmiljøet som motor"

Transkript

1 med arbejdsmiljøet som motor

2 Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne i byggeriet. I løbet af 2013 har vores otte arbejdsmiljøkonsulenter gennemført besøg i virksomheder og på byggepladser, hvor de atter har bevist slagkraften og værdien af en mobil konsulenttjeneste. INDSATSEN I 2013 Det drejer sig om at komme i dialog om de ting, som giver umiddelbar mening på byggepladserne. Kontakten med vores konsulenter skal altså opleves som både relevant og løsningsorienteret. Og resultatet skulle gerne blive bedre arbejdsrutiner og planlægning. Den tilgang betyder også, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus stort set altid bliver positivt modtaget på arbejdspladserne. I 2013 har en stor del af rådgivningen på byggepladserne drejet sig om: Trafiksikkerhed Brug og vedligehold af virksomhedens køretøjer Unge og nyansatte Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Bygherrers, rådgivendes og projekterendes roller Kemiske stoffer - Asbest, PCB og bly Problemer med støv og begrænsning af støv-gener Adgangsveje og byggepladsens indretning Tunge løft Arbejdsmiljøkoordinering mellem byggepladsens parter Ordreseddel til brug ved spjældarbejde Nedstyrtningsfarer og faldsikring Byggeriets Arbejdsmiljøbus... er etableret af en række af byggebranchens organisationer. Det er en landsdækkende mobil konsulenttjeneste med otte erfarne konsulenter, der er udstyret med hver sin genkendelige arbejdsmiljøbus. Foruden konsulenterne er tjenesten bemandet med en fuldtidsansat projektleder, og der ydes administrativ sekretærbistand fra Byggeriets Uddannelser. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har siden 1. april 2012 også haft et erhvervs-phd-projekt tilknyttet. Organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus er: Dansk Byggeri, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København, Danske Isolerings- din smartphone Scan koden med firmaers Brancheforening (DIB), Dansk Håndværk, Kooperationen og Bygherreforeningen. og gå på vores web TEKST & FOTO: KOMBIC APS LAYOUT OG TRYK: ROSENDAHLS- A/S OPLAG: 3.000

3 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER I løbet af året har Byggeriets Arbejdsmiljøbus sat fokus på en række områder, hvor der var behov for en særlig indsats. Unge og nyansatte på byggepladserne fylder alt for meget i ulykkesstatistikkerne. Derfor har konsulenterne haft stor opmærksomhed på, hvordan de kunne bidrage med at sikre arbejdsmiljøet for disse. Det er vigtigt, at de unge får lært at tage vare på arbejdsmiljøet fra starten. Støv er et omfattende problem for medarbejderne på byggepladserne både for de, der udfører støvende arbejde og for alle andre på pladsen. Derfor har konsulenterne arbejdet systematisk med at assistere virksomhederne med at nedbringe støvgener ved hjælp af ændrede arbejdsmetoder samt valg af velegnet værktøj, udsugning på maskiner, afskærmning af støvende områder, støvsugning og luftrensning. Trafiksikkerhed. Hjælp til at etablere en egentlig trafiksikkerhedspolitik i virksomheden og rådgivning om brug og vedligehold af virksomhedens køretøjer fik også stor opmærksomhed i Konsulenterne har desuden fokuseret på sikker læsning, kørsel med trailer og brug af håndfri telefon. Tekniske hjælpemidler var et af de emner, der fyldte godt i besøgsstatistikken for En fortsat udvikling af de tekniske hjælpemidler skaber også et kontinuerligt behov for, at konsulenterne kan formidle den nyeste viden til arbejdspladserne. Scan koden med din smartphone og læs hele beretningen

4 UNGE OG NYANSATTE I slutningen af 2013 startede Byggeriets Arbejdsmiljøbus en særlig indsats målrettet de unge og nyansatte på byggepladserne og i byggevirksomhederne. Mentorordninger og lærlingepolitik er blot et par af de værktøjer, som vi har taget i brug i kampagnen, der fortsætter i hele første halvår af Unge og nyansatte er særligt udsatte i byggefagene, og det kan man også læse direkte i ulykkesstatistikkerne. Og det er ikke fordi de unge er letsindige, men derimod fordi de får tildelt det farlige arbejde. Derfor er det oplagt at sætte ind, så både virksomhederne og de nye medarbejdere får et godt greb om en sund arbejdsmiljøkultur. Samtidig viser det sig også hurtigt, at god oplæring og introduktion kan spare virksomhederne for udgifter forårsaget af ulykker og sygedage. Indsatsen har især rettet sig imod: de mestre, der har elever og især små virksomheder med typisk kun en enkelt elev de svende, der tager sig af eleverne i virksomhederne ( læresvende ) de unge og nyansatte på byggepladser uanset om de er elever, praktikanter eller andet sjakbajser, formænd og kolleger til unge og nyansatte på byggepladser faglærere og arbejdsmiljøansvarlige på skolerne Byggeriets Arbejdsmiljøbus er gået i dialog med bygge- og anlægsvirksomhederne om, hvordan de kan bidrage til at deres unge og nyansatte får et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vores rådgivning har blandt andet drejet sig om, hvordan man udvikler en elevpolitik, sikrer en klar placering af ansvaret for instruktion og tilsyn, etablerer mentor- eller onkel -ordninger og uddanner læresvendene, så de er mere kvalificerede til at tage sig af elever og nyansatte. Det er vigtigt, at virksomhederne forstår, at arbejdsmiljø er en del af den faglige kvalitet - sådan som det da også fremgår af beskrivelserne af svendeprøver, læringsmål og praktikmål. Det er også vigtigt at virksomhederne er opmærksomme på betydningen af en god introduktion og opfølgning på nyansatte herunder også, at mester selv er synlig og omsorgsfuld, siger Anders Kabel, der er projektleder i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. vores resource-portal, hvor der har været næsten besøg i På hjemmesiden kan du finde alt det, som du har behov for at vide om Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Kontaktinformation til sekretariatet og vore konsulenter, alle opdaterede materialer, presseklip og nyhedsbreve.

5 Nyhedsbrevet.er udkommet fire gange i løbet af Du kan finde det på hvor der også kan ske tilmelding. Nyhedsbrevet er en helt og fuldt integreret del af den hjemmeside-platform, som vi bruger til at formidle viden og inspiration. Det udsendes via en mail-liste, der ved udgangen af 2013 havde abonnenter heriblandt alle relevante medier, der således løbende orienteres om vores aktiviteter og initiativer. BAM:IT Hele vejen gennem 2013 og frem til sommeren 2014 får en række danske byggevirksomheder gennemgået deres arbejdsgange og informationsstrømme. Det skal sikre dem en bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer, øge kvaliteten og forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre planlægning, IT-styring og medarbejderinddragelse. Det er Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IT-rådgivningsvirksomheden BASIT fra Taastrup, der i fællesskab står for BAM:IT-projektet. Konsulenterne fra begge samarbejdsparter analyserer og rådgiver virksomhederne i forhold til deres måde at arbejde med alle elementerne i byggeprocessen - lige fra tilbudsgivning og projektstyring til endelig overdragelse af byggeriet. De seks deltagere i BAM:IT-projektet er mellemstore virksomheder i byggeriet, som har mellem 25 og 50 ansatte. Forudsætningen for at være med har været, at ledelse såvel som medarbejdere har positive grundholdninger til godt arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse og brug af IT i virksomheden. Projektet har lært os, at det er arbejdsmiljø-dagsordenen, der skal stå forrest, og at IT-agendaen følger efter, så den kan bakke arbejdsmiljø-strategien op. Det er generelt også sådan, at vi tænker omkring IT som værktøj for virksomhederne: Nemlig, at IT først er interessant, når den fungerer som redskab for en strategisk målsætning for virksomheden herunder også arbejdsmiljø, siger Martin Profit Jakobsen, adm. direktør i BASIT. Løbende gennem hele projektperioden opsamles virksomhedernes erfaringer, og de formidles bredt, så de nemt kan bruges af andre. Projektet er et led i 3F Byggegrupppens og Dansk Byggeris fælles indsats for at forbedre kvalitet, arbejdsmiljø og produktivitet i byggebranchen. Projektet har modtaget tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, men de deltagende virksomheder bidrager også selv økonomisk.

6 Projekter.som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har deltaget i omfatter blandt andet: BAM:IT om IT-styring af ressourcer, information og arbejdsmiljø Forskningsprojekt om arbejdets organisering og muskel-/skeletbesvær Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøavisen Under hjelmene Forskningsprojekt om toolboxmøder på byggepladsen Udvikling af montagesystem til tagvinduer Forskningsprojekt om byggepladsstøv og KOL Udvikling af motoriseret stenvogn OUT-LIFT Udviklingen af tekniske hjælpemidler til byggefagene går stærkt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus følger derfor nøje med i alt det, der sker på området, så vi kan levere den bedste rådgivning ude på arbejdspladserne. Samtidig går vi også ind og understøtter udviklingen af nye tekniske hjælpemidler, så vi kan få de mest praktiske løsninger i spil på byggepladserne. Den elektriske stenvogn er blot et enkelt eksempel på, hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus har samarbejdet med en række virksomheder om udviklingen af et effektivt teknisk hjælpemiddel, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet. Et andet eksempel er OutLift, som bruges til montering af tagvinduer. Her har Byggeriets Arbejdsmiljøbus formidlet kontakt mellem testvirksomheder og den danske fabrikant og udvikler af Out-lift. Desuden har vi stået for en demonstration at Out-Lift med deltagelse af bl.a. tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. Det var tømrer Jørgen Larsen og kollegerne i Flemming Schrøder A/S, der efter en hurtig demonstration i brugen af Out-lift, også fik lov til at demonstrere det tekniske hjælpemiddel for Arbejdstilsynets repræsentanter. Den er super-let at bruge, og du finder hurtigt ud af at indstille den til loftshøjden. Den er også nem at flytte, da den jo ikke vejer ret meget. Det betyder, at vi helt slipper for de tunge løft, for Out-lift bærer jo hele vinduets vægt, når det skal monteres. Vi skal bare styre det på plads. Jeg ved ikke, hvor meget tid vi sparer ved at bruge Outlift, men det går i hvert fald ikke langsommere, siger Jørgen Larsen. Det er Henrik Rasmussen, ejer af MultiHejs, der har produceret Out-lift:. Jeg startede produktionen, fordi jeg vidste, at der var nogle udfordringer med at opfylde arbejdsmiljølovens krav i forbindelse med montage af tagvinduer. Det betød, at jeg udviklede og slankede lidt på det hjælpemiddel, som vi har til brug for montage af facadevinduer. Jeg fandt ud af, hvor belastningerne lå, og så havde vi en prototype. Out-lift bruges indendørs, og den opstilles uafhængigt af stillads mv. Derfor er den også som skabt til brug for den lille enkeltmandsvirksomhed, hvor opgaven blot er at montere selv nogle ganske få vinduer i en tagkonstruktion.

7 BYGHERRER, RÅDGIVERE OG PROJEKTERENDE Der er en stigende bevidsthed blandt de professionelle bygherrer om, at det er vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen hos de entreprenører, der vælges til opgaverne. Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus også i løbet af 2013 været med til at sikre dialogen mellem bygherre, rådgiver og projekterende, så krav og formuleringer i byggepladsens Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er kommet på plads, så de kunne bruges i praksis, fortæller Peter Orby, der er konsulent for Byggeriets Arbejsmiljøbus i Region Syddanmark. Bygherre får på den måde vist, at han har en klar holdning til arbejdsmiljøet, når der sættes krav til de rådgivende. Og de rådgivende får fortalt entreprenørerne, at arbejdsmiljøet er af afgørende betydning, når de får det formuleret i PSS en. Dermed kommer der også til at være et samspil mellem entreprenørernes APV er og de krav der stilles i PSS en. På den måde påvirker det samtlige medarbejdere, der er knyttet til byggeriet, siger Peter Orby. Det gælder om at komme ind i processen så tidligt som mulig, for så får opmærksomheden omkring arbejdsmiljøet også den største effekt. Det betyder, at de bedste bygherrer altid sikrer, at arbejdsmiljøet er indarbejdet i udbudsmaterialet, fortæller Peter Orby. Vi oplever også oftere, at vi bliver brugt som bisiddere på de dialogmøder, som Arbejdstilsynet sætter op for bygherre og rådgivere i nogle af de store projekter i fx boligforeningerne. I en sag om renovering af boliger for adskillige hundrede millioner kroner i Haderslev Andelsboligforening, var vi blandt andet med inde og hjælpe både bygherre og rådgivere til at stille gensidige krav til hinanden. Det er oplagt, at vi ser en trend, hvor de professionelle bygherrer i højere grad er opmærksomme på, at folk ikke må komme galt afsted på byggepladserne, og at den mest effektive metode til at undgå det er, at indtænke arbejdsmiljøet i byggeprojektet så tidligt som muligt. Heldigvis kan vi se, at der er stadig flere, der tænker på den måde, siger Peter Orby. Inspiration fra alle sider I løbet af 2013 er der afholdt ni interne konsulentmøder af to dages varighed. Møderne bruges primært til at udveksle og udbygge viden blandt de otte konsulenter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Netop derfor deltager eksterne konsulenter, forskere og leverandører også på konsulentmøderne, så vi hele tiden står med den absolut nyeste viden. Blandt de emner, der er præsenteret og diskuteret på konsulentmøderne i 2013 er: Kemisk arbejdsmiljø, Montage af tagvinduer, Trafiksikkerhed, Projektering og arbejdsmiljø, Unges risikoforståelse, Dialog med pressen, Nye forebyggelsespakker, Individuelt tilpassede høreværn mv.

8 VIDSTE DU: At det er gratis at få besøg af en konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvis man er omfattet af en overenskomst mellem de tilknyttede organisationer At arbejdsmiljøbusserne i 2013 har aflagt besøg på byggepladser og i byggevirksomheder At Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af 2013 har kontaktet nye virksomheder og byggepladser, som ikke tidligere har været besøgt af Byggeriets Arnejdsmiljøbus At Arbejdstilsynet kan konstatere, at arbejdsmiljøet er forbedret på de byggepladser, som har fået besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus At Byggeriets Arbejdsmiljøbus bidrager til udviklingen af nye tekniske hjælpemidler At stadig flere virksomheder og byggepladser henvender sig for at få hjælp til at løse arbejdsmiljøproblemerne. 28 pct. af besøgene er udført på baggrund af en henvendelse. Det er to procentpoints flere end i 2012 At andelen af besøg, hvor vi bliver mødt med stor interesse, er steget fra 89 pct. til 93 pct. i 2013, så generelt modtages vi altså positivt på byggepladser og i virksomheder At Byggeriets Arbejdsmiljøbus har et tæt samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg At vi også gerne hjælper bygherren og hans projekterende og rådgivere, når de skal planlægge og koordinere arbejdsmiljøet At vi hjælper med at udvikle fx lærlinge- og arbejdsmiljøpolitikker i virksomhederne At vi styres af en styregruppe med repræsentanter for Dansk Byggeri, 3F Byggegruppen, Dansk Håndværk og Bygherreforeningen At vi gerne hjælper virksomhederne med at finde relevante arbejdsmiljøuddannelser til medarbejderne At vi hjælper med at finde autoriserede arbejdsmiljørådgivere til at løse rådgivningsopgaver - og til at gennemføre udviklingsforløb At vi også gerne hjælper arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsgivere med at udvikle samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomheden BYGGERIETS ARBEJDSMILJØBUS BYGMESTERVEJ 5, 2. SAL 2400 KØBENHAVN NV TLF

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark

STRESS KAMPAGNE. Fem års stresskampagne i Danmark STRESS KAMPAGNE STRESS 1 Fem års stresskampagne i Danmark - En beskrivelse af den fælles indsats for at forebygge arbejdsbetinget stress på de kommunale og regionale arbejdspladser 2 STRESS KAMPAGNE INDHOLD

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere