BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel"

Transkript

1 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson PRODUKTER 3000-serien: en ny serie af gearmotorer Belgium Denmark France Germany Italy Portugal The Netherlands Spain Switzerland United Kingdom

2 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr Europa har i omkring et års tid nu haft en lovgivning om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet er at sikre, at så stor en del af affaldet som muligt genbruges, og at det affald, der ikke kan genbruges, behandles optimalt. Forpligtelserne for de virksomheder, der producerer eller distribuerer elektrisk og elektronisk udstyr, er ganske klare. Men hvilke forpligtelser skal de virksomheder, der bruger udstyret, opfylde? Kommissionens svar er enkelt og ligetil. Europa har ikke nogen specifik lovgivning på dette område. Virksomhederne opfordres ligesom husholdningerne til at sortere deres affald og bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr med omtanke og respekt for de eksisterende ressourcer, således at vi kan efterlade en levedygtig planet til de kommende generationer. "Virksomhederne skal følge lovgivningen i deres hjemland", understreger Kommissionens generaldirektorat for miljø. "Direktivets eneste bestemmelse vedrørende brugerne er deres pligt til senest den 13. august 2005 at sørge for finansiering af omkostningerne ved indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis ikke sælgeren af et nyt apparat tager det udtjente apparat retur." Et for et-princippet og ingenting i affaldsspanden Siden den 13. august 2005 har distributørerne været forpligtet til at tage et udtjent apparat retur i forbindelse med salg af et nyt produkt af samme type. Producenterne skal anbringe et symbol med en overstreget affaldsspand på alle nye produkter for at vise de fremtidige brugere, at produkterne ikke må smides ud sammen med almindeligt affald. De har ligeledes ansvaret for at indsamle udtjent udstyr i forhold til deres markedsandel ved at tilslutte sig en indsamlingsorganisation eller indføre egne ordninger. Hvordan kommer du af med dit udtjente elektriske og elektroniske udstyr? Hvis ikke sælgeren tager dit brugte udstyr retur ved køb af en ny model (et for et-princippet), har du to muligheder: du kan henvende dig til en specialist, som tager dit elektriske eller elek- 2 troniske udstyr retur (se nedenfor), eller du kan lade dit udstyr leve videre ved at give det til en skole, en forening eller en almennyttig virksomhed, som sætter det i stand og tilbyder det til nye potentielle brugere. Indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr I EU-medlemsstaterne er der i de senere år dukket forskellige virksomheder og foreninger op, som foretager særskilt affaldsindsamling. Omkring 30 af disse kan du finde opdelt pr. land på WEEE-Forums websted (www.weeeforum.org). WEEE-Forum er en almennyttig forening, der tæller en række organisationer, som er aktive inden for indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i Europa. Foreningen blev stiftet i 2002 og har til formål at lette indsamlingen af sådant udstyr over hele Europa. Hvorfor et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr? Der indgår elektriske og elektroniske komponenter i en meget lang række meget forskelligt udstyr, der anvendes i stadig større grad, og som udskiftes med stadig kortere mellemrum. Recupel I 1998 frembragte EU-landene tons affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket svarer til 4 % af det kommunale affald. Eksperterne forventer en årlig stigning på mindst 3-5 %, hvilket er det tredobbelte af den

3 gennemsnitlige stigning for alle affaldskategorier under ét. Hver enkelt EU-borger frembringer mellem 17 og 20 kg af denne type affald om året. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder forskellige materialer og stoffer, hvoraf nogle er farlige og skal underkastes en særlig behandling, før de forbrændes eller deponeres. Det drejer sig primært om tungmetaller (kviksølv, bly, kadmium og krom), halogenholdige stoffer som CFC, PCB, PVC, bromerede flammehæmmere samt asbest og arsenik. For øjeblikket deponeres, forbrændes eller genindvindes over 90 % af affaldet fra sådant udstyr uden nogen form for forudgående behandling med en deraf følgende alvorlig risiko for luft-, jord- og vandforurening. Hvad sker der med genbrugt affald af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr? Det indsamlede affald af det elektriske og elektroniske udstyr skilles ad ved håndkraft. De komponenter, der indeholder skadelige stoffer, bortskaffes i særlige anlæg. Rensede stel knuses, og de forskellige materialer separeres. Recupel Metaller mister aldrig deres egenskaber og kan genbruges i det uendelige. Jernholdige metaller genindføres i produktionen af nye metalprodukter som fx karrosserier og containere. Ikke-jernholdige metaller smeltes, raffineres og bruges til produktion af nye kabler og elektroniske komponenter. Glas fra skærme knuses i fine partikler og genanvendes i katoderør. Plastmaterialer reduceres til fine partikler, der renses og tørres. Polyætylen, polypropylen og polystyren omdannes derefter til granulater, som farves og genanvendes i bil- og møbelindustrien. Gennemførelse af de såkaldte WEEE- og RoHS-direktiver For at mindske de forureningsproblemer, der er forbundet med bortskaffelsen af elektrisk og elektronisk udstyr, har EU udstedt to direktiver. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) har til formål at mindske den mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der deponeres og forbrændes, ved at fremme komponenternes genanvendelse og genbrug. RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances) sigter mod at mindske anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at begrænse risikoen for forurening i forbindelse med bortskaffelse. De to direktiver trådte i kraft den 13. februar 2003 og skulle gennemføres i medlemsstaternes lovgivning senest den 13. august Derefter har medlemsstaterne haft et år (til og med den 13. august 2005) til at få indført en gratis ordning for indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og sikre producenternes finansiering heraf. Senest den 31. december 2006 skal de enkelte medlemsstater have nået et niveau for særskilt indsamling af denne type affald på mindst fire kg pr. indbygger pr. år. Dette symbol minder brugeren om, at udstyret skal behandles særskilt. Producenter af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at sætte dette symbol på alt udstyr af denne type, der markedsføres efter den 13. august Interessante kilder og link : en del af Europa-Kommissionens websted, som i et lettilgængeligt sprog opsummerer den europæiske lovgivning. Vælg sprog, og klik på emnet Miljø / Affaldshåndtering / Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. webstedet for foreningen af indsamlere af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i Europa. hvor du kan få alt at vide om produkternes livscyklus, de forskellige behandlingsmuligheder og mulighederne for at lade dine apparater leve videre. webstedet for den europæiske brancheorganisation for mekanisk, elektrisk og elektronisk industri samt metalindustrien. 3

4 APPLIKATIONER Drivsystemer, som forsynes via elektromagnetisk induktion TCI-Engineering har ved hjælp af den allernyeste teknologi udviklet en montagevogn for Liebherr-fabrikken i Bulle, Schweiz. Med en schweizisk urmagers præcision og i tæt samarbejde med Liebherr og Leroy-Somer har firmaet skabt en ægte lille juvel, som skal bruges til at støtte og transportere dieselmotorer i forbindelse med monteringen. forbundet med en frekvensomformer (Proxidrive, for så vidt angår fremdriftsmotorerne, og Varmeca, for så vidt angår rotationsmotorerne). TCI-Engineerings vogne er resultatet af et tæt samarbejde med Leroy-Somer i forbindelse med valg af drivteknologi, dimensionering og placering af motorerne. Sidstnævnte blev bestemt ved hjælp af KONFIGURATOREN, som gør det muligt hurtigt og enkelt at importere 3D-planer over de forskellige drivsystemer. Alle etaper fra udvikling af prototyper over forsøg og til godkendelse af den endelige løsning blev udført af de to firmaer i fællesskab. I dag kører der 20 vogne på fabrikken i Bulle, og hver dag indbygges de dieselmotorer, der er blevet samlet på montagelinjerne, i hydrauliske gravemaskiner, mobilkraner og andet Liebherr-udstyr, der skal anvendes på byggepladser overalt i Europa. Ved fremstillingen af denne vogn var det afgørende at opfylde slutkundernes forskellige krav, herunder at sikre fuld mobilitet af en kg tung motor i monteringsfasen på forholdsvis lidt plads og uden anvendelse af kabler. TCI-Engineering har anvendt et system til elforsyning uden kontakt - fra firmaet Wampfler. Systemet er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Induktionsmodtageren leverer en spænding på 560 VDC. Men hvordan får man en montagelinje, der er baseret på en 560 VDC strømforsyning, til at fungere, hvis man samtidig vil bevare fordelene ved asynkronmotorerne? Det problem blev Leroy-Somers ingeniører bedt om at løse, og det gjorde de. Som den projektansvarlige hos TCI-Engineering, Christian Ruffier, sagde: "Leroy-Somer var den eneste producent, der kom med en hurtig, enkel og økonomisk løsning på dette problem. Firmaet foreslog at forsyne frekvensomformerne direkte med 560 VDC og at udnytte deres eksisterende 24 V udgang til at forsyne styredelen med. Dette lettede udviklingen af hele produktionsenheden mærkbart". Leroy-Somer har forsynet de enkelte vogne med to drivsystemer et, som driver vognene fremad, og et, som roterer dieselmotoren under monteringen. Begge systemer er 4

5 TCI-Engineering, innovation og pragmatisme Liebherr, en markedsleder for fabrikation af maskiner til offentlige projekter Siden 1984 har det schweiziske firma TCI-Engineering udviklet såkaldte specialmaskiner. Virksomheden leverer maskiner til en lang række områder fra bilindustrien over den medicinske og farmaceutiske sektor til fødevareindustrien. Deres maskiner kan forsynes med robotter, som kan håndtere belastninger på mellem 1 og 500 kg. Firmaet står selv for såvel design som fremstilling og monte- ring af maskinerne og følger selv op på de leverede produkter. Der ydes således høj service i forbindelse med både helt specifikke opgaver og hele processer fra forundersøgelser til eftersalgsservice. Alle maskiner fremstilles ud fra pragmatiske overvejelser, der er baseret på firmaets og leverandørernes mange års erfaringer. Liebherr-koncernen blev grundlagt i 1949 og er en af de førende producenter af udstyr til bygge- og anlægsbranchen. Selskabet har knap medarbejdere fordelt på omkring 100 kontorer og fabrikker over hele verden. Ud fra ønsket om at levere produkter af højeste kvalitet er det Liebherr-koncernens mål selv at beherske nøgleteknologierne, og firmaet fremstiller selv de vigtigste underkomponenter internt. Fabrikken i Bulle, Schweiz, producerer således højtydende dieselmotorer samt driv- og styrekomponenter til Liebherr-koncernens forskellige maskiner. TCI-Engineering SA Montillier 4 CH-1303 Penthaz Tlf.: (0) Fax: (0)

6 APPLIKATIONER Nyheder og perspektiver inden for intern logistik Kvalitet og højteknologisk nytænkning hos Hänel Hänel er en af verdens førende leverandører af dynamiske lagersystemer. Firmaet har specialiseret sig i lagersystemer med roterende og lodrette kassetter. MP-betjeningsanordningerne med integreret lagerstyring viser klart alle vigtige oplysninger om lageret (fx reservedelslager, minimumslager og placering). Disse lagersystemer kan uden videre kobles til et computernetværk og hurtigt integreres i et logistikkoncept. Hänels erfarne ingeniører har udarbejdet en komplet løsning, der uden problemer kan udvides. Denne løsning består af en optimal kombination af hardware og software, der passer perfekt til kundens krav. Hänels Lean-Lift kombinerer lagerrationalisering med produktbeskyttelse Hänels Lean-Lift kombinerer lagerrationalisering med produktbeskyttelse. I midten af "skabet" er der anbragt en såkaldt "ekstraktor", som er en computerstyret positioneringselevator. Foran og bagved finder man de hylder, hvorpå produkterne opbevares i kassetter. Med Lean-Lift udnyttes lagerkapaciteten fuldt ud fra gulv til loft, hvorved der endvidere spares gulvplads. Via den elektroniske styring placeres ekstraktoren automatisk i lagerpladsernes højde, hvorefter ekstraktoren indsætter eller udtager de ønskede kassetter. Den manuelle betjening finder sted i plukningsområdet i ergonomisk rigtig højde. Fordelene - Mindst 60 % forøgelse af lagerkapaciteten - Bedre pladsudnyttelse takket være den højdeoptimerede lagring - Hurtig lagring og uhindret adgang - Beskyttelse af det lagrede produkt - Automatisk lagring og udlevering af uhåndterlige eller tunge dele - Lagerkapacitet pr. kassette på op til kg 6 - Lagerkapacitet pr. Lean-Lift på omkring kg (stabilitetskontrolleret) - Det er ikke lagerpersonalet, der henter varen, men varen, der kommer til lagerpersonalet, hvilket sparer tid - Høj rentabilitet og lavere omkostninger Hänels nye generation af Lean-Lift i højhastighedsversion I samarbejde med Leroy-Somer har Hänel fremstillet højtydende drev til High-Speedudgaven af den nye generation af Lean-Lift. I Hänels High-Speed Lean-Lift varetages det vertikale drev af motorer med en ydelse på 4,0-6,0 kw og det horisontale drev af motorer med en ydelse på 0,37-0,75 kw. Optimeringen af disse drev har øget bevægelseshastigheden med 300 %. Med en nyttelast på op til 500 kg pr. kassette når Lean-Lift op på følgende hastigheder: Vertikal hastighed: med tom ekstraktor 2,3 m/s, med belastet ekstraktor 1,0 m/s. Horisontal hastighed: uden ryk 0,5 m/s. Derudover er Hänels Lean-Lift udstyret med en soft-starter med frekvensomformer. Ideas that move the world... Kontaktoplysninger: Hänel Büro- und Lagersysteme Postfach D Bad Friedrichshall Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0)

7 TEKNISK NYT El-motoren længe leve - i den danske fødevareindustri Leroy-Somers nye el- og gearmotorer fungerer 20 til 30 gange længere under fødevareindustriens barske rengørings- og driftsforhold I Danmark lever op mod 30% af alle el-motorer, gearmotorer og drivsystemer et meget kort liv på få måneder i fødevareindustriens barske produktionsmiljøer, før de må give op og udskiftes. For med daglig rengøring, højtryksrensning, konstant fugtighed og kontakt med aggressive væsker er det ikke ualmindeligt, at gearmotorer og motorer kontinuerligt må udskiftes hver 2. eller 3. måned. Dermed følger mange ulemper, produktionsstop og løbende udgifter for at holde driften kørende og hygiejnen i top. Som verdens førende producent af industrielle drivsystemer er Leroy-Somers svar på disse udfordringer lanceringen af et produkt- og servicekoncept, der er specielt tilpasset fødevareproduktionens udfordrende driftsforhold. Til meget barske driftsmiljøer er Leroy-Somers nye el-motorer og gearmotorer beregnet til at fungere i områder med kraftig kondens og til at kunne tåle regelmæssig brug af desinficerende rengøringsmidler samt højtryksrensning. Akseltætninger kan modstå hele 130 bar! Til barske driftsmiljøer har Leroy-Somer et særligt produktprogram, der bl.a. indeholder integralmotorer, bremser og frekvensomformere, som kan klare afvaskning, regelmæssig lavtryksrensning og brug af rengøringsmidler. Til normale driftsmiljøer, hvor der kan forekomme vand og støv, kan Leroy-Somers øvrige, meget omfattende program af el-motorer, gearmotorer og styringer anvendes. Hygiejne og holdbarhed Leroy-Somers nye program til fødevareindustriens meget barske driftsmiljøer bygger på en hel serie af teknologiske innovationer og forbedringer af el- og gearmotorer. Motorerne har en speciel korrosionsbeskyttelse af hele overfladen, indvendigt såvel som udvendigt, inden de bliver malet med en RAL 9010 epoxyfinish. Det giver en øget slagfasthed og dermed modstand over for korrosion. Alt er testet og godkendt i salttåge i 600 timer iht. ISO Kapslingen for både gearmotorer og frekvensomformere er IP66. Hertil kommer rustfri skruer, typeskilte og stagbolte, samt rustfri aksler som option. En række nyskabende og patenterede løsninger sikrer, at alle samlinger og endda akseltætninger er vandtætte og modstandsdygtige overfor højtryksrens. Samlet set betyder tætningerne og korrosionsbeskyttelsen, at el- og gear-motorerne kan fungere 20 til 30 gange længere i fødevareindustriens barske og aggressive produktionsmiljøer. LEROY-SOMER DANMARK A/S Tel

8 FIRMAPROFIL Varmeca sikrer pumpeydelsen DUEX DAE SUNG producerer pumpeenheder til primært kemisk industri i Europa, Sydafrika og USA. Pumpeproduktionen finder sted i Korea og Danmark, og salget foregår primært via et net af eksklusive forhandlere, der leverer pumpeløsningerne til slutbrugerne. Virksomhedens hovedprodukt er Lobe Flex pumpen, der tillader pumpning af en bred vifte af medier, ved tryk op til 30 bar. Lobe Flex er en såkaldt lobepumpe, hvor to rotorer går i indgreb og derved er i stand til at skabe en væsketransport og overvinde et modtryk. Tidligere blev pumperne ofte leveret med remtræk, således at brugeren var i stand til at ændre pumpens omdrejningstal og dermed regulere pumpens kapacitet. Senere blev remtrækket erstattet af frekvensomformere, der byder på flere praktiske fordele, bl.a. mere fleksibel hastighedsregulering. Desværre kræver visse traditionelle frekvensomformere installationsarbejde on-site, hvilket kan være tidskrævende og ofte kostbart. Det største problem har dog tidligere været, at DUEX DAE SUNG ikke altid var informeret om den aktuelle installation, hvilket efterfølgende kunne give problemer ved almindelig drift og trouble-shooting. I 2005 blev der taget kontakt med Leroy-Somer i Danmark for at finde en mere enkel, praktisk og økonomisk pakkeløsning. Målet var, at det skulle være muligt at levere en komplet og installationsvenlig pumpeenhed med integreret el-motor og frekvensomformer fra DUEX DAE SUNG. Aastrupvej Hjørring Danmark Tlf Fax

9 Motor eller gearmotor med frekvensomformer VARMECA er navnet på Leroy-Somer s motor med indbygget frekvensomformer. Omformermodulet monteres direkte på en standard AC Leroy-Somer motor, gearmotor eller bremsemotor. Ved anvendelse i processystemer med brug af bus-systemer tilbyder VARMECA en lang række muligheder, blandt andet PROFIBUS, INTERBUS S og DEVICE NET. VARMECA kan anvendes ved standard netspændinger fra 200V til 480V (+/-10%) og også i aggressive omgivelser uden speciel vedligeholdelse, idet den er i kapslingsklasse IP65. Pakkeløsningen kom til at bestå af en integreret unit, hvor Lobe Flex pumpen kombineres med Leroy- Somers VARMECA-motor. Det betyder, at DUEX-DAE SUNG i dag kan tilbyde Lobe Flex brugerne følgende fordele: Fleksibel styring at pumpens kapacitet, pumperetning samt start-stop direkte ved pumpeenheden. Samme kontrol kan også foregå fra kontrolpanel i kontrolrum. En simpel installation med et godt prisydelseforhold. Totalleverance af samlet pumpeunit fra DUEX DAE SUNG med alt hvad der skal til for at sikre brugeren den ønskede pumpekapacitet i det ønskede tidsrum. Herved skabes der tryghed hos brugeren, der nu kun har én leverandør og samarbejdspartner. Den nye generation af VARMECA bygger videre på den filosofi, at produktet skal leveres klar til brug. At montere og tilslutte VARMECA er ligeså enkelt, som for en almindelig el-motor. Hvis det er nødvendigt at ændre på de forskellige parametre, gøres dette ved anvendelse af en konsol eller via en PC tilsluttet til VAR- MECA en. For specielle applikationer (eks. pumpeovervågning, stop-kontrol, dynamisk kontrol, bremsekontrol etc.) kan Leroy-Somer tilbyde at programmere modulet specielt. Intern overvågning af blandt andet startforløb, overbelastning, temperatur, blokeret rotor etc. sikrer, at hverken motor, frekvensomformer eller den drevne maskine overbelastes. VARMECA kan uden tilretninger kombineres med hele Leroy-Somer s brede produktprogram indenfor standardmotorer, bremsemotorer og gearmotorer. Rækken af VARMECA motorer leveres fra 0,25 til 1,5kW som et-faset og fra 0,25 til 11kW som 3-faset. VARMECA er nu ATEX certificeret til zone 21 og 22. 9

10 POWERDRIVE Den effektfulde løsning Forbedret effektivitet, mindre mekanisk belastning og lavere energiforbrug er resultatet af optimeret el-motordrift med Powerdrive frekvensomformer Modulopbygget Moduler af ensretter- og IGBT-broer, der forbindes med kølemodulerne (luft eller væske) skræddersyr og optimerer Powerdrive til opgaven. Kompakt Powerdrive er kendetegnet ved et unikt kompakt design, Effekten kan øges ved at parallelkoble flere skabe. Effektområde fra 45kW til 1MW. Energibesparelser Optimering af motorhastigheden med Powerdrive giver lavere energiforbrug og mindre mekanisk belastning af maskiner og produktionsanlæg. Disse besparelser gør Powerdrive til en særdeles fornuftig investering. Hurtigt i drift Den brugervenlige kontaktflade og standardprogrammeringen, der er tilpasset de vigtigste applikationer, gør det nemt at sætte Powerdrive i drift. Motorens egenskaber kalibreres automatisk. Parameterindstillinger kan hurtigt gemmes og kopieres med den patenterede XpressKey Sikkerhed Automatisk test før opstart, så eventuelle fejl opdages forlods. Nødstop lever op til standard EN954-1, kat. 3 og nødstoppet fungerer ved at koble nødtrykket direkte til effektbroen. Styre-/kontrolsystemer Med de indbyggede fieldbus-moduler kan Powerdrive tilpasses alle styre-/kontrol-systemer. Applikationen kan fjernstyres og overvåges i kraft af kommunikations-modulet. Kontakt Jean-Sébastien Flammang for yderligere teknisk information LEROY-SOMER DANMARK A/S 10 Sivlandvænget 7B DK-5260 Odense S Tlf Fax

11 FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême: giv plads for de gamle lyn Det er i år 28. gang, at Angoulêmes historiske centrum vil emme af fryd og beundring over de usædvanlige køretøjer, der for en gangs skyld slippes ud af deres godt beskyttede garager og får lov til at vise, hvad de virkelig står for. gennem Charentes bondelandskab. Lørdag eftermiddag indtager de bedst restaurerede biler og de biler, der er bedst bevaret i deres oprindelige stand, rådhusets græsplæne for at deltage i den nationale konkurrence. En betagende udstilling, som de, der er bidt af historisk nøjagtighed og præcision, ikke må gå glip af. Væddeløbet er blevet en tradition og en årligt tilbagevendende begivenhed, som Angoulêmes indbyggere og alle veteranbilelskere ser frem til. Den tredje weekend i september mødes de imponerende samlerobjekter i en række løb langs bymuren omkring Angoulême. Det er én stor festdag med gratis adgang til langt størstedelen af området og en bane, der er præcis så snørklet, som man kan ønske sig. På de meter skal bilerne igennem to kurver, to 90 graders højresving og tre hårnålesving. Men der er også et langt lige stykke, hvor de mest adrætte veteraner kan komme helt op på 180 km/t. Siden 1939 har flere hundrede køretøjer og en håndfuld store navne prøvet kræfter med hinanden her på banen med respekt for både karrosserierne og showet. Wimille, Sommer, Behra, Gordini, Trintignant og Fangio har siddet ved rattet i fantastiske maskiner med besnærende navne som Maserati, Bugatti, MG, Austin og Bentley Skønhed, prestige og drømme Søndagens løb langs bymuren er kulminationen af en lang række begivenheder til glæde for såvel kyndige bilelskere som forbipasserende, der er på jagt efter et glimt fra fortiden. Fredag aften konkurrerer omkring 30 biler om prisen for det smukkeste køretøj i friluftsteateret i Den Grønne Have. Førerne og passagererne er klædt på som dengang og kappes om at præsentere deres bil så fantasifuldt som muligt for at vinde juryens gunst. Lørdag morgen stiller 150 hold op til start i det store internationale turistrally, en tur på 200 km "Uanset om bilerne er folkelige eller prestigefyldte, om de er beregnet til arbejdsbrug eller væddeløbskørsel, om de er 30 år eller det dobbelte, har de den fantastiske evne, at de for en kort stund får os til at glemme hverdagens strabadser og giver os lov til at mindes, smile og drømme..."* Interessante kilder og link * begivenhedens officielle websted. For de bilelskere, der ikke kan deltage i selve begivenheden, er Le défi des remparts, det 50. tegneseriealbum om Michel Vaillant alias Mark Breton, som er tegnet af Jean Graton, et vidunderligt dyk ned i omgivelserne og stemningen omkring løbet (Graton Editeur, 1988). 11

12 SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson Hygiejne forpligter, og behandlingen af levnedsmidler til konsum kræver tiptop anlæg. Rengøringsvenlighed, reduktion af områder, hvor der kan henstå vand, glatte overflader... Begrebet hygiejne er i forbindelse med udstyr til levnedsmiddelindustrien blevet et særdeles vigtigt anliggende for maskinproducenter og slutbrugere. I kraft af sine mange års erfaring på området kan Leroy-Somer i dag præsentere en række enestående løsninger, som giver denne følsomme sektor mulighed for at anvende skræddersyede produkter og tjenesteydelser til en overkommelig pris. Som følge af det pres, slutbrugerne og de store distributører af de færdige produkter udøver, forsøger producenterne at udvikle nye løsninger med henblik på at sikre stadig bedre hygiejnestandarder. Tre løsninger til tre forskellige atmosfærer Leroy-Somer har adskillige års erfaring med applikationer til levnedsmiddelindustrien, og efter at have udført en række undersøgelser i marken hos industriens vedligeholdelses-, produktions- og kvalitetsansvarlige kommer Leroy-Somer nu med de bedste løsninger til tre forskellige atmosfærer. Den første serie er tilpasset almindelige atmosfærer, som fx findes i emballerings- og flaskepåfyldningsområder. Den består af Leroy-Somers standardserier, som lever op til kravene fra almindelig industri. De er endvidere tilpasset de almindelige ATEX-atmosfærer til applikationer som fx destillerier og behandling af mel. Den anden serie er udviklet til aggressive atmosfærer med udgangspunkt i de eksisterende IA-serier fra Denne serie er udviklet specielt til områder, hvor maskinerne Hyppig rengøring og høj luftfugtighed Levnedsmiddelinstallationer er udsat for hyppig og længerevarende rengøring op til flere timer om dagen i fx slagterier. Generelt rengøres maskinerne med en højtryksrenser og relativt aggressive produkter. For øjeblikket består de anvendte drivsystemer af standardmotorer, som beskyttes af skærme i rustfrit stål. De er i større eller mindre grad modstandsdygtige over for denne hårdhændede behandling. Brugen af en skærm er imidlertid forbundet med visse ulemper, herunder risikoen for bakteriedannelse under skærmen. Skiftende temperaturer, konstant høj luftfugtighed, kemikalier... Alle forhold til at fremme korrosion af de installerede drivsystemer er til stede. 12

13 udsættes for hyppig rengøring med en lavtryksrenser og særlige rengøringsmidler og desinficerende midler. Maskinernes tæthed er blevet forbedret, ligesom typeskiltet og samtlige skruer og bolte er af rustfrit stål. Gearmotorerne i denne serie til aggressive atmosfærer kan kobles til en separat frekvensomformer som fx Proxidrive, der er udviklet specielt til denne type miljø (IP 65, modstandsdygtig over for kemikalier og konstrueret med henblik på at undgå områder, hvor der kan henstå vand ), eller en indbygget omformer som Varmeca. Den tredje serie til meget aggressive atmosfærer er udviklet med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, vi har fået fra brugerne af den tidligere serie. Denne nye serie er specielt tilpasset miljøer med kraftig kondens og miljøer, hvor maskinerne udsættes for hyppig rengøring med højtryksrenser og aggressive rengøringsmidler og desinficerende midler. En enestående serie på markedet Til denne nye serie har Leroy-Somer udviklet en helt unik gearmotor. Den er fremstillet i støbejern og er derfor mere modstandsdygtig over for kemisk aggressive påvirkninger og højtryksrensning end Alpax-motorerne. Før de males, behandles støbejernsdelene med en antikorrosionsbelægning, som gør dem yderst modstandsdygtige over for selv de mest aggressive miljøer (600 timers salttåge). Denne antikorrosionsbeskyttelse under epoxymalingen styrker også gearmotorens modstandsdygtighed over for stød. For at dokumentere værdien af denne fremgangsmåde har Leroy-Somer indført en række test, som går under betegnelsen KPtest, og som så rigeligt bekræfter denne nye series helt exceptionelle ydelse og effektivitet. kan modstå et højtryk på 130 bar. Denne serie, som ganske enkelt er den eneste af sin art på markedet, kan uden problemer undvære den rustfrie skærm og opfylder nøjagtigt levnedsmiddelindustriens forskellige behov. Samtidig er den yderst konkurrencedygtig rent prismæssigt. Sidst, men ikke mindst service tæt på kunden For at sikre at firmaets drivsystemer fungerer optimalt, har Leroy- Somer udviklet en særlig service for levnedsmiddelindustrien, som går under navnet Agroservice. Denne service varetages af et netværk af partnere, der er i stand til at yde service tæt på kunden, hvilket indebærer alt lige fra hjælp til at vælge det bedst egnede drivsystem over regelmæssig opfølgning på installationerne og deres effektivitet til reparation 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. En kvalitetsservice, der fra nu af hænger uløseligt sammen med vores produkter. Flere andre forbedringer er kommet til som fx fjernelsen af områder, hvor der kan henstå vand. Desuden er typeskiltene flyttet til mindre udsatte områder som fx motorens klemkasselåg, hvor risikoen for bakteriedannelse er mindre udtalt. For så vidt angår motoren, er ventilatoren et gunstigt område for bakterieudvikling blevet fjernet, og motoren er optimeret til frekvensomformerdrift helt ned til 5 Hz ved konstant modstandsmoment. For så vidt angår gearmotorerne, er der blevet lagt særlig vægt på snekkegearet Multibloc, som har den største markedsandel. Disse gearmotorer er udstyret med en patenteret kassette, som øger tætheden af hulakslen og sikrer, at sammenkoblingen med kundens aksel ikke ruster. Kassetten Pitchal Frederic/Corbis Sygma 13

14 PRODUKTER 3000-serien: en ny serie af gearmotorer Leroy-Somer har gennem flere år tilbudt en række forskellige løsninger, der gør det muligt at tilpasse elmotorernes hastighed og drejningsmoment til de drevne maskiners. I kraft af den erfaring, firmaet har opnået gennem dets samarbejde med maskinproducenter og slutbrugere, er Compabloc (tandhjulsgear), Manubloc (fladgear) og Orthobloc (keglehjulsgear), som er de mest kendte og mest udbredte gearmotorer, blevet fuldstændig fornyet. Formålet har været at øge motorernes ydelse, pålidelighed og tilpasningsevne. De nye gearmotorer i 3000-serien er et vaskeægte resultat af Leroy- Somers knowhow og den store betydning, firmaet tillægger brugernes behov. En serie spækket med fordele Ydelse Leroy-Somer har øget de nye gearmotorers ydelse væsentligt uden samtidig at øge deres dimensioner. Gearmotorerne i den nye serie har et drejningsmoment, der er op til 30 % større end drejningsmomentet i den tidligere generation af gearmotorer. Tæthed Takket være et stort udviklingsarbejde er det lykkedes Leroy-Somer at fremstille en gearmotor, som er mere modstandsdygtig og fleksibel i drift, og hvor risikoen for problemer med tætheden på længere sigt er reduceret betydeligt. Helstøbt motorhus og særskilt tætning på udgangsflangesiden osv. Lang levetid Det helstøbte, robuste motorhus giver ligeledes større modstandsdygtighed over for udefrakommende påvirkninger selv i de mest krævende applikationer. I kraft af cad-designet og den specifikke beregningssoftware er gearmotorernes samlede modstandsdygtighed og stabilitet over for radialkræfter blevet markant forbedret. Mere kompakt og forbedret design 3000-serien er mere kompakt, hvilket i visse tilfælde gør det muligt at reducere den plads, hvorpå motoren skal installeres eller integreres i en specifik applikation. Produktdesignet er ligeledes blevet forbedret for at lette indbygningen i kundernes maskiner. 14 Modulopbygning Leroy-Somer har gennem adskillige år udviklet motorer, gearmotorer og frekvensomformere, der er konstrueret til at fungere sammen og danne pålidelige og effektive drivsystemer. En fordel, konkurrenterne kun sjældent kan hamle op med på et marked, der alt for ofte forsynes af producenter, der har specialiseret sig i ét enkelt produkt. De tre gearmotorer i 3000-serien er 100 % indbyrdes udskiftelige. Leroy-Somer forøger dermed det mulige antal kombinationer af motorer og gearmotorer og udvider endnu engang firmaets program af integrerede systemer for dermed at opfylde kundernes krav så nøjagtigt som muligt. Service og nærhed I en verden, hvor korte leveringstider er af afgørende betydning, letter det begrænsede antal komponenter, der skal bruges til den endelige montering af det komplette system (motorgearmotor-elektronik), arbejdet for Leroy- Somers partnere samtidig med, at kundernes reaktionsevne og effektivitet forbedres. Service og montering Hos Leroy-Somer er det udstyr, der skal fastgøre gearmotorerne til kundens applikationer, herunder især flangerne, blevet standardiseret og kan monteres direkte, hvilket letter den endelige montering hos producenten af maskinen eller produktionsanlægget. Fra standardudstyr til kundetilpasset gearmotor En producent af drivsystemer som Leroy- Somer kan i dag ikke længere stille sig tilfreds med kun at levere standardgearmotorer til sine kunder. Man skal kende deres fag, deres produktionskrav og deres arbejdsmiljø og kunne tilbyde kundetilpassede løsninger. Derfor består Leroy-Somers 3000-serie af flere underserier, som opfylder specifikke behov med hensyn til særlige funktioner, omgivelser og normer. VARMECA-gearmotorerne er fx udstyret med indbyggede frekvensomformere. I andre tilfælde er det den komplette gearmotor, der er tilpasset særligt aggressive miljøer, sådan som det fx er tilfældet inden for levnedsmiddelbranchen, eller som er forberedt til at arbejde i eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX). Leroy-Somers kunder opfordrer endvidere regelmæssigt firmaet til at udvikle andre effektive og pålidelige løsninger, der er tilpasset de pågældende kunders meget specifikke tekniske krav. Dette udviklingsarbejde, der udmønter sig i kundetilpassede systemer med hensyn til teknik og omkostninger, udføres i tæt samarbejde med kundernes ingeniører.

15 Eksempler på anvendelsesområder Stenbrud I stenbrud arbejder maskinerne under meget store belastninger med hensyn til støv, fugtighed og stød. Til dette miljø tilbyder Leroy-Somer bl.a. et system med motor og bremser med antikorrosionsbelægning, som er koblet til en gearmotor fra standardserien Orthobloc Leroy-Somers såkaldte "stenbrudscharter" sikrer de bedste leveringstider for en lang række produkter. Løft, håndtering og kraner De systemer, der bl.a. findes på løbekraner, kræver kompakt motorudstyr med forskellige indbyggede hastighedsfunktioner. Til denne type applikationer tilbyder Leroy- Somer bl.a. en standardmotor, der er koblet til en Manubloc 3000-gearmotor og udstyret med en Varmeca-frekvensomformer. Levnedsmiddelindustrien De gearmotorer, der installeres i levnedsmiddelsektoren, arbejder under yderst aggressive forhold (hyppig rengøring, korrosionsrisiko, osv.) og skal leve op til stadig strengere hygiejnekrav. For at opfylde disse krav har Leroy-Somer udviklet en række nye produkter med udgangspunkt i 3000-serien, som er særligt tilpasset denne industri (se artiklen om levnedsmiddelindustrien). Eksplosionsfarlig atmosfære For at kunne arbejde i en atmosfære med eksplosionsfare skal alle drivsystemets dele være ATEX-certificeret. Men det er ikke nok... Faktisk skal hele enheden bestående af motor, gearmotor og elektronik være ATEX-certificeret. Alle de systemer fra Leroy-Somer, der indeholder elementer fra 3000-serien, overholder naturligvis dette krav. Pumpning Ansvarshavende redaktør : Jean-Michel Lerouge Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême Væsketransporterende pumper, der kører med lav hastighed, skal drives af kompakte systemer med forskellige frekvensomformerfunktioner. En standardmotor, der er koblet til en Compabloc 3000-gearmotor og udstyret med en Varmeca, opfylder præcis disse behov. Koordination og layout : Im act Redaktion : E. Dadda, A. Galloway, R. Lamprecht, J.-M. Lerouge, J.-P. Michel, J.-M. Nys, C. Pegorier, O. Powis, G. T. Sørensen, M. Vanbeek, V. Viccaro. Denne brochure udsendes udelukkende til orientering, hvorfor Leroy-Somer ikke påtager sig nogen forpligtelser over for omtaler og fotos i brochuren. Lester Lefkowitz/Corbis 15

16 Emballage Nærings- og nydelsesmiddelindustri G.M.T. Flere millioner tomater, der skal sorteres. Upåklagelig hygiejne. Renhed, der er et laboratorie værdig. Mål? At kunne tåle daglig rengøring med højtryksrenser! LEROY-SOMERS LØSNING: 3000 IA-SERIEN Innovation, effektivitet, modulopbygning, service. Det er ikke altid nemt at vælge det bedste drivsystem. Og der skal jo også gerne være flere muligheder at vælge imellem. Det er dine maskiners effektivitet, der står på spil. Den nye 3000-SERIE, der er et resultat af 80 års erfaringer fra de store internationale markeder, passer perfekt til selv de mest forskelligartede og vanskelige situationer og omgivelser. Hos Leroy-Somer er vi klar til at tage enhver udfordring op. Prøv selv. Kontakt os. 3883da /i(Denmark) Leroy-Somer Danmark A/S Sivlandvænget 7B 5260 Odense S

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915

MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer. Dansk kvalitet siden 1915 MIX-IT... Det komplette sortiment fra BJØRN Varimixer Dansk kvalitet siden 1915 DK TEDDY 5 L UDEN HJÆLPETRÆK MED HJÆLPETRÆK VÆRKTØJ INKLUDERET RUSTFRIT STÅL Kedel og låg TILBEHØR Stænkskærm Ifyldningstragt

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger

Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Velkommen til en verden med perfekte cable management løsninger Markeder & Produkter Velkommen tíl HellermannTyton. HellermannTyton er en ledende producent af produkter til befæstigelse, fastgørelse, identifikation,

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter

Vi værner om vores planet. Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet. Information Miljøaktiviteter Vi værner om vores planet Teknologier og koncepter til at tage vare på miljøet Information Miljøaktiviteter Konica Minolta virksomheden som en ansvarlig global borger Som førende producent af kontor- og

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere