25 maj Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6"

Transkript

1 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald... side6 Pjecen om nabostøj... side 7-10 Snerydningsundersøgelse... side 11 Åboulevarden under jorden?... side 11 TMU-dagsorden for 13. maj... side 12 Om villaservitutter... side 13 Repræsentantskabsmøde side Radon-undersøgelse i Brønshøj...side 16

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmødet: Formand: Birgit Philipp Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Jura Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2012 for GF Sundbyvang Vand og kloak Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2013 for Valby & Omegns Byggeforening Kommunalplaner Hanne Skovsgaard Valgt i 2012 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Arrangementer & redaktionsudvalg Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2013 for Brønshøj Præstegårds GF Skilte, veje & snerydning Jørn Palm Valgt i 2012 for GF Søndervang Vedtægter Michael Christensen Valgt i 2013 for GF Danas Park Snerydning & redaktionsudvalg Bydelsudpegede medlemmer: Steen A. S. von Lorenzen Udpeget af Vanløse Grundejersammenslutning Parkering, skiltning & veje Hans Aage Zabel Udpeget af Brønshøj Grundejerforening Vejsyn & renovation Valgte bestyrelsessuppleanter: Leif Pedersen Valgt i 2013 for GF Søndervang Valgte revisorer: 1. Per Rahbek Valgt i 2012 for Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen Valgt i 2013 for GF Søndre Hanssted Suppl. Jens Kolind Valgt i 2013 for GF Søndervang Medlemsforeninger Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Medlemsblad Redaktionsudvalget: Erik Honoré, Hanne Skovsgaard og Michael Christensen. Fotsidefoto: Valby og Omegns Byggeforening (E. Honoré) Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Østerbro 2500 Valby 2700 Brønshøj 2720 Vanløse Horserødvej Vejlaug Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug Solvænget m.v., Ejerlaug vedr. rækkehuse Strandpromenade Kvarterets Grundejerlaug 2300 Sundbyerne Fredenshøj GF Italiensvej Nordøst GF Lykkehøj GF Møllely GF Odin GF Strandengen GF Sundbyvang GF Ulrick Birchs Allé Vejlaug Valhal GF Vestre Solvang GF 2400 NV Dortheavejs Vejlaug Enebærvej GF Utterslevhøj GF Ankeret GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Frilands Allé GF Dæmningen GF Gl. Østengaard GF Hestehaven GF Højmark GF Kirsebærparken 1 GF Kløverbladet GF Lyset GF Nordre Hanssted GF Nybovej GF Ny Østergaard Villaby GF Strandlyst GF Søholm GF Søholm Park GF Søndervang GF Søndre Hanssted GF Trekantens Vejlaug Ulriksdal GF Valby Bakkes Vejlaug Valby og Omegns Byggeforening Vigerslev Haveforstad GF Boeslunde GF Brønshøjgårds Haveby GF Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøjs Præstegård GF Brønshøj Præstegårdsø Danas Park GF Enighedens Vejlaug Frederikssundsvej 333 EF Holcks Plads Husum Haveby GF Håbets Allé Vejlaug m.fl. Kirkemosens Haveby GF Lille Husum GF Solhøj GF Søgaard GF Vejforeningen af 11/ Bakke Allé GF Bakkedal GF Damhussøen GF, Fossgården GF Frederiksgårds Allé Vejlaug Hasselvængets Ejerlaug Holmestien GF Katrinedal GF Kildeåens Haveby GF Kirkestiens Villakvarter GF Kæragervej GF Langkærvej/Ledagersti GF Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 GF Ofea Plads GF Slotsherrens Bro GF Thorupgårdens Haveby GF Toftøjevejens Vejlaug Vanløse Haveby GF Vanløse Ny Villakvarter GF Vanløse Stationsby GF Aabakken GF 2

3 LAR og/eller skybrudssikring? Grundejeren.dk - der sidder med i det af miljøministeren nedsatte panel, som har kreeret den frem til 1. juli løbende kampagne for husejernes klimatilpasning - har søgt midler til rådgivning af grundejerne. Det daglige regnvand I mange kommuner anbefales grundejerne at klimatilpasse sit hus, og i den store landsdækkende kampagne - der pt. udgår fra Miljømisteriet - slås der til lyd for det samme. Mange anbefalinger går på, at man ved LAR (Lokal Afledning af Regnvand) installerer en faskine, der ikke nødvendigvis sikrer grundejerne ved skybrud, men generelt sender den almindelige regn ned til grundvandet, hvor det retteligt også burde ende. Det er dog de færreste grundejere, der vil investere de mange penge i et regnvandsanlæg for at lede dagligregnen ned til grundvandet, hvis det ikke samtidig sikrer husets kælder mod skybrud og oversvømmelser. Og skal en faskine kunne klare en sådan situation skal den have nogle velvoksne dimensioner. Installerer man et sådant anlæg bør man også have sine naboer med, hvis det skal batte af noget. Vandet kender jo ingen grænser, hvorfor skybrudsløsninger bør være et fælles anliggende. Skybrudsløsninger i fællesskab Grundejeren.dk har som bekendt støttet igangsættelsen af et sådant projekt i Vanløse, hvor 32 grundejere er gået sammen i et fælles projekt, som i første omgang handlede om at få overblik over jordbundsforhold og grundvandsstand samt evt. inddragelse af et stort grønt fællesanlæg (erstatningsareal). Næste skridt bliver installering af en forsøgsfaskine. Fælles faskine eller regnvandsbassin Fire huse sammen om et fælles regnvandsanlæg Grundejeren.dk har søgt om midler i Miljøstyrelsen til igangsættelse af en række workshops med den fornødne ekspertise, hvor grundejerne kan blive informeret om de mange muligheder for at beskytte huset og blive klædt på til at gå i gang med projektet, hvad enten man er 50 medlemmer i en forening eller fx. blot 4 naboer, der ønsker et fælles regnvandsanlæg. Mange - af de ved dispensation udstykkede grunde i København - er nemlig for små til at kunne opfylde afstandskravene til et regnvandsanlæg, hvorfor man her, som i række- og gårdhavehuse, er pisket til at løse problemerne i fællesskab. Om vores ansøgning hos Miljøstyrelsen imødekommes vil projektet blive igangsat i august 2013 og løbe til august Hvad kan jeg gøre her og nu? Der arbejdes på mange fronter med at finde foranstaltninger, der kan forhindre nye oversvømmelser ved næste skybrud. Københavns Kommune er også i gang med initiativer, så før du selv går i gang med noget større, bør du kontakte kommunen og høre, om der er planer for dit område evt. i regi af den lokale grundejer- eller boligforening. Det kan f.eks. være LAR løsninger (Lokal afledning af regnvand). Udvendigt eftersyn Sørg for at tagrender, nedløbsrør og -brønde er rensede og hele. Efterse murværk, vindskeder og tætningslister i vinduer og døre, da tagrenderne ofte løber over ved skybrud, så vandet løber ned ad facaden. Kloakvand i kælderen For at undgå at få kloakvand op gennem gulvafløb og toilet i kælderen, kan der monteres et højvandslukke, der forhindrer tilbageløb fra kloakken. Inden man evt. går i gang, skal man sikre sig, at de eksisterende kloakrør er intakte, så de kan holde til det forøgede pres der opstår når ventilen lukker. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, som også kan rådgive om den rigtige placering. Vand gennem kældervægge Hvis der kommer vand gennem kældervæggen, bør der som regel udføres et omfangsdræn, og fundamentet tætnes udefra. Kælderhals og kældervinduer For at undgå vand i kælderhals og gennem kældervinduer bør det omkringliggende terræn falde væk fra huset. Det kan også sænke vandtrykket på kældervæggene. Vandet må dog ikke afledes til nabo, men skal holdes på egen grund. Undgå for store flisearealer, da det nedsætter den naturlige nedsivning og kræver større kapacitet af afløbsanlægget. Regnvandsbassin Man kan med fordel ændre have og gårdspladser, så det overskydende vand løber væk fra huset og samles i en lavning, hvor det efterfølgende kan sive langsomt ned. På små grunde kan vandafledningen udføres i fællesskab med naboerne. Gør vandet til en del af haven. 3

