- med arbejdsmiljøet som motor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- med arbejdsmiljøet som motor"

Transkript

1 med arbejdsmiljøet som motor

2 Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne i byggeriet. I løbet af 2013 har vores otte arbejdsmiljøkonsulenter gennemført besøg i virksomheder og på byggepladser, hvor de atter har bevist slagkraften og værdien af en mobil konsulenttjeneste. INDSATSEN I 2013 Det drejer sig om at komme i dialog om de ting, som giver umiddelbar mening på byggepladserne. Kontakten med vores konsulenter skal altså opleves som både relevant og løsningsorienteret. Og resultatet skulle gerne blive bedre arbejdsrutiner og planlægning. Den tilgang betyder også, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus stort set altid bliver positivt modtaget på arbejdspladserne. I 2013 har en stor del af rådgivningen på byggepladserne drejet sig om: Trafiksikkerhed Brug og vedligehold af virksomhedens køretøjer Unge og nyansatte Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Bygherrers, rådgivendes og projekterendes roller Kemiske stoffer - Asbest, PCB og bly Problemer med støv og begrænsning af støv-gener Adgangsveje og byggepladsens indretning Tunge løft Arbejdsmiljøkoordinering mellem byggepladsens parter Ordreseddel til brug ved spjældarbejde Nedstyrtningsfarer og faldsikring Byggeriets Arbejdsmiljøbus... er etableret af en række af byggebranchens organisationer. Det er en landsdækkende mobil konsulenttjeneste med otte erfarne konsulenter, der er udstyret med hver sin genkendelige arbejdsmiljøbus. Foruden konsulenterne er tjenesten bemandet med en fuldtidsansat projektleder, og der ydes administrativ sekretærbistand fra Byggeriets Uddannelser. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har siden 1. april 2012 også haft et erhvervs-phd-projekt tilknyttet. Organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus er: Dansk Byggeri, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København, Danske Isolerings- din smartphone Scan koden med firmaers Brancheforening (DIB), Dansk Håndværk, Kooperationen og Bygherreforeningen. og gå på vores web TEKST & FOTO: KOMBIC APS LAYOUT OG TRYK: ROSENDAHLS- A/S OPLAG: 3.000

3 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER I løbet af året har Byggeriets Arbejdsmiljøbus sat fokus på en række områder, hvor der var behov for en særlig indsats. Unge og nyansatte på byggepladserne fylder alt for meget i ulykkesstatistikkerne. Derfor har konsulenterne haft stor opmærksomhed på, hvordan de kunne bidrage med at sikre arbejdsmiljøet for disse. Det er vigtigt, at de unge får lært at tage vare på arbejdsmiljøet fra starten. Støv er et omfattende problem for medarbejderne på byggepladserne både for de, der udfører støvende arbejde og for alle andre på pladsen. Derfor har konsulenterne arbejdet systematisk med at assistere virksomhederne med at nedbringe støvgener ved hjælp af ændrede arbejdsmetoder samt valg af velegnet værktøj, udsugning på maskiner, afskærmning af støvende områder, støvsugning og luftrensning. Trafiksikkerhed. Hjælp til at etablere en egentlig trafiksikkerhedspolitik i virksomheden og rådgivning om brug og vedligehold af virksomhedens køretøjer fik også stor opmærksomhed i Konsulenterne har desuden fokuseret på sikker læsning, kørsel med trailer og brug af håndfri telefon. Tekniske hjælpemidler var et af de emner, der fyldte godt i besøgsstatistikken for En fortsat udvikling af de tekniske hjælpemidler skaber også et kontinuerligt behov for, at konsulenterne kan formidle den nyeste viden til arbejdspladserne. Scan koden med din smartphone og læs hele beretningen

4 UNGE OG NYANSATTE I slutningen af 2013 startede Byggeriets Arbejdsmiljøbus en særlig indsats målrettet de unge og nyansatte på byggepladserne og i byggevirksomhederne. Mentorordninger og lærlingepolitik er blot et par af de værktøjer, som vi har taget i brug i kampagnen, der fortsætter i hele første halvår af Unge og nyansatte er særligt udsatte i byggefagene, og det kan man også læse direkte i ulykkesstatistikkerne. Og det er ikke fordi de unge er letsindige, men derimod fordi de får tildelt det farlige arbejde. Derfor er det oplagt at sætte ind, så både virksomhederne og de nye medarbejdere får et godt greb om en sund arbejdsmiljøkultur. Samtidig viser det sig også hurtigt, at god oplæring og introduktion kan spare virksomhederne for udgifter forårsaget af ulykker og sygedage. Indsatsen har især rettet sig imod: de mestre, der har elever og især små virksomheder med typisk kun en enkelt elev de svende, der tager sig af eleverne i virksomhederne ( læresvende ) de unge og nyansatte på byggepladser uanset om de er elever, praktikanter eller andet sjakbajser, formænd og kolleger til unge og nyansatte på byggepladser faglærere og arbejdsmiljøansvarlige på skolerne Byggeriets Arbejdsmiljøbus er gået i dialog med bygge- og anlægsvirksomhederne om, hvordan de kan bidrage til at deres unge og nyansatte får et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vores rådgivning har blandt andet drejet sig om, hvordan man udvikler en elevpolitik, sikrer en klar placering af ansvaret for instruktion og tilsyn, etablerer mentor- eller onkel -ordninger og uddanner læresvendene, så de er mere kvalificerede til at tage sig af elever og nyansatte. Det er vigtigt, at virksomhederne forstår, at arbejdsmiljø er en del af den faglige kvalitet - sådan som det da også fremgår af beskrivelserne af svendeprøver, læringsmål og praktikmål. Det er også vigtigt at virksomhederne er opmærksomme på betydningen af en god introduktion og opfølgning på nyansatte herunder også, at mester selv er synlig og omsorgsfuld, siger Anders Kabel, der er projektleder i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. vores resource-portal, hvor der har været næsten besøg i På hjemmesiden kan du finde alt det, som du har behov for at vide om Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Kontaktinformation til sekretariatet og vore konsulenter, alle opdaterede materialer, presseklip og nyhedsbreve.

5 Nyhedsbrevet.er udkommet fire gange i løbet af Du kan finde det på hvor der også kan ske tilmelding. Nyhedsbrevet er en helt og fuldt integreret del af den hjemmeside-platform, som vi bruger til at formidle viden og inspiration. Det udsendes via en mail-liste, der ved udgangen af 2013 havde abonnenter heriblandt alle relevante medier, der således løbende orienteres om vores aktiviteter og initiativer. BAM:IT Hele vejen gennem 2013 og frem til sommeren 2014 får en række danske byggevirksomheder gennemgået deres arbejdsgange og informationsstrømme. Det skal sikre dem en bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer, øge kvaliteten og forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre planlægning, IT-styring og medarbejderinddragelse. Det er Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IT-rådgivningsvirksomheden BASIT fra Taastrup, der i fællesskab står for BAM:IT-projektet. Konsulenterne fra begge samarbejdsparter analyserer og rådgiver virksomhederne i forhold til deres måde at arbejde med alle elementerne i byggeprocessen - lige fra tilbudsgivning og projektstyring til endelig overdragelse af byggeriet. De seks deltagere i BAM:IT-projektet er mellemstore virksomheder i byggeriet, som har mellem 25 og 50 ansatte. Forudsætningen for at være med har været, at ledelse såvel som medarbejdere har positive grundholdninger til godt arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse og brug af IT i virksomheden. Projektet har lært os, at det er arbejdsmiljø-dagsordenen, der skal stå forrest, og at IT-agendaen følger efter, så den kan bakke arbejdsmiljø-strategien op. Det er generelt også sådan, at vi tænker omkring IT som værktøj for virksomhederne: Nemlig, at IT først er interessant, når den fungerer som redskab for en strategisk målsætning for virksomheden herunder også arbejdsmiljø, siger Martin Profit Jakobsen, adm. direktør i BASIT. Løbende gennem hele projektperioden opsamles virksomhedernes erfaringer, og de formidles bredt, så de nemt kan bruges af andre. Projektet er et led i 3F Byggegrupppens og Dansk Byggeris fælles indsats for at forbedre kvalitet, arbejdsmiljø og produktivitet i byggebranchen. Projektet har modtaget tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, men de deltagende virksomheder bidrager også selv økonomisk.

6 Projekter.som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har deltaget i omfatter blandt andet: BAM:IT om IT-styring af ressourcer, information og arbejdsmiljø Forskningsprojekt om arbejdets organisering og muskel-/skeletbesvær Hjælp til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøavisen Under hjelmene Forskningsprojekt om toolboxmøder på byggepladsen Udvikling af montagesystem til tagvinduer Forskningsprojekt om byggepladsstøv og KOL Udvikling af motoriseret stenvogn OUT-LIFT Udviklingen af tekniske hjælpemidler til byggefagene går stærkt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus følger derfor nøje med i alt det, der sker på området, så vi kan levere den bedste rådgivning ude på arbejdspladserne. Samtidig går vi også ind og understøtter udviklingen af nye tekniske hjælpemidler, så vi kan få de mest praktiske løsninger i spil på byggepladserne. Den elektriske stenvogn er blot et enkelt eksempel på, hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus har samarbejdet med en række virksomheder om udviklingen af et effektivt teknisk hjælpemiddel, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet. Et andet eksempel er OutLift, som bruges til montering af tagvinduer. Her har Byggeriets Arbejdsmiljøbus formidlet kontakt mellem testvirksomheder og den danske fabrikant og udvikler af Out-lift. Desuden har vi stået for en demonstration at Out-Lift med deltagelse af bl.a. tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. Det var tømrer Jørgen Larsen og kollegerne i Flemming Schrøder A/S, der efter en hurtig demonstration i brugen af Out-lift, også fik lov til at demonstrere det tekniske hjælpemiddel for Arbejdstilsynets repræsentanter. Den er super-let at bruge, og du finder hurtigt ud af at indstille den til loftshøjden. Den er også nem at flytte, da den jo ikke vejer ret meget. Det betyder, at vi helt slipper for de tunge løft, for Out-lift bærer jo hele vinduets vægt, når det skal monteres. Vi skal bare styre det på plads. Jeg ved ikke, hvor meget tid vi sparer ved at bruge Outlift, men det går i hvert fald ikke langsommere, siger Jørgen Larsen. Det er Henrik Rasmussen, ejer af MultiHejs, der har produceret Out-lift:. Jeg startede produktionen, fordi jeg vidste, at der var nogle udfordringer med at opfylde arbejdsmiljølovens krav i forbindelse med montage af tagvinduer. Det betød, at jeg udviklede og slankede lidt på det hjælpemiddel, som vi har til brug for montage af facadevinduer. Jeg fandt ud af, hvor belastningerne lå, og så havde vi en prototype. Out-lift bruges indendørs, og den opstilles uafhængigt af stillads mv. Derfor er den også som skabt til brug for den lille enkeltmandsvirksomhed, hvor opgaven blot er at montere selv nogle ganske få vinduer i en tagkonstruktion.

7 BYGHERRER, RÅDGIVERE OG PROJEKTERENDE Der er en stigende bevidsthed blandt de professionelle bygherrer om, at det er vigtigt at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen hos de entreprenører, der vælges til opgaverne. Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus også i løbet af 2013 været med til at sikre dialogen mellem bygherre, rådgiver og projekterende, så krav og formuleringer i byggepladsens Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er kommet på plads, så de kunne bruges i praksis, fortæller Peter Orby, der er konsulent for Byggeriets Arbejsmiljøbus i Region Syddanmark. Bygherre får på den måde vist, at han har en klar holdning til arbejdsmiljøet, når der sættes krav til de rådgivende. Og de rådgivende får fortalt entreprenørerne, at arbejdsmiljøet er af afgørende betydning, når de får det formuleret i PSS en. Dermed kommer der også til at være et samspil mellem entreprenørernes APV er og de krav der stilles i PSS en. På den måde påvirker det samtlige medarbejdere, der er knyttet til byggeriet, siger Peter Orby. Det gælder om at komme ind i processen så tidligt som mulig, for så får opmærksomheden omkring arbejdsmiljøet også den største effekt. Det betyder, at de bedste bygherrer altid sikrer, at arbejdsmiljøet er indarbejdet i udbudsmaterialet, fortæller Peter Orby. Vi oplever også oftere, at vi bliver brugt som bisiddere på de dialogmøder, som Arbejdstilsynet sætter op for bygherre og rådgivere i nogle af de store projekter i fx boligforeningerne. I en sag om renovering af boliger for adskillige hundrede millioner kroner i Haderslev Andelsboligforening, var vi blandt andet med inde og hjælpe både bygherre og rådgivere til at stille gensidige krav til hinanden. Det er oplagt, at vi ser en trend, hvor de professionelle bygherrer i højere grad er opmærksomme på, at folk ikke må komme galt afsted på byggepladserne, og at den mest effektive metode til at undgå det er, at indtænke arbejdsmiljøet i byggeprojektet så tidligt som muligt. Heldigvis kan vi se, at der er stadig flere, der tænker på den måde, siger Peter Orby. Inspiration fra alle sider I løbet af 2013 er der afholdt ni interne konsulentmøder af to dages varighed. Møderne bruges primært til at udveksle og udbygge viden blandt de otte konsulenter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Netop derfor deltager eksterne konsulenter, forskere og leverandører også på konsulentmøderne, så vi hele tiden står med den absolut nyeste viden. Blandt de emner, der er præsenteret og diskuteret på konsulentmøderne i 2013 er: Kemisk arbejdsmiljø, Montage af tagvinduer, Trafiksikkerhed, Projektering og arbejdsmiljø, Unges risikoforståelse, Dialog med pressen, Nye forebyggelsespakker, Individuelt tilpassede høreværn mv.

8 VIDSTE DU: At det er gratis at få besøg af en konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvis man er omfattet af en overenskomst mellem de tilknyttede organisationer At arbejdsmiljøbusserne i 2013 har aflagt besøg på byggepladser og i byggevirksomheder At Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af 2013 har kontaktet nye virksomheder og byggepladser, som ikke tidligere har været besøgt af Byggeriets Arnejdsmiljøbus At Arbejdstilsynet kan konstatere, at arbejdsmiljøet er forbedret på de byggepladser, som har fået besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus At Byggeriets Arbejdsmiljøbus bidrager til udviklingen af nye tekniske hjælpemidler At stadig flere virksomheder og byggepladser henvender sig for at få hjælp til at løse arbejdsmiljøproblemerne. 28 pct. af besøgene er udført på baggrund af en henvendelse. Det er to procentpoints flere end i 2012 At andelen af besøg, hvor vi bliver mødt med stor interesse, er steget fra 89 pct. til 93 pct. i 2013, så generelt modtages vi altså positivt på byggepladser og i virksomheder At Byggeriets Arbejdsmiljøbus har et tæt samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg At vi også gerne hjælper bygherren og hans projekterende og rådgivere, når de skal planlægge og koordinere arbejdsmiljøet At vi hjælper med at udvikle fx lærlinge- og arbejdsmiljøpolitikker i virksomhederne At vi styres af en styregruppe med repræsentanter for Dansk Byggeri, 3F Byggegruppen, Dansk Håndværk og Bygherreforeningen At vi gerne hjælper virksomhederne med at finde relevante arbejdsmiljøuddannelser til medarbejderne At vi hjælper med at finde autoriserede arbejdsmiljørådgivere til at løse rådgivningsopgaver - og til at gennemføre udviklingsforløb At vi også gerne hjælper arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsgivere med at udvikle samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomheden BYGGERIETS ARBEJDSMILJØBUS BYGMESTERVEJ 5, 2. SAL 2400 KØBENHAVN NV TLF

- set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus

- set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus 2012 - set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus har siden 2008 hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne i

Læs mere

2011 i perspektiv. - beretninger fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus

2011 i perspektiv. - beretninger fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus 2011 i perspektiv - beretninger fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus Indsatsen i 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus har også i 2011 hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre

Læs mere

2014-2015. - arbejdsmiljøet ruller

2014-2015. - arbejdsmiljøet ruller 2014-2015 - arbejdsmiljøet ruller Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i snart syv år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne i byggeriet.

Læs mere

ÅRET set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus

ÅRET set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus ÅRET 2010 - set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus har også i 2010 hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri

Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Byggeriets ArbejdsMiljøBUS alias BAM-BUS - virkning på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri Vi taler altid med BAM-BUS, inden vi byder på et projekt tømrermester fra Nordjylland

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 29. oktober 2012 B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 14. januar 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Rapport 2013

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Rapport 2013 23. januar 2013 - Rapport 2013 er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Vær professionel. også når det gælder jeres sikkerhed

Vær professionel. også når det gælder jeres sikkerhed Vær professionel også når det gælder jeres sikkerhed Erfaringer med konsulentbistand til at forbedre sikkerheden i mindre murer- og tømrervirksomheder Indhold Side 2 De seks værktøjer 3 Projektet og forebyggelsespakken

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - en ny arbejdsmiljøaktør

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - en ny arbejdsmiljøaktør - en ny arbejdsmiljøaktør Anders Kabel, projektleder Hvad er Bam-bus? En mobil konsulenttjeneste med 8 konsulenter med hver sin bus Besøger byggepladser og byggevirksomheder over hele Danmark Primært opsøgende

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012 6. januar 2012 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16

B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16 19. oktober 2015 B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR

BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR 2017-2020 1. Rammer og aftaler for BFA s arbejde Fra 2017 overgår de 11 branchearbejdsmiljøråd til 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen v. Anne Sofia Lønvig

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen  v. Anne Sofia Lønvig Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen www.byggeproces.dk, v. Anne Sofia Lønvig Program Om SLKS Arbejdsmiljøvision Et par eksempler på projektstyring Internt arbejdsmiljøevaluering Indsatser og effekter

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2015

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2015 9. februar 2015 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2015 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus årsberetning 2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus årsberetning 2014 årsberetning 2014 19. marts 2015 er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus årsberetning 2015

Byggeriets Arbejdsmiljøbus årsberetning 2015 18. maj 2016 Byggeriets Arbejdsmiljøbus årsberetning 2015 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

December Byggeriets Arbejdsmiljøbus Arbejdsplan

December Byggeriets Arbejdsmiljøbus Arbejdsplan December 2016 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Arbejdsplan 2017 1 Indledning Byggeriets Arbejdsmiljøbus blev etableret i 2008 med det formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2010 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at vejlede og rådgive byggevirksomheder og deres ansatte om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Mål- og rammeplan

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Mål- og rammeplan 3. november 2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Mål- og rammeplan 2015-2020 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Hvordan har håndteringen af tunge løft ændret sig?

Hvordan har håndteringen af tunge løft ændret sig? Hvordan har håndteringen af tunge løft ændret sig? 13-14. marts 2014 Dansk Byggeri : Arbejdsmiljøkonference DSB Kursuscenter, Knudshoved Emne Hvordan har håndteringen af tunge løft ændret sig gennem de

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 8. februar 2013 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder med målrettet,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Gode råd om sikkerhed

Gode råd om sikkerhed Gode råd om sikkerhed Hvorfor få en sikkerhedsorganisation? Gør byggepladsen til en sikker vinder Ville du køre ud på motorvejen i en bil, hvor bremserne ikke virkede ordentligt? Tage en elevator, der

Læs mere

- et samspil mellem arbejdsmiljø og IT i byggeriet

- et samspil mellem arbejdsmiljø og IT i byggeriet - et samspil mellem arbejdsmiljø og IT i byggeriet Indhold: Side 3 Intro og formål 4 Citater 5 Oversigt Medvirkende virksomheder 6-7 Case Jørgen Friis Poulsen a/s 8-9 Case Flemming Schrøder a/s 10-11 Case

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Formålet er at vise, hvad små bygge- og anlægsvirksomheder med under 10 ansatte kan gøre for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver

Læs mere

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015 Netværk for flergangsbygherre Den 6. maj 2015 1 Netværk for flergangsbygherre Hvem er jeg? Banedanmark hvem er vi? Baggrunden for BDK s ønske om et netværk for flergangsbygherre o Et meget stort Påbud!

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Hvilken betydning har bygherres krav for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet på byggepladsen?

Hvilken betydning har bygherres krav for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet på byggepladsen? Hvilken betydning har bygherres krav for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet på byggepladsen? AM 2008 Workshop den 2. oktober 2008 Ester Jensen, COWI Susse Laustsen, COWI Agenda 3:00-3:40 Resultater

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Januar 2011 -> Marts 2014

Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Januar 2011 -> Marts 2014 Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus Januar 2011 -> Marts 2014 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Signe Hofmann Mehlsen og Christian Thörnfeldt Marts 2014 EVALERING AF BYGGERIETS ARBEJDSMILJØBUS JANUAR

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere