Energivenlig ventilation til svineproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energivenlig ventilation til svineproduktion"

Transkript

1 Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth

2 Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV har arbejdet med klima- og produktionsstyring i mere end 40 år og arbejder konstant på at udvikle systemer af høj kvalitet, der sikrer dyrene de bedste vilkår samtidig med, at energiforbruget holdes på et minimum. Lavt energiforbrug uden kompromis SKOV opererer med to udsugningsprincipper: MultiStep og den mere energivenlige Dynamic MultiStep. Fælles for dem er, at de sænker energiforbruget til ventilation markant, uden det får nega- Et godt staldklima afhænger af mange faktorer, herunder at der kommer frisk luft ind i stalden, og at luften bliver ledt ind på den mest hensigtsmæssige måde. Lige så vigtigt er det, at den dårlige luft bliver suget ud af stalden. For at kunne suge luften ud af stalden er der behov for udsugningsenheder og ventilatorer, som reguleres ved hjælp af en klimacomputer i forhold til et udsugningsprincip. 2 tive konsekvenser for dyrene i stalden. Reguleringsprincippet gør det ikke alene, og derfor har SKOV udviklet skorstene og ventilatorer, som er optimeret og designet, så de udgør en energivenlig udsugningsenhed.

3 Den robuste skorsten til fleksible løsninger I et SKOV ventilationssystem foregår luftudtaget gennem skorstene eller via vægventilatorer. SKOV har mange års erfaring i at udvikle robuste og effektive udsugningsenheder. Aerodynamisk og effektiv Den aerodynamiske skorsten er udviklet til maksimal luftydelse ved et lavt energiforbrug. SKOV leverer ventilationsløsninger til animalsk produktion over hele verden, og derfor har vi stor fokus på, at vores løsninger skal kunne anvendes under alle klimaforhold. Skorstenen er særdeles robust under alle vejrforhold og har en meget lang levetid. Tilpasses den enkelte bygning SKOVs skorstene kan anvendes på stort set alle typer staldbygninger og kan tilpasses den enkelte bygning med hensyn til taghældning, tagtype og placering. Man kan placere skorstene forskellige steder på bygningen, alt efter hvad der er tradition og lovgivning for i det enkelte land. På mange markeder, f.eks. i Danmark, har byggestilen altid været, at man placerer skorstene på taget, enten på siden af taget eller i kip. I andre dele af verden placeres udsuget på siden af bygningerne. Uanset hvilken af disse placeringer man ønsker, kan skorstenen anvendes. Dynamic Air - høj velfærd og lav varmeregning Kraftig vind har altid været minimumventilationens fjende nummer ét. En kraftig vind gør det vanskeligt at holde en tilstrækkelig og konstant minimumventilation. Derfor har SKOV udviklet Dynamic Air, som er et måleprincip til konstant måling af luftydelser i skorstene, der sikrer producenten en forbedret minimumsventilation samt et reduceret varmeforbrug. Dynamic Air sensoren er en trykmåler, som måler trykforskellen mellem stald og skorsten. Denne information kombineres med computerens øvrige data, og ud fra dette beregner computeren luftgennemstrømningen i skorstenen. Ingen mekaniske svagheder En mekanisk målevinge er den mest anvendte måleteknik til luftgennemstrømningen. Men en målevinge yder en vis modstand i skorstenen, hvilket reducerer enhedens ydelse. Erfaringer viser, at en målevinge nedsætter ydelsen i skorstenen, og at ydelsen forringes, når målevingen ældes. Ligeledes er en målevinge en mekanisk konstruktion, der sidder i et hårdt miljø direkte i skorstenen. Målevingen vil med tiden måle mindre korrekt som følge af slitage eller i værste fald gå i stykker. Samlet set giver Dynamic Air konceptet en meget præcis bestemmelse af luftgennemstrømningen helt uden anvendelse af mekaniske, bevægelige komponenter og er derfor økonomisk attraktiv, langtidsstabil og driftssikker. Dynamic Air målingerne tager hele tiden hensyn til et eventuelt tryktab som følge af, at skorstenen udsættes for stor vindpåvirkning, hvorfor ventilatoren kan reguleres til det faktiske behov. Aerodynamisk og optimeret i forhold til LPC-ventilatoren Maksimal luftydelse ved lavt energiforbrug Robust under alle vejrforhold Kan tilpasses på stort set alle typer staldbygninger Fås i Ø600 og Ø920 og i to farver og kan leveres med ekstra tilbehør som eksempelvis drypbakker og miljømodul 3

4 Effektiv og energibesparende løsning med SKOVs LPC-ventilatorer SKOV har udviklet en serie af lavenergiventilatorer, der er specielt velegnet til staldventilation, og som er optimeret i forhold til SKOVs ventilationssystemer og skorstene. Ventilatorerne har en høj trykstabilitet, og er dermed mindre vindfølsomme end eksempelvis de frekvensregulerede ventilatorer, der ofte anvendes som lavenergiventilatorer i mange stalde. Ventilatorernes høje trykstabilitet har stor betydning, når der køres med minimumventilation, hvor en kraftig vindpåvirkning kan have store konsekvenser for luftmængden og dermed dyrenes velfærd samt producentens varmeregning. Spar penge og værn om miljøet Med SKOVs LPC-ventilator reduceres elforbruget markant, idet der anvendes langt færre kwh pr. enhed pr. år. Det lavere energiforbrug har samtidig også stor betydning for den udledte mængde CO 2. For hver LPC-ventilator der installeres, reduceres CO 2 -udledningen med ca. 1 ton pr. år. Effektiv motor - også når omdrejningstallet reduceres Mere trykstabil Mindre vindfølsom Motor, reguleringsenhed og vinge er udviklet og optimeret til SKOVs skorstene Støjsvag 4

5 Store besparelser på elregningen Optimalt klima for dyrene i stalden - også ved minimumventilation Mindre støj i stalden Kort tilbagebetalingstid To generationer af reguleringsprincipper sikrer dig en stor strømbesparelse S KOV har udviklet to udsugningsprincipper MultiStep, som blev lanceret tilbage i 1997 og Dynamic MultiStep, der kom på markedet i Fælles for dem er, at de i kombination med SKOVs LPC-ventilator og skorstene sænker energiforbruget til ventilation markant. Hvad er forskellen? Forskellen på de to principper er, at MultiStep regulerer én ventilator trinløst fra %, mens de øvrige ventilatorer kobles ind i grupper efter behov. Dynamic MultiStep, som er en videreudvikling af MultiStep-princippet, er helt unik. Ventilatorerne kobles fortsat ind i grupper, men kun op til 50 % af deres ydelse. Når alle ventilatorerne i gruppen er koblet ind, reguleres de alle parallelt op til 100 % af deres ydelse, når yderligere ventilation er påkrævet. Fordelen er, at ventilatorerne har et meget lavt energiforbrug ved få omdrejninger, hvorimod forbruget stiger væsentligt, når ventilatoren kører med maksimal ydelse. Hvilken løsning skal man vælge Hvorvidt man skal vælge MultiStep eller Dynamic MultiStep afhænger af flere faktorer herunder fx klimaforhold, nuværende ventilationsløsning og investeringsprofil. Dynamic MultiStep er den løsning, der giver den største energibesparelse. Faktisk kan energiforbruget i en slagtesvinsproduktion reduceres til 6-10 kwh pr. stiplads årligt. Til gengæld er Dynamic MultiStep en større investering end MultiStep dog anvendes der ofte én udsugningsenhed mindre med Dynamic MultiStep. Økonomisk er det mest favorabelt at investere i Dynamic MultiStep, hvis der er tale om opførelse af nye stalde, en fuldstændig renovering af ventilationsanlæg, eller hvis det er et ældre anlæg med triac og parallel drift af udsugningsenhederne. Hvis man allerede anvender MultiStepprincippet kan man med fordel investere i LPC-ventilatorer til erstatning af den trinløse ventilator for at opnå en yderligere energibesparelse. m /h % MS1 MS2 MS1 MS2 Low High Eksempel på Dynamic MultiStep med 4 stk. DA 600 LPC-skorstene. 5

6 Videncenter for Svineproduktion tester MultiStep og Dynamic MultiStep Videncenter for Svineproduktion (VSP) har undersøgt den årlige energibesparelse ved anvendelse af lavenenergiventilatorer i kombination med MultiStep og Dynamic MultiStep. Undersøgelsen blev foretaget i to identiske og parallelt liggende sektioner i et dansk staldkompleks med 400 slagtesvin i hver. Efter en periode på otte måneder var energiforbruget i sektionen med Dynamic MultiStep 56% mindre end i sektionen med MultiStep. VSP er netop ved at afslutte undersøgelsen, og det må forventes, at den samlede besparelse er lidt mindre, når de varme sommermåneder indgår i undersøgelsen. Er klimaet det samme? Den eneste forskel, der blev bemærket i de to sektioner, var et lavere støjniveau i sektionen, der blev reguleret med Dynamic Multistep. Det lavere støjniveau gavner især arbejdsmiljøet i stalden. I tvivl? Hvis der er planer om at skulle udskifte eksisterende udsugninger, renovering af bygninger eller nybyggeri, så kontakt SKOV og lad os sammen finde den mest optimale løsning. Uanset om der vælges MultiStep eller Dynamic Multistep er dyrene i stalden sikret et stabilt og optimalt klima og samtidig opnås store besparelser på elregningen. Energiforbrug med MultiStep og Dynamic MultiStep Dynamic MultiStep - 3 x DA 600 LPC 12 MultiStep - 4 x DA kwh 5000 kwh 4000 kwh 3000 kwh 2000 kwh 1000 kwh 0 kwh

7 Undgå at blive snydt af høje procentsatser I grafen herunder vises den historiske udvikling af ventilatorer, og hvordan de med tiden er blevet mere og mere energivenlige. Hvis der planlægges investeringer i nye udsugningsenheder, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket sammenligningsgrundlag der anvendes, inden man vælger leverandør. Vi oplever ofte kunder, der er blevet lovet endnu højere energibesparelser end dem, vi tilbyder, men en gennemgang af tallene viser ofte, at den høje besparelse er opnået ved at sammenligne med et triacreguleret anlæg, som er et misvisende beregningsgrundlag Parallelt regulerede Triac-ventilatorer MultiStep regulerede ventilatorer MultiStep regulerede ventilatorer med trinløs LPC Dynamic MultiStep regulerede LPC-ventilatorer Hvilket reguleringsprincip skal man vælge? Opførelse af ny stald Renovering af eksisterende stald Udskiftning af ældre triac-anlæg med paralleldrift Dynamic MultiStep X X MultiStep X I tvivl? I figuren til venstre er angivet, hvornår det er mest økonomisk favorabelt at udskifte til henholdsvis Dynamic MultiStep og MultiStep. Kontakt SKOV, hvis der er planer om at skulle udskifte eksisterende udsugninger, renovering af bygninger eller nybyggeri og lad os finde den mest optimale løsning. Med MultiStep eller Dynamic MultiStep er dyrene i stalden sikret et stabilt og optimalt klima, og samtidig opnås store besparelser på elregningen. 7

8 DA SKOV A/S Hedelund 4 DK-7870 Roslev T: (+45) Forhandler SKOV Asia Ltd. PB Tower TH Bangkok T: (+66) Climate for Growth