4 Konferencen om nabostøj i Prøvehallen Selv om mange foreninger havde bragt nabostøj op, som emne for et medlemsmøde, var der ikke trængsel den 3. april i Multisalen i Valby, hvor nabostøj/gener var sat på dagsordenen. Forsamlingen, der bestod af 25 mennesker - repræsenterende 14 foreninger, fik sig en debat med Claus Bech Schmidt, Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Miljøgener), Politikommisær og leder af Valby Lokalpoliti Henning Munk Plum og Advokat Lars Berg Dueholm, gruppeformand for Liberal Alliance i København. 1. De motoriserede redskaber - kender vi alle! En solskinslørdag eller -søndag har man inviteret gæster til frokost i haven. Naboen, der måske ikke er opmærksom på det lille selskab i den nærliggende have, beslutter sig for at lufte motorplæneklipperen. Efter et stykke tid overvejes det om frokosten skal flyttes indendørs, men det kunne jo tænkes at naboen kunne overtales til at udsætte sin græsslåning til et senere tidspunkt. Og når bagboen indretter sig med et sliberi, et mindre savværk eller fliseskæring over længere perioder i havesæsonen. Det hænder desværre, at gerningsmanden ved en høflig henvendelse reagerer med vrede, idet han ikke vil dirigeres rundt med. Hvad stiller man op i en sådan situation? Claus Bech Schmidt fra TMF (CBS) mener, at der ofte er et godt naboskab de fleste steder, hvor man kan tale sig til rette om tingene men, erkender at enkelte naboer er helt uden for rækkevidde og mener, at man kan foretage sig hvadsomhelst på egen grund. Og den slags situationer kalder jo på et regelsæt. Konferencens baggrund Formand Birgit Philipp, der indledte debatten, begrundede konferencen med det faktum, at der ikke eksisterer regler for privates generende støj. Konferencen skulle gerne være begyndelsen på et forløb, som kunne munde ud i klare regler på området og en klar fordeling af myndighedskompetencen. Som det er i dag henviser TMF og politi ofte gensidigt til hinanden. Støjproblemerne er stigende og har stor negativ indvirkning på vores liv, bl.a. i form af stress og helt unødvendige nabostridigheder. Tænk blot på den gamle film Naboerne, der desværre - billedligt talt - er eksempler på i virkelighedens verden, sagde formanden. Birgit Philipp har som jurist og mediator haft berøring med flere sager og kan fortælle mange historier om frustrerede naboer, hvoraf nogle træffer den drastiske beslutning at fraflytte den bolig de ellers var glade for at bo i. De føler sig afmægtige og føler sig betragtet som kværulanter. Det er selvfølgelig ikke meningen at politi eller kommune skal komme farende hver gang der støjes. Først og fremmest skal der løbende sættes fokus på problemerne, bl.a. gennem medlemsbladet med ønske om at en del af problemerne forhåbentlig kan forebygges ved oplysning. For 50 år siden, hvor man slog man græs med en håndslåmaskine, foregik det som regel lørdag formiddag og sjældent om søndagen, ligesom man på hverdage tog hensyn til, om det var have/solskinsvejr. I dag glemmer mange hensynet og nogle grundejere mener, at man kan tillade sig hvadsomhelst på egen grund uden tanke for at deres handlinger er til gene langt ud over egen grund. Vi forestiller os, at de enkelte foreninger vedtager regler for støj i deres vedtægter, som kan danne grundlag for de forventninger vi har til hinanden som naboer. Birgit Philipp sluttede sin indledning af med at præsentere aftenens paneldeltagere for Grundejeren.dk s prototyper af problemer, der var fremstillet på baggrund af de henvendelser man har fået fra medlemmerne. Lars Berg Dueholm (LBD) gjorde opmærksom på den pjece som Grundejeren.dk havde genoptrykt til konferencen (og indsat i dette blad), kom godt rundt om emnet. Ofte er det ubetænksomhed, der er årsag til forstyrrelserne. Han mener heller ikke man bør indblande kommunen, men prøve at løse det lokalt. Fx. kunne man i foreningsregi foreslå et sæt regler med nogle minimumskrav. Der er måske ikke nogen sanktionsmuligheder men, hvis medlemmerne vedtager dem vil de formentlig også forsøge at efterleve dem. Det blev bl.a. foreslået at lade sig inspirere af andelsboligernes ordensreglement. Lars Georg Jensen, Vanløse Ny Villakvarter mente, at sådanne regler nok blev svære at vedtage, idet der sjældent møder mere end 10% af medlemmerne op ved generalforsamlingerne. Man burde vel sætte nogle grænser for, hvor meget der må støjes af private, hvis det da ikke kommer i klammeri med EU-reglerne. Uffe Jacobsen fra Vigerslev Haveforstad mente, at der burde sættes grænser for, hvor meget haveværktøj må støje. I de tilfælde hvor plager og stridigheder tager overhånd, kunne foreningen forsøge sig som mellemled inden man evt. bruger kommune eller politi. Det er det optimale at de stridende selv, eller fællesskabet, løser problemet, da chancen for genopretning af godt naboskab ofte besværliggøres af myndighedsindblanding. 2. Og så er der musikken Studenterfesterne må vi jo leve med, selvom de også kan gå over gevind. Mange tror at der må spilles højt og uhæmmet til kl. 24, men det er ikke rigtigt. Man må overhovedet ikke genere sine naboer. Derfor kan det være en god idé at orientere naboerne, når der afholdes støjende arrangementer. Det gælder i øvrigt også andre støjende aktiviteter, som fx. når en grundejer har fået et læs træ eller en stak paller, som skal opskæres til brændeovnen. Politikommisær Henning Munk Plum kunne godt genkende de fremdragne eksempler. Vi kan også kun opfordre til at grundejerne orienterer hinanden. Han opfordrede kraftigt til at problemerne løses af beboerne selv eller grundejerforeningen. Gerne ved hjælp af egne regler om støj. 4

5 skole. Hver gang børn eller andre passerer haven kæfter hunden voldsomt op. Det er jo ret generende på en ret befærdet vej, hvor hunden igangsætter naboernes øvrige firebenede venner i en sand konkurrence om, hvem der kan glamme højest. Ofte er det mest generende hundeglammeri fra forsømte dyr, der mangler menneskelig kontakt. Her har enkelte grundejere haft held med at kontakte Dyrenes Beskyttelse, når ejeren ikke kan bringes i tale, fortalte Sanotra fra Brønshøj Præstegårds GF. Henvendelser om nabostøj har lav prioritet, idet politiet har mange og langt vigtigere opgaver at løse. Og vi kan højest give de støjende en reprimande. I de svære eller mere alvorlige tilfælde er det en god idé, at føre en slags rapport over genernes omfang, og om foreningen har været kontaktet. Som liberal går jeg ind for så få regler og så lidt kontrol som muligt, og prøver i stedet at tale til fornuften, sagde Lars Berg Dueholm. Men idéen med at forsøge sig med lokale regler - som nogle har gjort - lyder som en fornuftig idé. Birgitte Myrup fra Håbets Allé m. fl. gjorde opmærksom de teknologiske muligheder for at gardere sig mod støj. Hun har indkøbt et sæt lydtelefoner, der også bruges som værn mod uønsket støj. Men ellers var der mange nedslående eksempler på støj og dårlig opførsel: En repræsentant fra Højmark GF fortalte om en genbo, som over længere tid skar fliser hver eneste weekend. Og da hun høfligt henvendte sig om problemet fik hun sig en kæmpeskideballe. Og her var så et forsøg på dialog allerede strandet. Politikommisæren vidste godt, at visse mennesker er uden for pædagogisk rækkevidde. Og her har vi også svært ved at trænge igennem. Der findes jo forskellige muligheder for at styrke det sociale fællesskab og dermed dialogen. F. eks. oprettes der i disse år nabohjælp i mange områder for at skabe tryghed. Claus Bech Schmidt fra forvaltningen fortalte, at der blandt de klagende, hvad enten det drejer sig om hundeglammeri eller anden støj, er en frygt for uvenskab med naboer og genboer. Ved fleste anmeldelser til myndighederne ønsker anmelderen at være anonym. Det besværliggør naturligvis en reel sagsbehandling. Også børns leg med støjende adfærd var på tapetet - selv om ikke mange mente, at det var det store problem. Det blev dog nævnt, at nabobørns spillen bold (op af plankeværket - dunkdunk) hele eftermiddagen var meget forstyrrende. Uffe Jacobsen sagde - med et skævt smil - at det sidstnævnte problem formentlig blev løst, når lærerlockouten er forbi og heldagsskolen indført. 4. Arbejdsstøj Der er regler for erhvervsstøj - også når huset renoveres af professionelle, der f.eks. har radioen kørende med musik til arbejdet. Men privates egne renoveringer eller ombygninger er ikke omfattet af reglerne. Heller ikke når det foregår i weekender. Lars Berg Dueholm var ikke meget for at begrænse denne aktivitet, da mange, i kraft af et dagligt arbejde, kun har weekenderne til rådighed. I sådanne tilfælde er det en rigtig god idé at orientere sine naboer om byggeprojekter tilføjede politikommisær Henning Munk Plum. Undersøgelser viser, at vi er mere tolerante over for støj, hvis vi ved, hvad der skal ske og hvornår det evt. får en ende. Jørn Palm fra Søndervang GF medgav at mange ting - som f. eks. nabohjælp kan ordnes i fællesskab, men med regler omkring støj er det svært. Så i sidste ende kunne en mand i uniform gøre underværker. Uffe Jacobsen var enig. Der eksisterer jo f. eks. regler, som kan løse skel- og hegnsproblemer, men støj og hensyntagen til sine naboer fra personer, der ikke kan se noget problem er sandelig en svær nød at knække. Måske skulle man tænke i en mediatorordning. Især i de tilfælde, hvor myndighedsindblanding kan virke provokerende og blot øge stridsspiralen. En pædagogisk og virkningsfuld metode blev foreslået. En beboer blev træt af overboen, der ikke kunne se problemet med musik i i weekenderne for fuld styrke. Underboen pressede herefter sine højtaler mod loftet og skruede op for lyden i et stykke tid. Herefter blev budskabet forstået. 3. Hundeglam Steen Lorenzen fra Vanløse Stationsby berettede om en genbos hund, der opholder sig i haven, som ligger på børnenes vej til 5. Konklusion Ingen bestrider at støj er et meget følsomt emne, og at det kan være svært at løse. Men et første step på vejen - såfremt vi med politi og kommune skal løse problemet (og det var der vilje til hos alle parter) er et sæt regler vedtaget på foreningernes generalforsamlinger med ønsker om, hvornår der må støjes - eller ikke må støjes. Det kunne måske foregå i samme ånd som konferencen om nabo-støj, hvor en lille humoristisk distance til emnet gjorde det lettere at debattere. 5

6 Dobbeltgravning i de københavnske fortove? Nedentående brev er afsendt fra Grundejeren.dk til Teknik- og Miljøforvaltningen Den 22. april 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljø Forvaltningen Njalsgade København S Vedr.: DONGS nedlæggelse af el-ledninger i fortovene på de private fællesveje På given foranledning anmoder GRUNDEJEREN.DK teknik- og miljøforvaltningen om at oplyse, hvorvidt det er korrekt, at vi må imødese 2 gange opgravning i stedet for 1. Begrundelsen for forespørgslen er, at vi har af repræsentanter for DONG fået oplyst, at som følge af begrænsede økonomiske midler vil de to øverste luftledninger til forsyning af vejbelysning ikke blive gravet ned i denne omgang, fordi de gamle master skal blive stående, og fordi der ikke er taget stilling til de nye masters placering, hvorved der kunne forberedes nedlagte ledninger til disse. Såfremt denne fremstilling er korrekt, skal vi på Grundejeren.dk s vegne protestere over denne fremgangsmåde, som vil udgøre en dobbelt belastning for vores medlemmer, der ejer de private fællesveje. Vi ønsker, at alle luftledninger nedlægges i fortovene på én gang. Såfremt kommunens budget ikke rækker til dette, ønsker vi, at antallet af områder, hvor der graves, begrænses i 2013, således at projektet videreføres i de kommende budgetår med én opgravning pr. område. Vi håber naturligvis, at vores oplysninger ikke er korrekte, og at kommunen gennemfører nedlæggelse af alle luftledninger ved én samlet opgravning og afventer snarest en be- eller afkræftelse fra teknik- og miljøforvaltningen. Med venlig hilsen, GRUNDEJEREN.DK Birgit Philipp formand Nye regler overrasker landets boligejere Skal du som bygherre/boligejer renovere boligen, så har du fremover pligt til at anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffald til kommunen samt identificere PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet. Det er ifølge Dansk Byggeri et stort ansvar, som de færreste boligejere er klar over, at de har. De færreste private boligejere og andre bygherrer er vel næppe klar over, at nye regler flytter et væsentligt ansvar over på deres skuldre. Det drejer sig om ansvaret for at anmelde bortskaffelsen af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivning og renovering. Boligejeren har pligt til at anmelde til kommunen og samtidig identificere eventuel PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet, inden det er for sent. Dette er en følge af en ændring i affaldsbekendtgørelsen, som helt konkret betyder, at boligejere skal anmelde nedrivning og renoveringsarbejder til kommunen 14 dage inden arbejdet begynder. Det gælder, når der skal renoveres eller nedrives, hvad der svarer til 10 kvadratmeter af boligens grundareal eller når der produceres mere end ét ton affald. Dermed har boligejeren fået et meget stort ansvar for miljøet ved renovering og nedrivning. Det siger reglerne ganske klart ifølge Simon Stig-Gylling, der er miljøkonsulent i Dansk Byggeri. Derfor har Dansk Byggeri lagt information og hjælp på Dansk Byggeris hjemmeside, som kan guide boligejere og bygherrer lidt nemmere gennem processen: - Det er en væsentlig ændring, og i Dansk Byggeri føler vi os forpligtiget til at informere om, at denne ændring er trådt i kraft. De fleste boligejere har en forventning om, at entreprenøren automatisk tager sig af det arbejde - og sådan er det ikke mere, fortæller Simon Stig-Gylling, der er miljøkonsulent i Dansk Byggeri. - Og det gælder uanset hvornår bygningen er opført, eller om man udfører arbejdet selv eller får en entreprenør til det. Hvis bygningen tilmed er opført eller renoveret fra 1950 til 1977, så skal der foretages en screening for det yderst miljøbelastende stof PCB ved analyser af udvalgte materialeprøver, forklarer Simon Stig-Gylling. PCB og miljøfarlige stoffer PCB er ofte blevet benyttet i relation til fugning omkring vinduer især i perioden 1950 til Derfor er vinduer fra denne periode omfattet af krav om screening, og hvis det ikke er muligt at identificere en dato for produktionen af vinduet, skal der også gennemføres en screening. De nye regler i affaldsbekendtgørelsen omhandler udover anmeldepligten også regler om korrekt fjernelse af de miljøfarlige stoffer: - De miljøfarlige stoffer skal således fjernes på forsvarlig vis inden nedrivning og renoveringsarbejder, så boligejeren eller en anden bygherre ikke risikerer at forurene sit indeklima og sig selv, håndværkeren, miljøet og alt det andet genanvendelige byggeog anlægsaffald, siger Simon Stig-Gylling. Kilde: Dansk Byggeri 6

7 Nabostøj i hus og have... Vi bliver alle dagligt udsat for støj. Ikke kun når vi er hjemmefra, men også i vore boligområder, hvor der foregår mange støjende aktiviteter. Støj påvirker dels vores sundhed, funktionsdygtighed og velbefindende, dels det enkelte menneskes oplevelse af fred i sine omgivelser. Udendørs støj kommer fra mange kilder. ikke mindst fra motoriserede haveredskaber og andet værktøj. Men den kan begrænses, hvis vi som gode naboer tager hensyn til hinanden. Denne pjece fortæller hvad støj er, hvordan den påvirker os, og hvordan den kan begrænses. Hvad er støj Støj er enhver form for uønsket lyd, uanset om det drejer sig om rockmusik, trafik eller motoriserede haveredskaber. Lyd er en bevægelse, som dannes når når en lydkilde sætter de nærmeste luftpartikler i svingninger. Svingningerne spredes efterhånden til luftpartikler længere borte fra kilden, nærmest som ringe i vandet. Antallet af svingninger i sekundet kaldes frekvensen og måles i Hertz - forkortet Hz. Ved dybe toner svinger luftpartiklerne langsomt, mens de ved høje toner svinger hurtigt. Mennesker kan opfatte lyde i området mellem ca. 20 Hz og Hz. -sådan kan den begrænses! Med tilladelse fra Miljøministeriet/Planstyrelsen bringes her deres pjece om emnet. I sin tid startede miljøbevidstheden som en kamp mod støj, røg og møg. I mellemtiden er ikke mindst støjproblemerne vokset, og det skal der nu gøres noget ved. Hvad er naturværdierne, hvis de skæmmes af støj? Hvad er fritiden, hvis den hærges af larmende naboer? Hvordan måles støjen Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Det menneskelige øre kan lige akkurat opfatte en forandring i lydstyrken på 1 db. Hvis lyden stiger med 10 db, opleves det, som om lydens styrke er blevet fordoblet. Omvendt opfattes en dæmpning på 10 db, som om lydstyrken er halveret. Når flere støjkilder optræder samtidig, giver det selvsagt et højere støjniveau end kilderne frembringer enkeltvis. Man kan ikke uden videre lægge db-værdier sammen. To lige kraftige støjkilder larmer tilsammen 3 db mere end støjkilderne hver for sig, mens ti lige kraftige kilder øger støjniveauet med 10 db. Støj er blevet en del af vores hverdag, og den livskvalitet, der er forbundet med stilhed, fred og ro, er blevet stærkt forringet i de senere år. Derfor har jeg taget en række initiativer til bekæmpelse af støjen. Denne pjece om nabostøj i hus og have er et af dem. Cen kan hjælpe til en debat i grundejerforeningen og med naboen. Kommunerne har mulighed for at fastsætte regler for en række områder. Men hvis vi alle bliver mere opmærksomme på det nære miljøi vores boligområder, og som gode naboer tager hensyn til hinanden er det ikke nødvendigt med regler og kontrol. Man kan starte med at læse de gode råd på de følgende sider. Ved måling af lydens styrke bruger man ofte en særlig metode, som efterligner ørets følsomhed. Når man måler på denne måde, kaldes måleenheden decibel-a - forkortet db(a). Hvisken har en lydstyrke på omkring 30 db(a), almindelig tale på ca. 60 db(a). Ved motorvejskørsel i bil er den indvendige støj på omkring 80 db(a). Per Stig Møller Miljøminister 7

8 Nedenstående tegning viser, hvordan støjen fra en benzindrevet plæneklipper aftager med stigende afstand. Støjen fra en tryklufthammer er ca. 100 db(a). Smertegrænsen ligger mellem 120 og 130 db(a). Støjudsendelsen fra en bestemt kilde angives ofte ved lydeffektniveauet, som er et mål for den samlede udsendte lydenergi. Lydeffektniveauet måles også i db(a). Vinden betyder også meget for støjens udbredelse. Som bekendt er det lettetere at høre i medvind end i mod vind. Det er fordi støjen afbøjes nedad med vinden og opad mod vinden. En hæk eller et gennemsigtigt plankeværk flethegn eller lignende,giver ikke nogen nævneværdig dæmpning af støjen. Men en 2 meter høj mur mellem to rækkehushaver dæmper støjen med ca. 15 db, hvis støjkilden er placeret lavt, fx. en plæneklipper. For redskaber med højt placeret motor, fx. kompostkværne, formindskes støjen kun ca. 10 db(a). Hvordan påvirkes vi af støjen Støj kan påvirke vores sundhed. Når øret i lang tid udsættes for støj over 80 db(a), kan hørelsen beskadiges. Også kortvarig, meget kraftig støj øger risikoen for at hørelsen nedsættes.men det handler ikke kun om hørelsen. Vedvarende eller pludselig og uventet støj kan fremkalde stress. Korttidsvirkninger af stress kan være irritabilitet, træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine, øget puls og øget blodtryk. Langtidsvirkninger kan være varigt forhøjet blodtryk og psykiske lidelser. Undersøgelser viser, at støjhændelser på db(a) kan give øget hjertefrekvens. Et tæt, tungt plankeværk giver omtrent samme støjdæmpning som en mur. Er der et hus mellem støjkilden og modtagerens øre, dæmpes støjen med næsten 20 db(a). Hvis støjkilden anvendes over et hårdt underlag (fx. fliser), eller nær andre reflekterende flader (fx. mure), forøges støjen med op til 3 db(a). Samtale er en af de situationer i dagligdagen, hvor støjen kan virke generende. Ved et støjniveau på ca. 60 db(a) må man anstrenge sig for at føre en almindelig samtale. Hvis støjen er omkring 55 db(a), er det svært at føre en telefonsamtale. Ser man TV eller hører radio virker støj på db(a) forstyrrende. Støjens udbredelse Lydens udbredelse fra støjkilder i det fri sker i princippet ligeligt i alle retninger. Men støjen dæmpes med 6 db, hver gang afstanden til kilden fordobles. Samtidig ændres støjens udbredelse af flader, der enten kaster støjen tilbage (fx. husmure eller opfanger den (fx. græsplæner). 8

9 Udendørs støjkilder Støj er så meget Støjen i parcel- og sommerhusområder kommer som oftest fra motoriserede haveredskaber og andet værktøj. I mange boligområder. er der desuden problemer med støj fra ubetænksom kørsel og afprøvning af knallerter og biler, fra udendørs brug af radioer, fra havefester, fra trommeslagning for åbne vinduer osv. osv. I rækkehuse er der det særlige problem, at støj fra indendørs aktiviteter kan forplante sig gennem væggene og på den måde generer naboerne. Motoriserede redskaber og værktøjer Tegningen til højre viser et støjbarometer, hvor man kan aflæse støjen fra forskellige redskaber. Til sammenligning er der medtaget nogle andre kendte støjkilder. De angivne værdier svarer til støjniveauet ved brugerens øre ved almindelig brug af godt vedligeholdte redskaber. Støjudsendelsen kan varierer en del,afhængig af type, vedligeholdelsesstand o.l. Det ses, at støjudsendelsen fra de fleste redskaber er så høj, at den kan give væsentlige gener for både brugeren og naboerne. Ved længerevarende brug af redskaber, der støjer mere end db(a), må brug af høreværn anbefales. Hvis støjen er over 90 db(a) bør man anvende høreværn selv ved kortvarig brug. Kompostkværne, benzindrevne motorkædesave, buskryddere og rundsave topper i støjbarometret. De larmer lige så meget som en lastvogn under kraftig acceleration. I midten ligger el-drevne motorkædesave - med et støjniveau som en personbil under kraftig acceleration - og benzindrevne motorplæneklippere. Derefter følger græstrimmere og hækkeklippere, der støjer som en lastvogn i tomgang. Nederst, men den langtfra lydløse, ses håndplæneklippere og eldrevne motorplæneklippere. Sådan kan støjgenerne begrænses Man kan ikke fastsætte en generel grænse mellem generende og ikke generende støj. Opfattelsen af en bestemt slags støj kommer meget an på holdningen til støjen, støjkilden og den, der støjer. Det betyder også noget, om støjen opfattes som nødvendig eller unødvendig. Samtidig er genevirkningen selvfølgelig af, på hvilket tidspunkt der støjes. Derfor tag hensyn til din nabo - og husk: - At støj ikke nødvendigvis behøver at være kraftig for at virke generende. - At der ifølge færdselsloven ikke må ske unødvendig og forstyrrende kørsel i og ved bebyggelse. Hastighed og kørsel skal afpasses efter forholdene. - At det er en dårlig idé at bruge radio udendørs. Hvis det absolut skal ske, så skru ned! Begræns antallet af fester med høj musik og giv naboerne et vink på forhånd. - At lukke vinduerne, når du støjer indendørs. Et vindue med en almindelig to-lags termorude dæmper støjen med omkring 15 db(a). 9

10 Nyanskaffelser Vælg den mest støjsvage type. Mærkning af støjudsendelsen er et lovkrav for motorplæneklippere og motorsave. Støjudsendelsen angives som lydeffektniveau. Det giver en direkte mulighed for sammenligning. For andre redskaber kan forbrugerstyrelsen bidrage med oplysninger om støj. Motordrevne redskaber er generelt mest støjende. Prøv derfor at overveje, om ikke en hånddrevet type er tilstrækkeligt til dit formål. Skal der anvendes motoriserede redskaber, vil eldrevne udgaver som oftest være betydeligt mindre støjende end benzindrevne. En kniv, der er slået skæv eller på anden måde er i ubalance, kan give kraftige vibrationer og en støjforøgelse på op til 6-7 db(a). For benzindrevne motorplæneklippere skal man især være opmærksom på lydpottens tilstand. En gennemtæret lydpotte betyder en væsentlig forøgelse af støjen - op til 6 db(a). Det er vigtigt at holde græsplænen fro for sten og grene, som kan beskadige cylinderklipperens skær og rotorklipperens knive. Det er en fordel ikke at stille klippehøjden for lavt. Vedligeholdelse Vedligeholdelse betyder meget for støjudsendelsen. God vedligeholdelse giver mindre støj, gør det lettere at arbejde med redskabet og forlænger dets levetid. Kraftig støj er næsten altid et tegn på fejl, der kan ødelægge redskabet. Særligt om plæneklippere Plæneklipperen er nok det mest anvendte haveredskab og fortjener særlig omtale. På tegningen nedenfor kan man se, hvor meget vedligeholdelsen betyder for støjen. Tallene er baseret på målinger udført af Lydteknisk Institut. De angivne intervaller viser, hvor meget støjen forøges, hvis plæneklipperen er forkert justeret eller dårligt vedligeholdt. For cylinderklippere er det vigtigt, at cylinderskæret og den fsate kniv er slebet og korrekt justeret. Græsset bliver slået pænere og støjen kan dæmpes mere end 10 db(a). For rotorklippere skal man sørge for, at rotorkniven er skarp og velafbalanceret. Med en skarp kniv kan græsset slås med en lavere motorhastighed og dermed mindre støj. Valg af tidspunkt Selvom støjen er den samme, behøver virkningen ikke være det. Undgå at støje tidligt om morgenen, om aftenen og på tidspunkter, hvor naboerne plejer at slappe af. Det er en god idé at orientere naboerne på forhånd, hvis der skal benyttes særligt støjende redskaber. Vi reagerer kraftigt på uventet støj og støj af ukendt varighede. Ved brug Der kan også være støjhensyn ved selve brugen af redskabet. - Giv ikke mere gas end nødvendigt og slip gassen når redskabet er ubelastet. - Undgå at overbelaste redskabet. For kraftige grene i en kompostkværn kan fx. betyde en meget væsentlig støjforøgelse. - Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af fx. kompostkværne eller ved brændesavning. 10

11 Er du tilfreds med din snerydningsvirksomhed? Efterårets møde I efteråret 2012 afholdt Grundejeren.dk medlemsmøde med fire inviterede snerydningsfirmaer. Nogle af foreningerne gjorde brug af virksomhederne, andre havde anbefalet dem og brugte dem derfor i forvejen og en del brugte helt andre virksomheder. Dette års snerydning har været en dyr omgang, og man ville jo hellere bruge pengene på renovering af kørebaner og fortove. Netop denne argumentation får mange foreninger til at spare snerydningen væk og overlade arbejdet til grundejerne selv. Det er dog langt fra alle steder, at grundejerne påtager sig denne forpligtelse med den virkning, at de fx. risikerer ikke at få afhentet deres affald. En kostbar ordning Men for de der har en snerydningsordning vil Grundejeren.dk gerne samle op på resultatet af tilfredshedsgraden med de snerydningsfirmaer som man har brugt. Vi har haft møder med enkelte virksomheder i håb om, at finde nogle skræddersyede ordninger som grundejerforeningerne kunne vælge imellem. Vi har samtidigt anbefalet foreningerne i bydelene at samle sig om få virksomheder for at blive en prioriteret kunde med hurtig betjening. Nogle har en fuld pakke med glatførebekæmpelse og andre ønsker blot at få den værste sne af vejen. Undersøgelsen Vi vil derfor opfordre foreningerne til at sende os nogle oplysninger om jeres snerydere, ordningens art og priser. De oplysninger vi er interesserede i er følgende: 1. Foreningens navn 2. Snerydningsvirksomhedens navn 3. Ordningens art (Alm. snerydning, glatførebekæmpelse osv.) 4. Antal kvadratmeter vej og priser 5. Hurtighed 6. Tilfredshed med ordningen 7. Øvrige kommentarer Send en mail med svar på ovenstående spørgsmål til: med emneoverskrift snerydning. Bilerne under jorden på Åboulevarden? Jesper Christensen (S), medlem af Borgerrepræsentationen og gruppeformand: København er en storby, hvor alt og alle skal kunne være og kunne færdes. Vi vil gerne have en by, der er grøn, har livskvalitet og en sund økonomi. Og faktisk går det rigtig godt. Selv om der selvfølgelig fortsat og altid vil være nye udfordringer at kaste sig over. Når vi kommer til færdsel og trafik, er det netop en af udfordringerne. Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser på trafikknuder i byen, vi skal have sat på dagsordenen. Området omkring Bispeengbuen lyser rødt, når vi ser, hvor mange mennesker, der bliver påvirket af den store trafikmængde, der dagligt passerer her. Det lyser rødt, når man blot lader tankerne løbe om, hvad sådan et byrum egentlig kan bruges til hvis der ikke var en vej men måske en metro, som der er om lidt. Men København er trods alt en by i vækst med flere københavnere om måneden og et driftigt erhvervsliv. Der må være trafik for, at det kan lykkes. Og Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen er en af de centrale veje, vi ikke kan undvære. Alligevel må det kunne gøres anderledes og bedre. Vi må kunne skabe et byrum, der er grønt, sjovt, levende, samtidig med at vi får biler og lastbiler ind og ud af byen. Vi må have en dialog med Frederiksberg Kommune i gang, så området ikke overses. Og vi må have undersøgt, om vi kan flytte trafikken ned under jorden. Derfor har vi sat området Åboulevarden/Ågade og Bispeengbuen på dagsordenen i vores valgprogram for næste kommunalvalg. Den gamle Ladegårds Å kommer måske til ære og værdighed igen. Det håber man hos Miljøpunkt Nørrebro. På Miljøpunkt Nørrebro glæder vi os til at høre mere til partiernes idéer til en ambitiøs grøn byudvikling. Det er glædeligt, at Socialdemokratiet nu går foran og viser, at der er plads til at prioritere arealerne i byen på en helt ny måde. Ved at føre trafikken i tunnel fra Bispeengbuen til søerne frigives et areal af en helt uhørt størrelse, som byplanlæggere og borgere kun har kunnet drømme om. Miljøpunkt Nørrebro har foreslået at åbne Ladegårds Å i det historiske åleje, men der vil givetvis også komme andre forslag til, hvordan de værdifulde arealer benyttes bedst. Miljøpunkt Nørrebro byder en diskussionen blandt borgere og interessenter velkommen, og vi vil i den kommende tid indsamle forslag fra bydelene. Der er mange planområder, hvor et flagskibsprojekt som dette kan have en målbar virkning og som bør inddrages i en undersøgelse; skybrudshåndtering, folkesundhed, øget turisme, muligheden for at klimatilpasse Hovedstaden og bedre fremkommelig for eksisterende trafik, samt plads til ny offentlig transport måske en letbane ind til Rådhuspladsen. 11

12 Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden d Dagsorden Punkt Titel 1 Godkendelse af dagsorden Bilag: Følgebrev TMU 13. maj 2 Vedtagelse af tillæg nr. 3 til lokalplan Holmen II samt projektforslag for trafiksanering af Prinsessegade Bilag: Bilag 1 - projektforslag Bilag: Bilag 2 - Miljøvurdering Bilag: Bilag 3 - Trafikanalyse Bilag: Bilag 4 - tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 331 Holmen" Bilag: Bilag 5 - Skema over modtagne henvendelser i forbindlelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og trafiksaneringsprojektet Bilag: Bilag 6 - Notat om forvaltningens svar på modtagne henvendelser i forbindelse med lokalplanforslaget og trafiksaneringsprojektet Bilag: Bilag 7 - Referat og evaluering af borgerdialogen 3 Fremrykket investering Nordhavnsvej, forlængelse af tunnel i Strandvænget ( ) Bilag: Bilag 3 - Orientering om fremrykning af eventuelle investeringer i forbindelse med Nordhavnsvej (lagt på TMU portalen ) Bilag: Bilag 2 - Notat om konsekvenser ved udskydelse om fremrykning af investeringer i etape 2 til ydre Nordhavn Bilag: Bilag 1 - Illustrationer af fortsættese af Nordhavnsvej med nuværende og foreslåede løsning 4 Cykelbaner i Njalsgade, projektforslag ( ) Bilag: Bilag 1 - Oversigtkort Bilag: Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag: Bilag 8 - Cykelbaner i Njalsgade - fornyet behandling i TMU Bilag: Bilag 3 - projektforslag Bilag: Bilag 4 - Parkeringsredegørelse for cykelbaner på Njalsgade Bilag: Bilag 5 - Høringssvar Amager Vest Lokaludvalg Bilag: Bilag 6 supplerende beskrivelse af projektet cykelbaner i Njalsgade Bilag: Bilag 7 - Parkeringsdeklarationer ved Njalsgade 5 Ensretning af Gasværksvej ( ) Bilag: Bilag 5 Reduktion af trafikken og forbedring af luftkvalitet på Gasværksvej Bilag: Bilag 4 Oversigt over trafikale projekter på indre Vesterbro Bilag: Bilag 3 Kort over trafikale tiltag u. steler Bilag: Bilag 2 dialogoversigt: Sikekr skolevej NU, Gasværksvejens Skole og Vesterbro Lokaludvalg Bilag: Bilag 1 Rapport Gasvæksvej, Bedre cykelforhold 6 Frigivelse af anlægsbevilling til European Green Capital Award ( ) Bilag: Bilag 1: Bilag til indstilling vedr. frigivelse af anlægsbevilling i 2013 til European Green Capital Award Miljøfestival 2013 ( ) 8 Frigivelse af anlægsbevillinger for projektet Bispeengen Genbrugsstation og flytning af X-hall Bilag: Bilag 1: Økonomiark til tillægsbevilling Bilag: Bilag 2: Kort over genbrugsstation og skateanlæg 9 Forslag til lokalplan Sølund Plejecenter ( ) Bilag: Bilag 1 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Sølund Plejecenter Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning Bilag: Bilag 4 - Notat vedrørende spørgsmål om flytning af bebyggelse og brug af taghaver Bilag: Bilag 5 - Baggrundsnotat om Det Nye Sølund Plejecenter, udarbejdet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 10 FORTROLIG: Nedlæggelse af parkering samt oprettelse af erstatningspladser ifb. nyt Plejecenter Sølund 11 Teknik- og Miljøudvalgets årlige redegørelse med status for inklusionsindsatsen 2013 ( ) Bilag: Bilag 1, TMFs skabelon-statusredegørelse for inklusion 2013 Bilag: Bilag 2, TMFs handleplan for inklusion 2013 Bilag: Bilag 3, TMFs økonomioversigt, inklusion 2013 Bilag: Bilag 4: Inklusionspolitikken Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 "Fisketorvet" med kommuneplantillæg ( ) Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 1 - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 202 `Fisketorvet med tilhørende kommuneplantillæg 13 Endelig vedtagelse af lokalplan "Livgardens Kaserne" Bilag: Bilag 1 - Lokalplanforslag Bilag: Bilag 2 - Faktaark Bilag: Bilag 11 - Evaluering af borgermøde Bilag: Bilag 3 - Henvendelser modtaget i høringsperioden Bilag: Kopi af Bilag 4 - Notat om modtagne henvendelser Bilag: Bilag 5 - Henvendelser fra Indre by Lokaludvalg Bilag: Bilag 6 - Notat fra Forsvarets Musiktilsyn om undersøgte musikøvefaciliteter og vurdering af egnethed som øvelokale samt kort der viser undersøgte lokaliteter Bilag: Bilag 7 - Tegning der viser forslag til indretning af musikøvebygning herunder musikernes øveopstilling i musikøvesalen Bilag: Bilag 8 - Forslag til ændringer Bilag: Bilag 10 - Referat fra borgermøde Bilag: Bilag 9 - Revideret lokalplantegning 14 Medlemsforslag om drøftelse af turistbusser i Indre by 15 Sager til orientering Bilag: Løberute og afspærring ifm VM i halvmaraton 2014 Bilag: Orienteringsnotat om udvidelse af Hotel Scandinavia 16 Eventuelt 17 Meddelelser fra borgmesteren 18 Varetagelse af hverv efter anmodning fra TMU 19 Indstilling til TMU - 1. kvartalsprognose 2013 Bilag: Bilag 1 Forventet regnskab Bilag: Bilag 2 Kvartalsregnskab Bilag: Bilag 3 Oversigter over forventede korrektioner og regnskab 20 Udlejning af kommunale arealer ( ) 21 Godkendelse af pjecen Københavns Miljøregnskab 2012 Bilag: Bilag 1: Københavns Miljøregnskab Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 448 Ny Ellebjerg-området Bilag: Bilag 1 - Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 448 "Ny ellebjerg-området" Bilag: Bilag 2 - Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg-Omarådet" side Bilag: Bilag 2 - Lokalplan nr. 448 "Ny Ellebjerg-Omarådet" side 1-38 Bilag: Bilag 3 - Modtagne henvendelse Bilag: Bilag 4 - Notat om henvendelser Bilag: Bilag 5 - Nye lokalplantegninger D1, E1, 2a og 4a-7a Bilag: Bilag 6 - Tegning Bilag: Bilag 7 - Faktaark 23 Ændring af praksis vedr. byggeri omfattet af villaservitutter ( ) 24 Navngivning af Axel Axgils Plads ( ) Bilag: bilag 2 høringssvar Bilag: bilag 1 Kortbilag Axel Axgils Plads 25 Kommunal garanti til Boligselskabet AKB afd. Robert Jacobsens Vej ( ) Bilag: Bilag - Robert Jacobsens Vej 26 Kommunal garanti til Domea København Ragnhildgade Bilag: Bilag 1 - Ragnhildgade 27 AFLÆGGERBORDET 28 Strategi for affaldsudbud ( ) Bilag: Bilag 3. Udbudsstrategi 2. generations affaldsudbud. Kontraktkrav vedr. miljø og arbejdsmiljø Bilag: Bilag 4. Udbudsstrategi 2. generation affaldsudbud. Bilag: Bilag 1. Udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud Bilag: Bilag 2. Udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud Bilag: Bilag 6. Omkostninger til udbud Bilag: Bilag 5. Notat vedr. omkostninger Bilag: Bilag 9 Affaldsindsamling. Tidlig indsamling og støj mv. Bilag: Bilag 8 Kundetilfredshed og klager Bilag: Bilag 7 Slides med omkostninger Udbud Bilag: Bilag 10 Administrative omkostninger 12

13 Ændring af praksis vedr. byggeri omfattet af villaservitutter Borgerrepræsentationen skal godkende en ændring af praksis i byggesager vedrørende opførelse af dobbelthuse og småbygninger samt efterisolering af eksisterende bebyggelse på ejendomme, som er omfattet af villaservitutter (Dagsorden af Pkt. 23). PROBLEMSTILLING Baggrunden for denne indstilling er kortlægningen af arbejdsopgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det blev ved kortlægningen konstateret, at arbejdsgangene i forbindelse med administration af villaservitutter kan forenkles med hensyn til høringer. Langt den overvejende del af de københavnske villagrunde er pålagt servitutter fra starten af 1900-tallet, som regulerer benyttelse af og bebyggelse på ejendommene. Disse villaservitutter fungerer sammen med kommuneplanen som plangrundlag i villaområderne. En del af servitutternes bestemmelser er utidssvarende og er ikke i overensstemmelse med nugældende byggelovgivning og byggeskik. Dette er tilfældet i forhold til opførelse af dobbelthuse og småbygninger i naboskel samt med hensyn til efterisolering af eksisterende villabebyggelse. Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 håndhæve bestemmelserne i servitutterne, eller kommunen kan vælge ikke at håndhæve disse. LØSNING Teknik- og Miljøforvaltningen administrerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser i villaservitutterne på baggrund af bygningsmyndighedens erfaringsgrundlag, byggeskikkens udvikling, bestemmelserne i bygningsreglementet og politisk besluttede bemyndigelser. Formålet med servitutterne var at sikre, at de københavnske villaområder bevarede deres præg af åbne og grønne kvarterer. Denne intention er blandt andet forsøgt sikret ved bestemmelser om, at der på de enkelte grunde kun må opføres én beboelsesbygning med typisk højst 2 til beboelse indrettede etager (beboelseslag), og at hver etage kun må tjene til bolig for en enkelt familie. Desuden indeholder villaservitutterne en bestemmelse om, at kun en vis del af grunden må bebygges (bebyggelsesgrad). Servitutterne fastsætter almindeligvis også, at mindre udhuse til beboernes behov må opføres på grundene, samt at bygninger skal holdes i en vis afstand fra vejens midtlinje, og at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra naboskel, hvis de ikke er sammenbygget med en bygning på nabogrunden. Når Teknik- og Miljøforvaltningen fraviger servitutterne ved opførelse af dobbelthuse og ved opførelse af småbygninger i naboskel, skal forvaltningen efter de gældende ældre bemyndigelser fra Den Samlede Magistrat foretage høring af naboer, selv om de pågældende byggerier vurderes at kunne godkendes efter de relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Høringerne medfører forventninger hos naboerne om, at de kan få indflydelse på afgørelsen af sagerne. Dette er reelt ikke tilfældet på grund af de nugældende bestemmelser i bygningsreglementet. Derfor er høringerne uhensigtsmæssige, og desuden forlænger de sagsbehandlingstiden. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om høringer, som forvaltningen har pligt til at foretage efter forvaltningsloven. Småbygninger Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at fravige servitutbestemmelser om afstand på 2,5 m til naboskel ved opførelse af småbygninger, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra naboer. Ifølge bygningsreglementet har man ret til at opføre mindre bygninger i eller nærmere skel end 2,5 m under visse betingelser (byggeret). Hertil hører, at bygningshøjden højst må være 2,5 m og den samlede længde af småbygninger i skel højst må udgøre 12,0 m. Der er altså ikke overensstemmelse mellem bygningsreglementets bestemmelser og afstandsbestemmelserne i villaservitutterne. Det har hidtil været Teknik- og Miljøforvaltningens praksis efter en konkret vurdering at afvise indsigelser fra naboer vedrørende fravigelse af servitutbestemmelser om afstand til naboskel, hvis det ansøgte byggeri vurderes at være i overensstemmelse med byggelovgivningens bestemmelser. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker på dette grundlag at få justeret bemyndigelsen, så der ikke fremover skal foretages høring af naboer ved fravigelse af servitutbestemmelser om afstand til naboskel i forbindelse med opførelse af småbygninger, med mindre disse vurderes at kunne være til gene for naboerne. Efterisolering af eksisterende villaer Da mange af de københavnske villaområder er bebygget i det forrige århundrede kan det forventes, at en stigende del af villaejerne vil have et ønske om at foretage efterisolering. Da dette oftest sker ved opsætning af udvendig isolering, forekommer der situationer, hvor bebyggelsens fodaftryk forøges til mere end det, servitutten åbner mulighed for (bebyggelsesgraden). Desuden medfører den udvendige isolering, at bebyggelsen kan komme lidt tættere på skel end 2,5 m og tættere på vej end foreskrevet i servitutterne. For at komme denne problemstilling om efterisolering i forkøbet ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndigelse til at undlade at håndhæve servitutbestemmelser om bebygget areal samt afstand til naboskel og vej i forbindelse med efterisolering af eksisterende villabebyggelse. Det skal bemærkes, at hvis en udvendig efterisolering med mere end 25 cm bevirker, at bebyggelsen overskrider bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent eller højde- og afstandsforhold, skal der foretages en helhedsvurdering af forholdene efter bygningsreglementets bestemmelser. Efterisolering på 25 cm eller mindre kan udføres uden byggetilladelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der vil være tale om i størrelsesordenen 15 høringer vedrørende dobbelthuse og i størrelsesordenen 200 høringer vedrørende småbygninger om året, som kan undgås. Antallet af fremtidige sager om efterisolering er uvist. ØKONOMI Indstillingen vil medføre lettelser i sagsbehandlingen af de pågældende byggesager, som svarer til omkring ¼ årsværk. Besparelsen vil indgå i de løbende effektiviseringer i Teknik- og Miljøforvaltningen. VIDERE PROCES Når indstillingen er godkendt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen følge den nye praksis. Hvis indstillingen ikke godkendes, fortsætter forvaltningen den hidtidige praksis. subsite.kk.dk/politikogindflydelse/moedemateriale/teknik- OgMiljoeudvalget.aspx 13

14 Repræsentantskabsmødet den 6. marts Grundejeren.dk deltager i det af miljøministeriet nedsatte panel, der forbereder en kampagne for LAR (Lokal Afledning af Regnvand), med baggrund i de mange bydelsmøder som grundejerne har afholdt om skybrud. Vi har støttet et fælles villaprojekt i Vanløse og samarbejder med Østerbro Lokaludvalg om et skybrudsmøde på Østerbro primo juni Efter at sekretariatsleder Jette Balslev fik andre opgaver overtog medlemsbladets redaktør også denne post pr. 1. august Den efterfølgende debat handlede en del om DONG. Uffe Jacobsen spurgte til planerne om gadebelysningen, der skulle være forsinkede men, kabler til den nye gadebelysning lægges også ned i denne omgang, svarede Hans Bo Larsen. Erik Jønsson opfordrede til at være opmærksom på tilslutningen, hvor man hidtil er forsynet fra luftledninger (jævn. Grundejeren.dk 23, s.6). Poul Hounsgaard, Birgit Philipp og Steen A. S. von Lorenzen Formand Hans-Jørgen Lykkeboe bød velkommen til repræsentantskabsmødet 2013 med mindeord for Bjarne Kallesøe, der døde pludseligt i sommeren Derefter opfordredes forsamlingen til at rejse sig og afholde 1 minuts stilhed til ære for Bjarne, der i årenes løb har udført et fantastisk stort arbejde for Grundejeren.dk. Pkt. 1 Dirigent Hans-Jørgen foreslog herefter Steen Lorenzen, Vanløse Stationsby, som aftenens dirigent. Steen Lorenzen blev enstemmigt valgt og takkede for tilliden. Med den fine medbragte klokke erklærede Steen lovligt indvarslet og repræsentantskabet erklæret beslutningsdygtigt. - Også trafik og parkering var på tapetet. Bl. a. nævnte Uffe fra Vigerslev problemet med parkeringsafstand op til vejchikaner. Foreninger med naboskab til de store karré-bebyggelser kender til problemet ved den meget tætte parkering. - Ulrik fra Solvænget nord for Svanemøllen, der har alle typer af problemer med trafik, parkering og de store luftbårne vandrør på de små villaveje pga. projekt Nordhavnstunnelen. Vi bør være flere til at presse på over for vore mange sager, sagde Ulrik og foreslog at intensivere hvervekampagnen blandt foreningerne på Østerbro/Ryvang. Beretningen blev herefter godkendt Pkt. 2 Beretning - Hans-Jørgen Lykkeboe kunne som i den udsendte beretning fortælle at foreningen havde haft et travlt år - tilføje at foreningen har vind i sejlene med en stigning i medlemstallet på 10% i Sagen om DONG s jordlægning af elledninger blev gennemgået og der var roser til Hans Bo Larsen, Uttersevhøj GF, for et kæmpe stykke arbejde. - Grundejeren.dk har haft en del møder - om det mangelfulde arbejde og tilsyn - med politikere og forvaltning. Ved foretrædet hos TMU forsloges det, at partsliggøre foreningerne i den slags projekter. - Nogle få fingeraftryk blev der også sat i fb. med revisionen af privatvejsloven med bl. a. 58 og 59 vedrørende gennemkørende trafik på private fællesveje. - Belysningen, som var foreslået overdraget til grundejerne, blev der også sat en stopper for. Den lurer stadig i baggrunden, men som formanden udtrykte det er foreløbig sendt til hjørnespark. - Det lykkedes også at sikre Valby Have affaldstømning fremover ved indførelse af en ny type beholdere til de små indelukker, hvor låget kan åbnes fra både front og bagtil. Den afgående formand Hans-Jørgen Lykkeboe takkes for lang og tro tjeneste af den tiltrædende formand Birgit Philipp 14

15 Hans-Jørgen Lykkeboe takkede Hans Bo Larsen, GF Utterslevhøj for de mange år i bestyrelsens arbejde og - ikke mindst - for den tunge opgave han påtog sig i forbindelse med at sætte fokus på opgravningerne i fb. med DONG s jordlægning af el. Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby Tina Saaby er 43 år, gift, har 2 børn og er bosiddende ved Hovedbanegården i Købebhavn. Hun mener at Metroen er noget af det bedste der sker i København. Selv har hun ikke kørekort men er cykelentusiast, og gjorde opmærksom på at mere end 55% af københavnerne cykler. Der er mange nye og større byggerier i gang i hovedstaden. En af stadsarkitektens opgaver er at tilse, at der er så mange forskellige og spændende byrum som muligt. En del af det store Ørestadsbyggeri skal der derfor gentænkes for at skabe de omgivelser og faciliteter, der gør byrummet mere levende, spændende og trygt. Interessen for udviklingen af villahavebyerne var nok det, der lå forsamlingen mest på sinde og bl.a. Jørn Palm spurgte til stadsarkitektens mening om den overudnyttelse, der i øjeblikket finder sted på parcelhusgrundende. Tina Saaby der ikke var uden forståelse for de uheldigheder, der finder sted - måtte meddele, at problemet med hvor meget en parcelhusgrund må udnyttes desværre ikke er hendes bord. Det er derimod en politisk beslutning. Pkt. 3 Godkendelse af revideret regnskab 2012 Regnskabet blev godkendt Pkt. 4 Rettidigt indkomne forslag Ingen indkomne forslag Også Rødovres planer om et 13 etagers højhus i et villakvarter ved det nedlagte Damhustivoli 5 meter fra de fredede områder ved Damhussøen - blev bragt op. Her var kommunalplaner, og hastige høringer gennemført uden nogen borgerdebat, og uden VVM-undersøgelser. Stadsarkitekten mente dog at den sag foreløbigt er skrinlagt efter store protester fra borgere i Rødovre, Vanløse og Valby. Netop med højhuse kræves der mere vidtgående undersøgelser bl.a. pga. vindturbulens, der kan give meget uheldige effekter. Pkt. 5 Bestyrelsens budgetforslag 2014 Lykkeboe kommenterede, at når foreningens økonomi balancerer og der er formue, kunne nogle foreninger foranlediges til at foreslå en kontingentnedsættelse. Den ville dog blive kortvarig og der bør vel også være økonomi til f.eks. at støtte projekter og principielle sager. Budgetforslaget blev vedtaget Pkt 6 Valg til bestyrelse m.m. A. Formand: Som formand, efter H. J. Lykkeboe, foresloges næstformand Birgit Philipp, GF Søndre Hanssted fra Birgit Philipp blev valgt med applaus B. Bestyrelsesmedlemmer: Michael Christensen blev nyvalgt fra Hans-Jørgen Lykkeboe blev valgt fra Gurbakhsh Sing Sanotra blev genvalgt fra C. Suppleanter: Leif Pedersen blev genvalgt fra D. 2. Revisor og suppleant Henning Jensen blev genvalgt fra Jens Kolind blev valgt som suppleant fra Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby 15

16 Har du kræftfremkaldende radon i soveværelset? Stor interesse for et radonprojekt i Brønshøj-Husum med møde i Kulturhus Pilegården den 26. juni Grundejeren.dk, sekretariatet, Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Her måles radon passivt via den lille sort/hvide boks midt på kommoden i et børneværelse i kælderen. Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd Radon er en radioaktiv luftart, der trænger ind i vores boliger gennem utætheder i fundamentet. Radon er ansvarlig for halvdelen af den samlede bestråling af den danske befolkning. Radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter rygning ifølge Sundhedsstyrelsen. Hos børn øger radon risikoen for akut leukemi. I København er de sidste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). Alle nyere boliger opført efter 1998 bør være beskyttet af en radonmembran. Men det gælder ikke alle de ældre villager, hvor der i stigende grad laves børne- og soveværelser i kælderen, hvor risikoen for radon er størst. En nyere undersøgelse viser dog, at også i nye boliger kan være problemer grundet sjusk med radonmembranen under byggeprocessen. Særlig i vinterhalvåret ses forhøjede radonkoncentrationer. Risikoen er størst i rum med høje koncentrationer, hvor beboere opholder sig længe f.eks. soveværelser og stuer/ opholdsrum i husets nederste etage. Brønshøj-Husum Lokaludvalg er meget opmærksomme på problemstillingen og har derfor igangsat et stort projekt for at få mere viden om radonindholdet i bydelens boliger. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Brønshøj- Husum Lokaludvalg og Det Økologiske Råd og blev hurtigt en stor succes: Tilmeldingerne gik over al forventning, så vi besluttede at forsøge antallet af målinger fra 10 til 20 huse. Alligevel havde vi desværre ikke mulighed for at imødekomme alle de henvendelser vi fik fra borgerne. siger Jens Christian Elle, miljømedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Ud over målingerne laves en folder om radon i boliger og simple samt mere komplicerede løsninger til at nedbringe radonindholdet. Folderen og måleresultaterne præsenteres på et stort borgermøde i kulturhuset Pilegården i Brønshøj d. 26. juni kl Formålet med projektet er at sætte fokus på forureningen med sundhedsskadeligt radon i bydelen. Derfor præsenteres målingerne og løsninger på forureningen på et stort borgermøde. Alle er hjertelig velkomne. siger Ernst Sørensen formand for lokaludvalgets socialudvalg, der har særlig fokus på borgernes sundhed. 16

Om støj og godt naboskab

Om støj og godt naboskab Om støj og godt naboskab Støj er et stigende problem i boligområderne i Hørsholm Kommune. Det gælder både støj fra trafikken på skinnerne, motorvejene og fra de mange andre store veje, der krydser kommunen.

Læs mere

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det.

Kommunen kan med hjemmel i planlovens 43 vælge at håndhæve servitutterne, men er ikke forpligtet til det. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 10. oktober 2017 Bemyndigelser i tilknytning til villaservitutter Borgerrepræsentationen har den 24. august 2017 godkendt: at Magistratens

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

Kommuneplanen Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for borgerne, men er bindende for kommunen i forbindelse med lokalplanlægningen.

Kommuneplanen Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for borgerne, men er bindende for kommunen i forbindelse med lokalplanlægningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG 3 Bilag 3 Nuværende regulering af villaområderne Notatet indeholder en overordnet beskrivelse af plangrundlaget i villaområderne i København og en

Læs mere

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis

grundejeren.dk Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis grundejeren.dk FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Fortætning af Københavns villabyer Dobbelthuse og byfornyelse forslag til ændring af kommunens praksis Af bestyrelsen i Grundejeren.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille

Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Lokalplan nr. 074og Kommuneplantillæg 015 for Bybjerggård i Sundbylille Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A: Dorthe og Henrik Arvin, Sundbylillevej 36, 3600 Frederikssund

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Nyt ejendomsskattesystem

Nyt ejendomsskattesystem FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN Hvem har ansvaret for glatførebekæmpelse? side 3 Brænderøg er vores største miljøproblem side 4 Nyt ejendomsskattesystem Flere og flere går sammen om

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse.

Hvis et byggeønske ikke kræver lokalplan, kan der umiddelbart ske en byggesagsbehandling med efterfølgende byggetilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 12-03-2014 Bilag 8 Til Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan- og byggesagsprocessen Sagsnr. 2014-0229918 Dokumentnr. 2014-0229918-4

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere