BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHENYT APPLIKATIONER DANMARK FRITID SÆRARTIKEL PRODUKTER. Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr. TCI-Engineering Hänel"

Transkript

1 17 September 2006 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr APPLIKATIONER TCI-Engineering Hänel DANMARK FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson PRODUKTER 3000-serien: en ny serie af gearmotorer Belgium Denmark France Germany Italy Portugal The Netherlands Spain Switzerland United Kingdom

2 BRANCHENYT Genbrug også af elektrisk og elektronisk udstyr Europa har i omkring et års tid nu haft en lovgivning om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet er at sikre, at så stor en del af affaldet som muligt genbruges, og at det affald, der ikke kan genbruges, behandles optimalt. Forpligtelserne for de virksomheder, der producerer eller distribuerer elektrisk og elektronisk udstyr, er ganske klare. Men hvilke forpligtelser skal de virksomheder, der bruger udstyret, opfylde? Kommissionens svar er enkelt og ligetil. Europa har ikke nogen specifik lovgivning på dette område. Virksomhederne opfordres ligesom husholdningerne til at sortere deres affald og bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr med omtanke og respekt for de eksisterende ressourcer, således at vi kan efterlade en levedygtig planet til de kommende generationer. "Virksomhederne skal følge lovgivningen i deres hjemland", understreger Kommissionens generaldirektorat for miljø. "Direktivets eneste bestemmelse vedrørende brugerne er deres pligt til senest den 13. august 2005 at sørge for finansiering af omkostningerne ved indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis ikke sælgeren af et nyt apparat tager det udtjente apparat retur." Et for et-princippet og ingenting i affaldsspanden Siden den 13. august 2005 har distributørerne været forpligtet til at tage et udtjent apparat retur i forbindelse med salg af et nyt produkt af samme type. Producenterne skal anbringe et symbol med en overstreget affaldsspand på alle nye produkter for at vise de fremtidige brugere, at produkterne ikke må smides ud sammen med almindeligt affald. De har ligeledes ansvaret for at indsamle udtjent udstyr i forhold til deres markedsandel ved at tilslutte sig en indsamlingsorganisation eller indføre egne ordninger. Hvordan kommer du af med dit udtjente elektriske og elektroniske udstyr? Hvis ikke sælgeren tager dit brugte udstyr retur ved køb af en ny model (et for et-princippet), har du to muligheder: du kan henvende dig til en specialist, som tager dit elektriske eller elek- 2 troniske udstyr retur (se nedenfor), eller du kan lade dit udstyr leve videre ved at give det til en skole, en forening eller en almennyttig virksomhed, som sætter det i stand og tilbyder det til nye potentielle brugere. Indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr I EU-medlemsstaterne er der i de senere år dukket forskellige virksomheder og foreninger op, som foretager særskilt affaldsindsamling. Omkring 30 af disse kan du finde opdelt pr. land på WEEE-Forums websted (www.weeeforum.org). WEEE-Forum er en almennyttig forening, der tæller en række organisationer, som er aktive inden for indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i Europa. Foreningen blev stiftet i 2002 og har til formål at lette indsamlingen af sådant udstyr over hele Europa. Hvorfor et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr? Der indgår elektriske og elektroniske komponenter i en meget lang række meget forskelligt udstyr, der anvendes i stadig større grad, og som udskiftes med stadig kortere mellemrum. Recupel I 1998 frembragte EU-landene tons affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket svarer til 4 % af det kommunale affald. Eksperterne forventer en årlig stigning på mindst 3-5 %, hvilket er det tredobbelte af den

3 gennemsnitlige stigning for alle affaldskategorier under ét. Hver enkelt EU-borger frembringer mellem 17 og 20 kg af denne type affald om året. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder forskellige materialer og stoffer, hvoraf nogle er farlige og skal underkastes en særlig behandling, før de forbrændes eller deponeres. Det drejer sig primært om tungmetaller (kviksølv, bly, kadmium og krom), halogenholdige stoffer som CFC, PCB, PVC, bromerede flammehæmmere samt asbest og arsenik. For øjeblikket deponeres, forbrændes eller genindvindes over 90 % af affaldet fra sådant udstyr uden nogen form for forudgående behandling med en deraf følgende alvorlig risiko for luft-, jord- og vandforurening. Hvad sker der med genbrugt affald af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr? Det indsamlede affald af det elektriske og elektroniske udstyr skilles ad ved håndkraft. De komponenter, der indeholder skadelige stoffer, bortskaffes i særlige anlæg. Rensede stel knuses, og de forskellige materialer separeres. Recupel Metaller mister aldrig deres egenskaber og kan genbruges i det uendelige. Jernholdige metaller genindføres i produktionen af nye metalprodukter som fx karrosserier og containere. Ikke-jernholdige metaller smeltes, raffineres og bruges til produktion af nye kabler og elektroniske komponenter. Glas fra skærme knuses i fine partikler og genanvendes i katoderør. Plastmaterialer reduceres til fine partikler, der renses og tørres. Polyætylen, polypropylen og polystyren omdannes derefter til granulater, som farves og genanvendes i bil- og møbelindustrien. Gennemførelse af de såkaldte WEEE- og RoHS-direktiver For at mindske de forureningsproblemer, der er forbundet med bortskaffelsen af elektrisk og elektronisk udstyr, har EU udstedt to direktiver. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) har til formål at mindske den mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der deponeres og forbrændes, ved at fremme komponenternes genanvendelse og genbrug. RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances) sigter mod at mindske anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at begrænse risikoen for forurening i forbindelse med bortskaffelse. De to direktiver trådte i kraft den 13. februar 2003 og skulle gennemføres i medlemsstaternes lovgivning senest den 13. august Derefter har medlemsstaterne haft et år (til og med den 13. august 2005) til at få indført en gratis ordning for indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og sikre producenternes finansiering heraf. Senest den 31. december 2006 skal de enkelte medlemsstater have nået et niveau for særskilt indsamling af denne type affald på mindst fire kg pr. indbygger pr. år. Dette symbol minder brugeren om, at udstyret skal behandles særskilt. Producenter af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at sætte dette symbol på alt udstyr af denne type, der markedsføres efter den 13. august Interessante kilder og link : en del af Europa-Kommissionens websted, som i et lettilgængeligt sprog opsummerer den europæiske lovgivning. Vælg sprog, og klik på emnet Miljø / Affaldshåndtering / Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. webstedet for foreningen af indsamlere af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i Europa. hvor du kan få alt at vide om produkternes livscyklus, de forskellige behandlingsmuligheder og mulighederne for at lade dine apparater leve videre. webstedet for den europæiske brancheorganisation for mekanisk, elektrisk og elektronisk industri samt metalindustrien. 3

4 APPLIKATIONER Drivsystemer, som forsynes via elektromagnetisk induktion TCI-Engineering har ved hjælp af den allernyeste teknologi udviklet en montagevogn for Liebherr-fabrikken i Bulle, Schweiz. Med en schweizisk urmagers præcision og i tæt samarbejde med Liebherr og Leroy-Somer har firmaet skabt en ægte lille juvel, som skal bruges til at støtte og transportere dieselmotorer i forbindelse med monteringen. forbundet med en frekvensomformer (Proxidrive, for så vidt angår fremdriftsmotorerne, og Varmeca, for så vidt angår rotationsmotorerne). TCI-Engineerings vogne er resultatet af et tæt samarbejde med Leroy-Somer i forbindelse med valg af drivteknologi, dimensionering og placering af motorerne. Sidstnævnte blev bestemt ved hjælp af KONFIGURATOREN, som gør det muligt hurtigt og enkelt at importere 3D-planer over de forskellige drivsystemer. Alle etaper fra udvikling af prototyper over forsøg og til godkendelse af den endelige løsning blev udført af de to firmaer i fællesskab. I dag kører der 20 vogne på fabrikken i Bulle, og hver dag indbygges de dieselmotorer, der er blevet samlet på montagelinjerne, i hydrauliske gravemaskiner, mobilkraner og andet Liebherr-udstyr, der skal anvendes på byggepladser overalt i Europa. Ved fremstillingen af denne vogn var det afgørende at opfylde slutkundernes forskellige krav, herunder at sikre fuld mobilitet af en kg tung motor i monteringsfasen på forholdsvis lidt plads og uden anvendelse af kabler. TCI-Engineering har anvendt et system til elforsyning uden kontakt - fra firmaet Wampfler. Systemet er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Induktionsmodtageren leverer en spænding på 560 VDC. Men hvordan får man en montagelinje, der er baseret på en 560 VDC strømforsyning, til at fungere, hvis man samtidig vil bevare fordelene ved asynkronmotorerne? Det problem blev Leroy-Somers ingeniører bedt om at løse, og det gjorde de. Som den projektansvarlige hos TCI-Engineering, Christian Ruffier, sagde: "Leroy-Somer var den eneste producent, der kom med en hurtig, enkel og økonomisk løsning på dette problem. Firmaet foreslog at forsyne frekvensomformerne direkte med 560 VDC og at udnytte deres eksisterende 24 V udgang til at forsyne styredelen med. Dette lettede udviklingen af hele produktionsenheden mærkbart". Leroy-Somer har forsynet de enkelte vogne med to drivsystemer et, som driver vognene fremad, og et, som roterer dieselmotoren under monteringen. Begge systemer er 4

5 TCI-Engineering, innovation og pragmatisme Liebherr, en markedsleder for fabrikation af maskiner til offentlige projekter Siden 1984 har det schweiziske firma TCI-Engineering udviklet såkaldte specialmaskiner. Virksomheden leverer maskiner til en lang række områder fra bilindustrien over den medicinske og farmaceutiske sektor til fødevareindustrien. Deres maskiner kan forsynes med robotter, som kan håndtere belastninger på mellem 1 og 500 kg. Firmaet står selv for såvel design som fremstilling og monte- ring af maskinerne og følger selv op på de leverede produkter. Der ydes således høj service i forbindelse med både helt specifikke opgaver og hele processer fra forundersøgelser til eftersalgsservice. Alle maskiner fremstilles ud fra pragmatiske overvejelser, der er baseret på firmaets og leverandørernes mange års erfaringer. Liebherr-koncernen blev grundlagt i 1949 og er en af de førende producenter af udstyr til bygge- og anlægsbranchen. Selskabet har knap medarbejdere fordelt på omkring 100 kontorer og fabrikker over hele verden. Ud fra ønsket om at levere produkter af højeste kvalitet er det Liebherr-koncernens mål selv at beherske nøgleteknologierne, og firmaet fremstiller selv de vigtigste underkomponenter internt. Fabrikken i Bulle, Schweiz, producerer således højtydende dieselmotorer samt driv- og styrekomponenter til Liebherr-koncernens forskellige maskiner. TCI-Engineering SA Montillier 4 CH-1303 Penthaz Tlf.: (0) Fax: (0)

6 APPLIKATIONER Nyheder og perspektiver inden for intern logistik Kvalitet og højteknologisk nytænkning hos Hänel Hänel er en af verdens førende leverandører af dynamiske lagersystemer. Firmaet har specialiseret sig i lagersystemer med roterende og lodrette kassetter. MP-betjeningsanordningerne med integreret lagerstyring viser klart alle vigtige oplysninger om lageret (fx reservedelslager, minimumslager og placering). Disse lagersystemer kan uden videre kobles til et computernetværk og hurtigt integreres i et logistikkoncept. Hänels erfarne ingeniører har udarbejdet en komplet løsning, der uden problemer kan udvides. Denne løsning består af en optimal kombination af hardware og software, der passer perfekt til kundens krav. Hänels Lean-Lift kombinerer lagerrationalisering med produktbeskyttelse Hänels Lean-Lift kombinerer lagerrationalisering med produktbeskyttelse. I midten af "skabet" er der anbragt en såkaldt "ekstraktor", som er en computerstyret positioneringselevator. Foran og bagved finder man de hylder, hvorpå produkterne opbevares i kassetter. Med Lean-Lift udnyttes lagerkapaciteten fuldt ud fra gulv til loft, hvorved der endvidere spares gulvplads. Via den elektroniske styring placeres ekstraktoren automatisk i lagerpladsernes højde, hvorefter ekstraktoren indsætter eller udtager de ønskede kassetter. Den manuelle betjening finder sted i plukningsområdet i ergonomisk rigtig højde. Fordelene - Mindst 60 % forøgelse af lagerkapaciteten - Bedre pladsudnyttelse takket være den højdeoptimerede lagring - Hurtig lagring og uhindret adgang - Beskyttelse af det lagrede produkt - Automatisk lagring og udlevering af uhåndterlige eller tunge dele - Lagerkapacitet pr. kassette på op til kg 6 - Lagerkapacitet pr. Lean-Lift på omkring kg (stabilitetskontrolleret) - Det er ikke lagerpersonalet, der henter varen, men varen, der kommer til lagerpersonalet, hvilket sparer tid - Høj rentabilitet og lavere omkostninger Hänels nye generation af Lean-Lift i højhastighedsversion I samarbejde med Leroy-Somer har Hänel fremstillet højtydende drev til High-Speedudgaven af den nye generation af Lean-Lift. I Hänels High-Speed Lean-Lift varetages det vertikale drev af motorer med en ydelse på 4,0-6,0 kw og det horisontale drev af motorer med en ydelse på 0,37-0,75 kw. Optimeringen af disse drev har øget bevægelseshastigheden med 300 %. Med en nyttelast på op til 500 kg pr. kassette når Lean-Lift op på følgende hastigheder: Vertikal hastighed: med tom ekstraktor 2,3 m/s, med belastet ekstraktor 1,0 m/s. Horisontal hastighed: uden ryk 0,5 m/s. Derudover er Hänels Lean-Lift udstyret med en soft-starter med frekvensomformer. Ideas that move the world... Kontaktoplysninger: Hänel Büro- und Lagersysteme Postfach D Bad Friedrichshall Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0)

7 TEKNISK NYT El-motoren længe leve - i den danske fødevareindustri Leroy-Somers nye el- og gearmotorer fungerer 20 til 30 gange længere under fødevareindustriens barske rengørings- og driftsforhold I Danmark lever op mod 30% af alle el-motorer, gearmotorer og drivsystemer et meget kort liv på få måneder i fødevareindustriens barske produktionsmiljøer, før de må give op og udskiftes. For med daglig rengøring, højtryksrensning, konstant fugtighed og kontakt med aggressive væsker er det ikke ualmindeligt, at gearmotorer og motorer kontinuerligt må udskiftes hver 2. eller 3. måned. Dermed følger mange ulemper, produktionsstop og løbende udgifter for at holde driften kørende og hygiejnen i top. Som verdens førende producent af industrielle drivsystemer er Leroy-Somers svar på disse udfordringer lanceringen af et produkt- og servicekoncept, der er specielt tilpasset fødevareproduktionens udfordrende driftsforhold. Til meget barske driftsmiljøer er Leroy-Somers nye el-motorer og gearmotorer beregnet til at fungere i områder med kraftig kondens og til at kunne tåle regelmæssig brug af desinficerende rengøringsmidler samt højtryksrensning. Akseltætninger kan modstå hele 130 bar! Til barske driftsmiljøer har Leroy-Somer et særligt produktprogram, der bl.a. indeholder integralmotorer, bremser og frekvensomformere, som kan klare afvaskning, regelmæssig lavtryksrensning og brug af rengøringsmidler. Til normale driftsmiljøer, hvor der kan forekomme vand og støv, kan Leroy-Somers øvrige, meget omfattende program af el-motorer, gearmotorer og styringer anvendes. Hygiejne og holdbarhed Leroy-Somers nye program til fødevareindustriens meget barske driftsmiljøer bygger på en hel serie af teknologiske innovationer og forbedringer af el- og gearmotorer. Motorerne har en speciel korrosionsbeskyttelse af hele overfladen, indvendigt såvel som udvendigt, inden de bliver malet med en RAL 9010 epoxyfinish. Det giver en øget slagfasthed og dermed modstand over for korrosion. Alt er testet og godkendt i salttåge i 600 timer iht. ISO Kapslingen for både gearmotorer og frekvensomformere er IP66. Hertil kommer rustfri skruer, typeskilte og stagbolte, samt rustfri aksler som option. En række nyskabende og patenterede løsninger sikrer, at alle samlinger og endda akseltætninger er vandtætte og modstandsdygtige overfor højtryksrens. Samlet set betyder tætningerne og korrosionsbeskyttelsen, at el- og gear-motorerne kan fungere 20 til 30 gange længere i fødevareindustriens barske og aggressive produktionsmiljøer. LEROY-SOMER DANMARK A/S Tel

8 FIRMAPROFIL Varmeca sikrer pumpeydelsen DUEX DAE SUNG producerer pumpeenheder til primært kemisk industri i Europa, Sydafrika og USA. Pumpeproduktionen finder sted i Korea og Danmark, og salget foregår primært via et net af eksklusive forhandlere, der leverer pumpeløsningerne til slutbrugerne. Virksomhedens hovedprodukt er Lobe Flex pumpen, der tillader pumpning af en bred vifte af medier, ved tryk op til 30 bar. Lobe Flex er en såkaldt lobepumpe, hvor to rotorer går i indgreb og derved er i stand til at skabe en væsketransport og overvinde et modtryk. Tidligere blev pumperne ofte leveret med remtræk, således at brugeren var i stand til at ændre pumpens omdrejningstal og dermed regulere pumpens kapacitet. Senere blev remtrækket erstattet af frekvensomformere, der byder på flere praktiske fordele, bl.a. mere fleksibel hastighedsregulering. Desværre kræver visse traditionelle frekvensomformere installationsarbejde on-site, hvilket kan være tidskrævende og ofte kostbart. Det største problem har dog tidligere været, at DUEX DAE SUNG ikke altid var informeret om den aktuelle installation, hvilket efterfølgende kunne give problemer ved almindelig drift og trouble-shooting. I 2005 blev der taget kontakt med Leroy-Somer i Danmark for at finde en mere enkel, praktisk og økonomisk pakkeløsning. Målet var, at det skulle være muligt at levere en komplet og installationsvenlig pumpeenhed med integreret el-motor og frekvensomformer fra DUEX DAE SUNG. Aastrupvej Hjørring Danmark Tlf Fax

9 Motor eller gearmotor med frekvensomformer VARMECA er navnet på Leroy-Somer s motor med indbygget frekvensomformer. Omformermodulet monteres direkte på en standard AC Leroy-Somer motor, gearmotor eller bremsemotor. Ved anvendelse i processystemer med brug af bus-systemer tilbyder VARMECA en lang række muligheder, blandt andet PROFIBUS, INTERBUS S og DEVICE NET. VARMECA kan anvendes ved standard netspændinger fra 200V til 480V (+/-10%) og også i aggressive omgivelser uden speciel vedligeholdelse, idet den er i kapslingsklasse IP65. Pakkeløsningen kom til at bestå af en integreret unit, hvor Lobe Flex pumpen kombineres med Leroy- Somers VARMECA-motor. Det betyder, at DUEX-DAE SUNG i dag kan tilbyde Lobe Flex brugerne følgende fordele: Fleksibel styring at pumpens kapacitet, pumperetning samt start-stop direkte ved pumpeenheden. Samme kontrol kan også foregå fra kontrolpanel i kontrolrum. En simpel installation med et godt prisydelseforhold. Totalleverance af samlet pumpeunit fra DUEX DAE SUNG med alt hvad der skal til for at sikre brugeren den ønskede pumpekapacitet i det ønskede tidsrum. Herved skabes der tryghed hos brugeren, der nu kun har én leverandør og samarbejdspartner. Den nye generation af VARMECA bygger videre på den filosofi, at produktet skal leveres klar til brug. At montere og tilslutte VARMECA er ligeså enkelt, som for en almindelig el-motor. Hvis det er nødvendigt at ændre på de forskellige parametre, gøres dette ved anvendelse af en konsol eller via en PC tilsluttet til VAR- MECA en. For specielle applikationer (eks. pumpeovervågning, stop-kontrol, dynamisk kontrol, bremsekontrol etc.) kan Leroy-Somer tilbyde at programmere modulet specielt. Intern overvågning af blandt andet startforløb, overbelastning, temperatur, blokeret rotor etc. sikrer, at hverken motor, frekvensomformer eller den drevne maskine overbelastes. VARMECA kan uden tilretninger kombineres med hele Leroy-Somer s brede produktprogram indenfor standardmotorer, bremsemotorer og gearmotorer. Rækken af VARMECA motorer leveres fra 0,25 til 1,5kW som et-faset og fra 0,25 til 11kW som 3-faset. VARMECA er nu ATEX certificeret til zone 21 og 22. 9

10 POWERDRIVE Den effektfulde løsning Forbedret effektivitet, mindre mekanisk belastning og lavere energiforbrug er resultatet af optimeret el-motordrift med Powerdrive frekvensomformer Modulopbygget Moduler af ensretter- og IGBT-broer, der forbindes med kølemodulerne (luft eller væske) skræddersyr og optimerer Powerdrive til opgaven. Kompakt Powerdrive er kendetegnet ved et unikt kompakt design, Effekten kan øges ved at parallelkoble flere skabe. Effektområde fra 45kW til 1MW. Energibesparelser Optimering af motorhastigheden med Powerdrive giver lavere energiforbrug og mindre mekanisk belastning af maskiner og produktionsanlæg. Disse besparelser gør Powerdrive til en særdeles fornuftig investering. Hurtigt i drift Den brugervenlige kontaktflade og standardprogrammeringen, der er tilpasset de vigtigste applikationer, gør det nemt at sætte Powerdrive i drift. Motorens egenskaber kalibreres automatisk. Parameterindstillinger kan hurtigt gemmes og kopieres med den patenterede XpressKey Sikkerhed Automatisk test før opstart, så eventuelle fejl opdages forlods. Nødstop lever op til standard EN954-1, kat. 3 og nødstoppet fungerer ved at koble nødtrykket direkte til effektbroen. Styre-/kontrolsystemer Med de indbyggede fieldbus-moduler kan Powerdrive tilpasses alle styre-/kontrol-systemer. Applikationen kan fjernstyres og overvåges i kraft af kommunikations-modulet. Kontakt Jean-Sébastien Flammang for yderligere teknisk information LEROY-SOMER DANMARK A/S 10 Sivlandvænget 7B DK-5260 Odense S Tlf Fax

11 FRITID Væddeløb langs bymuren omkring Angoulême: giv plads for de gamle lyn Det er i år 28. gang, at Angoulêmes historiske centrum vil emme af fryd og beundring over de usædvanlige køretøjer, der for en gangs skyld slippes ud af deres godt beskyttede garager og får lov til at vise, hvad de virkelig står for. gennem Charentes bondelandskab. Lørdag eftermiddag indtager de bedst restaurerede biler og de biler, der er bedst bevaret i deres oprindelige stand, rådhusets græsplæne for at deltage i den nationale konkurrence. En betagende udstilling, som de, der er bidt af historisk nøjagtighed og præcision, ikke må gå glip af. Væddeløbet er blevet en tradition og en årligt tilbagevendende begivenhed, som Angoulêmes indbyggere og alle veteranbilelskere ser frem til. Den tredje weekend i september mødes de imponerende samlerobjekter i en række løb langs bymuren omkring Angoulême. Det er én stor festdag med gratis adgang til langt størstedelen af området og en bane, der er præcis så snørklet, som man kan ønske sig. På de meter skal bilerne igennem to kurver, to 90 graders højresving og tre hårnålesving. Men der er også et langt lige stykke, hvor de mest adrætte veteraner kan komme helt op på 180 km/t. Siden 1939 har flere hundrede køretøjer og en håndfuld store navne prøvet kræfter med hinanden her på banen med respekt for både karrosserierne og showet. Wimille, Sommer, Behra, Gordini, Trintignant og Fangio har siddet ved rattet i fantastiske maskiner med besnærende navne som Maserati, Bugatti, MG, Austin og Bentley Skønhed, prestige og drømme Søndagens løb langs bymuren er kulminationen af en lang række begivenheder til glæde for såvel kyndige bilelskere som forbipasserende, der er på jagt efter et glimt fra fortiden. Fredag aften konkurrerer omkring 30 biler om prisen for det smukkeste køretøj i friluftsteateret i Den Grønne Have. Førerne og passagererne er klædt på som dengang og kappes om at præsentere deres bil så fantasifuldt som muligt for at vinde juryens gunst. Lørdag morgen stiller 150 hold op til start i det store internationale turistrally, en tur på 200 km "Uanset om bilerne er folkelige eller prestigefyldte, om de er beregnet til arbejdsbrug eller væddeløbskørsel, om de er 30 år eller det dobbelte, har de den fantastiske evne, at de for en kort stund får os til at glemme hverdagens strabadser og giver os lov til at mindes, smile og drømme..."* Interessante kilder og link * begivenhedens officielle websted. For de bilelskere, der ikke kan deltage i selve begivenheden, er Le défi des remparts, det 50. tegneseriealbum om Michel Vaillant alias Mark Breton, som er tegnet af Jean Graton, et vidunderligt dyk ned i omgivelserne og stemningen omkring løbet (Graton Editeur, 1988). 11

12 SÆRARTIKEL Elementært, kære Watson Hygiejne forpligter, og behandlingen af levnedsmidler til konsum kræver tiptop anlæg. Rengøringsvenlighed, reduktion af områder, hvor der kan henstå vand, glatte overflader... Begrebet hygiejne er i forbindelse med udstyr til levnedsmiddelindustrien blevet et særdeles vigtigt anliggende for maskinproducenter og slutbrugere. I kraft af sine mange års erfaring på området kan Leroy-Somer i dag præsentere en række enestående løsninger, som giver denne følsomme sektor mulighed for at anvende skræddersyede produkter og tjenesteydelser til en overkommelig pris. Som følge af det pres, slutbrugerne og de store distributører af de færdige produkter udøver, forsøger producenterne at udvikle nye løsninger med henblik på at sikre stadig bedre hygiejnestandarder. Tre løsninger til tre forskellige atmosfærer Leroy-Somer har adskillige års erfaring med applikationer til levnedsmiddelindustrien, og efter at have udført en række undersøgelser i marken hos industriens vedligeholdelses-, produktions- og kvalitetsansvarlige kommer Leroy-Somer nu med de bedste løsninger til tre forskellige atmosfærer. Den første serie er tilpasset almindelige atmosfærer, som fx findes i emballerings- og flaskepåfyldningsområder. Den består af Leroy-Somers standardserier, som lever op til kravene fra almindelig industri. De er endvidere tilpasset de almindelige ATEX-atmosfærer til applikationer som fx destillerier og behandling af mel. Den anden serie er udviklet til aggressive atmosfærer med udgangspunkt i de eksisterende IA-serier fra Denne serie er udviklet specielt til områder, hvor maskinerne Hyppig rengøring og høj luftfugtighed Levnedsmiddelinstallationer er udsat for hyppig og længerevarende rengøring op til flere timer om dagen i fx slagterier. Generelt rengøres maskinerne med en højtryksrenser og relativt aggressive produkter. For øjeblikket består de anvendte drivsystemer af standardmotorer, som beskyttes af skærme i rustfrit stål. De er i større eller mindre grad modstandsdygtige over for denne hårdhændede behandling. Brugen af en skærm er imidlertid forbundet med visse ulemper, herunder risikoen for bakteriedannelse under skærmen. Skiftende temperaturer, konstant høj luftfugtighed, kemikalier... Alle forhold til at fremme korrosion af de installerede drivsystemer er til stede. 12

13 udsættes for hyppig rengøring med en lavtryksrenser og særlige rengøringsmidler og desinficerende midler. Maskinernes tæthed er blevet forbedret, ligesom typeskiltet og samtlige skruer og bolte er af rustfrit stål. Gearmotorerne i denne serie til aggressive atmosfærer kan kobles til en separat frekvensomformer som fx Proxidrive, der er udviklet specielt til denne type miljø (IP 65, modstandsdygtig over for kemikalier og konstrueret med henblik på at undgå områder, hvor der kan henstå vand ), eller en indbygget omformer som Varmeca. Den tredje serie til meget aggressive atmosfærer er udviklet med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, vi har fået fra brugerne af den tidligere serie. Denne nye serie er specielt tilpasset miljøer med kraftig kondens og miljøer, hvor maskinerne udsættes for hyppig rengøring med højtryksrenser og aggressive rengøringsmidler og desinficerende midler. En enestående serie på markedet Til denne nye serie har Leroy-Somer udviklet en helt unik gearmotor. Den er fremstillet i støbejern og er derfor mere modstandsdygtig over for kemisk aggressive påvirkninger og højtryksrensning end Alpax-motorerne. Før de males, behandles støbejernsdelene med en antikorrosionsbelægning, som gør dem yderst modstandsdygtige over for selv de mest aggressive miljøer (600 timers salttåge). Denne antikorrosionsbeskyttelse under epoxymalingen styrker også gearmotorens modstandsdygtighed over for stød. For at dokumentere værdien af denne fremgangsmåde har Leroy-Somer indført en række test, som går under betegnelsen KPtest, og som så rigeligt bekræfter denne nye series helt exceptionelle ydelse og effektivitet. kan modstå et højtryk på 130 bar. Denne serie, som ganske enkelt er den eneste af sin art på markedet, kan uden problemer undvære den rustfrie skærm og opfylder nøjagtigt levnedsmiddelindustriens forskellige behov. Samtidig er den yderst konkurrencedygtig rent prismæssigt. Sidst, men ikke mindst service tæt på kunden For at sikre at firmaets drivsystemer fungerer optimalt, har Leroy- Somer udviklet en særlig service for levnedsmiddelindustrien, som går under navnet Agroservice. Denne service varetages af et netværk af partnere, der er i stand til at yde service tæt på kunden, hvilket indebærer alt lige fra hjælp til at vælge det bedst egnede drivsystem over regelmæssig opfølgning på installationerne og deres effektivitet til reparation 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. En kvalitetsservice, der fra nu af hænger uløseligt sammen med vores produkter. Flere andre forbedringer er kommet til som fx fjernelsen af områder, hvor der kan henstå vand. Desuden er typeskiltene flyttet til mindre udsatte områder som fx motorens klemkasselåg, hvor risikoen for bakteriedannelse er mindre udtalt. For så vidt angår motoren, er ventilatoren et gunstigt område for bakterieudvikling blevet fjernet, og motoren er optimeret til frekvensomformerdrift helt ned til 5 Hz ved konstant modstandsmoment. For så vidt angår gearmotorerne, er der blevet lagt særlig vægt på snekkegearet Multibloc, som har den største markedsandel. Disse gearmotorer er udstyret med en patenteret kassette, som øger tætheden af hulakslen og sikrer, at sammenkoblingen med kundens aksel ikke ruster. Kassetten Pitchal Frederic/Corbis Sygma 13

14 PRODUKTER 3000-serien: en ny serie af gearmotorer Leroy-Somer har gennem flere år tilbudt en række forskellige løsninger, der gør det muligt at tilpasse elmotorernes hastighed og drejningsmoment til de drevne maskiners. I kraft af den erfaring, firmaet har opnået gennem dets samarbejde med maskinproducenter og slutbrugere, er Compabloc (tandhjulsgear), Manubloc (fladgear) og Orthobloc (keglehjulsgear), som er de mest kendte og mest udbredte gearmotorer, blevet fuldstændig fornyet. Formålet har været at øge motorernes ydelse, pålidelighed og tilpasningsevne. De nye gearmotorer i 3000-serien er et vaskeægte resultat af Leroy- Somers knowhow og den store betydning, firmaet tillægger brugernes behov. En serie spækket med fordele Ydelse Leroy-Somer har øget de nye gearmotorers ydelse væsentligt uden samtidig at øge deres dimensioner. Gearmotorerne i den nye serie har et drejningsmoment, der er op til 30 % større end drejningsmomentet i den tidligere generation af gearmotorer. Tæthed Takket være et stort udviklingsarbejde er det lykkedes Leroy-Somer at fremstille en gearmotor, som er mere modstandsdygtig og fleksibel i drift, og hvor risikoen for problemer med tætheden på længere sigt er reduceret betydeligt. Helstøbt motorhus og særskilt tætning på udgangsflangesiden osv. Lang levetid Det helstøbte, robuste motorhus giver ligeledes større modstandsdygtighed over for udefrakommende påvirkninger selv i de mest krævende applikationer. I kraft af cad-designet og den specifikke beregningssoftware er gearmotorernes samlede modstandsdygtighed og stabilitet over for radialkræfter blevet markant forbedret. Mere kompakt og forbedret design 3000-serien er mere kompakt, hvilket i visse tilfælde gør det muligt at reducere den plads, hvorpå motoren skal installeres eller integreres i en specifik applikation. Produktdesignet er ligeledes blevet forbedret for at lette indbygningen i kundernes maskiner. 14 Modulopbygning Leroy-Somer har gennem adskillige år udviklet motorer, gearmotorer og frekvensomformere, der er konstrueret til at fungere sammen og danne pålidelige og effektive drivsystemer. En fordel, konkurrenterne kun sjældent kan hamle op med på et marked, der alt for ofte forsynes af producenter, der har specialiseret sig i ét enkelt produkt. De tre gearmotorer i 3000-serien er 100 % indbyrdes udskiftelige. Leroy-Somer forøger dermed det mulige antal kombinationer af motorer og gearmotorer og udvider endnu engang firmaets program af integrerede systemer for dermed at opfylde kundernes krav så nøjagtigt som muligt. Service og nærhed I en verden, hvor korte leveringstider er af afgørende betydning, letter det begrænsede antal komponenter, der skal bruges til den endelige montering af det komplette system (motorgearmotor-elektronik), arbejdet for Leroy- Somers partnere samtidig med, at kundernes reaktionsevne og effektivitet forbedres. Service og montering Hos Leroy-Somer er det udstyr, der skal fastgøre gearmotorerne til kundens applikationer, herunder især flangerne, blevet standardiseret og kan monteres direkte, hvilket letter den endelige montering hos producenten af maskinen eller produktionsanlægget. Fra standardudstyr til kundetilpasset gearmotor En producent af drivsystemer som Leroy- Somer kan i dag ikke længere stille sig tilfreds med kun at levere standardgearmotorer til sine kunder. Man skal kende deres fag, deres produktionskrav og deres arbejdsmiljø og kunne tilbyde kundetilpassede løsninger. Derfor består Leroy-Somers 3000-serie af flere underserier, som opfylder specifikke behov med hensyn til særlige funktioner, omgivelser og normer. VARMECA-gearmotorerne er fx udstyret med indbyggede frekvensomformere. I andre tilfælde er det den komplette gearmotor, der er tilpasset særligt aggressive miljøer, sådan som det fx er tilfældet inden for levnedsmiddelbranchen, eller som er forberedt til at arbejde i eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX). Leroy-Somers kunder opfordrer endvidere regelmæssigt firmaet til at udvikle andre effektive og pålidelige løsninger, der er tilpasset de pågældende kunders meget specifikke tekniske krav. Dette udviklingsarbejde, der udmønter sig i kundetilpassede systemer med hensyn til teknik og omkostninger, udføres i tæt samarbejde med kundernes ingeniører.

15 Eksempler på anvendelsesområder Stenbrud I stenbrud arbejder maskinerne under meget store belastninger med hensyn til støv, fugtighed og stød. Til dette miljø tilbyder Leroy-Somer bl.a. et system med motor og bremser med antikorrosionsbelægning, som er koblet til en gearmotor fra standardserien Orthobloc Leroy-Somers såkaldte "stenbrudscharter" sikrer de bedste leveringstider for en lang række produkter. Løft, håndtering og kraner De systemer, der bl.a. findes på løbekraner, kræver kompakt motorudstyr med forskellige indbyggede hastighedsfunktioner. Til denne type applikationer tilbyder Leroy- Somer bl.a. en standardmotor, der er koblet til en Manubloc 3000-gearmotor og udstyret med en Varmeca-frekvensomformer. Levnedsmiddelindustrien De gearmotorer, der installeres i levnedsmiddelsektoren, arbejder under yderst aggressive forhold (hyppig rengøring, korrosionsrisiko, osv.) og skal leve op til stadig strengere hygiejnekrav. For at opfylde disse krav har Leroy-Somer udviklet en række nye produkter med udgangspunkt i 3000-serien, som er særligt tilpasset denne industri (se artiklen om levnedsmiddelindustrien). Eksplosionsfarlig atmosfære For at kunne arbejde i en atmosfære med eksplosionsfare skal alle drivsystemets dele være ATEX-certificeret. Men det er ikke nok... Faktisk skal hele enheden bestående af motor, gearmotor og elektronik være ATEX-certificeret. Alle de systemer fra Leroy-Somer, der indeholder elementer fra 3000-serien, overholder naturligvis dette krav. Pumpning Ansvarshavende redaktør : Jean-Michel Lerouge Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême Væsketransporterende pumper, der kører med lav hastighed, skal drives af kompakte systemer med forskellige frekvensomformerfunktioner. En standardmotor, der er koblet til en Compabloc 3000-gearmotor og udstyret med en Varmeca, opfylder præcis disse behov. Koordination og layout : Im act Redaktion : E. Dadda, A. Galloway, R. Lamprecht, J.-M. Lerouge, J.-P. Michel, J.-M. Nys, C. Pegorier, O. Powis, G. T. Sørensen, M. Vanbeek, V. Viccaro. Denne brochure udsendes udelukkende til orientering, hvorfor Leroy-Somer ikke påtager sig nogen forpligtelser over for omtaler og fotos i brochuren. Lester Lefkowitz/Corbis 15

16 Emballage Nærings- og nydelsesmiddelindustri G.M.T. Flere millioner tomater, der skal sorteres. Upåklagelig hygiejne. Renhed, der er et laboratorie værdig. Mål? At kunne tåle daglig rengøring med højtryksrenser! LEROY-SOMERS LØSNING: 3000 IA-SERIEN Innovation, effektivitet, modulopbygning, service. Det er ikke altid nemt at vælge det bedste drivsystem. Og der skal jo også gerne være flere muligheder at vælge imellem. Det er dine maskiners effektivitet, der står på spil. Den nye 3000-SERIE, der er et resultat af 80 års erfaringer fra de store internationale markeder, passer perfekt til selv de mest forskelligartede og vanskelige situationer og omgivelser. Hos Leroy-Somer er vi klar til at tage enhver udfordring op. Prøv selv. Kontakt os. 3883da /i(Denmark) Leroy-Somer Danmark A/S Sivlandvænget 7B 5260 Odense S

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Gearmotorer i Verdens Klasse

Gearmotorer i Verdens Klasse Gearmotorer i Verdens Klasse Partner Program Tysk kvalitet: fremgang for dig. 1908 1992 1999 2011 2013 Stephan-Werke grundlages transmissionsudvikling Solgt til BTR BTR Gruppe - Stephan Solgt til Rexnord

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI

ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI ØGET EFFEKTIVITET OG FORBEDRET ARBEJDSMILJØ TIL FARMACEUTISK INDUSTRI VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER VÆLG EN PARTNER, SOM GIVER OVERLEGEN TEKNISK SUPPORT

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

Tandhjul og Tandstænger

Tandhjul og Tandstænger Tandhjul og Tandstænger /// Standard eller tilpassede løsninger /// Høj kvalitet /// Ekspertise, erfaring og viden /// Korte leveringstider /// Bred vifte af materialer /// Specielle størrelser muligt

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobilkompressorer MOBILAIR M 52 / M 64 Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany KAESER s velkendte MOBILAIR kompressorer har produktionsfaciliteter direkte

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en tørretumbler der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende til anden er maskinen bygget som et professionelt

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

FELCO 820. Elektrisk beskæresaks. En komplet beskæringsløsning! www.felco820.com

FELCO 820. Elektrisk beskæresaks. En komplet beskæringsløsning! www.felco820.com FELCO 820 Elektrisk beskæresaks En komplet beskæringsløsning! www.felco820.com FELCO 820 En komplet beskæringsløsning! Fordi denne unikke beskæresaks er designet, realiseret og fremstillet fra bunden

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI

SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE FLYTNING AF TUNGE EMNER MED LUFTPUDESYSTEM BILLIGERE END KONVENTIONELLE LØSNINGER PRÆCIS KONTROL MED FULD BEVÆGELIGHED NEM AT BETJENE INGEN SLIDTAGE PÅ GULVE STØRRE SIKKERHED TUNG/SVÆR INDUSTRI

Læs mere

Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres

Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres Smooth Line cylinderens fordele Mange maskiner og udstyr i fødevareindustrien og beslægtede brancher kan komme i kontakt med fødevarer og rengøres derfor regelmæssigt. Komponenterne skal derfor være korrosionsbestandige

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Elektriske håndklædevarmere

Elektriske håndklædevarmere Elektriske håndklædevarmere April 2016 Scan koden eller klik ind på www.kriss.dk 1 Elektriske håndklædevarmere Fleksibilitet er den gennemgående linje i vores program i elektrisk opvarmede håndklædevarmere.

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør

Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør Pallesikring Strækfilmmaskiner Topfilmpålæggere Tilbehør www.socosystem.com Pallesikring Strækfilmmaskiner PW-1000 Halvautomatisk strækfilmmaskine Til film med og uden indbygget forstræk. Indholdsfortegnelse

Læs mere

i spildevandsbehandling

i spildevandsbehandling i spildevandsbehandling Mono EZStrip gør pumpe vedligeholdelse hurtigt og nemt Vi blev kontaktet af amtsrådets ingeniører, som brugte mange timer på at reparere deres fødepumper som blev blokeret konstant.

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf.

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf. HMF Handy-kraner HMF Handy-kraner Handy-serien er en række kraner i 0,5 tm - 3 tm klassen beregnet til mindre 2-akslede lastbiler med en totalvægt mellem 2,8-4,5 t. Kranerne er designet til fleksibel og

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien Selvkørende Palletrucks 7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24 1.8 til2,4 tons Serien Toyota Powerdrive System NY STANDARD INDEN FOR ARBEJDSYDELSE Toyota s selvkørende palletrucks, der præsenteres i denne brochure,

Læs mere

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet

SILENTIA SKÆRMSYSTEM. Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet SILENTIA SKÆRMSYSTEM Det førende alternativ for optimal hygiejne og beskyttelse af patienters privatliv, hygiejne og patient-integritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. I dag har vi leveret 100.000

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

M SERIES. Elektriske motorer

M SERIES. Elektriske motorer Elektriske motorer Område Elektriske motorer er det mest effektive og økonomiske svar på nødvendigheden af at anvende vekselstrømstransmissioner. De trefasede motorer lever op til de internazionale standarder

Læs mere

FELCO 801 Elektrisk beskæresaks

FELCO 801 Elektrisk beskæresaks FELCO 801 Elektrisk beskæresaks Øg klippehastigheden www.felco801.com 2 FELCO 801 Det ideelle værktøj til intensiv beskæring Klipper hurtigt, let og ergonomisk. FELCO 801 er det ideelle værktøj til mange

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X

Translyft SUPERLAV. løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X Translyft SUPERLAV løfteborde TUB 1000 X TUB 1000 TCB 1000 X NYHED Ekstra løftehøjde Med de nyudviklede superlave TUB 1000 X og TCB 1000 X har Translyft sat ny standard for løftehøjden på de superlave

Læs mere

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you AERO 21/26/31 Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau works for you Øg produktiviteten med bedre rengøring, nemmere håndtering og tidsbesparende vedligeholdelse. Uanset om du arbejder

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere