Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Mange måder at nedrive beton på. Danmarks mest komplekse nedrivning. Smugkig på den arktiske ring TEMA. 3 August 2012"

Transkript

1 Beton 3 August 2012 Mange måder at nedrive beton på Fra håndholdt værktøj til sprængladninger TEMA Nedrivning og bortskaffelse Danmarks mest komplekse nedrivning Det tager tre år bare at fjerne betonen fra forsøgsreaktoren DR3 Smugkig på den arktiske ring Snart indvier Zoo København sit nye anlæg til isbjørne og andre arktiske dyr

2 Tættere på klimamål med beton Aalborg Portlands klimamålsætning Det er Aalborg Portlands mål at udnytte de positive miljøegenskaber ved cement og beton for dermed at bidrage aktivt til at løse den globale klimaudfordring. Klimavenlig cementproduktion Gennemføre energibesparelser Øge anvendelse af biobrændsler Udvikle nye cementtyper med lavere CO 2 emission Klimavenlig brug af beton Klimavenlige betonprodukter og udførelsesmetoder Betons klimafordele i driften af bygninger Udvikling og dokumentation af betons klimafordele Aalborg Portlands Miljøredegørelse og Grønt regnskab 2008 kan downloades via under fanen Værd at vide 2

3 Beton TEMA Nr. 3 August årgang ISSN Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen indenfor betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver Samvirket for udgivelse af bladet Beton DANSK BETONFORENING Redaktion Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og Dansk Byggeri administration Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K Anette Berrig, Tlf Annoncer Media-People ApS Post box 64, DK-2830 Virum Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion Prinfoparitas Abonnementspris Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,00 excl. moms NORDISK MILJØMÆRKNING Mange måder at nedrive beton på Sprængningen var det mindste af det hele Nedrevet beton bør knuses I praksis umuligt at bruge nedknust beton som tilslag.. 14 Danmarks nok mest komplekse nedrivning Betonbro nedrevet på 16 timer Nu indvies Danmarks længste bro over land In-Situ Prisen 2012 for skatepark Et kollegium der kan ses Kommune begrænser areal af belægninger på villagrunde Hvid beton med stor præcision til isbjørne og sæler Nye prototyper af keramisk glaseret beton Nyt fra Betonelement-Foreningen Nyt fra Teknologisk Institut Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark Dansk Beton dag Nyt fra Dansk Betonforening Fornuftigt at fravælge nedrevet beton som tilslag Nedrivning og bortskaffelse Umiddelbart er tanken om at bruge nedknust beton fra nedrevne konstruktioner som tilslag i ny beton indlysende. Det kan på papiret jo næsten ikke blive grønnere end at bruge resterne af nedrevne betonkonstruktioner i ny beton. Men faktisk er det kun på papiret. For selv om normer og standarder tillader knust beton som tilslag under visse forudsætninger og til visse betoner, så bruges det i praksis ikke. Det er der mange gode grunde til. I en artikel i dette nummer af Beton fortæller to store betonproducenter, hvorfor knust beton er valgt fra som tilslag. Det handler både om praktiske forhold, betonens kvalitet, økonomi og bæredygtighed. Rent praktisk kan nedknust beton kun i begrænset omfang erstatte andet tilslag. Det kræver blandt andet flere siloer på betonværkerne og flere analyser, fordi de eksisterende typer tilslag ikke kan undværes. Kvalitetsmæssigt kræver genbrugstilslag af flere årsager mere cement i betonen for at være et reelt alternativ, hvilket som det kom frem på ERMCO-kongressen fornyligt spiser miljøgevinsten op og måske mere til. Økonomisk er nedknust beton et efterspurgt materiale til ubundne bærelag, hvor den knuste beton fuldgodt erstatter stabilgrus. Derfor er prisen på knust beton også højere end prisen for de typer tilslag, det er tilladt at udskifte med knust beton. Derfor kan der ikke være tvivl om, at den bedste løsning for både bygherrer og samfund er den nuværende praksis med at anvende jomfruelige tilslag til betonen, som så efter nedrivning kan erstatte stabilgrus fra grusgravene. Forside Skulptur af Lene Tranberg, udstillet på Louisiana. Træ, bark og beton fra Unicon, støbt hos Pihl & Søn. Beton 3 AUGUST jbn

4 Mange måder at nedrive beton på Fra sprængladninger og store stålkugler til vandmejsling og elektrisk behugning. Betonkonstruktioner kan ende deres dage på meget forskellig vis. TEMA Nedrivning og bortskaffelse There must be fifty ways to leave your lover, sang Paul Simon i 1975, og noget tilsvarende kan man sige om beton. Der er mange værktøjer at bruge, når beton skal fjernes selv om det står hen i det uvisse, om der lige netop er 50 nedbrydningsmetoder, når beton har udtjent sin rolle. Metoderne rækker fra spektakulære sprængninger som de to højhuse i Rødovre til behugning med håndholdt værktøj og højtryksspuling, kom det frem på et møde i Dansk Betonforening om nedrivning af betonkonstruktioner. MT Højgaard Betonrenovering bruger fx følgende metoder, når beton skal fjernes: Hugning med håndholdt værktøj, trykluft, hydraulisk eller elektrisk Maskinel hugning Vandmejsling, håndholdt eller med spulerobot Diamantskæring med klingesav, wiresav eller bor Hydraulisk klipning med betonsaks Sprængning, også af mindre betonkonstruktioner.»metoderne har forskellige fordele og ulemper, som skal vurderes i forhold til opgaven. Det gælder både effektiviteten, resultatet og arbejdsmiljøet, fortalte Karsten Petersen fra MT Højgaard Betonrenovering på mødet. Hertil kommer kvaliteten af den tilbageblivende konstruktion i de tilfælde, hvor der er tale om reparation. Fx gælder det for al behugning med mejselhamre, at der efterlades komprimeret støv og små løse skaller i overfladen af de behuggede arealer. Støvet skal fjernes med sandblæsning eller højtryksspuling, før en eventuel reparation kan udføres med godt resultat. Det giver så nye udfordringer, idet sandblæsning giver støvgener, og højtryksspuling kan give problemer med afledning af vand. Vibrationer og støj Arbejdsmiljø og ergonomi har i sagens natur primært betydning ved håndholdt værktøj, hvor hugningen kan være belastende for kroppen på grund af vibrationer og støj. 4

5 Hugning med håndholdt værktøj kan være belastende på grund af vibrationer og støj. Det problem har hydraulisk maskinhugning med små maskiner ikke, fordi operatøren fjernbetjener udstyret. Til gengæld er hydraulisk maskinhugning mindre præcis og giver større risiko for armeringsskader.»ofte er vandmejsling et godt alternativ til behugning ved betonreparationer. Håndholdt vandmejsling belaster ikke kroppen på samme på som hugning med mejselhammer, og samtidig efterlader vandmejsling, som også kan udføres med spulerobot, en ru og ujævn overflade, som er god at vedhæfte ny beton på«, fortalte Karsten Petersen. Når bygningsdele skal fjernes eller gennembrydes, kan diamantskæring og -boring være et godt alternativ til hugning og vandmejsling. Disse metoder er ikke nær så støjende, og der er ingen støvgener. Samtidig kan vandgenerne ofte begrænses eller elimineres ved opsamling. til nedrivning, som blandt andet omfatter den klassiske jernkugle, der nedhængt fra en kran kan knuse næsten hvad som helst. Hertil kommer kraftige, hydrauliske betonsakse og maskinel hugning med store mejselhamre. Men derfor skal man ikke tro, at nedrivning alene er et spørgsmål om store kræfter og voldsomme metoder. Forud for nedrivning skal der som oftest ske en omfattende miljøsanering, hvor diverse forureninger skal kortlægges.»vi har altid fokus på nedbrudt beton som råmateriale, og kravet til os er, at hvad der kan renses, det skal renses. Primært handler det om PCB, olie, formolie, bly og epoxy, som har forurenet betonen«, sagde Søren Tscherning. Forureningerne kan fjernes med fræsning, slibning, sandblæsning eller behugning under kontrollerede forhold før den egentlige nedrivning. Først miljøsanering På mødet fortalte Søren Tscherning fra nedrivningsfirmaet G. Tscherning A/S om de mere drabelige metoder Udfordringer i højden Erik K. Lauritzen fra Niras Demex gennemgik fordele og ulemper ved forskellige måder at nedrive høje konstruk- Fortsættes side 6 Beton 3 AUGUST

6 Fortsat fra side 5 tioner på. Typisk skal man afbalancere tid, pris, ydre miljø, sikkerhed og risiko. Kran og kugle er hurtig og billig men er pladskrævende og giver risiko for utilsigtet nedfald. Væltning eller kollaps ved sprængninger også hurtig. Ulempen her er, at det er specialistarbejde, og at der i sagens natur er særlige risici ved sprængninger. Demontage og sektionsvis nedfiring med kran er så at sige den omvendte byggeproces, hvor risikoen ligger i de store kranløft. Nedrivning fra toppen med små maskiner er ukompliceret, men indebærer risiko for personerne på konstruktionen. Nedrivning med en betonsaks på lang arm en meget effektiv metode, men med risiko for rusk i konstruktionen.»det er vigtigt at projektere nedrivning af høje eller kritiske konstruktioner. Herunder skal nedrivningsmetoder, teknikker og processer risikovurderes, og der skal fastlægges acceptkriterier. Kollapsmekanismerne skal analyseres, eventuelt ved hjælp af simulering«, fortalte Erik K. Lauritzen. Sprængning også inden døre Thomas Kruse fra NCC Construction Danmark A/S fortalte om sprængning af betonkonstruktioner fra en 100 ton ankerblok og brofundamenter til indendørs sprængning af maskinfundamenter, trappesten og betondæk ved hjælp af ganske små ladninger og uden at beskadige selve bygningen. Kuglen er en hurtig, men pladskrævende nedrivningsmetode. Her nedrives kældervægge, hvor de to højhuse stod i Rødovre. Sådanne minisprængninger en hurtig metode uden arbejdsmiljøproblemer. Det er muligt at fjerne betonen uden at beskadige armeringen, der umiddelbart kan genanvendes, hvis der fx skal støbes et nyt dæk. Sikkerhedsafstanden behøver ikke være mere end 10 meter. jbn Ubeboede huse skal rives ned Gamle og dårlige huse vil i de kommende år føre til flere nedrivninger af både mindre og større bygninger i Danmark. Det skyldes blandt andet, at flere og flere almennyttige lejligheder står tomme, især i de såkaldte udkanter af Danmark. Pr. 1. maj 2012 var der således ifølge Landsbyggefonden ledige lejligheder i Danmark. Der er allerede givet tilsagn til nedrivning af mere end almene boliger, så en betragtelig mænge beton har udsigt til at blive fjernet i den nærmeste fremtid Desuden har Danmark ubeboelige mindre huse, som ifølge Dansk Byggeri bør rives ned. Derfor opfordrer Dansk Byggeri regeringen til at videreføre intentionerne med den midlertidige nedrivningspulje fra 2010 og 2011.»Det vil ikke være nogen bekostelig affære at få elimineret problemet med de mange dårlige bygninger, og vi kan ikke være andet bekendt«, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri Torben Liborius. Dansk Byggeri vurderer, at det koster ca kr. at rive hvert af de ubeboelige huse ned og bortskaffe materialerne. Det betyder, at det vil koste i omegnen af én mia. kroner at fjerne de huse, som kommunerne ønsker at slippe af med. Bunker af nedrevet beton vil blive mere almindelige i de kommende år. 6

7 Fabriksbeton Færdige betonelementer Betonvarer Dyckerhoff PZ Dreifach DK CEM I 52,5 N DS/INF Dyckerhoff har specielt for Danmark udviklet denne særlige cement. Stor ensartethed Ved hjælp af moderne produktionsteknik Universelt anvendelig Ved hjælp af et bevidst valg af udgangsmaterialer Økonomiske betonrecepter På grund af et aktivt samvirke mellem cement og tilsætningsmidler Dyckerhoff NANODUR for UHPC Ultra High Performance Concrete without Silica fume Dyckerhoff AG Postboks Wiesbaden, Tyskland telefon fax Beton 3 AUGUST

8 Sprængningen var det mindste af det hele Langvarig forberedelse bag vellykkede sprængninger af højhuse i Rødovre TEMA Nedrivning og bortskaffelse Sjældent har to almennyttige boligblokke tiltrukket sig så stor opmærksomhed som Boligforeningen AAB s to højhuse på Agerkær og Ruskær i Rødovre. Allerede i 2007 kom de 13 og 15 etager høje huse på forsiderne, da man besluttede at evakuere dem op til en januarstorm, og i maj 2012 blev de en større tv-begivenhed, hvor man landsdækkende kunne følge de veludførte sprængninger på skærmen. Hvad man ikke kunne se, var den årelange indsats forud for sprængningerne. Her blev nedrivningen projekteret. Efterfølgende blev miljøskadelige stoffer ved en omfattende indsats fjernet fra bygningerne, som også blev strippet for vinduer, døre, gulve og sanitet m.v.»som udgangspunkt projekterede vi en selektiv nedrivning i forhold til NMK 96, hvor det til sidst var de tomme bygningsskaller, der blev sprængt«, fortæller ekspertisechef Solvejg Qvist fra Niras Demex, som var hovedrådgiver på nedrivningen. Det er en stor, kompleks og multidisciplinær opgave at projektere en nedrivning som denne.»vi har primært arbejdet med statik, nedrivningsmetoder, miljø og arbejdsmiljø i de risikovurderinger, 8

9 Den rensede beton nedknuses på pladsen til 0/32, som anvendes til at fylde de to kældre fra byggeriet op. Den resterende mængde betonstabil afsættes på markedet. Foto: Niras. Så effektiv er sprængning som nedrivningsmetode. Illustration: Kuben Management. vi udarbejder som beslutningsgrundlag. Og ofte griber de forskellige områder ind i hinanden«, fastslår Solvejg Qvist. PCB en udfordring For eksempel var facaderne på de to huse udvendigt malet med en PCB-holdig maling. Miljømæssigt set ville det derfor være ideelt at fjerne de forurenede betondele, men facaden var en sandwichkonstruktion med 8 cm beton, 5 cm isolering og 2 cm beton indvendigt.»bygningerne var konstrueret, så det var udelukket helt at fjerne de forurenede betonplader. Det næstbedste ville så være at fjerne 2-3 cm beton under malingen, men så ville vi blotlægge armeringen. Det ville igen betyde, at facaderne skulle regnes som en uarmeret skive, og hvad så med stabiliteten«, siger Solvejg Qvist. Resultatet blev en fjernelse af selve malingen, hvorefter de forurenede betonplader ydermere sorteres fra i forbindelse med oprydningen. Den rensede beton nedknuses på pladsen til 0/32, som anvendes til at fylde de to kældre fra byggeriet op. Den resterende mængde betonstabil afsættes på markedet. Derfor sprængning Beslutningen om sprængning som nedrivningsmetode blev taget af bygherren efter et forslag fra Niras og efterfølgende indstilling fra Kuben Management, som var bygherrerådgiver. Fortsættes side 10 Beton 3 AUGUST

10 Fortsat fra side 9»Sprængning blev primært valgt af to årsager. For det første arbejdsmiljøet, idet bygningernes konstruktion med spinkle etagedæk og små vederlag betød, at der var risiko for et ukontrolleret kollaps ved andre nedrivningsmetoder. Desuden ville sprængning medføre den mindste samlede miljøbelastning og de mindste gener for omgivelser og trafik, fordi det er en hurtig nedrivningsmetode, der begrænser den store belastning til få timer«, siger projektdirektør Niels Andersen fra Kuben Management. Niels Andersen giver også forklaringen på, at det var nødvendigt at rive de to huse ned i stedet for at renovere dem.»primært var de konsoller, der bar altangangene, udtjente. Det ville trække så betydelige følgearbejder med, at de samlede udgifter ved en renovering ville blive så store, at Landsbyggefonden krævede, at man samtidig skulle sikre, at boligerne blev rimeligt tidssvarende. Det ville imidlertid være svært at ombygge lejlighederne til noget tidssvarende på grund af hovedstrukturen med bærende tværskillevægge. Der ville således ikke være en rimelig sammenhæng imellem meget betydelige renoveringsomkostninger og det resultat, der kunne opnås. Derfor var en nedrivning den eneste rimelige løsning«, siger han. Erfaring risikerer at gå tabt Teknikernes omfattende samarbejde med Rødovre Kommune, Vestegnes Politi og andre aktører førte til en vellykket nedrivning, som ikke har medført en eneste klage. Men ifølge Niels Andersen risikerer de mange erfaringer at gå tabt. Det har efter sprængningen vist sig umuligt at finde finansiering til en erfaringsrapport eller måske en tjekliste, der kunne lette arbejdsgangen ved tilsvarende nedrivninger fremover som der utvivlsom bliver flere af i takt med, at danske bygninger bliver ældre og ældre. jbn Det skal der styr på før nedrivning En forsvarlig nedrivning kræver undersøgelse af mange problemstillinger som fx: Undersøgelse af bygninger for miljøproblematiske stoffer: - asbest i belægninger og installationer - PCB i fuger og overflader - PVC i rør og ledninger - PAH i tjærebelægninger - kviksølv i processer og installationer - bly i maling mv. Vurdering af nedrivningsmetoder Arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder risikovurdering Optimering af genanvendelse og bortskaffelse Kontrol af støv, støj og vibrationer Myndighedsansøgninger Kommunikation med myndigheder og andre interessenter. NMK 96 NMK 96 (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning af 28. september 1996) er en brancheaftale mellem nedbrydningsbranchen og miljø- og energiministeren om selektiv nedbrydning. Overordnet har aftalen fokus på øget genanvendelse og ressourseudnyttelse af byggeaffald. Hertil kommer normer for styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring under selve nedrivningen. Kilde: Niras Demex Fakta om PCB PCB er en forkortelse for PolyChlorerede Biphenyler. Stoffet har været brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB kan derfor være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden , men omfanget er ukendt. PCB kan være helbredsskadeligt, men formodes ikke at medføre akut sygdom. 10

11 Mapei Shotcrete Test Centre Nordens første fuldskala testcenter for sprøjtebeton ligger i Nord-Odal tæt på Oslo. Shotcrete Test Centre giver en enestående mulighed for produktudvikling producerer egen beton og udfører prøvesprøjtninger prøverne opfølges systematisk under kontrollerede forhold reducerer behovet for afprøvninger i igangværende anlægsarbejder anvender samme udstyr som i anlægsarbejder giver mulighed for uddannelse og træning af operatører Beton 3 AUGUST ADHESIVES SEALANTS CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

12 TEMA Nedrivning og bortskaffelse Når der er ton betonbrokker i bunkerne, ringer Sten & Grus Prøvestenen efter et mobilt knuseanlæg. Nedrevet beton bør knuses Gør nedknusning af al ren beton til et lovkrav, så vi ikke mister værdifulde ressourcer, lyder det fra Miljøsektionen i Dansk Byggeri. Nyttiggørelse af beton fra nedrevne bygninger og anlægskonstruktioner som genbrugsmateriale har hidtil været en succeshistorie. Det anslås i rapporter, at der i gennemsnit nedknuses op mod 1 mio. tons beton om året i Danmark svarende til cirka 90 procent af den nedrevne beton. Men den reelle genanvendelse er faldet, og det ærgrer i den grad formanden for Miljøsektionen i Dansk Byggeri, Jens Arre Nord.»Desværre ser det ud til, at debatten om PCB har skabt en usikkerhed om beton som råmateriale. Mere og mere nedrevet beton bliver tilsyneladende brugt til opfyldning og til mere eller mindre skjult deponering direkte fra nedrivninger og altså uforarbejdet, selv om betonen kunne nyttiggøres langt mere kvalificeret efter en knusning«, siger Jens Arre Nord, som tilføjer, at en del betonaffald sandsynligvis undgår behandlingsanlæggene for at undgå betalingen for sortering og knusning.»vi så derfor meget gerne et egentligt lovkrav om, at al beton, der er egnet til nedknusing, også skal knuses. Vi skal nyttiggøre betonen i stedet for bare at bortskaffe den. Det er en skam, når en så god ressource går tabt«, siger han og peger på, at det også er konkurrenceforvridende, at reglerne for nyttiggørelse og genanvendelse i dag varierer fra kommune til kommune. Erstatter jomfruelige materialer Nedknust beton bruges som erstatning for jomfruelige materialer fra grusgravene. Geoteknisk set er den nedknuste beton helt på højde med grusgravenes produkter, 12

13 »Vi ser meget gerne et egentligt lovkrav om, at al beton, der er egnet til nedknusing, også skal knuses«, siger Jens Arre Nord og Jette Rohde, der er henholdsvis formand og næstformand for Miljøsektionen i Dansk Byggeri. og knust beton er da også efterspurgt selv om PCBdebatten har fået nogle kunder til at tøve med at vælge materialet.»pcb og andre miljøfremmede stoffer i bygningsaffald er så absolut uønsket, men problemet er faktisk ikke så stort for genbrug af beton. De store bygherrer screener allerede i dag bygninger for PCB og andre stoffer før nedrivning, og der er et lovkrav på vej om, at der altid skal foretages en screening. Det kan vi absolut støtte, siger Jens Arre Nord. Hvis screeningen viser, at betonen er forurenet, skal forureningen fjernes, så kun ren beton går til knusning.»det bliver måske lidt dyrere at rive bygninger ned, og det kan naturligvis også nedsætte mængden af beton, der kan nyttiggøres. Men det ses bestemt som en god udvikling, der sikrer og højner miljøkvaliteten af de nedknuste materialer«, fortsætter Jens Arre Nord. Til ubundne bærelag Nedknust beton anvendes helt overvejende til ubundne bærelag under veje og pladser. Betonen er typisk nedknust til 0/32, men 0/16 og 0/80 kan også leveres, oplyser direktør Jette Rohde fra Sten & Grus Prøvestenen A/S, som nedknuser cirka tons beton årligt. Nedknust beton kan - ud over at være den rene vare som knust beton - også være blandet med knust asfalt og/eller knust tegl.»vi leverer materialer, der lever op til Vejdirektoratets krav for produktion og kontrol af nedknust beton til ubundne bærelag«, siger Jette Rohde, der er næstformand for Miljøsektionen i Dansk Byggeri. Nedknust beton kan også anvendes som tilslag i ny beton til mindre krævende anvendelser, men Sten & Grus Prøvestenen oplever ingen efterspørgsel fra betonværker. Til gengæld modtager virksomheden frisk beton fra både Unicon og DK Beton, der har en aftale om at tømme bilerne for overskudsbeton hos Sten & Grus Prøvestenen. Sten & Grus Prøvestenen har som de fleste betonknusere ikke sit eget nedknusningsanlæg. Det kan ikke betale sig, fordi den tekniske udvikling på området går meget hurtigt, hvad angår fx energiforbrug, støv og støj. Derfor ringer virksomheden efter et mobilt knuseanlæg fra en specialistvirksomhed, når der er cirka ton betonbrokker på pladsen. Efter knusning fjernes armering og indstøbningsdele med en magnet. Hvis de modtagne betonstykker er meget store, klippes de i mindre dele før knusningen. jbn Beton 3 AUGUST

14 I praksis umuligt at bruge nedknust beton som tilslag TEMA Nedrivning og bortskaffelse Selv om standarderne i visse tilfælde giver lov, er det en langt bedre idé at genbruge knust beton som stabilgrus og anvende nye materialer i betonen, lyder det samstemmende fra DK Beton og Unicon For danske betonproducenter er det ikke praktisk muligt at anvende knust beton i produktionen af frisk beton, selv om standarderne tillader det i visse tilfælde. Teknik- og kvalitetsdirektør Jørn Dam fra DK Beton A/S fortæller således, at knust materiale kun må anvendes til beton i passiv miljøklasse, og at værdien som råmateriale derfor skal sammenlignes med sand og klasse P sten, som er billige råvarer.»vi kan i mange tilfælde sælge knust beton til en højere pris som vejfyld, end vi skal betale for de råvarer, den knuste beton kunne erstatte«, siger han. Hertil kommer, at den knuste beton skal opdeles i fraktioner over og under 4 mm, hvis der bruges mere end fem procent i recepterne. Samtidigt skal materialet på lige fod med almindelige råvarer deklareres med hensyn til densitet og kornkurve mv.»det er en næsten umulig opgave med et så svingende materiale, som nedknust beton er. Desuden de nedknuste materialer kræve to siloer, så vi ville have to siloer mindre til almindelige råvarer«, siger Jørn Dam, som tilføjer, at knust materiale har en ru og kantet overflade og derfor giver en strid og uhåndterlig beton, som kræver meget vand for at opnå en brugbar konsistens. Ikke et kundevenligt produkt Umiddelbart er det en besnærende tanke at genbruge nedrevet og knust beton som tilslag i ny beton. I praksis duer det bare ikke.»betonen vil derfor ikke være et kundevenligt produkt. Og samtidig betyder det højere vandforbrug, at der også skal bruges mere cement for at opnå en given styrke. Desuden må vi formode at få meget svingende trykstyrker og dermed en høj spredning, hvilket også medfører et højere cementforbrug, idet vi skal ligge højere med middelstyrken for at opnå den fornødne sikkerhed«, siger Jørn Dam. Fra Unicon tilslutter produktingeniør Jørgen Schou sig disse vurderinger.»vores fravalg af nedknust beton til ny beton skyldes bl.a. større variationer i styrken, som fører til større kontroltal og derfor behov for mere cement i betonen«, siger han. Hertil nævner Jørgen Schou konsistenstab over tid (absorption at det nedknuste materiale varierer meget), risiko for forurening med PCB, risiko for mangelfuld/ svag vedhæftning af det nedknuste materiale til den omgivende cementpasta, hvilket giver lavere styrke, og en usikker forsyningssikkerhed. Også international skepsis Også internationalt er der skepsis overfor knust beton som tilslag.»på ERMCO kongressen i juni 2012 var der en udbredt opfattelse af, at brug af nedknust beton som erstatning for stabilgrus er den bedste løsning. Det er bedre at bruge rene råmaterialer til betonen, og så bruge nedknust beton til underlag for veje«, siger Jørgen Schou. Blandt andet konkluderede den schweiziske forsker Arthur Braunschweig på baggrund af livscyklusanalyser, at beton med knust beton som tilslag ikke er en miljømæssig fordel i sædvanlige betoner, hvis der af hensyn til styrken samtidig er brug for et større cementindhold. Kun i helt svage betoner, hvor man ser bort fra dette behov, kan der være en minimal miljøgevinst. jbn 14

15 TEMA Nedrivning og bortskaffelse Det tager syv år at rive DR 3 i den kantede bygning ned. Alene betonen tager det tre år at fjerne. Danmarks nok mest komplekse nedrivning Det tager syv år at afvikle tungtvandsreaktoren DR 3 på Risø. Blandt andet skal der fjernes ton tung beton med en massefylde fra 3,5 til 5,6. Nedrivningen af forsøgsreaktoren DR 3 på Risø er en af de mest komplicerede nedrivningsopgaver, man kan forestille sig. Alene betondelen tager tre år at fjerne rent fysisk efter en omfattende planlægning af opgaverne, som blandt meget andet omfatter nedbrydning af cirka ton mere eller mindre radioaktiv beton. Den såkaldte dekommissionering af reaktoren udføres af Dansk Dekommissionering, som blev etableret i 2003 som en virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for at afvikle seks nukleare anlæg, herunder de tre forsøgsreaktorer DR 1, DR 2 og DR 3. I dag er DR 3 den eneste tilbageblevne reaktor. Udstyr og kontrolapparater omkring selve reaktoren er fjernet, og teknikerne er nu i gang med at kortlægge, i hvor høj grad reaktorens beton er blevet aktiveret af de 40 års reaktordrift fra 1960 til På baggrund af kortlægningen vil det så blive besluttet, hvordan betonen skal nedbrydes og fjernes. Meget tung beton DR 3 var en tungtvandsreaktor på 10 MW. Kort fortalt består den centrale del af reaktoren af en hul terning med kantlængden seks meter. Tanken og afskærmningen består set indefra af en aluminiumtank, en grafitreflektor, boralplader, en ståltank og en blybeklædning. Uden på denne konstruktion findes den biologiske skærm, som er en betonkonstruktion, der det tyndeste sted er 1,65 meter tyk. Betonen har en meget usædvanlig sammensætning for at beskytte omgivelserne mod stråling. Hovedparten er barytbeton, som har en massefylde på 3,5. Baryt er et sulfatmineral med høj massefylde. De steder, hvor der var brug for en endnu mere effektiv afskærmning, er der brugt en beton med jernkugler som tilslag. Denne beton har en massefylde på ikke mindre end 5,6. Almindelig beton har til sammenligning en massefylde på 2,3. Fjernbetjent betonnedbrydning»på grund af en utæthed i den indre aluminiumtank er der i et vist omfang lækket tritium ud i betonen. Derfor er det mest sandsynligt, at vi nedbryder reaktortanken indefra med fjernbetjent udstyr. Det har også den fordel, at vi kan begynde med reaktorbunden, hvor strålingen Fortsættes side 16 Beton 3 AUGUST

16 Fortsat fra side 15 De anvendte betontyper er meget tunge med massefylde fra 3,5 til 5,6. Til gengæld er den tunge beton ikke særlig stærk, oplyser maskiningeniør Morten Dalby fra Dansk Dekommissionering. er størst«, siger maskiningeniør Morten Dalby fra Dansk Dekommissionering. Det vil sige, at aluminium, grafit, stål og bly fjernes ved hjælp af en manipulatorarm. Betonen nedbrydes måske også med manipulatorarmen, for styrken af betonen med jernkugler har vist sig at være forholdsvis beskeden. Faktisk kan den næsten smuldres med fingrene. Eventuelt kan man sænke en fjernbetjent betonhammer ned i reaktoren. Reaktoren har øverst et 22 ton tungt låg udformet som en ståldåse fyldt med jernkuglebeton. Reaktorlåget løftes over i en mobilafskærmning og transporteres væk i hel tilstand. Ud over selve reaktorblokken skal der også nedbrydes beton i tungtvandskammeret under reaktoren og i de såkaldte HSB og VSB horisontale og vertikale Storage Blocks hvor brændselselementerne blev opbevaret uden for reaktoren.»den aktiverede beton vil blive nedknust til en forholdsvis fin fraktion, som vi overvejer at bruge som backfill i de specialcontainere, hvor vi deponerer de radioaktive metaldele. Det vil øge beskyttelsen mod udvaskning, fordi den nedknuste beton kan udfylde hulrummene, så der ikke så nemt trænger vand ind, hvis der mod forventning skulle forekomme en utæthed«, siger Morten Dalby, som tilføjer, at man lige som andre steder i nedrivningsbranchen også har udfordringer i form af omfattende brug af PCB-holdig maling i reaktorbygningen. Kontrolmålinger Dansk Dekommissionering har et Frigivelseslaboratorium, som kontrolmåler alt materiale, der eventuelt kan forlade Risø. Aktiveret beton og de metaldele, der ikke kan renses ved omsmeltning, skal opbevares i slutdepot i cirka 300 år, før strålingen er så lav, at risikoen ved håndtering er væk. Hvis tritiumforureningen af betonen fra DR 3 viser sig at være forholdsvis udbredt, vil det sandsynligvis blive besluttet at deponere al betonen, fordi der ellers vil blive tale om et meget stort antal kontrolmålinger. Dette i modsætning til DR 2, hvor aktiveringen af betonen var afgrænset i bestemte zoner. Derfor kunne betonen wiresaves ud i blokke med henblik på enten deponering eller frigivelse. jbn For at afskærme bedst muligt indeholder betonen nogle steder masser af jernkugler, der bringer massefylden op på 5,6 mod sædvanlig betons 2,3. De danske reaktorer De tre reaktorer på Risø blev opført i årene primært med henblik på at skabe viden for at kunne indføre kernekraft i Danmark. I 1985 sagde folketingen endelig nej, og herefter blev anlæggene alene brugt til fremstilling af isotoper til fx medicinsk brug, bestråling af silicium til halvledere og til grundforskning. I efteråret 2004 påbegyndtes dekommissionering af DR 1. DR 2 blev dekommissioneret fra Hovedparten af betonen herfra fik status som normalt byggeaffald efter analyser af udtagne betonprøver i Frigivelseslaboratoriet. 16

17 TEMA Nedrivning og bortskaffelse Betonbro nedrevet på 16 timer Det tog beskedne 16 timer at nedbryde en betonbro mellem Nørre Aaby og Middelfart på E20 motorvejen over Fyn. Derfor var motorvejen kun lukket for trafik fra kl. 18 lørdag aften den 26. maj 2012 til kl. 10 søndag morgen. Cirka ton beton blev nedbrudt af de store maskiner fra entreprenøren P. Olesen & Sønner. Betonen nedknuses på stedet og genanvendes som underlag for ramperne til et nyt tilslutningsanlæg. Interesserede kan se en film om nedbrydningen på Vejdirektoratets hjemmeside. Skriv E20 og nedbrydning i søgefeltet. jbn Tvillingebroerne er på det højeste sted 30 meter over jorden. Her er den først af tvillingebroerne på plads, og fremskubningen af den anden tvillingebro netop begyndt. Nu indvies Danmarks længste bro over land Fredag den 31. august 2012 åbner Vejdirektoratet Danmarks hidtil længste bro over land, broen over Funder Ådal, sammen med en 12 kilometer lang delstrækning af motorvejen mellem Herning og Aarhus. Den 730 meter lange bro er opført som to krumme tvillingebroer ved taktvis fremskubning af 28 meter lange sektioner, som blev støbt ved det vestlige endevederlag. Donkrafte har skubbet de sammenstøbte sektioner ud over en kombination af permanente betonsøjler og midlertidige understøtninger. Metoden er valgt, fordi Funder Ådal er et sårbart landskab med områder i høj fredningsklasse. Züblin Dywidag var entreprenør på broen, der er projekteret af den tyske rådgiver K+S Ingenieur- Consult GmbH & Co med bistand fra Niras. Atkins Danmark A/S var bygherrerådgiver. Beton 3 AUGUST

18 In-Situ Prisen 2012 for skatepark Stramt programmeret og et foregangseksempel på innovativ arkitektur. Det var nogle af lovordene om Skateparken i Fælledparken i København, da arkitekt maa Søren Nordal enevoldsen og projektleder Nidal Al-Asadi fra Hoffmann A/S fik overrakt In-Situ Prisen 2012.»I store dele af København må skaterne indtage pladser og torve, steder hvor de ofte er uønskede, til deres sport. Skateparken i København giver skaterne et sted, der er deres eget et sted, hvis primære formål er at skabe et socialt og sportsligt mødested for udøverne«. Det sagde arkitekt maa Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects A/S, da hun den 6. juni 2012 som formand for In-Situ Prisens bedømmelseskomité overrakte In-Situ Prisen 2012 til skater og arkitekt maa Søren Nordal Enevoldsen fra arkitektvirksomheden Nordarch og projektleder Nidal Al-Asadi fra entreprenøren Hoffmann A/S for Skateparken i Fælledparken, København.»Samtidig er Skateparken et eksempel på stramt programmeret arkitektur, hvor brugeren instinktivt forstår at agere i og indtage rummet. Et foregangseksempel på innovativ arkitektur, der skaber et dynamisk og tolerant miljø i en ellers hektisk sport, hvor kommunikation og tillid til både udstyr og hinanden udgør en altafgørende præmis«, fortsatte Signe Kongebro, før hun overlod ordet til Søren Nordal Enevoldsen.»Det er første gang i Danmark, man laver en skatepark i international klasse og samtidig Europas største. Naturligvis var det fra starten et drømmeprojekt. For mig personligt er det en stor ære at få en pris for mine to store passioner, arkitektur og skating. Projektet er noget af det vigtigste, der er sket for dansk skating nogensinde, fordi det tvinger resten af Danmarks kommuner til at tage skating seriøst«, sagde Søren Nordal Enevoldsen, da han takkede for prisen. Projektleder Nidal Al-Asadi fra Hoffmann A/S takkede for prisen på vegne af de udførende.»som entreprenør betyder det meget at være med i projekter, der udfordrer vores kunnen og vores evner. Skateparken har været en krævende opgave, som vi har lært meget af også på grund af det supergode samarbejde med specialisterne i Grindlines fra USA. Skateparken har åbnet nye døre for Hoffmann i form af større og mindre skateparker forskellige steder i Danmark«, sagde Nidal Al-Asadi. Formålet med In-Situ Prisen er at fremhæve det pladsstøbte byggeri og de mange, spændende muligheder, der er ved brug af fabriksbeton. Prisen uddeles til personer eller firmaer, som har stået for smukt arbejde i pladsstøbt beton, eller som har medvirket til at gøre brugen af forskalling lettere eller mere spændende. Bag In-Situ Prisen står Dansk Beton Fabriksbetongruppen, der repræsenter alle betydende producenter af fabriksbeton i Danmark og er en del af Dansk Byggeri. In-Situ Prisen 2012 uddeles med støtte fra PASCHAL- Danmark, som leverer totalløsninger indenfor forskalling, forme og understøtning til betonstøbning. In-Situ Prisen består af kroner samt en plakette til bygherren. jbn 18

19 Bygherrens plakette blev overrakt til projektleder Ditte Poulsen fra Københavns Kommune.»For mig personligt er det en stor ære at få en pris for mine to store passioner, arkitektur og skating«, sagde arkitekt Søren Nordal Enevoldsen i sin takketale. Projektleder Nidal Al-Asadi fra Hoffmann A/S modtog entreprenørens diplom. CONCRETE CONNECTIONS Deltabjælken byggeriets foretrukne kompositbjælke Deltabjælken Lange bjælkespænd med lavt tværsnit God plads til installationer over nedhængt loft Brandklasse REI 60 & REI 120 uden brandisolering Effektive samlingsdetaljer Kort leveringstid Beton 3 AUGUST

20 FREMRAGENDE ARKITEKTUR Et kollegium der ses Bikuben Kollegiet i Ørestads nordlige del er en iøjnefaldende bygning, der fremstår som en kube præget af indsnit i facaderne og en orange signaturfarve. Kollegiet er opført af betonelementer med lodret efterspænding. Bikuben kollegiet har 96 etværelses og 4 toværelses boliger med bad og tekøkken, 3 handicapboliger samt 4 toplans familieboliger. Hertil kommer 10 møblerede boliger forbeholdt udenlandske studerende. Kollegiet stod færdigt i jbn Kollegie-fakta Bygherre: Kollegiefonden Bikuben Arkitekt: aart a/s Ingeniør: Rambøll A/S Totalentreprenør: Arkitektgruppen A/S Betonelementer: DS Elcobyg A/S Spændarmering: A/S Skandinavisk Spændbeton 20

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Byens Netværk 19.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 5. februar 2013 åbnede København Zoos nye og helt unikke anlæg til isbjørne,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI

Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI Danmarks største knuseentreprenør GENANVENDELSE ER SUND FORNUFT OG GOD ØKONOMI STORE BESPARELSER VED KNUSNING PÅ STEDET Der er både sund fornuft og god økonomi i at knuse og genanvende dine nedrevne materialer

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

KÆMPEALTANER MED UDSIGT

KÆMPEALTANER MED UDSIGT CASE NYBYG KÆMPEALTANER MED UDSIGT Musikhuskvarteret i Aalborg AALBORGS STØRSTE ALTANER MED UDSIGT OVER LIMFJORDEN Musikhuskvarteret har unik beliggenhed med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer.

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Dansk Betonforening den 6. april 2011 KONKLUSIONER DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Miljøkvaliteten skal være i orden - det skal være et trygt valg v/jens Arre Nord, RGS90 Når bygningen først er

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010 Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø Udgivet januar 2010 Vejen til greenfield Dekommissionering betyder at tage ud af drift. Ved nukleare anlæg dækker det over nedbrydning og rensning af anlæggene,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton Anette Berrig Dansk Byggeri Dansk Beton Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation)

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen

Fotos: Lissy Boesen, Heine Pedersen Fotos: Lene K LISSY BOESEN Lissy Boesens værker står overalt i det offentlige rum, i ind- og udland, på torve og gågader, i skolegårde, boligområder og parker. Men hvem er kvinden bag de kendte og populære

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S DAKOFA Onsdag den 17. april, 2013 KONKLUSIONER I DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT AT ANVENDE GENBRUGSMATERIALER

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Projektering af synlige betonoverflader

Projektering af synlige betonoverflader Projektering af synlige betonoverflader Tjekliste til anvendelse i projekteringen af betonkonstruktioner med synlige betonoverflader Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Søren F. Johansen, Dalton

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Sanering af landbrugsbygninger

Sanering af landbrugsbygninger Notat Sanering af landbrugsbygninger Partner- og rådgivergruppe Videncentret for Landbrug Arkitektur og Planlægning Ansvarlig KOB + KTK Oprettet 02-08-2014 Projekt: 3653_Landbruget i planlægningen Side

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere