25 maj Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald... side6 Pjecen om nabostøj... side 7-10 Snerydningsundersøgelse... side 11 Åboulevarden under jorden?... side 11 TMU-dagsorden for 13. maj... side 12 Om villaservitutter... side 13 Repræsentantskabsmøde side Radon-undersøgelse i Brønshøj...side 16

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: Formand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds GF Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for GF Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for GF Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for GF Søndervang Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. Fotsidefoto: Valby og Omegns Byggeforening (E. Honoré) Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Frilands Allé GF Dæmningen GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF Kirsebærparken 1 GF Kløverbladet GF Lyset GF Nordre Hanssted GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF Brønshøj Præstegårdsø Danas Park GF Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Husum Haveby GF Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Lille Husum GF Solhøj GF Søgaard GF Vejforeningen af 11/ Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF 2

3 LAR og/eller skybrudssikring? Grundejeren.dk - der sidder med i det af miljøministeren nedsatte panel, som har kreeret den frem til 1. juli løbende kampagne for husejernes klimatilpasning - har søgt midler til rådgivning af grundejerne. Det daglige regnvand I mange kommuner anbefales grundejerne at klimatilpasse sit hus, og i den store landsdækkende kampagne - der pt. udgår fra Miljømisteriet - slås der til lyd for det samme. Mange anbefalinger går på, at man ved LAR (Lokal Afledning af Regnvand) installerer en faskine, der ikke nødvendigvis sikrer grundejerne ved skybrud, men generelt sender den almindelige regn ned til grundvandet, hvor det retteligt også burde ende. Det er dog de færreste grundejere, der vil investere de mange penge i et regnvandsanlæg for at lede dagligregnen ned til grundvandet, hvis det ikke samtidig sikrer husets kælder mod skybrud og oversvømmelser. Og skal en faskine kunne klare en sådan situation skal den have nogle velvoksne dimensioner. Installerer man et sådant anlæg bør man også have sine naboer med, hvis det skal batte af noget. Vandet kender jo ingen grænser, hvorfor skybrudsløsninger bør være et fælles anliggende. Skybrudsløsninger i fællesskab Grundejeren.dk har som bekendt støttet igangsættelsen af et sådant projekt i Vanløse, hvor 32 grundejere er gået sammen i et fælles projekt, som i første omgang handlede om at få overblik over jordbundsforhold og grundvandsstand samt evt. inddragelse af et stort grønt fællesanlæg (erstatningsareal). Næste skridt bliver installering af en forsøgsfaskine. Fælles faskine eller regnvandsbassin Fire huse sammen om et fælles regnvandsanlæg Grundejeren.dk har søgt om midler i Miljøstyrelsen til igangsættelse af en række workshops med den fornødne ekspertise, hvor grundejerne kan blive informeret om de mange muligheder for at beskytte huset og blive klædt på til at gå i gang med projektet, hvad enten man er 50 medlemmer i en forening eller fx. blot 4 naboer, der ønsker et fælles regnvandsanlæg. Mange - af de ved dispensation udstykkede grunde i København - er nemlig for små til at kunne opfylde afstandskravene til et regnvandsanlæg, hvorfor man her, som i række- og gårdhavehuse, er pisket til at løse problemerne i fællesskab. Om vores ansøgning hos Miljøstyrelsen imødekommes vil projektet blive igangsat i august 2013 og løbe til august Hvad kan jeg gøre her og nu? Der arbejdes på mange fronter med at finde foranstaltninger, der kan forhindre nye oversvømmelser ved næste skybrud. Københavns Kommune er også i gang med initiativer, så før du selv går i gang med noget større, bør du kontakte kommunen og høre, om der er planer for dit område evt. i regi af den lokale grundejer- eller boligforening. Det kan f.eks. være LAR løsninger (Lokal afledning af regnvand). Udvendigt eftersyn Sørg for at tagrender, nedløbsrør og -brønde er rensede og hele. Efterse murværk, vindskeder og tætningslister i vinduer og døre, da tagrenderne ofte løber over ved skybrud, så vandet løber ned ad facaden. Kloakvand i kælderen For at undgå at få kloakvand op gennem gulvafløb og toilet i kælderen, kan der monteres et højvandslukke, der forhindrer tilbageløb fra kloakken. Inden man evt. går i gang, skal man sikre sig, at de eksisterende kloakrør er intakte, så de kan holde til det forøgede pres der opstår når ventilen lukker. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, som også kan rådgive om den rigtige placering. Vand gennem kældervægge Hvis der kommer vand gennem kældervæggen, bør der som regel udføres et omfangsdræn, og fundamentet tætnes udefra. Kælderhals og kældervinduer For at undgå vand i kælderhals og gennem kældervinduer bør det omkringliggende terræn falde væk fra huset. Det kan også sænke vandtrykket på kældervæggene. Vandet må dog ikke afledes til nabo, men skal holdes på egen grund. Undgå for store flisearealer, da det nedsætter den naturlige nedsivning og kræver større kapacitet af afløbsanlægget. Regnvandsbassin Man kan med fordel ændre have og gårdspladser, så det overskydende vand løber væk fra huset og samles i en lavning, hvor det efterfølgende kan sive langsomt ned. På små grunde kan vandafledningen udføres i fællesskab med naboerne. Gør vandet til en del af haven. 3

4 Konferencen om nabostøj i Prøvehallen Selv om mange foreninger havde bragt nabostøj op, som emne for et medlemsmøde, var der ikke trængsel den 3. april i Multisalen i Valby, hvor nabostøj/gener var sat på dagsordenen. Forsamlingen, der bestod af 25 mennesker - repræsenterende 14 foreninger, fik sig en debat med Claus Bech Schmidt, Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Miljøgener), Politikommisær og leder af Valby Lokalpoliti Henning Munk Plum og Advokat Lars Berg Dueholm, gruppeformand for Liberal Alliance i København. 1. De motoriserede redskaber - kender vi alle! En solskinslørdag eller -søndag har man inviteret gæster til frokost i haven. Naboen, der måske ikke er opmærksom på det lille selskab i den nærliggende have, beslutter sig for at lufte motorplæneklipperen. Efter et stykke tid overvejes det om frokosten skal flyttes indendørs, men det kunne jo tænkes at naboen kunne overtales til at udsætte sin græsslåning til et senere tidspunkt. Og når bagboen indretter sig med et sliberi, et mindre savværk eller fliseskæring over længere perioder i havesæsonen. Det hænder desværre, at gerningsmanden ved en høflig henvendelse reagerer med vrede, idet han ikke vil dirigeres rundt med. Hvad stiller man op i en sådan situation? Claus Bech Schmidt fra TMF (CBS) mener, at der ofte er et godt naboskab de fleste steder, hvor man kan tale sig til rette om tingene men, erkender at enkelte naboer er helt uden for rækkevidde og mener, at man kan foretage sig hvadsomhelst på egen grund. Og den slags situationer kalder jo på et regelsæt. Konferencens baggrund Formand Birgit Philipp, der indledte debatten, begrundede konferencen med det faktum, at der ikke eksisterer regler for privates generende støj. Konferencen skulle gerne være begyndelsen på et forløb, som kunne munde ud i klare regler på området og en klar fordeling af myndighedskompetencen. Som det er i dag henviser TMF og politi ofte gensidigt til hinanden. Støjproblemerne er stigende og har stor negativ indvirkning på vores liv, bl.a. i form af stress og helt unødvendige nabostridigheder. Tænk blot på den gamle film Naboerne, der desværre - billedligt talt - er eksempler på i virkelighedens verden, sagde formanden. Birgit Philipp har som jurist og mediator haft berøring med flere sager og kan fortælle mange historier om frustrerede naboer, hvoraf nogle træffer den drastiske beslutning at fraflytte den bolig de ellers var glade for at bo i. De føler sig afmægtige og føler sig betragtet som kværulanter. Det er selvfølgelig ikke meningen at politi eller kommune skal komme farende hver gang der støjes. Først og fremmest skal der løbende sættes fokus på problemerne, bl.a. gennem medlemsbladet med ønske om at en del af problemerne forhåbentlig kan forebygges ved oplysning. For 50 år siden, hvor man slog man græs med en håndslåmaskine, foregik det som regel lørdag formiddag og sjældent om søndagen, ligesom man på hverdage tog hensyn til, om det var have/solskinsvejr. I dag glemmer mange hensynet og nogle grundejere mener, at man kan tillade sig hvadsomhelst på egen grund uden tanke for at deres handlinger er til gene langt ud over egen grund. Vi forestiller os, at de enkelte foreninger vedtager regler for støj i deres vedtægter, som kan danne grundlag for de forventninger vi har til hinanden som naboer. Birgit Philipp sluttede sin indledning af med at præsentere aftenens paneldeltagere for Grundejeren.dk s prototyper af problemer, der var fremstillet på baggrund af de henvendelser man har fået fra medlemmerne. Lars Berg Dueholm (LBD) gjorde opmærksom på den pjece som Grundejeren.dk havde genoptrykt til konferencen (og indsat i dette blad), kom godt rundt om emnet. Ofte er det ubetænksomhed, der er årsag til forstyrrelserne. Han mener heller ikke man bør indblande kommunen, men prøve at løse det lokalt. Fx. kunne man i foreningsregi foreslå et sæt regler med nogle minimumskrav. Der er måske ikke nogen sanktionsmuligheder men, hvis medlemmerne vedtager dem vil de formentlig også forsøge at efterleve dem. Det blev bl.a. foreslået at lade sig inspirere af andelsboligernes ordensreglement. Lars Georg Jensen, Vanløse Ny Villakvarter mente, at sådanne regler nok blev svære at vedtage, idet der sjældent møder mere end 10% af medlemmerne op ved generalforsamlingerne. Man burde vel sætte nogle grænser for, hvor meget der må støjes af private, hvis det da ikke kommer i klammeri med EU-reglerne. Uffe Jacobsen fra Vigerslev Haveforstad mente, at der burde sættes grænser for, hvor meget haveværktøj må støje. I de tilfælde hvor plager og stridigheder tager overhånd, kunne foreningen forsøge sig som mellemled inden man evt. bruger kommune eller politi. Det er det optimale at de stridende selv, eller fællesskabet, løser problemet, da chancen for genopretning af godt naboskab ofte besværliggøres af myndighedsindblanding. 2. Og så er der musikken Studenterfesterne må vi jo leve med, selvom de også kan gå over gevind. Mange tror at der må spilles højt og uhæmmet til kl. 24, men det er ikke rigtigt. Man må overhovedet ikke genere sine naboer. Derfor kan det være en god idé at orientere naboerne, når der afholdes støjende arrangementer. Det gælder i øvrigt også andre støjende aktiviteter, som fx. når en grundejer har fået et læs træ eller en stak paller, som skal opskæres til brændeovnen. Politikommisær Henning Munk Plum kunne godt genkende de fremdragne eksempler. Vi kan også kun opfordre til at grundejerne orienterer hinanden. Han opfordrede kraftigt til at problemerne løses af beboerne selv eller grundejerforeningen. Gerne ved hjælp af egne regler om støj. 4

5 skole. Hver gang børn eller andre passerer haven kæfter hunden voldsomt op. Det er jo ret generende på en ret befærdet vej, hvor hunden igangsætter naboernes øvrige firebenede venner i en sand konkurrence om, hvem der kan glamme højest. Ofte er det mest generende hundeglammeri fra forsømte dyr, der mangler menneskelig kontakt. Her har enkelte grundejere haft held med at kontakte Dyrenes Beskyttelse, når ejeren ikke kan bringes i tale, fortalte Sanotra fra Brønshøj Præstegårds GF. Henvendelser om nabostøj har lav prioritet, idet politiet har mange og langt vigtigere opgaver at løse. Og vi kan højest give de støjende en reprimande. I de svære eller mere alvorlige tilfælde er det en god idé, at føre en slags rapport over genernes omfang, og om foreningen har været kontaktet. Som liberal går jeg ind for så få regler og så lidt kontrol som muligt, og prøver i stedet at tale til fornuften, sagde Lars Berg Dueholm. Men idéen med at forsøge sig med lokale regler - som nogle har gjort - lyder som en fornuftig idé. Birgitte Myrup fra Håbets Allé m. fl. gjorde opmærksom de teknologiske muligheder for at gardere sig mod støj. Hun har indkøbt et sæt lydtelefoner, der også bruges som værn mod uønsket støj. Men ellers var der mange nedslående eksempler på støj og dårlig opførsel: En repræsentant fra Højmark GF fortalte om en genbo, som over længere tid skar fliser hver eneste weekend. Og da hun høfligt henvendte sig om problemet fik hun sig en kæmpeskideballe. Og her var så et forsøg på dialog allerede strandet. Politikommisæren vidste godt, at visse mennesker er uden for pædagogisk rækkevidde. Og her har vi også svært ved at trænge igennem. Der findes jo forskellige muligheder for at styrke det sociale fællesskab og dermed dialogen. F. eks. oprettes der i disse år nabohjælp i mange områder for at skabe tryghed. Claus Bech Schmidt fra forvaltningen fortalte, at der blandt de klagende, hvad enten det drejer sig om hundeglammeri eller anden støj, er en frygt for uvenskab med naboer og genboer. Ved fleste anmeldelser til myndighederne ønsker anmelderen at være anonym. Det besværliggør naturligvis en reel sagsbehandling. Også børns leg med støjende adfærd var på tapetet - selv om ikke mange mente, at det var det store problem. Det blev dog nævnt, at nabobørns spillen bold (op af plankeværket - dunkdunk) hele eftermiddagen var meget forstyrrende. Uffe Jacobsen sagde - med et skævt smil - at det sidstnævnte problem formentlig blev løst, når lærerlockouten er forbi og heldagsskolen indført. 4. Arbejdsstøj Der er regler for erhvervsstøj - også når huset renoveres af professionelle, der f.eks. har radioen kørende med musik til arbejdet. Men privates egne renoveringer eller ombygninger er ikke omfattet af reglerne. Heller ikke når det foregår i weekender. Lars Berg Dueholm var ikke meget for at begrænse denne aktivitet, da mange, i kraft af et dagligt arbejde, kun har weekenderne til rådighed. I sådanne tilfælde er det en rigtig god idé at orientere sine naboer om byggeprojekter tilføjede politikommisær Henning Munk Plum. Undersøgelser viser, at vi er mere tolerante over for støj, hvis vi ved, hvad der skal ske og hvornår det evt. får en ende. Jørn Palm fra Søndervang GF medgav at mange ting - som f. eks. nabohjælp kan ordnes i fællesskab, men med regler omkring støj er det svært. Så i sidste ende kunne en mand i uniform gøre underværker. Uffe Jacobsen var enig. Der eksisterer jo f. eks. regler, som kan løse skel- og hegnsproblemer, men støj og hensyntagen til sine naboer fra personer, der ikke kan se noget problem er sandelig en svær nød at knække. Måske skulle man tænke i en mediatorordning. Især i de tilfælde, hvor myndighedsindblanding kan virke provokerende og blot øge stridsspiralen. En pædagogisk og virkningsfuld metode blev foreslået. En beboer blev træt af overboen, der ikke kunne se problemet med musik i i weekenderne for fuld styrke. Underboen pressede herefter sine højtaler mod loftet og skruede op for lyden i et stykke tid. Herefter blev budskabet forstået. 3. Hundeglam Steen Lorenzen fra Vanløse Stationsby berettede om en genbos hund, der opholder sig i haven, som ligger på børnenes vej til 5. Konklusion Ingen bestrider at støj er et meget følsomt emne, og at det kan være svært at løse. Men et første step på vejen - såfremt vi med politi og kommune skal løse problemet (og det var der vilje til hos alle parter) er et sæt regler vedtaget på foreningernes generalforsamlinger med ønsker om, hvornår der må støjes - eller ikke må støjes. Det kunne måske foregå i samme ånd som konferencen om nabo-støj, hvor en lille humoristisk distance til emnet gjorde det lettere at debattere. 5

6 Dobbeltgravning i de københavnske fortove? Nedentående brev er afsendt fra Grundejeren.dk til Teknik- og Miljøforvaltningen Den 22. april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljø Forvaltningen Njalsgade København S Vedr.: DONGS nedlæggelse af el-ledninger i fortovene på de private fællesveje På given foranledning anmoder GRUNDEJEREN.DK teknik- og miljøforvaltningen om at oplyse, hvorvidt det er korrekt, at vi må imødese 2 gange opgravning i stedet for 1. Begrundelsen for forespørgslen er, at vi har af repræsentanter for DONG fået oplyst, at som følge af begrænsede økonomiske midler vil de to øverste luftledninger til forsyning af vejbelysning ikke blive gravet ned i denne omgang, fordi de gamle master skal blive stående, og fordi der ikke er taget stilling til de nye masters placering, hvorved der kunne forberedes nedlagte ledninger til disse. Såfremt denne fremstilling er korrekt, skal vi på Grundejeren.dk s vegne protestere over denne fremgangsmåde, som vil udgøre en dobbelt belastning for vores medlemmer, der ejer de private fællesveje. Vi ønsker, at alle luftledninger nedlægges i fortovene på én gang. Såfremt kommunens budget ikke rækker til dette, ønsker vi, at antallet af områder, hvor der graves, begrænses i 2013, således at projektet videreføres i de kommende budgetår med én opgravning pr. område. Vi håber naturligvis, at vores oplysninger ikke er korrekte, og at kommunen gennemfører nedlæggelse af alle luftledninger ved én samlet opgravning og afventer snarest en be- eller afkræftelse fra teknik- og miljøforvaltningen. Med venlig hilsen, GRUNDEJEREN.DK Birgit Philipp formand Nye regler overrasker landets boligejere Skal du som bygherre/boligejer renovere boligen, så har du fremover pligt til at anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffald til kommunen samt identificere PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet. Det er ifølge Dansk Byggeri et stort ansvar, som de færreste boligejere er klar over, at de har. De færreste private boligejere og andre bygherrer er vel næppe klar over, at nye regler flytter et væsentligt ansvar over på deres skuldre. Det drejer sig om ansvaret for at anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivning og renovering. Boligejeren har pligt til at anmelde til kommunen og samtidig identificere eventuel PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet, inden det er for sent. Dette er en følge af en ændring i affaldsbekendtgørelsen, som helt konkret betyder, at boligejere skal anmelde nedrivning og renoveringsarbejder til kommunen 14 dage inden arbejdet begynder. Det gælder, når der skal renoveres eller nedrives, hvad der svarer til 10 kvadratmeter af boligens grundareal eller når der produceres mere end ét ton affald. Dermed har boligejeren fået et meget stort ansvar for miljøet ved renovering og nedrivning. Det siger reglerne ganske klart ifølge Simon Stig-Gylling, der er miljøkonsulent i Dansk Byggeri. Derfor har Dansk Byggeri lagt information og hjælp på Dansk Byggeris hjemmeside, som kan guide boligejere og bygherrer lidt nemmere gennem processen: - Det er en væsentlig ændring, og i Dansk Byggeri føler vi os forpligtiget til at informere om, at denne ændring er trådt i kraft. De fleste boligejere har en forventning om, at entreprenøren automatisk tager sig af det arbejde - og sådan er det ikke mere, fortæller Simon Stig-Gylling, der er miljøkonsulent i Dansk Byggeri. - Og det gælder uanset hvornår bygningen er opført, eller om man udfører arbejdet selv eller får en entreprenør til det. Hvis bygningen tilmed er opført eller renoveret fra 1950 til 1977, så skal der foretages en screening for det yderst miljøbelastende stof PCB ved analyser af udvalgte materialeprøver, forklarer Simon Stig-Gylling. PCB og miljøfarlige stoffer PCB er ofte blevet benyttet i relation til fugning omkring vinduer især i perioden 1950 til Derfor er vinduer fra denne periode omfattet af krav om screening, og hvis det ikke er muligt at identificere en dato for produktionen af vinduet, skal der også gennemføres en screening. De nye regler i affaldsbekendtgørelsen omhandler udover anmeldepligten også regler om korrekt fjernelse af de miljøfarlige stoffer: - De miljøfarlige stoffer skal således fjernes på forsvarlig vis inden nedrivning og renoveringsarbejder, så boligejeren eller en anden bygherre ikke risikerer at forurene sit indeklima og sig selv, håndværkeren, miljøet og alt det andet genanvendelige byggeog anlægsaffald, siger Simon Stig-Gylling. Kilde: Dansk Byggeri 6

7 Nabostøj i hus og have... Vi bliver alle dagligt udsat for støj. Ikke kun når vi er hjemmefra, men også i vore boligområder, hvor der foregår mange støjende aktiviteter. Støj påvirker dels vores sundhed, funktionsdygtighed og velbefindende, dels det enkelte menneskes oplevelse af fred i sine omgivelser. Udendørs støj kommer fra mange kilder. ikke mindst fra motoriserede haveredskaber og andet værktøj. Men den kan begrænses, hvis vi som gode naboer tager hensyn til hinanden. Denne pjece fortæller hvad støj er, hvordan den påvirker os, og hvordan den kan begrænses. Hvad er støj Støj er enhver form for uønsket lyd, uanset om det drejer sig om rockmusik, trafik eller motoriserede haveredskaber. Lyd er en bevægelse, som dannes når når en lydkilde sætter de nærmeste luftpartikler i svingninger. Svingningerne spredes efterhånden til luftpartikler længere borte fra kilden, nærmest som ringe i vandet. Antallet af svingninger i sekundet kaldes frekvensen og måles i Hertz - forkortet Hz. Ved dybe toner svinger luftpartiklerne langsomt, mens de ved høje toner svinger hurtigt. Mennesker kan opfatte lyde i området mellem ca. 20 Hz og Hz. -sådan kan den begrænses! Med tilladelse fra Miljøministeriet/Planstyrelsen bringes her deres pjece om emnet. I sin tid startede miljøbevidstheden som en kamp mod støj, røg og møg. I mellemtiden er ikke mindst støjproblemerne vokset, og det skal der nu gøres noget ved. Hvad er naturværdierne, hvis de skæmmes af støj? Hvad er fritiden, hvis den hærges af larmende naboer? Hvordan måles støjen Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Det menneskelige øre kan lige akkurat opfatte en forandring i lydstyrken på 1 db. Hvis lyden stiger med 10 db, opleves det, som om lydens styrke er blevet fordoblet. Omvendt opfattes en dæmpning på 10 db, som om lydstyrken er halveret. Når flere støjkilder optræder samtidig, giver det selvsagt et højere støjniveau end kilderne frembringer enkeltvis. Man kan ikke uden videre lægge db-værdier sammen. To lige kraftige støjkilder larmer tilsammen 3 db mere end støjkilderne hver for sig, mens ti lige kraftige kilder øger støjniveauet med 10 db. Støj er blevet en del af vores hverdag, og den livskvalitet, der er forbundet med stilhed, fred og ro, er blevet stærkt forringet i de senere år. Derfor har jeg taget en række initiativer til bekæmpelse af støjen. Denne pjece om nabostøj i hus og have er et af dem. Cen kan hjælpe til en debat i grundejerforeningen og med naboen. Kommunerne har mulighed for at fastsætte regler for en række områder. Men hvis vi alle bliver mere opmærksomme på det nære miljøi vores boligområder, og som gode naboer tager hensyn til hinanden er det ikke nødvendigt med regler og kontrol. Man kan starte med at læse de gode råd på de følgende sider. Ved måling af lydens styrke bruger man ofte en særlig metode, som efterligner ørets følsomhed. Når man måler på denne måde, kaldes måleenheden decibel-a - forkortet db(a). Hvisken har en lydstyrke på omkring 30 db(a), almindelig tale på ca. 60 db(a). Ved motorvejskørsel i bil er den indvendige støj på omkring 80 db(a). Per Stig Møller Miljøminister 7

8 Nedenstående tegning viser, hvordan støjen fra en benzindrevet plæneklipper aftager med stigende afstand. Støjen fra en tryklufthammer er ca. 100 db(a). Smertegrænsen ligger mellem 120 og 130 db(a). Støjudsendelsen fra en bestemt kilde angives ofte ved lydeffektniveauet, som er et mål for den samlede udsendte lydenergi. Lydeffektniveauet måles også i db(a). Vinden betyder også meget for støjens udbredelse. Som bekendt er det lettetere at høre i medvind end i mod vind. Det er fordi støjen afbøjes nedad med vinden og opad mod vinden. En hæk eller et gennemsigtigt plankeværk flethegn eller lignende,giver ikke nogen nævneværdig dæmpning af støjen. Men en 2 meter høj mur mellem to rækkehushaver dæmper støjen med ca. 15 db, hvis støjkilden er placeret lavt, fx. en plæneklipper. For redskaber med højt placeret motor, fx. kompostkværne, formindskes støjen kun ca. 10 db(a). Hvordan påvirkes vi af støjen Støj kan påvirke vores sundhed. Når øret i lang tid udsættes for støj over 80 db(a), kan hørelsen beskadiges. Også kortvarig, meget kraftig støj øger risikoen for at hørelsen nedsættes.men det handler ikke kun om hørelsen. Vedvarende eller pludselig og uventet støj kan fremkalde stress. Korttidsvirkninger af stress kan være irritabilitet, træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine, øget puls og øget blodtryk. Langtidsvirkninger kan være varigt forhøjet blodtryk og psykiske lidelser. Undersøgelser viser, at støjhændelser på db(a) kan give øget hjertefrekvens. Et tæt, tungt plankeværk giver omtrent samme støjdæmpning som en mur. Er der et hus mellem støjkilden og modtagerens øre, dæmpes støjen med næsten 20 db(a). Hvis støjkilden anvendes over et hårdt underlag (fx. fliser), eller nær andre reflekterende flader (fx. mure), forøges støjen med op til 3 db(a). Samtale er en af de situationer i dagligdagen, hvor støjen kan virke generende. Ved et støjniveau på ca. 60 db(a) må man anstrenge sig for at føre en almindelig samtale. Hvis støjen er omkring 55 db(a), er det svært at føre en telefonsamtale. Ser man TV eller hører radio virker støj på db(a) forstyrrende. Støjens udbredelse Lydens udbredelse fra støjkilder i det fri sker i princippet ligeligt i alle retninger. Men støjen dæmpes med 6 db, hver gang afstanden til kilden fordobles. Samtidig ændres støjens udbredelse af flader, der enten kaster støjen tilbage (fx. husmure eller opfanger den (fx. græsplæner). 8

9 Udendørs støjkilder Støj er så meget Støjen i parcel- og sommerhusområder kommer som oftest fra motoriserede haveredskaber og andet værktøj. I mange boligområder. er der desuden problemer med støj fra ubetænksom kørsel og afprøvning af knallerter og biler, fra udendørs brug af radioer, fra havefester, fra trommeslagning for åbne vinduer osv. osv. I rækkehuse er der det særlige problem, at støj fra indendørs aktiviteter kan forplante sig gennem væggene og på den måde generer naboerne. Motoriserede redskaber og værktøjer Tegningen til højre viser et støjbarometer, hvor man kan aflæse støjen fra forskellige redskaber. Til sammenligning er der medtaget nogle andre kendte støjkilder. De angivne værdier svarer til støjniveauet ved brugerens øre ved almindelig brug af godt vedligeholdte redskaber. Støjudsendelsen kan varierer en del,afhængig af type, vedligeholdelsesstand o.l. Det ses, at støjudsendelsen fra de fleste redskaber er så høj, at den kan give væsentlige gener for både brugeren og naboerne. Ved længerevarende brug af redskaber, der støjer mere end db(a), må brug af høreværn anbefales. Hvis støjen er over 90 db(a) bør man anvende høreværn selv ved kortvarig brug. Kompostkværne, benzindrevne motorkædesave, buskryddere og rundsave topper i støjbarometret. De larmer lige så meget som en lastvogn under kraftig acceleration. I midten ligger el-drevne motorkædesave - med et støjniveau som en personbil under kraftig acceleration - og benzindrevne motorplæneklippere. Derefter følger græstrimmere og hækkeklippere, der støjer som en lastvogn i tomgang. Nederst, men den langtfra lydløse, ses håndplæneklippere og eldrevne motorplæneklippere. Sådan kan støjgenerne begrænses Man kan ikke fastsætte en generel grænse mellem generende og ikke generende støj. Opfattelsen af en bestemt slags støj kommer meget an på holdningen til støjen, støjkilden og den, der støjer. Det betyder også noget, om støjen opfattes som nødvendig eller unødvendig. Samtidig er genevirkningen selvfølgelig af, på hvilket tidspunkt der støjes. Derfor tag hensyn til din nabo - og husk: - At støj ikke nødvendigvis behøver at være kraftig for at virke generende. - At der ifølge færdselsloven ikke må ske unødvendig og forstyrrende kørsel i og ved bebyggelse. Hastighed og kørsel skal afpasses efter forholdene. - At det er en dårlig idé at bruge radio udendørs. Hvis det absolut skal ske, så skru ned! Begræns antallet af fester med høj musik og giv naboerne et vink på forhånd. - At lukke vinduerne, når du støjer indendørs. Et vindue med en almindelig to-lags termorude dæmper støjen med omkring 15 db(a). 9

10 Nyanskaffelser Vælg den mest støjsvage type. Mærkning af støjudsendelsen er et lovkrav for motorplæneklippere og motorsave. Støjudsendelsen angives som lydeffektniveau. Det giver en direkte mulighed for sammenligning. For andre redskaber kan forbrugerstyrelsen bidrage med oplysninger om støj. Motordrevne redskaber er generelt mest støjende. Prøv derfor at overveje, om ikke en hånddrevet type er tilstrækkeligt til dit formål. Skal der anvendes motoriserede redskaber, vil eldrevne udgaver som oftest være betydeligt mindre støjende end benzindrevne. En kniv, der er slået skæv eller på anden måde er i ubalance, kan give kraftige vibrationer og en støjforøgelse på op til 6-7 db(a). For benzindrevne motorplæneklippere skal man især være opmærksom på lydpottens tilstand. En gennemtæret lydpotte betyder en væsentlig forøgelse af støjen - op til 6 db(a). Det er vigtigt at holde græsplænen fro for sten og grene, som kan beskadige cylinderklipperens skær og rotorklipperens knive. Det er en fordel ikke at stille klippehøjden for lavt. Vedligeholdelse Vedligeholdelse betyder meget for støjudsendelsen. God vedligeholdelse giver mindre støj, gør det lettere at arbejde med redskabet og forlænger dets levetid. Kraftig støj er næsten altid et tegn på fejl, der kan ødelægge redskabet. Særligt om plæneklippere Plæneklipperen er nok det mest anvendte haveredskab og fortjener særlig omtale. På tegningen nedenfor kan man se, hvor meget vedligeholdelsen betyder for støjen. Tallene er baseret på målinger udført af Lydteknisk Institut. De angivne intervaller viser, hvor meget støjen forøges, hvis plæneklipperen er forkert justeret eller dårligt vedligeholdt. For cylinderklippere er det vigtigt, at cylinderskæret og den fsate kniv er slebet og korrekt justeret. Græsset bliver slået pænere og støjen kan dæmpes mere end 10 db(a). For rotorklippere skal man sørge for, at rotorkniven er skarp og velafbalanceret. Med en skarp kniv kan græsset slås med en lavere motorhastighed og dermed mindre støj. Valg af tidspunkt Selvom støjen er den samme, behøver virkningen ikke være det. Undgå at støje tidligt om morgenen, om aftenen og på tidspunkter, hvor naboerne plejer at slappe af. Det er en god idé at orientere naboerne på forhånd, hvis der skal benyttes særligt støjende redskaber. Vi reagerer kraftigt på uventet støj og støj af ukendt varighede. Ved brug Der kan også være støjhensyn ved selve brugen af redskabet. - Giv ikke mere gas end nødvendigt og slip gassen når redskabet er ubelastet. - Undgå at overbelaste redskabet. For kraftige grene i en kompostkværn kan fx. betyde en meget væsentlig støjforøgelse. - Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af fx. kompostkværne eller ved brændesavning. 10

11 Er du tilfreds med din snerydningsvirksomhed? Efterårets møde I efteråret 2012 afholdt Grundejeren.dk medlemsmøde med fire inviterede snerydningsfirmaer. Nogle af foreningerne gjorde brug af virksomhederne, andre havde anbefalet dem og brugte dem derfor i forvejen og en del brugte helt andre virksomheder. Dette års snerydning har været en dyr omgang, og man ville jo hellere bruge pengene på renovering af kørebaner og fortove. Netop denne argumentation får mange foreninger til at spare snerydningen væk og overlade arbejdet til grundejerne selv. Det er dog langt fra alle steder, at grundejerne påtager sig denne forpligtelse med den virkning, at de fx. risikerer ikke at få afhentet deres affald. En kostbar ordning Men for de der har en snerydningsordning vil Grundejeren.dk gerne samle op på resultatet af tilfredshedsgraden med de snerydningsfirmaer som man har brugt. Vi har haft møder med enkelte virksomheder i håb om, at finde nogle skræddersyede ordninger som grundejerforeningerne kunne vælge imellem. Vi har samtidigt anbefalet foreningerne i bydelene at samle sig om få virksomheder for at blive en prioriteret kunde med hurtig betjening. Nogle har en fuld pakke med glatførebekæmpelse og andre ønsker blot at få den værste sne af vejen. Undersøgelsen Vi vil derfor opfordre foreningerne til at sende os nogle oplysninger om jeres snerydere, ordningens art og priser. De oplysninger vi er interesserede i er følgende: 1. Foreningens navn 2. Snerydningsvirksomhedens navn 3. Ordningens art (Alm. snerydning, glatførebekæmpelse osv.) 4. Antal kvadratmeter vej og priser 5. Hurtighed 6. Tilfredshed med ordningen 7. Øvrige kommentarer Send en mail med svar på ovenstående spørgsmål til: med emneoverskrift snerydning. Bilerne under jorden på Åboulevarden? Jesper Christensen (S), medlem af Borgerrepræsentationen og gruppeformand: København er en storby, hvor alt og alle skal kunne være og kunne færdes. Vi vil gerne have en by, der er grøn, har livskvalitet og en sund økonomi. Og faktisk går det rigtig godt. Selv om der selvfølgelig fortsat og altid vil være nye udfordringer at kaste sig over. Når vi kommer til færdsel og trafik, er det netop en af udfordringerne. Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser på trafikknuder i byen, vi skal have sat på dagsordenen. Området omkring Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser, hvor mange mennesker, der bliver påvirket af den store trafikmængde, der dagligt passerer her. Det lyser rødt, når man blot lader tankerne løbe om, hvad sådan et byrum egentlig kan bruges til hvis der ikke var en vej men måske en metro, som der er om lidt. Men København er trods alt en by i vækst med flere københavnere om måneden og et driftigt erhvervsliv. Der må være trafik for, at det kan lykkes. Og Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen er en af de centrale veje, vi ikke kan undvære. Alligevel må det kunne gøres anderledes og bedre. Vi må kunne skabe et byrum, der er grønt, sjovt, levende, samtidig med at vi får biler og lastbiler ind og ud af byen. Vi må have en dialog med Frederiksberg Kommune i gang, så området ikke overses. Og vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden. Derfor har vi sat området Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen på dagsordenen i vores valgprogram for næste kommunalvalg. Den gamle Ladegårds Å kommer måske til ære og værdighed igen. Det håber man hos Miljøpunkt Nørrebro. På Miljøpunkt Nørrebro glæder vi os til at høre mere til partiernes idéer til en ambitiøs grøn byudvikling. Det er glædeligt, at Socialdemokratiet nu går foran og viser, at der er plads til at prioritere arealerne i byen på en helt ny måde. Ved at føre trafikken i tunnel fra Bispeengbuen til søerne frigives et areal af en helt uhørt størrelse, som byplanlæggere og borgere kun har kunnet drømme om. Miljøpunkt Nørrebro har foreslået at åbne Ladegårds Å i det historiske åleje, men der vil givetvis også komme andre forslag til, hvordan de værdifulde arealer benyttes bedst. Miljøpunkt Nørrebro byder en diskussionen blandt borgere og interessenter velkommen, og vi vil i den kommende tid indsamle forslag fra bydelene. Der er mange planområder, hvor et flagskibsprojekt som dette kan have en målbar virkning og som bør inddrages i en undersøgelse; skybrudshåndtering, folkesundhed, øget turisme, muligheden for at klimatilpasse Hovedstaden og bedre fremkommelig for eksisterende trafik, samt plads til ny offentlig transport måske en letbane ind til Rådhuspladsen. 11

12 Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden d Dagsorden Punkt Titel 1 Godkendelse af dagsorden Bilag: Følgebrev TMU 13. maj 2 Vedtagelse af tillæg nr. 3 til lokalplan Holmen II samt projektforslag for trafiksanering af Prinsessegade Bilag: Bilag 1 - projektforslag Bilag: Bilag 2 - Miljøvurdering Bilag: Bilag 3 - Trafikanalyse Bilag: Bilag 4 - tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331 Holmen" Bilag: Bilag 5 - Skema over modtagne henvendelser i forbindlelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og trafiksaneringsprojektet Bilag: Bilag 6 - Notat om forvaltningens svar på modtagne henvendelser i forbindelse med lokalplanforslaget og trafiksaneringsprojektet Bilag: Bilag 7 - Referat og evaluering af borgerdialogen 3 Fremrykket investering Nordhavnsvej, forlængelse af tunnel i Strandvænget ( ) Bilag: Bilag 3 - Orientering om fremrykning af eventuelle investeringer i forbindelse med Nordhavnsvej (lagt på TMU portalen ) Bilag: Bilag 2 - Notat om konsekvenser ved udskydelse om fremrykning af investeringer i etape 2 til ydre Nordhavn Bilag: Bilag 1 - Illustrationer af fortsættese af Nordhavnsvej med nuværende og foreslåede løsning 4 Cykelbaner i Njalsgade, projektforslag ( ) Bilag: Bilag 1 - Oversigtkort Bilag: Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag: Bilag 8 - Cykelbaner i Njalsgade - fornyet behandling i TMU Bilag: Bilag 3 - projektforslag Bilag: Bilag 4 - Parkeringsredegørelse for cykelbaner på Njalsgade Bilag: Bilag 5 - Høringssvar Amager Vest Lokaludvalg Bilag: Bilag 6 supplerende beskrivelse af projektet cykelbaner i Njalsgade Bilag: Bilag 7 - Parkeringsdeklarationer ved Njalsgade 5 Ensretning af Gasværksvej ( ) Bilag: Bilag 5 Reduktion af trafikken og forbedring af luftkvalitet på Gasværksvej Bilag: Bilag 4 Oversigt over trafikale projekter på indre Vesterbro Bilag: Bilag 3 Kort over trafikale tiltag u. steler Bilag: Bilag 2 dialogoversigt: Sikekr skolevej NU, Gasværksvejens Skole og Vesterbro Lokaludvalg Bilag: Bilag 1 Rapport Gasvæksvej, Bedre cykelforhold 6 Frigivelse af anlægsbevilling til European Green Capital Award ( ) Bilag: Bilag 1: Bilag til indstilling vedr. frigivelse af anlægsbevilling i 2013 til European Green Capital Award Miljøfestival 2013 ( ) 8 Frigivelse af anlægsbevillinger for projektet Bispeengen Genbrugsstation og flytning af X-hall Bilag: Bilag 1: Økonomiark til tillægsbevilling Bilag: Bilag 2: Kort over genbrugsstation og skateanlæg 9 Forslag til lokalplan Sølund Plejecenter ( ) Bilag: Bilag 1 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Sølund Plejecenter Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning Bilag: Bilag 4 - Notat vedrørende spørgsmål om flytning af bebyggelse og brug af taghaver Bilag: Bilag 5 - Baggrundsnotat om Det Nye Sølund Plejecenter, udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 10 FORTROLIG: Nedlæggelse af parkering samt oprettelse af erstatningspladser ifb. nyt Plejecenter Sølund 11 Teknik- og Miljøudvalgets årlige redegørelse med status for inklusionsindsatsen 2013 ( ) Bilag: Bilag 1, TMFs skabelon-statusredegørelse for inklusion 2013 Bilag: Bilag 2, TMFs handleplan for inklusion 2013 Bilag: Bilag 3, TMFs økonomioversigt, inklusion 2013 Bilag: Bilag 4: Inklusionspolitikken Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 "Fisketorvet" med kommuneplantillæg ( ) Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 1 - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 202 `Fisketorvet med tilhørende kommuneplantillæg 13 Endelig vedtagelse af lokalplan "Livgardens Kaserne" Bilag: Bilag 1 - Lokalplanforslag Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 11 - Evaluering af borgermøde Bilag: Bilag 3 - Henvendelser modtaget i høringsperioden Bilag: Kopi af Bilag 4 - Notat om modtagne henvendelser Bilag: Bilag 5 - Henvendelser fra Indre by Lokaludvalg Bilag: Bilag 6 - Notat fra Forsvarets Musiktilsyn om undersøgte musikøvefaciliteter og vurdering af egnethed som øvelokale samt kort der viser undersøgte lokaliteter Bilag: Bilag 7 - Tegning der viser forslag til indretning af musikøvebygning herunder musikernes øveopstilling i musikøvesalen Bilag: Bilag 8 - Forslag til ændringer Bilag: Bilag 10 - Referat fra borgermøde Bilag: Bilag 9 - Revideret lokalplantegning 14 Medlemsforslag om drøftelse af turistbusser i Indre by 15 Sager til orientering Bilag: Løberute og afspærring ifm VM i halvmaraton 2014 Bilag: Orienteringsnotat om udvidelse af Hotel Scandinavia 16 Eventuelt 17 Meddelelser fra borgmesteren 18 Varetagelse af hverv efter anmodning fra TMU 19 Indstilling til TMU - 1. kvartalsprognose 2013 Bilag: Bilag 1 Forventet regnskab Bilag: Bilag 2 Kvartalsregnskab Bilag: Bilag 3 Oversigter over forventede korrektioner og regnskab 20 Udlejning af kommunale arealer ( ) 21 Godkendelse af pjecen Københavns Miljøregnskab 2012 Bilag: Bilag 1: Københavns Miljøregnskab Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 448 Ny Ellebjerg-området Bilag: Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 448 "Ny ellebjerg-området" Bilag: Bilag 2 - Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg-Omarådet" side Bilag: Bilag 2 - Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg-Omarådet" side 1-38 Bilag: Bilag 3 - Modtagne henvendelse Bilag: Bilag 4 - Notat om henvendelser Bilag: Bilag 5 - Nye lokalplantegninger D1, E1, 2a og 4a-7a Bilag: Bilag 6 - Tegning Bilag: Bilag 7 - Faktaark 23 Ændring af praksis vedr. byggeri omfattet af villaservitutter ( ) 24 Navngivning af Axel Axgils Plads ( ) Bilag: bilag 2 høringssvar Bilag: bilag 1 Kortbilag Axel Axgils Plads 25 Kommunal garanti til Boligselskabet AKB afd. Robert Jacobsens Vej ( ) Bilag: Bilag - Robert Jacobsens Vej 26 Kommunal garanti til Domea København Ragnhildgade Bilag: Bilag 1 - Ragnhildgade 27 AFLÆGGERBORDET 28 Strategi for affaldsudbud ( ) Bilag: Bilag 3. Udbudsstrategi 2. generations affaldsudbud. Kontraktkrav vedr. miljø og arbejdsmiljø Bilag: Bilag 4. Udbudsstrategi 2. generation affaldsudbud. Bilag: Bilag 1. Udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud Bilag: Bilag 2. Udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud Bilag: Bilag 6. Omkostninger til udbud Bilag: Bilag 5. Notat vedr. omkostninger Bilag: Bilag 9 Affaldsindsamling. Tidlig indsamling og støj mv. Bilag: Bilag 8 Kundetilfredshed og klager Bilag: Bilag 7 Slides med omkostninger Udbud Bilag: Bilag 10 Administrative omkostninger 12

13 Ændring af praksis vedr. byggeri omfattet af villaservitutter Borgerrepræsentationen skal godkende en ændring af praksis i byggesager vedrørende opførelse af dobbelthuse og småbygninger samt efterisolering af eksisterende bebyggelse på ejendomme, som er omfattet af villaservitutter (Dagsorden af Pkt. 23). PROBLEMSTILLING Baggrunden for denne indstilling er kortlægningen af arbejdsopgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det blev ved kortlægningen konstateret, at arbejdsgangene i forbindelse med administration af villaservitutter kan forenkles med hensyn til høringer. Langt den overvejende del af de københavnske villagrunde er pålagt servitutter fra starten af 1900-tallet, som regulerer benyttelse af og bebyggelse på ejendommene. Disse villaservitutter fungerer sammen med kommuneplanen som plangrundlag i villaområderne. En del af servitutternes bestemmelser er utidssvarende og er ikke i overensstemmelse med nugældende byggelovgivning og byggeskik. Dette er tilfældet i forhold til opførelse af dobbelthuse og småbygninger i naboskel samt med hensyn til efterisolering af eksisterende villabebyggelse. Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 håndhæve bestemmelserne i servitutterne, eller kommunen kan vælge ikke at håndhæve disse. LØSNING Teknik- og Miljøforvaltningen administrerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser i villaservitutterne på baggrund af bygningsmyndighedens erfaringsgrundlag, byggeskikkens udvikling, bestemmelserne i bygningsreglementet og politisk besluttede bemyndigelser. Formålet med servitutterne var at sikre, at de københavnske villaområder bevarede deres præg af åbne og grønne kvarterer. Denne intention er blandt andet forsøgt sikret ved bestemmelser om, at der på de enkelte grunde kun må opføres én beboelsesbygning med typisk højst 2 til beboelse indrettede etager (beboelseslag), og at hver etage kun må tjene til bolig for en enkelt familie. Desuden indeholder villaservitutterne en bestemmelse om, at kun en vis del af grunden må bebygges (bebyggelsesgrad). Servitutterne fastsætter almindeligvis også, at mindre udhuse til beboernes behov må opføres på grundene, samt at bygninger skal holdes i en vis afstand fra vejens midtlinje, og at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra naboskel, hvis de ikke er sammenbygget med en bygning på nabogrunden. Når Teknik- og Miljøforvaltningen fraviger servitutterne ved opførelse af dobbelthuse og ved opførelse af småbygninger i naboskel, skal forvaltningen efter de gældende ældre bemyndigelser fra Den Samlede Magistrat foretage høring af naboer, selv om de pågældende byggerier vurderes at kunne godkendes efter de relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Høringerne medfører forventninger hos naboerne om, at de kan få indflydelse på afgørelsen af sagerne. Dette er reelt ikke tilfældet på grund af de nugældende bestemmelser i bygningsreglementet. Derfor er høringerne uhensigtsmæssige, og desuden forlænger de sagsbehandlingstiden. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om høringer, som forvaltningen har pligt til at foretage efter forvaltningsloven. Småbygninger Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at fravige servitutbestemmelser om afstand på 2,5 m til naboskel ved opførelse af småbygninger, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra naboer. Ifølge bygningsreglementet har man ret til at opføre mindre bygninger i eller nærmere skel end 2,5 m under visse betingelser (byggeret). Hertil hører, at bygningshøjden højst må være 2,5 m og den samlede længde af småbygninger i skel højst må udgøre 12,0 m. Der er altså ikke overensstemmelse mellem bygningsreglementets bestemmelser og afstandsbestemmelserne i villaservitutterne. Det har hidtil været Teknik- og Miljøforvaltningens praksis efter en konkret vurdering at afvise indsigelser fra naboer vedrørende fravigelse af servitutbestemmelser om afstand til naboskel, hvis det ansøgte byggeri vurderes at være i overensstemmelse med byggelovgivningens bestemmelser. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker på dette grundlag at få justeret bemyndigelsen, så der ikke fremover skal foretages høring af naboer ved fravigelse af servitutbestemmelser om afstand til naboskel i forbindelse med opførelse af småbygninger, med mindre disse vurderes at kunne være til gene for naboerne. Efterisolering af eksisterende villaer Da mange af de københavnske villaområder er bebygget i det forrige århundrede kan det forventes, at en stigende del af villaejerne vil have et ønske om at foretage efterisolering. Da dette oftest sker ved opsætning af udvendig isolering, forekommer der situationer, hvor bebyggelsens fodaftryk forøges til mere end det, servitutten åbner mulighed for (bebyggelsesgraden). Desuden medfører den udvendige isolering, at bebyggelsen kan komme lidt tættere på skel end 2,5 m og tættere på vej end foreskrevet i servitutterne. For at komme denne problemstilling om efterisolering i forkøbet ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndigelse til at undlade at håndhæve servitutbestemmelser om bebygget areal samt afstand til naboskel og vej i forbindelse med efterisolering af eksisterende villabebyggelse. Det skal bemærkes, at hvis en udvendig efterisolering med mere end 25 cm bevirker, at bebyggelsen overskrider bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent eller højde- og afstandsforhold, skal der foretages en helhedsvurdering af forholdene efter bygningsreglementets bestemmelser. Efterisolering på 25 cm eller mindre kan udføres uden byggetilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der vil være tale om i størrelsesordenen 15 høringer vedrørende dobbelthuse og i størrelsesordenen 200 høringer vedrørende småbygninger om året, som kan undgås. Antallet af fremtidige sager om efterisolering er uvist. ØKONOMI Indstillingen vil medføre lettelser i sagsbehandlingen af de pågældende byggesager, som svarer til omkring ¼ årsværk. Besparelsen vil indgå i de løbende effektiviseringer i Teknik- og Miljøforvaltningen. VIDERE PROCES Når indstillingen er godkendt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen følge den nye praksis. Hvis indstillingen ikke godkendes, fortsætter forvaltningen den hidtidige praksis. subsite.kk.dk/politikogindflydelse/moedemateriale/teknik- OgMiljoeudvalget.aspx 13

14 Repræsentantskabsmødet den 6. marts Grundejeren.dk deltager i det af miljøministeriet nedsatte panel, der forbereder en kampagne for LAR (Lokal Afledning af Regnvand), med baggrund i de mange bydelsmøder som grundejerne har afholdt om skybrud. Vi har støttet et fælles villaprojekt i Vanløse og samarbejder med Østerbro Lokaludvalg om et skybrudsmøde på Østerbro primo juni Efter at sekretariatsleder Jette Balslev fik andre opgaver overtog medlemsbladets redaktør også denne post pr. 1. august Den efterfølgende debat handlede en del om DONG. Uffe Jacobsen spurgte til planerne om gadebelysningen, der skulle være forsinkede men, kabler til den nye gadebelysning lægges også ned i denne omgang, svarede Hans Bo Larsen. Erik Jønsson opfordrede til at være opmærksom på tilslutningen, hvor man hidtil er forsynet fra luftledninger (jævn. Grundejeren.dk 23, s.6). Poul Hounsgaard, Birgit Philipp og Steen A. S. von Lorenzen Formand Hans-Jørgen Lykkeboe bød velkommen til repræsentantskabsmødet 2013 med mindeord for Bjarne Kallesøe, der døde pludseligt i sommeren Derefter opfordredes forsamlingen til at rejse sig og afholde 1 minuts stilhed til ære for Bjarne, der i årenes løb har udført et fantastisk stort arbejde for Grundejeren.dk. Pkt. 1 Dirigent Hans-Jørgen foreslog herefter Steen Lorenzen, Vanløse Stationsby, som aftenens dirigent. Steen Lorenzen blev enstemmigt valgt og takkede for tilliden. Med den fine medbragte klokke erklærede Steen lovligt indvarslet og repræsentantskabet erklæret beslutningsdygtigt. - Også trafik og parkering var på tapetet. Bl. a. nævnte Uffe fra Vigerslev problemet med parkeringsafstand op til vejchikaner. Foreninger med naboskab til de store karré-bebyggelser kender til problemet ved den meget tætte parkering. - Ulrik fra Solvænget nord for Svanemøllen, der har alle typer af problemer med trafik, parkering og de store luftbårne vandrør på de små villaveje pga. projekt Nordhavnstunnelen. Vi bør være flere til at presse på over for vore mange sager, sagde Ulrik og foreslog at intensivere hvervekampagnen blandt foreningerne på Østerbro/Ryvang. Beretningen blev herefter godkendt Pkt. 2 Beretning - Hans-Jørgen Lykkeboe kunne som i den udsendte beretning fortælle at foreningen havde haft et travlt år - tilføje at foreningen har vind i sejlene med en stigning i medlemstallet på 10% i Sagen om DONG s jordlægning af elledninger blev gennemgået og der var roser til Hans Bo Larsen, Uttersevhøj GF, for et kæmpe stykke arbejde. - Grundejeren.dk har haft en del møder - om det mangelfulde arbejde og tilsyn - med politikere og forvaltning. Ved foretrædet hos TMU forsloges det, at partsliggøre foreningerne i den slags projekter. - Nogle få fingeraftryk blev der også sat i fb. med revisionen af privatvejsloven med bl. a. 58 og 59 vedrørende gennemkørende trafik på private fællesveje. - Belysningen, som var foreslået overdraget til grundejerne, blev der også sat en stopper for. Den lurer stadig i baggrunden, men som formanden udtrykte det er foreløbig sendt til hjørnespark. - Det lykkedes også at sikre Valby Have affaldstømning fremover ved indførelse af en ny type beholdere til de små indelukker, hvor låget kan åbnes fra både front og bagtil. Den afgående formand Hans-Jørgen Lykkeboe takkes for lang og tro tjeneste af den tiltrædende formand Birgit Philipp 14

15 Hans-Jørgen Lykkeboe takkede Hans Bo Larsen, GF Utterslevhøj for de mange år i bestyrelsens arbejde og - ikke mindst - for den tunge opgave han påtog sig i forbindelse med at sætte fokus på opgravningerne i fb. med DONG s jordlægning af el. Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby Tina Saaby er 43 år, gift, har 2 børn og er bosiddende ved Hovedbanegården i Købebhavn. Hun mener at Metroen er noget af det bedste der sker i København. Selv har hun ikke kørekort men er cykelentusiast, og gjorde opmærksom på at mere end 55% af københavnerne cykler. Der er mange nye og større byggerier i gang i hovedstaden. En af stadsarkitektens opgaver er at tilse, at der er så mange forskellige og spændende byrum som muligt. En del af det store Ørestadsbyggeri skal der derfor gentænkes for at skabe de omgivelser og faciliteter, der gør byrummet mere levende, spændende og trygt. Interessen for udviklingen af villahavebyerne var nok det, der lå forsamlingen mest på sinde og bl.a. Jørn Palm spurgte til stadsarkitektens mening om den overudnyttelse, der i øjeblikket finder sted på parcelhusgrundende. Tina Saaby der ikke var uden forståelse for de uheldigheder, der finder sted - måtte meddele, at problemet med hvor meget en parcelhusgrund må udnyttes desværre ikke er hendes bord. Det er derimod en politisk beslutning. Pkt. 3 Godkendelse af revideret regnskab 2012 Regnskabet blev godkendt Pkt. 4 Rettidigt indkomne forslag Ingen indkomne forslag Også Rødovres planer om et 13 etagers højhus i et villakvarter ved det nedlagte Damhustivoli 5 meter fra de fredede områder ved Damhussøen - blev bragt op. Her var kommunalplaner, og hastige høringer gennemført uden nogen borgerdebat, og uden VVM-undersøgelser. Stadsarkitekten mente dog at den sag foreløbigt er skrinlagt efter store protester fra borgere i Rødovre, Vanløse og Valby. Netop med højhuse kræves der mere vidtgående undersøgelser bl.a. pga. vindturbulens, der kan give meget uheldige effekter. Pkt. 5 Bestyrelsens budgetforslag 2014 Lykkeboe kommenterede, at når foreningens økonomi balancerer og der er formue, kunne nogle foreninger foranlediges til at foreslå en kontingentnedsættelse. Den ville dog blive kortvarig og der bør vel også være økonomi til f.eks. at støtte projekter og principielle sager. Budgetforslaget blev vedtaget Pkt 6 Valg til bestyrelse m.m. A. Formand: Som formand, efter H. J. Lykkeboe, foresloges næstformand Birgit Philipp, GF Søndre Hanssted fra Birgit Philipp blev valgt med applaus B. Bestyrelsesmedlemmer: Michael Christensen blev nyvalgt fra Hans-Jørgen Lykkeboe blev valgt fra Gurbakhsh Sing Sanotra blev genvalgt fra C. Suppleanter: Leif Pedersen blev genvalgt fra D. 2. Revisor og suppleant Henning Jensen blev genvalgt fra Jens Kolind blev valgt som suppleant fra Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby 15

16 Har du kræftfremkaldende radon i soveværelset? Stor interesse for et radonprojekt i Brønshøj-Husum med møde i Kulturhus Pilegården den 26. juni Grundejeren.dk, sekretariatet, Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Her måles radon passivt via den lille sort/hvide boks midt på kommoden i et børneværelse i kælderen. Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i vores boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. I København er de sidste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). Alle nyere boliger opført efter 1998 bør være beskyttet af en radonmembran. Men det gælder ikke alle de ældre villager, hvor der i stigende grad laves børne- og soveværelser i kælderen, hvor risikoen for radon er størst. En nyere undersøgelse viser dog, at også i nye boliger kan være problemer grundet sjusk med radonmembranen under byggeprocessen. Særlig i vinterhalvåret ses forhøjede radonkoncentrationer. Risikoen er størst i rum med høje koncentrationer, hvor beboere opholder sig længe f.eks. soveværelser og stuer/ opholdsrum i husets nederste etage. Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget opmærksomme på problemstillingen og har derfor igangsat et stort projekt for at få mere viden om radonindholdet i bydelens boliger. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Brønshøj- Husum Lokaludvalg og Det Økologiske Råd og blev hurtigt en stor succes: Tilmeldingerne gik over al forventning, så vi besluttede at forsøge antallet af målinger fra 10 til 20 huse. Alligevel havde vi desværre ikke mulighed for at imødekomme alle de henvendelser vi fik fra borgerne. siger Jens Christian Elle, miljømedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Ud over målingerne laves en folder om radon i boliger og simple samt mere komplicerede løsninger til at nedbringe radonindholdet. Folderen og måleresultaterne præsenteres på et stort borgermøde i kulturhuset Pilegården i Brønshøj d. 26. juni kl Formålet med projektet er at sætte fokus på forureningen med sundhedsskadeligt radon i bydelen. Derfor præsenteres målingerne og løsninger på forureningen på et stort borgermøde. Alle er hjertelig velkomne. siger Ernst Sørensen formand for lokaludvalgets socialudvalg, der har særlig fokus på borgernes sundhed. 16

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n

F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 24 februar 2013 13 0 2 de ø m s b a k s rts t a n m a. t 6 n n e e s d ræ nsdag p e R ten O kitek by, r a s

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Dispensationer/nabohøringer

Dispensationer/nabohøringer Dispensationer/nabohøringer Man kan ifm. byggesager søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis man har en fornuftig begrundelse. Når nogen i området søger dispensation ifm. byggeri skal berørte

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere