Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 2. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 2. februar 2017"

Transkript

1 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 2. februar 2017 Bagsværd, den 6. februar 2017 Dette dokument indeholder data om transaktioner vedrørende handel med Novo Nordisk-aktier udført af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, koncerndirektører og disses nærtstående i henhold til artikel 19 i forordningen om markedsmisbrug nr. 596/2014. Bestyrelsesmedlemmerne, koncerndirektørerne og disses nærtstående har givet Novo Nordisk bemyndigelse til på deres vegne at offentliggøre bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og disses nærtståendes handel med Novo Nordisk-aktier. Nedenstående opgørelse viser sådan handel med aktier udstedt af Novo Nordisk. Novo Nordisks koncerndirektører og øvrige direktører har siden 2004 deltaget i en langsigtet aktiebaseret incitamentsordning, hvor en andel af den beregnede værdiskabelse for aktionærerne overføres til en fælles pulje for deltagerne. I 2013 deltog fem nuværende medlemmer af koncerndirektionen (samt andre direktører) i programmet, hvor der blev allokeret aktier til den fælles pulje, og markedsværdien af ordningen blev udgiftsført i regnskabet for I henhold til incitamentsordningens bestemmelser har Novo Nordisks bestyrelse den 1. februar 2017 konstateret, at betingelserne for frigivelse af aktiepuljen er opfyldt. Der er således den 2. februar 2017 overført aktier fra den fælles pulje til de fem nuværende medlemmer af koncerndirektionen samt andre nuværende og tidligere direktører. Nedenstående indberetning afspejler overførslen af disse aktier til de fem medlemmer af koncerndirektionen. Fra og med 2007 har et antal ledende medarbejdere under direktørniveau også deltaget i en aktiebaseret ordning med tilsvarende resultatkriterier som i ordningen for direktører. En ordning blev etableret for 2013, og et nuværende medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen og en nuværende koncerndirektør har deltaget i dette program. I tråd med ordningen for direktører vurderede bestyrelsen for den 1. februar 2017, at betingelserne for frigivelse af aktierne er opfyldt, og aktierne er derfor blevet overført til deltagerne den 2. februar Nedenstående indberetning afspejler overførslen af disse aktier til det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen og koncerndirektøren.

2 Side 2 af 15 Nedenstående tabel sammenfatter nettobeholdningen af B-aktier for bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører før og efter transaktionerne gennemført den 2. februar Navn og stilling Bestyrelsesmedlemmer Liselotte Hyveled, medarbejderrepræsentant Søren Thuesen Pedersen, medarbejdererepræsentant Koncerndirektion Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør Jesper Brandgaard, koncernøkonomidirektør Maziar Mike Doustdar, koncerndirektør, International Operations Jakob Riis, koncerndirektør, North America Operations Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør, forskning og udvikling Henrik Wulff, koncerndirektør, Product Supply Beholdning af Novo Nordisk B- aktier ultimo 2016 Novo Nordisk B-aktier modtaget eller købt den 2. februar 2017 Novo Nordisk B-aktier solgt den 2. februar 2017 Beholdning af Novo Nordisk B-aktier efter den 2. februar

3 Side 3 af 15 Liselotte Hyveled a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen (medarbejderrepræsentant) a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr. 473 aktier 473 aktier 0,00 kr.

4 Side 4 af 15 Søren Thuesen Pedersen a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen (medarbejderrepræsentant) a) Navn b) Transaktionens art Køb af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris 233,00 kr. 233,00 kr. Mængde 94 aktier 56 aktier 150 aktier 233,00 kr.

5 Side 5 af 15 Lars Fruergaard Jørgensen a) Stilling/titel Administrerende direktør a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

6 Side 6 af 15 Jesper Brandgaard a) Stilling/titel Koncerndirektør, Finance, Legal & a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

7 Side 7 af 15 Jesper Brandgaard a) Stilling/titel Koncerndirektør, Finance, Legal & B Første indberetning/ændring Første indberetning a) Navn b) Transaktionens art Salg af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Oplysninger om de enkelte transaktioner kan findes på Novonordisk.com aktier 232,7104 kr.

8 Side 8 af 15 Maziar Mike Doustdar a) Stilling/titel Koncerndirektør, International Operations a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

9 Side 9 af 15 Jakob Riis a) Stilling/titel Koncerndirektør, North America Operations a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

10 Side 10 af 15 Mads Krogsgaard Thomsen a) Stilling/titel Koncerndirektør, Research and Development a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

11 Side 11 af 15 Mads Krogsgaard Thomsen a) Stilling/titel Koncerndirektør, Research and Development a) Navn b) Transaktionens art Salg af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Oplysninger om de enkelte transaktioner kan findes på Novonordisk.com aktier 232,7104 kr.

12 Side 12 af 15 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med Henrik Wulff a) Stilling/titel Koncerndirektør, Product Supply a) Navn b) Transaktionens art Anden transaktion (overførsel af aktier iht. langsigtet incitamentsordning) c) Pris(er) og mængde(r) Pris Mængde 0,00 kr aktier aktier 0,00 kr.

13 Side 13 af 15 Henrik Wulff a) Stilling/titel Koncerndirektør, Product Supply a) Navn b) Transaktionens art Salg af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Oplysninger om de enkelte transaktioner kan findes på Novonordisk.com aktier 232,7104 kr. Definitioner og baggrundsinformation: Offentliggørelse Offentliggørelse skal ske ikke senere end tre hverdage efter, at bestyrelsesmedlemmer, koncerndirektører eller disses nærtstående har handlet. Offentliggørelse skal kun ske,

14 Side 14 af 15 når det totale beløb af transaktioner for et specifikt bestyrelsesmedlem/koncerndirektør og hans/hendes nærtstående i et kalenderår overstiger EUR. Hvem er bestyrelsesmedlemmer, koncerndirektører og nærtstående personer? Bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører er henholdsvis medlemmer af Novo Nordisk A/S bestyrelse og direktion. Nærtstående personer er defineret som følgende personer med tilknytning til et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør: 1) ægtefælle eller samlever, 2) børn under 18 år, 3) andre slægtninge defineret som søskende, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, kusiner mv. som har delt husstand med et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør i mindst et år på dagen for transaktionen, og 4) enhver juridisk person, fond eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør eller af en person som omhandlet i litra 1)-3), og som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, og som er etableret til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser i betydelig grad er sammenfaldende med en sådan persons. Hvad er handel/transaktion? Handel er enhver transaktion, herunder aktier eller andre finansielle instrumenter købt eller på anden måde erhvervet, aktier solgt eller på anden måde afhændet, gaver, pantsætning, arv og tildeling af optioner og udnyttelse af optioner. Hvad er betegnelse for finansielle instrumenter og fondskode? Finansielle instrumenter omfatter aktier noteret på Nasdaq Copenhagen samt ADR er noteret på New York Stock Exchange, med undtagelse af ADR er ejet af amerikanske medarbejdere i forbindelse med pensionsordningen 401(k). Fondskoden er koden (ISIN DK ) for Novo Nordisk-aktien på Nasdaq Copenhagen eller koden (NVO) på New York Stock Exchange. Hvad er dato for transaktionen og transaktionens marked? Dato for transaktionen er den aktuelle handelsdato. Transaktionens marked er det aktuelle marked for handelen, f.eks. Nasdaq Copenhagen eller New York Stock Exchange. Hvad er transaktionens mængde og pris samt aggregerede oplysninger? Transaktionens mængde er antallet af aktier (a nom. 0,20 kr.) eller øvrige finansielle instrumenter, der er handlet. I tilfælde af en enkelt transaktion er prisen kursen for den enkelte transaktion. I tilfælde af flere handler, når transaktionerne vedrører det samme finansielle instrument, er af samme art, udføres på samme dag og på samme markedsplads, skal mængden aggregeres. Prisen for de aggregerede transaktioner er den vægtede gennemsnitskurs. Til beregning af prisen i DKK for ADR er handlet på New York Stock Exchange anvendes Nationalbankens kurs på handelsdagen. Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

15 Side 15 af 15 Yderligere information Medier: Anne Margrethe Hauge Investorer: Peter Hugreffe Ankersen Melanie Raouzeos